NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De Europese politieke puinhoop
 • De klimaat heisa
 • Hoe moet het verder?
 • De schaduwpopulatie
 • Michel Light
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  13-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De moeder aller peilingen
     Vaste lezers van deze rubriek weten, dat ik het al eens meer heb gehad over de politieke peilingen in dit land en dat ik daar niet erg warm voor loop. Toch heb ik wel al eens gesteld dat de driemaandelijkse enquête van La Libre Belgique en RTL me steeds waarheidsgetrouwer voorkwam dan bv die van De Standaard/VRT, die veel te vooringenomen is t.o.v. de Vlaams-nationale partijen. Als er een verschil van meer dan 4% is, zoals al is voorgekomen, dan schort er ergens iets niet.
     Nu is er juist over die peiling van de Libre een heuse rel ontstaan. Die wordt nl al enkele decennia gemaakt door Ipsos, het voormalige Marketing Unit en dat zal ook in de toekomst zo gebeuren, want die instelling blijft nl eigenaar van de gegevens. Waar de rel om gaat is, dat de peiling vanaf half december (en die zou wel eens een massale belangstelling kunnen krijgen) niet meer door La Libre, maar door Le Soir zal gepubliceerd worden. Eigen schuld, dikke bult, want de Libre was zelf gaan shoppen en wou de peiling met de beter bevriende RTBF gaan houden. Waarop RTL, waar ze ook niet van gisteren zijn, de zaak meteen doorspeelde aan Le Soir.
     Tot zover de heisa in Francofonië. Waar ik wel eens op terug wil komen is een uitspraak van Yvan De Vadder, politiek commentator bij de VRT, die mij gelijk geeft i.v.m. de betrouwbaardere peilingen van Ipsos. Hij noemt ze 'the best of all possible worlds' (blijkbaar kreeg hij dat in het Nederlands niet gezegd). Een reden van de betere geloofwaardigheid van de Ipsos enquêtes is, dat ze zowel in Wallonië, Brussel als in Vlaanderen organiseert, wat blijkbaar tot meer objectiviteit leidt dan de anti-Vlaamse, bevooroordeelde  reflex van VRT en medestanders.
     Enfin, het wordt nu wachten met een visadempje op die eerste nieuwe peiling, in Le Soir deze keer, van half december wanneer we eindelijk toch iets reëels zouden moeten te zien krijgen van het politieke luchtgitaarspelen dat nu nog steeds aan de gang is.

  13-11-2011, 09:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (45 Stemmen)
  12-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpen neemt het voortouw
     Die titel hierboven heb ik met opzet zo geplaatst, want ze is misleidend. Antwerpen als stad neemt helemaal niet het voortouw, zeker niet voor wat het verkeer in en om de koekenstad betreft of de criminaliteit en de ruzies tussen allochtonen. Maar daar gaat het deze keer niet om. Het is het Antwerpse Havenbedrijf dat de vlucht vooruit heeft genomen, door vanaf 1 januari 2012 al haar medewerkers een bediendenstatuut te geven. Alle bij haar in dienst zijnde arbeiders krijgen dan een bediendenstatuut, waarbij ze hetzelfde loon behouden, maar bij ziekte een maandloon gewaarborgd krijgen en een langere opzegtermijn. Het Havenbedrijf heeft daarmee in de haven zelfs niet eens een primeur, want Oleon, een Antwerps petrochemisch bedrijf, had ze dit reeds voorgedaan.
     Hoera, hoera dus, er beweegt eindelijk iets in die achterlijke toestand die alleen nog in België bestaat (net zoals de index). Toch kunnen er hierbij nog heel wat vragen gesteld worden. Is dat havenbedrijf zo zelfstandig als het beweert? Is het zeker, dat de stad - en dus de belastingbetalende Antwerpenaar (er zijn er ook andere) - er niet extra voor moet bijdragen? Want al bij al zal deze eenzijdig genomen beslissing extra geld kosten en dit in een tijd dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Vraag het maar aan de club van zes, maar ook aan de werkgeversfederaties. Die laatsten hebben steeds gesteld dat een gelijkschakeling alleen kan gebeuren als het nieuwe statuut het midden zou houden tussen wat nu bestaat en wat er zou moeten komen. 
     Het Antwerpse Havenbedrijf was de eerste stadsdienst die in 2002 een verzelfstandigd openbaar bedrijf werd. Sindsdien werden er geen vast benoemde statutaire ambtenaren meer aangenomen en werd er ook niet meer gestaakt. Dat het nu weer het voortouw neemt in de sociale vooruitgang van zijn personeel is te loven. De vraag is alleen in hoever dat straks mee gaat zorgen voor verdere onrust elders. Want het staat als een paal boven water, dat er voor een algehele gelijkschakeling naar bovenuit de dag van vandaag geen geld is.

