NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Tattoo man
 • Professore nį 3
 • De spelverdeler
 • Electoraal gekrakeel
 • Cosa nostrana
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  09-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.D-Day voor de euro
  De affaire Griekenland laat de monetaire wereld niet los. Als gevolg daarvan mag men inderdaad gaan vrezen voor het voortbestaan van de euro, zeker in zijn huidige vorm. Het is nu nl duidelijk gebleken dat een gezamenlijke munt zijn beperkheden heeft, zeker in een periode van crisis. De ministers van financiŽn van de E.U. gaan vandaag proberen daar voorlopig een mouw aan te passen. Voorlopig, zeg ik, want er zal meer nodig zijn.
  Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 28 april (de "euro light"), is de kans groot dat we, op een zekere termijn, zullen moeten komen tot een monetair Europa met twee snelheden. De zuid-Europese landen zullen nl nooit het niveau van Duitsland kunnen bijhouden. Om dat te doen, zouden de prijzen bij hen moeten dalen, wat zeer moeilijk zijn zijn o.w.v. de reeds lage Duitse inflatie. Vergeten we niet dat Duitsland tot voor kort het grootste exportland van de hele wereld was (het is nu voorbij gestoken door China, maar feitelijk gaat die vergelijking niet op: China met zijn anderhalf miljard inwoners; Duitsland heeft er slechts 80 miljoen). Het best kan men de situatie nog vergelijken met wat in ArgentiniŽ is gebeurd. Dat land koppelde zijn munt aan de dollar, waardoor zijn economie naar de haaien ging. Als er geen Europa met twee snelheden komt, zie ik niet in, hoe men het probleem wťl oplossen zal.
  Al deze monetaire problemen hebben wel ťťn groot voordeel. Men is er zich eindelijk van bewust (op enkele uitzonderingen na, zoals "Gust" Verhofstadt), dat deelname aan de E.U. in het algemeen en aan de euro in  het bijzonder zijn prijs heeft. Als gevolg daarvan zal men zo maar niet meer iedereen kunnen toelaten. Als men bv bedenkt dat er sprake was om ook Bulgarije toe te laten tot de eurozone - een Griekenland in het kwadraat - dan ziet men pas hoe lichtzinnig men bezig was. Ook de toetreding van Turkije tot de E.U. mag rustig sine die verdaagd worden. Laat Europa er eerst maar eens voor zorgen zijn huidige zwakke broertjes op niveau te krijgen alvorens het er nog een zwerm armoezaaiers bij te halen.
  Tenslotte nog dit: als er ooit een monetair Europa met twee snelheden komt, dan zal BelgiŽ in de tweede afdeling spelen. Dat is mede het gevolg van een decennium van geldsmijterij door paars en van onwil door de francofonen om dit land te hervormen tot een moderne staat.

  09-05-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  08-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek fatsoen

  VRT-journalist en  wetstraatcorrespondent Ivan De Vadder heeft nog maar eens een boekje geschreven. Deze keer geen beschrijving van het politieke Belgische gebeuren, maar een - wat hij zo noemt - pleidooi voor een eerlijke politiek. Eigenlijk is dat geen nieuws. Sinds Verhofstadt - weer hij! - de kieswetten veranderde, is het normale kost geworden dat politiekers opkomen op twee verschillende lijsten, dat ze veranderen van politiek niveau naargelang het hun (en hun partij) uit komt en dat ze reeds vooraf laten weten dat ze niet zullen gaan zetelen, mochten ze verkozen worden. Vooral dat laatste is een ergerlijke zaak, niet alleen t.o.v. de kiezers, maar vooral tegen de eigen medestanders die op de plaatsen achter de verzaker staan en die zo riskeren voorbijgestoken te worden door e.o.a. opvolger die niet eens stemmen hoeft te halen. Schoolvoorbeeld van dit laatste in de volgende verkiezingen is Geert Bourgeois, die als opvolger zijn eigen woordvoerder heeft benoemd...
  Dat De Vadder deze keer een kat een kat noemt, heeft zijn redenen. De man stopt er immers mee als wetstraatcorrespondent, waar politiekers die zich geraakt voelen hem in de toekomst links zouden kunnen laten. Hij gaat terug de Zevende Dag presenteren, waar diezelfde politiekers zullen staan aanschuiven om erop te mogen komen, ongeacht De Vadders vroegere kritiek.
  Diezelfde De Vadder zou trouwens nog heel wat meer kunnen schrijven over bv het graaigedrag van onze heren en dames politici. Over poenpakker Dehaene bv, die jaarlijks zo'n  250.000 euro "bijverdient" bij o.m. Dexia, AB Inbev, Lotus, Umicore en Thromoghenics. Dat bij zijn al riante loon als EuroparlementariŽr van 134.000 euro. Dat allemaal voor iemand die uit de christelijke vakbeweging komt en zopas, voor de tweede keer in evenveel jaren, bewezen heeft dat hij niet in staat is enig extra werk tot een goed einde te kunnen brengen. Dehaene mag dan een van de bekendste figuren in dat circuit zijn, er zijn er die heel wat meer van die jobkes hebben en die dan met veel publiciteit komen vertellen, dat ze zich niet meer verkiesbaar stellen in juni, zoals de heer Versnick, o.m. ook voorzitter van Eandis e.a. Zoals een Luc Bungeneers, financieschepen van Antwerpen, die ook al voorzitter van de Antwerpse Waterwerken blijkt te zijn.
  Kortom, het politieke fatsoen is in BelgiŽ ver te zoeken, zeker bij de zgz traditionele partijen die de koek steeds netjes onder elkaar verdeeld hebben. Een reden temeer om voor die partijen nooit meer te stemmen.

