NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  27-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – 29 november : Roger Mergeay nieuwe trainer V.V. Leest
  Roger Mergeay, ex-speler van KV Mechelen, werd aan de spelersgroep van VV voorgesteld als nieuwe trainer. Hij volgde in die hoedanigheid Guido Slachmuylders en Franky Heremans op. Mergeay was bij het begin van het seizoen nog actief te Oudenaarde en trainde voorheen reeds Herentals en Lede.

   

  1988 – 1 december – Parochieblad : Ziekenzalving
  “Onze kardinaal schrijft hierover het volgende : ‘Dringend moet de ziekenzalving uit de doodsfeer worden gehaald en opnieuw tot een zalving van zieken worden’. De zaken zitten vastgeroest in heel wat hoofden : ‘Wie bedient wordt gaat dood’, denken heel veel mensen. Een mentaliteitswijziging is dus onmisbaar; bij mensen, naastbestaanden, de zieke zelf. De ziekenzalving moet veel vroeger toegediend worden dan totnogtoe gebeurt in onze streken. Het zou normaal moeten zijn dat er bijna evenveel mensen die bediend werden genezen rondlopen in onze samenleving, als dat er sterven. Ook gezamenlijke ziekenzalvingen kunnen hier veel goed doen. Daar komt heel goed tot uiting hoe de zalving uitdrukking is van de bezorgdheid van de hele christelijke gemeenschap om haar zieke leden. De kramp waarin dit sacrament vastzit wordt op die wijze wellicht het best doorbroken.”

   

  1988 – Zaterdag 3 december : Sint-Niklaasronde
  Zoals elk jaar deed de KWB-Sint ook nu weer zijn ronde in Leest. ’s Morgens bezocht hij de Larestraat, gevolgd door de Kouter, Dorp, Molenstraat, een gedeelte van de Vinkstraat, de aanpalende “vogelstraten” en Ten Moortele. In de namiddag de Dorpsstraat, Tisseltbaan, Elleboogstraat, Winkelstraat, Tiendeschuurstraat, Juniorslaan, Grote en Kleine Heide en Alemstraat. (PB, 1/12)

   

  1988 – Zaterdag 3 en zondag 4 december : 9de Hobby-Tentoonstelling CSC Leest
  Met openingsrede door burgemeester G. Joris en muzikale omlijsting van de fanfare ‘De Werker’ uit Kapelle-op-den-Bos.

  Standhouders :
  Prentkaarten : Marcel Aerts.
  Kunstfoto’s : Patrick Keremans.
  Cactussen : André Machiels.
  Turnen : Gilbert Vercammen.
  Kaarsen : Noël Rombouts.
  Postzegels : kring A. Spinoy.
  Glaskunst : Patricia Straetmans.
  Prentkaarten : Edwin Urbansky.
  Hoeden, kant : S.T.I.M. sociale promotie.
  (Folder)

   

  1988 – Zondag 11 december : Toeristische rondrit per autocar en met gids door Brussel
  Organisatie : Davidsfonds Leest i.s.m. B.G.J.G.
  Prijs : leden : 150 fr, niet-leden 200 fr. (Folder)

   

  1988 – Zondag 11 december : K.F. St.-Cecilia – Kinderfeest
  Vanaf 15 uur in lokaal ‘Piessens’ voor de kinderen van muzikanten en ereleden vanaf 2 tot en met 11 jaar.
  Dit jaar stond een grote playbackwedstrijd op het programma.
  Inschrijven kon bij Kamiel Verschueren, Dorpstraat 24 Leest.
  (Omzendbrief van de fanfare) 

  “Het kerstfeest vormde het traditionele sluitstuk van het werkjaar. Al onze jongeren beneden de 12 jaar werden ook nu weer bedacht met een aangepast geschenk en het dient gezegd dat onze fanfare dit jaar een extra inspanning had geleverd. Dank zij onze leveranciers van “ ’t Krantje” waren de geschenken dit jaar van uitzonderlijke kwaliteit waarvoor uiteraard onze grootste dank.

  Wat de animatie betrof, werd er voor het eerst een beroep gedaan op een goochelaar, wiens kunstjes tijdens, maar ook na zijn show bij iedereen in de smaak vielen.

  Ook de play-backkandidaten deden hun duit in het zakje. Bij deze gelegenheid feliciteren wij iedere deelnemer voor zijn creativiteit. Onze jongste muzikanten lieten zich van hun beste zijde horen en bewezen hiermee dat de toekomst van onze fanfare verzekerd is.
  Na het avondmaal, met de belegde broodjes en de koffiekoeken, was dan ook iedere aanwezige opgetogen over deze aangename namiddag.”
  (“Toeters en Trompetten”, jaargang 8, nr.2) 

  De redactie van de periodiek van de fanfare bestond uit :
  -Diane Lammens : typen + agenda + redactrice.
  -Vera Van Medegael : redactrice.
  -Freddy Walschaers : redacteur.
  -Jozef Lauwers : redacteur.
  -Yves De Wit : redacteur.
  -Bart Lauwens : lay-out + tekstuele bijdrage.

