NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  09-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

       

  Provincie Antwerpen

  9 | 06 | 2017

  Provincie Antwerpen en KU Leuven ondertekenen samenwerkingsovereenkomst landbouw- en plattelandsbeleid

  Gisteren bekrachtigden KU Leuven en de provincie Antwerpen met een samenwerkingsovereenkomst hun jarenlange samenwerking in de domeinen landbouw en plattelandsbeleid Ze zullen in de toekomst hun competenties in onderzoek en kennisverspreiding samen inzetten voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de ontwikkeling van het platteland.  

  Na jaren van sporadisch samenwerken zetten de provincie Antwerpen en de KU Leuven (Campus Geel) hun schouders onder een continue samenwerking. Een logische stap gezien de strategische doelen van beide organisaties. Gedeputeerde bevoegd voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex. Eén van onze doelstellingen is het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. Een doelstelling die we gemeen hebben met de KU Leuven. Beide hebben we kennis en expertise op zak waarmee we een meerwaarde willen creëren voor onze land- en tuinbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.”

  Meer samenwerkingsverbanden

  Peter Bellens, gedeputeerde bevoegd voor Platteland: “Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verbinden beide partijen zich ertoe om in de toekomst meer structureel samen te werken. Ze zullen dit doen door regelmatig te overleggen en samen onderzoeksprojecten op te starten en uit te voeren. Met de opgedane kennis en ervaring kan iedereen zijn voordeel doen. 1+1=3 in dit geval.”

   

  “De expertise van de KU Leuven medewerkers van Technologiecampus Geel omtrent sensortechnologie, dier & welzijn, plantproductiesystemen en bodem zal ongetwijfeld leiden naar het samen opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten”, aldus Ludwig Caluwé gedeputeerde voor Landbouw van de provincie Antwerpen.

   

  Decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bert Lauwers: “Samenwerkingen met partners als de provincie of de stad Geel, zijn onmisbaar om goed opgeleide ingenieurs te kunnen afleveren. Het biedt campus Geel als enige KU Leuven-campus met de opleiding Biowetenschappen de mogelijkheid om innovatief toegepast onderzoek te doen en de studenten er actief bij te betrekken.”

   

   

   

  Grote troef voor industrieel ingenieurs

  Vicerector Georges Gielen: “Deze samenwerking is van groot belang voor ons onderwijs en onze kennisdeling. Sinds de start van de academische opleiding is het ook onze taak om onderzoek en dienstverlening uit te bouwen. De aanwezigheid van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Hooibeekhoeve en KU Leuven met de academische opleiding industrieel ingenieur Biowetenschappen in Geel is een unicum en geeft extra troeven om in de regio landbouwonderzoek sterk uit te bouwen.”

   

  Decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bert Lauwers: “Het is voor ons zeer belangrijk om theorie te koppelen aan praktijk. Daarom wordt slechts 35% van onze opleiding gegeven in hoorcolleges en gaan onze studenten in 65% van hun tijd aan de slag in labo’s, seminaries,… De proefbedrijven van de Provincie Antwerpen zijn voor de studenten KU Leuven industrieel ingenieur biowetenschappen een geschikte omgeving om kennis en praktijkervaring op te doen. Via projectwerk, het opzetten van bachelor- en masterproeven of het geven van workshops ter plaatse leren de studenten de praktijkomstandigheden kennen.”   

   

  Moderne infrastructuur

  De moderne infrastructuur op de proefbedrijven van de provincie Antwerpen is een uitstekende omgeving om toepassingsgerichte academische onderzoeken samen op te zetten. Enkele voorbeelden van reeds afgewerkte of lopende onderzoeksprojecten:

   

  • het onderzoek in verband met de “koesensor”, waarbij aan de hand van meetbare melkparameters melkvee individueel wordt opgevolgd naar vruchtbaarheid,
  • het postdoctoraal onderzoek omtrent de opvolging van de uiergezondheid door het monitoren van het herstel van mastitis,
  • Het demoproject omtrent optimale ventilatie in pluimveestallen,
  • het aflopende demoproject “gezonde klauwen”

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw 

  Toespraak gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé

  Geachte vicerector,
  Geachte decaan,
  Geachte mevrouw de burgemeester,
  Geachte onderzoekers van KU Leuven en van ons eigen praktijkinstellingen,
  en al ieder die hier vandaag aanwezig is voor de praktijkdag ‘Gezonde klauwen’ of voor deze ondertekening in het bijzonder.