  12-11-2011, 08:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (41 Stemmen)
  11-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Targetman Di Rupo

     Papadopoulos is al vertrokken, Berlusconi heeft toegezegd er mee te stoppen en nu komt Di Rupo in beeld. Di Rupo? Die moet eerst toch nog altijd zijn regering vormen? Kan zijn, maar als hij dat wil blijven doen, zal hij zich moeten houden aan de Europese regels. De simpele zielen, zoals die van de Shame betogingen, die van 'niet in onze naam', van camping 16, van Plan B (en straks misschien ook nog die van de zgn G1000), die al blij zijn met een dooie mus (een regering, eender welke regering), zijn eraan voor de moeite. Europa viseert België niet omdat het geen echte regering heeft, maar o.w.v. het feit dat het land weinig of niets doet om haar aanbevelingen te volgen.
     E.e.a. werd woensdagavond in Terzake nog eens duidelijk verwoord door Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack én Trends. In die laatste functie weet de man wel waarover hij praat. Hij heeft klaar en duidelijk gesteld, wat ik hier ook al enkele keren heb aangehaald, nl dat het niet zal volstaan een regering te hebben, meer nog dat de problemen voor Di Rupo pas zullen beginnen als men de intenties van zijn regeringsverklaring zal zien. Sinds Italië door de Europese commissie én het IMF onder curatele is gesteld, zal ook België niet meer wegraken met de halve maatregelen, waar Di Rupo's nota bol van stond. Gedaan met kunst- en vliegwerk, met overdreven belastingen, met het njet tegen de indexaanpassing, het terugschroeven van de werkloosheidsvergoedingen en het brugpensioen, allemaal zaken die Europa hervormd wil zien in dit land waar nog geen enkele hervorming ooit volledig werd uitgevoerd.
     Vanmorgen, uitgerekend op 11.11.11, de herdenking van de wapenstilstand van de 'Grooten Oorlog', zal Di Rupo eindelijk eens uit zijn schelp moeten komen. Het alternatief is, dat België bij het groot vuil zal gezet worden, bij de 'PIIGS'. Tenzij de man de handdoek in de ring zou werpen en Leterme verplicht zal worden toch maar zelf die begroting te maken. Als die nl vóór 15 december niet aan Europa wordt voorgelegd, krijgt het land een boete van zo'n driekwart miljard euro er nog bovenop.
     Het wordt dan ook wachten wat er tegen maandagochtend uit de bus zal komen. De beurzen zitten er als haviken op te wachten...

  11-11-2011, 08:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (52 Stemmen)
  10-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De goede geldbeheerder
     De Gazet Van Antwerpen was zowat de laatste krant van bij ons die ervoor uitkwam Vlaams en Christelijk te zijn. Daaraan kwam een bruusk einde, toen ze in 2004 overgenomen werd door het Limburgse Concentra van de familie Baert. De man achter die putsch was niemand minder dan Steve Stevaert, toen door De Morgen nog 'God' genoemd, maar sindsdien van zijn sokkel gevallen en alleen nog bestempeld als de zoveelste zakkenvuller, die bovendien, voor wat zijn privé-leven betreft, best bij Berlusconi in de leer zou kunnen geweest zijn. Als compensatie voor de medewerking zorgde Stevaert ervoor dat Mw Baert, bazin van Concentra, de adellijke titel van barones kreeg. Voor wat, hoort wat.
     De overtuigde katholieke Vlaming Luc Van Loon, die toen hoofdredacteur was van het 'Frutje', zoals de krant ook genoemd werd, werd de laan uitgestuurd en vervangen door een zekere Luc Rademakers, een vrijzinnige (er werd zelfs gezegd logeman), die ergens in Oud-Heverlee woonde - niet eens in Antwerpen -, getrouwd was met een Walin (daar kan men niets op tegen hebben) en zijn kinderen in het Frans zou opvoeden (waar wél iets op te zeggen valt). Hij had in 2000 het gratis weekblad Metro mee opgestart en dat was een succes geworden. Bij de Gazet Van Antwerpen maakte hij zich sterk dat hij de oplage binnen het jaar met 10.000 abonnees zou verhogen. In de plaats daarvan verlóór de krant er liefst 4.000, ondergetekende inbegrepen. Nadien is er nooit beterschap gekomen en verloor het Frutje - in tegenstelling tot bv De Standaard, De Morgen en Het Nieuwsblad - elk jaar steeds meer terrein, zodat men op de Linkeroever met steeds meer schrik begint uit te zien naar de jaarlijks gepubliceerde CIM-oplagecijfers.
     Diezelfde Rademakers houdt het nu voor bekeken en is overgestapt naar de VRT, waar hij waarschijnlijk wat meer gelijkgezinden zal ontmoeten. Op de zender werd hij aangekondigd als iemand die goed geld kan beheren. Daar zal bij het Frutje nogal om gelachen worden, maar dan eerder groen. Ondertussen is de krant de spreekbuis geworden van de Antwerpse linksen en wordt ze niet voor niets de 'Gazet Van Janssens' genoemd. Ze is trouwens er al volop bezig het 'onderhemmeke' in de schijnwerpers te plaatsen tegen de komende gemeenteraadsverkiezingen.
     Rademakers wordt nu hoofd redactie van de VRT-nieuwsdienst. Dat voorspelt weinig goeds voor de nu al zo minieme Vlaamsgezindheid van de VRT in het algemeen en haar nieuwsdienst in het bijzonder. Men zal de politiek-correcte nieuwsfilter waarschijnlijk nog wat verder aanhalen. En dat hij goed geld kan beheren, moet ge in Antwerpen niet meer komen vertellen...

