NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  08-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg BJB (KLJ) meisjes.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg : B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  1962.

  Op 11 maart kampten de B.J.B.-meisjes van Leest mee in een wedstrijd op de Cultuurdag te Mechelen. Zij hadden als onderwerp “Vlaanderen” gekozen en Lamme, Tijl en Nele hadden ze daarvoor uitgedost in hun nationale kleding. Dan hebben ze achtereenvolgens het Breughelse, het biddende en het minnende Vlaanderen uitgebeeld.

  Dezelfde maand werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om “een verdienstelijke leidster te vieren. HILDE SILVERANS, de zo geliefde Madeliefjesleidster was dit gegund. Wij vinden het erg als een zo trouw lid onze rangen verlaat. Het groot aantal aanwezigen op onze feestvergadering toonde zo ruime sympathie voor leidster Hilde, en zeker werden er voor haar liedjes gezongen, gedichten voorgedragen en een luisterrijke brief kwam als slot. Er wordt wel eens gezegd dat het “geschrevene” blijft maar dat kan ook waar zijn voor het “gezegde”, zelfs al komt het uit Lourdes, dat heeft Hilde nu kunnen ervaren tijdens het voorlezen van een huldebrief. Een kaartje werd aangeboden met de handtekeningen van de aanwezigen, meevierders, waarop volgende tekst stond : ’God plantte U als edelweiss op d‘oude rotsen van zijn volk, opdat de mensen die U vinden een spoor ontdekken van zijn schoonheid nog hoger zouden klimmen tot zij belanden in de mateloze ruimten van zijn volkomenheid’. ”

  Hilde Silverans trad op 5 mei in het huwelijk met de even populaire chiroleider Louis Vloebergh. Daarover verscheen in “De Band” volgend verslag : “Zaterdag 5 mei waren de jeugdorganisaties in feest, want zij jubelden om het geluk dat twee jeugdfiguren tegemoet gingen. Beiden zouden in den echt treden en begunstigd worden door het weertje. Tot buiten toe weerklonken de jubelliederen van de meisjes van de Landelijke Jeugd en B.J.B. bij de intrede van het jonge paar in de kerk. De huwelijksmis werd buiten de meisjes van voornoemde verenigingen ook bijgewoond door de chirojongens met vaandels incluis. Als assistenten van de pastoor aan het altaar de huidige proost E.H.Verbist en zijn voorganger E.P. Clementiaan. Het was een eenvoudige en aangrijpende plechtigheid. Toen de twee stralende wezens de kerk langzaam verlieten als man en vrouw zagen we menig traantje wegpinken. Door de B.J.B.-leidster Mariette De Prins werd een gelegenheidstoespraak gehouden waaruit, het kon niet voldoende gezegd worden, de dank, de genegenheid naar voren kwam. Ook door een chirojongen, een burchtknaap, werd een mooie plant aangeboden en de B.J.B.-meisjes kwamen voor de pinnen met een zeer schoon O.L.Vrouwbeeldje. En dan terwijl de orgeltonen de blijdschap ondersteunden, vertrokken onder grote belangstelling en sympathie twee gelukkige mensen. Een jongen en een meisje die het beste van hun krachten gegeven hebben, jaren lang, om de jeugd op te voeden, er wat van te maken en of ze iets bereikten ! Twee voorbeelden voor de jeugd. Louis en Hilde, dank voor wat u beiden hebt gedaan voor uw Leestse broeders en zusters, vaart veilig over de golven der bruisende zee en we wensen u beiden een “goede vaart en behouden thuiskomst”. “ (Zie foto’s onderaan)

  Een geslaagde toneelavond dat jaar met een talrijke opkomst. De meisjes brachten het komisch detectivespel : “Zes meisjes op een eiland” van Jef Heirband.
  Actrices waren : Jeanne Beullens, Hilde Silverans, Elza Lamberts en Jeanne Van de Poel. Souffleuse was R. Selleslagh en de regie berustte bij L. Van den Heuvel.

  1963.

  Op kerstavond brachten de BJB-meisjes het toneelstuk “Strijd aan het Witte Front” in een regie van de Hombekenaar Van den Heuvel. Geen topper qua opkomst maar ook toen al bleven de mensen liever thuis met kerstavond.