  Ik heet jullie van harte welkom, hier op de Hooibeekhoeve. Eén van onze provinciale praktijkbedrijven waar we experimentele kennis – onder ander uit universiteiten en hogescholen – vertalen naar de praktijk en op grotere en realistische schaal onderzoeken.

  Het is onze taak om antwoorden te zoeken op vragen van landbouwers over bijvoorbeeld antibioticagebruik, sensortechnologie of teeltrotatie, maar ook op vragen uit de omgeving van landbouwbedrijven en de maatschappij zoals emissies, geurhinder en duurzame productie. Hierbij zoeken we continu naar het juiste evenwicht: een evenwicht dat rendabel én werkbaar is voor onze landbouwers en voldoende tegemoet komt aan de wensen van de maatschappij.

  De provincie Antwerpen heeft hiervoor 2 praktijkbedrijven in eigen beheer: de Hooibeekhoeve hier gespecialiseerd in melkveehouderij en voedergewassen. En het Proefbedrijf Pluimveehouderij – net naast de Campus Geel – gespecialiseerd in legkippen en vleeskippen. Daarnaast subsidiëren we 2 praktijkbedrijven: Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver gespecialiseerd in serreteelt en vollegrondsgroenten. En het Proefcentrum Hoogstraten dat zich toelegt op serreteelt en aardbeienteelt.

  Onze praktijkbedrijven hebben naast een onderzoeksfunctie, ook een belangrijke voorlichtingsfunctie. Het is hun taak om landbouwers objectief en neutraal te informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben voor hun bedrijf.

  Het evenement vandaag – de praktijkdag ‘Gezonde Klauwen’ - is daar een mooi voorbeeld van. Tijdens de workshops hebben we alle kennis en onderzoeksresultaten samengelegd en voorgelegd aan de aanwezige landbouwers. Met die kennis op zak kunnen ze nu gericht gaan shoppen bij de verschillende aanbieders die hier vandaag zijn. Een aanpak die we steeds hanteren: wij geven advies maar leggen niets op. Het is de landbouwer – als ervaren bedrijfsleider – die de beste keuze maakt in functie van zijn bedrijf. En die keuze zal voor elk bedrijf verschillend zijn.

  Daarom vinden we het als provincie belangrijk om élk bedrijf te ondersteunen. Of men vandaag kiest voor een bepaalde box, voetbad of software. Grootschalig of kleinschalig werkt. Kiest voor de gangbare manier of bio. Verkoopt via een thuisverkooppunt of via de veiling. Voor al deze bedrijven willen wij er zijn. En al deze bedrijven kunnen ook terecht op onze praktijkbedrijven voor kennis en informatie.

  Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex. Om dit te realiseren streven we drie doelstellingen na:

  -          Het vrijwaren van ontwikkelruimte voor duurzame landbouw.

  -          Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor landbouw

  -          En het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector

  Die laatste doelstelling – verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector – delen we met de KU Leuven. We hebben beide kennis en expertise op zak – zij het in een andere vorm en soms ook op andere domeinen – maar allemaal willen we een meerwaarde creëren voor onze landbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.

  De ondertekening van vandaag is dan ook een belangrijke stap.

  In het verleden hebben we al sporadisch samengewerkt, zoals bij het project ‘Gezonde klauwen’ waar het projectidee gezamenlijk gegroeid is en dat vandaag zijn hoogtepunt bereikt, maar ook in het demoproject rond optimale ventilatie waar het Proefbedrijf Pluimveehouderij intensief samenwerkte met onderzoekers van Campus Geel.

  Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst willen we in de toekomst meer structureel samenwerken. We willen samen met KU Leuven aan tafel zitten om na te denken over onderzoeksonderwerpen, samen projecten uitschrijven en nieuwe onderzoeken op poten zetten. Denk maar aan de kennis die KU Leuven, campus Geel,  heeft rond sensortechologie: momenteel een zeer hot item binnen veel sectoren en ook binnen de land- en tuinbouwsector. Of de kennis die zij momenteel opbouwen rond het kweken van insecten. Het lijkt nu misschien nog science-fiction, maar het is niet onwaarschijnlijk dat we binnen 20 jaar – of misschien zelfs sneller - ook insecten aan onze dieren voederen.  Ook op vlak van bodem zit er veel kennis  bij KULeuven, Campus Geel, die we graag willen koppelen aan onze veldproeven.