  08-05-2010, 11:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  07-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opmars der Tv-sterren
  Na Bracke bij N-VA is het nu de beurt aan CD&V om met een Tv-personaliteit uit te pakken: Rik Torfs, de Leuvense kerkjurist. Het rijtje politici dat uit de media te voorschijn is gekomen, wordt daarmee nog een stuk langer. Denk maar aan - alweer een hele poos geleden - Tuur Van Wallendaal en Kathy Lindekens (SP), later gevolgd door Veli YŁksel (CD&V), Dirck Sterckx (Open VLD), Ivo Belet (CD&V),  Mark Demesmaeker (N-VA), Pol Van den Driessche (CD&V), Filip Rogiers (SP.a) en misschien ben ik er nog een deel vergeten.
  Het verschil met de rest en Rik Torfs is, dat laatstgenoemde geen journalist is, maar zijn populariteit heeft hij wel degelijk via de Tv verkregen. Toen hij zich, enkele jaren geleden, kandidaat stelde voor de functie van rector aan de Leuvense universiteit, werd hij lekker niťt verkozen, grotendeels omdat de studenten - die mee mochten stemmen - van hem niet wilden weten. Eens men er echter in slaagt regelmatig op Tv te komen, verandert dat allemaal. Het kiesvee (met klemtoon op de laatste lettergreep) stemt nl wat graag voor personen die ze regelmatig op het kleine scherm te zien krijgen, zeker in de populaire programma's. De Vlaams Belangers mogen dan het etiket krijgen populistisch te zijn, in populaire Tv-programma's worden ze geweerd, omdat de politiek-correct marketingmensen van de even politiek-correcte Vlaamse media maar al te goed weten dat dit de manier is om politici te beschadigen.
  De vraag is nu, in hoeverre die Tv-vedetten iets gaan bijdragen om de politieke impasse van dit landje te doorbreken. Vrij weinig, denk ik.

  07-05-2010, 14:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  06-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezocht: volksverlakkeraars
  De opiniepeiling van "Vers L'Avenir", waarbij de N-VA de grootste partij in Vlaanderen zou worden en het nieuws dat Yves Leterme het voor bekeken houdt als lijsttrekker voor de senaat, heeft voor paniek gezorgd ten zuiden van de taalgrens. Laurette Onkelinx heeft alvast laten weten, dat zij zo snel mogelijk een nieuwe federale regering wil en dat ze bereid zal zijn daarin alle Waalse partijen daarbij te betrekken! Dat wil zeggen, dat ze liefst van al weer met een regering wil starten waarin de francofonen het voor het zeggen hebben, zonder meerderheid in Vlaanderen. In principe had dit trouwens ook al gekund na het forfait van de Open VLD, daar er - mťt CD&V erbij - ťťn zetel op overschot was. De tsjeven waren echter niet bereid zover te gaan, maar het had gekund. Vraag is, of ze dat straks wťl zullen willen doen, desnoods samen met Groen! dat steeds bereid blijft Vlaanderen te minoriseren.
  Het is dan ook duidelijk, dat we in Vlaanderen zeker niet meer kunnen stemmen op partijen, waarvan de bewindslui hun woord niet houden. CD&V mag dan al zeggen, dat ze dat in de toekomst niet meer zal doen, wie gelooft hen nog? Een regering vormen tegen de meerderheid van de Vlamingen zou Leterme nooit doen ("Ik  zou het bestrijden van De Panne tot in  Maasmechelen": zijn eigen woorden). Van Marianne Thijssen geloven we het ook niet meer, met haar kazakdraaierij na haar speech in Plopsaland en nog enkele van haar uitspraken tijdens de besprekingen in Hertoginnedal.
  De V-partijen kunnen in de nu volgende campagne dan ook niet genoeg er de nadruk op leggen dat een stem voor de traditionele partijen, met CD&V op kop, een stem is tegen Vlaanderen. Zolang de francofonen zich blijven  bemoeien met wat, volgens hen, zou moeten gebeuren binnen ons Vlaamse grondgebied, hebben wij geen nieuwe federale regering meer nodig.