  10-11-2011, 09:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (53 Stemmen)
  09-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besparingsplan, welk besparingsplan?
     Terwijl internationaal het pokerspel rond Griekenland en Italië voorduurt, gaat het in dat andere armlastige land, dat België heet, al niet veel beter. Tergend traag blijft de club van zes voortmodderen met de opmaak van een begroting, waarin geen beslissingen kunnen genomen geworden. Zowel als in de voornoemde landen, moet er driftig bespaard worden, maar geen enkele partij schijnt daarvoor zijn nek te willen uitsteken en zeker de PS niet. Besparen betekent dat in de eerste plaats Wallonië zal getroffen worden, nieuwe belastingen zullen het zwaarst vallen in Vlaanderen. Ik zie echt niet in waar ze zelfs in het clubje van zes een meerderheid gaan vinden om in totaal zo'n dikke elf miljard euro extra te besparen. Zelfs als een deel ervan zgz 'pijnloos' zou kunnen worden opgelost, zal er zeker nog 6 miljard over blijven die alles behalve pijnloos zullen aankomen. En dat alles met aan het hoofd van de regering een PS, die haar kiezers heel wat extra's had beloofd en die van de daken schreeuwt dat Wallonië en Brussel niet armer mogen worden. De helft van hun cliënteel 'is' aan de staat en doet geen klop, de helft van de rest is aan de dop.
     Bij Open VLD zullen ze ondertussen al meer dan eens spijt hebben gehad, dat ze de N-VA hebben laten vertrekken. Nu zitten ze er als enige min of meer rechtse partij bij, terwijl de linksen een tandje bijsteken en hun veto's stellen: 
  - Er mag niet geraakt worden aan de index.
  - Geen verstrenging van het brugpensioen.
  - Geen beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.
  - Geen terugschroeven van de sociale zekerheid en/of de wachtuitkeringen.
     Begin er maar eens aan, zeker als men weet dat Europa e.e.a. van die punten wél verwezenlijkt wil zien.
     Volgens tante Laurette zou er deze week over de begroting een akkoord moeten zijn. Die hoopt misschien op een deus ex machina. Of op Sinterklaas, die zaterdag zijn intrede doet...   

  09-11-2011, 09:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (57 Stemmen)
  08-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het boekenbeurscordon
     Op mijn blog van vrijdag 4 dezer over het cordon sanitair dat op de boekenbeurs gehanteerd wordt, kreeg ik een reactie van een zekere Fernand, die beweerde dat de uitgeverij Egmont van die beurs werd geweigerd, omdat ze e.o.a. verklaring i.v.m. racisme niet zou hebben willen ondertekenen. Daarop kwamen enkele reacties, o.m. ook van Ray De Bouvre van Angeltjes, die de zaak doorspeelde aan Philip Claeys, voorzitter van de uitgeverij Egmont. Die stuurde mij volgende mail:

  Uitgeverij Egmont wordt wel degelijk van de Boekenbeurs geweerd omwille van het cordon sanitaire, omwille van zuiver politieke redenen. Het verhaal van Fernand over die verklaring tegen racisme klopt van geen kanten. Deze verklaring werd op geen enkel moment aan de uitgeverij voorgelegd. Feit is dat Egmont aan alle criteria voldoet om lid te kunnen worden van de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) - voorwaarde om een stand te hebben op de Boekenbeurs - maar dat onze aanvraag bij geheime stemming werd verworpen door de leden van de VUV. Zonder motivatie. De statuten van de VUV werden overigens 'toevallig' aangepast kort na onze eerste aanvraag om toe te treden. Door een geheime stemming te houden, moet niemand ergens verantwoording over afleggen. We kunnen rustig stellen dat de Boekenbeurs, in plaats van een zone van vrije meningsuiting, een oord van censuur is.

