NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • PROVINCIE ANTWERPEN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN


  16 | 7 | 2018

  Samen groenten telen in jouw buurt?
  Provincie Antwerpen zet in op ruimtetoepassing stadslandbouw

  Vandaag vind je stadslandbouw – zoals de naam het zegt – vooral terug in de stad. Maar deze aanpak biedt ook in kleinere steden en gemeenten veel kansen. De provincie Antwerpen gaf de opdracht aan de Universiteit Antwerpen om de kansen voor stadslandbouw in kaart te brengen en een leidraad voor gemeenten uit te werken. En dit met extra aandacht voor initiatieven met een economische drijfveer.

  Een tuintje in de stad waar elke buur zijn eigen groenten kan telen, een stukje groen dat inwoners samen onderhouden of een pluktuin waar je groenten en fruit kan plukken en kopen. Het zijn maar enkele voorbeelden van landbouw in de stad. Stadslandbouw is geliefd omdat het groen in de stad trekt en mensen samenbrengt. Maar stadslandbouw is veel meer dan dat, want kan voor vers voedsel, gezondere lucht en een betere bodemkwaliteit zorgen.

  Elke plaats is uniek

  De vraag naar meer groene infrastructuur in de steden is groot, maar de nog beschikbare ruimte is schaars en staat continu onder druk. De grootste win-win voor de stad en zijn inwoners, zit hem dan ook in het multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte.

   

  Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Wanneer een stad er in slaagt om sociale, ecologische en economische verhalen samen te brengen op één stuk grond, kunnen ze op die beperkte ruimte een zeer grote meerwaarde realiseren voor hun inwoners. Zowel voor grote als kleinere steden en gemeenten is stadslandbouw een zeer interessante manier om al die verhalen samen te brengen. Maar stadlandbouw kent vele vormen en elke ruimte vraagt een andere aanpak.”

   

  De provincie Antwerpen liet daarom de Universiteit Antwerpen de kansen voor stadslandbouw in kaart brengen. Het resultaat moet een leidraad worden, waarmee steden en gemeenten zelf aan de slag kunnen gaan.

   

  Thomas Kuypers en Ludwig Caluwé in de stadstuin in Berchem –
  copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen

  Positieve impact op de maatschappij

  Een grond die bewerkt wordt door inwoners en verenigingen moet niet langer door stadsarbeiders onderhouden worden. En een grond waar een professionele activiteit op komt, kan zichzelf gemakkelijker terugverdienen. Kies je als stad voor minder onderhoud en minder kosten? Voor meer opbrengsten? Of wil je net een andere meerwaarde realiseren?

   

  Thomas Kuyper van de Universiteit Antwerpen: “Het is belangrijk dat steden en gemeenten eerst goed afbakenen welke sociale, ecologische en economische invullingen ze willen geven aan een specifieke ruimte. Ligt de klemtoon meer op het economische aspect, dan komen we bij andere vormen van stadslandbouw uit dan wanneer men vooral wil inzetten op het sociale aspect. Langs de andere kant heeft elke vorm van stadslandbouw direct of indirect een impact op het sociale, ecologische en economische. Om dit in kaart te brengen voor zowel beleidsmakers, ruimtelijk planners als initiatiefnemers is het van belang om bij de start van het initiatief duidelijke doelstellingen voorop te stellen en indicatoren te selecteren die deze meetbaar maken.”  Stadslandbouw ook op lokaal niveau

  Eens gekozen voor een bepaalde vorm van stadlandbouw, zijn er nog vele andere factoren die bepalen of het een succesverhaal wordt. Ook daarvoor zal de Universiteit Antwerpen hulpmiddelen en toetsingskaders uitwerken. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Aangezien de vragen rond stadslandbouw in verschillende steden en gemeenten spelen, willen we als provincie zorgen voor pasklare antwoorden. De tools van de Universiteit Antwerpen zullen dan ook beschikbaar zijn voor elke geïnteresseerde stad of gemeente. Verder willen we bekijken of de provincie ook op het terrein een meerwaarde kan bieden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van stadslandbouwcoaches of subsidies.” 

   

  Landbouw in de stad – copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen

   

  De provincie Antwerpen kan ook zelf het goede voorbeeld geven. Wanneer het nieuwe provinciehuis in gebruik wordt genomen, komt er namelijk een nieuwe groene long van 23.000 m² die volledig publiek toegankelijk is. Gedeputeerde voor Patrimonium Ludwig Caluwé: “We moeten op termijn bekijken of ook geen gedeelte van de tuin rond het nieuwe provinciehuis ter beschikking kan gesteld worden voor lokale stadslandbouwinitiatieven. Dat doen we best samen op basis van een lokaal initiatief en in goede verstandhouding met de buurt, net zoals we ’s avonds en tijdens het weekend onze nieuwe ondergrondse parking ter beschikking zullen stellen voor buurtparkeren.”

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  PERSINFO & INTERVIEWS

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.provincie Antwerpen  12 | 07 | 2018

  Babytheek binnenkort ook in de provincie Antwerpen
  Gemeenten kunnen zich aanmelden om begeleid een babytheek in te richten


  De Provincie Antwerpen ondersteunt Netwerk Bewust Verbruiken bij het inrichten van een Babytheek in twee Antwerpse gemeenten. De babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die ouders slechts kort nodig hebben. Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger: “Wij ondersteunen verschillende projecten die bijdragen aan een beter leefmilieu en de Babytheek is er een van. Of je nu weinig plaats hebt, slechts enkele keren per jaar je neefje op bezoek hebt, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen … Met de Babytheek kunnen jonge gezinnen babymateriaal op een duurzame manier ontlenen en gebruiken. Als provincie geloven we dat dit bijdraagt aan een meer duurzame wereld en daar dragen we graag aan bij.”

   

  Met de Babytheek wil Netwerk Bewust Verbruiken vzw kwaliteitsvolle en duurzame babyspullen verzamelen die lang in omloop kunnen blijven (borstvoedingskussens, babybadje, babycook, wippertje, reiswiegje, co-sleeper …). Daarnaast wil de Babytheek aan jonge ouders ook mogelijkheden bieden om producten te testen (niet iedere baby vindt bijvoorbeeld een draagzak fijn).

   

  Eva van Velzen, "Founding Mother" van de babytheken bij Netwerk Bewust Verbruiken legt uit: “We willen jonge ouders in contact brengen met een concreet voorbeeld van gebruik in plaats van bezit. Met die insteek dragen we ook bij aan het verkleinen van de afvalberg. En tegelijk heeft de Babytheek ook een sociale functie: we creëren een ontmoetingsplek voor jonge ouders.”

   

  De babytheek in beeld - Copyright: Patrick De Ceuster

   

  Op zoek naar 2 Antwerpse pilootgemeentes

   

  Via Growfunding (waarbij burgers samen geld inzamelen voor een sociaal project) zamelde Netwerk Bewust Verbruiken voldoende middelen in om een eerste pilootlocatie te openen in Elsene (Brussel) in Gemeenschapscentrum Elzenhof. De vzw wil graag over heel Vlaanderen Babytheken zien verschijnen. Daartoe ontwikkelen ze met een provinciale subsidie een opstartpakket met draaiboek en voorzien ze begeleiding op maat voor gemeentebesturen.

   

  Met de middelen van de provincie Antwerpen wil Netwerk Bewust Verbruiken deze aanpak graag testen in twee pilootgemeentes. De vzw en provincie gaan daarom samen op zoek naar geïnteresseerde gemeenten. Gemeenten kunnen hun interesse nog tot 7 september doorgeven aan de provincie Antwerpen.

   

  Banner van het project

    

  Leefmilieuprojecten

   

  Dit project is één van de 12 ‘leefmilieuprojecten’ die de Provincie Antwerpen dit jaar ondersteunt als bijdrage aan het gemeentelijk klimaatbeleid. De projecten zijn uiteenlopend, gaande van landschapsbeelden, circulaire aankopen van IT-producten, MOS-projecten, bosprojecten …

  Beleidsverantwoordelijke:
  Rik Röttger, sp.a, bevoegd voor Natuur en Leefmilieu
  Perscontact: Alisa Coessens  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.woonzorgcentrum Lichtenberg

  96-jarige Frans Theunis woont 50 jaar in in Hoboken woonzorgcentrum Lichtenberg 


  Woonzorgcentrum Lichtenberg :maandag 2 juli om 14 uur in woonzorgcentum Lichtenberg, Voorzorgstraat 1, 2660 Hoboken.  een bijzonder jubileum: Frans Theunis woont dan 50 jaar in het Hobokense rusthuis. Een uitzonderlijke situatie: hij nam in 1969 zijn intrek in het toenmalige ‘oudemannenhuis’ Hoge Beuken omdat hij door polio in een rolstoel beland was en thuis niet meer terechtkon. De pers is welkom op de viering op 

   

  Frans Theunis is op 6 juli 1922 geboren in Hoboken, waar hij al zijn hele leven woont. Het gezin leefde in erbarmelijke omstandigheden. Als kind kreeg hij polio en later kwam hij door zijn verslechterende gezondheidstoestand in een rolstoel terecht. Nadat zijn vader hem het huis uit zette, kon Frans Theunis in die tijd in zijn situatie enkel nog terecht in een rust- en verzorgingstehuis.

