NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  29-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN NIEUWS

  Even wat historie en vandaag 29 mei de feestelijke opening van het park.

  Voorgeschiedenis Op 11 mei 1973 en 24 juni 1977 kocht de stad Antwerpen de gronden gelegen te 2660 Hoboken, Hydeparkstraat aan voor de aanleg van een speelplein. Deze bestemming werd doorkruist door plannen van de NMBS tot verschuiving en uitbreiding van het Station Hoboken Polder. Het terrein deed tijdelijk dienst voor stockage van bouw- en wegenmaterialen van de gemeentediensten. Midden jaren ’80 werd het ontruimd en ontstond spontaan een bosplantsoen door wildgroei en enkele populieren. De plannen betreffende het project Hydeparkstraat dateren van de jaren '90. Het college gaf op 24 september 1998  opdracht aan de dienst patrimonium om de erfpachtakte voor de gronden Hydeparkstraat aan de CV Beter Wonen aan te passen en het deel bestemd voor de koopsector in mindering te brengen. Het college gaf eveneens opdracht aan de toenmalige dienst patrimonium te zorgen voor de verkoop aan de sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen van deze gronden. In het kader van de geplande verkoop werd door de Vlaamse Afdeling voor Gesubsidieerde Infrastructuur vastgesteld dat de grond verontreinigd is.

  Door gesprekken van de bevolking en het schepencollege is het tot een plan gekomen om er toch een park te plaatsen

   

   Aanleiding en context De groendienst richt een nieuw buurtpark in in de Hydeparkstraat te Hoboken, tegenover het nieuwe project Groen Zuid aan de overzijde van de Berkenrodelei. Hydepark is een binnengebied met één toegang in de Hydeparkstraat. Het park wordt omsloten door de achtertuinen van de buren. De opening van Hydepark is voorzien voor mei 2016. Regelgeving: bevoegdheid Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen. Argumentatie De nota in bijlage beschrijft de invulling van het aan te leggen park en geeft via een actieplan weer wanneer welke ingrepen door het college dienen beslist te worden om een tijdige opening te kunnen garanderen. 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpen de Singel

  ZANGERSCOLLECTIEF…

   

  Wij mochten het ‘letterlijk & figuurlijk’ meemaken vanop de EERSTE RIJ !

   

  Het Zangerscollectief speelt Huis vol Harnas, een ode aan de keuze.
  Een voorstelling over kiezen en niet (kunnen) kiezen.
  Over willen losbreken.
  Over vastzitten in een vorm.
  Over dat fijn vinden.
  Over erin berusten.
  Over het niet kunnen daarvan.
  Het Zangerscollectief gaat op zoek naar waar het harnas knelt.
  Het Zangerscollectief maakt keuzes.
  Of doet in elk geval een poging.
  Huis vol Harnas.

  Jazz, klassiek, muziektheater, cabaret, woord en alles daar tussenin. Uit dat allegaartje komt het Zangerscollectief voort. 
  Elf mensen uit verschillende windrichtingen en met compleet andere toekomstperspectieven vonden samen een gemeenschappelijk doel: hun passie voor de muziek en samenzang delen met elkaar en met u. Gestuwd door het geloof dat van samen zingen een enorme kracht uitgaat, en dat al die persoonlijkheden samen alleen maar vuurwerk kan geven, repeteren zij duchtig en plezierig.

   

   

  www.hansprimusz.be

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse provinvies

   

  De VVP deelt het standpunt van de Vlaamse regering dat het ‘overheidsapparaat’ op een meer efficiënte manier dient te werken. De provincies dienen daar evenzeer toe bij te dragen net zoals de andere overheden.

