NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  22-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.It's the city, stupid!

   

   

     Rudi Vervoort, de nieuwe minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest (oef!), is een bezig baasje. De man, die eerst werd afgeschilderd als een grijze muis, is een verademing gebleken in verhouding tot zijn slaapverwekkende voorganger Charles Picqué. Hij doet zijn best om fatsoenlijk Nederlands te spreken en komt regelmatig met nieuwe ideeën, waarbij hij ook probeert er iets van te maken. Dat wil daarom niet zeggen, dat het daar allemaal gaat lukken. Brussel blijft tenslotte Brussel en zonder het geld van de Belgische staat – zeg maar van Vlaanderen – zullen de meeste van zijn nieuwe voorstellen dode letter blijven. Zijn laatste, ook goedgekeurd door zijn ‘regering’, is om elk jaar in Brussel liefst 6.000 nieuwe woningen te bouwen. ‘Dat moet’, zegt hij, ‘want de stad groeit elk jaar aan met zo’n 14.000 nieuwe inwoners’. Wie A zegt, moet echter ook B zeggen. De vraag is nl hoeveel van die 14.000 mensen van bij ons zijn én hoeveel er het geld zullen hebben om een nieuwe woning te kopen cq huren, want ook dit laatste kost tegenwoordig aardig wat in Brussel. De N-VA, die daar toevallig dit weekeinde ook een congres over hield, onderkent dat probleem en zegt, als ze er de kans toe krijgt, ervoor te willen zorgen dat de middenklasse, die nu de stad ontvlucht is, terugkomt. Eerst zien, zei de blinde. Wie wil er nu in een stad gaan wonen waar hij in een multiculturele wereld terecht komt van have not’s?

     Het is trouwens opmerkelijk dat het stedelijk beleid de laatste weken zo dikwijls in beeld is geweest en dat tijdens de start van een verkiezingscampagne die weinig met het gemeentelijk beleid te maken heeft. De gemeentelijke verkiezingen waren vorig jaar, niet volgend jaar.

     Het begon met een tirade van Lewie Lawijt van Leuven, die ontdekt heeft dat hij de kosten van zijn stad niet meer onder controle heeft. Leuven heeft, zoals menig andere stad en gemeente, de laatste decennia heel wat extra (overbodig?) personeel aangeworven en vreest dit niet meer te kunnen betalen, vooral als gevolg van de vergrijzingskosten. Heel wat ‘statutairen’ gaan deze jaren met pensioen en die kosten rijzen de pan uit. Dé oplossing van Tobback Sr is dat Vlaanderen de factuur betaalt of tenminste bijpast. In 2008 zou dat al eens gebeurd zijn, maar toen zat de Vlaamse regering op een berg geld, nu moet men al gekke dingen doen om de begroting sluitend te kunnen houden. De betrokken minister, Geert Bourgeois, heeft klaar en duidelijk gesteld dat Vlaanderen daar momenteel geen geld voor heeft en de gemeenten zelf zullen moeten opdraaien voor de pensioenkosten die ze hadden kunnen voorzien. Geert Burger verwijst daarbij naar Antwerpen, waar het gemeentebestuur, onder leiding van de N-VA, de zaak blijkbaar wél onder controle kan houden.

     Daar waar Tobback Sr dreigt in Leuven de investeringen te moeten terugschroeven, de belastingen te moeten verhogen en het personeel in te krimpen, doet Bart De Wever in Antwerpen juist het tegenovergestelde. Antwerpen neutraliseert de pensioenlast, laat de belastingen niét stijgen en gaat de volgende zes jaar 1,25 miljard euro investeren. Het personeelsbestand zal er inkrimpen, maar alleen op basis van natuurlijke afvloeiing. Ondanks dat alles krijgt de politie er elk jaar 25 miljoen euro extra bij, krijgt het OCMW extra geld en wordt het investeringsbudget voor onderwijs verdubbeld (naar 144 miljoen). Dat is eens iets anders dan vragen dat de belastingbetaler moet bij schieten om gemeentelijke geldsmijterij goed te maken.

