NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  06-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beke's verhaal

   

   

     Het VOKA rapport over het feit dat Belgen bij de hoogste belastingen van Europa betalen, maar in verhouding daar weinig voor terugkrijgen, is geen nieuws. We weten al langer dat we evenveel afdragen als de Scandinaviërs, maar even weinig ervan profiteren als de landen rond de Middellandse Zee. En dan is er in de berekeningen meestal nog geen onderscheid gemaakt tussen Vlaanderen en Wallonië, anders zouden sommige verschillen nٕóg groter kunnen uitvallen (denk maar aan het onderwijs).

     De uitspraak van CD&V voorzitter Beke, dat de volgende federale regering zich niet met communautaire problemen zal bezig houden, is in dat opzicht dan ook tekenend voor het feit dat zijn partij eigenlijk zelf geen verhaal (meer) heeft. Hij zegt zowat het tegenovergestelde van Peeters, die wél een zevende hervorming op het oog heeft. Typisch tsjevenverhaal waarmee men steeds alle kanten uit kan (behalve de goede). Ondanks wat Beke daarover zegt, is in dit land immers alles communautair. Het laatste voorbeeld is de geplande verhuis van de Turkse lagekostenmaatschappij Pegasus, die de luchthaven van Zaventem inruilt voor die van Charleroi. In die laatste blijkt het Waalse gewest per reiziger zo’n 15 euro bij te passen, wat momenteel per jaar een subsidiëring van zo’n 30 miljoen euro betekent. Pure concurrentievervalsing en geld dat het Waals gewest officieel als dotatie van de Belgische federale regering krijgt, maar dat grotendeels door Vlaanderen moet worden opgehoest.

     Als de volgende federale regering zich niet (meer) met communautaire zaken zou bezighouden, betekent dat maar één ding: dan zullen we weer een door de PS gedomineerde federale ploeg zullen hebben, waarin de Vlaamse deelnemers opnieuw de rol van bereidwillige meelopers zullen krijgen. Dan kunnen ze hun kiezers weer vertellen, dat ze ‘niet aan de kant blijven staan, dat ze compromissen durven sluiten en de handen vuil maken’. Wie zal die mensen nog geloven?

     Het is trouwens typerend voor Beke, dat hij die uitspraak pas gedaan heeft, nadat hij zeker was geen tegenkandidaat te krijgen voor het voorzitterschap van zijn partij. Die zou hij dan nl een serieus tegenargument gegeven hebben. De vraag is alleen maar, of het Beke iets extra zal opbrengen. Bij CD&V ligt de linkse ACV-vleugel in de touwen en zijn er toch nog altijd wat centrumrechtsen, die niet bereid zijn de communautaire argumenten exclusief aan de N-VA cadeau te doen.

   

  06-10-2013, 11:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  05-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De relancebegroting

   

     Na de verschillende gewestregeringen, blijkt plots ook de federale regering de ontbrekende miljoenen 'gevonden' te hebben om het gat in de begroting voor 2014 dicht te rijden. Daar ook dit zal gebeuren in een goednieuwsshow waarbij weer eens niemand slechter zou worden, gaan we er van uit dat er in dit land inderdaad al heel wat geld verspild is dat nu dus beter zal besteed worden. We zullen het maar geloven, al vraag ik me wel af hoeveel keer die begroting nog zal worden aangepast. Als we zien dat deze voor 2013 al verscheidene keren is moeten bijgesteld worden, zal dat voor die van 2014 niet anders zijn.

     En dan is er nog die ‘relance’, waarover Di Rupo zich zopas aan de Gentse universiteit heeft druk gemaakt. Volgens zijn eigen woorden sprak hij er al over toen Merkel en de andere E.U. leiders er nog niet aan dachten. Hij mag het nu eens bewijzen, want ook een relance zal geld kosten dat op e.o.a. manier zal moeten ‘gevonden’ worden. Gelukkig beschikt hij met Vande Lala over een ervaringsdeskundige. Denk maar aan diens Zilverfonds dat de kosten voor de vergrijzing ging opvangen.

