NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • ONZE FRANK
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  29-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ruiming waterlopen mooi op schema voor natte periode

  De provincie waakt erover dat haar aannemers tegen de jaarwisseling alle belangrijke onbevaarbare waterlopen geruimd hebben. Het is momenteel de piekperiode van de jaarlijkse regenval. In december en januari valt maandelijks gemiddeld 19 dagen neerslag. Het regenwater moet dan via de waterlopen veilig en vlot weggevoerd kunnen worden van woonkernen of landbouwgebieden.

  Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten. Overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen worden uit de beken gehaald. Over een gezamenlijk traject van 2.400 kilometer moet het water vlot en gecontroleerd stroomafwaarts kunnen vloeien om te voorkomen dat het buiten de oevers treedt. Het onderhoud kost jaarlijks bijna 5 miljoen euro.

  Gedeputeerde Jan De Haes, sinds recent bevoegd voor Leefmilieu, voegt daaraan toe: “De vlotte doorstroming van de waterlopen is cruciaal. Door veranderende weersomstandigheden komt het echter meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. De provincie investeert dan ook alsmaar meer middelen in de aanleg van overstromingsgebieden en pompinstallaties en in het herstel van valleigebieden.

  Ongeveer 70% kan machinaal geruimd worden

  Provinciaal waterbeleid
  De provincie zag in 2014 haar bevoegdheid inzake het waterbeleid verdubbelen toen de Vlaamse regering de gemeenten toelating gaf de zorg voor hun waterlopen aan de provincie over te hevelen. 95% van de Antwerpse gemeenten hebben daaraan gevolg gegeven. Dit betekende niet alleen een enorme besparing bij de gemeentes maar ook een sterkere professionalisering van het waterlopenbeheer. Waterlopen stoppen niet aan gemeentegrenzen. De provincie denkt en handelt in termen van stroomgebieden en valleien. Het beheer van de waterlopen is dan ook op het lijf van de provincies geschreven.

   

  Buur van een waterloop?

  De provincie maakt een planning volgens hoogdringendheid op. Burgers kunnen ook hindernissen in de provinciale waterlopen melden via www.meldpuntwaterlopen.be. Door op tijd problemen te signaleren, kan erger voorkomen worden. Een buur van een waterloop moet ook voldoende afstand tot de waterloop bewaren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m) en doorgang verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Ringland

  Beste Ringland-sympathisant,

   
  Dit ontroerende gedicht moet je zeker lezen. Maud schreef het over onze droom. Dat is waar ze heel goed in is. Maud is de Antwerpse stadsdichter. 
  Ze schonk dit gedicht aan Ringland. Dat is haar engagement.

  Iemand schrijft een gedicht, een team tekent plannen voor tunnels, iemand bouwt een website, veel mensen zingen op het Ringland-festival, een ploegje zet een mobiliteitsmarkt op en informeert andere burgers, een hoop mensen bussen deur aan deur 70.000 flyers. Als je wil, kan ook jij bij dit alles meewerken als vrijwilliger. Die hulp kunnen we hard gebruiken.

  Je kan nú ook nog iets anders doen voor Ringland

  In dit overzicht zie je wat we allemaal al samen met onze burgerbeweging gerealiseerd hebben en wat ons nog te doen staat. Wil jij ons mee helpen, zodat we kunnen volhouden en het vele werk dat er nog te doen is, kunnen voortzetten?
   
  We kunnen niet elk jaar een crowdfunding doen of een kunstveiling organiseren om de vele kosten voor onze studies, website, lonen, administratie, drukwerk enzovoort betaald te krijgen. Regelmatige steun, dat is wat we nú nodig hebben. Jij kan daarvoor zorgen door maandelijks een klein bedrag te schenken via een permanente opdracht. Hieronder lees je hoe je dat kan doen.

  Elke gift, groot of klein, is meer dan welkom. Zo kunnen we nog enkele jaren voort. Tot Ringland gegarandeerd is. Tot het kind van het gedicht kan zeggen: ‘Mama, ik ga op Ringland spelen’.

  Hartelijk dank!
  Peter Vermeulen, projectleider Ringland

  Zo kan je ons steunen  


  Een maandelijkse permanente opdracht of een gewone gift regel je het gemakkelijkst via internetbankieren. Gebruik volgend rekeningnummer: Koning Boudewijnstichting 
  BE10 0000 0000 0404
  Vermeld zeker de code van Ringland:  ***017/1590/00714***
  Veel mensen geven tussen 5 en 20 euro per maand. Als je gift aan Ringland in een jaar minstens 40 euro bedraagt, krijg je in februari van het jaar daarop automatisch een fiscaal attest voor belastingaftrek.
  Dank voor elke gift, groot of klein!
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEITENTROFEE 2018


  Vier genomineerden voor Geitetrofee 2018


  Elk jaar reikt het district Wilrijk de Geitetrofee uit. Voor 2018 zijn er vier genomineerden: Jan Verbert, Pierre Boschmans, Francis Van Eycken (van ‘Samen-niet alleen’) en Marc Fransen. De Wilrijkenaars kiezen de winnaar op de nieuwjaarsdrink van het district op vrijdag 28 december 2018.

   

  De jury voor de Geitetrofee, bestaande uit leden van de Wilrijkse districtsraad, het districtscollege en de lokale pers, selecteerde vier personen voor de trofee. Allen hebben ze zich het afgelopen jaar ingezet voor het district en zijn inwoners of Wilrijk op een positieve manier in het nieuws gebracht.

