NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • WILRIJK
 • DIEVE BENDES
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • verkoop
 • HOBOKEN NIEUWS
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEO EN GEORGES

        KONTACT                

   

  LEO SPAEY                                                

   

  REPORTER                                                           

  KLEINE DOORNSTRAAT 45                                               

  WILRIJK                                                                                

  TEL/0485 41 26 75                                                            

  regionaleredactie@antwerpen.be                   

  leo.spaey@antwerpen.be                                  

                   

  GEORGES PEETERS

  INTERNATIONALE PERSFOTOGRAAF

  georges.1947@skynet.be

  GSM/0475 31 01 24

  Cockerillplaats 48

  HOBOKEN 2660

  BLOG:REGIONAAL NIEUWS-BLOGS-SENIORENNET

                         

    

               

   

   

                                                    

                                                                              

       

                                                                                                        

                           

                                                                                                            

                              

     

   

                                      

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WILRIJK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Wilrijk zoekt kandidaat-winnaars voor de Geitetrofee


  Op vrijdag 28 december reikt het district Wilrijk de jaarlijkse Geitetrofee uit. Kandidaturen voor deze ereprijs zijn welkom tot en met 30 november.

   

  Het districtsbestuur reikt de Geitetrofee elk jaar uit aan een verdienstelijke persoon, groep of vereniging die zich dat jaar heeft ingezet voor Wilrijk, de typische eigenheid van het district of zijn bevolking. De recentste laureaat is striptekenaar Sarina Ahmad, die het ontwerp maakte voor de Jommeke-stripmuur. Aan de prijs zijn een bronzen beeldje en een geldprijs verbonden.

   

  Kandidaturen welkom tot en met 30 november

  Iedereen kan een kandidaat voor deze prijs voorstellen. De kandidaturen, vergezeld van een korte begeleidende nota, kunnen tot en met vrijdag 30 november 2018 worden ingediend via district.wilrijk@stad.antwerpen.be of per brief (District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk). Aan welke criteria een kandidaat-winnaar van de Geitetrofee moet voldoen en nog andere info, is terug te vinden op www.wilrijk.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

   

  Stemmen en uitreiking op de nieuwjaarsdrink

  Uit alle inzendingen worden drie genomineerden geselecteerd. Een vakjury en de bewoners van Wilrijk zullen vervolgens uitmaken wie de Geitetrofee in de wacht sleept. De stemming en de uitreiking van de trofee vinden plaats op de eindejaarsjaarsdrink van het district Wilrijk op vrijdag 28 december 2018 op de Bist.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DIEVE BENDES

  Beste buren,

  Op verzoek van de politie Antwerpen zenden wij u hierbij de weergave van hun persbriefing van 6 november:
   

  Opgelet voor valse deur-aan-deurverkopers

  Politiezone Antwerpen heeft op korte tijd meerdere meldingen ontvangen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van Engie of Securitas. Ze proberen bij mensen thuis binnen te raken, zogezegd om de ketel na te kijken of om een alarminstallatie te verkopen. De politie vermoedt dat het gaat om listige dieven en maant aan tot voorzichtigheid.
  Engie benadrukt dat het niet op deze manier te werk gaat. Securitas biedt zijn diensten zelfs helemaal niet via deur-aan-deurverkoop aan particuliere klanten aan.
   

  Op je hoede

  Wees op je hoede als men je aan de deur zaken probeert te verkopen. Meestal gaat het om vlotte praters die mensen gemakkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent.
   

  Ongerust? Bel 101

  Bij ongerustheid of discussie: bel de politie op het nummer 101. Voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn. Meer informatie vind je op de website van BeSafe.
   

  Campagne

  Elk najaar, bij de verandering naar het winteruur, maakt Politie Antwerpen alle Antwerpenaars bewust van het belang van inbraakpreventie d.m.v. een sensibiliserende en activerende campagne. Een inbreker raakt je huis sneller en makkelijker binnen dan je denkt. Check www.tipstegeninbraak.be voor meer tips om een inbraak te voorkomen.””


