NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Collateral damage
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  12-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Turnhoutse krabbenmand
     De politiek op gemeentelijk vlak zal overal in Vlaanderen wel voor de nodige kleurrijke taferelen zorgen en dat is in Turnhout, de hoofdstad van de Noorderkempen, niet anders. Ik heb daar al enkele keren over geschreven - Turnhout is tenslotte voor mij de dichtstbij gelegen stad - en ik ga dat nog eens doen, want daar gebeurt toch e.e.a. dat stof voor een echte vaudeville zou kunnen bezorgen.
     Het begon feitelijk al anderhalf jaar geleden, toen de regerende coalitie van CD&V en SP.a er niet in slaagde haar nieuw mobiliteitsplan door te drukken. Reden was het afhaken van liefst drie CD&V gemeenteraadsleden, waarvan er twee uit de partij werden gezet en er daardoor geen meerderheid meer was. Om dat mobiliteitsplan er toch door te krijgen, nam men dan van armoede de groenen maar mee in het schepencollege.
     Bij het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar, bleek de verdeeldheid bij CD&V zo groot, dat men partijleden tegenkwam op liefst vijf verschillende lijsten. Buiten de onenigheid over de mobiliteit, waren er ook serieuze wrijvingen tussen het CD&V bestuur en het ACV, nota bene: de eigen vakbond. Twee syndicale ACV-voorzitters verlieten de partij: één stapte over naar de groenen en de tweede, Dré Wolput, stichtte zelfs een nieuwe partij. Er ontstond nog een andere nieuwe partij, DE Stadslijst, een samengaan van liberalen, middenstanders en onafhankelijken, maar met ook twee ex-CD&V dames die er zouden fungeren als lijststrekster en lijstduwster.
     Ondertussen heeft Dré Wolput zijn eigen, nieuwe partij alweer begraven en is hij teruggekeerd naar de CD&V schaapstal. Bij ''DE Stadslijst' (dit is géén tikfout!) is de middenstandsvereniging er tussenuit getrokken. Als gevolg van e.e.a. heeft ook lijstduwster An Vantornhout (34) het wijselijk voor bekeken gehouden. Ze heeft in de Turnhoutse krabbenmand nu meer dan genoeg meegemaakt en stapt uit de politiek tout court.
     En daar houdt het niet bij op. De Turnhoutse ziekte van ruziemaken blijkt ook de plaatselijke N-VA aangetast te hebben, de partij die in Vlaanderen, volgens de peilingen althans, de wind in de zeilen zou hebben. Daar is de oude garde, van grotendeels ex-VU mensen, opzij geschoven voor een groep nieuwlichters, die nog alles te bewijzen heeft. Pijnlijk vooral voor Wilfried Sylverans, die vele jaren het beste van zichzelf gegeven heeft om de Vlaamse gedachte in Turnhout levendig te houden. De man heeft nu zijn partijkaart teruggestuurd. De vraag is maar of de nieuwe lichting, die voor het grote publiek onbekend is, voldoende zal hebben aan de N-VA dekmantel om in Turnhout de Vlaams-nationale meubelen te redden.

