NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De Europese politieke puinhoop
 • De klimaat heisa
 • Hoe moet het verder?
 • De schaduwpopulatie
 • Michel Light
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  18-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe bezems ...
     'Nieuwe bezems vegen goed', is een volksgezegde. Of dat ook toepasselijk is op onze nieuwe minister van Financiën, Vanackere, is zeer de vraag. Over Reynders was zo goed als niemand nog tevreden, maar zijn opvolger heeft alvast zijn start gemist om Didier naar de kroon te steken. 
     In het VRT journaal van zaterdagmiddag wist de brave man nl te vertellen, dat we helemaal niet moeten panikeren over de dubbele ratingverhoging die België zopas gekregen heeft van Moody's. Dit nadat ook Standard & Poors ons al een trapje lager hadden gezet en Fitch hetzelfde denkt te doen in januari 2012. 'We hadden het zien aankomen', zei Vanackere. Waarom er dan meteen niets aan gedaan werd, zei hij er niet bij. Een van de redenen, waarom Moody's dat dubbelbesluit had genomen, was trouwens de inschatting dat de Dexia affaire dit land wel eens het dubbele zou kosten van wat eerst geraamd was.
     Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, heeft Goldman Sachs nu gesteld, dat onze economie in 2012 met 0,8% zal krimpen, terwijl de begroting van Di Rupo voor dat jaar berekend is op een stijging van 0,8%. Het verschil betekent, dat Vanackere nog eens 5 miljard euro extra zal moeten vinden. De man zal er allicht nog spijt van krijgen, dat hij de job van gouverneur van West-Vlaanderen aan zijn neus heeft laten voorbijgaan.
     Dat België er nu financieel zo slecht voor staat, hebben we te danken aan de drie zgn traditionele partijen die de laatste dertig jaar dit land bestuurd hebben en die nu samen in een regering zitten die de problemen zal moeten oplossen. Met dank aan het duo Martens/Eyskens die voor het bodemloze gat gezorgd hebben en Verhofstadt, die de kans dat gat te vullen heeft laten liggen. Over die laatste circuleert trouwens een 'quote' die er mag zijn: 'Hij heeft een groot talent om compleet van mening te veranderen. Niet over zijn principes, maar uit pragmatisme'. M.a.w. hij verandert van gedacht zoals een windhaan van richting. Die quote komt niet van De Wever of van e.o.a. Vlaams Belanger, maar van Isabelle Durant van Ecolo*, indertijd berucht geworden door haar 'aanpassing' van de geluidsnormen rond de luchthaven van Zaventem. Zo hoort men het ook eens van iemand van de overzijde.  * DS Weekblad 17.12.2011, blz 28

  18-12-2011, 08:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (49 Stemmen)
  17-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haalt Di Rupo 2012?

     De regering Di Rupo is in actie geschoten en het is al meteen hommeles. 'Quicky', die zijn bijnaam alle eer aandoet, had op een week tijd de hele afgesproken nieuwe pensioenregeling op papier staan en is zinnens die nog vóór Nieuwjaar er door te drukken. De vakbonden staan op hun achterste poten en dreigen nu niet meer te zullen wachten tot 30 januari 2012, maar meteen de beuk erin te zetten.
     Quicky heeft echter gelijk. Afgezien van enkele punten en komma's (de zgz uitzonderingen), moet er een verstrengde pensioenwet komen, waar iedereen aan zal moeten meedoen. We zijn zowat het enige land in Europa waar nog zo weinig mensen boven de vijftig aan het werk zijn. 37% als ik me niet vergis (In Nederland,  om nog maar eens te vergelijken, is dat 57%). Iedereen is het erover eens, dat er langer zal moeten gewerkt worden, wil men ons sociaal systeem op peil houden. Het probleem is dat iedereen wil dat de anderen dat doen.
     Voor iemand zoals ondergetekende, die tot zijn 65ste gewerkt heeft, in een 24 uurservice, tot zijn 60ste zelfs met nachtdiensten inbegrepen, is het onbegrijpelijk dat mensen zich daarover zo druk kunnen maken. Tot halfweg de jaren 70 van de vorige eeuw moest iedereen, enkele uitzonderingen daar gelaten, werken tot zijn 65ste. En toen werden de mensen niet zo oud als nu. Nu zou dat niet meer kunnen.
     Ondertussen heeft, na Standard & Poors, ook Moody's de rating van dit land verlaagd en zijn we verder op weg naar de Griekenlandroute. Met de steun van de vakbonden halen we die met de vingers in de neus.

