NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerst oompje...

   

     De Arco affaire dreigt al even symptomatisch te worden als die van Oosterweel. Regelmatig duikt ze weer op en elke keer valt er ergens wel een lijk uit de kast. De voorlopig laatste is een vaststelling van het adviesbureau Deminor, dat al meer dan 700 Arco-coöperanten vertegenwoordigt in een dagvaarding t.o.v. Belfius, die – nota bene - eigendom is van de Belgische staat. Volgens Deminor legde het ACW 183 euro miljoen in, maar haalde er 387 uit, in cash asjeblieft. Dat terwijl de spaarders, coöperanten of hoe je hen ook wil noemen, zo goed als geen cent terug zagen en riskeren zo’n twee derden van hun geld nooit meer terug te zien. Zoiets was mogelijk omdat de hele zaak hen was voorgesteld als een spaarformule, wat ze wettelijk gezien niet was. Zowel de spaarders als het ACW kregen elk jaar een riant dividend. De meeste spaarders zetten dat dividend om in nieuwe papieren, winst inbegrepen en lieten het geld bij Arco staan. Het ACW daarentegen liet zijn dividend jaarlijks cash uitbetalen. Vandaar het verschil.

     Nu beweren allerlei ‘specialisten’ van het ACW, dat ondertussen ‘Beweging.net’ is gaan heten,* dat e.e.a. van die Deminor klacht niet klopt en misschien hebben ze daarin geheel of gedeeltelijk gelijk. Feit blijft echter dat de 800.000 Arco spaarders zijn voorgelogen en dat het daarom niet meer dan logisch zou zijn dat de zich vroeger christelijk noemende organisatie* het gros van dat geld zou teruggeven aan de mensen die hen vertrouwden. En als dat toch niet zou gaan, zou het geen kwaad kunnen dat die hele organisatie een toontje lager zou zingen, want – mocht Deminor wél gelijk krijgen – dan is het ACW geen slachtoffer, maar heeft ze er flink wat geld aan over gehouden.

     Het kan niet anders of deze laatste ontwikkeling zal zijn weerslag hebben op de besprekingen binnen de Zweedse coalitie, waar CD&V ook best ophoudt zich voor te stellen als de linkervleugel die persé de belangen van o.m. het eigen vakbondsfront moet blijven verdedigen. Het zou dan ook geen kwaad kunnen mochten Beke en Co hun syndicale achterban, in de eerste plaats ACV-kefferke Leemans, vragen op te houden met eisen te stellen i.v.m. het beleid van een eventuele toekomstige coalitie, zolang ze zelf niet in staat is voor de eigen deur te vegen.

    

   

  * Die nieuwe naam ‘Beweging.net’ slaat ook nergens op. Het is zo’n beetje alsof Coca Cola morgen ‘Frisdrank.com’ zou heten. De christelijke organisaties blijken steeds banger te worden van hun eigen schaduw, waardoor de ‘C’ in de naamgeving steeds het eerste slachtoffer wordt.

  05-10-2014, 20:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  04-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De slechte linkse verliezers

   

     Wat is het verschil tussen de militaire interventies tegen de Islamistische Staat (IS) en de politieke manifestaties tegen de volgende federale Belgische regering? Wel, IS bestaat en die regering niet. Klinkt zo’n beetje als dat verschil tussen een naaimachine en een nietmachine: de eerste naait, de tweede niet (doordenkertje).

     Het is niet de eerste keer dat ik hier schrijf dat de hetze van de linkse krachten in dit land weinig uit zal halen omdat ze vechten tegen windmolens en ze hun krachten beter zouden sparen tot er écht een regering is. De laatste in de rij protesterenden is het nog steeds nationale ABVV, dat een congres hield waarbij Rudi De Leeuw herkozen werd als voorzitter en die ter gelegenheid daarvan nog eens zijn duivels mocht ontbinden tegen rechts en het kapitalisme. Dat zijn eigen familie een vennootschap heeft die een niet onaardig onroerend patrimonium bezit en beheert en daarvoor – zoals de eerste de beste kapitalistische instelling – notionele intrest trekt, lijkt voor de kameraden geen probleem. Misschien komt dat omdat dik gevreten salonsocialist De Leeuw bij de roden helemaal geen uitzondering is, denk maar aan Labille. Om nog te zwijgen over tante Laurette, met haar stulpje in het Waals Brabantse Lasnes, een van de rijkste en duurste gemeenten van dit land.

