NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Collateral damage
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  23-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De peilingverslaving

   

   

     Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 21 dezer (‘Van moslim- naar afgunstpartij’) lijkt de regering Michel steeds meer op een van lopende zaken Dat blijkt ook de mening te zijn van Bart Maddens, politicoloog aan de KULeuven, overtuigd Vlaming met een links trekje. Bart maakt nl ook deel uit van de Gravensteengroep, waarvan men de laatste tijd nog weinig hoort. Hijzelf schrijft echter regelmatig columns in Doorbraak, ’t Pallieterke en De Tijd.

     In zijn laatste column in De Tijd – deze van dit weekeinde – schrijft Maddens dat onze politici verslaafd lijken aan de peilingen, waarvan iedereen toch wel zo stilaan weet wat ze waard zijn. Die verslaving is het gevolg van het feit dat ze een panische angst hebben voor verkiezingen. Ze lijken te geloven in peilingen, omdat de nieuwe uitgewerkte regeling van verkiezingen om de vijf jaar een té groot tijdsspanne is voor een democratische inspraak*. Als de ‘mayonaise’ niet meer pakt, zoals het er steeds meer naar uitziet, zou men vervroegde verkiezingen kunnen houden, iets wat in een normaal democratisch land zou gebeuren. Zeker als de ene partij de andere beledigt en daarna weigert excuses aan te bieden, zoals zopas nog gebeurd is na de uitspraken van Zuhal Demir. De reden waarom CD&V niet eens dreigt deze regering te laten vallen is, omdat er in dit land een ongeschreven wet is, die zegt dat wie een regering laat vallen bij de daarop volgende verkiezingen verliest. Vraag het maar eens aan Crootje, toe die er enkele jaren geleden de stekker uit trok. En er is meer.

     Het zal aartsmoeilijk worden om een nieuwe regering te vormen zonder de N-VA en dit zowel op federaal als op regionaal niveau. Reden daarvoor is dat de traditionele partijen momenteel zelfs niet meer in staat zullen zijn om de klassieke tripartite te vormen. In Vlaanderen komen ze er al langer niet meer aan toe. In Wallonië tegenwoordig ook niet meer, nu de PS kiezers daar in massa overlopen naar de Trotskisten van de PTB, de Waalse tak van de PvdA, die in Vlaanderen – gelukkig maar – niet van de grond komt. Mochten de drie traditionele partijen er nog Groen en Ecolo bij nemen, zou het nog kunnen lukken. Dan zouden ze echter al met acht partijen zijn, iets waarop niemand staat te wachten.

   

  *   Eén van de punten van kritiek van de Raad van Europa (niet te verwarren met de E.U.) op de nieuwe Turkse grondwet was, dat vijf jaar zonder een mogelijke democratische inspraak een te lange periode was. Voor België schijnt dat geen probleem te zijn…

  23-04-2017, 00:30 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  22-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verhofstadt's erfenissen

   

   

       Zelf heb ik er nooit bij stil gestaan, maar het blijkt nu dat het tot 2008 in dit land verboden was naast de Belgische nationaliteit er ook nog een andere te hebben. Dat blijkt uit de discussie die er nu is n.a.v. het referendum in Turkije. Dat de dubbele nationaliteit sindsdien bestaat, is nog maar eens iets dat we te danken hebben aan de regeringen Verhofstadt, samen met o.m. de snel-Belg-wet en het kiesrecht voor buitenlanders die hier wonen, althans voor de gemeentelijke verkiezingen. Destijds was het VB de enige partij die resoluut tegen was, N-VA had toen nog niet veel te vertellen en de traditionele partijen deden zoals altijd: niets. N-VA kaart het probleem nu opnieuw aan en zelfs een enkeling in CD&V, met name ‘Straffe’ Hendrik Bogaert, vindt dat er iets aan moet gebeuren, al was het maar voor de mensen die van buiten de E.U. komen. Bogaert’s CD&V partijgenoot, Koen Geens, op dit ogenblik verantwoordelijk in de materie als minister van Justitie, is echter niet zinnens hem daarin bij te treden. Typisch tsjevenwerk. Volgens Geens kan het niet de dubbele nationaliteit af te schaffen, ‘ omdat het de integratie van mensen met een andere origine in België belet’. So what?

     I.v.m. het laatste gekibbel binnen de regering Michel, dit keer tussen Patrick Dewael en Wouter Beke, moet ik laatstgenoemde voor één keer zelfs gelijk geven, waar hij stelt dat Open VLD sinds 1999 onafgebroken in de regering zit en aan de problemen die de partij nu aankaart zelf nooit iets ernstig gedaan heeft. Die i.v.m. de immigratie heeft ze zelf mee veroorzaakt en die i.v.m. het feit dat dit land – op Frankrijk na – de hoogste belastingen ter wereld heeft is te danken aan het feit dat de regeringen Verhofstadt de buffer van 6% van het bnp, die de regering Dehaene had opgespaard om de kosten van de vergrijzing op te vangen, heeft opgesoupeerd.

