NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
 • MERKSEM
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  27-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WILRIJK WINTERVUUR

  EINDELIJK GING OP 26 DECEMBER 2015  WINTERVUUR VAN START.SCHEPEN PHILIP HEYLEN MOCHT HET VUUR ONSTEKEN.

  DAAR IK HEEL WINTERVUUR MEEDOE ZAL ER ALLE DAGEN IETS GEPUBLICEERD WORDEN !

  GEORGES  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wintervuur te wilrijk  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT

  KempensLandschap

  23 | 12 | 2015

  Subsidies voor aankoop domein De Merel te Brecht
  Kempens Landschap vzw  kan verder bouwen aan een nieuwe toekomst voor 76 ha waardevol landschap te Brecht!

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, kende aan Kempens Landschap een verwervingssubsidie toe van 446.000 euro om het domein ‘De Merel’ in Brecht aan te kopen.  De subsidies werden aangevraagd in het kader van het Strategisch Project “Bebouwd Perifeer Landschap”.

  Het domein De Merel in Brecht is een ca. 156 hectare groot gebied gelegen tussen de baan van Brecht naar Schoten en de vaart naar Turnhout. Het bestaat uit een gevarieerde structuur aan natuur-, landschaps- en recreatieve elementen. De stad Antwerpen, eigenaar van de gronden, wenst de totaliteit van domein de Merel reeds geruime tijd te verkopen. Sinds 2003 is Kempens Landschap ‘behartiger’ van het dossier waarbij behoud van eenheid van het ganse domein steeds voorop stond. Met de toekenning van deze subsidies is Kempens Landschap nu in staat om samen met de gemeente Brecht tot de aankoop van 76 ha landbouwgronden over te gaan. Het aanwezige bosgebied van ca 52 ha zal verworven worden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

  Versnipperd maar waardevol gebied


  Minister Joke Schauvliege oordeelde dat het domein een uitdaging vormt omdat het een versnipperd gebied betreft in een stedelijke agglomeratie met zowel bebouwing als open ruimte en onroerend erfgoed. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is voor dit soort gebieden een beleid bepaald, maar door de complexiteit en omvang is het in praktijk brengen ervan een moeilijke opgave. Via de erkenning van dit project en de subsidie van 446.000 euro wordt het voor Kempens Landschap en de gemeente Brecht mogelijk een volgende stap te zetten naar de landschappelijke ontwikkeling van dit gebied, waarbij de pachters nauw betrokken worden.

   

  Peter Bellens, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap bevestigt: “Het is dikwijls nodig om grond van eigendom te doen veranderen om deze landschappelijk een toekomst te geven.  De jarenlange inspanningen van Kempens Landschap en de gemeente Brecht worden met de toekenning van de aankoopsubsidies beloond. Het project toont tevens nogmaals het bewijs van de noodzaak van het bestaan van onze unieke landschapsvereniging!”

   

  Ook Inga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap is zeer verheugd met dit nieuws: “Met deze subsidies kan Kempens Landschap het domein verwerven. Het is voor ons altijd belangrijk geweest dat het gebied niet versnipperd zou worden. Nu kunnen we de eenheid duidelijk bewaren en dat is uitstekend. Het domein bezit door zijn gevarieerde structuur aan natuur-, landschaps-, en recreatieve elementen namelijk alle troefkaarten om uit te groeien tot een domein van bovenlokaal belang.”

   

  Begin 2016 zal Kempens Landschap op basis van dit besluit nu de nodige stappen zetten naar de effectieve verwerving

  Domein De Merel - Copyright: vzw Kempens Landschap

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provincie Antwerpen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  23 | 12 | 2015

  Ministerraad keurt noodopvang vluchtelingen Zilvermeer goed
  Vluchtelingen komen ten vroegste dinsdag 5 januari 2016 toe in Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer  

  De federale ministerraad besliste op 23 december om de camping van het Zilvermeer te gebruiken als een tijdelijke locatie voor de opvang van vluchtelingen. Tijdens de kampeerdersraad van donderdag 24 december worden vertegenwoordigers van de reguliere kampeerders hierover ingelicht en kunnen ze vragen stellen. Fedasil – de overheidsdienst die instaat voor de opvang van vluchtelingen in België – plant op het Zilvermeer nog een infovergadering over de concrete organisatie van de noodopvang. De datum van deze infovergadering wordt bepaald nadat er een officiële overeenkomst is opgesteld en ondertekend door alle betrokkenen. De vluchtelingen komen ten vroegste op dinsdag 5 januari aan op Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.

