NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  10-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1983 – 1 januari : In het kader van het Sigmaplan zijn de laatste werken uitgevoerd aan

              de Zennedijken tussen Hombeek en Leest. Er zijn nu prachtige fiets- en

              wandelpaden op de dijken aangelegd. (KH)

   

  1983 – 6 januari – De Mechelse Week :

   

              Jeugdvoetbal – V.V.Leest bouwt aan zijn toekomst

  “Wanneer men in het Mechelse spreekt van V.V. Leest, dan denkt praktisch iedereen onmiddellijk aan een club met een overvloed aan gekochte spelers.
  Toch wordt er, zoals bleek uit een gesprek dat we hadden met voorzitter Gust Emmeregs, wel degelijk aan een intense jeugdwerking gedaan.

  De huidige Leestse voetbalploeg begon in officiële competitie in het seizoen ’74-‘75.

  Men startte toen ook met kadetten en scholieren.
  Deze jongeren werden getraind door Sylvain Teughels en enkele maanden later ook door Neel Schoeters.

  Enkele jaren nadien richtte men tevens een junioresploeg en een miniemenploeg op en tot slot werd deze reeks in het seizoen ’79-’80 nog aangevuld met een pre-miniemenelftal.
  Uiteraard kwam er ook een uitbreiding van het trainersbestand met Marc Spoelders en Frans Fierens. In Leest is men deze trainers van het eerste uur trouwens zeer dankbaar vermits zij zich praktisch volledig belangloos hebben ingezet voor de Leestse jeugd met een aanstekelijk werkend enthousiasme.

  De huidige trainers van de jeugdploegen zijn F. Neefs, F. Pepermans en H. Cauwenbergh (foto). Alle drie deze personen zijn oud-spelers van V.V.Leest, die tijdens hun actieve carrière als speler bewezen een gedegen technische voetbalkennis te bezitten.

  Deze trainers krijgen weliswaar een vergoeding voor hun activiteiten, maar het dient beklemtoond te worden dat dit niet meer is dan een vergoeding voor hun onkosten.

  Op dit ogenblik beschikt men over een twintigtal pre-miniemen en miniemen, ongeveer vijftien kadetten en een twintigtal juniores.

  Een scholierenploeg kon dit jaar niet worden ingeschreven bij gebrek aan voldoende spelers. Al deze ploegen komen uit in de officiële jeugdcompetities van de KBVB.

  De miniemen bekleden momenteel de 1ste plaats in hun reeks, preminiemen en kadetten de 3de en de juniores tenslotte bekleden de 7de plaats.

  Men kan dus zeer zeker spreken van meer dan behoorlijke resultaten.
  Toch beschouwt men die uitslagen niet als een doel op zich.
  Uiteraard zijn deze belangrijk als aanmoediging voor spelers en trainer, maar uiteindelijk is het de bedoeling om beloftevolle elementen te kneden en te vervolmaken zodat zij na verloop van tijd als versterking in het eerste elftal kunnen gedropt worden.

  Hierdoor komen we op een enigszins delikaat punt. Zoals we bij de aanhef van dit artikel reeds lieten doorschemeren, spelen er momenteel bitter weinig eigen spelers in het 1ste elftal. Enkel Ludo Goossens kan als een typisch resultaat van de eigen jeugdwerking worden beschouwd. Men kan zich dan ook afvragen wat tot nog toe het nut is geweest van zeven jaren jeugdbeleid, vermits de doorstroming naar het 1ste elftal er blijkbaar niet schijnt te zijn.

  Geconfronteerd met deze vraag, gaf Gust Emmeregs volmondig toe dat het 1ste elftal op dit moment veeleer lijkt op een vreemdelingenlegioen. Toch moet men dit volgens Gust begrijpen in het licht van de opvattingen die leven bij de club.

  V.V.Leest, dat uitkomt in 2de provinciale, is duidelijk een ploeg met ambitie.

  Na de promovering, vorig seizoen, was men dan ook de mening toegedaan dat er versterking van buiten uit moest komen. Immers, om in de harde competitie in 2de provinciale aan bod te komen moet men kunnen steunen op spelers met een rijke ervaring (vandaar ook de aanwerving van spelers als Selleslagh en Schöning).

