NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken in Wallonië
  Op geregelde tijdstippen krijgt men in onze kranten te lezen, dat het met Wallonië beter gaat en dat er daar tegenwoordig meer wordt geïnvesteerd dan in Vlaanderen. Daar is iets van, maar helemaal klopt dat plaatje dan ook weer niet.
  Zo stonden er deze week enkele artikels in de financiële bladen over GlaxoSmithKline (GSK), een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, dat bij ons niet minder dan 7.000 man tewerk stelt, allemaal in Wallonië (in Genval, Rixensart en in de hoofdzetel in Waver).
  Een van de belangrijkste redenen waarop grote buitenlandse bedrijven de dag van vandaag Wallonië verkiezen boven Vlaanderen als nieuwe investering, is omdat men er voor hetzelfde geld veel ruimere bedrijfspanden kan vinden én omdat de plaatselijke autoriteiten er veel soepelder zijn dan bij ons. In hoever dat laatste op lange termijn gunstig zal blijven, is nog een open vraag, maar daar hebben we nu niets aan.
  Er zijn ook echter enkele schaduwkanten aan dat investeren in Wallonië. Zoals onlangs nog gebleken is met een callcenter in Henegouwen, vindt men op de Waalse arbeidsmarkt weinig mensen die voldoende talen spreken om in dergelijke bedrijven te werken. Datzelfde geldt ook voor GSK, waar er officieel Frans én Engels moet gesproken worden. Als gevolg van die vereisten, is men verplicht nieuwe medewerkers van elders aan te trekken, meestal uit Vlaanderen, waar men wél de talen machtig is. Voor wie echter in Vlaanderen wil blijven wonen, is het bijna een onmogelijke zaak om te gaan werken net ten zuiden van Brussel. Dagelijks tweemaal rond Brussel rijden, is minstens één uur extra in de wagen zitten (en dan mag er onderweg nog niets gebeuren). Vlamingen die bij GSK willen gaan werken, zijn dan bijna ook verplicht te verhuizen naar of over de taalgrens.
  Een tweede probleem waarbij GSK mee te maken heeft, is het erbarmelijke niveau van het Franstalig onderwijs, zoals geweten, een van de slechtste van Europa. In een dergelijk bedrijf (dat geldt ook voor Microsoft dat eveneens in Wallonië een centrale opstart) heeft men hoog geschoold personeel nodig, zelfs op de werkvloer.
  Een derde probleem is dat men in Wallonië al gaat staken van zodra dat woord nog maar wordt uitgesproken. Niet voor niks noemt men de Waalse tegenhanger van De Lijn, de TEC (transport en comun), er de "TEG" (transport en grève). Bij GSK was er zopas een staking die bijna een maand heeft geduurd. We zouden er hier in Vlaanderen misschien zelfs niets over gehoord hebben, ware het niet dat apothekers én hospitalen zonder bepaalde geneesmiddelen dreigden te komen zitten...
  Kortom, multinationals vinden momenteel voor nieuwe investeringen wel betere sites in Wallonië, de vraag is maar of het ook op langere termijn interessant voor hen interessant zal blijven. Wereldbedrijven kunnen snel komen, maar ook snel gaan en laten daarna meestal een economische puinhoop achter. Vlaanderen doet er dan ook beter aan zich verder toe te spitsen op kleine en middelgrote ondernemingen, die veel werknemervriendelijk zijn en ook veel soepelder, zeker in jaren van crisis.