   

  1988 – Maandag 12 december : Veiligheid eerst.
  Onder dit thema wou B.G.J.G afdeling Leest samen met andere Leestse verenigingen zoeken naar voorstellen en oplossingen voor meer veiligheid in het dorp.
  Locatie : parochiecentrum “Het Klooster” om 20 uur 15. (“PB”, 8/12)    

   

  1988 – 14 december – Het Nieuwsblad :

   

             Voorzitter V.V. Leest uit al zijn functies ontheven.
  “Voorzitter Gust Emmeregs van vierdeklasser VV Leest is tot het einde van dit jaar uit al zijn functies ontheven en moet een boete van 3.000 frank betalen omdat hij niet kwam opdagen voor de groene tafel. Hij diende zich daar te verantwoorden voor het onder druk zetten van een scheidsrechter enkele weken geleden. Voorlopig mag hij de wedstrijden van zijn club enkel vanuit de tribune volgen. (JMM)”

   

  1988 – Zaterdag 17 december : Super Kerst Kaartavond Sportcentrum Leest
  Prijzenpot : 150.000 frank, met als hoofdprijzen : 15.000 en 10.000 fr.
  Inleg : 250 fr. (Folder)

   

  1988 – Zondag 18 december : Kerstfeest KVG-Zennevallei
  Om 14.00 uur in het parochiecentrum van Hombeek.
  Kostprijs : volwassenen 250 fr., kinderen tot 10 jaar 150 fr. (Folder)

   

  1988 – Maandag 26 december : Leestse Zaalcup – Wisselbeker Vic De Maeyer
  In het Sportcentrum Leest. Sponsors : Tony Dons (Argenta) en Café “Bij Fikke”.
  Tien zaalvoetbalploegen namen deel.

   

  1988 – 29 december - Parochieblad : Overzicht 1988 met korte bedenkingen
  “In het voorbije jaar werden er 24 kinderen gedoopt. De plaats van het doopsel is de parochiekerk van de ouders. Tijdig afspreken van dag en uur is dan ook gewenst.

  24 jongens en meisjes werden gevormd. De voorbereiding en catechese zijn nog steeds twee jaar. Ook de deelname aan de wekelijkse eucharistieviering.

  18 jonge mensen traden in het huwelijk, waarvan 10 huwelijken werden ingezegend in onze parochiekerk. Wij vragen aan de verloofden dat zij minstens drie maanden op voorhand zich zouden melden. Eerst de jongen bij de pastoor van zijn parochie en daarna samen bij de parochiepriester, die het huwelijk zal inzegenen.

  19 parochianen zijn in de loop van het jaar overleden. De families, die in rouw waren zijn U allen dankbaar voor de talrijke aanwezigheid tijdens de uitvaartmis. Mensen zijn aan elkaar gegeven om mekaar te dragen over de dode punten van het leven. Blijven wij vooral trouw aan deze aloude traditie in ons dorp.

  Wij hebben 450 postabonnementen van het parochieblad. Elke week ontvangen 450 gezinnen het ‘Goede Zaad’, zoals het vroeger werd genoemd. Wij bevelen naast de parochiebladzijde ook de binnenkant te lezen van het blad. Elke week verschijnt het op een oplage van 750.000 exemplaren in ons Vlaamse land.

  Talrijk zijn de activiteiten van onze plaatselijke verenigingen. Een volgehouden en belangloze inzet van de bestuursleden is de basis van hun lukken. Wij zijn er U allen dankbaar voor.

  Speciaal gaat onze dank naar de velen die regelmatig onze kerkelijke diensten en parochiekerk verzorgen. Op het eind van het jaar zeggen wij U allen dank ook oprecht : dank jewel !”

   

   

  27-04-2014 om 18:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – Donderdag 24 november :

   

                                     Stichting Wandelclub De Slak

  In café ‘Den Bareel’ Leest-Dorp vond de geboorte plaats van de Leestse wandelclub ‘De Slak’.

  Aanwezigen op die stichtingsvergadering waren Paul Van Roy, Ludo De Laet, Paul Lefever, Wilfried Lefever, Jef Van Loon, Walter Lefever, Mark Lefever, Els De Backer, Rudi Van Nieuwenhyze en Ferdinand ‘Ferre’ Van der Hasselt. Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter.

  In 1989 sloot de club officieel aan bij de Vlaamse Wandel Jogging en Loop Liga onder het nummer 225.

  De club onstond in de schoot van de Bornemse Dodentocht, waarbij enkele Leestenaars die al jaren de 100 km meeliepen, de idee opperden om zelf met een wandelclub te starten. De naam werd ontleend aan de wat denigererende opmerkingen van snellere stappers naar hun tragere collegas : “Vooruit gasten, jullie zijn precies een bende slakken !”  

