NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Berchem
 • Antwerpse Werelddierendag
 • het Rivierenhof
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • Sant’Egidio
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  24-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.merksem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  24 |09 | 18

  Merksem viert Vredesfeesten op 28 en 29 september 


  Begin oktober 1944 - een maand later dan Antwerpen - werd Merksem bevrijd. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september viert het district die 74 jaar vrede met Merksem Zingt, een bloemenhulde, Run4Freedom en een bal populaire in de feesttent in Bouckenborghpark.

   

  Op vrijdagavond worden de Vredesfeesten muzikaal afgetrapt met Merksem Zingt. Merksemnaars kunnen dan in de feesttent in Bouckenborghpark luidkeels meezingen met hits van vroeger en nu.

   

  Zaterdag worden de oorlogsslachtoffers van WOII en de Bevrijding van Merksem herdacht met een bloemenhulde aan de begraafplaats in de Van Heybeeckstraat.

   

  Tegelijkertijd start in het Fort van Merksem Run4Freedom, een survivalrun die zelfs bij regenweer niet in het water valt. Het parcours leidt de deelnemers langs allerhande hindernissen en door de gebouwen van het Fort. Dit jaar zijn er twee recreatieve en twee competitieve wedstrijden. Er is dus voor iedereen een uitdaging op maat.

   

  ’s Namiddags en ’s avonds gaan de Vredesfeesten verder in de feesttent. DJ Danny Van Tichelen, Lou Roman Band en The Melodymakers met Lia Linda zorgen voor ambiance. Special guest Johnny Logan vormt de kers op de taart.

   

  Om 23 uur genieten de Merksemnaars naar goede traditie van een spectaculair vuurwerk. Het district kiest dit jaar voor een geluidsarmere variant. Er worden minder vuurpijlen gebruikt en ze zijn ook minder krachtig. Bovendien worden ze afgewisseld met lasers. Dankzij die aanpak zullen zowel omwonenden als dieren minder geluidshinder ondervinden, terwijl de show zelf even indrukwekkend blijft.

   

  Praktisch

  • Vrijdag 28 september

  o   Merksem Zingt

  • van 20 tot 00 uur, met een opwarming door Wim Leys van 20 tot 21 uur
  • feesttent Bouckenborghpark

   

  • Zaterdag 29 september

  o   Bloemenhulde

  • 11 uur
  • Begraafplaats Van Heybeeckstraat

  o   Run4Freedom

  • Voormiddag: recreatieve wedstrijden
  • kids run (1,75 km, start om 10.30 uur)
  • family/school run (3,5 km, start om 11.30 uur)
  • Namiddag: competitieve wedstrijden
  • 3,5 km (start om 12.45 uur)
  • 7 km (start om 13.45 uur)
  • Fort van Merksem
  • Kassa 10 euro / via scholen en clubs 3 euro / kansentarief 1 euro 

  o   Bal populaire

  • Feesttent Bouckenborghpark
  • 14 – 20 uur: DJ Danny Van Tichelen (Radio Minerva) en The Melody Makers met Lia Linda
  • 20 uur: Lou Roman Band met special guest Johnny Logan
  • 23 uur: vuurwerk aan het kasteel
  • 01 uur: einde muziek en bar in de feesttent

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Maandag 17 september 2108 jaarmarkt Hoboken 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jaarmarkt 2018
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.provincie Antwerpen

  14 | 09 | 2018

  Van 1998 tot nu vechten provincies al tegen het water
  20 jaar provinciaal waterbeleid voor een veilige en klimaatbestendige leefomgeving

  Exact 20 jaar geleden teisterde een ongeziene regenval onze provincie. De waterlopen konden het water niet de baas. Rik Röttger, gedeputeerde van waterbeleid: ”Men stelde met veel leed en schade vast dat we niet voorbereid waren op zulke waterellende. 1998 is dan ook het jaar dat het waterbeleid in stroomversnelling heeft gebracht. Intussen is er veel gebeurd: van pompstations tot nieuwe overstromingsgebieden. We willen geen natte voeten meer.’’

   

  2018 wordt ook gedenkwaardig want we hebben de dubbele effecten van de klimaatverandering aan den lijve ondervonden. De hulplijnen voor wateroverlast en overstromingen stonden het kletsnatte voorjaar roodgloeiend. Maar de zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als de lange zomer van droogterecords, hittedagen, waterschaarste en captatieverboden.

  Terugblik op 1998

   

  Om een idee te geven van de waterellende die de mensen in onze provincie 20 jaar geleden hebben ondergaan, hebben we een paar opvallende mediaberichten en foto’s verzameld.

   

  Waterellende sterk teruggedrongen

  1998 maakte de nood aan structurele oplossingen pijnlijk voelbaar. Er is sindsdien heel wat veranderd in het provinciale waterbeleid. De installatie van grote pompen langsheen de Grote Nete en Beneden Nete was de eerste grote maatregel. Ondertussen staat de provincie 50 ha overstromingsgebied en 20 pompstations verder. Ook de Vlaamse regering zag de meerwaarde en krachtige rol van de provincie.  In 2014 kreeg de provincie dubbel zoveel onbevaarbare waterlopen in beheer.

   

  Terwijl de brandweer vooral bij acute waterlast lokaal op het terrein in de bres springt, gaan de provinciemedewerkers op zoek naar een structurele, integrale en duurzame aanpak. De provincie denkt en handelt in termen van stroomgebieden en valleien. Water wegpompen in de ene gemeente schept problemen in de andere gemeente.

  Een veilige leefomgeving zonder wateroverlast door water te bufferen en vlot verder te leiden, is de primaire doelstelling van het provinciaal waterbeleid. Omdat de provincie ook andere plichten en taken tav Europa, Vlaanderen en haar burgers moet vervullen, schenkt ze in haar waterbeheer ook maximale aandacht aan natuurbescherming, landschap, klimaat, landbouw, groene recreatie…

   

  Een greep van provinciale projecten en resultaten vind je hier.

  De pompen die bij hoogtij het water van de Itterbeek naar de Nete spuwen, zijn na 20 jaar nog steeds onmisbaar

  Klaar staan voor de klimaatverandering

  Eind 2017 wilde de provincie weten hoe mensen dachten over de klimaatverandering, waar ze schrik voor hadden, en wat ze verwachten van het provinciebestuur. Uit de chatdialogen kwam hoofdzakelijk de angst voor overstroming naar boven. De provincie Antwerpen liet ook onderzoeken hoe de klimaatverandering zich zal laten voelen in onze regio. Samen met gemeenten, burgers, scholen en bedrijven wil ze de klimaatopwarming afremmen maar ook klaar staan voor de gevolgen.

   

  Daarom is er een hoopvol klimaatadaptatieplan uitgeschreven. Waterbeheer speelt daarin een grote rol. Hoge en lage waterstanden zullen elkaar nog meer uitdagen. We krijgen extreme regenbuien afgewisseld met periodes van hitte en droogte. Het beter sluiten van de waterkringloop moet deze extremen matigen. De provincie draagt ook haar steentje bij in enkele grensoverschrijdende Europese klimaatprojecten om de impact van haar inspanningen te versterken.