   

  1. Francis Van Eycken zet zich samen met een team van actieve vrijwilligers in voor de vereenzaamde senioren in Wilrijk. Onder de naam 'Samen-niet alleen' nam de werkgroep twee jaar geleden een nieuwe start. Praatgroepen in de dienstencentra en razend populaire dansnamiddagen in het cultuurcentrum zijn maar een paar verwezenlijkingen van deze werkgroep.

   

  1. Marc Fransen is tot ver buiten Antwerpen bekend als nieuwsanker van de regionale tv-zender ATV, waar hij eind november zijn laatste nieuwsuitzending presenteerde. Sinds enkele jaren maakt hij ook de podia onveilig met de Grungblavers. Fransen is een geboren en getogen Wilrijkenaar. Hij speelt onder meer toneel bij Arsnoevoo en praat de loopwedstrijd Geitencorrida aan elkaar.

   

  1. Jan Verbert richtte in 1977 mee 'Handel en Industrie Wilrijk' (HIW) op. Deze organisatie verenigt de bedrijven van onder meer de industriezone Terbekehof en onderhoudt de contacten met de lokale overheid. Ook draagt de organisatie elk jaar bij voor de kerstboom op de Bist. Al 40 jaar is Jan een van de drijvende krachten achter HIW, maar hij zette zich ook in voor onder andere het Diontheater.

   

  1. Pierre Boschmans verenigt als voormalig frituuruitbater en tekenaar twee typisch Belgische fenomenen: frieten en strips. Hij combineerde zijn passies al in 2008 in 'Het Brozen Barakske', een hommage aan de frituurcultuur in de vorm van een beeldverhaal. Vorig jaar bracht Pierre de opvolger 'De Coloradogeest' uit. Daarin zijn opvallende bijrollen weggelegd voor Wilrijk, Lange Wapper en de legendarische frituur 'Den Boxer' op de Bist.

   

  Stemmen tijdens de oudejaarsdrink

  De stemming voor de Geitetrofee vindt plaats tijdens de nieuwjaarsdrink van het district Wilrijk, op vrijdag 28 december 2018 op de Bist. Tussen 17 en 19 uur kan elke bezoeker zijn stem uitbrengen voor een van de drie kandidaten. In ruil voor hun stem krijgen de bezoekers een gratis drankje, een hartverwarmend geschenk en versnaperingen uit een van de foodtrucks aangeboden. De Geitetrofee wordt meteen na de stemming  uitgereikt door het Wilrijkse districtscollege omstreeks 19 uur in de concerttent.

   

  Aansluitend op deze uitreiking wordt het feestelijke startschot gegeven voor de derde editie van Wintervonk. Dit meerdaags familiefestival loopt van 28 tot en met 31 december. Meer informatie over dit festival vindt u op www.wintervonk.be.  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoboken nieuws
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   geplande betonneringswerken aan de Kioskplaats/ Antwerpsesteenweg..

  www.hoboken.be
  03 338 30 16
  Beste bewoner
  De werken aan de Kioskplaats vorderen. De aannemer is nu zo ver dat hij voor de aanleg van de sporen en de rijweg beton zal storten. Dit kan echter tot bijkomende hinder leiden.
  De werken
  Over de ganse lengte van Kioskplaats tussen de Kapelstraat en de Berkenrodelei, inclusief het kruispunt van de Kioskplaats/Louisalei/Antwerpsesteenweg moet de aannemer een betonlaag storten.
  Het storten van beton is weersgevoelig. Als de weersomstandigheden het toelaten zal de aannemer deze werken uitvoeren op 6/12, 11/12, 14/12 en 19/12.
  Hinder
  Deze werken kunnen extra hinder met zich meebrengen. Het aanleggen van een weg in beton is immers een delicaat werk. Daarom zal er op die dagen reeds om 6.00 uur activiteit op de werf zijn. Deze werken kunnen niet stilgelegd worden. De kans bestaat dat de aannemer ’s avonds en ’s nachts moet verder werken aan die betonnering. Dit kan voor geluidshinder zorgen.
  Let wel, dit is niet alle dagen het geval, maar slechts op de dagen dat het beton gestort wordt. Dus op 6/12,11/12,14/12 en 19/12.
  Meer info
  Voor meer informatie kan u terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.
  Met vriendelijke groeten
  Veronique Van Langenhove Tom De Boeck
  districtssecretaris districtsschepen publiek domein
  Infobrief

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN NIEUWS

                                  


  Persbericht
  Provincie Antwerpen

  03 | 12 | 2018

  Nieuw provinciebestuur presenteert ambitieus bestuursakkoord
  N-VA en CD&V-gedeputeerden stellen provincieraad en bestuursakkoord voor

  Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend, met deze kernwaarden vat het Antwerpse provinciebestuur de nieuwe legislatuur aan. De provincieraadsleden werden vandaag in de raadszaal van het Provinciehuis beëdigd. De kersverse deputatie deed vervolgens het bestuursakkoord uit de doeken, dat inzet op een provincie Antwerpen die als performant overheidsniveau een waardevolle, ondersteunende partner is voor de lokale besturen. Luk Lemmens van N-VA blijft eerste gedeputeerde. Nieuwkomer is Kathleen Helsen van CD&V. Daarnaast verlengen Jan De Haes (N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V) hun mandaat. Ludwig Caluwé wordt na drie jaar vervangen door Mireille Colson (N-VA).

  Nieuwe provincieraad

  In de nieuwe provincieraad zetelen voortaan 36 provincieraadsleden, de helft minder dan in de vorige legislatuur, waaronder vier in plaats van zes gedeputeerden.

  Kris Geysen (N-VA) bestendigt zijn voorzitterschap van de provincieraad. Primeur is dat voortaan niet enkel de meerderheid maar ook de oppositie een ondervoorzitter voordraagt. Op deze manier versterkt de provincieraad het democratische debat. CD&V en Vlaams Belang stelden Lili Stevens en Jan Claessen als ondervoorzitters voor.