     Nu komt de keizer van Oostende met enkele voorstellen af die, als ze zouden zijn voorgesteld door bv De Wever, zeker zouden worden afgedaan als ‘populistisch’. Hij wil nl de BTW op het energieverbruik van 21 naar 6% terugbrengen, de papieren maaltijdcheques afschaffen en dat geld rechtstreeks aan de werknemers uitbetalen. Dat klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, al worden zijn voorstellen (voorlopig?) niet alleen gesteund door de PS, maar ook door de Open VLD. Voor één keer ligt CD&V echter dwars en zeggen zowel Crembo als  Geens terecht dat de BTW-verlaging een gat in de staatskas zal maken en de staatsschuld alleen maar zal doen oplopen. Die staatsschuld ligt nog altijd rond de 100% en zou tot 60% moeten dalen om dat Zilverfonds van dezelfde Vande Lala te activeren. M.a.w. met zijn nieuwste voorstel geeft hij zelf toe dat er van dat fonds nooit iets in huis zal komen.
     Voor het afschaffen van de papieren maaltijdcheques zou iets te zeggen kunnen zijn, maar zal de verleiding groot worden om loonsverhogingen, die om welke reden ook, nu niet gegeven kunnen worden, straks als verhoogde maaltijdcheques zullen verkocht worden. Dit komt vrij geloofwaardig over als men weet dat een Tv-programma (‘Volt’, dacht ik) zopas nog ontdekt heeft dat de eco-cheques ook al misbruikt worden. In dergelijke gevallen is het steeds de staat die eraan zal verliezen.

     Kortom, wat er ook nog ter zake wordt voorgesteld, die relance is zeker nog niet voor morgen en het wordt uitkijken wie er met betere ideeën af zal komen. Zeker met de komende verkiezingen in het achterhoofd zal menig politieker zich geroepen voelen zijn  duit in dat zakje te doen. Misschien iets voor het Innesto van Beke's 'high potentials'?

  05-10-2013, 09:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  04-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse frustraties

   

     Vanaf 1 januari 2014 houdt de papieren versie van Doorbraak op te bestaan. Er zal dan alleen nog kunnen gekeken worden naar een elektronische versie met dezelfde naam (www.doorbraak.be), die reeds bestaat van ergens in april van dit jaar en – volgens de redactie van het maandblad – een groot succes zou zijn. De webstek is, in tegenstelling tot de papieren versie, gratis voor iedereen en heeft het voordeel meteen te kunnen inspelen op de nieuwigheden van elke dag. Doorbraak was vroeger het ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Dat is ze al even niet meer, maar de emotionele band tussen VVB en lezers was er nog wel en dat zal straks een beetje minder zijn. Het is een teken des tijds en voor de jongeren zal dit waarschijnlijk geen probleem vormen. Bij de senioren is echter niet iedereen mee gestapt met de Internet (r)evolutie en zijn er nog altijd heel wat mensen die niet de hele dag achter hun PC zitten en die toch graag een publicatie in handen hebben om ze te lezen wanneer het hen uit komt (ondergetekende inbegrepen). De papieren spoeling van Vlaamse nieuwslectuur was al vrij dun (denk maar aan het eveneens recent afhaken van Grammens’ Journaal en het verdwijnen van Ray's Angeltjes*) en zal dus nog wat dunner worden.

     En er is op Vlaams gebied nog meer om zich zorgen over te maken. Nog niet zo lang geleden besliste VOKA, de vereniging van Vlaamse Ondernemers (het vroegere VEV) en KAmers van koophandel om haar hoofdzetel te verhuizen naar Brussel, omdat men vond dat men daar beter kon inspelen op wat economisch belangrijk is in dit land. Daar kon men in komen. Nu blijkt dat ‘VOKA comité Brussel’ een nieuwe naam krijgt: ‘VOKA Metropolitan’. Dat ruikt erg naar ‘Brussels Metropolitan’, de dada van heel wat Brusselse belgicisten die hopen de grenzen van het hoofdstedelijk gebied tot ver in de Rand te kunnen verleggen. Hopelijk blijft het daarbij, althans voor wat de vergelijking betreft. Het feit dat voor de eerste najaarslunch als gastspreker Rudy Vervoort, de nieuwe minister-president van het hoofdstedelijk gewest, werd uitgenodigd, spreekt dat tegen. Niet zozeer o.w.v. de persoon zelf, wel o.w.v. de partij die Vervoort vertegenwoordigt: de PS. Eerder een ongelukkige keuze voor een vereniging waarvan Bart De Wever ooit zei dat het zijn werkgever was.