  1963 was het jaar van de stichting van de meisjeschiro te Leest onder impuls van Hilde Silverans en Reinhilde Verbruggen. Dit na lange discussies met pastoor Coosemans die tegen was.

  1964.

  Op Kerstdag 25 december brachten de B.J.B.-meisjes in “Ons Parochiehuis” het toneelstuk “Tante kiest een man”, nadien waren er demo’s dans en rythmiek.

  1965.

  In 1965 veranderde de BJB zijn naam in Katholieke Landelijke Jeugd. De jongerenbeweging wilde zich immers meer richten op àlle jongeren in een dorp. Voor jonge boeren en tuinders werd een gespecialiseerde werking opgericht: de Groene Kring. Gewestelijke werkingen daarvan brachten deze jongeren samen voor belangenverdediging en vorming. Tot op vandaag zijn KLJ en Groene Kring nog steeds verenigd in één vzw.

  1967.

  Dat jaar werd door de KLJ-meisjes een verkoop georganiseerd ten voordele van zwart Afrika en op 19 maart hebben ze samen met de jongens van KLJ een gezamelijke actie op touw gezet : een “appelsienendag”. Die dag trokken ze door de straten van Leest met paard en kar en de nodige appelsienen… De bedoeling was om de samenwerking en de verstandhouding tussen de beide jeugdverenigingen te verstevigen.

  Dat jaar was er ook een gemengde vergadering geleid door E.H. Van Dessel. Het ontspanningsgedeelte was georganiseerd door Sylvain Teughels die een week voordien op de kultuurdag te Mechelen nog een tweede plaats had behaald in de reeks “voordragen”. Op de algemene vergadering van mei hadden Maria Geerts en Maria Bernaerts het druk om alle vragen te beantwoorden over hun voorbije bedevaart met de KLJ naar Lourdes. Op het einde van deze vergadering lieten deze meisjes hun meegebracht souvenir verloten onder de aanwezigen en het lot viel op Simonne Fierens. Zij won een mooi zicht uit Lourdes met de afbeelding van O.L.Vrouw.

  De jaarlijkse reis ging in 1967 naar het Luxemburgse Echternach en die verliep niet zonder incidenten. Twee lekke banden en problemen met de remmen…maar iedereen is veilig thuis geraakt.

  Ook het kerstfeest werd gezamenlijk gehouden. De feesttafel was in T-vorm geplaatst en met 60 borden bedekt, alles mooi versierd met kaarsen en groene takjes. Een kerstboompje op de piano en passende teksten aan de muren verhoogden de sfeer. En sfeer en gezelligheid waren er in hoge mate : verrassingspakjes kwamen aan de beurt, er werden moppen getapt, de kip met appelmoes smaakte heerlijk en op de tonen van de “Lets-kiss” kon iedereen de beentjes strekken…

  1968.

  De vergaderingen dit jaar stonden in het teken van sport en spel. Vooral de volksspelen waren populair : zakken lopen, touwtrekken, flessen vullen, koers met hindernissen, een knik lopen… De meisjes hadden bovendien hun Breugheliaans feest en de winnaressen van de Lourdes-reis hadden voor de verloting gezorgd van vier mooie halssnoeren uit de Maria-stad.

  Op het sportfeest van 12 mei te Mechelen waren enkele honderden jongeren present om zich te meten in verschillende disciplines. De meisjes werden 4de in de algemene rangschikking terwijl de jongens van Leest de overwinning wegkaapten. Enig minpuntje was de sleutelbeenbreuk van de winnaar van de hindernissenwedstrijd Marc Beterams die naar een Mechelse kliniek diende overgebracht.

  De eerste uitstap dat jaar ging naar de meststoffenfabriek van Tertre. Op 20 juli ging de reis naar het Waalse Aat. 63 meisjes en jongens brachten eerst een bezoek aan de oude slottoren van Cambron-Casteau vooraleer Aat aan te doen. In Beloeil werd het kasteel bezocht en op de terugweg werd de muur van Geraardsbergen genomen met een klein oponthoud om de plaatselijke specialiteit “mattentaart” te kunnen proeven. Tussen Geraardsbergen en Leest werd nog halt gehouden aan een dancing waar iedereen zich kon uitleven en de laureaat van de “Busconzonissima” was Paula Huyghe, zij klopte Emiel Van der Hasselt.

