NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • VLAAMS MINISTER
 • SANT’EGIDIO
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • ANTWERPEN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEO EN GEORGES

        KONTACT                

   

  LEO SPAEY                                                

   

  REPORTER                                                           

  KLEINE DOORNSTRAAT 45                                               

  WILRIJK                                                                                

  TEL/0485 41 26 75                                                            

  regionaleredactie@antwerpen.be                   

  leo.spaey@antwerpen.be                                  

                   

  GEORGES PEETERS

  INTERNATIONALE PERSFOTOGRAAF

  georges.1947@skynet.be

  GSM/0475 31 01 24

  Cockerillplaats 48

  HOBOKEN 2660

  BLOG:REGIONAAL NIEUWS-BLOGS-SENIORENNET

                         

    

               

   

   

                                                    

                                                                              

       

                                                                                                        

                           

                                                                                                            

                              

     

   

                                      

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLAAMS MINISTER

   

   

  KOEN VAN DEN HEUVEL

  VLAAMS MINISTER VAN mgeving, natuur en landbouw

   

   

  12 miljoen euro voor 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen

   

  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. “Met deze financiële steun maken we 80 heel concrete lokale klimaatprojecten mogelijk”, zegt Koen Van den Heuvel. “ De invulling van de verschillende projecten is divers, maar er wordt vooral ingezet op renovatie en duurzame mobiliteit. Het is logisch dat daar de focus ligt, want twee derde van de Vlaamse uitstoot buiten de energie-intensieve sectoren is afkomstig uit de transport- en gebouwensector. Daarnaast zijn er projecten rond alternatieve energiebronnen, natuur en voedsel.”

   

  In 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Een jury van deskundigen selecteerde 80 projectvoorstellen die een subsidie ontvangen van 75 procent van het investeringsbedrag. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro.

   

  Minister Van den Heuvel maakte vandaag de weerhouden projecten bekend tijdens een bezoek aan de Kalmthoutse heide, waar de actie “Veenherstel” van Natuurpunt kan rekenen op 187.500 euro subsidie.

   

  Een overzicht van alle projecten vindt u hier.
  Een overzicht van de projecten van de provincie Antwerpen vindt u hieronder.

   

  Project “Grootschalig veenherstel in de Nol” in het Grenspark Kalmthoutse Heide

   

  Natuur is een van de krachtigste wapens in ons arsenaal tegen klimaatverandering. Het Grenspark Kalmthoutse Heide is een van de laatste relicten van het ooit zo uitgestrekte heidelandschap van de Kempen. Een bijzonder deelgebied van het Grenspark is de Nol, een voormalig hoogveengebied van 60 ha dat sinds 2009 door Natuurpunt wordt beheerd.
   

  Een drainagegracht zorgt nog voor een sterke verdroging van het gebied, met veenafbraak tot gevolg waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Omdat deze gracht niet kan gedempt worden, wil Natuurpunt het gebied hydrologisch isoleren met een kleischerm. Dat zal het water houden en zo een positief effect hebben op de veen- en natuurontwikkeling en de C02-conservering.

   

  “Door het veen natter te maken, houden we de oude C02 in de grond én capteren we jaarlijks 356 ton C02 extra. Het gebied fungeert zo als een spons die water vasthoudt. Dat is van belang voor infiltratie in de diepere grondwaterlagen wat gevolgen heeft voor onze drinkwatervoorziening, om uitdroging van de natuur in de ruime regio te voorkomen en dus ook om de klimaatverandering af te remmen door koolstof op te slaan”, aldus Koen Van den Heuvel.

   

  Daarnaast worden nog een aantal kleinschalige maatregelen genomen om de veengroei terug op te starten. Deze manier van werken zal zorgen voor het behoud en herstel van de veenbasis en meer soortenrijke heide- en veenvegetaties met Europees beschermde soorten.

   

  Het is de eerste keer dat er een kleischerm in Vlaanderen aangelegd wordt. Alle fasen van het project worden goed gedocumenteerd. Bij een positieve evaluatie van deze methodiek kan deze ook toegepast worden in andere gebieden met problemen met het waterregime.

   

   

   

  Projecten in de provincie Antwerpen:

   

  Fietsdelen voor iedereen (gemeente Bornem)

  De gemeente Bornem wil in samenwerking met Mobit en Flexpack minstens 100 deelfietsen op het grondgebied verspreiden (zonder vaste stations) om nog meer mensen op de fiets te krijgen en auto’s thuis te laten. Deelfietsen moeten er mee voor zorgen dat iedereen op elk moment op een klimaatvriendelijke manier van het centrum naar de deelgemeenten kan en omgekeerd. Het huren van een deelfiets kan per dag of rit. De doelgroep van het systeem zijn inwoners, werknemers/pendelaars station/werkverkeer, toeristen en bezoekers aan evenementen. Op relatief korte termijn kan er worden samengewerkt met Puurs-Sint-Amands om heel Klein-Brabant fietstoegankelijk te maken.

  Het systeem van ‘free float’ fietsdelen werd nog niet eerder uitgetest in een meer landelijke context en is op dat vlak vernieuwend.

   

  Edegems klimaatbos (gemeente Edegem)

  De gemeente Edegem wil een nieuw bos- en natuurrecreatiegebied creëren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Recent zijn er een aantal weinig renderende landbouwgronden rond de Edegemse beek aangekocht. Deze gronden zullen omgevormd worden tot klimaatbos –en natuurgebied.Het vochtige karakter van de beekvallei zal worden hersteld. Met de inwoners zal een geboortebos worden aangeplant met streekeigen bomen. De lokale voedselproductie met volksmoestuinen wordt uitgebreid met de aanplant van een fruitboomgaard. De zone zal men ontsluiten  met trage verbindingswegen.

