NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De overbodige extra vergadering
 • Nog eens 5 jaar Erdogan?
 • De Franse valsspeler
 • Over mensen en dieren
 • Het België gevoel mag wat kosten
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  30-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit de federale verkiezingen?
  Voor de (meestal belgicistische) klagers die vinden dat we hier veel te veel verkiezingen hebben en enkele ervan zouden willen laten samenvallen), is er tegenwoordig een voorstel van Vlaamse kant om daar iets aan te doen. Zoals waarschijnlijk vandaag op de IJzerbedevaart (of wat daarvoor moet doorgaan) zal gesteld worden, zou het wenselijk zijn de federale verkiezingen af te schaffen. Terecht wordt gesteld, dat in alle drie de gewesten de kiezers alleen kunnen stemmen voor de eigen partijen en niet voor partijen die in de andere kiesomschrijvingen voorkomen. Als gevolg daarvan krijgen Vlamingen een federale regering, waarin mensen zitten waarvoor zij niet gestemd hebben en waarmee zij het dikwijls niet eens zijn (denk maar aan Onkelinx en Milquet, om het bij het vrouwelijk schoon te houden) en die zij dan ook niet eenzijdig kunnen weren. Dat geldt trouwens ook voor de francofonen (Turtelboom), al moeten die sinds de regering Leterme en nu ook bij Van Rompuy niet klagen. De huidige federale regering telt 12 Franstaligen en slechts 9 Vlamingen, terwijl die laatsten tot 60% van de Belgische bevolking uitmaken. Erg democratisch is dat allemaal niet en zelfs tegen de geest van de grondwet die een 50/50 regel vraagt.
  De echte Belgen zouden het natuurlijk liever andersom zien en de regionale verkiezingen afschaffen of tenminste een nationale kieskring instellen. In de huidige politieke evolutie is dit echter niet meer houdbaar. België zal (minstens) confederaal zijn of zal niet (meer) zijn.
  Het zal allemaal zo'n vaart niet lopen omdat - zoals ik al stelde in mijn blog van 25 dezer ("De Crols theorie) - alle echte veranderingen zullen moeten gebeuren met een tweederde meerderheid en dat zie ik zo maar niet gebeuren. Toch is het hoopgevend dat er dit jaar op de IJzerbedevaarten dingen verteld worden die naast de klassieke eisen de mensen ertoe aanzetten eens mee te denken.

  30-08-2009, 09:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  29-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De politie, uw vriend?
  "Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel" is een oud adagium dat nog steeds van kracht is, ook voor wat de slechte kant van de zaken betreft. Als "ze" dus in Parijs auto's in brand steken en eigendommen vernielen, dan moet dat in Brussel ook kunnen. "Ze" zijn dan de groep die in onze media wordt geduid als "jongeren", maar waarvan iedereen weet dat ze, op enkele uitzonderingen na, bijna uitsluitend bestaan uit kereltjes van Maghrebijnse afkomst.
  Er is wel een groot verschil met de politionele aanpak van de rellen. In Parijs kan de plaatselijke politie de zaak ook niet aan, maar wordt de gendarmerie ingeschakeld. In Frankrijk heeft men dus een plan B. Hier kan dat niet meer, want het keurkorps, dat onze rijkswacht was, is ontmanteld. De politie die er nu is zijn bange beunhazen, die bepaalde wijken van Sint Jans Molenbeek en Anderlecht niet eens meer durven betreden, laat staan controleren.
  Doet onze politie dan niets? Toch wel: ze schrijft verkeersboetes uit. Vorig jaar liefst 540.947! Weerloze automobilisten jennen is ook een stuk gemakkelijker dan echte criminelen aanpakken. En dat is dan de overheidsdienst die de burger zou moeten beschermen. Ik wil niet alle politieagenten over één kam scheren, maar achter een hoekje gaan staan (soms met twee dienstwagens tegelijk) om zoveel mogelijk mensen de bon op te zetten, zoals hier wel degelijk gebeurt, is een laffe daad.
  De politie, uw vriend? Vergeet het maar...