  01-08-2010, 10:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (20 Stemmen)
  31-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je vous ai compris
  De club van zeven is nog maar pas bezig en ze neemt al een week vakantie. De Rupo ziet het allemaal wel zitten. Hij zegt het (eindelijk) begrepen te hebben dat de meerderheid van Vlamingen en Walen iets totaal verschillend willen en daarom ook totaal anders gestemd hebben. Hij gaat een De Clerckske doen, ttz hij "gaat eraan werken". Zou het?
  Probleem is nl dat heel het Belgische journaille gelooft dat Di Rupo en De Wever de zaak onder controle hebben. Dat is niét zo en dat hebben we al kunnen vaststellen bij de loslippigheid van foorwijf Gennez en bij madame Millefoisnon. Het is Milquet en niemand anders die op het ogenblik de agenda bepaalt en die gegarandeerd geen cadeautjes zal uitdelen. Het was ook zij, die - helemaal op haar eentje - besliste om een week met haar familie naar Turkije te trekken en zo zal ook geschieden. De rest van de club heeft zich daarbij moeten neerleggen en zegt nu dat ze allen samen beslist hebben er een vakantieweek tussendoor in te lassen. Daarmee redt iedereen zijn gezicht een beetje, maar wie gelooft dat?
  Ik blijf bij mijn standpunt, dat er geen akkoord, geen tweederde meerderheid en geen serieuze staatshervorming zal komen zal komen, zolang men die Milquet met haar negen zeteltjes laat meespelen. De kans blijft groot - ook iets dat ik al maanden geleden hier heb geschreven - dat we dit jaar zelfs geen nieuwe federale regering krijgen. Als het huidige spel niet lukt, wat ik veronderstel, zal men er als enig alternatief toch de liberalen bij moeten halen, Milquet én de groenen eruit  zetten en moeten zorgen een overschot aan zetels te hebben, waardoor Maingain met zijn drie zeteltjes kan geneutraliseerd worden. Mits de blauwen mee in de Waalse deelregering te nemen en hen nog wat extra postjes te geven in de federale, blijft die mogelijkheid bestaan. Dat zal dan wel zijn tijd vergen en moeten gebeuren  nadat men binnen het MR tot een akkoord is gekomen tussen de clans van Reynders en Michel. Lukt ook dat niet, dan moet artikel 35 eindelijk eens worden bovengehaald, waarbij de gewestregeringen de onderhandelingen naar zich toetrekken.
  Wij, Vlamingen, mogen trouwens al blij zijn dat Kris Peeters, de man van de Copernicaanse revolutie, bij de aan de gang zijnde besprekingen betrokken wordt. Op Wouter Verbeke moeten we niet al te veel rekenen. De man gaat zijn vakantie in Frankrijk doorbrengen, waar zijn familie reeds is aangekomen in een huis van ... Miet Smet, alias Mw Martens III. Om maar te zeggen dat Woutertje meer dan waarschijnlijk beïnvloed wordt door de "evidente", wat niet veel goeds laat verhopen.

  31-07-2010, 10:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (15 Stemmen)
  30-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoelang nog, dat Vlaams geduld?
  Al veertig jaar betaalt de Vlaamse gemeenschap de kosten voor acht Franstalige basisscholen in de Rand. Van de Franse gemeenschap werd hetzelfde gevraagd voor één (1) schooltje in Komen. Daar is sindsdien niets van in huis gekomen. Altijd hetzelfde liedje: de Belgische wetten zijn er om door de Vlamingen te worden nageleefd en door de Franstaligen te worden "geïnterpreteerd". Wat zijn we toch breed, mijnheer!
  Nu, sinds vorig jaar - dacht ik - was er eindelijk een Vlaams decreet, dat stelde dat de schoolinspectie van die Franstalige basisscholen zou gebeuren door Vlaanderen zelf en niet door de Franstaligen. Dit was de logica zelf: wij betalen, dus hebben wij het recht te controleren of er met ons geld wel goed wordt omgesprongen. Een reden temeer daarvoor is het feit, dat het Franstalig onderwijs in België zowat bij de slechtste van Europa is. Kinderen die in Vlaanderen school lopen, ook al is dat in een andere taal, moeten goed worden opgeleid, omdat de kans groot is, dat ze later in Vlaanderen blijven wonen en werken.
  Jammer genoeg blijkt de Belgische logica ook hier een kromme weg te volgen. Het Grondwettelijk Hof (ge weet wel: die instantie die de verkiezingen onwettig verklaarde, iets waar niemand zich druk om maakt) heeft nu nl dat Vlaams decreet opgeschort. Officieel heet het, dat de Franstalige scholen ook in Vlaanderen mogen gecontroleerd worden door Franstalig inspecteurs, op voorwaarde dat die inspecteurs de regels van het Nederlandstalig onderwijs volgen. Weer zo'n Salomonsoordeel op zijn Belgisch. Een definitief besluit komt er pas over drie maanden, maar het is niet uit te sluiten dat de Franstaligen het ook dan weer zullen halen.
  Wat voor oenen zitten er bij ons in de politiek, dat die - na veertig jaar - nog steeds de moed niet hebben hun tanden te laten zien. Wat kost het om te stellen, dat de Franstaligen maar zelf hun eigen scholen moeten betalen als ze in Vlaanderen de plaatselijke wetten niet willen naleven. De joden doen dat ook en zelfs de moslims hebben al enkele eigen scholen die ze zelf bekostigen. Waarom dan de francofonen niet? Waarom moeten wij blijven betalen voor anderstaligen die ons in ons eigen land hún wetten willen opleggen? Of is dat
  misschien het "samenwerkingsfederalisme" dat Leterme ons wilde opnaaien?

  30-07-2010, 10:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  29-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Schouppe ontgucht?

