NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  30-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – 9, 10 en 11 april : Posse Leest

              Davidsfonds : Tentoonstelling Afrikaanse Kunst.

              Op Tweede Paasdag stelde Voetspoor tentoon van 10 tot 18 uur met werken van

              Friede Willems, Karel Soors, Flor Meyers en aalmoezenier Herregods.

   

              Succesrijke missietentoonstelling te Leest

  “Op paaszaterdag, Pasen en paasmaandag ging te Leest de missietentoonstelling

  “Kongo-expo” door. Deze missietentoonstelling werd georganiseerd door het Davidsfonds  - Leest in samenwerking met “In het Zesde Gebod” en de paters van de H. Geest.

  De liefhebbers van Afrikaanse en Aziatische kunst hebben hun hart kunnen ophalen met een uitzonderlijke verzameling kunstvoorwerpen.

  De belangstelling was enorm. De tentoongestelde kunstvoorwerpen werden ook te koop aangeboden ten voordele van de missies. 

  Een gedeelte van de expositieruimte werd vrijgehouden door de Leestse missionarissen. Een reeks foto’s en teksten over deze Leestenaars wekte de belangstelling op van de honderden bezoekers. 

  Dat deze expo werkelijk een unicum was van Afrikaanse en Aziatische kunstvoorwerpen, kan worden afgeleid uit het feit dat een indrukwekkende lijst was opgesteld.

  Naast de zeldzame beelden van de Makonde-stam uit Tanzanië, waren ook speren met antilopenhuid te zien, oude en nieuwe maskers, ebbenhouten beelden, tamtams en schaakspelen in brons, jade en ebbenhout.

  Oppervolta  (noot : thans Burkina Faso) was vertegenwoordigd door bronzen pijpen en beelden. Ook waren er Chinese kasten, legkasten in zwart lakwerk, bars, schermen, tafels, bewerkte huiden, staande en hanglampen, paleislantaarns, verscheidene soorten Chinese soorten dekenkisten, Chinese ivoren beelden, retabels uit tempels, schotglazuren vazen en juwelenkisten. Grote en kleine porselienen vazen, tassen en borden, bamboeschalen, wierookbranders…

  Ten slotte voor China ook ruim dertig verschillende soorten wierook.

  Ook de Zuid-Aziatische kunst was goed vertegenwoordigd. Meer bepaald uit India, zoals tafels en klassieke armbanden en halssnoeren, zwaarden, dolken, messen en bogen…

  Ook werden de prachtige smeedwerken uit Tibet en de grote beelden uit mahoniehout uit Indonesië tentoongesteld.

  Uit Bengalen-Bihar waren er unieke koperen beelden en oud bronzen speelgoed te bezichtigen.
  Zeer mooi imari-porselein en boedhabeelden uit Japan en Nepal waren naast oude en nieuwe ikonen het bekijken waard.”
  (GvM, 14/4/1977)

   

   

  30-09-2012 om 11:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 25 maart : Nieuwe belastingen op stadsniveau.

              Het werd vlug duidelijk dat de overgang van dorp naar stad geld zou kosten.

              De opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen naar 1.900.

              De personenbelasting naar 6%. Het ophalen van huisvuil 900 fr.

              De belasting op balkons 200 fr per meter. Overlopen en septische putten kosten

              voortaan 750 fr. De duivenhokken werden belast aan 500 fr en de buitenantennes

              aan 500 fr of 1000 fr per stuk.

              Voor het lijkenvervoer eerste klasse diende voortaan 8.000 fr betaald te worden,

              voor tweede klasse 4.000 fr en voor derde klasse 3.200 fr.

              Biertappen werd getaxeerd van 1.000 tot 2.000 fr naargelang de huurwaarde van

              het  café en de lichtreclames aan 2 fr. per lopende of vierkante dm met een

              minimum van 600 fr.

              De verlaten voertuigen, zichtbaar van op de openbare weg werden aangeslagen

              tegen 5.000 fr het stuk. De opslagplaatsen van schroot werden belast aan 15 fr per

              vierkante meter met een minimum van 15.000 fr.

              De niet bebouwde gronden in woongebieden brachten 500 fr per strekkende meter

              op voor de stadskas met een minimum van 2.500 fr.

              Verlaten of leegstaande panden in vervallen staat of als krot erkend, werden

              aangeslagen tegen 2.500 fr per strekkende meter met een minimum van 10.000 fr.

              (KH)

              Eerlijkheidshalve dient vermeld dat de autonome Leestenaars voordien evengoed

              gebruik maakten van de Mechelse brandweer, ziekenhuizen, scholen, zwembaden,

              waarvoor de Mechelaar het leeuwenaandeel aan belastingen betaalde...

   

  1977 – Maandag 28 maart : Studiereis naar Brussel  van het 5de en 6de leerjaar van de

               meisjeschool. Een leerlinge van het 5de leerjaar :

   

  “Op maandag achtentwintig maart zijn wij, leerlingen van het zesde en vijfde leerjaar, naar Brussel geweest. We reden tot aan het paleis van de Koning. Daar kwam een gids op de bus. We zagen daar de aflossing van de wacht en de gids vertelde er wat meer over.