  De eerste wandeltocht die ‘De Slak’ in ’89 organiseerde was goed voor 514 wandelaars en dit zonder al te veel publiciteit. Tegelijkertijd verschenen de Leestenaars op vele wandeltochten en konden er wisselbekerpunten verdienen, zodat hun eigen wandeltocht van het tweede jaar in de gids verscheen en meetelde voor de wisselbeker van de Vlaamse federaties.
  1990 betekende dan ook een doorbraak met 1.500 deelnemers. In ’93 vierde de Leestse wandelcub haar eerste Lustrum en niettegenstaande de barre weersomstandigheden noteerde men 1.507 deelnemers.
  In 1995 vertrokken er 2.864 wandelaars aan de Leestse omnihal en in het jaar 2001 noteerde men in de Dodentocht de deelname van 75 slakken.

  Jaarlijks organiseert de wandelvereniging twee tochten : de Slakkengang op de vooravond van O.H.H. en de Zennetochten op de zondag na 21 juli en vanaf het ontstaan ook tweemaal ’s jaars een bus- of treinuitstap. 

  In november 2003 telde de club 132 leden. Het lidgeld bedroeg dat jaar 6 euro per volwassene en 1,2 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar. Hiervoor kreeg men : een wandelboekje + marching, een verzekering tijdens de wandeling, sterk gereduceerde prijzen tijdens de tweejaarlijkse groepsuitstappen, een jaarlijks ledenfeest in februari en het driemaandelijkse clubblad met allerlei info plus een wandelkalender.
  Het bestuur was toen als volgt samengesteld : Voorzitter Ferre Van der Hasselt (Kattestraat 31, Hombeek), Secretaris : Paul Lefever (Moerstraat 21 Hombeek).Bestuursleden : Paul Van Roy, Jozef Van Loon, Willem Van Linden, Mia Van Loon en Marina Selleslagh.

  Intussen groeide de vereniging uit tot een club met reputatie in wandelkringen. Zo organiseerde ‘De Slak’ reeds tweemaal de Antwerpse Provinciale Wandeldag en was in 2011 medeorganisator van de Nationale Wandeldag te Mechelen.
  (GvA, 26/7/93, 25/7/94, 24/7/95 Website van de vereniging van 8/8/2003, 10/10/2010) 

  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan gaf de wandelclub in juni 2013 een ‘Gedichtenbundeltje voor wandelaars’ uit met werk van Guido Hellemans en foto’s van Paul Van Roy. Het voorwoord was van Jef Van Loon :

  ‘Beste wandelaar, van het heilzame effect van de wandelsport moeten we u, als wandelaar, zeker niet meer overtuigen. Het is zeker ook een van de drijfveren waardoor onze club al 25 jaar bestaat.

  Naast het gezonde, sportieve en recreatieve aspect kan wandelen ook ‘rust’ betekenen. Mijmerend tussen de velden op stap zijn, dromend langs de waterkant, genietend in de bossen, of zomaar ergens onderweg het landschap bewonderen.

  Poëzie sluit hier nauw bij aan en verwoordt vaak wat we op onze tocht ervaren.

  We hebben onze aandenkens aan de voorbije Zennetochten gebundeld tot een leuk boekje vol wandelpoëzie en bieden het jullie ter gelegenheid van onze 25e verjaardag graag aan.

  Zomaar, om na een tocht nog even na te genieten, of om vol verwachting vooruit te blikken naar een volgende. Maar vooral om jullie van onze kant, nog vele aangename wandelervaringen toe te wensen.
       Wandelclub De Slak Leest juli 2013.”

   

  Een bloemlezing van de gedichten van Guido Hellemans :

   

  “Wadelaarsgeluk
  Waar slakken kruipen langs de weg
  Waar vogels zingen in mijn ziel
  Waar paarden
  Zwetend trekken aan de eg
  Daar wordt de wandelaar…week, subtiel.” 

  “Wandelaar, kind
  omarmd door de wind,
  geleid aan een hand,
  vriend van het land,
  gelokt altijd voort
  door een lied dat je hoort…
  Hoe verder van huis,
  hoe dichter je thuis.” 

  “Wandelen over Leestse wegen,
  zoekend naar een evenwicht.
  Misschien kom je daar de zon wel tegen,
  In ‘Leest geweest”, een nieuw gezicht !” 

  “Ploeteraars
  door zon en regen.
  Vederlichte sporentrekkers
  in het zand.
  Domweg gelukkig
  als vinders van zichzelf.
  Uw slijmerig slakkenspoor
  afdruk na zoveel jaren-
  heeft prent geslagen
  in ons Leests heelal.”    

  In 2013 telde de club ongeveer 150 actieve leden en dat aantal nam gestaag toe.