  Groeten,
   
  Wijkraad Polderstad 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Resultaten overleg coördinatie populatiebeheer everzwijnen

   

   

  Op vraag van Vlaams Minister Joke Schauvliege organiseerde gouverneur Cathy Berx een afstemmend overleg over de schade veroorzaakt door everzwijnen, de bejaging ervan en de vermijding van de Afrikaanse varkenspest (AVP).

   

  Alle relevante partners waren op het overleg aanwezig: Agentschap voor Natuur en Bos, INBO, FAVV, de directeur Noodplanning van de gouverneur, de jagers, de landbouw- en natuursector.

   

  Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken.

   

  Voor meer info over AVP: http://www.afsca.be/avp/

   

  In tegenstelling tot in Wallonië (provincie Luxemburg) is er in Vlaanderen nog nergens Afrikaanse varkenspest vastgesteld, dus uiteraard ook niet in provincie Antwerpen. Niettemin is grote waakzaamheid geboden en moeten we al doen wat mogelijk is om AVP te vermijden. Maatregelen om het risico op besmetting uit te sluiten of te verkleinen, zijn noodzakelijk. Het beheersen van de everzwijnpopulatie is noodzakelijk om twee redenen: schade aan gewassen, tuinen, waardevol natuurgebied beperken én vermijden dat Afrikaanse varkenspest ook in Vlaanderen opduikt.

   

   

  Het overleg leverde volgende resultaten op:

   

  -        De problematiek van de AVP en het populatiebeheer is bijzonder complex. Om die reden is uitgebreid ingezet op kennis- en informatiedeling en op de bewustmaking van de risico’s. De lokale besturen en de provincie zullen verder werk maken van een heldere en alomvattende communicatie aan alle betrokken stakeholders en de burgers in het algemeen.

  -        Alle partners zijn het erover eens dat populatiebeperking absoluut noodzakelijk is, anders ontstaat een ongewenste exponentiële populatiegroei.

  -        Schadebeperking is de prioritaire doelstelling van de diverse concrete maatregelen. Iedereen erkent dat het een illusie is om de volledige everzwijn-populatie uit te roeien. Dat is niet de optie en zou ook onmogelijk en onhaalbaar zijn. Ook in Vlaanderen is er plaats voor een beheerste everzwijnpopulatie in het bijzonder op plaatsen waar de dieren geen of minimale en aanvaardbare schade veroorzaken.

  -        Er werd een overzicht gegeven van de noodzakelijke preventieve maatregelen om besmetting van varkens in buitenloop te vermijden. FAVV controleert  varkensbedrijven en particuliere varkenshouders. Het FAVV ziet toe o.m. op de correcte uitvoering van de dubbele afsluiting. De Vlaamse diensten gaven informatie over de steunmogelijkheden om andere vormen van besmetting met AVP door everzwijnen te vermijden.

  -        De concrete aanpak op het terrein en de concrete maatregelen moeten worden uitgewerkt door de bestaande faunabeheerzones (FBZ).

  o   De FBZ komen opnieuw samen voor het einde van dit jaar om nieuwe afspraken te maken over populatiebeheer. Zij houden daarbij rekening met de problematiek van de AVP. De vorige plannen zijn gemaakt toen er van AVP in België nog geen sprake was.

  o   De gemeenten zullen worden uitgenodigd voor het overleg van de FBZ;

  o   Momenteel zouden niet alle afspraken gemaakt binnen de FBZ correct worden nagekomen. Kennelijk zijn ze te vrijblijvend. Aan bevoegd minister Joke Schauvliege zal worden gevraagd om de afspraken gemaakt in de FBZ dwingender te maken.

  -        Lokale besturen zullen actiever sensibiliseren / communiceren. Deze communicatie zal worden gestroomlijnd. Hierbij zal ook veel aandacht gaan naar:

  o   Het melden van schade (een duidelijk schadebeeld is essentieel om gerichte bestrijdingsmaatregelen te nemen) en de opruiming en verwijdering van dode everzwijnen;.

  o   Het nemen van preventieve maatregelen (erfafsluiting, beschermen van de bedrijfszetel, …).