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  PERSINFO & INTERVIEWS

  Beleidsverantwoordelijke:
  Rik Röttger, s.pa, gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.provincie Antwerpen

  Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen

   

   

   

   

    

  Op 13 september adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen, (behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie). Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies en heft het eerder ingevoerde captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpenop. Het captatieverbod en verbod op zachte recreatie door de aanwezigheid van blauwalgen in drie Antwerpse kanalen, blijft wel nog steeds van kracht.


  Algemene droogtetoestand blijft op niveau oranje (alarm)
  De algemene droogtetoestand blijft op het niveau “alarm” (oranje) en dit om volgende redenen:

  • De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor detijd van het jaar.
  • Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot voor de tijd van het jaar. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.
  • In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken.
  • Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

  Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen
  Niettemin heeft gouverneur Cathy Berx, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen (politiebesluit dd. 17/08/2018) op te heffen (zie hiervoor bijlage 1).

  Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op drie Antwerpse kanalen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en er geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water (zie hiervoor bijlage 2).

  Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang!
  Gouverneur Cathy Berx: “Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en in het algemeen belang mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en onze waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van de water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt.Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig hersteld zijn. Wij zullen u hierover te gepasten tijde informeren.

  Tot slot dank ik alle betrokkenen en stakeholders voor de behoorlijke goede naleving van de besluiten én voor de inspanningen van eenieder om zo rationeel mogelijk met water om te springen. Uit de omstandigheid dat de waterlopen nog steeds onvoldoende hersteld zijn, blijkt dat alle maatregelen en uw inspanningen absoluut noodzakelijk waren.”


  In bijlage:

  Bijlage 1: Het politiebesluit van 14/09/2018 m.b.t. de opheffing van het captatieverbod onbevaarbare waterlopen. Dit besluit vervangt het politiebesluit van 17 augustus 2018.

  Bijlage 2: Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen in het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en voor een deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

  Een volledig overzicht van de politiebesluiten die momenteel nogvan kracht zijn in onze provincienaar aanleiding van de droogte, kan u nalezen op de webstek van gouverneur Cathy Berx: www.cathyberx.be

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN

  Werken Kioskplaats: wat u moet weten over fase 2a

  De werken

  Deze tweede fase van de werkzaamheden bestaat uit rioleringswerken aan de oneven zijde. Hiervoor wordt de werf uitgebreid. Want nu wordt ook de parkeerstrook en de rijbaan aan die kant afgesloten vanaf het kruispunt Kioskplaats/Kapelstraat tot en met het kruispunt Berkenrodelei/Louisalei/Kioskplaats. De voetpaden blijven ook in deze fase toegankelijk.

  Zodra alle vergunningen in orde zijn, werkt de aannemer in fase 2a van 17 september tot 22 oktober. Hou er ook rekening mee dat door weersomstandigheden de einddatum kan verschuiven.

  Let op: dit stuk van de werf van fase 1 blijft ook in deze fase afgesloten. in de richting van de stad

  Mobiliteit

  Via een tijdelijke wegenis blijft autoverkeer mogelijk vanaf de Antwerpsesteenweg richting Lelieplaats. Ook het kruispunt Kioskplaats/Berkenrodelei/Louisalei is afgesloten. Dat betekent dat deze drie straten doodlopend worden aan de Kioskplaats. Plannetjes vindt u terug  hier op onze website.

  Tijdens de duur van fase 2a blijft de situatie voor het tramverkeer dezelfde. Lijn 2 rijdt tot de Zwaantjes en keert daar terug. Lijn 4 rijdt tot aan de halte Steynstraat. In de d’Urselstraat blijft de tijdelijke vertrekhalte voor tram 4 richting Antwerpen.
  Ook de bussen worden omgeleid. Meer informatie over de omleidingen van het openbaar vervoer vindt u op www.delijn.be

  Parkeren en garages

  Omdat de rijbaan in de werfzone wordt opgebroken, kan u niet langer in deze zone parkeren. Ook garages in het werfgebied zijn onbereikbaar. U moet dus vóór 17 september uw voertuig buiten de werfzone plaatsen.

  Gedurende de volledige periode van deze werken blijven de parkings van de Kioskplaats en de Lelieplaats toegankelijk. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de parkeerplaatsen op de hoek van de Louisalei en de Hertoglei en de parkeerplaatsen aan het Broydenborghpark.

  Huisvuilophaling

  Het aanbieden van het huisvuil doet u op de uithoeken van de werf. Dat kunnen ook de verschillende zijstraten zijn. Voor een efficiënte ophaling vragen we u vriendelijk om de soorten huisvuil bij elkaar te zetten. Dus papier bij papier, restafval bij restafval,…
  Zorg er ook voor dat uw huisnummer vermeld staat op uw container. Zo vermijdt u misverstanden wanneer de containers terug moeten binnengehaald worden.

  Voetpaden vrijhouden

  Zoals u kon lezen blijven de voetpaden toegankelijk. Maar vermits de werf wordt afgebakend met hekwerk, zijn er geen uitwijkmogelijkheden. Daarom is het essentieel dat de voetpaden altijd vrij blijven. Er mogen geen uitstallingen of terrassen op het voetpad staan. Op die manier kunnen leveringen aan de handelszaken ook snel worden afgehandeld zodat er een minimale hinder is. We geven ook mee dat het verboden is te fietsen op het voetpad. Ook de fietsers moeten de omleidingen volgen. We rekenen op wederzijdse hoffelijkheid. 

  Voor meer informatie kan u terecht bij het wijkoverleg op het nummer 03 338 30 16 of via e-mail: wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STAD ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  04 |09 | 18

  MOBIT-gebruikers ontdekken de districten


  Sinds de lancering van MOBIT in Antwerpen twee maanden terug, stelt de aanbieder van het fietsdeelsysteem vast dat gebruikers niet enkel in het centrum blijven, maar ook naar de districten fietsen. Om op deze trend in te spelen wordt de operationele zone van MOBIT vandaag uitgebreid naar verschillende districten. Daardoor wordt het gebruik van de deelfietsen in de districten goedkoper. In overleg met de districtsburgemeesters zullen heel binnenkort MOBIT-parkeerlocaties komen in de districten. Met de komst van MOBIT krijgt Ekeren bovendien zijn eerste deelfietsensysteem.

   

  Vanaf vandaag breidt MOBIT haar operationele zones uit en kan MOBIT gebruikt worden in Antwerpen, Ekeren, Deurne, Merksem, Wilrijk, Hoboken en Berchem. In samenspraak met de districtsburgemeesters zullen weldra ook parkeerlocaties voorzien worden in deze districten. Dat is belangrijk omdat gebruikers geen extra kosten moeten betalen als ze een fiets stallen op een MOBIT-parkeerlocatie. Parkeren buiten een MOBIT-parkeerlocatie binnen de operationele zone kan ook altijd met een extra kost van 45 eurocent. Gebruikers die een fiets achterlaten buiten de operationele zone betalen een toeslag van 3 euro.