   

  Politiecommissariaat en Kunstencampus (stad Herentals)

  In het centrum van de stad Herentals staat een Belgacomgebouw uit 1968. Het stadsbestuur besliste dit gebouw aan te kopen om het te renoveren en de teken- en muziekacademie erin onder te brengen en het politiecommissariaat in dit gebouw te behouden. Gedurende het volledige traject staan verschillende doelstellingen centraal:

  • Herbestemming van Belgacomgebouw tot eigentijdse Kunstencampus waarbij het politiecommissariaat ook in het gebouw blijft.
  • Streven naar modal shift: door de concentratie van nabijgelegen openbare en publieke functies zoals onderwijsinstellingen, bibliotheek en cultuurcentrum zal een wederzijdse versterking ontstaan. Bovenstaande functies liggen allen op wandelafstand van elkaar, het stadscentrum en het station. Bezoekers kunnen zich snel en gemakkelijk met de fiets of te voet verplaatsen. In het gebouw werden tevens ruime fietsenstallingen voorzien.
  • Streven naar geringe impact op het milieu en duurzaam ruimtegebruik: door de bewuste keuze voor het herbestemmen van een bestaand gebouw wordt sloopafval uitgespaard. Bovendien moet er geen onbebouwde oppervlakte buiten de stadskern aangesproken worden waardoor er gestreefd wordt naar een duurzaam ruimtegebruik. 
  • Het aanspreken van hernieuwbare en groene energievormen: zo zal er een uitgebreid fotovoltaïsch zonne-energiesysteem uitgebouwd worden.
  • De realisatie van een vooruitstrevend energetisch performant gebouw: tijdens het ontwerp werd er niet alleen voldaan aan de wettelijk opgelegde EPB-eisen, maar werd de uitdrukkelijke eis geformuleerd om het BEN-niveau te behalen.

  Campus Stede Akkers warmtenet-proof maken (stad Hoogstraten)

  De stad Hoogstraten wil op de campus “Stede Akkers” een warmtenet uitbouwen dat op lange termijn gebruik zal maken van warmte uit diepe geothermie. Op campus Stede Akkers zijn veel verschillende woonvormen voor ouderen op een relatief kleine oppervlakte: 25 bejaardenwoningen, 23 serviceflats, 20 assistentiewoningen en een woonzorgcentrum met 154 kamers en een dienstverleningscentrum voor 10 bewoners. Verder zijn er plannen om een nieuwbouw te voorzien met onder meer 35 assistentiewoningen. Samen met het zwembad en het administratief gebouw van het OCMW, vertegenwoordigen die gebouwen een aanzienlijk geïnstalleerd vermogen voor verwarming en sanitair warm water.

  Na een voorstudie worden alle bestaande en nieuwe gebouwen op de campus “warmtenetproof” gemaakt: hun aansluiting op het warmtenet wordt voorbereid door daken te isoleren, verwarmingssystemen aan te passen en de nodige aansluitingen te voorzien.  De warmte wordt geleverd door een centrale biomassacentrale, en op lange termijn wil men ook diepe geothermie als warmtebron gebruiken.

   

  Energieaudits en begeleiding voor lokale ondernemingen (gemeente Hulshout)

  Met dit project geeft de gemeente Hulshout een energiescan en gemeentelijke subsidie aan de lokale bedrijven om CO2-besparende maatregelen uit te voeren. 45 bedrijven op het grondgebied kunnen profiteren van die maatregel. Dat is 23% van de ondernemingen op Hulshouts grondgebied. Om toch een zo hoog mogelijk rendement te behalen met dit project, moeten de ondernemingen wel een minimaal verbruik van 20 000 kWh/jaar aan elektriciteit aantonen of 50 000 kWh/jaar aan brandstof. Er wordt eveneens ingezet op sensibilisatie van bedrijven en bedrijfsleiders om verdere inspanningen te doen naar energie-efficiëntie toe.

   

  Kasterlee – Fietslease (gemeente Kasterlee)

  De gemeente wenst voor zijn medewerkers een fietslease-formule aan te bieden voor de woon-werkverplaatsingen met vrij gebruik van de fiets voor privégebruik. Binnen het leaseproject zal de gemeente als werkgever een deel van de maandelijkse leasekost financieren in ruil voor het engagement van de werknemer om minstens een vooraf bepaald aantal werkdagen de fiets te gebruiken voor de woon-werkverplaatsing. Het bestuur zal in de maandelijkse leasekost per fiets maximaal 25 euro op zich nemen en dit bedrag koppelen aan het percentage werkdagen per fiets.

  De gemiddelde woon-werkafstand is 5,1 km waardoor de doelgroep perfect in aanmerking komt voor woon-werkverkeer met de (elektrische) fiets. Dit project wordt gekoppeld aan een interne communicatiecampagne rond duurzame mobiliteit met aandacht voor vele beleidsdomeinen zoals onder meer sport, gezondheid en welzijn op het werk.

   

  Trage wegen doorheen walenhoek en kapittel Niel (gemeente Niel)

  Doel van het project is het verbeteren van de verplaatsingsmogelijkheden voor zwakke weggebruikers tussen de zone Walenhoek en de zone Kapittel in Niel.

  Het aanleggen van een modern ecologisch netwerk van een hoofdpad van ca 2 km voor fietsers en wandelaars biedt ook de mogelijkheid om olifantenpaadjes (niet-officiële fiets- of wandelpaden die onbedoeld door gebruikers in de loop van de tijd worden gecreëerd) te kunnen vervangen door een goed alternatief voor wandelaars of fietsers. Daardoor zal het gemakkelijker worden om bijkomende water- en boszones af te schermen van te veel menselijke aanwezigheid zodat – ook in functie van de Natura 2000 zone waarin het gebied ligt – een meer afgesloten ruimte voor natuur ontstaat.

  Beneden de N148 wordt naast het natuurgebied, een veilig wandel- en fietspad aangelegd dat zowel de nieuwe verkeersstroom vanuit Kapittel kan opvangen als veilig fiets- en wandelverkeer van de wijk Hellegat naar het dorpscentrum kan faciliteren.

