NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  06-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Constant Goovaerts, een ‘Superblek’.     

   

  1972 – Van 20 tot 30 juli : Chiro-Bivak te Zutendaal.

              Het werd een 10-daagse Olympiade voor de 65-koppige groep. De rakkers namen
               deel aan de ‘ronde van Zutendaal’, d
  e toppers bekampten elkaar in
              atletiekproeven terwijl de kerels het gemunt hadden op de 
  omgeving, met o.a.
              een fietstocht naar Aken. De speelclub liet zich ook niet onbetuigd.

              Bos- en heidetochten, paardrijden, kwissen, volksdansen…

              In De Band volgde dankwoorden voor ‘leider Walter die na 6 jaar leiding voor
              ’t laatst bij ons was.

              Ook leider André kwam ons weer een handje toesteken en onze dank gaat ook naar
               onze sympathieke 
  kookmoeders Pelagie, Stinne, Angèle en Netteke omdat zij
              werkelijk zwaar maar bijzonder nuttig 
  werk leverden.’     

   

  1972 – Augustus : Ledenblad CVP-Leest : Kabeltelevisie

   

  “U weet wellicht wat kabeltelevisie is. Nu heeft elk TV-toestel een eigen antenne. Met kabeltelevisie worden de TV-toestellen van een bepaalde streek bij middel van een kabelverbinding aangesloten op een enkele grote antenne. Zo moet men geen eigen antenne meer hebben en kan men een groot aantal zenders ontvangen. Deze aansluiting geschiedt vrij onder vorm van een abonnement met een jaarlijkse bijdrage.

  Voor het gewest Mechelen gaat de Electriciteitsmaatschappij EZA een net voor kabeltelevisie aanleggen. Praktisch alle gemeenten van de streek zijn er reeds bij aangesloten. Een ingenieur van die Maatschappij kon dan ook uitvoerig uitleg geven tijdens een vorige vergadering van de Gemeenteraad.

  Hij zag in kabeltelevisie de volgende voordelen :

  1.      Geen antenne meer, wat een besparing is bij aankoop of vervanging, geen schade meer aan daken, geen verzekering meer voor stormschade van antenne.

  2.      Gemakkelijke ontvangst van minstens een achttal programma’s en dit in de beste voorwaarden. Dit is wellicht belangrijk bij kleurentelevisie. Later zullen hier wellicht nog programma’s bijkomen (BBC).

        Lagere aankoopprijs voor kleuren-TV-toestellen. Deze zijn nu uitgerust én om SECAM 

        (Frankrijk) en om PAL (andere landen) systemen te kunnen opvangen.

   

  De prijs per jaar : 1.750 frank.

  Aansluiting : gratis bij aanleg van het net – nadien 750 frank.

  Op te merken dat deze 1.750 niets te maken heeft met de TV-taks, die verder moet betaald worden.

  In Leest zullen volgende straten aangesloten worden : Kouter, Mechelbaan, Tisseltbaan, Dorp, Scheerstraat, Vinkstraat, Blaasveldstraat en Juniorslaan tot over de bareel.

  Zo zullen slechts 278 huizen op de 540 van Leest in aanmerking komen voor aansluiting.

  Wellicht zal de centrale antenne geplaatst worden op de St Romboutstoren. Sommige straten van Mechelen zouden dit jaar reeds kabeltelevisie hebben. Voor Leest wordt de aansluiting voorzien in 1974.

  De gemeente komt voor een 300.000 f tussen in de plaatsingskosten. Later zou ze ook in de eventuele winst kunnen delen.”

   

                Straks begint het nieuwe schooljaar

  “In het begin van de vacantie kreeg U een briefje van het Schoolbestuur.

  …voor de eerste maal in de geschiedenis van onze school tekende ook het Oudercomité mee. In het briefje stond ook ‘het Oudercomité zal in de toekomst de banden tussen de ouders en de school nog trachten te verstevigen, zodat er een beste samenwerking ontstaat ten gunste van onze kinderen’.

  Een ander punt waarvoor wij reeds dikwijls opkwamen en dat verleden jaar nog door de meerderheid in de gemeenteraad verworpen was, komt er nu toch door.

  Vanaf dit schooljaar is er ’s middags warme drank te verkrijgen voor de leerlingen die blijven ineten. Een serieuze verbetering voor onze kinderen die de ganse dag van huis zijn.”

   

                          Kerkhof

  “Ons kerkhof is een mooi kerkhof. Het wordt ook goed onderhouden. Ontstellend is het dan ook dat ingevolge ontgravingen twee doodskoppen en beenderen meer dan 14 dagen lang, op een berg zavel en in de wegel, zomaar zijn blijven liggen. Heeft de Gemeente dan maar zoveel eerbied voor de resten van onze overleden familieleden ?”

  (CVP-Leest, augustus 1972)

   

  1972 – 26 augustus : Uitstap van de K.L.J.

              52 jongens en meisjes van de K.L.J bezochten achtereenvolgens het Boudewijnpark

              In Brugge, reisden door naar Zeebrugge en het Zwin in Knokke om een fijne dag

              af te sluiten in baancafé ‘Castel’ te Breendonk. (DB)

   

  1972 – 29 augustus : Ook de Boeren namen een dag verlof en trokken naar de Ardennen

   

  “Op dinsdag morgen 29 augustus zat de café van den Apers om 7 u. al stampvol. Die dag trokken de boeren van Leest op reis en die reis werd een groot succes.

  Over Leuven en Tienen trokken wij eerst naar Sint-Truiden, eerst in een baancafé met een mooi orgel de eerste boterhammen aanspreken, daarna werd

  een groot fruitteeltbedrijf (van de familie Jacobs) bezocht. De gastvrouw was een echte Limburgse. Met een zangerige stem liet zij ons haar woning zien.

  Van daar ging het naar Eupen  maar eerst nog een tussenstop op een militair kerkhof.

  Nabij de stuwdam te Eupen werd er eerste smakelijk gegeten en daarna wat rondgewandeld. Van Eupen ging het naar de Baraque Michel, het hoogste

  punt van België waar een groepsfoto werd genomen. Dan naar Malmedy met een korte halte in de prachtige omgeving van Marche.

  Malmedy is een mooi stadje gelegen in onze oost-kantons. De vrouwen kregen tijd om naar de winkels te kijken en de mannen konden hun dorst lessen.

  Langs Franchorchamps bereikte men het rustige Maria-oord Banneux. Hier vonden de moeders genoeg speelgoed voor hun thuisblijvende kinderen.

  Natuurlijk moest men op zo’n reis de benen eens uitslagen, er werd gedanst en sommigen hadden nog graag blijven dansen, maar de uren vlogen

  voorbij en rond 11 u kwamen wij te Mechelen aan. De moppentappers deden het zo goed dat niemand in de bus bemerkte dat de St.Romboutstoren

  in brand stond.

  Het was een zeer gezellige en schone reis. Ons klein landeke heeft vele prachtige plaatsen die niet moeten onderdoen voor het buitenland.”

  (B.J.B.-verslag in DB, september 1972)

   

  1972 – 30 augustus : Overlijden van Constantijn ‘Constant’ Goovaerts (foto), markant figuur van de Blekken

   

  “Constant Goovaerts werd te Leest geboren op 5 mei 1923 en woonde een groot deel van zijn leven aan de Winkelstraat

  en in die buurt waren toen niet zoveel Ceciliagezinden.

  Hij was gehuwd met Melanie Robijns, de dochter van Victor Robijns. Na de tweede wereldoorlog was hij de man die bereid

  was alle taken uit te voeren als ze maar enigszins in het belang van de fanfare waren. Hij was op alle uitvoeringen en

  repetities aanwezig. Toen er nog drank werd rondgebracht tijdens de repetitie was hij bereid die taak voor zijn rekening

  te nemen.

  In de jaren ’45-’70 kocht de fanfare instrumenten aan zonder koffers omdat die toen beschouwd werden als overbodige luxe.

  Het instrument en dikwijls ook de partituren werden opgeborgen in een zak van zwarte satijnen stof. Wanneer de muzikanten dan

  op straat optraden, werden die zakken afgegeven aan een erelid dat mee opstapte. De meest bereidwillige om dat werkje op

  te knappen was Constant Goovaerts.

  In de tijd toen de fanfare nog repeteerde in verscheidene lokaliteiten moest het fanfaremateriaal verhuisd worden.

  De fanfare beschikte niet over bereidwillige transporteurs om dat te doen en er was trouwens niet zoveel te verhuizen.

  Ontelbare keren reed Constant Goovaerts dan met de grote trom op zijn rug van het ene repetitielokaal naar het andere…

  De familie Goovaerts telde steeds fervente aanhangers van St.-Cecilia Leest in haar rangen. Het zijn altijd ‘ware strijders’ gebleven…”

  (Stan Gobien : ‘Leest in Feest’)

   

  “…de plichtsgetrouwheid, de zorgzaamheid die zijn leven droeg, de kinderlijke goedheid, de hartelijkheid, de rechtvaardigheid,

  waarmee hij zijn medemensen benaderde, het diep geloof dat al zijn levensdagen heeft getekend, waren de stille getuigen

  van een mens die zich in Gods handen geborgen wist.”

  (Uit zijn gedachtenisprentje)

   

   

  1972 – 2 september : KWB-Reis naar Banneux

              In de namiddag stond een zware wandeling langs de Hogne op het programma.

   

  1972 – 3 september : Nieuw werkjaar Davidsfonds – Nieuwe Voorzitter

              De nieuwe voorzitter van het Leestse Davidsfonds werd Jeroom Verbruggen,

              hij kwam in de plaats van Dr. Van Medegael.

   

  06-05-2012 om 17:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – Juni :  Gemeente Leest, Sportbiënnale 72.

              De massasport komt nog één man (of vrouw) te kort ! En die ene ben jij !

   

              Beste Dorpsgenoten,

   

  Juist zoals in 1970 wordt er ook dit jaar in het ganse Vlaamse land aan massasport gedaan. Het belang van sport voor iedereen wordt door niemand meer ontkend.

  Elk van ons wil zo lang mogelijk gezond leven. En dat kan, als iedereen voldoende

  beweging neemt en af en toe eens aan sport doet. Daarom ook in 1972 te Leest sport voor iedereen.

  Dit jaar zullen we onze aandacht ook wijden aan een tweetal ploegsporten die steeds meer succes hebben, nl. basket- en volleybal.

  Daarnaast zijn er de traditionele nummers zoals lopen, misschien terug de gezinskilometer,
  hoog- en verspringen.

  Om het organiseren van ploegsporten mogelijk te maken, hebben we onze gemeente ingedeeld in sportwijken. Elke sportwijk heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners. Wat

  betreft de ploegsporten mogen zij zoveel  ploegen opstellen als ze willen. Echter moeten ze wel rekening houden met het volgende : een basketploeg bestaat uit 5 spelers en eventueel 5 invallers,

  een volleybalploeg  uit 6 basisspelers en eventueel 6 wisselspelers. Er mogen gemengde ploegen gevormd worden.

  De sportwijken zijn de volgende :

  -1. Kouter, Cecilialaan, Kerkenblokweg, Dorpplaats.  

  -2. Mechelbaan, Molen-Vink-Scheer- en Dorpstraat.

  -3. Juniorslaan, Oude Tisseltbaan, Grote Heide, Blaasveld- en Hertstraat.

  -4. Bist, Kapellebaan, Kleine Heide, Alem- en Kapellestraat.

  -5. Tisseltbaan, Rennekouter, Lindelaan, Lare-Elleboog-Tiendeschuur- en Winkelstraat.

  Aan te raden zou zijn, dat u er met mekaar al over sprak en dat u per straat  een verantwoordelijke koos. Deze afgevaardigden worden dan verwacht op de vergadering van dinsdag 13 juni e.k. te 20 u in de raadszaal van het gemeentehuis.

  Daar zullen we dan samen de verdere organisatie van de sportbiënnale bespreken, o.a. oefenmogelijkheden, indelling in leeftijdsgroepen, andere activiteiten (fietstochten, wandeltochten).

  Indien u zelf voorstellen heeft, mag u ze daar atlijd meedelen.

  Tevens vragen we de verschillende verantwoordelijken van de Leestse verenigingen, dat ze hun leden er toe zouden aanzetten aan deze sportmanifestaties mee te doen.

  De sportdagen zijn voorlopig geplant op zaterdag 24 en zondag 25 juni, en ook zaterdag 1 juli a.s. indien dit naargelang het aantal deelnemers niet volstaat, kunnen we er altijd nog een paar andere dagen aan toevoegen.

  Verdere schikkingen krijgt u na de vergadering van 13 juni.

  Hopende, dat er voldoende mensen hun wijk willen vertegenwoordigen op die vergadering en dat er veel Leestenaren zullen meesporten, verblijven we met sportieve groeten.