  Op basis van de beslissing van de Vlaamse regering zullen de provincies in de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, jeugd, sport, welzijn) meer kunnen uitvoeren en zullen zij hun beleid dienen te focussen op grondgebonden bevoegdheden. Het is goed om vast te stellen dat voor de overdracht van deze persoonsgebonden bevoegdheden de Vlaamse regering een extra jaar uittrekt en dat de overdracht dient geregeld te zijn op 1 januari 2018. Voor de VVP is daarbij belangrijk dat de overdracht van het personeel ofwel naar de Vlaamse overheid ofwel naar de gemeenten op een ordentelijke manier zal gebeuren.

  De VVP gaat er vanuit dat de provincies in de toekomst ten volle hun verantwoordelijkheid zullen kunnen opnemen mbt de grondgebonden bevoegdheden op bovenlokaal niveau zoals streekontwikkeling, plattelandsbeleid, ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit,… In het kader van bestuurlijk partnerschap wenst de VVP de volgende maanden hierover overleg te voeren met de bevoegde ministers.

  Voor wat het financiële luik betreft van de beslissing van de Vlaamse regering wenst de VVP eerst het gesprek af te wachten met minister Homans. Dit gesprek zal begin volgende week plaats hebben. Het standpunt van de VVP is daarbij duidelijk: er moeten voldoende financiële mogelijkheden zijn voor het voeren van een degelijk grondgebonden beleid zonder dat dit gepaard gaat met een verhoging van de fiscaliteit!

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Provincie Antwerpen

  27 | 05 | 2016

  Financiële steun voor economische projecten
  Vijf projecten rond jongeren en talent krijgen steun in kader van het provinciaal economisch beleid

  De Antwerpse provincieraad keurde de subsidiëring goed voor 5 projecten ter ondersteuning en stimulering van het provinciaal economisch beleid. De projecten zijn een verderzetting van huidige samenwerkingen en ondersteuning. “Door een slimme inzet van middelen wil de provincie projecten de kans geven om zich verder te ontplooien”, licht gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé toe. De goedgekeurde projecten kregen in totaal 118.000 euro toegewezen uit het economische verdeelkrediet van de provincie Antwerpen.

  De provincie Antwerpen is een ondernemende regio met  de bouw- en metaalsector, de logistiek sector, de detailhandel, de zakelijke dienstverlening, de chemie en life sciences, de agro-industrie en de creatieve industrie als economische speerpuntsectoren. “Het is een positieve zaak dat we samen met andere partners de economie in onze provincie kunnen stimuleren en verder ontplooien. Daarbij is heel wat aandacht voor talent en jongeren. Zij zijn de mest voor onze economie en verdienen de nodige aandacht. Door hen optimaal te informeren en ondersteunen, zoals met deze projecten, geven we onze provinciale economie extra zuurstof en nieuw talent”, motiveert Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie.

  Een overzicht van de vijf projecten:

  Provincie Antwerpen heeft hoogste aantal ‘miniondernemingen’ in Vlaanderen

  In het schooljaar 2015-2016 telde de provincie Antwerpen 149 miniondernemingen. Met dit aantal toont de Antwerpse jeugd zich het meest ondernemend in Vlaanderen. ‘Mini-ondernemingen’ is een initiatief van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Het doel is om studerende jongeren hun eigen potentieel aan ondernemende competenties te leren ontdekken en ontwikkelen. In kleine groepen stampen zij een onderneming uit de grond en beheren ze deze van a tot z. Zij doorlopen dezelfde taken en activiteiten als in een reële onderneming: aandelen verkopen, vergaderen, reclame maken een boekhouding bijhouden, het produceren en verkopen van producten. De provincie steunt dit project met 30.000 euro.

   

  Het project ‘Zwaargewicht’

  Via Leertijd krijgen jongeren vanaf 15 jaar de kans om op de werkvloer een beroep onder de knie te krijgen en het laat zelfstandige ondernemers toe om enthousiaste medewerkers op te leiden. Vier dagen per week draait de leerjongere mee in het bedrijf. De vijfde dag volgt de jongere aanvullend een praktijkgerichte cursus in een campus van Syntra. Onder het impuls van Syntra-Vlaanderen is de leertijd de laatste jaren grondig gemoderniseerd en uitgegroeid tot een kwaliteitsvol opleidingstraject. De provincie steunt dit met 28.000 euro.