  Ingegeven op maandag 7 november 2011 om 14:08:06, door Philip Claeys, IP-adres: 136.173.162.144


     Daarmee was de kous nog niet af. Ik stuurde nl hetzelfde bericht rechtstreeks door aan die Fernand, op diens mailadres: fernandvgastel@gmail.com. Later kreeg ik van de 'delivery status notification' een 'failure' toegestuurd waarbij gesteld werd dat dit emailadres niet bestaat ('the email account does not exist). M.a.w. het gaat om de zoveelste 'held' die voor zijn scheldproza anoniem wenst te blijven, iets wat ik trouwens al meer heb meegemaakt, bv bij die 'Frans' die af en toe zijn gal komt spuwen.
     De verantwoordelijken van de boekenbeurs verschuilen zich dus wel degelijk achter het politieke cordon, wat in feite niet zo verwonderlijk is, als men weet dat die Geysels er jaren de plak heeft gezwaaid. De man, die het cordon uitvond, was indertijd secretaris van Agalev: secretaris, géén voorzitter. Dat was afgezien van de communistische partijen van het Oostblok waar de leider eveneens 'secretaris' werd genoemd, geen voorzitter. Ze hebben zich moeten aanpassen, maar het blijven wel watermeloenen: groen van buiten, rood van binnen, die het nog steeds moeten hebben van de simpele zielen en de linkse rakkers. Dat zo'n partij op de VRT au sérieux wordt genomen, zegt ook iets over de kleur van die zender.  08-11-2011, 08:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (58 Stemmen)
  07-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De (B)lauwaards
     Het is godgeklaagd, dat het uitgerekend steeds Vlaamse liberalen zijn, die willen dat Vlaanderen voor de geplande federale besparingen extra moet opdraaien. De uitleg door onze al even vlaamsonvriendelijke me(r)dia is, dat de liberalen in alle gewestregeringen in de oppositie zitten en dus gewoon hun rol van oppositiepartijen moeten kunnen spelen. Dit alles onder het adagium van 'the opposition is supposed to oppose'. Dat zou zo zijn, als álle liberalen in hun eigen gewest de meerderheid daar zouden aanklagen omdat ze niet genoeg zouden willen bijdragen aan de met zekerheid op ons afkomende besparingen. De waarheid is echter, dat alleen de Vlaamse blauwen dat doen, niet de Waalse en zeker niet die van Broekzele. Misschien zijn die nl nog steeds van oordeel dat Wallonië en Brussel er niet armer op mogen worden en het dus Vlaanderen - en Vlaanderen alleen - zal zijn die de extra rekening zal moeten betalen.
     Kijk, ik kan erin komen, dat die niet-Vlaamse liberalen zo denken en handelen. Het staat trouwens min of meer in het (voorlopig?) communautair akkoord. Maar dat de Vlaamse liberalen dat spel open en bloot meespelen, enkel en alleen om gewoon dwars te liggen omdat ze uit de Vlaamse regering zijn geknikkerd, dat kan er bij mij niet in.
     Verhofstadt, Vanhengel, De Croo, De Gucht en zopas, in 'De zevende dag' ook Gwendolyn Rutten, met haar arendsblik en haar pruimenmondje, allemaal komen ze met hetzelfde lulverhaal af. En alsof dat nog niet erg genoeg is, worden ze nog bijgetreden door de nieuwe, eveneens blauwe gouverneur van de nationale bank, Luc Coene, die daarmee zijn boekje te buiten gaat en daarvoor al - terecht - de mantel is uitgeveegd door Vlaams minister Muyters, die eindelijk ook zijn tanden eens liet zien. Die Coene is niet voor niets dank zij Verhofstadt minister van staat kunnen worden. Daarvoor moeten er op tijd en stond blijkbaar tegenprestaties geleverd worden.
     Als de regels, die waren afgesproken, gevolgd worden, dan moet elke entiteit - zoals dat tegenwoordig heet - zijn deel van de besparingen leveren. Dat betekent, dat het leeuwenaandeel daarvan door de federale staat zal moeten worden opgehoest en daarvan zullen wij Vlamingen al zo'n 70% betalen. Het heeft dan ook helemaal geen zin, dat we daarbovenop nóg eens zouden moeten afdokken. Als er nog meer moet bespaard worden, wat waarschijnlijk is, dat wordt het hoog tijd Wallonië en Brussel niét dat extra geld te geven zoals voorlopig overeengekomen in de communautaire akkoorden. We zullen allemaal armer worden, omdat we allemaal jaren boven ons stand hebben geleefd. Heel Europa zal een stapje terug moeten zetten, Walen en Brusselaars inbegrepen. Of leven die misschien op een andere planeet?

  07-11-2011, 09:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (54 Stemmen)
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!