NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD&V laat Vlaanderen betalen

   

   

     De Kaaimantaks, de speculatietaks en de effectentaks hebben met elkaar gemeen dat het allemaal belastingen op het vermogen zijn. De eerste heeft veel minder opgebracht dan verwacht, de tweede werd afgeschaft nadat bleek dat hij de staat zelfs geld kostte en de derde lijkt al evenmin veel toekomst te hebben. Waarom komt men daar dan mee af? Heel eenvoudig: het zijn allemaal toegevingen aan CD&V, die – bij monde van Kris Peeters – persé een compensatie wou voor andere nieuwe beslissingen van de regering Michel, o.a. uit het zgn ‘zomerakkoord’. Zijn ‘meerwaardebelasting’, weet je wel. En er is meer.

     Het is een feit dat Vlaanderen welvarender is dan de rest van dit land, dat er in onze regio ook meer gewerkt wordt en dus meer wordt afgedragen, meer belegd en meer btw wordt betaald. Alle bovenstaande belastingen treffen dan ook in de eerste plaats de Vlamingen en kunnen beschouwd worden als de zoveelste geldtransfers om de Waalse putten te helpen dempen, in de eerste plaats de werkloosheid, maar ook de duurdere gezondheidszorg in Wallonië. Op de effectentaks* schat men dat het Vlaamse aandeel tussen de 75 en de 80% zal liggen.

     België kent al verschillende vermogensbelastingen, zoals bv die op vastgoed, successierechten en onroerende voorheffing, die zopas nog is opgevoerd tot 30%. Wat bezielt een partij als CD&V om zoiets te doen? Wel, blijkbaar weten ze het zelf niet, maar beseffen ze stilaan wel dat het dwarsliggen van Peeters als linksbuiten van de federale regering de partij wel eens zuur zou kunnen opbreken bij de komende verkiezingen. Het schijnt zelfs dat men bij CD&V Peeters beu is en dat men er wát blij is dat hij voor de gemeenteverkiezingen naar Antwerpen trekt, waar men hoopt dat hij zal blijven. Probleem is dat hij daar dan eerst potten zal moeten breken, wat er niet naar uit ziet, tenzij hij het misschien op een kamikazeakkoord zou gooien met Groen, links en desnoods met uiterst links.

   

   

  * Over de effectentaks zegt Johan Van Overtveldt, minister zonder Financiën, maar – als ex-hoofdredacteur van Trends – wel beslagen in de materie, dat hij die taks ‘als econoom onzin vindt, maar moet verdedigen als politicus’…

   

  08-10-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  07-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ponent, ni bon vent ni bona gent

   

   

     Met alle sympathie voor de Catalanen, maar het ziet er niet goed uit voor zij die daar van onafhankelijkheid dromen. Ze hebben niet alleen de Spanjaarden tegen, in de eerste plaats die uit Madrid, maar – zo te zien – ook het zakenleven, waarbij banken en grote bedrijven dreigen hun hoofdzetel van Catalonië naar een andere Spaanse regio te verhuizen. Dat moet nog niet meteen tot jobverlies leiden, maar financieel zal het de regio – nu nog de welvarendste van heel Spanje - geen goed doen.

     Onafhankelijk worden blijkt een helse klus te worden in het Europa van vandaag. Probeer er maar eens tussenuit te raken zonder officiële medestanders, zonder centrale bank en eigen munt, om maar enkele problemen op te sommen. Men kan wel zeggen dat ze daar eerder aan zouden moeten hebben gedacht, maar het is een feit dat er met de regering van Rajoy gewoon niet gepraat kón worden. Dat laatste hebben de Catalaanse nationalisten járen vruchteloos geprobeerd.

     Hoe het daar in Catalonië ook verder gaat, bij de E.U. moet men stilaan wel gaan beseffen dat dit Europa zo ook niet verder kan. Men moet absoluut naar een Europa der volkeren, waarbij aparte gemeenschappen – dikwijls met een eigen, andere taal - binnen het nu bestaande Europa der staten hun plaats moeten krijgen. In Catalonië is men het beu de melkkoe van Spanje te zijn, zoals steeds meer Vlamingen dat eveneens beu zijn in België, de Schotten het in de UK niet meer zien zitten omdat ze dan weer wél bij die E.U. willen blijven en de Liga Nord zijn ‘mezzogiorno’ eveneens liever kwijt dan rijk is. En dan hebben we het nog niet gehad over de Basken (in 2 landen), de Bretoenen, de Zuid-Tirolers. Als men blijft weigeren dat onder ogen te zien, wordt Europa een heksenketel.

