NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
 • MERKSEM
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  11-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.saja

  Sportieve groeten
  Rita Van der Auwera
  secretaris SASJA HC
   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wilrijk nieuws

    DE LICHTJES IN DE KERSTBOOM BRANDEN OP DE BIST

   

   

  Nadat de traditionele uitwisseling van geschenken gebeurde- werden we uitgenodigd om het ontsteken van de lichtjes aan de ‘gekregen’ kerstboom mee te beleven…

   

   

   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IKEA

  OVER IKEA BELGUIM

   

  IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Groep telt vandaag 328 woonwarenhuizen in 28 landen. 147.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 3800 medewerkers.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN BERICHTEN

   

   

   

   PROVINCIE START MET BUTGETBESPREKINGEN 2017


  7 | 12 | 2016

  Budget 2017: Gezond financieel beleid maakt investeren in de toekomst mogelijk
  Provincie investeert fors in fietsostrades, scholen, Family Justice Center, de Warande, project nieuw provinciehuis, zorginnovatie en DIVA

  Gisteren startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen. Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. De budgetbesprekingen gaan nog verder op 7, 8 en 13 december.

  Rustig financieel vaarwater in 2017

  Het budget 2017 voor de provincie Antwerpen is gebaseerd op het meerjarenplan 2014 – 2019. De voorbije jaren bespaarde de provincie Antwerpen omwille van gedaalde ontvangsten op een zorgzame en intelligente manier, zonder de doelstelling van het bestuur in het gedrang te brengen. Dit betekent dat er in 2017 geen grote verschuivingen gepland zijn, waardoor de beleidsmakers en de provinciale administratie voldoende tijd hebben om de bevoegdheidsoverdracht die gepland is in 2018 voor te bereiden. Voor het budget van 2017 werd een dubbel evenwichtscriterium gerespecteerd. Dit betekent dat het resultaat op kasbasis positief is en in 2019, op het einde van het meerjarenplan, de autofinancieringsmarge positief is. Voortbouwend op het meerjarenplan resulteert dit voor 2017 in een budget waarbij de provincie Antwerpen verder inzet op haar oorspronkelijke doelstellingen en een financieel gezond beleid voert, niet op de kap van haar inwoners en bedrijven, die krijgen waar voor hun geld.

  Op 6 december gingen de budgetbesprekingen van start

  Wat staat er zoal op stapel in 2017?

  De werken aan campus Rivierenhof van Provinciaal Instituut Sint-Godelieve starten. Na afloop van de werken kunnen 650 leerlingen (220 meer dan nu) er les volgen. In het Provinciaal Groendomein Rivierenhof beginnen de werken aan de nieuwe sportinfrastructuur en wordt net als in De Averegten en het Vrijbroekpark de speeltuin vernieuwd. De sporthal van De Nekker wordt verder gerenoveerd net als de cottage van het Arboretum Kalmthout. In campus Vesta lopen de werken aan de tweede oefenplaat voor brandweer en de nieuwe waterzuivering verder. Na deze werken zal Campus Vesta miljoenen liters water besparen per jaar. 

  Het studiewerk, de aanleg en de subsidiëring van bovenlokale fietsinfrastructuur zoals de fietsostrades gaat in 2017 onverminderd voort. De provincie bouwt verder aan de fietsbruggen over de Singel aan Berchem station en over de spoorweg in Mortsel en de plannen voor onder meer een fietsverbinding over het kanaal naar Bocholt in Herentals en een fietstunnel onder de R 14 worden uitgevoerd. Zo kunnen duizenden fietsers veilig(er) naar school of werk.

  Ook in sectoren als Welzijn en Sociale Economie wordt in 2017 geïnvesteerd. Zo bouwt de provincie het Family Justice Center in Antwerpen verder uit en starten soortgelijke initiatieven op in Turnhout en Mechelen. Er komt een zorginnovatiefonds om de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten in de zorgsector te bevorderen. En vanuit sociale economie wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor de fietspunten.

