NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The 'confederatio' strikes back

   

     Het is al lang een vast gegeven, dat dit België alleen kan blijven bestaan dank zij het geduld van de Vlamingen. Die blijven netjes de wetten gehoorzamen, terwijl de francofonen ze alleen maar toepassen als het hen uitkomt. Datzelfde geldt blijkbaar ook voor het confederalisme dat door francofonen en belgicisten verketterd wordt, maar door PS en CDH nu wel zelf wordt toegepast van zodra de gelegenheid zich voordoet. Dat hebben we deze week kunnen meemaken door de demarche van die partijen, toen die meteen een akkoord sloten voor de gewestregeringen, nog vóór er een was over een nieuwe federale regering, welke nu wel erg in de verdrukking komt. De Vlamingen, waarbij de N-VA zelfs bereid was het communautaire tijdelijk links te laten liggen, konden niet anders dan dezelfde weg volgen. Voor De Wever was de zet van de francofonen een godsgeschenk, want nu kan hij verder voluit gaan. Of het straks met die federale regering nog iets worden zal, is iets waar weinigen nog van blijken wakker te liggen.

     De PS deelt in Wallonië al meer dan 25 jaar de lakens uit. Ondanks het feit dat dit landsgedeelte er alleen maar armer van geworden is, blijft de partij de lakens uitdelen, grotendeels omdat ze daar op alle niveaus zowat alle belangrijke politieke postjes in handen heeft en van daaruit de bevolking blijft voorhouden dat het zonder haar alleen nóg slechter kan worden. Door voor het eerst sinds lang nog eens een federaal premier te leveren, heeft de partij onder Di Rupo nogal wat toegevingen moeten doen die ze anders nooit zou gedaan hebben en dat werd haar in Wallonië niet in dank afgenomen. Ze verloor zo’n 8% van de stemmen en moest zien dat ze hier en daar op de linkerflank gepasseerd werd door de Waalse versie van de PvdA. Dat én het feit dat de deelregeringen straks – als gevolg van de zesde staatshervorming – meer geld ter beschikking gaan hebben dan de federale, heeft ertoe geleid dat de PS voor de centen (en de macht) kiest en in de eerste plaats haantje de voorste wil blijven op de failliete puinhoop die Wallonië nog altijd is. Door de vlucht vooruit heeft ze echter de Vlaamsnationalisten de kans gegeven hetzelfde te doen en – als alles lukt – hebben we straks toch nog de confederatie, waar linksen en belgicisten zo tegen gekant waren.

  ---

     In de marge van bovenstaande, nog dit. Wouter de boskabouter Van Besien doet nu vreselijk verontwaardigd omdat CD&V, volgens hem, een bocht naar rechts neemt. Wat is daar abnormaal aan in de regio waar 75% van de kiezers centrumrechts gekozen hebben? Dat hij en/of een van zijn groene medestanders nu geen minister kan worden, zoals hij stilletjes gehoopt had, zal wel de belangrijkste reden zijn geweest. Hij kon, zelfs vóٕór 25 mei, niet genoeg herhalen dat Groen bereid was mee in gelijk welke regering te stappen.

     Tobbackske reageerde een beetje in dezelfde zin. Ook hij zegt dat zijn partij niet neen zal zeggen als ze gevraagd wordt. Vraag is maar wie er in Vlaanderen nog zit te wachten op het aanhangwagentje van de PS?

   

  08-06-2014, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  07-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het D-day akkoord

   

     Bij CD&V hebben ze dan eindelijk het licht gezien en heeft de partij haar eis laten vallen dat er eerst onderhandeld moest worden voor een federale regering en daarna pas voor de regionale. De raid van de PS naar de gewestinstellingen heeft de ogen geopend en nu kan het allemaal opeens wel. CD&V en N-VA gaan onderhandelen voor een Vlaamse regering. Daarmee gaat alvast één droom van De Wever in vervulling en zal het straks ook deze regering zijn die mee zal onderhandelen voor een eventuele federale regering, al zou dat weer wel eens een werk van lange adem kunnen worden. De Senelle doctrine blijft ondertussen overeind. Het belangrijkste is dat de gewestregeringen er spoedig zullen komen om het land verder te kunnen laten functioneren. Voor de Vlaamse regering is er geen vaste termijn vooropgesteld, maar vóór de verkiezingen zei De Wever dat dit op tien dagen kan verwezenlijkt worden en zal men zeker trachten tegen 11 juli ermee klaar te zijn.

