NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Graaien bij Ethias
 • 'Den John' straks voorzitter af?
 • Genova, la Superba
 • Steenstraete 2018
 • L'état, c'est moi
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  04-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schone schijn op zijn Belgisch
  Al van vóór de verkiezingen van 13 juni was heel wat te doen over het feit dat politiekers zich schaamteloos van het ene niveau naar het andere verplaatsen, dat zelfs ministers van de Vlaamse regering aan de federale verkiezingen meededen, terwijl ze op voorhand verklaarden niet te zullen zetelen mochten ze verkozen worden en nog van dat "moois". Yves De Vadder, de wetstraatsjournalist van de VRT, schreef daarover in zijn laatste boek en vond het ook niet kunnen. Ikzelf trouwens ook niet. Ik zal nooit een stem geven aan iemand, van welke partij ook, die van de verkiezingen een lachertje maakt. Als iedereen dat zou doen, zou het trouwens snel gedaan zijn met die comedie. Jammer genoeg gebeurt dat niet en zo zal het verkrachten van de kieswetten blijven voortduren zolang men deze wetten (een zoveelste geschenk van Verhofstadt) niet aanpast.
  Feitelijk zou iedereen die opkomt bij een verkiezing én verkozen wordt, de zetel die hij/zij veroverde moeten innemen. Dit zou dan ook automatisch inhouden, dat hij zijn oude functie moet laten vallen. Een minister in de Vlaamse regering, die meedoet voor een zetel in de federale Kamer of Senaat en verkozen wordt, zou die dan moeten aanvaarden en ontslag nemen als Vlaams minister. Het lijkt de logica zelf. Jammer genoeg is België geen logisch land en brengt dat met zich mee dat zowat alle politiekers de mogelijkheden van huidige kiessysteem uitbuiten tot aan de grenzen ervan.
  Als ze ooit die kieswetten zouden veranderen, kan men misschien ook best meteen de rangordes zo opstellen, dat ze voor iedereen dezelfde zijn, bv door lijsten volgens het alfabet. Bij een volgende verkiezing voor hetzelfde niveau zou men dan bv het alfabet kunnen omdraaien. Beginnen dus met de Z en eindigen met de A. Dat deed men vroeger voor de mondelinge examens op het college waar ik school liep. Zo moesten degenen wier naam begon met een A niet steeds als eerste komen opdraven.
  Het leven kan soms simpel zijn. In de politiek wordt het echter met opzet ingewikkeld gemaakt, in de hoop dat Jan met de Pet er niet meer aan uit kan en er dan ook maar met die pet naar smijt... 

  04-07-2010, 09:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  03-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doofpottenland
  Nog maar eens een (laatste?) verhaal over "onze Kongo". Dat van de doofpottenoperatie van 1960. Op de journaals werd er even aandacht aan geschonken via een terugblik naar de "woelige" periode vlak na de onafhankelijkheid. Wat er niét werd bij verteld is, dat er nooit een officieel rapport is verschenen over de moorden, plunderingen en verkrachtingen waarvan blanken in de toenmalige Kongo het slachtoffer zijn geworden. Erger nog: alle getuigenissen daarover werden geklasseerd. Geen enkele instantie die erbij betrokken was heeft ook maar één kopietje van de PV's mogen bijhouden, geen doorslagje, geen kladje, niemendalle. Een perfecte doofpotoperatie die niet tot doel had de nieuwe Kongolese autoriteiten te beschermen, maar wel de eigen Belgische politiekers die een continent zonder opgeleide leiders zomaar de chaos in joeg. Met als gevolg niet alleen de vele blanke slachtoffers, maar - op termijn - ook enkele miljoenen  zwarten. Niet alleen de politici van toen, ook alle daarna komende Belgische regeringen hebben het potje netjes toegedekt gelaten...
  Met de Roze Balletten en de Bende van  Nijvel is iets soortgelijks gebeurd, al lijkt het erop dat men meer transparantie heeft willen geven. Maar van de eerste zaak lekte ook niets meer uit. Toen in de tweede zaak bleek, dat enkele van de slachtoffers van de Bende met de Roze Balletten te maken konden hebben, werd ook dat dossier uit handen genomen van de rechtbank van Dendermonde en veilig opgeborgen in een kast in Charleroi. Dat men nu, 25 jaar na de feiten, daar nog een "speciale" onderzoekscel een volle dagtaak aan laat spenderen (ze vragen zelfs nog volk bij!), is maar voor de schone schijn.
  Kortom, voor doofpotten groot en klein, kan men best in België zijn.