   

  “De uitbreiding naar de districten is dus een groot voordeel voor de vele gebruikers die vandaag al naar de districten fietsen”, aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “We zijn er van overtuigd dat door deze verruiming nog meer mensen gebruik zullen maken van de MOBIT-fietsen. Waar Velo veelvuldig gebruikt wordt voor kortere afstanden, zijn deelfietsensystemen zoals MOBIT of Cloudbike ook geschikt voor het afleggen van langere afstanden.”

   

  Nu ook deelfietsen in Ekeren

  Primeur is dat ook district Ekeren sinds vandaag deelfietsen heeft. Ekeren en Brasschaat vormen een mooie toevoeging voor de MOBIT-gebruikers. Verschillende woonwijken, trekpleisters en groene recreatieve ruimte liggen nu binnen handbereik van de Ekerenaars en Antwerpenaars.

   

  Districtsburgemeester Koen Palinckx: “Onze inwoners zijn al lang vragende partij voor een fietsdeelsysteem. We zijn dan ook trots dat we  – na al onze inspanningen – nu ook deelfietsen kunnen aanbieden in ons district naast de deelwagens.  Naar het centrum van Antwerpen of naar Brasschaat fietsen kan nu zeer voordelig met de comfortabele groene MOBIT-fietsen.”

   

  Medeoprichter Alexander De Bièvre van MOBIT zegt:  “MOBIT wil het fietsdeelsysteem worden in Vlaanderen dat een waardige aanvulling is op de eigen wagen en het openbaar vervoer. De schakel voor alle dagdagelijkse verplaatsingen of recreatieve verplaatsingen. De versnelde uitbreiding naar de districten is dus vanzelfsprekend. Onze gebruikers hadden reeds de weg daarheen gevonden. We volgen dus onze klanten.”

   

  Marktplaats voor mobiliteit

  Mobit is 1 van de 18 geselecteerde projecten binnen de projectoproep 2017 van de Marktplaats voor mobiliteit, die inzet op slimme mobiliteitsoplossingen in de Antwerpse regio. Deze oproep werd gelanceerd in september 2017. Er werden 18 projecten geselecteerd, waarvan 11 gericht op personenmobiliteit en 7 gericht op logistiek. Ze dragen bij aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer. Ze kunnen rekenen op de stad voor professionele expertise, financiële en communicatieve ondersteuning.

   

  Meer informatie over de Marktplaats voor mobiliteit staat op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/mobiliteitsaanbieders.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Fixkes lanceert nieuwe single ‘Hoboken’ in Gravenhof


  Op 7 september brengt Fixkes hun gloednieuwe single ‘Hoboken’ uit. Een week later, vrijdag 14 september, houden ze toepasselijk hun officiële releaseshow in het Hobokense cultuurcentrum Gravenhof.

   

  Na 10 jaar, 15 singles en 3 albums besloot Fixkes in 2016 een stevige sabbatperiode in te lassen. Dit jaar zijn ze terug met een gloednieuw album.  

   

  Op vrijdag 14 september om 20.45 uur stellen ze dat nieuwe repertoire voor in cultuurcentrum Gravenhof, met nadien een afterparty.

   

  Het nieuwe album volgt het beproefde recept, met songs met weerhaakjes in het Vlaamse dialect waarin alles kan, maar niets moet. In de nummers speelt humor naar eigen zeggen haasje over met ernst, en gaat het over het leven, rake observaties en de liefde of het gebrek eraan.

   

  Fixkes zelf hebben er alleszins al veel zin in: “Fixkes doet Hoboken…dus Hoboken doet Fixkes. Iedereen is welkom in het Gravenhof op 14 september voor een topavond, met een topsong in een topdistrict!”

   

  Alle info over deze avond staat op www.gravenhof.org/fixkes.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpen nieuws
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  02 | 09 | 18

  Stad en districten vieren de Bevrijding


  Begin september viert Antwerpen de Bevrijding. Het centrum van de stad wordt op vrijdag 7 en zaterdag 8 september ondergedompeld in de sfeer van weleer met het Bal van de Bevrijding, legervoertuigen, plechtigheden en de Taptoe. Ook in de districten Hoboken, Deurne en Merksem wordt de Bevrijding gevierd.

   

  Op 4 september is het 74 jaar geleden dat de stad Antwerpen van de Duitse bezetter bevrijd werd met de hulp van het Britse leger en het verzet. De stad en haven konden grotendeels zonder vernieling ingenomen worden, al vielen er enkele tientallen doden. De oorlog was toen echter niet voorbij: de Slag bij de Schelde duurde nog tot november 1944, en tot maart 1945 vielen er 857 V-bommen op Antwerpen, met 4500 doden, 7000 gewonden en 50.000 vernielde woningen tot gevolg.

   

  Vandaag de dag zijn er nog elementen in de stad die aan de Bevrijding herinneren. Zo verwijst de Kolonel Silvertopstraat naar de bevelhebber van het Third Royal Tank Regiment, die later sneuvelde in de Slag om Arnhem. Daarnaast herdenken de stad en een aantal districten elk jaar de Bevrijding.

   

  District Antwerpen bijt de spits af met gratis bal

  De Bevrijdingsfeesten gaan traditioneel van start met het Bal van de Bevrijding, georganiseerd door het district Antwerpen. Dit gratis bal vindt plaats op vrijdag 7 september op de Groenplaats.

   

  Cream Colored Ponies en vaste waardes DJ Danny (Radio Minerva) en Valley Sound Big Band zorgen voor sfeervolle muziek uit de oorlogsjaren. Dancing Sophie leert het publiek de basispassen van de swing. Tussendoor arriveert een historische legervoertuigenparade. Daarnaast zorgt de populaire Make Up & Beautyboudoir voor een jaren '40 make-over. De Photomatique legt alle make-overs vast op beeld. Cinema Roulotte vertelt aan de hand van enkele opmerkelijke rekwisieten wat meer over WOII.

   

  Programma vrijdag 7 september:

  • 18.00 tot 18.50 uur: Cream Colored Ponies (set 1)
  • 18.50 tot 19.10 uur: historische legervoertuigenparade
  • 19.15 tot 20.00 uur: Cream Colored Ponies (set 2)
  • 20.00 tot 20.45 uur: dansinitiaties swing
  • 20.50 tot 23.30 uur: Valley Sound Big Band
  • doorlopend van 18 tot 22 uur: Make-up en Beauty Boudoir
  • doorlopend van 18 tot 22 uur: Photomatique
  • doorlopend van 18 tot 22 uur: Cinema Roulotte
  • DJ Danny van Radio Minerva zorgt voor de sfeer tussen de verschillende muzikale sets door.

   

  Deze info is ook te vinden op www.districtantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

   

  Legervoertuigenparade en Taptoe

  Op zaterdag 8 september vindt er om 15 uur een heuse optocht plaats van oude legervoertuigen van AMVA (Antwerp Military Vehicles Association). De parade gaat van het Stadspark naar de binnenstad en wordt begeleid door muziekkapellen uit binnen- en buitenland. Ze houdt halt op de Groenplaats, waar het publiek de voertuigen kan bezichtigen.

