NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  12-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De groene taxshift

   

   

   

     Er is een groene taxshift in de maak. De vier (!) ministers van Energie, die dit land rijk is, zijn het er in principe over eens, maar e.e.a. moet nog worden uitgewerkt en zoiets durft hier nog wel eens lang duren.

     Waar het over gaat, is het feit dat de kosten van de overschakeling op hernieuwbare energie bij ons bijna uitsluitend gemaakt worden binnen de elektriciteitsprijzen, dat terwijl het juist de elektriciteit zal zijn die we straks steeds meer nodig zullen hebben. Centraal in het probleem staat het elektriciteitsverbruik door warmtepompen, die steeds meer de standaard zullen worden voor het verwarmen van huizen. De doorbraak van deze pompen komt er maar niet omdat ze werken op elektriciteit en op dit ogenblik de gasprijs een stuk lager blijft. Daarenboven heeft men mooi praten dat we over x-aantal jaren allemaal elektrische auto’s gaan hebben, maar niemand schijnt te beseffen dat dit een utopie is als er geen drastische verbetering komt via het elektriciteitsverbruik, de verdere aanpassing van de accu’s en een compleet nieuw servicenet. De veel geroemde Tesla is nog steeds te duur en de firma werkt al jaren met miljardenverliezen, iets dat nooit kan blijven duren. Daarenboven zijn er problemen met zowel de duurste uitvoeringen als met de goedkoopste. In Noorwegen, dat zich financieel e.e.a. veroorloven kan o.w.v. de geldmassa waarop het dunbevolkte land zit met de opbrengsten van de Noordzeeolie, draait men ook al enkele voordelen terug, o.a. voor de duurdere elektrische modellen.

     Het wordt koffiedik kijken om te zien hoe dit alles verder zal evolueren, maar dat dit binnen een decennium zal zijn opgelost, is zeer twijfelachtig. Een aanpassing van de taksen zal er dan wel moeten komen, al zal dat waarschijnlijk ook langzaam aan zijn, zo’n beetje zoals men nu bezig is met het wegwerken van het prijsverschil tussen benzine en diesel.

     Wie leeft, zal zien.

   

  12-11-2017, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  11-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De midden in 't bed bedreiging

   

   

   

    

     In een interview met Het Laatste Nieuws heeft Kris Peeters laten weten dat hij bij de komende gemeenteverkiezingen in Antwerpen alles of niets gaat spelen. Of hij wordt burgemeester of hij speelt niet verder mee en blijft dan waarschijnlijk op federaal niveau het land teisteren. Vraag is maar wat we daarvan moeten geloven. Toen bij de verkiezingen in 2014 bleek dat de N-VA de grootste partij in Vlaanderen werd en hij, Peeters, een voortzetting als Vlaams minister-president mocht vergeten, speelde hij ook alles of niets op federaal niveau. Hij bedankte al op voorhand om wat hij noemde een ‘vakminister’ te worden. Toen later bleek dat zijn eigen partij meer waarde hechtte aan een onbelangrijk Europees commissariaat voor Marianne Thijssen, werd hij tóch vakminister. De man is niet van één leugen gebarsten.

     Toch zou men er best aan doen er niet te licht over te gaan met wat Peeters zou kunnen uitrichten in de koekenstad. In hetzelfde interview zegt hij nl in Antwerpen ‘midden in het bed ‘ te liggen, wat kan inhouden dat hij desnoods een nieuwe meerderheid zou kunnen vormen met God en klein pierke, met eventueel de communisten van de PvdA erbij, die in Antwerpen nu al in de districtsraad zitten van Borgerhout (samen met SP.a en Groen). Veel zal afhangen van de huidige Antwerpse CD&V-kopstukken die in deze legislatuur hun lot verbonden hebben aan dat van de N-VA, ondanks het feit dat ze daarvóór samen met de SP.a naar de stembus waren getrokken en die nu waarschijnlijk niet happig zijn om de linksen weer in het Schoon Verdiep mee baas te zien spelen.

     Tenslotte maakt Peeters als inwijkeling weinig indruk op de echte Sinjoren, evenmin als destijds Turtelboom, die eveneens als federaal minister van Puurs naar Antwerpen verhuisde en daar niét verkozen raakte. In feite heeft hij in Antwerpen dezelfde handicap als de socialisten op federaal vlak. Ze zaten allemaal in de vorige regering cq gemeenteraad en kunnen over de voorbije legislatuur dan ook geen geloofwaardige kritiek spuien over zaken waaraan ze zelf meewerkten.