              De gangmaker Louis Polfliet, Dorpstraat 52 2931 Leest.” (folder)

   

  1972 – 16, 17 en 18 juni : Leestse Volksfeesten

              Met de medewerking van Gazet van Mechelen, de plaatselijke verenigingen en onder

              bescherming van het Ministerie van Nederlandse Cultuur werden voor de tweede maal

             de Leestse Volksfeesten georganiseerd.

             De algemene leiding was in handen van Gust Emmeregs.

           

              Programma:

              Vrijdag 16 juni : optreden van Will Tura met zeskoppig orkest.

              De tent in de Dorpstraat met 900 zitplaatsen zal afgeladen vol.           

              Zaterdag 17 juni : Sandra en Andress, die Nederland vertegenwoordigden

              op het Eurovisiesongfestival en er met “Als het om de liefde gaat” een

              schitterende uitslag behaalden.

              Zondag 18 juni : Ontdek de ster, chrochetwedstrijd, met medewerking van enkele

              afgevaardigden van platenfirma’s en met in de jury o.a. tekstschrijver Th. Van

              Cauwenbergh, zanger Louis Neefs en koordirigent Leo Hellemans.

              Orkest : “The Sunbeats”met nieuwste aanwinst Eddy Mars. 

              Uit de 40 deelnemers kwam Marleen Van Naelten uit Olen als winnares uit de

              bus met “Brussel” van Jacques Brel.

   

  “Het uit zes personen bestaande orkest van Will Tura wist de gewenste sfeer te
  scheppen, schlagers
  dreunden door de tent. De prins van het Vlaamse lied bracht zijn bekendste songs. Tijdens de pauze konden de fans die dat wensten een handtekening bekomen bij
  bakker Hellemans.
  Op zaterdag trad het Nederlandse duo ‘Sandra en Andres’ op, het paar dat een schitterende uitslag wist te behalen op het Songfestival met het liedje ‘Als het om de liefde gaat’. Het werd andermaal een succes zonder voorgaande en de climax kwam de derde dag met de crochet ‘Ontdek de Ster’.

  Met 35 individuele zangers en zangeressen, één duo en één trio waren ze opgekomen om
  deel te
  nemen aan deze zangwedstrijd. Uit alle provincies waren ze gekomen en ze brachten een verscheidenheid van liederen, wat de beoordeling van de jury het niet gemakkelijker maakte.

  De jury was samengesteld uit de heren Van der Taelen, muziekmeester, Phil Van Cauwenbergh, gekend tekstschrijver voor festivals, Leo Hellemans, dirigent en Verspeel, psycholoog.” (DB)

   

  Leestse Volksfeesten werden denderend succes.

  “De Leestse Volksfeesten werden een denderend succes. Zowel voor de avond in de feesttent met Will Tura (vrijdag), met Sandra en Andres, als de ‘ontdek uw ster’ liep het aantal aanwezigen telkens op tot 1300, wat alle verwachtingen overtrof.

  Er was telkens flink wat ambiance in de reusachtige feesttent te Leest. Zowel Will Tura, die een onvergetelijke ontvangst te beurt viel, als het duo Sandra en Andres dat Nederland vertegenwoordigde op het jongste Eurovisiesongfestival, werd een reuzensucces.

  De h. August Emmeregs, organisator van deze Leestse Volksfeesten, toonde zich uitzonderlijk tevreden over de spontane medewerking van alle Leestse verenigingen.  Hij zegde ook dat de crochetwedstrijd van zondag een fantastische meevaller was. Er waren maar eventjes 40 kandidaten opgekomen, wat voor een kleine gemeente als Leest wel een zeer hoog aantal is.

  De jury bestond uit de hh. Van der Taelen, de Tisseltse burgemeester die ook 25 jaar fanfaredirigent was, de heer Ph. Van Cauwenbergh, tekstschrijver en werkzaam bij de televisie, de heer L. Hellemans, koordirigent en uit de heer P. Verspeet, psycholoog.

  Het geheel werd gepresenteerd door de h. Alf. De Wolf, terwijl het bekende streekorkest ‘the Sunbeats’ de  deelnemers begeleidde en tussenin samen met de vedetten Eddy Mars en Mady Lopez voor een animerende omlijsting zorgden.

  Aan deze Leestse uitgave van ‘Ontdek uw Ster’ waren voor 15.000 frank geldprijzen verbonden terwijl Gazet van Mechelen voor de beste kandidaat uit de streek een mooie beker had geschonken.

  Organizater August Emmeregs vertelde ons ook dat de h. Fr. Van Mechelen, Minister van Nederlandse Cultuur en Erevoorzitter van het Feestcomité der Leestse Volksfeesten, een paar mensen afgevaardigd had om kwalitatief hoge talenten te selecteren voor TV-ontspanningsprogramma’s.

  Overwinnares van deze ‘Ontdek uw Ster’ werd Marleen Van Naelten uit Olen met ‘Brussel was toen nog een sjansense stad’ van J. Brel. Tweede werd Linda Van der Plancken uit Terhagen met ‘Acropolis Adieu’, zij veroverde tevens de ereprijs nl. de beker van Gazet van Mechelen.”

  (Gazet van Mechelen 20/6/1972)

   

   1972 – 16 juni : Gazet van Mechelen : (zie foto)

              “Een grondige verbetering alvast aan de inkom van Leest dorp (langs Hombeek)

              werd onlangs uitgevoerd. Een oud gebouw werd afgebroken wat thans de

              mogelijkheid biedt de Kouter op zijn volle breedte door te trekken tot in het dorp.

              Jammer echter van die krotwoning op de hoek, palend aan het gemeentehuis,

              waarvoor het gemeentebestuur nog geen oplossing vond.” (GvM 16/6/1972)

   

  Foto’s :

  -Will Tura werd opgevangen door bakker Hellemans. De fans konden tijdens de pauze een handtekening

  krijgen in de bakkerij.

  -Sandra Reemer, de helft van het duo Sandra en Andress, werd opgevangen door de garde.

  -De laureaten van “Ontdek uw Ster” 1972 geflankeerd door organisator Gust Emmeregs.

  In het midden de winnares Marleen Van Naelten, rechts met de beker Gazet van Mechelen en tweede in de einduitslag Linda Van der Plancken uit Terhagen.

  -De reuzentent in de Dorpstraat.

  -De Kouter in ’72 (foto GvM)

   

     06-05-2012 om 09:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Leon Bernaerts wordt gewijd door kardinaal Suenens.

  (foto Cesar Apers)

   

   

  1972 – Zondag 25 juni : Vertrek Romereis KVLV

              Voor vele Leestenaars werd dit hun luchtdoop. Met 49 vlogen ze met een DC6

              van Zaventem naar Rome en terug.

              In de Italiaanse hoofdstad werd o.m. het St.Pietersplein aangedaan. (DB)

   

  1972 – Zondag 2 juli : IJZERBEDEVAART

              Organisatie Davidsfonds met uitstap door Frans Vlaanderen.

   

  1972 – 6, 7 en 8 juli : ‘Dansavond in een tent’

              De Duivenbond ‘ de Snelle Vlucht“ organiseerde een driedaagse dansavond in een tent

             aan haar lokaal Juniorslaan 110 Leest.

   

  1972 – 8 juli : Leon Bernaerts priester gewijd door kardinaal Suenens in de parochiekerk

              van Leest. Leon is de enige Leestenaar die te Leest werd gewijd.

              (Wilfried Hellemans, 2009 – “Negen eeuwen Sint-Niklaasparochie)

   

              Feestelijke priesterwijding te Leest (Gazet van Mechelen 7 juni 1972)

  “Op zaterdag 8 juli wordt Leon Bernaerts in de parochiekerk van de H. Nicolaas te Leest tot priester gewijd door kardinaal Suenens.

  De Leestenaars hebben deze unieke gebeurtenis zorgvuldig voorbereid want zij willen dat die dag uitgroeit tot een hoogdag voor de parochie en voor gans de gemeente.

  De familie Bernaerts is altijd uiterst werkzaam geweest in alle bewegingen en ze geniet een goede faam. Leon zelf staat bekend als een zeer joviale en blijmoedige jongeman die steeds het leven beziet langs zijn zonnigste kant. Hij hield er aan dat de plechtigheden sober en eenvoudig zouden verlopen. Maar de feestvierende Leestenaars hebben hun eigen opvattingen over soberheid en eenvoud en zullen de wijdeling en de kardinaal verrassen door het feestelijk uitzicht zowel in de wijk Juniorslaan, als in het dorp en in de kerk.

  Leon werd te Leest geboren in 1944. Hij is steeds in Leest op school geweest en deed zijn plechtige  communie in 1956. Tot 1962 was hij student aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen waar hij de Grieks-Latijnse afdeling volgde. Hij studeerde filosofie aan het Sint-Jozef Seminarie en theologie in het Johannes XXIII seminarie te Leuven.

   Zijn legerdienst deed hij in de jaren 66-67 te Aalst en als verpleger in het militair hospitaal te Brussel.

  Reeds tijdens zijn priesteropleiding werd Leon getroffen door de nood in de wereld en hij begreep dat men gemakkelijk discussieert  over ontwikkelingshulp maar dat alleen effectieve hulp die mensen kan helpen. Daarom nam hij het koene besluit zijn seminiariestudies te onderbreken om zich eerst te laten opleiden tot ontwikkelingshelper en daarna gedurende drie jaar ter plaatse in de gebieden van onderontwikkeling zijn steentje bij te dragen om de nood enigzins te lenigen.

  De opleiding tot ontwikkelingshelper vond plaats in Klausenhoff in Duitsland in het kader van de Mijarc en ook enkele maanden in Frankrijk. Daarna vertrok hij moedig voor drie jaar naar Luluaburg in het huidige Zaïre. Het was daar dat hij vrij onverwacht een telegram uit België ontving met de droeve tijding dat zijn vader, steeds zeer flink en gezond, door een virus was aangetast en na enkele weken plots overleden was.

  Leon mocht naar huis overkomen en nam na enkele dagen terug afscheid van zijn moeder, om naar zijn armen in de broesse terug te keren.

  Volharding

  Toen de termijn van drie jaar ontwikkelingshulp voorbij was, meenden sommigen dat Leon nu voortaan een andere weg zou inslaan dan deze van het priesterschap.

  Het was immers de tijd dat hier en daar priesters vaarwel zegden aan hun ambt, dat vele seminaristen voor goed naar huis weerkeerden en dat er weinig roepingen te bespeuren vielen. Maar voor Leon Bernaerts betekenden de drie jaar Kongo geen eervolle overgang van het seminarie naar het burgerleven. Vastberaden zette hij zijn studies verder en liet zicht op twee maart van dit jaar tot diaken wijden.

  Zaterdag a.s. zal hij dan tot priester worden gewijd. In stoet voorafgegaan door de ruiterij van Hombeek, de Chiro en de muziekmaatschappij Sint-Cecilia en door zijn buren en vrienden zal hij tegen halfvier aan de Sint-Jozefkapel aankomen, opgewacht door geestelijken, burgerlijke overheden en de koncelebranten.

  Aan de ingang van de kerk wordt hij verwelkomd door kardinaal Suenens.

  In de namiddag zal er tweemaal een autobus rijden naar de woning van de wijdeling, om 14u15 en om 14u30. Deze autobussen vervoeren gratis iedereen die de wijdeling van thuis uit wil afhalen.

  De Chiro en de muziekmaatschappij kunnen alzo gemakkelijk ter plaatse aankomen.

  Tijdens de plechtigheden zal het gemengd koor van Leest de gezangen verzorgen.

  Na de H. Mis met priesterwijding zal er een receptie worden aangeboden in de parochiezaal. Iedereen is daar welkom en kan de wijdeling gelukwensen en oude kennissen weer eens ontmoeten.

  In de zaal is er een fototentoonstelling uitgewerkt over het leven van de wijdeling.

  De geschenken waarvoor elke inwoner zijn bijdrage heeft gegeven zullen in de kerk na de mis aan de nieuwe priester worden overhandigd.

  Op de speelterreinen naast het parochiehuis is er parking voor ruim 500 wagens.”

   

  Leo Bernaerts kreeg priesterwijding te Leest

  “Te Leest werd zaterdagnamiddag in de parochiekerk van Sint Niklaas Leo Bernaerts, priester gewijd door kardinaal Suenens, in tegenwoordigheid van meerdere priesters o.m. Leonard Bernaerts, pastoor van Ruisbroek-Sauvegarde en oom van de wijdeling, pastoor Lornoy, de h. Moyson, de h. Brieven, secretaris van de kardinaal, E. Paters Vermoesen en Bimwemyi uit Zaïre, Stefaan Van Calster, president van het Johannes XXIII seminarie en diaken Bert De Smedt.

  Toen de wijdeling even voor halfvier zijn woning aan de Juniorslaan op de Leestse Heide verliet hadden de grijze wolken plaats geruimd voor enkele zonnestralen.

  Aan elke huisgevel hing ofwel een spreuk of een vlag, want iedereen vierde mee met de wijding van Leo Bernaerts.

  In de stoet, geopend door de ruiters van Hombeek, stapten tevens alle verenigingen van de gemeente mee op.