   

  ’s Avonds om 20 uur kunnen liefhebbers genieten van de Internationale Taptoe op de Grote Markt, met binnen- en buitenlandse muziekkapellen. Op het programma staan vaste waarden zoals de Koninklijke Muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen, maar ook de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine, The United States Naval Forces Band en the Rimsky-Korsakov Central Navy Band uit de Russische Federatie. Zoals elk jaar is de Taptoe een groot succes: alle kaarten zijn al de deur al uit. Wie wil, kan zich om 19.45 uur aandienen aan de ingang op de Grote Markt en eventuele plaatsen die niet benomen zijn, innemen.

   

  Programma zaterdag 8 september:

  • 15 uur: De legervoertuigenparade vertrekt aan het Stadspark en volgt de route Marie-Henriëttalei, Bourlastraat, Leopoldstraat, Schuttershofstraat, Hopland, Kipdorpvest, Meir, Schoenmarkt, Groenplaats.
  • 16 – 18 uur: Static show aan de Groenplaats.
  • 20 uur: Taptoe.

   

  Daarnaast zijn er een aantal plechtigheden in de stad gepland.

   

  Ook districten vieren de bevrijding

  In Hoboken wordt de bevrijding herdacht op dinsdag 4 september met een bijeenkomst aan het districtshuis in park Sorghvliedt om 18.45 uur, een optocht naar het Heldenmonument in park Broydenborg om 19.15 uur en tot slot een bloemenhulde en toespraken aan het Heldenmonument om 19.30 uur.

   

  In Deurne is er op vrijdagavond 7 september een Bevrijdingsconcert van Absynthe Minded in het OLT Rivierenhof. Diezelfde avond om 22 uur schieten vuurwerkmaker Cliff Hooge en zijn team duizenden vuurpijlen de lucht in aan de atletiekpiste in Park Groot Schijn. Op 8 en 9 september vinden er in het district allerlei activiteiten plaats zoals de traditionele reuzenstoet door Deurne-Noord, de taptoe op het Arenaplein en de braderij op de Gallifortlei.

   

  In Merksem wordt de Bevrijding dit jaar gevierd op 28 en 29 september. Dan zijn er de Vredesfeesten met ‘Merksem zingt’, een bloemenhulde aan de begraafplaats, de hindernissenloop Run4Freedom in het Fort van Merksem, een muziekprogramma in het Bouckenborghpark, en vuurwerk als afsluiter.

  ...

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE AZNTWERPEN

  31 | 08 | 2018

  Veilig fietsen van de Berlaarsesteenweg tot de Legrelletraat dankzij Fietsfonds

  De provincie Antwerpen betaalt 1 miljoen euro Fietsfondssubsidie voor de heraanleg van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg in Nijlen tot de Legrellestraat in Berlaar. Met deze middelen legden de gemeenten Berlaar en Nijlen een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in rode beton aan waardoor fietsers er voortaan veilig kunnen fietsen. 

  Over een afstand van 2,3 kilometer werd een 2,5 meter breed afgescheiden fietspad in rode beton aangelegd. Hiermee pakten de gemeenten Berlaar en Nijlen het aanliggend, oncomfortabel en te smal fietspad in betonplaten aan. “De gemeenten dragen dankzij de Fietsfondssubsidie slechts 20 % van de totale kosten van de aanleg van het fietspad. De provincie Antwerpen betaalde 990 000 euro Fietsfondssubsidie uit en vordert hiervan de helft terug bij de Vlaamse overheid”, legt Luk Lemmens uit, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

  “In landelijke gemeenten vormt de fiets een belangrijke vervoersmiddel”, verduidelijkt de Berlaarse burgemeester Walter Horemans. “Om het fietsverkeer te stimuleren maken we voortdurend werk van comfortabele en veilige fietspaden. We zijn erg blij om daarvoor op steun van provincie Antwerpen te kunnen rekenen.”

  Vrijliggend fietspad

  De aanleg van een vrijliggend fietspad langsheen de Berlaarsesteenweg is een schoolvoorbeeld van hoe gemeentebesturen over de gemeentegrenzen heen kunnen samenwerken aan projecten die de inwoners van de beide gemeenten ten goede komen. Dit fietspad stopt niet aan de gemeentegrens en biedt zo een veilige route voor iedereen, en de schoolgaande jeugd in het bijzonder, die van of naar één van de twee gemeenten wil fietsen,” aldus burgemeester, Paul Verbeeck van gemeente Nijlen. De gemeente maakte van de werken ineens gebruik om in het stuk tussen de Nieuwe Bevelsesteenweg en de laatste woning van de Berlaarsesteenweg riolering aan te leggen. Daarmee is de Berlaarsesteenweg volledig uitgerust met riolering.

  De gemeenten Berlaar en Nijlen legden een afgescheiden fietspad aan met Fietsfondssubsidies -
  Copyright: provincie Antwerpen

  Toekomst

  Zeer binnenkort zet de gemeente trouwens alweer een volgende stap in het aanleggen van veilige fietspaden op de belangrijke verkeersassen met naburige gemeenten. Begin september starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een fietspad in de Herenthoutsesteenweg,” vertelt schepen voor openbare werken, Paul Laurijssen.

  De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op de fietsende pendelaars. We moedigen lokale besturen aan om zelf fietspaden aan te leggen of te vernieuwen. Dat hebben Berlaar en Nijlen alvast goed begrepen. Beiden gemeenten dienden onlangs een nieuwe subsidie in. Nijlen voor de heraanleg van de Herenthoutsesteenweg, een project van ruim 1,6 miljoen euro en Berlaar voor het centrum, goed voor ruim 500 000 euro,” vult Luk Lemmens aan. 

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, bevoegd voor Mobiliteit

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  31 | 08 | 18

  Heropening Arbeidersstraat en start werken Groenenhoekstraat


  Vrijdagnamiddag 31 augustus ging de vernieuwde Arbeidersstraat volledig terug open voor alle verkeer. Het is de eerste straat in de buurt die heropent na een grondige vernieuwing van het publiek domein. De werken in deze wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat lopen vlot. Maandag 3 september wordt er gestart in de Groenenhoekstraat.

   

  Heraanleg Arbeidersstraat

  De Arbeidersstraat onderging een complete metamorfose. Er kwamen fietspaden aan beide kanten van de rijweg. Voor auto’s werd de rijweg opnieuw geasfalteerd en smaller, zo wordt de zone 30 afgedwongen. Parkeren gebeurt niet langer in de middenberm maar aan de zijkanten. De straat kreeg ook een nieuwe riolering en straatverlichting. Tijdens het eerstvolgende plantseizoen (vanaf november) komen daar nog nieuwe bomen en planten bij.

   

  Totaalproject

  De Arbeidersstraat was de eerste van een hele reeks straten die heraangelegd worden in de wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat. Ondertussen werkt de aannemer verder in de Woningenstraat en maandag starten de werken in de Groenenhoekstraat. In de latere fases is het nog de beurt aan de Lambert Briesstraat, de Spoorwegstraat en het Florent Cootmansplein.

