NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  29-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Victor ‘Torre van de Kets’ Robijns.

   

  1964 – 4 september : Diefstal van 10 bakken spinazie

              Landbouwer Victor Robijns (°Kapelle op/den Bos 14/9/1895), wonende Leest

              Alemstraat nr. 29, zette gisteravond tien bakken spinazie klaar om door zijn zoon

              en groentenhandelaar Jan opgehaald te worden.

              Vanmorgen waren die allemaal verdwenen.

              De spinazie had een marktwaarde van 700 frank en de bakken, eigendom van

              Jan Robijns, kostten 30 frank per stuk.

              Volgens de garde was dit de derde diefstal deze maand van op de straat

              geposteerde veldvruchten.

              (VVH)

   

              Victor Robijns ‘Torre van de Kets’ overleed in de ‘Heergracht’ te Mechelen op 21

              januari 1985 :

              “…zijn warme harteljkheid, zijn eenvoud, zijn liefdevolle werkkracht, zijn meeleven

              met anderen…” (uit zijn gedachtenisprentje)

              Hij was gehuwd met Maria Ludovica Alewaters (°Leest 07/01/1897, +Mechelen

              28/11/1971) en de grootvader van o.a. Stan Gobien.

              Een interview uit 1984 verscheen in januari 1985 in ‘Caecilia’, het tijdschrift van het

              Muziekverbond van België. Een week nadat het interview was verschenen, overleed

              Victor Robijns.

              Voor de tweede wereldoorlog was hij bestuurslid van de fanfare St.-Cecilia en als

              dusdanig woordvoerder voor de muzikanten.

   

                                                   Victor ROBIJNS en de sfeer van toen…

  “Aan de Alemstraat te Leest woont Victor Robijns, in gans Leest beter bekend als ‘Torre van de Kets’, en momenteel (Noot : 1985) het oudste lid (thans erelid) van de kampioenenfanfare Kon. Fanfare ‘Sint-Cecilia’ van Leest-Mechelen.

  Toen we daar kwamen, zat hij in een zetel zijn middagdutje te doen. Hij ontwaakte al toen we de deur openden. Eerst was hij niet zo te vinden voor een vraaggesprek, maar na een tijdje vertelde hij vrijuit !

  -Hoe ben je bij de Leestse fanfare gekomen ?

  -’t Was in 1919. Ik trouwde in Leest en daar waren het ‘Blekken’. Ikzelf kom uit Kapelle-op-den-Bos en daar speelde ik bij de fanfare ‘De Vrije Vlaamse Zonen’, de ‘Sussen’ van Kapelle.

  Na mijn huwelijk ben ik dan ook muzikant geworden bij ‘St.-Cecilia’ Leest.

  -Bracht dat toen geen strubbelingen mee ? We bedoelen ‘Blek’ zijn in Leest en ‘Sus’ zijn in Kapellen-op-den-Bos ?

  -Iemand van den Triest (gehucht in Kapellen-op-den-Bos waar het geboortehuis van Victor staat) zei me toen eens dat hij het niet serieus vond dat ik muzikant geworden was bij de ‘tegenpartij’ in Leest. Ik heb hem toen gewoon gezegd dat ik geen ruzie wilde met mijn vrouw en dat ik nu in Leest woonde. Daarmee hebben ze er in Kapelle niets meer durven over zeggen. 

  ’t Strafste van de zaak was dat ik in Leest meespeelde op het instrument van de Sussen van Kapelle. Dat was ook iets speciaals met dat instrument. Vlak voor de oorlog van 1914-18 had ik een nieuw instrument gekregen. De andere muzikanten moesten in 1914 hun instrument inleveren. Omdat het mijne een nieuw was, mocht ik het zelf houden. Ik heb het zelfs meegenomen op de ‘vlucht’. Het hing over mijn schouder. Onderweg heb ik er nog dikwijls muziek mee gemaakt. Na de oorlog waren al de ingeleverde instrumenten naar de vaantjes.  ’t Mijne niet en zo moest ik wel in twee fanfares meespelen. In 1922 ben ik ermee gestopt in Kapelle. Ik was de laatste maanden niet zoveel meer naar de repetitie geweest ginder en toen kwamen ze vragen of ik nog wel kwam. Ik heb dat instrument toen afgegeven. De Leestse fanfare heeft voor mij toen een andere bugel gekocht.

  -Hoe zag de Leestse fanfare er toen uit ?

  -Helemaal anders dan nu ! Er waren zo’n 20 tot 25 muzikanten, meer niet ! Maar er waren toen wel vijfmaal meer ereleden. Als we dan opstapten, liepen er zo’n honderd ereleden achter ‘het muziek’ aan. Aan wedstrijden deden we niet mee ! Wel aan festivals. Ik herinner me nog een festival in Heffen. We waren, toen we moesten optreden, juist geteld met twee muzikanten, allebei bugelspelers, nl. Ston Busschots en ikzelf. Later is ‘Waar’ Lemmens er bijgekomen en dan nog een paar andere muzikanten. Ook in zulke omstandigheden gaven wij het niet op ! Dat zouden de muzikanten van nu niet meer durven, geloof ik ! Maar ja, de muziek is ook erg veranderd…

  -Hoe waren de repetities ?

  -Ze hadden plaats in een café. Alles werd opzij geschoven en dan repeteerden wij. Meestal allemaal danskens, walsen en marsen. Af en toe een groter stuk, maar dat viel niet zo in de smaak. Wij speelden om onszelf en om de mensen te amuseren. In de zomer speelden de muzikanten van de Alemstraat ’s zondags buiten ! Toen zaten we in de gracht ! Dat was heel plezant ! De mensen kwamen dan bij ons zitten en luisterden heel de namiddag.

  Op de repetities werd heel wat gedronken. Plezier maken kwam bij ons voor muziek maken. Nu is dat wel anders ! Elke tijd heeft zo zijn eigenaardigheden !

  -Je speelde voor je plezier. Waarom waren er toen zoveel ereleden in vergelijking met het aantal muzikanten ?

  -De mensen waren toen lid om aan de teerfeesten te kunnen meedoen. De teerfeesten van de Leestse fanfare waren iets speciaals. Ik was bestuurslid geworden omstreeks 1925. Een paar jaar later moest er in het bestuur iemand de belangen van de muzikanten behartigen en ik werd daarvoor uitgekozen.

  Een goede week voor de teerfeesten trokken we toen naar een veehandelaar. We kochten daar dan een koe, een os of een stier. Deze werd dan in Leest geslacht en met de teerfeesten opgegeten. We kochten ooit eens in Nieuwenrode een stier van meer dan 800 kg. Die hebben we niet opgekregen.

  -Hoe verliepen de teerfeesten dan ?

  -De teerfeesten duurden drie volle dagen. Iedereen werkte de weken daarvoor zo hard dat die dagen er wel afkonden. We begonnen ’s zondags na de hoogmis met ons jaarlijks teerfeest. Toen gingen we ‘kop’ of biefstuk eten. Daarna deden we zoveel mogelijk cafés aan. Omstreeks  4 uur ’s namiddags waren we terug en dan begonnen we te eten. Na ’t eten was er bal. De boeren (toen het merendeel van de plattelandsbevolking) moesten echter eerst nog naar huis om de koeien te gaan melken. Wij hebben er ooit eens een autobusje voor ingelegd. Als we in de stal gedaan hadden, trokken we terug naar het dorp. Het bal duurde daar tot ’s morgens vroeg. Een orkest huurden we niet. We hadden ons eigen orkest en we speelden onze bals zelf. Er is zelfs een tijd geweest dat we twee orkesten hadden. Iedereen danste met iedereen. Ouderen met jongeren, bijna tot op de draad versleten mannen en vrouwen met jonge springers. De ouderen leerden de jongeren dansen. Wie met de ‘Blekken’ een jaar had meegeteerd, kon dan ook dansen !

  De tweede en de derde dag (maandag en dinsdag) kwamen ze samen in de Alemstraat omstreeks de noen. Sommigen zaten al in de cafés te wachten vanaf 10 uur. Dan trokken we zo weer via de Heide naar het Dorp. Er waren toen minstens 25 cafés ! Dan was er weer een feestmaal en terug een bal.

  De derde dag aten we meestal de overschot op of aten we stoofvlees met aardappelen. Na de derde dag was iedereen het eten moe en zelfs het drinken. Of toch bijna iedereen…

  -Als er zoveel cafés waren, liep dan alles wel goed af ?

  -’t Gebeurde geregeld dat – wanneer het grootste deel van de fanfaremensen al in ’t Dorp waren – er nog muzikanten en ereleden op de Heide zaten te pintelieren. Die kwamen er dan wel later door. De dirigent en het bestuur hadden steeds de grootste moeite om iedereen buiten te krijgen uit die cafés. Met de teerfeesten van toen had iedereen een stuk in de kraag, maar toen was het ook niet zo gevaarlijk op strat : auto’s reden er bijna niet.

  -Wanneer stopte je als muzikant ?

  -Feitelijk bij het begin van de oorlog van 1940-45, maar mijn laatste jaar als muzikant was 1937, denk ik. Toen mijn oudste zoon, onze Louis, muzikant geworden is, ben ik ermee gestopt. Ik heb na de oorlog wel eens geprobeerd, maar ’t ging niet zo goed meer want tijdens de oorlog hadden we geen noot meer mogen blazen van de Duitsers.

  Ik ben dan erelid geworden en ik ging steeds mee als er wat te doen was. Nu kan ik dat ook niet meer…

  -Anekdotes uit de tijd van vroeger ?

  -Ja, veel, maar ik vind ze zo direct niet…Ik speelde in 1919 nog in Kapelle-op-den-Bos. Daar speelden echter ook nog andere Leestenaars mee, onder andere Louis Spoelders. Hij speelde trombone en als hij in vorm was, liet hij zijn instrument kletteren dat heel Kapelle daverde. Louis moest eens alleen spelen en hij kon het heel goed. De chef (Andries) zei : ‘Spoelders, ge blaast koper !’ Toen zei Louis kwaad : ‘Chef, ik ben potfer nen Blek !’ Tumult natuurlijk, want zo iets durven zeggen op de repetitie van de Sussen was toen een straffe toer !

  Als er bij ons iemand van de fanfare kwam, haalde mijn vrouw (ons Wis) een fles cognac of ‘elixir d’Anvers’ boven. En die mannen gingen dan meestal pas verder als de fles leeg was of ’t scheelde niet veel…Met wat de wijkmeesters van voor de oorlog kwamen vertellen, moest ge dan goed oppassen. Die gingen in dergelijke omstandigheden van huis tot huis en overal kregen ze ten minste een goede druppel. Aan het eind van hun rondgang kwam er dan niet veel serieus meer uit, maar de leden waren wel zo slim de volgende dag aan elkaar te vragen wat de wijkmeester had verteld en hoe laat het was toen hij op bezoek kwam. Sommige wijkmeesters deden als het mogeijk was maar één of twee bezoeken per dag en zo konden ze de hele week of nog langer van huis weg…

  Rik De Bruyn speelde ook mee in de fanfare. Ik speelde bugel solo en Rik van ’t Kot moest 3de bugel spelen van de chef. Omdat ik wist dat Rik de beste muzikant was van de fanfare kon ik dat niet langer verdragen. Toen heb ik op de repetitie tegen Nante van den Toebak (de dirigent) gezegd  : ‘Zet die kleine maar naast mij. Hij speelt ons allemaal onderste boven ! Ik wil dat dat gezever nu gedaan is !’ En nog dezelfde repetitie mocht Rik bugel solo spelen.

  Met de ‘verhuizingen’ (eens per maand op zondag een muzikale wandeling met cafébezoek) kwamen er soms muzikanten bij ons thuis eten. ’t Was soms zo erg dat ze de pensen uit de kelder gingen halen. In die tijd was dat de gewoonste zaak van de wereld. Ons Wis maakte wel veel kabaal als er zoiets gebeurde, maar tegenhouden deed ze die mannen toch niet. Nu zoudt ge dat niet meer moeten proberen om uit iemands kelder wat te halen ! In onze tijd waren we tevreden met wat we hadden. Als er niets meer was, konden we niets meer verdelen en ook niets meer weggeven.

  Hadden we niet zoveel weelde als nu, we hadden wel meer plezier. De goede oude tijd was meestal wel een harde tijd en misschien ook niet zo goed : er was meer armoede, er stierven meer kinderen en jonge mensen. Maar…als we werkten, werkten we hard. Als we dronken, dronken we een serieuze hoeveelheid. Als we plezier maakten, dan was dat echt plezier en duurde dat tot ’s morgens vroeg. Nu zijn de tijden veranderd en ook de mensen… De mensen van mijn soort (degenen die geboren zijn voor 1900) zijn zo stilaan aan ’t verdwijnen. Met nog een paar schieten we op dit ogenblik in de fanfare over…

  ’t Wordt nooit meer zoals het vroeger is geweest ! Gelukkig voor het een en spijtig voor het ander…

  Tot daar het gesprek met Victor Robijns, de kranige ‘Torre van de Kets’. Hij deed ons zowaar heimwee krijgen ! Heimwee naar de solidariteit van vroeger, naar het echt plezier en de echte vreugde, naar de mensen van toen die elkaar echt hielpen. Misschien komt dit alles nog eens terug ?”     

  29-03-2012 om 09:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – Vrijdag 31 juli : Diefstal van vier balen tarwe

              Van de landbouwer Victor Juliaan De Laet (°Leest 28/6/1914), wonende

              Tiendeschuurstraat 12, werden 4 balen tarwe, een totaal van 200 kg, gestolen.

              De landbouwer had zijn tarwe met een pikdorser laten maaien en ze in jute

              zakken gestopt. 100 balen had hij ’s avonds naar huis gebracht maar omdat

              het laat  geworden was had hij er vier achtergelaten aan de schuur, zijde der

              straat.

              (VVH) 

   

  1964 – Augustus – De Band :

              Ontvreemding : Bij Geens wonende Juniorslaan, werden tijdens de verlopen

              maand een partij aardappelen ontvreemd. Deze bakjes stonden klaar om

              opgehaald te worden.

              Enkele dagen nadien werd een partij meel gestolen bij V. De Laet,

              Tiendeschuurstraat en 10 kassen spinazie bij V. Robijns in de Alemstraat. 

   

              Fietsdiefstal: Uit een bergplaats ten huize van K. Leemans werd een fiets

              gestolen.

   

              Aanrijding : Een botsing deed zich voor aan de Adegempoort tussen de

              vrachtauto’s van Leestenaar Maurice Vleminckx en Hugo Coenen uit Sint

              Truiden en nog een personenwagen. Gelukkig slechts stoffelijke schade.

   

  1964 – Van 11 tot 18 augustus : Chiro-Jongens Bivak te Lichtaart

              13 burchtknapen, 16 knapen en 6 kerels bivakkeerden op het Heide-Heem te

              Lichtaart.

              De meisjes trokken dat jaar naar Ophasselt.

              Om het bivak van 1965 te financieren richtte de chiroleiding een spaardienst

              in eigen schoot op, deze ging in voege vanaf 13 september.

              Onkosten : 5 frank waarvan 1 fr op het boekje werd geplaatst.

              Daags voor het bivak werd een inzameling gehouden van allerlei voedingswaren :

              groenten, zuivelproducten, kruidenierswaren…

         

  1964 – September – De Band :

              In het naar huis gaan per rijwiel, en dit in de vroege ochtend, deed Victor

              Alewaeters uit de Kleine Heide, een erge val.

              Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar men vaststelde dat zijn beide

              benen gebroken waren.

   

              Zwaar ongeval : De nog maar pas aangeworven onderwijzeres aan de

              Zusterschool van onze gemeente, kwam te Willebroek in botsing met een

              autobus. De slag moet zo geweldig geweest zijn dat zij in bedenkelijken

              toestand naar het gasthuis van Willebroek werd overgebracht.

              Haar auto werd totaal verbrijzeld. Alles laat echter voorzien dat het grootste

              gevaar volledig achter de rug is.

   

              Vandalenstreken : In de loop der voorbije weken werden een paar

              vandalenstreken uitgehaald. Zo werden de rolluiken van H. De Bruyn en

              L. Huybrechts in de Dorpstraat met een vuil goedje besmeurd.

              Anderzijds werd schade toegebracht aan de auto van L. Selleslagh uit de

              Alemstraat. Dit alles door onbekenden.    

   

  1964 – 1 september :Chiro Spaardienst

              Door de leiding van de Chiro werd een spaardienst in het leven geroepen.

              De bedoeling : “…zelf iets bij te dragen om het bivakgeld te vergaren, want het

              spreekt vanzelf  dat door het voorsparen, de nodige bivaksom er lang voor tijd zal

              zijn, maar…in het initiatief zit ook wat anders, nl. het leren sparen, in plaats van

              geld op te doen dat dikwijls gegeven wordt om wat te sparen.

              Die spaardienst ging in voege vanaf 1 september en aan hen die wensen te sparen

              zal een Chiro-spaarboekje afgeleverd worden, onkosten 5 fr. waarvan 1 frank op het

              boekje geplaatst wordt.

              Iedere week wordt het spaargeld ingeschreven en het boekje wordt door de ouders

              bewaard.”

              (De Band)                  

   

  1964 – Op woensdag 2 september werd de 7-jarige Erwin Van Nobekel bij het oversteken

              van de Kleine Heide aangereden door de personenwagen bestuurd door Cyriel De

              Smet. Gelukkig bleef alles beperkt tot lichte kneuzingen bij het kind en te

              verwaarlozen blikschade.

  29-03-2012 om 09:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

      

  1964 – 17 juni : “De notaris Etienne Delvaux te Mechelen, zal ter verkoopzaal der notarissen,

              in de Huidevettersstraat te Mechelen, openbaar verkopen onder de gewone

              voorwaarden en met winst van verdieren, het volgend onroerend goed :

              gemeente LEEST.