  De Kon.Fanfare St.-Cecilia zorgde voor de muzikale omlijsting. Achter deze fanfare ging de wijdeling met zijn moeder, broers en zusters, omringd door een grote groep familie, vrienden en kennissen.

  Aan de St-Jozefskapel werd de stoet opgewacht door de gemeentelijke overheid. Burgemeester Lauwers, schepenen en raadsleden stapten vervolgens mee op naar de parochiekerk.

  Overvolle Kerk

  Gelukkig had hier de Leestse pastoor zijn voorzorgen genoemen. Voor vier uur mocht niemand in de kerk. Nadat de familie en genodigden het godshuis hadden betreden werd de poort voor iedereen opengezet. Het duurde slechts enkele minuten alvorens de kerk vol was gelopen. Het was voor Leest de eerste maal in de geschiedenis dat een priesterwijding in hun parochie gebeurde.

  Na de lezing van het evangelie gebeurde de priesterwijding van Leo Bernaerts, met de handoplegging door de bisschop op het hoofd van de wijdeling gevolgd door een inwijdingsgebed. Aan deze handoplegging namen ook alle aanwezige priesters deel ten teken dat de priester niet alleen de medewerker van de bisschop is, maar ook van heel het priesterkorps. Deze handoplegging werd voorafgegaan door een toespraak van de kardinaal. De bisschop vroeg de steun van de bevolking, opdat niet alleen deze wijdeling, maal al de priesters hun werk zouden kunnen voltooien. De priesters moesten openstaan voor de gelovigen, omdat Christus zou kunnen binnen dringen in de harten van de evenmensen. Hierna ging de wijding verder met een ondervraging van de wijdeling gevolgd door iin litaniegebed, samen met de aanwezige kerkgemeenschap.

  Dan kwam de kleding van de priester met de liturgische gewaden, het zalven van de handen, en de eucharistieviering besloot deze plechtigheid.

  Het werd een prinselijke priesterwijding waarop verschillende mensen hun dankbaarheid uitspraken.

  Openbare hulde

  De reeks van toespraken werd geopend door burgemeester Lauwers. Namens de bevolking dankte spreker vooreerst de kardinaal omdat hij naar Leest was gekomen om zelf de wijding te doen. De feesteling wenste hij daarna een vruchtbaar apostolaatschap toe. Namens de kerkfabriek drukte Constant Buelens zijn vreugde uit omdat Leest weer een priester rijker werd.

  Als geschenk van de gemeente werd dan een schrijfmachine en een draagbaar altaar aangeboden. Pastoor Lornoy wees nadien op het vruchtbaar apostolaatswerk dat Leo Bernaerts gedurende drie jaar heeft verricht.

  Namens de geburen was het Maurice Van de Putte die enkele woorden van dankbaarheid en lof uitsprak over de nieuwe wijdeling.

  Daarna kwamen er nog gelukwensen van honderden kajotters en kajotsters uit Zaïre. Deze gelukwensen in het Frans opgesteld, werden afgelezen door Pater Vermoesen.

  Alvorens de feestzitting verder werd gezet in het parochiecentrum, dankte de nieuwe priester iedereen, maar vooral zijn moeder, broers en zusters en zijn grote familie omdat deze het hem hadden mogelijk gemaakt voor priester te kunnen studeren.
  Aan zijn moeder bood hij een ruiker bloemen aan, wat met een geweldig applaus van de honderden aanwezigen werd beantwoord.

  Ook bleef hij in gedachten even stilstaan bij zijn vader zaliger, die hem veel te vroeg was ontvallen. Tenslotte vroeg Leo Bernaerts de steun van gans de bevolking opdat hij zijn roeping vruchtbaar zou kunnen toltooien.” (GvM)

   

  Leo drukte schriftelijk zijn dank uit op 29 augustus datzelfde jaar in De Band :

   

  Leo Bernaerts

  Kapelstraat 4

  2660 Willebroek                                                    Willebroek, 29 oogst 1972.

   

  Vriend,

   

  Ik kom tot u vandaag om u te bedanken. Het is wel wat laat, maar ik hoop dat u me dit niet kwalijk neemt. Van harte bedankt om uw aanwezigheid en uw blijken van meeleven op de dag van mijn priesterwijding. In een tijd waar priesterzijn niet onbesproken is, kwamen uw sympathiebetuigingen mij als een riem onder het hart, als een bevestiging van mijn roeping en zending. Ik hoop op deze steun te mogen blijven rekenen.

  Mag ik u ook – en niet zonder fierheid – meedelen dat mede door uw toedoen ik op deze dag 68.335 BF heb kunnen overhandigen aan mijn JAC-vrienden in Zaïre.

  Zij zullen het investeren in vormingswerk van kaders uit het landelijk milieu. In een zee van onrecht ben ik blij om dit stukje redding dat wij samen mogelijk maakten op de dag van mijn priesterwijding. Mogen wij nog lang samen blijven in eenzelfde aandacht en inzet voor deze mensen opdat onrechtvaardige verhoudingen niet langer meer onze vriendschapsbanden met hen belasten.

  Dat ik zo laattijdig tot u kom is niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats te wijten aan de verlofperiode. (ik hoop echter dat u er deugd aan gehad hebt. Ik voor mijn deel heb de “Wittebruidsweken” te Taizé doorgebracht, was op een chirokamp te Kasterlee met de mannen van Heffen en was met een KWB-KAV bedevaart te Lourdes als medeverantwoordelijke van het jongerenprogramma)

  De ware reden van dit laattijdig schrijven ligt hierin dat ik zolang gewacht heb om u ook mijn toekomstige werkplaats te kunnen meedelen. En dit ben ik nu te weten gekomen. Kardinaal Suenens heeft me benoemd tot medepastoor van Mr. Verbeek in de parochie van het H. Kruis te Willebroek. Het is een arbeidersparochie (5.000 inwoners) jong en in volle expansie.

  Ik woon voorlopig in bij de pastoor (adres vindt u bovenaan) tot ik binnenkort elders in de parochie een huis hoop te betrekken.

  U zijt hier steeds welkom !

  Dat is dan mijn bijzonderste nieuws dat ik u mocht meedelen. Dat het met u goed blijve en wij aan mekaars vriendschap nog lang gelukkige mensen mogen zijn.

              Leo Bernaerts.”

  06-05-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – 11 tot  14 mei : Kon. St.-Ceciliafanfare organiseert internationale stapmarswedstrijden

   

  “Donderdag 11 mei (Hemelvaartdag) tot en met zondag 14 mei organiseert de
  befaamde Leestse Koninklijke
  St.-Ceciliafanfare haar derde internationale
  stapmarswedstrijden voor harmonies en fanfares, met of zonder
  drumband en/of
  klaroenen.  Aan deze manisfestatie zijn niet minder dan 50.000 fr. prijzen en verscheidene

  trofeeën verbonden. Het spreekt vanzelf dat bestuur en feestcomité van de actieve en
  muzikaal hoog
  aangeschreven Leestse fanfare al maanden van tevoren bergen
  administratieve en organisatorische planning
  verzetten. De St.-Ceciliafeesten 1972
  worden immers een test voor de massale feestelijkheden in 1974, want
  dan viert de fanfare
  met grote luister haar 75-jarig bestaan.

  Wij geven het graag toe : burgemeester Lauwers is een geknipte
  public-relationsman : bijgestaan door
  Secretaris Stan Gobien en door andere leden van
  het bestuur en het feestcomité, verstrekte hij de persmensen
  heel wat informatie.

       Generale repetitie

  Naast de culturele hoofdbedoeling te Leest een muzikaal vuurwerk van
  harmonie- en fanfaremuziek te brengen,
  wil St.-Cecilia ook haar organisatorische
  mogelijkheden testen in het licht van de luisterrijke viering van het
  75-jarig bestaan in 1974.

  Eén ding is zeker : Leest zal tijdens de Ceciliafeesten ’72 wriemelen van het volk. Het
  feestcomité verwacht
  zowat 3.000 man. De stapwedstrijden hebben plaats in de rustig
  gelegen Kerkenblokweg en St.Cecilialaan.

  Niet minder dan 22 fanfares en harmonies nemen eraan deel. Daarbij komen dan
  nog de festiviteiten van
  zaterdag 13 mei : verbroederingsconcerten buiten wedstrijd
  door de Kon. Fanfares ‘Moed en Volharding’ uit
  Heist-op-den-Berg (Europees
  Kampioen te Bolzano), door ‘Ons Genoegen’ (Battel), ‘Willen is Kunnen’
  (Zemst-Laar),
  ‘St.-Cecilia’ (Heffen), ‘St.-Cecilia’ (Hombeek-Plein), ‘De Vreugdegalm’ (Heffen),
  St.Cecilia (Walem),
  ‘De Vrije Vlaamse Zonen’ (Nieuwenrode), ‘Vrienden van ’t Recht’
  (Blaasveld) en door de Kon. Harmonie Concordia
  (Kalfort-Puurs).

       Muzikaal festijn

  Elk van de deelnemende muziekkorpsen dient een zelf gekozen en een opgelegd
  stuk uit te voeren.
  Voor de hogere afdelingen zijn de verplichte stukken ‘Ger.Mercator’
  (de mars van de gemeente Rupelmonde)
  door K. de Schrijver en ‘Colonel Paddy’ door Pieter Leemans. Voor de lagere afdelingen zijn dat ‘Klaar’ van de onlangs overleden componist
  uit Londerzeel Lode Meeus en de ‘Berchem-mars’ door Jos Moerenhout.

  De jury bestaat uit twee vooraanstaande musici, nl. voorzitter Georges Follman,
  toondichter-dirigent en
  directeur van de Herenthoutse muziekschool en uit de h. K. de
  Schrijver, toondichter-musicoloog en leraar
  harmonie, contrapunt, fuga en compositie.

       Dynamische fanfare

  De Kon. St.-Ceciliafanfare telt zo maar even 195 leden, waaronder 52 muzikanten.
  De helft hiervan is jonger
  Dan 26 jaar. De muziekschool o.l.v. fanfaredirigent Theo Fierens,
  1ste Prijs trompet aan het conservatorium
  van Antwerpen en trompettist bij de
  Antwerpse Filharmonie, telt bovendien nog eens 23 leerlingen.

  De fanfare beschikt daarbij nog over de zeldzame luxe van een bekwaam hulpdirigent, nl.
  Rik De Bruyn.

  Het is dus niet verwonderlijk dat St.-Cecilia-Leest het ver geschopt heeft : sinds 1948
  veroverde de fanfare
  niet minder dan 23 ere- en eerste prijzen, waarvan de laatste die van
  het Provinciaal Toernooi te Olen was.

  Sinds verleden jaar promoveerde de fanfare naar ere-afdeling. Niet alleen de
  muzikanten, waarvan gemiddeld
  80 % geregeld de herhalingen (gemiddeld 54 per
  jaar) bijwoont, maar ook een bedrijvig bestuur en een
  organizatorisch sterk feestcomité
  liggen aan de basis van al deze puike prestaties.
  Het bestuur dat onlangs herkozen werd,
  bestaat nu uit Leopold Piessens en Emiel Verschueren (erevoorzitters),
  Victor
  Verschueren (voorzitter), burgemeester Lauwers (ondervoorzitter en public-relationsman),
  Alber
  Robeyns (penningmeester), Jozef Lauwers (verslaggever), Antoon
  Lauwers (materiaalmeester), Jozef Vloeberghen
  (contactman tussen muzikanten-leden-bestuur), Juul Vloeberghen (feestleider), Stan Gobien (secretaris), Kamiel Apers, Jean De Croes en
  Juul Geens (leden).

  Dit bestuur wordt voor de nakende feesten nog geruggesteund door een 12-koppig feestcomité : Hubert De Borger, Victor De Maeyer, Leopold Huybrechts, Jozef Huyghe, Leo Lauwens, Hendrik Lauwens, Willy Robbens, Louis Schillemans, Jozef Symons, Marcel Van Loo, Jean Verheyden en August Mollemans.” (GvM, 21/4/1972)

   

  Op 10 mei zaten de weersomstandigheden tegen zodat de opkomst voor het optreden
  van Jimmy Frey niet
  beantwoordde aan de verwachtingen maar het muzikale festijn had
  de verwachtingen wel ingelost.

  Bij het toekennen der punten kwam de Kon. Fanf. ‘Concordia’ uit Tisselt uit met 96,25 p.
  met lof van de jury.

  Ook de andere Tisseltse fanfare ‘Willen is Kunnen’ kreeg met 92,25 lof van de jury, dit
  voor de hogere afdeling.

  In de lagere afdeling werd de muziekmaatschappij ‘Ste Cecilia’ uit Heestert met 91 punten
  en lof van de
  Jury winnaar, gevolgd door de K.Fanf. ‘St Rochus’ uit Bonheiden (90,5).

  De drumband ‘Schulpen en de Meerweiden’ uit Velsen-Noord (Nederland) behaalde 90,75 p.

