NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
 • Andermans geld
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  04-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De PIBIGS
     Het blijft rommelen in Euroland. Een delegatie van IMF, ECB en EU heeft de gesprekken met Griekenland opgeschort nadat voor de zoveelste keer gebleken was dat het land zijn verplichtingen niet naleeft, waarschijnlijk niet kán naleven. Toen bleek dat er op grote schaal gefraudeerd was, had men er destijds beter aangedaan de Grieken meteen uit de Eurozone te verbannen. Het zou al bij al nog de goedkoopste oplossing geweest zijn en het had waarschijnlijk voorkomen dat bv Portugal en Ierland dezelfde weg opgingen. Nu zitten we met de gebakken peren.
     Een huidig alternatief zou kunnen zijn, dat Duitsland uit de euro stapt en terug naar zijn Deutsche Mark grijpt. Merkel mag dan door het Amerikaanse magazine Forbes tot machtigste vrouw van de wereld zijn verkozen, in eigen land en zelfs in de eigen partij groeit de weerstand tegen het Europroject met de dag. De doorsnee Duitser is het meer dan beu steeds te zullen moeten opdraaien voor andere landen die het met hun financiële situatie niet zo nauw nemen.
     Mocht Duitsland uit de Euro stappen, dan zullen een aantal landen, die wél hun huiswerk goed gemaakt hebben, haar volgen. In de eerste plaats Finland, maar ook Nederland en Oostenrijk. België hoort daar niet bij, zeker niet nadat dit land door het IMF bij de PIIGS landen is geplaatst. Het worden dus nu de PIBIGS. Dat heeft niets te maken met het feit dat we geen echte regering hebben, zoals de poco's ons graag vertellen, want de andere vijf 'uitverkorenen' hebben wél een regering. Nederland met zijn minderheidskabinet krijgt trouwens de goedkeuring van datzelfde IMF.
     Blijft nog het probleem Frankrijk, dat al evenmin in goede papieren zit. De euro zal waarschijnlijk een twee snelhedengebied worden, met Duitsland als motor van de zgz 'Euromark' en la douce France als leider (lijder?) van een Latijnse combinatie. 'L'argent fait la guerre' zal het motto zijn.
     Tenslotte nog dit: een onafhankelijk Vlaanderen zou meteen bij de Euromark zone kunnen aansluiten. België, met het armlastige Wallonië en het zgz 'sterke merk' , maar in werkelijkheid failliete Brussel niét...

   