  We reden daarna nog langs verschillende pleinen en gebouwen. We zagen een flatgebouw met meer dan 23 verdiepingen.

  We gingen ook naar de BRT. Toen we daar kwamen wachtte een gids ons op : hij leidde ons door een doolhof van gangen. In een schminkkamer zijn we ook geweest.

  We gingen naar de garderobe kijken en herkenden de jas van Rogier van ter Doest.

  Daarna hebben we in een restaurant onze boterhammen verorberd.

  Na de middag maakten we een ritje met de Metro en later zijn we in de plantentuin van Meise geweest. Er waren veel hoge bomen van verschillende soorten. En dan hebben we nog vele struiken en bloemen gezien zoals citroen- en sinaasappelstruiken, flamingobloemen enz..

  Van een laurierboom hebben we een blaadje gekregen. Toen we in de bus zaten begon het hard te sneeuwen. We hebben nog veel plezier gemaakt. Ik vond het een prettige reis.”

   

  In diezelfde Band stonden nog enkele weetjes over de school :

  “-De tweede week van maart deed Ingrid Casteels stage in de derde graad, een welgekomen afwisseling in deze overigens rustige trimester.

  -In de vierde klas vervangt juffrouw Dominique Boon mevrouw Serdons-Verschueren die met bevallingsverlof is.

  -De kleuterklassen worden in een nieuw kleedje (verfje) gestoken en zullen er weldra in verschillende tinten van groen bijstaan.

  -De jongens van de derde graad trokken voor twaalf dagen naar Oostende op zeeklassen.”

   

  1977 – Zaterdag 2 en zondag 3 april : Chirojeugd hielp Broederlijk Delen.

               De Band had in maart volgende oproep gedaan :

  “Op een speelse en eigen wijze wil de chirojeugd in onze parochie ook aan de vastenactie en Broederlijk Delen doen. Daarom zal één dezer dagen in uw brievenbus een invulbriefje te vinden zijn met de vragen : bij wie, en wat door de chirogasten een of ander werkje kan en mag opgeknapt worden. Een eventuele vergoeding komt ten goede voor Broederlijk Delen (Filipijnen). Deze activiteit zal plaats hebben op zaterdag 2 en zondag 3 april. Briefjes kunnen aan de chiroleiding bezorgd of in de ideeënbus in de kerk gestoken. Wenselijk ten laatste op woensdagavond 30 maart.”

   

  1977 – 3 april – Gazet van Mechelen :

   

              Voorlopig is het kalm op het Leestse wielerfront

   

  “De eerste weken van het nieuwe wielerseizoen hebben de Leestse wielrenners nog maar weinig van zich doen spreken.

  Enkele zijn in het geheel nog niet gestart, terwijl de overige langzaam onder stoom beginnen te komen.

  Nieuweling Dirk Van Dam

  Naar het voorbeeld van oudere broer Marc is de jongste van de Van Dams ook door de wielermicroob gebeten en heeft zich in de wielerpeletons gewaagd.

  Van de 3 gereden koersen leverde de 1ste het beste resultaat. Te Jemeppe eindigde Dirk 12de op 40 deelnemers terwijl in de overige koersen geëindigd werd midden in de massale groepsspurt.

  Vader Van Dam is tevreden over de eerste optredens :

  “Van de meer dan 80 vertrekkers komen ze met een 60-tal naar de meet gestormd en Dirk is nogal van het lichte type. Ik ben blij dat hij zich in de groep kan handhaven en dat hij in zulk geweld, zoals zovele anderen, nog niet tegen de grond is gegaan.

  Marc Van Dam : ruim deel van de tegenslagen

  Van de 5 gereden wedstrijden zijn er voor Marc Van Dam reeds 3 waar tegenslagen hem kwamen afremmen.

  Een dubbele wielbreuk en 2 lekke banden werden zijn deel.

  “Ik ben nochtans tevreden over de conditie, rekening houdend met de reeds verrichte training, want mijn laatste jaar als student A2 verdient uiteraard voorkeur te krijgen.”

  Nog niet gestart

  Bij het broederpaar Van Hoof is men nog niet tot de actie overgegaan.

  Beroepsrenner Eddy wacht nog af wat de bespreking aangaande de opneming in een wielergroep zal opleveren.

  Over een week zal de knoop doorgehakt zijn en van die beslissing zal het afhangen of Eddy nog verder in de pelotons zal te zien zijn.

  Rudy van zijn kant is momenteel soldaat te Turnhout en zijn opleiding laat geen training toe, dus wedstrijden rijden zit er zeker niet in.

  Ook hier kan volgende week verandering komen vermits hij dan overgeplaatst wordt naar Antwerpen met mogelijk meer kans op oefening.

  Kozijn Freddy Selleslagh zit in hetzelfde schuitje.
  Hij had om vervroegde legerdienst gevraagd en is daarom deze week opgeroepen in Gent.

  Wat het verder voor hem wordt is nog af te wachten.”

