NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het België der simpele zielen
     De superbelgen kwamen deze week weer in actie. Aan de aantallen te oordelen, is dit ras toch stilaan aan het uitsterven. Eerst was er de 'inbraak' van de zgz 'Stockholmgroep' in de kantoren van PS en N-VA, waar ze eens met de partijleidingen wilden komen 'praten', alsof ze wel degelijk nog iets betekenen in dit land. N-VA haalde de politie erbij en liet het hele zootje, waaronder het niet weg te slagen jongste zoontje van watje De Clerck, buiten zetten. 'Als ze met ons willen praten', aldus het N-VA, 'kunnen ze daarvoor een afspraak maken zoals wel opgevoede mensen steeds doen'. Die zat.
     De Stockholm jochies zouden echter weerwraak nemen, zegden ze. Voor zaterdag was er immers nog maar eens soort nationale betoging gepland, annex picknick, een vervolg op hun 'shame' mars van 23 januari, waaraan toch ca. 34.000 overwegend Brusselse en Franstalige betogers deelnamen. Hun beweging, onder het motto 'Niet in onze naam', zou gesteund zijn door honderd (100!) verenigingen en we zouden eens gaan zien wat we zouden gaan zien, zie.
     Wel we hebben het gezien, ja. In totaal waren er in totaal een duizendtal deelnemers. Als er iets klopt van hun honderd verenigingen, dan maakt dat gemiddeld tien man per vereniging. Er is blijkbaar nog wat werk aan de Belgische winkel...
     Wat wel (weer eens) opviel was, dat de media aan de mislukking van dat Belgisch zootje ongeregeld zoveel aandacht besteedden en dat er enkele van de organisatoren toch hun zegje mochten komen doen, alsof ze inderdaad iets betekenden. Duizend man, dat is het publiek voor een topper in het voetbal van bevordering. Als het om een Vlaamse optocht van die grootte zou gaan, komen de media niet eens kijken.

  08-05-2011, 07:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  07-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gezinshereniging
     Er is dan eindelijk nog eens iets positiefs gebeurd in de Belgische politiek. In de kamercommissie Binnenlandse Zaken (voorgezeten door niemand minder dan Siegfried Bracke, die in die hoedanigheid Ben Weyts opvolgt) werd een nieuw voorstel met strengere regels voor de gezinshereniging met een nipte meerderheid goedgekeurd. Ondanks alle wraakroepende toestanden die er daarin bestaan, was er een verrassing nodig om het zover te krijgen. Die verrassing was de PS, die - op één stem na - mee stemde. Dat was nodig, want de Waalse coalitiepartner CDH stemde zelfs niet mee en verliet de zaal. Uitgerekend de partij die de staatssecretaris ter zake levert, doet dus niet mee. Daarmee blijft de partij van madame Milnjet de meest linkse van ons parlementair halfrond.
     N-VA, CD&V, Open VLD en MR stemden dus voor, samen met 3/4 van de PS. Buiten CDH heeft ook de SP.a zich onthouden. Wat voor reden deze partij ook aanhaalt, ze zet zichzelf steeds meer buiten spel. Misschien hoopt ze ook op een soort calimero effect, iets waarvan Gennez al langer de N-VA beticht.
     Wie dus voortaan nog familieleden van buiten de E.U. wil laten overkomen in het kader van de gezinshereniging, moet kunnen bewijzen dat ze deze leden deftig kan huisvesten en dat ze niet (meteen) in aanmerking zullen komen met onze nationale melkkoe van de openbare onderstand (OCMW heet dat tegenwoordig). Men moet ook kunnen bewijzen dat men over voldoende bestaansmiddelen beschikt (minimum 120% van het leefloon). Allemaal zaken die zo klaar zijn als een klontje en de logica zelf. In de meeste andere Europese landen bestaan zo'n voorwaarden al; in sommige zijn ze zelfs heel wat strenger. Wie daarmee niet akkoord kan gaan, zoals SP.a en CDH, zijn van kwade wil en blijven mee zorgen voor een wraakroepende discriminatie van de eigen mensen, die men meestal aan hun lot overlaat als ze in financiële moeilijkheden geraken.
