NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
 • MERKSEM
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  25-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  21 | 11 | 2017

  Nood aan nieuwe competenties en meer diversiteit in Antwerpse haven
  Onderzoek brengt belangrijkste uitdagingen voor arbeidsmarkt Antwerpse haven in kaart

  De haven van Antwerpen kent al jaren een groot aantal knelpuntberoepen. Daarnaast heeft ook de digitalisering een grote invloed op de werkgelegenheid en de gevraagde vaardigheden bij werknemers. Daarom bracht Universiteit Antwerpen op vraag van provincie Antwerpen de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid in het komende decennium in kaart. "Zonder de huidige problemen en uitdagingen uit de weg te gaan, richten we onze blik op de toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven, die goed is voor 140.000 jobs, waarvan 60.000 rechtstreeks", stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé bij de voorstelling van de resultaten van het onderzoek ‘Toekomstige arbeidsmarkt haven van Antwerpen’.

  Minder jobs, nieuwe vaardigheden

  Het totaal aantal jobs in de haven daalt en dit zal zich verder zetten in de toekomst. Door de digitalisering zal ook de inhoud van de jobs veranderen. Routinematige, cognitieve taken worden voornamelijk uitbesteed of overgenomen door computers. "Het is echter niet zo dat beroepen massaal zullen verdwijnen, wel is er een verschuiving in de benodigde competenties. Professionele vaardigheden en ICT-vaardigheden –data interpreteren en analyseren - winnen aan belang.  Attitude en leervermogen zullen hierbij de belangrijkste zaken zijn waarop aangeworven wordt", zegt onderzoeker Thierry Vanelslander. Doordat de taken ook steeds complexer worden, is er bij de werknemers nood aan een brede kennis én specifieke vakkennis.

  Demografie in de arbeidsmarkt van de Antwerpse haven

  Er is een sterke veroudering, mannen zijn oververtegenwoordigd en ook personen van niet-autochtone afkomst en kansengroepen vinden hun weg niet naar de haven. Dit heeft grotendeels te maken heeft met het imago van de haven. Deze uitdagingen zijn maatschappelijke problemen die gezamenlijk moeten worden opgelost door zowel de bedrijven, het onderwijs als de sectororganisaties.

  Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie en voorzitter Havencentrum: "Iedereen zal een tandje moeten bijsteken om de huidige, heel diverse jonge generatie Antwerpenaren te interesseren voor een job in de haven. Een belangrijke oefening voor de toekomstige invulling van ons Havencentrum, waar we nog meer zullen inzetten op het imago van de haven en proberen jongeren richting toekomstgerichte jobs te sturen."

  Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie en voorzitter Havencentrum

  Beleidsaanbevelingen

  1. Vak- of opleidingsoverschrijdend onderwijs: er is nood aan betere samenwerking tussen opleidingen of zelfs nieuwe studierichtingen, gevormd door een combinatie van verschillende opleidingen.
  2. Aanleren van ICT-competenties via toepassingen: meer aandacht voor data-analyse en -interpretatie.
  3. Opleiding op de werkvloer: stages en bedrijfsbezoeken moeten een belangrijke plaats innemen.
  4. Levenslang leren: mogelijkheid tot bijscholing in de bedrijven en up-to-date opleidingen. Het onderwijs moet ook inzetten op het aanbrengen van een attitude van levenslang leren. Initiatieven zoals werkplekleren en duaal leren zijn hier goede voorbeelden van.
  5. Intergenerationeel leren: jonge generaties brengen nieuwe ICT-vaardigheden aan en oudere generaties delen hun ervaring over de sector. Het management moet werknemers met een verschillend ervaringsniveau goed laten samenwerken.
  6. Meer oog voor diversiteit en tegengaan van polarisering: gerichte opleiding en begeleiding voor kwetsbare groepen is nodig.