     Net zoals in Wallonië valt ook in Vlaanderen de liberale partij uit de boot. Gwendolientje kwam in Terzake vertellen dat haar partij in dat geval ook niet in een federale regering zal stappen. Erg slim is dat niet, want als van politiekers iets verwacht wordt, dan is ze dat ze soepel moeten zijn. Met een partij die eerder anti-Vlaams is, die het confederalisme heeft afgezworen en er niet tegen op zag weer in een federale regering te stappen met een minderheid in Vlaanderen, kan weinig land nog te bezeilen vallen. Ze is mathematisch overbodig en zal dat zeker blijven als men zich zo blijft opstellen. Vraag is maar of iedereen bij Open VLD het daarmee eens is en blijft. Ook de tweede dubbele bocht die de partij genomen heeft in de Oosterweel saga is niet van die aard om ze nog erg geloofwaardig te vinden en met hun kinderlijke slogans (‘Mensen hebben vleugels’ en ‘Goesting voor de toekomst’) hebben ze blijkbaar ook niemand kunnen charmeren. Gwendolientje is tegen alles wat communautair geladen is. Jammer genoeg voor haar is in dit land alles communautair. Wat als straks haar zusterpartij, de MR, toch zou deelnemen aan een centrumrechtse federale regering – theoretisch kan dat – gaat Gwendolientje ook dan in haar hoekje blijven staan zeuren? Dat zal zeker gebeuren als zij het confederalisme blijft afzweren. Jammer voor haar is dat nu levendiger dan ooit.

     Met het akkoord tot onderhandelen tussen CD&V en N-VA kan er een tweede kartel in de maak zijn, al is het toch even opletten geblazen. Kris Peeters, ex-Unizo, krijgt voor de onderhandelingen immers drie ACV’ers mee (Crevits, Van Deurzen en Schauwvliegje). Zou dat toch iets te maken hebben met de toegeving van ACV-boss Develtere een dag eerder, toen die zei geen bezwaar te hebben met de N-VA in een regering te moeten samenwerken?

      Eén zaak is zeker: het blijft spannend, een stuk spannender dan men een paar dagen geleden nog had durven denken. Heerlijke tijden voor een blogschrijver op zoek naar inspiratie…

   

  07-06-2014, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  06-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blitzkrieg!

   

     Het akkoord tussen PS en CDH – nota bene: de verliezers van de verkiezingen in Franstalig België* - om samen een gewestregering te vormen in Wallonië én voor de Franse Gemeenschap, heeft de informatieopdracht van Bart De Wever niet alleen gekruist, maar waarschijnlijk ook overbodig gemaakt. Er was zelfs een akkoord om, samen met het FDF, een Brusselse regering te vormen, maar dat plannetje gaat (voorlopig?) niet door omdat men daar ook rekening moet houden met de Vlaamse aanwezigheid en Open VLD én CD&V in een gezamenlijk communiqué al bedankten om samen in een regering te zitten met de Fransdolle Vlamingenhaters van de club van Maingain. Voor de SP.a is dat blijkbaar geen probleem…**. Rest nog de theoretische mogelijkheid om een federale ploeg samen te stellen, zelfs met PS/CDH en/of MR, maar geen hond die daar nog in gelooft. Barts opdracht was vanaf het begin een mission impossible. Misschien komen de laatste ontwikkelingen hem nog goed uit. ‘Gered door de gong’ heet dat in bokstermen.

     Opmerkelijk bij dit alles is wel dat uitgerekend CD&V, die de sleutel in handen heeft op zowel federaal als gewestelijk niveau, bleef hameren op de eis dat er een federale regering moest komen nog vóór er over een Vlaamse gesproken kon worden. Ondertussen hebben de Duitstalige Oostkantonners hun regering al gevormd en nu dus ook de Walen. Vlaanderen blijft achter als quantité négligeable in de Belgische politiek. Waarschijnlijk heeft nog nooit een verkiezingsoverwinning zo bitter gesmaakt. Terwijl in Vlaanderen driekwart van de kiezers voor centrumrechts kozen, krijgt Wallonië een uitgesproken linkse deelregering. Er zijn journalisten die CDH nog altijd wel tot de christendemocratische familie rekenen (de ‘zusterpartij’ noemen ze haar), maar die vergeten dat de ‘C’ in de partijnaam al lang niet meer staat voor ‘Chrétien’.