              Een woonhuis op en met grond aanhorigheden en tuin, gestaan en gelegen ter plaatse

              Klaasberg, Dorp 9, gekend ten kadaster wijk B nrs 138/u en 139/k en deel van

              139/u, groot volgens meting 703 m2 begrijpende :

              ondergronds : kelder, gelijkvloers : twee voorplaatsen, daarachter keuken en

              kelderkamer, overdekte koer of pomphuis, stalling, W.C., tuin waarin bakhuis.

              Daarboven slaapkamers en zolder.

              Voorzien van electriciteit.

              Het goed is onverhuurd en onmiddellijk beschikbaar.

              Voor bezichtiging de sleutel af te halen te Leest, Vinkstraat 2. Zitdagen woensdag 17

              juni, 1 juli 1964, telkens te 2 u. namiddag, ter verkoopzaal der notarissen,

              Huidevettersstraat te Mechelen.

              Alle inlichtingen en aftreksels van het grondplan zijn kosteloos te bekomen ter studie

              van notaris Et. Delvaulx te Mechelen, Louisastraat 33.

              Op de dag der eindelijke toewijzing is de koper verplicht zich te voorzien van zijn

              trouwboekje.”  

              (Affiche : eigendom Eddy Apers)

              Het betrof de locatie waar later ’t Stockske zou komen.

   

  1964 – 29 juni : Overlijden van Jan-Baptist Lauwers

              Jan Baptist “Johannes” Lauwers werd te Leest geboren op 28 januari 1883.

              Zijn bijnaam was ‘Klopper van den Bon’. Hij woonde aan de Juniorslaan op de

              Heide in de buurt van de zaal ‘de Boerenhandel’.

              Hij was één van de medestichters van de fanfare St.-Cecilia ook al was hij toen

              pas zestien.  Hoogst waarschijnlijk was hij één van de twaalf muzikanten

              die destijds de eerste optocht met de fanfare hebben gemaakt naar

              ‘café Belle Vue’. (Stan Gobien)

              Johannes Lauwers was gehuwd met Maria Ludovica Leemans (°Hombeek

              09/11/1893, +Leest 18/08/1944).

   

   

  1964 – Zondag 5 juli : Uitreiking diploma’s Kantonale wedstrijd.

              In het gemeentehuis had de uitreiking van de diploma’s plaats aan de leerlingen

              van het zesde studiejaar die deelgenomen hadden aan de Kantonale wedstrijd te

              Mechelen.

              Na de hoogmis togen burgemeester Verschueren, de schepenen Frans en

              Ferdinand De Prins, de gemeenteraadsleden Buelens en Van den Heuvel, samen

              met de pastoor, de onderpastoor en schoolhoofd Meyers met zijn leerkrachten

              Huysmans en Hendrickx zich naar de raadszaal van het gemeentehuis.

              Ook de betrokken leerlingen en de meeste van hun ouders waren aanwezig.

              De burgervader opende de zitting met een warme hulde aan het onderwijzend

              personeel en speciaal aan de heer Huysmans, titularis van het 6de studiejaar.

              Hij legde er de nadruk op dat de resultaten eens te meer bewezen dat de

              gemeenteschool van Leest degelijk onderwijs verschafte en dat de ouders niet te

              snel hun kinderen naar andere scholen dienden te sturen.

              Na een hartelijk proficiat tot de geslaagden, namen die hun prijs in ontvangst :

              een exemplaar van het Kramer’s woordenboek.

              Hierna kwam de pastoor aan het woord die een vergelijking maakte tussen een

              te bouwen huis met stevige fundamenten, bestand tegen wind en andere

              natuurelementen en de leerlingen die thans de 12-jarige leeftijd bereikten.

              Ook voor hen is het nog te vroeg van nu af reeds een bepaalde richting te kiezen,

              te vroeg om reeds aan bouwen te denken op “ersatz”grond.

              Hij spoorde de ouders en de leerlingen aan voort te gaan op de ingeslagen weg en

              zeker niet te vergeten dat een goed onderwijs dient gegrondvest te zijn op

              christelijke grondslag.

              Meester Meyers deelde vervolgens mee dat leerlingen die graag een leerboek

              bekwamen, dit eenvoudig moesten vragen, zodat de werklustigen zich verder

              en vaster in het zadel konden zetten voor aanvang van een nieuw schooljaar.
              Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt.

              Het slotwoord was van meester Huysmans die wees op de gezonde samenwerking

              tussen het onderwijzend personeel, niets was teveel wanneer het om het welzijn

              van de kinderen ging, want voegde hij eraan toe “uw onderwijzers staan graag

              in de klas”.

              Vanaf de inrichting van de kantonale wedstrijden mocht Leest zeer tevreden zijn

              over de onderscheiden resultaten ging hij verder. 

              Het 1ste jaar waren er 5 deelnemers waarvan 4 geslaagden.

              Het 2de jaar 5 en evenveel geslaagden.

              Het 3de jaar 6 en allen geslaagd en het 4de jaar 9 en alle 9 geslaagd.

              Aan de best gerangschikte leerling van de gemeente Eddy Van Hoof werd een

              plakket overhandigd, waarvan niemand de herkomst kon bepalen.

   

  Foto’s :

  -’t Stockske in ’81, rechts café ‘In den Bareel’.

  -Advertentie in De Band, zelfde periode.

  -Jan-Baptist Lauwers.

  -Eddy Van Hoof, de best gerangschikte leerling.

  29-03-2012 om 07:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Prosper Busschot.

   

  1964 – 5 juni : Overlijden van Prosper ‘Speir van Busschot(tes)’ Busschot

   

  Prosper Busschot was te Leest geboren op 13 juli 1878 en hij overleed in de St Romboutskliniek te Mechelen op 5 juni 1964.

  Hij was vereerd met de gouden medaille van Leopold II en het Burgerlijk Ereteken 1ste Klas.

  Medestichter van de Kon.Fanfare St.-Cecilia Leest en (officieus) van het Boerenfront en Oud-Schepene.

  Hij was gehuwd met Maria Ludovica Daelemans (°Heffen 15/09/1886,+Mechelen 19/08/1961) .

  “…hij was minzaam van karakter en zeer dienstvaardig voor iedereen. Er was in hem die wij betreuren, een overvloed van goedheid, liefde en rechtvaardigheid die hem beminnelijk maakte bij alle mensen…”

   

                                      “Speir van Busschot(tes)”

  “…was een herenboer op de Leest-Heide en woonde aan de Blaasveldstraat. Hij was net als zijn broer Gaston (‘Ston’ of ‘Stonneke’) één van de eerste muzikanten van de fanfare geweest. Vanaf 1921 was hij gemeenteraadslid en vanaf 1939 tot 1957 was hij schepen van onderwijs en cultuur.

  Hij wordt ook beschouwd als medestichter van het Boerenfront. Het Leestse Boerenfront dankt zijn ontstaan aan de ‘vroege patatten van 1936’. Er heerste toen een ware crisis. Vooraf was aan de boeren beloofd dat ze voor 100 kg vroege aardappelen de vastgestelde prijs van 30 fr. zouden krijgen. Toen het echter zo ver was, kregen ze slechts 5 fr. per honderd kilo. Tijdens de zomer van 1936 waren Prosper Busschot en zijn knecht vroege aardappelen aan het rooien. Toen ze na een namiddag van hard labeur berekenden voor hoeveel geld aardappelen ze met de riek boven de grond hadden gehaald, stelden ze vast dat ze zich samen voor 20 fr. krom hadden gewerkt. De knecht ontstak in woede en zei : ‘Dat is geen werk ! Het heeft geen zin voor zo’n hongerloon verder te doen ! We gaan staken ! We gaan staken zoals de boeren van Heist-op-den-Berg !’ De knecht trok naar de boeren in de buurt die ook aan de vroege aardappeloogst bezig naren, naar Stanne Gobien sr., Lodewijk Nuytkens, Frans Huyghe, Victor Schaerlaekens en naar Jan Maes. Ze lieten de aardappelen links liggen en trokken met de riek op de schouder naar het station in Blaasveld waar de aardappelen op de wagons werden geladen. Onderweg, aan ’t Zuurbos, kwamen ze ‘Net van Bel’, de vrouw van Frans Huyghe tegen. Net vroeg : ‘Wat gaat gij doen ? Is het terug Boerenkrijg ?’ De mannen zegden dat ze het laden van aardappelen gingen stoppen in het station van Blaasveld. Of ze in hun opzet geslaagd zijn, konden we niet achterhalen. Maar zeker is dat deze gebeurtenis de aanleiding was tot de oprichting van de Leestse afdeling van het Boerenfront.

  In de weken die daarop volgden, werd in de zaal ‘de Boerenhandel’ bij Peerke Van den Eede aan de Juniorslaan, de latere woning van de familie Duran, het Boerenfront opgericht.

  Prosper Busschot oordeelde dat hij niet in het bestuur kon zetelen omdat hij gemeenteraadslid was maar hij steunde de actie voor meer dan honderd procent. Het eerste Boerenfrontbestuur bestond uit voorzitter Victor Schaerlaekens, bijgenaamd ‘den Dockx’, Antoon Polspoel, Remy Bradt, Lodewijk Nuytkens, Constant Daelemans, Constant Gobien sr. en Henri Van den Heuvel. Bij de Boerenfronters waren er bijzonder veel leden van de fanfare St.-Cecilia en de banden tussen de beide verenigingen zijn altijd erg nauw geweest.

  Prosper Busschot was een uiterst minzaam man, bijzonder rustig en correct. Hij heeft veel betekend voor de fanfare en voor de mensen van de Leest-Heide.”

  (Stan Gobien, ‘Leest in Feest’)

   

  29-03-2012 om 06:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Alfons ‘Fons’ Huysmans

   

  1964 – 31 mei : Chiro Sportmanifestatie te Hombeek

              Op het domein van burgemeester Baron De Meester behaalde de chiro van Leest

              de 3de plaats.

              Individuele uitschieters waren er van Erik Bradt met een 4de plaats op de 1000

              meter en Alfons Huysmans (foto) met een 5de plaats op de 1200 meter.

   

  1964 – 31 mei : Processie

   

              “…op die zelfde zondag ging voor de tweede maal de Processie langs de straten der

              Gemeente. Ook daarin stapten wederom de Chiro-jongens, in keurig uniform, tuchtvol.

              Maar wat we ons afvragen is, waar blijven de klaroenblazers en trommelaars ?

              Waarom blijven die opgeborgen ? Met klaroenen van trommels vooraan zou de

              Chiro-groep nog een mooier indruk nalaten. Denk even terug aan vroeger !

              En er bestaat te Leest een groep-chiro-meisjes ! Waar zijn die gebleven, waarom ook

              die groep niet in de Processie ?  ’t Is toch op die manier dat het mogelijk is om bij

              te werven, en de meisjes van het eigen dorp onrechtstreeks niet te verplichten bij een

              groep van een naburige gemeente of gehucht ?”

              (De Band)       

   

  1964 – Juni – De Band :

              Een aanrijding deed zich voor op de Kapellebaan tussen de personenwagen van

              Pieter De Hertogh en twee fietsers uit Londerzeel.

   

              Door een onvoorziene omstandigheid kwam W. Lauwers uit Leest met zijn

              auto terecht op een veld in de Vinkstraat.

              Lauwers kon zijn weg verderzetten nadat een geneesheer was ontboden.

   

              Op de Gentse steenweg te Mechelen deed zich een ongeval voor tussen de

              personenwagen van Frans De Prins uit Leest en Erik De Raeymaeker uit

              Willebroek. Enkel stoffelijke schade.

   

              Een verkeersongeval deed zich voor op de steenweg naar Hombeek waar de

              voetganger Victor De Mazy aangereden werd door de bestelwagen van Alfons

              Hellemans en waarbij eerstegenoemde licht gewond werd.

   

              Tijdens de speeltijd deed de kleine Vicki De Laet op de koer van de speelplaats

              een ongelukkige val en diende geneeskundige zorgen te krijgen.

              Na enkele dagen volledige rust kon hij opnieuw naar school gaan.

   

              Tijdens het openen van een garagepoort ontsnapte de hond van Jozef Schools

              uit de Kouter. Het dier werd door een aankomende auto op slag gedood.

   

              Gebeten door hond : De moeder van Jan De Smedt, Dorpstraat, werd door haar

              hond gebeten. Geneeskundige zorgen waren dringend nodig.

   

             Aanrijding : Op de Veemarkt te Mechelen deed zich een aanrijding voor tussen

              K. Diddens en de voetgangster Seraphien Luyckx, alles zonder schade.

   

              Vermeldenswaard :

              Onze dorpsgenoot en Chiro burchtknapenleider Roger Silverans werd als

              Primus Perpetuum uitgeroepen bij zijn uitgang van het Sint Rombautscollege

              te Mechelen. Hij volgde de wetenschappen.

              We wensen hem nog veel succes toe in zijn verdere studiën te Leuven waar hij

              de wiskunde zal volgen.”

  28-03-2012 om 20:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 9 februari : Jaarlijks Bal van K.F.St.-Cecilia

              met het orkest “The Tornados”.

   

  1964 – 10 februari : 11e Milac-Avond ter gelegenheid van de “Week van de Soldaat”.

              Met optreden van Kees Brug.

   

  1964 – 27 februari  : Landloper

              Veldwachter Van Hoof werd er van verwittigd dat er een persoon zonder

              middelen van bestaan rondzwierf in de Elleboogstraat. Het betrof een

              zekere Pieter De Quint geboortig van Kapelle-op-den-Bos en  met adres in

              Mechelen. Hij verzocht zelf om opname in een Rijksweldadigheidsinrichting.

              (VVH)       

   

  1964 – Maart – De band :

              Ontvreemding : Aan het stedelijk zwemdok te Mechelen werd het rijwiel,

              eigendom van onze dorpsgenoot Kamiel Van den Brande, ontvreemd.

   

              Verkeersongeval :Tussen de personenwagen van onze dorpsgenoot Goovaerts

              Herman en de bestelwagen , bestuurd door Verschueren Victor uit Booischot

              enerzijds, en anderzijds met de jeep van R. Joris uit Berlaar deed zich een

               aanrijding voor waarbij Verschueren licht gewond werd.

   

              Aanrijding : Een lichte botsing had plaats tussen twee wagens waarbij deze van

              Jan Casteels uit Leest betrokken was. Gelukkig enkel stoffelijke schade.”           

   

  1964 – 16 maart : Filmavond

              Ingericht door de Boerengilde, Boerinnengilde en B.J.B. afdeling Leest.

              Vertoond werd “De Wijde Ruimte” van William Wyler met in de hoofdrollen

              Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston en Carroll Baker. Als bijfilm werd een

              documentaire over landbouw voorgezet.

              “Een zeer goede opkomst mocht geboekt worden voor deze merkwaardige

              kleurenfilm...” (technocolor)

   

  1964 – 22 maart : Filmavond.

              Op zondag 22 maart 1964 werd door de Oudstrijdersbond van Leest een

              filmavond gegeven in het lokaal van de weduwe Huybrechts, ten voordele van

              deze vereniging. Start 19 uur en inkomprijs 15 fr. (DB-maart 1964) 

   

  1964 – 31 maart : Nachtelijke aanranding

              In de vroege ochtend van 31 maart (02u30) werd Ludovicus Van Winghe,

              (°Leest 5/1/1943) Alemstraat 6 Leest, door vier mannen overvallen.

              Hij legde bij de garde volgende verklaring af:

              “Gisteravond bevond ik mij op de Paaskermis te Leest. In café ‘Telstar’, Dorp

              waren een viertal jonge mannen van Kapelle op den Bos, die ruzie zochten.

              Daar is dan verder niets gebeurd, doch toen ik hedenmorgen rond 2.30 uur

              per fiets huiswaarts reed, werd ik onderweg door die vier mannen overvallen.

              Deze mannen zijn vier kameraden  die steeds bij elkaar zijn en daarvan ken ik

              er één P. Francois uit de Bormstraat in Kapelle op den Bos.

              Deze mannen stonden mij af te wachten op de Klein Heide, nabij de vijver van

              de oud-burgemeester alhier. Piscador die naar ik meen op een bromfiets reed,

              kwam naast mij gereden en wilde mij omverduwen. Ik moest dan stoppen en er

              is een tweede op mij gesprongen, greep mijn fiets uit mijn handen en begon in

              mijn gezicht te boksen. Ik rukte mij los en liep achter de woning Vloeberghen.

              Daar klopte ik op de deur om hulp te vragen, doch daar werd ik terug

              ingehaald door alle vier en weer geslagen en gestampt. Hier werd ik dan door

              drie hunner vastgegrepen en ik hoorde ze tegen elkaar zeggen : we zullen eens

              zien hoe sterk dat hij is, we zullen hem leren zwemmen. Hierop sleurden ze me

              in de richting van de vijver, waar ze me wilden ingooien. Maar ik kon me

              losrukken, de velden inlopen en mijn woning bereiken. Mijn fiets heb ik echter

              moeten achterlaten.

              Deze werd dan later door mijn broer Achiel, zwaar beschadigd, nabij de

              vijver teruggevonden.Mijn fiets was tevoren door één onder hen herhaaldelijk

              tegen het betonnen wegdek gesmeten.

              Bij mijn thuiskomst hebben mijn familieleden dadelijk geneesheer Van der

              Heyden laten komen. Ik werd over gans mijn lichaam gestampt en geslagen en

              ben onbekwaam tot enig werk. Mijn klederen werden ook zwaar beschadigd,

              mijn regenjas is gescheurd, kostuum gans bevuild en mijn pullover werd bijna

              gans doorgescheurd.”

   

              De garde constateerde een open wonde boven het rechteroog, dik gezwollen

              lippen en mond, geschramde neus en een gekneusd rechterhand.

              De voorvork van de fiets was opgestuikt, het kader aan achterwiel ingedrukt

              evanals de kettingkast.