  PRAKTISCHE INFO

  Geïnteresseerden kunnen het volledige onderzoek downloaden via de website van de provincie Antwerpen

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, T 03 240 52 48


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN NIEUWS

  Het jaarlijks sjoel tornooi van de Zorgcup nu in het Dienstencentrum de Zeelbaan te Merksem waar 24 ploegen van het zorgbedrijf tegen elkaar streden.
   
  24 ploegen streden tegen elkaar met een glimlach en een vloek,maar het bleef toch heel gezellig,En de diner bestond uit kervelsoep aardappel pure met een vidé en kip en als dessert crème glacé.
  Tegen de muur foto’s van voorbije tornooien zodat we konden zien hoe we veranderd waren en welke vrienden van ons heengegaan zijn. 
   
   
                                                  De prijs uitreiking gebeurde door Dr. Heer Marco Laenens ondervoorzitter beheerraad Zorgbedrijf
   
    Om de spanning er in te houden begonnen ze met de laatste.
  De laatste plaats De dolly dots dienstencentrum Arena 1146 punten
  De derde plaats  :Vrijgeweide Ploeg 2 Dienstencentrum Vrijgeweide 1543 punten
  De tweede plaats:Ene te kort Ploeg 1  dienstencentrum Zeelbaan 1583
  De eerste plaats :Vrijgeweide Ploeg 1 Dienstencentrum vrijgeweide.1625 punten
  En nu  maar trainen voor volgend jaar.
  En een kans hebber van bij de prijzen te vallen is met 1 punt minder  geëindigd op de vierde plaats De vrolijke schuivers ploeg 1 van Dienstencentrum Klein heide.1542 punten
  Voor de volledige uitslag klik op het icoontje.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sporten

   KOM HET EENS MEEMAKEN


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN NIEUWS

     

    

  21 |11 | 17

  Eerstesteenlegging nieuw kinderdagverblijf Het Lieverdje in Hoboken


  Op dinsdag 21 november onthulde schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud een gedenkplaat voor de eerstesteenlegging van kinderdagverblijf Het Lieverdje in Hoboken.

   

  De nieuwe kinderopvang in Hoboken kan er komen mede dankzij de infrastructuurtoelage die de stad Antwerpen toegekend heeft. Het project kost 2,3 miljoen euro. De stad Antwerpen zal hiervan 50% financieren. De infrastructuurtoelage is één van de toelagen die de stad toekent aan zelfstandige ondernemers om kinderopvang te organiseren. Door de samenwerking tussen stad en ondernemers is onlangs de Barcelonanorm gehaald. Volgens de Barcelonanorm moeten er per 100 kinderen 33 opvangplaatsen zijn.

   

  Infrastructuurtoelage voor kinderopvang

  “Bij mijn aantreden was er een enorm tekort aan opvangplaatsen in onze stad. In Hoboken-Noord was er slechts voor 11% van de kinderen opvang, in de rest van Hoboken slechts voor 23%. Door de gerichte ondersteuning vanuit de stad Antwerpen aan de private kinderopvanginitiatieven hebben we deze legislatuur 180 nieuwe plaatsen kunnen bij creëren”, verduidelijkt schepen Ait Daoud. “De tekorten zijn weg gewerkt, en daar ben ik heel trots op!”

   

  De stad Antwerpen kent verschillende toelages toe om de kinderopvangsector financieel te ondersteunen (opstarttoelage, kinderopvangtoelage, …). Eén van deze toelages is de infrastructuurtoelage. Met deze toelage investeert de stad mee in nieuwe infrastructuur voor kinderopvang. Deze toelage kan gebruikt worden door vzw’s die minstens 18 plaatsen creëren in een cluster waar het tekort aan kindplaatsen meer dan 19 plaatsen bedraagt. Via de toelage betaalt de stad tot maximum 50% van de totaalprijs voor het kopen van een bouwgrond of gebouw, het realiseren van nieuwbouw of het verbeteren van een bestaand gebouw.

   

  Meer informatie  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  80 jaar KVDV gevierd met boomaanplant

  Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan plantte de Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging op zondag 19 november 2017 een speciale boom aan in het Rivierenhof: de zwarte Tupeloboom, ook wel eens Nimfenboom genoemd.  