  Dit wil echter niet zeggen dat de jeugd volledig buiten spel wordt gezet.

  Immers, men beschikt wel degelijk over beloftevolle jongeren zoals Wilfried Piscador (dit jaar geremd door een arbeidsongeval), G. De Prins, J. Coeckelberg, B. Hellemans, P. Huys en nog enkele anderen. Men meent echter dat zij voorlopig nog iets te licht uitvallen om met enige kans op succes als titularis te worden opgesteld in het eerste elftal.

  Deze jongeren zullen dus enige jaren geduld moeten oefenen maar men hoopt ten stelligste binnen afzienbare tijd een ploeg te kunnen vormen die in hoofdzaak is samengesteld uit spelers die de eigen jeugdreeksen hebben doorlopen.

  Uiteraard veroorzaakt een en ander soms misnoegdheid bij een beloftevol element, dat zich gebarreerd voelt door de aankoop van een bepaalde speler.
  De Leestse voorzitter geeft dan ook de raad aan alle jeugdvoetballers voeldoende wilskracht en doorzettingsvermogen te tonen, en zich niet te laten ontmoedigen, vermits men zeer zeker van plan is de eigen jongeren kansen te geven.

  Op organisatorisch vlak dient eerst en vooral opgemerkt te worden dat bij Leest, dit in tegenstelling tot vele andere ploegen, geen jeugdbestuur werkzaam is.
  Alle activiteiten worden geleid door het hoofdbestuur.
  De reden hiervoor is dat men bij de stichting van de club enigszins bevreesd was voor dergelijke splitsing omdat dit vrij gemakkelijk kan leiden tot nutteloze discussies waardoor er veeleer tegenwerking in plaats van samenwerking zou ontstaan.

  Verder dient elke jeugdspeler bij aanvang van het seizoen een lidgeld te betalen van 50 frank. In ruil hiervoor hebben zij gratis toegang tot de thuiswedstrijden van alle Leestse ploegen. Ook krijgt elke aangesloten speler een volledige uitrusting ter beschikking en geeft de club ook een reductie bij de aankoop van voetbalschoenen.

  Naast alle activiteiten op voetbalgebied, probeert men ook door andere organisaties de banden met de club te versterken.

  Bovenaan deze activiteiten staat voorzeker het jaarlijks kerstfeest, waar aan alle jeugdspelers en ouders een kerstdiner wordt aangeboden. Voor de voetballers is dit zelfs volledig gratis.
  Tevens ontvangt iedere speler een geschenk van de club.

  Tot slot nog een woordje over de publieke belangstelling. Zeer tot genoegen van de Leestse bestuurders stelt men vast dat de jeugdploegen vrij veel toeschouwers aantrekken, vooral dan wat betreft miniemen en kadetten.

  Zoals dus blijkt wordt er in Leest heel wat aandacht besteed aan de jeugd en wanneer men verder blijft werken met hetzelfde enthousiasme, zal ook de doorstroming naar het 1ste elftal, het uiteindelijke doel van de jeugdpolitiek bij elke club, niet langer een wens blijven.

            E.L.”

   

  1983 – Vrijdag 7 januari : Viering V.Z.W. Uilenspiegel (Verloren Maandag)

              vanaf 19 uur ten huize  ’t Seel bij Tony Baarendse, Juniorslaan 114

              Worstenbrood en appelbollen.

              Inschrijvingen bij Karel Mertens, Tony Baarendse of Toon Sneyers.

   

  1983 – 8 januari : Zangertjes van de Vrije Basis- en Kleuterschool op stratentocht.

              De ‘sterzangertjes’ van de Vrije Basis- en Kleuterschool haalden 20.000 fr. op.

              (Schoolkrant)

   

  “Het zingen van kinderen van deur tot deur is een mooie traditie. Oorspronkelijk was het geld dat dan opgehaald werd voor de missies. Stilaan ging dit laatste verloren en nu is dit ‘Driekoningen zingen’ een eigen winstgevend spel geworden.

