NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  06-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – Donderdag 3 maart : V.V.Leest scheep met nieuwe sponsor (foto onderaan)

  In het cafetaria van de Leestse sporthal stelde Gust Emmeregs de nieuwe sponsors van V.V. Leest voor de komende seizoenen voor. Vanaf 1 mei 1988 zullen de spelers van het eerste elftal de vermelding “Brems Eternit Zemst” op hun shirts dragen.Op de persconferentie werd de voorzitter van VV geflankeerd door de gebroeders Willy en Freddy Brems en de heren Allegaert en Van Schel van de firma Eternit. Gust Emmeregs noemde de overeenkomst de belangrijkste sponsorovereenkomst die ooit door VV werd afgesloten.

  Naast beide hoofdsponsors heeft VV nog akkoorden met een achttal andere firma’s zodat V.V. Leest gespreid over drie jaar over ruim drie en een half miljoen frank zou moeten kunnen beschikken. Wat de bestemming van deze gelden betreft, volgens Gust Emmeregs was er een firma uit Tielen aangezocht om het hoofdterrein grondig onder handen te nemen, ook diende de renteloze lening, aangegaan voor de bouw van de tribune, nog te worden afbetaald en was er een gezonde ambitie aanwezig om een ploeg in lijn te brengen die zich niet alleen behoorlijk kan verdedigen in de nationale competitie maar liefst nog iets meer kan bereiken. Ook de jeugdwerking met momenteel zo’n 170 aangeslotenen slorpt een deel van de sponsering op, aldus de voorzitter, die er verder ook op wees dat deze sponsors geen enkele medezeggenschap opeisen in het bestuur van de club. Het geheel werd afgerond met een receptie en een toost op de verdere bloei van de geelblauwe formatie. (GvM)

   

  1988 – 3 maart : Met het Davidsfonds naar het M.M.T.
  De opvoering van het Mechels Miniatuur Theater ging door in de Donboscozaal te Willebroek om 20 uur. (PB, 3/3)

   

  1988 – Zaterdag 5 maart : “De Boerenkrijg” in de gymzaal (foto onderaan)

  De leerlingen van de vijfde en zesde klas van de Stedelijke Basisschool, Ten Moortele 2, voerden hun jaarlijks origineel toneelstukje op.

  Dit jaar werd geopteerd voor “De Boerenkrijg”, een stuk dat gebaseerd was op het boekje van de Leestse ereburger Hendrik Diddens “Deserteur onder Napoleon” en op datgene wat in de geschiedenisboekjes staat vermeld.

  “Meester” en schoolhoofd Gobien maakte er een blijspel in 5 bedrijven van. De leerlingen zorgden zelf voor het decor en voor aangepaste kledij.

  Naast het wapengekletter was er ook plaats voor zang en dans. Een 20-tal acteurs en actrices gaven twee uur lang het beste van zichzelf. Onder hen viel Hans De Bondt op, hij vertolkte met luide en klare stem de rol van Petrus de knecht. Serge Spoelders bracht met zijn struise lichaamsbouw en krachtdadig armgezwaai boer Jan Diddens tot leven en een vlotte Tom De Rooster belichaamde Napoleon Bonaparte van korporaal tot generaal.

  Fik Diddens, ervaren man van “Rust Roest” verzorgde de belichting en Monique De Winter stond in voor de teksthulp.

  De opbrengst ging naar de zeeklassen.
  (Samenvatting artikels GVM van 5/3 en 8/3/88)

   

  1988 – 5 maart – Gazet van Mechelen :

   

                                            Drukke activiteiten in Leestse sporthal

   

  “Bij gelegenheid van de persvoorstelling van de nieuwe sponsors voor de komende seizoenen van VV Leest hield voorzitter August Emmeregs er aan te wijzen op de reeks activiteiten die in de komende weken in het Leestse sportcentrum op het getouw gezet worden.

  Zondag 6 maart komt de vijfde Mechelse huwelijksshow, georganiseerd door een vijftiental Mechelse handelaars, voor het eerst naar het Leestse sportcentrum. Deze show van

  vrijetijds-, bruids-, suite- en feestkledij trend 88 wordt gepresenteerd door Goedele Liekens en vangt aan te 13 uur.
  Zaterdag 26 maart te 20 uur komt de Nederlandse presentator Fred Oster met zijn sterrenshow naar het sportcentrum. Twaalf koppels, gesteund door hun supporters, zullen proberen de mooie prijzen in de wacht te slepen.

  Traditioneel met de paasdagen richt men de handelsbeurs in. Dit geschiedt dit jaar reeds voor de vijftiende keer. Een twintigtal standhouders maakt dan van de sporthal een grote handelsruimte. Ook het gelegenheidsrestaurant en het optreden van verscheidene vedetten, waaronder Will Tura op tweede paasdag, blijven op het programma.

  Op woensdag 6 april te 20 uur brengt het sportcentrum een vier uur durend totaalspektakel rondom Sons and Daughters, met de anwezigheid van David, Andy, Beryl en Wayne. Samen met Walter Capiau, Nicole en Hugo en andere Vlaamse artiesten brengen zij voor Mechelen en omsteken de enige echte totaalshow.

  Tijdens de weekends van 23 april en 30 april is het sportcentrum ingenomen door de zaalvoetbaltornooien van Primus of het handbaltornooi van Mechels Handbal.