   

  Vijftig jaar later is Frans Theunis een vaste waarde in het woonzorgcentrum dat nu Lichtenberg heet. Aanvankelijk was hij zeer zelfstandig en ging hij mee aardappelen schillen in de keuken en was plooien in de wasserij, maar vandaag is hij hulpbehoevend. Op 6 juli wordt hij 96 jaar, maandag viert hij in het woonzorgcentrum zijn 50-jarig jubileum als bewoner.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Antwerpse kinderdagverblijven

  27 | 06 | 18


  Natuurlijke buitenruimtes in vier Antwerpse kinderdagverblijven


  Na een proefproject van een jaar stellen vier Antwerpse kinderdagverblijven hun vernieuwde natuurlijke buitenruimte voor. De allerkleinsten komen er spelenderwijs in contact met natuur en avontuur.

   

  Na het grote succes van natuurlijke schoolspeelplaatsen, startte het EcoHuis in 2017 met het proefproject ‘Groene Voetjes in de kinderopvang’ om ook de allerkleinsten meer kansen te geven om in contact te komen met natuur. Vier kinderdagverblijven kregen ondersteuning om van hun buitenruimte een meer natuurlijke plek te maken, waar spelen gestimuleerd wordt. Er ging in de ontwerpen veel aandacht naar speelnatuur: natuurlijke elementen die kinderen ook echt kunnen beleven, zoals wilgenhutjes, boomstammenpaadjes en groene heuvels.

   

  “Ook voor onze allerkleinsten is het belangrijk om nieuwe zaken te ontdekken en te beleven. In hun thuisomgeving en in onze kinderopvanginitiatieven worden ze gestimuleerd en leren ze spelenderwijs nieuwe dingen. Maar naast de veilige omgeving binnen is er natuurlijk buiten ook een hele wereld te ontdekken. Een wereld die nog meer aanzet tot fantasie en creativiteit, tot ontdekken, beleven, grenzen verleggen, voelen en soms zelfs proeven. Een groene buitenruimte heeft een positieve invloed op de verdere ontwikkeling van onze kinderen”, verduidelijkt schepen voor leefmilieu en kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

   

  Vier kinderdagverblijven kregen steun
  Kinderdagverblijven Brabbel (2060 Antwerpen), ’t Egeltje (2018 Antwerpen), Sprookjesland (Wilrijk) en Het Vlindertje 2 (Deurne) stapten mee in het traject. Zij ontvingen van Groenman een professioneel ontwerp en ondersteuning bij de aanleg; coaching van de Karel de Grote Hogeschool of het EcoHuis ; en een subsidie van 3.500 euro die ze besteedden aan de heraanleg van hun buitenruimte.

   

  Samen naar meer buitenspelen in de natuur
  Het project is een verhaal van samenwerken: niet alleen alle kinderbegeleiders werden betrokken, maar ook de ouders en kinderen zelf deden mee. Die hele groep dacht na over de invulling en het gebruik van de nieuwe buitenruimte. Er werd ook nagedacht en geëxperimenteerd hoe er vaker buiten gespeeld kan worden, ook met wat slechter weer. De heraanleg werd, waar mogelijk, uitgevoerd door het personeel en de ouders van de kinderdagverblijven zelf. Dat zorgde voor een heel aangename sfeer waarin ze elkaar op een heel andere manier leerden kennen.

   

  Stad zoekt opnieuw vier kandidaten
  Het proefproject is zo’n groot succes dat de stad het verderzet. Er wordt opnieuw gezocht naar vier kinderdagverblijven die hun buitenruimte willen aanpakken. Zij ontvangen coaching en een subsidie tussen 1.500 en 5.500 euro. Alle informatie over het proefproject en kandidaatstelling staat op www.antwerpen.be/groenekinderopvang. Er is ook een filmpje gemaakt, klik hier voor de rechtstreekse link.

   

  Dit proefproject werd ondersteund door het EcoHuis Antwerpen, regie Kinderopvang, Groenman, de Karel de Grote Hogeschool en Kind en Gezin.
  Verantwoordelijke schepen: Nabilla Ait Daoud, schepen voor leefmilieu en kinderopvang

  Enkele foto's van kinderdagverblijf sprookjesland te Wilrijk.

  Mooi veranderd voor de kleuters wat men ontekte is achter aan de tuin zit een hommel nestje in de grond doordat deze dieren beschermd zijn mag men de nest niet verwijderen op foto aan het takje zie je een gaatje ingang van de woning.

  Ook zijn er bloempjes geplant waarbij  een eetbare plant staat de oost indische kers die in het takkenbos opgroeid is wel een 1 jarige plant 
  gaatje aan takje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN

  25 | 06 | 18


  Kammenstraat autovrij tijdens eerste weken zomersolden


  Ook dit jaar wordt de Kammenstraat tijdens de zomersolden voor een periode van twee weken afgesloten voor auto’s. Stad Antwerpen werkte tijdelijke verkeersmaatregelen in de omgeving uit om lokale bewoners en bezoekers een vlotte doorgang te bieden.

   

  De Kammenstraat ligt vlak bij het voetgangersgebied van de Wilde Zee. “Door de straat autovrij te maken bij het begin van de zomersolden vergroot de stad het voetgangersgebied en kunnen shoppers ongehinderd hun inkopen doen”, zegt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit en middenstand.

   

  De verdwijnpaal op de hoek met de Oudaan zal de Kammenstraat afsluiten van zaterdag 30 juni tot maandag 16 juli, telkens tussen 11 en 19 uur. In de omgeving worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Daardoor kan het openbaar vervoer blijven functioneren, kunnen bewoners in hun buurt blijven parkeren en blijven de parkings in de binnenstad vlot bereikbaar. Op die manier wordt de hinder voor alle lokale gebruikers zoveel mogelijk beperkt.

   

   

   

  Winkelhart is ook na de knip bereikbaar op een slimme manier

  Het winkelhart van Antwerpen is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Bezoekers die met de auto komen, kunnen de park-and-rides aan de rand van de stad gebruiken. Die sluiten aan op trams die hen naar de binnenstad brengen. Wie toch in het centrum wil parkeren, volgt het best de parkeergeleiding om een plekje te vinden in een van de betaalparkings van de stad. In het centrum van Antwerpen geldt sinds 2017 een lage-emissiezone. Op de website www.slimnaarantwerpen.be vinden bezoekers alle mobiliteitsinfo terug om Antwerpen te bereiken, en info over de werken in en rond de stad.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WK BERCHEM

  BERCHEM

  OOK IN BERCHEM WAS DE WK GEKTE TOCH ZEER GEZELIG ZONDER PROBLEMEN  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ENERGIE NETWERK NOORDERKEMPEN

  RURANT
  22 | 06 | 2018

  Midzomer Slotevent AGRO ENERGIE NETWERK NOORDERKEMPEN

  Energiebewuster boeren  Energiekosten kunnen zwaar oplopen bij land- en tuinbouwbedrijven. Een goed energiemanagement scheelt vaak een hele slok op de borrel. Windmolens, zonnepanelen, ledverlichting, … dragen ook bij tot het reduceren van CO2 door energiebesparing en het produceren van hernieuwbare energie. Heel wat boeren en tuinders gaan al bewust om met energie maar er is nog winst te boeken. Tijdens het slotevent van het project Agro Energie Netwerk Noorderkempen vertelden enkele land- en tuinbouwers hoe zij binnen dit project aan de slag gingen met energie op hun bedrijf. Ook de deelnemende gemeenten lichtten gisteren toe welke rol zij in dit klimaatverhaal verder kunnen vervullen.


  Potenties op land- en tuinbouwbedrijven
  De land- en tuinbouwsector legde de afgelopen decennia al een hele weg af in energiegebruik. Zware stookolie en consoorten maakten plaats voor aardgas en de introductie van biomassa als energiebron. Warmtekrachtkoppeling en de productie van groene energie is een feit.

   

  En toch kunnen individuele bedrijven nog energiewinsten boeken zonder in te boeten op de kwaliteit van het productieproces en het comfort van dier, plant en mens. Dit impliceert vaak investeringen en die doe je niet zomaar. Daarom is het zinvol voor land- en bouwbedrijven om eerst hun status van het energiemanagement op het bedrijf in kaart te brengen. Dat kan door energie- en warmtescans.   Boeren met power, op weg naar een goed energiemanagement

  Energiescans geven een objectief beeld van het energiebeheer op het bedrijf. Het rapport geeft aan welke mogelijkheden er zijn om de factuur te verlagen en een beter energiemanagement op poten te zetten.

   

  Verander je van elektriciteitsleverancier, investeer je in energiebesparende maatregelen of ga je zelf energie produceren? Ludo Geens en Robbin Kenis weten er alles over. Niettegenstaande zij al heel wat jaren bezig zijn met energiebeheer op hun bedrijf lieten ze toch nog een scan uitvoeren.