  03-07-2010, 10:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  02-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat wij zelf doen...
  "Wij zullen moeten bewijzen dat wat wij zelf doen, beter doen" was het stokpaardje van Gaston Geens zaliger, de allereerste premier van de allereerste Vlaamse deelregering. Dat werd zopas nog maar eens bewezen uit cijfers van de Vlaamse Serv adviesraad.
  De Vlaamse gezinnen blijken nl in 2009 bijna 2 miljard euro minder aan belastingen te hebben betaald, een bonus van circa 730 euro per gemiddeld gezin. Daarbij moet meteen gesteld worden, dat die Vlaamse belastingen maar een peulschil zijn t.o.v. de federale. In totaal maken ze slechts 5,24% van de totale fiscale en parafiscale lasten uit. Stel u dus maar eens voor hoeveel we in een onafhankelijk Vlaanderen zouden kunnen besparen!
  De vraag is maar in hoever Bart De Wever aan die bestaande onrechtvaardigheden zal kunnen sleutelen. De meeste Franstaligen willen nl geen verdere regionalisatie. Erger nog, zij willen meer middelen voor het federale niveau. Als Bart en wie met hem scheep zal gaan niet oppast, zullen de onzinnige transfers eerder groeien dan afnemen. Volgende week zullen we daarover waarschijnlijk meer te weten  komen, maar ik heb zo het vage idee dat we niet de goede kant uit gaan. Diegenen die voorspellen dat de regeringsonderhandelingen van 2010 langer gaan duren dan die van 2007, kunnen nog altijd gelijk krijgen.

  02-07-2010, 10:59 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  01-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De litmustest voor De Wever
  Vanaf vandaag ontmoet Bart De Wever de andere politieke partijen, waarmee hij denkt/hoopt de nieuwe Belgische regering te kunnen vormen. Het zal een moeilijk taak worden, omdat hij heel wat tegengestelde standpunten (en kiesbeloftes) zal moeten trachten samen te brengen. In Vlaanderen kijkt men belangstellend uit hoe hij de communautaire knopen zal proberen door te hakken. Hoe gek het ook mag klinken, m.i. zal dat het gemakkelijkste thema worden.
  Het wordt immers hoe langer hoe duidelijker dat het de economische problemen gaan zijn die dit land de das zullen omdoen. De val van de regering Leterme was in dat opzicht een meevaller, want niets laat vermoeden dat ze ook maar iets zou gedaan hebben om de huidige impasse te doorbreken. België staat er hoe dan ook slecht voor. Het "Griekenland aan de Noordzee" behoort nog steeds tot de mogelijkheden.
  Betekenisvol in dat opzicht was een artikel van Johan Van Overtveld, algemeen directeur van het ondernemingsplatform VKW en directeur van de denktank VKW Metena. Niet de eerste de beste dus. Volgens Van Overtveld moet er dringend iets gedaan worden om de oplopende schuld van dit land een halt toe te roepen. We gaan weer over de 100% van het bbp en dreigen door te stomen naar de 150%. Als er dit jaar, 2010 dus, geen dringende maatregelen genomen worden, aldus Van Overvelt, krijgen we hier gegarandeerd een variant van de Griekse tragedie. Evenmin als Griekenland zal België kunnen devalueren. De oplossingen zullen dan ook van een andere kant moeten komen. De man geeft enkele tips.
  - De kostencompetiviteit moet hersteld worden, als wij concurrentieel willen blijven t.o.v. onze buurlanden. Onze loonkosten moeten dan ook naar omlaag.
  - Er moeten drastische veranderingen komen in onze arbeidsmarkt. Er moet een grote vereenvoudiging komen van alle nu bestaande wetten en regels, waarbij men door de bomen het bos niet meer ziet.
  - Er moet een veel efficiënter overheidsapparaat komen. België is op dat gebied zowat de duurste van alle geïndustrialiseerde landen.
  Enfin, De Wever is nog niet aan de nieuwe patatten. Zeker met een bevoorrechte (!) partner als de PS, die zijn kiezers zo'n zeven miljard extra's heeft beloofd, belooft het nog spannend te worden. Vervolg waarschijnlijk volgende week...