  06-05-2010, 14:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  05-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 800.000
  De kandidatuur van Siegfried Bracke heeft nog eens voor wat vuurwerk gezorgd. De kranten weten weer even wat schrijven. Niet dat er voor de rest niets in staat, maar het meeste is het lezen echt niet (meer) waard.
  In principe zijn er drie thema's: de peilingen, de geldigheid van deze verkiezingen en het feit dat de meeste computers, die ervoor gebruikt worden, zo versleten zijn, dat men twijfelt of ze nog wel zullen kunnen dienen. De kans is groot, dat er heel wat meer pannes zullen zijn dan de vorige keren en wat dan? Er werd vroeger al gesteld, dat de eerstvolgende verkiezingen, die gepland waren in 2011, terug met potlood en papier zouden gedaan worden. Hoofdreden daarvoor was, dat er geen geld was om voor het hele land nieuwe stemcomputers te kopen. Nu wordt hetzelfde gezegd voor de gemeentelijke verkiezingen van 2012...
  Over de geldigheid van deze verkiezingen zal ook nog veel papier worden vuilgemaakt. Het is al verfrissend, dat de Vlaamse rechters van eerste aanleg daarover meer dan hun twijfels hebben. Het staat nu al vast dat heel wat organisaties, maar ook individuelen, de staat rechtszaken gaan aandoen i.v.m. met de wetteloosheid van de volgende stembusgang. Met in het achterhoofd, dat men de rechters, die mee over de gang van zaken moeten beslissen, mee aan zijn kant heeft, zal dit fenomeen alleen maar versterkt worden.
  Tenslotte zijn er de peilingen. God, hoeveel gaan we er daarvan nog te horen en te lezen krijgen vůůr 13 juni?Algemene tendens is wel, dat men in Vlaanderen N-VA veel kansen geeft. De zaak Bracke zal dat alleen maar versterken. In principe komt het er op aan te zien naar waar al die 800.000 stemmen, die vier jaar geleden werden uitgebracht op Leterme, nu naartoe zullen gaan. Dat Marianne Thijssen die zou overnemen, gelooft niemand. Het mens is feitelijk even erg verbrand als de geitenboer uit de Westhoek. Degenen die haar "communautair maagdelijk" noemen (zoals bv "wetstraatspecialist" Brinckman van De Standaard) bewijzen hiermee alleen maar de eigen onkunde. De 800.000 waren voor het grootste deel van mensen die geloofden, dat Leterme kon waarmaken wat hij beloofd had. De meesten onder hen weten ondertussen wel beter en zullen meer dan waarschijnlijk niet meer voor CD&V stemmen, maar nu misschien wel voor de N-VA.
  E.e.a. zal maken dat er misschien in WalloniŽ wel een olijfboomcoalitie uit de bus zal komen (PMS, CdH en Ecolo), maar niet in Vlaanderen en daarvoor zullen we dankbaar moeten zijn.
  Van de groenen weten we al dat die vůůr BelgiŽ en tegen Vlaanderen ageren, van CD&V weten we dat ze even onbetrouwbaar is als de vroegere CVP,  van de socio's dat ze het communautaire nog steeds niet gesnapt hebben (dat bleek nog maar eens op de 1 mei festiviteiten). Als het vernieuwde bestuur van de Open VLD woord houdt en niet in een nieuwe federale regering stapt als eerst B-H/V niet gesplitst is, dan is de kans groot dat we in Vlaanderen met een meerderheid tegen een nieuwe Belgische regering zullen zijn.
  Kortom, na deze verkiezingen zal blijken, dat WalloniŽ nog linkser zal geworden zijn en Vlaanderen verder naar rechts zal opschuiven. Wat er daarna zal gebeuren, is koffiedik kijken, maar ik vrees dat we dit jaar geen nieuwe federale regering meer zullen zien. Tot spijt van wie 't benijdt.