   

  Op 22 mei 1937 werd in het Rivierenhof de Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging (KVDV) opgericht. Daarmee is deze vereniging de oudste dendrologische vereniging van België. Dendrologen houden zich bezig met het bestuderen van bomen en heesters. Het op naam brengen, het bekijken van bloem, blad, schors, groeiwijze, ... Van bij het ontstaan was de drijfveer het vergroten van de kennis bij het publiek over bomen en planten.

  De Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging heeft dus reeds van bij de oprichting een sterke band met het provinciaal domein Rivierenhof.  Al die tijd is de dendrologische vereniging regelmatig en op verschillende vlakken actief gebleven in het Rivierenhof. Ze organiseert wandelingen, brengt de bestaande collectie op naam en geeft regelmatig advies bij het beheer van de collecties of de keuze van boomsoorten voor een aanplanting of een nieuwe dreef.

  De afgelopen tien jaren werden de botanische collecties van het Rivierenhof sterk uitgebreid en het beheer er van geprofessionaliseerd. Naast de bestaande rozentuin werd het oude arboretum opgekuist en er werden een aantal nieuwe themaverzamelingen aangelegd (vb. Pinetum: verzameling naaldbomen, Keltische bomenhoroscoop: bomen uit de Keltische bomenkalender, Collectietuin Albert De Raedt met Harde Gentse Azalea’s, het Coryletum (een collectie met allemaal verschillende soorten hazelaars en andere notensoorten), enz. Bij verschillende van deze thema’s werd de KVDV om advies gevraagd en dat zal in de toekomst niet anders zijn. 

  Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan plantte de Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging op zondag 19 november 2017 een speciale boom aan in het Rivierenhof: de zwarte Tupeloboom, ook wel eens Nimfenboom genoemd. De Latijnse naam van deze boom is Nyssa sylvatica, een soort die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. Het wordt één van de mooiste parkbomen door zijn schitterende herfstverkleuring, hij wordt hier tot 15 meter hoog.  

  Info KVDV: http://www.kvdv.info/

  De KVDV organiseert elk jaar een aantal boeiende uitstappen naar parken, private tuinen, gespecialiseerde plantenkwekers en arboreta. Daarnaast zijn er ook voordrachten over verschillende thema’s die verband houden met bomen, struiken of plantenverzamelingen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stad Antwerpen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ..

  .

  20 | 11 | 17

  Winter in Antwerpen zorgt voor een schitterende eindejaarsperiode


  In Antwerpen start de winter dit jaar op zaterdag 9 december. Vier weken lang verwelkomt Antwerpen iedereen in een magisch winterwonderland. Omdat de stad al meer dan 500 jaar  het belangrijkste handelscentrum voor diamant ter wereld is, krijgen  de eindejaarsactiviteiten dit jaar ook een diamantsausje. Winkelen, genieten van lekker eten en drinken of gewoon ontspannen: tijdens Winter in Antwerpen kan het allemaal. Het volledige programma staat op www.winterinantwerpen.be.

   

  Wensen uitdelen op de interactieve wensenmuur
  Er zijn dit jaar een paar opvallende nieuwkomers in het programma van Winter in Antwerpen. Zo kan iedereen wensen voor familie, vrienden, buren en alle Antwerpenaren achter laten op de gloednieuwe interactieve wensenmuur aan de Suikerrui. De videoprojectie op de gevel van het stadhuis dompelt bezoekers dit jaar onder in een sfeer van schittering en diamant. Op de Grote Markt kan iedereen een kus stelen onder de maretak. Kunstenaar Jesse Agten maakt hier dit jaar een bijzondere plek van met een ontwerp gebaseerd op een sneeuwvlok en met de kleuren en schittering van een diamant.

   

  Op het Koningin Astridplein opent de Diamond Dome. In deze dome kunnen bezoekers van 10 tot en met 30 december genieten van een spectaculaire 360°-film over diamant die op maat gemaakt werd voor Winter in Antwerpen.