  Eind januari 2017 wijst de provincie 330 000 euro klimaatsubsidies toe aan projecten die samen een jaarlijkse een reductie van 1000 ton broeikasgassen kunnen opleveren. Ook in 2017 neemt de provincie maatregelen tegen wateroverlast. In Balen start de herinrichting van vallei van de Molse Nete en in Zwijndrecht vat de provincie de herprofilering van de Zwaluwbeek aan.

  Is het mogelijk om overheidsopdrachten helemaal digitaal te laten verlopen? De provincie Antwerpen zet in 2017 alleszins een flinke stap richting volledige digitalisering. Nieuwe krachten zullen de dienst milieuvergunningen en stedenbouwkundige beroepen versterken ter voorbereiding van de start van de omgevingsvergunning. Deze zal de stedenbouwkundige en milieuvergunning combineren en op termijn de administratieve lasten verminderen.

  Top 10 investeringen 2017:

  1. Fietsostrades
  2. Scholen provinciaal onderwijs
  3. Renovatie cultuurhuis de Warande
  4. Project Nieuw Provinciehuis
  5. Bouw DIVA
  6. Heritage: onroerend erfgoed
  7. Renovatie sportcentrum Peerdsbos
  8. Renovatie sporthal De Nekker
  9. Waterlopen
  10. Renovatie site Verstrepen De Schorre


  Afslanking provincies pas op 1 januari 2018

  Op 9 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de afslanking van de provincies definitief goed. Dit betekent concreet dat provincies niet langer persoonsgebonden dienstverlening op het vlak van cultuur, sport en jeugd mogen aanbieden. De overgang van provinciale personeelsleden naar andere overheden op 1 januari 2018 wordt minutieus en met het grootste respect voor elk individu voorbereid. In 2017 zijn geen bijkomende maatregelen vanuit Vlaanderen gepland en het verlies van de persoonsgebonden materies is pas voor volgend jaar. Dankzij een gezond financieel beleid de voorbije jaren, belet deze transitie de provincie Antwerpen niet om in 2017 te blijven investeren en dat zowel in haar grond- als persoonsgebonden materies.

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, eerste gedeputeerde en woordvoerder van de deputatie, gedeputeerde bevoegd voor algemeen beleid, ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige vergunningen, mobiliteit, cultuur, erediensten


  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor economie, landbouw, innovatie, internationale samenwerking, financiën, infrastructuur, vastgoed en facilitaire dienstverlening


  Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor onderwijs, jeugd, communicatie, energie, ICT, mobiliteitsvisie Noorderkempen 


  Bruno Peeters, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor toerisme, recreatie-en groendomeinen, sport, veiligheid, personeel

   

  Peter Bellens, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Europese Samenwerking, Plattelandsbeleid, Sociale Economie en Welzijn en Gezondheid
  Perscontact: Johny Geerinckx

  Rik Röttger, s.pa, gedeputeerde bevoegd voor milieu, natuur en landschap, integraal waterbeleid, Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling, strategisch plan Rupelstreek

  Volgend jaar staan er investeringen ten belope van meer dan 94 miljoen op het programma…’

   

  Vlak voor de eerste provincieraad over het budget van het Antwerpse provinciebestuur voor 2017 van start ging, nodigde de voltallige deputatie geïnteresseerde journalisten uit op een persmoment. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) en gedeputeerde bevoegd voor Financiën Ludwig Caluwé (CD&V) lichtten het budget van 2017 toe.

   

  Nadien namen ook gedeputeerden Inga Verhaert (sp.a), Bruno Peeters (N-VA), Peter Bellens (CD&V)en Rik Röttger (s.pa) het woord over de invloed van de budgetten voor 2017 op hun beleidsdomeinen.

   

  Waar zetten ze op in en wat mogen de burgers in 2017 verwachten?