     De achterliggende waarheid is, dat de socialisten niet het fatsoen hebben de uitslag van democratische verkiezingen te aanvaarden, laat staan aan de zijlijn te moeten blijven staan bij het vormen van een nieuwe regering en het uitdelen van de postjes. Dit geldt alvast in de eerste plaats bij de Waalse roden en het door de Walen beheerste ABVV. Bij de Vlaamse socialisten heeft alvast Freya Van den Bossche het licht gezien. Zij heeft Frank Vandenbroucke heel deemoedig gevraagd a.u.b. even mee te willen denken aan een inhoudelijke vernieuwing van de partij. Brouckie heeft niet nee gezegd, maar zal zelf waarschijnlijk niet meer in het stuk voorkomen. Hij zal zich denkelijk geen tweede keer opzij laten zetten zoals dat in 2009 gebeurde door toenmalig voorzitster Caroline Genez. Deze laatste zit nog wel in het Vlaamse parlement, van waaruit ze – naar eigen zeggen – ‘de Vlaamse regering veel pijn gaat doen’ (mijn blog van 29 september), maar niet in ‘Crescendo’. Dat is de naam van het comité dat de vernieuwing wil doorvoeren. Dat crescendo, een term uit de muziekwereld dat ‘toenemend/aanzwellend’ betekent, bestaat verder uit Ingrid Lieten, John Crombez en … Bruno Tobback, die zelf binnen de partij onder vuur ligt. Als het straks maar niet ‘diminuendo’ wordt!

   

  04-10-2014, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  03-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quid Kris?

   

     Uitgerekend de week dat de Kris Peeters uit Hollywood in Venetië triomfeert met zijn nieuwe bruid, gaat het de George Clooney van de Belgische politiek heel wat minder voor de wind. Où sont les neiges d’antan?

     Alle gekheid op een stokje, hij maakt wat mee, de ex-ministerpresident van Vlaanderen. Eerst onttroond worden als Vlaamse stemmenkampioen en voorbij gestoken worden door – stel je voor - la Homans (‘Betteke’ voor Kaaiman), dan verwezen worden naar het federale niveau met de belofte vanwege de grootste partij dat hij daar premier zou mogen worden, dan ook die ambitie moeten laten varen om Marianneke Thyssen aan een tweederangs job in Europa te helpen en verder verplicht worden zich te blijven uitsloven om mee een kamikazeregering in elkaar te steken. Vergeten we niet dat Kris Peeters uit de Unizus-en-zo gelederen komt en bezwaarlijk als een linkse kan bestempeld worden, terwijl hij in de aan de gang zijnde federale besprekingen met zijn partij een bijna links parcours moet lopen om de eigen vakbond, of wat ervan overblijft, plezier te doen. Zeker als men die Leemans van het ACV bezig hoort, zou ik al lang ‘salut en de kost’ geroepen hebben. Uitgerekend dat ACV dat mee in het Arco schandaal zit waarin de eigen spaarders een rad voor de ogen werd gedraaid.

     Volgens de laatste berichten zou Peeters op aandringen van Charles Michel en de andere deelnemers aan de lopende gesprekken, die nu al meer dan twee maanden duren, toch coformateur blijven, maar enige eer valt daar blijkbaar niet meer te rapen. God weet wat ze hem als compensatie hebben beloofd.

     Of het allemaal zal helpen, blijft koffiedik kijken. De tweede dinsdag van oktober is er de opening van het parlementaire jaar (de verkozenen van 25 mei hebben er dan al 4 maanden betaald verlof op zitten!) en de kans bestaat dat, bij gebrek aan een nieuwe premier, Di Pippo weer uit de kas zal worden gehaald voor een laatste comedia dell’ arte. Eén dag later moet bij Europa de begroting worden ingediend. Dat alles terwijl ‘crisismanager’ De Wever tussendoor nog even naar Shanghai moet, waar hij in zijn functie als burgemeester van de koekenstad nog een reeds vooraf overeengekomen afspraak heeft.