     Laat ons hopen dat het nieuwe Antwerpse model lukt. Het zou wel eens een blauwdruk kunnen worden voor een volgende Vlaamse coalitie, mochten de V-partijen het alleen niet halen. Tot spijt van wie het benijdt, ook Lewie Lawijt…

   

  ---

   

     In de marge van bovenstaande nog dit: denk nu niet dat men in Gent bij de pakken blijft zitten. Na het schrappen van het woord ‘allochtoon’, zullen daar ook de termen ‘gehandicaptenkaart’ en ‘armenbegrafenis’ in de toekomst door de stad niet meer gebruikt worden. Gelukkig stad die geen andere problemen heeft!

   

  22-09-2013, 08:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  21-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geklungel op niveau

   

     Net vóór de regering Di Rupo in juli met vakantie ging had men geen woorden genoeg om uit te bazuinen hoe knap men alles voor elkaar had gekregen. De zesde staatshervorming was goedgekeurd en zou na het reces ‘geïmplementeerd’ worden en over alle eventueel nog hangende zaken zou er een consensus geweest zijn, waarbij ook die knelpunten in de eerste week van september zouden worden weggewerkt.

     Die eerste week van september moest alle werk echter even opzij gezet worden om toe te laten eerst eindelijk klare wijn te schenken voor een honderdtal ambtelijke benoemingen, waarvan sommige jobs al enkele jaren vacant waren. Ondanks het feit dat de staat zelf een selectie-instelling heeft (Selor), ging men het via zgn ‘headhunter bureaus’ regelen, die voor elke topjob vijf kandidaten mochten voorstellen. Ook daarvan kwam niets in huis, tot plots een wit konijn te voorschijn werd getoverd in de persoon van Frans Van Massenhove, ooit manager van het jaar voor overheidsdiensten en een alom gerespecteerd persoon. Het zat al wel niet lekker, dat de man - alhoewel van socialistische strekking - in het begin ‘gecoacht’ zou worden door enkele PS-garnituren, maar dat moest hij er maar bij nemen.

     Nu blijkt Van Massenhove zijn mandaat al te hebben opgegeven nog vóór hij ermee zou starten. De reden is persoonlijk en zou plots met zijn gezondheid te maken hebben. Kan natuurlijk, maar daar kan iedereen het zijne van denken. Nog straffer is het feit dat men binnen de 24 uur, opnieuw zonder enige selectieprocedure, een ander wit konijn vond, dat bereid was de NMBS mastodont te komen leiden: Jo Cornu, ex Agfa-Gevaert, ex Alcatel en momenteel directeur bij groene stroomfabrikant Electrawinds* in Oostende. Niet toevallig in Oostende, waar ook hij bevriend is met de plaatselijke ‘Keizer’. Net zoals Van Massenhove trouwens. M.a.w. terwijl men jaren nodig had om tot een consensus te komen over de leiding van de NMBS, blijkt Vande Lala dat nu tweemaal op zijn eentje binnen de 24 uren geregeld te krijgen. De coalitiepartners stonden erbij en keken ernaar. Daar mag ook iedereen het zijne van denken, maar erg professioneel klinkt dat allemaal niet.

     Wat al evenmin professioneel klinkt is dat Monica De Coninck, al even toevallig een socialiste, zij het een eerder gematigde, aan haar eigen akkoord over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden zit te morrelen en dit nog vóór dat akkoord in wetteksten is gegoten. Op dat statuut heeft men eerst 27 jaar moeten wachten en nu blijkt het een gatenkaas te zijn, vol uitzonderingen en achterpoortjes. Typisch Belgisch, zeg maar. De Landelijke Bedienden Centrale (LBC, niet verwarren met ‘Lierse Bicycle Club, want die bestaat ook onder die afkortingen) wil er nog een paar uitzonderingen aan toevoegen en is daar gisteren zelfs voor op straat gekomen. Helemaal ongelijk hebben die CD&V’ers zelfs niet, want dergelijke situaties zouden er niet zijn, mocht men in dit land eindelijk eens wetten gaan maken zónder uitzonderingen en achterpoortjes.

     Tenslotte blijkt ‘onze’ Belgacom ook al drie jaar afgeluisterd te worden door de Britse geheime dienst en dit onder de naam ‘operatie socialist’. Waarschijnlijk slaat dat laatste op de miljoenen euro’s incasserende CEO Didier Bellens, die inderdaad ook al van rode signatuur is. Wat hem niet belet heeft deze week nog voor een dikke drie miljoen euro van ‘zijn’ aandelen te hebben verkocht. I.pl.v. bij de Lotto te spelen kun je in dit land beter solliciteren voor een topjob, maar dan wel met de rode partijkaart op zak. Je weet wel: die van de partij van de ‘werkman’.