  Van woensdag 11 mei tot zondag 15 mei zal het rond het sportcentrum weer gonzen van de achttiende Leestse Volksfeesten. Ook hiervoor ligt het programa reeds vast. Een overzicht van de voornaamste activiteiten : op woensdag een kaartavond met een prijzenpot van 75.000 fr. Op Hemelvaartsdag treden ’s avonds Danny De Munck en Margriet Hermans voor het voetlicht. Op vrijdag is Walter Capiau met zijn Hoger-Lagershow te gast. Hiervoor worden een 12-tal koppels uit Leest en omgeving gezocht om de prijzenpot van 75.000 fr. te verdelen. Zaterdag komt de jeugd met Radio Veronica Drive In Show en op zondag is Gerard Joning van de partij.”    

   

  1988 – Zaterdag 5 maart : Tuimeling

  “Tuimeling dwong zich vorig jaar tot herhaling, daar het nu een lustrumhappening wordt, zijn we er enkele maanden later : zaterdag 5 maart ’88 in de sporthal van Humbeek.

  Op deze geanimeerde zangavond zullen we dit keer met meer dan 1.000 mensen zijn. Een bewijs dat “willen” gelijk is aan “kunnen”; en dat “je bent gek” vaak een compliment is. Uw blijvende interesse als chiro-ouder, oudleid(st)er…zal deze ambitie ondersteunen.”
  (PB, 3/12/87)

   

  Foto’s : (GvM)
  -Voorzitter Emmeregs, geflankeerd door de broers Willy en Freddy Brems, op de persconferentie.
  -De vijfde- en zesdeklassers van de stedelijke basisschool zorgden voor twee uur ontspanning.





  06-04-2014 om 10:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – 2 maart – Gazet van Mechelen : Rubriek “Vlamingen wereldwijd”:

   

             Madre Juanita de Engel van Chiguayante

   

  “Madre Juanita, mag ik hier vannacht blijven slapen ?”

  Hij stond bedremmeld met z’n pet in z’n handen te draaien. Zijn met bloed doorlopen ogen in z’n bezopen gezicht keken haar smekend aan.

  “Zo Pedro, weer eens opgedoken ! Waar heb je al die tijd uitgehangen ?”

  Ze zei het op een bestraffende toon.

  “Maar goed, kom maar binnen”, voegde ze er onmiddellijk aan toe zonder op antwoord te wachten.

  “Avondeten om 7 uur en morgenvroeg ontbijt om halfacht. En vanavond om 10 uur het bed in hé ! De deur gaat onherroepelijk op slot en wie er niet is, komt er niet meer in, begrepen, Pedro ?”

  “Si, madre, si...”, hapte Pedro gretig toe en hij schoof schichtig naar binnen. Hij mompelde nog iets van “muchisimas gracias, Madre Juanita”, terwijl hij z’n pet terug op zijn vettige, verwarde haardos drukte.

  Even later zag ik hem lachend en druk pratend mee aan tafel zitten tussen soortgenoten – landlopers.
  Zuster Juanita zuchtte : “Ze behoren tot m’n vaste klandizie. Er is aan hen geen zalf te strijken. Ze komen en verdwijnen weer om na een poos, soms na lange tijd, plots weer op te duiken”.
   

  Waardering

  Madre Juanita, alias de Vlaamse Urselinnen – missiezuster Jeanne De Boeck (60), afkomstig uit een landbouwersgezin van Leest bij Mechelen, is in heel Concepcion gekend als “de Engel van Chiguayante”.

  Hoezeer zij om haar werk hier gewaardeerd wordt, blijkt voldoende uit het feit, dat de stadsoverheid van Concepcion haar vier jaar geleden het ereburgerschap toekende.
  Dat waren we te weten gekomen van Frans Vandeputte, de Vlaamse directeur van de Bekaert – fabriek die hier met z’n vrouw en gezin al ruim 34 jaar woont.

  Zuster Juanita leeft en werkt nu al 19 jaar tussen de daklozen, de stumperds, de zwervers, de verschoppelingen en de zieken van de sloppenwijk Chiguayante van Concepcion, waar duizenden gezinnen leven aan de rand van de marginaliteit.

  Ze weet kennelijk van kordate aanpak temidden haar “klanten”, deze zuster met een hart van koekenbrood, die we daags nadien een rondedansje zagen maken met haar andere beschermelingen, de weesjes en de verlaten kinderen van Concepcion.
  Want ook dat is haar werkterrein.

  Madre Juanita gaat ons voor door een wirwar van aangebouwde vertrekken en hoekjes en via een kramikkelijke trap geraken we op de kamerverdieping : een smalle met goedkoop materiaal aangebouwde ruimte, haar privé-flatje, met wat armoedige meubeltjes, een kruisbeeld, een Mariabeeld en foto’s uit het verre Vlaanderen.

  Terwijl ze voor ons koffie zet, vertelt ze uit haar leven. 

  Kongo

  Na haar studies bij de zusters urselinnen in O.L. Vrouw Waver, trad ze in 1947 daar in het klooster. Intussen werd ze regentes Wiskunde en Wetenschappen. Een tijdlang stond zij in het onderwijs maar ze voelde zich geroepen tot het missiewerk. Na het diploma behaald te hebben aan het Tropisch Instituut te Antwerpen, vertrok zij in 1953 naar het toenmalige Belgisch Kongo. Zij werkte er tussen de melaatsen in het ziekenhuis van Titule nabij Stanleystad, waar zij kort nadien directrice werd. Ook na de onafhankelijkheid in 1960 bleef zij op haar post. Twee jaar later echter was de toestand onhoudbaar geworden en zij keerde naar België terug.