  -        Slachtafval van geschoten everzwijnen moet reglementair worden afgevoerd. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, wat een risico op verspreiding van AVP inhoudt. ANB zal op korte termijn een regeling uitwerken waarbij het agentschap de kosten voor de verwerking op zich zal nemen.

  -        De gouverneur roept alle actoren (landbouw, jagers, natuursector, lokale besturen, …) op om, binnen de bestaande overlegstructuren (FBZ en WBE), hun verantwoordelijkheid te nemen en nog beter samen te werken, om de gedeelde doelstelling: schadebeperking en de correcte uitvoering van de nieuwe Faunabeheerplannen (beperking van everzwijnpopulatie) te verzekeren. Goede samenwerking, een geïntegreerde en integrale benadering zijn cruciaal om gedeelde doelstellingen te halen en resultaten te boeken

  -        De gouverneur roept in februari 2019 opnieuw een overleg samen om de situatie te evalueren en zal rapporteren aan Vlaams minister Schauvliege.

   

   

  Meldpunt schade door everzwijnen

  www.natuurenbos.be/meldpuntschade

   

  Meldpunt dood everzwijn (provincie Antwerpen):

  Vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat Kapellen:  0473 48 48 97

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verkoop
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De Kringwinkel verkoopt inboedel tijdelijke kantoren provincie Antwerpen

   

  Op zaterdag 17 november organiseert De Kringwinkel Antwerpen een openbare verkoop van het kantoormeubilair van de tijdelijke kantoren van het Antwerpse provinciebestuur in de Desguinlei 100 te Antwerpen. Na vijf jaar keren de ambtenaren terug naar een nieuw provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei. Een deel van de meubelen wordt meegenomen maar het grootste deel verkoopt ze ten voordele van De Kringwinkels.

   

  Succesvolle inboedelservice van De Kringwinkel

  Naast het aan huis ophalen van goederen en aanbieden in Kringwinkels, heeft De Kringwinkel Antwerpen sinds vijf jaar ook een inboedelservice waar zowel particulieren als bedrijven gebruik van kunnen maken. “Dit is de tweede keer dat we samenwerken met de provincie voor het leegmaken van hun inboedel.” vertelt Louise Vrints, Marketing- en Communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. “We maakten eerst samen een inventaris op van al de meubelen aanwezig in het gebouw in de Desguinlei. Dan werd een interne verkoop georganiseerd naar provinciale diensten en personeel. Wat nu overblijft kunnen wij aan het grote publiek verkopen.” stelt Louise


  2500 stuks kantoormeubilair

  In de collectie, die op zaterdag 17 november verkocht wordt, zitten ongeveer 2500 stuks. Hierbij zit veel kantoormeubilair zoals bureaus, ladeblokken en dossierkasten. Daarnaast zullen er ook tafels, kasten, zetels, stoelen, kapstokken, planten en boekenrekken te koop staan. “De verkoop is dus interessant voor scholen of bedrijven die nieuw kantoormateriaal nodig hebben. Maar aangezien het over zo’n brede waaier van goederen gaat zullen er ook heel wat spullen voor bij mensen thuis gekocht kunnen worden.” stelt Louise.

   

  “Steeds meer bedrijven hebben interesse in deze service om twee redenen; ze zijn verlost van de verhuislast en hun inboedel wordt maximaal hergebruikt, wat dus goed is voor het milieu.” zegt Louise.

  “Wij zijn een duurzaam bestuur, dat bewijzen ook onze investeringen in een energiezuinig nieuw provinciehuis. De inrichting is volledig voorzien op het nieuwe werken met flexwerkplekken. Door samen te werken met De Kringwinkel kunnen we onze meubelen een tweede leven geven, aangezien het milieu en onze sociale doelstelling ons nauw aan het hart liggen,” benadrukt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Logistiek en Infrastructuur.