   

  11-11-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  10-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hopen op een ex-E.U.

   

        Catalonië blijft het politieke nieuws beheersen. De vaststelling door de Amerikaanse professor de Zayas van de Verenigde Naties dat wat Spanje nu doet een schending is van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten én van het Internationaal Convenant aangaande economische, sociale en politieke rechten – iets wat o.m. lezer Geronimo aankaartte en in het federaal parlement door het vrijbuitersduo Vuye & Wouters werd uitgebracht – blijft nazinderen.

      In het federale parlement maakt onze nationale Charel er zich wat al te gemakkelijk vanaf door te stellen dat de hele zaak een Spaans en geen Belgisch probleem is. In het Vlaamse parlement mocht Peter Van Rompuy – zoon van – nog eens de mening van zijn vlees noch vis partij CD&V komen vertellen dat men er alles moest aan doen om in Spanje tot een dialoog te komen. Hoe kan men in godsnaam tot een dialoog komen als men de mensen waarmee men verondersteld wordt te dialogeren in de gevangenis stopt? Na de ministers werden nu ook de Catalaanse parlementvoorzitster en haar medewerkers achter de tralies gezet. Dat gebeurt dan in Madrid, op 600 km van huis, wat nog eens een manier van (mis)handelen is die niet overeenkomt met wat men van een democratisch bestel mag verwachten. Diezelfde tactiek paste men ook al toe bij de opstandige Basken, die er bij het scheiden van de markt wel aan overhielden dat ze nu zelf belastingen mogen heffen, iets wat de Catalanen steeds geweigerd werd.

     Europa krijgt terecht de kritiek dat het niets doet, helemaal niets. Sinds het ontstaan van de E.U. heeft geen enkel volk binnen die unie de kans gekregen zelfstandig te worden. Volken in landen buiten de E.U. kregen die wel. Denk maar aan de ex-Sovjetstaten of die van ex-Joegoslavië. Van de 28 landen die de E.U. uitmaken, zijn er 7 die in 1990 nog niet eens bestonden. Eens binnen die E.U. houdt het blijkbaar op en kunnen volkeren zoals Catalanen, Basken, Bretoenen, Schotten, Zuid-Tirolers en Vlamingen het vergeten. En moeten zij hopen dat er misschien ooit eens een ex-E.U. komt…

   

  10-11-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  09-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het eindeloze bendeverhaal

   

   

     De vangst van de magneetvissers in het kanaal Brussel-Charleroi blijkt niets te maken te hebben met de bende van Nijvel. Alles dus weer naar af, buiten dan het feit dat ‘de reus’ van de bende nu waarschijnlijk zou bekend zijn. ‘Zou’, want daarvan is geen enkel bewijs, alleen de getuigenis van een broer aan wie ‘de reus’ het zou bekend hebben op zijn sterfbed. Wat als die dat eens niét zou gezegd hebben? Wat als die broer dat uit zijn duim zou gezogen hebben? Als dat niet het geval zou zijn, waarom komt die man er dan pas twee jaar later mee af? En als het al waar is, heeft men er twee jaar mee verloren.

     Ondertussen blijkt ook de ‘gouden tip’, die Jef Vermassen had gekregen, al bijna 30 jaar bekend te zijn en eveneens waardeloos. Voor wie het zich niet zou herinneren: Jef Vermassen is de advocaat die erin slaagde bij het proces over de zgz ‘parachutemoord’ iemand te laten veroordelen op louter vermoedens, zonder enig bewijs en zonder enige bekentenis. Misschien hoopt hij het nog eens over te doen…

     Ondertussen ligt de zaak opnieuw stil. Weer voor dertig jaar? Ondertussen is het aantal ‘specialisten’ die ermee bezig is verdrievoudigd. Die zijn alweer zeker van járen ‘werk’.