  05-05-2010, 10:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  04-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wťl gaan stemmen, maar anders

  De oproep van enkele zgn BV's om bij de volgende verkiezingen niet te gaan stemmen, heeft nogal wat reacties losgeweekt en paniek veroorzaakt bij onze politiek-correcte media. Dat is helemaal niet nodig. Ik vind, dat we liefst met zijn allen gaan stemmen, maar dan wel anders.
  De schuld van het vastlopen van BelgiŽ en het verkwanselen van onze Vlaamse meerderheid in dit land ligt nl bij de traditionele partijen, CD&V, SP.a, Open VLD en hun voorgangers. Het zijn die partijen die de Vlaamse meerderheid hebben opgegeven en er niets voor in de plaats hebben gekregen. Ook in een consensus democratie kan het niet zijn dat ťťn bevolkingsgroep veto's gaat stellen over problemen op het gebied van de andere En dat is juist wat nu gebeurt met B-H/V en aanverwanten.
  De alarmbelprocedure, het vetorecht zonder nuances, de evenwichten, de scheefgetrokken parlementaire vertegenwoordiging, het erkennen van Brussel tot stadsgewest, het zijn allemaal nutteloze toegevingen geweest, die onze eigen Vlaamse vertegenwoordigers hebben gedaan aan de francofonie en die nu maken dat dit land onbestuurbaar wordt. Turtelmie noemt BelgiŽ nog wel een democratie, maar dat zal danalleen maar zijn in haar bekrompen perspectief.
  Als we trouwens wat verder terug gaan in de geschiedenis zijn het ook diezelfde traditionele partijen en hun voorgangers die indertijd de electorale winst bij de koningskwestie uit handen gegeven hebben. Om nog te zwijgen van de holderdebolder onafhankelijkheid die ze Kongo hebben toegestaan en waardoor er een paar miljoen (!) mensen daar al het leven verloren hebben. En dat gaan ze dit jaar dan nog "vieren"!
  Wij moeten wťl gaan stemmen, maar dan anders. Om het met Obama's verkiezingsslogan te zeggen: "We need change". Als alle Vlamingen, die het niet (meer) eens zijn met de huidige gang van zaken in de Belgische politiek, nu eens zouden ophouden te stemmen voor de socio's, de collaboralen en zeker voor de tsjeven, die Vlaanderen altijd verraden hebben en het ook in de toekomst zullen blijven doen, dan pas kan er hier iets veranderen. Bij de laatste verkiezingen haalden de V-partijen 37,5% van de Vlaamse stemmen. Als dat er nu eens meer dan 50 zouden worden?
  Er blijft natuurlijk nog de kans dat deze verkiezingen onwettig verklaard zullen worden, maar ook dan heeft men een idee van wat bij de bevolking leeft en kan men het zich zomaar niet blijven veroorloven de Grondwet met de voeten te treden. En dan heb ik het niet alleen over de splitsing van B-H/V, maar ook over het artikel dat zegt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, iets wat momenteel niťt het geval is.

  04-05-2010, 10:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
  03-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlamingen in WalloniŽ
  "Vlamingen, die naar WalloniŽ komen, zijn welkom, maar moeten zich integreren en dat betekent, dat zij de cultuur en dus de taal van de streek moeten leren".
  Bovenstaande is een uitspraak van een zekere Marc Deconinck, Vlaamse naam, maar PS burgemeester van Bevekom, ons bekend van zijn luchtmachtbasis, maar in werkelijkheid gelegen aan de zuidkant van de taalgrens en luisterend naar de Franse naam van Beauvechain. De man ergert zich eraan, dat er heel wat Vlamingen in zijn Waalse gemeente komen wonen, die echter sociaal en mentaal in Leuven of Tienen blijven wonen. Die hun kinderen naar Vlaanderen op school sturen en die zelf niet deelnemen aan het sociale leven in de Waalse gemeente waarin ze wonen.
  Waar hebben we dat nog gezien? De Franstaligen, die zich in de Rand vestigen, doen niet alleen hetzelfde, daar bovenop willen ze nog heel wat meer. Zoals bv hun eigen scholen, die door de Vlamingen mogen betaald worden, maar niet gecontroleerd. Hun eigen kieslijsten, waardoor ze voor Franstaligen in Brussel mogen kiezen, terwijl dat niet geldt voor de Vlamingen in Bevekom en omstreken.
  Die burgemeester van Bevekom heeft gelijk, alleen is het daar het zoveelste geval van iemand die A zegt, maar niet B. Als men in dit land echt de democratie wil, waarvan de francofone partijen de mond vol hebben, dan moeten zij in de eerste plaats de Belgische Grondwet naleven. Die zegt o.m. dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Als Vlaamstaligen in WalloniŽ niet kunnen stemmen voor Vlaamse lijsten, dan mogen francofonen dat ook niet in Vlaanderen. Simple comme bonjour, om het in hun eigen taal te zeggen. Als ze BelgiŽ nog willen redden, dan moeten zij zo stilaan aanvaarden, dat dit land fatsoenlijk gesplitst wordt in een soort confederatie. Als dat niet lukt dan zal het resultaat zijn: alleen nog meer parlementair knoeiwerk ofwel de definitieve splitsing tout court. 

  03-05-2010, 11:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!