   

  07-10-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  06-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De linkiewinkies

   

      Ik kom nog even terug op mijn artikel van gisteren over Egmont en op de reactie van onze vriend Walter, die vreest dat wat hij zo kleurrijk de ‘linkiewinkies’ noemt het de Vlaamsnationale uitgever op de boekenbeurs niet gemakkelijk gaan maken. Hij heeft gelijk, want het is stilaan een trend aan te worden dat uiterst linkse groeperingen steeds meer het straatgeweld aanwenden om hun eisen kracht bij te zetten. Francken, De Wever, Jambon en zelfs Vlaams minister-president Bourgeois hebben er al kennis mee gemaakt. Francken werd door jong Ecolo zelfs afgebeeld als nazi, terwijl hun eigen methodes zo stilaan zelf veel gelijkenis beginnen te vertonen met die van de stoottroepen van Adolf en Benito.

     Dominique Willaerts, een Gent theaterregisseur, o.m. actief bij het ‘sociaal-activistisch’ toneelgezelschap Victoria Deluxe, heeft er zelfs een sport van gemaakt om voordrachten van o.m. De Wever te onderbreken en zo te proberen ze onmogelijk te maken. De man, die met zijn lang, onverzorgd haar eerder voorkomt als een griezel (misschien nuttig voor e.o.a. toneelstuk), zou beter op zijn woorden letten. Het blijkt nl dat de groep waarvoor hij werkt (nou, ja) subsidies krijgt van de Vlaamse Gemeenschap. Bij een volgende evaluatie zou men die wel eens kunnen terugdraaien. Theaterregisseurs moeten zich bezig houden met toneel, echt toneel en geen politiek theater.

     Het is niet nieuw dat (centrum)rechtse initiatieven door links op onorthodoxe manieren worden gestoord. Rechts richt bv iets in, krijgt daarvoor de toestemming van overheid en politie, waarna links daartegen protesteert en – zonder toestemming - op straat komt. Met als gevolg dat de politie meer last heeft met de tegenbetogers dan met de inrichters die alles volgens het boekje hebben gedaan. Dit is niet nieuw. Wat wél nieuw is, is dat die tegenbetogingen steeds brutaler worden en dat in een tijd waarin links op politiek vlak steeds onbeduidender wordt, of is het misschien juist daarom?

  ---

     In de marge van bovenstaande tenslotte nog dit: onze ‘vriend’ Calvo was ook op Tv te zien en te horen bij de discussies over Catalonië. Als Catalaan van afkomst is daar niets mis mee, integendeel. Hij moet dan wel ophouden schijnheilig te zijn, door op te komen voor de dialoog en de vrijheid van meningsuiting in Spanje, maar hier deel uit te maken van een partij die een andere partij politiek monddood heeft willen maken via een cordon sanitair en daar nog steeds mee bezig is.

   

  06-10-2017, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  05-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Boek.be boycot

   

   

     In mijn blog van 23 september (‘Armoede in Vlaanderen / vervolgverhaal’) had ik het er nog over dat Jos Geysels, de uitvinder van het cordon sanitair, na het verkiezingsdebacle van het door hem geleide Agalev in 2004, als tegenprestatie voor zijn steun aan de regeringen Verhofstadt later enkele lucratieve jobs toegewezen kreeg van politiekcorrect Vlaanderen. Daar was o.m. een tijdelijk voorzitterschap bij van Boek.be, de organisator van de jaarlijkse boekenbeurs. Dat zegt al iets over de overheersende mentaliteit bij die organisatie. Het was dan ook helemaal niet verwonderlijk dat uitgeverij Egmont, opgericht door het Vlaams Belang, op die boekenbeurs niet mocht meedoen. Een Antwerpse rechter heeft aan dat verbod nu een eind gemaakt. Een zekere Alexis Dragonetti (letterlijk vertaald: ‘draakjes’) de huidige bestuurder van Boek.be en eveneens voorzitter van GAU, de vereniging van uitgevers, heeft tegen die gerechtelijke beslissing beroep aangetekend, zgz ‘omdat Egmont geen lid is van GAU’. De schijnheiligaard zegt er niet bij dat de herhaaldelijke vragen van het VB om lid te worden telkens door de raad van bestuur van dat GAU geweigerd werden! Enfin, Jos Geysels had het niet beter kunnen doen.

