NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  04-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De notionele index
     Ja, ja, die titel klopt niet. Dat heb ik ook met opzet zo gedaan, als 'eyecatcher', zeg maar. Het gaat natuurlijk om de notionele intrestaftrek én de index, de twee Lange Wappers van de federale regering, waarover dit jaar nog veel inkt zal vloeien. Te beginnen vanaf vanmiddag, wanneer het kabinet zou moeten beginnen aan de begrotingscontrole voor dit jaar.
     Die notionele intrestaftrek was geen slecht idee, maar - zoals de meeste wetten uit het Verhofstadt tijdperk - is ze haar doel voorbijgestoken, ver voorbijgestoken zelfs. De bedoeling was dat bedrijven, die in België wilden investeren en dit met eigen kapitaal deden - dus zonder te gaan lenen - het bedrag dat men zou betaald hebben mocht men geleend hebben, konden aftrekken van hun belasting. Op die manier hoopte men heel wat buitenlandse bedrijven naar hier te lokken, wat meer handel en hopelijk ook meer werkgelegenheid zou betekenen. Het was een succes, zo groot dat er ondertussen niemand meer in staat is met zekerheid te zeggen wat het de Belgische staat heeft opgebracht. Wél weet men wat het de Belgische staat gekost heeft. Het geschatte half miljard euro is nl momenteel al zo'n 5 miljard geworden. Voor een regering die wanhopig op zoek is naar miljarden om de put in zijn begroting dicht te kunnen rijden, wordt de verleiding dan ook groot om aan die notionele intrestaftrek te gaan knabbelen. Of dat verstandig is, laat ik over aan de specialisten. Feit is wel, dat elke verandering ter zake aan het buitenland zal moeten worden uitgelegd, in de hoop dat men het daar zal slikken, wat helemaal niet zeker is. In de volatiele situatie, waarin de dag van vandaag de geldstromen gedevieerd kunnen worden, is niets nog zeker.
     En dan is er de index, die voor vakbonden, linkse partijen en nu ook het Vlaams Belang (mooie combinatie!) niet bespreekbaar blijft. Hij zou, volgens hen, de koopkracht van de burger beschermen, alhoewel de praktijk geleerd heeft, dat we het enige land in Europa zijn waar nog een index bestaat én dat in alle landen, waar men hem heeft afgeschaft, de koopkracht meer is gestegen dan bij ons. Reden daarvoor is het zgz 'tweede ronde effect': de spilindex wordt overschreden, de lonen stijgen, de producten worden duurder, waardoor de index weer kan overschreden worden en het hele circus zich blijft herhalen. Men kan die indexbespreking vóór zich uit blijven schuiven, maar vroeg of laat zal men er toch iets aan moeten doen. Als wij het zelf niet doen, zal Europa het in onze plaats doen. Zeker als blijkt, dat de staatsschuld van dit land maar niet wil zakken, terwijl aan Europa nog zopas beloofd is daar werk van te maken.

  04-03-2012, 09:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  03-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alles kits in Belgenland?
     De herbenoeming van grijze muis Van Rompuy tot voorzitter van de Europese Raad, wordt in onze media ten onrechte als een grote gebeurtenis afgeschilderd. Als de man ergens kwaliteiten voor heeft, dan is het misschien zijn werk achter de schermen. Als puntje bij paaltje komt, heeft hij niets te vertellen en wordt hij herleid (ook door de pers) tot een 'glijmiddel' tussen de tandem Merkozy en de rest. De officieuze titel van 'President', die hij in onze media krijgt, is er dan ook ver over. De man heeft helemaal geen authoriteit en wil die ook niet hebben. Hij blijft de incarnatie van het motto: 'Wie niets doet, maakt geen fouten. Wie geen fouten maakt, wordt bevorderd'.
     Tijdens dezelfde besprekingen waarbij Van Rompuy herbenoemd werd, was er trouwens voor België weinig anders om fier over te zijn. We blijken in de hele Europese Unie nl de hoogste lasten op arbeid te hebben (50%), de laagste gemiddelde arbeidsgraad (59 jaar) en de hoogste loonstijging tijdens de laatste vijf jaar (10%). Zowel de sociale als de fiscale lasten zijn het laatste jaar in dit land 7% meer gestegen dan die in onze buurlanden. Ook onze energieprijzen liggen een stuk hoger dan in de landen waarmee we op de wereldmarkt moeten concurreren. Datzelfde geldt trouwens eveneens voor het gemiddelde van de prijzen in onze supermarkten en dat hebben we mede te danken aan onze index, die we mordicus willen behouden als laatste land in Europa. Sinds kort blijkt ook, dat het GSM gebruik hier viermaal meer kost dan in Frankrijk, waar een nieuwe speler op de markt (Free Mobile) een prijzenslag heeft ontketend. Bij ons komt er binnenkort ook een nieuwe speler op die markt, Telenet. Dezelfde firma die zopas nog heeft aangekondigd vier tot elf Tv-zenders van haar kabel te zullen halen, dit om de mensen die nog analoog zien haast te dwingen over te schakelen op digitaal, wat duurder is. Zie je Telenet al doen wat Free Mobile in Frankrijk heeft teweeg gebracht?
     Tot slot nog dit: Caroline De Gruyter, Europa correspondent voor het Nederlandse NRC Handelsblad, schreef een erg lovend artikel over Van Rompuy. Daarover ondervraagd door de VRT (in de journaals van 1 maart) zei ze letterlijk: 'Hij is in staat om desnoods af te komen met "idiotische" oplossingen, nog zoiets typisch Belgisch'.
     Daaraan heb ik niet toe te voegen...