     En dan zijn er die verwonderd zijn dat de Vlaamse liberalen bij de volgende verkiezingen riskeren zelfs voorbijgestoken te zullen worden door de groenen. Van een afgang gesproken!

   

   

  22-04-2017, 00:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van moslim- naar afgunstpartij

   

   

     Na de moslimrel i.v.m. de rake opmerkingen van Zuhal Demir, zou er een niet aanvalspact gesloten zijn tussen CD&V en de N-VA (wel zonder de door Beke geëiste excuses). Nu maar zien of het stand houdt, want het volgende probleem komt er al aan: de door N-VA (en Open VLD) voorgestelde vermindering van de vennootschapsbelasting en de door CD&V daaraan gekoppelde meerwaardebelasting. Dat is vuur en water. Zelfs nu de federale regering gesteld heeft dat een begroting in evenwicht ook kan in 2019 i.pl.v. 2018, zal dat weinig verschil uitmaken. De Wever mag dan al gezegd hebben dat hij voor een zgz ‘rechtvaardige fiscaliteit’, de natte droom van Kris Peeters, de deur op een kier wil houden, de man weet goed genoeg dat de liberalen van Open VLD geen nieuwe belastingen willen en die hebben nog gelijk ook. Een meerwaardebelasting is geen rechtvaardige fiscaliteit, want het ondermijnt de droom van elke beginnende zelfstandige die hoopt straks een appeltje voor de dorst over te houden na een leven lang hard gewerkt te hebben. Niet ten onrechte noemde Patje Dewael het een afgunstbelasting. Hij noemde CD&V nog net niet een afgunstpartij, maar dat kan nog komen.

     Er ziet er steeds meer naar uit dat deze federale regering er een wordt van een soort lopende zaken. Ze is niet in staat de staatsschuld en het overheidsbeslag te verminderen. Dat heeft trouwens niets specifiek met deze regering te maken. Geen enkele Belgische regering kan dat nog omdat die staatsschuld té hoog is en dit land evenmin als Griekenland nog een eigen munteenheid kan devalueren. Nu persé willen besparen of extra belastingen heffen, zou de prille groei die er thans is meteen fnuiken.

     Door het bereiken van een begroting in evenwicht een jaar uit te stellen – nota bene: iets wat mag van Europa – zal men pas eind 2019, begin 2020 weten waar men staat. M.a.w., de evaluatie ervan wordt doorgespeeld naar een volgende regering. ‘Na ons de zondvloed’ en dit alles door een onuitgegeven meerderheid die de sociaal economische zaken nu eens op orde zou stellen – zonder de socialisten - en daarvoor het communautaire in de ijskast heeft gestopt. ‘Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel’ leert ons het gezegde. Dat geldt voor België, waar Wallonië het zwakke broertje blijft, evenals voor Europa dat om dezelfde reden geen vooruitgang meer boekt.

   

   

  21-04-2017, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  20-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Europese verkiezingsmodus

   

   

     Men kan zeggen wat men wil, we beleven toch een interessante tijd, politiek gesproken dan. Nu zorgde May weer voor een verrassing van formaat door in de UK vervroegde verkiezingen uit te roepen. Zondag volgt de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen met nog zo’n vier kanshebbers, als we de peilingen mogen geloven. Bij ons zijn er die ook weer geweest, maar daarop wil ik geen commentaar meer geven. Peilingen zijn nooit een goede waardemeter geweest en het laatste jaar helemaal niet meer. Verder heb ik vroeger al geschreven dat de peiling van de VRT en De Standaard de minst geloofwaardige is die we hier kennen, omdat zowel de zender als de krant bevooroordeeld zijn t.o.v. rechts en de Vlaamse zaak. Komt daar nog bij dat ze zelf zeggen dat er een foutenmarge is van 3%. Als we de laatste peiling dan zouden vergelijken met de vorige, blijft alles zowat zoals het was. Om het toch over te kunnen spreken, gaat men het dan vergelijken met de laatste verkiezingen, wat niet correct is.