  De huidige bestuursploeg bestaat uit : Voorzitter : Paul Van Roy, verantwoordelijke secretariaat : Ingrid Van Laer, penningmeester : Jef Van Loon, parcourmeester : Paul Lefever, catering : Mia Van Loon, clubkledij : Marina Selleslagh, clubblad-website : Jos Coeckelbergh.
  De club ressorteert onder Aktivia onder het clubnummer 225.
  Het clublokaal is café ‘In Den Bareel’ Leest-Dorp. (Info : Website De Slak april 2014)

   

  Foto’s :
  -De memorabele eerste vergadering van 24 november 1988 in “Den Bareel” bij De Laet.
  Bovenaan van l. naar r. : Paul Van Roy en Ludo De Laet.
  Onderaan : Paul Lefever, Wilfried Lefever, Jef Van Loon, Walter Lefever, Mark Lefever, Els De Backer (echtgenote van Walter), Rudi Van Nieuwenhuyze en voorzitter Ferdinand Van der Hasselt.
  -Medestichter en eerste voorzitter van ‘De Slak’ : Ferre Van der Hasselt. (°25/12/1949,+12/12/2012)

  24-04-2014 om 06:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – Vrijdag 11 november : Herdenking Wapenstilstand
  Met medewerking van de K.F. St.-Cecilia. Het programma van de fanfare zag er als volgt uit :
  -09.15 u. Bijeenkomst muzikanten in café ‘In den Bareel’.
  -09.45 u Vertrek naar de kerk begeleid door de fanfare.
  -10.45 u. Bloemenhulde en Serenade.
  -11.30 u. Optocht naar café ‘Op den Hoek’ met muziekbegeleiding.
  Alle muzikanten waren in uniform. (Omzendbrief K.F.St.-Cecilia van 25/10)

   

  1988 – 17 november – Parochieblad : Vrijwilligers gevraagd voor thuisoppas
  De Christelijke Mutualiteiten, Ziekenzorg, K.B.G. en de jeugddienst C.M. deden een oproep tot vrijwilligers voor het project thuisoppas : ‘Langdurige zieken, bejaarden, zullen beroep kunnen doen op dit initiatief, om hen gedurende enkele uren gezelschap te houden. Men biedt onkostenvergoeding, en een stukje begeleiding en vorming.’ (PB, 17/11)

   

  1988 – 19 november : Playbackkampioenschap te Leest (Foto’s onderaan)
  In een indrukwekkend ingerichte sporthal te Leest ging onder grote belangstelling het Belgisch kampioenschap playback en soundmix door.

  De winnaars waren :
  Play-Backshow -14 jaar : Kurt Reynders met zijn vertolking van Toon Hermans.
  +14-jarigen : Mario Vandevoorde (Stevie Wonder) en Patrick Spriet (Michael Jackson).
  In de reeks Soundmix werd Jurgen Michiels uit Balen met een liedje van Kenny Rogers kampioen. 

  “Met honderden waren ze vorige zaterdag in de Leestse sporthal samengestroomd om hun playback- of soundmixidool toe te juichen. Begin 1988 werd een Nationale Federatie voor Playback en Soundmix in het leven geroepen, die nu wettelijk het alleenrecht heeft om de titel ‘Belgisch’ te dragen. Onder supervisie van de Federatie toonden Gust Emmeregs en Jenny Schippers zich ideale exponenten om dit 1ste erkende nationaal kampioenschap een vlekkeloos verloop te laten kennen. Dit hield o.a. in dat er niet langer mocht gegoocheld worden met naturaprijzen en dat de kandidaten niet meer verplicht werden om inkomkaarten te verkopen teineinde zelf te kunnen deelnemen.

  In het Leestse Sportcentrum maakten ‘artiesten’ in glitterpakjes, verzorgde backgroundkoortjes en een aangename presentatie door Rudy Ray en Hubert Borremans er bij momenten een ambiancevolle bedoening van.

  Alle 90 finalisten -30 per reeks- ontvingen geldprijzen van minimaal 500 fr. Bij de mini-playback won Kurt Reynders 10.000 fr. met een sublieme vertolking van Toon Hermans en bij de soundmix-categorie ging Jurgen Michiel met de eerste prijs (15.000 fr.) lopen.
  Tenslotte was er nog de ‘maxi-playback’, die pas in de vroege uurtjes zijn ontknoping kende. Het duo Mario Van de Voorde en Patrick Spriet haalde hier het laken op overtuigende wijze naar zich toe met een spetterend imitiatieoptreden van Stevie Wonder en Michael Jackson. In Leest werd alvast bewezen dat bij dergelijke manifestaties beter laat dan nooit eerdere mistoestanden plaats hebben geruimd voor goed gereglementeerde shows.
  Kris B.” (‘De Streekkrant’, november 1988)

   

  1988 – 19 november : Volksdansavond van Korneel
  Om 19 uur in het parochiehuis. (PB, 17/11) 

  1988 – 19 en 20 november : Teerfeest K.F. St.-Cecilia (Foto onderaan) 

  Programma van zaterdag 19/11 :
  -14.30 u. Bijeenkomst lid herbergier Vic De Maeyer.
  -14.45 u. Stoetsgewijs optocht naar de kerk.
  -15.00 u. Eucharistieviering voor de overleden leden. Tijdens deze misviering hield zuster Annunciada een omhaling voor haar missiewerken in Guatemala. Daarna stoetsgewijze optocht naar lid Vic De Maeyer.
  -17.30 u. stipt Banket in zaal Piessens.
  Op het menu : gegarneerde gekookte forel, aspergeroomsoep, Chateau Briand met champignons en kroketten, koffie met fruittaart. Deelnameprijs v oor ereleden en dames : 750 fr.
  -21.00 Familiebal met orkest. 