     Een derde ontnuchtering kwam er bij de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de Vlaamse businessclub De Warande, ook al in Brussel. Ook dit had niets met de persoon zelf te maken (Mark Leysen, zoon van Vaast), maar met het feit dat er gesteld werd dat de club afstand zou hebben genomen van haar eigen ‘Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen’ en dus alleen nog een exclusief clubje is geworden, waarvan men lid kan worden aan een jaarlijks lidgeld van 925 euro, bovenop een eenmalig toetredingsbedrag van dezelfde grootte. Eerder dus iets met een hoog m’as-tu-vu gehalte, waar de doorsnee Vlaming geen behoefte aan heeft.

     Hopelijk zit ik er naast, maar ik vrees dat het Vlaming zijn in Brussel met een dergelijke, zoveelste toegeving aan het Brussels-Belgisch systeem niet van die aard is om vrolijk van te worden. Met salonvlamingen gaan we geen vooruitgang maken, zeker niet in Brussel.


  * Angeltjes werd Golfbrekers en ook die laatste doet het helemaal niet slecht. De pole position bij de blogs van SeniorenNet is men wel kwijt.


  04-10-2013, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  03-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie zijn gat verbrandt...

   

     Waarschijnlijk wakker geschud door het treinongeval bij Remersdaal, waarbij duidelijk nog maar eens een zwak punt van de Antwerpse haven en, bij uitbreiding, van heel Vlaanderen, werd blootgelegd, heeft Kris Peeters zowel meerderheid als oppositie in het Vlaamse parlement opgeroepen om voor één keer eens eendrachtig achter het Vlaams regeringsstandpunt te staan i.v.m. de voorzetting van de werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding. Meer bepaald wil hij ervoor zorgen dat de tijdelijke vennootschap Noriant, die de werken voor het Lange Wapperproject al zo goed als toegewezen had gekregen, tenminste dié werken al mag uitvoeren die in het oude en nieuwe plan dezelfde zouden blijven. Dat nieuwe plan moet echter nog wel worden goedgekeurd, zodat het nog altijd niet zeker is of de voorgestelde trajecten wel dezelfde zullen blijven. Als Noriant die werken niét mag uitvoeren volgt er nl meer dan waarschijnlijk een miljoenenclaim die de volgende Vlaamse regering zal moeten betalen, wie daar dan ook deel van moge uitmaken.
     Peeters heeft echter wel gelijk, daar waar hij álle partijen oproept in deze zaak voor één keer solidair te zijn. I.v.m. de Oosterweelverbinding hebben ze allemaal immers boter op hun hoofd: N-VA en Open VLD omdat ze het been niet hebben stijf gehouden, SP.a en Groen omdat ze kazak gedraaid hebben na een referendum dat niet eerlijk verlopen is en zelfs het Vlaams Belang, dat in deze zaak alleen maar de belangen van zijn eigen Antwerpse stadgenoten heeft verdedigd, terwijl de buurtbewoners, die de Ring meer gebruiken dan de stadsbewoners, niet mochten meestemmen.
     De haven van Antwerpen is niet alleen van de Antwerpenaars, maar van de hele regio. Projecten zoals de IJzeren Rijn, de Oosterweelverbinding en bv het vliegveld van Deurne belangen heel Vlaanderen aan. Bij betwistingen met andere regio’s, landen of met Europa is het zaak dat álle Vlamingen daarvoor samenwerken, zeker in crisistijden zoals deze die we nu meemaken, waarin records gebroken worden inzake ontslagen en faillissementen*. Het gaat daarbij niet alleen om de politieke partijen, maar ook om het zgz middenveld en de vakbonden. Als men leest dat een internationaal bedrijf als de chemiegroep Lanxess (een afsplitsing van Bayer), die met vier fabrieken in het Antwerpse moet herstructureren wegens de crisis, het van haar 8.000 Duitse medewerkers kan gedaan krijgen dat die 3% inleveren, terwijl onze vakbonden een loonsverhoging van 4% vragen, dan vraag ik me af waarmee we bezig zijn. De haven van Antwerpen zou de komende jaren zo’n 4.400 vacatures hebben, maar bij dergelijke acties zal dat straks misschien niet meer nodig zijn…

   

  * In september 2013 ging er hier elke 33 minuten een bedrijf over de kop. T.o.v. vorig jaar steeg het aantal faillissementen met 12%. Er waren in september ook bijna 10% meer ‘niet werkende werkzoekenden’ dan in dezelfde maand van 2012…