  01-07-2010, 09:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  30-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoede in Vlaanderen
  Volgens de laatste cijfers van Kind en Gezin zijn er vorig jaar in Vlaanderen 8,3 procent kinderen geboren in gezinnen die onder de armoedegrens leven. Dit is feitelijk niets nieuw, buiten misschien het feit dat het aantal blijft groeien. De belangrijkste reden daarvan, wordt echter niet aangegeven. De meeste van die kinderen worden nl geboren in gezinnen van immigranten. Juist zoals bv bij het vermelden van criminele feiten door "jongeren", wordt ook hier zedig gezwegen over de afkomst van de ouders. Een goed verstaander moet tussen de regels leren lezen om het te weten. Zo zei iemand van Kind en Gezin gisteren in het Tv-journaal, dat de organisatie dergelijke gezinnen meer bezocht dan andere en dat er vooral problemen waren "met de taal".
  Zolang men in dit land horden nietsbezittende armoezaaiers zomaar laat binnenstromen (ook via de zgz "gezinshereniging", de schijnhuwelijken en de snel-Belg-wet) en daarenboven niet eens vereist dat ze zich hier tenminste verstaanbaar kunnen maken, geraken die mensen niet aan werk en blijven zij automatisch ook verstoken van serieuze inkomsten waardoor hun kinderen een beter leven zouden kunnen krijgen. Zonder dat ze zelfs ook maar iets bijdragen aan de maatschappij, moeten deze gezinnen op kosten van de belastingbetaler onderhouden worden, huisvesting krijgen én daarenboven een speciale begeleiding omdat ze onze taal niet kennen (en ze dikwijls ook niet willen kennen). Dat alles kost hopen geld. Denk maar eens aan al die vertalers die niet-Europeanen moeten bijstaan. Die doen dat ook niet gratis.
  Ondanks de crisis zijn er in ons land een paar honderdduizend(!) vacatures, die niet ingevuld geraken. Als men echter al begint met mensen hier toe te laten zonder daar iets tegenover te stellen, zal dat zo blijven, tot de bedrijven, die hun vacatures niet ingevuld krijgen, tenslotte zelf hier zullen vertrekken.
  Het Belgisch asiel- en immigratiebeleid is één grote ramp. Dat danken we in de eerste plaats aan Verhofstadt met zijn snel-Belg-wet zonder enige voorwaarden, maar ook aan al wat er later kwam, Van Rompuy inbegrepen. Het was trouwens onder de Natte Dweil dat het helemaal fout liep. Door het hele beleid van Turtelmie af te pakken (die daarvoor als compensatie een ministerpost kreeg aangeboden!) en in handen te geven van PS en CDH, is het hele beleid terzake één groot vergiet geworden en kregen we drie jaar wanbeleid. Om dat allemaal goed te praten haalt men er nu de kindjes bij, die - och arme - onder de armoedegrens leven...

