NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De overbodige extra vergadering
 • Nog eens 5 jaar Erdogan?
 • De Franse valsspeler
 • Over mensen en dieren
 • Het België gevoel mag wat kosten
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  02-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De groene keerzijde
  In mijn blog van 10 april heb ik het er al over gehad: de dure groene stroom. Dat was toen bekend geraakte dat Elia, het Belgische hoogspanningsbedrijf, de kosten voor het installeren van de windmolenparken in zee aan de klant doorberekende en dit zonder daarvan iets op de factuur te zetten. Die kosten dreigen tegen 2020 tot zevenmaal toe te zullen toenemen en, vooral voor KMO's en grote bedrijven zullen dat enorme bedragen worden,  die de concurrentiekracht van onze economie nog verder zullen ondermijnen.
  Gisteren geraakte dan weer zoiets bekend. Eandis, de elektriciteitsleverancier aan zowel particulieren als bedrijven, stelt dat de elektriciteitsprijs in ons land nog eens met 20% zal verhogen. De reden ditmaal zijn de groenestroom certificaten die het bedrijf vanwege de overheid verplicht is terug te betalen aan wie bv zonnepanelen of een biomassa-installatie heeft laten installeren. Wie dat doet krijgt van de overheid nl zware subsidies en die kosten moet Eandis overnemen, iets dat hen nu zuur opbreekt. Het perverse in heel dit systeem zit hem in het feit, dat wie niet kapitaalkrachtig is (bv gepensioneerden met een klein pensioentje - en die zijn er heel wat bij ons), zich de kosten van het plaatsen van zo'n zonnepanelen niet kan veroorloven en daarna dus extra zal moeten bijbetalen om de beter gegoeden, die zich dat wel permitteren kunnen, te betalen. M.a.w. de armen gaan extra belast worden om de rijken nog rijker te maken! En dat wordt dan bekend gemaakt op één mei, het feest van de arbeid, waarop vakbonden en linkse organisaties van de daken staan te roepen dat de gewone man meer welvaart moet krijgen...
  En er is meer. Zoals stilaan gebruikelijk in ons land, blijkt ook de wet i.v.m. het subsidiëren van zonnepanelen en dergelijken, niet serieus in elkaar te zitten. De percenten die aan de installerende verbruiker terugbetaald worden, zijn nl gelijk, of het nu gaat om de paar vierkante meter van een particulier of om de hectaren van een groot bedrijf (denk maar aan Hessennatie in de Antwerpse haven), die krijgen evenveel per vierkante meter.
  Ondertussen heeft de Vlaamse overheid, die zelf op droog zaad zit, de subsidies al teruggeschroefd en is het niet denkbeeldig dat dit nog verder in die richting zal evolueren. Het resultaat van dat alles zal zijn dat er wel geen geld zal zijn weggesmeten, maar wel dat de extra kosten zullen gedragen worden door het deel van de bevolking dat het zich het minst kan veroorloven. Of, hoe men de armoede promoveert.

  02-05-2010, 10:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  01-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eén mei
  Eén mei was vroeger hét feest van de socialisten. Officieel het is dat nog, maar in werkelijkheid is het tegenwoordig maar een mager beestje geworden. De partij is een groot deel van haar basismilitanten kwijtgeraakt (o.m. aan het VB, dat de Vlaamse man (en vrouw) in de straat meer aanspreekt) en is anderzijds een partij geworden van in de eerste plaats oudere mannen. Dat bleek uit de recente voorstelling van een boek van twee universitairen van UGent en KU-Leuven. In dat boek stonden nog wel enkele interessante bevindingen.
  Zo blijkt dat de huidige generatie mandatarissen van de SP.a linkser is dan de leden. Dat komt waarschijnlijk, omdat er zelfs voor die partij zo goed als geen arbeiders meer in het parlement zitten, wel hoog opgeleiden. Hetzelfde gebeurt trouwens in de groene partijen (nota van mij). Ondanks alle pamperpolitiek blijkt ook een serieus deel van de rode kiezers het niet eens te zijn met de rol van de partij in het asiel- en immigratiebeleid. Ook dat heeft te maken met het feit dat de hoger opgeleide mandatarissen zelf geen concurrentie van die nieuwelingen ervaren, de man in de straat echter wel.
  Wat ik in heel het verhaal over de SP.a niet terug vind, is haar graad van Vlaamsgezindheid. Die is nl nog steeds bedroevend laag en is er mede de oorzaak van dat de partij er de laatste verkiezingen steeds op achteruit is gegaan. Het degraderen van Frank Vandenbroucke en het nog steeds aanpappen met peetvader Vande Lanotte wijst erop, dat dit ook nu nog niet gaat gebeuren. Met nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht, komt vooral deze laatste weer steeds meer aan bod. Als gangmaker van Freya Vandenbosche en Caroline Gennez, blijft hij zich sterk voelen. Maar Vlaanderen heeft aan Vande La geen boodschap. De partij zou hem beter dumpen en radicaal kiezen voor een nieuwe politiek, zoals hopelijk ook de Open VLD gaat doen. Als dat niet gebeurt, dan is het maar te hopen dat de V-partijen daar profijt uit halen en bij eventuele wettelijke verkiezingen het laken naar zich toe zullen halen. Vlaanderen heeft er geen enkel belang bij nog langer te kiezen voor de traditionele partijen, waarvan nu - meer dan ooit - blijkt dat ze haar prioriteiten heeft verkwanseld.