   

  30-09-2012 om 09:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Louis De Hondt en Melanie Lauwens in ’82 bij hun briljanten bruiloft.

   

   

  1977 – Februarinummer ‘De Band’ : ‘Terloops’.

   

  “Onze landelijke gemeente werd dus vanaf 1 januari 1977 gefusioneerd, om dus bij Mechelen te behoren en de installatie van de nieuwe gemeenteraad had reeds plaats gevolgd van een eerste zitting van de voltallige raad.

  Het past toch wel eens, terloops maar, het verschil te laten uitschijnen tussen de theorie en de werkelijkheid, ten bewijze :

  In een brief dd. 6 december 1976 ref 742.3 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, cijfer 4 letter B wordt medegedeeld : “De nieuwe raad wordt niet in de loop van de maand januari ‘geïnstalleerd’.”

  Dat mag toch eens terloops aangehaald worden eenvoudig maar om het verschil tussen theorie en praktijk te laten uitschijnen.

  Anderzijds wordt er soms wel eens gedacht dat door deze fusie van gemeenten ook Milac zou aangewezen zijn voor samensmelting met andere afdelingen. Laten wij daarover eens en voorgoed klaarheid brengen. Wat ons betreft is, en blijft het een NJET.

  Wij wensen eerst en vooral Leestenaar te blijven en dat kan alleen als we zoveel mogelijk ons eigen zaken regelen, zeker is dat het geval voor onze dienstplichtigen. We houden er aan ten dienste te blijven staan van al onze jongens, ook van buiten onze omgeving wanneer op onze technische dienst mocht beroep gedaan worden.

  Wij wensen in onze maandelijkse uitgave onze landelijke gemeenschap bijdragen te leveren over verleden en heden.

  Aan onze toekomtige dienstplichtigen vragen wij ons hun naam over te maken, om samen voorafgaandelijk na te gaan of er wettelijk aanspraak kan gemaakt worden op uitstel, vrijlating enz.

  Reken op Milac, wij vragen niet beter dan te helpen, zoals het steeds in het verleden het geval is geweest en…tot grote voldoening van onze mensen.

  Technische voorlichting is zo noodzakelijk !

        Milac”

   

  1977 – 5 februari : F.C. Telstar werd S.K. Leest

              Op verzoek van de Katholieke Sportfederatie wijzigde de voetbalvereniging

              F.C. Telstar haar naam in S.K. (Sport-Kring) Leest, als vereniging zonder

              winstoogmerk. (staatsblad van 7/4/1977, blz.1281)

              (DB,1977)

   

  1977 – 11 februari : Diamanten Bruiloft van Louis De Hondt – Melanie Lauwens.

  Louis en Melanie “van Jonker” hadden de wens uitgedrukt zo weinig mogelijk drukte te maken om en rond hun woning ter gelegenheid van hun 60-jarige  huwelijksverjaardag.

  Op initiatief van buren Frans Huys, Marc Spoelders en Gust Emmeregs werd een omhaling gedaan en het chalet en de oprit van VV-Leest, waar hun feest doorging, voorzien van een feestelijk uitzicht.

  Louis De Hondt werkte jaren als ‘chauffeur’ bij brouwerij Lamot. Daarna waagde hij het als zelfstandige en hielp met zijn dorsmolen de hele buurt. Nog later kwam hij aan de kost als wagenmaker wat uitmondde in de schrijnwerkerij van zijn zoon Florent.

  Echtgenote Melanie zorgde voor het huishouden en schonk het leven aan 5 kinderen.

  Vijf jaar later zouden Louis en Melanie hun briljanten bruiloft vieren. (zie 15/2/1982)               

   

  De initiatiefnemers hadden voordien volgend bericht verspreid in de onmiddellijke buurt van de feestelingen :

  “Aan de geburen van Louis DE HONDT – LAUWENS;

  Waarde vrienden,

   

  Op 11 februari 1977 vieren Louis en Melanie De Hondt – Lauwens hun diamanten huwelijksfeest. 60 jaar getrouwd is een niet alledaagse gebeurtenis die wij als geburen toch niet onopgemerkt kunnen laten voorbijgaan.

  Louis en Melanie ‘van Jonker’ zoals wij ze allemaal best kennen, hebben de wens uitgedrukt zo weinig mogelijk drukte te maken om en rond hun woning.

  Een feestelijk uitzicht aan het chalet en de oprit van V.V. Leest, waar hun feest doorgaat, zou voor hen reeds volstaan.

  De ondergetekenden zijn van mening dat de geburen hier graag zullen willen aan meewerken en tevens geldelijk zullen willen bijdragen voor de aankoop van een geschenk.

  Mogelijkheid daartoe is er op maandag 7 februari te 20u in het chalet van V.V.Leest.

  Te 20u30 zal de doos waar de geburen hun vrijwillige bijdragen hebben in kunnen deponeren opengemaakt en geteld worden.

  Samen met U zullen wij dan beslissen welk geschenk wij aankopen en wie wat kan doen voor de versiering. In afwachting U maandagavond te ontmoeten, groeten wij U zeer hartelijk.