  Programma van zondag 20/11 :
  -11.30 u. Biefstuk + brood + koffie in lokaal Piessens. Na 12.30 u. werden er geen biefstukken meer gebakken.
  -13.30 u. Optocht naar Leest Heide met bezoek aan de leden herbergiers onder politiebegeleiding.
  -17.00 u. stipt, Banket met op het menu : tomaten-groentensoep, kip-sla-appelmoes met aardappelbolletjes, koffie.
  Prijs biefstuk : 150 fr., prijs banket : 350 fr. 

  Muzikanten mochten beide dagen gratis deelnemen maar dienden zich te laten inschrijven. (Omzendbrief fanfare van 25/10)

   

   

  1988 – 22 november : Stichting PAROCHIEPLOEG
  “Deze ploeg startte op 22 november 1988 en vergaderde vanaf 1989 in principe elke tweede maandag van de maand op de pastorie. Op 5 januari 1989 schreef pater-pastoor K. Van Aken onder de titel : ‘Vooruitzichten 1989’ over de gewenste medewerking van allen : ‘Daarop durf ik hopen om onze parochie tot een hedendaagse dynamische gemeenschap uit te bouwen. Ook voor ons hier ter plaatse zal (…) aan parochiale structuren moeten gewerkt (worden); dit is het onvermijdelijke vooruitzicht dat één priester of pastoor beschikbaar moet worden voor twee of meer parochies. Zo zijn er enkele mensen met wie ik mag samenwerken nl. Suzanne Duysburgh-Broothaerts, Paul Peeters, Raf Selleslagh, Christiane Annaert-Van Medegael, Frank De Prins, An De Smet-Van Bremt. Om echter te komen tot een goede uitgebouwde ‘Parochiale ploeg’ zal nog wat tijd verlopen en zullen nog enkele mensen moeten ontdekt worden om het ‘Parochiaal beleid en het kerkelijk parochiaal leven’ te helpen dragen en uit te bouwen.’

  Stilaan gebeurde er wat. Zo werd ‘Ziekenzorg’ opgericht (mei 1989), een nog steeds actieve groep van een klein tiental vrijwilligers. Regelmatig worden een goede veertig zieken en/of bejaarden bezocht. Ook een liturgische werkgroep ontstond (in juni 1990) en liturgische vieringen werden wel eens door goedmenenden mee voorbereid.
  Pastoor Van Aken was overtuigd dat leken een plaats in de kerk moeten krijgen.
  (…)” (‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’, Wilfried Hellemans)

   

  1988 – 23 en 24 november : Ontspanningsnamiddagen voor de derde leeftijd
  Het stadsbestuur van Mechelen organiseerde deze namiddagen en voorzag speciale autobussen van Leest-Dorp naar de Stadsfeestzaal. Vertrek : 13.00 u, terug : 19.30 uur. Vervoerprijs : 25 fr. (Folder)

   

  Foto’s :
  -De eerste officiële playback-kampioenen van België : Mario Van de Voorde en Patrick Spriet.
  -Kurt Reynders werd winnaar in de categorie tot 14 jaar met een plabacknummer van Toon Hermans.
  -Aan de tapkast in café ‘Op den Hoek’ ter gelegenheid van het teerfeest.
  Van l. naar r. : Hubert De Borger (met snor), Frans Piessens, Marcel Van Loo, Jef Lauwers, Hendrik Kestens en Willem Lauwens.
  (Verzameling familie Lauwens-Piessens)

     22-04-2014 om 16:14 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – 5 november : Eerste pre-selectie Belgisch kampioenschap playback en soundmix
  De tweede selectie ging door op 6 november en de finale op 19 november.

   

  1988 – Zaterdag 5 november : Diamanten bruiloft (Foto’s onderaan)

  Alfons Nuytkens en Alfonsine Van de Vondel konden in stralende gezondheid hun 60ste huwelijksverjaardag vieren. Burgemeester Joris, in gezelschap van zijn echtgenote, feliciteerde het diamanten paar en overhandigde een plaquette van de stad Mechelen. Hij las ook nog een brief voor met de gelukwensen voor een goede gezondheid, blijken van sympathie en innige felicitaties vanwege koning Boudewijn en koningin Fabiola.