  Datzelfde jaar bezocht de KLJ met 50 deelnemers de Nationale Plantentuin te Meise en na een bezoek aan het Atomium ging het naar Melsbroek waar velen hun luchtdoop kregen in een DC-6.

  1969.

  Met 64 waren ze, de jongens en meisjes van KLJ Leest, die het gure weer trotseerden om gezamenlijk een prettige dag door te brengen bij de leeuwen van Hilvarenbeek en de Efteling. Het was middernacht toen ze, na een bezoek aan de “Toverfluit” in Schilde en de “Misty” in Waarloos terug in Leest werden afgezet.

  Op de vergadering van mei werd afscheid genomen van Simonne Fierens die in het huwelijksbootje ging stappen en gaf Marie-Rose Verbeeck praktische tips over “recepties”. Simonne Gobien, Adeline Bevers en Maria Lefever waren de gelukkigen die de Lourdes-reis hadden gewonnen.

  Op de maandvergadering van oktober kwam de heer Duysburgh praten over de “Jeugd in de moderne tijd” waarop een zeer lange en boeiende discussie volgde.

  Dat jaar waren er 83 jongens en meisjes komen opdagen voor de 1ste avond rond het thema : Levensvorming, nu over “Sexuele Kultuur” gegeven door de heer en mevrouw Ackermans. Na deze les kregen de aanwezigen papier en mochten alle vragen stellen die op hun hart lagen. Er zouden nog verschillende vervolgen komen.

  Vervolgt.

  Foto’s:
  -De huwelijksmis van Louis Vloebergh en Hilde Silverans in 1962.
  -Toegangsticket van “Tante kiest een man” uit 1964.
  -Sylvain Teughels zorgde jarenlang voor het ontspanningsgedeelte.
  -Maria Geerts.
  -Simonne Gobien.
  -Maria Lefever.

  08-04-2018 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.B.J.B.-meisjes (vervolg)

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg : B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  1957.

  Tijdens de feestvergadering van 20 januari waren de BJB-meisjes in uniform naar het Lof gekomen om een kleine plechtigheid bij te wonen. Gedurende het Lof hernieuwden 7 meisjes hun toewijding aan O.L.Vrouw. Ze gingen naar voor en legden volgende belofte
  af : “Ik aanvaard apostel te zijn van Christus en zijn kerk en, gelijk Maria, Christus te dragen naar mijn medemensen.
  Hilda Diddens, Maria Emmeregs, Paula Moons, Jeanne Polspoel, Maria Somers, Godelieve Verbruggen en Maria Vloeberghen kregen voor het eerst hun B.J.B.-kenteken en moesten hun handtekening zetten in ’t boek van de B.J.B. Ze kregen hun erelintjes die ze een gans jaar verdiend hadden.
  Op de feestvergadering nadien werden de nieuwe leden door de pastoor en door alle meisjes gefeliciteerd. Voor en na de godsdienstles was er een korte zangstonde, er werd een nieuw lied aangeleerd : “Het weverkijn”. De meisjes leerden ook een taart versieren. Elke wijk had gezorgd voor een ontspanningsnummertje zodat er veel plezier gemaakt werd en de pastoor had voor muziek gezorgd zodat ze ook konden dansen.

  Voor de Lourdesactie werd gekozen voor de “minutenverkoop”. Ieder lid zou alzo 37 minuten verkopen, elk aan 2 fr stuk. De persoon die de minuut gekocht had waarop de wekker bleef stilstaan, had de wekker gewonnen.

  Het jaarlijkse wintertornooi ging op 10 februari door te Mechelen. Op deze gewestelijke culturele dag waren 22 BJB-meisjes van Leest aanwezig.

  Op 27 mei vertrokken vijf leden van de Vrouwengilde/B.B. en twee B.J.B.-meisjes naar Lourdes : Mevr. Polspoel-Verhaegen, Mevr. Somers-Van den Heuvel, Mevr. De Prins-Verbeeck, Mevr. Van den Brande-Nagels en Juff. M. Absillis. De B.J.B.-meisjes waren : Georgette Daelemans en R. De Donder. Een zeer gedetailleerd verslag verscheen in “DB” van juni ’57 van Georgette Daelemans. (gepubliceerd in deze Kronieken : 27/5/1957)

  De B.J.B. richtte dat jaar ook een cursus in voor meisjes ouder dan 20. Telkens waren er 30 aanwezigen waaronder een aantal niet-leden en 5 meisjes van Blaasveld.