  Bevoegdheden

  • Luk Lemmens, eerste gedeputeerde en woordvoerder van de deputatie, bevoegd voor Algemeen Beleid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunningen, Stedenbouwkundige Beroepen, Mobiliteit, Provinciaal Onderwijs, Erfgoed, Erediensten, Sportpaleis
  • Kathleen Helsen, tweede gedeputeerde, bevoegd voor Werk, Plattelandsbeleid, Sociale Economie, Flankerend Onderwijsbeleid, Europese Samenwerking, Wonen, de Warande, Kamp C, Kempens Landschap
  • Jan De Haes, derde gedeputeerde, bevoegd voor Milieu en Natuur, Waterbeleid, Toerisme, Recreatie- en groendomeinen, Personeel, Communicatie, Campus Vesta, Kempens Landschap
  • Ludwig Caluwé, vierde gedeputeerde, bevoegd voor Economie, Innovatie, Landbouw, Financiën, Logistiek en Vastgoed, ICT, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Havencentrum


  Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend

  Het nieuwe provinciebestuur trekt voluit de kaart van een zuinig en performant beleid. In de vorige legislatuur sloeg de provincie Antwerpen met de focus op grondgebonden bevoegdheden een nieuwe weg in. Met een flinke scheut ambitie wordt dit pad verder uitgediept. Naast de decretale opdrachten wordt ingezet op de kerntaken waarmee de provincie een verschil maakt en een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde heeft.

  We gaan voor een efficiënt bestuur dat zijn dienstverlening regelmatig evalueert en zijn processen durft te herdenken. Daarnaast incorporeren we zowel in de dagelijkse werking, beslissingen als organisatiecultuur duurzaamheid als kernwaarde. De provincie Antwerpen onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties als toetssteen voor alle beslissingen.

  De provincie versterkt zijn positie als partner van enerzijds de Vlaamse Overheid en anderzijds de lokale besturen. Als een dienstbaar bestuur stemt het zijn beleid af op een B2B-beleid, van bestuur tot bestuur, en richt het zich in mindere mate rechtstreeks naar de burger. Het is een open bestuur dat evenwel met een doordachte participatie zijn inwoners actief betrekt bij het beleid.

  Blikvangers uit het bestuursakkoord

  1. Afschaffing subsidie aan politieke partijen: halvering aan begin legislatuur met lineaire daling tot 0 euro tegen 2024.
  2. Verlaging aantal commissies van 12 naar 4.
  3. Provinciebelastingen stijgen niet deze legislatuur.
  4. Verdubbeling budget voor de aanleg van fietsostrades en bovenlokale fietsinfrastructuur a rato van 1 miljoen euro per jaar.
  5. Een scherper ruimtelijk beleid met het nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan Antwerpen.
  6. Een ambitieus integraal waterbeleid, duurzaam milieu- en natuurbeleid en innovatief energiebeleid, en een Klimaatplan 2030 voor de eigen organisatie.
  7. Een sterke eerstelijnsoverheid voor land- en tuinbouwbedrijven met focus op ruimte voor landbouw.
  8. Een geïntegreerd plattelandsbeleid met aandacht voor leefbare dorpen.
  9. Versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van onze bedrijven met aandacht voor knelpuntberoepen via een activerend flankerend onderwijsbeleid en voor samenwerking met onze kennisinstellingen rond innovatie.
  10. Een provinciaal onderwijs met op expertise afgebakende onderwijsvormen, domeinen en studierichtingen met aandacht voor gelijke kansen, talentontwikkeling en excellentie.
  11. Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod dat een impuls geeft aan de toeristische economie.
  12. De verbinding van het mondiaal beleid aan het Klimaatplan 2030. Uitstoot die in de bedrijfsvoering van de provincie Antwerpen niet of enkel tegen een zeer hoge kost kan teruggedrongen worden door interne maatregelen, wordt via internationale bebossingsprojecten gecompenseerd.

  Groepsfoto provincieraad en deputatie - Copyright: provincie Antwerpen

  .

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, eerste gedeputeerde en woordvoerder van de deputatie
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws uit Hoboken

  HOBOKEN

  Ook dit jaar kwam de Sint ons een bezoek brengen aan onze brave kinderen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilrijk zoekt kandidaat-winnaars voor de Geitetrofee =
  ==

   

  Wij steunen de kandidaat  PIERRE BOSCHMANS.

   

   

   

   

  WIE is PIERRE BOSCHMANS ?

   

   

  Dat is niet zo gemakkelijk uit te leggen…tenzij je er zijn ‘stripalbum’ bij haalt…

  Zijn vorige (strip-)boek was een succes…

  ‘Het broze barakske’ was niet enkel een ode aan de ‘frietkramen; het was tegelijk fenomenaal hoe de heer Boschmans

  in opdracht van zijn echtgenote-Marie-Louise Van Dorst -die het scenario schreef…in het Frans en in het Nederlands

  een heel boek bijeen tekende en van tekst voorzag.

  Zijn huidige strip is in feite nog Wilrijkser dan de vorige.

   

  Inderdaad DE COLORADOGEEST of van patat naar frit heeft (toevallig!) veel herkenning met het fritkot van Pierre,

  En eveneens herkenbaar zijn de vele (strip)-figuren die in Wilrijk ronddwalen…

   

  Dus :  STEM OOK VOOR PIERRE

   

   Tekst = Leo Spaey

  Foto = Georges Peeters

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilrijk zoekt kandidaat-winnaars voor de Geitetrofee ===

   

  Wij steunen de kandidaat  PIERRE BOSCHMANS.