   

  De geboorte van de Ceciliafeesten en de internationale muziekwedstrijd

  “In 1972 werden de eerste Ceciliafeesten op een veeleer bescheiden manier ingericht in het Parochiehuis te Leest.

  Toch waren ze bijzonder succescvol. Op woensdag 10 mei had een balavond plaats met Jimmy Frey en zijn orkest.

  Op donderdag 11 mei en zondag 14 mei werd de derde internationale show- en marsenwedstrijd georganiseerd met 11 deelnemende verenigingen. Daarnaast was er nog een concertoptreden op zaterdag 13 mei. Ondanks het feit dat het naar vroegere normen een nogal sober programma was, kon worden vastgesteld dat de wil en het enthousiasme van vroeger nog niet waren verdwenen bij de leden van de fanfare.

  Zij waren nog altijd bereid om zich gedurende een hele week van ’s morgens tot ’s nachts in te zetten opdat het geslaagde feestelijkheden werden. Het was een teken dat het 75-jarig bestaan van de vereniging in 1974 op grotere schaal en met meer financiële risico’s zou kunnen georganiseerd worden…

   

  In 1972 werd er naar aanleiding van de derde muziekwedstrijd die ooit door St.-Cecilia is georganiseerd een feestcomité opgericht. De wedstrijd vond toen voor het eerst plaats in het parochiehuis aan de Kouter en omdat er ook belangrijke nevenactiviteiten op het programma stonden, was dat feestcomité nodig. Dat comité werkte onder leiding van Juul Vloeberghen  (foto) en bestond uit Hubert De Borger, Victor De Maeyer, Pol Huybrechts, Leo Lauwens, Willy Robbens, Louis Schillemans, Jozef Symons, Marcel Van Loo (foto), Jean Verheyden en August Mollemans (foto).

  (Stan Gobien : Leest in Feest) 

   

  “Voor de internationale muziekwedstrijd van de Ceciliafeesten kreeg de fanfare doorgaans subsidies van het Ministerie.

  Dit bedrag volstond niet om de geldprijzen en de reiskosten van de deelnemers te vergoeden. Daarom werden kaartwedstrijden en show- en balavonden ingericht. Ook dat volstond nog niet om de gemaakte kosten te dekken. Het financieel succes van de Ceciliafeesten hing af van de opbrengsten uit dranken en van de verkoop van maaltijden in het gelegenheidsrestaurant.

  In het parochiehuis werd in een van de kleinere lokalen altijd een bar ingericht. Deze begon maar pas echt goed te draaien als de muziekwedstrijd bijn afgekopen was en ze bleef open tot in de vroege uurtjes. De bar werd elk jaar volgens een ander thema ingericht. Er was ooit de ‘High Chaparal’, een bar met cowboys en cowgirls en een andere keer was het de ‘Paso Flamenco’ of ‘Het Witte Paard’…

  Toen de Kobenhavns Brassband optrad in 1975 hebben sommige muzikanten van deze band zich in de bar rijk gedronken. Ze verklaarden dit zelf want in Denemarken was het bier vijf keer duurder dan in Leest…

  (Stan Gobien : ‘Leest in Feest’, blz. 311)

   

  Foto’s :

  -Juul vloeberghen leidde het feestcomité van St.-Cecilia.

  -Marcel Van Loo, als vaandeldrager van de fanfare.

  -August ‘Gust’ Mollemans.

  -Het personeel van de bar ‘Het Witte Paard’ in ’78.

  Van links naar rechts : Rosa Verlinden, Hubert De Borger, Jacqueline De Neys, Lieve Vleminckx, Emiel Verschueren, August Van Roy, Agnes Piessens en Josée Keulemans.
  (Foto : ‘Leest in Feest’ – Stan Gobien)

  -Helpers  van de Ceciliafeesten in de feesttent. Van links naar rechts : Adrienne Pepermans, Josephine Polfliet, Julienne Lamberts, Hortense Verschuren, Josephine Maes en gehurkt Jan Moons. (Foto : ‘Leest in Feest’)

     05-05-2012 om 17:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – 31 januari : Verboden affiche op wachthuisje autobushalte

              Veldwachter Van Hoof, op dienstronde in de Kouter, stelde vast dat de Chiro

              van Zemst een affiche had aangeplakt aan het wachthuisje van de bushalte

              hoek Kouter-Dorpstraat. Het betrof de aankondiging van het derde Chiro-bal

              in zaal Normandië te Zemst.

              Proces-verbaal werd opgesteld.

   

  1972 – Vrijdag 4 februari : Eerste vergadering Chiro-Oudercomité

              “De bijeenkomst om 20u30 , voor een mogelijk chiro-oudercomité te Leest, genoot

              een degelijke belangstellingen een levendige deelname, zowel van de genodigden

              als van leiders en leidsters Onze dank voor deze mensen die hun medewerking

              bewezen en ook toezegden voor de toekomst.

              Van  8  “Ouder-genodigden” waren aanwezig : Juul De Smet, Mevrouw Dormaels,

              Guido Hellemans, Louis Vloebergh, Karel Duysburgh, Marie-Louise Boonen (foto).

              Mochten er eventueel nog ouders van chiroleden zijn die belangstelling hebben

              en medewerking willen verlenen  bij dergelijk driemaandelijks contact, gelieve

              dan iemand van de chiroleiding hierover aan te spreken.

              Dit eerste contact was een deugddoende ontmoeting die stilaan de medewerking

              helpt verduidelijjken vandergelijke Ouder-comité’s, en tegelijkertijd reeds de

              leefbaarheid en de realiteit van jeugdwerking in onze parochie helpt verwezenlijken

              door degelijke raadgeving ; want op deze avond reeds werd er gemoedelijk over allerlei

              punten van jeugdleven en jeugdwerking gedialogeerd en van gedachte gewisseld.

              Het is deugddoende voor onze leidingsploeg te weten dat er een groepje volwassenen

              achter hen staan als morele steun, en eventueel voor praktische zaken en inlichtingen.

              Een chiro-proost”

              (DB, maart 1972)            

   

  1972 – Zondag 6 februari : Bal K.L.J.

              Met de opbrengst van deze dansavond werden de vier jaarlijkse Lourdesreizen

              betaald (2 voor de meisjes en 2 voor de jongens). (DB)

   

  1972 – 8 februari :  Gepensioneerden naar het Mechels Miniatuurtheater

             De Gepensioneerden van Leest woonden de vertoning bij van het ‘Leven van Reinaart
               de Vos’.
  (DB)

   

  1972 – 26 maart : Jaarlijks concert St.-Cecilia

              Alweer sterke afvaardigingen uit Tisselt, Itegem en Hombeek-Heike.

              Door de heer Jozef Lauwers werd tussen de muziek door een korte historiek van de te

              spelen werken voorgelezen. Het zangkoor onder leiding van de heer Hendrik Lauwens

              wist het publiek te boeien met welgekozen stukken. Het geheel stond onder leiding van

              dirigent Theofiel Fierens.

              Tot besluit werden bloemtuilen aangeboden, o.m. aan de dirigenten wat dan ook
              deze avond besloot.”
     (DB) 

   

  1972 – Zondag 9 april : Recollectie’ KWB

              “Om half tien ’s morgens zaten de leden van  de KWB smakelijk te smullen aan een
              hoop witte 
  en zwarte pensen. Zij dachten goed begonnen is half gewonnen en hoe
              kan men een recollectie 
  beter trotseren dan met een gevulde maag.

              De laatste jaren had met voor die recollectie een beroep gedaan op sprekers
              van buiten de
  grenzen, de pastoor van Hever, Polleunis, de pastoor van
              Heindonk en vooral de pastoor
  van het  H. Kruis die de voorbije jaren als
              gastvedette optraden. Nu viel de keuze op de
  plaatselijke proost.

              Na hem schoof men de gordijnen dicht en kreeg men kleurrijke dia’s te zien
              over de activiteiten v
  an de KWB in het voorbije jaar. Vooral de reis naar
              Holland met zichten van Eindhoven en van 
  de bloemfestijnen te Lochchristi hadden
              veel bijval. Ook de voetbalmatch KWB Leest tegen KWB 
  Hombeek kwam op het scherm.

              Tot slot van deze vriendschappelijke en gezellige bijeenkomst ging men over tot de uitslag

              en prijsuitreiking van het kaarttornooi 1971-72.

  1.      Schaerlaeken Frans         699 punten (hij koos als eerste prijs een electrisch strijkijzer)

  2.      Vloeberghen Jozef           688

  3.      Van Loof Gustaaf             675

  4.      Vloebergh Emiel              670

  (DB, mei 1972)

   

  1972 – Maandag 3 april – Tweede Paasdag : Davidsfonds organiseerde ‘Kurioza’.

              “Na de twee voorgaande successen hebben wij gemeend voor de derde maal een initiatief

              te moeten nemen om aan echte Leestenaars een ware kans te geven hun capaciteiten ten

              aanschijn te brengen van de medeburger.

              Na de hobby, boeken en foto tentoonstelling krijgen wij nu een beeld van wat Leest aan

              eigenaardigheden bezit.

              Indien u op zolder laarzen van Napoleon weet staan, of een harnas van een
              bed-overgrootvader, o
  f de eerste Vlaamse Leeuw van de gemeente bezit, indien
              u een eierklopmachine, een
  spinnekopvanger of valsmuntermachine hebt
              uitgevonden, indien u een levensgrote foto
   van een dromosaurus  of een
              esquaridon bezit; indien u ook maar iets heeft staan dat 
  ‘kurieus’ is, breng het op
               tweede paasdag naar onze tentoonstellingsruimte en toon het alzo
  aan uw vrienden.

              Vermelden we dat aan eenieder die deelneemt waardevolle prijzen zullen
              gegeven worden.

              Inschrijven kan op de pastorij of bij M. Mollemans.

              Het secretariaat.” (DB)

   

  1972 – 3 april : Fietsdiefstal

              Aan het parochielokaal in de Kouter werd de fiets gestolen van de Zemstenaar

              Patrick Scherreels.

              (VVH)

   

  1972 – 25 april : Inbraak

              In de woning van Marcel Van der Hasselt en echtgenote Lisette Lamberts,

              Bist 10, werd 2.200 frank gestolen uit een schuifje in de kleerkast.

              Er waren geen sporen van braak. Vermoedelijk werden er valse sleutels

              gebruikt.

              Buurvrouw Celine Lauwers had een verdacht persoon in de buurt opgemerkt. 

              Hij was per fiets, redelijk groot met grijze pet en drager van een bril.

   

  1972 – 10 mei : Diamanten Bruiloft (zie ook : mei 1962)

              Burgemeester Lauwers was niet weinig in zijn schik met de diamanten

              bruiloftsviering van het echtpaar Jan Baptist De Smedt en Virginia Mathea Van

              Crombruggen.

              “De jongste jaren”, zei de burgemeester tijdens de ontvangst op het gemeentehuis,

              “lopen ook te Leest de gouden bruiloftsvieringen haast aan de lopende band.

              Dit is niet het geval met de diamanten bruiloften.”

              Om die reden werd de erewijn met des te meer ijver geschonken en gedronken.            

              In de parochiekerk hield pastoor Lornoy een eucharistieviering waarna de

              bejaarde jubilarissen onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia

              naar huis trokken.

              Stan Gobien, de secretaris van de fanfare, stak speciaal voor de jubilarissen

              een memorabele speech af. Zestig jaar getrouwd, dat kwam niet veel voor.     

   

  Foto’s :

  -Marie-Louise ‘Wikke’ Boonen was ook aanwezig op het Chiro-Oudercomité.

  -Foto genomen in het gemeentehuis van Leest. Achteraan van links naar rechts :

  zoon Albert, schoondochter Maria Verbergt, Stanne Van den Broeck (zou 103 jaar worden),

  zoon Jan Baptist junior en Catharina ‘Katoke’ Huybrechts, een nicht van Jan-Baptist senior.

  Vooraan Virginia ‘Virske’ Van Crombruggen en Jan Baptist ‘Jangske’ De Smedt die gefeliciteerd

  werden door burgemeester Lauwers.-

      

  05-05-2012 om 15:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – 9 januari : Traditioneel familiefeest Chiro

              “Deze vreugdedag werd ingezet met een H. Eucharistieviering.

              Hierin werd door de lektor de zin en de betekenis van ons

              Hedendaags jeugdverenigingsleven nader belicht.

              Even na 14 u begon het eigenlijke familiefeest. Wat is de Chiro ?

              Wat heeft zij te bieden ? Met welke moeilijkheden heeft zij te kampen ?

              Welke zijn haar eisen, wensen voor de toekomst…?

              Een duidelijk antwoord werd hierop gegeven tijdens een korte, maar

              snedige inleiding.

              Hierna gaven de drie jongste afdelingen wat ten beste voor het publiek in de zaal.

              Dans en humoristische stukjes wisselden af met leutige liedjes en

              krachtpatserij. Kortom elk liet zien wat hij kon.