  De aanleg van een hoofdas van wandelpaden op basis van een checklist van ecologische en erfgoedwaarden, is voor de Rupelstreek vernieuwend. Dat is ook aanpasbaar voor andere regio’s waar in een postindustrieel landschap ecologische verkeersassen kunnen aangelegd worden. De checklist zal in deze zone opgesteld en uitgeprobeerd worden i.s.m. de VLM en het Regionaal Landschap Rivierenland.

  Het project heeft zowel een lokaal als een bovenlokaal belang; lokaal als trage weg voor lokaal verkeer en bovenlokaal als belevingsverbinding met een sterk cultuurtoeristische inslag.

   

  Warmte-Koude Opslag Basisschool De Kleine Wereld (gemeente Ravels)

  Eind 2016 besloot de gemeente Ravels om de gemeentelijke basisschool “De kleine wereld” te vervangen door een volledige nieuwbouw. De gemeente Ravels wil de geplande gasgestookte verwarmingsinstallatie voor de nieuwe school vervangen door een warmtepomp gekoppeld aan ondiepe geothermie (meer bepaald: Warmte-Koude opslag.) Via deze installatie kan de rol van aardgas in de verwarminstallatie gedecimeerd worden.

   

  Renovatie en uitbreiding serviceflats (gemeente Rijkevorsel)

  Het project betreft de renovatie van serviceflats van het OCMW van Rijkevorsel met bijkomend een nieuw gedeelte bovenop de bestaande serviceflats.

  Het lokaal bestuur van Rijkevorsel besliste al in 2015 om voor alle nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties de 30-30-30-regel toe te passen. Dit wil zeggen dat voor alle projecten een E-peil en K-peil van maximum 30 wordt opgelegd en dat de netto energiebehoefte maximum 30 kWh/m²/jaar mag bedragen. Voor zowel het nieuwe deel als de renovatie van de serviceflats zal die regel ook worden gebruikt. Momenteel beschikt het OCMW al over 45 serviceflats. Binnen dit project zullen 16 bestaande serviceflats bijkomend geïsoleerd worden en zullen 16 extra serviceflats gebouwd worden.

  Het project kiest er bewust voor om efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte. De uitbreiding van de serviceflats wordt volledig gedaan bovenop de bestaande flats. Op die manier kan de capaciteit vergroot worden zonder bijkomende ruimte in te nemen. Bovendien bevinden de serviceflats zich in het centrum van Rijkevorsel wat de verplaatsingen voor minder mobiele bewoners eenvoudiger maakt.

  Het lokaal bestuur zal bovendien uitgebreid communiceren over de geleverde inspanningen op het vlak van energie bij de bouw en renovatie van de serviceflats.

   

  Bebossing en aanleg Trage weg (gemeente Schelle)

  De afgelopen jaren investeerde de gemeente Schelle in de aankoop van 7 hectare grond aan de Tuinlei. Dat gebied zal de komende jaren ingericht worden om meerwaarde te creëren voor de inwoners van Schelle, lokale organisaties en voor het klimaat. Het zal tevens een aansluiting vormen op het bestaande Berrenheibos, dat de komende jaren zal worden uitgebreid en ruimte zal bieden voor natuur en recreatie. Het terrein krijgt verschillende invullingen, die elk met de grootste aandacht voor het klimaat gerealiseerd zullen worden. Er is nl. een luik rond bebossing en een luik dat de aanleg van een trage weg omvat. De combinatie van die twee luiken zorgen voor een klimaatproject met een groot bereik en doelpubliek. Het project past binnen de ambitie van gemeente Schelle om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn en haar bos- en groenoppervlakte uit te breiden naar 70 hectare. De nieuwe trage weg fungeert als ontsluiting van de toekomstige Chirolokalen met het bestaande netwerk van fiets- en wandelpaden in Schelle en de omringende gemeenten.

   

  Uitbouw mobipunten (gemeente Schoten)

  De gemeente Schoten wenst in verschillende wijken mobipunten uit te bouwen. Via mobipunten wordt een concrete oplossing geboden voor combimobiliteit. Zo wordt een alternatief geboden voor individueel autobezit, dat vaak leidt tot reflexmatig autogebruik.

  Elk mobipunt bevat minimaal enkele essentiële mobiliteitsfuncties zoals parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Afhankelijk van de locatie kunnen bijkomende zaken voorzien worden zoals een locker voor pakjes, een fietspomp, een laadpunt, een aangename wacht- of ontmoetingsruimte… Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt als in een bedrijventerrein ontwikkeld worden.

  Daarnaast wordt ook een fietsdeelsysteem en een professioneel autodeelsysteem opgezet. Elk mobipunt dient voorzien te worden van die deelwagens en een dropzone van het fietsdeelsysteem.

   

  Dienstverleningspatrimonium Vorselaar: clustering en totaalrenovatie (gemeente Vorselaar)

  De gemeente Vorselaar wil haar gebouwen centraliseren en daarbinnen een duurzame en energie-neutrale opwaardering van het volledige gemeentelijk patrimonium realiseren. Dat levert een grote CO2-besparing op, niet alleen door de energetische renovatie maar tevens door o.a. het vermijden van veelvuldig transport tussen gebouwen, vervanging auto’s,  vergroening, ontharding ... Er wordt ingezet op een coproductie van vele partners. Een monitoringssysteem na de uitvoering kan zorgen voor een duidelijk overzicht van de resultaten. Na afloop zal er ook sterk ingezet worden op kennisdeling naar andere gemeentebesturen.

   

  100 woningen maken werk van groene warmte (Intergemeentelijke samenwerking  IGEAN)

  In het kader van een duurzaam warmtebeleid stelt IGEAN voor om 100 bestaande woningen, wooneenheden of woongebouwen die momenteel verwarmen op fossiele brandstof of elektriciteit te ondersteunen bij de omschakeling naar groene warmte (via warmtenet, biomassaketel, warmtepomp, zonnethermie …). Het project wil de overstap van klassieke verwarming naar groene warmte in een bestaande woning vlot laten verlopen door goede begeleiding van experten voor, tijdens en na de werken. Daarnaast wil men gezinnen financieel ondersteunen om de stap naar groene warmte te zetten.