  ---

     In de marge van bovenstaande nog dit. Het is bekend dat het onderzoek, dat eerst gevoerd werd door een onderzoeksrechter van Dendermonde, overgeplaatst werd naar Charleroi, waarna er niets meer mee gebeurde. Daar zou nu een correctie bij horen. Er wordt verteld dat men in Charleroi drie jaar nodig heeft gehad om alle documenten te vertalen van het Nederlands naar het Frans. Als dat echt de reden was, waarom het dan niet in Dendermonde laten zodat al die jaren niet verloren waren gegaan?

   

  09-11-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rode Kruis is miljoenen kwijt in Afrika

   

   

   

   

     Tijdens de Ebola-epidemie in West-Afrika zijn er bij de acties van het Rode Kruis voor minstens zes miljoen Zwitserse franken (1 euro is ongeveer 1,15 Zwitserse frank) ‘verdwenen’. Ik schrok daar wel even van, omdat ik toen ook mijn steentje had bijgedragen, maar dan bij Artsen zonder Grenzen en daar is – gelukkig maar, hoop ik – iets dergelijks (nog) niet gebeurd. Transparency International, de organisatie die overal ter wereld de corruptie in kaart probeert te brengen en waarover ik in mijn blog van 5 dezer (‘Pokemon stratego’) nog schreef dat ze Spanje het corruptste E.U.-land vindt, had reeds in 2015 vermoedens dat er met die Ebola zaak iets fout liep en had toen het Rode Kruis daarvan op de hoogte gebracht. Die is dan zelf een onderzoek gestart en voorlopig uitgekomen op dat miljoenenverlies.

     Een bank in Sierra Leone foefelde met de wisselkoersen, in Liberia werden de prijzen van de hulpgoederen opgeblazen en in Guinea verdween er circa een miljoen frank via een frauduleuze facturering bij de douane. Daarmee is trouwens de kous nog niet af, want er lopen nog steeds twee andere onderzoeken. In totaal kreeg het Rode Kruis giften voor liefst 124 miljoen Zwitserse frankskes…

     De organisatie doet er best aan deze zaak grondig uit te spitten. Alhoewel er nog van die zaken zijn voorgevallen, denk ik niet dat het toen om het Rode Kruis ging. Reden temeer om een herhaling te vermijden. Artsen zonder Grenzen is trouwens een organisatie waar ik ook niet weg van ben – mijn storting was eenmalig – maar die Ebola-epidemie leek me dan toch ook iets vreselijk. De eerste uitbraak van die ziekte vond plaats in ‘onze’ Kongo en de naam Ebola is die van een zijrivier van de Kongostroom.

   

  08-11-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  07-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juan Jamón, pata negra

    

   

   

     Puigdemont heeft de eerste ronde van zijn juridische strijd tegen Rajoy alvast gewonnen. De Belgische onderzoeksrechter heeft hem en zijn vier ministers niet laten aanhouden, maar hem vrijgeleide gegeven op voorwaarde dat hij België niet verlaat, een vast verblijfadres in dit land opgeeft en zich op elke convocatie vanwege het Belgische gerecht meldt. Dat had ‘Pokemon’ al toegezegd, nl dat hij zijn volledige steun aan het Belgische gerecht zou geven. De man schijnt – waarschijnlijk via zijn Vlaamse advocaat – al voldoende bekend te zijn met de Belgische toestanden, want ondanks het feit dat hij het Frans wél en het Nederlands niét machtig is, heeft hij gevraagd ondervraagd te worden door een Vlaamse onderzoeksrechter. Mede als gevolg daarvan zal de zaak verderop nooit bij een Franstalige rechter belanden, een van dat soort dat De Wever ooit wereldvreemd noemde. Het gaat nl niet om criminele feiten. Daarenboven zijn parlementaire handelingen in dit land niet strafbaar.

     Ondertussen is een partijgenoot van de nieuwe Spaanse dictator, een vicepresident van de Europese EVP-groep (waartoe ook onze CD&V behoort) grondig uit de toon gevallen door de N-VA te beschuldigen van collaboratie met de nazi’s en xenofobisme. Dat was een voorzet die historicus De Wever zomaar had binnen te koppen: de Partido Popular, waartoe de aanklager – een zekere Esteban Gonzalez Pons – behoort, wordt aanzien als de rechtstreekse erfgenaam van het dictatoriale Franco regime. De hele heisa was het gevolg van een interview van Jan Jambon bij VTM, waarin die daarin terecht verklaarde dat het niet kon in een democratisch land vreedzame mensen ineen te kloppen en politiek verkozenen die geen geweld hebben gebruikt in de gevangenis te steken.