   

  Water-link vervangt in samenwerking met Aquafin in elke straat de riolering, behalve in de Lambert Briesstraat, daar is de bestaande riolering nog in goede staat. Het district Berchem legt de straten opnieuw aan. Daarbij gaat er vooral aandacht naar meer groen, meer parkeerruimte en een vlotte en veilige verkeerscirculatie doorheen de wijk. In elke straat wordt de rijweg aangelegd in asfalt. De blikvanger in het project is het Florent Cootmansplein. Het plein wordt een groene zone die loopt tot aan de voortuin van de bewoners.

   

  “Fietspaden, meer dan 30 extra parkeerplaatsen en meer dan 140 nieuwe bomen zullen deze buurt doen opleven. We kijken ernaar uit”, vat districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher het project samen. “De vernieuwde Arbeidersstraat is alvast een prachtig begin!”

   

  Informatie bewoners

  In aanloop naar de uitvoering van het project werd er een uitgebreid traject gelopen in de buurt: sinds 2015 kwam het district regelmatig naar de buurt om met de bewoners te dialogeren over het project. Na de heropening van de Arbeidersstraat was er deze vrijdag voor bewoners van de Groenenhoekstraat een infomoment over het praktische verloop van de werken bij hen in de straat.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  .

  Op zondag 2 september 2018 vindt in Antwerpen een herdenkingswandeling plaats ter herinnering aan de deportatie van joden tijdens WO II.

  Onder de noemer ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’ organiseert Sant’Egidio deze herdenkingswandeling in samenspraak en vriendschap met de Joodse gemeenschap.

  De herdenking van de holocaust blijft fundamenteel voor de opbouw van een democratisch Europa waar racisme en antisemitisme geen plaats hebben. Kinderen, jongeren, ouderen, nieuwe en oude Antwerpenaren en mensen van iedere overtuiging zijn welkom om mee op te stappen.

  De herdenkingswandeling vertrekt om 18u op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen. Tijdens de optocht dragen deelnemers kaarsen en borden mee met daarop de namen van de concentratiekampen als een blijvende herinnering aan de nazi-gruwel.

  De wandeling gaat door de joodse wijk en eindigt aan het Monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei waar enkele toespraken worden gehouden.

  Sprekers dit jaar zijn:

  - Rik van Cauwelaert, opiniemaker
  - Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik
  - Willy Kahan, secretaris-generaal van Shomre Hadas
  - Hilde Kieboom, voorzitter Sant’Egidio

  Na een minuut stilte voor de oorlogsslachtoffers en het zingen van het gebed voor de doden leggen jongeren en ouderen van verschillende origines en geloofsovertuigingen samen bloemen aan de voet van het monument. Het is een symbool van de brug tussen generaties.

  Het einde van de ceremonie is voorzien rond 19u30.

  Pers is welkom.

  Meer info: Christine Janssens, woordvoerster Sant’Egidio, 0496 21 22 04
   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Laudato Si’

  BERICHT- 27 augustus 2018

  ‘Laudato Si’ – Opening zaterdag, 15 september 2018 15u
   Ernest Claesstraat 5, Antwerpen-Linkeroever


  Op zaterdag 15 september 2018 in de namiddag vindt de officiële opening van Laudato Si’ plaats. Na de succesvolle koffiebar ‘Amici, Coffee & Books’ in de Antwerpse Kammenstraat is dit het nieuwste project van de Gemeenschap van Sant'Egidio. Om 15u is er een openingcolloquium, om 16u30 wordt het lint doorgeknipt.

  Laudato Si' is een innovatief socio-ecologisch initiatief dat streeft naar integratie en activering van kwetsbare mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien focust Laudato Si' ook op het milieu, via hergebruik en recyclage, en op gemeenschapsopbouw in de wijk.

  Concreet worden in Laudato Si' tweedehandskleding en gebruikte spullen ingezameld, gesorteerd en te koop aangeboden (in samenwerking met Kringwinkel-Antwerpen). Daarnaast komen er een naai- en hersteldienst en een verhuis- en klusjesservice (in samenwerking met Kamiano). Er komt ook een gezellige coffeecorner waar buurtbewoners van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.

  Werkatelier en tweedehandswinkel bevinden zich midden in de Europawijk, op Linkeroever (Ernest Claesstraat 5), in de lokalen van de Sint-Lucaskerk.

  Laudato Si', oud-Italiaans voor 'Geprezen zijt gij', is een verwijzing naar het Zonnelied van de Heilige Franciscus en naar de gelijknamige ecologische encycliek van Paus Franciscus (2015).

  Sant’Egidio is al twintig jaar actief op Antwerpen Linkeroever met werkingen voor kinderen, jongeren en ouderen. Dit initiatief is ook een uitbreiding van ‘Kamiano’, haar werking voor dak- en thuislozen.

  Het project wordt in de opstartfase door private sponsors gefinancierd, en hoopt spoedig in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering.

  Sprekers op het openingscolloquium zijn:

  • Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
  • Johan De Tavernier, decaan Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven
  • Dirk De Wachter, psychiater, KU Leuven
  • Hilde Kieboom, voorzitter Sant’Egidio
  • Josse Van Steenberge, ererector Universiteit Antwerpen

  Na de officiële inhuldiging om 16u30 volgt een receptie. De pers is van harte uitgenodigd.

  Voor meer info over dit project:
  Pascale Bemelmans: 0497 43 45 93
  Pieter Wieërs, 0495 79 30 52


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  27 | 08 | 2018

  Keiheuvelwandeling Balen = wandeling van het jaar
  Winnend traject charmeert met topnatuur in Keiheuvel-De Most

  Spectaculaire zandvlakten die je even naar de woestijn katapulteren? Gezonde boslucht en een zee van purperen heidebloempjes? Heerlijk stille plekjes en een hangmat om even uit te blazen? Driemaal check!

  De Keiheuvelwandeling in Balen is de kersverse wandeling van het jaar.

  Wandelaars verkozen de lus boven de vier andere kandidaten op de shortlist van de wedstrijd: Niel, Retie, Oud-Turnhout en Westerlo.

  De voorbije maanden stemden 3200 wandelaars voor hun favoriet op de shortlist van de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’. Met 1075 stemmen hield de Keiheuvelwandeling in Balen de andere kanshebbers uit Niel, Retie, Oud-Turnhout en Westerlo duidelijk achter zich.

  Initiatiefnemer VVV Balen vzw ontvangt 1000 euro om, samen met de dienst toerisme van de gemeente, verder te investeren in het traject en het wandeltoerisme.

  Organisator Toerisme Provincie Antwerpen zet de winnaar een jaar lang in de kijker.

  Copyright: Mie De Backer voor Toerisme Provincie Antwerpen

  Hangmat in de woestijn

  Na nauwelijks enkele stappen in de Keiheuvel opent zich een weids landschap met zandvlakten, vennen en duingraslanden, omzoomd door verleidelijk geurende dennenbomen. De bloeiende struikheide kleurt dieppaars.