   

  Periode van de opvang

  De vluchtelingen zullen ten vroegste op dinsdag 5 januari 2016 op de camping aankomen. Het einde van de opvang is voorzien voor de start van de paasvakantie op vrijdagavond 25 maart 2016. De noodopvang van de vluchtelingen zal de recreatieve functie van Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer niet in de weg staan. Voor de opvang van vluchtelingen van start gaat, stelt de directie van het Zilvermeer samen met Fedasil nog een overeenkomst op met richtlijnen en afspraken. Als deze overeenkomst ondertekend is, organiseert Fedasil samen met de gemeente Mol een infovergadering voor de reguliere kampeerders van het Zilvermeer.

   

  Infovergadering reguliere kampeerders

  Tijdens de kampeerdersraad op donderdagvoormiddag 24 december en tijdens de infovergadering van Fedasil (datum nog niet bepaald) op het Zilvermeer krijgen de reguliere kampeerders alle praktische en concrete info over de noodopvang van de vluchtelingen. Er zal ook ruimte zijn om vragen te stellen. Kampeerders kunnen nu al terecht op de webpagina www.zilvermeer.be/noodopvang.html. De lijst met veelgestelde vragen wordt gedurende de opvangperiode voortdurend aangevuld met actuele vragen en antwoorden. Kampeerders kunnen met vragen ook steeds terecht bij de medewerkers van Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.

   

  Historiek
  Medio november 2015 besliste het provinciebestuur om toestemming te geven aan Fedasil om het Zilvermeer als opvanglocatie voor vluchtelingen verder te onderzoeken. Gezien de dringende opvangnoden wil de provincie immers haar bijdrage leveren. De deputatie stelde wel enkele strikte voorwaarden aan Fedasil: de opvang blijft beperkt tot eind maart en het comfort en de veiligheid van alle kampeerders moet gegarandeerd worden. Fedasil gaf ook garanties dat zij instaan voor permanente begeleiders en veiligheidspersoneel. Fedasil moet te allen tijde rekening houden met de bezorgdheden van de campingbewoners. Uiteindelijk besliste de federale ministerraad op 23 december 2015 dat er vluchtelingen opgevangen zullen worden op het Zilvermeer.


  Positieve en warme reacties

  De provincie kreeg al heel wat positieve reacties over de noodopvang van vluchtelingen op een van haar locaties. Het personeel van het Zilvermeer is ook blij dat ze hun steentje kunnen bijdragen om mensen in nood een warme opvang te bezorgen.

  PRAKTISCHE INFO NOODOPVANG VLUCHTELINGEN ZILVERMEER

  Wanneer:
  ten vroegste vanaf dinsdag 5 januari 2016

  Waar:
  Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol

  Meer info:
  www.zilvermeer.be/noodopvang.html

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN LEEFT

  GA EENS KIJKEN ER ZIJN VEEL MEER KERSTSALLEN IN ONZE LIEVE VROUWGEBOORTEKERK KIOSKPLAATS HOBOKEN,HET IS WEER EEN PRACHTWERK GEWORDEN.DE KERSTALLEN ZIJN GEMAAKT NAAR HET VOORBEELD VAN AUTHENTIEKE VLAAMSE BOERDERIJEN

  ZO ZIE JE MAAR IN HOBOKEN IS ALTIJD IETS TE BELEVEN WE LEVEN ER.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT

  23 | 12 | 2015

  Breaking: Nessie gaat onder de hamer voor € 1.001

  De opbrengst wordt geschonken aan Water4Ghana, in #dewarmsteweek van StuBru

  Onder het motto “Koop ne keer een monster voor kerst” organiseerde de provincie Antwerpen een veiling van een Nessie lookalike. De replica was een onderdeel van de communicatiecampagne meldpuntwaterlopen. Nieuwe eigenaar wordt Ann Reypens, een dame woonachtig in Pulle.  De provincie schenkt het volledige bedrag aan Water4Ghana.