     Er zijn fictieverhalen die minder plots bevatten!

   

   

  03-10-2014, 11:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  02-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landen? Eerst opstijgen!

   

   

     Het blijft mij een raadsel waarom de media, i.v.m. de federale regeringsvorming, het steeds hebben over een ‘landing’. Om te kunnen landen, moet men nl eerst opstijgen en zo te zien geraakt deze zgz Zweedse coalitie niet eens van de grond.

     Het eerste accident was het feit dat men verkoos Marianne Thyssen* voor te dragen als kandidaat Europees commissaris. Daarmee miste men niet alleen de kans om van ‘stoorzender’ Reynders vanaf te geraken, maar moest Kris Peeters ook zijn premier ambities opgeven. Dat laatste zorgde ervoor dat de afspraken tussen N-VA en CD&V na de Vlaamse regeringsvorming herzien dienden te worden. Eergisteren was er dan de botsing tussen partijvoorzitters Beke en Rutten, waardoor de hoop op een zgz ‘landing’ deze week kon vergeten worden.

     Tussendoor was er nog meer nieuws dat zorgde voor frustratie. Koen Geens was met zijn Plan B voor de Arco coöperanten voor de pinnen gekomen en dat plan lekte binnen de 24 uur uit in de media. Om het njet van Europa te omzeilen heeft Geens een constructie uitgedokterd waarbij de Arco schuldeisers – de staat, Belfius en het ACW – het geld dat ze van Arco terugeisen zouden overdragen aan de coöperanten. Die schuldeisers zouden nog e.e.a. bijpassen zodat de 800.000 door het ACW bedrogen spaarders zo’n derde van hun geld zouden kunnen terugzien. Een oplossing die niemand gelukkig zal maken.

     Tussen de soep en de patatten kreeg men dan van Europa nog te horen, dat de Belgische overheidsschuld plots met 26 miljard euro gestegen was. Dit na een boekhoudkundige operatie van datzelfde Europa, waarbij o.m. de kosten van de huisvestingsmaatschappijen en de zgz ‘illegale economie’ (drugshandel, prostitutie en smokkel!) mee in de begroting moeten komen. Resultaat van deze ommekeer is wel dat de Belgische staatsschuld daarmee op 104,5% van het bbp zal komen, terwijl Geens vorig jaar nog fier uitbazuinde toen hij dat cijfer (even) onder de 100% grens kreeg door de BNP-Paribas aandelen (onder te prijs) te verkopen…

     Kortom, de nieuwe federale regering is er nog niet en mocht ze er niet komen, dat zal het onderlinge wantrouwen zo groot zijn, dat ook een tripartite er niet meer in zal zitten. Rest dan nog een regering die onderhandeld kan worden tussen de gewesten, een soort confederale regering, de natte droom van Bart De Wever, toen die nog hoopte dat zijn partij bij de verkiezingen van 25 mei incontournable zou worden…

   

   

  * Om een idee te geven hoe belangrijk die Europese post van Marianne Thyssen is: in het gezaghebbend economisch weekblad ‘The Economist’ (oplage 800.000, waarvan meer dan de helft in de States) van 13 september in een uitvoerig artikel van Charlemagne over de toewijzing van de Europese topjobs, werd Thyssen’s naam niet eens vermeld…

   

  02-10-2014, 09:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  01-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feesten op de poef

   

     Eerder toevallig ben ik er achter gekomen dat de Franstaligen in dit land jaarlijks niet één maar twee feesten hebben. In de derde week van september vieren de Walen hun Waalse feesten en een week later, op 27 september, het feest van de Franse Gemeenschap, die zij daar tegenwoordig de federatie Wallonië-Brussel noemen. Wij Vlamingen hadden bij het ontstaan van het federale België ook een gewest én een gemeenschap kunnen creëren, maar hebben dat niet gedaan, omdat het dubbele kosten zijn. Van kosten trekt men zich echter aan de andere kant van de taalgrens niets aan, het betekent voor hen ook een verdubbeling van de politieke postjes en tenslotte is het – volgens de francofonen – België die betaalt. Dat laatste is een leugen, een dekmantel, want zolang dit België onderhouden moet worden door Vlaanderen, moet datzelfde Vlaanderen ook de kosten betalen van het armlastige Wallonië en het geld verspillende Brussel.