  Het duinenlandschap mag dan als een woestijn ogen, vergis je niet: het zit vol leven. De Keiheuvel vormt een hotspot voor insecten en vogels, van de boomleeuwerik tot de nachtzwaluw. Aanrader: breng je hangmat mee of huur die bij de Keiheuvel of Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen en las op een van de meest fotogenieke plekjes een pauze in.

  Uniek duo met De Most

  Na een ommetje langs het Kanaal naar Beverlo gaat het richting De Most. De laaggelegen en drassige vallei contrasteert mooi met de hoge en droge Keiheuvel. Dat de twee totaal verschillende natuurkernen naadloos op elkaar aansluiten, maakt Keiheuvel-De Most (540 ha) heel uitzonderlijk. De natste stroken lokken heel wat planten en dieren: van wateraardbei over moerassprinkhaan tot kleine modderkruiper. Ooit fungeerde De Most als jachtgebied en schuiloord voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag regeert de rust.

  Vlakbij en verrassend

  Onvervalst wandelplezier én onverwachte ontdekkingen dicht bij huis: dat is wat Toerisme Provincie Antwerpen beoogt met de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’.

  Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes: “We staan er onvoldoende bij stil hoe bijzonder onze natuurgebieden zijn. Geen beter manier om die te gaan verkennen dan met onze twaalf wandelnetwerken, goed voor 4000 km wandelplezier. Met de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’ zetten we dat nog eens extra in de verf. Van de Hobokense Polder over Lovenhoek tot Keiheuvel-De Most: de recente laureaten weten steevast te verrassen. Trek voldoende tijd uit om uitgebreid te genieten van deze Keiheuvelwandeling. Of, nog mooier, kies op www.kempen.be een knus logeeradres en trakteer je liefste binnenkort op een deugddoend wandelweekend.”

  PRAKTISCHE INFO

  Meer info:
  Je downloadt de gedetailleerde fiche van de Keiheuvelwandeling op www.kempen.be.

   

  Vertrek en parking: Recreatie- en natuurpark Keiheuvel, 17de Esc. Licht Vliegwezenlaan 14, 2490 Balen, www.keiheuvel.be

   

  De wandeling is 11,6 kilometer lang (korte lus door de Keiheuvel: 5 km).

  Je volgt de rood-witte bordjes met nummers van wandelnetwerk Kempense Landduinen.

   

  Het traject is overwegend onverhard. Trek in natte periodes waterdichte schoenen of laarzen aan.

   

  Horeca bij het vertrek en picknickplaatsen tussen KP 8 en 9, tussen KP 98 en 99 en bij KP 4. Hangmatrustpunten bij KP 8-9 en 3 (Keiheuvel) en KP 5 (De Most). Je huurt voor 2 euro een hangmat bij de Keiheuvel (zie hoger) of Vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen, tel. 014 74 40 50 en dekruierie@balen.be.

  Beleidsverantwoordelijke:
  Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor toerisme


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.provincie antwerpen

  Aanpassingen politiebesluiten in Provincie Antwerpen i.v.m. de droogte:

  -  Nieuw politiebesluit heft waterbesparende maatregelen op;

  -  Eerdere captatieverbod onbevaarbare waterlopen en captatie- en   recreatieverbod op drie kanalen blijven van kracht;

  - Opheffing kampvuur, rook –en vuurverbod.

                                                                                                            17 augustus  2018

   

  Door de toegenomen beschikbaarheid van regenwater na de regen- en onweersbuien van de afgelopen dagen en door de afname van de weliswaar nog niet volledig aangevulde reserves leidingwatergebruik, bracht de Vlaamse Droogtecommissie eerder vandaag een nieuw advies uit.  Code oranje (alarmfase) voor droogte blijft behouden, maar met opheffing van een aantal maatregelen. Waarnemend gouverneur Bram Abrams volgt dit advies  en heft de eerder ingevoerde waterbesparende maatregelen voor het gebruik van leidingwater, regenwater en grondwater in de provincie Antwerpen op.

  Het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen alsook het captatie- en recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blijven wel van kracht.

   

  Waterbesparende maatregelen niet langer van kracht, maar blijf spaarzaam!

  Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams vandaag een nieuw politiebesluit voor de provincie Antwerpen  ondertekend.  Dit politiebesluitbesluit (zie bijlage) heft de waterbesparende maatregelen voor leidingwater, regenwater en grondwater die op 24 juli ingevoerd werden in de provincie Antwerpen, met onmiddellijke ingang op.  Het gaat onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, …

   

  Er is echter nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken.  Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, blijft code oranje (alarmfase) wel behouden.

   

  Captatieverbod onbevaarbare waterlopen blijft gelden

  Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijft het peil en de afvoer van de rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert bovendien de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Het verbod op captatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft daarom van kracht. 

   

  Verbod op zachte recreatie in verschillende Antwerpse kanalen blijft gelden

  In verschillende kanalen in de provincie Antwerpen is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Het politiebesluit van 10 augustus dat elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt, blijft dan ook van kracht. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

  Politiebesluit kampvuren,  vuur –en rookverbod niet langer van kracht,

  waakzaamheid blijft!

  Omwille van de dalende temperaturen en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen,

  past het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de brandwaarschuwingsindex

  voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan van fase rood naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar.  Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

   

  Het politiebesluit kampvuren, rook –en vuurverbod van 6 juli 2018 is niet langer van kracht in de provincie Antwerpen. Let wel, ook bij code oranje is er een kampvuurverbod  in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van ANB vallen (bosdecreet). Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven uiteraard gelden.  Om een kampvuur zo veilig mogelijk te organiseren, raden we daarom ook aan om steeds advies te vragen aan de lokale brandweer.

   

  Belangrijkste politiebesluiten die tot nader orde onverminderd van kracht blijven in deze context, zijn: 

  1)   Het politiebesluitcaptatieverbod onbevaarbare waterlopenvan 17 augustus.

   

  2)   Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgeninhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

  In waterlopen zwemmen, zowel in bevaarbare als onbevaarbare waterlopen, is en blijft verboden. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod. 

  Gouverneur Cathy Berx: “Ik dank alle inwoners, bedrijven en openbare besturen van de provincie Antwerpen voor de doorgaans goede opvolging van de waterbesparende maatregelen.  Dankzij alle individuele inspanningen zijn we erin geslaagd om het waterverbruik te verminderen.  Ook de vele suggesties en opmerkingen die we de afgelopen maand ontvingen, waren welkom en nuttig.  We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt om de noodzakelijke maatregelen te verfijnen en af te stemmen op de noden en behoeften van onze burgers, onze bedrijven, onze besturen. Die inzichten en suggesties zijn en blijven welkom met het oog op structurele maatregelen. Meer dan ooit geldt dat samenwerking tussen bevolking, overheden, drinkwatermaatschappijen en sectoren (landbouw en industrie) cruciaal zijn en het verschil zullen maken.