  01-05-2010, 09:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
  30-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Land van toeters en bellen

  De splitsing van Brussel-Halle/Vilvoorde is (voorlopig?) weer geschiedenis. Eénmaal trekken aan de alarmbel was voor de francofonen voldoende om de hele zaak sine die af te blazen. De Vlamingen  stonden erbij en keken er naar. In dit land van veto's, grenzen, evenwichten, overreglementering en alarmbellen is er geen toekomst meer. De herrie rond B-H/V, maar ook de aan de gang zijnde palavers over het wijzigen van de grondwet door een eventuele volgende regering, toont duidelijk aan dat Vlamingen en Franstaligen nooit nog serieus zullen kunnen samenwerken. "North is north and south is south, and the twain will never meet", om Pearl Buck te parafraseren.
  Nu de francofonen de verdere ontwikkeling van ons Vlaamse grondgebied blijven boycotten, is er ook geen enkele reden om niet in de tegenaanval te gaan. De volgende verkiezingen worden onwettig, illegaal. Laat ons die dan ook boycotten met alle wettelijke middelen die voorhanden zijn. Dat gaat van het weigeren van het inrichten door de Vlaamse burgemeesters, die daarvoor alle steun moeten krijgen, het weigeren van zitting nemen in de kieslokalen, tot het aanspannen van rechtszaken. Dit laatste maakt nog het meeste kans, daar de Vlamingen wettelijk alle gelijk hebben. Het gaat hier om een wet, die al veertig jaar oud is, maar nooit werd toegepast en waarvan het Grondwettelijk Hof tot tweemaal toe gezegd had dat ze ten laatste einde juni 2007 in voege had moeten treden. Daar dit niet gebeurd is, moeten degenen die naar de rechtbank trekken om de verkiezingen verbeurd te verklaren, gelijk krijgen. Pas als ook dát niet het geval zou zijn, kunnen we stellen te wonen in een rechteloos land. Zien hoe ook de E.U. daarop zal reageren.
  Het wordt dan ook de eerste taak van de V-partijen om nu alle registers open te trekken. Met het voorzitterschap van de E.U. in het vooruitzicht, wordt de publiciteit erover enorm. De traditionele partijen, die er mede de oorzaak van zijn dat de Belgische chaos is kunnen evolueren tot wat ze nu is, hebben daartegen geen valabele argumenten.
  Aanvallen !!!

  30-04-2010, 10:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  29-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gezicht van een mislukking
  Grote titel op de eerste pagina van De Standaard van gisteren: "CD&V laat Leterme niet los". Nog dezelfde dag verklaarde dezelfde Leterme, dat hij afzag van het kopmanschap bij de partij! M.a.w. journalisten kletsen ook maar iets uit hun nek, kwestie van oplages te kunnen verkopen. In de krant van vandaag pakt men dan alweer uit met de vraag wie de volgende eerste minister zal worden. Zo'n beetje het begin van hetzelfde spelletje dat in 2007 gevoerd werd met Leterme, Di Rupo en Vande Lanotte. Dat spelletje heeft toen meer dan 200 dagen geduurd en heeft niets, helemaal niets opgebracht.
  Mijn titel "Het gezicht van een mislukking" slaat dan ook op Leterme en de zin heb ik geleend van one-liner specialist Bart De Wever, die Leterme kent als geen ander. Van wat hij Vlaanderen beloofde is niets in  huis gekomen, de regering die hij leidde was een anti-Vlaamse en zelfs de niet- communautaire problemen (begroting, pensioenen, sociale zekerheid) zijn niet opgelost geworden.
  Nu wordt zo precies gesteld, alsof Marianne Thijssen dat eens allemaal gaat regelen, mocht zij ooit als kopvrouw van datzelfde CD&V de volgende stembusgang winnen. Marianne Thyssen, die zal herinnerd worden aan haar fameuze speech tijdens het voorlaatste CD&V gezinsfeest in Plopsaland, waar ze de francofone partijen toen de wacht aanzegde. Aan die verklaring wil ze nu waarschijnlijk niet meer herinnerd worden.Hopelijk doen de andere partijen dat wel.
  Het wordt nu afwachten wat er allemaal deze week nog beslist zal worden i.v.m. die volgende verkiezingen. Er zijn er (de SP.a bv) die zich al verheugen in het feit dat er straks samenvallende verkiezingen zullen zijn, in 2015. Dat is -politiek gesproken - nog heel ver af. Wie garandeert, dat de volgende federale regering, áls die er al komt, niet weer kan gevallen zijn vóór dat jaar en er dus weer geen samenvallende verkiezingen zullen zijn?