  03-03-2012, 09:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  02-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het triummatriarchaat
     'Donna al volante, pericolo costante' (vrouw aan 't stuur, constant gevaar) is een Italiaans spreekwoord dat - gelukkig maar - te maken had/heeft met het besturen van een wagen. Dat hoop ik tenminste. Als we het immers zouden doortrekken naar het landsbestuur, dan staan we er slecht voor. Niettegenstaande alle regelmatige klachten van feministen en andere vrouwenrechten organisaties, die zich tekort gedaan voelen (het 'glazen plafond', weet je wel), hebben we in dit land nu drie vrouwen in evenveel topfuncties:
  - Onze nieuwe commissaris van de federale politie is, voor de allereerste keer, een vrouw. 'Ons madam', zoals haar collega's haar noemden toen ze nog korpschef was in Ninove, zal haar streng wel trekken. Met haar voorganger als slecht voorbeeld, zal dat nog zo moeilijk niet zijn.
  - Onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken is een eerder mediatieke figuur die tot nu toe van het ene postje in het andere is gevallen en in haar nieuw departement van Justitie wel eens haar eerste echte miserie zou kunnen meemaken. Haar nieuwe wapenwet mag dan al krachtdadig lijken, de brave burger van alles verbieden inzake wapenaankoop en -bezit, is geen garantie dat criminelen daardoor zullen worden afgeschrikt, misschien zelfs integendeel. Veelplegers moet niet meer worden vrijgelaten, dan moet men ze ook niet opvolgen, iets dat gegarandeerd weer maar tijdelijk echt zal gebeuren. Wie in Amerika drie keer veroordeeld wordt voor ernstige misdaden komt nooit meer vrij. Die hoeft niet meer 'opgevolgd' te worden. Criminelen moeten worden vervolgd, niet opgevolgd.
  - Die Dritte im Bunde, alias madame non, is helemaal geen garantie dat het beter zal worden op gebied van Binnenlandse Zaken. Als anti-Vlaamse die aanpapt met het FDF en als voorvechtster voor het regulariseren van illegalen en asielzoekers die dat niet zijn, heeft zeker Vlaanderen van haar geen goeds te verwachten.
     Tenslotte is het wel een hele geruststelling, dat de drie dames gecontroleerd worden door een 'man'. Wat zeg ik? Door de 'man van het jaar', althans volgens Humo...