  04-09-2011, 07:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (75 Stemmen)
  03-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De uitkeringscultuur
     Toen ik jong was, moest men in dit land minstens 200 dagen officieel gewerkt hebben om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. OCMW bestond toen ook al, het heette 'de openbare onderstand'. Men moest er al erg aan toe zijn alvorens men daarheen stapte. de meeste, zelfs arme mensen waren daar te beschaamd voor.
     Tegenwoordig blijkt, dat men al na één dag 'zogezegd' officieel werken al in aanmerking komt voor werklozensteun.  Dat 'zogezegd' mag er wel degelijk staan, want het blijkt dat er zelfs voor die ene dag gefraudeerd wordt. En dat is nog niet alles: die regeling geldt niet alleen voor de eigen burgers die daarvoor dikwijls al aardig wat centjes hebben afgedragen, maar ook voor elke, eveneens zogezegde, vreemdeling die in dit land komt binnengewaaid en zijn handje mag openhouden zonder daarvoor ooit één cent te hebben bijgedragen.
     In feite is bovenstaande geen nieuws, maar het werd bij de opening van het gerechtelijk jaar nog eens duidelijk in de verf gezet door prominenten van justitie zelf. Als dat zo doorgaat, wordt gesteld, dan is dit land straks geen rechtstaat meer. Ook dat is eigenlijk achterhaald nieuws, want België is dat al lang niet meer. Volgens de Grondwet zijn we hier allemaal gelijk,  maar in werkelijk leggen vooral de Franstaligen de wetten naast zich neer als die niet in hun kraam passen. Met als sluitstuk de splitsing van B-H/V, een in het parlement ooit goedgekeurde wet, bekrachtigd door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.
     Afgezien van het feit dat de hogere magistraten, die zopas e.e.a. aanklaagden, gelijk hebben, is het ook zo dat heel wat van de mensen zelf ook wereldvreemd* lijken te zijn. Waarschijnlijk om zijn kritiek bij de politiek aanvaardbaar te maken, vertelde de procureur-generaal van Antwerpen, Yves Liégois, dat het ook kwam o.w.v. het feit dat er geen echte regering is. Dat is lulkoek natuurlijk, want de mistoestanden die hij, terecht, aanklaagt bestaan al minstens tien tot twintig jaar, toen er wel 'echte' regeringen waren. Alleen werden die toestanden toen aangeklaagd door het Vlaams Blok/Belang en paste dat niet in het politiek-correcte denken van de ware Belgen. Zelfs met de huidige regering in lopende zaken kunnen die wantoestanden verholpen worden, zoals de aanpassingen van de snel-Belg-wet en de verstrenging van de gezinshereniging hebben aangetoond.
     Tenslotte wordt het hoog tijd dat men ophoudt met de term 'asielzoeker' te gebruiken voor iedere economische gelukzoeker die dit land binnenkomt. Hoogstens 5% van die mensen zijn echte asielzoekers, m.a.w. mensen die in hun land van herkomst kunnen vrezen voor hun leven. Alle andere komen hier gewoon poen rapen, daarin bijgestaan door gespecialiseerde advocatenbureaus die daar een gat in de markt hebben ontdekt. En dat kan allemaal zo maar. Niet voor niets spreekt men tegenwoordig bv van 'Gentse toestanden'. In Gent is nl 59% van de OCMW-steunzoekers niet eens Belg, waarvan een kwart uit Oost-Europa komt. Verder blijkt Gent de kampioen te zijn van de schijnzelfstandigen, buitenlanders die zich zo opgeven en na één dag failliet gaan en dan terug kunnen terugvallen op OCMW-steun. En de brave autochtonen maar belastingen betalen!


  * Om even aan te halen hoe wereldvreemd men daar aan de top van justitie kan zijn: Jean-François Leclerq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, vreest dat bij een splitsing van België de haven van Luik zijn verbinding met de zee zou verliezen! Dat is dan iemand die over het lot van dit land en zijn mensen het laatste woord krijgt...

  03-09-2011, 19:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (70 Stemmen)
  02-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Griekenlandroute
     Nu er hoe langer hoe meer details van de nota Di Rupo bekend geraken, groeit het verzet ertegen langs alle kanten. Op communautair vlak was het al geweten dat niet alleen het Vlaams Belang ertegen was. Die partij heeft alle passages van de nota naast die van het Octopuspact en die van de Vlaamse resoluties van 1999 gelegd, waaruit blijkt dat Vlaanderen het mag vergeten als Di Rupo gelijk zou krijgen. De N-VA heeft zijn bezwaar, na vier dagen rijp overleg, publiek gemaakt met een goed onderbouwde publicatie van liefst tien bladzijden. Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) vond zestien Vlaamse toegevingen t.o.v. maar één francofone en de Gravensteengroep zelfs twintig. Om de mening van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) te kennen, moet men maar eens het laatste nummer van haar 'Doorbraak' lezen om te zien dat die hele nota een goed gecamoufleerde poging is om de taalgrens 'aan te passen' in het Franstalige voordeel.
     Nu blijkt dat ook het zakenleven de nota van de 'gestrikte' niet slikt. Dat het VOKA, de vereniging van Vlaamse Ondernemers en Kamers van Koophandel ertegen was, wisten we al (ten onrechte wordt VOKA in linkse en francofone middens vereenzelvigd met de N-VA o.w.v. een gratuite uitspraak van De Wever*). Nu blijkt ook het VBO, het Verbond van BELGISCHE Ondernemingen, dus ook van de Franstaligen, niet langer akkoord te gaan met de extra belastingen en de weinig besparingen die Di Rupo in zijn nota heeft staan. Als, ik schrijf wel áls, Di Rupo erin zou slagen een nieuwe federale regering te vormen op basis van zijn nota, dan gaat die regering ook de wind van voor krijgen vanwege Europa, waar men het niet neemt dat hij helemaal geen rekening houdt met hun aanbevelingen en waarschuwingen. Di Rupo wil niet méér liberalisme, maar een gauchisme van het DDR-type, wil de klok gewoon terugdraaien op alle gebied.
     Het strafst van al in het verweer tegen Di Rupo is echter de uitspraak van Geert Noels, zelf eerder gekend als belgicist (en met - naar 't schijnt - goede connecties bij het Hof). Noels is hoofdeconoom en stichter van het vermogensbeheer Econopolis en een autoriteit in zijn branche. Welnu, die Noels noemt Di Rupo's nota 'de Griekenlandroute'. Verdere commentaar overbodig, tenzij misschien de vraag wat partijen als CD&V en zeker Open VLD nog zitten te doen in dat clubje van acht...