  De intergemeentelijke aanpak zorgt voor een ruime kennisopbouw over de praktische aanpak van de overstap naar groene warmte. Die kennisopbouw/ervaring zal opgedaan worden in zowel landelijke gemeenten als verstedelijkte gebieden. Het project zal kennis bundelen rond de omschakeling naar groene warmte in verschillende types van woningen, in verschillende wijken en gemeenten. Dit maakt dat uitrol in een andere Vlaamse gemeente of door een andere intercommunale in een andere regio relatief eenvoudig.

   

  Samen van Thermoscan naar Renofan (Iintergemeentelijke samenwerking IGEMO)

  Dit project heeft tot doel 1600 woningen energetische te renoveren in de loop van 3 jaar door verder te bouwen op de lessen geleerd in See2Do!. Doelstelling is om burgers die een thermografische scan en/of renovatie-advies ontvingen, verder te ondersteunen naar effectieve renovatie. Samen met de burgers worden de ondersteunende maatregelen bepaald voor het wegnemen van de drempels voor renovatie. Waarom hebben ze de maatregel nog niet doorgevoerd, omwille van financiële redenen, praktische bezwaren of organisatorische problemen?

  Het project voorziet ook het verder uitvoeren van nieuwe thermografische scans met behulp van vrijwilligers en leerlingen van technische scholen. Hierdoor wordt alle kennis rond energieverlies en thermografie verankerd als methode om die in beeld te brengen lokaal, in het dagelijkse leven van de leerlingen en in de gemeente. Leerlingen praten er thuis en bij familie over, vrijwilligers praten er thuis over, bij vrienden, op café… men is trots op het feit dat men aan dit project meewerkt. Zo wordt een grote betrokkenheid van diverse groepen gecreëerd (groot multiplicatoreffect).

   

  Totaalrenovatie pastorij Oosthoven (vzw Bosgroep Kempen Noord)

  De Pastorie Oosthoeven zal uitgebouwd worden tot een levend(ig) landschapshuis dat mensen en

  organisaties lokaal verbindt rond de thema’s landschap, natuur, bos, stilte, erfgoed, trage wegen,

  toerisme, recreatie, streekproducten…

  Bij de renovatie van het gebouw wordt gekozen voor milieuvriendelijke materialen en een optimale isolatie. Bij de renovatie wordt tevens nagedacht over een multifunctioneel gebruik en een duurzame indeling van het pand. De keuken en refter kunnen tegelijk dienst doen als

  buurtcafé. Buiten de kantooruren, in weekends en vakanties staan die ter beschikking van

  personen en verenigingen uit Oud‐Turnhout, net als de flexibele ruimten voor

  overleg of workshops. De benedenverdieping en de tuin zijn toegankelijk voor het publiek dat

  er informatie, advies en demonstraties rond bos- en landschapthema’s kan vinden. Voor de

  buurt voorzien we banken en rustpunten, een buitenklasje, toegankelijkheid voor

  mindervaliden…

  Er wordt veel aandacht besteed aan de participatie en betrokkenheid van de buurt(-bewoners), verenigingen en scholenHet project kan een voorbeeld zijn voor de renovatie van historische gebouwen en streekontwikkeling. De bezoekers zullen de pastorie ervaren als voorbeeld van duurzaam renoveren en geïnspireerd worden voor eigen realisaties. Er zal hierover duidelijk gecommuniceerd worden, vb. gebruik van Kempens hout.

   

  Foodsavers Zuiderkempen, voedseldistributieplatform (vzw Milieu en Werk)

  Vzw Milieu en Werk gaat in 2020 samen met een aantal partners (o.a. vzw De Kringwinkel, Vzw Komosie, lokale besturen en sociale hulporganisaties, andere distributieplatformen) het distributieplatform voor voedseloverschotten uitbouwen onder de naam Foodsavers Zuiderkempen. Daarvoor is een locatie voorzien in Laakdal, aansluitend bij De Kringwinkel Laakdal, Oude Geelsebaan 96. Milieu en Werk wil daarbij dienstverlening bieden aan de 18 gemeenten van zijn werkingsgebied (samen 320.000 inwoners).

  Foodsavers moet een vertrouwde en vaste partner worden voor alle voedselverwerkende bedrijven, landbouwbedrijven en supermarkten in het werkgebied, die door verschillen tussen productieplanning en verkoop vaak met grote hoeveelheden perfect herbruikbaar voedsel blijven zitten. Door deze voedseloverschotten toch nog voor menselijke consumptie te bestemmen, wordt er heel wat  een bCO2 bespaard.

  Tegelijk kunnen deze overschotten ook gaan naar sociale kruideniers, sociale restaurants en voedselbedelingen en bv. ook aan bedrijven die er nieuwe voedingsproducten voor menselijke consumptie mee maken (bv. Restjesfabrieken).

   

  Grootschalig veenherstel in de Nol (Natuurpunt Beheer vzw).

  Het Grenspark Kalmthoutse Heide is een van de laatste relicten van het ooit zo uitgestrekte heidelandschap van de Kempen. Een bijzonder deelgebied van het Grenspark is de Nol, een voormalig hoogveengebied van 60 ha dat sinds 2009 door Natuurpunt wordt beheerd.

  Een drainagegracht zorgt nog voor een sterke verdroging van het gebied, met veenafbraak tot gevolg waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen.  Omdat de drainagegracht niet kan gedempt worden, wil Natuurpunt het gebied hydrologisch isoleren met een kleischerm. Dat moet het water houden, en zo een positief effect hebben op de veen- en natuurontwikkeling, waterconservering en C02-conservering. Daarnaast worden nog een aantal kleinschalige maatregelen genomen om de veengroei terug op te starten.

  Deze manier van werken zal zorgen voor het behoud en herstel van de veenbasis en meer soortenrijke heide- en veenvegetaties met Europees beschermde soorten.

  Het is de eerste keer dat er een kleischerm in Vlaanderen aangelegd wordt. Alle fasen van het project worden goed gedocumenteerd. Bij een positieve evaluatie van deze methodiek kan deze ook toegepast worden in andere gebieden met problemen met het waterregime.