   

  Robbin Kenis, aardbeiteler uit Meer: “We deden er de laatste jaren alles aan om de energiekost zo laag mogelijk te houden door energieschermen en ledverlichting te installeren. We wilden nog een stapje verder gaan en bekijken of een warmtekrachtkoppeling voor ons interessant zou zijn. Dan kunnen we naast de elektriciteit ook de warmte en CO2 zelf nuttig inzetten. Een voorafgaande energiescan was daarom voor ons zeer zinvol.”

   

  Ludo Geens, melkvee- en pluimveehouder uit Wortel: “De energiescan bevestigde mijn vermoeden dat we met een betere afstelling van de frequentieregelaars op de motoren die het meest draaien heel wat energie konden besparen. Dus zelfs als je al heel wat investeringen gedaan hebt om energiezuiniger te werken levert een energiescan nog extra besparingsmogelijkheden op.”

   

  Bij een warmtescan maakt een infraroodcamera een warmtebeeld van de stal en spoort op een eenvoudige manier warmteverliezen en koudebruggen op. Met enkele goedkope ingrepen kunnen vele euvels verholpen worden, een eenvoudige manier dus om energie te besparen en stookkosten te verminderen.

   

  Jan Vorsselmans, pluimveehouder uit Loenhout: “In mijn kippenstal blijken de muren de grootste verliespost te zijn. Het dak is goed geïsoleerd. De rolpoort is twee centimeter dik en dat is blijkbaar nog net iets te dun om alle verliezen op te vangen. Met het resultaat van de warmtescan kan ik nu aan de slag om de warmteverliezen weg te werken.”

  Land- en tuinbouwers vertellen over hun inspanningen - Copyright: RURANT


  Inspanningen in woord en beeld

  In deze filmpjes (RURANT You-tube kanaal) wordt duidelijk welke inspanningen boeren en tuinders leveren op vlak van energie.

   

  Landbouw en energie in de Noorderkempen - https://youtu.be/1_tpTCDlD_YLandbouw en energie in de Noorderkempen_boeren aan het woord - https://youtu.be/NCaFkcoV8Zc

   

  Klimaatambities van de gemeenten

  De 5 deelnemende gemeenten - Essen, Wuustwezel, Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas - bespraken gisteren de leerpunten en acties voor het gemeentelijk beleid. Die worden samen met de aanvullingen vanuit de sector verwerkt in aanbevelingen. Dit biedt lokale overheden handvaten om in het kader van de klimaatdoelstellingen land- en tuinbouwers verder te ondersteunen in hun inspanningen richting duurzame energietechnieken en hernieuwbare energie.

   

  AENN

  Met het Agro Energie Netwerk Noorderkempen sloegen 5 gemeenten in de Antwerpse Kempen de handen in elkaar om samen met enkele kennisinstellingen boeren en tuinders te begeleiden en te coachen richting (nog) energiebewuster ondernemen. De voorbije 18 maanden organiseerden we zowel praktijkgerichte als verdiepende tot heel laagdrempelige acties om alle land- en tuinbouwers te bereiken en te betrekken. In samenwerking met de betrokken Intercommunales en onder leiding van RURANT.   

  Beleidsverantwoordelijke:
  Peter Bellens, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor platteland


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.provincie antwerpen

  Restwarmte Agfa-Gevaert kan buurt duurzaam verwarmen
  Strategisch partnership voor ambitieus warmtenet

  Kunnen de nieuwe bewoners rond Agfa-Gevaert binnenkort hun huizen duurzaam verwarmen? Uit een eerste verkenning in opdracht van de provincie Antwerpen blijkt alvast dat een warmtenet kans maakt. Om de mogelijkheden in detail te onderzoeken werken de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Agfa-Gevaert en warmtenetbeheerder Eandis aan een grondige detailstudie. De resultaten hiervan worden verwacht in oktober. Gedeputeerde Ludwig Caluwé is blij met de engagementen van alle partners: “Met warmtenetten kunnen we in onze provincie grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig en vraagt zowel economische als ecologische haalbaarheid. Net daarom zet de provincie VITO in om partnerschappen op te richten die tot dit evenwicht kunnen komen.”

  Industriële restwarmte


  Antwerpen, Mortsel en Edegem willen met de aanleg van warmtenetten inzetten op de vergroening van de warmtevraag van hun inwoners. Dit kadert binnen hun klimaatbeleid. Het basisprincipe van een warmtenet is simpel: restwarmte van industriële processen  stroomt via een netwerk van buizen tot bij de klant. In het geval van Agfa-Gevaert betekent dit dat industriële restwarmte beschikbaar wordt gesteld aan het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de KMO-zone aan de Vredebaan in Mortsel. Op termijn kan het warmtenet uitgebreid worden naar de omliggende buurten.

  Niet duurder dan aardgas

  De aanleg van een warmtenet is een ingrijpend project. Daarom gaan de vijf partners een formele, toekomstgerichte samenwerking aan. De provincie Antwerpen zorgt voor een aansluiting van dit intergemeentelijk warmtenet met mogelijke andere warmtenetinitiatieven in de regio. Volgens een eerste verkenning door het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) in opdracht van de provincie Antwerpen maakt het project alleszins een zeer goede kans. Een grondige detailstudie zal bevestigen of het warmtenet rendabel genoeg is om de omliggende woonwijken optimaal van warmte te voorzien. Het is immers de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer betalen dan in een referentiescenario met aardgas.

  Zeer duurzame oplossing

  Naast rentabiliteit is ook duurzaamheid een belangrijke factor. Omdat warmtenetten maximaal de beschikbare restwarmte gebruiken, zijn ze een ideaal hulpmiddel om de CO2-uitstoot gevoelig terug te dringen. Als het onderzoek de haalbaarheid van het ambitieuze project bevestigt, kan het warmtenet jaarlijks 800 à 1.200 ton CO2 uitsparen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 550 à 800 nieuwe wagens. Een fantastische boost voor de klimaatdoelstellingen!

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, CV&V, gedeputeerde voor Economie en Innovatie

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provincie Antwerpen

  Provincie Antwerpen

  21 | 06 | 2018

  10.000ste installatie zonnepanelen via groepsaankoop
  Groepsaankoop zonnepanelen overtuigt ook stedelingen

  In Wilrijk werd gisteren de 10.000ste zonnepaneleninstallatie via de groepsaankoop van provincie Antwerpen geplaatst. Op dit feestelijk moment presenteerde gedeputeerde Inga Verhaert ook een aantal cijfers over de installaties van zonnepanelen in alle gemeenten via de groepsaankoop. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn er heel wat positieve cijfers in de steden en de gemeenten daarrond. Op vier jaar tijd realiseerde provincie Antwerpen via de groepsaankoop maar liefst 28% van de zonnepanelen in Stad Antwerpen. In de hele provincie is de groepsaankoop verantwoordelijk voor de helft van de zonnepanelen na de subsidiestop in 2013.

  Tien jaar geleden begon de installatie van zonnepanelen in Vlaanderen te groeien dankzij de subsidies die de aanvragers konden krijgen. In 2011 had Vlaanderen een absolute piek in de installaties, maar in 2012 kwam er een kentering omwille van de bijstelling van de subsidies. In 2013 vielen de subsidies helemaal weg waardoor het aantal installaties wegzakte. In 2014 startte de provincie de eerste groepsaankoop zonnepanelen op. De eerste installaties werden gerealiseerd eind 2014 tot mei 2015. Het jaar nadien volgden verschillende andere provincies en organisaties het voorbeeld van provincie Antwerpen en gingen de installaties in Vlaanderen terug in stijgende lijn.

  Helft zonnepanelen na de subsidiestop via groepsaankoop

  Uit cijfers van de Vlaamse overheid wordt duidelijk dat 70 % van de zonnepanelen die vandaag in Vlaanderen liggen voor de subsidiestop werden geplaatst. 30% werden er gezet toen er geen certificatensteun meer was. In de provincie Antwerpen betekent dat, dat er in totaal 72.174 installaties werden geplaatst. Het aantal dat na de subsidiestop werd geplaatst in Antwerpen bedraagt 21.652 installaties. Na vier groepsaankopen heeft de provincie Antwerpen 10.151 systemen gerealiseerd wat goed is voor bijna 50% van de

  installaties na het wegvallen van de subsidiering.

   

  Vooral in de steden doet de provincie het goed. Mortsel is koploper. Daar werd 29% van de geïnstalleerde zonnepanelen via de groepsaankoop gerealiseerd. Op plaats twee staat Stad Antwerpen met 28%. In het verleden werd vaak aangegeven dat installaties in de steden of stedelijk gebied complexer zijn en dat de steden daarom minder goed scoren op vlak van zonnepanelen. Provincie Antwerpen biedt met de groepsaankoop duidelijk een meerwaarde door heldere communicatie, volledige ontzorging en een scherpe prijs.

  Gedeputeerde Inga Verhaert met bewoner Dirk Verlinden van het huis waar de 10.000ste installatie werd gelegd:
  © provincie Antwerpen

  Scherpe prijs

  Vandaag kost een installatie van 15 panelen via de groepsaankoop € 4.070. Onafhankelijk onderzoek van iVOX toont aan dat de Vlaming een aankoop gemiddeld schat op  €8.600. De gemiddelde marktprijs voor een installatie van 15 zonnepanelen is €5.600. De provincie is dus in niet alleen in de perceptie maar via de groepsaankoop ook effectief de goedkoopste aanbieder. 