              Een smakelijk etentje aan de gezellige koffietafel bracht de gepaste stemming

              er helemaal in. Nadien kreeg men de gelegenheid om de verschillende

              afdelingshoeken te bewonderen. Een kort filmpje ging de conzonissima vooraf.

              Een heleboel kandidaten maakten het de jury niet makkelijker.

              Al volksdanend besloten we deze gezellige namiddag.

              De leiding en de Proost dankten iedereen die aanwezig was en hierdoor voor

              de steun en sympathie zorgde.” (DB, februari 1972)

   

  1972 – 21 januari : Gazet van Mechelen :

   

              Goud voor Rust Roest te Leest

  “Vorige week gingen we even praten met de heer Alfons Hellemans, te Leest en omliggen beter gekend als meester Hellemans, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de plaatselijke toneelkring “Rust Roest”.

  Terwijl wij samen grasduinden in vergeelde en naar ouderdom ruikende programmabrochures en mat glimlachende foto’s bekeken, vertelde onze sympathieke gastheer ons een heleboel wetenswaardigheden over de 50 jaar toneelaktiviteit van “Rust Roest”.

  Op zondag 23 januari a.s. viert “Rust Roest” zijn gouden toneeljubileum met de opvoering van “Het Huis op de Rots”, een dedectievespel door G. Batson, in regie van Alfons Hellemans.

  Gouden Jubileum

  Eind 1921 werd “Rust Roest” gesticht als onderafdeling van de fanfare “Arbeid Adelt”.

  Van de 10 stichters zijn er nog 4 in leven, nl. Jef Van Hoof, Frans Selleslagh, Jaak Publie en Alfons Hellemans. Aleen de laatste twee wonen nog te Leest en zijn nog actief in “Rust Roest”.

  In februari 1922 volgde dan het eerste optreden in de zaal van Th. Van den Heuvel, onder leiding van Jan Steenackers uit Kapelle-op-den-Bos.

  In 1925 werd Alfons Hellemans regisseur en van 1927 af speelde “Rust Roest” in zaal “De Rozelaar” bij de heer Th. Teughels.

  In akkoord met fanfare “Arbeid Adelt” werd “Rust Roest” in 1931 een zelfstandig toneelgild, hoewel de fanfare de toneelopvoeringen soms nog muzikaal bleef opluisteren.

  Op dit ogenblik telt “Rust Roest” een twintigtal leden, waaronder 8 actieve toneelbeoefenaars, nl. 3 dames en 5 heren.

  De heer Alfons Hellemans is nog steeds regisseur, acteur, grimeur, decorontwerper en realisator en zowat duivel-doet-al.

  In 50 jaar

  In 50 jaar was de oogst van “Rust Roest” biezonder rijk : twee toneelspelen per jaar of ruim over de honderd opvoeringen, ook buiten Leest.

  Drama’s, blijspelen, operetten, passiespelen, kluchten en mysteriespelen vormden het veelzijdig repertorium van “Rust Roest”.

  Successen waren ontegensprekelijk “Waar de Ster bleef stille staan” (Felix Timmermans), een kerstspel dat in de dertiger jaren een 10-tal opvoeringen kende en een buitengewone meevaller werd.

  Verder ook het legendespel “Marieke van Nijmegen” dat in een moderne bewerking viermaal te Leest, tweemaal te Zemst-Laar en éénmaal te Reet volle zalen lokte.

  In het blijspelgenre kenden “De Wonderdoktoor” (J. Janssen) en de operette “De Filosoof van Hagem” (J. Scheirs) grote bijval, terwijl ook drama’s als “Onder een Dak” (J. Fabricius), “Dolle Hans” (id), “Kinderen van ons Volk” (A. Coolen) en “Voor Outer en Heerd” (Everaard) e.a. het echt wel deden.

  Een ander toneelgenre dat “Rust Roest” met succes beoefende en dat te Leest de voorkeur van het toneelpubliek wegdroeg waren de passiespelen, o.a. “Passiebloemen” (H.Thans) en “Het Geding van Ons Heer” (P. de Mont).

  Naast thrillers als “De Spooktrein” (A. Ridley) speelde “Rust Roest” ook een stuk in versvorm, nl. “De Zonderlinge Gast” van A. Van Duinkerken.

  Onderscheidingen

  Van successtukken als “Waar de Ster bleef stille staan” en als “Marieken van Nijmegen” gaf “Rust Roest” ook gastvoorstellingen buiten de gemeente.

  Toneelliefhebbers van Hombeek-Heike, Heffen, Hofstade, Battel, Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk, Zemst-Laar, Reet en St-Amands zullen zich “Rust Roest” beslist nog wel herinneren.

  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Leestse toneelkring reeds verscheidene keren onderscheiden werd. Twee leden werden van staatswege gedecoreerd en vier andere ontvingen het diploma van het St-Genesiusgild om hun prestaties op toneelgebied.

  “Rust Roest” nam destijds ook deel aan toneelwedstrijden.

  Niet zonder succes nog wel. Het behaalde de eerste prijs voor uitspraak in het Vondeljuweel van het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond met de opvoering van “Waar de Ster bleef stille staan” en de prijs voor de twee beste vertolkingen in hetzelfde toneelspel in een toernooi van de Mechelse toneelkring “Dienen”.

  Wij wensen “Rust Roest” nog vele jaren bloeiend liefhebberstoneel “God ter ere en ons volk ten bate”. “

   

  Op zondag 23 januari 1972  was het voor de toneelkring de grote dag.

  Er was een huldiging op het gemeentehuis door het college van burgemeester en schepenen en ook de hoogmis stond volledig in het teken van de viering van het 50-jarig bestaan.

  Schepen Polspoel verwelkomde de vier nog in leven zijnde stichters Alfons Hellemans, Jaak Publie, Jef Van Hoof (Battel) en Frans Selleslagh (Kapelle-op-den-Bos).

  Na een pakkende toespraak kondigde hij aan dat het gemeentebestuur als blijk van erkentelijkheid, waardering en steun de toelage voor 72 zal verdubbelen.

  Namens de jongeren van de toneelkring dankte Guido Hellemans het college van burgemeester en schepenen voor de fijne attenties en de beloofde steun.

  Dit alles werd gevolgd door een receptie waarbij menige anekdote uit de voorbije 50 jaar werd opgehaald.

  ’s Avonds bracht de jubilerende vereniging “Het Huis op de Rots” voor het voetlicht.

  Gazet van Antwerpen (26/1/1972) maakte daar volgend verslag van :

   

  “Rust Roest” uit Leest oogstte succes met “Het huis op de rots”

  “De heer Alfons Hellemans voerde de regie van dit spannende detektivespel van G. Batson dat bij het publiek grote bijval kende.

  Dat ‘Ons Parochiehuis’ te klein was, bewijst wel dat de 50-jarige toneelgroep nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft op de plaatselijke bevolking.

  (...)

  Alles samengenomen kunnen we de vertolking degelijk, zelfs voortreffelijk noemen.

  Eén algemene opmerking slechts : naar onze bescheiden mening liep de handeling op sommige momenten niet vlot genoeg van stapel, waardoor de spanning aan kracht inboette. Hiervoor heeft “Rust Roest” wel een excuus. De voorbereidingsperiode was ietwat te kort, omdat aanvankelijk een ander stuk was aangepakt, dat echter na een maand voorbereiding opzij diende geschoven door het forfait van een van de kernspelers.

  (...)

  Als topspeler mogen we ontegensprekelijk Guy Hellemans vermelden, die een sterke typering weggaf van de ondoorgrondelijke en extravagante pianist Peter Collier. Deze jongeman kent de knepen van het vak en beschikt bovendien over een mooie stem en een prachtige intonatie.

  Mariëtte Verbeeck speelde erg vlot de aantrekkelijke mannequin Kitty Collier. Haar uitspraak zou zowat perfect zijn, als deze talentvolle juffrouw haar tweeklanken wat beter verzorgde.

  Renilde Tuyaerts- Polfliet was de innemende vrouw des huizes die haar niet gemakkelijke en belangrijke rol wel behoorlijk vertolkte, maar die haar zegging en mimiek soms wat te vlak hield.

  Als tegenspeler had zij Marcel Verwerft die overtuigde als de rondborstige letterkundige Simon Antrobus die ook nog wat anders op het oog had dan boeken schrijven.

  Elza Lamberts tekende met overtuiging het dienstmeisje Joyce, terwijl Guy Mollemans helemaal geen slecht figuur sloeg als sergeant Hale.

  De rol van Steve Taylor lag Jan Voet uitstekend : met zijn expressieve mimiek en met de zwierige zelfverzekerdheid waarmee deze jongeman zich op het toneel bewoog, oogstte hij wel succes bij het publiek.”

  (GvM, 26 januari 1972)

   

  En Het Laatste Nieuws (1 februari 1972) :

  Leest huldigt zijn gouden toneelgroep

  “Na de succesrijke opvoering van ‘Het huis op de rots’, een dedectivespel van C. Baton, had een feestelijke huldiging plaats van ‘Rust Roest’, de jubilerende Leestse toneelgroep.

  Onder de aanwezigen bemerkten we de parochiepriesters Lornoy en Van Aken, burgemeester Lauwers, schepenen Polspoel en Van den Heuvel, talrijke gemeenteraadsleden,

  de heren Peeters en Maes, resp. afgevaardigden van het AKVT gouw Antwerpen en kern Mechelen. Vooral de heren J. Van Hoof, A. Hellemans, J. Publie en L. Verbruggen, de nog

  overlevende pioniers van ‘Rust Roest’ viel een denderende hulde te beurt. De heer G. Hellemans hield een fijne en diepzinnige feestrede.

  50 jaar toneel

  ‘Gelijk de mens op uitgelezen ogenblikken de paden van de olympische hoogte mag betreden, kan toneelspelen hem optillen tot die magische wereld waarin hij gedetermineerd

  wordt door andere dan rationele wetmatigheden’, zo begon Guido Hellemans zijn mooie en keurig gepresenteerde spelen, dat volgens hem een antwoord kan zijn op de elke mens

  aangeboren drang, in elke tijd en in elke cultuur, heel even maar in contact te treden met dat onzichtbare, mysterieuze Opperwezen, wat G. Gezelle als volgt uitdrukte :

  ‘Ja, dat kranke handen hulpeloos in de blinde donker tastende, daar de hand des Heren treffen die terstond hun hoop en kracht geeft…’

  Deze hoop en deze kracht, betoogde de heer G. Hellemans, hebben stellig meerdere mensen van ‘Rust Roest’ gevonden, dank zij het initiatief van de hh. V. Selleslagh, A. Hellemans,

  J. Publie, J. Van Hoof, Fr. Selleslagh, J. Huysmans, A. Huys, Am. Van Steen, Th. En J. Pateet en J. Steenackers, de mannen die 50 jaar geleden ‘Rust Roest’ oprichten.

  De heer G. Hellemans bestempelde de jubileumviering als het feest van het groepswerk, van het menselijk kunnen, van vriendschap en ontmoeting als het feest van vreugde en

  dank om alles wat in 50 jaar gepresteerd werd. Hierna schetste spreker gevat de historiek van de jubilerende toneelgroep.

  Hulde en onderscheidingen

  Heel wat bloemen, geschenen en telegrams kwamen de feestvreugde verhogen. De h. G. Hellemans huldigde o.a. de nog vier overlevende pioniers van ‘Rust Roest’ die hij aan het

  publiek voorstelde. De heer Jef Van Hoof uit Battel kenschetste hij als de knappe vertolker van pittige humoristische rollen, iets waaraan de kijkers steeds veel genoegen beleefden.

  De h. Alfons Hellemans, sinds 1924 ook regisseur van ‘Rust Roest’, typeerde hij als de onvermoeibare, doordrijvende bezieler van het Leestse toneel, die onschatbaar werk presteerde

  en voor wie het toneel een fascinerende hobby was.

  De h. Jaak Publie, sinds de stichting van ‘Rust Roest’ de vindingrijke decorbouwer, werd voorgesteld als de bescheiden, altijd blije man-achter-de-schermen op wie nooit tevergeefs

  een beroep gedaan werd, terwijl de heer L. Verbruggen, de huidige voorzitter, geprezen werd als de toegewijde, organisatieleider en administrator.

  Tenslotte dankte G. Hellemans pastoor Lornoy voor de fijne jubileummis, het gemeentebestuur voor de receptie op het gemeentehuis en voor de beloofde dubbele toelage, en

  allen die op een of andere wijze bijdroegen tot het welslagen van de viering van ‘t 50-jarig bestaan van ‘Rust Roest’.

  De heren Peeters, afgevaardigde van het AKVT-provincie Antwerpen en de heer J. Maes, afgevaardigde van de AKVT-kern Mechelen, overhandigden elk een tinnen herinneringsschotel

  aan de heren A. Hellemans en J. Publie en aan ‘Rust Roest’.

  De heren Publie, A. Hellemans en Verbruggen werden ook onderscheiden in de orde van het St.-Genesiusgild, terwijl de heer A. Hellemans bovendien vanwege het AKVT nog bedacht

  werd met een prachtig boek over kunstschilder Breughel.