  17-12-2011, 08:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (46 Stemmen)
  16-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gelul van De Leeuw
     Van de Vlaamse leeuw is geweten, dat het een tam beestje is. Was dat niet zo geweest, dan bestond dit België al lang niet meer. Tegenwoordig hebben we er nog een nieuwe leeuw bij, een die lult, niet brult. Hij heet Rudy met zijn voornaam en is de grote baas van de rode vakbonden. De man had zijn 
  geloofwaardigheid al verspeeld bij de besprekingen over het generatiepact, dat hij mede ondertekende, daarna zijn eigen handtekening verloochende en tegen datzelfde pact ging betogen. Hij is dan ook een geboren leider: een die ziet naar waar de massa loopt en dan vooraan gaat lopen...
     De laatste dagen is Rudy De Leeuw niet uit het nieuws te branden, met dank aan de rode vrienden van de VRT. Als we hem mogen geloven, dan staat vooral de gewone man er slecht voor, terwijl dat helemaal (nog) niet het geval is. Iedereen zal moeten inleveren en heel wat van die inleveringen zijn gespreid in de tijd. Dat zegt De Leeuw er natuurlijk niet bij.
     Ondertussen blijkt, dat België Europees koploper is in de sociale uitgaven. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen zijn vergelijkbaar, maar die laatste groep biedt zijn inwoners zekerheden waarvan wij hier alleen maar kunnen dromen. Uit twee nieuwe brochures van de eigen Belgische federale overheidsdienst Sociale Zekerheid blijkt, dat de kosten voor die sociale bescherming in dit land de laatste acht jaar verdubbeld zijn, terwijl er gemiddeld in de rest van Europa amper 1,5% is bijgekomen. Waarbij De Leeuw dan ook netjes wordt tegengesproken.
     Het gros van de extra kosten voor onze sociale bescherming komt door het feit dat men bij ons voor gezondheidszorg 4,5% bovenop de inflatie mocht uitgeven en heeft dus vooral daarmee te maken, minder met bv de pensioenen. Die laatsten moeten nl nog aan hun 'baby boom' klim beginnen en dat wil de regering Di Rupo nog dit jaar aanpakken. Officieel omdat men daardoor de overeengekomen cijfers vanaf 2012 zal kunnen doorvoeren, in werkelijkheid om de vakbonden voor te zijn met hun dreiging om op 30 januari een nationale staking te gaan organiseren.
     Het blijft wel opmerkelijk dat vooral de rode vakbonden zich zo stoer opstellen tegenover een regering met een even rode premier en waarin de linksen de overhand hebben. Waar wachten ze op om straks met een eigen partij te beginnen, zodat we eens echt de neuzen zullen kunnen tellen?

  16-12-2011, 09:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (49 Stemmen)
  15-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The index, stupid!

     Nog maar pas was bekend dat, door de slabbakkende economie, het hele begrotingsverhaal voor 2012, dat Di Rupo ondertussen aan Europa heeft overhandigd, meer dan twee miljard euro tekort schiet. Daar houdt het niet mee op, want volgens de Nationale Bank blijkt nu, dat ook voor 2011 de fameuze 3,6% drempel niet zal gehaald worden. Mede door de crisis en de Dexia affaire wordt het 4,2% en dus boven de door Europa gestelde limiet. Dat zal nog eens zo'n 2 miljard euro extra vragen. Daardoor moet de regering Di Rupo tegen ergens volgend jaar geen 11,3 miljard euro, maar rond de 15 miljard besparen.
     Normaal zou daarover nu een lichte paniek moeten zijn, maar dat is niet zo. Volgens de nieuwe minister van Financiën Vanackeren, een van de zes (6!) vice-premiers die dit land nu rijk (sic) is, zou dat geen verrassing zijn. Ze gaan daar in maart van volgend jaar, over drie maanden dus, eens zien wat ze daaraan kunnen doen. Mocht dat niet lukken, dan zien ze wel over zes maanden of misschien nóg drie maanden later.
     De financiële markten zullen blij zijn met zo'n kordate aanpak. Als het inderdaad op die manier zal gebeuren, dat gaat deze regering Di Rupo al even traag werken als de club van zes waaruit ze is voortgekomen. De vraag is maar wat er zal gebeuren, als blijkt dat de staatsschuld (met daarbij de zgn 'spread' en de intrest op staatsleningen) ondertussen blijft oplopen, dit land steeds minder kredietwaardig wordt, zijn bedrijven steeds minder concurrentieel. Vooral dit laatste zal belangrijk worden, want wil men uit de crisis geraken, dan moet de economie groeien en dat kan niet als we onze concurrentiepositie laten verzwakken. Evenmin als Ierland, Griekenland en Portugal kan België teruggrijpen naar een devaluatie. Het alternatief wordt dan ofwel de lonen doen dalen, ofwel steeds zwaarder besparen ofwel de index aanpakken.
     Die index is zowat de heilige koe van onze samenleving geworden, een unicum in de hele E.U. Als we die niet laten verdwijnen, zal ze tenminste moeten worden aangepast. De vakbonden zullen daarover moord en brand schreeuwen, maar er is wel een precedent. In de jaren tachtig werden er nl een paar zgz 'indexsprongen' gemaakt. Bij het overschrijden van de index-spil werd toen de aanpassing van de lonen aan de levensduurte enkele keren niet doorgevoerd, waardoor de binnenlandse productie niet duurder werd en de concurrentiepositie van onze exporterende bedrijven gevrijwaard. Vraag is maar, of deze regering zoiets zal aandurven, met de hete adem van de vakbonden in de nek, die voor 30 januari weer verzamelen geblazen hebben.
     2012 wordt een spannend jaar.