   

   

   

   

  WIE is PIERRE BOSCHMANS ?

   

   

  Dat is niet zo gemakkelijk uit te leggen…tenzij je er zijn ‘stripalbum’ bij haalt…

  Zijn vorige (strip-)boek was een succes…

  ‘Het broze barakske’ was niet enkel een ode aan de ‘frietkramen; het was tegelijk fenomenaal hoe de heer Boschmans

  in opdracht van zijn echtgenote-Marie-Louise Van Dorst -die het scenario schreef…in het Frans en in het Nederlands

  een heel boek bijeen tekende en van tekst voorzag.

  Zijn huidige strip is in feite nog Wilrijkser dan de vorige.

   

  Inderdaad DE COLORADOGEEST of van patat naar frit heeft (toevallig!) veel herkenning met het fritkot van Pierre,

  En eveneens herkenbaar zijn de vele (strip)-figuren die in Wilrijk ronddwalen…

   

  Dus :  STEM OOK VOOR PIERRE

   

   Tekst = Leo Spaey

  Foto = Georges Peeters

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MERKSEM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Merksem op zoek naar topsporters en verdienstelijke sportclubleden


  Op dinsdag 19 februari 2019 zet het district Merksem de prestaties van haar topsporters en verdienstelijke sportclubleden in 2018 in de kijker. Sporters nomineren voor de viering kan tot 13 december.

   

  Het district Merksem viert sporters die in 2018 kampioen werden op een Belgisch, Vlaams ofProvinciaal kampioenschap en sporters die deelnamen aan een Europees of Wereldkampioenschap, Wereldspelen, Olympische of Paralympische Spelen. Burgers kunnen zelf sporters nomineren door een motivatie en duidelijke portretfoto van de sporter te mailen naar de sportantenne via sportantenne.merksem@stad.antwerpen.be. De deadline voor het indienen van nominaties is donderdag 13 december.

   

  Naast de sporters die een titel behaalden en gevierd worden, zijn er nog laureaten:

  • Van elke Merksemse sportclub die is aangesloten bij de sportraad wordt er ook een ‘verdienstelijk clublid’ gevierd dat sportief of extrasportief uitblonk in 2018. De sportclubs nomineren zelf een clublid.
  • De G-sporttrofee wordt toegekend aan een persoon die in 2018 bijdroeg aan het stimuleren van G-sport in Merksem, of een Merksemnaar die zich inzette voor G-sport in het algemeen.
  • Als kers op de taart wordt tijdens de viering bekendgemaakt wie de Merksemse sportambassadeur voor 2019 is.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jazz, blues en rock-‘n-roll in Hoboken voor de vijfde editie van Tournée Musicale


  Op vrijdag 23 november vindt voor de vijfde keer Tournée Musicale plaats: een gratis muzikaal evenement op elf verschillende locaties in Hoboken. De beste folk-, blues- en jazzartiesten uit de regio treden op tussen 19 en 2 uur. Tournée Musicale wordt afgesloten in cultuurcentrum Gravenhof.

   

  Sinds 2014 organiseert Hoboken elk jaar Tournée Musicale. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers op verschillende locaties kennismaken met lokale artiesten die allerlei stijlen brengen: van rock-‘n-roll met The Wheely-Dan Band, over jazz met het kwartet van Ruben Verbruggen, tot country en blues met Little Jimmy aka Don Croissant.

   

  Deze vijfde editie van Tournée Musicale vindt plaats op 23 november tussen 19 en 2 uur. Twaalf muzikale groepen brengen hun repertoire op elf verschillende locaties, op wandelafstand in Hoboken-centrum.

   

  Alle info staat op www.gravenhof.org. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEURNE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Winnaars Cultuurprijzen Deurne 2018 zijn bekend


  Naar jaarlijkse gewoonte eren het district Deurne en de cultuurraad verdienstelijke Deurnenaars of verenigingen uit de artistieke en culturele wereld met de Cultuurprijzen. De zogenoemde Laureaten van de Kunst die de Cultuurprijzen 2018 winnen zijn momenteel bekend: De Reuzen van Deurne vzw, hiphopduo blackwave. en de leerlingen van de Spectrumschool Deurne. Zij worden op zondag 27 januari 2019 in cultuurcentrum Deurne in de bloemetjes gezet.

   

  Na 20 succesvolle edities, zet het district Deurne in januari opnieuw 3 verdienstelijke Deurnse verenigingen, groeperingen of Deurnenaars in de bloemetjes. Dankzij een stemming lieten Deurnenaars weten wie hun favoriete Laureaten van de Kunst zijn. Een professionele jury besliste daarop wie volgens hen cultureel Deurne in 2018 op de kaart zette in 3 categorieën: de carrièreprijs, blikvangersprijs en beloftevol talent. Volgende Laureaten van de Kunst 2018 werden genomineerd en ontvangen een prijs voor hun culturele verdienste:

  • Carrièreprijs
   De Carrièreprijs gaat naar De Reuzen van Deurne vzw, de grootste reuzenfamilie van Antwerpen. Hun verhaal begint in 1977 met de geboorte van de Preutelmadamme. Ondertussen paradeert de lijvige reuzenfamilie elk jaar in september tijdens de Bevrijdingsfeesten onder grote belangstelling door de straten van Deurne.
  • Blikvangersprijs
   Jazzy hiphopband blackwave. sleept de Blikvangersprijs in de wacht. Het jonge duo Jaywalker en Deurnenaar Willem Ardui ontmoette elkaar  voor het eerst in de cafetaria van AZ Monica in Deurne. Niet veel later ontstond blackwave. Het duo was te zien op het podium van Pukkelpop 2017 en Rock Werchter 2018 en speelt in november nog voor een uitverkochte AB. Met de single Elusive domineerde blackwave. de Belgische radio. Sindsdien zijn ze niet meer weg te denken uit de (nationale) hiphopscene.
  • Beloftevol talent
   De leerlingen van de Spectrumschool Deurne worden in de bloemetjes gezet als Beloftevol Talent n.a.v. hun verhalen die door auteur Fikry El Azzouzi werden gebundeld in het boek Mogen de wijze jongens winnen, gij weet. Daarin vertellen jongeren uit het beroepsonderwijs over hun land van herkomst, racisme, culturele spanningen tussen het thuisfront en de gewoonten in de buitenwereld, maar willen ze vooral opboksen tegen de clichés die er heersen over leerlingen uit het beroepsonderwijs. In oktober werd hun boek op veel enthousiasme onthaald tijdens de presentatie in De Roma.