     In Frankrijk liggen de zaken wel iets anders, omdat de zittende president niet meer op komt. Na één termijn houdt ‘monsieur normal’ het voor bekeken, omdat hij zelf beseft hoe onpopulair hij geworden is. Die onpopulariteit is zo erg dat de kandidaat die zijn partij nu vertegenwoordigt, zelfs in de eerste ronde niet meer wordt meegeteld. Bij de vier die er nu overblijven zit niet de alleen de kandidaat van uiterst rechts, die verwacht werd, maar ook die van uiterst links, wat sinds de implosie van de Franse communistische partij niet meer gebeurd is. Twee kandidaten die bovendien beloven het land uit de E.U. te zullen laten stappen. Na de Brexit dus een Frexit. Als dat gebeurt, houdt de E.U. op te bestaan en mogen we alleen hopen dat onze regio er beter van zal worden, misschien door een verdere samenwerking met Nederland, Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen. Voor onze Waaltjes zou dat een harde keuze kunnen worden. Op de Waalse zenders worden die Franse verkiezingen dan ook gevolgd als hangt ook hun toekomst er vanaf.

   

  20-04-2017, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  19-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Yes, she May

   

   

     De politica waren gisteren nog eens aan bod. In de UK was er Theresa May die, in tegenstelling tot wat ze vroeger beweerde, nu toch vervroegde verkiezingen wil uitschrijven. Dat betekent al ons vierde buurland dat dit jaar naar de stembus trekt. May meent niet genoeg steun voor de Brexit te vinden in het huidige Britse parlement en hoopt daaraan iets te kunnen doen. Daarbij rekent ze ook op een verdere achteruitgang van Labour waar er nog steeds chaos heerst. May en heel wat media en policy watchers denken dat de Tory’s het gemakkelijk (weer) zullen halen. Daar stel ik mij toch enkele vragen bij.

     Om te beginnen zit het kiessysteem over there anders in elkaar dan bij ons. Elke partij schuift per kiesdistrict één kandidaat naar voor en wie er in dat district de meeste stemmen haalt, gaat naar Londen. Nu is het zo dat er niet alleen het verschil is tussen conservatieven, socialisten en de rest, maar dat er ook meningsverschillen zijn binnen zowat alle partijen over die Brexit. Om er zeker van te zijn dat haar partij straks meer verkozenen heeft dan nu die de Brexit genegen zijn, zal May enkele van de huidige tegenstanders moeten vervangen in de eigen partij. Dat is daar geen sinecure, daar de meeste van die mensen hun eigen aanhang hebben in zo’n district en de kiezers zo maar niet zullen aanvaarden dat hun man/vrouw opzij wordt gezet.

     Om die verkiezingen vervroegd te laten plaatsvinden, moet er eerst nog gestemd worden in Westminster en moeten dus ook die van Labour akkoord zijn. Hun voorzitter Corbyn is het daar nu al mee eens. Ook hij heeft binnen zijn partij voor- en tegenstanders van de Brexit. Als hij het louter om de stemmen zou doen en heel zijn partij nu eens voluit tégen de Brexit zou gaan is het niet onmogelijk dat Labour, ondanks alle miserie die het de laatste jaren heeft meegemaakt, zich toch zou herpakken. Dat heeft dan weinig met echte politiek te maken, wel met opportunisme. En dan hebben we het nog niet gehad over Schotland dat weer de kans krijgt te laten zien dat ze niet akkoord gaan. Als de Scottish National Party versterkt uit deze verkiezingen komt zal Nicola Sturgeon meer dan ooit een nieuw referendum eisen.

  ---

     Ook bij ons blijft er een politica in het nieuws, nl Zuhal Demir, die gisteren wel haar beleidsbrieven als nieuwe staatssecretaris heeft voorgelezen, maar waarbij de stemming erover is uitgesteld tot volgende week om onze nationale Charel de tijd te geven de brokken te lijmen tussen haar en CD&V als gevolg van haar (volgens mij terechte) omschrijving van die partij als moslimvriendelijk. Dat het woord ‘kiesvee’ nooit eerder zou gebruikt zijn, zoals onze media blijven vertellen, is larie. Het werd tientallen jaren geleden al uitgevonden door ’t Pallieterke (ik dacht zelfs door stichter Bruno De Winter himself*). Demir heeft trouwens vroeger al eens een straffe uitspraak gedaan richting CD&V, toen ze schreef: ‘Mijn favoriete onenightstand is Kris Peeters. Maar vóór we er aan beginnen, zal ik hem dan wel het regeerakkoord eens voorlezen, want dat schijnt hij nog altijd niet te kennen’! (Uit De Tijd van 28 december 2016, bij de ‘Kaaiman-quotes’…).

   

  * Bruno De Winter vond ook het woord ‘praatbarak’ uit.

  19-04-2017, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  18-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erdoganistan

   

     Erdogan zou het dus gehaald hebben, met de hakken over de sloot (echt zeker is het nog niet; er is sprake van verkiezingsfraude). Zelfs als het wél klopt, blijft het een Pyrrusoverwinning, want als de zowat 150.000 mensen, die hij heeft opgesloten, hun burgerrechten ontnomen en hun werk afgepakt, hadden kunnen meestemmen, dan had hij het nooit gehaald. Ook niet als hij niet had kunnen rekenen op de stemmen van de Turken in het buitenland, die zelf wel mee genieten van de voordelen van een democratisch gastland, maar er geen problemen mee hebben hun in Turkije achtergebleven landgenoten straks politiek gesproken berooid achter te laten. ‘Asociaal’ noem ik zo’n mensen.