     Vlaams Blok/Belang heeft een eigen uitgeverij moeten oprichten omdat haar politici en medewerkers anders hun boeken niet gepubliceerd kregen. Vele uitgevers weigerden uit angst door Boek.be geboycot te worden. Dat Tom Van Grieken zijn laatste boek ‘Toekomst in eigen handen’ toch op de boekenbeurs krijgt, is omdat hij in Nederland daarvoor een uitgever gevonden heeft (uitgeverij van Praag) die geen schrik had van een Belgische boycot

     Het beroep dat Boek.be heeft ingediend is gelukkig niet opschortend, zodat Egmont hoe dan ook dit jaar op de boekenbeurs een stand zal krijgen. Tot spijt van wie het benijdt, in de eerste plaats Jos Geysels waarschijnlijk!

  ---

     In de marge van bovenstaande nog dit: tegen de aanwezigheid op de boekenbeurs van uitgeverij EPO, gesticht door de communisten van Amada, de voorloper van de PvdA, is er vanwege Boek.be nooit een bezwaar geweest…

   

  05-10-2017, 00:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  04-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse mediaruil

   

   

     Er gebeuren in het medialandschap zoveel veranderingen, ook in Vlaanderen, dat men er niet meer van opkijkt. De laatste, een ruil tussen de Persgroep en Roularta is wel opmerkelijk. Roularta beheert nl nogal wat kranten, weekbladen en tijdschriften (waaronder o.m. Knack, Trends en Plus magazine) en de Persgroep eveneens (Het Laatste Nieuws, De Morgen, Story, Humo, Dag Allemaal), maar daarbuiten zijn beide groepen ook aandeelhouders van o.m. VTM. In dat laatste komt nu verandering: Roularta verkoopt haar aandelen in die zender en krijgt daarvoor 217,5 miljoen euro plus Mediafin, de uitgever van o.m. de zakenkrant De Tijd en zijn Franstalige versie Echo.

     Het zal de meeste mensen een zorg wezen, maar VTM wordt er alleen nóg maar wat populistischer mee en de kranten van De Persgroep (of moeten we straks zeggen ‘perstroep’?) gaan straks steeds meer eenheidsworst verkopen. Anderzijds doet Roularta, financieel, gesproken een gouden zaak. De aandelen van de zaak stegen op één dag met 40%, dat zegt genoeg.

  Roularta’s weekblad Knack was enkele jaren geleden in Vlaanderen in een slecht daglicht komen te staan omdat het anti-Vlaamser was geworden. Dit resulteerde o.m. in het vertrek van de uitgesproken Vlaamsgezinde journalisten Rik van Cauwelaert en Koen Meulenaere (deze laatste beter bekend als ‘Kaaiman’). Beide vertrokken toen naar De Tijd, maar komen dus nu opnieuw terecht bij Roularta, dat nog steeds Knack beheert. De vraag van één miljoen is nu of beide heren die terugkeer gaan slikken. Het kan nog spannend worden, zeker als men weet dat er recentelijk uitgerekend in Knack nog een aanklacht tegen Meulenaere verscheen van Walter Van Steenbrugge, de advocaat met de ruige haardos die regelmatig op het Tv-scherm te zien is, zowat de advocaat is van de hopeloze zaken (o.m. tegen het Vaticaan) en daarom ook een dankbare schietschijf voor Kaaiman, die de mensen aanraadt Van Steenbrugge als advocaat te nemen als ze een zaak persé willen verliezen!

    

  04-10-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgisch Kongo 2.0 ?