  Onze school, die een katholieke opvoedingsgemeenschap is, wil de kinderen opnieuw motiveren het geld dat zij krijgen te geven aan minder fortuinlijke kinderen.

  Het P.M.K. (pauselijk missiewerk voor kinderen) lanceerde een actie : opdat alle kinderen in vrede mogen leven. Wij steunen dit prachtig initiatief.

  Daarom zullen op zaterdag 8 januari e.k. kinderen van onze school in groep bij U aanbellen en zingen. Er komt slechts één groep bij U aanbellen en zingen. Er komt slechts één groep met één offerdoos met een duidelijk kenteken P.M.K.

  Onnodig deze week muntjes te verzamelen om de kinderen te geven, het mag ditmaal een bankbiljet zijn. Onze kinderen en heel veel andere kinderen zullen er U zeer dankbaar om zijn.

  Aansluitend op deze actie is er een eucharistieviering in de kerk om 19u15, waar al het opgehaalde geld zal geofferd worden en waarop wij U vriendelijk uitnodigen.
  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

       Het schoolcomité en de leerkrachten.”

  (Folder)

   

  Foto’s :

  -Harry Cauwenbergh één van de jeugdtrainers van V.V. Leest.

  -Een groepje leerlingen van de Vrije Kleuter- en Basisschool tijdens hun ronde in de Hertstraat.

  10-03-2013 om 13:42 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1983 – LEDEN VAN DE KERKFABRIEK LEEST 1983

  Van links naar rechts : Juul De Smet, Modest Van Steenwinkel, Mevrouw Lamberts,

  Pastoor Lornoy, Juul Geens en Fons Verbruggen.

   

  1983 – Januarinummer ‘De Band’ Leestenaars treden zo uit de oude doos.

   

  In deze rubriek van Meester Stan Huysmans publiceerde hij opstellen van zijn oud-leerlingen.

  In januari was dit Een walvis te Mechelen’ van Achiel De Nijn die dit neerpende op 25 november 1952 :

   

  “We vertrokken donderdagmorgen om negen. Ge kunt wel begrijpen wat een vreugde er was aan de autobus, iedereen wilde voor een raampje zitten. Op de duur geraakte ik ook binnen en nam plaats voor een raam.

  Eindelijk vertrokken we. Doch het duurde niet lang of we waren reeds te Mechelen. We zetten ons in rij en gingen naar de plaats waar het reuzedier lag. Iedereen zette grote ogen op, een man gaf door een luidspreker uitleg over die walvis : Mevrouw HOROY.

  Het dier woog zo zwaar als 80 tot 100 ossen, t.t.z. 60.000 kg en had een lengte van 23 m, een omtrek van 25 m en een hart dat 310 kg woog. Er hingen plaatjes te lezen waarop zoal het belangrijkste opstond. Dit reusachtig dier had een 6 m lange muil en een tong van 1.800 kg. Ik kocht een boekje over de beschrijving van die walvis. Zulk dier is bij zijn geboorte 6 m en weegt al 1.800 kg. Het dier wordt per dag 4 cm  langer en weegt 100 kg per dag zwaarder. Mevrouw Horoy werd aan de Noorse kust Horoy gevangen door Deense zeelieden.

  Ik zag tegenover zo’n reuzedier van 60 ton een dwergspitsmuis van 3 gram. Ja, dat was geen klein verschil.

  Van de walvis gingen we naar de O.L.Vrouwkerk van Hanswijk, waar we verschillende meesterstukken zagen van grote meesters in het schilderen en beeldhouwen. We brachten ook een bezoek aan het miraculeluze beeld van O.L.V.

  Vandaar gingen we naar de hoofdkerk van ons bisdom, de kerk van St. Rombouts, waarvan we de gekleurde glasramen bewonderden, uit het leven van kardinaal Mercier en van enkele heiligen. Ook het praalgraf van kardinaal Mercier hebben we bezocht.

  Van die kerk gingen we naar het gerechtshof. Dit gebouw was vroeger één van de paleizen van Margaretha  van Oostenrijk en de verblijfplaats van Keizer Karel tot hij 15 jaar oud was en meerderjarig en keizer werd. Dit paleis is gebouwd in Renaissance-stijl. We gingen ook binnen eens zien. Daarna reden we naar huis.