  De 82-jarige Alfons is een geboren Leestenaar. Alfonsine is afkomstig uit Blaasveld en is 81 jaar. Het echtpaar leerde elkaar kennen te Blaasveld op een “statiekermis” in een danstent.

  Samen hebben ze 7 kinderen, 5 zonen en 2 dochters. Er zijn reeds 17 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Alfons was meubelmaker van beroep in de Lange Penninckstraat en zijn vrouw had gedurende 10 jaar een winkeltje, was huismoeder en ging regelmatig mensen in de buurt helpen. Fons ging ook gedurende bijna 30 jaar, door weer en wind, rond met Gazet van Mechelen. Dansen is nu hun hobby, daarvoor trekken ze nog elke week naar een dancing in Zandhoven. (GvM, 7/11)

   

  1988 – 5 en 6 november : Rust Roest bracht ‘De Terugkeer van Mevrouw Fortuna’.
  In de Gemeentelijke Basisschool, Ten Moortele, 2 Leest.
  Een komedie van John Patrick, vertaald door Otto Plat en in een Regie van Guido Hellemans. 

  Personages

  Patiënten :
  Fientje:                                  Ria Verschooten
  Hannibal :                              Raf Scheers
  Florence :                              Renild Polfliet
  Mevrouw Patricia :                  Kristel Kerremans
  Mevrouw Ester P. Fortuna :     Nicole Van Gindertaelen 

  Staf :
  Chris, verpleegster :              Imelda Van der Hasselt
  Dokter Emmerling :               Marcel Verwerft 

  Indringers :
  Al (Aloysius) :                         Guy Van Aken
  Jeannie (Eveline) :                  Hilde Van Dam 

  Politieagent :
  John Thomas :                        Wim Scheers. 

  Achter de schermen
  Teksthulp :                              Christel Vinck
  Grime :                                   Vera Moernaut
  Kostuums :                              Miloe Van Stijvoort
  Bandmontage :                        Danny Illiaens
  Decorbouw :                           Raf Scheers, Frans Lamberts, Marc Windelen, o.l.v. Fik Diddens en Willy Keysers
  Belichting :                             Fik Diddens en Eric Vandenwyngaert
  Video-opname :                      Ludo Kerremans

  Regie :                                    Guido Hellemans.
  (‘Rust Roest Ontmaskerd’, G. Hellemans)

   

  Foto’s :
  -Felicitaties en zoenen van de Mechelse burgervader Joris.
  -De diamanten bruiloft van Alfons Nuytkens en Alfonsine Van de Vondel weekte heel wat belangstelling los in Leest.
  -Het plaquette van de stad Mechelen. (Foto Eddy Apers)
  -De ‘cast’ van ‘De terugkeer van mevrouw Fortuna’ : boven : Guido Hellemans, Eric Vandenwyngaert, Imelda Van der Hasselt, Jan Emmeregs, Vera Moernaut, Marcel Verwerft, Raf Scheers, Danny Illiaens, Christel Vinck, Marc Windelen.
  Midden : Hilde Van Dam, Kristel Kerremans, Renild Polfliet, Wim Scheers, Nicole Van Gindertaelen, Ria Verschooten.
  Onder : Guy Van Aken. (Foto : ‘Rust Roest Ontmaskerd’)

  21-04-2014 om 08:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – Zondag 9 oktober : Voorstelling nieuwe Herfst- en Wintercollectie
  Van Mevrouw Julie Troukens, in samenwerking met de firma “Bevers Cosmetics” die instond voor aangepaste make-up en passende bijouterie, in de zaal “Pol Piessens”, Dorpsstraat te Leest. (Folder)

   

  1988 – 12 oktober – Het Volk : Verslag preminiemen Oppuurs-VV Leest 0-4. (foto’s onderaan)

  “De thuisploeg kon slechts de eerste tien minuten de indruk wekken dat ze met de bezoekers gelijke tred zou kunnen houden. Nadat kapitein Eric Pelgrims de eerste Oppuurs-kans had naast geschoten, zorgde Leest-spits Kris Kerremans na 13 min. voor 0-1 en luidde daarmee het Leestse overwicht in. Vrijwel alle bezoekende aanvallen vertrokken bij de technisch sterke Kevin Bevers (na een jaartje Lierse terug bij Leest), die met zijn gave linker keer op keer gevaar stichtte voor het thuisdoel, en het sterke aanvalstrio Brasseur – Kerremans – Lemmens deed de rest. Gelukkig voor Oppuurs stond Joeri Van de Velde bijzonder sterk te keepen. Hij kon nochtans niet beletten dat Kris Kerremans na 20 minuten zijn tweede doelpunt maakte, na een prachtige combinatie Bevers-Brasseur.

  Vlak voor de rust werd het zelfs nog 0-3 langs Peter Brasseur. Na de rust domineerde Leest rustig verder, zonder echter zo gevaarlijk te zijn als voor de pauze.