  Op Kerstdag hielden de BJB-meisjes hun jaarlijkse toneelavond. Ze voerden “De Grote Getuige” op, een familiaal drama in drie bedrijven van E. Van der Cruysse en de komedie “Een dolle proef”. De actrices waren : Mariette Solie, Paula Bradt, Gusta Polfliet, Maria Diddens, Maria Vloeberghen, Jeannine Van de Poel, Greta Vloebergh, Hilda Diddens en Maria Emmeregs. De regie was in handen van Jozef Coeckelbergh.
  De actrices die de komedie tot een goed einde brachten : Gusta Polfliet, Maria Emmeregs, Paula Moons, Maria Somers, Maria Vloeberghen, Mariette Solie, Roza Somers en Hilda Diddens.

  1958.

  Op 19 januari werden na het Lof vijf meisjes lid van de Katholieke Actie. Ze werden op de feestvergadering nadien eerbiedig verwelkomd door de pastoor. Helaas werden hun namen niet vermeld in het verslag van De Band. Wel die van Jeannine Van de Poel die op eenvoudige doch mooie wijze het gedicht “Kerstnacht in de loopgraaf” voordroeg en Jeanneke Daelemans die een boeiende spreekbeurt over “Schoon Vlaanderenland” hield.

  De Algemene Vergadering van 16 maart stond vooral in het teken van de 19de verjaardag van de Pauskroning. Er werd een eerbiedige hulde gebracht aan de Heilige Vader door het zingen van het Eviva Pio Duodecimo. Georgette Daelemans las voor uit een wereldbrief van Pius XII, geschreven naar aanleiding van de honderdste verjaardag der verschijningen te Lourdes.

  “Ware kennis van weefsels” was het onderwerp van de nuttige beroepsles die gegeven werd door Mariette De Prins.

  1959.

  Op het zomerfeest van 30 augustus te O.L.Vr. Waver eindigden de meisjes van Leest vierde. De overwinning was voor Hombeek voor O.L.Vr. Waver en Blaasveld.

  Op Kerstdag hielden de BJB-meisjes hun jaarlijkse toneelavond. Op het programma : zang, reidansen, ritmische oefeningen en het toneelspel : “Het Blanke Negermeisje” naar de roman van C.R. Summer voor damestoneel bewerkt door F.J. Rostink. De rollen waren in handen van Paula Bradt, Mariette De Prins, Emilia Verbruggen, Roza Somers, Florentine Muysoms, Jeannine Van de Poel, Maria Emmeregs, Jeanne Beullens en Maria Vloeberghen. De regie was in handen van Jozef Coeckelbergh.

  1960.

  Voor onze cursisten van de Mijarc zijn nu de dagen geteld. We weten dat het voor hen nog zoveel keren dit of dat is en we zien Lourdes echt. Die is dan voor Jeannine Van de Poel, Jeanne Beullens en Hilda Silverans, de gelukkigsten uit onze afdeling. Zij hebben gedurende maanden gespaard en als beloning werd dan ook onder hen de frisco niet, maar het frisco-geld verdeeld. In de Maria-maand zullen ze de Lourdesgrot gaan bestormen met gebeden, gezangen en ook gunsten-voor hen, maar zeker voor onze afdeling…” (“DB”)

  Dat jaar werd afscheid genomen van Leonie Muysoms die 5 jaar leidster is geweest. “Al die tijd heeft ze de BJB gediend en het schoonste en ’t beste van haar jeugd en blijheid en vertrouwen geschonken voor de buitenmeisjes. Ook Fernand was bij dit feest van de partij. Beladen met bloemen trokken ze huiswaarts al brommend”.

  Op de algemene vergadering van 16 oktober waren 25 meisjes komen opdagen. Therese Wauters was per fiets uit Keerbergen gekomen om praktische wenken te geven over “Hygiëne van het meisje”.

  Het toneelstuk dat in 1960 werd opgevoerd was “Vrouwen in paniek” onder leiding van Mr Van den Heuvel uit Hombeek.

  Vervolgt.