   

  Gedeputeerde Inga Verhaert: “We zijn heel blij met deze goede cijfers in stedelijk gebied. Het is duidelijk dat ook stedelingen willen investeren in zonnepanelen op hun dak. En de heldere communicatie, het ontzorgingstraject en de prijs die de provincie met de groepsaankoop aanbiedt, spreekt aan. We blijven daarom ook in de toekomst investeren in de groepsaankoop zonnepanelen.”

   

  5e groepsaankoop gestart

  De nieuwe inschrijvingsprocedure loopt. Geïnteresseerden kunnen zich volledig vrijblijvend inschrijven tot 8 augustus. Daarna worden er infosessies georganiseerd en wordt elke aanvraag apart bekeken. Inschrijvers krijgen hun persoonlijk voorstel dan in hun mailbox

  en hebben tot 5 oktober de tijd om te kijken of ze al dan niet inschrijven op het aanbod.

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde voor groepsaankopen


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.provincie Antwerpen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  15 | 06 | 2018

  Restwarmte Agfa-Gevaert kan buurt duurzaam verwarmen
  Strategisch partnership voor ambitieus warmtenet

  Kunnen de nieuwe bewoners rond Agfa-Gevaert binnenkort hun huizen duurzaam verwarmen? Uit een eerste verkenning in opdracht van de provincie Antwerpen blijkt alvast dat een warmtenet kans maakt. Om de mogelijkheden in detail te onderzoeken werken de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Agfa-Gevaert en warmtenetbeheerder Eandis aan een grondige detailstudie. De resultaten hiervan worden verwacht in oktober. Gedeputeerde Ludwig Caluwé is blij met de engagementen van alle partners: “Met warmtenetten kunnen we in onze provincie grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig en vraagt zowel economische als ecologische haalbaarheid. Net daarom zet de provincie VITO in om partnerschappen op te richten die tot dit evenwicht kunnen komen.”

  Industriële restwarmte


  Antwerpen, Mortsel en Edegem willen met de aanleg van warmtenetten inzetten op de vergroening van de warmtevraag van hun inwoners. Dit kadert binnen hun klimaatbeleid. Het basisprincipe van een warmtenet is simpel: restwarmte van industriële processen  stroomt via een netwerk van buizen tot bij de klant. In het geval van Agfa-Gevaert betekent dit dat industriële restwarmte beschikbaar wordt gesteld aan het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de KMO-zone aan de Vredebaan in Mortsel. Op termijn kan het warmtenet uitgebreid worden naar de omliggende buurten.

  Niet duurder dan aardgas

  De aanleg van een warmtenet is een ingrijpend project. Daarom gaan de vijf partners een formele, toekomstgerichte samenwerking aan. De provincie Antwerpen zorgt voor een aansluiting van dit intergemeentelijk warmtenet met mogelijke andere warmtenetinitiatieven in de regio. Volgens een eerste verkenning door het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) in opdracht van de provincie Antwerpen maakt het project alleszins een zeer goede kans. Een grondige detailstudie zal bevestigen of het warmtenet rendabel genoeg is om de omliggende woonwijken optimaal van warmte te voorzien. Het is immers de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer betalen dan in een referentiescenario met aardgas.

  Zeer duurzame oplossing

  Naast rentabiliteit is ook duurzaamheid een belangrijke factor. Omdat warmtenetten maximaal de beschikbare restwarmte gebruiken, zijn ze een ideaal hulpmiddel om de CO2-uitstoot gevoelig terug te dringen. Als het onderzoek de haalbaarheid van het ambitieuze project bevestigt, kan het warmtenet jaarlijks 800 à 1.200 ton CO2 uitsparen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 550 à 800 nieuwe wagens. Een fantastische boost voor de klimaatdoelstellingen!

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, CV&V, gedeputeerde voor Economie en Innovatie

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.born4danc

  BORN4DANCE DANSCHOOL

  WIJ GEVEN DE JEUGD EN VOLWASSENEN DE KANS OM TE DANSEN;

  KINDEREN VANAF 2 JAAR

  JEUGD EN VOLWASSENEN:HIP HOP,BREAKDANCE

  OOK PRIVE LESSEN MOGELIJK.

  OOK GEVEN WE OPTREDENS OP EVENEMENTEN ENZ...

  WAAR?

  MARKGRAVELEI NR 95-2018/TEL:0483 699 215

  mailto:E-MAIL:YASEMIN@BORN4DANCE.BE


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baanbrekend winkelen

  Baanbrekend winkelen: een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen

  Baanbrekend winkelen: een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen
  Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant stellen actieplan baanwinkels voor

  Vandaag werd tijdens het congres ‘Baanbrekend winkelen’ een actieprogramma voorgesteld om de verrommeling van baanwinkels langs steenwegen te stoppen. Het initiatief komt van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen die gemeenten samenbrengen om over hun grenzen heen het probleem aan te pakken. Dertien gemeenten langs de steenwegen N70 Gent-Antwerpen en de N10 Lier-Aarschot tekenen alvast een engagementsverklaring om de nieuwe aanpak om te zetten in de praktijk.

  Een steenweg loopt doorheen meerdere steden en gemeenten, die allen deel uitmaken van een steenwegproblematiek. De crisis rond de Vlaamse steenwegen is voelbaar: vele lokale beleidsmakers willen graag dat er iets gebeurt omtrent de verminderde leefbaarheid voor wonen, de onhoudbare druk op het vlak van mobiliteit en de verschuiving van het detailhandelsaanbod van kern naar periferie-steenweg. In de periode 2008 - 2017 is de concentratie van detailhandel op steenwegen in Vlaanderen met 260% vloeroppervlakte toegenomen en neemt hierdoor ruim 1,6 miljoen m² aan winkelvastgoed in. Veel agrarisch, woon- en industrieel gebied is ingenomen en de druk op open ruimte neemt toe.

  Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bundelden de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hun krachten om te zoeken naar een langetermijnvisie voor deze problematiek. De grote steenwegen lopen immers over verschillende gemeenten heen waardoor een aanpak op streekniveau noodzakelijk is.

  copy richt provincie's

  Groepsfoto N10

   

  Vier zones van detailhandel op een steenweg

  De steenweg hertekenen is per definitie een proces van lange termijn, maar het is duidelijk dat beleidsmakers op ruimtelijk vlak duidelijke keuzes moeten maken. Hiervoor kunnen ze vier zones aanduiden: een winkelrijke zone, een clusterzone, een winkelarme zone en een no go zone. In een clusterzone wordt grootschalige detailhandel op de steenweg geconcentreerd, zodat er bijvoorbeeld maar één op en afrit op de steenweg is met een toegang tot meerdere winkels. De no go zone moet dan weer de open ruimte beschermen. Een winkelrijke zone vinden we terug bij dorpskernen die op de steenweg liggen. In een winkelarme zone komt er op korte termijn een status quo: de aanwezige detailhandel kan blijven en uitbreiden met max. 10%, maar nieuwe detailhandelszaken worden niet toegelaten.

  Bovenlokale aanpak leidt tot engagementsverklaring N70 en N10

  Een steenweg is geen eigendom van één gemeente, de ontwikkeling ervan wordt niet aangestuurd door één dienst. Intergemeentelijke samenwerking met een interdisciplinaire aanpak is een conditio sine qua non. De rol van provincies om zich te focussen op grondgebonden materies, komt in deze problematiek dan ook ten volle naar voren.

  De voorbije twee jaar werden de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als model steenwegen voor het project gebruikt. De diensten economie, ruimtelijke planning en mobiliteit van de provincies en gemeenten ontwikkelden een toekomstvisie voor de steenweg. Ook beleidsmakers en de retail- en vastgoedsector werden rond de tafel gebracht. Tijdens het congres gingen de betrokken gemeenten dan ook een engagementsverklaring aan.

  De volledige leidraad ‘Baanbrekend Winkelen’ kan je downloaden via de website www.provincieantwerpen.be

  #STREEKMOTOR - De provincies zijn de motor achter tal van initiatieven in hun streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen zijn ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak zijn ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreiken voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zetten de provincies dingen in gang en creëren ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor, www.streekmotor.be


  Beleidsverantwoordelijken provincie Antwerpen:
  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Economie
  Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

  Beleidsverantwoordelijken provincie Vlaams-Brabant:
  Marc Florquin, gedeputeerde bevoegd voor Economie
  Ann Schevenels gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning

  Beleidsverantwoordelijke provincie Oost-Vlaanderen:
  Martine Verhoeve, gedeputeerde bevoegd voor economie en ruimtelijke planning van provincie Oost-Vlaanderen
  13.15 uur:           Welkom door Marc Florquin, gedeputeerde Vlaams-Brabant bevoegd voor Economie

  De voorbij twee jaar hebben de provincies  Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen met de  gemeenten, gelegen langs twee typische Vlaamse steenwegen, de handen in elkaar geslagen om deze steenwegen een leefbare toekomst te  geven.  Onze Vlaamse steenwegen zijn nu sprekende voorbeelden van ongecoördineerd  en gretig verbruik van de ruimte. Volgend op de lintbebouwing voor wonen heeft retail zich de ruimte langs de steenweg eigen gemaakt  en zich tussen en naast rijen huizen of landelijke villa’s ingepland. Met alle gevolgen van dien; de steenwegen slibben dicht, files beperken zich niet meer tot de piekmomenten ‘s ochtends en ‘s avonds maar ook overdag is de congestie met 50% toegenomen op de meeste verbindingswegen.