  12-08-2012, 08:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (43 Stemmen)
  11-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geld van de anderen
     'Les affairs, c'est l'argent des autres', is een oud Frans adagium, maar het blijft actueel. Er wordt in België steeds meer gespaard. Half dit jaar hadden we bijna 230 miljard op onze spaarboekjes. Men wil blijkbaar niet(s) meer uitgeven, maar hoopt wel dan 'de anderen' het zullen doen. Want geld moet rollen en als dat niet gebeurt, gaan we met zijn allen achteruit.
     Ondertussen mag het politiek bestel wel met vakantie zijn, ook daar tikt de financiële tijdbom. Bij haar terugkeer moet de regering Di Rupo minstens twee miljard euro extra vinden wegens de economische krimp van het tweede kwartaal en de 1,2 miljard (!) verlies van de Dexia groep in 2011. Dat Dexia zou trouwens nog voor meer chaos kunnen zorgen, want het heeft meer dan waarschijnlijk een kapitaalsverhoging nodig en die zal van overheidsgeld moeten komen, waarbij België zich vorig jaar (via Leterme en Reynders) verbonden heeft er 60% van te zullen betalen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, blijkt Dexia in de States een kredietrisico te hebben van 35 miljard euro, een bedrag gelijk aan dat in Frankrijk, maar waarover niemand zich tot nu toe druk heeft gemaakt.
     Raar is heel deze situatie is, dat er nergens meer gesproken wordt over de spaarsubsidie*, een van de voorstellen van de Nationale Bank (NBB) van begin juli. Daarbij zouden spaarders die hun geld van hun spaarboekje halen en staatsobligaties nemen een zelfde fiscaal voordel moeten krijgen. Een dergelijke transactie zou niet meteen vers geld in de economie pompen, maar de spaarder zou meer interest krijgen en de staat zou goedkoper kunnen lenen. Dat laatste is nodig om eindelijk eens met de afbouw van de staatsschuld te beginnen. Als dat niét gebeurt, zal ook het volgende kwartaal negatief zijn en zitten we in een recessie waarvan niemand durft voorspellen hoe lang ze zal aanhouden.
     Als er niets in die richting gebeurt, bestaat het gevaar dat de regering straks misschien wel eens niet meer zou kunnen weerstaan om op een andere manier aan de spaarcenten van zijn burgers te gaan zitten. Het huidige totaalbedrag van bijna 230 miljard vertegenwoordigt zowat twee derden van onze hele staatsschuld...


  * De uitgifte van de zgn 'Leterme staatsbon' van vorig jaar, waarbij de intekenaars zo'n 4% interest kregen, bracht 5 miljard op. De nieuwe uitgiften van maart en juni van dit jaar slechts 59, respectievelijk 45 miljoen. Eén tiende, zeg maar. Op 4 september geeft het Agentschap van de Schuld een nieuwe staatsbon af met slechts één vervaldag, op 8 jaar, waarvan men nu al vreest dat het een flop zal worden.

  11-08-2012, 09:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (35 Stemmen)
  10-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nucleaire klucht, drama in veel bedrijven
     Men zou zowaar nog medelijden krijgen met die arme Melchior Wathelet Jr, staatssecretaris voor Energie. De man had zopas nog een compleet plan uitgewerkt voor de energiebevoorrading van dit land (nadelig voor Vlaanderen, zoals de meeste plannen van deze regering) en nu zou het kunnen dat hij van nul zal moeten herbeginnen. Volgens een uitgelekte mail (nog zo'n Belgische specialiteit!) van Willy De Roovere, directeur van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), zijn er problemen gerezen die zouden kunnen wijzen op constructiefouten in de reactor van Doel 3 (30 jaar na zijn in gebruik name, aub!). Als het klopt (dat weten we pas later), zal de reactor niet meer worden opgestart en zou ook Tihange 2, die momenteel stil ligt, hetzelfde lot kunnen ondergaan. Netjes verdeeld op zijn Belgisch: één in Vlaanderen en één in Wallonië.
     Het sluiten van Doel 3 en Tihange 2 zal wel tot gevolg hebben dat dit land helemaal geen garantie meer zal hebben op zijn energieontwikkeling. Een week geleden raakte nog bekend dat België nu al 9% van zijn stroom invoert. De eeuwige groene optimisten op dat gebied, die elke sluiting van kerncentrales toejuichen, ongeacht de gevolgen, bevestigden daarbij dat de ingevoerde stroom tegenwoordig goedkoper is dan degene die we zelf produceren. Reden waarom bv de gascentrales hier niet renderen (en óók gesloten worden). Ze vergeten daarbij - waarschijnlijk bewust - te zeggen dat het nu zomer is én vakantie en het energieverbruik op een laag pitje staat. Waarbij nog komt dat landen zoals bv Duitsland momenteel om diezelfde reden groene stroom te veel hebben, stroom die ze niet kunnen opslaan en die ze dan ook graag verkopen, desnoods voor een appel en een ei (wat wijzelf ook hebben gedaan tijdens het Pinksterweekeinde). Mochten we straks echter nog eens een winter hebben uit de oude doos, dan zullen we zelfs geen dure stroom meer kunnen invoeren, daar de ons omliggende landen - Duitsland op kop - er zelf waarschijnlijk te weinig zullen hebben.
     Als Doel 3 en Tihange 2 zouden moeten sluiten, dan is er geen sprake van dat Doel 1 en 2 zouden dicht gaan zoals gepland door Wathelet en dit ondanks het feit dat ze 7 jaar ouder zijn dan Doel 3. Met de Belgische hocus pocus politiek van het laatste decennium valt het alleen maar te vrezen dat we nog e.e.a. gaan meemaken...