  Naast onze eigen kennis en expertise beschikt de provincie Antwerpen over moderne infrastructuur waarvan de onderzoekers en studenten van KU Leuven – dankzij deze samenwerkingsovereenkomst – ook gebruik van kunnen maken. Onze stallen – zowel voor pluimvee, jongvee en melkvee – zijn de afgelopen 5 jaar volledig vernieuwd en the-top-of-the-bill voor praktijkonderzoek.

  Het klimaat wordt volledig automatisch gestuurd en in de pluimveestallen ook het voer, water en vele andere elementen. Onze melkrobot houdt een massa aan gegevens bij over onder andere vruchtbaarheid en gezondheid. Er is ook een body-conditie-score-camera die een scan maakt van elke koe. De emissietorens van onze pluimveestallen zijn dan weer geschikt voor metingen van emissies en andere uitstoten.

  Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij hebben we ook camera’s, maar dan in de stal. Hiermee zullen we de dieren observeren en op zoek gaan naar terugkomende patronen in de hoop om zo – in de toekomst – sneller en gepaster te kunnen reageren en dus nog efficiënter te werken en het dierenwelzijn nog verder te verbeteren.

  Recent heeft Hooibeekhoeve ook 2 nieuwe tractors aangeschaft – voorzien van een zeer gedetailleerd GPS-systeem- en zo dus uitermate geschikt voor precisielandbouw. Ook hier liggen tal van onderzoeks- en samenwerkingsmogelijkheden open.

  In het verleden hebben we op onze praktijkbedrijven al tal van onderzoekers en studenten van KU Leuven ontvangen. Sommige voor 1 dag voor een bedrijfsbezoek en een gastles van onze onderzoekers. Andere voor een langere periode voor een masterproef, doctoraat of stage.  Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst willen we expliciet tonen dat onze poorten steeds openstaan voor onderzoekers en studenten én dat er veel interessante onderzoekstopics op hen liggen te wachten.

  Nieuwe samenwerkingen, nieuwe onderzoeksprojecten, nieuwe technologieën en nieuwe kansen voor studenten. De toekomst ziet er straks na één handtekening nog veel beter uit.

  Ik wil de KU Leuven bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben. We kijken al uit naar de toekomstige samenwerkingen. Hopelijk zien we elkaar nog vaak – op evenementen zoals vandaag – waar we beide onze schouders hebben ondergezet en waarbij iedereen kan voelen en zien dat we elkaar en de sector sterken maken.

  Toespraak Prof. Dr. Ir Bert Lauwers Decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen KU Leuven en Provincie Antwerpen.

   

   

  Beste Gedeputeerde, Beste Burgemeester, Beste vicerector, Beste campusvoorzitter, Beste genodigden,

   

  Een samenwerkingsmodel zoals de overeenkomst in landbouw- en plattelandsbeleid met de provincie Antwerpen, kan ik niet anders dan toejuichen. Als decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen geloof ik er heel sterk in dat zulke samenwerkingen rond onderzoek een noodzakelijke brandstof zijn voor het onderwijs dat ik de studenten wil aanbieden. Binnen onze faculteit – en dus ook hier op Campus Geel – leiden we industrieel ingenieurs op die hoogtechnologische toepassingen zullen ontwikkelen en implementeren in de praktijk, ook in de landbouw- en milieusector. We leren hen daarvoor de nodige competenties. Niet alleen de technisch-wetenschappelijke. Ook moeten ze rekening houden met de complexe maatschappelijke randvoorwaarden zoals duurzaamheid, kwaliteit en regelgeving. De studenten moeten dus in staat zijn zich onder te dompelen in die complexe maatschappelijke problematieken, in het beleid dat daar rond gevoerd wordt, in de state of the art.

   

  Een samenwerking als deze met de provincie zorgt dat onze industrieel ingenieurs biowetenschappen – beter gekend als de land- en tuinbouwingenieurs – al tijdens hun studie ook mee zullen werken aan het landbouw- en plattelandsbeleid van de provincie. Ons academisch onderwijs is gestoeld op onderzoek. En in een ingenieursopleiding valt dat letterlijk te nemen en merk je dat heel concreet. Studenten krijgen meteen in de opleiding een duidelijk link met de praktijk mee. Via projectwerk leren we ze creatief technologische oplossingen zoeken voor diverse problemen.