   

   

   

     In deze tijden van terreur en afscheidingsreferenda lijkt het alsof er geen ander nieuws meer is dat de moeite waard is vermeld te worden. Toch gebeurt dat. Zo was er vorige week de uitspraak van een geleerde Amerikaanse professor, een zekere Bruce Gilley, verbonden aan de Portland State University, dat het koloniale tijdperk toch niet zo slecht was, zeker niet voor Afrika, waar men – volgens hem - er nu op vele plaatsen slechter aan toe is dan vóór de dekolonisatie.

     De man publiceerde zijn studie niet op de sociale media, maar in het academisch tijdschrift Third World Quarterly (TWQ). Dat nam niet weg dat er massaal protest kwam tegen wat Gilley geschreven had. In de States zijn de media, zeker die op universitair niveau, nog politiekcorrecter dan bij ons (een van de redenen waarom Trump vanuit die hoek steeds gecontesteerd wordt). Gilley trok zijn artikel weer in, vooral omdat hij zag dat er geen serene discussie over mogelijk bleek. Hij had in zijn studie o.m. gesuggereerd dat de Belgen beter naar Kongo terugkeerden.

     Van dat laatste weten we ondertussen dat zoiets een mission impossible zou worden. Sinds de onafhankelijkheid hebben de Kongolezen weinig of niets nieuw verwezenlijkt, maar wel alles wat er al was kapot gemaakt. De enigen die in ‘Onze Kongo’ sindsdien nog iets verwezenlijkt hebben zijn de Chinezen. Die hebben – zgz ‘gratis’ – wegen aangelegd – van de Kongolese mijnen naar het dichtst bijgelegen vliegveld, soms zelfs in een ander land - met als enige doel die mijnen te plunderen voor het eigen profijt. Zoals ik eerder al eens schreef, de dag dat men Kongo weer aan België zou geven, gaat dit land helemaal failliet.

     Om Afrika te redden, had men moeten afzien van het behoud van de koloniale grenzen en hadden de landen herverdeeld moeten worden volgens de verschillende volksgemeenschappen. Dat dit zelfs niet gelukt is in Soedan, waar men recentelijk die grenzen veranderd heeft, komt doordat in het nieuwste land (Zuid Soedan) er ook weer twee volkeren wonen die elkaar het zonlicht niet gunnen.

   

   

  03-10-2017, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  02-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Spaanse schande

   

   

     Ik schrijf deze blog zondagavond pas om 23.30 uur, na het VRT-journaal op één, in de hoop wat meer nieuws te krijgen over de uitslag(en) van het Catalaanse referendum. Zoals te verwachten was, is dat nog te fragmentarisch, erg logisch als men ziet met wat voor problemen men daar te maken heeft gekregen.

     Of men nu vóór of tegen de Catalaanse onafhankelijkheid is, vóór of tegen dit referendum, wat er zich daar in het noordoosten van Spanje heeft afgespeeld is gewoon een schande, een democratisch, westers land onwaardig. Het optreden van zowel de Spaanse premier als van de guardia civil, een soort rijkswacht, deed eerder denken aan knokploegen uit derde wereldlanden, niet aan een land dat tot de westerse beschaving en de E.U. behoort. Er werden al meer dan 700 gewonden geteld.

     Uit de eerste resultaten van stemlokalen waar men dan toch min of meer normaal had kunnen stemmen, bleek een overweldigende meerderheid ‘ja’ gestemd te hebben. Zonder het draconische optreden van de Spaanse ordetroepen had het misschien minder geweest, maar de brutaliteit was zo groot dat waarschijnlijk heel wat mensen nog van gedacht veranderd zijn.

     Hoe het daar nu verder moet, hangt af van de eindcijfers, voor zover die bekend zullen raken, maar alles laat aanzien dat de Catalanen nu voluit voor hun onafhankelijkheid zullen gaan. Gaan praten met Madrid is er niet meer bij en dat is in de eerste plaats de schuld van Rajoy, die echt niet meer aanvaardbaar is als premier van een EU-land. Het is trouwens opmerkelijk hoe oorverdovend stil het gebleven is met commentaar vanuit die EU. Het minste wat Juncker en Co hadden kunnen doen was een voorstel tot bemiddeling aan te bieden. En dan maar klagen dat steeds meer mensen eurokritisch worden…

   

  02-10-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (9)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!