   

  Cadeautjes kopen op de kerstmarkt
  Daarnaast zijn er natuurlijk ook de vertrouwde activiteiten. Zo bieden bijna honderd kerstchalets ambachtelijke producten en originele hebbedingetjes aan op de kerstmarkt. De markt vormt een slinger van de Groenplaats over de Grote Markt naar het Steenplein. De kerstmarkt is ook dé plaats om iets te eten en te drinken.

   

  De ijspiste op de Groenplaats is met 1200 m² schaatsplezier één van de mooiste in de Benelux. Bezoekers schaatsen er  baantjes onder het waakzame oog van Rubens. De allerkleinsten kunnen leren schaatsen met een pinguïn als schaatshulp. Wie uitgeschaatst is, kan op het terras van de winterbar met zicht op de kathedraal op adem komen met een lekker drankje.

  En met een hoogte van 55 meter garandeert het reuzenrad op het Steenplein prachtige vergezichten over winters Antwerpen. Overdag of ‘s avonds, een ritje in het reuzenrad is altijd een bijzondere ervaring. Winterweer is daarbij geen spelbreker, want een deel van de gondels is afgesloten.

   

  Op citytrip in de stad
  Winter in Antwerpen is meer dan schaatsen en rondkuieren op de kerstmarkt. In december zijn de winkels ook alle zondagen open: kansen genoeg om eindejaarsaankopen te doen. Tijdens deze winkelzondagen kan iedereen naar hartenlust shoppen. Het aanbod is zeer breed: mode, design, antiek, delicatessen en vintage. Jong, creatief talent is bijvoorbeeld te vinden bij de Nieuwe Natie in de Stadsfeestzaal. Daarnaast kan je in Antwerpen genieten van  de talrijke restaurants, cafés, musea, bezienswaardigheden en verborgen plekjes. Zo wordt een dagje Winter in Antwerpen meer dan schaatsen en winkelen alleen.

   

  Trein, tram, bus en … fietstaxi
  Winter in Antwerpen is niet alleen te bereiken met de fiets, het openbaar vervoer of met de wagen. De fietstaxi brengt bezoekers in het weekend gratis van het Centraal Station naar de Groenplaats en weer terug.  Verder kan je ook de waterbus en de gratis veerdienst ‘Sint-Anna’ nemen om naar de Winter in Antwerpen te komen.

   

  Met de fiets of te voet

  • Extra fietsenstallingen op de Meir, de Groenplaats en het Steenplein.
  • Fietsknooppunten: Knooppunt 57 ligt het dichtstbij. Meer informatie op www.fietsnet.be.
  • Trein + huurfiets: De NMBS biedt deze formule aan in Antwerpen-Centraal. Meer info op www.nmbs.be.
  • Velo: handige kleine fietsen, verspreid over meer dan 150 Velo-stations in de Antwerpse binnenstad. Bestel een pas via www.velo-antwerpen.be (vanaf  4,00 euro).
  • Bluebike: Er wacht een fiets op jou in het station, 24/7. Alle info op www.blue-bike.be.

  Met het openbaar vervoer

  • Met de tram of de bus naar de Groenplaats. Bezoekers kunnen hun route plannen op www.delijn.be.

  Over het water

  • Met de gratis veerdienst ‘Sint-Anna’: van het Steenplein naar Linkeroever en terug. Meer info: www.portofantwerp, klik hier voor de rechtstreekse link.
  • Met de waterbus vanuit Hemiksem met een tussenstop in Kruibeke. Meer info en dienstregeling: www.dewaterbus.be

  Met de auto

  Park-and-rides

  • Gratis en snel parkeren aan de rand van de stad. Alle park-and-rides staan op www.antwerpen.be.
  • Verder met tram, bus of fiets naar de Winter in Antwerpen.

  Parkings

  Taxistandplaatsen

  • Groenplaats.
  • De standplaatsen van het Steenplein worden in december verplaatst naar de Ernest van Dijckkaai.