  29-08-2009, 11:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  28-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Defoort doet niet voort
  De vraag naar een onafhankelijk(er) Vlaanderen is steeds een zaak van rechts geweest. Links Vlaanderen kwam er bijna nooit bij te pas. Dit is o.m. nog een uitvloeisel van de tijd toen er nog nationale partijen waren, waarbij de Vlaamse socialisten er financieel belang bij hadden hun Waalse geestesgenoten te blijven steunen, ook als dat tegen de Vlaamse belangen indruiste. In die laatste situatie is er de laatste jaren e.e.a. gaan veranderen. Of het zal doorzetten, zullen we pas weten als de SP.a nog eens mee mag doen op federaal vlak. Het kan nl goed zijn dat ze zich nu wat Vlaamser opstelt, omdat ze in de federale regering niet mag meespelen.
  Ook buiten de echte politiek veranderde er wat. Er kwam een zgn Gravensteengroep die zich Vlaamser ging opstellen, er was het blad "Meervoud", dat steeds nadrukkelijker Vlaamse standpunten innam en er was Eric Defoort. Deze laatste, van linkse stempel, werd twee jaar geleden voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), in opvolging van Rita De Bont, die ontslag moest nemen toen ze kamerlid werd van het Vlaams Belang. Het was eens iets anders, een voorzitter van links in een Vlaamse volksbeweging. De vraag was, wat het zou worden, zeker toen hij in een van zijn eerste interviews (in Knack) al frontaal in botsing kwam met de Vlaamse strijdgroepen uit de Rand (o.a. TAK en Were Di). Defoort had immers ambities. Hij wou de VVB van haar rechts imago verlossen. Dat deed meteen denken aan Hugo Schiltz, die dat ook al geprobeerd had met zijn Volksunie en die daarmee zijn partij liet crashen.
  De VVB is nog niet gecrasht, maar Defoort houdt het toch voor bekeken. De man heeft aan het dagelijks bestuur zijn ontslag aangeboden, omdat hij "geen overtuigde meerderheid vond voor zijn keuzes en strategische opties". Vlaams bewegen en links, het wordt nooit iets. Waarschijnlijk hebben de resultaten van de laatste verkiezingen Defoort doen inzien, dat links in Vlaanderen een verloren zaak is. Zelfs met de SP.a mee in de Vlaamse regering, straalt de partij geen Vlaams imago uit. Met hun B-ploeg in die regering zal dat zeker niet beteren.
  De VVB staat nu voor een zoveelste keuze om te beslissen, hoe het verder moet. Uitgerekend in een maand waarin nog eens duidelijk gebleken is dat Vlaanderen verdeeld blijft. Zie maar naar de IJzerbedevaarten. Rechts Vlaanderen houdt vast aan zijn ideologische boodschap van de IJzerwake, links Vlaanderen maakt er een soort Belgische kermis van, nationale driekleur inbegrepen... Dat dit laatste initiatief door de Vlaamse regering wordt gesteund, is een bedenkelijke zaak. Het belooft weinig goeds, mochten er straks ooit communautaire besprekingen gevoerd worden, waarin de lauwaerts het weer eens voor het zeggen zouden hebben.
  .

  28-08-2009, 10:28 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  27-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Antwerpse deemstering
  Terwijl onze federale regering verder slaapt, gebeurt er toch al iets op Vlaams niveau. Eergisteren was er nl in Antwerpen nog maar eens een meeting over de Oosterweelverbinding. Nadat er al veel discussie was over de drie voorgestelde tracé's, werd aan het zogenoemde Arup-Sum gezelschap gevraagd deze drie voorstellen te evalueren. Tot ieders verbazing kwam Arup-Sum echter met een vierde tracé voor de pinnen, zodat er nog meer onklaarheid in deze zaak kwam. Op de meeting van eergisteren mochten zowel Arup-Sum als het consortium THV Noriant (dat koos voor de Lange Wapperbrug)  hun plannen nog eens uit de doeken komen doen. Tot bijna ieders verbazing (de tegenstanders van de Lange Wapperbrug zullen het al op voorhand geweten hebben), kwam Arup-Sum met een variant van haar eigen plan af, eigenlijk dus een vijfde tracé.
  Hoe het verder zal lopen is geen koffiedik kijken meer. Op 18 oktober komt er een referendum over die brug en is het bijna zeker dat de tegenstanders het zullen halen. Het referendum is nl niet verplicht en de tegenstanders zullen meer gemotiveerd zijn. Daarna is de kans even groot dat de Antwerpse gemeenteraad,  onder druk van SP.a en Groen!, ooit voorstanders maar nu kazak gedraaid, de brug zal afkeuren en zal kiezen voor het tracé van Arup-Sum. Dat zal een vertraging betekenen van minstens drie jaar (neem maar het dubbele) en dan moeten de eerste werken nog beginnen. Als, ik schrijf wel "als", ondertussen het Nederlandse deel van de Schelde zal zijn uitgebaggerd, zal dit tot weinig gediend hebben, want ondertussen zal het verkeer in en rond de koekenstad zo goed als stilstaan.
  Ondertussen heeft de hele zaak aan de Beheermaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) al zo'n zestig miljoen euro gekost. De totale kosten zijn er een veelvoud van en de laatste studie van Arup-Sum voegt daaraan nog maar eens 2,3 miljoen extra kosten toe. Dat alles voor een project dat al zo'n vijftien jaar aansleept en waarvan nog geen meter gerealiseerd is!
  ---
  Bij het begin van dit artikel schreef ik dat onze federale regering verder slaapt. Dat is niet helemaal correct. Onze nieuwbakken minister van buitenlandse dinges, Yves Leterme, is nl op bezoek geweest bij zijn Nederlandse collega én bij premier Balkenende. Dit bezoek ging in werkelijkheid ook over de Scheldeuitdieping, iets was vroeger door dezelfde Leterme - toen als Vlaams premier - nog was overeengekomen met dezelfde Balkenende. Het gaat dan ook in feite niet om een federale maar om een regionale materie.
  Daarbij nog dit: in Nederland is de vakantie, het politieke reces, op maandag 31 augustus ten einde. In België slaapt men nog een maand verder. Waarom ook niet, zijn er soms problemen?