    

  10-08-2012, 09:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (39 Stemmen)
  09-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Investeringen en werkgelegenheid
     De laatste tijd worden we overstelpt met allerlei statistieken over investeringen en werkgelegenheid, die elkaar soms wel eens tegenspreken. Het valt meestal te zien uit welke hoek ze komen en hoe men er tegenaan kijkt. Verder is er steeds het probleem dat men Belgische en Vlaamse statistieken door elkaar haalt. Zeker wat de Belgische betreft, hebben we er het raden na. Feit is wel dat Vlaanderen nog steeds tekent voor meer dan 80% van de export en dat heel wat Belgische statistieken terzake dan ook in de eerste plaats met Vlaanderen te maken hebben.
     Zo was er gisteren ergens tijdens het VRT-avondjournaal op de radio een dame die kwam vertellen, dat het in Vlaanderen nog niet zo slecht gaat met de buitenlandse investeringen en dat die bijna opnieuw het niveau van 2008 bereiken. Dat zal wel kloppen, vraag is alleen maar hoe zich dat vertaalt naar de werkgelegenheid toe. Nog recentelijk werd immers gesteld dat meer dan de helft van de Vlaamse industrie in buitenlandse handen is. Die buitenlandse bedrijven zijn niet naar hier gekomen voor onze mooie ogen, maar o.w.v. van de centrale ligging van onze regio én de nog steeds geroemde productiviteit van onze Vlaamse mensen. Dat laatste heeft echter zo stilaan zijn grenzen bereikt en de reden daarvoor is de steeds grotere wordende automatisering. En er is meer.
     Diezelfde automatisering zorgt er ook voor dat de ervaring van onze mensen steeds minder gaat meetellen. Als men dan verneemt dat België koploper is wat de anciënniteit van de werknemers betreft, dan gaat ook die factor meetellen. Werknemers krijgen hier steeds meer loon naargelang ze ouder worden en dat blijkt in de meeste van de ons omliggende landen niet het geval te zijn. In Nederland bv - ik heb dat zelf meegemaakt - krijgt men na zijn 55ste geen loonsverhoging meer. Daar staat dan wel tegenover, dat men er zo goed als zeker van is niet meer ontslagen te zullen worden vóór het bereiken van de pensioenleeftijd. Verder blijken de Belgische minimumlonen de hoogste te zijn van Europa*. In Scandinavië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland is er ofwel geen, ofwel geen vast minimumloon, wat bedrijven er toelaat zich soepelder op te stellen t.o.v. hun personeel, maar ook t.o.v. hun klanten én de concurrentie.
     Kortom, mocht de crisis zich blijven voorslepen, dan zal er aan e.e.a. in dit land moeten gesleuteld worden. Met vakbonden die nergens machtiger zijn, zal dat geen makkie worden.


  * In werkelijkheid komen wij op de tweede plaats en is het Luxemburg dat in Europa de hoogste minimumlonen heeft. Maar dat landje, dat generaal De Gaulle zelfs geen land wilde noemen, gaan we even niet meetellen.