   

  Rationeel en zuinig omspringen met leidingwater, regen- en grondwater blijft in alle situaties noodzakelijk, ook nu de maatregelen niet meer opgelegd zijn.  Water is en blijft te allen tijde een kostbaar goed.  Voor al het beschikbare water, ongeacht herkomst, blijft de boodschap dan ook: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.”

   

  Overzicht politiebesluiten

  Een volledig overzicht van de politiebesluiten met maatregelen die momenteel van kracht zijn in onze provincie naar aanleiding van de droogte en de waterschaarste kan u nalezen op de webstek van gouverneur Cathy Berx: www.cathyberx.be


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

   

  Nieuw politiebesluit behoudt waterbesparende maatregelen maar versoepelt urenvoor gebruik regen-en/of grondwater (tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends) in provincie Antwerpen

   

    

  Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagenoordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven.  Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends toegestaan(i.p.v. tussen 20u en 8u).

  Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?
  De coördinatiegroep vergaderde een eerste keer in onze provincie op donderdag 26 juli. Ze evalueerde toen de genomen maatregelen en bekeek of bijkomende maatregelen noodzakelijk waren door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte. Tijdens het tweede overleg van vandaag oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen opnieuw dat de geldende maatregelen nodig blijven. De toestand op de waterlopen en -wegen blijft immers -ondanks de regenval van de voorbije dagen- problematisch. Ook het uitgevaardigde politiebesluit van 10 augustus n.a.v. de blauwalgen blijft van kracht.

  Wat is er nieuw in het aangepaste besluit?
  De afgekondigde maatregelen werden bijgesteld zodat bepaalde activiteiten die gedurende de dag verboden zijn langer toegestaan worden. Zo is het gebruik van regen- of grondwater voor beregenen voortaan toegestaan tussen 18u en 10u (i.p.v. tussen 20u en 8u). Deze versoepeling maakt het vooral voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers en gewassen te besproeien en is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. 


  Wat blijft hetzelfde?

  Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

  • Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

  Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

  1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van specifieke land –en/of tuinbouwactiviteiten die leidingwater vereisen, en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
  • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

  2.   Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 10:00u en 18:00umet om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

  In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier

  Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200   of met één van de straffen alleen.

  Een overzicht van de belangrijkste (politie)besluiten op een rijtje:

  • Het politiebesluit van de gouverneur van 6 juli 2018 dat een verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod  in bossen, natuur- en heidegebieden uitvaardigt voor de ganse provincie;
  • Het politiebesluit captatieverbod en waterbesparende maatregelen (zie hierboven) van 13 augustus.
  • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

  Wij herinneren opnieuw aan het algemeen zwemverbod op alle waterwegen.

  Waarnemend gouverneur Bram Abrams: “Met dit nieuwe droogtebesluit en de beperkte versoepeling van de maatregel die het gebruik van regen- of grondwater toelaat tussen 18u ’s avonds en 10u s ’ochtends  komen we -na zorgvuldige afweging- vooral tegemoet aan de verzuchtingen van heel wat landbouwers uit onze provincie. De nieuwe regeling maakt het voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers op gerichte tijdstippen te besproeienmaar is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. De huidige regenval verantwoordt voorlopiggeen fundamentele wijzigingen. De toestand is en blijft problematisch, zowel op de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen.”

  Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).


  In bijlage:

  Het volledige politiebesluit met waterbesparende maatregelen van 13 augustus 2018. Ditnieuwe besluit vervangt het politiebesluit van 26 juli 2018en is onmiddellijk van kracht.

  Een overzicht van alle politiebesluiten die momenteel van kracht zijn in onze provincie, kan u nalezen op de webstek van gouverneur Cathy Berx: www.cathyberx.be

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Nieuwe haarden van blauwalgen ontdekt in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

   

   

   

  De blauwalgen houden lelijk huis in onzewaterwegen. Ook in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zijn de bacteriën nu aangetroffen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM).

  Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in.De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kanbij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen, hoewel veel neerslag doorgaans een positief effect heeft.

  Getrapte aanpak

  Gelet op de vaststelling van nieuwe broeihaarden in de provincie Antwerpen willen waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams, de Dienst Noodplanning en De Vlaamse Waterweg nvelk risico uitsluitenmaar kiezen ze ook bewust voor een trapsgewijze aanpak. Die bestaat erin om niet meer verbodsmaatregelen op te leggen dan noodzakelijk. De kanalenblijven immers, zeker in deze tijden van droogte, een belangrijke bron van water. Resultaten van bijkomende metingen zullen de volgende dagen uitwijzen of een verdere aanpassing of uitbreiding van de eerdere politiebesluiten aan de orde is.

   

  Geïmpacteerde zones

   

  • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
   Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels,Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten.
  • Kanaal Bocholt – Herentals
   Op het kanaal Bocholt – Herentals op het grondgebied van de provincie Antwerpen werd blauwalg vastgesteld achter sluis 7 en 8 te Geel. Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.
  • Kanaal naar Beverlo
   Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals(Balen).

  Captatie- en recreatieverbod

  Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

  • Een verbod om water te capteren uit het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
  • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het volledigekanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentalsen het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

   

   

  Zwemmen blijft absoluut verboden op voornoemde kanalen. We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg.

   

  I


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  .

  10 | 08 | 18


  Ell Circo D’ell Fuego stoomt Borgerhoutse jongeren klaar voor Reuzenstoet


  Borgerhoutse kinderen en jongeren kunnen nog heel augustus deelnemen aan gratis workshops circustechnieken in openlucht. Het einddoel is een deelname aan de Reuzenstoet op 22 september.

   

  Tot het einde van de zomer werken het district Borgerhout en Ell Circo D’ell Fuego (ECDF) samen aan een uniek sociaal circusproject. Nog heel de maand augustus biedt ECDF workshops circustechnieken aan op de Borgerhoutse pleinen. Het circusgezelschap is elke dinsdag terug te vinden op het Koxplein en elke woensdag op Spoor Oost, telkens van 13 tot 17 uur. De workshops zijn vrij toegankelijk; jongeren en kinderen vanaf 4 jaar komen er gratis proeven van het circusaanbod. Op voorhand inschrijven is niet nodig. 

   

  Reuzenstoet is einddoel
  Tijdens de workshops op de Borgerhoutse pleinen werkt het circusgezelschap samen met de lokale jongeren aan een mobiele voorstelling. Die wordt aan het publiek voorgesteld tijdens de grote Reuzenstoet in het district op 22 september. “Onze aanwezigheid in de Reuzenstoet is voor de jongeren de kroon op wekenlang hard werken. Het biedt hen de kans om op een positieve en constructieve manier in de belangstelling te komen en te schitteren voor eigen publiek. Deze succeservaring van de deelnemers straalt sowieso af op andere jongeren in de wijk en kan hen motiveren”, vertelt Kaat Mortier, verantwoordelijke voor het project en bezieler van sociale circusprojecten onder de vlag van Ell Circo D’ell Fuego.

