NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
 • MERKSEM
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  19-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  19 | 3 | 2016

  Luk Lemmens (N-VA) nieuwe voorzitter Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)


  Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) is op 19 maar 2916 verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van de Vlaams Provincies (VVP). Luk Lemmens zal de komende drie jaar aan het roer staan van de VVP. Sinds 2012 is Luk Lemmens eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Cultuur en Erfgoed. Hij volgt Marc Vandeput op, die in 2013 verkozen werd.

  De komende jaren zal de nieuwe voorzitter de uitdaging aangaan om met de vijf Vlaamse provinciebesturen te werken aan de invulling van de vernieuwde taakstelling voor de provincies. De Vlaamse regering heeft immers beslist dat de provincies vanaf 1 januari 2017 niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden bevoegdheden (o.a. Cultuur, Welzijn, Sport en Jeugd).

  De nieuwe voorzitter wil daarom dit najaar een congres organiseren voor alle provincieraadsleden en gedeputeerden om zich te beraden over de rol van het provinciale niveau voor de komende jaren. Hiervoor wil de VVP contacten leggen met de Vlaamse regering en de lokale overheden, maar ook met de middenveldorganisaties.

  Luk Lemmens is enthousiast om de uitdaging aan te gaan: “De provincies staan voor een zware hervorming en een ingrijpende verandering. Als voorzitter wil ik er voor zorgen dat de VVP een constructieve stem is in het debat. Niemand weet beter dan wij welke rol de provincies spelen en in de toekomst nog kunnen spelen. Het is aan ons om er op toe te zien dat er geen stappen worden overgeslagen in de provinciale hervormingen, om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onze werknemers correct behandeld worden en dat hun werk niet verloren gaat. Het is belangrijk dat de provinciale besturen een constructieve partner zijn van de Vlaamse regering, zodat de provinciale hervormingen een succes kunnen worden. Ik wil tot slot Marc Vandeput bedanken voor zijn voorzitterschap van de voorbije jaren.” 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.S-PLUS

                                                                       HET LENTEFEEST VAN S-PLUS HOBOKEN
   
   
   
  HET WAS WEER  ZOVER WE GINGEN ONS LENTEFEEST VIEREN  IN DC KL HEIDE .
   
   
   
   EEN VOLLE ZAAL IN AFWACHTING VAN DE ARTIESTEN EVEN BIJPRATEN EN DE SHOW KON BEGINNEN;
   
   
   DIT JAAR MET KATRIEN GALLEZ EEN SOPRANE.
   
   
                              ARTHURO CARDINI EN VERONIQUE;
   
   
  TIJDENS DE PAUZE EEN LEKKER GEBAKJE MET EEN DRANKJE EN ZO WAS DE DE NAMIDDAG VEEL TE SNEL VOORBIJ EN ZIEN WE AL UIT NAAR HET ZOMERFEEST..
   
  EN GENIET NOG EVEN NA MET DE FOTO’S
   
   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STADSBOERDERIJ

  Beste klant, coöperant en sympathisant, 
   
  Vandaag, 18 maart 2016, verschenen er een aantal artikels in de pers over de Stadsboerderij Wilrijk. Wij willen jullie graag zelf ook toelichting geven bij deze berichten. 
  N.a.v. een anonieme klacht werden we recent gecontacteerd door het FAVV. Het FAVV heeft in navolging van die klacht inderdaad een onderzoek opgestart, dat nu lopende is en waaraan wij met de Stadsboerderij uiteraard de volledige medewerking verlenen.  
  Als gevolg van historische vervuiling door de industrie wordt er in de grond in Wilrijk en omgeving op sommige plaatsen cadmium aangetroffen.  De stad Antwerpen liet in 2012 een bodemonderzoek uitvoeren door de Bodemkundige Dienst van België. Zij formuleerden een advies over wat wel en wat niet veilig kon geteeld worden op de toenmalige kinderboerderij. Dit advies, deel van de aanbesteding voor uitbating van de boerderij van februari 2014 door de stad en dus publieke informatie, is integraal overgenomen in de erfpacht met de stad Antwerpen. Concreet werd voor welbepaalde groenten teeltbeperking geadviseerd, bv voor sla en spinazie, maar bv ook voor wortelen. 
  Toen we ons opstartjaar 2015 voorbereidden, hield ons teeltplan dan ook rekening met de volgende fundamenten: 

  • De genoemde teeltbeperkingen, die werden overgenomen 
  • Selectie van percelen met de laagst gemeten cadmium gehaltes in de bodem 
  • Toevoegen van kalk, kalium, en organische stoffen (grasresten, verteerde stalmest) om het cadmium in die percelen zoveel mogelijk te immobiliseren 
  • Structurele samenwerking met andere boerderijen, minstens voor de teelten in de teeltbeperking, vanuit de coöperatieve opzet van ons project. 