     In de marge van het besluit van de commissie, is het opmerkelijk dat de MR niét wou dat de kennis van de plaatselijke taal er ook bij hoorde. Dat heeft te maken met hun vrees dat de wet later ook zou kunnen worden uitgespeeld tegen de francofonen in de Vlaamse Rand. Voor Vlaanderen is dat echter het minste kwaad, want bij ons geldt - buiten deze wet - ook nog een verplichte inburgering, wat min of meer op hetzelfde neerkomt.
     De nieuwe wet is nu aanvaard in de commissie, maar moet ook nog worden goedgekeurd in de plenaire parlementaire zitting. Als de PS woord houdt, zou dat geen probleem mogen zijn, alhoewel het tekenend is voor de huidige politieke evenwichten. Met collaboratiepartijen zoals SP.a en Groen! zal Vlaanderen nooit zeker zijn om er zijn eigen programma door te drukken. Een reden te meer om die twee partijen ook in de toekomst als 'te mijden' te catalogeren.

  07-05-2011, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  06-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grijpt Albert II de macht?
     Het Paleis slaat terug. Men is het daar blijkbaar helemaal niet eens met een zopas verschenen boek van twee wetstraatjournalisten, ' Koning zonder land'. Daarin zouden enkele passages staan uit de bekende 'colloques singuliers', de man tot man gesprekken tussen de koning en een van zijn onderdanen, waarvan geacht wordt dat die niet openbaar mogen worden. Dat zou dus toch gebeurd zijn en het feit dat het Paleis daar nu zo furieus op reageert, toont aan dat ze ook daar stilaan op hun tandvlees zitten. Komt daar nog bij dat het zeker niet gaat om een rechts initiatief, want een van de reporters schrijft voor De Morgen.
     Ik ga me er niet mee bezig houden, of de koning en zijn entourage over dit of dat gelijk hebben, maar wel over het feit dat het hele koninklijke zootje neerkijkt op Bart De Wever, die klaarblijkelijk door hen niet voor vol wordt aanzien (misschien omdat hij, bij zijn  bezoek aan de koning, geen stropdas droeg!). En dat juist op een moment dat Bart zich heeft laten kennen als een uitgekookte politicus. Hij heeft nl voorgesteld dat Di Rupo nu maar eens formateur moet worden en dat, in het andere geval, hij het zelf zal doen. Di Rupo, die nog altijd zijn nek niet durft uitsteken, zegt te wachten op het definitieve verdikt van het werk van Wouter Beke, maar hij weet ook wel hoe ver dat staat. De kans dat Beke er deze week een einde aan maakt zonder enig nieuw positief resultaat is immers reuzegroot. Als Di Rupo dan zou aanvaarden formateur te worden, moét hij aan Vlaanderen serieuze (en noodzakelijke) toegevingen doen. Doet hij dat niet, dan kan hij het vergeten. Zou dan Bart aan de beurt komen, áls die natuurlijk daarvoor de toelating krijgt van de koning. Bart zal dan zijn eisen stellen en als die (weer) niet ingewilligd worden, volgen er nieuwe verkiezingen, exact dat wat Albert II niet zou willen.
     Als waar is wat in bovenstaand boek geïnsinueerd wordt, nl dat Albert II nooit toestemming zou geven tot nieuwe verkiezingen, dan dreigen we in eenzelfde situatie te komen als destijds met Boudewijn en zijn weigering om de abortuswet te ondertekenen. De kans dat Albert II, zoals zijn broer, ook enkele dagen van zijn 'macht' ontheven zal worden, is echter onbestaande. Het zal dan een krachtmeting worden tussen politiek en koningshuis.
     Ik zie er al naar uit.

  06-05-2011, 07:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (75 Stemmen)
  05-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit Freddy Troch
     Als er over de staatshervorming gesproken wordt dat is het woord 'Justitie' nooit ver weg. Als er één zaak rammelt in dit land, dan is het wel de uitoefening van de gerechtigheid. Dat bleek nog eens duidelijk bij het op pensioen gaan van rechter Freddy Troch, die er op 61 jarige leeftijd mee stopt, alhoewel hij nog tot zijn 67ste had kunnen doorgaan. Niettegenstaande het feit dat hij al een paar jaar lid is van de commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde, zegt hij vrijuit dat er van die modernisering nog niets te zien is en dat het zo nog wel wat zal blijven. 'Zelfs als ik tot de maximum leeftijd van 67 jaar bleef werken', zei hij, 'zou ik de hervorming van justitie niet meer meemaken'.