  Hoezo een Nessie in de provincie?

  Een watermonster kom je met wat geluk en de nodige fantasie in Schotland tegen. In de provincie Antwerpen zou je het op z’n minst erg ongewoon kunnen noemen. En laat dat nu net de boodschap geweest zijn van de provinciale mascotte. Wanneer je iets ongewoon zag in een provinciale waterloop, dan kon je dat (nog steeds trouwens) melden op meldpuntwaterlopen.be. Omdat de provincie als taak heeft de waterlopen vrij te houden van exoten die er niet horen, zochten ze een nieuwe duurzame bestemming voor het beest.

   

  Nessie verhuist richting Pulle

  Ann Reypens uit Pulle bracht het hoogste bod uit en mag zich eigenaar noemen van het 2,5 meter grote wezen.

   

  Water4Ghana

  Als goede doel koos de provincie voor Water4Ghana. Ingenieurs- en technologiestudenten trekken er elk jaar heen om nieuwe projecten uit de grond te stampen. Dit jaar revalideren ze een boorput, leggen ze met steun van de lokale dorpen ongeveer 6 km waterleiding en installeren ze drie aftappunten. Rik Röttger, bevoegd voor integraal Waterbeleid en Noord-Zuid vult aan: “De provincie is zelf de grootste beheerder van de onbevaarbare waterlopen in onze provincie en onze medewerkers weten als geen ander hoe belangrijk water is en hoe het moet worden beheerst.

  Momenteel ligt Nessie nog in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre   

  foto's copy richt provincie antwerpen


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  23 | 12 | 2015

  Hoge energieprijs doet groepsaankoop pieken

  78.000 gezinnen veranderen van energiecontract in 2016


  76 % van de deelnemers aan de groepsaankoop groene stroom van de provincie Antwerpen stapt in 2016 over naar een nieuw energiecontract. Een ongezien resultaat. De deelnemers besparen zo samen 22 miljoen euro en 34.000 ton CO2.

   

  Gedeputeerde voor energie Inga Verhaert: “Mensen worden steeds meer geconfronteerd met stijgende kosten, niet in het minst voor energie. Het loont nu dus meer dan ooit de moeite om deel te nemen aan een groepsaankoop én om samen te werken. Dat hebben meer mensen dan ooit begrepen. Het succes van deze 6e editie bewijst opnieuw dat consumenten tot heel wat in staat zijn als ze zich verenigen.”

  In totaal schreven meer dan 100.000 gezinnen zich in voor de groepsaankoop groene stroom. 76 procent of 78.000 gezinnen stappen over naar een van de winnende energieleveranciers. Tijdens de veiling deden eni en Lampiris het scherpste bod voor elektriciteit en gas met een korting van 33 %. Deelnemers met alleen elektriciteit krijgen bij eni een korting van 29%.

  De geboden korting is berekend ten opzichte van het gewogen gemiddelde van vergelijkbare tarieven van de 6 grootste energieleveranciers (Electrabel, Luminus, eni, Essent, Lampiris en Eneco).

  Voor mens én milieu

  Inga Verhaert: “De provincie Antwerpen helpt de deelnemers met een goede omkadering en de juiste informatie. Maar de groepsaankoop zorgt niet alleen voor een goedkopere energiefactuur, tegelijk werken we aan het milieu. Dit jaar zorgde de groepsaankoop groene stroom ervoor dat er 34.000 ton CO2 minder uitgestoten wordt. Dat kan je vergelijken met meer dan 23.000 wagens die een jaar in de garage blijven staan.”

  PRAKTISCHE INFO

  Meer info:
  www.samengaanwegroener.be

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT  23 | 12 | 2015

  Internationale ambitie voor fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland
  Ontmoetingsplek voor fietsers in Boom krijgt 289.170 euro subsidies van Toerisme Vlaanderen


  Goed nieuws voor het geplande fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland in Boom. Minister voor Toerisme Ben Weyts maakte zopas 289.170 euro uit het impulsprogramma ‘Fiets- en wandelennetwerken 2015’ vrij. De provincie Antwerpen wil in de buurt van de Rupeldijk in Boom, ter hoogte van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, een belevingsvolle ontmoetingsplek creëren voor de binnen- én buitenlandse fietser. 