  De geuite twijfel over de geleverde groenten in 2015 is dan ook in zekere zin begrijpelijk, maar in feite werd de kwestie al van bij het begin adequaat aangepakt. 


  Met het oog op de lange termijn werd fundamenteel onderzoek gestart met de Universiteit Antwerpen vanaf de zomer van 2015 rond de mogelijkheden tot verbeteren van de bodem voor wat betreft opname van cadmium om ook de teelten met teeltbeperking zonder probleem te kunnen telen. Dit is uitgemond in een reeks concrete testen in het labo om te kijken hoe we de cadmiumdeeltjes blijvend kunnen immobiliseren. 
  Omdat we ons in Wilrijk meer willen concentreren op veeteelt, zuivelproductie en andere activiteiten al horeca en educatieve werkingn gingen we bovendien al snel na onze opstart op zoek naar uitbreiding van ons areaal.
  Zo kregen we vanaf oktober 2015 zicht op een nieuw veld voor bio-groenten dicht bij de stad, meer bepaald in Wommelgem bij Fort II. Begin 2016 kregen we hier ook zekerheid over, waarmee we de mogelijkheid krijgen alle groenten vanaf dit jaar daar te telen, terwijl we vanuit de coöperatieve opzet ook gewoon verder met andere boeren samenwerken, en nu tijdens de opstart in Wommelgem zelfs nog intensiever.
  Dit maakt de baan vrij vanaf 1 mei 2016 voor horeca in Wilrijk, op dit moment in volle voorbereiding.

  Door de opstart van de groententeelt in Wommelgem kan er, wat ook de vragen zijn die in de media gesteld werden, voor 2016 en de verdere toekomst dus in feite geen enkel probleem zijn.

  De Stadsboerderij is een coöperatief en agro-ecologisch project voor de toekomst dat lekkere, verse producten met liefde en respect voor mens, dier en aarde rechtstreeks tot bij de klant wil brengen. 
  Dank aan de critici, ze houden ons scherp. 
  Dank aan jullie, onze klanten, coöperanten, boeren, trefpunten en andere partners, voor jullie geduld, vertrouwen, en steun. Wij zijn maar initiatiefnemers, zonder jullie is er geen Stadsboerderij Antwerpen. 
  Uiteraard houden we iedereen graag op de hoogte van de voortgang van de zaken. Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoorden wij die graag. 


  Warme groeten,
  We zien elkaar graag deze zondag op het Lentefeest van de Stadsboerderij,
  De Stadsboerderij  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SPORTLAUREATEN DISTRICT ANTWERPEN 2016
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SPORTLAUREATEN DISTRICT ANTWERPEN 2016
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SCI TECH CALLENGE

  Jongeren stoten door naar slotfinale van Europese wetenschapswedstrijd Sci Tech Challenge

  6 Vlaamse leerlingen slepen Europees ticket in de wacht met innovatief Go Cycling idee om Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren   

   

  Heverlee, 15 maart 2016 – 50 Europese jongeren (17- en 18-jarigen) uit 10 verschillende landen namen vandaag deel aan de Europese online finale van de Sci Tech Challenge. Zij werden door Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), ExxonMobil en Ja Europe uitgedaagd om een oplossing te bedenken voor de groeiende verkeersdrukte in Brussel. Deze wetenschappelijk, technische wedstrijd wil jongeren enerzijds informeren over de huidige en toekomstige energieproblemen, anderzijds wil ze jongeren inspireren  om  een  opleiding  en  beroep  te  kiezen  in  Wetenschap,  Techniek,  Engineering  en Wiskunde (STEM). Team BTF (Brussels Traffic Federation) veroverde, samen met Roemenië en het Verenigd Koninkrijk, een plaats in de top drie met als kers op de taart een ticket voor de grote Europese slotfinale eind mei in het Europees Parlement in Brussel.

   

  Hoe kan de verkeersdrukte in Brussel op een duurzame en kost-efficiënte manier verminderd worden? Dat was de opdracht die de deelnemende teams uit 10 Europese landen voorgeschoteld kregen (België, Frankrijk, Italië, Kazachstan, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland en Verenigd Koninkrijk). Het winnende idee van het Vlaamse team wil meer mensen op de fiets krijgen in Brussel.

   

  “We willen het autoverbruik in Brussel drastisch verminderen door het fietsen in de stad aantrekkelijker te maken. Ten eerste willen we de Brusselse wegen fietsvriendelijker makendoor de aanleg van specifieke fietsstroken. Een netwerk van fietssnelwegen moet ervoor zorgen dat mensen in een veilige omgeving kunnen fietsen. Ten tweede willen we het voor mensen gemakkelijker maken om lange afstanden te overbruggen via elektrische bedrijfsfietsen. Tot slot willen we ook de luchtvervuiling aanpakken door ondergrondse tunnels te bouwen specifiek voor het truckverkeer”, aldus Ellyne Maris (Ursulinen Mechelen).