   

  Praktische info

  Iedereen is welkom op de uitverkoop op zaterdag 17 november van 10 tot 18 uur op de Desguinlei 100. Aan het gebouw zullen geen parkeerplaatsen voorzien worden maar er wordt een alternatieve parking voorzien. Wie ter plaatse meubelen aankoopt, moet die meteen meenemen, er worden geen meubelen gestockeerd.

  Tijdens de voorbereidingen van de uitverkoop in de week van 13 tot 16 november is pers welkom om te komen kijken.

   

  Foto’s van een deel van de inboedel zijn te bekijken via: https://dekringwinkelantwerpen.pixieset.com/g/uitverkoopkantoormateriaal/

  Meer info is te vinden via onze website: https://www.dekringwinkel.be/centrum/2/activiteiten/456/detail.html

  Of via het Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/290171064931476/ .

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN NIEUWS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  26 |10 | 18

  Vijf ontwerpvoorstellen voor een nieuwe Krugerbrug


  Om de oude Krugerbrug over de spoorweg Antwerpen-Puurs, die Hoboken-centrum verbindt met de Hobokense Polder, te vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, is de stad samen met Infrabel op zoek naar een ontwerpteam. Deze week zijn de ontwerpvoorstellen ingediend. Hieruit kiest de stad een ontwerpteam dat het voorstel voor de brug en de omgeving verder zal uitwerken tot een definitief plan. Ook de buurt en de fietsers op en rond de bestaande Krugerbrug, kunnen hun mening over de vijf voorstellen geven.

   

  Met deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 (Boom – Antwerpen) en de Districtenroute. Het moet een brug worden op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de comfort- en kwaliteitseisen voor moderne fietsroutes. Verder moet het ontwerp rekening houden met de ontwikkeling van de gebieden ernaast zoals Blue Gate Antwerp en het project Lageweg. Ook de aansluiting van de brug op de omgeving, inclusief de zone rond en onder de brug, is een onderdeel van de ontwerpopdracht.

   

  Geef uw mening over de vijf ontwerpvoorstellen

  De buurt rond de Krugerbrug was op 25 oktober welkom in het dienstencentrum Portugesehof om de vijf ontwerpvoorstellen te ontdekken. Ze konden per ontwerp meegeven wat ze er goed of minder goed aan vonden.

   

  Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Deze voorstellen zijn ook online te raadplegen. Opmerkelijk is dat niet enkel bewoners maar ook gebruikers van het Jef van Lindenfietspad via een online-enquête hun mening over de voorstellen kunnen doorgeven. Uitgangspunt is dat het een brug wordt op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen.”  

   

  De enquête invullen kan nog tot en met dinsdag 6 november 2018 op www.antwerpenmorgen.be/krugerbrug. De opmerkingen worden daarna verwerkt en meegenomen bij de finale keuze van een ontwerpteam.

   

  Volgende stappen

  Na de keuze van het ontwerpteam hebben de ontwerpers tot eind 2019 om het ontwerp verder uit te werken tot een definitief plan, zo kan er in 2020 een vergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld worden. In de loop van 2021 kan de bouw van de nieuwe brug van start gaan. De buurt zal verder betrokken worden bij de verschillende ontwerpstappen.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  Leerkracht PIVA naar wereldkampioenschap chocolade in Parijs
  Docent Jurgen Baert van Provinciaal Instituut PIVA verdedigt ons land op de World Chocolate Masters in Parijs


  Jurgen Baert, vakleerkracht van PIVA, sleepte in juni 2017 de titel van Belgian Chocolate master – winnaar over heel de lijn - in de wacht. Van 31 oktober tot en met 2 november 2018 verdedigt hij ons land op de internationale finale waarin de 20 beste chocolatiers van de wereld het tegen elkaar opnemen. Volg de World Chocolate Masters via livestream: www.facebook.com/WorldChocolateMasters.