     Van de inhaalbeweging die Wallonië de laatste jaren aan het maken was – hun zgz Marshall plannen e.d. - blijft niet veel over. Er is in Vlaanderen nog altijd 10% meer volk aan de slag dan ‘over there’. En Wallonië heeft nog altijd 15% meer ambtenaren, bijna 200.000 volledige werklozen en een schuld die viermaal (!) hoger ligt dan de Vlaamse. Terwijl de nieuwe Vlaamse deelregering zich rot bespaart om toch maar een begroting in evenwicht te hebben, houdt de Waalse een tekort van 1,1 miljard euro, circa een tiende van het totaalbudget. Tekenend in dat opzicht is het feit dat de nieuwe Waalse minister-president Paul Magnette tijdens zijn toespraak op de Waalse feesten niet één cijfer durfde te noemen. Dat ze daar hun schulden tegen 2018 zullen hebben aangezuiverd, is dan ook praat voor de vaak en is de reden waarom ik het voor één keer eens ben met Paul De Grauwe en er niét tegenop zou zien ook hier tijdelijk wat schulden te maken. Als straks blijkt dat Wallonië en/of Brussel er inderdaad niet in zou slagen de eigen schuld te dempen, dan zal de verleiding groot zijn om officieel België, maar in werkelijkheid Vlaanderen er nog eens extra voor te laten opdraaien. Terwijl wij ons zorgen maken over de toekomst van onze kinderen, blijven de Walen er op rekenen dat iemand anders hun schulden wel zal betalen. Zolang er geen eind wordt gemaakt aan de miljarden transfers, hebben ze nog gelijk ook. De geschiedenis blijft zich maar herhalen.

    

  01-10-2014, 08:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  30-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van besparen gesproken...

   

   

     Rikske Torfs, de rector van de Universiteit van Leuven, kreeg vorige week vanuit enkele academische kringen de wind van voor, toen hij stelde dat dit land te klein is voor vijf universiteiten en dat daarop nog heel wat bespaard kon worden. Nu is Torfske, in Vlaanderen wereldberoemd geworden sinds zijn medewerking aan ‘De Slimste Mens’ en zijn periode als CD&V- senator, iemand die wel eens meer tegen de stroom in durft roeien, maar met zijn laatste stelling heeft hij wel gedeeltelijk gelijk. Het is nl niet zo dat hij wil dat er hier universiteiten verdwijnen, wel bepaalde afdelingen ervan. Door steeds meer verbindingen met hogescholen is er nl een soort wildgroei ontstaan, die weliswaar voor extra werkgelegenheid zorgt, maar veel geld kost en niet altijd goede resultaten geeft. Het verhaal van het teveel aan koks dat het eten bederft.

     Die uitbreiding van onze hogescholen heeft nog een speciaal facet. Dat gebeurde nl via zgz ‘associaties’, een soort overkoepelende organisaties die zo’n beetje hun eigen leven en hiërarchie leiden. Zo blijkt het dat in onze vijf universiteiten er niet minder dan vier van die associaties geleid worden door socialisten: Luc Van den Bossche (hij weer!) in Gent, Caroline Gennez (jaja!) in Antwerpen, Willy Claes (die van Agusta die zich toen niets meer herinnerde!) in Hasselt en Robert Voorhamme in Antwerpen. Alleen laatstgenoemde heeft onderwijservaring als schepen van de koekenstad. De andere drie zitten daar gewoon omdat ze er politiek benoemd zijn. De vijfde voorzitter, die van Leuven, is André Oosterlinck, ex rector, waarvan men niet met zekerheid weet voor welke partij hij nu is, maar van wie men tenminste weet dat hij uit een katholiek nest komt. Dat er bij onze universiteiten niet méér bespaard wordt, is dan ook geen verrassing.