   

  * Dat Electrawinds stelt het niet zo goed. Het bedrijf heeft een schuld van liefst 361,3 miljoen euro en kon begin juli een aantal achtergestelde leningen van overheidsfondsen (gekregen via Vande Lala?) niet terugbetalen. Om daaraan te verhelpen, plande men een kapitaalverhoging, maar niet alle aandeelhouders blijken in staat te zijn daaraan mee te kunnen doen. Van zo’n bedrijf over te kunnen stappen naar de NMBS, dat elk jaar zo’n drie miljard van de staat krijgt, wie zou dat kunnen weigeren?

   

  21-09-2013, 08:49 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  20-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waalse relance (volgens Demotje)

   

   

     Met de regelmaat van een klok krijgt men in onze Vlaamse media te horen en te lezen, dat Wallonië het toch niet zo slecht doet en soms zelfs dat het Vlaanderen zal inhalen op economisch gebied. Het laatste nieuws ter zake komt nog maar eens van Rudy Demotte (PS), de Waalse minister-president, die na zijn Marshall plannen en zijn oproep tot meer Waals nationalisme, nu komt vertellen dat Wallonië tegen 2025 volledige werkloosheid ‘moet’ realiseren. Zou het? Geen zinnig mens die zoiets gelooft.

     Om te beginnen is de werkloosheid in Wallonië structureel en bedraagt ze nog altijd zowat het dubbele van die in Vlaanderen. De loonlasten zijn er ook niet lager dan bij ons en het gros van de nieuwe banen in het laatste decennium zit er nog altijd bij de overheid.

     Die Waalse hoera verhalen zijn begonnen, toen bleek dat Wallonië vorig jaar de ‘beste’ economische prestatie van de drie Belgische regio’s had geleverd. Eigenlijk had men beter van de ‘minste slechte’ gesproken. Het Waals gewest noteerde toen een ‘groei’ van 0,1%, terwijl Vlaanderen een krimp van 0,3% liet optekenen en Brussel zelfs iets meer. Ergens herinner ik me dat iemand in ‘Doorbraak’ had uitgedokterd dat, aan dat tempo, Wallonië Vlaanderen zou inhalen rond 2075…

     Om tegen 2025 een economie te hebben met volledige tewerkstelling, zou Wallonië elk jaar meer dan 22.000 jobs moeten creëren – en dat enkel in de privésector – waarvoor een groei van minstens 3% nodig is. Momenteel is die groei 1,5% en worden er ± 10.000 jobs bij gecreëerd. Met een werkloosheidsgraad die zowat het dubbele is van de Vlaamse, zal er veel moeten veranderen om zoiets waar te kunnen maken. Dat Demotte met zo’n berichten af komt, heeft alles te maken met de verkiezingen van 2014 en kan hem dan ook als politicus niet echt kwalijk genomen worden ('Morgen scheert men gratis'). Dat men in de Vlaamse media steeds journalisten vindt die dat zo maar geloven – of althans doen alsof – is eerder pervers te noemen. Zij weten immers maar al te goed, dat Wallonië het nog steeds hebben van de geldelijke steun die het officieel van België krijgt, maar in werkelijkheid via de Vlaamse transfers.

    

  20-09-2013, 09:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  19-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het concurrentiepact (vervolgverhaal)

   

     Normaal had er reeds half juni een conferentie moeten zijn van de federale en de drie gewestregeringen over het zgz ‘conferentiepact’ (zie mijn blog van 14.06 daarover). Die werd toen uitgesteld, eerst naar een volgende week, daarna tot na de vakantie. Gisteren was het dan eindelijk zover. De vier entiteiten kwamen bijeen, ze dronken een glas, loosden een plas en lieten alles zoals het was. M.a.w.: er is wéér niets gebeurd en alles is dan nog maar eens uitgesteld. Reden daarvan was deze keer dat de federale regering zgz haar huiswerk nog niet klaar zou gehad hebben. Dit ondanks het feit dat het loonverschil met onze buurlanden zelfs volgens Luc Coene, de gouverneur van de Nationale bank, wel degelijk 16% bedraagt, eerder oploopt dan vermindert en dat dat laatste ook het geval is met onze staatsschuld.