  Zij kwam opnieuw in het onderwijs terecht in Mechelen, maar hoopte vurig spoedig naar Zaïre terug te keren. Er gingen echter twee jaar voorbij en de toestand ginds verbeterde geenszins, integendeel, het ging van kwaad naar erger. Zuster Jeanne De Boeck bleef echter niet bij de pakken zitten. Zij ging opnieuw aan ’t studeren en behaalde voor de Centrale Jury het diploma A1 van Verpleegkunde. Intussen kwam zij in contact met medezusters die werkzaam waren in Zuid-Amerika, meer bepaald in Chili. Het sprak haar meer en meer aan. Zij ging Spaans studeren aan het Latijns-Amerikaans college te Leuven. Daar hoorde zij over het werk van de Vlaamse Jezuiet José Van der Rest uit Kapelle-op-den-Bos, die in Concepcion de Hogar de Christo, een werk voor daklozen had opgericht in navolging van pater Alberto Hurtado, (1902-1952) een Chileense Don Bosco, die in 1944 als eerste Hogar de Christo had gesticht in de Chileense hoofdstad Santiago. 

  Verschoppelingen

  In 1969 was het dan zover : zij vertrok naar Chili.
  Deze maand is het precies 19 jaar geleden dat zij eerste voet op Chileense bodem zette in Concepcion, met ruim 250.000 inwoners de derde grootste stad van Chili.

  Concepcion, industriestad en universiteitsstad, zowat 600 km zuidelijk van de hoofdstad, heeft een klimaat dat veel zachter is dan dat van het broeierige Santiago.

  Een klimaat dat door de Vlamingen, die daar al jaren wonen, zelfs vergeleken wordt met ons eigen Belgisch klimaat : ook veel regen maar veel warmer in de zomer en met uiterst zachte lentachtige winters.

  (...)

  Toen zuster Jeanne in 1969 in Conception aankwam, was daar net de Hogar de Christo van start gegaan in de krottenwijk van Chiguayante om zich te ontfermen over de daklozen, de zwervers, de landlopers, kortom over de armsten onder deze armen, de echte verschoppelingen.

  Helemaal in de geest van de stichter ging het werk – dat was dan vooral Madre Juanita, zoals ze intussen hier genoemd werd – zich mettertijd ook inzetten voor de zieken, de bejaarden, de wezen en de verlaten kinderen.

  Een enorme taak maar voor Madre Juanita met haar taaie Vlaamse koppigheid, haar onuitputtelijke werkkracht, haar groot geloof en vooral ook met haar grenzeloos moederhart, waarop nooit iemand tevergeefs beroep doet, een enorme uitdaging. 

  Bekroning

  Twee jaar geleden dan werden jarenlange strijd en inzet bekroond met de bouw van een eerste gedeelte van een polykliniek, die op 17 augustus 1986 plechtig werd ingewijd.
  In het vooruitzicht van het bezoek van Paus Johannes Paulus II in 1987 aan Chili, kreeg ze de naam mee van Policlinica Juan Pablo.

  Jaarlijks worden hier nu enkele duizenden zieken verzorgd.

  Omdat Concepcion een universiteitsstad is, kan Marde Juanita rekenen op de medewerking van geneesheren, specialisten en studenten – stagiairs.

  We vroegen haar of ze ook ooit al hulp had gekregen van Broederlijk Delen.

  “Inderdaad,” zei ze, “vorig jaar heb ik voor de allereerste keer in al die jaren een som gekregen van 60.000 frank voor de bouw van enkele serres en konijnenkoten.
  Eerdere verzoeken om hulp voor m’n zieken werden nooit ingewilligd.”

  Gelukkig kon Madre Juanita al die tijd echter rekenen op de materiële en financiële steun van heel wat Vlaamse en Chileense weldoeners en vooral ook van het thuisfront in Vlaanderen.

  En in “el campo”, temidden de mooie natuur een eind buiten Concepcion is er het tehuis voor wezen en verlaten kinderen. Met Madre Juanita aan het stuur van haar gammele VW-camionette, volgeladen met allerhande eetwaren en poets- en onderhoudsgerief, reed ik er de volgende dag mee naartoe.

  Als een uitgelaten troep stoven tientallen kinderen joelend op ons af.

  De komst van Madre Juanita leek voor hen wel een feest.

  Ze werd omstuwd door de lachende en roepende kinderen, die zich verdrongen om haar te mogen omhelsen en begroeten.

  Het was al “Madre Juanita!” wat je hoorde.

  Toen ik later met oud-directeur van de Bekaert fabriek en Belgisch consul in Concepcion, Frans Vandeputte en diens vrouw Laura sprak over deze merkwaardige Madre Juanita zeiden zij : “Wat deze zuster hier in al die jaren heeft verwezenlijkt, grenst aan het ongelooflijke. En wat ze al heeft gedaan voor ontelbare armen, sukkelaars, zieken en kinderen, dat weet God alleen.” 