              Het onderzoek werd verdergezet in Kapelle-op-den-Bos.

              (VVH)    

   

  1964 – April – De Band :

              Onze medeburger Louis Polfliet werd aangereden door een tweewieler.

              De stoffelijke schade aan zijn auto was aanzienlijk.

   

  1964 – 12 april : Jaarlijks Concert Kon. Fanfare Sint Cecilia

              met optreden van radio en tv-ster Leonard Van Deyck.

   

  1964 – Maandag 15 april : Reis Gepensioneerden

              Bezoek aan basiliek Koekelberg, Citadel Namen, bronnen Spontin  en Dinant.

              Laatste oponthoud in het “Jagershuis”.

   

  1964 – April-Mei : Aanrijdingen

              “Onze dorpsgenoot Maurice Van Camp kwam al fietsende in aanrijding met de

              voetgangster Clementine Gillis die hierbij licht gewond werd.

              Onze medeburger Louis Polfliet werd aangereden door een tweewieler. De

              stoffelijke schade aan de auto was merkelijk aanzienlijk.

              Apers uit Leest deed met zijn bromfiets een erge val toen hij naar zijn werk reed.

              Hierbij werd hij zeer ernstig gekwetst en moest naar een ziekeninstelling te

              Mechelen overgebracht worden. Gelukkiglijk, en dit delen wij dan ook met

              vreugde mee, is hij thans hersteld.”

              (De Band, mei 1964)

   

  1964 – Mei : Compagnie van Scherpenheuvel

              De voettocht verliep dit jaar in de beste omstandigheden.

              Er waren 51 deelnemers (sters).

   

  1964 – 10 mei : Chiroknapen per fiets naar Scherpenheuvel

              “Op zondag 10 mei deden de Knapen een fietstocht naar Scherpenheuvel, ze

              werden vergezeld door een buitengewoon mooi weertje.

              Op Pinksteren werd overgegaan tot de beloftenaflegging der knapen.”

              (DB,1964)

  28-03-2012 om 20:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Burgemeester Miel Verschueren en Catharina Lauwers 50 jaar getrouwd : plechtige ontvangst op het gemeentehuis door de voltallige raad.

  Van l. naar r. veldwachter Van Hoof, schepen Henri Van Den Heuvel en de raadslieden Const. Buelens, Rik De Bruyn en Juul Geens.

  Onderaan : schepen De Prins, burgemeester Verschueren, secretaris Bradt, Catharina Lauwers, raadslid Verbeeck en schepen Ferdinand “Nante” De Prins.

   

  1964 – In vervanging van wijlen Dokter Stuyck kwam de heer Gémin zich te Leest

              vestigen.

              Zijn spreekuren : voormiddag van 8 tot 9 uur, namiddag van 18 tot 19 uur.

              Zaterdagavond en op zon- en feestdagen geen raadpleging.

              (DB,Januari 1964)

   

  1964 – Eerste Communie Jongens                Eerste Communie Meisjes

              Doms Leo                                           Albrecht Godelieve

              Gobien Paul                                       Casteels Ingrid

              Jacobs Harry                                      De Prins Marleen

              Kerstens Eric                                      D’Hollander Linda

              Lefever Wilfried                                Geerts Vera

              Peeters Dirk                                       Gobien Marleen

              Peeters Emiel                                    Jacobs Godelieve

              Piscador Marcel                                Lauwers Vera

              Sollie Antoine                                    Leemans Nelly

              Van Beneden Louis                           Polfliet Christiane

              Van Bosstraeten Paul                       Schaarlaekens Marie-Louise

              Van den Heuvel Eddy                       Van Praet Liliane

              Vets Maurice                                     Verbeeck Maggy

              Vloebergh Eric                                   Verbeeck Nelly

              De Bondt Jan (Warande)                 Verschueren Monique

   

              Plechtige Communie Jongens

              Apers Jean                  De Hondt Ludo                       Van den Heuvel Andre

              Apers Jean                  Emmeregs Ludo                     Van der Hasselt Jos

              Beterams Marcel       Emmeregs Freddy                  Van Hoof Eddy

              De Laet Victor            Lamberts Rene                       Van Linden Karel

              De Winne Jean-Pierre Langbeen Ludo                     Verschuren Ludo

              De Winne Daniel        Leemans Alfons                      Selleslagh Hubert

                                                                                                      Selleslagh Theo

                                                                                                      Steemans Jozef

              Plechtige Communie Meisjes

              Apers Ida                    Geerts Paula

              De Hondt Hilda          Spruyt Ingrid

              De Prins Gerda          Van de Camp Diane

              De Wit Gerda             Van den Avont Patricia

              De Wit Gerda             Van Genechten Maria                                  

   

   

  1964 – Ongevallen  (enkel jaartal gekend)

              “Toen enkele jongens op het speelveld van het parochiehuis aan het voetballen

              waren werd de kleine Alfons Silverants door een bal in het oog getroffen,

              waarbij hij zo erg gekwetst werd dat doktershulp noodzakelijk was.”

   

              “Onze dorpsgenoot Albert De Smedt werd op de Juniorslaan, ter hoogte van de

              Blaasveldstraat, verrast door een auto, met het gevolg dat hij met zijn bromfiets

              ten gronde viel en breuken opliep aan schouder en arm.

              Hij werd ter verpleging naar Mechelen overgebracht.”

   

              “Op de steenweg naar Battel te Mechelen kwam het tot een aanrijding tussen

              de genaamde Jozef Buelens uit voornoemde stad en onze dorpsgenoot Louis

              Lauwers, gemeenteraadslid. Enkel stoffelijke schade.”

   

              “Tussen de personenwagen van Slachmuylders uit Leest en de wielrijder De

              Alfons De Bondt uit Hombeek kwam het tot een botsing waarbij deze laatste

              kwetsuren opliep.”

   

              “Ter hoogte van het huis nr 38 in de Dorpstraat kwam een bromfietser door

              ’t ontwijken van een wielrijder, tegen een betonpaal terecht.

              Gelukkiglijk zonder erge gevolgen.”            

   

  1964 – Januari – De Band :

              “Bij het vervoeren van een partij bieten kantelde de vracht met het gevolg

              dat de genaamde Gustaaf Van der Elst een breuk opliep aan de grote teen..

   

             Dorpsgenoot Henri Verschueren kwam met zijn handkar in aanrijding met

              een vrachtwagen. Dat gebeurde op de Zandpoortvest te Mechelen.

           

             Op de Guido Gezellelaan te Mechelen gebeurde er een aanrijding tussen

              de personenwagens van Frans Piessens uit Leest en Lissnijder uit Berchem.

   

              Door een onbekende oorzaak kwam in de Kouter de broodwagen van Alfons

              Hellemans bezijden de weg in de gracht. Gevolg : aanzienlijke schade aan de

              wagen.” 

   

  1964 – 19 januari : Groots Bal van het Boerenfront

              Locatie : zaal “Van den Eede”.

   

  1964 – 29 januari : Aflegging beloften Burchtknapen en Kerstfeest Chiro

              “Op 29 januari 1964 werd door de Burchtknapen die de voorbereidingstijd

              goed volbracht hadden, de belofte afgelegd. Het Kerstfeest ging daarna door

              en er was veel leute en kameraadschapsgeest vast te stellen.”

   

  1964 – Februari – De Band :

              Aan het Volksbelang werd onze dorpsgenoot Ernest Nuytkens door een auto

              aangereden. De auto hoorde toe aan Neuttiens Maurits uit Hofstade.

              Ernest werd gewond en overgebracht naar een Mechels ziekenhuis.

   

              Op de steenweg naar Battel deed zich een aanrijding voor tussen de

              personenwagens van Alfons Verbruggen uit Leest en deze bestuurd door Antoon

              Van Steen uit Ruisbroek. De echtgenote van deze laatste werd hierbij licht

              gewond.

   

              Een verkeersongeval deed zich voor aan de Brusselpoort te Mechelen tussen de

              personenwagen van De Vadder uit Herent en de bestelauto van de Leestenaar

              Paul Polspoel.

   

              Werkongeval : Tijdens zijn werk werd Jan Spinnael, werkzaam bij de firma

              Comet, ernstig aan de rechterhand verbrand, zodat hem thuis geneeskundige

              zorgen werden verleend.”

   

  1964 – Februari 1964 - Gazet van Mechelen :

   

       Burgemeester Emiel Verschueren vierde zijn gouden huwelijksjubileum te Leest

   

  “Het is in een kleine gemeente geen alledaagse gebeurtenis dat men een bruiloftviering meemaakt van een burgemeester.

  Dit was echter vorige zaterdag te Leest het geval met de echtelingen Emiel Verschueren- Catharina Lauwers, wonende op de mooie boerderij “Hof ter Halen” in de Elleboogstraat 18. Zij vierden er immers de 50ste verjaardag van hun huwelijk.

  Beiden zijn geboren Leestenaren. Emiel zag er het levenslicht op 31/1/1889, zijn echtgenote op 10/8/1890.                 

  In de Sint Niklaasparochie werd op 14 februari 1914 hun huwelijk ingezegend door wijlen Z.E.H. Beukelaers. Aan het hoofd van de gemeente stond toen wijlen burgemeester Bernaerts.

  Hun huwelijk werd gezegend met 8 kinderen die thans allen nog in leven zijn, namelijk 5 meisjes en 3 jongens. Eén van de dochters werd kloosterzuster.

  Verder hebben ze reeds 19 kleinkinderen.

  Miel Verschueren heeft samen met zijn geliefde vrouw hard gewerkt, want benevens de opvoeding van de schone kroost hadden ze 12 ha land dat diende bewerkt te worden.

  Ze hebben echter het wel en wee samen goed weten te dragen.

  (...)

  Maar niet alleen voor zijn gezin heeft Miel zich verdienstelijk gemaakt, zijn goed hart en bekommernis voor de gemeenschap reikte nog veel verder, zo kwam het dat deze gevierde jubilaris zich in de gemeentepolitiek ging moeien.

  (...)

  Tevens was hij een der grondleggers van de Kon. Fanfare St.-Cecilia waarvan hij heden nog het ere-voorzitterschap waarneemt.

  Dat de familie  en de burgervader op de handen worden gedragen, werd zaterdag afdoende bewezen. Rond de woning, in het dorp, langsheen de kerk en op het gemeentehuis was het een pracht van vlagjes, bloemen en spreuken.

  Toen ze met de prachtige auto’s langs de versierde straten naar de kerk reden, brachten talrijke inwoners met sympathiek handgebaar hulde aan het echtpaar.

  De jubelmis werd opgedragen door Z.E.H. Bernaerts, onderpastoor te Ganshoren en neef van de jubilarissen. Aan het altaar werd hij bijgestaan door pastoor Coosemans en onderpastoor Verbist.
  Onder de dankmis hield Z.E.H. Bernaerts een korte maar mooie toespraak waarin het zeer verdienstelijk leven van het bruiloftspaar in ’t licht werd gesteld.

  Na de dankmis werden zij geluk gewenst door Z.E.H Coosemans en E.H. Verbist.
  Hierna gingen ze in stoet tussen de leerlingen der gemeenteschool die een erehaag hadden gevormd naar het gemeentehuis. Daar werden ze ontvangen door schepenen Ferdinand en Frans De Prins in aanwezigheid van de raadsleden, secretaris Bradt en veldwachter Van Hoof.
  Het was Frans De Prins die de taak van de burgemeester moest overnemen, hij deed dit op zeer treffende wijze, en verklaarde fier te zijn nu zelf eens de burgemeester en zijn familie in de bloemen te mogen zetten.

  Na zijn toespraak kwam de burgemeester met tranen in de ogen zelf aan het woord, hij vond geen woorden genoeg om in naam van zijn gezin en familie zijn dank te betuigen voor de grote eer hem en zijn familie aangedaan.

  Hierna werden twee mooie klubzetels, namens de bevolking overhandigd, en vanwege het gemeentebestuur een prachtige vulpen aangeboden.

  Vervolgens werd de erewijn gedronken en als slot van deze feestzitting dankte de oudste zoon Cyriel Verschueren het gemeentebestuur voor de goede ontvangst welke hen was te beurt gevallen.
  Hierna begaven de feestelingen zich naar de parochiezaal, waar het feestmaal te wachten stond.
  ’s Avonds bracht de Kon.Fanf. St.-Cecila zijn ere-voorzitter nog een serenade, en werd hen als geschenk een 900-dagen klok aangeboden.”

   

  Emiel Verschueren was de zoon van de stichter-voorzitter van de fanfare St.-Cecilia Theofiel Verschueren. Hij werd te Leest geboren op 31 januari 1889 en overleed er op 1 februari 1975. Door zijn vrienden werd hij ‘Boske’ genoemd.

  In zijn jonge jaren is hij muzikant geweest vanaf 1907 tot ongeveer 1934. Later werd hij bestuurslid in de fanfare.

  Hij was ook een van de eerste lokaalhouders van St.-Cecilia en wel van 1914 tot 1931.

  In 1931 kocht hij het ‘Hof ter Haelen’ en werd er herenboer.

  Hij was burgemeester van Leest van 1939 tot 1944 en van 1959 tot 1965.

   

   

  27-03-2012 om 21:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – November : S.O.S.

              “Al wie zich op straat bevindt op het ogenblik dat de schooltijd des middags

              en ’s namiddags ten einde is gelopen, hebben meer dan eens gehuiverd bij het

              zien van de waaghalzerij die vanwege de schooljeugd aan de dag wordt gelegd.

              Hoe dikwijls is het al niet gebeurd dat automobilisten werkelijk alles in het werk

              moeten stellen om een aanrijding te vermijden ?

              Hoe komt dat ? Eenvoudig omdat de schoolkinderen met hun fiets op de grote

              baan rijden, zelfs in zigzag, of aan mekaar trekken en sleuren, de weg oversteken

              zonder zich te bekommeren om wat er kan gebeuren.

              Het is niet uit te leggen hoe het mogelijk is dat totnogtoe geen ongevallen

              plaats hadden en ja...we moeten hier eerlijkheidshalve aan toevoegen “DE

              SCHOOLOVERHEID TREFT HIER GEEN SCHULD !”

              Wij wensen met de meeste nadruk te vragen aan de ouders om hun kinderen,

              iedere dag op het gevaar te wijzen en steeds te herhalen het velopad te

              gebruiken.” (DB, november 1963)

   

  1963 – 1 november : Herdenking Oudstrijders

              “Naar jaarlijkse gewoonte had ook in onze gemeente de optocht plaats naar de

              rustplaats der oudstrijders gevallen op het veld van eer tijdens de twee

              wereldoorlogen.

              Voorafgegaan door de K.Fanfare St.-Cecilia en onder de tonen van treurmuziek

              ging het naar het gemeentelijke kerkhof, alwaar een korte maar indrukwekkende

              herdenking plaats had.”

              (DB,december 1963)

   

  1963 – 8 december : Dansavond van K.Fanf. St.-Cecilia

              In zaal Ste Cecilia bij de weduwe Huybrechts met het orkest van Pit Storme.

   

  1963 – Maandag 9 december : Eénjarig bestaan Bond van Leestse Gepensioneerden

              Het eerste werkjaar van de Bond der Gepensioneerden werd gevierd met een

              sappige pensenkermis, een lustig liedje, een pintje en er werd gekaart..           

   

  1963 – 25 december : Toneel B.J.B.-Meisjes

              “Op kerstavond zelf werd door de B.J.B.-meisjes een toneelspel opgevoerd

              “Strijd aan het Witte Front”.

              Al wie deze opvoering bijgewoond hebben, zullen het met ons graag

              onderschrijven dat de opvoering degelijk was, en de heer Van den Heuvel

              van harte geluk mag gewenst worden.

              Meer volk had er wellicht kunnen zijn, ware deze opvoering niet juist op

              Kerstdag zelf gegeven.” (DB, 1964)

   

  1963 – Op 31 december telde Leest 1874 inwoners, waarvan 970 mannen en 904

              vrouwen.

  27-03-2012 om 21:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1963 – Juni – De Band : Ongevallen

              Op de steenweg op Battel deed zich een aanrijding voor tussen Jan De Borger

              met zijn bestelwagen en de fietser Francis Claes uit Mechelen, waarbij deze

              laatste licht gewond werd. Of hier van een aanrijding mag gesproken worden ?

              Naar bekomen inlichtingen zou de fietser door te remmen over zijn stuur gestuikt

              zijn, wat begrijpelijk de lichte verwonding uitlegt, zonder in aanraking te zijn

              geweest met de bestelwagen. Het lijkt wel een louter toeval te zijn.

   

              Geets Jan met op de duozitting van zijn bromfiets de genaamde Jeanne Maes uit

              Mechelen, kwam op de steenweg naar Brussel in botsing met de personenwagen

              bestuurd door de Mechelaar Jacques Labar. De twee eersten werden gewond.

   

              De wagen bestuurd door mevrouw Cauwenbergh uit Leest, werd bij het indraaien

              van een aardeweg op de Dorpstraat door een andere wagen aangereden.

              De eerste werd tot tegen een hoekhuis verplaatst, zonder evenwel schade te

              berokkenen. Beide autobestuursters kwamen er ongedeerd van af en de

              stoffelijke schade schijnt zeer gering te zijn.”

              (DB,juni 1963) 

   

  1963 – Zondag 23 juni : Tentoonstelling in de “Zusterkensschool”

              “...iedereen zal kunnen zien wat er zoal gedaan wordt in de zusterkensschool.

              Waarmee hun kleintjes zich zoal bezighouden.

              Tussen 8 en 12 uur en tussen 14 en 21 uur.

              Drank hoef je niet mee te nemen, er wordt voor gezorgd ,ook voor ijsjes en

              Frisco’s...” (DB, mei 1963)

   

  1963 – Juli – De Band : Huizenbouw te Leest

              “Het is niet de eerste maal dat kritiek werd uitgebracht op het lang uitblijven

              van het bouwen van woningen te Leest.