   

  ‘Talentenstroom’ – samenwerkingsverband haven en logistiek

  Met dit samenwerkingsverband ‘haven en logistiek’ willen VDAB en de stad Antwerpen een betere afstemming bewerkstelligen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zij doen dit in samenwerking met de sectororganisaties (Alfaport en CEPA), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; de vormingsfondsen (Logos en SFTL), opleidingscentra (OCHA, RTC Antwerpen), onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie Antwerpen, Havencentrum en POM Antwerpen). Met ‘Talentenstroom’ wil men jongeren motiveren om een job als logistiek bediende in de haven te kiezen. (20 000 euro)

   

  ‘Talentenwerf’ – samenwerkingsverband voor de bouwsector

  Dit samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de bouwsector vult knelpuntvacatures in de Antwerpse bouwsector in via gerichte opleidingen op de werf (werfplekleren). Bouwbedrijven stellen hun werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – onmisbaar om de perfect passende werkkrachten te vormen. (20.000 euro)

   

  ‘Talentenfabriek’ -samenwerkingsverband voor de chemie- en de metaalsector

  De VDAB, stad Antwerpen, netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA, VIBAM, ANTTEC) en vormingsfonds sector chemie (Co-valent) willen met deze samenwerking kennis, ervaring, mensen en middelen samenbrengen om samen één job- en opleidingspunt voor de industriesector te creëren. Gezien het belang van de (chemische) industrie als één van de economische speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan (toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk hiertoe bij te dragen. (20 000 euro)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN NIEUWS

  Het was weer tijd voor en avond markt in hoboken en het weer viel mee wel drukkend warm maar de terassen zaten dan ook vol.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WILRIJK AERIALSOLUTIONS

   27-05-2016

  INFO/www.aerialsolutions.be

           info@aerialsolutions.be

           32(0)485 462 599

  Jules Moretuslei 438 | 2610 Wilrijk | Belgium

  Think about the Environment before printing this e-mail ü

  Aerialsolutions heeft één van de eerste officieel ingeschreven drones in België

  Aerialsolutions heeft één van de eerste officieel ingeschreven drones in België. Namelijk nr 2 en 3 .

  Meer dan tijd om terug langs te gaan bij Tim Ketels aan de Jules Moretuslei in Wilrijk.

   

  Wat doet men met een drone eigenlijk?

   

  Men deelt dit in in diverse klassen – waar onder andere de ouderdom van de piloot en het gewicht van de drone een  rol speelt.

   

  Zo weten we zeker dat een drone ‘bewakingsopdrachten’ uitvoert – bij brandbestrijding wordt ingezet; bij de controle van windmolenparken en het controleren van gewassen… kortom alles waar men vroeger voor ter plaatse moest  gaan…

   

  Boeit dit onderwerp u?

   

  Zie dan zeker op : http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart

   

   

   

   

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT

  Provincie Antwerpen

  26 | 05 | 2016

  Officiële inhuldiging verkeerstuin Vrijbroekpark


  Op woensdag 25 mei werd de verkeerstuin van het Vrijbroekpark officieel ingehuldigd door gedeputeerde Bruno Peeters en schepen Marc Hendrickx.
  Na de speeches van de gedeputeerde en de schepen fietsten de leerlingen van een naburige school de verkeerstuin in.

  De verkeerstuin in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark was aan vernieuwing toe. Het is immers een druk bezochte speelplek in het Vrijbroekpark.

  Jonge fietsers komen hier leren fietsen in een rustige omgeving. Ze genieten van het rondcrossen op een verhard parcours en sommigen vieren er zelfs hun verjaardagsfeestje.