   

  Jurgen Baert (midden) won in 2017 de Belgian Chocolate Master en doet van 31 oktober tot en met 2 november een gooi naar de wereldtitel  - Copyright: provincie Antwerpen


  20 deelnemers versus 20 juryleden

  De 20 deelnemers mogen deelnemen nadat ze eerder de Chocolate Master in hun thuisland wonnen. De deelnemende landen zijn Australië, Nederland, Polen, België, Duitsland, China, Zwitserland, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Ierland, Singapore, Japan, Frankrijk, Denemarken, Mexico, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, Korea, Italië, Marokko en de Verenigde Staten van Amerika. Twintig juryleden –van elk deelnemend land een jurylid- zullen de 7 proeven van de 20 deelnemers beoordelen.

   

  Tijdens de driedaagse competitie maken alle deelnemers 7 werken in het thema Futropolis, dat refereert aan miljoenensteden in een al dan niet verre toekomst. Zo zullen Jurgen Baert en zijn opponenten onder andere een showpiece, een bonbon, een travel cake en een snack to go maken. Met hun keuze van ingrediënten, smaken, vormen en presentaties kunnen ze knipogen naar het futuristische thema. ’’De provincie Antwerpen laat zich opnieuw ijzersterk vertegenwoordigen door Jurgen Baert. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Met rede want de geloofsbrieven van Jurgen en PIVA zijn bijzonder indrukwekkend. Wat ook de uitslag is dit jaar, het provinciaal onderwijs is trots op de knappe stielmensen die we jaar na jaar afleveren,’’  aldus Inga Verhaert, gedeputeerde voor onderwijs.

   

  Vanuit Provinciaal Instituut PIVA vertrekt op woensdag 31 oktober een bus met collega’s van Jurgen Baert naar Parijs die gaan supporteren. Wie wil, kan het prestigieuze concours in Salon du Chocolat in Parijs ook volgen via livestreaming.

  PRAKTISCHE INFO WORLD CHOCOLATE MASTERS

  Wanneer:
  Woensdag 31 oktober tot en met vrijdag 2 november 2018

  Waar:
  Salon du Chocolat, Porte de Versailles, hal 4, Parijs

  Meer info:
  www.piva.be
  www.worldchocolatemasters.com/final-2018/finalists
  www.worldchocolatemasters.com/jurgen-baert

  www.facebook.com/WorldChocolateMasters met livestream van de wedstrijden van 31/10 – 2/11 2018
  www.salon-du-chocolat.com


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WINTERFEEST ZILVERMEER

  Op 15 november start online ticketverkoop voor een magische avond “Wintersfeer op het Zilvermeer”
  Vrijdag 14 december, vanaf 18 uur, Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

  Vrijdagavond 14 december zet het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol opnieuw alles op alles voor de 7e editie van het sfeervolle evenement “Wintersfeerop het Zilvermeer”.
  Op
  15 november start de online ticketverkoop via www.zilvermeer.be. Trommel je familie en vrienden alvast op en neem jullie agenda bij de hand.

  Geniet van een magische avond tijdens “Wintersfeer op het Zilvermeer”. Prikkel je zintuigen tijdens deze sfeervolle winterwandeling van ongeveer 3 kilometer. Wil je er zeker bij zijn? Vergeet dan niet je tickets vooraf online aan te kopen. Een ticket kost 4 euro. Kinderen tot en met 5 jaar krijgen gratis toegang. Hiervoor bestel je ook vooraf een gratis ticket via de webshop.

   

  Wandel mee langs de mooiste plekjes van ons domein en kom er gezellige acts tegen. Op een mysterieuze locatie hullen de fonkelende, witte rozen van Zazzu het bos in een warme en magische sfeer. De vlammen van Essence of Fire en muziek van Nbraska N Loewak doen je al snel wegdromen. Doorheen het duister zie je het ritmische vuur van Barbarossa door de lucht vliegen: een ware streling voor het oog.