              Kritiek is vanzelfsprekend gemakkelijk ; wie echter weet wat al administratieve

              en andere moeilijkheden kunnen te voorschijn komen, zullen zich wel onthouden

              van kritiek.

              Het mag gezegd : de huizen komen er.

              Wie belang stelt stelt in een huis kan zich wenden tot de heer schepene Ferdinand De

              Prins, Dorpplaats te Leest, die bereidwillig alle gewenste inlichtingen zal geven.

              Men wendt zich dus niet tot om het even wie buiten bovenvermelde schepene die

              daartoe gemachtigd is.”

   

  Ferdinand ‘Nante’ De Prins, Ere-Schepen van de gemeente Leest en erelid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia was in de Alemstraat te Leest geboren op 6 januari 1908 en hij overleed er op 5 juli 1995.

  Hij was gehuwd met Alida De Wit (°Leest 28/09/1909, +30/10/1990) die hem vijf kinderen schonk : Jan, Constant, Marcel, Walter en Maria.

  Naast muzikant van de fanfare  St.-Cecilia was hij er ook wijkverantwoordelijke, bestuurslid en ondervoorzitter. Vanaf 1946 was hij gemeenteraadslid en schepen van 1959 tot 1970.

  Rond 1930 kocht hij op het Dorpsplein (Leest-Dorp) de woning van de familie Huysmans die er daar een limonadefabriekje op nahield. Nante verbouwde de woning tot beenhouwerij die na zijn opruststelling werd overgenomen door zijn zoon Walter en later door de familie Cremie.

   

  Foto’s :

  -Nante en Lida De Prins-De Wit in hun jonge jaren.

  -Het limonadefabriekje van de familie Huysmans. De vroegere woonst ook van burgemeester Mattheus Buelens (°1830,+1865). Nante bouwde de woning om tot beenhouwerij.

  -Nante zoals iedereen hem gekend heeft.

     27-03-2012 om 07:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – Juli : Botsing

              Te Blaasveld botste Alfons Van Linden met zijn vrachtwagen tegen een fietser.

              De fietser, de Blaasveldtenaar Leo Van Dam werd hierbij licht gewond.

             

              Op de Koning Albertplaats te Mechelen deed zich een aanrijding voor tussen

              de auto bestuurd door Elza De Rooster uit Leest en een lichte vrachtauto.

              Enkel stoffelijke schade”. (DB,juli 1963)

   

  1963 – 1 juli : Eerste reis van de Leestse Gepensioneerden

              Bestemming : Belgische kust met op de terugweg een bezoek aan Oostakker.

   

  1963 – “Tussen 4 en 5 juli 1963 kwam een Diesel met aanhangwagen, waarop een grote

              vergaarbak, gevuld met een gevaarlijk goedje, aan het kuispunt van Vink- en

              Scheerstraat, door de aldaar te nemen bocht in de gracht terecht.

              Het was slechts in de namiddag dat men erin gelukte alles kant en klaar te

              brengen.”

   

  1963 – 10 juli : De Parochiale Vrouwengilde bezocht Nederland.

             ‘…wij keken met open ogen naar de huisjes en hoeven die er uitzagen zoals bij

              ons meer veel dichter behangen met kraakheldere gordijnen. Vooral viel ons

              op het onnoemlijk aantal T.V.-antennes. ‘

              ‘…Iets wat ons vrouwen in die Nederlandse steden opviel en bepaald niet meeviel,

               was het gebrek aan mooie, luxueuse etalages voor kleding in ’t algemeen en

              voor dameskleding in ’t bijzonder. Neen Nederlandse zusteren, in uw winkelstraten

              vinden wij onze gading niet. Het is er allemaal te streng en te donker omlijst…’

              (passages uit het reisverslag in DB)      

   

  1963 – 15 juli : Noodlanding te Leest

              “Op maandag 15 juli stelden inwoners vast dat een zweefvliegtuig in

              moeilijkheden was geraakt en een noodlanding maakte in het bloemkolenveld

              van A. Emmerechts.

              De bestuurder was een 18-jarige Franse piloot uit Parijs die aldaar was

              opgestegen om een vlucht van 300 km te volbrengen met als doel Holland.

              Noch piloot, noch toestel liep schade op.

              Er was een enorme belangstelling vanwege het publiek. Lang duurde het echter

              niet, want met de hulp van bereidwillige dorpsbewoners werd het toestel

              gedemonteerd en kon het weggebracht worden.”(DB,1963) 

   

  1963 – In de nacht van 15 op 16 juli kwam de auto bestuurd door Doms van Leest

              tegen de omheining terecht van het huis van Lemmens in de Scheerstraat.

   

  1963 – Van 20 tot 30 juli : Bivak Chiro-Jongens

              40 jongens brachten hun bivak door te Wezemaal.

   

  1963 – Vreselijk ongeval

              In de nacht van 20 op 21 juli 1963 werden Willy Lauwers en Alb. Nuytkens

              het slachtoffer van een vreselijk ongeval.

              “Het deed zich voor te O.L.Vrouw Waver op de wijk “Stalen Muur”.

              Alles was in een handomdraai voorbij, auto over kop geslagen, via een beek

              tegen een boom geslingerd. De inzittenden werden door het autodak geslingerd

              en bleven als dood ten gronde liggen.

              De gevolgen waren verschrikkelijk, beiden werden in zorgwekkende toestand naar

              klinieken overgebracht. Ook de auto werd zeer zwaar beschadigd.”

              (De Band, augustus 1963)

   

  1963 – Leest, 29 juli 1963         Beste Dorpsgenoten,

   

              “De Heer Burgemeester en Schepenen van de gemeente Leest verbieden ten

              strengste de halten die voorzien zijn, alsmede al de andere halten die zouden

              kunnen gemaakt worden op ons grondgebied, met de schoolbus van

              Kapelle-o-d-Bos.

              Wij zelf hebben onze schoolbus die regelmatig zal blijven fungeren, we zouden

              niet graag zien dat er een schoolstrijd zou ontstaan.

              De geestelijke en wereldlijke overheid verzetten zich met kracht tegen de

              schoolbus van Kapelle op het grondgebied van Leest.

              Mocht het bestuur van de school van Kapelle toch handelen, moeten wij verdere

              maatregelen treffen.

                       De Burgemeester (get.) E. Verschueren.”

              (Afschrift brief tot de inwoners, gepubliceerd in De Band, augustus 1963)

   

  1963 – 25 augustus : Uitstap St.-Cecilia

              De Koninklijke Fanfare St.-Cecilia organiseerde een rondrit in de Ardennen met

              als einddoel Durbuy, het kleinste stadje van België. Daar werd ook een concert

              gegeven.

   

  1963 – September : Erge aanrijding

              “Onze dorpsgenoot Alfons Huys werd op de steenweg naar Gent te Mechelen,

              rijdende op zijn bromfiets, aangereden door een auto bestuurd door R. Meuleman

              uit Ukkel.

              Hij werd gewond aan het voorhoofd en liep een vingerbreuk op.”

               (DB, oktober 1963)

   

              De eerste dag van het nieuwe schooljaar werd de genaamde Martin Mollemans,

              die in gezelschap was van zijn moeder,  aan de Hoogbrug te Mechelen zijdelings

              aangereden door een bromfietser. Beiden vielen ten gronde. De jongeling had

              echter, na vaststelling door een dokter, een vingerbreuk opgelopen.”    

                  (DB,augustus 1963)

   

  1963 – Zondag 1 september : Tweede Milac-Avond in het parochiehuis.

              Hoofdbrok was de fantaisiste Jo Nell.

   

  1963 – 12 september : Muziekonderricht door Kon.Fanfare St.-Cecilia :

              Prachtig Initiatief

              “Het mag wel een prachtig initiatief genoemd worden, genomen door de Kon.

               Fanfare Sint Cecilia, een begin te hebben gemaakt met het geven van

              muziekonderricht.

              In een tijd dat niet zoveel meer rekening gehouden wordt met de bevordering

              van de cultuur, komt het zeker op tijd de jeugd in te schakelen in dat raderwerk.

              De ontwerper(s) zullen ten volle moeten onderschrijven, dat de gedane oproep

              goed beantwoord is geworden , immers een 20-tal jongeren waren aanwezig

              op zaterdag 12 dezer in de gemeentelijke jongensschool, om de eerste les te

              volgen.

              De heer Theofiel Fierens is zeker een borg voor de juiste methode die moet

              aangewend worden, en er mag hem veel geluk toegewenst worden voor het

              volbrengen van deze schone taak.”

              (DB, november 1963)

   

  1963 – 12 oktober : Dansavond  K.Fanf. St.-Cecilia

              “Een nacht in Venetië” met  een “buitengewoon” orkest.

   

  1963 – 20 oktober : Overlijden meester Victor Selleslagh (zie ook 25/01/1917)

              Victor-Jozef Selleslagh was op 12 december 1895 geboren. Hij was eerst

              onderwijzer geweest te Tisselt en kwam in 1917 naar Leest in de plaats van

              meester Dumont. Hij gaf ononderbroken les aan het derde en vierde studiejaar.

              Meester Selleslagh was gehuwd met Delphina Francisca De Wit die hem bijna

              32 jaar zou overleven. Zij overleed een maand voor haar 101ste verjaardag.

              (°Tisselt 19 augustus 1894, +Leest 13 juli 1995). 

              Meester Selleslagh was zeer actief in het Leestse verenigingsleven, vooral in de

              culturele sector. Zo was hij o.a. medestichter van de toneelvereniging Rust Roest           

              bestuurslid van het Davidsfonds en erelid van de Bond van het Heilig Hart en van

              verscheidene godsvruchtige broederschappen. Hij was ook een goed zanger en

              acteur en als de buren om een vers verlegen zaten bij één of andere viering wisten ze

              hem te vinden. Hierna een bloemlezing ons bezorgd door zijn dochter Raf :

   

  “Alle jaren een nieuw ministerie, dat is verduiveld grote mizerie.

  Maar alle vijfendertig jaar een nieuwe pastoor, dat kan er nog al door.

  Proficiat Z.E.H. Coosemans, bestuur uw schapen menig jaar

  zoals den ouden E.H. Beuckelaer.”

  (deze tekst was geplaatst aan zijn woning ter gelegenheid van de aanstelling van pastoor Coosemans)

   

  “Jef van den dries en zijn gezin, Gustje Van Caster en zijn Josefien,

  wensen den E.H. Coosemans met veel plezier en menig getier,

  welkom in ons midden hier.”

  (tekstje voor buur Jozef Fierens)

   

  “Fientje, haar zeven schakes en hun chef, begroeten met vreugde E.P. Jef.

  Hij nog steeds van Gods wegen vergezeld, in het verre toekomstige missieveld.”

  (Bij de stoet en eremis van de zoon van zijn neef  Jozef Selleslagh. ‘Schake’ was de bijnaam van meester Selleslagh)  

   

  “…Meester Selleslagh had een andere methode van straffen : als hij lange tijd met zijn rug naar de klas moest staan om op het bord te schrijven, duidde hij één van de brave jongens als ‘roeper’ aan. De roeper moest de klas in het oog houden en de naam roepen van de klasgenoot die iets mispeuterde. Die jongens moesten naast elkaar op een rij gaan staan. Als de meester alles op het bord had gezet, ging hij naar dat rijtje en gaf elke jongen ‘een schup tegen zijn broek’. Daarna mochten ze terug gaan zitten.

  Maar er zijn ook leukere herinneringen aan meester Selleslagh : als hij in e winter moest toezicht houden op de speelplaats, speelde hij mee tikkertje omdat hij anders ook kou had. Bij meester De Leers moest je jezelf een pak rammel geven…”

  (‘Kindertijd in Leest’, eindwerk Hilde Smets 1997)

   

  Bijvoegsels :

  -Meester Selleslagh.

  -Doodsbrief van meester Selleslagh, op zijn gedachtenisprentje staat als datum van overlijden 20 oktober, op zijn doodsbrief 22 oktober.

   

  27-03-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :                        

  -De leerkrachten van de meisjesschool in 1962. Van links naar rechts : Anny Kinnart uit Hakendover. Ze was in de plaats gekomen van zuster Alberica maar kreeg al snel een plaats te Tienen. Paula Bradt, een interim-kracht en Francine Miroux uit Hombeek.

  Onderaan zusters Annonciate, Maria De Boeck en schoolhoofd zuster Michelina.

   

  1963 – Naar welke school ?

   

              “Beste ouders,

   

  Het einde van het groot verlof nadert stilaan en weerom gaan we een nieuw schooljaar tegemoet. Pas voor het groot verlof hebt u gezien met de tentoonstelling wat uw kinderen voortbrachten, dus we mogen wel zeggen en iedereen heeft gezien dat onze dorpsschool voor geen enkele andere school moet ten achter staan. Dus, beste ouders, laat u niet overhalen en laat uw kinderen op uw parochie.

  We hopen een nieuwe klas bij te hebben, dus zal dit heel wat bijdragen, het onderwijs te vergemakkelijken. We zullen bijgevolg zeer veel winnen op de overbevolkte klassen van Mechelen en elders, waar uw kinderen soms maar in de klas zijn als ballast.

  Waar zal men meer met de leerlingen kunnen bezig zijn, in een klas van 40 of in een klas van 20 leerlingen ? …Oordeelt zelf, beste ouders !

  Dan nog…wat de schoonheid en gezelligheid van onze lokalen betreft, alsook gerei, materiaal en handwerk, denken we op de woorden die een inspecteur tot ons richtte : ‘Zuster, kom met mij mee en bezoek al de scholen van Mechelen en omliggende, en u zal zien dat er bitter weinig scholen ingericht zijn, als de uwe.’

  Nog een bewijs, beste ouders, dat onze scholen degelijk zijn.

  Wat schoolgerei, handwerk, enz… betreft, alles is kosteloos, dus geef geen nutteloos geld uit in andere scholen. Als uw kinderen bij ons niet leren zullen ze het evenmin elders kunnen ; en vreemde leerkrachten laten zich weinig gelegen aan vreemde kinderen, terwijl onze leerkrachten zich inspannen en toewijden alsof het hun eigen kinderen waren.

  WE HOPEN DAT U, BESTE OUDERS, ONS UW VERTROUWEN ZULT SCHENKEN.”

            ‘Onze Meisjesschool L E E S T’

   

  1963 –  Mei : Wegeniswerken Kouter

              “Met voldoening kan vastgesteld worden dat sedert een drietal weken de

              wegeniswerken in de Kouter aangevangen zijn. Iedereen weet natuurlijk dat de

              gure winter oorzaak is van de opgelopen vertraging.

              Zo komt Leest binnen onafzienbare tijd gans met macadamwegen, behalve de

              fameuze Battelse Bergen, die beslist aan verkeer zullen inboeten.

              Anderzijds mag het wel gezegd dat ook de Kouter een nieuwe verlichting zal

              krijgen, net zoals voorzien voor andere straten.”

              (De Band, juni 1963)

   

  1963 – Mei : Aanrijdingen

              Aan de brug te Battel kwam het tot een aanrijding tussen de bromfietser Raphael

              Van de Kerkhof uit Duffel en onze dorpsgenote Maria De Wit.

              Allebei werden ze licht gewond.

              Op de steenweg naar Hombeek kwam Jan Van den Heuvel al fietsende in

              aanrijding met de personenwagen van Albert Aerts uit Kapelle-o-d-bos.

              De fietser werd licht gewond.

              En nog een ongeval : in de Adegemstraat te Mechelen botste Leestenaar Eduard

              D’Hondt met zijn bestelwagen tegen de personenwagen van Anderlechtenaar

              Albert Mus. 

   

              “Toen mevrouw Lauwers-Geerts van op een ladder een werkje aan ’t opknappen

              was, deed zij tengevolge van een verkeerdelijke beweging een val, met het gevolg

              dat zij een breuk aan de voorarm opliep.”

              (DB,juni 1963)

   

  1963 – Zondag 12 mei : De Chiro vierde de Meivaart te Rijmenam

              De hele jongenschiro van Leest woonde de Mariahulde in Rijmenam bij.

              Kerels en knapen verplaatsen zich per fiets, de burchtknapen namen de bus.

              In de voormiddag kregen de circa 900 jongens activiteiten per afdeling

              voorgeschoteld, zo namen de knapen deel aan een groot sluipspel.

              In de namiddag was er een groot groepsspel ‘verovering van de ruimte’

              georganiseerd.

              Deze schone dag werd besloten met een plechtige slotformatie te 17 h.’

              (DB)

   

  1963 – 17 mei : Aanhouding van landloper

              De garde van Leest werd er van verwittigd dat er al verscheidene dagen een

              persoon doelloos rondzwierf in de omgeving van de Alemstraat. Hij bracht al

              verscheidene nachter door in een schuur aldaar buiten het medeweten van

              de eigenaar.

              Het betrof Emiel Schaerlaecken, geboren te Zemst 18/6/1903, een hoeveknecht

              en wonende te Wolvertem.

              De man vertelde dat hij sinds 22 april ontslagen was uit de

              Rijksweldadigheidskolonie van Wortel en vandaar naar de gevangenis van

              Mechelen was overgebracht. Na vier dagen had hij zich tot de Zusterkens der

              Armen gereicht en werk gevonden bij een hovenier uit St.Katelijne Waver waar

              hij in een serre had moeten slapen. Vorige nacht had hij doorgebracht in een

              konijnenhok te Kapellen-op-den-Bos.

              (DVV)

   

  1963 – 22 en 26 mei : Inentingen tegen Kinderverlamming

              Door de zorgen van het gemeentebestuur en onder bescherming van het

              Ministerie van Volksgezondheid en Gezin werd ook aan de Leestenaars de

              gelegenheid  geboden zich te laten inenten tegen de “Polio”.

              Deze oproep werd zeer gunstig onthaald en opgevolgd.

              Ondertussen hadden er al twee inentingen plaatsgehad.