   

  Circus voor iedereen

  Ell Circo D’ell Fuego speelt op een unieke manier in op grootstedelijke uitdagingen en mogelijkheden aan de hand van een specifieke sociale circusmethodiek. Met een visie die vertrekt vanuit de kracht en het talent van de deelnemers, bouwt de circusschool aan een duurzamere en meer inclusieve samenleving. De afgelopen jaren werden unieke projecten opgezet met onder andere Kras, Lokaal Cultuurbeleid en Buurtsport. Met de pioniersgeest van het echte circus trekt ECDF kwetsbare buurten in om er aan de slag te gaan. De culturele verscheidenheid die altijd al kenmerkend is geweest voor de wereld van het circus, biedt hierbij een belangrijke troef. ‘Circus voor iedereen’ is het uitgangspunt.

   

  Districtsschepen Omar Al Jattari: “Met een extra circusaanbod in Borgerhout willen wij ons vakantieaanbod uitbreiden door kinderen te laten kennismaken met circus en in te zetten op kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. Een ervaren en sociaal geëngageerde organisatie als Ell Circo D’ell Fuego lijkt ons de ideale partner om dit te realiseren en de Borgerhoutse kinderen een unieke ervaring mee te geven tijdens de zomervakantie!”

   

  Bekroonde werking

  Uiteindelijk hoopt ECDF jongeren aan te zetten ook op structurele basis aan circus te gaan doen. “Ell Circo D’ell Fuego is een open huis, en vormt een belangrijke spil in de ontwikkeling van lokale en internationale circusgemeenschappen. Ruim duizend kinderen, jongeren en volwassenen vinden in ons atelier een thuis waar ze in vrijheid kunnen leren, trainen en creëren”, aldus nog Kaat Mortier.

   

  In de afgelopen jaren stroomden verschillende Antwerpse jongeren vanuit ECDF door naar vermaarde gezelschappen zoals Cirque du Soleil. In 2014 bekroonde minister Sven Gatz de werking van ECDF met de Vlaamse Cultuurprijs.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Blauwalgen aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaalnaar Beverlo

   

  De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is getroffen. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals. Op verschillende plaatsen werd een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

  Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

  Geïmpacteerde zones

   

  • Kanaal Bocholt – Herentals
   Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.
  • Kanaal naarBeverlo
   Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

   

  Captatie- en recreatieverbod

  Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

  • Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee
  • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

   

  Ondanks de aantrekkelijke idee van verfrissing, herinneren we aan het algemeen zwemverbodop deze waterwegen.

   

   

  Perscontact:

  Federale diensten gouverneur
  Dienst Noodplanning
  noodplanning@FDGantwerpen.be
  03 204 03 40

  Nathalie Milio

  Kabinetsadviseur gouverneur Cathy Berx
  nathalie.milio@provincieantwerpen.be
  03 240 50 52

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  03 | 08 | 2018

  Groepsaankoop zonnepanelen provincie Antwerpen inspiratie voor wereldsteden Londen en Tokio
  Antwerpse explanimation voor groepsaankoop nu zelfs vertaald naar het Japans

  Voor het vijfde jaar op rij organiseert de provincie Antwerpen een groepsaankoop zonnepanelen. En met succes, want dankzij de groepsaankopen kwamen er maar liefst 10.151 installaties bij in de provincie Antwerpen. Het aandeel van de installaties op het geheel is aanzienlijk, één op zeven installaties werd gerealiseerd via de groepsaankoop. In de hele provincie is de groepsaankoop zelfs verantwoordelijk voor de helft van de zonnepanelen na de subsidiestop in 2013. In het buitenland wordt er met grote ogen gekeken naar de provincie Antwerpen. Steden als Londen en Tokio kwamen bij de provincie langs voor inspiratie en startten ondertussen ook met een eigen groepsaankoop zonnepanelen.  Ondertussen staat de teller van de huidige provinciale groepsaankoop op alweer 10.919 geïnteresseerden.  Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen kan nog t.e.m. 7 augustus via www.samengaanwegroener.be

  Het succes van de provinciale groepsaankopen voor zonnepanelen is internationaal opgemerkt. Van heinde en ver komen delegaties uitleg vragen bij de provincie Antwerpen hoe ze er in slaagt haar inwoners massaal te laten investeren in zonnepanelen.  

  Gedeputeerde Inga Verhaert: “Naar aanleiding van het ambitieuze klimaatplan van de burgemeester van Londen Sadiq Khan, waar scherpe doelstellingen staan voor de reductie van CO2 in de stad, werd ik door vertegenwoordigers uit Londen bevraagd over onze groepsaankoop. Later volgde ook een Japanse delegatie uit Tokio. Dat ze onder de indruk waren van onze aanpak blijkt uit het feit dat beide wereldsteden nu ook effectief groepsaankopen zonnepanelen georganiseerd hebben.”

  Schaal groepsaankoop provincie is toepasbaar op wereldsteden

  De schaal waarop de groepsaankoop provinciaal georganiseerd wordt, blijkt dus perfect toepasbaar op wereldsteden zoals Tokio en Londen. De voordelen zijn ook duidelijk. Een groepsbestelling schept veel logistieke en planningsvoordelen. Het zorgt er ook voor dat er veel installaties op korte tijd in een welomschreven gebied geplaatst kunnen worden en dat de prijzen zakken.  Het principe van de groepsaankoop brengt een lokale dynamiek op gang waardoor mensen sneller de stap zetten om werkelijk tot aankoop en installatie over te gaan. Ook het ontzorgen van de deelnemers is een pluspunt. Mensen hoeven zich geen zorgen meer te maken over de aangeboden kwaliteit van de installatie en de zorgvuldige plaatsing.

  Gedeputeerde Inga Verhaert met bewoner Dirk Verlinden van het huis waar in juni de 10.000ste installatie werd gelegd: © provincie Antwerpen

  Antwerpse explanimation video vertaald naar het Japans

  Beide wereldsteden toonden veel interesse voor de groepsaankoop en rolden ondertussen een eigen groepsaankoop uit. Maar ook de communicatie die gebruikt wordt voor de groepsaankoop in de provincie Antwerpen, werd overgenomen.

  In Tokio werd net een amusante explanimation video gelanceerd die in de provincie Antwerpen werd gemaakt en ook wordt gebruikt. De voice-over en korte uitleg in de video werden simpelweg vertaald naar het Japans. De Vlaamse naam ‘Jan De Smet’, die als voorbeeld figureert in het filmpje werd wel behouden en zullen de inwoners van Tokio hopelijk ook snel leren kennen.

  link: https://www.youtube.com/watch?v=X0aSrNwvIe8&feature=youtu.be

  Laatste week om in te schrijven

  Deze week is de laatste week om je vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen. Al meer dan 10.000 mensen deden dat ondertussen. (noot voor de redactie: op de website staat een actuele teller waar je het recentste aantal kan lezen) Op 8 augustus wordt een veiling georganiseerd. De inschrijvers krijgen een persoonlijk voorstel op 27 augustus. Ze krijgen tot 5 oktober de tijd om te beslissen of ze wel of niet intekenen op dit voorstel. Er worden ook nog infosessies georganiseerd in de provincie om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Meer info op www.samengaanwegroener.be

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!