  Étienne Schouppe, huidig aftredend staatssecretaris voor Verkeer, vroeger ooit de grote baas van de NMBS (waar hij door Verhofstadt werd ontslagen met een gouden handdruk van twee miljoen!), achtereenvolgens secretaris en voorzitter van CD&V en senator, is officieel in verdenking gesteld van handel in voorkennis en dat liefst tweemaal. Eénmaal i.v.m. Dexia aandelen en een andere keer voor KBC stukken. Hij weet natuurlijk van niets en ontkent alles. Als men zoveel geld heeft (nota bene: hij komt uit de ACV-zuil van de partij, de strekking voor arbeiders en bedienden), kan men dure advocaten onder de arm nemen en er zich misschien wel uit laten praten.
  In de schaduw van dit gebeuren, komt steeds weer de naam van Karel De Gucht te voorschijn. Die werd nl in oktober 2008 ook van dergelijke praktijken beschuldigd, na een anonieme klacht én een van VB-voorzitter Valkeniers. De Guchts vrouw had de allerlaatste dag vóór het regeringsbesluit om Fortis te redden, in haar gemeente Berlare een groot pak aandelen van die bank verkocht. Dat zou op zich nog gekund hebben, maar diezelfde dag verkochten ("toevallig", natuurlijk) ook enkele kennissen van De Gucht, waaronder de Fortis bankdirecteur van Berlare, hun Fortis aandelen. Dat was té verdacht om toevallig te zijn. De Gucht werd echter nooit in beschuldiging gesteld en, op vraag van procureur-generaal Frank Schins, buiten vervolging gesteld. De Kamercommissie Vervolgingen kreeg het dossier De Gucht nooit te zien, wat deed vermoeden dat De Gucht werd "afgedekt".
  Het zou wel eens kunnen, dat Étienne Schouppe er zo gemakkelijk niet vanaf zal komen. In tegenstelling tot De Gucht is hij niet herkozen en ligt er voor hem geen nieuwe politieke functie in de aanbieding. Daarbij heeft hij het ongeluk dat het Gentse Gerecht nu eenmaal paars is en naar de pijpen van Verhofstadt danst. Vergeten we niet, dat het ook diezelfde Gentse justitie was die indertijd het Vlaams Blok veroordeelde, nadat die partij elders steeds werd vrijgesproken.

  29-07-2010, 09:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  28-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De passieve immigratie
  Voor zover het nog niet bekend zou zijn, heeft Eurostat, de Europese instelling die zich met statistieken bezig houdt, nog maar eens bevestigd, dat de Belgische bevolking veel sneller aangroeit dan de meeste andere E.U.-landen. Die groei is tweeënhalve keer groter dan het Europese gemiddelde  en zelfs drie keer groter dan onze eigen, normale economische groei. Dat laatste betekent, dat we daar met zijn allen steeds armer van worden. En daarmee houdt het nog niet op.
  70% van die instroom blijkt nl "passieve immigratie" te zijn. In mensentaal: immigranten die niet door België worden aangetrokken, maar zelf verkiezen naar hier te komen. België moet die passief aanvaarden, gewoon omdat ze die niet kan, mag of wil weigeren. In andere landen zijn er wetten gemaakt die zo'n passieve immigratie zoniet onmogelijk, dan toch moeilijk maken. Hier heeft de snel-Belg-wet van Verhofstadts paars-groene regering indertijd de deuren wagenwijd opengezet en daaraan is sindsdien nog steeds niets essentieels veranderd. Onder het natte-dweil-bewind heeft men tenslotte de hele materie in handen gegeven van de linkse francofone partijen PS en CDH en die zullen daar zeker geen veranderingen aan brengen, evenmin als ze bereid zijn ook maar iets anders in dit land te veranderen.
  Men kan zich terecht afvragen, hoe zoiets mogelijk blijft. Tenslotte gaat het om tienduizende mensen die er elk jaar bij komen, die nog hun eerste eurocent moeten bijdragen aan onze sociale zekerheid, maar die er wél van kunnen profiteren. Zo werden er in 2009 bijna 15.000 mensen zonder zogezegde papieren geregulariseerd en verwacht men voor dit jaar een veelvoud daarvan, dank zij de extra regularisatie door hetzelfde natte-dweil-regime.
  Zopas is door staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH), een van de mensen die zich met de immigratiematerie bezig houdt, nog bevestigd, dat de Belgische staatsschuld nóg groter is dan eerst werd ingeschat (alleen voor het eerste semester van dit jaar komt er minstens anderhalf miljard euro bij. Die schuld zal zeker niet verminderen als hijzelf en zijn collega Courard (PS) voortgaan met hun pervers regularisatespelletje...