  Frans Huys, Marc Spoelders, Gust Emmeregs.”

   

  Amandus Ludovicus ‘Louis’ De Hondt was te Leest geboren op 16 september 1893 en hij overleed er op 1 april 1983.

  ‘Op Goede Vrijdag is een goede en werkzame vader zacht heen gegaan op de leeftijd van 90 jaar, omringd door de liefdevolle zorgen van zijn kinderen. Tot voor enkele weken stond vader nog aan zijn werkbank; dan was hij gelukkig en fier omdat hij dat nog kon. Want placht hij dan dikwijls te zeggen : ‘Als ik niet meer kan werken, mag Ons Heer mij komen halen…’

  Op de voorspraak van O.L.Vrouwke, waarvoor hij een bijzondere verering had, heeft Ons Heer hem tot Zich geroepen…zoals hij het zelf gewenst had.
  Wij danken God voor het geluk vader zo lang in ons midden te hebben gehad en vooral omdat wij nog de briljanten bruiloft mochten vieren van onze ouders.’
   (doodsprentje)

   

  Melania Catharina Lauwens was eveneens te Leest geboren op 27 augustus 1894 en zij overleed in het O.L.Vrouwziekenhuis te Mechelen op 12 augustus 1984.

  ‘Moeder zijn is leven voor de anderen, zichzelf vergeten. Dat heeft deze vrouw gedaan, tot haar 90ste levensjaar. Omwille van haar nooit aflatende bekommernis om haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zal zij in onze gedachten blijven voortleven…’  

  1977 – 26 februari : Hombeek – Gouden huwelijksjubileum van Pieter en Leonia

              Stephania Govaerts – Fierens, Kattestraat 29.

              Pieter was te Hombeek geboren op 8 oktober 1902 en Leonie te Leest op

              28 oktober 1904 waar ze ook huwden. (KH)

   

  1977 – 1 maart : Bericht aan de inwoners van Leest

              Vanaf maandag 7 maart e.k. zal gedurende de openingsuren van het gemeentehuis

              van Leest, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, overgegaan worden tot de

              aanpassingen van de identiteitskaarten aan de fusiewet.

              Het is niet noodzakelijk zich persoonlijk aan te bieden. Diegenen die een nieuwe

              Identiteitskaart gekregen hebben met vermelding fusiewet, moeten zich niet meer

              aanbieden. (folder)

   

  1977 – Woensdag 2 maart : Met de fiets naar het verkeerspark

               Een leerlingen van het 6de jaar in “De Band” :

  “Woensdag twee maart zijn wij, de leerlingen van de derde graad, met de fiets naar het verkeerspark gereden. De tocht ging langs onze prachtige Zennedijk. Dan volgden we enkele kleine wegeltjes en van ver zagen we reeds het Vrijbroekpark. Met nog een beetje moed trapten we lustig door. Daar kwamen we dan aan. Een vriendelijke politieman heette ons welkom. In een ruim, modern lokaal werden we aan de hand van dia’s verder ingewijd in het verkeersreglement. Dan kwam het grote ogenblik, de praktische proef. Met een fiets of een go-car toerden we langs de wegen. De oefeningen waren wel moeilijk.

  Voor het zesde leerjaar is er een speciale prijskamp als je foutloos het parcours kan uitrijden.

  Deze grote wedstrijd zal doorgaan op 22 mei. Een meisje van onze klas, Ingrid Verbeeck, mag meedoen aan deze prijskamp.

  Ook in het vijfde leerjaar waren er twee meisjes die geen enkele fout maakten : Brenda Van Nobelen en Kristel De Laet. Deze meisjes komen dit jaar niet in aanmerking voor een prijs.

  Het is wel een goede oefening voor volgend jaar. Zo kwam aan deze voormiddag veel te vlug een einde. Gelukkig krijgen we in het derde trimester nog eens de kans om naar het Vrijbroekpark te gaan.”  

   

  1977 – Zondag 13 maart : Lentevergadering KVLV

              Met trekking twee Lourdesreizen. Winnaars waren Mevrouw Adolf Peeters

              uit de Winkelstraat en Pelagie Absillis uit de Blaasveldstraat.

              Pater Jan Arnout bracht op boeiende wijze het onderwerp van de namiddag :

              “De mens een vat vol mogelijkheden”.

  30-09-2012 om 09:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 15 januari : Dansavond in de parochiezaal.

              Organisatie : Meisjesschool Leest met muzikale begeleiding van

              “The Come-Backs”. Deuren 20 uur. Toegang : 60 frank.

   

  1977 – Zondag 23 januari : Toneel met Rust Roest

              De 55-jarige jonge toneelgroep bracht “De maan van de lente” van Rose

              Gronon.

              De opvoering vond plaats in het parochiehuis aan de Kouter.

   

  G.H. in ‘De Band’ :

  “Bij het 55-jarig bestaan van ‘Rust Roest’ Leest voerde deze toneelgroep het mirakelspel op van Rose Gronon : DE MAAN VAN DE LENTE.

  De parochiezaal zat voor de gelegenheid stampvol.