     Erdogan wordt waarschijnlijk bij de eerstvolgende verkiezingen (over twee jaar) een soort alleenheerser die in principe daarna tot 2029 als een nieuwe sultan zal kunnen heersen over zijn land (misschien zelfs tot 2034, mits gebruik te maken van een wettelijk achterpoortje). Voor de Turken zou het de laatste keer kunnen geweest zijn dat ze nog eens vrij zullen hebben kunnen kiezen. De nieuwe Erdogan zal nl geen premier meer hebben, hij zal zelf zijn ministers en vice-president(en) kunnen aanduiden, de hoogste rechters benoemen en het parlement naar huis sturen. De checks en balances van bv het Amerikaanse systeem, waarmee hij het vergelijkt, zullen er nl niet bij zijn.

     Dat de Turkse economie er wel bij zal varen, is een fabeltje. Die was onder het huidige bewind van Erdogan inderdaad verbeterd, maar zal nu even snel weer verslechteren. De Turkse lira zal, na een misschien korte heropleving, in vrije val komen en de economie slabbakken. Welke buitenlandse ondernemer zal immers nog willen investeren in een land zonder vrije media, waar mensen zonder vorm van proces kunnen worden aangehouden en dat een verdoken burgeroorlog voert tegen 15% van zijn eigen (Koerdische) bevolking? O.w.v. dat laatste en zeker zolang die oorlogen in de buurlanden blijven duren, moet ge trouwens gek zijn om nog met vakantie te gaan naar Turkije. Ik zie ze straks al op de VTM komen klagen, de simpele zielen die ginder wat zullen meegemaakt hebben tijdens hun uiteraard goedkope vakantie.

     Dé schande is echter wel dat de Europese Commissie nog steeds weigert de gesprekken over een mogelijke toetreding van de nieuwe dictatuur op te schorten, laat staan te annuleren. En dan maar janken dat de ene lidstaat na de andere het in de E.U. niet meer ziet zitten, met zo’n lafaards aan het bewind!

     Tenslotte is het ook opmerkelijk dat de nipte verkiezingsoverwinning in Turkije kan worden toegevoegd aan al even nipte overwinningen in de Amerikaanse verkiezingen en in het referendum over de Britse Brexit, terwijl men in Nederland er nog niet uit is hoe de volgende regering eruit zal zien, nu er voor de allereerste keer met vier partijen onderhandeld moet worden. Deze wereld wordt er niet eenvoudiger op.

   

   

  18-04-2017, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Belgen

   

     Morgen is de paasvakantie voorbij, ook voor de politiekers. Het wordt uitkijken naar wat er uit de bus zal komen i.v.m. de nieuwe Brusselse geluidsnormen. Ik vrees vrij weinig, waardoor de politiek in dit land nog meer verziekt zal worden. De burgemeester van Steenokkerzeel, een Vlaamse Randgemeente die dreigt het slachtoffer te worden van de Brusselse onwil, heeft de Duitstalige gemeenschap gevraagd ook een aanvraag tot moratorium in te dienen, zodat er weer twee maanden uitstel zou komen. De minister-president van Duitstalig België heeft al meteen laten weten dat hij daaraan niet denkt. Bij de discussie over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle/Vilvoorde waren die Duitstaligen destijds wél bereid zo’n moratorium te vragen. Toen was dat nl in het voordeel van de francofonen. Nu zo’n moratorium in het voordeel van Vlaanderen is, weigert men. Daaruit kunnen twee conclusies getrokken worden:

     Ten eerste moet Vlaanderen in de toekomst nooit meer de Oostkantons ter hulp snellen als die weer eens een conflict zouden hebben met de Franstalige Gemeenschap of het Waals gewest. Dat ze dan ook maar hun eigen boontjes doppen. Ten tweede, als de strenge geluidsnormen boven Brussel blijven zoals ze nu worden voorgesteld en dit zou betekenen dat er in en rond Zaventem honderden, misschien duizenden werkplaatsen in het gedrang zouden komen, dan moet men eerst de werknemers ontslaan die uit het Brussels gewest komen. Dit heeft niets met discriminatie te maken, want de reden van hun ontslag zal zijn dat zij hun job verliezen door de schuld van de eigen Brusselse maatregelen. Het kan toch niet zijn dat Vlaamse werknemers daarvoor zouden moeten opdraaien. 'Eigen volk eerst' klonk nooit terechter.

  17-04-2017, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!