  Daarom zorgde het Vrijbroekpark ervoor dat de verkeerstuin werd opgeknapt. De stad Mechelen maakte werk van nieuwe belijning en verkeersborden. En voortaan werken de verkeerslichten op woensdagnamiddag en op zaterdag en zondag. Zo kunnen de Mechelse kinderen weer komen fietsen en oefenen om zich te verplaatsen in het verkeer.

  Leerlingen van de Luchtballon fietsen de verkeerstuin in onder aanmoediging van gedeputeerde Bruno Peeters en schepen Marc Hendrickx - Copyright: Koen Fasseur

  Officiële inhuldiging

  Op woensdag 25 mei werd de verkeerstuin officieel ingehuldigd door gedeputeerde Bruno Peeters en schepen Marc Hendrickx. Om 11 uur vertelden gedeputeerde Peeters en schepen Hendrickx in hun speech hoe belangrijk verkeerseducatie en – recreatie is. Het zesde leerjaar van school De Luchtballon huldigde de verkeerstuin mee in. Na de speeches volgden de leerlingen een demo “Wheels” door organisatie Yes-Events. De leerlingen kregen een initiatie en mochten de verkeerstuin inhuldigen met skateboards, longboards en steps.

   

  Gedeputeerde Bruno Peeters legt uit: “Voor de provincie Antwerpen is de verkeerstuin in de eerste plaats een speeltuin waar ouders met hun kinderen kunnen komen oefenen met de fiets of de step. Wij stellen onze infrastructuur graag ter beschikking van de stad voor hun educatieve initiatieven. Wij zijn blij dat de stad hiervoor mee heeft willen investeren in de tuin.”


  “We krijgen bij de stad Mechelen veel vraag naar ondersteuning bij verkeerseducatie. Daarom vinden we het belangrijk dat we lessen kunnen aanbieden in de verkeerstuin in het Vrijbroekpark. Mechelse scholen kunnen met hun klas naar het Vrijbroekpark komen om hier in een veilige omgeving te oefenen hoe zich te verplaatsen in het verkeer.” vertelde schepen Marc Hendrickx.

  PRAKTISCHE INFO

  Waar:
  Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark,

  Ridder Dessainlaan 65,

  2800 Mechelen

  Meer info:
  Onthaal Vrijbroekpark

  015 45 13 80

  vrijbroek@provincieantwerpen.be


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wilrijk

  INFO WILRIJK

   

  Aangepaste verkeerssituatie tijdens markt

   

  Mei 2016

   

  Beste bewoner,

   

  De aannemer is begonnen aan de werkzaamheden in de Zwaantjesstraat. Tijdens de markt op vrijdag voorziet hij een aanpassing aan de verkeersituatie om autoverkeer uit de Daniël Herreynslaan mogelijk te maken.

   

  Omdraaien enkelrichting

   

  De huidige situatie maakt het onmogelijk voor bewoners om uit de Daniël Herreynslaan, tussen de Zwaantjesstraat en het Michel Willemsplein, te geraken tijdens de markt.

   

  Om uitgaand autoverkeer toch mogelijk te maken, zal de aannemer het verbodsbord aan de korte zijde van het Michel Willemsplein afdekken gedurende de uren dat de markt uitgestald staat op het plein.

   

  Ingaand autoverkeer naar de Daniël Herreynslaan zal moeten wachten tot de markt weg is om via de korte zijde van het plein terug de Daniël Herreynslaan in te rijden, net zoals voor de werkzaamheden aan de Zwaantjesstraat.

   

  Het stukje straat is te smal om verkeer in beide rijrichtingen toe te staan.

   

  Zodra de markt weg is, wordt de verkeerssituatie terug aangepast naar zijn originele vorm.

   

  Contact

   

  Met vragen en opmerkingen kan u altijd terecht bij het stedelijk wijkoverleg op het nummer 03 338 53 91. Mailen kan naar wijkoverleg.wilrijk@stad.antwerpen.be.

  districtssecretaris        districtsschepen         voorzitter van het districtscollege

   BART VRINTS             WERNER THEUNS            KRISTOF BOSSUYT

  Meer info vindt u op www.wilrijk.be onder ‘openbare werken’.