   

  CANAPE – Creating a new approach to peatland ecosystems (Regionaal Landschap de Voorkempen)

  De voornaamste doelstelling van het project is om gedegradeerde venen te herstellen en gezonde venen te beschermen met eenzelfde Europese benadering.

  Natuurpunt zal op zijn eigendom binnen het Grenspark Kalmthoutse heide aan het ven ‘De Nol’ een kleischerm inrichten om er het hoogveen te herstellen.

  Dit project speelt in op de noodzaak om meer landbouwers te informeren en te stimuleren om blauwe diensten te leveren, gericht op waterkwantiteit, waterberging en -conservering als klimaatadaptieve maatregel. Via het agrarisch stuwpeilbeheer op perceelniveau dragen landbouwers op vrijwillige basis bij tot het watermanagement van hun gronden volgens de principes van integraal waterbeheer. Het project streeft naar een agrarisch stuwpeilbeheer op perceelniveau om het hemelwater bovenstrooms langer vast te houden. Hierdoor wordt de grondwatertafel efficiënter aangevuld en dragen landbouwers actief bij aan herstel van het hoogveen in de Kalmthoutse heide.

  Met de ervaringen uit dit project kan dit principe met een minimum aan kosten dit principe uitgebreid worden naar andere locaties waar veenherstel plaatsvindt. Anderzijds kunnen de waterconserveringsacties ook toegepast worden in gebieden waar droogte een knelpunt is. Omdat het gaat om kleinschalige ingrepen die landbouwers zelf kunnen nemen, kan dit project een voorbeeld zijn voor andere regio’s.

   

   

   

  Gerrit Budts
  Woordvoerder
  0479/ 732 893

   

  Kabinet van Koen Van den Heuvel

  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SANT’EGIDIO

     

   19 maart 2019

  SANT’EGIDIO ORGANISEERT NOODHULP NA CYCLOON IDAI


  De Gemeenschap van Sant’Egidio, die een uitgebreide werking heeft in de zwaar getroffen landen Mozambique en Malawi, roept het publiek op de noodhulp te steunen. Met name voor de heropbouw van het gezondheidscentrum “DREAM” in de Mozambicaanse havenstad Beira, waar de meeste slachtoffers te betreuren vallen.

  De voorbije dagen heeft de cycloon Idai Mozambique en Malawi zwaar getroffen. De hevigheid van de storm is een effect van de klimaatopwarming, waar armere landen veel meer dan wij de dupe van zijn. In een tijd waarin er zoveel terechte bezorgdheid is over het klimaat, is het eigenlijk ongelofelijk hoe weinig media-aandacht er is voor deze grote ramp in zuidelijk Afrika.
   
  Zowel in Mozambique als in Malawi is Sant’Egidio erg actief. Onze mensen staan in eerste lijn mee in voor de hulpverlening aan de vele slachtoffers en mensen die have en goed verloren.
   
  De Mozambicaanse havenstad Beira werd het felst getroffen door de ramp. In deze stad liep het DREAM centrum van Sant’Egidio ernstige schade op. De muren staan nog overeind, maar het dak is weggewaaid, de informatica en heel wat toestellen in het hooggespecialiseerde laboratorium werden vernield.

  Sant’Egidio roept op om te doneren, teneinde het centrum weer op te bouwen en te laten functioneren, ten behoeve van duizenden patiënten. Ook andere directe noodhulp – zoals de heropbouw van huizen – wordt ondersteund. De giften gaan rechtstreeks en integraal naar de getroffen bevolking.
   
  DREAM is het succesvolle programma van Sant’Egidio om aidszieken in Afrika te verzorgen. Het wordt sinds vele jaren gesteund door Viva Africa via een subsidie van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking. Vele vrijwilligers uit ons land hebben de afgelopen jaren meegewerkt in dit centrum.

  Voor meer info: dr Kristien Wouters 0495 79 09 15
   
  Stort vandaag nog uw bijdrage met vermelding “noodhulp na cycloon IDAI” op rekening van Viva Africa vzw
  IBAN BE03 7320 1530 9984 – BIC CREGBEBB
   
  Klik hier voor meer info.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  19 | 03 | 2019

  Genomineerden voor titel Antwerpse Jonge Ondernemer 2019 zijn bekend
  Provincie Antwerpen stelt vier sterke kandidaten voor

  Voor de 9de keer op rij gaan de provincie Antwerpen en JCI (Junior Chamber International) District Antwerpen op zoek naar dé Antwerpse Jonge Ondernemer van het jaar. Gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé stelde de kanshebbers voor in het provinciehuis. Op 18 april weten we wie de provincie Antwerpen vertegenwoordigt in de Vlaamse finale van de Jonge Ondernemer van het Jaar.

  Provincie Antwerpen en JCI District Antwerpen bekronen op 18 april 2019 dé Antwerpse jonge ondernemer, een persoon die in de bloemetjes wordt gezet voor zijnof haar vernieuwende en duurzame initiatieven. Vandaag zijn de vier kandidaten voor die felbegeerde titel bekendgemaakt.

  Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie: “Ondernemerschap moet je koesteren. Het zijn immers ondernemers die jobs creëren. De vier genomineerde jonge ondernemers zijn een voorbeeld voor andere of toekomstige ondernemers. Het zou fijn zijn als jongeren door hen geïnspireerd worden, want de positieve kant van het ondernemerschap wordt vaak onvoldoende belicht.”      

  Vlnr: gedeputeerde Ludwig Caluwé, Alexander Van Laer (Poppy), Martijn Joris (Twikit), Bart Van Acker (Quality by Design) en Nick De Mey (Board of Innovation). © provincie Antwerpen

  Nick De Mey (Board of Innovation) - Antwerpen

  Board of Innovation is een internationaal innovation agency dat ondernemingen helpt bij het neerzetten van innovatie door het creëren en drijven van een sterke ondernemerszin. Via beproefde methodes uit de domeinen van onder meer Design Thinking en Lean Startup, garanderen ze dat organisaties mee kunnen draaien in een snel veranderende omgeving.