  09-08-2012, 09:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (38 Stemmen)
  08-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Olympische dooie mus
     'Deelnemen is belangrijker dan winnen', stelde Pierre de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen. We zullen ons daar maar mee troosten, zeker? Want de resultaten van het Belgische team zijn niet om over naar huis te schrijven en dit uitgerekend nu dit land er met zijn grootste delegatie sinds 50 jaar naartoe was getrokken.
     De stand is één zilveren en twee brozen medailles en niets laat voorzien dat er daar nog veel zal bijkomen. De zilveren dan nog voor een sport die al liggend wordt beoefend, wat grapjassen al deed besluiten dat dit echt een sport voor Belgen is. Men kan er nl een pint bij zetten (diezelfde mop wordt ook verteld in de muziek, als men het over de piano heeft). Vroeger waren er ook al moppen over onze zwemmers, waarbij men stelde dat ze het goed gedaan hadden, omdat er geen enkele verdronken was. Onze huidige zwemgeneratie doet het tegenwoordig al een wel beter, al spreekt het wel tot de verbeelding dat twee van onze zwemmers hun reeks wonnen én het Belgische record verbeterden, maar daarmee toch nog niet in een finale geraakten.
     Als we echter eens gewoon de vergelijking maken met Nederland, dan komen we er toch maar bekaaid vanaf. Zelfs als we ervan uitgaan dat er 50% meer Nederlanders dan Belgen zijn, dan zouden wij toch 2 medailles moeten halen tegen zij 3. Momenteel hebben onze noorderburen echter al bosjes medailles gewonnen, gouden inbegrepen, in niets te vergelijken met de schamele Belgische oogst. Dat onze media en de Belgische begeleiders daarover euforisch blijven doen, is blij zijn met een dooie mus.
     Tenslotte nog dit. Als de Spelen voorbij zullen zijn en alle Belgen weer Vlamingen en Walen zullen geworden zijn, zou het geen kwaad kunnen mochten de broertjes Borlée eens een mondje Nederlands leren. Net als vroeger Justine Henin, hebben ze vlot Engels leren spreken, maar een woordje in de taal van de meerderheid van het land dat ze toch vertegenwoordigen schijnt hen te min te zijn. Wat een verschil met bv de wielrenners Philippe Gilbert en Maxime Montfort, die onze taal wél behoorlijk meester zijn.
     Bovenstaande geldt trouwens niet alleen voor de Borlée's. Ook onze vrouwelijke hockeyploeg blijkt in hetzelfde bedje ziek te zijn. Daar is de voertaal Frans, omdat de Franstaligen gewoon geen Nederlands willen leren. Leterme had gelijk, toen hij in 2006 - toen hij nog Vlaming was - stelde dat 'onze francofonen blijkbaar intellectueel niet in staat zijn Nederlands te leren'...

  08-08-2012, 09:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (47 Stemmen)
  07-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetgeving op zijn Belgisch
     Het maken van waterdichte wetten lijkt geen Belgische specialiteit te zijn. Sinds Paarsgroen maken we al mee dat de meeste wetten, dikwijls in allerhaast gestemd, een of meerdere keren moeten herzien worden en dat blijft maar duren. Zodra er iets spectaculairs gebeurt, komt de 'bevoegde' minister met een nieuwe wet af en die wordt dan in een recordtempo door het parlement gejaagd. Het resultaat is er meestal naar: bedroevend, onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig. Het gebeurt ook dat sommige geplande wetten er niet eens komen. Denk maar aan het voornemen van Milquet om Sharia4Belgium te laten verbieden. Daarvan is niets in huis gekomen. Ook het idee om een nieuwe wet te maken over het zgz seksisme, n.a.v. de documentaire van Sofie Peeters maakt weinig kans. Ondertussen dreigen de politievakbonden met stakingen, omdat ze blijkbaar vogelvrij verklaard zijn door het schorremorrie, terwijl zij door het eigen parket en de staat - die zij verondersteld worden te vertegenwoordigen en te verdedigen - in de steek gelaten worden. Daarvoor schijnt er dan géén haast te zijn om een nieuwe wet te maken .
     Er zijn echter ook nieuwe wetten die de bestaande tegenspreken of zelfs teniet doen. Denk maar aan de zgz 'Rijkentaks', nog een uitvinding van de regering Di Rupo. Die wet bepaalt dat iedereen die meer van 20.020 euro aan roerende inkomsten heeft, voortaan 25 i.pl.v. 21% zal moeten betalen. Heel wat gepensioneerden, die een spaarpotje hebben met o.a. aandelen, zijn nu verplicht daarvoor een administratie op te zetten, daar waar ze nog maar pas geen belastingsaangifte meer hoefden te doen omdat ze een vooraf ingevulde aangifte kregen. Dat laatste betekende zo'n anderhalf miljoen aangiften minder, wat een duidelijke verlichting van het staatsapparaat betekende. Dat wordt met de nieuwe wet nu waarschijnlijk grotendeels teniet gedaan.
     Nog zo'n wet die het tegenovergestelde bereikt van wat de bedoeling is, is die van Monica De Coninck, die wil dat er een einde komt aan de wildgroei van immigranten via het dienstencheque systeem, door de sector te verplichten minstens 60% van de nieuwe werknemers te rekruteren uit werklozen en leefloners. Momenteel komen er in dat circuit jaarlijks zo'n 10.000 banen bij, waarvan er hoop en al 3.600 uit de bewuste doelgroep komen. Blijkbaar staan de vele steuntrekkers in dit land niet te springen voor dat werk. Het resultaat zal wel zijn, dat er straks een wachtlijst zal zijn wegens te weinig personeel. De Coninck, die nog niet van de slechtste is (vooral wegens haar praktijkverleden bij het Antwerpse OCMW), gaat nu zien om hier en daar uitzonderingen te maken. Ook dat is Belgisch: knippen en plakken, uitzonderingen en achterpoortjes. Een wet maken die werkt van de eerste keer, blijkt in dit land niet te kunnen.