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STADSBOERDERIJ

  Foto boven: Ajoub

  Wat zit er deze week in je pakket?
  26 mei (week 21)


  We slaan je deze dagen om de oren met sla. Groene eikenbladsla, andijvie, rode eikenbladsla, Romeinse sla, ijsbergsla,... Dat is niet altijd gemakkelijk om mee te koken, zeker niet als het weer wat regenachtig is, en je helemaal geen zin hebt in een fris, knapperig blaadje. Maar wij willen je daarbij helpen, zodat je geen slag in het water slaat ;) ! En we hebben ook leuk geboortenieuws: onze twee zwangere geitjes zijn vorige week bevallen van twee flinke zonen! Lees er hieronder meer over.

  Vorige week woensdag en zaterdag zijn er twee geitjes geboren: Ajoub (foto boven) en Emiel (foto onder). Beide bokjes stellen het wel, de mama's hebben het geweldig gedaan, en wij zijn enorm fier! Ze lopen allebei al in de wei, dus kom gerust eens langs voor een babybezoekje. Ze zijn wollig, snoezig en en ongelooflijk vrolijk! Af en toe verstoppen ze zich nog wel eens, dus je moet soms wel wat geduld hebben, maar dat wordt absoluut beloond.

  Deze week hebben we weer ons best gedaan om jullie een heerlijk pakket te bezorgen. Het aanbod op dit moment in het seizoen bestaat vooral uit groene bladgroenten, waaronder veel slasoorten.
  Sla is moeilijk, zo begrijpen we. Het is een groente die, wanneer ze vers gegeten wordt enorm smakelijk kan zijn. Maar wanneer je sla even laat liggen, verpietert ze tot een zielig hoopje donkergroen blad in je groentelade. En wat moet je er dan nog mee? Vaak wordt de ooit-zo-mooie krop sla dan gewoon in de GFT-bak gekieperd (of aan de kippen gegeven), wat wel erg jammer is natuurlijk; zeker voor de boer die zijn best deed om haar zo fier en elegant te krijgen...
  Maar je kan dat heel gemakkelijk voorkomen: wanneer je je sla ontvangt, haal dan meteen alle blaadjes van de krop af, en was ze in koud water. Laat de blaadjes even weken, zodat het zand dat er eventueel aan hangt, naar de bodem kan zinken en de frisse blaadjes helemaal proper bovendrijven. Zwier ze dan goed droog in een slazwierder, en leg ze vervolgens (wanneer ze helemaal droog zijn) in een propere theedoek, onderaan in je koelkast. Zo blijft die frisse sla een week knapperig, en heb je meteen ook de hele week gewassen slablaadjes in je koelkast liggen!
  Het fijne is dat je dat ook kan toepassen op alle bladgewassen: spinazie, rucola, warmoes,...

  Je pakket bestaat natuurlijk niet alleen uit sla: er zitten ook bietjes in, en knapperige paksoi (waarmee Jolien voor ons aan de slag ging)! Je kan hieronder ontdekken waar je dit weekend allemaal van kan smullen...


  De seizoensgroenten die je deze week in je grote pakket* kan verwachten zijn:
  - Paksoi van Wijngaardhof in Westmalle
  - Jonge rode bietjes met loof van Wijngaardhof in Westmalle
  - Andijvie van Wijngaardhof in Westmalle
  - Japanse bergpeterselie van Wijngaardhof in Westmalle
  - Rucola van De Doederij in Sint-Katelijne-Waver
  - Groene eikenbladsla van De Doederij in Sint-Katelijne-Waver
  - Spinazie van De Voldoening in Wachtebeke


  In het grote, tweewekelijkse groentepakket van deze week zit hetzelfde.