  02-03-2012, 09:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  01-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stachanov* was geen Belg
     Na de brandweerlui, de loodsen, de cipiers en - volgens Q - de rattenvangers, is het nu de beurt aan de leerkrachten om te protesteren tegen het feit dat ze twee jaar langer zullen moeten werken. Er zijn wel enkele variaties op het tot nu toe gekende thema: kop van jut is deze keer niet de federale maar de Vlaamse regering en degenen die het hardst roepen zijn nu in de eerste plaats de vakbondsmensen en niet de leraars zelf.
     'Waarom ik in het onderwijs stapte?', zei de leraar, 'wel, om vier redenen: Kerstmis, Pasen, juli en augustus'. Het is maar een mopje, maar toch een met veel grond van waarheid. Uitgerekend mensen die zo'n dikke vier maanden per jaar vakantie hebben, vinden nu al dat ze straks uitgeblust gaan zijn. Ik denk niet dat er een andere bedrijfstak is waar men over zoveel vakantie en vrije tijd beschikt. Bij de bovenstaande 'redenen' zijn dan nog niet eens de herfst- en de krokusvakantie geteld, plus alle andere vakantiedagen en feestdagen, die men elders ook krijgt.
     Ik weet niet, of er in het onderwijs ook vakbondsvrijgestelden rondlopen, de zgz 'délégé's', maar in bedrijven waar die er wel zijn, zijn zij gewoonlijk ook de hardste roepers, terwijl het uitgerekend deze categorie is die meestal helemaal geen poot uitsteekt. Waar zouden die moe van worden?
     De fout die men m.i. in heel dat pensioendebat gemaakt heeft, is nog maar eens dat men een wet heeft gemaakt met allerlei uitzonderingen, op zijn Belgisch zeg maar. Men had die wet voor iedereen gelijk moeten maken (ook voor politie, leger en NMBS) en er daarna voor moeten zorgen dat er in bepaalde sectoren, naar gelang de behoefte, een soort einde loopbaan jobs gecreëerd werden, voor zover die er al niet zijn. De pensioengerechtigde leeftijd ligt al zo'n vijftig jaar op 65 en de mensen die nog zo lang werken zijn in dit land een kleine minderheid geworden. Dit niettegenstaande het feit dat men tegenwoordig, dooreen genomen, zo'n vijftien jaar langer leeft. Onze pensioenen zijn nu al bij de laagsten van Europa en zullen dat zeker blijven als niet genoeg werkende mensen daarvoor zullen afdragen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de pensioenen, maar ook voor alle andere vormen van sociale bijdragen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de zgz 'asielzoekers', waarvan 95% het niet eens zijn en die met onze al zo slinkende middelen gaan lopen zonder daar ooit iets aan bijgedragen te hebben.
     Hoe was dat weer begonnen in Griekenland ?  * Voor wie het niet (meer) zou weten: Stachanov was een Russische mijnwerker, die door Stalin als voorbeeld werd gesteld o.w.v. zijn werklust en de recordprestaties die hij neerzette.

  01-03-2012, 09:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  29-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De drie 'Rand'debielen
     In de aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen zit het er in 'onze' Rand weer bovenarms op. Iedereen kent ondertussen wel de saga van de drie franskiljonse burgemeesters die daar zes jaar geleden al werden verkozen, maar niet benoemd omdat ze Franstalige kiesbrieven rondstuurden, iets wat - na de rondzendbrief Peeters - wettelijk niet is toegestaan. Nu de volgende gemeentelijke verkiezingen eraan komen, dreigt dat scenario zich te herhalen. Om de zaken helemaal op de spits te drijven, heeft Vlaminghater Maingain de drie al aangeraden nog eens hetzelfde te doen. Feitelijk is dat geen nieuws, het tegenovergestelde zou dat wél zijn. Wat de zaak deze keer speciaal maakt is, dat Maingain zich beroept op een zoveelste provocerende uitspraak van madame Milnjet, tegenwoordig minister van Binnenlandse Zaken van dit apenland, die gezegd heeft dat de rondzendbrief Peeters binnenkort waarschijnlijk zal sneuvelen, hetgeen pertinent onwaar is. Voor de zoveelste keer moeit dat mens zich met zaken die haar niet aangaan, of toch wel?
     Het hele verhaal blijkt nl terug te brengen te zijn tot een interne spanning binnen de francofone partijen. De PS zou, na deze verkiezingen, in tal van Waalse steden én in Brussel een beleidsakkoord willen sluiten met het MR en op heel wat plaatsen dus Ecolo en CdH, de partij van Milnjet, aan de deur willen zetten. In de thuissstad van Di Rupo is dat al het geval, daar regeert de PS reeds met het MR, in Charleroi feitelijk ook, maar nu nog met ook het CdH erbij en in Luik zou er een soort voorakkoord zijn. Als e.e.a. lukt zou ook de weg open liggen voor een gewestelijk akkoord tussen PS en MR, zowel in Wallonië als in Brussel. Om dat laatste te verhinderen, heeft madame Milnjet haar kar nu daar voor het FDF gespannen, in de hoop daarmee het MR in Brussel (én de Rand) een voetje te lichten en zo het hele toenaderingsproces tussen PS en MR op losse schroeven te zetten.
     Voor één keer kunnen de Vlamingen die hele heisa eens als toeschouwer meemaken. Als ik Geert Bourgeois was, zou ik daar nog een schepje bovenop doen en de drie franskiljonse steenezels van burgemeesters niet alleen weer niet benoemen,  maar hen zelfs afzetten en vervangen door een regeringscommissaris. Wettelijk kan hij dat doen. De vraag is maar of 'brave' Geert daarvoor zelf lef genoeg heeft...