  29-04-2010, 10:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  28-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De euro light
  Terwijl in eigen land de politieke chaos heerst, is het in Euroland al niet veel beter. Het probleem Griekenland lijkt niet opgelost te geraken, integendeel. Hoe dat juist in zijn werk zal gaan blijft mij onduidelijk, maar men spreekt zelfs al van een Grieks bankroet. Het land uit de eurozone zetten, zoals ik zelf ook al suggereerde, blijkt zomaar niet te gaan. Officieel niet, maar ook niet in de praktijk. Griekenland zou dan terug een eigen munt krijgen en die kunnen laten devalueren, dat wel. Het probleem is echter dat het zijn schulden in euro's moet terugbetalen en dat zal dan helemaal niet meer gaan.
  Ondertussen zijn er echter ook financiële specialisten aan het denken gegaan en een ervan, Peter De Keyzer, hoofdeconoom bij Petercam, komt met een nieuw idee: dat van een zgz "euromark" naast de euro. Men zou bv een intentieverklaring kunnen afleggen om tegen 2015 een nieuwe munt in het leven te roepen. De landen die daartoe willen toetreden zouden tegen dat jaar een overheidstekort van minder dan 3% en een overheidsschuld van minder dan 80% moeten kunnen voorleggen. Sterkemuntlanden zoals bv Duitsland, Finland, maar ook Nederland zouden dan een soort synthetische munt krijgen (zoals vroeger bv de ECU). Op 1 januari 2015 zou dan één euromark gelijk zijn aan één euro. Die euro zou dan wel kunnen verzwakken t.o.v. de euromark en de andere internationale munten. Na een periode van bv twee jaar zou de euromark dan een volwaardig betaalmiddel worden met echte munten en biljetten.
  Enfin, het Europa van de twee snelheden, wat op zich geen nieuw idee is. Reeds in de jaren tachtig was daarvan sprake, maar toen ging het niet meteen over de munteenheid. De landen die niet zouden voldoen aan de vereisten voor de euromark (men zou ze ook een "euromerkel" kunnen noemen!), krijgen dan in  feite een euro light. De kans, dat België daarbij zal zijn, is zo goed als zeker en dat heeft niets te maken met de huidige regeringscrisis, maar met het feit dat de overheden in dit land niets gedaan hebben om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Kosten die het tekort op de begroting met zeker 30% zullen doen toenemen. Dat danken we in de eerste plaats aan het duo Verhofstadt/Vande Lanotte, die het probleem gecreëerd hebben met hun zgz "sluitende" begrotingen, maar ook aan Leterme en Van Rompuy die er tijdens de laatste drie jaar helemaal niets aan gedaan hebben.
  Om terug te komen op de euromark: als dit zou lukken, zou het resultaat zijn, dat de landen met een sterke munteenheid weer een geloofwaardig budgettair beleid zouden kunnen voeren en de zwakkemuntlanden de tijd krijgen  om hun begroting te saneren zonder te devalueren. De grote verliezer blijft dan Europa, de kikker die een os wou zijn...