  In het kleine groentepakket* zit het volgende:

  - Paksoi van Wijngaardhof in Westmalle
  - Jonge rode bietjes met loof van Wijngaardhof in Westmalle
  - Andijvie van Wijngaardhof in Westmalle
  - Rucola van De Doederij in Sint-Katelijne-Waver
  - Groene eikenbladsla van De Doederij in Sint-Katelijne-Waver


  In het kleine, tweewekelijkse groentepakket van deze week zit hetzelfde.

  Voor de klanten die tweewekelijks bestellen: we leveren deze week de pakketten voor de oneven week (26 mei 2016 - week 21). Volgende week is het weer de beurt aan de klanten die intekenden op de oneven weken.

  De aardappelen van De Wriemeling zijn te bestellen aan 1,80 euro/kilo via onze webshop voor wie ook een groentepakket afneemt vóór woensdag 18 mei 12u: http://stadsboerderijantwerpen.be/winkel-toegang/. Ook de asperges van Patrick Robeyns uit Schoten zijn nog te bestellen via onze webshop, maar haast je, want op = op!

  Wie reeds coöperant is, kan zich voor een groentepakket in 2016 inschrijven via www.stadsboerderijantwerpen.be/groentenpakket-bestellen
  Wie nog geen coöperant is en graag een wekelijks of tweewekelijks groentepakket wil, kan instappen via www.stadsboerderijantwerpen.be/stap-je-mee-in en zich vervolgens inschrijven voor een groentepakket.

  www.stadsboerderijantwerpen.be

  Foto onder: Emiel   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BERCHEM BERICHT
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOETBAL IN HOBOKEN

                                                                                                        

     FELDHAUSEN      1---2   MORETUSBURG

  WEEKEND FELDHAUSEN
   
  in het weekend van 21/22 mei trokken de veteranen van Moretusburg nog eens naar Feldhausen...
  Het was een weekendtrip om het succesvolle seizoen af te sluiten, en nog eens naar deze af te reizen, waar ooit, 48 jaar geleden een verbroedering ontstond... we schrijven 1968...
  na 2008 viel het allemaal stil, omdat in Feldhausen het "alte-herren" voetbal verdween... er waren nog wel contacten in Usseln (Hoch Sauerland) met enkele oude getrouwen, maar daar bleef het bij...
   
  Op onze vraag slaagde Karl-Heinz Berhof (Charlie voor de vrienden) er in een ploeg samen te stellen om ons partij te geven op het veld van Grafenwald...
   
  we vertrokken zaterdag richting Duitsland, hielden kort voor de grens een tussenstop, om dan zonder enig probleem het hotel te bereiken kort voor 12 uur het hotel... Wie nog nooit mee was, stond versteld dat we in zo'n sjiek hotel de nacht zouden door brengen... vermits we wat vroeg waren zetten we ons op het terras en genoten van een eerste pintje...
   