  Drie zusters gezusters Nys

  “In Conception zijn benevens Madre Juanita nog Vlaamse missionarissen werkzaam. Samen zijn ze hier met vier paters – Norbertijnen van de Abdij van Tongerlo (Oktaaf Verhaegen uit Antwerpen, Staf Sterckens uit Rijkevorsel, Louis Vermeulen uit Tongerlo en Fernand Gevaert uit Antwerpen), één broeder (Arthur Vermandel uit Schoten) en vier zusters – Ursulinen, Madre Juanita De Boeck en de drie gezusters Maria, Martha en Bernardine Nys uit Sint-Katelijne-Waver. Merkwaardig feit : de drie gezusters Nys zijn achternichten van pater Damiaan De Veuster. Hun grootmoeder, Pauline De Veuster, was de zuster van de vader van pater Damiaan uit Tremelo. Ook zij zijn destijds werkzaam geweest in onze voormalige kolonie Kongo. Ze zijn nu al ongeveer 20 jaar in Chili.

  Zuster Martha en zuster Bernardine houden zich in de parochie San Pablo van Chiguayante bezig met pastoraal werk, vooral catechese, voorbereidingswerk voor het vormsel en het huwelijk, terwijl zuster Maria zich onverpoosd inzet voor de sociale en culturele vorming van de jongeren. Zij heeft hier scholen opgericht om de jeugd te onderwijzen in allerlei beroepsvakken zoals snit, borduren, koken, dactylo, secretariaat, haarkapster en muziekonderricht.

  Vertrokken van nul in deze armenwijk van pobladores hebben de zusters Nys hier geleidelijk aan een zekere welstand weten te creëren dank zij het onderwijs en de opvoeding, die zij intussen aan vele generaties hebben gegeven in het Centro de Capacidades.

  Zijzelf wonen met hun drietjes in een eenvoudige woning midden de gemeenschap van de San Pablo-parochie. Toen ik hen daar ging opzoeken was het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Conception net achter de rug. Zij hebben de paus zoals zoveel mensen uit de Chiguayante-wijk van heel dichtbij gezien en toegejuicht. Ze waren er over in de wolken.

  De gezusters Nys vertelden hoe de hele gemeenschap maandenlang dit bezoek had voorbereid en er naartoe had geleefd door gesprekken, gezangen, vieringen, verdieping van het geloof en door het ontvangen van de sacramenten.

  ‘Hier zijn in deze genadevolle periode werkelijk geestelijke wonderen gebeurd’, zo getuigen ze. ‘Sommigen zijn voor ’t eerst sinds tientallen jaren opnieuw te biechten gegaan. Anderen hebben zich verzoend met hun man, hun vrouw, hun kinderen, met hun vader of moeder. Maar ook de vele jongeren hier zijn vol geestdrift en vervuld van nieuwe bezieling. Dit pausbezoek heeft hen opnieuw gemotiveerd om te geloven in het leven en heeft hun geloof verdiept en gesterkt. Dit geloof en dit heilig vuur brandend houden ook nadat de emotie en de directe invloed van het pausbezoek zal weggeëbd zijn, dat is nu een van onze belangrijkste opdrachten’.      

   

  Foto ‘s :(GvM)
  -Jeanne De Boeck.
  -Jeanne De Boeck, madre Juanita, omringd door enkele van haar vele jonge beschermelingen.
  -Van links naar rechts : zuster Maria, zuster Martha en zuster Bernardine Nys, allen achternichten van pater Damiaan.

   

   







  05-04-2014 om 17:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – Vrijdag 26 februari : “Vier Prachtige Kaartavonden”

  Inrichters : Jeugdcomitee SK Leest.
  Op vrijdagen 26/2 en 4, 11 en 18 maart telkens in de zaal “Ons Parochiehuis” Kouter Leest.
  Prijzenpot : 320.000 frank waaronder per avond 2 fietsen, radiocassette (stereo), mini-was, stofzuiger, gesculpteerd meubel, stroomstrijkijzer, mixer…
  Inleg per avond : 200 fr. Inleg voor de 4 avonden : 650 fr. (Folder)

   

  1988 – Maart : Folder van de parochie Leest 

  Diensten van de Goede Week 

  31 maart : Witte Donderdag “Dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen”. Jo.13,14.
  9 u. Paascommunie aan huis bij zieke en oude mensen, die zelf niet meer, of moeilijk naar de kerk kunnen komen. Wij brengen vooraf eerst een bezoek. Verwittig ons waar wij niet maandelijks met de H. Communie aan huis komen.
  20 u. Biechtviering en Witte Donderdag Eucharistieviering. 

  1 april : Goede Vrijdag.
  Om 15 u. Plechtige Kruisweg in de kerk.
  Om 20 u. Avond-dienst met Kruishulde en communie. 

  2 april : Paaswake.
  Vanaf 19 u. Biechtgelegenheid.
  Om 20 u. Plechtige Paaswake, opgeluisterd door het gemengd zangkoor.  

  3 april : Pasen.
  Om 8 u. H. Mis
  Om 10 u. Plechtige Hoogmis.
  Looft en dankt God; de Heer is verrezen en leeft. Uw parochiepriesters wensen aan alle parochianen van harte een grote Paasvreugde, vooral aan de eenzamen en zieken thuis. Laten wij met velen, als dankbare mensen, het Paasfeest vieren in onze parochiekerk. Maak van deze Pasen een nieuw begin voor de wekelijkse mis. VERRIJZEN is VOOR ONS : OPSTAAN uit onverschilligheid en gemakzucht. 