  * De Wever heeft ooit eens gezegd, dat VOKA zijn werkgever was. Dat was maar een boutade, maar zoiets blijft hangen in ons politiek wereldje, waar karaktermoorden een geliefkoosde bezigheid zijn bij een bepaald soort journaille.

  02-09-2011, 08:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (70 Stemmen)
  01-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Januskop Vanhengel
     Guy Vanhengel, uittredend minister van begroting in de regering Leterme II, zorgde vorige week voor lichte paniek, door te stellen dat de Belgische staatskas zo goed als leeg is en er voor 2012 helemaal geen geld voorhanden zal zijn. Het was dus niets te vroeg toen Leterme voorstelde van 10 september voor de begroting van dat jaar, gevraagd door Europa, als deadline te maken. Zou Di Rupo tegen die tijd geen nieuwe regering hebben, dan zou hij - Leterme - het opmaken van de begroting voor 2012 voor zijn rekening nemen.
     Diezelfde Vanhengel kwam dan gisteren vertellen, dat het toch niet zo dringend was en dat het kernkabinet besloten had te kunnen wachten tot één oktober, m.a.w. drie weken later. Vorige week was alles dringend, nu opeens niet meer.
     Van Hengels ommezwaai is trouwens niet de enige merkwaardige in dit verhaal. Di Rupo, die dus drie weken meer tijd krijgt om zijn regering te vormen, blijkt nu plotseling wél haast te hebben en zegt dit weekeinde al enkele knopen te willen doorhakken. Hij zou dan met een aangepast nota komen, zegt maar een 'Di Rupo light'.
     Dat de volt face nu plotseling plaats grijpt heeft m.i. alles te maken met het feit dat Bart De Wever terug is uit vakantie en er met verse moed tegenaan gaat. Vooral de dreiging van een parlementaire vraag tot hoogdringende behandeling van de splitsing B-H/V  zet de man met het strikje het mes op de keel. Het is wel kenschetsend dat uitgerekend een liberaal als Vanhengel dat spelletje meespeelt. Vergeten we nooit dat er uitgerekend onder de (toen nog) liberaal Verhofstadt was, dat de kans verkeken werd de Belgische staatschuld aan te zuiveren. I.pl.v. dat te doen, voerde Verhofstadt ook toen reeds het programma van de PS uit. De bocht naar links die zijn partij toen genomen heeft, wordt consequent door Vanhengel doorgetrokken. En straks weer maar janken bij een volgende, zoveelste verkiezingsnederlaag...