  27-08-2009, 10:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  26-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussel, hotelstad
  De Brusselse hotels van mindere klasse genieten hoogdagen. Ze zitten altijd vol en het laat uitzien dat dit nog even kan duren. De klanten zijn dan wel de zogezegde asielzoekers, maar zolang de staat betaalt, maakt dat niets uit. Zoals de zaken er nu bijstaan, met meer dan 1.000 personen op hotel, kost dit de staat zo'n 250.000 euro per week, ca. één miljoen dus per maand. Niet slecht voor een land met een megaschuld die het zelf niet eens meer kan schatten.
  We beleven weer een grote toename van het aantal gelukszoekers in dit landje. Reden daarvoor is de beloofde regularisatie vanaf september. Bij bevolkingsgroepen die hier al vertegenwoordigd zijn, gaat zo'n nieuws vliegensvlug de wereld rond. Eens ze hier zijn, komt het er op aan e.o.a. papiertje te bemachtigen waaruit zou blijken, dat ze voor de regularisatie in aanmerking komen en klaar is kees. Met al die plaatselijke zgz mensenrechtenorganisaties en gespecialiseerde advocaten mag dat geen probleem zijn. PS en CdH, hierin bijgestaan door curator Van Rompuy, zullen ervoor zorgen dat niemand zal worden achtergelaten. Zelfs een strafblad of een vermoeden van criminaliteit lijkt tegenwoordig niet zwaar genoeg door te wegen om hier niet te worden aangenomen.
  Zo is het bv het geval van die Irakees, die verdacht wordt van folteringen onder Saddam. De man is hier via Griekenland binnengekomen, is al drie maal (!) op het vliegtuig retour Griekenland gezet, maar komt steeds terug. Als laatste middel wordt hij hier dan toegelaten, mits het ontvangen van een briefje waarop staat dat hij ons land moet verlaten. Dat laatste zal hij waarschijnlijk nooit doen, waarna hij hier illegaal zal verblijven, tot hij ooit nog eens zal kunnen genieten van een volgende regularisatie.
  Le ridicule ne tue pas...

  26-08-2009, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  25-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Crols theorie

  Het gebeurt wel eens meer dat een Vlaming met een leidinggevende functie pas in actie schiet als hij met pensioen gaat. In veel bedrijven is het immers een gevaarlijke zaak zijn Vlaamsgezindheid teveel in de kijker te plaatsen. Vraag het maar aan Herman de Bode die een promotie misliep, enkele en alleen omdat hij het Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen van de Warande denkgroep mee samenstelde. Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van het zakenblad Trends deed dat ook, maar kon zich daar blijkbaar heel wat meer veroorloven. Frans heeft eigenlijk nooit een blad voor de mond genomen. Nu hij met pensioen is, nog veel minder dan vroeger. Het was dan ook heel moedig van hem op de IJzerwake eens zijn gedacht te komen zeggen over ons hoofdstedelijk waterhoofd, Brussel. Crols wil er vanaf. Dat Brussel een derde gewest is kunnen worden, danken we de toenmalige CVP, VLD, SP én Volksunie. Nu zitten we ermee. Vlaanderen wil Brussel niet loslaten, maar Brussel wil Vlaanderen niet. Het wil echter wel de Vlaamse centen. Vlaanderen telt in Brussel niet meer mee qua aantallen, wel qua centen. Eigenlijk heeft Crols gelijk: geef Brussel geen geld meer en laat ze maar uitzoeken hoe ze er dan uitgeraken. Zelfs de Vlaams nationale partijen die Brussel wél willen behouden als hoofdstad van Vlaanderen, hebben er geen realistische oplossing voor.
  Hetzelfde geldt trouwens voor het Vlaams scepticisme t.o.v. de Maddens theorie. Het is mooi te zeggen dat men niet meer wachten kan, maar in elk communautair gesprek dreigt Vlaanderen de zoveelste toegevingen te zullen moeten doen.
  Er zal zowel over Crols' theorie als over die van Maddens nog veel geschreven worden. Hét probleem is echter dat elk communautair gesprek dat nú gevoerd zal worden, zal gaan tussen de francofonen en de huidige meerderheden. De enige garantie voor Vlaanderen is de N-VA. Als die morgen zou afhaken - zoals ze dat al eens (terecht) gedaan heeft - dan kan die partij probleemloos vervangen worden door de Open VLD en zijn we nog verder van huis. Zolang de traditionele partijen het in Vlaanderen voor het zeggen hebben, kan er beter geen gesprek meer gevoerd worden.
  Als België nog een kans wil maken, moet het worden omgevormd tot een soort confederale staat. Als dat niet meer zou lukken, zou men er best mee ophouden en beslist Vlaanderen zelf wel met wie het later, al dan niet confederaal, wil verder gaan, desnoods met Brussel, Wallonië én/of Nederland.