     Wat er bij Justitie zo allemaal fout loopt? Om te beginnen, de straffeloosheid. Men moet in dit land al een straf van meer dan drie jaar gekregen hebben, vóór men riskeert opgesloten te geraken. Niettegenstaande dat, puilen de gevangenissen uit, ondanks de verhuis van 650 gedetineerden naar het Nederlandse Tilburg. Over drie jaar zouden er enkele gevangenissen bij moeten zijn, maar aan de bouw ervan is men niet eens begonnen. Watje De Clerck 'werkt eraan"...
     De informatica bij Justitie dateert nog van de vorige eeuw, wat in IT-termen een eeuwigheid is. Dat ze dan ook niet werkt, is de logica zelf. De weinig magistraten die al een laptop hebben, kunnen er alleen maar mee e-mailen.
     De opdeling van de gerechtelijke arrondissementen dateert nog uit de tijd van Napoleon. Er is een gebrek aan management. Een humanresources-beleid in de magistratuur is onbestaande. De communicatie is een lachertje: er zijn zelfs griffies die niet eens een mailbox hebben en waar het verboden is de fax te gebruiken. Een tuchtrecht dat niet werkt, waardoor rechters bijna nooit zelf kunnen vervolgd worden. Enfin, een knoeiboel waarin een kat haar eigen jongen niet zou terugvinden.
     Freddy Troch, een van de bekwaamste rechters die we de laatste decennia hier gehad hebben, stopt er dus mee. Hij zal echter later niet herinnerd worden o.w.v. wat hierboven beschreven staat, maar wel o.w.v. zijn rol in de zaak van de Bende van Nijvel. Want Troch, die toen onderzoeksrechter was in Dendermonde, slaagde er met zijn Delta-team toen in de wapens van de bende terug te vinden in het kanaal van Ronquières. Het parket van Nijvel had daar ook al gezocht, maar niets gevonden. Dat heeft men Troch nooit vergeven en enkele jaren later werd de zaak hem uit handen genomen. Het hele dossier verhuisde naar Charleroi, werd daar in een kast verstopt en men deed er niets meer aan. Dat uit handen nemen gebeurde door de toenmalige minister van Justitie, Melchior Wathelet Sr, vader van de huidige staatssecretaris en dezelfde die indertijd ook Dutroux vroegtijdig vrij liet, met de gekende gevolgen. De man is later weggepromoveerd naar het Europees gerechtshof...
     De zaak van de Bende van Nijvel zal wellicht nooit worden opgelost, ondanks het feit dat er later een nieuwe onderzoekscel werd opgericht die er een soort bezigheidstherapie van maakt door jaarlijks ergens te gaan graven of door robotfoto's te maken en te publiceren van mensen die nooit gezien zijn. Er is echter nooit een onderzoek geweest naar de reden waarom dat dossier naar Charleroi moest verhuizen en waarom er toen járen niet meer mee gebeurd was. Als gevolg daarvan doen er nog steeds enkele indianenverhalen de ronde, waarin gesuggereerd wordt dat de zaak van de bende ook gelinkt was aan die van de even beruchte "roze balletten", een ander gegeven dat nooit werd opgeklaard, omdat - steeds volgens geruchten - er enkele 'hoogwaardigheidsbekleders' van het Belgische establishment bij betrokken zouden geweest zijn...
     Als Freddy Troch meer zou weten over de affaire van de Bende van Nijvel, dan zullen we dat waarschijnlijk pas vernemen is e.o.a. in memoriam, over x-aantal jaren, eerder zeker niet...

  05-05-2011, 08:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (71 Stemmen)
  04-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De leugenaars van de nationale bank
     Over de extra winsten die Electrabel maakt met de productie van elektriciteit via zijn afgeschreven Belgische kerncentrales, is het laatste woord nog niet gesproken. De firma hield het bij zo'n 800 miljoen euro, maar de Creg, de energie-regulator die o.m. daarvoor speciaal is opgericht, betwist dat en zegt dat het liefst één miljard euro méér is. Het verschil zou er in bestaan hebben, dat Electrabel een verkoopprijs van zo'n 40 euro per megawatt/u vroeg, daar waar de Creg een prijs van 60 euro berekende, zoals officieel was aangegeven op de beurs. Om zijn woorden kracht bij te zetten, had Creg directeur Guido Camps zelfs gedreigd te zullen opstappen als zijn bevindingen nog langer in twijfel zouden getrokken worden. Een moedig daad die men bij nog niet teveel mensen van dat niveau zal tegenkomen.