  (H.V.L, Kap.-op-den-Bos)”

   

  En ook De Band :

  “Langs de pers om werd een breedvoerig verslag gegeven over de opvoering van ‘Het huis op de rots’ ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze toneelkring.

  Wij wensen evenwel onze indruk weer te geven. Wanneer men een vergelijking maakt tussen het vorig optreden met ‘De schat uit Kongo’ dan is het opgevallen dat enorme

  vooruitgang werd geboekt. Niemand zal ontkennen dat deze schare een zeer goede vertolking ten tonele heeft gebracht, en, dat afzonderlijke beoordeling van personen

  best achterwege blijft, omdat wij ditmaal de homogeniteit willen onderstrepen.

  Het mag dan ook onderlijnd worden dat prachtig werk werd verricht en eens te meer bewezen werd dat door toneel aan zo noodzakelijk cultuurwerk kan worden gedaan,

  en effectief wordt gedaan.

  De enorme belangstelling dat mocht geboekt worden weze een aansporing om verder te doen, het kan alleen ons volk ten nutte komen.

  Iedereen zal zich graag aansluiten bij de woorden van de heer Polspoel, schepen voor cultuur, die o.m. zegde : ‘Als Vlaming kan ik niet nalaten u mijn oprechte dank te betuigen

  voor uw  verdienstelijk werk op taalgebied, waardoor u niet in geringe mate hebt meegewerkt aan de Vlaamse bewustwording en waardoor u anderen de schoonheid en de rijkdom

  van onze moedertaal hebt leren waarderen’.

  De huldeblijken aan het adres van de onvermoeibare spelleider Alfons Hellemans en zijn medegevierden Louis Verbruggen en Jaak Publie waren dan ook over-verdiend. Dat tevens

  bij deze gouden jubelviering gans de toneelploeg betrokken werd, was dan ook een dankbetuiging voor de geleverde prestatie.

  De prachtige geschenken aangeboden na de opvoering zullen voor de gevierden een blijvende herinnering blijven aan deze heuglijke gebeurtenis, en het was een naar waarde

  te schatten geste, de dames Hellemans en Publie in deze hulde te betrekken.

  De heer Guy Hellemans zegde het zo mooi : ‘dat er te Leest door het toneel een verrijkende cultuuropdracht plaats greep’.

  Leest heeft een genoeglijke avond beleefd, waaruit wat te leren valt.

  Wij twijfelen er niet aan dat ook in de toekomst onze mensen ‘Rust Roest’ zullen blijven steunen, door het bijwonen van hun opvoeringen.”    
                                                                                                                                                                                                  

  Foto :

  -Vooraan van links naar rechts Louis Verbruggen, Alfons Hellemans, Jaak Publie, Renild Polfliet en Guido Hellemans met de cast van ‘Het huis op de rots’ .

  -Gouden jubileum ‘Rust Roest’, bij die gelegenheid had op het gemeentehuis een feestelijke ontvangst plaats. Rechts schepen Polspoel.

   

  05-05-2012 om 14:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – Gemeentetoelagen voor 1972 :

  KLJ – jongens 1.000 fr.

  KLJ – meisjes 1.000

  Chiro – jongens 1.000

  Chiro – meisjes 1.000

  Boerenfront 1.000

  Boerengilde 1.000

  Bond der Veldwachters 1.000

  Boerinnegilde 2.000

  KWB 1.000

  Davidsfonds 4.000

  Rust Roest 2.000

  Bond Gepensioneerden 5.000

  Milac 1.000

  Soc.Vooruitziende Vrouwen 1.000

  Fanfare St.Cecilia 7.500

  Oud-Soldaten 1.000

  NSB 1.000

  De Luchtreiziger 1.000

  De Snelle Vlucht 1.000

  Voetbalclub Telstar 5.000

  Het Vliegend Wiel 1.000

  Wipmaatschappijen 1.000.

  (CVP-Leest, januari 1972)

   

  1972 – “De militaire wereldkampioenschappen voor wielrenners worden dit jaar

              te Parijs verreden.

              De Belgische Wielrijdersbond heeft de renners-soldaten bijeengebracht te

              Den Haan met het oog op een eerste stage.

              Plus-minus vijftig van de uitgezochten werden weerhouden, waaronder de

              Leestse liefhebber Eddy Van Hoof.

              Na enkele dagen stage werden er 17 renners weerhouden, en daarvan maakt

              Eddy Van Hoof deel uit.

              Dus hij werd weerhouden voor de officiële kern.

              Wij wensen hem het beste toe, en een mooie plaats !”

              (De Band, 1972)

   

  1972 – KVLV vierde 50-jarig bestaan

              “Te Leest in het “Brughuis” werd in 1922 de Boerinnenbond boven de

              doopvont gehouden met als proost de toenmalige pastoor Beuckeleers en

              voorzitster mej. Hellemans.

              Na al die jaren heeft de gilde zich weten de modernizeren en aanpassen,

              door het inrichten van vergaderingen, kooklessen, voordrachten, cursussen,

              enz.

              De uitgroei van de Boerinnenbond die inmiddels werd omgevormd tot

              Katholieke Vorming der Landelijke Vrouwen bleef evenmin achterwege.

              De vereniging telt te Leest ongeveer 200 aangesloten leden.

              De Jubelviering werd ingezet met een dankmis opgedragen ter nagedachtenis

              van de overleden leden door de provinciale proost Eggers.

              Na die plechtigheid was er een ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis

              door burgemeester  Lauwers, schepen Polspoel en raadslid Verbruggen.   

              De burgemeester sprak woorden van waardering en aanmoediging. Na de middag

              kwamen de leden opnieuw samen in de parochiezaal waar een smakelijk diner en

              gezellig samenzijn werd voorgeschoteld.

                   Hulde

              Voorzitster mw. Hellemans sprak het welkomstwoord, ook de plaatselijke

              voorzitter der boerengilde, de KLJ-jongens en meisjes werden begroet.

              Tijdens de pauze werd een feestrede gehouden door de provinciale

              verantwoordelijke mej. Selis.

              Deze zette de bestuursleden in de bloemen.

              Vervolgens werd door de verantwoordelijke van de jonge gezinnen, mw. De Smet,

              de bestuursleden onder de 50 jaar met hulde en geschenkjes bedacht.

              De ontspanningsverantwoordelijke mevr. De Borger zorgde voor een aangename

              noot.

              Zoals het ook bij elke jubelviering gaat, richtte ook pastoor Lornoy, proost der

              plaatselijke vereniging, lof en dankwoorden aan het adres der feestelingen.

              Hierna werden de mensen van het eerste uur en deze die de vereniging hielpen

              groeien met een bloemtuil bedacht.

              Een daverende mars besloot deze jubeldag. Al werd de afwezigheid van de

              sekretaresse mevr. De Prins sterk aangevoeld toch kan iedereen getuige zijn van

              een gezellige namiddag.

              Een feestdag die nog gekenmerkt werd door een mooie tentoonstelling waar

              vooral voorwerpen uit de oude tijd aan het publiek werden tentoongesteld.”

              (Gazet van Mechelen, enkel jaartal bekend0)

   

  1972 – Gazet van Mechelen (enkel jaartal bekend) : Verkeersongevallen te Leest

              In de nacht van donderdag op vrijdag kwam de auto bestuurd door Louis Van

              Winghe, Kleine Heide aldaar, in het lager gelegen veld terecht waar het voertuig

              kantelde. De chauffeur werd gewond en naar het ziekenhuis te Mechelen

              overgebracht.

              Op de Tisseltbaan werd vrijdagnamiddag de voetganger Felix Polfliet,

              Juniorslaan Leest, gevat door een auto en gewond. Hij diende naar een kliniek

              te Mechelen te worden overgebracht.”

   

  1972 – In “De Band” publiceerde de burgemeester van Leest de modaliteiten van

                               “Eeuwigdurende Grafconcessies

  De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen heeft het altijddurend recht op een grafconcessie opgeheven. De reeds toegewezen eeuwigdurende grafconcessies vervallen.

  Zij worden echter op aanvraag vervangen door tijdelijke vergunningen met een geldigheidsduur van 50 jaar. Deze hernieuwing wordt kosteloos toegestaan.

  Uiterlijk op 31/8/1973 moet de hernieuwing worden aangevraagd van de vervallen eeuwigdurende grafconcessies, die op 13 augustus 1971 ten minste 50 jaar m.a.w. een hernieuwingsaanvraag moet worden ingediend voor de eeuwigdurende grafconessies die werden toegestaan voor 13 augustus 1921.

  Bij nalatigheid vanwege de concessiehouder of zijn rechthebbenden vervalt de grafconcessie, welke ambtshalve wordt ontruimd.

  De hernieuwingsaanvraag wordt gericht aan de heer Burgemeester door elke rechthebbende, een erfgenaam, een familielid en zelfs de enig belanghebbende.

  Zij moet schriftelijk geschieden met aanduiding van de identiteit en het adres van de oorspronkelijke en huidige concessiehouder. De ligging van het graf wordt aangeduid door vermelding van de juiste plaats en het jaar van toewijzing.

  Zo mogelijk wordt een afschrift medegestuurd van de destijds afgeleverde vergunning.

  Inlichtingen op het gemeentesecretariaat alle werkdagen van 9 tot 12 u. (tel.015/11538).

              De Burgemeester”.   

   

  1972 – St.-Cecilia kreeg vrouwelijke muzikanten

              In 1972 werd de K.Fanf. St.-Cecilia uitgebreid met vrouwelijke muzikanten. De eerste
              was Nelly Verbeeck
  en zij speelde tenorsaxofoon. De volgende waren Brigitte en
              Marina Fierens, de dochters van dirigent
  Theo Fierens, die beiden bugel speelden. 
              Nog vijf jaar later was het aantal vrouwelijke muzikanten fors
  toegenomen.

              Er waren ook mannelijke muzikanten bijgekomen : bugelspelers Franky Lauwens en
              Ludo Vloeberghen,
  de cornetspelers Jean Verheyden (gemeentesecretaris), Rudi
              Peeters en Ludo Verschuren.
  Albert  Van Alsenoy als tubaspeler en Freddy
              Lauwers en Dirk Peeters als slagwerkers.

              (Stan Gobien : ‘Leest in Feest’)

   

  Foto :  

  -Het jubilerende KVLV.

  -Vooraan links gemeentesecretaris Jean Verheyden geflankeerd door Henri Van den Heuvel en Ludo Verschuren. (foto Eddy Apers)

   

   

  05-05-2012 om 14:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – Stichting werkgroep Leefmilieu Leest

              De werkgroep Leefmilieu Leest ontstond naar aanleiding van de geruchten over

              de industrialisering langs de oostelijke kanaaloever.

              Vooral de bedreiging van het plaatselijk leefmilieu en de nadelige gevolgen

              hiervan voor de land- en tuinbouw in de streek werkte alarmerend.

              Er werd een voorlichtingsvergadering ingericht waarop de spreker dhr. Willems

              uit Grimbergen aan de hand van de toen voorhanden zijnde schaarse

              “documenten” een somber beeld ophing van het toekomstig leefmilieu.

              Er werd deelgenomen  aan een betoging te Vilvoorde en er werd in september

              een  dia-reeks gepresenteerd door “De Wielewaal”, een reeks die de algemene

              problematiek van de milieubescherming behandelde.

              Kort samengevat waren de doelstellingen van de werkgroep :

  1.      Het maken van een grondige studie, van het bestaande milieu en een

  waakzaam volgen van de evolutie.

  2. Het verdedigen van het recht op inspraak bij het opmaken van de gemeentelijke

  of streekplanning die het milieu beïnvloedt.

  3. Door voorlichting de bevolking gevoelig maken voor de bestaande milieuproblemen.

  4. De bundeling van de krachten ter bescherming van het bestaande en ter

   bevordering van een beter leefmilieu. (uit een folder)

   

  Onder ruime belangstelling en in aanwezigheid van burgemeester Lauwers en de schepenen Polspoel en Van Den Heuvel, hield de pas opgerichte werkgroep Leefmilieu Leest zijn eerste werkvergadering in juni 1972.

  Karel Mertens (foto), die mee aan de basis lag van de stichting van de werkgroep, werd tot voorzitter aangesteld.

  Vooraleer tot de samenstelling van een bestuur over te gaan, onderstreepte de nieuwe voorzitter de democratische werkwijze ervan.

  Na bespreking werd aangenomen om het bestuur te verkiezen onder de leden.

  Een 20-tal vrijwilligers verklaarden zich bereid van het uitgebreid bestuur deel uit

  te maken. Daaruit werd dan een dagelijks bestuur samengesteld, dat gemachtigd

  werd de lopende zaken af te handelen

  Dat dagelijks bestuur bestond uit :

  Karel Mertens (voorzitter), Kerkenblokweg 11.

  Milou Van Stijvoort (secretaresse).

  Karel Soors (penningmeester), Cecilialaan 11.

              Jan Voet (verslaggever), Cecilialaan 9.