  Foto’s : 
  -Georgette Daelemans
  -Paula Bradt. -
  -Mariette De Prins.
  -Maria Emmeregs.
  -B.J.B.-meisjes in 1960.

  05-04-2018 om 07:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschiedenis B.J.B.-Meisjes (K.L.J.) Leest.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1935 – Zondag 14 juli : Gewestelijke Boerinnenjeugdvergadering en Vlaggefeest.

  B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  De exacte stichtingsdatum van de B.J.B.-meisjes te Leest heb ik niet kunnen achterhalen. De BJB-jongens werden in 1936 gesticht. In Gazet van Mechelen van 17 juli 1935 botsten we op een artikeltje over de wijding van de vlag van de B.J.B. meisjes :

  “Zondag ll. kende ’t rustig-stille dorpje Leest een zonnig-blijen dag : gewestelijke boerinnenjeugdvergadering, bij gelegenheid van de wijding der plaatselijke B.J.B.-vlag. Ten 2 ure waren al de jonge boerinnekens der streek verwacht in Leest’s stemmige kerk voor het lof. We mochten er het bezielend priesterwoord aanhoren van E.H. Cleeren, proost, die wees op de betekenis van den dag, die het leger der boerinnenjeugd ten strijde opriep voor Christus-Koning. Aan O.L.Vrouw zijn we toegewijd –zij pronkt immers op onze vlag, zij zal ons helpen in ons apostolaat. E.H. Cleeren overweegt nog de betekenisvolle woorden onzer dagelijkse B.J.B.-opdracht, en zet ons aan ze trouw elke dag op te zeggen. Volgt dan de wijding der vlag door Z.E.H. Beuckelaers, pastoor, vernieuwing onzer toewijding aan O.L.Vrouw, en alle posten buigen diep eerbiedig neer voor den zegen van het Allerhoogste. De vlaggen vooraan, gaat nu een korte optocht door de landelijke straten en weldra bevat de net opgesmukte zaal al de aanwezigen. Dadelijk heerst een gezellige stemming, want mej. Rheinhard, leidster, stuurt na gebed en bondslied op eigen wijze hartelijk welkom tot allen, dit is tot Z.E.H. Pastoor en andere heren proosten, het bestuur der boerinnengilde en het bestuur der boerengilde, beide vol belangstelling voor hun jonge afdeling ‘de Boerinnenjeugd’ en de afgevaardigden van Leuven. Vooral gaat haar welkom tot de talrijk opgekomen B.J.B.-meisjes. Mej. De Craene heet eenieder welkom, vooral vanwege Leuven : Boerinnenbond en Boerinnenjeugdbond. Mej. Rheinhard leidt verder op onverbeterlijke wijze de vergadering. We kregen te horen en te zien : een zeer belangrijk verslag. ‘Hoe bekomen we regelmatigheid en tucht in onze jeugdafdeling,’ uitgebracht door de leidster van Waarloos. Goede en nieuwe gedachten voor eigen werking dragen we er allen van mee. ‘Hoe wekken we belangstelling voor de landbouwlessen’ wordt besproken door de leidster van Bonheiden. Insgelijks heel interessant. Leest komt nu voor de pinnen met het puik uitgevoerd spreekkoor ‘Vaandelwijding’ dat terecht allen bijval oogstte. Mej. Wuyts van de Boerinnenbond onderhoudt ons dan in een passende toespraak over ons B.J.B.-ideaal, over ons apostolaat. We onthouden vooral wat ze zegde over de macht van ons voorbeeld : onze voornaamheid, de invloed van ons uiterlijk kenteken, als uniform, pots, vlag. En nadat het ernstig deel goed zijn recht kreeg, volgt de ontspanning. Puurs komt gezwind voor met : ‘Dat is het boerke naar de zin’, Duffel met ‘Dikke Trees’. Twee luimige nummertjes, die er goed bij mochten. Als slot geeft Leest een fijne klucht ten beste, die allen hartelijk deed lachen. Nog een gezamenlijk ‘Geloofd zij Jezus-Christus’ en af was het programma. Een dag waar we nog eens graag aan terugdenken.” (GvM, 17/7/1935)

  Met de stichting van Milac in Leest in 1953 kwam er ook een periodiek voor de miliciens van Leest en dra kregen ook andere verenigingen hun forum in “De Band” waaronder de B.J.B. Zo stuitten we op verschillende verslagen van deze vereniging waarin we een beeld krijgen van vele van hun activiteiten. Hierna chronologisch een samenvatting van de meest representatieve verslagen.