   

  03-10-2013, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  02-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over treinen en rampen

   

   

     Ik kom even terug op mijn blog van 18 september, de dag dat ik terugkeerde uit Zürich en ik niets dan lof had over de werking van de Zwitserse trams en treinen. Nu moest het lukken dat er zondagavond, 29 september, na het laat Tv-journaal op één, een reeks Britse documentaires aangekondigd werd (‘Great Continental Railway Journeys’), waarvan de eerste meteen na dat nieuws uitsluitend ging over het treinverkeer in Zwitserland. Ik ben blijven kijken en kreeg daar inderdaad de bevestiging van wat ik geschreven had. Meer zelfs, de BBC-reporter wist te vertellen dat het Hauptbahnhof van Zürich het drukste spoorwegstation ter wereld is. Dagelijks arriveren en vertrekken daar 300 treinen en 300.000 passagiers. Ik ben elke dag in dat station geweest en, alhoewel het er altijd druk was, had ik echt nooit de indruk dat er zoveel te doen was. Van een goede organisatie gesproken, daar kan de NMBS inderdaad nog heel wat van leren.

     Daar hield het in de BBC-reportage trouwens niet mee op. De Britten hebben vroeger wel de stoomtrein uitgevonden, maar het waren de Zwitsers die voor de eerste elektrische aandrijving van zowel treinen als trams hebben getekend. Dat gebeurde in de centrale werkplaats van Oerlikon, een voorstad van Zürich, die bij onze wielerliefhebbers eerder bekend is van de zesdaagsen die daar op de plaatselijke piste werden (worden?) gereden. Een van de redenen waarom de Zwitsers van de vervuilende stoomtreinen vanaf wilden, was het feit dat het land zoveel tunnels kent die door de roetafzetting extra smerig werden.

  ---

     In de marge van bovenstaande, maken we momenteel in ons land de zoveelste treinramp mee, gelukkig deze keer alleen maar met materiële schade. Op de lijn Antwerpen/haven – Ruhrgebied, de drukste goederenlijn van dit land, waar dagelijks tot 150 goederentreinen passeren, ligt het verkeer voor enkele dagen zo goed als plat, nadat een treinstel er in Remersdaal enkele wagons met een lading auto’s verloren had, die door de reling van een brug in een ravijn zijn gedonderd. Het verkeer op die lijn zal flink verstoord worden, wat ook een grote economische kost zal hebben. Dat alles zou veel minder erg geweest zijn, mocht men enkele jaren geleden de plannen voor de IJzeren Rijn verwezenlijkt hebben, dan had men nu tenminste een alternatief*. Maar dat mocht niet van allerlei drukkingsgroepen en werd ook tegengewerkt vanuit Wallonië, dat vlak vóór de tunnel van Remersdaal (de langste spoorwegtunnel van België) zijn grootste rangeerstation voor goederenvervoer heeft. Voor de groenen mocht de IJzeren Rijn dan weer niet door Nederland, omdat die daar door een natuurgebied zou lopen. En waardoor rijdt die lijn over Voeren? Juist: door een natuurreservaat!

   

  * De IJzeren Rijn zou niet zomaar een alternatief zijn. Het traject zou de reis naar het Ruhrgebied met een kwart inkorten en de treinen toelaten tot 2.000 ton te vervoeren i.pl.v. de 1.200 ton die het maximumgewicht zijn via Voeren.

   

   

  02-10-2013, 10:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  01-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over bonussen en keizerinnen

   

   

   

     ‘Overdaad schaadt’, gaat het adagium en dat geldt zeker voor een land met twee koningen, drie koninginnen, tien provinciegouverneurs, zes regeringen en zeven parlementen. Dat er in zo’n land misbruiken ontstaan is feitelijk de normaalste zaak van de wereld. Door het ophopen van al die instellingen en entiteiten ziet men al lang het bos niet meer van de bomen en moet men er meestal een specialist bijhalen als er iets echt verkeerd loopt.

     Neem nu al dat gehannes over bonussen en uittredingsvergoedingen als men van de ene dikbetaalde job naar de andere overstapt. De meeste mensen die daarvan profiteren maken gewoon gebruik van de bestaande wetten en het feit dat sommige zo eerlijk zijn er geen misbruik van te maken, verandert niets aan de kern van de zaak.