  30-06-2010, 10:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (20 Stemmen)
  29-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veilig en schoon Verona
  Verona is de stad die ik het best ken in Noord-Italië. Ze is gelegen in een prachtige landbouwstreek (de "fiera agricola" in maart is de grootste van het land), omgeven door het Gardameer en de uitlopers van de Alpen. Door de stad loopt de Adige, een zijrivier van de Po die uit Zuid-Tirol komt en aan wiens oevers, midden in de stad, een middeleeuws kasteel staat, genre Castello di Sant'Angelo in Rome. Hét centrum is echter de Romeinse arena, waar elke zomer klassieke opera's worden gegeven. Wij, mijn vrouw en ik, maakten er Aida, Nabucco,  Turandot en Don Carlo mee, allemaal gezongen door de beste zangers van hun tijd. Verona is ook de stad waarin de legende van Romeo en Julia plaats vond, legende die vereeuwigd werd door Shakespeare en op muziek gezet door talloze klassieke componisten waaronder Gounod, Bellini en Prokofief.
  Verona wordt sinds 2007 bestuurd door de Lega Nord, een partij die oorspronkelijk opkwam voor de onafhankelijkheid van Padanië, de hele vlakte van de Po tussen Turijn en Triëste. Ze maakt nu deel uit van de rechtse coalitie van Silvio Berlusconi en bestuurt momenteel zo'n 355 gemeenten in Noord-Italië. Ze heeft ook twee gewestelijke gouverneurs, één voor Piemonte (Turijn) en een in Veneto, waar ze met 35% van de stemmen de grootste partij is geworden.
  Sinds de Lega Nord Verona bestuurt is daar e.e.a. veranderd. Geen illegale Afrikaanse straatverkopers meer, geen Zuid-Amerikaanse muzikanten,  geen straatprostituees uit Oost-Europa. Allemaal weggejaagd met de bedreiging van hoge boetes, ook voor de "klanten". De bouw van moskeeën wordt er niet toegestaan. Alleen immigranten met een verblijfsvergunning en werk zijn er welkom.
  Flavio Tosi (41) de nieuwe burgemeester sinds 2007 heeft de goedkeuring van 70% van de inwoners. De Italianen en mensen die langer dan tien jaar in Verona staan ingeschreven, krijgen voorrang bij de toekenning van de gemeentelijke huurwoningen. In de vrije sector verhuren veel huiseigenaren sowieso niet aan buitenlanders. "Wie ik het moeilijk maak", zegt Tosi,"zijn buitenlanders die niets uitvreten en overlast bezorgen". 
  Wat een verschil met ons landje, waar een centrum voor zgz gelijke kansen de eigen mensen in het verdomhoekje plaatst en als een inquisitie te werk gaat. Vergeten we niet, dat Italië ook tot de EU behoort en dat daar blijkbaar heel wat kan wat hier niet mogelijk is in onze politiek correcte samenleving. Als men ziet hoeveel geld Fedasil bv hier kost en hoe pover het resultaat ervan is, dan kan men zich wel degelijk vragen waarmee we bezig zijn.

  29-06-2010, 10:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (20 Stemmen)
  28-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een memorabele week
  Het wordt een memorabele week:
  - Albert II, zijn gade en Leterme zijn al onderweg naar Kinshasa, waar zij mee 50 jaar dood en vernieling gaan "vieren".
  - Op donderdag neemt België het halfjaarlijkse voorzitterschap waar van de E.U. met in de hoofdrol de serie-aftredende Leterme.
  - Diezelfde dag, 1 juli, zou Bart De Wever eindelijk met de voorzitters van de andere politieke partijen gaan praten. Tot nu toe is er helemaal niets uitgelekt wat de historicus zinnens is. Laten we maar hopen dat geen nieuws, goed nieuws is.
  - Ondertussen loopt het WK voetbal en begint einde dezer week de Ronde van Frankrijk. Deze laatste komt door ons land en heeft het bestaan de Vlamingen (nog) maar eens te schofferen. Langs het traject hangen nu reeds overal wimpels met, in  het Frans "Bienvenue à" en dan de Vlaamse plaatsnaam. "Bienvenue à Stabroek" e.d. "Et pour les Flamands la même chose", zeker?
  - Tenslotte wordt deze week voorlopig de warmste van dit jaar, met op het einde een ware hittegolf. De landbouwers zullen er niet mee lachen. Wie zijn velden niet kan bevloeien of besproeien, is er aan voor zijn moeite. Sinds maart heeft het in Vlaanderen zo goed als niet meer geregend. In de regio Kempen liggen er al vele hectaren maïsveld verbrand bij...
  Er zijn ooit al kalmere weken geweest. Zien wat het allemaal zal worden.

  28-06-2010, 10:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  Archief per week
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!