  Rose Gronon is de schuilnaam voor Martha Bellefroit uit Antwerpen (1901). Haar toneelstukken zij niet gemakkelijk, daar ze een grote belezenheid veronderstellen bij het publiek. Zo was het ook op deze bewuste zondagavond 23 januari. Al gaven onze spelers van het beste wat we tot nog toe zagen, en al was het decor prachtig, toch kwam het stuk niet tot zijn recht bij onze mensen, zelfs niet bij onze grootste ‘évolués’ omwille van de ingewikkelde symboliek van dit mirakelspel.

   

  Regisseur : Guido Hellemans

  Decor : Tony Baarendse

  Garcia de lekebroeder : Pierre De Wit

  Ridder Ramiro Iniguez : Guido Hellemans

  Herder Ramon Iniguez : Wim Baarendse

  Oude vrouw Tota : Renild Polfliet

  Het koor : Mariette Verbeeck, Imelda Van der Hasselt, Marleen Lauwers, Erna Vloebergh,

                     Annie Van Nick.

  De andere : Guy Mollemans

  Andere medewerkers : Dirk Baarendse (voorzegger), Albert Jean (grime), Karel Mertens (bandmontage), Wim Jacobs (sonorisatie), Milou Van Stijvoort (kostuums), Vik Diddens (belichting-techniek), Vik Michiels (dans), Marcel Spoelders en Willy Lauwers (decorbouw).

  Wij hopen deze ploeg nog meer op de Leestse planken te zien, maar dan met een stuk ‘ad captum’ van ons publiek. Misschien eens een fijne klucht ?’

   

  Dat eerste jaar na de fusie ontving ‘Rust Roest’, zoals elke Mechelse toneelvereniging, van de stad een subsidie van 16.545 fr. Vanaf 1978 gebeurde de uitkering op basis van de geleverde prestaties met als minimum voorwaarde : twee volavondstukken spelen per jaar.

  (‘Rust Roest Leest Ontmaskerd’, Guido Hellemans, 1986) 

   

  1977 – Zaterdag 29 januari : Chinees Chiro-feest

              In de parochiezaal van Leest werd het feest om 20u30 opengebroken met een

              mis opgedragen volgens Chinees ritueel door de pater.

              Om 21 uur was er eten, gevolgd door dans.

              Alles in functie van China.

   

  Bijgevoegd :

  -Illustratie bij  ‘De Maan van de lente’ - Georges Herregods.

  -Advertentie van de Chiro in ‘De Band’.

   

  29-09-2012 om 15:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Burgemeester Jos Vanroy.

   

   

  1977 – 2 januari : De Mechelse gemeenteraad werd geïnstalleerd met Jos Vanroy (CVP)

               als burgemeester. (KH)

   

                                                                Jos Vanroy

  Joseph “Jos” Vanroy werd te Mechelen geboren op 29 januari 1936.

  Hij studeerde af als maatschappelijk assistent en was vanaf 1962 ACV-secretaris in Duffel. In 1956 stapte hij in de gemeentepolitiek in Duffel voor de CVP en was er gemeenteraadslid tot 1969.

  Na zijn verhuis naar Mechelen werd Vanroy er in 1971 schepen van Sociaal betwiste zaken, jeugd, eigendommen en stadsvernieuwing.

  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van eind 1976 werd hij lijsttrekker voor de CVP. De kiezers van de meer landelijke deelgemeenten, die in 1977 bij Mechelen gevoegd werden, stemden eerder katholiek zodat de socialisten hun positie als grootste partij van de stad verloren.
  Vanroy volgde begin 1977 de socialist Désiré De Saeger op als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente.

  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 1982 werden de socialisten onder leiding van oud-minister Jef Ramaekers terug de grootste partij van Mechelen waardoor de CVP en Vanroy in de oppositie verzeilden. Na de verkiezingen van 1988 werd de CVP terug de grootste partij van de stad en werd Vanroy opnieuw burgemeester. De laatste jaren van zijn tweede ambtstermijn werden echter gekenmerkt door hevige interne ruzies binnen de partij.

  Vanroy richtte in 1994 de scheurpartij ‘Christen Democratische Vernieuwing’ op en trok hiermee naar de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde slechts één zetel.

  In de aanloop van de verkiezingen van het jaar 2000 werd opnieuw toenadering gezocht tot de CVP maar de verzoening mislukte. Opnieuw behaalde de scheurpartij slechts één zetel en Vanroy hield de politiek voor bekeken.

  Eind 1988 was Vanroy gedurende enkele maanden provinciaal senator voor Antwerpen. Door het cumulatieverbod dat door de CVP werd vooropgesteld was dit mandaat niet verenigbaar met het burgemeesterasambt dat begin 1989 een aanvang nam.

  (Wikipedia)

   

  1977 – 6 januari – Gazet van Mechelen : Laatste gemeenteraad te Leest

   

              Geen raadszittingen meer te Leest

  “De dagorde van de laatste gemeenteraadszitting te Leest telde slechts drie punten op de openbare zitting. De raadsleden (allen aanwezig) stemden het eerste punt unaniem goed. Dit punt behelsde het advies voor de verkoop door de kerkfabriek van 81 m2 grond (waarop een electriciteitshoogspanningspaal staat) aan de S.V.Gecoli. Deze grond is gelegen aan de Winkelstraat.