   

  Bruno Franckx (Ursulinen Mechelen), Arno Van Camp (OLV Pulhof Berchem), Laura Verbist (Don Bosco Haacht), Dries Croonen (College Hagelstein Sint Katelijne Waver), Ella Eycken (Ursulinen Mechelen) en Ellyne Maris (Ursulinen Mechelen) eindigden tijdens de Europese online finale in de TOP 3 en mogen hierdoor deelnemen aan de Europese slotfinale eind mei in Brussel. “We zijn zo blij met dit Europese ticket voor de grote finale, we hadden dit echt niet verwacht. Deze wedstrijd is een ontzettend boeiende ervaring, we leren veel bij en leren ook samenwerken in team, wat niet altijd evident is, we kennen elkaar tenslotte niet zo goed. We gaan eind mei ons beste beentje voorzetten, we hebben er veel zin in”, aldus Laura Verbist (Don Bosco Haacht).

   

  De Sci Tech Challenge is een jaarlijkse wedstrijd die bestaat uit klasbezoeken van ExxonMobil medewerkers, een quiz en een Vlaamse wedstrijddag. ExxonMobil heeft deze challenge in het leven geroepen om op originele wijze aandacht te vragen voor energie en de daarbij horende uitdagingen van de toekomst. “De Sci-Tech Challenge biedt ons de kans om scholieren inzicht te geven in het belang van wiskunde, wetenschap en technologie. Ons vermogen om wereldwijd voorop te blijven lopen, hangt af van de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs”, aldus Joost Van Roost, President Directeur ExxonMobil Benelux. 

   

  In samenwerking met:

    

  ExxonMobil, het grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasbedrijf in de wereld, maakt gebruik van technologie en innovatie om op verantwoorde manieren te voorzien in de groeiende wereldwijde behoefte aan energie. Dit bedrijf is ‘s werelds grootste raffinadeur en verkoper van aardolieproducten. Daarnaast behoort de chemische tak tot een van de grootste ter wereld. www.exxonmobil.bewww.exxonmobil.com

  Vlajo - Vanderen bulkt van jong ondernemend talent. Op de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en creatief zijn, die buiten de lijntjes durven kleuren, die kansen zien én grijpen. Alleen komen die jonge entre- én intrapreneurs vaak niet vanzelf bovendrijven. Hun ondernemingszin moet gestimuleerd worden. Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo, biedt praktijkgerichte onderwijsprogramma’s aan - van in de kleuterklas tot aan de universiteit - om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren en hun ondernemende competenties te ontwikkelen. Met meer dan 100.000 ondernemende jongeren en bijna 6.500 leertrajecten is Vlajo veruit marktleider in ondernemerschapsonderwijs in Vlaanderen. www.vlajo.org  

   

  Info Sci Tech Challenge -http://scitech.ja-ye.org

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Nathalie Roels – Communicatieverantwoordelijke Vlajo– 0495 29 61 27 – nathalie.roels@vlajo.org

   

   

                                                          

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Provincie Antwerpen

  15 | 03 | 2016

  Monumentenwacht Provincie Antwerpen toont Israëlische deskundigen hoe om te gaan met waardevolle gebouwen

  Twee leden van het Antwerpse team Monumentenwacht zijn uitgenodigd als prominente sprekers op een congres van de Israëlische Raad voor Monumentenbeheer en Historische Sites (Tel Aviv). Behalve een kennislezing zullen zij er ook een praktische workshop leiden met inspectie van het Habima Nationaal Theater, dat recent heropende na een vier jaar lange restauratieperiode. 

  Van 13 tot 15 maart vindt in Tel Aviv een internationale conferentie plaats over kwalitatief en verantwoord bouwbeheer van monumenten en historische sites. Het congres richt zich op internationale bouwprofessionals en erfgoedbeheerders die praktische kennis en conservatietips kunnen uitwisselen.

  Monumentenwachters Katrien Moens en Evi Van de Weyer zijn enthousiast: ‘De conferentie ‘Management en conservatiebeheer van Historische Sites’ is een belangrijk onderdeel van ‘The International Exhibition for Building Conservation’, waarvoor men ruim 2.500 bezoekers verwacht. De organisatie legt zicht toe op de wisselwerking tussen moderne bouwprincipes en waardevolle conservatietechnieken. Naast prominente sprekers uit de erfgoedsector zijn mondiale bedrijven aanwezig om nieuwe bouwmaterialen en –technieken te introduceren. De Israëlische initiatiefnemers zijn vragende partij voor een uitwisseling van professionele kennis en conservatiepraktijken. Specifiek wat betreft restauratietechnieken en de keuze van geschikte bouwmaterialen kunnen we hen heel wat bijleren.’