  15-12-2011, 08:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (55 Stemmen)
  14-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geweer kopen?

     De Place St. Lambert in Luik ken ik zeer goed. Toen we er nog naar de opera gingen, was daar de uitgang van de ondergrondse parking (van o.m. ook de Delhaize), waar we onze wagen stalden. Daarna gingen we langs het plein en - in deze tijd van het jaar - langs de kraampjes van de kerstmarkt naar het operagebouw. Zoals ik al eens schreef (o.m. in het artikel over Thierry Giet), hadden wij (en Giet) onze vaste operadag op dinsdag. Mocht mijn vrouw niet zijn ziek gevallen, hadden we die traditie nu nog voortgezet. We arriveerden daar pas rond 19.00 uur, maar hadden dan toch waarschijnlijk de gevolgen van de aanslag nog meegemaakt. De beelden van gisteren kwamen me dan ook meer dan bekend over.
     Iedereen vraagt zich nu af hoe het komt dat in dit land een meermaals veroordeelde crimineel, die onder 'voorwaarden' vervroegd was vrijgelaten, niet beter in de gaten wordt gehouden. Hoe hij zomaar (weer) aan wapens geraakt. Dit is, jammer genoeg, geen alleenstaand feit. Steeds meer overvallen worden gepleegd met zware wapens. Denk maar aan die politiewagen die zopas nog werd beschoten met een kalashnikov. Of die halve gare uit Antwerpen van de moslimfundis van Sharia4Belgium die er zopas nog een aanbood op het Internet. De modale burger heeft zijn wapens moeten inleveren, de gangsters profiteren daarvan. 
     Om even terug te komen op die tot moslim bekeerde mafkees van Sharia4Belgium. Die heeft men weer vrijgelaten en loopt dus gewoon vrij rond. Evenals die zekere Abdelaziz, die in Ukkel zijn vrouw twee kogels door het hoofd joeg (ze overleefde het!), die men heeft moeten laten gaan wegens de zoveelste procedurefout. Onlangs is er in Antwerpen zelfs een hele drugsbende op die manier weer op vrije voeten gekomen.
     Enfin, het gaat nog altijd prima met onze justitie. Na meer dan tien jaar aanmodderen met achtereenvolgens Verwilgen (VLD), Onkelinx (PS) en 'watje' De Clerk (CD&V), mag 'zwarte madam' Turtelboom eens proberen wat orde te brengen in de meest achterlijke federale overheidsdienst van dit al even achterlijke land. Waar het gerecht niet eens beschikt over een boekhouding om het inbeslaggenomen geld van criminelen te controleren. Waar men nog grotendeels werkt met principes uit de tijd van Napoleon en waar men blijkbaar meer aandacht schenkt aan flitspalen en alcoholcontroles, waar geen gevaar aan vast zit, dan aan de controle op de onderwereld...