  Tijdens deze legislatuur trekt Minister voor Toerisme Ben Weyts 2,5 miljoen euro uit voor projecten die de kwaliteit van de fiets- en wandelnetwerken verbeteren en tegelijk het toeristische potentieel voor de (internationale) toerist verhogen. Het geplande fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland in Boom past perfect in dat plaatje. De provincie Antwerpen ontvangt daarom 289.170 euro uit het impulsprogramma ‘Fiets- en Wandelnetwerken 2015’.

  Beleving op en langs het water

  Sinds 2014 verbindt het populaire fietsknooppuntennetwerk ook Provinciaal Recreatiedomein De Schorre met de Rupeldijk in Boom. Hiervoor werd in 2014 door de provincie Antwerpen een fiets- en wandelpad aangelegd vanaf een parking van De Schorre in de Kapelstraat naar de Rupeldijk. Het fietspad eindigt op een plein aan de Rupeldijk waar de restanten van een oude ringoven bleven behouden. Maar de ambitie van de provincie Antwerpen reikt verder.

  Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: “Door de doordachte integratie van de steenbakkersrelicten langs die verbinding wil de provincie een uniek fietsbelevingspunt creëren. Het wordt een ontmoetingsplek voor recreatieve fietsers en wielerfanaten, met onder meer een toeristische balie, fietsenverhuur, een fietshersteldienst, elektrische oplaadpunten, een expo rond het Vlaamse wielererfgoed en een themacafé.Deze subsidie betekent voor de provincie een belangrijke steun om onze ambities te kunnen verwezenlijken.

  De realisatie van het fietsbelevingspunt kadert binnen het project ‘Blauwe Halte Rupel’, een multimodaal overstappunt waarbij beleving op en langs het water centraal staat. Wandelaars en fietsers zullen naadloos kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel naar het andere (te voet, met de fiets, de boot of het openbaar vervoer).

  Het fietsbelevingspunt zoals het nu ingericht is tijdens de Kunstenaarsmarkt van De Schorre in 2014

   

  Internationale aantrekkingskracht

  Gedeputeerde Bruno Peeters kadert de toekenning van de subsidie: “Het fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland komt volledig tegemoet aan de twee doelstellingen van het impulsprogramma: het geeft een kwaliteitsinjectie aan het fietsnetwerk en maakt dat netwerk ook aantrekkelijker voor de internationale toerist. De langeafstandsroutes Vlaanderen Fietsroute en Stedenroute bevinden zich vlakbij. Ook de kunststeden Antwerpen en Mechelen, met hun talrijke internationale bezoekers, liggen in de achtertuin.Naast recreatieve fietsers en wielerfanaten zal dit fietsbelevingspunt ongetwijfeld ook internationale toervaarders, citytrippers en festivalgangers charmeren. Daarmee hebben we Toerisme Vlaanderen kunnen overtuigen.”

  Een beeld van hoe het fietsbelevingspunt er in de toekomst zal uitzien. De restanten van de ringoven worden geïntegreerd.Copyright: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre – Fenn Photography
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sant'Egidio---

  Persbericht Sant'Egidio

  22 december 2015

  Het jaareinde was getekend door oorlogsberichten en terreur, dreiging, angst en polarisatie. De Gemeenschap van Sant’Egidio wil het nieuwe jaar 2016 starten in het teken van de vrede.

  Daarom organiseert Sant’Egidio op Nieuwjaarsdag, Vrijdag 1 januari, een vredesmars, opdat 2016 een jaar van Vrede kan zijn in heel de wereld, en zeker ook in Syrië. Tijdens de wandeling dragen de deelnemers bordjes mee met de namen van alle landen in oorlog.

  In Antwerpen is de afspraak om 17u aan het Oorlogsmonument in het Stadspark (Hoek Van Eycklei/Rubenslei – halte Nationale Bank). Vandaar gaat het naar de Handschoenmarkt voor de kathedraal waar de afsluitende toespraken worden gehouden. Einde om 18u30.

  (in samenwerking met Bisdom Antwerpen, IJD en Pax Christi)

  In Brussel wordt al vertrokken om 13u30 op het Gemeenteplein van Sint-JansMolenbeek (Metro: Graaf van Vlaanderen). Vandaar gaat het met een korte wandeling naar de Nieuwe Graanmarkt in Brussel, waar de afsluitende toespraken worden gehouden. Einde om 14u30.