  Geen onbekenden
  Monumentenwacht is geen onbekende voor de Israëlische Raad voor Monumentenbeheer en Historische Sites. Een afvaardiging bracht reeds tweemaal een bezoek aan onze regio. Telkens was een werkbezoek aan Monumentenwacht inbegrepen.

  Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens bevestigt: “De filosofie, werking en bouwtechnische expertise van Monumentenwacht wordt erkend als een progressief praktijkmodel inzake conservatiebeheer. De Israëlische Raad meent terecht dat ons model een mondiale presentatie verdient voor een publiek van internationale professionals. Het feit dat we twee vrouwelijke experten naar dit congres afvaardigen, toont bovendien aan dat dames zeker hun mannetje staan in de mondiale bouw- en conservatiepraktijk.”

  PRAKTISCHE INFO

  Praktisch:
  13-15 maart 2016, Tel Aviv, Israël

  Info Monumentenwacht:
  Webpagina Monumentenwacht Provincie Antwerpen

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT

  Workshop snoeien van rozen

  Vrijdag 18 en zondag 20 maart, 14.30 uur, Vrijbroekpark Mechelen

  Het Vrijbroekpark heeft een prachtige rozencollectie, die door onze medewerkers met veel liefde en vakkennis wordt onderhouden. Op dit moment is het tijd voor de rozensnoei. Onze medewerkers delen hun kennis graag met jou.


  Heb jij ook prachtige rozen in je tuin? Wil je ze graag mooi houden, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Volg dan een workshop rozen snoeien in het Vrijbroekpark. Onze vakspecialisten leggen je graag uit waar je op moet letten bij de rozensnoei. Na een deskundige uitleg ga je zelf aan de slag met hulp van onze gidsen.

   

  De workshop ‘snoeien van rozen’ gaat door op vrijdag 18 maart en op zondag 20 maart. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel nodig. Dat doe je via onze website, www.provincieantwerpen.be. Typ in het zoekvenster ‘Vrijbroekpark e-loket’ en je komt meteen bij al onze inschrijvingsformulieren.

  Meer informatie vind je ook op deze website in de kalender van het Vrijbroekpark.

   

  Werkman geeft uitleg over snoeien van rozen - Copyright: Marc Goossens

  PRAKTISCHE INFO EVENEMENT

  Wanneer:

  Vrijdag 18 en zondag 20 maart, van 14.30 uur tot 17 uur

  Waar:

  Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen

  Deelnameprijs:

  gratis

  Website:

  http://www.provincieantwerpen.be

  Social media:

  http://facebook.com/vrijbroekpark

  Meer info:

  Onthaal Vrijbroekpark

  015 45 13 80

  vrijbroekpark@provincieantwerpen.be

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TURNEN
        TURNKRING ONTVOOGDING
   
                               12 MAART 2016 TURNFEEST TEMA: L'EAU
   
   
  We beginnen met onze leden te vieren volgens de jaren dat ze aangesloten zijn.
   
                                                         5 Jaar: Amira Yadine,Bart Cantens,Kyana Duval,Loubna Yadine,Lina Zarioh,Luna Verstreet,Tibo Rercoura,Yente Van den Bergh en Romy Marién .
   
                                                         10 Jaar: Anthea Claeys,Yara de Meyer en Zoé Verschueren.
   
                                                         20 Jaar: Shana De Ruysscher en Kelly Heremans.
   
                                                         15 Jaar: Debby Rijlant.
   
                                                         25 Jaar: Emy Boucher.
   
                                                         30 Jaar: Chris Luyckx,Johan De Laet,Robin Nobels en Tessa De Meyer.
   
                                                         35 Jaar: Guy De Lendtdecker.
   
   
  En nu kan het spektakel beginnen met een enorme lichtshow.
   
                                                       Deel 1: Basis 4:Blub ik ben een vis,Acro:Individuele Oefening,Kleuters:Visjes zijn vrienden geen voer,Basis 2:Aqua,Arco Basis : Singing in The rain,Basis 1: Walk on water,Acro Wedstrijd : Samenwerking VGL Niel,
                                                                   
                                                               Fit&Gezond: I just want to make you sweet,Trampoline: Rain,Gastoptreden: Team get Wild: Radioactieve.
   
   
                                                      Deel 2: Acro: Individuele Oefening,Basis 3: Piates Of The Caribean,Acro: Samenwerking VGL Niel,Demo Acro: O ,Fit&Gezond: Dieper dan de diepste zee,Gastoptreden Team Get Wild : Big Wild Bubblegum Bitch ,
   
                                                                   Ritmische Gymnastiek: Conquest of Paradise en het Eindnummer: Diep in de zee.
   
   
  Het was een fantastisch schouwspel we wachten met spanning op het volgende feest.  
   
   
   
   
   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!