  De crisis rond steenwegen enerzijds en de leegloop van winkelkernen anderzijds wordt meer en meer  voelbaar en vele lokale beleidsmakers willen graag dat er ‘iets gebeurt’. Er moet dringend aan een nieuw evenwicht tussen steenweg en winkelkern gewerkt worden

  Binnen onze ruimtelijke en economische visie zijn stads- en dorpskernen als activiteitenpolen in het landschap een belangrijk basisprincipe. Ook detailhandel maakt hier, als een belangrijke activiteit, integraal deel van uit.

  De realiteit is vandaag anders:  winkels worden steeds groter, nemen meer ruimte in beslag  en verhuizen naar de periferie, vooral steenwegen. Tegelijkertijd zien we solitaire winkelconcepten geleidelijk – vooral in de kernen – de plaats ruimen voor ketenformules. De leegstand in kernen en de groei van detailhandel op perifere locaties zoals steenwegen staan rechtstreeks met elkaar in verband.

  Beide locaties hebben een specifiek profiel en mogelijkheden, maar vragen om een betere complementaire aanpak. Om de doelstellingen van leefbaarheid te bekomen, is het dus van belang winkels op die plaats te krijgen waar de win-win met andere functies en locaties het grootst is. Winst zowel voor ruimte, als voor economie en mobiliteit.

  ‘Kiezen is verliezen’ zegt de volksmond, maar voor de ontwikkeling van retail op steenwegen is dit verre van waar. De cijfers over de ontwikkeling van retail in deze perifere locaties spreekt boekdelen en dwingt ons na te denken welke toekomst we wensen te geven aan steenwegen en kernwinkelgebieden. De voorbije 10 jaren is er veel verloren door geen keuzes te maken, te weinig beleid te voeren, te voorzichtig vooruit te kijken. Voor elke bijkomende m² retail, die doorgaans in de periferie of retailparken komt, staat er morgen 1 m² leeg, doorgaans in de kern: valt er nog te wachten om keuzes te maken? De Vlaamse wetgever heeft een hefboom in handen gegeven van de lokale en provinciale overheden om winkelarme zones aan te duiden en op die manier effectief te beslissen waar en hoe retail zich in de gemeenten verder kan ontwikkelen ‘op maat van’ het eigen verzorgingsgebied.

  Durven kiezen betekent ‘het verschil maken’ voor de volgende generaties. Een halt toeroepen aan verdere exploitatie van steenwegen door retail ten koste van de leefbaarheid van de eigen inwoners, de passanten, de bezoekers en de verdere versnippering van de ruimte.

  Basisprincipe is dat in de toekomst steenwegen een duidelijke opdeling krijgen met toewijzing van zones, waar wel en niet meer retail kan ontwikkeld worden.

   

  13.25 uur:           Toelichting door Luk Lemmens, gedeputeerde Ruimtelijke ordening Provincie Antwerpen): Belangrijkste conclusies uit het doorlopen proces.

   

  Op de twee pilootsteenwegen worden dus zones afgebakend. Deze zijn: no go of winkelvrije zone – winkelarme zone– clusterzone of winkelrijk. ( slide N10/N70 met zones) In de winkelarme en no go zones  willen we geen verdere uitbereiding van de detailhandel. Integendeel, daar zouden andere functies, zoals de open ruimte functies versterkt moeten worden ( slide winkelarm en No go). De provincies staan klaar om, bij wijze van spreken, morgen te starten om de winkelarme zones ook juridisch af te bakenen. Dit is een absolute  voorwaarde om voor de steenweg als geheel de verdere uitbreiding en verlinting een halt toe te roepen.

   Maar als we zeggen waar de mogelijkheden voor detailhandel beperkt worden, moeten we ook alternatieven aanrijken waar wél detailhandel kan bloeien en groeien. In eerste instantie  is dit opnieuw in de kernen. Vooral  voeding, dagelijkse goederen en modezaken bvb, kunnen  best terug hier kansen krijgen. We begrijpen ook dat gemeenten hiervoor de nodige inspanningen moeten leveren om het openbaar domein aantrekkelijk te maken en goede  faciliteiten te voorzien. Daarnaast kunnen  grootschalige winkels en producten met een veel grotere ruimtelijke impact, bv meubelzaken,  buiten de kernen hun plek krijgen, geconcentreerd  in de clusterzones.  ( slide clusterzone) 

  Deze clusters zijn dan ook cruciaal om de intergemeentelijke visie op de gehele steenweg te realiseren. De invulling van clusters is rechtstreeks gekoppeld  aan het winkelarm maken van andere ( winkelarme) delen van de steenweg. Detailhandelszaken uit de winkelarme zones die toch willen uitbreiden worden gemotiveerd om verder in de clusterzones te ontwikkelen.

  Deze transfers, of herlocalisatiebewegingen gebeuren niet vanzelf. We hebben een paar studiebureaus laten berekenen hoe zowel economisch, als op mobiliteits- en ruimtelijk vlak de nodige ‘rendementen’ kunnen behaald worden. Alle partijen retailers, eigenaars, gemeenten moeten hiervoor samen aan tafel zitten om de win-win in een totaalverhaal  vast te leggen.  Gezamenlijke inrichting van de clusters levert retailers mogelijkheden om hun rentabiliteit te optimaliseren en stimuleert de samenwerking tussen retailers.  Daarbij brengen we ook de maatschappelijke kosten en baten in beeld en worden oplossingen gezicht die voor alle aspecten en betrokkenen een positief en haalbaar eindplaatje kan opleveren. De potenties naar multimodale ontsluiting van een cluster wordt her zeker niet bij vergeten.

  Dit alles moet dan ook samen gebeuren; samen met de gemeenten, de provincies, betrokken retailers en eigenaars uit de clusterzones en de vertreklocaties om een faire verdeling van kosten en baten te kunnen realiseren tussen alle betrokken partijen.

  Oplossingen zijn  er nog nooit gekomen door op bekende aloude paden te blijven lopen. Een uitdaging aangaan  om de toekomst  te sturen op een ander spoor, vraagt om stappen te zetten op ongekende paden. Het anders doen dan al de tijd tevoren. Pionieren is hier de boodschap. En dat hebben de gemeenten en provincies  langs de N10 en N70 effectief DURVEN doen. Een intergemeentelijke visie vastgelegd, de steenweg ingekleurd om in 2030  een leefbare steenweg te realiseren.

   

  13.35 uur:           Gedeputeerde Ludwig Caluwé : Hoe nu verder?

  In juni 2016 is het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De visie detailhandel in het Integraal Handelsvestigingsbeleid ( IHB) onderschrijft een kernversterkend beleid en afbouw van perifere ontwikkelingen van retail. Ook in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vinden we de nodige kapstokken om de toekomst van de steenwegen ruimtelijk uit te tekenen.

  De boodschap is eenduidig, maar de hefbomen daartoe zijn vandaag nog onvoldoende.  Met het pioniersproject op de 2 steenwegen N10 en N70 hebben we deze visie getoetst aan praktijk en voorstellen geformuleerd tot bijsturing van het decreet.

  Het is nodig om een scherpere aflijning van de 4 vooropgestelde categorieën detailhandel  te voorzien om effectief te kunnen sturen op nieuwe inplantingen detailhandel. Daarnaast geeft  een vergunningsplicht pas vanaf de 400m² te veel speelruimte voor  perifere  uitwaaïering van winkels Ook op de steenwegen vormen deze  zgn  ‘ kleinere’ handelszaken  voor versnippering .

  Een steenweg onder de loep nemen van stad A naar stad B met een lengte van x kilometers passeert vele voordeuren van gemeenten. Voor de ene gemeente is dit een drukke overladen steenweg met veel vrachtvervoer, voor de andere een op- en afrittenstrook voor de vele winkels langs die baan, voor nog een andere een moeilijk tot gevaarlijk deel steenweg voor de zwakkere weggebruikers of zelfs een lastig kruispunt met veel fileleed als gevolg. Een steenweg bijsturen vraagt dus om een noodzakelijke samenwerking tussen steden en gemeenten én met de  met de provinciale en de Vlaamse overheid.  Bijsturing van Vlaamse wetgeving op vlak van gemeentelijke fiscaliteit zou wonderen doen: open ruimte krijgt weinig tot geen financiële stimuli, maar betonneren brengt geld op… Welke gemeente kan daar neen tegen zeggen? Ook al ziet ze niet graag nog meer winkels langs haar steenweg?

  We hebben alvast heel wat acties afgesproken die we in de komende periode zullen ondernemen om dit te realiseren.