   

  Uitreiking cultuurprijzen 2018

  De uitreiking van de Cultuurprijzen vindt plaats op zondag 27 januari 2019 in cultuurcentrum Deurne, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne. Het is een feestelijke viering met een wervelende show waar woord, beeld en muziek de hoofdrol spelen. De viering wordt afgesloten met een receptie. De pers is hierbij van harte welkom. Het aanvangstuur wordt later meegedeeld.

   

  Ook publiek is na inschrijving welkom op de viering ‘Cultuurprijs 2018’. Inschrijven kan tot 20 januari 2019 via het telefoonnummer 03 360 85 50 of via ccdeurne@stad.antwerpen.be.   

   

   

  Alle info staat ook op www.deurne.be. Klik hier voor  de rechtstreekse link.

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Winteroever brengt winterse gezelligheid naar Linkeroever


  Voor het veertiende jaar slaan verenigingen van Linkeroever de handen in elkaar om hun wijk enkele weken onder te dompelen in een gezellige winter- en kerstsfeer. Tussen 1 december en

  12 januari kunnen bezoekers genieten van een meezingconcert voor het goede doel, een kerstbazaar, de kerstboomverbranding en vele andere activiteiten. District Antwerpen zorgt voor de nodige ondersteuning.

   

  Tijdens de komende winterperiode kunnen bezoekers en bewoners van stad en district Antwerpen terecht op Linkeroever voor lokale gezelligheid. Kleinschalige winter- en kerstactiviteiten zorgen voor een gevoel van verbinding en een geanimeerde eindejaarsperiode.

   

  Zingen voor het goede doel
  Winteroever start de kerstperiode steeds met een concert. Zo trad in het verleden onder meer Herman Van Veen op, maar dit jaar is het de beurt aan Solidariteitskoor Frappant. De opbrengst van het concert in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk gaat naar een goed doel. Ook de culturele vzw Anna3 verzorgt een meezingconcert. Zij nodigen iedereen uit om mee kerstliederen te komen zingen.

   

  Zaterdag 1/12 om 20.15 uur, concert koor Frappant, tickets via www.ho-bie.be/kaarten-winterfestival
  Zaterdag 22/12 om 20 uur, concert ANNA3, tickets via www.anna3.be

  Kerststal en Driekoningenzingen
  Al 45 jaar bouwt KWB op Linkeroever een kerststal. Hun werk is te bewonderen op het pleintje op de hoek van de Melis Stokelaan en de Gloriantlaan. Op de dag van Driekoningen is er aan de kerststal een nieuwjaarsborrel. Die avond worden er ook kerstliederen gezongen aan de kerststal.


  De kerststal staat er van 8/12 tot 14/1, gratis
  Driekoningen, zondag 6/1, 19 uur, nieuwjaarsborrel en zangstonde, gratis

  Circusacts om van te smullen
  In het Sint-Anneke Centrum kan iedereen genieten van een uitgebreid buffet. De mensen van Cirque de Sac verwennen de aanwezigen niet alleen culinair, maar tonen ook spectaculaire circusacts.


  Zondag 2/12 vanaf 12 uur, inschrijven via www.winterfestival-linkeroever.be  

  Glühwein staat klaar op kerstbazaar
  Zowel WZC Hof ter Schelde als het Dienstencentrum Linkeroever organiseren een kerstbazaar, met  lekkere warme wafels, pannenkoeken, appelbeignets, warme chocomelk of glühwein. En uiteraard geschenkjes voor onder de kerstboom: er worden mooie kerststukjes en breiwerkjes die de bewoners maakten aangeboden. In het dienstencentrum loopt de Kerstman rond en treedt het koor Stratosfeer op.


  Vrijdag 14/12 en zaterdag 15/12, van 14 uur tot 17 uur, gratis

  Lange Wapper Winterfeest
  Aan de scoutsbasis 1e FOS Sea-Scouts Lange Wapper aan de Beatrijslaan kan er gezellig verbroederd worden rond vuurkorven. Er zijn kerstknutselwerkjes te koop die als originele geschenkjes dienst kunnen doen. Natuurlijk zijn er ook hapjes en drankjes en zorgen de scouts voor animatie.


  Zondag 16/12, van 13 uur tot 17 uur, gratis

  Theater met brunch
  Theatergezelschap Gloriant combineert naar jaarlijkse traditie een toneelstuk met een kerstbrunch. Dit jaar brengen ze een hommage aan Hugo Claus omdat het 10 jaar geleden is dat de schrijver stierf. Daarna is er een brunch met aperitief.


  Zondag 16/12, 11 uur, zaal De Roos, Suikerdijkstraat 77, 2070 Zwijndrecht, 25 euro. Inschrijven via www.theatergloriant.be.