     Het wordt nu meer dan ooit uitkijken wat er bij CD&V beslist gaat worden, maar zelfs dan kan de N-VA alleen maar meespelen als het veel water in de wijn doet. Opmerkelijk in deze context is wel de uitspraak gisteren van ACV-topman Patrick Develtere, die verklaarde er geen probleem mee te hebben mocht de N-VA mee in de regering komen. Dat nadat het toch die partij was die de kat de bel aanbond i.v.m. Dexia en Arco. De verklaring van Develtere kwam er wel vóór de deal tussen de PS en CDH bekend werd.

     Voor de optimisten onder ons is er misschien nu een gelegenheid om toch een Vlaamse regering te vormen met enkel CD&V en de N-VA. Ook dan zal deze laatste partij een flink deel van haar programma moeten inslikken, maar het blijft een valabel alternatief t.o.v. een tripartite met een uiterst minieme meerderheid, die dan 5 jaar koude oorlog moet vrezen.

   

   

  *   Samen met Ecolo, dat 10 van zijn 14 zetels verspeelde. Daarover hoort men Van Besien niet kraaien, terwijl Groen en Ecolo toch eenzelfde nationale coalitie vormen.

  ** Voor het akkoord over de vorming van de Brusselse regering was er een akkoord tussen PS, CDH én FDF en was steun toegezegd door Guy Vanhengel (Open VLD), die de onderhandelingen leidde voor de Vlaamse klassieke tripartite. De ‘schooier van Evere’, zoals hij in financiële kringen genoemd wordt, heeft zich daar dan toch even flink vergaloppeerd, zeker wanneer hij als liberaal akkoord zou zijn te gaan samenwerken met het FDF, een partij die zich van de liberale familie had afgescheiden, terwijl de Franstalige liberalen weer voor vijf jaar de woestijn in gestuurd worden en de Vlaamse voorlopig nog nergens staan in het politieke debat, ondanks hun ‘goesting in de toekomst’…

   

  06-06-2014, 12:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  05-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Consensus, made in Belgium

   

     Zoals na zowat elke verkiezing in dit land, heeft men gegarandeerd een discussie over het aantal stemmen dat men moet halen om verkozen te worden en het een feit dat – zoals steeds – het de Vlamingen zijn die daarin benadeeld worden. Die zeteltoewijzing blijkt het gevolg te zijn van het zgn Sint-Michielsakkoord van 1993, een van de zoveel akkoorden waarbij de Vlaamse traditionele partijen zich hebben laten rollen en waarbij deze toewijzing werd vastgelegd op basis van de bevolkingcijfers. In die cijfers zijn ook jongeren en niet-stemgerechtigde vreemdelingen meegerekend. Daar bovenop komt nog het feit dat er in Brussel en Wallonië meer mensen niét gaan stemmen en er daar ook meer blanco en/of ongeldige stemmen zijn. Het resultaat van dat alles is, als men gaat vergelijken met de uitgebrachte stemmen, een Vlaamse verkozene gemiddeld 8500 stemmen meer moet halen dan een Franstalige. Voor 63% van het totaal aantal stemmen krijgt Vlaanderen maar 58% van de zetels, tegenover Wallonië, dat met 33% van de stemmen 42 zetels krijgt. Dat maakt dat, in werkelijkheid, een Vlaamse stem minder waard is dan een Waalse. Om dit systeem te kunnen veranderen, moet er een bijzondere meerderheid in het parlement gevonden worden, plus een meerderheid in elke taalgroep. Dit laatste betekent dat er ook een meerderheid aan Franstalige kant moet zijn en daar wringt meestal het schoentje. Het is een van de redenen, waarom staatshervormingen hier zo lang duren en daarna niet of slecht blijken te werken. Denk maar aan de splitsing van B-H/V, die door de Vlaamse onderhandelaars moest worden afgekocht met absurde compensaties, zoals o.a. het feit dat in er in het tweetalige Brussel alleen nog een Franstalige procureur mag worden. Verder zijn er nog de grendels, de alarmbelprocedures, de belangenconflicten en is het nogal wiedes dat er in dit land nog weinig kan veranderen op politiek vlak. Dat durven ze dan nog ‘consensus democratie’ noemen. Met dank aan de Vlaamse traditionele partijen die het tot stand komen van zo’n kromme situaties hebben goedgekeurd.