  4 april : Paasmaandag : Begankenis H. Cornelius.
  H. Mis om 8, 9, 10 en 11 u.
  Om 15 u. Plechtig Lof en Kinderzegen. 

  7 april : Donderdag – Paasviering gepensioneerden.
  Om 14 uur in de kerk, daarna koffietafel in de parochiezaal. 

  Wetenswaardigheden van de Parochie

  Parochie H.Niklaas-Leest :
  -parochianen : ongeveer 2.200
  -huizen : ongeveer 750.
  Parochiepriesters : P.Damiaan Van Aken en Frans Lornoy.
  Eucharistieviering : in de week om 19 u., op zaterdag om 18 u., op zondag om 8 en 10 u.
  Geboorten en doopsels : ook wij willen delen in de vreugde. Een tijdige melding en afspraak voor het Doopsel houdt meteen ook in : een aangename kennismaking.
  Voor toekomstige trouwers : bijtijds voor de ondertrouw : 3 a 4 maanden voor datum, en zo mogelijk voor uw komst afspreken voor dag en uur (wenselijk uur : 19u30).
  Vormsel en Plechtige Communie op 17 april (ook voor de toekomst : tweede zondag na Pasen).
  Eerste Communie op 24 april (voor de toekomst :steeds de derde zondag na Pasen).
  Omtrent gehospitaliseerden : wensen en trachten wij onze parochianen te bezoeken. Verwittig ons zo mogelijk, althans toch van ernstige gevallen.
  Voor oude en zieke mensen : degenen die het wensen : maandelijkse communie aan huis, verwittig ons zo nodig.” 

   

  1988 – 1 maart : Brief van Mechelse mandatarissen gericht aan veldwachter Van Hoof 

  “Geachte Heer Van Hoof, 

  Op 22 februari jl. werd U door het stadsbestuur van Mechelen gehuldigd voor het feit dat U in de loop van het jaar 1987 als stadsambtenaar werd op rust gesteld. Wij stellen er prijs op, U nogmaals onze oprechte dank over te maken voor uw jarenlange inzet ten voordele van onze Mechelse bevolking. Wij hopen dat U nog vele jaren zal mogen genieten van deze welverdiende ambtsrust.

  Bedankt voor al die jaren !

  Vriendelijke groeten,

  De Socialistische mandatarissen G. Joris burgemeester, H. Vanderaerschot schepen, F. Nason schepen, C. Demeester schepen, J. Kluppels schepen. “

   

  Bijgevoegd :
  -Het voorblad van de parochiefolder. 
  -De Garde tijdens één van zijn taken. (Foto : César Apers)





  05-04-2014 om 17:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – 20 en 21 februari : Eetdagen K.F. St.-Cecilia.
  Deze ‘dagen zonder afwas’ gingen door in zaal Piessens.

  Op het menu :
  -Rode Porto (60 fr.)
  -Voorgerecht : kaaskroketten (80) of garnalencocktail (120) of tomatensoep (50).
  -Steak au poivre, steak nature, steak provincial (325), ½ gebraden kip of ½ provincaalse kip (200) alles met frieten.
  -Nagerecht : ijscoupe met slagroom (80) of fruittaart (50). 

  Voorinschrijven bij één van volgende bestuursleden :
  -De Borger Bert, Juniorslaan 31.
  -De Wit Yves, Arendstraat 70-72 Antwerpen.
  -Huybrechts Pol, Dorpstraat 60.
  -Lauwens Antoon, Dorpstraat 38.
  -Lauwens Bart, Dorpstraat 38.
  -Lauwens Franky, Kloosterhoeveweg 11.
  -Lauwers August, Juniorslaan 57.
  -Lauwers Jef, Kouter 68.
  -Moons Jan, Juniorslaan 105.
  -Piessens Frans, Dorpstraat 56.
  -Vandeputte Johan, Vinkstraat 58.
  -Van Loo Marcel, Dorpstraat 7.
  -Van Medegael Diane, Vinkstraat 21.
  -Van Praet Angele, Battelsestwg 62 Mechelen.
  -Verschueren Emiel, Winkelstraat 7.
  -Verschueren Kamiel, Dorpstraat 24.
  -Verschueren Vic, Elleboogstraat 24.
  (Folder) 

  Een verslag daarvan verscheen in ‘Toeters en Trompetten’ jaargang 8, nr.1 : 

  ’t Is feest

  “Tussen twee herfstbuien in vertrokken onze muzikanten met feestelijke stapmuziek naar de Sint-Niklaaskerk. Blijkbaar bleek de kadans niet te kloppen want de stoet eindigde verward voor de robuste houten spijkerpoort. Dit schoonheidsfoutje, dat door betere afspraken niet was voorgevallen, zette echter geen domper op de verdere feestvreugde.

  Het 90-jarig bestaan van onze fanfare werd tijdens deze eucharistieviering plechtig ingespeeld met mooie gezangen en hemelse muziek.

  Zuster Annontiata bedankte ons achteraf telefonisch voor de geldelijke steun voor haar missiepost en meldde ons dat haar arm gebroken was door een lelijke val van de gladde kerktrap. Wij wensen haar hierbij een vlug herstel en een goeie gezondheid toe.