  Kerstboomverbranding
  Winteroever sluit alle festiviteiten af met een grootse kerstboomverbranding. Dat is het traditionele einde van de eindejaarsperiode. Op het Frederik van Eedenplein kan iedereen letterlijk genieten van de warmte die de kerstbomen uitstralen, en samen met een glaasje cava of glühwein in de hand klinken op het nieuwe jaar. De verenigingen die meewerken aan Winteroever voorzien kraampjes met drank en hapjes die ze verkopen ten voordele van hun werking.


  Zaterdag 12/1, vanaf 17 uur, Frederik van Eedenplein, gratis

   

   

  Alle info staat ook op www.districtantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BORGERHOUT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   


  Schitter in het donker met blacklight badminton of fluo futsal


  Tijdens het weekend van 16, 17 en 18 november viert de Borgerhoutse badmintonclub ‘Amateurs BC’ haar 50ste verjaardag. Om deze mijlpaal te vieren, wordt sporthal Plantin Moretus volledig verduisterd voor sporten in blacklight. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 november is het al badminton wat de klok slaat, met workshops badminton voor scholen, gratis badminton voor iedereen en een clubtornooi. Alle sporters worden uitgenodigd om te komen spelen met fluo-schmink en fluo-kleding. Op zondag 18 november nemen zaalvoetballers de sporthal over voor een fluo-futsaltornooi.

   

  Ter gelegenheid van hetjubileum van Badmintonclub ‘Amateurs BC’ wordt de volledige sporthal Plantin Moretus, van inkomhal tot kantine, verduisterd en met blacklight belicht. Het event start op vrijdag en eindigt zondagavond. 

   

  Op vrijdag 16 november tussen 8.40 en 15.20 uur komen meer dan 600 leerlingen van 14 verschillende Borgerhoutse scholen zich helemaal uitleven in fluo-outfits en met fluo-schmink. Enkele lesgevers geven basistechnieken van het badminton mee aan de leerlingen.

   

  Op vrijdagavond tussen 19 en 23 uur is iedereen welkom om vrienden, familie of collega’s uit te dagen voor een spelletje blacklight badminton. Deelname is gratis, instappen kan doorlopend en inschrijven is niet nodig. Hoe lang deelnemers kunnen spelen is afhankelijk van de drukte. Belangrijke tip: deelnemers sprokkelen het best ook een passende outfit bij elkaar. Hoe meer fluo ze dragen, hoe zichtbaarder ze zijn. Een kleine voorraad fluoschmink wordt voorzien door de badmintonclub, maar enkel zolang de voorraad strekt.

   

  Op zaterdag 17 november is het feest en clubtornooi van de jarige badmintonclub Amateurs BC met eigen leden en bevriende clubs. Dit deel is enkel toegankelijk voor genodigden en pers.

   

  Op zondag 18 november nemen voetballers de zaal over. Kras Sport organiseert dan een blacklight-futsaltornooi met een fluorescerende voetbal in een donkere zaal.

   

  Meer info over dit event vinden geïnteresseerden op www.borgerhout.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WILRIJK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Wilrijk zoekt kandidaat-winnaars voor de Geitetrofee


  Op vrijdag 28 december reikt het district Wilrijk de jaarlijkse Geitetrofee uit. Kandidaturen voor deze ereprijs zijn welkom tot en met 30 november.

   

  Het districtsbestuur reikt de Geitetrofee elk jaar uit aan een verdienstelijke persoon, groep of vereniging die zich dat jaar heeft ingezet voor Wilrijk, de typische eigenheid van het district of zijn bevolking. De recentste laureaat is striptekenaar Sarina Ahmad, die het ontwerp maakte voor de Jommeke-stripmuur. Aan de prijs zijn een bronzen beeldje en een geldprijs verbonden.

   

  Kandidaturen welkom tot en met 30 november

  Iedereen kan een kandidaat voor deze prijs voorstellen. De kandidaturen, vergezeld van een korte begeleidende nota, kunnen tot en met vrijdag 30 november 2018 worden ingediend via district.wilrijk@stad.antwerpen.be of per brief (District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk). Aan welke criteria een kandidaat-winnaar van de Geitetrofee moet voldoen en nog andere info, is terug te vinden op www.wilrijk.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

   

  Stemmen en uitreiking op de nieuwjaarsdrink

  Uit alle inzendingen worden drie genomineerden geselecteerd. Een vakjury en de bewoners van Wilrijk zullen vervolgens uitmaken wie de Geitetrofee in de wacht sleept. De stemming en de uitreiking van de trofee vinden plaats op de eindejaarsjaarsdrink van het district Wilrijk op vrijdag 28 december 2018 op de Bist.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DIEVE BENDES

  Beste buren,

  Op verzoek van de politie Antwerpen zenden wij u hierbij de weergave van hun persbriefing van 6 november:
   

  Opgelet voor valse deur-aan-deurverkopers

  Politiezone Antwerpen heeft op korte tijd meerdere meldingen ontvangen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van Engie of Securitas. Ze proberen bij mensen thuis binnen te raken, zogezegd om de ketel na te kijken of om een alarminstallatie te verkopen. De politie vermoedt dat het gaat om listige dieven en maant aan tot voorzichtigheid.
  Engie benadrukt dat het niet op deze manier te werk gaat. Securitas biedt zijn diensten zelfs helemaal niet via deur-aan-deurverkoop aan particuliere klanten aan.
   

  Op je hoede

  Wees op je hoede als men je aan de deur zaken probeert te verkopen. Meestal gaat het om vlotte praters die mensen gemakkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent.
   

  Ongerust? Bel 101

  Bij ongerustheid of discussie: bel de politie op het nummer 101. Voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn. Meer informatie vind je op de website van BeSafe.
   