   

  Martijn Joris (Twikit) - Berchem


  Twikit maakt digitale productietechnieken zoals 3D-printing en lasercutting toegankelijk voor bedrijven die hun eindklanten gepersonaliseerde producten willen aanbieden. Met nieuwe technologieën is het mogelijk om op grote schaal geïndividualiseerde producten als auto-onderdelen, protheses en orthoses, juwelen, electronica, ramen & deuren, meubelen,... aan te bieden via digitale kanalen zoals webshops en apps.

   

  Bart Van Acker (Quality by Design) - Wilrijk


  Quality by Design (QbD) levert consultancydiensten aan bedrijven in onder andere de life sciences- (farmacie, biotechnologie en medical devices), cosmetica-, healthcare- en voedselindustrie. QbD is uniek in de consultancywereld, omdat het niet enkel actief is in de klassieke life sciences maar ook expertise in huis heeft op het vlak van medical devices en personalized medicine.

   

  Alexander Van Laer (Poppy) - Antwerpen


  Poppy, een jonge start-up, biedt sinds begin 2018 een mobiliteitsoplossing met haar eigen ‘free floating car sharing’-dienst in Antwerpen. De start-up werkt met een vloot van 100% elektrisch aangedreven wagens. Sinds de zomer van 2018 biedt het innovatieve Antwerpse bedrijf ook deelscooters aan. Klantervaring en gebruiksgemak zijn de speerpunten van het platform. Zo kan je de wagens en scooters overal in Antwerpen terugvinden, eenvoudig openen via de smartphone, en achterlaten op alle publieke parkeerplaatsen in de stad.

   

   

  Een professionele jury, aangevuld met oud-laureaten, kiest op donderdagavond 18 april de uiteindelijke winnaar van de provincie Antwerpen. Deze verkiezing vindt plaats in de Antwerp Management School. De winnaar neemt later deel aan de Vlaamse finale, om samen met de laureaten van de andere provincies te strijden voor de titel ‘Jonge Ondernemer van het Jaar’.                                         

  PERSINFO & INTERVIEWS

  Beleidsverantwoordelijke:
  Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

     

  Provincie Antwerpen

  19| 03 | 2019

  3D-printer bouwt huis met twee verdiepingen op Kamp C

  De grootste 3D-printer van de wereld staat klaar op de site van Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in Westerlo om een huis met twee verdiepingen te printen. Geïnteresseerde bedrijven zijn vanaf het najaar welkom in Westerlo om met de printer te experimenteren. Zo willen we de Vlaamse bouwsector met praktijkvoorbeelden overtuigen van deze innovatieve techniek.

  Hoewel 3D-printen wereldwijd veel aandacht krijgt, is het nog even wachten op de eerste 3D-geprinte woning in Vlaanderen. “Toch komt de techniek stilaan in een stroomversnelling”, zegt Kai Van Bulck. Hij is voor Kamp C betrokken bij het C3PO-project, dat de Vlaamse bouwwereld moet klaarstomen voor de technologie. De betonprinter die zopas aangekomen is in Westerlo zal daarin een cruciale rol spelen. Voor dit innovatief project kan Kamp C rekenen op een aantal prominente partners: Beneens, ETIB/CONCRETE HOUSE, Groep Van Roey, Thomas More, Trias architecten, Ugent en Vicré. Saint-Gobain Weber België werkt ook mee aan het project.

   

   

   

  Zo’n vijf jaar geleden startten enkele Belgische universiteiten met de eerste onderzoeksprojecten rond het 3D-printen van bouwonderdelen. De techniek is stilaan klaar voor de volgende fase. Van Bulck: “We zijn op een punt gekomen dat we al die theoretische kennis kunnen uittesten in de praktijk. Dat is precies wat we gaan doen met onze 3D-printer. De voornaamste focus zal zijn om de technische uitdagingen waar de techniek nog voor staat, te overwinnen via trial-and-error.”

   

  Zelfexperimenteren

  Kamp C start momenteel met een demofase. Alle geïnteresseerde bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen zijn vanaf het najaar welkom om de printer uit te proberen. Die tests zullen helpen om technische vragen uit te klaren. Zelf cement meebrengen is niet nodig: “We zorgen ervoor dat alle materialen die we al hebben uitgetest, aanwezig zijn”, zegt Van Bulck. Kamp C rekent aan de deelnemers enkel de materiaal- en elektriciteitskosten aan.

  Grootste 3D-betonprinter ter wereld voor het eerst in werking op Kamp C

  Sectorovertuigen

  Bedrijven zullen zeker nog tot 2020 met de printer kunnen experimenteren. Tijd genoeg om kennis te maken met alle voordelen van de techniek. “Het zijn vooral de complexe bouwonderdelen waarvoor de betonprinter een grote meerwaarde heeft”, weet Van Bulck. “Denk maar aan gewelven of gebogen muren. Vandaag worden die elementen nog op de werf zelf gemaakt. Dankzij de printer is dat binnenkort misschien verleden tijd.”

  Volgens Van Bulck zal de testfase op Kamp C de Vlaamse bouwsector finaal over de streep trekken: “Zodra we kunnen aantonen welke onderdelen geprint kunnen worden en waar de efficiëntiewinst zit, zal de sector wel overstag gaan.”

  “Meer dan ooit wil Kamp C de vinger aan de pols houden én zelfs toonaangevend zijn op het vlak van innovatie in de bouw,” stelt provinciaal gedeputeerde voor Europese Samenwerking en voorzitter van Kamp C Kathleen Helsen. “Met deze 3D-printer maken we die ambitie waar. Deze innovatie biedt tal nieuwe mogelijkheden voor de hele bouwsector in onze provincie en ver daarbuiten. Dat we hier als provinciebestuur mee investeren, is dan ook evident.”

  Dit artikel is onderdeel van het C3PO-project. Vanuit het EFRO-project C3PO (‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen’) kunnen de partners rekenen op 668.320 euro steun van Europa. Het project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld).