  Winter in Antwerpen praktisch

  Het volledige programma van Winter in Antwerpen staat op www.winterinantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

  De openingsuren zijn de volgende, tenzij anders vermeld op www.winterinantwerpen.be:​

  • van maandag tot donderdag: 12 tot 21 uur
  • vrijdag: 12 tot 23 uur
  • zaterdag: 11 tot 23 uur
  • zondag: 11 tot 21 uur

  Uitzonderingen:

  • 24 en 31 december: 11 tot 18 uur

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stad Antwerpen

  REACTIE OP SITUATIE STADSBOERDERIJ

  De laatste dagen is er heel wat commotie ontstaan over de stadsboerderij te Wilrijk. De bezorgdheid die verschillende mensen geuit hebben is begrijpelijk, dieren liggen ons immers allemaal nauw aan het hart… Maar helaas neemt men (op politieke voorzet) de laatste dagen toch graag een loopje met de waarheid.

  Zowel het voorgaande als het huidige bestuur zochten al een tijdje naar een betere invulling van de site van de kinderboerderij. Vanuit de wetenschap dat het uitbaten van een dergelijk bedrijf geen kerntaak is van een stad en met het oog op het realiseren van een duurzaam project kwamen we al snel uit op het concept van een stadsboerderij. Een stadsboerderij heeft een echte meerwaarde binnen een stad. Dit vernieuwde concept, met aandacht voor het educatieve en sociale aspect van echte stadslandbouw werd gelanceerd. Iedereen kon hierop intekenen.

  Na de beoordeling door een jury werd het project van Greenmarx, dat een voorstel ingediend had rond stadslandbouw gericht op de korte keten met verschillende aantrekkelijke partners en een educatief aanbod, weerhouden.

  Dat er weerstand is tegen het vervangen van een kinderboerderij door een stadsboerderij is logisch. Elke verandering is immers moeilijk.

  Dat de huidige stadsboerderij vandaag niet waarmaakt wat ze in haar projectvoorstel had beloofd is helaas maar al te waar. Het projectvoorstel ging uit van een duurzaam project, een project dat wou en kon laten zien dat landbouw een plaats heeft binnen de stad, met aandacht voor de lokale teelt, respect voor de dieren en een educatief aspect voor onze kinderen. Een project waar ik veel van verwachtte.

  Maar dat het project niet is geworden wat ik verwacht had, wil niet zeggen dat ‘de kadavers in het rond liggen’, dat ‘de dieren verwaarloosd worden’ of dat ‘de dieren graatmager’ zijn. Ik stuur regelmatig controles om het welzijn van de dieren na te gaan, ook gisteren nog. Het kan voorkomen dat dieren sterven en even moeten wachten om opgehaald te worden door rendac – dat is niet aangenaam maar is wel de realiteit. De dieren krijgen dagelijks eten en drinken en zijn niet verwaarloosd. Verschillende controles kunnen dit bevestigen. Ik was dan ook verontwaardigd om de foto van een slapend varken aan te treffen onder de subtitel – ‘kadavers liggen in het rond’.

  Ik neem mijn verantwoordelijkheid, volg de situatie op de voet en grijp in als het misgaat. Ik verwacht van alle politieke actoren dezelfde verantwoordelijkheid. Ook als er verkiezingen in aantocht zijn.  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN NIEUWS


  Voorlezen brengt mensen samen bij stedelijke kinderopvang


  Ter gelegenheid van de Voorleesweek 2017 lazen de bewoners van de serviceflats bij dienstencentrum Groen Zuid en schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud in de voormiddag voor aan de peuters van stedelijke kinderopvang Patrasche in Hoboken.

   

  “Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling op een speelse en positieve manier. Als kinderen op jonge leeftijd in contact komen met boeken, lopen ze op een leeftijd van 15 maanden voor in hun taalontwikkeling. Deze voorsprong breidt vervolgens verder uit. Daarom is voorlezen in kinderopvanglocaties vaak een structureel onderdeel van de werking. Binnen de stedelijke kinderopvang zetten we in op taalontwikkeling vanaf 0 jaar, onder meer via voorlezen”, legt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud uit.