  29-02-2012, 09:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  28-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De windmolencentrale
     Tijdens het weekeinde verscheen er in onze media het merkwaardige bericht, dat alle windmolens in België samen momenteel een capaciteit hebben van 9.630,65 MW, wat ongeveer overeenkomt met die van een kerncentrale van het oude type (Doel 1 bv). In de nieuwgaring daaromtrent werd door e.o.a. groeneling meteen gesteld, dat men bv de eerste kerncentrale van Doel dan ook beter meteen al kon sluiten. Een tweede kwam later zelfs vertellen dat men er zelfs twee of drie zou kunnen sluiten, mocht er wat meer aan elektriciteitsbesparing gedaan worden. Dat er bij ons op elektriciteit nog steeds kan bespaard worden, ga ik niet ontkennen. Mijn moeder zaliger zei vroeger altijd al, dat men op elektriciteit steeds kan besparen, maar dan met kleine beetjes en het hele jaar door, continue dus. Dat zal ook de dag van vandaag niet anders zijn. Dat er vorig jaar in dit land minder elektriciteit (én minder gas) is verbruikt, is trouwens ook juist. Dat had echter meer te maken met het uitzonderlijk zachte weer én de crisis die vooral bedrijven ertoe aanzette minder te verbruiken. Elektriciteit is hier duur, duurder dan in de ons omliggende landen en is mede een van de redenen waarom de concurrentiepositie van onze bedrijven t.o.v. het buitenland niet verbetert. Mocht de economie in de tweede helft van dit jaar, zoals men halvelings verwacht, terug optrekken en het weder eens tegenslaan, zou het wel eens kunnen dat we méér energie zullen nodig hebben. Energie die we dan moeten invoeren. Voorstellen tot het sluiten van onze kerncentrales, zoals Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu nu aangeven, kunnen wel goed bedoeld zijn, ze passen helemaal niet in de plannen van de nieuwe federale regering, die voor haar armlastige begroting o.m. rekent op jaarlijks enkele honderden miljoenen euro's vanwege de elektriciteitsmaatschappijen, met het excuus dat deze laatsten daar als tegenprestatie hun reeds afbetaalde kerncentrales wat langer zullen mogen open houden.
     En daarbij nog een 'uitschuiver'. De capaciteit van alle Belgische windmolens samen is inderdaad momenteel ongeveer het equivalent van één kerncentrale type Doel, op voorwaarde echter dat al die molens dan in het hele land tegelijk zouden draaien. En blijven draaien. Als bv alleen de molens op zee zouden draaien, hebben we daarvoor niet genoeg stroom. En als het eens een dag niét waait, wat dan? Een kerncentrale heeft daar geen last van, een molen wél.

  28-02-2012, 07:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  27-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De virtuele buffer
     In de aanloop naar de discussies over de federale begroting klopt er e.e.a. niet. Vorige week werd nog gesteld, met grote koppen in de kranten, dat de regering Di Rupo nog een kleine twee miljard euro extra moest vinden om het gat in haar begroting 'dicht te rijden', om het eens in wielertermen te zeggen. '1.900.000', werd er letterlijk geschreven. Dit was o.m. nodig, nadat bekend was geworden dat de economische groei geen 0,8% zou bedragen, maar - volgens het Planbureau - slechts 0,1%. Nu komt men af met het voorstel een buffer te creëren  van een half miljard, voor eventuele onverwachte nieuwe uitgaven. Ondanks dat, blijft men spreken van een tekort van twee miljard, dat bufferbedrag inbegrepen. Dat klopt niet.
     Men weet nl nu al dat de Dexia holding de voorgenomen dikke tweehonderd miljoen euro, die het de Belgische staatskas schuldig is, dit jaar niét zal betalen. Anderzijds wordt er door de regering zelfs nu nog gerekend op een groei van 0,1%, terwijl er voor zowel de Nationale Bank als de Europese Commissie een krimp van dezelfde grootte is, wat de staatskas nog eens 380 miljoen zal kosten. Als we dat alles eens op een rijtje zetten, simpele wiskunde, dan heeft de regering Di Rupo 1,9 miljard nodig, plus het gemiste geld van  Dexia (213 miljoen), plus het verschil tussen groei en krimp (380 miljoen). Dat maakt in totaal zo'n 2,5 miljard, waarmee het geld van de nog te maken buffer al is opgebruikt nog voor hij gemaakt is.
     Steven Vanackeren, minister van financiën maar tegelijkertijd ook excuusminister van deze regering, heeft dat al lang door, maar kan dat niet openlijk zeggen. Zijn doekje voor het bloeden is nu, dat gewesten en gemeenschappen hun steentje zullen moeten bijdragen. In de eerste plaats natuurlijk Vlaanderen, de enige regio die zo gek is in dit gekke land naar een sluitende begroting te willen gaan en zo de ogen uitsteekt van de 'federalen' die wanhopig op zoek zijn naar vers geld.
     'Die vlijtige handen, dat rijke gewest. Het paste aan d'eigene kroon opperbest' gaat het liedje. Vervang de (Franse) 'koning en koningin' door de 'Belgische federale staat' en het blijft nog steeds actueel: 'O wee, o wee, o wee, o jo' !

  27-02-2012, 09:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!