              De laatsten gingen door op woensdag 22 en zondag 26 mei in de gemeentelijke

              jongensschool.   

   

  1963 – 26 mei : Lichte grondverzakking op de Juniorslaan

              Die dag sukkelde een autobus van de lijn Londerzeel-Mechelen op de Juniorslaan

              met haar wielen even over de buitenkant van de rijbaan wat resulteerde in een

              lichte grondverzakking. Nadat alle reizigers waren uitgestapt kon de bus zich

              vrijmaken.

  26-03-2012 om 18:54 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – Februari : Ongevallen

              Aanrijding

              “Aan de Adegempoort te Mechelen had een aanrijding plaats tussen de

              personenwagen van Jozef De Boeck uit Londerzeel en de vrachtwagen bestuurd

              door Leo Verbruggen uit Leest. Gelukkig beperkt tot slechts materiële schade.”

   

              “In de Generaal De Ceuninckstraat te mechelen kwam het tot een botsing tussen

              een vrachtwagen toeheborende aan Jozef Vermeylen uit Schriek en het gespan

              van Jan Verbergt (zie ook 19/01/1973) uit Leest. Enkel stoffelijke schade.”

   

              Diefstal

              “Ten nadele van de Antwerpse maatschappij belast met het leveren van de

              waterleiding werd een aantal asbestbuizen, gelegen op de Mechelbaan te

              Leest, ontvreemd. De daders waren onbekend.”      

              (DB, nr.2,1963)

   

  1963 – Zondag 10 februari : Jaarlijks Teerfeest Boerenfront

              In zaal Van den Eede met als extraatje het optreden van een goochelaar.   

   

  1963 – Zondag 10 februari : Oud-onderpastoor De Schutter pastoor benoemd.

              De oud-onderpastoor van Leest De Schutter werd door Monseigneur Daem,

              bisschop van Antwerpen, aangesteld als pastoor van O.L.Vrouw Geboorte te

              Hoevenen.

              (DB,februari 1963)          

   

  1963 – Maandag 11 februari : Milac Lachfestival

              In het parochiehuis werd de nieuwste “Cabaret-Revue” opgevoerd van en met

              Johnny Steggerda.

              Een drie uur durend spektakel met medewerking van de “sensationele teenager

              vedette” Linda Carina, de fantaisiste Sylvia Van Loo, Frank Pola, The Barleys –

              fantaisie in technicolor, Glissando & Co muzikale sketchen, De Framatellis en

              Bob Poortmans en zijn Ensemble.

              Verder met de medewerking van sigaretten St. Michel en Het Nieuwsblad –

              Sportwereld.

   

  1963 – Zondag 17 februari : Jaarlijks bal van K.F. Sint-Cecilia

              Niettegenstaande barre weersomstandigheden nog een meevaller dankzij het

              orkest.  

   

  1963 – Zondag 31 maart : Kunstconcert van St.-Cecilia

              Zeer bevredigende opkomst, met veel muziekliefhebbers van buiten de gemeente.

              Tussendoor zorgde de radio en tv-ster Maurits Callaerts voor de humoristische

              noot.

   

  1963 – Zondag 14 april : Chiroknapen legden beloften af

              “Zondag 14 april PASEN : speciale dagen voor onze knapen.

              Op deze dag hebben onze kwikbeentjes hun belofte afgelegd of hernieuwd,

              hun jongenstrouw aan de Heer beloofd.

              Het waren : Jean De Croes, Hendrik Verschuren, Paul Bradt, Freddy

              Walschaerts, Fonny De Laet, Dirk Leemans, Walter Feremans, Alf. Janssens en

              W. Van Praet.

              De acht weken lange voorbereiding was zeer goed en kende dan ook zijn

              bekroning met Pasen zelf.” (DB juni 1963)   

   

  1963 – 28 april : Jubelfeest van de Kon.Fanf.St.-Cecilia

              Louis Alewaters werd gevierd voor zijn 50-jarige trouwe dienst als muzikant

              en Rik De Bruyn voor zijn 25-jarig muziekbestuurschap.

              Vanaf het moment dat Rik De Bruyn was gevierd, gaf hij herhaalde keren te

              kennen dat het bestuur best uitkeek naar een opvolger. Uiteindelijk zou hij in

              1965 een punt zetten achter zijn dirigentschap. Hij werd terug muzikant en speelde

              In die tijd alto. Wel zou hij nog hulpdirigent blijven. Zijn opvolger was Theo Fierens,

              een beroepsmuzikant.

              Verder werden volgende personen vereremerkt :

              45 jaar muzikant : G. Potums en E. Vloeberghen.

              35 jaar muzikant : G. DeBruyn, L. Van den Heuvel, L.Verschuren en R. De

              Bruyn.

              25 jaar muzikant : A. Robijns, H. Van den Heuvel, J. De Borger, A. Mollemans,

              J. Van der Auwera, J. Baeten en A. De Schouwer.

              Volgende zusterverenigingen verleenden hun medewerking :

              de fanfare “Willen is Kunnen” uit Zemst-Laar, de harmonie “Concardia” uit

              Kalfort, de K.F. “De Vrolijke Vrienden”uit Hombeek-Heike en de fanfare

              “Ons Genoegen” uit Battel.

              De autobus met de leden van “Concordia” uit Kalfort kwam op de Juniorslaan

              in een gracht terecht. Twee personen werden licht gewond maar konden toch

              deelnemen aan de opluistering van de jubelviering.

              (GvM,12/10/79, DB mei 1963, ‘Leest in Feest”.)

   

  Via oud-burgemeester Lauwers viel me een brief in handen van Rik De Bruyn, helaas niet gedateerd, waarin hij zijn ontslag aanbood omdat hij het moeilijk had met de mentaliteit van sommige muzikanten :

  “Heer Voorzitter en Heren Bestuursleden,

   

  Met deze bied ik U mijn ontslag aan als muziekleider onze ‘Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Leest.  Ik voel mij niet meer bekwaam de muzikanten bijeen te brengen hetzij op repetities, hetzij op uitstappen. Sinds jaren is mijn enige doel geweest, onbaatzuchtig, om van onze muziek een machtig korps te maken. Dit schijnt mij niet meer mogelijk  daar ieder persoonlijk geschil door sommige muzikanten benut wordt om onze muziek tegen te werken. Van vooruitgang is er dus geen sprake meer en daardaar kan ik de avonden, die voor mij zo nuttig

  zijn, niet meer besteden aan de Maatschappij.

  Ik ben bereid de hangende zaken nog af te handelen, bijvoorbeeld de concours die in ’t verschiet ligt. Ik geef U echter de goede raad zich beter te onthouden en me zo spoedig mogelijk te ontlasten van mijn taak, daar dit moeilijk werk me te lastig schijnt in zulke voorwaarden.

  Bij de ene muzikant begint de repetitie te laat, bij de andere te vroeg. Bij weer anderen duurt ze te lang. Het is me daarom onmogelijk de zaak in evenwicht te houden.

  Voor een muziekwedstrijd moet de leider uit de bezetting kunnen halen wat er uit te halen is. Ik kan geen solisten aanduiden met wettige reden of er komt ongezonde kritiek. Over muziek wordt er wel veel gesproken, maar te weinig beoefend. Die de meeste tijd hebben, geven doorgaans het slechtste voorbeeld. We bezitten wel enige goede elementen die het goed menen, doch dit is onvoldoende om onze Fanfare op een hoger peil te brengen. Ik kan me dus geen verloren moeite meer opleggen en vraag zo spoedig mogelijk mijn ontslag om mede de rangen te vervoegen als muzikant, hetgeen voor mij minder last zal zijn. Ik dank tevens het Bestuur en de muzikanten die onder mijn leiding gedaan hebben wat mogelijk was, in het bijzonder deze die met mij hebben samengewerkt om de kunst in de maatschappij te bevorderen.

  Daar ik onbevoegd ben nog verder het ambt van leider te vervullen, hoop ik dat U mijn ontslag zult inwilligen.

        De Bruyn Henri.”

   

  Nadat deze brief in de bestuursvergadering was besproken, werd hij aan de muzikanten op de repetitie voorgelezen. Er volgde een bespreking en de muzikanten zagen in dat persoonlijke belangen in de fanfare plaats moesten maken voor het belang van de vereniging. Alle plooien waren daarmee glad gestreken en het was weer rustig in de fanfare.

  (Stan Gobien)

  Zie ook 1965 : afscheidsrede van burgemeester Lauwers.

   

  Foto’s :

  -Viering muzikanten en dirigent in 1963. Staand van l. naar r. :  Rik De Bruyn, Albert Robijns, Henri Van den Heuvel, Guill. De Bruyn, Eugeen Vloeberghen, Louis Van den Heuvel, Gustaaf Potoms en Louis Alewaeters.

  Gehurkt : Jan Baetens, Alfons De Schouwer, August Mollemans, Frans Van der Auwera, Jan De Borger en Louis Verschuren. (foto : Stan Gobien, ‘Leest in Feest’)  

  -Voorkant van de ontslagbrief van Rik De Bruyn.

  -St.-Cecilia jaren ’50.

  Boven van l. naar r. : Verbeeck Pieter, Goovaerts Const.,Robyns Alb.,Peeters Emiel, onbekend, De Prins Jan, Jacobs Frans, Fierens Frans, Alewaters Louis, De Schouwer Alfons, Verschuren Victor, Vloeberghen Eugeen.

  2de rij : Verschuren Marcel, Van den Heuvel Henri, Baetens Jan, De Smedt Jean, De Maeyer Frans, Polfliet Louis, Maes Frans, De Decker Jozef, Lauwens Henri, Van der Auwera Frans, de Ferre Hombeek, Busschot Constant, Peeters Jozef, Bradt Egied.

  3de rij : Busschot Gustaaf, Verbruggen Frans, Verschuren Frans, Absillis, Spinnael Jan, Lauwens Willem, onbekend, Lauwens Antoon, Boey Frans, De Prins Albert, Nuytkens Daniel, zoon van de Ferre, Huybrechts Leopold.

  4de rij : Lauwens Jan, De Croes Louis, Verschuren Louis, De Borger Jan, De Bruyn Willem, Busschot Gaston, Lemmens Edward, Vloeberghen Juul, Van den Heuvel Jozef, Fierens, Lauwens Jan, Van den Heuvel Louis, De Prins August, Potoms Gustaaf.

  5de rij : Verschuren Victor, De Prins Frans, De Prins Ferdinand, Croon Marcel, Busschot Prosper, Verschuren Henri, Piessens Frans, Jacobs Marcel, De Bruyn Hendrik, De Prins Pieter, De Maeyer Victor, Lauwers Frans, Robijns Frans, De Maeyer Eduard, Polspsoel Benoit, Verwerft Frans, Geens Juul, Piessens Leopold.

   

     26-03-2012 om 18:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  August ‘Gust van Trien’ Nuytkens en zijn echtgenote Julia Van Erp in 1936

   voor hun huisje in het Pensenstraatje dat ze toen betrokken.

   

  1963 – Passieve Luchtbescherming

              Door het gemeentebestuur werd een welverdiende hulde gebracht aan leden van

              de Passieve Luchtbescherming.

              Werden het Brevet van Overheid toegekend :

               Neutiens Frans : Plaatselijke Overste

              Scheurmans Frans Albert : Ploegleider

              Van Paessen Antoon : Adjunct Ploegleider

              Als agent bij de Korpsburgerlijke bescherming :

              Simons Frans, Goovaerts Constant, Coosemans Desiré, Leemans Karel, De Prins

              Jean,  Verschuren Theofiel, Van Dijck Jozef, Vanderauwera Frans, Neutkens

              August (zie foto), Van den Heuvel Constant.          

              Totale getalsterkte van het Korps van Leest : 22 manschappen. 

   

                                 Bij ‘Gust’ in de Wijk

  “In de nieuwe wijk op de Kerkenblok woont August Nuytkens. Gust is van 1910, hij heeft volgend jaar 70 jaar Leestse geschiedenis achter de rug. We laten hem vertellen :

  ‘Mijn vader sproot uit een echt Leests gezin, mijn grootouders heb ik niet gekend. Mijn vader werkte in Schaarbeek aan ’t gouvernement als ijzerbewerker. M’n moeder was een Steenackers uit Ramsdonk. Zij heeft heel hard moeten werken om de acht kinderen groot te krijgen. Drie zijn er jong gestorven: ons Fiens als ze twintig was, ons Bertha op haar dertien en een broer stierf toen hij zes was. Het was een moeilijke tijd : om half vier ’s morgens ging ons moeder al helpen patatten steken bij den boer. Dan moest ze rap terug naar huis om de kinderen naar ’t school te doen. Ons vader zagen we bijna niet, voor half zeven was die naar Schaarbeek en nie vroeger dan acht uur was ie terug.

  We hebben twee oorlogen meegemaakt : ’t was de tijd dat de boterhammen geteld werden en wie direct van school naar huis koerste kon de dikste boterham kiezen. De tijd dat we moeten leven van ’t comité. Iedereen kreeg ’t zelfde voor de zegeltjes. De bedeling gebeurde in ’t schoolhuis en als we onze zegeltjes moesten inruilen waren de juffrouwen en de paster al weg met de witte bloem, da moogde gerust weten ! De rijken waren ermee weg, de armen kregen den overschot. Gijlie weet er niks van wat da was. De weelde is nu te groot , de jonge mensen verstikken erin. Misschien is terug nen oorlog nodig om dat in te zien.’

   ‘Vertel wat over jezelf Gust.’

  ‘Daar is weinig over te vertellen. ‘k Ben uit Leest nie weggeweest. Alleen van 1924 tot 28 in Battel gewoond. Daarvoor  en daarna woonden we in de Scheerstraat, in het oud huis van Van den Broeck en in ’t postgebouw.  ‘k Hem zoveel jaren schrijnwerker en timmerman geweest te Mechelen en te Vilvoorde, ‘k dee mijn werk zo goed als ’t moest. Julia Van Erp heb ik leren kennen in Zemst op de kermis en wij zijn getrouwd in 1932, de 15de oktober.

  We kregen vijf kinderen : Daniël, Simone, Jean, Jeanne en Jozef. Mijn Julia is gestorven in 1971 op 17 juli. Wat er vroeger allemaal gebeurd is, daaraan denken is onnozel voor mij :

  wat voorbij is, is voorbij. Over je jong leven daar praat je wel over, maar tussen pot en pint.

  Wat plezier je zelf gemaakt hebt op de kermissen van Hombeek, Leest, Zemst, Willebroek, Tisselt, Kapelle of Stuivenberg, da denk je wel eens aan terug. We gingen in compagnie te voet naar de kermis. We dronken een goei pint. Ja, ik drink graag een goei pint maar ik ben nooit zat geweest of heb nooit ruzie gemaakt. Er zijn veel van die mensen die willen vechten als ze zat zijn, maar das niks waard.

  Ik ben in Leest gewonnen en geboren, ‘k zou nooit in een stad kunnen wonen. Ik ga naar de voetbal of naar het café, als je alleen bent, wa kun je anders doen om gezelschap te hebben.
  Ik tuinier nog een beetje, zet wat vroege patatten, ook sjalotten en selder en prei in mijn tuintje. Mijn bonen heb ik binnen in potjes geplant en als ze gekiemd zijn zet ik ze buiten. En nu zet ik u ook buiten want ik zou men spek willen bakken voor menne middag.”

  (K.S. in DB, augustus 1979)

   

  Gust was te Leest geboren op 21 mei 1910 en hij overleed in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 8 september 1986. Zijn echtgenote Julia Van Erp was te Hombeek geboren op 25 maart 1910 en zij overleed te Mechelen op 7 juli 1971.

  Uit het gedachtenisprentje van Gust :

  …bezorgdheid voor de anderen, bereidwillige hulpvaardigheid voor de evenmens hebben het leven gevuld van deze dierbare. Hij was een mens om van te houden, een onvermoeibaar werker, een eerlijk en eenvoudig man, een door en door goed mens…”       

   

  1963 – Wachthuisjes

              In 1963 plaatste het gemeentebestuur te Leest op diverse plaatsen wachthuisjes

              voor de autobusgebruikers. (DB)

   

  1963 – Sportclub B.J.B.-meisjes

              “Door de zorgen van het bestuur der B.J.B.-meisjes werd overgegaan tot het

              oprichten van een sportclub, met als doel aan ieder een buitenkansje te gunnen

              tot het beoefenen van volleyball, dans en atletiek.

              Om de 14 dagen zal er geoefend worden.”

              (DB,1963)

   

  1963 – Programma Vrouwengilde 1963

              Godsdienstig programma:

              De godsdienststudiekring op elke algemene vergadering.

              Gelegenheid tot het bijwonen van een retraite in februari en retraite per

              briefwisseling voor jonge gezinnen.

              Plaatselijke bezinningsdag op zondag 10 maart.

              Kapellekenshulde in de meimaand.

              Lourdesbedevaart in mei of september 1963.

              Een vergadering voor de moeders van kinderen die hun doopbeloften hernieuwen.

              Een vergadering voor de moeders van eerste communiecanten.

              Bedevaart naar Schepenheuvel en Leuven op 7 oktober.

              Voordrachten:

              Zondag 10 februari : “Leef gezellig thuis”.

              Zondag 28 april : “Het gezin, open de wereld”.

              Zondag 7 juli : “Het gesprek thuis”.

              Technische Vergadering:  voor landbouwers- en tuiniersvrouwen op 18 februari.

              Praktische lessen : woensdag 6 maart : eierbereidingen.

              Gezinswerking:

              4 februari : Onder-Onsje voor vaders en moeders met kinderen van 10-18 jaar.

              24 februari : Onder-Onsje voor jonge gezinnen.

              22 april : Oudervergadering over : “De toekomst van onze kinderen”.

              Uitstappen:

              Begin juli : zomeruitstap naar Holland.

              Groot verlof : Uitstap voor moeders met kinderen.