  01-09-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (70 Stemmen)
  31-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen lof ...
     Nee, ik schrijf geen teksten voor Bart De Wever. Men zou het nochtans kunnen denken. In mijn blog van eergisteren ('N-VA aan de zijlijn?'), die ik die dag 's morgens vroeg al geschreven had, had ik het erover dat Di Rupo en zijn acht de N-VA zouden tegenkomen als er over de begroting moest gesproken worden, want dat de Vlaamse regering helemaal niet zinnens is iets bij te passen als de anderen dat ook niet doen. Ik gebruikte de term 'entiteiten' en verwees ook naar de vroegere standpunten van Vlaams minister president Kris Peeters.
    Dezelfde avond in Terzake en de ochtend daarop op Radio 1 herhaalt De Wever toch wel bijna letterlijk wat ik geschreven had, zeker. Zelfs de steeds terugkomende 'zijlijn' werd erbij gehaald, al gebeurde dit wel door de reporters van dienst en niet door De Wever zelf. Ik weet het: eigen lof stinkt, maar het streelt toch een mens zijn ego als je dat meemaakt. Het betekent dat je goed bezig bent, met een argumentatie die er mag zijn. Nu nog maar hopen dat wat ik verderop in dat artikel schreef ook nog gaat gebeuren. Namelijk dat de N-VA op de volgende plenaire vergadering van het federale parlement - die één maand vroeger dan gepland zal plaats vinden - de hoogdringende behandeling zal eisen van het reeds bestaande wetsvoorstel dat B-H/V splitst.
     Het worden harde tijden voor de traditionele Vlaamse partijen, die straks helemaal dreigen te verdampen als ze bij Di Rupo aan tafel blijven zitten. Als je bv hoort, wat voor flauwe zever er verteld werd op het 'jubileum' van CD&V zondag in Kortrijk, dan vraagt men zich toch af of die mensen wel weten waarmee ze bezig zijn. Het motto alleen al van die 'viering' (wat viel daar te vieren?): 'Samen is super', was al een lachertje. Dan was er Beke die het had over het 'Lazarus effect'* (het opstaan uit de doden) of Vanackere** die zonder blozen zei 'dat hij al uitkijkt naar de volgende peilingen' (op de laatste, die van 'Vers l'Avenir', haalt de partij nog amper 13%). Om nog te zwijgen over de blabla van hoogleraar en kerkjurist Torfs over zijn geloof in de wederopstanding van de partij. 'U gaat nog van ons schrikken', zei hij. Met Halloween, misschien?


  * Beke had het beter gehad over het 'Emmaüs effect' (het vertrek van een stemmenkanon).
  ** Vanackere hoeft zich zelf geen zorgen te maken over zijn politieke toekomst. Het staat nu al vast dat hij de volgende gouverneur van West-Vlaanderen zal worden. 'Na mij, de zondvloed'...

  31-08-2011, 08:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (73 Stemmen)
  30-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen racismecentrum eerst!
     Over het Centrum voor gelijke kansen en racisme is al heel wat te doen geweest. Het werd indertijd opgericht onder het verlichte bewind van de heer Verhofstadt (wat hebben wij aan die man toch te danken!) en bijgevoegd bij het kabinet van de eerste minister. Dat is nog zo, al blijkt madame 'non' ook al een hele tijd een vinger in de pap te hebben. Met de aanstelling van Jozef ('Youssef') De Witte kwam er weliswaar een geografische Vlaming aan het hoofd van de afdeling, maar veel positiefs heeft dat niet opgebracht. Het centrum was en is bevooroordeeld tegen al wat Vlaams en rechts is. Men heeft steeds de indruk, dat alleen de Vlamingen in dit land racisten zijn. Ondertussen sturen Milquet en haar volgelingen drommen anderstalige immigranten de Vlaamse Rand (en verder) in en moeten wij maar zien er ons plan mee te trekken. Als het fout loopt (en dat is dikwijls zo) dan zijn wij weer eens de klos.
     Dat er al jaren onvrede heerst bij meerdere Vlaamse partijen, is dan ook niet te verwonderen. Al vier jaar tracht men aan de situatie een mouw te passen, maar met Milnjet valt ook op dat gebied geen land te bezeilen. Als gevolg daarvan, wil de Vlaamse regering nu zelf met een soort centrum tegen racismebestrijding beginnen. Of dat een goed idee is, laat ik in het midden. Er zijn m.i. de dag van vandaag dringender zaken op te lossen. Feit is wel dat men, nu Vlaanderen nog eens op zijn strepen gaat staan, plots tot de ontdekking gekomen is dat het fameuze centrum van 'Youssef' geen onafhankelijk orgaan is, maar een instelling die beïnvloed wordt door bepaalde politieke partijen. Tot dat besluit was men in rechtse Vlaamse kringen al lang gekomen, maar nu wordt het bevestigd door de ter zake bevoegde instanties van de Verenigde Naties.
     M.a.w. zonder de klacht van de Vlaamse regering en het dreigement met een eigen centrum te beginnen, zou men rustig zijn doorgegaan met het eigen gelijk erdoor te drukken. Nu er concurrentie dreigt te komen, is het ineens allemaal anders. Het beste zou zijn dat hele centrum stante pede op te doeken en iets in de plaats te zetten dat niet alleen rekening houdt met de zgz 'Principes van Parijs' van de Verenigde Naties, maar ook met een eventuele nieuwe structuur die dit land broodnodig heeft.
     Over de noodzakelijkheid het bestaande centrum te reorganiseren wordt al vier jaar gepalaverd. Hopelijk duurt het weer geen vier jaar voor ook in deze materie orde op zaken wordt gesteld.