   

  Je staat versteld van de resultaten die de studenten in zo’n projecten neerzetten. En dan bedoel ik niet alleen de technologie die ze ontwikkelen, maar evenzeer de visie of de kijk die deze geëngageerde jongeren hebben op maatschappelijke thema’s en de drive om een bijdrage te leveren om het leven op verschillende vlakken te verbeteren.  Hier in de Hooibeekhoeve, kennen ze ondertussen onze studenten op dat vlak, vermoed ik.

   

  Samenwerkingen met het werkveld of partners als de provincie of de stad Geel, zijn dus onmisbaar om ons onderwijs binnen een gedegen kader te kunnen aanbieden en om goed opgeleide ingenieurs te kunnen afleveren. Het biedt de campus de mogelijkheid om innovatief toegepast onderzoek te doen en dit door te dragen aan de studenten, hen er actief bij te betrekken. Campus Geel is de enige KU Leuven-campus die de opleiding biowetenschappen aanbiedt. De campus is daardoor gespecialiseerd in de bio-speerpunten waar we vanuit de invalshoek van een industrieel ingenieur een bijdrage kunnen leveren. Door de samenwerking met andere campussen van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en met andere faculteiten binnen de KU Leuven Groep W&T kan de campus buigen op een immens netwerk op vlak van onderzoek en onderwijs. Dat zorgt voor een multidisciplinaire, brede kijk op actuele thema’s. Gecombineerd met een samenwerkingsovereenkomst zoals zo dadelijk ondertekend zal worden, laat mij dat met een gerust gemoed uitkijken naar hoe onze studenten morgen het werkveld intrekken. Ik wil de provincie dan ook danken voor de samenwerking. Want daardoor draagt ook zij bij aan de vorming van onze ingenieurs van de toekomst.

   

  Prof. Dr.ir. Bert Lauwers

  Decaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen    

  Alle betrokkenen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst - Copyright: provincie Antwerpen
  Alle betrokkenen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst - Copyright: provincie Antwerpen  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Persbericht Provincie Antwerpen
  1. 07 – 06- 2017
  Provincies Antwerpen en VIaams-Brabant zetten schouders onder fietsostrade F104 Lier-Aarschot. Fietsostrade F103 Lier-Herentals ligt op tekentafel.
  De provincie Antwerpen stelde de studiebureaus Arcadis en Evolta aan als ontwerper voor enerzijds de fietsostrade F1O4 Lier-Aarschot en anderzijds F 1O3 Lier-Herentals.
  Hun opdracht bestaat er in het tracé te onderzoeken en een ontwerp te maken op basis van het voorkeurstraject. Het doel van deze nieuwe fietsostrades is om dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets veiliger en comfortabeler te maken I en zo een duurzame vervoerskeuze te promoten.
  In de provincie Antwerpen liggen al heel wat fietsostrades, zoals de fietsostrades F1 Antwerpen-Mechelen en F14 Antwerpen-Essen en de F5, het jaagpad langs het Albertkanaal. Het gaat om rechtlijnige verbindingen tussen belangrijke steden, die fietsers vlot, comfortabel en veilig op hun bestemming brengen
  . *Met de aanleg van de fietsostrade F703 verbinden we Lier met Herentals over een afstand van 20 km.
  De fietsostrade F104 loopt van Lier naar Aarschot over een traject van 26 km lang waarvan 79 km op het grondgebied van de provincie Antwerpen.
  Ongeveer een derde van de F104 Lier-Aarschot ligt op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant", verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit bij de provincie Antwerpen "Voor de provincie Antwerpen is de stad Lier een belangrijk knooppunt in het fietsostrades netwerk.
  Vanuit de Pallieterstad geraak je op termijn via een fietsostrade in Antwerpen, Mechelen, Herentals en Aarschot.
  Op die manier creëren we belangrijke fietsverbindingen tussen deze steden met heel wat scholen en bedrijven.
  We durven te zeggen dat we dankzij deze fietsostrades een alternatief bieden voor de wagen" aldus gedeputeerde Luk Lemmens.
  Ook deze fietsostrades lopen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen Samenwerkirg De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant onderzoeken samen het meest geschikte tracé voor de F!04, de fietsostrade van Lier naar Aarschot.
  Een logische samenwerking want fietsers stoppen niet aan de provinciegrens.
  Zeker niet op fietsostrades met hun bovenlokale karakter.
  "Een ander voorbeeld van een geslaagde interprovinciale samenwerking is het fietssnelwegenlogo.
  De 5 provincies tekenden samen een fietssnelwegennetwerk met een unieke code voor iedere fietssnelweg uit en ontwikkelden een routetaal met logo - een blauwe driehoek met witte F - en bewegwijzering voor fietssnelwegen.
  Het logo, de bewegwijzering en de routekaart maken de fietssnelwegen zichtbaar Ín het straatbeeld en bieden de fietsers de gewenste ondersteuning.
  Het logo en de bewegwijzering zullen stap voor stap op alle 110 fietssnelwegen toegepast worden.
  De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant nemen bijvoorbeeld F1 de F3 fietssnelweg Leuven-Brussel en de F14 dit jaar nog onder handen" besluit Tom Dehaene, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit bij de provincie Vlaams-Brabant.
  Beleid verantwoordelijke : Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde voor Mobiliteit, provincie Antwerpen