          

  1963 – Januari : Ongevallen

              “Onze dorpsgenoot Pieter Publie kwam in aanrijding met een bestelauto

              toehorende aan een zekere Isidoor Buts uit Mechelen.

              Marcel Verschuren kwam met zijn bromfiets in aanraking met een auto,

              gelukkig zonder persoonlijk letsel, zijn bromfiets werd wel beschadigd.”

   

              “Ingevolge de gladheid van de baan kwam Remi Emmerechts uit Leest tegen

              de brugleuning van de zennebrug terecht. Zijn auto werd zwaar beschadigd.”

   

              “Op Sylvesterdag , gladde baan, deed mevrouw Vloebergh-Van Dam, Dorpstraat,

              bij het uitwijken van een autobus, een val, met het gevolg dat zij een enkelbreuk

              opliep. Na verzorging in de kliniek te Mechelen werd zij terug thuis gebracht.

              Anderzijds was hetzelfde lot beschoren aan mevrouw Lafosse, onderwijzeres aan

              de zusterschool, die een polsbreuk opliep na een val bij gladde baan.

              Hetzelfde gebeurde met L. Broothaers uit de Dorpstraat, die ook door een val,

              omwille van de gladheid, een enkelbreuk opliep.

              Ook tijdens het speeluur in de zusterschool ging het al niet beter met Rudi Van

              Hoof, die door een val een armbreuk opliep.” 

       

              Vernieling

              “Misleid door de mist en anderzijds door baangladheid werd de straatomheining

              van J. Potoms uit de Dorpstraat door een vrachtauto stukgereden.”

              (DB,nr.1, 1963)

   

  1963 – 26 januari : Rust Roest in de Mechelse Stadsschouwburg

              In het kader van de toneelwedstrijd “Dienen-Mechelen”  bracht Rust Roest

              “Leontientje” van Felix Timmermans.

              Het Volk bracht daar in de editie van 31/1/1963 het volgende over :

              “De toneelgroep Rust-Roest bracht een heel goede uitbeelding van dit  

               ontroerende volkse thema.

              Agnes Polfliet in de titetrol was onbetwistbaar een geknipt Leontientje.

              Haar lieftallige verschijnining veroverde onmiddellijk de sympathie en het

              meevoelen der aanwezigen.

              Goede mimiek doch op sommige ogenblikken een te lichte stem om tot achter

              in de zaal verstaanbaar te zijn.

              Alfons Hellemans, regisseur van het werk, vertolkte de pastoor. Hij deed het

              eenvoudig, doch knap. Zijn voorkomen was helemaal zoals wij ons de pastoor uit

              de bloeiende wijngaard hadden voorgesteld.

              Gommaar, knorrige broer van de pastoor en hardvochtige vader van Leontientje,

              kende in de persoon van Frans Van Neck een waardige uitbeelding.

              Bijwijlen liet zijn rolkennis hem even in de steek en zijn armengezwaai was nogal

              hevig maar desondanks heeft hij er aan toe bijgedragen het geheel een pittig

              verloop te geven.

              De beste speelster was o.i. Bertha Willems als de eeuwige zeurende babbelzieke

              pastoorsmeid met het gouden hart.

              Een veelbelovende Leo Hellemans tekende op een goede manier de ongelovige

              dichter Isidoor.

              Hubert Selleslagh zagen wij slechts kort als de wijnhandelaar Van Mol,

              niettemin bewaren wij een beste indruk van zijn baardige figuur.

              Hetzelfde kunnen wij zeggen van Eddy Beterams als dokter Bos.

              De eigenschappen van Frans Teughels zijn voldoende gekend en hij leverde

              een uitstekende creatie van de speelman.

              Een speciaal woordje nog voor de uitmuntend geslaagde grime evenals voor

              de wondermooie toneelschikking en de kunstig aangepaste belichting...”

   

              Op 30/1/1963 was Gazet van Mechelen iets strenger :

              “...het is een repertorium-stuk geweest, genietbaar mits een sterke regie, ervaren

              spelers en een fijn dekor. Een beetje strategie is ook wel nodig om aan een

              wedstrijd deel te nemen. Kwestie van keuze.

              De eeuwige Bertha Willems (Mechelen) heeft het evenmin kunnen verhelpen.

              Dat de schouwburg een rooskleurige voorkeur heeft voor bepaalde kamerdecors

              stoort ons niet meer, maar dat emn niet eens in staat is een wijngaard en een

              straat aan te leggen...dat is de dood van alle liefhebberij. En er werd

              geliefhebberd.

              Alfons Hellemans, de pastoor-regisseur, koos een reuzerol, vol gemoedelijkheid.

              Hij slaagde erin, in hem te doen geloven, maar sprak soms zo stil dat de getrouwe

              opgeefster het moest opgeven.

              Leontientje, (A.Polfliet –met-de-pruik, speelde vlak als een makadam met heel

              veel zakken van de vorst.

              De poging blijft echter lovenswaardig. Stierf tijdig in het negende tafereel.

              Isidoor de Hongaar (Leo Hellemans) kan wel wat. Wij hadden hem graag wat

              romantischer gezien, minder op zijn Conscience.

              Vader Gommaar (Frans Van Neck) was een rots in de branding, maar de zeewind

              bracht ons toch enkele storende dialectfouten.

              Alles bij mekaar, een troepje mensen die het goed menen en die geven wat ze

              kunnen.

              Enkele regie-knepen brachten afwisseling in het stuk, doch echter niet voldoende

              om er de roestvlekken mee uit te vagen.

              Geen kwestie van op te geven, want al doende leert men. De moeite en de

               inspanning worden niet altijd beloond, maar moeten altijd aangemoedigd

              worden.”  

              Rust Roest behaalde de 6de prijs en regisseur Alfons Hellemans mocht een

              eervolle vermelding in ontvangst nemen.

              Weken later werd “Leontientje” opgevoerd door een Leuvense toneelkring

              waarvan een speler die de rol van de pastoor zou vertolken, ernstig ziek werd.

              De Leuvenaars riepen de hulp in van hun Leestse collegas en Alfons Hellemans

              is  toen ingesprongen om de zieke te vervangen.

              Op zondag 27 januari gaf de Leestse toneelkring een voorstelling in zaal Grettry

              te Heffen, dit ten voordele van de K.Fanfare St.-Cecilia Heffen.

  26-03-2012 om 18:04 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Gelegenheidsfoto van Chiromeisjes tijdens een bivak

  in Herselt in 1983.

   

  1962 – Enkel jaartal bekend : Stichting Belgische Socialistische Partij – Afdeling Leest

   

              “Waarde Medeburgers,

   

  Met genoegen hebben wij kunnen vaststellen, dat de laatste jaren talrijke inwoners van onze gemeente toegetreden zijn tot onze socialistische organisaties, zoals ziekenbond, vakbond, partij, enz..

  Herhaalde malen bij Parlementsverkiezingen werden wij getroffen door het groot aantal Leestenars, die hun stem hebben uitgebracht op onze lijstenvoor Kamer, Senaat of Provincie.

  Teneinde de socialistische actie en gedachte in onze gemeente nog beter te doen doordringen, werd besloten een plaatselijke afdeling van de B.S.P. op te richten.
  De bestuursleden, en speciaal,

  de voorzitter, LAUWERS Louis, Scheerstraat 34, Leest.

  de secretaris, DE SMEDT Albert, Kouter 30, Leest.

  de penningmeester, DE SCHOUWER Alfons, Juniorslaan 29, Leest,

  houden zich ter beschikking van de bevolking voor alle mogelijk inlichtingen, hulp in sociale gevallen, enz.

  Wij vestigen tevens de aandacht op het feit, dat een Kabinetsattaché van minister A. SPINOY, zittinguur houdt in onze gemeente, in het café “De Zwaan’, Dorp, elke derde maandag van de maand te 19 uur.

  Wij drukken er nogmaals op dat IEDEREEN welkom is, en in de mate van het mogelijke zal geholpen worden.

              Het bestuur van de B.S.P. afdeling LEEST.” 

   

  (Brief zonder datum)

   

  1963 – Militielichting 1963

              De Maeyer Edward, Alemstraat 11.

              Diddens Victor, Dorpstraat 41.

              Geets Freddy, Kapellebaan 3.

              Lauwens Louis, Kouter 6.

              Muysoms Jozef, Bist 11.

              Nuytkens Jozef, Dorpstraat 33.

              Polspoel Francois, Blaasveldstraat.

              Silverans Willy, Winkelstraat 26.

              Teughels Theodoor, Blaasveldstraat 26.

              Van den Heuvel Frans, Juniorslaan 40.

              Van de Poel Herman, Kleine Heide 32.

              Verbruggen Robert, Tiendeschuurstraat 6.

              Verwerft Marcel, Vinkstraat 2.

              Spoelders Jan, Kouter 52.

   

  1963 – Plechtige Communiekanten

              Jongens                      Meisjes

              Bradt Eric                    Beullens Rosa

              Daelemans Jozef       Coeckelbergh Maria

              Feremans Walter       Lefever Maria

              Gobien Roger             Spruyt Maria

              Lamberts Marc          Van den Heuvel Maria

              Lauwers Julien           Van den Heuvel Rosette

              Lauwers Theo             Van Ingelghem Maria

              Leemans Gerard        Van Paesschen José

              Lefever Guido            Van Praet Leona

              Silverans Alfons         Verschueren Irene

              Sollie Jan                    Verbeeck Maria

              Spoelders Rudi          Leukemans Rachel

              Teughels Arnold

              Van de Camp Willy

              Van Ingelghem Franki

              Van Kerckhoven Florent

              Van Praet Hugo.

   

              48 jongens werd dit jaar het Vormsel toegediend en  32 meisjes.

   

  1963 – Stichting van de Chiro voor meisjes

              De meisjes-chiro groeide vanuit de “Landelijke Jeugd”.

              Dit geschiedde onder pastoor Coosemans en onder leiding van Hilda Silverans,

              Micheline Van den Heuvel, Reinhilde Verbruggen en de eerste groepsleidster

              Reinhilde Polfliet.

              De opeenvolgende groepsleidsters waren na R.Polfliet : Els Vloeberghen,

              Rosette Verschueren, Marie Louise Boonen, Mariette Verbeeck, Angele

              Verbeeck, Gerd De Prins (1973)

              De eerste proost was pastoor Coosemans.

              Hun lokaal was het vroegere heem van de jongens, het rechtse lokaal van de

              oude school (Kouter). De meisjes speelden op het plein naast de zaal maar

              wel afgeschermd van de jongens door een ‘muur’ in cementplaten.

              Vanaf 1964 gingen ook zij op bivak : de eerste keer naar Ophasselt.

              In de beginperiode kende de meisjeschiro vier leeftijdsgroepen : sterretjes,

              zonnekinderen, kroonmeisjes en aspiranten. 

              Bij haar tienjarig bestaan in 1973 telde de groep 70 leden en gingen zo’n

              55 van hen mee op bivak.

              Bij het 15-jarig bestaan in 1978 was de groep als volgt ingedeeld :

              Prutskes : 7-8 jaar. Speelclub : 9-10 jaar. Kwiks : 11-12 jaar.

              Tippers : 13-14 jaar. Tiptiens : 15-16 jaar. Aspiranten : 17-18 jaar en de leiding.

              (Bronnen : De Band, GvM 22/1/73)   

   

  1963 – Huizenbouw te Leest

              “Het is niet de eerste maal dat kritiek wordt uitgebracht op het lang uitblijven van

              het bouwen van woningen te Leest. Kritiek is vanzelfsprekend gemakkelijk, wie

              echter weet wat al administratieve en andere moeilijkheden kunnen te voorschijn

              komen, zullen zich wel onthouden van kritiek.

              Het mag gezegd : de huizen komen er.

              Belangstellenden in een huis kunnen zich wenden tot de heer schepene F. De

              Prins, Dorpplaats te Leest, die bereidwillig alle gewenste inlichtingen zal geven.”

              (DB,1963)

   

  26-03-2012 om 10:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1962 – Op kerstavond 1962 heerste er grote verslagenheid te Leest : de 62-jarige

              populaire dokter Stuyck liet die dag het leven in een verkeersongeval, toen hij te

              Heffen een zieke bezocht.

              Marcel Stuyck was zijn praktijk te Leest begonnen in het huis van Mademe Voet

              aan  de St.-Jozefkapel in 1930. Achteraf bouwde hij z’n huis een tiental meter

              verder in de Dorpsstraat.

              Hij trok ook tanden en draaide zelf pillen.

              “Stuyck” had het devies “zachte heelmeesters maken stinkende wonden” maar hij

              was een echte volksdokter.

              Tweeëndertig jaar lang zagen de Leestenaars zijn vertrouwde figuur door het

              landschap fietsen, dokter Stuyck bezocht al zijn patiënten immers per fiets.

              Zag hij iemand op het veld staan, aan wie hij geboden had binnen te blijven, dan

              stak hij zijn vuist op.  Zijn vrouw rolde zijn sigaretten…

              Rik Van Beveren (Scheerstraat) vertelde me ooit dat hij eens met schele tandpijn zat.

              Mechelen was veraf en dokter Stuyck dichtbij. Zonder verdoving begon de laatste

              te trekken en te sleuren. Brullend van de pijn donderde Rik van zijn stoel en tegen

              de grond maar Stuyck liet niet af en gaf geen duimbreed toe. Met zijn knieën op de

              borst van zijn patiënt slaagde hij er uiteindelijk in de slechte kies te verwijderen…

   

  Marcel Stuyck werd, als oudste van 3, geboren te Antwerpen op 11 augustus 1900. Een broer werd apotheker te Londerzeek en een andere werd pastoor.

  Hij studeerde aan het St. Jan Berchmanscollege te Antwerpen waar hij in 1918 het einddiploma behaarde van Oudere Humaniora. In 1925 behaalde hij het doctoraat in de geneeskunde aan de katholieke universiteit te Leuven.

  Te Boechout oefende hij praktijk uit van 1926 tot februari 1932.

  In 1931 huwde hij Maria Magdalena De Bot die hem vijf kinderen schonk : Elza, Hugo, Godelieve, Greta en Walter.

  “De Band” publiceerde in het eerste nummer van 1963 een In Memoriam :

  “Rond Kerstmis en meer bepaald op kerstavond wanneer reeds bij de mensen van goeden wil de kerstbomen met allerlei zaken versierd zijn en de verlichting luister bijbrengt, kon overal in onze goede gemeente een feestelijke stemming waargenomen worden.

  (...)

  Onze gemeente aan de Zenne werd opgeschrikt door een droeve mare ;  wie zou het kunnen voor waarheid genomen hebben, ware het niet dat de werkelijkheid geen tegenspraak

  dulde ! Dokter Stuyck was niet meer !

  Op de baan te Heffen, niet ver van zijn dorp, werd hij bij het oversteken van de baan door een auto verrast, tegen de grond gesmakt om zielloos te blijven liggen.

  Zijn ziel was ten hemel gegaan op die dag voor Kerstmis, terwijl ook de zijnen zich aan ’t voorbereiden waren om Kerstmis te vieren, om zich in huishoudelijke kring rond die kerstboom te scharen.

  De verslagenheid in de gemeente was dan ook algemeen en spontaan.

  Op zaterdag 29 december 1962 werd wijlen Dr. Stuyck ten grave gedragen.

  Voorafgegaan door de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia en onder het spelen van treurmarsen, stappende langs de met sneeuw bedekte en gladde weg, ging de droevige stoet kerkwaarts. Ook de klokken der dorpskerk lieten hun droeve klanken horen, want een trouw kind was heengegaan.

  Onze Sint-Niklaaskerk was veel te klein om dezen te bergen die door hun aanwezigheid een bewijs van meevoelen wilden betuigen.

  Nadat het “In Paradisum” was gezongen toog de stoet naar het gemeentelijke kerkhof, waar door de secretaris der Kon.Fanfare St.-Cecilia, de heer Lauwers, een laatste afscheidsgroet werd uitgesproken, gevolgd door de heer Voorzitter van het Geneesherenverbond.

  Hieruit citeren wij  : de eenvoudige en aangrijpende manier waarop deze eminente spreker de talrijke menigte toesprak om te zeggen wat en hoe wijlen Dr. Stuyck was.

  “Collega Stuyck”, aldus  spreker, “was een goed dokter, zonder grootdoenerij, een trooster voor zijn zieken en waar men hem riep was hij present, hij hield van zijn zieken, de noodlijdenden. In hem ondergaan we een groot verlies, een trouwe vriend.
  Wij zullen hem niet meer zien, maar hij zal door niemand vergeten worden.”

  Kon het eenvoudiger ? Kon het meer aangrijpend uitgedrukt ?

  Wij weten het allemaal : er is een tijd van komen en gaan maar... ’t is de manier dat zijn heengaan kenmerkte, want vergeten wij niet, dat hij in dienst van zijn zieken de hoogste tol heeft betaald !

  Wij verhopen dat zijn echtgenote en kinderen de nodige kracht moge gegeven worden zich te troosten ten overstaan van het smartelijk verlies, en er moge van overtuigd zijn dat hun vader en echtgenoot het kerstfeest heeft mogen vieren in den Hemel !

  Besluiten wij met dezelfde woorden die eens werden uitgesproken :

  “Wij zagen ons vader zo gaarne, maar O.L.Heer zal hem nog liever gezien hebben”.

  Wijlen dokter Stuyck, weldoener, echt Kristen Vlaming, rust zacht in de schoot van Moeder Vlaanderen !

              L.B.”

   

  1962 – Zondag 30 december : Chiro Kerstfeest

              “De vergadering begon, zoals altijd, met het lof.

              Daarna, toen iedereen in het heem was, las groepsleider Karel een kerstverhaal

              voor. Ondertussen was alles klaar gemaakt voor de Beloftenaflegging van

              enkele burchtknapen. Samen met onze proost hadden hun leiders Roger en

              Hendrik hen op die grote gebeurtenis voorbereid.