   

  Jong en oud samenbrengen

  De Voorleesweek valt samen met de Ouderenweek. Met het thema ‘Cultuur verbindt’ moedigt de Vlaamse Ouderenraad initiatieven aan die verschillende generaties verbinden. Door het voorlezen leren de bewoners van de serviceflats en de kinderen van Patrasche elkaar kennen op een speelse manier. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren, is samen plezier beleven.

   

  EN DE DAG ZELF:

  Schepen Nabilla las voor uit de kleuderboekjes en dan hebben we kinderliedjes gezongen St.Niklaas kaôentje,in het klein stationeken en nog anderen,dan begonnen de kleutertjes moe te worder en gingen een middag dutje doen

  Vandaag lezen voorleesoma’s in kinderdagverblijf Patrasche voor aan de kleinsten. De andere peuters zijn welkom in dienstencentrum Groen Zuid en in twee serviceflats, waar ook telkens senioren voorlezen. Ondertussen krijgen de andere bewoners van de flats en klanten van het dienstencentrum een rondleiding in het kinderdagverblijf. Zo wisselen de generaties voor één dag van locatie.

   

  De voorleesdag is de eerste activiteit in het kader van de intergenerationele samenwerking die dienstencentrum Groen Zuid en kinderdagverblijf Patrasche hebben opgestart. Zo maakt de Sint op 6 december in het dienstencentrum zijn opwachting voor peuters en senioren en staat er een familiedag met kinderfilm op het programma. Ook op de buitenspeeldag van 18 april 2018 is al een gezamenlijke wandeling gepland.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN NIEUWS

  Beste Vrienden,

  Mag ik u voor de allerlaatste keer warm maken voor het Winterconcert dat ik de voorbije achttien jaar samen met Vzw In Alle Straten heb georganiseerd?

  Aan alle mooie liedjes komt een einde, en het Winterconcert is aan de laatste editie toe. Maar we willen graag in absolute schoonheid eindigen en voor we een orgelpunt achter de Winterconcerten zetten, trekken we nog één keer alle registers open. Dat doen we op woensdag 20 december, om 20 uur, in de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen. Schrijf u vandaag nog in voor een onvergetelijke avond! Dan kan ik alvast uw zitje reserveren, en zo helpen we samen het goede doel!

  Op de affiche van het Winterconcert 2017 staan klinkende namen als Tutti Fratelli, Esmé Bos & Bart Voet, Gregory Frateur, sopraan Ann De Ridder, bas-bariton Wilfried Van den Brande, Guido Belcanto, Altree, percussionist Kobe Proesmans, contrabassist Ben Faes, pianist Dominique Vantomme en multi-instrumentalist Sam Vloemans.

  Traditiegetrouw gaat de opbrengst naar het goede doel: Tutti Fratelli, de sociaal-artistieke werkplaats voor personen die minder kansen kregen in hun leven, van actrice en bezielende kracht Reinhilde Decleir, en het Berrefonds, het fonds dat ouders van overleden kindjes ondersteunt.

  Wilt u inschrijven? Kaarten voor het concert kosten 15 euro. U kunt nu reserveren via een mailtje naar 2017winterconcert@gmail.com: gelieve uw naam te noteren, en hoeveel kaarten u graag bestelt. Kaarten worden niet per post opgestuurd. Ze liggen klaar op de avond zelf aan de ingang van de kerk.

  De kaarten worden vanaf vrijdag 24 november ook te koop aangeboden bij Optiek Sels, Mechelseplein 15, 2000 Antwerpen.

  Na afloop van het Winterconcert 2017 kunt u genieten van een hapje en drankje op de gezellige kerstmarkt van de Sint-Laurentiuskerk: ook die opbrengst gaat naar verscheidene goede doelen.

  Ik kijk er naar uit om u te mogen verwelkomen op het Winterconcert 2017!

  Hartelijke groet,

  Philip Heylen

  Ere-schepen van de stad Antwerpen


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!