  (in samenwerking met Agir pour la paix, Centre Avec, SB Overseas, …)

  In Luik vertrekt de wandeling om 16u achter het Gemeentehuis, aan de Place du Commissaire Maigret. Einde om 17u30 aan de Place Saint-Paul. 

  (in samenwerking met Mouvement Ouvrier Chrétien, Commission Justice et Paix, Union des Mosquées, …)

  In tal van steden van de wereld organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio dergelijke marsen.

  In Rome gaan de deelnemers naar het Sint-Pietersplein om te luisteren naar de Vredesboodschap van Paus Franciscus.

   

  Info: Jan De Volder 0495 79 50 91

   

  Om je in of uit te schrijven voor persberichten van Sant’Egidio, mailen naar pers@santegidio.be

  Meer informatie
  site : www.santegidio.be
  mail : pers@santegidio.be
  tel : +32.3.229.04.10

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FEESTELIJKE OPENING WINTERVUUR

  zaterdag 26 december vanaf 17u

  Het Wintervuurplein wordt dezer dagen in sneltempo opgebouwd zodat alles klaar is voor de Feestelijke Opening op zaterdag 26 december!
  We nodigen iedereen uit om vanaf 17u samen met ons de vuren te ontsteken en zo een startschot te geven aan de zesde editie van Wintervuur. De avond brengt fanfares, circusartiesten, lokale acts en ronkende concerten samen op de Bist in Wilrijk.

  Programma (gratis en zonder reservaties):
  17u: opening van Wintervuur en het ontsteken van de vuren door schepen Philip Heylen, Wilrijks districtsschepen Hans Ides en de voorzitter van het Wilrijks districtscollege Kristof Bossuyt
  17u-19u: circusacts van Ell Circo d'ell Fuego en muziek in openlucht van Fanfare 't Akkoord
  doorlopend vanaf 17u: filmpjes in de cinemabarak van Ciné Martiko
  17u30: lokale musical act van de Bijzonder Sympathieke Onruststokers
  20u: concert in openlucht van Geert Hautekiet met Kar Kar Kar Rousel
  21u: concert van het lokale klarinetensemble Klarinata
  21u30: concert van King Dalton in The Barn

  Tickethouders kunnen uiteraard ook naar de voorstellingen gaan kijken van 'Maintenant ou Jamais' (volledig uitverkocht) en 'Tak' (uitverkocht op 26/12).

  Houd onze pagina in de gaten voor last-minute nieuwtjes en foto's.


  Extra tickets
  'FLAque' en 'one hot minute'

  Voor de aanvankelijk uitverkochte circusvoorstelling 'Flaque' van Compagnie Defracto en ook voor de theatervoorstelling 'One Hot Minute' van Touki Delphine en de Veenfabriek, kon de zaalcapaciteit omhoog en zijn er dus ook extra tickets vrijgekomen.
  Voor de voorstellingen 'Tak' van Annelies Van Hullebusch & Compganie Frieda ism FroeFroe en 'Voor Niks Umsonst' van Comp.Marius & 't Barre Land zijn op sommige dagen ook nog tickets beschikbaar.
  Kijk op de website en sla meteen je slag!

  Lees meer OVER WINTERVUUR  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STADSBOERDERIJ

  Laatste groentepakket van 2015 + Feestmenu


  De laatste levering van dit jaar gaat door op WOENSDAG 23 december. Je mag een extra groot pakket verwachten. We vragen om je groentepakket op woensdag af te halen op je trefpunt, want op 24 december zijn de meeste trefpunten gesloten.