   

   

  Luk Lemmens:’Wat betreft investeren in de toekomst: een gezond financieel beleid maakt dit mogelijk!’

   

  ‘Dankzij dat gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbij jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen.

  Leo Spaey
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerps bericht

  KURK APART INGEZAMELD IN ALLE  ANTWERPSE CONTAINERPARKESE

  Vanaf december 2016 wordt kurk apart gratis ingezameld in alle Antwerpse containerparken. De stad werkt hiervoor samen met twee sociale-economiebedrijven nl. vzw’s Katrinahof en De Vlaspit. De inzameling van kurk past in het beleid van de stad om meer kleine fracties uit de restafvalzak te halen.

   

  De stad Antwerpen wil de afvalberg verkleinen door meer kleinere fracties uit de restafvalzak te halen. Zo werd eerder dit jaar ‘De Collectie’ gelanceerd om textiel in te zamelen. Vanaf december wordt ook kurk apart verzameld. In alle Antwerpse containerparken staat voortaan een afvalcontainer waar bezoekers kurk kunnen deponeren. Naast kurken stoppen worden ook tegels, onderzetters, placemats in kurk, enzovoort ingezameld. Het moet wel gaan om onbehandeld materiaal: de kurken voorwerpen mogen niet behandeld zijn met verf, vernis of olie.

   

  Kurk vergaat niet gemakkelijk maar is wel eenvoudig te recycleren en te hergebruiken, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. De stad Antwerpen werkt hiervoor samen met vzw Katrinahof die de kurk ophaalt, sorteert en bezorgt aan vzw Vlaspit voor recyclage. vzw Katrinahof biedt ondersteuning aan personen met een beperking en hun gezin en vzw De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die omwille van uiteenlopende redenen moeilijk op de arbeidsmarkt terechtkunnen. In het kurkatelier van vzw De Vlaspit wordt de ingezamelde kurk vermalen tot kurkisolatie en verkocht onder de naam Recycork. De opbrengst van de verkochte kurk gaat integraal naar de werking van vzw Katrinahof en vzw De Vlaspit.

   

  Naar schatting komt er in Vlaanderen jaarlijks 470 ton kurkafval terecht in de gewone restafvalzak. “De feestdagen staan voor de deur en dan worden er traditioneel heel wat flessen ontkurkt. In plaats van de kurken bij het restafval te gooien kan men er nu mee terecht in de Antwerpse containerparken”, aldus schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens.

   

  De inzameling is volledig gratis. Naast kurk en textiel zullen er in de toekomst nog meer kleine fracties apart ingezameld kunnen worden (gewenst maar niet verplicht

  SCHEPEN CAROLINE BASTIAENS
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wilrijk nieuws

  POELMANS JUWELIERS BESTAAT 50 JAAR

  DAMESMODE UNIQUE AL MEER DAN 75 JAAR

   

  Beide zaken zijn gevestigde waarden op de Bist in Wilrijk.

   

  ‘Welke voordelen heeft het om uw zaak op de Bist te hebben?’

  ‘Wel, het is zeer eenvoudig…’ zegt Patrick Alpaerts van Damesmode UNIQUE:

  ‘Wij hebben een zeer ruime én gratisparking voor onze deur –

  en qua ‘passage’ is er eveneens het ‘gemeenschapscentrum’ met districtshuis en bibliotheek …

  ‘positief is ook nog dat er op de Bist een enorm aanbod is van openbaar vervoer’ valt Dirk Poelmans hem bij

  ‘daarvan profiteert het hele winkelcentrum!’

   

  ‘Prachtig is ook de mooie en originele eindejaarsverlichting die momenteel de Bist siert – -- -

  en waarvan wij hopen dat dit nog vele jaren zo zal blijven…’ zegt Dirk.

   

  ‘Naar de toekomst toe hopen wij dat het Wilrijkse winkelcentrum het nog beter zal gaan doen!’ zeggen beide handelaars praktisch gelijktijdig…

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STADSBOERDERIJ

  Uitstel, geen afstel!