   

  Kom op de route even genieten en ontspannen in een heerlijk warme hottub van
  ‘t Wellnesshuis. Vergeet wel je badkledij en handdoek niet voor deze unieke ervaring. We hebben nog veel meer warmte in petto! Dus zorg dat je erbij bent.

   

  Doe zeker warme kledij en stevig schoeisel aan! Je trouwe viervoeter is welkom, maar houdt misschien niet zo van de drukte. De wandeling is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

  Gezellig bij het vuur op Wintersfeer 2017 - Copyright: provincie Antwerpen

  Kom gezellig buiten in de provincie Antwerpen

  Kom Gezellig Buiten bundelt winterse activiteiten vol vuur en licht in de provincie Antwerpen. Provinciale domeinen en locaties dompelen zich onder in een gezellige, feeërieke sfeer. Tijdens de wintermaanden is het warm en vurig in provincie Antwerpen. Koud weer, heerlijk warme sfeer! Check de winterse activiteiten via www.gezelligbuiten.be

  PRAKTISCHE INFO EVENEMENT

  Wanneer:
  Vrijdag 14 december 2018
  Start wandeling vanaf 18 uur tot 21 uur (einde 23 uur)

  Waar:
  Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol

  Deelnameprijs:
  € 4 (-6 jaar GRATIS)
  Enkel toegang met online ticket (start ticketverkoop 15 november)

  Website:
  www.zilvermeer.be

  www.gezelligbuiten.be
  www.puttekewinter.be

  Social media:
  www.facebook.com/ZilvermeerMol

  www.twitter.com/ZilvermeerMol #wintersfeer


  Meer info:
  info@zilvermeer.be


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WILRIJK

  Het staat als een  P A A L boven water…

   

  Plots waren ze er : de ‘palen’ in de buurt van het Dokter Donnyplein –

  Maar wij wilden er toch meer over weten.

   

  We kregen een mail van enkele bewoners van de Vaderlandstraat :

  “Er is ondertussen duidelijkheid gekomen over die palen”; men heeft er nu stickers komen opplakken.

  WILRIJK heeft er een aantal zones 30 – en die worden nu met een extra bord op een extra paal aangekondigd…

  Maar dan zo dicht bijeen…

   

   

  -Drie palen staan er nu kort bij mekaar:

  -éen : de  paal met de plakkaat ZONE 30 die staat aan de Edegemsesteenweg – oprit Dokter Donnyplein…

  -twee:   verkeersdrempel een paal met dan: let op verkeersdrempel…

  -drie  : “Welkom 30” (foto)

  Mààr die belemmert het zicht op de straat van rechts (Bloemenveld)

   

  Onze vraag : “waarom kunnen deze drie plakkaten niet op één paal; reken hierbij de werkuren.

  Ga gerust een kijkje nemen …

   

  En … sta niet voor  P A A L…

   

   

  Leo Spaey

  foto bewerk door georges
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  15 | 10 | 2018

  Provinciale personeelsleden nemen nieuw Antwerps provinciehuis in gebruik
  Verhuis diensten vanaf 16 oktober naar provinciehuis Koningin Elisabethlei

  Vanaf 16 oktober keren de eerste provinciale medewerkers na vijf jaar terug naar hun vertrouwde omgeving aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen.  Omdat het oude provinciehuis tal van gebreken vertoonde, bouwde het provinciebestuur een compacter, modern en duurzaam nieuw provinciehuis. Om de dienstverlening te garanderen, verloopt de verhuisbeweging in golven verspreid over een maand. Alhoewel de kantoorinrichting klaar is, staat het provinciehuis nog in de stellingen. Aannemers werken immers nog naarstig verder aan de gevelbekleding en groeninrichting rondom het gebouw.  Verwacht wordt dat na de zomer van 2019 het Antwerps provinciehuis volledig in gebruik zal zijn. Dan gaat het open voor het grote publiek, zullen er opnieuw congressen plaatsvinden en genieten de buren van een volledig toegankelijke tuin van 2,3 ha.  