  28-07-2010, 17:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (16 Stemmen)
  27-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halve Vlaamse maatregelen
  "Hva De gjør, gjør fullt og helt, og ikke stykkevis og delt", was een bekende uitspraak van Noorwegens grootste dichter, Henrik Ibsen, auteur van o.m. "Peer Gynt". Vrij vertaald: "Wat ge doet, moet je goed doen, niet stuksgewijs".
  Daaraan moest ik denken i.v.m. de klachten van de Vlaamse provincies n.a.v. het groenboek van Vlaams N-VA minister Geert Bourgeois. Geert Burger wil de macht van de provincies beperken en een deel ervan overhevelen naar de gemeenten. De provincies zijn het daar natuurlijk niet mee eens en zeggen dat Geert maar wil veranderen om te veranderen. Helemaal ongelijk hebben ze niet. Bourgeois moet geen halve maatregelen nemen. Hij moet die provincies gewoon volledig afschaffen. Samen met de senaat zijn ze nutteloos geworden en dienen zij alleen maar om extra bagatelbelastingen te heffen.
  Nog zo'n halve maatregel van Bourgeois, waarover ik het al gehad heb, is zijn houding t.o.v. de opstandige franskiljonse burgemeesters uit te Rand. Hij benoemt ze niet, maar laat ze wel aan blijven. Hij moet die wetsovertreders ontslaan en een regeringscommissaris naar die gemeenten sturen. Dat is pas efficiënte politiek.
  Dat laatste zal Geert dezer dagen wel niet durven, nu zijn grote baas, Kris Peeters, samen met de CD&V delegatie aanschuift bij de vergaderingen van "strikje en de zeven dwergen". Op zich is dat initiatief van Peeters zelfs toe te juichen, want - als hij zich houdt aan de Vlaamse regels - kan hij de overmacht aan linkse partijen in die onderhandelingen een tegengewicht bieden. Al bij al is Peeters geen tsjeef met vakbondsdekking, wat hem t.o.v. de N-VA ten goede komt. Of dat echter moet betekenen, dat ondertussen het Vlaamse beleid moet stil vallen, is een andere vraag.

  27-07-2010, 15:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  26-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Seven-Up à la belge
  Terwijl de parlementaire meute met vakantie is, heeft Di Pippo een reeks vergaderingen gestart met de - volgens hem - zeven partijen, die een nieuwe regering zouden kunnen vormen én tegelijk over een tweederde meerderheid zouden beschikken, nodig voor de staatshervorming. Vanuit Vlaamsnationale hoek bekeken, ziet dat er niet goed uit, want we praten hier over zeven partijen, waarvan er vijf linkse zijn, dit terwijl in Vlaanderen 80% van de kiezers voor centrumrechts gekozen heeft. Zelfs met de groenen niét in de regering, maar als steunend lid om vanuit de oppositie de staatshervorming er mee door te krijgen, blijft het zo dat die partijen om de haverklap chantage zouden kunnen plegen. En dan hebben we het nog niet gehad over de deelname van Madame Millefoisnon en haar lijfeigenen van het CDH, die zelfs nu al moest worden teruggefloten - samen met foorwijf Gennez.
  Het is natuurlijk prematuur De Wever en Co nu al de verliezers te noemen. Er is nog niets beslist en wat we te weten komen zijn maar geruchten. Oranjeblauw is aan geruchten ten onder gegaan. Toch lijkt het mij een mission impossible te worden.
  In de marge van de nieuwe regeringsvorming hebben toch al nieuwe voorzitters van Kamer en Senaat. Het verschil tussen die twee kon niet groter zijn:
  - André Flahaut, een rode aparatsjik, die berucht is geworden met zijn vriendjespolitiek in Waals-Brabant, zijn wingewest. Een proletarische monoglot die  met veel moeite wat "Vloms" brabbelt en die in beste PS-traditie ervoor zal zorgen dat er zo weinig mogelijk veranderen zal in dit landje.
  - Danny Pieters, van het N-VA, hoogleraar inzake sociale zekerheid aan de KU Leuven. Hij spreekt, buiten zijn uiteraard correct Nederlands, ook nog Frans, Engels, Duits, Italiaans en Deens en heeft daarenboven nog noties van Spaans, Catalaans en Zweeds. De man zal de senaat dus voorzitten, een vergadering die zijn eigen partij wil afgeschaft zien. Een idee waar ook hij achter staat.
  Een beter voorbeeld om de gespletenheid van dit land aan te duiden, zal moeilijk te vinden zijn.

  26-07-2010, 10:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!