     Om een definitief oordeel te kunnen vellen, besliste de regering Leterme dan maar, dat de Nationale Bank van België (NBB) de hele zaak zou onderzoeken en werd er dus gewacht op dat oordeel om een beslissing te nemen i.v.m. de taxatie van de Electrabel winsten. Naar goede Belgische gewoonte lekte er van het NBB onderzoek al e.e.a. uit en bleek dat de cijfers ervan min of meer overeenstemden met die van Electrabel. De NBB zou het hele verhaal voor de gespecialiseerde commissie in het parlement eens uit de doeken komen doen op 03.05.2011, gisteren dus. Hebben die daar even pech gehad!
     Enkele uren vóór de uiteenzetting van de NBB mensen in het parlement werd nl vanuit het bedrijfsleven zelf bevestigd, dat de verkoopprijs van Electrabel aan hun grootste klanten, de federale industriële verbruikers (Febeliec) inderdaad 60 euro was, zoals de Creg steeds beweerd had en dat Electrabel dus 50% minder had aangegeven dan wat ze in werkelijkheid vroeg. M.a.w. Electrabel liegt en de NBB speelt het vuile spelletje mee.
     Sinds de oprichting van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben de nationale banken veel van hun betekenis verloren. In feite zijn ze alleen nog goed om statistieken bij te houden en zelfs dat wordt nu in twijfel getrokken.Dat neemt niet weg dat de lonen bij onze NBB hoger liggen dan bij de ECB. Dat kwam pas nog aan het licht bij de overstap van Peter Praet van de NBB naar de ECB. De grote baas van de NBB, Luc Coene, krijgt zelfs een loon dat hoger ligt dan dat van Bernanke van de Amerikaanse Federal Reserve (FED)...
      Het wordt dan ook hoog tijd dat die NBB augiasstal eens wordt uitgemest. Als al die duurbetaalde directeurs daar niet eens een fatsoenlijke statistiek in elkaar kunnen steken en onder één hoedje spelen met politiek en buitenlandse multinationals op de kap van de eigen bedrijven en burgers, dan hebben wij die niet meer nodig. Zover zal het natuurlijk niet komen, want zowel bij Electrabel als bij de andere energie bevoorraders (denk maar aan Eandis) zitten ettelijke politiekers mee in de bestuursraden, waar ze regelmatig hun zitpenningen kunnen komen ophalen, een situatie die al enkele decennia bestaat en waaraan niet zo snel een einde zal komen.

  04-05-2011, 17:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  03-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ich war Laden
     Op 2 november 2007 zond de Arabische zender Al Jazeera een interview uit dat de bekende journalist en ex-BBC medewerker David Frost had afgenomen van Benazir Bhutto. Daarin vertelde deze laatste aan Frost, dat Osama bin Laden al vijf jaar eerder vermoord was geworden door een zekere Omar Sheikh, een man die al sinds 2002 in Pakistan in de gevangenis zit wegens het plegen van een andere moord, deze op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl, over wiens wedervaren en dood ondertussen een film is gemaakt met Angelina Jolie in de hoofdrol. De BBC nam later dat interview van Al Jazeera over, maar liet de bewuste passage over bin Laden eruit. Blijkbaar waren de Britten niet overtuigd van wat Bhutto verteld had. Ze lijken daarin gelijk te krijgen. Osama bin Laden was toen inderdaad nog niet dood, nu wel, 'echtig en techtig'" deze keer, als we de Amerikanen mogen geloven.
     Toch blijft het een rare zaak dat de meest gezochte terrorist van dan af zo goed als niet meer voorkwam in het Al Qaeda verhaal. Er werden nog wel enkele geluidsbandjes en één enkele video van hem verspreid, maar of die authentiek waren kon niemand met zekerheid zeggen. En als we eens iemand van die criminele organisatie te zien kregen dan was dat meestal de zgz nummer twee, de Egyptische dokter Al Zawahiri.