  Na de mis trok men naar taverne ‘Ten Moortele’ om ons lid-herbergier ‘de snor’ even wezenlijk goeiendag te zeggen(Advertentie onderaan). De eerste Miss en Mister Cecilia werden daar uit de trommel getrokken. In de volgende afspanningen zouden de volgende koppels bekend raken. Voor sommigen begon het stilletjes aan te spannen.
  Rond 17.30 schoven we aan rond de dis om de heerlijke spijzen en dranken tot ons te nemen. Achteraf speelde “ ’t Bergske”, onze Vlaamse Julio Iglesias, ten dans en hadden de tappers van studentenclub ‘De Stap’ heel wat werk om onze glazen vol te houden.

  Na een korte maar verkwikkende nachtrust kregen we door de bestuursvrouwen een mals stuk biefstuk op ons bord gepresenteerd dat met een nodige geut koffie naar binnen geworsteld werd. Wegens het koude, druilerige weer werd er besloten om per auto op ‘Heide-bezoek’ te gaan. Daar werden nog enkele kandidaten uit de hoge hoed van Yves getoverd en bliezen de jongere muzikanten het bekende ‘witte-en-gele-boekskes-repertoire’.

  Na de aftocht werd er verzameld aan de St.-Jozefkapel vanwaar men met fikse tred naar ons lid-herbergier Vic De Maeyer begaf. Het banket van ‘den tweede dag’ smaakte heerlijk en de (s)tappers laafden de dorstigen onder ons zoals zij het reeds gewoon waren.

  Na de maaltijd streden de verkiesbare koppels om de eer en het genoegen de titel van Miss en Mister Cecilia dit jaar te mogen dragen. Rik van Mathilleken en Linda van Kamiel werden met glans uitverkoren. We hopen hen van ’t jaar nog veel aan ’t werk te zien als muziek- of amusementsambassadeurs.

  Sint-Cecilia werd twee dagen in de feestbloemetjes gezet en is klaar om dit werkjaar haar 90-ste verjaardag onder ons te vieren. We hopen dat iedereen daaraan zal meewerken en door hun inzet en verenigingstrouw onze stichters postuum willen danken voor hun vroeger enthousiasme. Maar daaraan twijfelen we in geen geval…”

   

  1988 – 25 februari : Wedstrijdverslag Gewestelijke miniemen Hombeek-Leest 5-0.

  “Hombeek vertrok als favoriet en behaalde een ruime zege tegen VV Leest dat zeker een tegendoelpunt verdiende. Eén keer ging de bal voor de bezoekers zelfs tegen de netten, maar de goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

  Onder het impuls van aanvoerder Bjorn Roosen trok de thuisploeg onmiddellijk in de aanval. Roosen –een speler uit de Vacla-selectie- schoot nipt naast. Lang moest Hombeek echter niet wachten om op voorsprong te komen. Een hoekschop van Tange en Roosen schoot onhoudbaar binnen. Leest reageerde gepast. Selleslagh kwam alleen voor doelman De Buyser, maar die belette de gelijkmaker. Ook op slag van rust kreeg Slachmuylders een goede kans, maar opnieuw stond de thuisdoelman op de goede plaats. Ondertussen had Verhasselt al kunnen verdubbelen.

  Vijf minuten na de rust schoot Verhasselt tegen de dwarsligger. De goedgevolgde Roosen kon hernemen. Het zou trouwen Roosen blijven die voor Hombeek voor het meeste gevaar zorgde. Na een collectieve goede aanval trapte Roosen gepast op Verhasselt en doelman Spoelders was voor de vierde keer verslagen. VV Leest moest ten slotte nog forfaitcijfers slikken. Opnieuw Roosen die Stevens bediende en de eindstand stond op het scorebord.

  VV Leest : Spelders, Sollie, John Liekens (45’ Doms), David Liekens, Gobien, Brasseur, Selleslagh, Candries, Beulens, Van der Elst, Slachmuylders.”
  (GvM, 25/2)

   

  Bijgevoegd :
  -Advertentie van het ‘Hof ten Moortele’ in de feestbrochure van de 17de ICW.
  -Het elftal van VV Leest dat weinig kon inbrengen tegen Hombeek. (Foto : GvA)

   





  04-04-2014 om 07:02 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1988 – Zondag 17 januari : Aperitiefconcert
  Van de K.F. Sint-Cecilia in de Parochiezaal o.l.v. de dirigenten Frans Violet en Edward De Maeyer. Kaarten aan 100 frank werden thuis aangeboden door de chiro.
  (PB, 7/1)

   

  1988 – 20 januari : Zelfverdediging met K.V.L.V.
  Eerste van een reeks van 6 lessen van KVLV Leest waarin “zelfverdediging en zelfvertrouwen” aan bod kwam. Ging door in het groot chirolokaal van 20 tot 22 uur. (PB, 28/1)

   

  1988 – Donderdag 21 januari : KWB Uiteenzetting
  Door de heer Bruggemans over “Drugs en Drugsverslaving”. In het parochiecentrum “Het Klooster” om 20 uur. Iedereen was welkom.(PB, 14/1)

   

  1988 – 21 januari – “Parochieblad” :

   

             De offer bij een begrafenis in de parochies Battel-Heffen-Leest-Heindonk

  “De offergang is een heel oud gebruik in de kerk. Eertijds gebeurde het bij elke eucharistieviering. De mensen brachten hun offergaven naar voren. Het waren gaven, meestal eetwaren, bestemd voor de armen en behoeftigen. Oudere mensen vertellen nog dat bij uitzonderlijke begrafenissen broden werden uitgedeeld.