  ---

     In de marge van bovenstaande, nog dit. De nieuw verkozenen leggen op 19 juni hun eed af, waarna ze zo'n vier maanden op vakantie kunnen! Het nieuwe parlementaire jaar begint immers pas op de tweede dinsdag van oktober. Van een rotjob gesproken!

   

  05-06-2014, 08:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  04-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD&V-light?

   

     De Wever krijgt er dus nog een weekje bij. Volgens mij is dat een uitstel van executie. ‘Ze’ laten hem gewoon rondjes draaien tot hij er zelf wel genoeg van zal krijgen. “Ze”, dat zijn in eerste instantie het Hof en de francofonen, maar ook de traditionele Vlaamse partijen. ‘Chi troppo abbraccia, nulla stringe’. Dat is geen De Wevers Latijn, maar een Italiaans gezegde dat hier zeer toepasselijk is: ‘Wie te veel omarmt, houdt niets vast’.

     Van zodra het na de verkiezingen duidelijk werd, dat de N-VA niet incontournable geworden was en dat ook de klassieke Vlaamse partijen een meerderheid konden vormen zonder de partij van De Wever, was het even duidelijk dat de partij alleen nog zou kunnen meespelen als ze veel water in haar wijn zou doen. ‘Driekwart van het eigen programma inslikken’, zoals Flup Moustache het al zei. Het valt nog af te wachten wat het op Vlaams niveau nog zou kunnen worden, maar op federaal vlak moet Bart zich geen illusies maken. De francofonen willen hem gewoon niet.

     Als de traditionele partijen er op Vlaams niveau toch de N-VA bijnemen, dan zal het zijn om zichzelf in te dekken. Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 29 mei (‘Zonder stok achter de deur’) zullen er de komende legislatuur nog harde noten te kraken vallen. Ik heb toen reeds een hele opsomming gegeven van de schulden die zullen moeten worden aangezuiverd, maar daarmee is de kous helemaal nog niet af. Ondanks het feit dat België door de Europese Commissie voorlopig van het strafbankje werd gehaald, omdat het land onder de 3% norm bleef, blijft er nog meer dan genoeg om zich zorgen over te maken. Een volgende federale regering, maar ook de deelregeringen, moeten de lasten op arbeid laten dalen, snoeien in de uitzonderingstarieven van het btw-systeem, financiële achterpoorten sluiten en de belastingen eenvoudiger maken. Ze zullen nog dit jaar een kleine twee miljard extra moeten vinden om de begroting op peil te houden, meer mensen aan het werk moeten krijgen, degenen die werken langer laten werken en de loonkloof moeten dichten om niet uit de markt geprezen te worden. De index zal hoe dan ook weer eens moeten worden ‘aangepast’ en er zal extra geld moeten gevonden worden om de pensioenen betaalbaar te houden. Allemaal ‘suggesties’ van Europa.

     Als de N-VA straks nog zal mogen meespelen, dat zal dit grotendeels komen omdat de trado’s de verantwoordelijkheid voor al die zaken niet alleen zullen durven dragen. De Vlaamsnationale partij dreigt dan een soort CD&V-light te worden.

   

  04-06-2014, 08:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  03-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Loulou en zijn democraten

   

     Louis Michel, oud minister van Buitenlandse Zaken in de voor Vlaanderen nefaste regering Verhofstadt I en vader van Charles, momenteel voorzitter van de MR, heeft verklaard dat zijn groep uit de liberale Europese fractie zal treden, mocht die de N-VA als lid aanvaarden. Daarmee blijft ‘big Loulou’ consequent met zichzelf en dan denken we aan zijn tijd bij Verhofstadt, toen hij zijn landgenoten aanspoorde niet meer naar Oostenrijk op vakantie gaan, omdat toen de partij van Haider deel ging uitmaken van de Oostenrijkse regering. Hoe democratisch Loulou was, bleek ook nog vorig jaar toen er een hele heisa was i.v.m. het tot stand komen van de Europese privacywet. Er werden toen nl door allerlei lobby’s zo’n 2.000 (!) amendementen ingediend, waarvan er 158 vanuit het kantoor van Michel bleken te komen. Daarmee ging hij in tegen een wetsvoorstel van zijn eigen fractie, de Alde (niet te verwarren met de Aldi, alhoewel…). Toen daarover een schandaal uitbrak werd niet hij, maar een medewerker ontslagen die de amendementen zgz op eigen initiatief had ingediend. Een truuk van luie Charel, die voorheen al eens werd toegepast door de kleine Eyskens toen die, als minister van Buitenlandse Zaken in een der regeringen Martens, een paspoort had toegekend aan een terrorist.