              Elke zondag –en dat verschillende weken lang- was daar hard aan gewerkt.

              En nu, zo helemaal in de kerstweek, legden diezelfde burchtknapen hun

              belofte af en spraken hun trouw aan Kristus uit, de grote Koning van ons allen.

              En dan kwamen  koffie en koeken en een verrassingstombola.

              Na een buitenspel op de Zennedijk werd er snoepgoed uitgedeeld en kwam de

              bekroning van het feestje : ontspanningsfilmkes gedraaid door L. Van den

              Heuvel uit Hombeek. Het lokaal daverde van het lachen.

                                     Leider Wilfried” (DB, januari 1963)

   

  1962 – Op 31 december telde Leest 1863 inwoners.

   

   

   

   

  22-03-2012 om 18:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1962 – 22 oktober : “Aan de onbewaakte overweg tussen Leest en Hombeek kwam de

              personenwagen bestuurd door Louis Muyldermans, wonende Expoelstraat te

              Hombeek, met een trein in botsing. Terwijl de personenwagen bijna totaal

              vernield werd, kwam de chauffeur toch ongedeerd uit het avontuur.” (KH-GvM)

   

  1962 – 28 oktober : Chiro-viering Kristus Koning

              “Om kwart over één stond onze groep vertrekkensgereed op het Dorp om in

              mars naar het kapelleke van de Juniorslaan op te stappen.

              Meer dan vijftig bruine uniformen stonden prchtig gerijd opgesteld en bij het

              bevel “voorwaarts-mars” daverde het beton van de kadans.

              Voorop marsjeerde  de muziekkapel : drie landsknechten, vier paradetrommels

              en vier trompetten. Deze deed al vlug de huizen daveren met een trommelmars.

              Daarop volgden de groepsbanier en de drie afdelingsbanieren en tenslotte

              drie lange rijen chirojongens.

              Om twee uur  werd de Kristus-Koningstoet gevord en met de Chiro vooraan

              bracht deze manifestatie openbaar hulp aan Kristus onze koning.

              Na het lof stapten we in een korte mars naar de zaal, waar de muziekkapel

              de ouders van de chirojongens begroette met  eein in het begin aarzelende

              doch spoedig zelfzekere serenade.

              Zoals het past werd dit Kristus-Koningfeest aangevat met de openingsformatie,

              niet door de ganse groep omdat die te groot is geworden voor het podium.

              Daarna volgde de Kristus-Koninghulde, het hoogtepunt van dit feest.

              De afgevaardigden van de afdelingen : een burchtknaap, een knaap, een kerel

              en een leider bewezen, in naam van al hun makkers, eer aan Kristus door een

              korte, welgemeende hulde.

              Na het welkomstwoordje van de E.H.Proost en groepsleider Karel aan de ouders,

              die spijtig genoeg niet te talrijk waren, werd de reeks nummetjes ingezet door de

              burchtknapen, die twee plezierige liederen zongen en daarbij voor een sobere

              doch welgelukte uitbeelding zorgden.

              Zonder het minste tijdverlies werd het filmdoek geinstalleerd en weldra

               verschenen op het doek honderden lachende, juichende, vechende chirovrienden.

              Het filmpje was opgenomen op de Meivaart te Hombeek waaraan onze groep had

              deelgenomen. Niet weinig jongens keken verwonderd op toen ze hun eigen gezicht

              of dat van hun makker in kleuren op het doek zagen verschijnen.

              De drie korte kluchtfilmpjes die daarop volgden konden de pret ankel maar

              verhogen. 

              Het was vijf uur geworden en er volgde een gezamelijk gebed waarna heerlijk

              ruikende koffie werd opgediend en iedereen  zich de koeken goed liet smaken.

              Vooraleer het tweede gedeelte van start kwam de Landelijke Jeugd binnen om

              mee te genieten van de komende nummertjes.

              De kerels simuleerden een operatie via een schimmenspel, de burchtknapen

              brachten “Professor Kumulus geeft opstel-les” en “het Kozakkenkoor”.

              De knapen speelden een kort toneelstuk in 3 bedrijven en tussendoor waren er

              demonstraties blokfluit, melodica en zang.   

              De tombola werd getrokken en tot slot richtte groepsleider Karel het woord tot

              allen om hen te bedanken voor hun sympathie en hij wenste iedereen wel thuis...”

              (De Band,November 1962)              

   

  1962 – 10 december : Diamanten huwelijksjubileum van Eduardus en Melanie Coleta

              Verbergt – Diddens. Zij was afkomstig van Leest. (KH)

   

  1962 – 10 december : Kwaadwillige beschadiging autovoertuig

              Nadat taxichauffeur Florent Schauvaerts uit Mechelen rond 03u30 klanten had

              afgezet aan café De Laet, besloot hij hen te vergezellen naar deze herberg.

              Het was kermis. Toen hij rond 05u30 huiswaarts wou keren stelde hij vast

              dat  het dak van zijn taxi aan de linkerkant diep was ingedrukt. Vermoedelijk

              door een vuistslag. Niemand had iets gemerkt.

              (VVH)

   

  1962 – Zondag 17 december : Teerfeest Arbeid Adelt

              Naar jaarlijkse gewoonte werd het teerfeest van deze fanfare gevierd na een

              muzikale optocht door het dorp.

              De dag nadien werd een mis opgedragen die door de leden werd bijgewoond.

   

  1962 – De winter van 1962 was er een om nooit te vergeten. Het vroor -25 graden.

              De Schelde was dicht van Antwerpen tot Termse. De bevroren golven aan zee

              vormden een muur van ijs. Het dierenvoer was vervroren zodat er schaarste

              heerste, ook veel waterleidingen waren stuk gevroren. (KH)

   

  1962 – December : Sinter Klaas

              Door de zorgen van de KWB bracht de Heilige man, met zijn grote boek en zijn

              zwarte knecht, een bezoek aan de kinderen van de K.W.B.-leden .

   

  1962 – December : Stichting van de K.B.G. (Kristelijke Bond van Gepensioneerden)

              afdeling Leest, door toedoen van de Willebroekse C.V.P.-politicus Stan De

              Clercq. De bond vertrok met een felle start en telde bij de eerste ledenwerving

              120 leden.

              Werden als bestuursleden gekozen : Constant Buelens als voorzitter, Jozef

              Lemans als secretaris en Jan Lauwens als schatbewaarder. Onderpastoor Verbist

              werd proost.

              Hun lokaal was de parochiezaal.

              De bond was arrondissementeel aangesloten bij de federatie der kristelijke bonden

              voor gepensioneerden van het arrondissement Mechelen (Onder den Toren, 5).

              Belangrijkste doel : de belangen van de leden nagaan en behartigen zowel op

              geestelijk als op stoffelijk vlak.  Concreet betekende dit voor de Leestse

              gepensioneerden gezellig samenzijn elke tweede maandag van de maand bij een

              kop koffie met gelegenheid tot kaartspel, twee dagreizen in de zomermaanden,

              al dan niet naar een bedevaartsoord en af en toe lekker samen eten.

              Zo ging hun eerste reis op 1 juli 1963 naar de Belgische kust. Op de terugweg

              werd Oostakker aangedaan. Datzelfde jaar werd ook een bedevaart naar

              Scherpenheuvel georganiseerd met bezoek aan Bobbejaanland.

              Op 9 december 1963 zouden ze hun  éénjarig bestaan vieren met ‘een sappige

              pensenkermis, een lustig liedje en een pintje…’            

              De huidige naam is : Okra (Open, Kristelijk, Respect(vol), Actief).

   

  Foto’s :

  -Gepensioneerden van het eerste uur. Centraal pastoor Coosemans.

  -De KBG in Barvaux.

   

  22-03-2012 om 18:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1962 – 10 en 11 juni : Dansavond St.-Cecilia

              Ter gelegenheid van Sinksenkermis werd er in de zaal Ste Cecilia bij de weduwe

              Huybrechts een dansavond gegeven met het orkest Vic. Bisschops.

   

  1962 – Van 12 tot 22 juli : Bivak Chiro-jongens te  Schilde  

               De kerels vertrokken een dag vroeger per fiets en bereidden alles voor zodat

              de anderen in optimale omstandigheden hun logies konden betreden.

              Buiten twee lekke banden verliep hun reis probleemloos.

              Plein- en groepsspelen, atletiek, optochten, zingen, trektocht, iedereen deed mee en

              had lol.

              Karel Diddens won de atletiekkamp bij de kerels en Dirk Leemans was primus bij de

              knapen in het lopen.

              Iedereen raakte heelhuids thuis en nadien restte er nog heel wat werk om alles

              wat meegereist was terug op zijn plaats te krijgen. Potten en pannen moesten

              terugbezorgd aan de eigenaars, het spelmateriaal terug op zijn plaats gezet…      

   

              Het maandblad van Milac beschreef dezelfde periode de ‘belofte werking’ van de

              Knapen : ‘Voor een zevental weken is er bij onze knapen van wal gestoken met de

              belofte werking. Het is een voorbereiding van zeven weken voor de Belofte

              aflegging. Wat ze daarvoor al moeten doen is het volgende : elke zondag voormiddag,

              ook namiddag, op post zijn, aandachtig luisteren naar de verschillende instructies

              die de belofte vragen. Het kroonwachtboekje speciaal voor de beloftewerking

              regelmatig en goed invullen, alsook nog minstens twee maal in de week naar de mis

              gaan en in het bijzonder de opgegeven actiepunten van de week opvolgen…’                    

   

  1962 – Augustus : Aanrijding

              Op de steenweg naar Hombeek had een lichte aanrijding plaats waarbij

              onze dorpsgenoot Marcel De Prins betrokken was.

              Gelukkig alleen stoffelijke schade en schrammen.”

              (DB,nr.8,’62)

   

  1962 – 3 augustus : “Het plaatsen van veldkanonnen om wild en eksters af te schrikken,

              die schade aanrichten aan fruit en vruchten, wordt verboden. Tal van inwoners

              hebben klacht ingediend tegen het voortdurend lawaai. De plaatselijke politie

              zal dan ook P.V. opstellen bij gebeurlijke overtredingen.” (KH-GvM)

   

  1962 – 16 augustus : Inbraak bij Jefke Vloeberghen (alweer ??)

              In de woning van Jozef (Jefke) Vloeberghen (°Leest 16/9/1929), Scheerstraat

              5 werd ingebroken. De dader raakte binnen langs de achterdeur van de

              woning, vermoedelijk met valse sleutels want er waren geen sporen van

              braak. Die waren er wel in de kasten op de eerste verdieping. Die waren

              allen opengebroken en fel beschadigd.

              Gelukkig werd het spaargeld niet teruggevonden. Dat lag verscholen in de

              achterkamer in een ijzeren kistje onder karton.

              De garde haalde er de B.O.B. bij om gebeurlijk vingerafdrukken te nemen

              maar die waren nergens te vinden.

              (VVH) 

   

  1962 – 3 september : Zilveren Bruiloftsfeest familie Fons Rens-Rosa Verbruggen uit de

              Dorpsstraat.

              Alfons ‘Fons’ Lambertus Rens was een oud-voorzitter van de Duivenbond De

              Luchtreiziger Leest.

              Hij was geboren te Zemst op 17 september 1896 en overleed te Mechelen op

              28 februari 1977.

              DB, maart 1977 : “Hij was stil van karakter, maar graag onder de mensen en

              een trouw lid van de Gepensioneerden.”

              Zijn echtgenote Rosalie Verbruggen was te Leest geboren op 25 juni 1903 en

              overleed te Mechelen op 2 mei 1967. Zij was weduwe toen ze hertrouwde met

              Fons Rens. Haar eerste man was Jozef Selleslagh.

   

  1962 – 8 september : Botsing

              “Op 8 september j.l., bij het naar huis rijden, kwam onze inwoner Schipman Fl.,

              in het Leuvense met een ander voertuig in botsing. Als bij wonder kwamen de

              inzittenden er zonder letsel van af, doch de materiële schade is aanzienlijk.”

   

  1962 – 30 september : Bonte Avond KWB

              Locatie : Parochiehuis. Start : 19u30. 

   

  1962 – Oktober : Aanrijding

              “Onze dorpsgenoot Achiel Van Winghe kwam aan de Winketbrug te Mechelen

              met zijn bromfiets in aanrijding met een personenwagen toebehorende aan

              de heer Servaes uit Anderlecht. Gelukkig liep alles goed af.

   

              Ook Francois Boey had een botsing voor met zijn wagen, die door de gladheid

              van de baan op de Juniorslaan slipte, en terecht kwam tegen een voordeur

              die vernield werd. Het voertuig zelf werd zeer erg beschadigd.”

   

              Gelukkig verloop

              “Tijdens de uitvoering der werken voor de waterleiding in de Molenstraat deed er

              zich een grondverschuiving plaats die erge gevolgen had kunnen hebben.

              Een werkman die in de gracht stond voelde de turfgrond wegschuiven, maar ook

              de opgeworpen aarde zakte en hij werd er door bedolven.

              Gelukkig werd hij door zijn collegas uit deze penibele situatie bevrijd.

   

              Ook mag  nog van een betrekkelijk gelukkig verloop gesproken worden ten

              overstaan van Leopold Piessens, die bij de uitvoering van een herstelling aan

              electriciteit, op een bepaald ogenblik onder de stroom werd genomen, met het

              gevolg, dat na de uitschakeling ervan, hij door een val een breuk opliep aan het

              opperarmbeen. Na verpleging van enkele dagen in een kliniek kon hij

              huiswaarts keren en zal de normale genezing moeten afwachten.

              Dit ongeval had ergere gevolgen kunnen hebben.”

            

               Een val  

              “Terwijl Melanie De Mayer op een ladder stond, samen met haar zoon, begaf

              deze en brak. De zoon kon wegspringen, doch de moeder viel op een kuip

              en brak een rib.”

              (De Band, nr.10,’62)

  22-03-2012 om 17:58 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1962 – 9 juni : Gouden Bruiloft van het echtpaar Victor De Laet-Julie Meuldermans.

   

                      Victor De Laet, oud-burgemeester van Leest

  “Mijn grootvader, Victor Jozef De Laet, werd te Leest geboren op 16 maart 1887.

  Hij groeide op als enig kind in het gezin van Frans De Laet en Pelagie Bernaerts. Zijn peter en oom was Victor Bernaerts, pastoor te Zemst.

  Victor volgde de Grieks-Latijnse humaniora in het Klein-Seminarie te Hoogstraten. Na een voorbereidend jaar geneeskunde aan de K.U.L. moest hij in 1908 noodgedwongen het landbouwbedrijf van zijn moeder, weduwe geworden, voortzetten.

  In 1912 huwde hij  Julie Meuldermans, te Hombeek geboren in 1888 (tak van ‘Rettes’. Ze woonden in zijn geboortehuis in de Tiendeschuurstraat waar hun elf kinderen geboren werden.

  In 1915 werd Victor de eerste kassier van de Raiffeisenkas te Leest. In 1919 zou hij medestichter en de eerste voorzitter van de plaatselijke Boerengilde worden. Ook van de Boerinnenbond was hij in 1922 medestichter. Drie jaar later richtte hij mee het Davidsfonds op te Leest. Hij was lid van de hoofdraad van de Belgische Boerenbond van 10 juli 1925 tot 22 maart 1936. Hij vertegenwoordigde daarin de arrondissementsbond van de boerengilden van Mechelen.

  Zonder aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1926 deelgenomen te hebben werd hij voorgedragen en benoemd tot burgemeester van Leest. Dat bleef hij tot na de verkiezingen van 1938. Eind jaren ’50 werd hij in de Hoge Landbouwraad bij het Ministerie van Landbouw afgevaardigde van de Provinciale Landbouwkamer van Antwerpen. Van nog meer landbouwinstanties en ook veekweeksyndicaten was hij voorzitter of lid, zelfs tot op hoge leeftijd. Hij was ook keurmeester op alle jaarmarkten in de omtrek. In 1962 mochten Victor en Julie hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Acht jaar later, begin 1970, overleed Victor De Laet in zijn slaap. Hij was 83 jaar oud.

  Julie stierf in 1984, 96 jaar oud.”

  (Lieve Huysmans : ’t Ridderke nr.1 van 2007)

   

  Johannes ‘Frans’ De Laet, de vader van Victor, werd op 6 augustus 1848 geboren op de Netelhoeve in de Bist. Zijn ouders waren neef en nicht : Jan en Mie De Laet.

  Na zijn huwelijk kwam hij in de Tiendeschuurstraat wonen. Hun dochtertje Clementine stierf toen het zes jaar was, in 1886. Het jaar daarop werd hun enige zoon Victor geboren.
  Frans De Laet stierf aan de gevolgen van tyfus op 25 juni 1893.

  Victor Jozef De Laet werd te Leest geboren op 16 maart 1887 en overleed er op 17 januari 1970.

  Julie Meuldermans was te Hombeek geboren op 24 mei 1888 en overleed te Leest op 6 augustus 1984.

  “Haar eenvoud, haar zachte goedheid, haar bekommernis om anderen verwierf haar veel vrienden. Hoe dikwijls zei ze niet dat we goed moesten zijn voor elkander.

  Zij was sterk in de beproeving en stelde steeds haar vertrouwen op God, geen dag ging voorbij zonder gebed.” (gedachtenisprentje)

   

  Victor De Laet zie ook : 04/01/1927.

   

  Foto :

  -Victor De Laet, Julie Meuldermans en hun drie eerste kinderen : Pelagie met danskoord, Victor met hoepel en Jaak met raket. De foto dateert van 1917.

  -Victor op latere leeftijd.

   

  22-03-2012 om 14:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1962 – Mei : Fiets gestolen

              De fiets van Leestenaar Fr. Van Reeth werd gestolen in de Desiré Boucherystraat

              te Mechelen. 
      