              Herman D’Haeseleer (ondervoorzitter), Kouter 5.

              Jan Dormaels (documentatie), Kerkenblokweg 2.

              Mieke en Antoon Sneyers (Jeugdafgevaardigden),Kerkenblokweg 4.

              Guy Mollemans (jeugdafgevaardigde), Juniorslaan 12.

              Victor Casteels (verbindingsman met de studentenverenigingen), Kouter 67.   

              (Noot : in een ander verslag vonden we ook de naam van Herman D’Haeselaar, Kouter 5)

              Bij belangrijke beslissingen zal steeds de algemene ledenvergadering

              geraadpleegd worden en het contact met de bevolking zal gebeuren via openbare

              vergaderingen en publicaties, waarin die bevolking op de hoogte zal worden

              gehouden van de industrializering van de kanaalzone en vooral van de gevolgen

              ervan voor Leest.

              Het lidgeld van de vereniging werd voor het lopende jaar vastgesteld op 50 frank

              voor volwassenen en op 25 frank voor jongeren.

              De werkgroep Leefmilieu Leest telde op dit ogenblik een 50-tal leden.

              Op die eerste vergadering belichtte voorzitter Mertens de samenwerking met

              andere werkgroepen zoals VAL-Mechelen, De Wielewaal, J.D.F.-Hever en met

              de overkoepelende Werkgroep Leefmilieu Vilvoorde.

              Hij deelde ook mee dat de Vlaamse Volksbeweging (V.VB.)zich actief ging

              inzetten voor de vrijwaring van Vlaams-Brabant.

              (DB,1972, GVM 14/6/72 en diverse folders)

   

  1972 – Enkel jaartal gekend - De Band : BEROERING TE LEEST

   

  “Beroering te Leest is zeker niet overdreven gezegd, wanneer men weet dat onze landelijke gemeente zowat 240 ha grond zal moeten prijsgeven voor het vestigen van industrieën.

  Vanzelfsprekend is er reeds verzet gekomen, ten overstaan van het bestaande plan. Immers Leest zou een bijzonder zware tol moeten betalen. Wat zal er nog overblijven van de destijds geplande groene zones en van de landbouwgronden ?

  Het oprichten van voor de bevolking ongezonde bedrijven, slechts op enkele kilometers van de

  bewoonde  zones, kan niet anders dan een flagrante aanslag genoemd worden op de gezondheid van u allen, nu men overal S.O.S. roept ter bescherming van het leefmilieu.

  Van de plaatselijke officiële zijde als van het Comité ter bescherming van het leefmilieu

  rees protest op.

  Onze bevolking moet wakker geschud worden, geen passieve houding, als één man moeten

  de verdedigers van het leefmilieu gesteund worden tot het voorkomen van vernieling.

  Allerlei instanties hebben de mond vol over de noodzakelijkheid ook onze jeugd te beschermen

  tegen al wat schadelijk is. Is wat men doorvoeren wil de bescherming van onze jeugd ?

  Of tellen  alleen de financiële belangen van bepaalde groepen ?

  Als één man dus in verzet tegen de Brusselse kliek die geen scrupules kent.

  Tot slot wensen wij te verwijzen naar wat op ‘Kuriosa’, ingericht door het plaatselijke Davidsfonds te lezen stond en waarvan we de tekst aan ieders aandacht niet willen onttrekken :

  -dat de traditionele landbouwgemeente Leest plots tot een eersterangs industrie gemeente

  bevorderd wordt.

  -dat er onteigende boeren zijn die van hun hele bedrijf slechts de gebouwen en een

  moestuin overhouden.

  -dat ruim een vierde van het grondgebied eraan gaat.

  -dat deze plannen de miljarden-uitgave voor de verbetering van het zeekanaal moeten

  rechtvaardigen.

  -dat er zwaar milieuverontreinigende industrie komt in een streek die bedoeld was om als

  bufferzone te dienen tussen de overbelaste industriezone van Vilvoorde en Willebroek en het

  wooncentrum Mechelen.

         EN DIT VINDEN WIJ VERDACHT :

  “dat deze plannen met zoveel geheimzinnigheid omgeven en zoveel spoed uitgevoerd worden,

  “dat er een bijzondere grote belangstelling is vanwege bepaalde Brusselse kringen,

  “dat sedert onze Brusselse vriend Simonet aan de economische touwtjes trekt alles met

  koortsachtige haast uitgevoerd wordt.

   

  Tot zover wat er te lezen stond op de dag van ‘Kurioza’.

  De ingezette actie gaat onverminderd voort. Te Leest had dienaangaande een vergadering

  plaats waarop overigens op een zeer eenvoudige en overduidelijke wijze gans deze

  aangelegenheid werd uiteengezet.

  Het is immers gebleken dat het hier gaat om de uitwerking van eenzijdige plannen voor

  de industrievestiging van de bedoelde kanaalzone en dat de betrokken gemeentebesturen

  niet eens zijn geraadpleegd.

  Er werd niet de minste rekening gehouden met het zo acute vraagstuk van het ‘leelmilieu’,

  het gaat er om de grote bedrijven ter wille te zijn.

  Voor alle burgers van de respectievelijke getroffen gemeenten gaat het vooral om de

  vrijwaring van het leefmilieu, tegen de ondermijning van de gezondheid, de rijkdom van

  de mens wat op alles de voorrang moet hebben.

  Een feit is zeker, de actie zal niet stil gelegd worden…

  Het spreekt vanzelf dat én bevolking én gemeentebesturen als één man achter de actie staat !”

  (DB)

  Op het bijgevoegde plan staat de mogelijke industriezone gemarkeerd van aan de Kapellebaan tot aan het Zuurbos in de Grote Heidestraat.    

   

  Foto’s :

  -Aandachtige toeschouwers op de eerste officiële vergadering van Leefmilieu  Leest.

  -Karel Mertens

   

  05-05-2012 om 08:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  -Jos De Smet.

   

   

  1971 – 16 november : Diefstal tomaten, tulpenbollen en mazout

              Bij Robert Holemans, uit de Mechelbaan werd een diefstal gepleegd.
              1500 moter mazout, 220 tulpenbollen en 6 kg tomaten waren gestolen.
             

   

  1971 – Zondag 19 december : Kerstfeest van K.V.G.

              In de parochiezaal te Hombeek vierden ruim 130 KVG-ers hun jaarlijks

              kerstfeest.

              Onder de aanwezigen was ook de burgemeester van Leest.

              Het feest vatte aan met een eucharistieviering die werd opgeluisterd door het

              gemengd koor van Leest.

              Hierna was er een optreden van de humorist Johan Dirikx en werd de inwendige

              mens versterkt. (DB)

   

  1971 – 28 december : Stichtingsvergadering Oudercomité.

              Per klas werd één afgevaardigde gekozen door de ouders van de leerlingen.

              Werden verkozen :

              -voorzitter Jos De Smet (foto), Bist 4.

              -secretaris : Jozef Vloeberghen, Lindelaan 4.

              Leden :

              -Louise De Hondt-Pikaerts, Elleboogstraat 8.

              -Roza Van Roey-Verlinden, Kouter 55.

              -Jeroom Verbruggen, Kouter 29.

              Als afgevaardigden van de ouders zullen zij de band leggen tussen het gezin en de

              school en zullen zij de schooloverheid met hun raad bijstaan.

              (CVP-Leest, januari 1972)

   

  1971 – “Dat jaar werd ook de arbeidsduur voor de gemeentewerkman verminderd.

              Voortaan diende hij slechts 41 uren per week te werken.”

              (CVP-Leest,januari 1972)

   

  1971 – Op 31 december telde Leest 2004 inwoners..

  04-05-2012 om 07:51 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1971 – 1 oktober : Gouden Jubileum

              “Het gouden jubileum van de echtverbintenis van Philippus Jaak Van den

              Heuvel met Maria Sophia Nathalia De Schoenmaeker had op vrijdag 1 oktober

              1971 plaats en werd ingezet met een dankmis in de parochiale kerk der gemeente.

              Jaak werd geboren te Leest op 16 november 1893 en Nathalia te Mechelen op

              29 maart 1899, alwaar hun echtverbintenis op 1 oktober 1921 plaatsvond,

              terwijl de huwelijksinzegening in de kerk te Battel doorging.

              Uit hun huwelijk zijn 3 kinderen gesproten, 2 jongens en een dochter, die hun

              11 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen bezorgden.

              Vroeger wonende op de Gentsesteenweg zijn zij naar Leest komen wonen,

              om er verder een rustig leven te slijten, en waar zij de achting van iedereen

              genieten.

              De vooravond waren de geburen van de Kouter aan de slag gegaan.

              Boompjes werden geplant, guirlandes opgehangen en aan verschillende huizen

              had men voor bevlagging gezorgd.

              Na de jubelmis, waaronder de parochieherder een korte en indrukwekkende

              toespraak had gehouden, ging het naar het gemeentehuis.

              Daar werden de jubilarissen en familieleden door de magistratuur ontvangen,

              kregen gelukwensen, een geschenk en een heildronk.

              Na de receptie ging de verdere viering door in familiekring.”

              (DB,1971)  

   

  1971 – 4 oktober : KVLV naar Scherpenheuvel

              Onder leiding van proost, pastoor Lornoy, trokken een 40-tal deelneemsters

              naar Scherpenheuvel. Om 10 uur droeg de proost een mis op gevolgd door de

              kruisweg. De rozenkrans werd, omwille van het slechte weer, in de kerk afgewerkt.

              Na het middagmaal ging het naar de Abdij van Tongerlo met een bezoek aan

              ‘het Laatste Avondmaal’, een schilderij. In Zonderschot werd nog een ultramodern

              kerkje bezocht en op de terugweg werd nog halt gehouden in het baancafé

              ‘Fabiola’ voor een laatste verfrissing. (DB, nr.10-1971) 

   

  1971 – 5 oktober – Gazet van Mechelen :

   

               Huldiging spelers bij Sporting Mechelen

              Bij Sporting Mechelen werden vier spelers gehuldigd voor de jaren trouwe dienst

              bij de club. Onder hen ook een Leestenaar : Karel Fierens. (foto)           

   

  1971 – 9 oktober : Jaarlijks Teerfeest KWB in de parochiezaal.

   

  1971 – Vrijdag 22 oktober : Gloria Halleluia 2000

              ’s Avonds om 08u30 kwam de “Miloscope-groep” naar Leest voor de opvoering

              van Gloria-Halleluia 2000.

              Deze organisatie van  impressario en manager Milo Decoster bracht een

              ultramodern bijbels klank- en lichtspel. Centraal stond zijn schoondochter, de

              populaire zangeres Liliane (later Saint-Pierre).

              Het evenement werd georganiseerd door het Leestse Davidsfonds. 

              Een toegangskaart kostte 106 frank.

              Ruim 420 aanwezigen dankten met een luidruchtig applaus. (DB)

   

              Milo De Coster stelde zijn schoondochter in 1970 voor de keuze : ofwel alleen in Frankrijk

              blijven,  (Liliane werkte toen samen met Claude Francois) ofwel meekomen

              naar Vlaanderen om daar mee te spelen in zijn nieuw project : ‘Glory Hallelujah’.

              Dat was een ongezien spektakel dat bestond uit liedjes aaneengeregen door
              korte bindteksten
    ontleend aan de bijbel. Het werd enkel opgevoerd in kerken.

              De klankbijbel werd een internationaal succes. Zes dagen op zeven schuimde de
              groep de kerken in
  Vlaanderen, Nederland, Noord-Frankrijk en Duitsland af.

              De lp’s gingen meer dan 300.000 keer over de toonbank.

              (Uit de Website van Liliane)

   

  1971 – Allerheiligendag : Voetbalwedstrijd Oud-leden B.J.B tegen K.L.J.

              Scheidsrechter Robert De Rooster liet een 5-3 eindstand noteren in het voordeel

              van de K.L.J.

              Uitblinkers waren Van der Hasselt, Selleslagh en Bevers. Gust Emmeregs (foto),

              de portier van BJB, speelde een memorabele match, hij wist met zijn parades en

              duikelingen het verlies tot een minimum te beperken. (DB)

   

  Foto’s :

  -Op de foto uiterst links Leestenaar Karel Fierens. In het midden voorzitter Van Loock van Sporting Mechelen.

  -August ‘Gust’ Emmeregs.

  04-05-2012 om 07:22 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1971 – 22 september – Gemeenteraad

              -De verlofdagen voor de jongensschool, die vrij te kiezen zijn, worden vastgesteld

              op 6 december en de maandagen van de Eerste en Plechtige communie.

              -Mevrouw Muyldermans-De Winter uit Tisselt wordt als tijdelijke onderwijzeres aan

              de jongensschool aangesteld, dit in de plaats van meester Huysmans, die de titel

              van ereschoolhoofd ontvangt.

              (Ledenblad CVP-Leest) 

              Monique De Winter (foto)  werd te Tisselt geboren op 4 juni 1948.