  Een overzicht van de openingsuren van de trefpunten op woensdag 23 december:

  - Stadsboerderij Antwerpen: tot 18u30
  - Bibliotheek Wilrijk: tot 20u
  - Lara kookt voor u: tot 19u
  - Madam Woll: tot 18u en tussen 19u30-22u
  - De Dikke Kat: tot 18u
  - Coffeelabs: tot 18u
  - Greenway: tot 21u
  - Nada: tot 18u30
  - Goesting: tot 18u
  - Shltr: tot sluit
  - Crumbles&Beans: Pakketten gaan naar Viggo’s
  - Viggo’s: tot 18u (eventueel daarna naar Kiebooms)
  - Mokkakapot: Pakketten gaan naar Werkhuys
  - Ecohuis/Ecocafé: Pakketten gaan naar Werkhuys
  - 't Werkhuys: tot sluit
  - Maaike's Ecologische Buurtwinkel: tot 18u
  - Buurthuis 't Pleintje: Pakketten gaan naar Maaike
  - Speltboetiek: Pakketten gaan naar Supply
  - Den Draak: tot sluit
  - Sonseveria: Pakketten gaan naar Cantaloop
  - Cantaloop: van 16u tot sluit
  - De Nieuwe Linde: tot sluit
  - De Volkslust: tot sluit


  In je groentenpakket* van deze week zitten deze seizoensgroenten:
  - Spruitjes van de Baarbeekhoeve in Muizen
  - Boerenkool van de Baarbeekhoeve in Muizen
  - Schorseneren van de Baarbeekhoeve in Muizen
  - Rode kool van 't Livinushof in Sint-Margariete
  - Pompoen van 't Livinushof in Sint-Margariete
  - Sjalotjes van 't Livinushof in Sint-Margariete
  - Andijvie van De Doederij in Sint-Katelijne-Waver

  - Witloof van Brussels Grondwitloof in Nossegem

  Aardappelen van de Baarbeekhoeve in Muizen zijn te bestellen aan 1,70 euro/kilo VOOR DINSDAG 22 DECEMBER 14u via onze webshop voor wie ook een groentepakket afneemt: http://stadsboerderijantwerpen.be/winkel-toegang/

  Wie reeds coöperant is, kan zich voor een groentenpakket in 2016 inschrijven via www.stadsboerderijantwerpen.be/groentenpakket-bestellen
  Wie nog geen coöperant is en graag een wekelijks een groentenpakket wil, kan instappen via www.stadsboerderijantwerpen.be/stap-je-mee-in en zich vervolgens inschrijven voor een groentepakket. De leveringen in 2016 zullen starten op donderdag 4 februari. 
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE BERICHT  21 | 12 | 2015 Provincie Antwerpen

  Toekomstig belevingscentrum voor Zilver en Diamant krijgt steun van Toerisme Vlaanderen
  Provinciaal project wordt geselecteerd als Hefboomproject rond Kernattracties

  Dit weekend maakte Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts de tweede shortlist bekend van hefboomprojecten die op steun van Toerisme Vlaanderen kunnen rekenen. Nadat eerder het provinciaal ModeMuseum werd geselecteerd binnen het impulsprogramma ‘Vlaamse Meesters’,  werd nu het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant uitgekozen voor hun plannen rond het nieuwe belevingscentrum voor Zilver en Diamant in het historisch stadscentrum van Antwerpen.

  Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens beschouwt deze nominatie als een eerste belangrijke stap: “De provincie en de stad Antwerpen hebben elkaar gevonden in de ambitie om Antwerpen een nieuwe attractie rond diamant en edelsmeedkunst te geven. Aan de Suikerrui, in het hart van Antwerpen zullen nationale en internationale toeristen Antwerpen kunnen ontdekken als de belangrijkste diamantstad ter wereld.”

  De erkenning van het project is ook een duwtje in de rug voor de Antwerpse juweliers en edelsmeden. In het nieuwe belevingscentrum wordt immers ook de nodige ruimte voorzien voor hedendaags vakmanschap en design in de provincie Antwerpen.

   

  De opening van het belevingscentrum is voorzien voor begin 2018. Tot dan kan men een bezoek brengen aan het Umicore Zilverpaviljoen en het Diamantpaviljoen aan de voet van het Museum Aan de Stroom.

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STAD ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Aanvraag parkeerverbod vanaf 1 januari bij stad in plaats van politie


  Vanaf 1 januari 2016 behandelt de stad Antwerpen zelf de aanvragen voor tijdelijke parkeerverboden. Ze neemt die taak dan over van de lokale politie. De stad voert daarbij een volledig nieuwe werkwijze in, om de huidige wildgroei aan parkeerverbodsborden aan te pakken en meer schaarse parkeerruimte vrij te maken.