  Het verloop van het proces werd neergeschreven in een leidraad, die hier vandaag ook zal meegeven worden aan de deelnemers; Deze leidraad  beschrijft hoe gemeenten aan de slag kunnen gaan om ‘hun’ steenweg aan te pakken.

   

   

   

   

   

   

   

   

  13.40 uur:           Gedeputeerden Martine Verhoeve en Ann Schevenels vertellen over de engagementsverklaring van de N70 en N10 en geven het startschot voor het symbolisch leggen van de puzzel: 14 gemeenten rond de N70 en de N10 engageren zich samen voor de steenweg van de toekomst

   

  Ann Schevenels

  Het werk moet nu beginnen.

  Voor het project Baanwinkels en gemeenten op één lijn werd het jaar 2030 voorop gesteld om naar een nieuwe, leefbaardere steenweg te evolueren. De visie, die gezamenlijk uitgewerkt en gedragen is, moet nu  handen en voeten krijgen en geoperationaliseerd worden. 

  De gemeenten langs de N10 en N70 zullen vandaag zich formeel engageren om het werk verder te zetten. Dit proefproject is dus niet gestopt bij analyse en visiebepaling, maar heeft ook acties uitgeschreven die voor de volgende jaren iedereen effectief aan het werk zetten.

   We beginnen eerst bij het juridisch verankeren van de steenweg en daarnaast de flankerende stappen en maatregelen op bovengemeentelijk en gemeentelijk niveau aanpakken. De intergemeentelijke visie is het kompas, de uitvoering ervan zal vanzelfsprekend nog veel overleg, vormen van afstemming en soms ook bijsturing vragen. We weten dat tussen droom en realiteit veel … praktische bezwaren liggen, maar we zijn als provincies ten volle bereid om samen met gemeenten mogelijke bezwaren een voor een te begeleiden naar een constructieve oplossing. Het pad wordt stap voor stap verder geëffend.( cfr Begijnendijk: één gemeente heeft zich vandaag wat op de achtergrond gehouden omdat een paar praktische bezwaren niet de tijd kregen om uit te klaren)

   

  Martine Verhoeve

   

  Na meer dan twee jaren werken op de steenweg gaan we nu de vlucht vooruit voor de volgende fase. Een gemeenschappelijk engagement om samen te werken is een gezonde startbasis om tot resultaten te komen aan het einde van de rit in 2030. De gemeenten en provincies langs beide steenwegen hebben een engagementsverklaring goedgekeurd die we samen vandaag ondertekenen.

  Hierin stellen we dat de intergemeentelijke visie,  het resultaat van dit gezamenlijk traject, de rode draad is voor de volgende stappen. Ze zal gebruikt worden als  kader bij het uitzetten van het gemeentelijk en provinciaal  beleid en dat zowel ruimtelijk, economisch als op mobiliteitsvlak voor die steenwegen.

  Elk van deze partners heeft een belangrijk puzzelstuk in handen. Maar het is pas door deze puzzelstukken samen te leggen dat de steenweg van 2030 kan gerealiseerd worden.
  Vandaag willen we deze puzzel al symbolisch leggen en zo het startschot geven voor de uitwerking van de intergemeentelijke visie voor N10 en N70.

  Ik nodig al de collega’s burgemeesters, schepenen van de gemeenten uit van de N10 en N70 om daadwerkelijk de puzzel te leggen als symbool van een bijzondere engagement  intergemeentelijk en interprovinciaal , dat voor onze toekomst op steenwegen BAANBREKEND is. ( slide van toekomsteenweg)

   

   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw ziekenhuisnetwerk in de Antwerpse regio: Helix

   

  De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle , AZ Heilige Familie (Rumst) en AZ Sint-Jozef (Bornem en Willebroek) hebben het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het opzetten van een netwerkstructuur. Dit nieuwe netwerk is vandaag een sterk platform voor samenwerking en krijgt de naam ‘Helix’. De partnerziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

   

  De nieuwe netwerknaam en –identiteit ontstond in nauwe samenwerking met de verschillende ziekenhuizen en met betrokkenheid van diverse medewerkers.  De naam Helix verwijst naar ‘helen, verzorgen en overkoepelend’. Helix is ook de spiraalvorm gelinkt aan DNA. Het refereert ook naar ‘hedera helix’, vertaald als ‘groeit naar het licht’.

   

  Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

  De samenwerking tussen deze zes ziekenhuizen in de Antwerpse provincie past binnen het gezondheidsbeleid van federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block. Doel is dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk  zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg - van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

   

  Slimme zorg op maat van de patiënt

  De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s, grote investeringen en ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten de garantie op de continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.
  Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.

   

   

   

   

   

  Enkele cijfers (2017)

  6 ziekenhuizen

  2.310 bedden

  1.332 artsen

  7.695 medewerkers

  1.514.290 ambulante contacten

  171.022 dagopnames

  97.033 opnames 

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  08 | 06 | 2018

  Burgerparticipatie voor regionale ontsluiting Geel en Mol
  Provincie Antwerpen wil samen met burgers verkeersleefbaarheid verbeteren

  De woonkernen in Geel, Mol en Dessel krijgen via de N18 heel wat zwaar motorverkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt maar waarvoor verschillende opties zijn. De provincie Antwerpen wil de mening van de burgers vragen om dan de haalbaarheid van elke optie te onderzoeken. “Vandaag legden we aan 40 lokale sleutelfiguren de aanpak van het project voor en hoe de burgerparticipatie willen vormgeven” legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit uit. “Binnenkort starten we alvast met een online bevraging. Die moet gedetailleerde gespreksstof opleveren voor de inspraakmomenten met burgers in november.

  Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Bij de vorige poging vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. “Met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie nemen we het project opnieuw op. We koppelen het nieuwe PRUP en het milieueffectenrapport (plan-MER) aan een breed verhaal voor de regio”, gaat gedeputeerde Luk Lemmens verder. “Vandaag, vrijdag 8 juni, nodigden we lokale sleutelfiguren zoals Hans Claesen, Ringland Geel en lokale adviesraden, uit om ons klankbord te zijn. We toetsten we bij hen af hoe we de ruime bevolking het beste betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

  Sfeerbeeld startmoment met sleutelfiguren - Copyright: provincie Antwerpen

  Meewerken?
  Heb jij een suggestie om deze verkeersknoop te ontwarren? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Hou dan zeker de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen, de stad Geel en de gemeenten Mol, Dessel en Retiein de gaten. De provincie Antwerpen organiseert in de zomer alvast een online bevraging. Die moet gespreksstof opleveren voor dialoogmarkten in november. Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be (zoek op regionale ontsluiting Geel en Mol).

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpse kathedraal

  Vreugdevolle opening van ‘De Plek To Be’

  De voormalige Sint-Janskapel achter de sacristie is verbouwd tot een gastvrije foyer waar men na het gebed of bezoek aan de kathedraal even tot rust kan komen, elkaar kan ontmoeten en de tijd kan nemen voor een gesprek.


  De Kathedraal en de provincie Antwerpen nodigen u van harte uit op de opening van ‘De Plek’ op vrijdag 8 juni. Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed, geeft een woordje uitleg over dit bijzondere project waarvan de provincie de bouwheer was. Vervolgens zal directeur Christian Devos in het bijzijn van monseigneur Bonny, bisschop van Antwerpen, ‘De Plek’ symbolisch onthullen. Pastoor Bart Paepen licht toehoe de pastorale werking hiermeeinzet op een beter onthaal waarbij gemeenschapsvorming centraal staat.

  De Plek

  Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
  thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
  Er is niets te zien, en dat moet je zien
  om alles bij het zeer oude te laten.

  Er is hier. Er is tijd
  om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
  Daar moet je vandaag voor zorgen.
  Voor sterfelijkheid.

  Herman de Coninck

  Provincie Antwerpen

  08 | 06 | 2018

  Nieuwe ‘plekpleister’ in de Antwerpse kathedraal
  ‘De Plek’, een ontmoetingsplek voor kerkgangers en toeristen

  “De voormalige Sint-Janskapel achter de sacristie was een vergeten plekje. Ooit was er nog de zondagsschool gevestigd en de laatste jaren was het een veredelde berging. Maar na een grondige restauratie kunnen bezoekers de gewelven en het doksaal, jarenlang verborgen achter timmerwerk, weer bewonderen. Als bouwheer vond de provincie Antwerpen het belangrijk dat dit erfgoed geherwaardeerd werd”, geeft Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed aan. ‘De Plek’, zoals de kapel nu heet, is daarbij een tweede leven begonnen als een ontmoetingsplek voor zowel kerkgangers als toeristen.