  Oppuurs nam de laatste minuten voor zijn rekening, maar de eerreddende treffer wilde er niet in. Integendeel, in de allerlaatste minuut brak Bart Fonteyn alleen door en maakte er kalm 0-4 van.

  Een verdiende overwinning van Leest, dat na deze topper uitkijkt naar de volgende knalwedstrijd, volgende zaterdag op eigen veld tegen Mariakerke.
  H.V.D.”

  Leest : Johan Mees, Peter Van Medegael, Kurt De Greef, Bert Van den Heuvel, Benny Andries, Tim Borteel, Kevin Bevers, Bart Fonteyn, Pieter Brasseur, Kris Kerremans, Erwin Lemmens.
  Invaller : David Janssens. 

   

  1988 – Zaterdag 14 en zondag 15 oktober : Eetdagen Jong V.V. Leest
  In het chalet van VV Leest. (Folder)

   

  1988 – Zaterdag 15 oktober : Jaarlijks teerfeest K.V.G. – Zennevallei
  Om 18 uur mis in de Leestse parochiekerk, gevolgd door een aperitief om 19 uur en om 19u30 de feestmaaltijd bestaande uit zalmrolletjes, erwtensoep met korstjes, varkensgebraad met groentenkrans, ijs met fruit en koffie. (PB, 13/10)

   

  1988 – 19 oktober – Het Nieuwsblad :

   

  Al 170 kandidaten voor playback- en soundmixkampioenschap in Leest 

  Eerste wedstrijd van nationale federatie

  “MECHELEN – Op dit ogenblik hebben zich al 170 kandidaten aangemeld voor het eerste officieel Belgisch kampioenschap voor playback en soundmix, dat op 5, 6 en 19 november wordt georganiseerd in het sportcentrum van de Mechelse deelgemeente Leest, aan de Dorpstraat 67. Wie er nog bij wil zijn, kan nog steeds zijn kandidatuur indienen bij Jenny Schippers, maar dan wel snel.

  De rage van soundmix- en playbackwedstrijden was volgens de organisatoren dringend aan enige reglementering toe. Tot vorig jaar was het zo dat er haast evenveel ‘Belgische kampioenschappen’ werden georganiseerd als gewone wedstrijden. Om daar wat tegen te doen werd begin dit jaar de Nationale Federatie voor Playback- en Soundmix (NFPBSM) opgericht door de Mechelaar Robert De Smet. Het is die federatie die nu uitpakt met het enige officieel Belgisch Kampioenschap.

  Er zijn in totaal voor ruim 250.000 fr. prijzen te winnen. Voor wat playback betreft krijgen de winnaars in de categorieën onder de 14 en boven de 14 jaar elk 10.000 fr. Iedere volgende in de uitslag krijgt telkens 1.000 fr. minder. Vanaf de 11de plaats tot de laatste valt nog 500 fr. te rapen. De winnaar van de soundmixfinale krijgt 15.000 fr., iedere volgende telkens 1.000 fr. minder. Van de 16de tot de laatste plaats krijgt men 500 fr.

  De halve finales hebben plaats op zaterdag 5 en zondag 6 november. Voor elke categorie zijn 70 kandidaten toegelaten. De helft daarvan werden door leden van de NFPBSM, die wekelijks drie tot vier wedstrijden bezoeken, uitgenodigd op basis van hun regelmatige prestaties. Voor de resterende plaatsen kunnen kandidaturen worden ingediend. Inschrijven kost 150 fr. Uit de halve finales moeten uiteindelijk per categorie 30 finalisten worden geselecteerd.

  Zij kampen om de titel van Belgisch Kampioen op zaterdag 19 november, vanaf 14 u. voor de categorie onder de 14 j. Vanaf 19.30 u.boven de 14 j. en na afloop daarvan de soundmixfinale.

  De presentatie wordt verzorgd door Rudy Ray voor de Vlaamse deelnemers en door Hubert Borremans voor de Franstalige deelnemers. De samenstelling van de jury wordt tot de finaledag geheim gehouden.

  Wie als toeschouwer het kampioenschap wil meemaken kan voor kaarten terecht in Taverne Cheers, Korenmarkt Mechelen en in Taverne Samantha’s, Botermarkt eveneens te Mechelen. Kaarten voor de halve finale kosten 200 fr. (150 in voorverkoop), voor de finale 250 fr. (200 in voorverkoop).”