     Het eenvoudigste zou zijn een deel van die instellingen en entiteiten gewoon af te schaffen, iets wat ik in deze rubriek al meer dan eens heb bepleit. Als dat toch niet gebeurt, dan moet men de wetten daaromtrent maar veranderen. Probleem daarbij is dat onze wetgeving nu al meer dan ingewikkeld genoeg is en bij “aanpassingen’ meestal niet vereenvoudigd maar eerder ingewikkelder wordt gemaakt. Zolang dat echter niet gebeurt, moet men gewoon de wet volgen. ‘Dura lex, sed lex’, de Romeinen wisten dat al. Dat verhaaltje van ‘Big Maggie’ over haar Romeinse ‘keizerin’ klopt trouwens niet. Het was de keizer en niet de keizerin die over het leven van een verslagene in de arena kon beslissen door de duim omhoog of naar beneden te houden en verder had dat niets met de Romeinse wetgeving te maken. De keizer stond nl boven de wet, zoals die van Oostende bij ons. Enfin, dat denkt die toch.

   

  01-10-2013, 08:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  30-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De federale besparingsoperatie

   

   

     Toen Kris Peeters aan de Gentse universiteit ging vertellen dat de zesde staatshervorming niet ‘perfect’ was, maakte hij een serieuze onderschatting. ‘Verre van perfect’, zou een betere term geweest zijn. Als geen ander weet Peeters immers, dat de Vlaamse regering bij de toepassing van die hervorming er heel wat bevoegdheden bij krijgt (kinderbijslag, ouderenzorg en delen van het arbeidsmarktbeleid), maar slechts 87,5% van de bijhorende middelen. In absolute cijfers betekent dat voor Vlaanderen, dat er zo’n 3 miljard extra zal moeten gevonden worden om de mensen dezelfde service te kunnen geven. Extra fiscale voordelen, zoals de aftrek van de dienstencheques en de woonbonus zouden wel eens het slachtoffer van een nieuwe besparingsronde kunnen worden. Het is niet voor niets dat peetvader Vande Lala al gesuggereerd heeft de dienstencheques in hun huidige, papieren vorm af te schaffen en dat er stemmen opgaan om de woonbonus helemaal te schrappen.

     Over die woonbonus is de laatste weken al heel wat inkt gevloeid. Voor wie het nog niet zou weten: de woonbonus is een hypotheekaftrek, waarbij een vast bedrag wordt afgetrokken van de inkomsten. Daarop worden dan belastingen geheven. De gewesten kunnen echter alleen verminderingen toestaan, geen aftrekken. Iedereen die erbij betrokken is, weet dat de woonbonus op termijn onbetaalbaar wordt en dan durft Freya, dochter van, nog voorstellen die op te trekken voor bepaalde categorieën. Van zodra alle woonleningen onder het nieuwe stelsel vallen, zou dat de overheid 4,9 miljard kunnen kosten. Alhoewel men dat bij de federale regering ook weet, draagt die er echter slechts 1,5 miljard van over naar de gewesten bij de toepassing van de zesde staatshervorming. M.a.w. kan dat de gewesten nog eens 4,4 miljard extra kosten, waarvan het leeuwendeel voor Vlaanderen, waar het meest gebouwd en verbouwd wordt. Dit is gewoon niet eerlijk. De federale regering zou de zaken eerst moeten saneren en pas daarna doorgeven.

     Die overdrachten van het federale naar het regionale niveau, waarbij niet alle middelen mee worden gegeven, is niet iets dat zomaar uit de lucht is komen gevallen. Specialisten ter zake, zoals Jef Wellens van Kluwer, Luc Machon van de vastgoedmakelaars en Nancy Huyghebaert van de KU Leuven (die er vorig jaar een studie over maakte) hebben er al voor gewaarschuwd. Peeters’ eigen partij heeft dit spelletje trouwens meegespeeld, o.a. met de clowneske Verherstraeten en weet dus maar al te goed wat Vlaanderen straks te wachten staat. Onze regio betaalt 62 procent van de federale besparingsoperatie. Als het op betalen aankomt, kent men wél het juiste verdeelpercentage. Het 'niet perfect’ van Peeters is dan inderdaad een onderschatting die kan tellen.

   

   

  30-09-2013, 08:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!