  In de komende weken verhuizen de provinciale medewerkers vanuit 5 locaties naar het 58 meter hoge nieuwe provinciehuis. Diensten zoals omgevingsvergunningen, mobiliteit, waterbeleid, Toerisme Provincie Antwerpen (TPA), koepel provinciaal onderwijs, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM), gebiedsgericht beleid, bouwberoepen, fiscaliteit, milieudienst, erfgoed, provincieraad, gouverneur en deputatie …  komen dan op 1 centrale locatie te zitten. 

  Het nieuwe provinciehuis is een visitekaartje voor een moderne, duurzame en efficiënte administratie.  Er verandert dan ook heel wat voor de provinciale ambtenaren: flexwerken, papierarm werken, bellen via skype, werkplekken delen (verschillende types waaronder open werkplekken, projectruimtes en stilteruimtes), kleine lockers en minder parking voor auto’s ten voordele van fietsers en carpoolers. Het provinciehuis telt 620 werkplekken voor 860 werknemers. Het duurzame gebouw wordt volledig verwarmd door geothermie en binnenin houden bio-organismen het gebouw mee proper.

  Langs de buitenkant wordt het provinciehuis nog verder afgewerkt - Copyright: provincie Antwerpen

  Gefaseerde verhuis vanuit vijf andere gebouwen

  Op maandag 15 oktober pakken de eerste diensten in het PaS, tijdelijke provinciehuis aan de Desguinlei 100 op de Antwerpse Singel in. Ze starten dan op hun nieuwe werkplek op 16 oktober.  De laatste ambtenaren vertrekken in het PaS op 13 november. De Antwerpse kringwinkel organiseert op 17 november op de Desguinlei 100 een publieksverkoop voor een deel van het oude meubilair. De provincie is geen eigenaar van dit gebouw, het huurcontract loopt af eind 2018.  

  Ook vanuit het Coveliersgebouw (Boomgaardstraat, vroeger gekend als Huis van de Sport), het Lozanagebouw (Lange Lozanastraat), en van de twee herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei nr 16 en 18 wordt er verhuisd. Deze gebouwen zijn eigendom van het Antwerpse provinciebestuur. Momenteel is een studie afgerond over de mogelijke invulling. Een beslissing hierover zal pas in een later stadium vallen.

  Eenmaal de nieuwe deputatie gekend is, verhuizen ook zij en de gouverneur naar de toren. Momenteel zitten ze in het Parkhuis aan de Koningin Elisabethlei nr 18. De provincieraad vergadert nu in de historische provincieraadszaal in het Bernarduscentrum. Als alles volgens planning verloopt, zullen de huidige 72 raadsleden de eer hebben om op 28 november de nieuwe provincieraadszaal in gebruik te nemen. Op 3 december leggen de nieuw verkozen 36 raadsleden dan hun eed ook in de nieuwe zaal af.

  Bereikbaarheid en dienstverlening tijdens de eerste maanden

  De provincie probeert de hinder voor de dienstverlening tijdens de verhuis tot een minimum te beperken. Diensten maken zich de ene dag klaar voor verhuis, en installeren zich de volgende dag in het nieuwe provinciehuis.

  Op de provinciale website staat het verloop van de verhuis zodat bezoekers voor de provinciale administratie zich kunnen aanmelden aan de juiste locatie. De ondergrondse parking zal in het begin slechts gedeeltelijk in gebruik zijn. De parking heeft een in-en uitrit aan de Koningin Elisabethlei en een beperkte inrit (enkel voor personeel) aan de Harmoniestraat.

  Gezien er nog steeds werken bezig zijn aan de gevel en de buiteninrichting, zal het provinciehuis de eerstkomende maanden niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Na de zomer van 2019 hoopt het provinciebestuur iedereen te verwelkomen in het nieuwe provinciehuis. Ook op de doorsteek van de publieke tuin tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei is het dus nog even wachten.

  Meer info: www.provincieantwerpen.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!