     De verklaring van de oude Michel laat nog maar eens zien, dat De Wever op de MR niet moet rekenen voor de vorming van een centrumrechtse federale regering. Daarvoor heeft Bart nl de MR nodig, plus – voor Brussel – zelfs het FDF. De voorzitter van die Fransdolle Vlamingenhaters, Maingain, heeft zich trouwens ook al uitgesproken tegen een regering met de N-VA en men heeft ook die partij nodig, anders gaat de CdH evenmin meespelen. Hetzelfde is trouwens gebeurd met Yvan Mayeur, de huidige PS-burgemeester van Broekzele, die de informatieopdracht van De Wever ridiculiseerde.

     Het ziet er dus weinig waarschijnlijk naar uit dat De Wever erin zal slagen om een federale regering op de been te brengen, waarin zijn partij vertegenwoordigd zal zijn, laat staan iets te zeggen zal hebben. Dat legt de bal terug in het kamp van de Vlaamse trado’s, die men zal aanbieden opnieuw deel te nemen in een centrumlinkse coalitie, iets waarnaar SP.a en Open VLD wel oren zullen hebben. Voor CD&V ligt de zaak anders, daar die partij alleen met de N-VA al een Vlaamse regering kan vormen. Dat laatste moet dan ook de topprioriteit worden, waarna men een Vlaamse regering zal hebben en het de Vlaming in de straat worst zal wezen hoelang de volgende federale regeringsvorming dan nog zal duren. In dat geval kan men trouwens – in tegenstelling tot 2011 – de N-VA niet meer de schuld geven dat er geen federale regering tot stand komt.

   

   

  03-06-2014, 08:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  02-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Delivery time

   

     Het wordt even spannend deze week. Morgen moet De Wever zijn verslag als informateur bij Filip aanbieden en gaan we misschien al iets te weten komen. Eén week is absoluut onvoldoende, zeker als men tussendoor ook nog onderhandelen moet over de regionale regeringsvorming. Gaat de geschiedenis zich herhalen en krijgen anderen straks weer een veelvoud aan tijd om e.e.a. uit te zoeken?

     Zoals ik hier al meermaals gesteld heb, is momenteel hét belangrijkste dat er zo snel mogelijk een Vlaamse regering komt. Zelfs Philippe Moreau, de (ex?) ideoloog van de PS, vindt dat dit voor De Wever het beste scenario is, al zegt hij erbij dat Bart wel driekwart van zijn programma zal moeten inslikken. Met de uitslag van de verkiezingen, die in feite niets hebben opgelost, blijft dat de enige mogelijkheid om straks ook federaal iets te forceren. Lukt dat niet, dan riskeert de winnaar van deze verkiezingen voor 5 jaar in de oppositie terecht te komen. En dat met een CD&V die de beoogde 20% niet haalde en de SP.a die nooit eerder zo weinig stemmen kreeg. Zelfs in haar eigen Leuven haalt de partij van de Tobbacks geen 14%, zowel voor de federale Kamer als voor het Vlaamse parlement en wordt ze daar de vijfde partij! Kan zo’n voorzitter zomaar aanblijven en zo’n partij mee blijven regeren?

     Ik vraag me trouwens af, waarom sommigen blijven stellen dat er eerst een federale regering zou moeten komen. De Duitstaligen hebben hun nieuwe gewestregering toch ook al. Leven die misschien op een andere planeet?

     In september van vorig jaar verklaarde De Wever, in een interview in De Tijd, dat hij er soms van wakker lag zijn werk niet af te kunnen maken. ‘Ik heb een groot deel van mijn leven heel intens aan politiek gedaan’, zei Bart toen, ‘Wanneer de ‘delivery time’ aanbreekt, zou het wel jammer zijn dat moment te missen’. Of dat moment eraan komt, weten we misschien deze week, al zal dat niet betekenen dat daarmee de problemen van dit land zullen zijn opgelost. Zelfs het verhaaltje dat er na de zesde staatshervorming geen communautaire problemen meer zouden zijn, is een fabeltje. Zeker voor wat Vlaanderen betreft, zal het voor de traditionele partijen geen wandeling door het park worden met één Vlaming op drie in de oppositie.

   

  02-06-2014, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!