   

  1988 – Vrijdag 21 oktober : K.V.L.V. verzusteringsavond te Battel
  In “Ons Huis” om 20 uur. Een avond vol poëzie over de vrouw, met een natje en een droogje en wat muzikale omlijsting. Deelname in de onkosten : 300 frank.
  Inschrijven kon bij Julia Lamberts. (PB, 13/10)

   

  1988 – Vrijdag 21 oktober : GROTE KAARTAVOND K.W.B. LEEST
  In het parochiehuis, met voor 40.000 fr. aan prijzen. (PB, 20/10)

   

  1988 – Zondag 23 oktober : Pensenkermismuziekfestival
  Ten voordele van de jeugdwerking van de K.F. St.-Cecilia.
  In Zaal Piessens en met optredens van : de leerlingen, de K.F.St.-Celilia Leest, K.Fanfare ‘Ons Genoegen’ uit Battel, de K.Fanfare ‘De Vrolijke Vrienden’ Hombeek-Heike en de K.Fanfare ‘St.Hubertus uit Elewijt. (Folder)

   

  1988 – Vrijdag 28 oktober : Start Wintervergaderingen Landelijke Gilde
  In het parochiecentrum “Het Klooster”. Om 19u30 een etentje gevolgd door de vergadering met als onderwerp : “Het Testament”. Nadien kon er een kaartje gelegd worden.
  (PB, 27/10)

   

  1988 – Maandag 31 oktober : Filmnamiddag
  In de parochiezaal vertoonde de Bond Jonge en Grote Gezinnen afdeling Leest een “Jefi-film” voor de kinderen. Aanvang om 14 uur. (PB, 27/10)

   

  1988 – Maandag 31 oktober : Communie thuis
  “Met Allerheiligen en Allerzielen brengen de parochiepriesters op maandag 31 oktober de H. Communie bij oude en zieke mensen. Waar wij nog niet kwamen, vragen wij ons te willen verwittigen. Pastorie Leest, telefoon 21.78.01. Wij doen het heel graag voor U. Wij herinneren eraan dat voor oudere en zieke mensen de mogelijkheid bestaat dat familieleden de H. Communie meedragen naar huis; zo wordt hun radio- of T.V.-mis rijker, en de band met de vierende parochiegemeenschap levendiger. Vraag voor dit alles wat hulp of uitleg aan de parochiepriesters.” (PB, 20/10)

   

  1988 – 2 november – Nieuwsblad : Theo Custers speler-trainer bij S.K. Leest.

  “SK haalde uit de jongste vier wedstrijden geen enkel punt en de troon van speler-trainer Hubert Foqué was dan ook aan het wankelen. Na de match op Oevel werd Foqué door het Leestse bestuur bedankt. De nieuwe trainer werd doelman en ex-internationaal Theo Custers. Het was voor Foqué de voorgaande weken ook niet meer om uit te houden bij S.K. Leest. Er was clanvorming en de Mechelse oefenmeester wilde daar een einde aan stellen. Het kostte hem zijn kop maar hijzelf was van oordeel dat men hem niets kon verwijten. Als voornaamste reden voor het minder presteren van de club, gaf hij het ongelukkige aankoopbeleid aan. Er werd veel gekocht maar alleen Custers bleek een echte aanwinst.”  

  ‘Ik heb altijd van en voor het voetbal geleefd en hoop dat te kunnen blijven doen als trainer’, vertelde Hubert Focqué aan GvM (9/11). De krant voegde er aan toe dat Theo Custers, die de Heizelcursussen na twee jaar onderbroken had ingevolge omstandigheden binnen zijn vroegere club Malinwa, in Leest intussen gestart was met een nieuw concept waarin ook plaats was voor zijn voorganger Focqué, maar dan mocht deze laatste zijn beslissing niet te lang meer uitstellen indien hij wel of niet bij SK zou blijven. 

  Theo Custers (°Genk 10/8/1950) was niet de eerste de beste.
  Hij speelde achtereenvolgens bij Thor Waterschei, Antwerp, Helmond Sport, Espanyol Barcelona, KV Mechelen en SV Bornem vooraleer trainer-speler te worden bij SK Leest. Nadien was hij nog actief bij oude God Sport, Sterrebeek, Kampenhout, Zaventem, Wezemaal, KSK Beveren (keeperstrainer) en FCN Sint-Niklaas. In 2006 werd hij keeperstrainer bij de Rode Duivels waar hij Jacky Munaron opvolgde.
  In 2007 werd hij keeperstrainer bij de jeugd van SV Roeselare en vanaf februari 2011 werd hij daarnaast ook keeperstrainer bij KSK Hasselt om daar een jaar later aangesteld te worden als hoofdtrainer. In de zomer van 2012 nam hij ontslag wegens persoonlijke redenen.

  Custers behaalde 29 selecties voor de nationale ploeg met daarbij 10 caps. Bij de Rode Duivels had hij zware concurrentie van Jean-Marie Pfaff en Michel Prued’homme.

  Dankzij zijn rosse krullen en zijn rosse hangsnor kreeg hij de bijnaam ‘Walrus’.

   

  Foto’s :
  -Peter Brasseur maakte het de Oppuurse verdediging niet gemakkelijk.
  -De preminiemen van VV Leest. (Foto’s : L.B.)
  -De nieuwe speler-trainer en ex-internationaal Theo Custers.
  -De ‘Walrus’ op latere leeftijd.

   

  21-04-2014 om 06:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!