   

  Verhuizen, het leveren van meubels, een container plaatsen, ... , er zijn veel redenen om een parkeerplaats even vrij te houden. Vanaf volgend jaar vragen Antwerpse burgers zo een ‘eenvoudig parkeerverbod’ aan via de website van de stad, en niet meer via de lokale politie.

  Voor een parkeerverbod dat nog vergund werd in 2015 en doorloopt tot in 2016 verandert er niets.

   

  Parkeerverbod online op te volgen

  Ook het plaatsen van de borden doet de stad Antwerpen vanaf 1 januari altijd zelf. Eigen borden plaatsen mag dan niet meer.

   

  De nieuwe borden van de stad zijn uitgerust met een QR-code, waardoor iedereen kan controleren of een parkeerverbod vergund is of niet. Die controle is mogelijk vanaf 15 januari. In een eerste fase worden enkel de borden voor een eenvoudig parkeerverbod uitgerust met een QR-code. De maanden daarop worden ook de parkeerverboden voor werken van stadsdiensten en nutsbedrijven voorzien van een dergelijke code.

   

  Om deze nieuwe en volledig digitale werkwijze uit te werken, ging de stad in zee met de Antwerpse start-up Rombit. Zij ontwikkelden een vernieuwde online aanvraagtool, een platform voor alle betrokken stadsdiensten, en de mogelijkheid voor de burger om de vergunning en het parkeerverbod zelf op te volgen. Op termijn kunnen nuts- en aannemersbedrijven ook op het platform terecht. Daarnaast werkt Rombit aan een ‘slim’ tijdelijk parkeerverbodsbord dat op termijn de oude borden zal vervangen.

   

  Vergoeding

  Een tijdelijk parkeerverbod brengt ook hinder met zich mee: er zijn minder vrije parkeerplaatsen, mogelijk is er een impact op het verkeer,… . Om te zorgen dat er niet te veel parkeerplaatsen worden ingenomen, vraagt de stad een vergoeding. Die wordt vanaf nu berekend op basis van de hoeveelheid ingenomen ruimte en de duur van het parkeerverbod. Een parkeerverbod dat zes parkeerplaatsen voor één dag vrij houdt, kost bijvoorbeeld 49 euro.

   

  De volledige tarieven en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duo-system ju-jitsu koppel van het jaar!

   Ben Cloostermans en Bjarne Lardon verkozen tot Duo koppel van het jaar 2015

   

  Op het eindejaarsgala van de VJJF werden Bjarne en Ben voor het tweede jaar op rij verkozen tot duo koppel van het jaar.

  Beiden zijn lid van Ippon Zwijndrecht en werden dit jaar o.a. Wereldkampioen Duo Men U21 in Athene, Vice-wereldkampioen Duo Men in Bangkok, wonnen het Grandslam tornooi van Parijs en werden derde op de Grandslam van Gelsenkirchen.

  Bovendien staan ze momenteel tweede op de wereldranking met oog op plaatsing voor de World Games 2017 in Polen.

  Op de foto samen met Duo-bondscoach Leon Verbraeken.

   

   

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kvg Hoboken
   
   
  Goede middag beste vrienden.
   
  Vandaag zijn we samen om ons kerstfeest te vieren
  Kerstmis herdenken we de geboorte van Jezus die op aarde kwam om ons te verlossen van onze zonden en vrede op aarde te brengen als we rondom ons kijken,het nieuws volgen is er van die vrede niet veel te merken.
  Daarom binnen onze eigen vereniging kunnen we het echte kerstfeest waar maken met de vreugde waar te maken voor onze medemens  te helpen en lief te hebben.
  We wensen Yvonne Van Hissenhoven een zalig kerstmis die jaren lang onze voorzitster is geweest en die spijtig genoeg niet aanwezig kan zijn daar ze verblijft in het woonzorgcentrum Nottebohm Biartstraat 2/2018 Antwerpen waar ze op 1 Januari haar 91 ste verjaardag zal vieren.
  En nu kunnen we van elkaars gezelschap en het kerstdiner genieten en met Geeno die voor de muziek zal zorgen.
  Het was een fantastische namiddag hij vloog voorbij en het slot was er nog de tombola.
  Toen we de zaal verlieten was het al pikdonker 
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!