     Het is trouwens niet alleen in de universiteiten dat er nog heel wat kan bespaard worden door wat efficiënter te werken. Dat geldt ook voor ziekenhuizen. Er blijken er in totaal in België liefst 134 te zijn, waarvan vele afdelingen hebben die dezelfde diensten aanbieden. Als gevolg daarvan worden bepaalde behandelingen in sommige ziekenhuizen weinig of niet verricht, waardoor die op dat gebied niet alleen minder ervaring en expertise in huis hebben, maar er ook voor zorgen dat de eindrekeningen een stuk duurder uitvallen.

     Dat laatste geldt ook voor het Vlaamse Gewest zelf, waar ook heel wat onderafdelingen zijn die men best kan samenvoegen of afschaffen. Denk maar aan het Vlaams Energiebedrijf, het Vlaamse Fonds der Letteren en zo zijn er nog wel enkele. Om nog te zwijgen over de provincies, die men – net zoals de federale senaat - (nog) niet afschaft, maar reduceert, wat maakt dat de logistieke kosten dezelfde blijven en soms zelfs nog vermeerderen. Denk maar aan de bouw van het nieuwe Antwerpse provinciegebouw, waarmee men reeds begonnen. Dat was berekend op een totaal aantal provincieraadsleden dat meer dan dubbel zo groot was als wat er nu van overblijft, zodat dat gebouw veel te groot (én te duur) zal zijn. Het VB heeft al gevraagd die bouwwerken stop te zetten, maar daarvan hoort men, zoals gebruikelijk, niet veel in onze poco media. Die hebben het in Antwerpen te druk met de Oosterweelverbinding…

   

  30-09-2014, 08:30 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  29-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek aan de zijlijn

   

   

     Bartje Somers, Open VLD-burgemeester van Mechelen en in een vorig leven ooit Vlaams minister-president (een cadeautje van Verhofstadt nadat Bart enkele jaren his master’s voice had gespeeld) wil blijkbaar weer in de politieke belangstelling komen. Een andere reden zie ik niet waarom hij in de media is gaan vertellen dat hij het hele Oosterweel verhaal in Antwerpen wil terugdraaien zoals zijn partij dat had al had voorgesteld in de verkiezingscampagne naar 25 mei toe. Die partij was daarna echter bereid haar ziel te verkopen om toch maar mee te mogen doen en had het reeds gevormde Vlaamse regeerakkoord een carte blanche gegeven. Diezelfde partij is ook niet zinnens Bartje te volgen, want dat zou betekenen dat ze voor de vierde keer een bocht zou nemen in deze affaire. Trop is teveel, dat wist Van den Boeynants al.

     Wie daar blijkbaar geen problemen mee heeft is ‘schuddekopke’ Kathleen van Brempt, in een vorig leven ook al Vlaams gewestminister voor SP.a en nu veilig met een dikbetaalde job in Europa. Als haar partij er wél mee door zou gaan, betekent dit voor de Vlaamse socialisten ook al de derde bocht ter zake. Oosterweel wordt duidelijk niet alleen een bochtenwerk, maar blijkbaar ook een dankbaar onderwerp voor wie geen andere politieke argumenten meer heeft.

     Nee, geef ons dan maar Caroline Gennez. Nadat die door Tobbackske vakkundig was uitgerangeerd, heeft ze 4 jaar lang als verkozene een Patrick Janssenske gedaan: alleen komen opdagen als er op de knop moest gedrukt worden en voor de rest erop gelet dat ze elke maand haar riante vergoeding kreeg. Maar dat gaat nu veranderen, zegt ze. Ze is nu klaar voor een centrale rol in de oppositie en zegt dat haar partij de Vlaamse regering veel pijn gaat doen. Ik hoor ze bij de Vlaamse meerderheid al klappertanden van de schrik!

     Mocht het Caroline niet lukken, kan ze ook nog altijd voorzitster worden van e.o.a. voetbalclub…

  29-09-2014, 08:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!