  14-12-2011, 08:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (64 Stemmen)
  13-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gerucht De Gucht
     Dat De Gucht een geschil heeft met de fiscus, is al geen nieuws meer. Ik wou er eerst zelfs niet eens op reageren. Met wie heeft die De Gucht nu géén geschil? De zaak zou trouwens misschien een stille dood gestorven zijn, ware het niet dat de man er zo van overtuigd is van zijn eigen groot gelijk, dat hij jan en alleman erover aanpakt. Zo had hij ook de slechte reactie Deckerken er in Het Nieuwsblad van 4 december van te beschuldigen een hand te hebben in zijn zaak met de fiscus. Dat had hij beter niet gedaan, want de ex-judo baas uit Oostende is ook niet van gisteren en heeft hem geantwoord in een open brief, waarbij hij de kasteelheer uit Toscane en Berlare heel fijntjes de mantel veegt. Terug te vinden op het Internet.
     Zelfs buiten de ontboezemingen van Dedecker kan men er achter komen dat het hoegenaamd niet de eerste keer is dat Karel De Gucht een scheve schaats rijdt. In De Standaard van 6 december (Sinterklaas!) stond immers te lezen, dat De Gucht al in 1987 voor de eerste keer kennis maakte met de BBI, (de bijzondere belastinginspectie), die toen al een onderzoek instelde n.a.v. allerlei financiële transacties die niet koosjer leken. Om nog niet te spreken over de Fortis zaak waarbij de familie De Gucht enkele uren vóór het faillissement nog een pak aandelen kon verzilveren. Ze werd daarvan door het gerecht vrijgesproken van voorkennis, zoals trouwens ook gebeurde bij Etienne Schouppe (bij mijn weten is er in België trouwens nog nooit iemand veroordeeld geweest voor misbruik van voorkennis).
     Het wordt nu wachten hoe de krachtmeting met de fiscus af zal lopen, maar het is minstens merkwaardig te noemen dat iemand op zo'n niveau jarenlang schijnbaar boven de wet kan leven.
     Wat dat landgoed in Toscane betreft: zou het ook eens niet nuttig zijn dat de BBI eens uitvlooit hoe dat andere blauwe fenomeen, Verhofstadt, erin geslaagd is in diezelfde regio een 'buitenverblijfje' te verwerven dat - naar 't schijnt - nog vele malen groter is dan dat van De Gucht (plus daarbij dan nog zijn serie Italiaanse old timers, zijn appartementen aan de Normandische kust en in het Gentse, zijn boot op de Leie...)?
     Of zal men alles maar blauwblauw laten?

  13-12-2011, 08:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (64 Stemmen)
  12-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeentelijke schaduw
     Nadat CD&V in Antwerpen besloten heeft rode Janssens aan de macht te (willen) houden en daarvoor haar eigen ambitie op een klein pitje te zet, doet zich nu een gelijkaardige situatie voor in Tongeren. Daar gaan de christen-democraten Patje Dewael depanneren. Die regeert daar al 17 jaar als burgemeester, min of meer althans want in zijn diverse federale functies heb ik het idee dat hij meer in Brussel dan in Tongeren zit. De man van 'Ooit' (doordenkertje) zet in zijn stad de huidige coalitiepartner, SP.a, bij het groot vuil en gaat het dus met de tsjeven proberen, die in Tongeren al even lang in de oppositie kwijnen. Groenen en andere kleintjes worden er zelfs bij uitgenodigd (systeem Stevaert, zeg maar), zodat men straks ook daar over een soort stadspartij kan spreken.
     In Tongeren wordt het dus blauw-oranje, in Antwerpen (voorlopig nog) rood-oranje, in Ieper - het kiesdistrict van Leterme - is er al een akkoord CD&V-N-VA. In Gent rood-groen. Wie wordt de volgende?
     Ik heb zo het idee, dat heel die gemeentelijke chaos die door al die combinaties straks gecreëerd zal worden, zijn schaduw zal werpen op de toch al ongelukkige politieke situatie in Vlaanderen. Er is de federale regering, die geen meerderheid heeft in ons gewest, de Vlaamse regering waarvan de blauwen geen deel (meer) uitmaken en straks een lappendeken van gemeentelijke combinaties, waarin een kat haar jongen niet meer zal terug vinden. Combinaties die er steeds meer op wijzen, dat het op gemeentelijk vlak niet meer gaat om partijen, maar louter om e.o.a. plaatselijke potentaat in het zadel te houden. Dorpspolitiek in de engste zin van het woord.
  Met nog amper tien maanden te gaan zal er nog menig plaatselijk robbertje worden uitgevochten. De vraag is maar hoe de regionale en federale politiek daardoor zal worden geïnfecteerd.

  12-12-2011, 08:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (62 Stemmen)
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!