  07-08-2012, 10:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (46 Stemmen)
  06-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van euforie naar recessie?
     Bij het overlijden van 'papà' Daerden werden de nodige krokodillentranen gestort. De man was in werkelijkheid door zijn partij al op een zijspoor gezet en mocht als troostprijs nog eens solliciteren voor een postje in St. Nicolas, een voorstadje van Luik, kwestie van zijn supporters niet te erg voor het hoofd te stoten. Een Sinterklaasgeschenk, zeg maar.
     Een neveneffect van Daerden's heengaan is het feit dat alle Franstalige politici die om commentaar daarop verzocht werden, zich in het buitenland bevonden. Ze zouden beter hier blijven en op de winkel letten, want daarme gaat het niet goed.
     De eigen Nationale Bank (NBB) heeft nl laten weten, dat de Belgische economie in het tweede kwartaal van dit jaar gekrompen is met 0,6%. Als daar dit kwartaal een tweede krimp op zou volgen, zit dit land in een recessie. Dat is eens iets anders dan het hoerageroep van Di Rupo en zijn supporters ('iedereen inbegrepen') omdat België de laatste weken goedkoop geld kon lenen. E.e.a. kan ervoor zorgen dat de groei dit jaar waarschijnlijk negatief zal zijn en dat dit de schatkist aardig wat geld zal kosten. Het half miljard euro dat men beweerde opzij te hebben gelegd, is daarmee alweer opgesoupeerd. Daar bovenop komt het nieuws dat de Dexia holding de eerste helft van 2012 een verlies van 1,2 miljard euro heeft gemaakt, waarvan 60% op rekening van dit land komt, met daarbij een dreigende kapitaalsverhoging bij dezelfde noodlijdende groep, wat straks nóg meer geld zou kunnen kosten. Allemaal te betalen door de Belgische belastingbetaler, in de eerste plaats de Vlaamse.
     In een interview in de weekeindeditie van De Standaard, verklaart Peter Praet, 'onze' (francofone) man bij de Europese Centrale Bank (ECB), dat België tien jaar verloren heeft om zijn huiswerk te maken. Praet, die het weten kan - daarvoor zat hij in het bestuur van de NBB - zegt dat men moet hervormen als het goed gaat en dat dit bij ons niet gebeurd is. Hij noemt hem niet bij naam, maar het gaat wel degelijk om de heer Verhofstadt, de man van de actieve welvaartstaat, die twee legislaturen de kans heeft gehad tijdens een economisch gunstige conjunctuur de Belgische schulden aan te zuiveren en dat niet gedaan heeft, integendeel.
     De vraag is maar, of de regering Di Rupo oren zal hebben naar deze kritiek. Zeker tot aan de gemeentelijke verkiezingen zal zij zo goed als niets doen en daarna zou het voor de 'relance' wel eens te laat kunnen zijn. Wie weet hoe de eurozone er tegen die tijd uit zal zien?

  06-08-2012, 09:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (50 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!