  Tegen 13 uur kwam Charlie ons op halen, met enkele oude bekenden, om ons naar het voetbalveld te rijden... Wat voor ons nieuw was, na zovele jaren op het asveld van TSV, kregen we nu een kunstgrasveld voorgeschoteld...
  Daar werden we verwelkomt met een bak bier en waren we het "hoofdschotel" van de namiddag...
  Tegen half vier was de wedstrijd en tot onze vreugde daagden enkele goeie bekenden van het eerste uur op... Schlipps, Heidi und Ulli, Manni und Gret'l, nog enkele bekende gezichten kwamen goeie dag zeggen en dronken eentje mee...
  de wedstrijd zelf...
  we kregen hulp van twee gastspelers "Elvis" Jan (een vriend van den taxi), en Marouane, (een thuisspeler die graag met ons mee deed) zodat we 12 spelers in aanbieding hadden...
  maar met een onuitgegeven verdediging en een goed voetballend middenveld, zaten direct goed in de wedstrijd... Feldhausen van zijn kant liet zich niet wegdrummen, en we kregen een aangename wedstrijd te zien...
  De kansen die we kregen in de eerste helft kwamen er door mooie aanvallen, maar de afwerking liet te wensen over... Aan de andere kant hadden weonze Tim, een keeper van werfeldklasse hé... Die hield met enkele geweldige save onze ploeg in de match... Ruststand 0-0
  Na de pauzen veranderde coach Danny enkele pionnen van plaats en dat leverde op...
  50' een knappe aanval , Sergej werd weggestuurd en die vloerde de thuisdoelman met een laag schot...
  TSV liet het hier niet bij, gingen op zoek naar de gelijkmaker die er kwam na 58 minuten, na een strakke aanval op rechts en een laag schot...
  We waren al tevreden met die uitslag maar het slotakkoord was voor ons... Een snelle aanval op rechts, Sergej duwde naar Marouane, die de keeper tegenvoets nam... 1-2...
  beide teams kregen nog enkele kansjes, maar na 70' floot een goed leidende Jos Mariën de wedstrijd ten einde...
  Na de wedstrijd waren er "würsten, bauchfleiss en spek", een pintje en een gezellige babbel... Maar we moesten om 18 vertrekken... zo stond het geschreven en dat deden we dan ook schoorvoetend...
  we moesten dan toch nog inchecken voor onze kamers, maar tegen 20 uur was iedereen paraat op "met dat schone weer", op het terras van Bauer-Wilms lekker te gaan eten... en aansluitend gezellig bij elkaar te zitten bij pot en pint...µ
  en toen ze daar de toog sloten hebben nog een tijdje in de bar van hotel gezeten, waar allerlei verhalen werden opgehaald... tot de nachtwaker ons kwam vertellen, dat ook Linda er mee ophield...
  na een korte nachtrust was iedereen toch present voor een rijk gevulde ontbijttafel...
   
  Vandaar nog even "Fruhschoppen" bij Bauer Wilms, om dan naar de verrassingsact te vertrekken...
  Dat eindigde dus in Lichtaard, waar we vergast werden op een Body painting... leuk en gezellig...
  We troffen ook  Marcel Steven nog aan, en sloten het weekend met een lekker etentje in de kantine van de camping Korte Heide...
  met dank aan Marc, Danny en Leo, die zich hebben ingezet iets leuks van te maken, en daar ook in slaagden...
   
   
  onze veteranen ploeg die won met 1-2 in Feldhausen-Grafenwald: Danny, ref Jos, Tom, Thomas, Danny, Taxi (alias Ludo) en Lro en onderaan Patje Koffie, Marouane, Danny, Rudi, Sergej, "Elvis" Jan en doelman Tim...

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moretus eind gevecht

  Nadat we vertrokken waren in feldhausen stopten we even in venlo om  pipi te doen en de rokers de gelegenheid te geven aan hun verslaving dan vertrokken we op een geheime plaats om te bewijzen dat de voetballers ook andere sporten kenden tot de groote verbazing was het een gevecht met laser wapens,dat ging in de pikkedonker en de stad was ook gehuld in smog  je had 1000 vierkante meter om je te verstoppen en de tegenstrever te grazen te nemen twee ploegen de rode en de groene gingen de strijd aan de rode ploeg versloeg de groene?als laatste gingen we nog lekker eten en de  geldbeugel was leeg dan maar naar Hoboken daar bijna aangekomen viel de regen met bakken uit de hemel.

  Ben je opzoek naar een spannende activiteit voor je bedrijfsuitstap of eens iets anders om met een ploeg te doen om je te amuseren dan zit je goed bij www.laser-games.net  info reserveren 0488.814.144

  En het is niet moeilijk te vinden recht over bobbejaanland naar het caravan park .vanaf 7 jaar tot 100 jaar .Olensteenweg 40 lichtaart www.laser-games.net


  foto's copy richt georges peeters


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!