  25-08-2009, 16:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  24-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De begroting: het voorspel
  De discussies over het opstellen van de nieuwe begroting (en de controle over deze van vorig jaar én dit jaar) komen stilaan op gang. Eind juli was er reeds de vaststelling door de nieuwe minister van begroting Vanhengel, dat er voor 2010 al een tekort was van minstens 20 miljard, maar volgens "insiders" zou dat getal eerder dicht bij de 30 miljard liggen.
  De nieuwe commotie omtrent de begroting is veroorzaakt door een interview van Luc Cortebeeck, grote baas van het ACV, de christelijke werknemersorganisatie. Cortebeeck heeft de laatste weken Vlaanderen rondgereisd en is daar niet vrolijker van geworden. Voor banken en andere financiële instellingen mag het einde van de crisistunnel dan al in het zicht zijn, voor wat de werkgelegenheid betreft, zijn we nog ver van huis. De 200.000 vooropgestelde nieuwe werklozen zouden er, volgens Cortebeeck, wel eens 300.000 kunnen worden. Veel heeft te maken met het feit dat heel wat bedrijven nog stil liggen (denk maar aan Nystar in Balen) of maar op halve kracht werken en dat, naar schatting, nog zo'n 300.000 werknemers in een tijdelijk werkloosheidssysteem zitten. Ook als morgen de economie zou optrekken, dan zullen eerst al die mensen uit de tijdelijke werkloosheid terug moeten komen alvorens de meeste bedrijven er zullen aan denken nieuwe krachten aan te nemen. Voor wie nu afstudeert betekent het, dat men waarschijnlijk geen werk zal vinden en dat dit nog wel enkele jaren zou kunnen aanslepen.
  Cortebeeck heeft dan ook gelijk, als hij stelt dat er absoluut iets moet gebeuren. De vraag is maar wat. Vanhengel (liberaal)stelde vorige maand al dat die absurde 4,5% groeidrempel van de sociale zekerheid beter kon worden afgebouwd. Cortebeeck houdt het bij verhoogde belastingen, waarin hij zal gevolgd worden door de andere vakbonden en de linkse partijen. De vraag is maar hoe men dat politiek verkocht zal krijgen in een land dat al bijna de hoogste belastingen heeft van heel Europa en dit ondanks negen jaar beleid onder een liberale eerste-minister. Het grote verschil tussen België en zijn buurlanden blijft de torenhoge staatsschuld, waardoor ons land veel minder kan doen dan zijn naaste concurrenten. Daarbij komt dan de handicap van de indexering, het verschil tussen arbeiders en bedienden en nog zo'n serie typisch Belgische verworvenheden, die erg leuk zijn als het goed gaat, maar nefast in de huidige crisissituatie. En dan hebben we het nog niet gehad over extravagante snufjes zoals de notionele intrestaftrek, die een half miljard euro mocht kosten, maar in werkelijkheid zeven maal (7x!) zoveel heeft gekost, met dank aan Paars.
  Er wordt nu geschermd met het afbouwen van (staatssteun aan) pensioensparen, dienstencheques e.d., maar niemand - ook Cortebeeck niet - stelt dit land zelf ter discussie. Wat met de senaat, de provincieraden en al die andere instellingen uit het oude België van papa die al lang hadden moeten worden opgedoekt? Heiligenhuisjes die hopen geld kosten  en er nog meer andere genereren en die tenslotte niets opbrengen, tenzij voor een handvol politieke profiteurs.
  Enfin, als die politiekers terug zullen zijn uit hun al dan niet verdiende vakantie, zal het werken geblazen worden en zal het helemaal niet zeker zijn dat ze de huidige problemen - die ze zelf mee hebben laten aanrotten - nog de baas zullen kunnen.
  Wie leeft zal zien...

  24-08-2009, 10:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  Archief per week
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!