  30-08-2011, 08:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (76 Stemmen)
  29-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA aan de zijlijn?
     Dat het de Vlaamse partijen, die mee aan tafel zitten in de club van acht, niet lekker zit, is duidelijk. Dé uitleg, die zij geven aan het feit dat ze er mee in geslaagd zijn de N-VA eraf te rijden is, dat die partij zichzelf eruit heeft gezet. Officieel is dat ook zo, maar dat is dan wel gebeurd na een grondige analyse van vier dagen van Di Rupo's nota en met een onderbouwd antwoord van tien bladzijden. Als men op die manier voort redeneert, dan had indertijd de PS zich ook uit de besprekingen moeten terugtrekken. Op de nota De Wever werd na enkele uren al 'non' gezegd, in één enkel zinnetje, niet met x-aantal bladzijden.
     Voortgaande op de huidige commentaar van het OVV en de Gravensteengroep, beide zeker geen rechtse verenigingen, hebben De Wever en de zijnen daarvoor meer dan gelijk gekregen. Trouwens, denken dat 'ze' nu van de N-VA verlost zijn, is wishfull thinking.
     Om te beginnen gaan ze de partij tegenkomen bij het bespreken van de begroting. Di Rupo wil daar de deelregeringen in betrekken en in de Vlaamse regering is N-VA-er Muyters de minister van begroting. De Vlaamse deelregering heeft steeds gesteld, dat ze niet zinnens is het federale niveau zomaar financieel te gaan ondersteunen, zeker niet als de andere zgn 'entiteiten' dat ook niet zouden doen. Ge weet wel: 'Wallonië mag er niet op achteruitgaan'. M.a.w. de poging van Di Rupo om straks alleen Vlaanderen er (weer eens) voor te laten opdraaien, zal niet pakken en dat niet alleen o.w.v. de aanwezigheid van de N-VA in de Vlaamse regering. Opperhoofd Kris Peeters, toch nog altijd CD&V, heeft dat met evenveel woorden steeds bevestigd en daarbij gesteld, dat hij zijn regeerprogramma wil uitvoeren zoals het was opgemaakt. Dus ook mét de N-VA.
     En er is meer. Door de Europese noodzaak om de begroting voor 2012 zo snel mogelijk op te stellen; zal het parlement reeds begin september bijeen komen, een maand eerder dan gepland. Dat zal maken dat, als tegen die tijd de zaak B-H/V nog niet zou zijn opgelost, de N-VA de kans krijgt ze de splitsing weer in het parlementaire halfrond te brengen. Met de wetenschap dat dit kan gebeuren met een normale meerderheid, zet de partij daarmee de Vlaamse 'achters' voor schut. Ofwel wordt B-H/V vóór die datum gesplitst (en hebben de traditionele Vlaamse partijen de kans de francofonen eens echte toegevingen te laten doen), ofwel zijn ze verplicht de splitsing mee te stemmen in het parlement, wat wel eens het begin van het Belgische einde zou kunnen betekenen.
     Kortom, de N-VA aan de zijlijn? De partij wordt de lachende derde in heel deze zaak. De nota Di Rupo én de variant Beke zijn voor Vlaanderen een 'mission impossible', tenzij de Vlaamse partijen die momenteel met Di Rupo aan tafel zitten, bereid zijn Vlaanderen weer eens de volle rekening te laten betalen. Met de dreiging bij een volgende verkiezing helemaal weggestemd te zullen worden.

  29-08-2011, 08:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (62 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!