   

  PRAKTISCHE INFO

  Interessantewebsite:
  https://www.kampc.be/innovatie/projecten/c3po

  Beleidsverantwoordelijke:

  Kathleen Helsen, CD&V, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, voorzitter van Kamp C


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Literaire lentewandelingen op Linkeroever


  Wist u dat Linkeroever een literair openluchtmuseum is? Tijdens een gegidste wandeling langsheen stoeptegels met inspirerende citaten kan iedereen Linkeroever ontdekken op een bijzondere manier. Een aangename lentewandeling boordevol verrassingen.

   

  Meer dan 50 straatnamen op Linkeroever zijn vernoemd naar een auteur uit de Vlaamse of Europese literatuur. Het boek 'Citaat op Straat' vertelt het verhaal van deze Antwerpse wijk aan de hand van deze straatnamen. “Bewoners zijn zich niet altijd bewust van de culturele of zelfs historische waarde van de persoon naar wie hun straat is vernoemd. Deze wandeling legt literaire wortels bloot en brengt daar zo verandering in”, stelt districtsschepen voor cultuur Femke Meeusen.

   

  Bekende Antwerpenaars zoals Kristien Hemmerechts, Axel Daeseleire en De Strangers lieten zich inspireren door de citaattegels in deze straten om zelf een tekst te schrijven, al dan niet met een link naar Linkeroever. Ook die verhalen staan in het wandelboek ‘Citaat op straat’ en komen tijdens de uitstap aan bod.

   

  Met het boek als leidraad neemt een ervaren stadsgids de deelnemers mee op pad langsheen tal van charmante plekjes op Linkeroever. Er wordt een rustmoment ingelast voor koffie en zoetigheid. De wandelaars kunnen onderweg ook genieten van het adembenemende uitzicht op de stad vanuit de panoramazaal in de Chicago Building.

   

  Praktisch

  • woensdag 3 en 24 april
  • telkens van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 16.30 uur
  • maximum 20 deelnemers per groep
  • gegidst door gediplomeerde stadsgidsen
  • start aan ingang Sint-Annatunnel (Frederik van Eedenplein, 2050 Antwerpen-Linkeroever)
  • einde aan bibliotheek Elsschot (Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen-Linkeroever)
  • 2 euro (incl. koffie en zoetigheid) te betalen aan de start
  • inschrijven verplicht via tel. 03 338 35 25 of senioren.antwerpen@antwerpen.be
  • Meer info via www.districtantwerpen.be of www.citaatopstraat.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Jeugdverenigingen planten eerste bomen toekomstig bos in Park Groot Schijn


  In Park Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan in Deurne werden vandaag de eerste bomen geplant van het toekomstige bos met open speelplekken.

   

  Park Groot Schijn is de laatste jaren uitgegroeid tot een echt park, een plek voor iedereen in Deurne en omstreken. De afgelopen periode verhuisden een aantal sportvelden van het gebied achter de atletiekpiste naar de zone naast de Ruggeveldlaan. De vrijgekomen ruimte in dat gebied wordt nu ingericht als een bos met heel wat open speelplekken, ideaal voor gezinnen met kinderen en voor jeugdverenigingen. De scouts van de 17e Prins Albert en de 43ste Sint Rumoldus plantten daar vandaag in aanwezigheid van schepenen Ludo Van Campenhout en Jinnih Beels en districtsschepen Elke Brydenbach een tiental bomen.

   

  De aanleg van dit bos is onderdeel van de tweede fase van de parkaanleg. Er wordt, net zoals in de rest van het park, een mengeling van inheemse bomen aangeplant. Die kunnen daarna uitgroeien tot een bos dat mooi aansluit op de reeds bestaande natuur langs het Schijn.

   

  Jeugdverenigingen zetten de natuur in de kijker

  Voor de jeugdverenigingen in het park is het groeiende park een heus speelparadijs. Omdat zij het behoud en de verdere groei van de natuur daar belangrijk vinden, staken ze mee de spade in de grond voor het nieuwe bos.

   

  Ludo Van Campenhout, schepen voor sport vertelt: “Met deze actie benadrukken we dat Park Groot Schijn niet enkel bestemd is voor de vele sportclubs en verenigingen die er hun plek hebben. Het is een park waar iedereen uit Deurne en omstreken kan komen wandelen of spelen in het groen en de natuur.”

   

  “Op termijn krijgen de jeugdverenigingen hier in de buurt, rond de historische Master Schmidt-hoeve, hun eigen ‘kamer’ als uitvalsbasis voor hun activiteiten” vult Jinnih Beels, schepen voor jeugd aan. “Het ontwerp en de invulling van de jeugdkamer zijn opgemaakt in nauw overleg met alle betrokken jeugdverenigingen.”

   

  Een park voor iedereen

  Het masterplan Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden. Het hoofdpad, dat zeven meter breed is, ligt in het verlengde van de centrale dreef in het Rivierenhof. Dit pad maakt van oost naar west een fiets- en voetgangersverbinding doorheen het park.

   

  Vandaag zijn het speelbos, de eerste sportkamer, het centrale plein met skatepark, de volkstuinen in het zuidelijke deel en een groot deel van de natuuraanleg en parkpaden in het park al klaar. De jeugdkamer, de tweede sportkamer, de derde fase van de parkaanleg, de hondenkamer en de vernieuwing van het woonwagenterrein staan nog op de planning.