  Campagne

  Elk najaar, bij de verandering naar het winteruur, maakt Politie Antwerpen alle Antwerpenaars bewust van het belang van inbraakpreventie d.m.v. een sensibiliserende en activerende campagne. Een inbreker raakt je huis sneller en makkelijker binnen dan je denkt. Check www.tipstegeninbraak.be voor meer tips om een inbraak te voorkomen.””


  Groeten,
   
  Wijkraad Polderstad 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Resultaten overleg coördinatie populatiebeheer everzwijnen

   

   

  Op vraag van Vlaams Minister Joke Schauvliege organiseerde gouverneur Cathy Berx een afstemmend overleg over de schade veroorzaakt door everzwijnen, de bejaging ervan en de vermijding van de Afrikaanse varkenspest (AVP).

   

  Alle relevante partners waren op het overleg aanwezig: Agentschap voor Natuur en Bos, INBO, FAVV, de directeur Noodplanning van de gouverneur, de jagers, de landbouw- en natuursector.

   

  Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken.

   

  Voor meer info over AVP: http://www.afsca.be/avp/

   

  In tegenstelling tot in Wallonië (provincie Luxemburg) is er in Vlaanderen nog nergens Afrikaanse varkenspest vastgesteld, dus uiteraard ook niet in provincie Antwerpen. Niettemin is grote waakzaamheid geboden en moeten we al doen wat mogelijk is om AVP te vermijden. Maatregelen om het risico op besmetting uit te sluiten of te verkleinen, zijn noodzakelijk. Het beheersen van de everzwijnpopulatie is noodzakelijk om twee redenen: schade aan gewassen, tuinen, waardevol natuurgebied beperken én vermijden dat Afrikaanse varkenspest ook in Vlaanderen opduikt.

   

   

  Het overleg leverde volgende resultaten op:

   

  -        De problematiek van de AVP en het populatiebeheer is bijzonder complex. Om die reden is uitgebreid ingezet op kennis- en informatiedeling en op de bewustmaking van de risico’s. De lokale besturen en de provincie zullen verder werk maken van een heldere en alomvattende communicatie aan alle betrokken stakeholders en de burgers in het algemeen.

  -        Alle partners zijn het erover eens dat populatiebeperking absoluut noodzakelijk is, anders ontstaat een ongewenste exponentiële populatiegroei.

  -        Schadebeperking is de prioritaire doelstelling van de diverse concrete maatregelen. Iedereen erkent dat het een illusie is om de volledige everzwijn-populatie uit te roeien. Dat is niet de optie en zou ook onmogelijk en onhaalbaar zijn. Ook in Vlaanderen is er plaats voor een beheerste everzwijnpopulatie in het bijzonder op plaatsen waar de dieren geen of minimale en aanvaardbare schade veroorzaken.

  -        Er werd een overzicht gegeven van de noodzakelijke preventieve maatregelen om besmetting van varkens in buitenloop te vermijden. FAVV controleert  varkensbedrijven en particuliere varkenshouders. Het FAVV ziet toe o.m. op de correcte uitvoering van de dubbele afsluiting. De Vlaamse diensten gaven informatie over de steunmogelijkheden om andere vormen van besmetting met AVP door everzwijnen te vermijden.

  -        De concrete aanpak op het terrein en de concrete maatregelen moeten worden uitgewerkt door de bestaande faunabeheerzones (FBZ).

  o   De FBZ komen opnieuw samen voor het einde van dit jaar om nieuwe afspraken te maken over populatiebeheer. Zij houden daarbij rekening met de problematiek van de AVP. De vorige plannen zijn gemaakt toen er van AVP in België nog geen sprake was.

  o   De gemeenten zullen worden uitgenodigd voor het overleg van de FBZ;

  o   Momenteel zouden niet alle afspraken gemaakt binnen de FBZ correct worden nagekomen. Kennelijk zijn ze te vrijblijvend. Aan bevoegd minister Joke Schauvliege zal worden gevraagd om de afspraken gemaakt in de FBZ dwingender te maken.

  -        Lokale besturen zullen actiever sensibiliseren / communiceren. Deze communicatie zal worden gestroomlijnd. Hierbij zal ook veel aandacht gaan naar:

  o   Het melden van schade (een duidelijk schadebeeld is essentieel om gerichte bestrijdingsmaatregelen te nemen) en de opruiming en verwijdering van dode everzwijnen;.

  o   Het nemen van preventieve maatregelen (erfafsluiting, beschermen van de bedrijfszetel, …).

  -        Slachtafval van geschoten everzwijnen moet reglementair worden afgevoerd. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, wat een risico op verspreiding van AVP inhoudt. ANB zal op korte termijn een regeling uitwerken waarbij het agentschap de kosten voor de verwerking op zich zal nemen.

  -        De gouverneur roept alle actoren (landbouw, jagers, natuursector, lokale besturen, …) op om, binnen de bestaande overlegstructuren (FBZ en WBE), hun verantwoordelijkheid te nemen en nog beter samen te werken, om de gedeelde doelstelling: schadebeperking en de correcte uitvoering van de nieuwe Faunabeheerplannen (beperking van everzwijnpopulatie) te verzekeren. Goede samenwerking, een geïntegreerde en integrale benadering zijn cruciaal om gedeelde doelstellingen te halen en resultaten te boeken

  -        De gouverneur roept in februari 2019 opnieuw een overleg samen om de situatie te evalueren en zal rapporteren aan Vlaams minister Schauvliege.