              Zij behaalde haar diploma lager onderwijzeres aan de Vrije Normaalschool van

              O.L.Vr.Waver in 1969.           

   

  1971 – 24 september : Huldiging wereldkampioen Staf Van Cauter (zie ook 7/12/1968)

              Op 16 september had het Leestse Schepencollege een rondschrijven gericht

              aan de bevolking waarin iedereen werd uitgenodigd om deel te nemen aan

              de huldiging van dorpsgenoot Staf Van Cauter die in Mendrisio wereldkampioen

              achtervolging per ploeg bij de liefhebbers was geworden.

              Verenigingen die dat wensten konden deelnemen aan de korte optocht die

              vertrok aan de St Jozefkapel.

   

              “...Vanaf 19 uur kwam er beweging in de door electriciteit verlichtte Dorpstraat.

              De zaken werden reeds aangepakt door een voor-ontvangst bij het bestuur van

              “’t Vliegend Wiel” waar de wereldkampioen en de burgemeester reeds verenigd

              waren bij het nemen van een glaasje huldewijn, om met een kwartiertje vertraging

              te beginnen.

              Voorafgegaan door de K.F. Sint.-Cecilia met een 30-tal muzikanten met vaandel

              in top, onder leiding van de 2de onderchef, de heer Robijns, daarachter een schare

              volk, waaronder de leden van de gemeenteraad, kwam de stoet in beweging.

              De donkerte werd even gebroken door de vijftal kadetten van F.C. Telstar met

              hun rood-witte gestreepte maillots.

              Door kijklustigen toegejuicht reed “de Staf” samen met zijn ouders in een open

              wagen naar het gemeentehuis, onder de tonen van de “mars Honneur aux

              Basses”. Bij zijn aankomst aan het huis der gemeentevaderen viel hem een warme

              en uitbundige ovatie te beurt vanwege het groeiend aantal nieuwsgierigen.

              Andermaal speelde de muziekmaatschappij een mars wijl de wereldkampioen

              bloemen werden aangeboden door de supportersclub Staf Van Cauter, door de

              Kon.Maatschappij De Vrolijke Vrienden, F.C. Telstar, de Leestse Schuttersgilde

              e.a.

              Daarna had in de raadszaal een korte huldiging plaats.

              De burgemeester en Gust Emmeregs spraken woorden van lof uit waarna de

              wereldkampioen hen bedankte en beloofde zijn best

              te zullen doen om Leest nog meer in de kijker te plaatsen.

              Hem werd door de magistratuur een plakket en een barometer ten geschenke

              aangeboden, waarna een heildronk werd geheven.

              De d.d. muziekchef had nog net de tijd om enkele maten te laten horen van de

              Prager Muzikanten, want Staf Van Cauter had zich op het openstaande balkon

              begeven van waaruit hij de toeschouwers kwam groeten.

              Wij wensen hem van harte veel geluk toe in zijn verdere loopbaan.

              Wij weten dat hij op 1 oktober a.s. zijn eenheid vervoegt om zijn 12 maanden

              te kloppen, Staf Van Cauter U kunt altijd rekenen op Milac wanneer U

              zulks wenst.

              (De Band, november 1971)

   

  1971 – 25 september : Jaarlijks KWB-Bal

              met het orkest The Sunbeats.

   

  Foto’s :

  -Monique Muyldermans-De Winter met het eerste klasje in 1979.

  -Staf Van Cauter.           

  01-05-2012 om 07:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Stan Gobien met zijn klas in 1982.

   

  1971 – 19 augustus : Extra Editie CVP-Leest

             “Beste Leestenaren,

   

  Zopas heeft de Gemeenteraad een nieuwe hoofdonderwijzer benoemd. Meester C. Gobien werd met 5 stemmen tegen 4 verkozen.

  De CVP, die zeker niets heeft tegen de persoon van meester Gobien, heeft toch zijn kandidatuur kunnen steunen.

  Wij waren van oordeel dat de plaats van hoofdonderwijzer toekwam aan Meester Hendrickx.

  1.      Hij is de oudste : 34 jaar tegen 24 jaar voor Meester Gobien. Een hoofdonderwijzer moet gezag uitoefenen – daarom moet hij een zekere ouderdom bezitten.

  2.      Hij heeft de meeste jaren dienst : 13 jaar tegen 4. Een hoofdonderwijzer moet een zekere ervaring bezitten, een zekere rijpheid. Die krijgt men met de jaren dienst.

  3.      Elke Leestenaar zal begrijpen dat wij, door deze kandidatuur te steunen, het welzijn van de school op de eerste plaats zetten. Elke Leestenaar zal toegeven dat wij aldus rechtvaardig handelen én tegenover de onderwijzers en tegenover de school.

   

  Toch benoemde het Gemeentebestuur de jongste onderwijzer met de minste jaren dienst. Wij staan hier duidelijk voor een POLITIEKE BENOEMING. Het is zoals wij een aanhanger van St. Cecilia zelf hoorden verkondigen : ‘die jongen heeft al veel werk voor de fanfare gedaan, nu moet de fanfare ook maar iets voor hem doen’. Dat is de kern van de zaak.

  DE SCHOOL IN DIENST VAN DE POLITIEK, IN DIENST VAN DE FANFARE, en NIET ZOALS HET ZOU MOETEN, IN DIENST VAN DE KINDEREN.

  Deze benoeming doet afbreuk aan de algemene regel : steeds de oudste onderwijzer te benoemen : door de regel heeft elke onderwijzer de kans om hoofdonderwijzer te worden : elke onderwijzer kan zich dan een schone loopbaan opbouwen en elke onderwijzer kan zijn deel bijdragen aan de leiding van de school.

  Deze politieke vriendjesbenoeming, waarbij de jongste onderwijzer over al de anderen heenspringt, stelt een einde aan de rechtmatige verwachtingen van de andere onderwijzers en is uiterst nadelig voor de verstandhouding onder de onderwijzers. Dat zal iedereen begrijpen.

  De CVP, in volle overtuiging van het belang van de school en onze kinderen op de eerste plaats te stellen, heeft haar standpunt met alle wettelijke middelen verdedigd. Zij riep driemaal de gemeenteraad bijeen. Uiteindelijk moest St.Cecilia haar gehospitaliseerde schepene zelfs uit de kliniek laten overkomen om er dergelijke politieke vriendjesbenoeming door te halen. Tien dagen voor het begin van de school mocht toch wel de nieuwe hoofdonderwijzer gekend zijn of moesten wij wachten tot de heren voltallig waren ?

  Nu, tien dagen voor het begin van de school, weet geen enkele onderwijzer welke klas hij zal moeten geven, weet geen enkele ouder bij wie zijn kind zal zitten.

  Zulke toestanden klagen wij aan.

        De CVP-gemeenteraadsleden.”

   

  Constant ‘Stan’ Gobien werd te Mechelen geboren op 4 oktober 1946. Hij haalde zijn diploma van lager onderwijzer in de Vrije Normaalschool van Mechelen in 1966.

  In het begin van zijn  carriére gaf hij les aan het 2de en 3de leerjaar, later aan het 5de en 6de.

  Op 1 september 1971 werd hij schoolhoofd in vervanging van Constant Huysmans. Zoals zijn voorganger nam hij, met het zesde jaar, jaarlijks deel aan het kantonaal examen

  en met succes. De fusie met Mechelen maakte hieraan een einde aan, om dezelfde reden kregen de kinderen van Leest van dan af ook geen prijsboeken meer.

  Later werd Stan Gobien inspecteur en auteur van verschillende schoolboeken, vooral rond wiskunde. 

   

  1971 – Zaterdag 21 augustus : KWB-Reis naar Safaripark Hilvarenbeek.

              50 deelnemers. Na het bezoek aan het “leeuwenpark” werd er gewinkeld in Tilburg en

              Eindhoven aangedaan. De dag werd afgesloten met een bezoek aan dancing “De
              Blauwe Engel” te Zandhoven. (DB)

   

  1971 – 28 augustus : Dansavond van F.C. Telstar

              In de zaal St.-Cecilia met de Sunbeats. Aanvang 20 uur.           

   

  1971 – 31 augustus : Jaarlijkse reis Boerengilde

              39 reislustigen van de Boerengilde waren van de partij.

              Geraardsbergen werd bezocht en Doornik. Van daar ging het naar Beloeil

              alwaar onder geleide van een gids het kasteel en de Warande werd bezocht.

              Op de terugreis werd de klassistisch verbouwde kerk van Huizingen aangedaan.

   

  1971 – 1 september : Leest bezat 26 straten en 545 huizen.

              (lijst veldwachter Van Hoof)

   

  1971 – 12 september : Start Voetbalcompetietie Koninklijke Katholieke Sportfederatie

              F.C. Telstar kwam dat seizoen in 4de Afdeling uit tegen volgende teams :

              FC Punt uit Geel, FC Romy Boys uit Liezele, Aug. Deurne, Vremde SP., V.O.S.A

              uit Sint Amands, Valaarhof uit Wilrijk, Pulhof Sp. Uit Berchem, Fiat Meulders

              uit Putte, Atl.Espanola uit Wilrijk, FC Internos uit Heide-Kalmthout en Sp.

              Berendrecht.

              Ook de reserven traden aan in 4de afdeling evenals een kadettenploeg. 

   

  1971 – 13 september : ‘Avondspelen’ Tv-Spel van Jef Geeraerts op BRT

              Lokte reacties uit bij de Bond der Gepensioneerden van Leest. De Band oktober 1971 :

   

                                GEPENSIONEERDEN EN AVONDSPELEN

  De kritiek op wat de T.V. in de huiskamer brengt is legio. De meesten, en hier bedoelen we de arbeidende klasse, die na de volbrachte dagtaak graag wat ontspanning zou genieten, komt telkens bedrogen uit.

  Men moet maar eens elke week de voorgeschotelde programma’s uitkienen om te moeten vaststellen  dat voor het kijkgeld in de verste verte niet te krijgen is van wat zou mogen en moeten kunnen verwacht worden.

  Grif zal toegegeven worden dat niet iedereen in de volste zin kan voldoening geschonken worden, maar het is niet overdreven te zeggen dat de heren van de Vlaamse T.V. de kijkers eenvoudig voor de aap houden !

  De RTB geeft iedere week, den zondag namiddag een toneelstuk in gewestspraak, waarom kan de Vlaamse T.V. dat ook niet, of weten de dirigenten toneel niet te appreciëren ? Of willen ze niet weten dat er toneelverenigingen genoeg bestaan om een genoeglijke avond te verschaffen ?

  Mocht de Vlaamse T.V. toch éénmaal beseffen dat er vele programma’s een nefaste invloed hebben op de jeugd !

  Deze prominenten zijn wel van oordeel dat wansmakelijkheid prioriteit moet hebben, vulgaire zinspelingen e.a.

  En hier komen we tot de kern van de zaak !

  Wie de T.V.-uitzending van 13 september l.l. om 20u30 gezien heeft, zal zeker door het TV-spel ‘AVONDSPELEN’ diep getroffen geweest zijn. U weet wel met die grootmoeder, haar dochter, schoonzoon en Marleen, de dochter van Anna en Karel ?

  Meer beledigend voor ‘de vrouw’ kon het niet, t.t.z. het door het slijk sleuren van de grootmoeder die aan hersenverkalking leed. Welke tegenstelling als men er de mond van vol heeft respect te hebben voor de mensen van de derde leeftijd en de gehandicapten !

  Uit een open brief van de schrijfster Liane Bruylants, in de pers verschenen geven we haar visie graag te noordele :

  ‘De man Jef Geeraerts heeft zich in de jongste jaren herhaaldelijk in de actualiteit geschreven met proza dat vooral uitmundt door het gebruik van de meest vulgaire woordenkramerij die in onze taal ooit werd bedreven.

  Dat de diensten van de BRT echter een zogeheten televisiespel van dezelfde man op het scherm brengt en in onze huiskamers laat binnen dringen en wil laten mededingen voor de Italiaprijs is uitgesproken schaamteloos.

  Vrouwen ! Zullen we ons dan tot in den treure laten beledigen en kwetsen in onze diepste gevoelens ? De vrouw als dusdanig, de moeder, de grootmoeder, wordt niet alleen door het slijk gesleurd, maar wordt tevens bespuwd.

  Men heeft steeds de mond vol over de derde leeftijd en over de gehandicapten.

  …’

  Weet U het soms beste lezer, er zijn og meerdere protesten verschenen. Een feit is zeker : de BRT heeft wel geld om tegen wansmakelijkheden aan te gooien, echter geen om degelijke programm’s samen te stellen, waarop de kijker recht heeft.

  BOND DER GEPENSIONEERDEN VAN LEEST, leden van de derde leeftijd, uit zelfrespect, stuur een protest aan de Directeur-Generaal van de BRT, Flageyplein 18, 1050 Brussel en een protest tot de heer Prof. Van Mechelen, voogdijminister van de BRT.
  Zulke rottigheden van het scherm !

  Stel een daad !’

  (DB)

   

  01-05-2012 om 06:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!