  REPORTAGE:LEO SPAEY

  FOTO'S:GEORGES PEETERS


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  De tijd baart rozen õ Rozenfeest in Rivierenhof
  zondag 11 juni 2017 van 11u tot 18u - provinciaal groendomein Rivierenhof (2100 Antwerpen)

  Een gelukkig hart is als een tuin vol rozen. Talrijke spreekwoorden en dichters, filosofen, liedjesmakers en zelfs cynici werden geïnspireerd door de roos. De iconische bloem spreekt tot de verbeelding en heeft een eigen feest dan ook dubbel en dik verdiend.

   

  Op zondag 11 juni 2017 tussen 11u en 18u hebben zowel de liefhebber als de toevallige passant in het Rivierenhof rendez-vous met een zinnenstrelende ode aan de koningin der bloemen. Het jaarlijkse Rozenfeest is een gezinsvriendelijk evenement boordevol gratis activiteiten.

  Kom je mee genieten van sfeervolle muziek, geurende rozen, verrassende animatie, rozendrankjes en zoveel meer? Onder de prachtige beuken van de Parkweg kun je tussen de Rozentuin en het kasteel rozen kopen, advies vragen aan rozenkenners of gewoon de zintuigen verwennen aan de talrijke sfeervolle kraampjes. Alle artistieke verenigingen van Deurne stellen tevens hun creaties aan je voor. Het Rozenfeest in het Rivierenhof wordt georganiseerd in samenwerking met Kunstroute District Deurne.

  Juni is rozenmaand! - Copyright: provincie Antwerpen

  PRAKTISCHE INFO

  Wanneer:
  zondag 11 juni 2017 van 11u tot 18u.


  Waar:
  Provinciaal groendomein Rivierenhof, langsheen de Parkweg (Rozentuin tot kasteel Rivierenhof) in 2100 Deurne.

   

  Deelnameprijs:
  Gratis

  Website:
  www.provincieantwerpen.be > Kalender Rivierenhof

  Social media:
  www.facebook.com > Rivierenhof


  Meer info:
  Domeinwachters T 03 360 52 18

  Beleidsverantwoordelijke:

  Bruno Peeters, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor groendomeinen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  6 | 06 | 2017

  Provincie Antwerpen stimuleert samenwerking in glastuinbouwgebieden door in te zetten op een warmtenet

  Kunnen we het rendement van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) optimaliseren door ze met elkaar  te koppelen via een warmtenet? Dat is de vraag die de provincie Antwerpen voorlegde aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool. Zij ontwikkelden een concept dat ze concretiseerden in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. De resultaten van deze studie werden op woensdag 31 mei voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’.

  Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw een belangrijke economische sector wetende dat bijna de helft van het Vlaamse serreareaal en bijna 60 procent van alle groenten onder glas in de provincie terug te vinden zijn. Het provinciaal glastuinbouwbeleid zet sterk in op het behoud en de verduurzaming van het glastuinbouwareaal in onze provincie. Een warmtekrachtkoppeling speelt een cruciale rol in die verduurzaming.