   

  Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied, de ontwerpers, de stad en het district Deurne. Voor dit participatietraject won de stad Antwerpen in 2010 de prestigieuze Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. De groei van Park Groot Schijn is mede mogelijk door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Meer info over dit bericht:
  Eveline Leemans, 0476 83 76 88, eveline.leemans@antwerpen.be

  Verantwoordelijken: Ludo Van Campenhout, schepen voor sport – Jinnih Beels, schepen voor jeugd - Elke Brydenbach, districtsschepen voor sport en jeugd

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Province Antwerp nieuws

  Provincie Antwerpen

  15 | 03 | 2019

  Europa, hoe leg ik dat uit?
  Unieke handleiding bij de EU voor leerkrachten voorgesteld in basisschool De Vesten in Herentals

  De provincie Antwerpen heeft een unieke handleiding ontwikkeld voor leerkrachten uit de derde graad van het lager onderwijs. Die stelt hen in staat om hun leerlingen te laten kennismaken met de geschiedenis en de werking van de EU. De provincie Antwerpen komt daarmee tegemoet aan de steeds toenemende vraag uit het onderwijsveld naar informatie op maat en concrete werkvormen rond dit thema. Kennis over de EU behoort in Vlaanderen tot de eindtermen voor het basisonderwijs.

   

  Europa Direct van de provincie Antwerpen organiseert al verscheidene jaren de Europaweken, waarbij leerlingen uit de derde graad een halve dag lang worden ondergedompeld in een Europees bad. Deze interactie workshop omhelst onder meer een rollenspel, waarbij de leerlingen een Europese ministerraad naspelen.

   

  “Jaarlijks bereikt Europa Direct op die manier zo’n 3.000 leerlingen uit 80 scholen, verspreid over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen. Maar de vraag is groter dan het aanbod. Er is nu al een wachtlijst van 60 scholen,” verklaart gedeputeerde voor Europese Samenwerking Kathleen Helsen. “Met deze kant-en-klare-handleiding kunnen de leerkrachten met dezelfde inhoud en methodieken zelf aan de slag in hun eigen klas.”

   

  België is één van de weinige lidstaten waar de EU in de eindtermen opduikt en dat al vanaf het basisonderwijs. Dat er nu ook een kant-en-klaar-lespakket wordt aangeboden is helemaal uniek in Europa. De officiële voorstelling vond plaats in basisschool De Vesten in Herentals.

   

  “Om deze Europa-les in de klas te brengen heb je maximaal een halve lesdag nodig,” gaat gedeputeerde Helsen verder. “De inhoud sluit aan bij de eindtermen voor het lager onderwijs.de vakken Wereldoriëntatie en Nederlands. De leerlingen verwerven niet alleen kennis over Europa maar leren ook een aantal vaardigheden en attitudes aan. Zo leren ze onder andere een mening vormen en er voor opkomen.”  

   

  Juf Gitte Geysens van het 5de leerjaar en juf Vanessa Vranken van het 6de leerjaar van basisschool De Vesten in Herentals krijgen het 1ste exemplaar van de handleiding uit handen van gedeputeerde Kathleen Helsen.                   

  Deze handleiding voor leerkrachten verschijnt in eerste druk op 1500 exemplaren. De papieren versie is af te halen in het provinciehuis in Antwerpen, bij DocAtlas in Turnhout, in het Vrijbroekpark in Mechelen en tijdelijk in de steden en gemeenten waar Pop Up Europa langskomt. Of je kan ze gratis aanvragen via de website van de provincie Antwerpen, waar je ook een digitale versie kunt downloaden.

  Het pakket omhelst alle inhoudelijke achtergronden, de verschillende werkvormen, een kant-en-klare powerpoint, de onderwerpen en de methodiek voor het rollenspel, enz. Leerkrachten die hun klas helemaal in een Europees kleedje willen stoppen, kunnen bovendien bij Europa Direct extra materiaal uitlenen, van vlaggetjes van alle Europese landen tot een grote kaart van Europa.

  Over Europa Direct

  Europa Direct provincie Antwerpen is een informatiecentrum over de EU, opgericht door de provincie Antwerpen in samenwerking met de Europese Commissie en FOD Buitenlandse Zaken. Een belangrijke pijler van deze dienst is het aanbod voor scholen met workshops, vormingen en lesmaterialen. In de EU zijn er 400 van die Europa Direct informatiecentra. Ze beantwoorden vragen en organiseren acties om het Europese bewustzijn aan te wakkeren en burgers te betrekken bij de toekomst van de EU.

  PRAKTISCHE INFO

  Meer info:
  Leerkrachten kunnen de handleiding aanvragen en/of downloaden via www.provincieantwerpen.be/europaindeklas.  

  PERSINFO & INTERVIEWS

  Beleidsverantwoordelijke:
  Kathleen Helsen, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PERSBERICHT- 14 maart 2019

  De Gemeenschap van Sant’Egidio wenst haar christelijk medeleven te betuigen aan de familie en de ganse kerkgemeenschap bij het heengaan van kardinaal Godfried Danneels.

  Als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en als voorzitter van de bisschoppenconferentie was hij drie decennia lang het gezicht van de katholieke kerk in ons land en een zwaargewicht in de wereldkerk.

  Het was een delicate overgangstijd voor kerk en samenleving, waar hij altijd rustig onder bleef en weigerde te dramatiseren, in het geloof dat uiteindelijk alles goed zou komen.

  Zijn trefzekere pen maakte van zijn herderlijke brieven echte pareltjes.

  Meermaals ging hij de jaarlijkse dankviering van Sant’Egidio voor, waarbij hij steeds bemoedigende woorden in huis had.

  Rond een aantal initiatieven werkte Sant’Egidio intensief samen met de kardinaal, zoals toen haar Interreligieuze Vredessamenkomst plaatsvond in Leuven en Brussel in september 1992, of voor het project Allerheiligen 2006 over stadsevangelisatie.

  De uitverkiezing van paus Franciscus in 2013 was voor hem een moment van grote vreugde.

  Sant’Egidio is hem dankbaar voor al het goede dat hij in zijn pastorale dienstwerk heeft bewerkstelligd.

  Requiescat in pace cum sanctis.
   
  14 maart 2019

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Persbericht 13 maart 2019

  Geen afbeeldingen? Webversie

    

  Eerste drie projecten uit oproep 4 krijgen groen licht

   

  Interreg Vlaanderen-Nederland keurt de eerste projecten uit haar vierde oproep goed: Fotonica pilootlijnenagrEUfood en Circulair Onderhoud

  Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 7.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 65 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 134 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

  Het volledige persbericht leest u hier.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!