     Coene vertelde dit in een interview in de weekeindeditie van De Standaard en wist daarbij ook nog te zeggen dat het niet toevallig is, dat België het land is met de hoogste loonkost per uur en dat wij tegelijk het minste aantal mensen aan het werk hebben. Met de huidige loonhandicap is het uitgesloten dat we een echte economische relance krijgen. De uitleg van Tobbackske, dat ze dat gaan kunnen oplossen met de opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude, is praat voor de vaak, een steeds terugkomend drogargument met virtuele cijfers, waarmee men de mensen al decennialang wat probeert wijs te maken.

     Nog volgens Coene zijn alle landen momenteel volop bezig met grondige structurele hervormingen. Alleen in België gebeurt dat niet. In de plaats daarvan maakt de regering Di Rupo zich wijs dat ze goed bezig is omdat ze het tekort van bijna 200 miljoen op de begroting van dit jaar zou kunnen opvangen met ‘technische aanpassingen’, een geleerd woord voor boekhoudkundige truken. Het gebruikelijke knip- en plakwerk, zeg maar. De partijen van de federale meerderheid maken zich regelmatig druk over het woord ‘confederaal’, ze zouden dat beter doen over het woord ‘structureel’.

     En dan is er trouwens nog die begroting voor volgend jaar, waarvan men nu al weet, dat die ook de nodige ‘aanpassingen’ zal kennen. Vraag is maar in hoeverre de huidige federale regering dat spelletje zal kunnen volhouden in de aanloop van de komende verkiezingen. Als immers de loonhandicap niet verkleint, zullen steeds meer internationaal werkende maatschappijen het in België voor bekeken houden en zullen steeds meer mensen hier hun job verliezen. De kans dat die (nog)voor de huidige regeringspartijen zullen gaan stemmen zal dan ook verwaarloosbaar zijn.

   

  19-09-2013, 08:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  18-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auto of openbaar vervoer

   

   

     Ik had beloofd er woensdag terug te zijn en dat is met deze gebeurd, zij het dan met wat vertraging. Naar nieuwe stof moest ik trouwens niet lang zoeken, daar uitgerekend vandaag onze media de cijfers gegeven hebben van een laatste peiling i.v.m. het gebruik van de auto. 70% van de Vlamingen blijkt nog altijd de voorkeur te geven aan de auto i.pl.v. het openbaar vervoer. Misschien zouden we Crevitz eens naar Zürich kunnen sturen om te zien hoe ze het daar hebben opgelost. Ik ben er vier dagen geweest en heb er de hele tijd de stad doorkruist met het openbaar vervoer. Mijn gastheren hadden me trouwens vooraf al laten weten niét met de auto te komen, want dat je daar in die stad meestal in één grote file terecht komt en het een half mirakel is als je een parkeerplaats kunt vinden. Het verschil met het openbaar vervoer in de stad, zowel voor bussen, trolleybussen als trams, met wat wij hier kennen, kan niet groter zijn.

     Bij elke tram- en bushalte staat een automaat waar je met zowel Zwitserse franken, euro of betaalkaarten terecht kan. Je kan er één enkele rit nemen, een kaartje voor één uur of voor een hele dag (waarbij je die hele dag van de ene tram in de andere bus kan stappen). Buiten de klassieke aanduidingen met de trajecten van de tramlijnen die er voorbij komen, staan ook de trams die in aantocht zijn aangeduid op een scherm en komen die ‘pünktlich’ op het aangekondigde tijdstip aan.

     De doorsnee Züriger heeft wel een auto, maar gebruikt die niet in de stad. De stiptheid van het tram- en busverkeer vindt je er trouwens ook terug bij de treinen, die al even correct werken. Het enige verschil is, dat er op de treinen gegarandeerd gecontroleerd wordt, bij het stadsverkeer heb ik daarvan niet veel gemerkt. Zo eens iets anders dan onze NMBS die er maar niet in slaagt zijn treinen op tijd te laten rijden, ondanks de drie miljard euro die de maatschappij elk jaar van onze overheid krijgt.

   

    

  18-09-2013, 20:36 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!