  1955.

  Op 7 augustus 1955 hielden de B.J.B.-meisjes hun Zomerfeest te Grasheide-Putte. De dag werd ingezet met een communiemis en om 9 uur vertrokken een 30-tal meisjes vanuit Leest in uniform. Met 13 afdelingen waren ze in Grasheide samengekomen tegen 10u30 waarna ze in groep naar de kerk gingen voor het Lof. Aan de ingang vormden de vlaggen de erewacht en het Lof werd gezongen door de meisjes van O.L.Vrouw Waver. Daarna gingen alle deelnemers al zingend naar het feestterrein. De openingsparade kende een overweldigend succes bij de toeschouwers en dan volgden de dansen en de kampspelen. De meisjes van Leest waren de grond van Grasheide niet gewend, zij voelden weinig vastheid onder hun voeten en bij ieder kampspel verloor er wel iemand het evenwicht, nefast voor de einduitslag. De Charade met prijskamp voor de toeschouwers werd gewonnen door Yvonne De Boeck. De afdeling van B.J.B.-Leest eindigde uiteindelijk vijfde. Het Zomerfeest werd besloten met een dankwoord door de Gewestleidster, door de Proost en dit met een vurig gebed en een afscheidslied.

  In de laatste vergadering van 23 augustus zorgde Mariette De Prins voor het thema “beroepsvorming”. Deze keer ging het over “Koude Schotels”. Het Lievevrouwbeeldje dat uit Lourdes was meegebracht door Irma Selleslagh werd door het lot toegewezen aan Mathilde Verbruggen.(Verslag van L. De Smet in “De Band” nr. 8 van 1955)

  1956.

  Op zondag 15 april 1956 kwamen de B.J.B.-meisjes van Leest en van de omliggende dorpen samen in “Ons Parochiehuis” om de recollectie geleid door pater Elibeer te volgen. Reeds van zaterdagavond had Louisa Vloebergh met leden van haar wijk, de lokalen klaargezet.
  Niettegenstaande dreigende wolken toch 42 aanwezigen. “Na een stijlvolle openingsformatie en een kort inleidend woordje gingen we in stille ingetogenheid naar het lokaal voor een eerste onderricht dat handelde over de gedachte aan de Eeuwigheid, die ons de zin van het leven beter helpt begrijpen en ons leven te richten. Te 11 uur baden we gezamenlijk het rozenhoedje. Onze aanhankelijkheid aan Onze Lieve Vrouw zongen we vurig uit door het Toewijdingslied van de BJB aan O.L.V. De tweede onderrichting ging over het gebedsleven. Te 12 uur spraken we gretig onze knapzak aan. Zo vlug mogelijk gingen we over tot het spel. Alle meisjes deden mee aan de volksdans. Te vlug was het weer tijd om te eindigen. Om de tweede helft van onze recollectiedag in te zetten, zongen we het “Eucharistisch Strijdlied”. De pater sprak over Onze Lieve Vrouw, onze Moeder en onze Toevlucht en over Lourdes. Even voor twee uur stapten we al zingend naar de kerk om het Lof en de Kruisweg bij te wonen. Hierna hadden we een korte vergadering. Maria Polfliet leidde een flinke formatie. Met vreugde verwelkomden we onze dierbare leidster, Maria Vrints. Georgette Daelemans las een mooi verslag voor van de vorige vergadering. Geestdriftig lieten we onze jeugdliederen weerklinken. Maria Emmeregs droeg voor : “Bloeiende …(onleesbaar)” door zuster Maria-Jozefa. Het leiderswoord handelde over “Keurig en voornaam naar buiten”. Hierop gaf Mariette De Prins enige uitleg over het Katholiek Jeugdcongres te Mechelen en deed zij nog een laatste oproep opdat we er allen zouden aan deel nemen. De H. Mis-vertegenwoordiging blijft steeds ons grootste actiepunt, daarom moeten we weer eens flink ons best doen om deze actie goed te doen lukken.
  Met het oog op de komende zomermaanden sprak Gusta Polfliet in de praktische les over “Fijne Meisjes kleding”.
  Eindelijk konden we overgaan tot de trekking van de Lourdesreizen. De gelukkige winnaars waren : José DE SMET en Jeanne POLSPOEL. Wij danken zeer al de mensen en meisjes die ertoe bijgedragen hebben onze Lourdesactie te doen lukken, want het is door hun hulp dat twee afgevaardigden kunnen meegaan. Zij zullen voorzeker genaden bij God en O.L.V. afsmeken voor alle mensen van Leest. Wij verlangen dan ook vurig dat allen met deze bedevaart zouden meeleven en meebidden. Vertrek : 7 mei, thuiskomst 15 mei. Na een begeesterend woord van onze diocesane leidster Maria Vrints, deed onze Z.E.H. pastoor het gebed. Wij danken God voor deze heerlijke dag. Voor de BJB-meisjes, Leonie Muysoms.” (“DB”, nr. 5 van 1956)