  Om praktische en hygiënische redenen paste men een en ander aan doorheen de jaren. Voortaan zal in onze vier parochies de pateen niet meer gezoend worden. De priester en zijn assistent zullen de pateen of een kruis ter verering aanbieden. Met de rechterhand raakt u eerbiedig pateen of kruis aan. U knielt niet. U legt uw offergaven in het mandje en u krijgt een gedachtenisprentje. U neemt weer uw plaats in, bidt en zingt mee. Het is wel erg onbeleefd voor ons Heer, de overledene en de familie als u zich slechts komt laten zien en na de offer onmiddellijk buitengaat. U wordt tevens uitgenodigd tot de communie. Als u die dag nog een H. Mis meeviert, mag u een tweede keer communiceren”.

   

  1988 – Zaterdag 23 januari : Vevoc-Ledenfeest
  Het jaarlijks ledenfeest van Vevoc ging door in het Parochiehuis. (PB, 21/1)

   

  1988 – 28 januari : PC voor beginnelingen met B.G.J.G. Leest
  Om 20 uur in het parochiecentrum ”Het Klooster”. (PB, 28/1)

   

  1988 – Zaterdag 30 januari : Receptie SK Leest – Heropening vernieuwd lokaal.
  Van 20 tot 22 uur. (Uitnodiging voor alle leden van de voetbalclub en supportersclub van S.K. Leest)

   

  1988 – Zaterdag 30 januari : Jaarlijks schoolbal
  In de parochiezaal. (PB, 21/1)

   

  1988 – Woensdag 10 februari : Leestse gepensioneerden gingen naar Louis Verbeeck.
  In het Pastoreel Centrum van Mechelen trad de Limburgse schrijver en BV Louis Verbeeck op met : “plezierige bedenkingen rond mensen en dingen”. Begin om 14.30 uur.
  (PB, 4/2)

   

  1988 – Zaterdag 13 februari : Reuze Kinderfeest van SP-SVV-CSC
  In zaal St. Cecilia, Dorpstraat Leest vanaf 14 uur.
  Met Pipo de clown en Hokus-Pokus, een goochelaar. Nadien pannenkoeken en chocomelk.
  (Folder)

   

  1988 – Zaterdag 13 februari : Teerfeest Landelijke Gilde
  (PB, 21/11)

   

  1988 – Zondag 14 februari : K.F.St.-Cecilia gaf een concertoptreden te Battel
  Op uitnodiging van de K.F. Ons Genoegen uit Battel gaf de fanfare uit Leest een concertoptreden in de zaal ‘ons Huis’ aan de Battelse Bergen.
  (Omzendbrief van 8/2)

   

  1988 – Donderdag 18 februari : Boomplantingsactie Vlaanderen
  Te Leest en te Hombeek werden, in het kader van de groots opgezette boomplantingsactie die in het najaar ’87 was gestart, de eerste “verkennende gesprekken” gevoerd met de vertegenwoordigers van een aantal plaatselijke verenigingen en scholen. Burgemeester Joris, schepen Verlinden, jeugddienstambtenaar Redig, tevens de man achter de hele organisatie van deze boomvriendelijke actie en mevrouw Dockx van de plantsoendienst van de stad Mechelen waren aanwezig om het hele opzet te verduidelijken. De burgemeester benadrukte dat Mechelen de grootste boomplantingsactie in heel Vlaanderen opzet. Uiteindelijk doel is 76.000 bomen of 1 boom per Mechelaar. In Leest, zo werd overeengekomen met de lokale vereniging, zullen plus minus 4.000 bomen aangeplant worden aan de Kouter, meer bepaald het gebied tussen de Kerkenblokweg en de Zenne. De schoolgaande jeugd zal daarvoor de gelegenheid krijgen op vrijdag 11 maart en de Leestse bevolking op zondag 13 maart vanaf 10 uur en dit tot uitputting van de voorraad. Verenigingen konden gratis bomen bestellen per 100 exemplaren, gezinnen per 25. (Gvm, 20/2)

  Zie verder in deze Kronieken : 13 maart.

   

  1988 – Zaterdag 20 februari : ”Groot Chirobal”
  In de parochiezaal. (PB, 18/2)

  04-04-2014 om 06:37 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

                                                  1988

   

  1988 – Soldatenlichting 1988

   