  Drukte en ziekte hebben ons de laatste weken tegengehouden om de coöperantendag verder uit te werken. in plaats van jullie onvoorbereid te ontvangen, verzetten we het liever naar 4 februari 2017. Met frisse hoofden en lijven verwelkomen we jullie dan heel graag in onze serre!

  Morgen leg ik samen met David Ariens (een van onze vele toegewijde coöperanten) de laatste hand aan nieuw IT systeem. Als alles goed gaat, krijgen jullie vanaf donderdag opnieuw een sms'je voor het afhalen van je pakket. Duimen maar!

  Inhoud grote pakketten:

  • groene pompoen van de Wriemeling
  • rammenas van de Wriemeling
  • prei van de Voldoening
  • knolselder van de Voldoening
  • wortelen van Seizoensmaak
  • aardappelen van  Seizoensmaak

  De tweewekelijkse pakketten worden gevuld met rode kool van de Stadsboerderij (veld Wommelgem) wortelen, rode biet en aardappelen van Seizoensmaak, rammenas, spitskool en palmkool van De Wriemeling.

  Inhoud kleine pakketten:

  • prei van de Voldoening
  • knolselder van de Voldoening
  • savooi van de Voldoening
  • rode biet van Seizoensmaak
  • aardappelen van Seizoensmaak

  De kleine tweewekelijkse pakketten worden gevuld met spitskool en palmkool van de Wriemeling, rode biet en aardappelen van Seizoensmaak, knolselder van de Voldoening.

  Warme groet vanop de boerderij!

  Copyright © 2016 Stadsboerderij Antwerpen, All rights reserved.
  Je


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:http://blog.seniorennet.be/images/buttons/Oranje/toevoegen.png
  >> Reageer (0)
  05-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoboken Nieuws
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  District werkt aan verkeersveiligheid in Aartselaarstraat


  De voetpaden in het gedeelte van de Aartselaarstraat in Hoboken tussen de Windmolenstraat en de Gandhilaan worden heraangelegd. In functie van de verkeersveiligheid wordt het bestaande verkeersplateau verlegd en laat het district ook een rijbaankussen en een extra verkeersplateau plaatsen. Er komen bovendien meer parkeerplaatsen. De werken starten op 5 december. De eerste twee fases duren tot eind december 2016. De volgende fases starten eind januari 2017.

   

  Op het kruispunt van de Aartselaarstraat met de Windmolenstraat verlegt de aannemer het verkeersplateau een stukje naar de noordzijde van de straat om de verkeersveiligheid te verhogen.

   

  Daaropvolgend wordt het voetpad vanaf de huisnummers 168 tot en met 208 heraangelegd. Ook de bestaande ‘chicane’ wordt aangepakt en de parkeerplaatsen verhuizen naar de overzijde. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen.

   

  Eind januari 2017 wordt gestart met de heraanleg van het voetpad vanaf huisnummer 195 tot en met 211. Op het kruispunt van de Aartselaarstraat met de Gandhilaan legt de aannemer in februari vervolgens een verkeersplateau aan. Tot slot komt er op de rijbaan ter hoogte van huisnummer 203 een rijbaankussen. In dezelfde fase plaatst de aannemer ook paaltjes om de veiligheid te verhogen. In principe eindigen de werken op 8 maart 2017.

   

  Fasering en timing

  • Fase 1: kruispunt Aartselaarstraat - Windmolenstraat, van 5 tot 10 december
  • Fase 2: voetpad Aartselaarstraat 168-208, van 12 tot 23 december
  • Fase 3: voetpad Aartselaarstraat 195-211, van 30 januari tot 9 februari 2017
  • Fase 4: kruispunt Aartselaarstraat - Gandhilaan, van 9 tot 20 februari 2017
  • Fase 5: plaatsen rijbaankussen en paaltjes, van 21 februari tot 8 maart 2017

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!