              Ongeval

            “Bij het vervullen van zijn dagelijkse taak deed Vic Verschueren zo’n ongelukkige

              val dat hij meerdere breuken opliep en een paar maanden bedlegerig zal zijn.”

         

               Val met gevolgen

              “Tijdens de heenreis naar Hombeek door de Chiro van Leest, ter gelegenheid van

              de aldaar geplande Meivaart, kwamen er twee Chirojongens met mekaar in

              aanrijding, met het gevolg dat de burchtknaap Paul Bradt, zoon van de

              gemeentesecretaris, een beenbreuk opliep.”

   

               Aanrijding

              “Onze dorpsgenoot Geerts Jan, werd op de steenweg naar Mechelen te Heffen

              in een aanrijding met een personenwagen betrokken en liep hierbij enkele

              verwondingen op, ook zijn bromfiets moest er wat aan geloven.

              Gelukkig was alles bij mekaar genomen niet erg.”

   

              Zwaar gewond

              “Het huisgezin van de oprustgestelde onderwijzer, de heer Selleslagh, werd

              andermaal zwaar getroffen.

              Toen de zoon, Hubert Selleslagh, lid van het Milac-comité, zich naar het

              werk begaf, hing het noodlot reeds boven het hoofd.

              In de omgeving van Brussel, indien we goed ingelicht zijn, werd hij door een voor

              ons onbekende oorzaak (men zegt door een verplichtte bruuske remming) uit

              de wagen geslingerd, kwam met het hoofd op de kasseien terecht en liep hierbij

              een schedelbreuk op.

              Hij werd overgebracht naar het hospitaal te Schaarbeek alwaar hij diende te

              verblijven ter verpleging.

              Het weze ons toegelaten ons meevoelen aan zijn huisgenoten te betonen en

              samen met hen verhopen dat een spoedige gunstige kering moge intreden.”     

              (DB,nr.5,’62)

   

  1962 – Zaterdag 5 mei : Een  Society Huwelijk in het dorp.

              Die dag trad Chiro-leider Louis Vloebergh in het huwelijk met  B.J.B.-leidster

              Hilda Silverans.

              In “De Band” verscheen daarover volgend verslag :

              “Zaterdag 5 mei waren de jeugdorganisaties in feest, want zij jubelden om het

              geluk dat twee jeugdfiguren tegemoet gingen.

              Beiden zouden in den echt treden en begunstigd worden door het weertje.

              Tot buiten toe weerklonken de jubelliederen van de meisjes van de Landelijke

              Jeugd en B.J.B.  bij de intrede van het jonge paar in de kerk.

              De huwelijksmis werd buiten de meisjes van voornoemde verenigingen ook

              bijgewoond door de chirojongens met vaandels incluis.

              Als assistenten van de pastoor aan het altaar de huidige proost E.H.Verbist en

              zijn voorganger E.P. Clementiaan.

              Het was een eenvoudige en aangrijpende plechtigheid.

              Toen de twee stralende wezens de kerk langzaam verlieten als man en vrouw

              zagen we menig traantje wegpinken.

              Door de B.J.B.-leidster Mariette De Prins werd een gelegenheidstoespraak

              gehouden waaruit, het kon niet voldoende gezegd worden, de dank, de

              genegenheid naar voren kwam. Ook door een chirojongen, een burchtknaap,

              werd een mooie plant aangeboden en de B.J.B.-meisjes kwamen voor de

              pinnen met een zeer schoon O.L.Vrouwbeeldje.

              En dan terwijl de orgeltonen de blijdschap ondersteunden, vertrokken

              onder grote belangstelling en sympathie twee gelukkige mensen.

              Een jongen en een meisje die het beste van hun krachten gegeven hebben,

              jaren lang, om de jeugd op te voeden, er wat van te maken en of ze iets bereikten !

              Twee voorbeelden voor de jeugd.

              Louis en Hilda, dank voor wat u beiden hebt gedaan voor uw Leestse broeders

              en zusters, vaart veilig over de golven der bruisense zee en we wensen u beiden

              een “goede vaart en behouden thuiskomst”. “     

   

  1962 – Juni : Zware Val

              “Onze dorpsgenoot Louis Polfliet deed onlangs bij het naar huis komen

              met zijn bromfiets aan de Molenbeek een zeer ernstige val, en werd zelfs

              in ernstige toestand naar een kliniek te Mechelen overgebracht.

              Wanneer eerst gevreesd werd voor ernstige gevolgen dan mag nu wel

              aangenomen worden dat alles zeer goed afgelopen is en daarvoor wensen

              we hem van harte geluk...”

   

              Gekwetst

              “Het gemeenteraadslid Van den Heuvel kwetste zich bij een werk zo erg dat

              hem bijna een vinger werd afgesneden.”

   

                                     ‘Heinke van Tien’ of ‘Speleman’

  “Henri Van den Heuvel werd te Leest geboren in 1916 als jongste in het landbouwersgezin Van den Heuvel – Verdickt. Hij werd leerling-muzikant in 1930 en mocht met de fanfare meespelen in 1933. Hij bleef muzikant tot 1977 en moest noodgedwongen het musiceren stopzetten omwille van een ongeval op zijn landbouwbedrijf.

  ‘Heinke van Tien’ heeft in zijn jonge jaren hard moeten werken omdat zijn vader vrij vlug overleed. Samen met zijn moeder moest hij het bedrijf rechthouden en hij werkte zich dan ook de ziel uit het lijf.

  In 1936 hielp hij het Boerenfront oprichten en werd hij er het jongste bestuurslid. Later werd hij in opvolging van Emiel Maes voorzitter van deze vereniging.

  In 1939, op de vooravond van de tweede wereldoorlog, werd hij gemobiliseerd.

  In 1941 trad Heinke in het huwelijk met Francine De Hertogh.

  In 1958 werd hij door het fanfarebestuur gevraagd zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd direct verkozen en was vanaf 1959 gemeenteraadslid. In 1965 werd hij schepen van openbare werken en hij bleef dat tot de fusie met Mechelen.

  ‘Heinke’ was de ‘chef de pupiter’ van de cornetten. Hij werd op de Leest-Heide en zelfs ver daarbuiten ‘speleman’ genoemd. Vermoedelijk is hij aan deze bijnaam gekomen omdat hij vaak ’s avonds oefende en zijn cornetmuziek liet klinken over het Hertsveld. Een beetje later begon Frans Van der Auwera dan op zijn bugel te repeteren en volgden nog andere muzikanten hun voorbeeld. In de vijftiger en zestiger jaren was de fanfaremuziek op de Heide als het ware niet uit de lucht…

  Heinke was en bleef vooral een ‘volksvriend’, ook toen hij in de gemeentepolitiek was gestapt. Hij kon het goed verdragen dat sommige familieleden hem ‘schepen van water en wind’ noemden ondanks het feit dat de zorg voor ‘de binnenwegen en de landbouwwegen’ één van zijn prioriteiten was, zorgde hij ervoor dat de grachten en de bermen goed onderhouden werden.

  Heinke kon moeilijk tegen ruzie en tweedracht. Als er wat heibel was, greep hij op een zachte manier in zodat alles binnen de kortste keren terug in orde kwam. Toen Constant Van Alsenoy in Leest kwam wonen, werden ze direct goede vrienden. Na de repetitie, en die duurde toen tot omstreeks halftwaalf, konden ze nog uren babbelen over het werk op het veld en over de manier waarop de rechten van de landbouwers en hoveniers beter konden gevrijwaard of verdedigd worden.

  Henri Van den Heuvel was ongetwijfeld een waardig en echt Ceciliaan.”

  (Stan Gobien : ‘Leest in feest’)

  Henri Van den Heuvel was te Leest geboren op 8 oktober 1916 en hij overleed te Bonheiden op 28 april 1987.

   

  Zie ook 18/11/1982 bij zijn viering door het Boerenfront.     

   

  1962 -  juni : Ongeval

              “Bij haar dagelijkse rondrit met melk werd Jozefien ‘Joske’ Van den Heuvel in haar

              auto aangereden door een bestelwagen. Enkel stoffelijke schade.”

              ‘Melkboerinneke Joske’ was een dochter van Henri ‘Heinke’ Van den Heuvel.

   

  1962 – juni : Ongewenst bezoek

              “Onbekende(n) brachten een meer dan ongewenst bezoek bij Jozef Vloeberghen

              in de Scheerstraat. Er zou niets ontvreemd zijn, maar er was wel ernstige schade

              veroorzaakt aan zijn meubelen.”

              (DB,juni ’62)

   

  ‘Jefke’ Vloeberghen is een zoon van de gemeentewerkman Eugeen en van Rosalie Kerremans. Hij werd geboren op 16 september 1929.

  Hij werkte vele jaren als paswerker in de firma Eternit te Kapelle-op-den-Bos en was gemeenteraadslid.

   

  Foto’s :

  -Henri ‘Heinke’  of ‘Speleman’ Van den Heuvel.

  -Josephine ‘Joske’ Van den Heuvel.

  -Jozef ‘Jefke’ Vloeberghen als leerling-paswerker.

  -Jozef Vloeberghen als gemeenteraadslid.

   

  22-03-2012 om 13:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1962 – Mei : Gouden Bruiloft familie De Smedt-Van Crombruggen

              “In ’t begin der meimaand vierden de echtelingen De Smedt-Van Crombruggen

              hun Gouden Bruiloftfeest.

              Het werd een traditionele bedoening met een dankmis gevolgd door ontvangst

              op het gemeentehuis met toespraak en overhandiging geschenk.

              De buren hadden voor een sobere maar mooie versiering gezorgd, en het

              echtpaar kreeg een mooie sprei ten geschenke.

              De viering werd bekroond met een serenade van de Kon.Fanf. St.-Cecilia.

              (DB,nr.5,1962)          

   

                                    De laatste echte dorpsfiguren.

   

  Jan Baptist De Smedt, ook  “de Gielen” of “Jangske den Bakker” genoemd  en zijn

              vrouw Virginia “Virske” Van Crombruggen werden te Leest geboren.

              Hij op 23 september 1893, zij op 18 oktober 1892.

              Het waren echte dorpsfiguren. Ze woonden op het Dorpsplein, tegenover de

              herberg “De Zwaan”, de café van Emmerance van de Croes.

              “Jangske” was vanaf zijn prille jeugd  een Uilenspiegel, met zijn fratsen op de

              Leestse schoolbanken werd jaren later nog gelachen.

              Als volwassene ontpopte hij zich tot een onverbeterlijke optimist met een

              onverwoestbaar goed humeur en een grote kindervriend.

              De kinderen iets beloven was zijn lust en zijn leven.

              Paardjes, ezeltjes, koetjes, konijntjes...Jangske  zou er voor zorgen.

              Geen enkel kind heeft ze ooit gekregen want dan was het plots gestorven, het

              was gaan lopen of het had maar 3 pootjes meer...

              Toen Virske en Jangske hun trouw gingen aankondigen bij pastoor Beuckelaars

              moesten ze de pastorij langs de achterkant verlaten, ze waren volgens de

              pastoor veel te jong om te trouwen en de spelende kinderen aan de ingang van de

              pastorij moesten daar geen getuigen van zijn. 

              Het was nochtans niet van “moettes”.

              Jarenlang bakte het echtpaar brood voor zichzelf en voor anderen en voerde

              het ook uit. Later schakelden zij over op melk.

              De helft van hun leven trokken ze met paard en kar naar Mechelen.

              Jan en Virginia kregen twee zonen : Jan Baptist De Smedt junior (°Leest

              9/8/1913, +Mechelen 19/12/1981) en Albert De Smedt (°Leest 28/1/1916,

              +Brugge 8/10/2003)

   

              De leerlingen van het zesde jaar meisjesschool Leest deden in 1976 mee aan

              een prijskamp die door het ministerie was uitgeschreven. Het kwam er op neer,

              in samenwerking met de hele klas een studie te maken over de evolutie van hun

              dorp de voorbije 25 jaar. Het album van de meisjes van Leest behaalde de

              eerste prijs en één van hun rubrieken was gewijd aan :

   

              “Jangske Den Bakker

              Een paar jaartjes geleden leefde er in ons dorpje een zeer gekende volksfiguur.
              Jangske Den Bakker, zo werd hij door de mensen genoemd, was vanaf zijn prille

              jeugd al een echte Tijl Uilenspiegel. In gekke streken kon hij gemakkelijk een tien

              halen, want dat deed hij goed. Op een mooie zonnige dag had Jangske Den

              Bakker geen lust meer om te leren en hij beet een groot stuk uit zijn schoolboeken.

              De meester stond er streng naar te kijken maar Jan was hem te vlug af en de

              muizen in de klas moesten het gedaan hebben. Een muizenval stond er vlug

              maar de muizen waren er ook want de jongens van de hele klas brachten de

              volgende dag allemaal muizen mee. Ook de muizenval deed erg goed dienst.

              Maar toen er op een dag een platgereden muisje op de houten lessenaar lag had

              de meester het spelletje door. Jangske was er niet graag bij want hij kreeg

              van de stok en dat voelde je een week later nog.

              Jan werd ouder en ging steeds meer van kinderen houden.

              Hun iets moois beloven was zijn grote vreugde.

              Paardjes, koetjes en konijntjes werden allemaal beloofd, maar geen enkel kind

              heeft ze ooit gekregen want ’t was dan plots gestorven of ’t had maar 3 pootjes

              meer. Jaren en jaren gingen zo voorbij en op een mooie dag ging Jangske met zijn

              konijntjes, koetjes en paardjes naar de hemel toe. Maar bij de kindertjes blijft hij

              nog altijd bestaan.”      

   

  In 1972 vierden Jan De Smedt en Virginia Van Crombruggen hun diamanten bruiloft. Op 4 mei 1972 sprak Stan Gobien, de secretaris van de fanfare St.-Cecilia, de volgende woorden uit :

   

  “Beste jubilarissen,

   

  Een lid van Cecilia wordt gevierd.                Niet alleen in de fanfare, ook daarbuiten

  Geloof me dat ’t een feest is.                        is hij door iedereen gekend.

  Vooral als ’t een paar zal zijn                       Om zijn goed humeur maar ook

  dat altijd en steeds geliefd is.                      zijn fratsen zijn wereldbekend.

   

  Jan De Smedt is de naam.                             Dat is toch wel een bewijs

  Deze dag schijnt hem een wonder.             dat hij heel graag gezien is, 

  Hij viert zijn diamanten bruiloftsfeest.      wijl zijn aard en zijn humeur

  Hij verheugt zich dan ook bijzonder !        zo stralend bovendien is.      

   

  En Virske zijn lieve vrouw,                            En is er ergens een goed glas bier,

  is even fier als hij.                                         dan heeft hij ’t rap geroken,

  Geloof me, dat ’t haar heel wat doet.       en  weet U nog, t’is kort geleën

  Ze is dan ook even blij.                                dat hij zijn been heeft gebroken.

   

  Met Leest vergroeid, allebei.                        Maar dat is alweer voorbij

  Behoren ze bij elkander !                              Waarmee iedereen content is

  Vraagt ge Jan : ‘Hoe is’t met Virske ?’            terwijl een gebroken been

  dan zegt hij : ‘k’ben stapel van d’r !’             nog geen gebroken vent is.

   

  Ze hebben voor elkaar geleefd.                    En nu vieren wij het jubileum          

  Niets kon hun geluk verhinderen.                 van zestig huweljksjaren.

  Samen hebben ze gewerkt,                           Zestig jaren hebben ze nu al

  Samen hebben ze kinderen.                          met hun huwelijksboot gevaren.

   

  Jan De Smedt is een man,                             Virske voer dapper mee.

  die ’t leven wist te leven !                             Geen tegenslag kon hen hinderen.

  En als Ceciliaan, heeft hij                              Zij hees de zeilen…klom in ’t want…

  ook zijn beste krachten gegeven.                  Voor haar man en haar kinderen.    

   

  Hij houdt ook veel van muziek.                     En vandaag hebben we slechts één wens:

  Plezier ! Dat is je ware !                                Dat God u moge sparen.

  Hij is zijn hele leven lid                                  U beiden en uw ganse kroost

  van  St.-Cecilia, dé fanfare.                           voor ons lang mag bewaren.

   

  En als oudste Ceciliaan,                     En dat nog een feest eens komt.

  is hij onmisbaar voor de leden.         Dat we allen hier zijn

  Zo is hij nu…vandaag de dag…          en dat we op U allebei

  Zo was hij in ’t verleden.                   dan nog dubbel zo fier zijn.

   

  Voor de fanfare staat hij pal.                        Dat U dan 65 jaar zult zijn getrouwd

  Daar wist hij voor te werken.                        en men juicht langs alle kanten.

  En waar het nodig was, wist hij         Dat dan Uw beider huwelijkskroonx

  te ondersteunen en te sterken.         zal zijn versierd met BRILJANTEN !”

   

  Tekst : Stan Gobien. 

   

              Jan Baptist De Smedt overleed te Leest op 23 augustus 1974.

              “...wij hebben hem gekend als een zeer actieve persoon, die zelfs tot op hoge

              ouderdom geen rust kende maar vol levensmoed onder ons leefde.

              De plichtsgetrouwheid, de zorgzaamheid die zijn leven droeg, de kinderlijke

              goedheid, de hartelijkheid, de rechtvaardigheid, waarmee hij zijn medemensen

              benaderde, het diep geloof dat al zijn levensdagen heeft getekend, waren de

              stille getuigen van een mens die zich in Gods handen geborgen wist...”

              dixit zijn doodsprentje.

              Virginie Mathea “Virske” Van Crombruggen overleed te Leest op 21 februari

              1979. (zie ook mei 1972)

  Foto’s:

  -Jan ‘Jangske’ De Smedt en Virginia ‘Virske’ Van Crombruggen met hun zonen Jan en Albert.

  -De laatste echte dorpsfiguren : Virske en Jangske.

  -Dit behoeft geen woorden voor zij die hem gekend hebben…

     21-03-2012 om 17:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!