  28-04-2010, 10:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  27-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet alleen B-H/V, ook België splitsen!
  De regering Leterme II ligt er en ze ligt er goed. Nadat ze de hele tijd de zaak geboycot en gechanteerd hebben, staan de francofonen nu te janken dat het gebeurd is. De laatste drie jaar is er echter in dit land helemaal niets gebeurd, mét noch zonder regering, een verzameling die daarenboven geleid werd door iemand die eerder zelf gezegd had zo'n regering - met een minderheid in Vlaanderen -  nooit te zullen dulden (met zijn eigen woorden: "Ik zal ze bekampen van De Panne tot in Maaseik"). Van woordbrekerij gesproken.
  Nieuwe verkiezingen, dus, maar die zijn ongrondwettelijk en kunnen er in feite alleen maar komen, nadat de grondwet daarvoor is aangepast. De herziening van de grondwet, ons door CD&V beloofd, moet er dus toch komen, wil dit land nog een staat van wettelijkheid behouden. Gaat dat niet, dan moeten de regionale regeringen hun verantwoordelijkheid opnemen en meteen ervoor zorgen dat België ordentelijk gesplitst wordt. Wat met Brussel zal gebeuren, daar moeten de Brusselaars zelf maar over beslissen: ofwel met Wallonië de armoede in, ofwel met Vlaanderen naar een zekere toekomst. Als Brussel voor Wallonië zou kiezen, dan is er geen enkele reden meer om Vlaanderen te verplichten daar nog een cent aan uit te geven, evenmin trouwens als aan de miljardentransfers naar het zuiden. Er bestaat één tussenoplossing, nl een soort confederalisme, waarbij België blijft bestaan, maar elk gewest zijn eigen koers vaart en daarbij de gewesten samen te laten beslissen wat nog gemeenschappelijk kan gedaan worden. Dit confederalisme is misschien de beste tijdelijke oplossing, omdat het te verdedigen is t.o.v. Europa en de rest van de wereld en beide partijen de ademruimte geeft om na te denken over eventuele verdere stappen.
  Gebeurt bovenstaande niet, dan zinkt dit land volledig weg in de wetteloosheid. Mocht er trouwens nog een federale regering komen, dan mag dat er NOOIT meer een zijn met een Vlaamse minderheid en NOOIT meer een met Leterme aan het roer. De man is er in drie jaar nooit in geslaagd ook maar iets te verwezenlijken, zeker niet van zijn eigen programma, dat hij compleet verraden heeft.

  27-04-2010, 14:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  26-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deckerken in vrije val?
  Gisteren heb ik nog eens naar de Zevende Dag gekeken. Dat was al even geleden, daar ik me meestal erger aan de selectieve keuze van de gasten in dit rode VRT-programma. Ik moet zeggen, gisteren was het niet zo. We kregen zowat alle voorzitters van de Vlaamse partijen te zien en te horen, die hun zeg mochten doen over de aan de gang zijnde crisis met B-H/V. Zelfs Bruno Valkeniers van het Vlaams belang mocht nog eens zijn zeg komen doen. Dat die er deze keer bij mocht zijn, had waarschijnlijk te maken met het zingen van de Vlaamse Leeuw door zijn fractie in het federale parlement. Die fractie werd trouwens duchtig gesteund door enkele toeschouwers die uit volle borst meezongen. Misschien had de VRT het schouwspel liever niet uitgezonden, ware het niet dat het als eerste item getoond werd op de RTBf journaal en ook zijn weg vond naar enkele buitenlandse stations (dat was
  trouwens ook al gebeurd met de betoging van vorige donderdag in Vilvoorde).  In de Zevende Dag kreeg Valkeniers te horen, dat er door de PS klacht was neergelegd tegen deze samenzang, waarop Bruno al glimlachend antwoordde, dat die klacht zou terechtkomen bij de stapel andere klachten die het VB regelmatig krijgt. De partij wordt door de Vlaamse media zo goed als doodgezwegen en heeft dan ook alle gelijk van de wereld dat zij elke kans aangrijpt om in het nieuws te komen.
  Toen Thyssen, De Croo Jr, Van Bezien (samen met een ecolo-man die probeerde Nederlands te spreken), Gennez, De Wever en dus Valkeniers aan het woord geweest waren, schakelde de VRT over naar zuurpruim Eyskens en toen heb ik één weggezapt. Ik heb mijn buik vol van die geleerde professor, die er samen met Martens, indertijd mede de oorzaak van was dat de Belgische begroting van 1000 naar 8000 miljard explodeerde. Die man moet ons nu niet komen vertellen wat goed en slecht is voor de Belgische economie.
  Ik weet dan ook niet, of hij later nog aan bod gekomen is, maar ik miste Deckerken in het hele verhaal. Waar is de tijd dat hij met de regelmaat van een klok werd opgevoerd in allerlei Tv-programma's? Dat was toen men nog geloofde/hoopte dat zijn nieuwe partij veel stemmen zou weghalen bij het VB. Nu blijkt, dat dat niet meer gebeurt, is Deckerken blijkbaar in ongenade gevallen in Tv-land. Als enige Vlaamse partijvoorzitter niet aan bod kunnen komen, is inderdaad een zware afgang voor de mediageile ex-judo coach. Bart De Wever heeft nu zijn plaats ingenomen van VB-buster. Het leven kan hard zijn...

  26-04-2010, 14:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  Archief per week
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!