  Echt, het was wel een schoon en leerrijk uitstapje.”

   

  Als extraatje voegde meester Huysmans er nog wat persoonlijke zaken van de auteur aan toe :

  De schrijver DE NIJN ACHIEL A.J. :

  -tijdens het schooljaar 1952-53 leerling in het zevende leerjaar.

  -geboren te Mechelen op 11 januari 1941.

  -zoon van De Nijn Frans en Selleslagh Maria Clemence, Dorpstraat 41.

  -draaier (metaal), gehuwd met Seymens Rozette (Westerlo) en wonende Vinkstraat 45

  -twee kinderen.

  -hobby’s : fietsen, voetbal, alternatieve energie experimenten.

  Waren zijn medeleerlingen in het 7de leerjaar : Boey Frans, De Kock Frans, Emmeregs August, Jacobs Edmond, Lauwers Roger, Leemans Rene, Somers Marcel, Verschuren Henri (+).

  Ook deze leerlingen hebben toen, ieder naar zijn eigen aard, smaak, vlijt en kunnen een verslag gemaakt over : ‘Een walvis te Mechelen’.

  Gelukkige tijd van toen !  

   

  Nog een woordje over de walvis, door Achiel De Nijn ‘Mevrouw Horoy’ genoemd. Het betrof hier een Balaenoptera Physalus, een gewone vinvis die tot de suborde van de baleinwalvissen behoort. Het zoogdier werd op 18 september 1951 gevangen bij Kaap Haroy, Lofodden, aan de Noorse kust. Na verwijdering van de ingewanden werd het kadaver ingespoten met duizenden liters formaline, teneinde bederf tegen te gaan.  De vinvis deed zijn ronde door Nederland, toevallig simultaan met een kleiner exemplaar ‘Jonas’ genaamd, dat op 11 september opgevist was, eveneens door Noorse vissers. ‘Mevrouw Horoy’ ging van Amsterdam naar Den Haag, Leiden, Utrecht en Gouda waarna België, waaronder Mechelen, werd aangedaan.

  (‘Tentoonstelling van de walvis ‘Jonas’ oktober ’52 te Rotterdam’, door dr. A.B.Van Deinse)

   

  06-03-2013 om 18:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Heffen :  inhuldiging van Burgemeester

  Ramaekers in 1983 (enkel jaartal bekend)

   

   

  1983 -                             Inhuldiging burgemeester Ramaekers te Heffen

  De vlaggendrager in het midden is een Leestenaar : Herman Verhoeven (°Leest 18 juni 1942, +Mechelen 27 februari 2002)

   

  1983 – Het bestuur van de Kon. Fanf. St.-Cecilia werd uitgebreid. “De organisatie werd zo groot en dan moet er wel ‘personeel’ aangenomen worden. In onze vereniging gaat het dus nog beter dan in vele andere bedrijven ! De administratieve secretaris wordt Johan VANDEPUTTE, Vinkstraat 58 te Leest.

  Hij zal zich bezighouden met de registratie van de muzikanten en de leden (ledenlijsten, ledenbeweging,…), met de correspondentie i.v.m. optredens, met het bijhouden van de planning van de optredens en de organisaties, het aanleggen van een archief met krantenknipsels, verslagen,…” (‘Van Toeters en Trompetten’, december 1982)

   

  1983 – SOLDATENLICHTING 1983

   

  1. BAARENDSE Dirk J.J., Juniorslaan 118

  2. BRUGGHEMANS Herman P.P., Alemstraat 15.

  3. BRUSSELMANS Daniel V.R.J., Kouter 27.

  4. CODDE Constant L.G. Vinkstraat 11.

  5. CRUYPELANTS Gerit K.J., Blaasveldstraat 18A.

  6. D’HOLLANDER Willy F.V.C., Winkelstraat 10.
  7. DE LAET Gerard O.V., Scheerstraat 22.

  8. DE LAET Johan C.M., Kouter 146.

  9.DE LAET Johannes F., Scheerstraat 22.