  Codde Stefaan                        Van der Auwera Ronald

  Clymans Yves                         Van Camp Daniel

  Alewaters Ronald                   Soors Bart

  Andries Eric                            Tiri Koenraad

  Clerbout Daniel                      Van den Brande Johan

  Cumps Thomas                      Van den Sande Christiaan

  Cumps Christophe                  Piessens Serge

  Daelemans Frank                   De Wever Werner

  Daelemans Jan                       Van Hoof Ronald

  De Borger Ivan                       Van Meerbeeck Serge

  De Broey Alain                       Van Medegael Jan

  De Win Dirk                           Van Rompaey Jurgen

  De Win Johan                         Verbruggen Frank

  Diddens Ivan                          Verbruggen Koenraad

  Dons Stefaan                          Verbruggen Luc

  Dons Willem                          Vermeulen Arend

  De Prins Frans                       Vermeulen Jurgen

  De Schoenmaeker Daniel        Verdoodt Luc

  De Neve Hans                        Verschuren Francis

  De Nyn Christiaan                  Vertommen Luc

  Kerremans Joris                     Vloebergh Erwin

  Hellemans Bart                      Vloeberghen Eric

  Geerts Ronald                        Voet Rafaël

  Lemaire Koenraad                  Calmeyn Olivier

  Mertens Alwin                        Goovaerts Luc

  Mertens Wouter                     Roelants Thierry

  Nuytkens Johan

  Schipman Kurt

  Schipman Gunter

  Selleslagh Giovanni

  Simons Kristiaan

  Van den Brande Johan

  Van den heuvel Michel
  (‘DB’, januari ’87)

   

  1988 – Oproep van de Bareelvrienden.
  Dat jaar kregen de Leestenaars een folder in de bus afkomstig van de Supportersclub K.V. Mechelen “Bareelvrienden” waarin deze club een oproep deed om leden te werven. Hun lokaal : het gelijknamige café op Leest-Dorp.
  Lidgeld : 200 fr.
  De club organiseerde busreizen om de verplaatsingen van K.V. Mechelen bij te wonen. Op de website van Leest.be stond op 7 augustus 2003 volgende info : “SUPPORTERSCLUB K.V.M Bareelvrienden Leest.

  Activiteiten :
  -al de leden ontvangen om de maand het clubblad GEEL & ROOD.
  -verplaatsingen per autocar
  -jaarlijkse tombola
  -jaarlijks eindeseizoensfeest
  -gezellig samenzijn, enz...
  -deelname aan minivoetbaltornooi.

  Lokaal : Café in Den Bareel, Leest-Dorp 11 Leest.
  Bestuur : Willox Francois (voorz./secret./briefwisseling)
  Willox Erik (penningmeester), Strandloperslaan 7 Westende.
  Lefever Noël (feestbestuurder), Kerkhoflei 65 Mechelen.

   

  1988 – Eerste-communiecanten 1988

  Sandra Cammaerts, Ellen De Decker, Angelique Gobien, Kathleen Lamberts, Katrien Leemans, Wouter Muysoms, Daniëlle Reyntiens, Kim Roman, Martine Schelkens, Lesley Selleslagh, Griet Van Buggenhout, Wim Van Cauwenbergh, Steve Van den Bergh, Roel Van den Heuvel, Tom Van Houcke, Liesbeth Van Waeyenbergh, Katrien Verschueren, Andries Kerremans, Jasper Van der Aerschot, Wendy Genijn, Sven Segers, Lesley Selleslagh, Yves Teughels, Kristof Van Beneden, Gino Van Hoof, Anja Van Horenbeeck, Kristof Van Ransbeeck, Stefaan Verbeeck, Liesbeth Verschuren, Bart Vloebergh, Sven Mertens, Kristof Janssens, Kevin Huysmans, Marian Van Heireweghe, Marijke Casteels, Christel Coosemans, Karen en Tom Provoost.

   

  1988 – Vormelingen 1988

  Farid Baarendse, Tom Brasseur, Yves De Prins, Tom De Rooster, Geert Gobien, Geert Leemans, Jonnhy Liekens, Elke Mertens, Letje Mertens, Veerle Nuytkens, Dieter Salden, Steven Solie, Serge Spoelders, An Thomas, Els Van Buggenhout, Glenn Van Damme, Filip Van den Sande, Ann Van Medegael, Evy Van Praet, Vanessa Walschaers, Katleen Willemsen, David Verbruggen en Wouter Vloebergh. 

  In 1988 werden er te Leest 24 kinderen gedoopt, 18 jonge mensen traden in het huwelijk waarvan 10 huwelijken werden ingezegend in de parochiekerk. Negentien parochianen zijn in de loop van ’88 overleden. “Het Parochieblad” telde 450 postabonnementen. (Totale oplage : elke week 750.000 exemplaren)

   

  1988 – Januari : N.K.W. Kind en Gezin
  “Vanaf januari 1988 wordt de raadpleging voor het jonge kind verschoven van de 3de woensdag naar de 3de donderdag van de maand van 14 tot 16 uur. De raadpleging blijft doorgaan in het parochiecentrum, ‘Klooster’, Dorpstraat 10 te Leest.
  Sociaal verpleegster : Bea Rits-De Boe.” (“Parochieblad”, 31/12/87)

   

  1988 - 14 januari – Parochieblad : Als men gaat trouwen
  “Ga je ongeveer 6 maanden te voren naar de pastoor van de kerk waar je gaat trouwen. Dat is zeker niet te vroeg als men bedenkt dat men vaak een jaar op voorhand een feestzaal vastlegt. De dag en het uur worden ingeschreven. Men brengt het trouwboekje van de ouders mee. Een afspraak wordt gemaakt met het onthaalcentrum van de dekenij, waar de formulieren worden ingevuld. Daar zal men ook de voorbereidingen bespreken. Achteraf komt men nog naar de pastorie om alle documenten te tekenen en de viering zelf voor te bereiden.”

  02-04-2014 om 18:01 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!