  Vandaag werd ‘De Plek’ officieel geopend door gedeputeerde Luk Lemmens, monseigneur Bonny en directeur Christian Devos. De herbestemming van de kapel kadert in het verruimde bezoekersparcours en onthaalbeleid van De Kathedraal. Vanaf deze zomer zullen vrijwilligers in het portaal van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal bezoekers verwelkomen. Maar voor diepgaandere gesprekken kunnen ze gebruik maken van ‘De Plek’, waar men een hapje en een drankje kan nuttigen. Vrijwilligers zullen er de bediening verzorgen.

   copy richt stad antwerpen

  Tegelijk wil de nieuwe ruimte een rustplek zijn voor toeristen en bijdragen aan het gemeenschapsgevoel in de kathedraal, wat kadert in de pastorale werking. Uiteraard zal ook de vierende gemeenschap er samenkomen na de liturgische diensten. Tijdens de openingsuren is ‘De Plek’ toegankelijk voor toeristen, in eerste instantie op zaterdag, zondag en maandag.

   

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed

  Perscontact:
  Faye Van Impe, adviseur communicatie


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat Antwerpen mee stralen


  Stad lanceert campagne ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’


  ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’. Met die slogan voert de stad een nieuwe campagne tegen holebi- en transfobie. En daarvoor verandert zelfs het iconische stadslogo, de stralende A, even van uitzicht.

   

  De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de stad en dat er over belangrijke thema’s een dialoog kan ontstaan. Daarom lanceert ze elk jaar een hoffelijkheidscampagne. De voorbije twee jaar ging die over seksuele intimidatie. Dit jaar ligt de focus op holebi- en transfobie. Naast fysiek en seksueel geweld gaat het ook om verbaal geweld (zoals uitschelden en intimideren) tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

   

  Juni pride-maand

  “17 mei is internationale dag tegen Homofobie en Transfobie. En juni is in heel wat landen dé pride-maand. We vinden het daarom een goed idee om de campagne in deze periode te laten plaatsvinden. Bovendien is Antwerpen eind juni gaststad voor de European Transgender Council, een conferentie die transgenders op de kaart wil zetten. En zo nemen we meteen ook de aanloop naar onze eigen Antwerp Pride begin augustus”, vertelt schepen voor diversiteit Fons Duchateau. “De campagne heeft iets feestelijks en dat mag ook. We zijn tenslotte na Malta uitgeroepen tot het meest LGBTI-vriendelijke land ter wereld en het is fijn om dat in de verf te zetten. Maar we zijn er nog niet. De campagne dringt ook aan om correct en hoffelijk te blijven. Die boodschap moet jammer genoeg ook nog steeds benadrukt worden. We tolereren geen geweld, verbaal of fysiek, tegen de LGBTI gemeenschap.”

   

  Stralende regenboog-A

  De stad koos er dit jaar voor om haar icoon, de stralende A, in te zetten voor deze campagne. Op 11 juni ontwaakt Antwerpen in een regenboogstad. In de nacht van 10 op 11 juni verandert het stralende A-logo in een stralende regenboog-A. Zowel online (op het Instagram- en Facebook-account van stad Antwerpen en de website antwerpen.be) als in het straatbeeld (in het affichenetwerk en de signalisatie van 57 stadsgebouwen) zal die tijdelijke ‘grote omschakeling’ tot eind juni zichtbaar zijn.

   

  Verder worden enkele iconische gebouwen met regenboogkleuren verlicht: het MAS, de inkomhal van het Centraal Station en de voetgangerstunnel.

  • MAS: van zondag 10 juni om 21.30 uur tot maandag 11 juni om 6 uur en van maandag 11 juni om 21.30 uur tot dinsdag 12 juni om 6 uur.
  • Centraal Station: van maandag 11 juni om 00 uur tot zondag 17 juni om 24 uur.
  • Voetgangerstunnel: van maandag 11 juni om 6 uur tot dinsdag 12 juni om 22 uur.

   

  Tot slot worden ook de regenboogzebrapaden die de stad in het verleden liet aanbrengen (op de kruispunten Suikerrui - Ernest Van Dijckkaai en Lange Koepoortstraat – Minderbroedersrui - Sint-Paulusstraat) opnieuw geschilderd. Overigens werd recent nog een nieuw regenboogzebrapad ingehuldigd aan de Draakplaats.  

   

  Op deze eenvoudige maar krachtige manier toont de stad Antwerpen dat ze achter holebi’s en transgenders staat. En dat ze gelooft in diversiteit en respect. Niet door te focussen op wat ons zogezegd onderscheidt, zoals seksuele geaardheid, maar door te bezielen rond wat ons allemaal verbindt: het verlangen naar respect, liefde en waardering.

   

  Laat Antwerpen mee stralen

  De stad Antwerpen roept alle Antwerpenaars op om de boodschap ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’ mee uit te dragen. Dat doen ze door een pin met een stralende regenboog-A op te spelden. Die kan iedereen vanaf 20 juni gratis afhalen in de stadsloketten en politiekantoren, en in een latere fase ook op andere stedelijke locaties, zolang de voorraad strekt.  Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever - Fons Duchateau, schepen voor diversiteit

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Klimaatstrijd

  Provincie Antwerpen

  7 | 6 | 2018

  54931kg CO2-uitstoot minder dankzij Klimaatstrijd
  Twee maanden na lancering doen 66 van de 70 gemeenten mee aan Klimaatstrijd provincie Antwerpen

  Eind maart lanceerde de provincie Antwerpen de Klimaatstrijd, een wervende klimaatcampagne om haar inwoners en gemeenten aan te zetten om met kleine en grote inspanningen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Twee maanden na de lancering doen 66 van de 70 gemeenten mee en hielden alle individuele deelnemers samen 54 931 kg CO2 uit de lucht. De campagne loopt nog tot maart 2019.

  Wat is jouw missie?

  Elke inwoner van de provincie Antwerpen die de gratis For Good app downloadt, kan deelnemen aan de challenge de Klimaatstrijd. De app trackt je transport. Je eetgewoonten en meterstanden geef je zelf in. De app verwerkt alle gegevens en geeft dan aan hoeveel aardbollen er nodig zijn als iedereen leeft zoals jij. En dat is confronterend, maar zet ook aan tot actie. Via de challenge engageer je jezelf om missies te volbrengen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo kan je stijgen of dalen in het klassement. De ranking van de gemeenten is een afspiegeling van de resultaten van hun inwoners. Gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger bevestigt: “Deelnemers kiezen zelf hoe ze hun ecologische voetafdruk te lijf gaan: door minder vlees te eten, minder met de auto te rijden, de tv te laten voor wat het is en een boek te lezen, seizoensgroenten te eten, enzovoort. De Klimaatstrijders volbrachten tot hiertoe 1023 missies. De missie die het vaakst wordt gekozen is: ‘Eet deze week geen rood vlees en probeer alternatieven’. We blijven onze gemeenten en inwoners aanmoedigen zodat we allemaal samen nog vele tonnen CO2 uit de lucht kunnen houden.”

   

  De Klimaatstrijd in cijfers

  Door al deze missies tot een goed einde te brengen, spaarden de deelnemers op 10 weken tijd dus al 54931 kg CO2 uit. Het effect van deze besparing kan je vergelijken met 7 847 auto’s die voor 1 dag van de baan worden gehaald of 228 403 km dat er minder met de wagen gereden is. Om deze cijfers te berekenen gebruikte For Good formules van erkende adviesbureaus Ecolife en CO2logic. Inspanningen voor een beter klimaat kan je ook vertalen naar een compensatie van aarde-oppervlakte.


  Van links naar rechts: burgemeester Bart Seldeslachts van Kontich en gedeputeerden Jan De Haes en Rik Röttger. Handen uit de mouwen en voeten op de trappers voor de Klimaatstrijd!

   

  (Districts)Burgemeesters van Puurs, Edegem, Borgerhout en Deurne geven het goede voorbeeld. #deKlimaatstrijd

   

  66 gemeenten
  Van de 66 gemeenten die deelnemen aan de Klimaatstrijd, kwamen enkele burgemeesters van gemeenten die erg goed scoren in de Klimaatstrijd, op 6 juni naar de persconferentie over de Klimaatstrijd. We verwelkomden Jeroen Baert (Boom), Koen Metsu (Edegem), Koen Van den Heuvel (Puurs), Bart Seldeslachts (Kontich), Stephanie Van Houtven (districtsraadvoorzitster Borgerhout) en Tjerk Sekeris (districtsraadvoorzitter Deurne). Ze bewezen ze dat ze als beleidsmaker bereid zijn om op de fiets te springen voor een beter klimaat (zie foto’s).  Toerisme in eigen provincie

  “Deze zomer zet de provincie zoals elke zomer in op toerisme in eigen provincie. Ook dat heeft een grote impact op ons klimaat. Al wie niet in het vliegtuig stapt en vakantie houdt dichtbij huis, doet een mooie geste voor een beter klimaat. Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie pakken uit met een mooi zomerprogramma. Een rode draad hierin is het groeiende fietsbelevingsaanbod. Door recreatief fietsen bij het brede publiek te stimuleren hopen we ook op een mentaliteitswijziging die leidt tot een modal shift,” vertelt gedeputeerde bevoegd voor toerisme Jan De Haes. De unieke zomerarrangementen werden samengebracht onder de noemer Terra Nova: zo kan je onze provincie (her)ontdekken vanuit een boom, een kasteelbivak, vanop een ezel of een ‘retro velo’. Fietsen is één van de speerpunten van Toerisme provincie Antwerpen. Op 21 juni opent provincie Antwerpen De Velodroom, een gloednieuw fietsbelevingscentrum aan de Rupel in Boom. Op 23 juni staat de opening voor het groot publiek op het programma.