     Het blijft dus maar hopen, dat de Amerikanen deze keer gelijk hebben, dat ze het terrorisme tenminste een serieuze psychologische nederlaag hebben toegediend en hopen dat men in de moslimwereld stilaan gaat begrijpen, dat Al Qaeda of wie zich daarvoor uitgeeft, in de eerste plaats al meer moslims heeft van kant gemaakt dan de door haar zo gehate westerlingen.
     Om het deze keer eens op zijn Duits te zeggen: Es ist nicht mehr 'ich bin Laden', sonst 'ich war Laden'!

  03-05-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (53 Stemmen)
  02-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rode 1 mei blues
     Op het VRT avondjournaal van 1 mei kwam het nieuws over de optochten en toespraken van de feestende socialisten pas als vierde item op het scherm. Het is ooit anders geweest. De tijd dat ze het hoofdnieuws waren, is zelfs bij de overwegend rode kameraden van de openbare omroep geen prioriteit meer. Ondanks een crisis die wordt toegeschreven aan een ongebreideld kapitalisme, slagen de linkse partijen er niet in daar profijt uit te halen en ergens geloofwaardig over te komen, met uitzondering dan van Wallonië. Meestal begrijpt men dat niet, of wil men het niet begrijpen, maar feitelijk is de reden ervoor vrij simpel. De oorzaak van de crisis mag dan al gezocht worden in het kapitalisme, in de meeste Europese landen waren de linkse partijen mee aan het feest en hebben ze nooit iets ondernomen om hun zgz sociale programma's voor iedereen aanvaardbaar te maken. Neem nu gewoon nog maar de Belgische pensioenen, de laagste in Europa ondanks het feit dat de socialisten hier de laatste achttien (18!) jaar de minister voor pensioenen leverden. Nu afkomen dat er iets aan moet gedaan worden, lijkt van hunnentwege dan ook hypocriet. Dat we via de groene stroom ons blauw zullen betalen - denk maar aan de heffing voor de zonnepanelen die er al is en die voor de windmolens die er aan komt - was ook al het gevolg van de beslissing van een socialistisch minister (SS uit H, 'alles gratis') en niet van e.o.a. poenpakkende bankier. De mensen hebben intussen begrepen dat gratis niet bestaat en dat er bij het scheiden van de markt steeds iemand het gelag moet betalen, in dit geval de belastingbetaler, gij en ik dus.
     De SP.a heeft ooit meer dan dertig procent van de stemmen behaald in Vlaanderen. Nu is dat nog amper de helft en dat aantal dreigt nog te zakken. Dat ze meestal nog in e.o.a. regering bleef zitten had niets te maken met haar programma of doelstellingen, maar gewoon o.w.v. het feit dat men het VB via een cordon sanitaire had uitgeschakeld en links daardoor in Vlaanderen belangrijker leek dan ze was.
     Dat Caroline Gennez volgens sommige persberichten in het najaar zou opstappen als SP.a voorzitter, zal aan de huidige malaise weinig veranderen. Wat er de laatste jaren allemaal is misgelopen, is trouwens niet alleen haar fout, al lijkt ze wel niet het juiste type om de rode boodschap te brengen, om het beleefd uit te drukken. Men kan nu wel de neus ophalen voor de Antwerpse scheuring van Eric De Bruyn en zijn SP.rood, maar deugd zal het de partij toch niet doen.
     De echte rode draad in de teloorgang van het Vlaamse socialisme is gewoon dat ze niet Vlaams genoeg is. Al te lang is de partij een aanhangwagentje van de PS geweest en beseft men ook nu nog steeds niet dat hun belgicisme voorbijgestreefd is en door de gewone man in de straat niet meer gesmaakt wordt. Een recente peiling heeft zelfs uitgebracht dat de modale Vlaamse socialist vindt dat zijn vertegenwoordigers in het parlement te links zijn en dat ze nog weinig voeling hebben met Jan met de pet. Veel universitairen, weinig of geen arbeiders. Links is een elitaire verzameling geworden en staat gewoon in het verliezende kamp.

  02-05-2011, 08:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (67 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!