   

  Economisch en ecologisch rendement

  De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar warmtekrachtkoppeling (WKK) het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van een WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. De provincie Antwerpen zet nu een volgende, veelbelovende stap om het economisch en ecologisch rendement verder te optimaliseren. Gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé: “In een glastuinbouwgebied liggen de bedrijven dicht tegen elkaar. Daarom vroegen we ons af of het mogelijk is om de verschillende WKK-installaties met elkaar te koppelen door middel van een warmtenet. We gaven de opdracht aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool om dit te onderzoeken.”

  Luchtfoto - Copyright: provincie Antwerpen

  Warmtenet met twee of drie buizen?

  Omdat een klassiek warmtenet maar twee buizen heeft, ontwikkelde het Kenniscentrum Energie een driebuizensysteem zodat glastuinbouwbedrijven warmte op het net kunnen injecteren maar ook warmte kunnen afnemen. Dat concept werd  geconcretiseerd in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen: in Merksplas, Hoogstraten, Rijkevorsel en Sint-Katelijne-Waver.

   

  “Op korte termijn zie ik koppelingen tussen twee of drie bedrijven in praktijk gerealiseerd worden. Door relatief kleinere investering ervaren de bedrijven onmiddellijk de economische return. Op langere termijn geloof ik dat een uitgebreid warmtenet in een glastuinbouwgebied zorgt voor de verankering van glastuinbouw in onze regio en de overstap naar een nieuwe technologie of warmtebron mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld maar aan het toepasbaar maken van diepe geothermie in de Noorderkempen. Ook maakt zo’n warmtenet de koppeling met een omgeving mogelijk. Hierdoor kan de glastuinbouwsector zelfs aangesproken worden voor als warmteleverancier.” aldus gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé

   

  Veel geïnteresseerde glastuinbouwers

  Het onderzoek van het Kenniscentrum Energie was één van de studies die uitvoerig werd voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’. In totaal kwamen meer dan 200 geïnteresseerden – waaronder een groot deel glastuinbouwers - afgezakt naar de Thomas More hogeschool. Ze volgenden een studiedag gevuld met  technische workshops waarbij alle facetten van WKK belicht werden. Op de verschillende beursstanden konden ze dan weer terecht bij de verschillende firma’s.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DHW

   

   

   

  _________________________________________________________________________

   

  Stad Antwerpen bevestigt haar steun aan DHW !

   

  Sinds 2005 zet DHW United Antwerpen het dameshandbal op de sportieve kaart in Antwerpen en bij uitbreiding in heel België en af en toe zelfs met Europese campagnes over de landsgrenzen heen. Dit zou onmogelijk zijn zonder de inzet van speelsters, technische staf, medewerkers en bestuursleden. Maar bovenal is de inbreng van sponsors en de stad Antwerpen van onschatbare waarde geweest voor onze club.

   

  Wij zijn dan ook zeer blij dat bekend werd gemaakt dat DHW ook het komende seizoen weer gesteund zal worden door het topsportfonds van de stad Antwerpen. Uiteraard wensen wij als club de stad Antwerpen en "sporting A" van harte te bedanken voor deze steun, dit wordt door heel de club en iedereen die er van dichtbij of veraf bij betrokken is van harte geapprecieerd. Het bewijst nog maar eens dat de stralende A een hart heeft voor DHW en de Antwerpse sport in het algemeen.

   

  Deze steun draagt actief bij tot het realiseren van onze doelstellingen: dameshandbal op topniveau in Antwerpen en bij de Belgische top. Tevens benadrukt de stad dat onze samenwerking met de buren van HV Uilenspiegel dient verdergezet te worden. De zeer geslaagde VHV-jeugdfinales waren hiervan een mooi voorbeeld.

   

  Door de steun van de stad kan onze club op logistiek, medisch en sportief vlak verder groeien. Voor onze talentvolle Antwerpse jongeren geeft dit de kans om verder door te groeien richting de top en wie weet, richting de nationale ploeg. DHW United Antwerpen zal komend seizoen met een nog verjongde groep de strijd aangaan in eerste nationale. Wij hopen trouwens dat nog meer talentrijke jeugd de weg naar onze club en dameshandbal op het hoogste niveau zal vinden. De steun van de stad Antwerpen is daarbij een extra stimulans, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank uit naam van heel de DHW-familie !

   

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!