  De Strijdleiders
  Geen strijd voor een beter klimaat zonder vier inspirerende Strijdleiders. Elisabeth Van Lierop gooit hoge ogen met haar blog PlantBased, waar ze haar volgers de veganistische pap in de mond geeft en laat zien hoe je ecologie en stijl combineert. Antoine Geerinckx is de man achter CO2logic, een adviesbureau dat bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot in te perken. Hij richtte ook Greentripper op zodat mensen die reizen de impact van hun reis kunnen compenseren.  Cedric Hanet is één van de bezielers van Dagen Zonder Vlees en de oprichter van Greenway, een keten van vegetarische restaurants. Maarten Desmet ten slotte richtte samen met Koen Jaspers For Good op. Hun Doel? Bewijzen dat duurzaam leven niet beperkend hoeft te zijn. De vier Strijdleiders lopen vooraan in het peloton. Samen met de provincie Antwerpen sensibiliseren ze mensen om te ijveren voor een beter klimaat. Hun credo? ‘Wie duurzaam leeft, doet meer met minder.’ En ook: ‘Koop minder spullen en beloon jezelf met ervaringen zoals een massage of een concert.’ Lees meer over de Strijdleiders via www.deklimaatstrijd.be/nieuws.

   

  Waarom nog een klimaatcampagne?

  Uit de resultaten van de4e nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat mensen wakker liggen van het klimaatvraagstuk, maar niet altijd goed weten wat ze zélf kunnen doen om het klimaat mee te beschermen. De Klimaatstrijd biedt antwoorden en reikt burgers en gemeenten tools aan om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Wie wil, kan ook vrienden en familie warm maken om ook de Klimaatstrijd aan te gaan.

   

  Klimaat is een belangrijk thema voor provincie Antwerpen. Door rond klimaatmitigatie te werken, beperkt de provincie niet alleen de CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie, maar spoort de provincie ook gemeenten, burgers, scholen, bedrijven en andere partners aan om hetzelfde te doen. De provincie verkent ook nieuwe pistes richting klimaatadaptatie en –transitie. Klimaat is een thema dat vraagt om overleg met andere overheden, denk maar aan het burgemeestersconvenant, projectoproep klimaatsubsidies, broeikasgasinventaris, groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen, mobiliteitsadvies woon-werkverkeer, aandacht voor biodiversiteit op bedrijventerreinen, duurzaamheidsscreenings van het gebouwenpark, enzovoort.

   

   

  Omdat het klimaat een zaak is van ons allemaal, startte provincie Antwerpen en haar gemeenten de Klimaatstrijd. Een strijd om met kleine inspanningen het tij te doen keren. De Klimaatstrijd start bij jezelf, met je buren, in jouw gemeente. Hoe? Door duurzamer te leven en meer te fietsen, de verwarming lager te zetten, te recycleren, te isoleren, seizoensgroenten te degusteren, enzovoort. Neem deel en help je gemeente aan de titel ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’. Want de Klimaatstrijd is ook een wedstrijd.

  De 70 gemeenten van de provincie Antwerpen strijden niet alleen voor een betere planeet, maar ook tegen elkaar. De gemeente die zich het meest inzet en de meeste vooruitgang boekt, neemt in maart 2019 de felbegeerde titel van ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’ mee naar huis. www.deklimaatstrijd.be#deKlimaatstrijd

  PRAKTISCHE INFO DE KLIMAATSTRIJD

  Wanneer:
  De Klimaatstrijd loopt nog tot maart 2019.

  Waar:
  in alle gemeenten van de provincie Antwerpen

  Meer info:
  www.deklimaatstrijd.bewww.provincieantwerpen.be > vrije tijd
  www.terranova.be - www.develodroom.bewww.forgood.eco - www.plantbased.be -
  www.co2logic.com/nl - www.greentripper.orgwww.greenway.be  

  Beleidsverantwoordelijken:
  Rik Röttger, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Leefmilieu

  Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Toerisme en Groen- en Recreatiedomeinen

  E faye.vanimpe@provincieantwerpen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleiontginningsgebied Terhagen

   

     01 | 06 | 2018

  Startschot is gegeven voor sanering én inspraaktraject toekomstige inrichting Kleiputten Terhagen

  Het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen werd in het verleden gebruikt als stortplaats. Door deze historische verontreiniging is een sanering noodzakelijk. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst maken samen werk van deze verplichte sanering. Tegelijk werd het startschot gegeven voor het participatietraject waarbij inwoners en gebruikers mee de toekomstige inrichting van het gebied kunnen bepalen.

  De kleiputten Terhagen werden in het verleden gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Om de verontreiniging van dit gebied structureel aan te pakken moet dit gebied verplicht gesaneerd worden. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst, willen samen deze sanering zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

   

  Buurtbewoners en andere gebruikers hebben terechte vragen rond herbestemming, gebruik en toegankelijkheid van het gebied na de saneringswerken. Daarom spraken de projectpartners af om een participatietraject op te starten voor de toekomstige inrichting van het gebied. Doel is om samen met omwonenden en gebruikers van het gebied te komen tot een gedragen visie voor de invulling van de kleiputten Terhagen als een waardevol stuk groen waarbij recreatie mogelijk blijft. Het startmoment van dit participatietraject vindt plaats op woensdag 6 juni doorlopend van 19u tot 21u in De Schorre. Iedereen is welkom.

  Copyright: Compagnie Fotografie voor Provincie Antwerpen  Gedeputeerden Rik Röttger, Ludwig Caluwé en Jan De Haes benadrukken dat de provincie met een sterk partnerschap wil werken aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek. “Op een relatief korte periode zullen we niet alleen een asbeststort en een huisvuilstort saneren maar ook gaan we op 6 juni in coproductie met de bewoners en gebruikers een toekomst uitzetten voor een 55 hectare publiek toegankelijk gebied met kansen voor natuur en zachte recreatie. Zo wordt een nieuwe grote groene long toegevoegd aan de Rupelstreek als overgang tussen het huidig provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom en de actieve kleiontginning en het Natuurpuntgebied te Rumst.

  "Samen met de Provincie Antwerpen en de andere partners nemen we onze verantwoordelijkheid op om de stortplaatsen in het gebied definitief te saneren. De ligging van het projectgebied vlakbij de Rupel, biedt een unieke kans om de opvulgronden die nodig zijn om het project te realiseren, uitsluitend via de waterweg aan te voeren" zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Dankzij het transport via de waterweg vermijden we dat vrachtwagens door woonwijken moeten rijden. Scheepvaart op de Rupel is mogelijk met binnenschepen die tot 2.000 ton kunnen transporteren; met één schip kunnen 140 vrachtwagenritten vermeden worden. In totaal worden zo meer dan 400.000 vrachtwagenritten uitgespaard. Ook het jaagpad langs de Rupel, waar heel wat buurtbewoners en recreanten gebruik van maken, zal tijdens de werken steeds beschikbaar blijven.

   

  Ook BAM ziet belangrijke maatschappelijke meerwaarde in de samenwerking. Jan Van Rensbergen verduidelijkt: “Door tijdens de Oosterweelwerken de Antwerpse Ring in de diepte aan te leggen, verhogen we niet alleen de leefbaarheid in de ringzone. Door een deel van de grondvolumes die daar beschikbaar komen te gebruiken voor de noodzakelijke sanering van de kleiputten in Rumst en Boom, draagt BAM ook hier bij aan de realisatie van een gezondere omgeving, waarvan de omwonenden en gebruikers van het gebied dankzij het participatietraject zelf mee de toekomstige invulling kunnen bepalen.

   

  Voor Geert Antonio, burgemeester van Rumst is het belangrijk dat het traject past binnen de huidige plannen van de deelgemeente: “Terhagen staat de volgende jaren met verschillende projecten in de steigers. Deze samenwerking is belangrijk om er een Terhagen aan de steiger van te maken. Wij hebben  voor onze inwoners bekomen dat alle grondaanvoer voor de verplichte sanering via schip zal gebeuren en niet jarenlang via vrachtwagens door onze dorpskernen. Wij hebben ook gevraagd dat onze inwoners meebepalen hoe dit gebied na de sanering een groen gebied kan blijven dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien zal Terhagen een steiger aan de Rupel hebben.


  Gebiedsprogramma Rupelstreek
  De Rupelstreek bestaat uit de gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst en is een streek met een zichtbaar gemeenschappelijk verleden. De industriële ontwikkeling, gekoppeld aan de baksteennijverheid en de Rupel, legde de streek in een bepalende plooi, letterlijk. De uitdagingen waarvoor de streek staat, zijn divers en verschillend tussen de gemeenten, maar er liggen ook heel wat gemeenschappelijke problematieken én potenties.

  PRAKTISCHE INFO

  Meer info:
  www.kleiputtenterhagen.be

  Beleidsverantwoordelijken:
  Rik Röttger, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Rupelstreek

  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Financiën en voorzitter POM

  Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Groen- en recreatiedomeinen


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!