  Op zondag 8 juli kon, onder een heerlijke zomerhemel, te Leest het gewestelijk zomerfeest doorgaan. Afdelingen van Blaasveld, Putte-Grasheide, Hombeek, Mechelen, O.L.Vr.Waver, Peulis, Putte, Rijmenam, St. Katelijne Waver, Tisselt en Leest namen er aan deel. Na het Lof stapten de afdelingen naar de feestweide in de Elleboogstraat. “Het programma werd geopend door een formatie. De blauw-witte uniformen en de frisse kleuren van de vaandels kwamen bijzonder tot hun recht door de stralende zon. Na het gebed, het Bondslied en het “Eviva Pio”, sprak juffrouw Van Beersel, gewestleidster, het welkomwoord uit. Zij begroette Z.E.H. Coosemans pastoor, E.P. Omer onderpastoor, juffrouw Rheinhard voorzitster van de Boerinnengilde, dhr Verschueren Schepen van Openbaar Onderwijs, de heren Wijnants en Hens leden van het arrondissementeel bestuur van de Belgische Boerenbond, juffrouw Vrints diocesaan leidster, juffrouwen Jacobs en Van Aken clubleidsters, dhr Victor De Laet voorzitter van de Boerengilde en dhr Louis Solie voorzitter van de K.W.B.
  Een hartig woordje had de gewestleidster over voor de familie Verschueren, eigenaar van de feestweide, voor haar gulle gastvrijheid en ook voor de BJB-jongens voor hun medewerking. Hierna volgden talrijke volksdansen, ritmische oefeningen en kampspelen. Als intermezzo bracht de B.J.B.-er Fons De Smet een prachtig staaltje van vendelzwaaien. “Wees fier, Moeder, ik draag de vlag.
  Mijn handen zijn te sterk om tere kransen te weven.
  Ze zijn gewend aan ruwer werk.
  Mijn hart draagt een dieper merk
  Het brandt van een ander geven…”

  En de “Nonnen van de Belgische Boerinnenbond” dansten verder : Duitse wals, Narzissus, Rheinlander, Toselli serenade, Vijfparendans, Vlaggezigzag, Molenmazurka, Zweedse Maskerade…

  Dan de prijsuitreiking :

  1. Putte.

  2. O.L.Vr. Waver.

  3.Grasheide, Rijmenam, St. Kat. Waver.

  4. Peulis, Blaasveld.

  5. Leest.

  6. Hombeek.

  7. Mechelen.

  8. Tisselt.

  Tot besluit werd er een receptie aangeboden aan de speciale genodigden. Origineel en prima !”

  Vervolgt.

  Foto’s :
  -De B.J.B. meisjes in 1935 (LG, blz. 187).
  Boven : Maria Leemans, Louisa Fierens, Mathilde Absillis, Maria Beullens, Mathilde De Wit, Maria Bradt.
  Midden : Pelagie De Laet, Louisa Somers, Roza Lamberts, Maria Robeyns, Mathilde Diddens, Bertha Diddens, Anna Geerts, Louisa Van de Velde.
  Onder : P. Erszebeth, Leontine Verbeeck, Maria Busschot, Emmerance De Hondt, Pauline De Hondt, Angéle Van Praet, Louisa De Prins en Clementine Brugghemans.
  -Maria Polfliet.
  -Haar zus Gusta Polfliet naast Emmerence Van den Heuvel.  03-04-2018 om 06:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!