  10. DE LEEUW Gino J., Cecilialaan 7.

  11. DORMAELS Erik M.M., Kerkenblokweg 2.

  12. DORMAELS Wim A.R., Kerkenblokweg 2.

  13. DE PRINS Dirk J.J., Kleine Heide 21.

  14. DE PRINS Frank I., Kleine Heide 27.

  15. DE PRINS Marc H., Kleine Heide 25.

  16. DE REYS Edwin L., Kapellebaan 66.

  17. DE REYS Marc M., Kapellebaan 66.

  18. DE SMET Bartholomeus V.E., Bist 4.

  19. DE SMET Dirk, Bist 3.

  20. DE SMET Eddy J.M., Bist 9.

  21. DE WIN Dirk P.P., Dorpsstraat 62.

  22. DE WIN Marc M., Scheerstraat 26.

  23. DE WIT Diederik F.M., Juniorslaan 124.

  24. DUYSBURGH Joost G.A., Juniorslaan 96.

  25. FIERENS Daniël, Scheerstraat 9.

  26. GOBIEN Marc G.L., Juniorslaan 90.

  27. HUYBRECHTS Patrick F.J., Dorpsstraat 58.

  28. KEULEMANS Luc J.M., Cecilialaan 6.

  29. KEULEMANS Marc M.E.J., Cecilialaan 6.
  30. LAUWENS Bartholomeus J.F., Dorpsstraat 40.
  31. LAUWERS Hans J.V., Kouter 94.

  32. NUYTKENS Luc F.J., Dorpsstraat 44.

  33. PEETERS Dirk F.C., Winkelstraat 11.
  34. PEETERS Luc F.B., Winkelstraat 11.

  35. SCHAERLAECKENS William F.C., Juniorslaan 25.

  36. SLACHMUYLDERS Guy A.E., Kapellebaan 30.

  37. VAN DEN BRANDE Steven F.J., Vinkstraat 47.

  38. VERBRUGGEN Jan M.E., Tisseltbaan 20.

  39. VERSCHUREN Rudolf, Kerkenblokweg 9.

  40. VLOEBERGH Erwin M.A., Winkelstraat 28.
  41. VLOEBERGHEN Eduard L.J., Lindelaan 4.

  42. VLOEBERGHEN Marc S.E., Lindelaan 4.

  (DB,december 1981)

   

  06-03-2013 om 16:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

                                                             1983

   

  Dat jaar stuitten we in het ‘Heimatblad’ van Leest, ‘De Band’, op prachtig proza dat niet altijd chronologisch kan geplaatst worden, maar de bijdragen van Frans Teughels, Guido Hellemans, Toon Lamberts e.a. zijn te mooi om ze niet in deze Kronieken te publiceren.

  Zo vormden de opstelletjes van enkele van zijn vroegere leerlingen voor meester Huysmans  een aanleiding om zijn ex-pupillen op te zoeken en zijn bevindingen neer te pennen in zijn rubriek ‘Leestenaars treden zo uit de oude doos’. Ook dit wordt integraal weergegeven.

  Ik heb al deze gegevens geplaatst onder de datum van publicatie.

  Vanaf dit jaar heb ik ook enkele brieven, gepubliceerd in het Milac-blad, van Leestse soldaat-miliciens weerhouden. Dit om de hedendaagse jeugd een idee te geven van wat de dienstplicht inhield en hoe de jongeren er toen tegenaan keken.

  Tot 1909 bestond het Belgisch Leger uit vrijwilligers en lotelingen, de conscriptie. In 1909 werd de dienstplicht voor één zoon per gezin ingevoerd, op 30 augustus 1913 de algemene dienstplicht.

  Na de Tweede Wereldoorlog vervulden vele dienstplichtigen hun legerdienst bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland. Om de dienstplichtige soldaten te ondersteunen had onder andere de Katholieke beweging het sociaal netwerk ‘Milac’ uitgebouwd.

  Vanaf 1963 konden gewetensbezwaarden een burgerdienst vervullen.

  In 1994 werd de dienstplicht onder minister Leo DELCROIX opgeschort en werden er geen dienstplichtigen meer opgeroepen. Op 5 februari 1995 zwaaiden de laatste dienstplichtigen af.

  06-03-2013 om 10:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!