  Het tweede punt omvatte de voorlopige goedkeuring van het ontwerp B.P.A. nr.1 = De Maal. Dit is gelegen langsheen de Vinkstraat en het plan is opgevat om in totaal ongeveer 140 woningen op te trekken.

  Oppositielid Duysburg replikeerde hierop dat hij voor deze laatste zitting niet moeilijk meer wilde zijn, maar dat dit plan een studie vergde van 6 jaren en er gedurende deze tijd niets meer over vernomen werd, hij niet in de mogelijkheid was dit plan goed te keuren. Stemming gaf 5 voor, 3 tegen en 1 onthouding.

  Als laatste punt op de openbare zitting werd overgegaan tot de voorlopige goedkeuring van het ontwerp B.P.A. nr.2 – Sportterrein.

  De plaats voorzien voor dit sportterrein is gelegen in de driehoek tussen de Dorpsstraat en de Kruisweg. Duysburg vroeg zich af hoe het toch kwam dat beide plannen juist voor de fusies terug in Leest verzeilden.
  Raadslid Emmeregs zei dat dit plan door de oppositie niet kon goedgekeurd worden, daar er voor dit plan reeds ongeveer 8 ha onteigend werden, alsook voor het feit dat de gemeente Leest reeds beschikt over twee sportinstellingen, kon dit geld beter besteed worden aan betere bestratingen enz. in plaats van een mastodont van een sportterrein te maken.
  Burgemeester Lauwers replikeerde dat het zeker geen mastodont zou worden en slechts 1 voetbal-, 1 volleybal- en 1 basketbalplein zou omvatten.

  Dit punt werd gekeurd met vijf stemmen voor en vier tegen.

  Nadien werd overgegaan tot de uitreiking van een oorkonde aan ereburger Pater Van Aken.

  (...)”

       

  26-09-2012 om 09:13 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Gazet van Mechelen : Leest is Mechelen

  Op 1 februari 1977 werd ook Leest inderdaad bij het Mechels grondgebied samengevoegd, dit is 931 ha met circa 1900 inwoners. Van de vijf gemeenten die integraal Mechels grondgebied zullen worden, is Leest de meest landelijke gebleven.

  In 1939 ontdekte men bij bouwwerken resten van een Romeinse villa uit de tweede eeuw, een bewijs dat ook deze streek reeds vroeg bewoond moet zijn geweest.

  In 1129 stond Leest onder het patronaat van de vrouwenabdij van Kortenberg, wat aansluit met de stichting van het klooster Vallis Lilliorum te Hombeek, waarvan de eerste zusters eveneens uit Kortenberg afkomstig waren. Kortenberg inde de ‘tienden’ waarvan een derde werd afgestaan aan de pastoor van Leest. Vanaf  1637 werd deze belasting vervangen door een vaste som.

  De oorspronkelijke kerk  werd in het begin der 17de eeuw volledig vernield, met uitzondering van de basis van de toren in witte natuursteen en een gedeelte van het hoogkoor.

  Het huidig schip van de St.-Niklaaskerk is van 1852.

  In de kerk treft men nog merkwaardige beelden aan, twee mooie armenbanken en vooral het opvallend rijk koorgestoelte op het hoogkoor.

  Verder het beeld van de h. Cornelius, vereerd tegen kinderziekten.

  Dit beeld heeft meer folkloristische dan historische waarde. Cornelius, een paus uit de 3de eeuw, die begraven ligt in de Romeinse catacomben, staat afgebeeld met boek en gouden hoorn.

  Op het kerkhof treft men van verre de imposante grafsteen , quasi monument van de Familie Empain. Achter de gesloten deur die de grafkapel afsluit bemerkt men twee neerdalende trappen die naar een crypte moeten leiden. Volgens de inscripties op de opgaande muren van de kapel, werd in 1971 de laatste mevrouw Empain bijgezet in de ouderdom van 100 jaar.

  Het gemeentehuis is erg vervallen, een onooglijk gebouw zonder enige waarde. Alleen de gemeenteschool is nieuw en beantwoordt aan de normen van een moderne school.

  Ook hier kan de stad Mechelen nuttig werk verrichten door hertekening van het gemeenteplein, de bouw van een gemeenschapscentrum, eventueel in de plaats van het oude gemeentehuis en door het aanbrengen van bomen, groen, bloemen en enige rustbanken.

  Zeer schilderachtig is de Molenbeek, een grillige, smalle loop doorheen gans de gemeente.

  Als straten noteerden we o.a. de Kouter, als verbinding met Hombeek, de Juniorslaan die naar Kapelle leidt, maar gedeeltelijk verzakt is in de buurt van de Molenbeek, de Tiendeschuurstraat, de Kleine en de Grote Heide en de Bist (te Mechelen : Biest). Verder nog Winkelstraat, de onvermijdelijke Molenstraat en een Scheerstraat (weer dubbel gebruik met Mechelen).