   

   

  Meldpunt schade door everzwijnen

  www.natuurenbos.be/meldpuntschade

   

  Meldpunt dood everzwijn (provincie Antwerpen):

  Vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat Kapellen:  0473 48 48 97

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verkoop
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De Kringwinkel verkoopt inboedel tijdelijke kantoren provincie Antwerpen

   

  Op zaterdag 17 november organiseert De Kringwinkel Antwerpen een openbare verkoop van het kantoormeubilair van de tijdelijke kantoren van het Antwerpse provinciebestuur in de Desguinlei 100 te Antwerpen. Na vijf jaar keren de ambtenaren terug naar een nieuw provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei. Een deel van de meubelen wordt meegenomen maar het grootste deel verkoopt ze ten voordele van De Kringwinkels.

   

  Succesvolle inboedelservice van De Kringwinkel

  Naast het aan huis ophalen van goederen en aanbieden in Kringwinkels, heeft De Kringwinkel Antwerpen sinds vijf jaar ook een inboedelservice waar zowel particulieren als bedrijven gebruik van kunnen maken. “Dit is de tweede keer dat we samenwerken met de provincie voor het leegmaken van hun inboedel.” vertelt Louise Vrints, Marketing- en Communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. “We maakten eerst samen een inventaris op van al de meubelen aanwezig in het gebouw in de Desguinlei. Dan werd een interne verkoop georganiseerd naar provinciale diensten en personeel. Wat nu overblijft kunnen wij aan het grote publiek verkopen.” stelt Louise


  2500 stuks kantoormeubilair

  In de collectie, die op zaterdag 17 november verkocht wordt, zitten ongeveer 2500 stuks. Hierbij zit veel kantoormeubilair zoals bureaus, ladeblokken en dossierkasten. Daarnaast zullen er ook tafels, kasten, zetels, stoelen, kapstokken, planten en boekenrekken te koop staan. “De verkoop is dus interessant voor scholen of bedrijven die nieuw kantoormateriaal nodig hebben. Maar aangezien het over zo’n brede waaier van goederen gaat zullen er ook heel wat spullen voor bij mensen thuis gekocht kunnen worden.” stelt Louise.

   

  “Steeds meer bedrijven hebben interesse in deze service om twee redenen; ze zijn verlost van de verhuislast en hun inboedel wordt maximaal hergebruikt, wat dus goed is voor het milieu.” zegt Louise.

  “Wij zijn een duurzaam bestuur, dat bewijzen ook onze investeringen in een energiezuinig nieuw provinciehuis. De inrichting is volledig voorzien op het nieuwe werken met flexwerkplekken. Door samen te werken met De Kringwinkel kunnen we onze meubelen een tweede leven geven, aangezien het milieu en onze sociale doelstelling ons nauw aan het hart liggen,” benadrukt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Logistiek en Infrastructuur.

   

  Praktische info

  Iedereen is welkom op de uitverkoop op zaterdag 17 november van 10 tot 18 uur op de Desguinlei 100. Aan het gebouw zullen geen parkeerplaatsen voorzien worden maar er wordt een alternatieve parking voorzien. Wie ter plaatse meubelen aankoopt, moet die meteen meenemen, er worden geen meubelen gestockeerd.

  Tijdens de voorbereidingen van de uitverkoop in de week van 13 tot 16 november is pers welkom om te komen kijken.

   

  Foto’s van een deel van de inboedel zijn te bekijken via: https://dekringwinkelantwerpen.pixieset.com/g/uitverkoopkantoormateriaal/

  Meer info is te vinden via onze website: https://www.dekringwinkel.be/centrum/2/activiteiten/456/detail.html

  Of via het Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/290171064931476/ .

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN NIEUWS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  26 |10 | 18

  Vijf ontwerpvoorstellen voor een nieuwe Krugerbrug


  Om de oude Krugerbrug over de spoorweg Antwerpen-Puurs, die Hoboken-centrum verbindt met de Hobokense Polder, te vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, is de stad samen met Infrabel op zoek naar een ontwerpteam. Deze week zijn de ontwerpvoorstellen ingediend. Hieruit kiest de stad een ontwerpteam dat het voorstel voor de brug en de omgeving verder zal uitwerken tot een definitief plan. Ook de buurt en de fietsers op en rond de bestaande Krugerbrug, kunnen hun mening over de vijf voorstellen geven.

   

  Met deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 (Boom – Antwerpen) en de Districtenroute. Het moet een brug worden op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de comfort- en kwaliteitseisen voor moderne fietsroutes. Verder moet het ontwerp rekening houden met de ontwikkeling van de gebieden ernaast zoals Blue Gate Antwerp en het project Lageweg. Ook de aansluiting van de brug op de omgeving, inclusief de zone rond en onder de brug, is een onderdeel van de ontwerpopdracht.

   

  Geef uw mening over de vijf ontwerpvoorstellen

  De buurt rond de Krugerbrug was op 25 oktober welkom in het dienstencentrum Portugesehof om de vijf ontwerpvoorstellen te ontdekken. Ze konden per ontwerp meegeven wat ze er goed of minder goed aan vonden.

   

  Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Deze voorstellen zijn ook online te raadplegen. Opmerkelijk is dat niet enkel bewoners maar ook gebruikers van het Jef van Lindenfietspad via een online-enquête hun mening over de voorstellen kunnen doorgeven. Uitgangspunt is dat het een brug wordt op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen.”  

   

  De enquête invullen kan nog tot en met dinsdag 6 november 2018 op www.antwerpenmorgen.be/krugerbrug. De opmerkingen worden daarna verwerkt en meegenomen bij de finale keuze van een ontwerpteam.

   

  Volgende stappen

  Na de keuze van het ontwerpteam hebben de ontwerpers tot eind 2019 om het ontwerp verder uit te werken tot een definitief plan, zo kan er in 2020 een vergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld worden. In de loop van 2021 kan de bouw van de nieuwe brug van start gaan. De buurt zal verder betrokken worden bij de verschillende ontwerpstappen.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!