     In deze zaak is het trouwens opmerkelijk dat Jambon steun kreeg uit onverwachte hoek: van niemand minder dan Elio Di Rupo en Karel De Gucht, wat alvast al gevolg zal hebben dat de partijen van deze twee moeilijk straks iets anders zullen vertellen. Blijft dan nog over: de eeuwige mosselpartij CD&V, waarvan ex-VRT medewerker, nu europarlementslid, Ivo Belet zich al kritisch t.o.v. Jambon uitliet. ‘Ja maar, desalniettemin, enerzijds-anderzijds’, we kennen zo stilaan de tsjeven wel. Dat ze maar goed opletten, want dit zou in Vlaanderen wel eens averechts kunnen uitwerken voor een partij die nooit recht door zee durft gaan. In het geval van Catalonië kan men eerder van lafheid spreken.

  ---

     In de marge van bovenstaande nog dit: ik wacht nog altijd op een bericht in onze media over Léon Degrelle, de grootste collaborateur van dit land, die erin slaagde na WO II uitgerekend naar Spanje te vluchten en die daar nooit verontrust werd voor de rest van zijn leven. Voor de Spanjaarden blijkt de ene collaborateur niet de andere te zijn…

   

  * ‘Pata negra’ is de naam van een bekende, lekkere (en dure) Spaanse ham. Letterlijk betekent het ‘zwarte poot’…

  07-11-2017, 00:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  06-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een stand van zaken

   

   

     Ik wou even reageren op enkele reacties van trouwe lezers deze laatste week.

     Onze vriend Wilhelmson vindt mijn verhaal over de 71.000 jobs die er het laatste jaar in dit land zijn bijgekomen niet voldoende. Dat het hier niet zo slecht gaat, zegt hij, betekent nog niet dat het goed gaat en daarin heeft hij gelijk. Het probleem is dat er in het Europese keurslijf waarin de E.U.-landen zitten weinig meer te verwezenlijken is. In een land met een staatsschuld van over de 100% van het bbp kunnen er geen extra uitgaven komen tenzij er elders bespaard wordt. Van de ene kant mogen we blij zijn dat we de E.U. hebben, anders zou de staatsschuld meer dan waarschijnlijk nóg groter geworden zijn, met een devaluatie als gevolg en zouden we met zijn allen armer zijn geworden. Nu dat niet meer kan, moeten er allerlei trucs worden toegepast om binnen de vastgestelde lijnen te blijven. Eén ervan is ervoor te zorgen dat de economie blijft groeien en er meer jobs in de privé komen, zodat meer mensen bijdragen aan o.a. de Sociale Zekerheid en de overheid minder geld moet uitgeven aan uitkeringen.

     De hoofdschuldige van het verhaal is echter niet alleen Europa, maar ook een zekere Verhofstadt die met zijn ‘actieve welvaartstaat’ de financiële buffer van 6% die de regering Dehaene had aangelegd voor de verwachte kosten van de vergrijzing, samen met Vande Lanotte – zijn toenmalige minister van Begroting - in twee legislaturen heeft opgemaakt. Wat ervoor in de plaats moest komen, het Zilverfonds, bleek later een lege doos te zijn.

     Dat er ook in dit land steeds meer slecht betaalde, parttime- en tijdelijke jobs komen, zoals Gina opwerpt, is ook waar. Dat is echter geen Belgische exclusiviteit. Kijk maar naar Duitsland waar dat al langer gebeurt en waar het was opgestart onder de socialistische regering Schröder met akkoord van de vakbonden. Zoals ik al eens geschreven heb, is het beter zo’n job te hebben dan geen job, want in dat laatste geval is de kans om door te groeien naar een echte job nog veel verder af en moet de gemeenschap ervoor opdraaien.

     Samengevat kan men zeggen dat het natuurlijk altijd beter kan. Wie met de huidige gang van zaken niet akkoord is, kan wel gelijk hebben, maar moet maar eens met een alternatief afkomen. Dat het hier nog zo slecht niet is, zoals ik stelde, moet vooral gezien worden in vergelijking met nogal wat andere landen.

   

  06-11-2017, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!