  Waar Mechelen Leest in genen dele mag verwaarlozen als een Assepoester, ware het toch hopelijk dat Leest  steeds zijn eigen landelijk karakter mocht behouden. Mits enige moderne nutsvoorzieningen en een algemene verfraaiing, kan Leest best zijn eigenheid en gemeenschapsleven bewaren. Welkom Leest in het vergrootte Mechelen.”   

   

  1977 – Eerste Communicanten 1977

  Sonja Daelemans, Alemstraat 10

  Pascale Aerts, Kouter 9

  Anne De Prins, Dorp 10

  Anja De Prins, Juniorslaan 88

  Sonja De Prins, Juniorslaan 88

  Ilse Diddens, Vinkstraat 43

  Spruyt Daisy, Tisseltbaan 46

  Stokmans Sarah, Kouter 120

  Simons Hilde, Molenstraat 21

  Van den Bergh Gwendy, Dorpstraat 82

  Van den Heuvel Nancy, Dorpstraat 38

  Van Winghe Christiane, Grote Heide 3

  Verbruggen Ingrid, Tiendeschuurstraat 6

  Verbruggen Marleen, Larestraat 1

   

  Van Camp Serge, Kouter 41

  Adriaenssens Geert, Veurtstraat 45 Breendonk

  Bernaerts Christoph, Juniorslaan 136

  Debroey Michel, Vinkstraat

  De Wit Geert, Molenstraat 14

  Duysburgh Dries, Juniorslaan 56

  Huys Werner, Elleb oogstraat 10

  Peeters Benny, Blaasveldstraat 14

  Puttemans Pascal, Kouter 154

  Spoelders Kurt, Molenstraat 4

  Van den Heuvel Chris, Dorp 9

  Verbruggen Koen, Tiendeschuurstraat 21

  Verschueren Geert, Blaasveldstraat 14

   

  Plechrtige Communicanten 1977

  De Bondt Veerle, Kouter

  De Maeyer Kristel, Dorpstraat

  De Smedt Brigitte, Cecilalaan

  Muysoms Ann, Alemstraat

  Polspoel Christa, Juniorslaan

  Schillemans Karin, Kouter 51

  Spruyt Conny, Tisseltbaan 46

  Stock Christiane, Juniorslaan

  Van den Sande Rita, Grote Heide

  Van den Vondel Ann, Kouter 102

  Verbeeck Ingrid, Rennekouter

  Vermeulen Anja, Tisseltbaan

  Verschuren Ingrid, Blaasveldstraat

  Van Kerkhoven Lief, Kleine Heide

   

  Apers Ronny, Grote Heide

  Casteels Hugo, Kouter 67

  De Bruyn Geert, Dorpstraat 53

  De Laet Dirk, Kouter 146

  De Nijn Chris, Vinkstraat

  Doms Victor, Rennekouter

  Fierens Danny, Vinkstraat

  Huys Rudy, Elleboogstraat

  Muysoms Marc, Alemstraat

  Robijns Geert, Alemstraat

  Van den Brande Johan, Vinkstraat

  Verbruggen Koen, Kouter 12

  Vermeulen Jurgen, Tisseltbaan

  Croons Dirk, Kouter 45

  (DB)

   

  1977 – Met ingang van 1 januari 1977 werd de legerdienst voor dienstplichtigen op

              8 maanden gebracht voor hen die in Duitsland gekazerneerd lagen en op 10

              maanden voor de soldaten in België gekazerneerd.            

  26-09-2012 om 08:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – 1 januari : Hombeek, Leest, Heffen, Walem en Muizen zijn bij Mechelen gevoegd en vormen samen Groot Mechelen. Samen vormen deze gemeenten een gemeenschap van ongeveer 80.000 inwoners. Jos Vanroy was de eerste burgemeester van Groot-Mechelen.

   

  “De” Gemeente.

  Het is pas sinds de Franse revolutie dat er één enkel model voor de gemeenten bestaat. Aangezien wij vanaf 1 oktober 1795 officieel bij Frankrijk hoorden, werd het ‘decreet voor lokale besturen’ ook bij ons van toepassing.

  Vanaf dat ogenblik verkozen de ‘actieve’ burgers de leden van de ‘gemeenteraad’ en van de ‘algemene raad’ van de gemeente, die door een burgemeester werd geleid.

  België bleef onder Franse bezetting  tot 1815. In die periode verloren de gemeenten sommige van hun bevoegdheden en werden ze administratieve deeltjes van de centrale macht. De leiders werden ambtenaren die door het oppergezag werden benoemd.

  Tijdens de Hollandse periode (1815-1830) vonden de gemeenten een zekere vrijheid terug. Tegelijkertijd werden ook vele elementen nog meer gecentraliseerd.

  Het onafhankelijke België keerde naar de principes van het Franse decreet uit de Revolutieperiode terug. Op dat ogenblik waren er 2.498 gemeenten in België.

  Na de ‘fusie der gemeenten’, van 1977 werd het aantal gemeenten tot 589 verminderd.

  (Willebroek in Vogelvlucht – juni 2012)

   

  1977 –Stad Mechelen –  (Mechelen, 18 januari 1977.)

   

              Welkom aan de inwoners van Muizen, Hombeek,Leest, Heffen en Walem.

   

  “Vanaf 1 januari 1977 maakt U allen deel uit van de nieuwe fusiestad Mechelen.

  Het college van burgemeester en schepenen van Mechelen heet U hartelijk welkom. Ook de bevolking van het vroegere Mechelen is verheugd U te mogen begroeten.

  Samen vormen wij thans een gemeenschap van ongeveer 80.000 inwoners, samen hebben wij allen onze rechten en onze plichten, onze problemen en onze zorgen.

  Het is de vaste wil van de nieuwe gemeenteraad en vooral van het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen van onze stad U, in alle aspecten van ons aller maatschappelijk leven, bij te staan, te helpen en er zorg voor te dragen dat de integratie van U allen in de oude Dijlestad zal verlopen op een soepele administratieve wijze ;

  daarbij zullen de contacten van mens tot mens de stempel dragen van hartelijkheid, dienstvaardigheid en respect voor ieders overtuiging. Het ligt vanzelfsprekend niet in onze bedoeling uw levenswijze en levensgewoonten als inwoners van vroegere landelijke gemeenten zo maar te veranderen. Een stad van de tijd waarin wij thans leven dient tal van aspecten  te vertonen : een stadskern, waar restauratie van historische gebouwen meer luister brengt aan de vroegere hoofdstad der Nederlanden, stadsvernieuwing die, in zovele aspecten, verandering en verbetering brengt voor onze leef- en arbeidskernen, behoud van natuur- en landelijk schoon van de gebieden die thans deel uitmaken van Mechelen.

  Dit is de geest waarin wij U in dit nieuwe Mechelen wensen te verwelkomen.

  De leden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn vanzelfsprekend te uwer beschikking om U bij te staan en te helpen.

  De Burgemeester en alle Schepenen zullen daarom zitdagen houden op het gemeentehuis van de vroegere fusiegemeenten vanaf 1 februari 1977, evenals op het stadhuis te Mechelen en dit volgens dagen en uren vermeld op de hiernavolgende tabel.

  De administratieve contacten zullen over een paar maanden worden gespreid om U toe te laten week na week, gewoon te worden uw problemen te verschuiven van uw vroeger gemeentehuis naar het Mechelse stadhuis, waar U met de meeste dienstvaardigheid zult worden ontvangen.

  U kunt dus ofwel een beroep doen op de gemeentesecretaris van uw vroegere gemeente tot 28 februari 1977 ofwel vanaf nu op de diensten van Mechelen-stad volgens de inlichtingen hierna vermeld.

              Met de beste groeten,

              Namens het College van Burgemeester en Schepenen :

              Bij verordening: de Secretaris Fr. Geys                   De Burgemeester J. Vanroy.”

   

  Mededeling aan de inwoners der voormalige gemeenten Hombeek – Heffen – Leest – Walem en Muizen in verband met de fusie met Mechelen

   

  SECRETARIAAT :

  Grote Markt, tel. 21.30.37. Openingsuren van 8 tot 12.30 u. (de zaterdag niet)

  Woensdagnamiddag van 13.30 tot 17u.

  Op het Stadssecretariaat kan men zich o.m. wxenden voor :

  Attesten : afleveren van allerhande attesten en toelatingen o.a. slachten van varkens voor eigen gebruik, aankoop van loodwit (schilders, hoveniers, enz.) , afvuren van vreugdeschoten bij feestelijkheden, verlies van titels, e.a.

  Eensluidend verklaring van afschriften  :(…)

  Erfrechtverklaringen : (…)

  Geesterzieken : (…)

  Vestigingswet : (…)

  Wettiging van handtekeningen : (…)

   

  OPENBARE WERKEN

  Befferstraat 4 – tel. 21.30.37. openingsuren : zelfde als secretariaat.

  (…)

  Ruimingsdienst :  (…)

  Reinigingsdienst : (…)

  Stadsmagazijn : (onderhoudsdienst openb. Werken) Koningin Astridlaan.

  Sociale dienst : (…)  Fred. De Merodestraat 88.

  -in afwachting van een definitieve regeling zal tijdens de maanden januari en februari de stempelcontrole zoals voorheen plaatshebben in de vroegere gemeentehuizen waar de uren van controle zullen aangebracht worden.

  -pensioenen en minder-validen : alle formaliteiten moeten zoals voorheen op het vroegere gemeentehuis vervuld worden.

  Burgerlijke stand – bevolking en militie : (…)

  Brandweer : Dageraadstraat 4.

  De bewoners van de fusiegemeenten worden verzocht, in afwachting van de aanpassing van de straatnamen, voor elke dringende oproep aan de brandweerdiensten nog duidelijk de naam van de oude gemeente te vermelden, dit om elke mogelijke verwarring met andere straatnamen van andere gemeenten te vermijden.  

  26-09-2012 om 08:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!