NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  19-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1995 – 3 januari – G.v.M. : Gestraft na vechtpartij te Leest
  Rechtbank.- Op 7 mei van vorig jaar kwam het tijdens een feest in de sporthal in Leest tot schermutselingen met een groepje Marokkaanse jongeren uit Mechelen. Er werden spuitbussen met traangas gehanteerd. Een van de bezoekers liep een snijwonde op. Vier getuigen herkenden de 18-jarige Nour-Eddin M. ut Mechelen als de dader van het toebrengen van de wonde. De betichte ontkende hardnekkig zijn aandeel in de vechtpartij. De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde hem niettemin tot 4 maanden cel en tot 15.000 frank boete.

   

  1995 – Zondag 8 januari : Dertiende Aperitiefconcert K. Fanfare ‘St.-Cecilia’ Leest

   

  De UITNODIGING :

   

  Zondag 8 januari 1995 om 11 u.

        

                       APERITIEFCONCERT,Kouter te LEEST
  Parochie Sint-Niklaas Leest.
  De Pastoor en de Raad van Beheer van ‘Ons Parochiehuis’ hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op het

                                     DERTIENDE APARITIEFCONCERT
   

  Dit feestelijk concert zal worden opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare ‘St.-Cecilia’ Leest onder leiding van Johan De Win. 

  Naar jaarlijkse gewoonte zal onze vereniging voor de Leestse gemeenschap een soort nieuwjaarsconcert geven. De opbrengst gaat naar de aflossing van de bouwkosten die een paar jaar geleden zijn gemaakt om het parochiehuis te vernieuwen.

  Op het programma –dat voor een gedeelte is aangepast aan de tijd van het jaar- staan de volgende werken : Dance Story (Luc Gistel), Farandole (Georges Bizet), Serenata (Tosseli), Misty (Ed Gardner), Nesum Dorma (Giacomo Puccini), Goud en Zilver (Franz Lehar), Radetsky Mars (Johann Strauss) en The Young Amadeus ( Jacob de Haan).

  Op het aperitiefconcert worden deze werken meer dan waarschijnlijk niet in deze volgorde uitgevoerd.
  Het geheel wordt gepresenteerd door Bart Lauwens.

  Kaarten (150 BEF incl. het aperitief) kunnen worden bekomen bij Pol Huybrechts, Dorpstraat 60 te Leest.
  (“T&T”, december ’94)

   

  En het VERSLAG :
  “Het jaarlijks aperitiefconcert zou beginnen om 11 u. Omstreeks 10 u. gingen we een kijkje nemen om na te gaan of er hier en daar geen onvoorziene omstandigheden voor moeilijkheden hadden gezorgd. Alles liep zoals het moest lopen en de dirigent en de muzikanten waren tijdens hun voorafgaande repetitie nog druk in de weer om de moeilijkste passages nog eens uit te proberen. Om 10.30 u. toen de eerste echte concertgangers binnenkwamen, werd de repetitie afgebroken. De muzikanten trokken naar de tapkast en het viel ons op dat de meesten geen alcoholische dranken aanraakten.
  Om 10.55 u. trok de fanfare uiterst gedisciplineerd naar het podium. Deze keer werd dat niet ingestudeerd en toch liep het ook uitstekend in deze min of meer ongewone omstandigheden.
  De zaal liep helemaal vol en achteraan werden nog vrij veel stoelen bijgeplaatst. We stelden vast dat er heel wat bekenden van vroeger voor deze gelegenheid terug naar Leest waren afgezakt. De sfeer was opperbest en dat was ook zo met de gebrachte muziek. De toehoorders waren in hun nopjes omdat er eindelijk eens zogenaamde ‘nieuwjaarsmuziek’ op het programma stond. Zij bedoelen daarmee ‘Goud en Zilver’ van Lehar en de ‘Radetsky Mars’ van Strauss. Maar ook de uitvoering van de andere stukken mocht er zijn !
  Na afloop van het concert kregen we erg gunstige en lovende commentaar, niet alleen om de gebrachte muziek, om de goede organisatie en om de presentatie die verzorgd werd door Bart Lauwens, maar ook om de sfeer van kameraadschap die er tussen de muzikanten heerst. Als buitenstaanders dit opmerken, dan is het toch echt een goed teken.
  Aan het eind van het concert bedankte pater-pastoor Van Aken de fanfare en de voorzitter mocht een schotel in ontvangst nemen, waarop staat vermeld : ‘Gezelligheid kent geen tijd!’ Toen na de repetitie van 13 januari het sluitingsduur (0.30 u.) werd aagekondigd met gebel, waren er muzikanten die riepen : ‘Gezelligheid kent geen tijd ! Al vergeten wat de pater-pastoor vorige week nog gezegd heef, zeker ?’ De dames van dienst lieten zich niet van de wijs brengen en zegden : ‘Reglement is reglement ! Iedereen heeft kans genoeg om het gezellig te maken tussen 22 u. en 0.30 u. ! Volgende week is de gezelligheid terug troef. Kom dan maar terug met de kaart spelen.’ En zo gebeurde het dan ook.
  Samengevat : de Leestenaars weten nu ook dat het terug ‘marcheert’ in de plaatselijke fanfare.”
  (“T&T”,maart ’95)

   

  1995 – 10 januari – Gazet van Mechelen : Inbrekers betrapt
  Leest. – Alice Van Raemdonck stelde bij haar thuiskomst vast dat een onbekende in haar woning in de Maalstraat was binnengedrongen. De onbekende zette het op een lopen.

   

  1995 – 19 januari – Gazet van Mechelen : VV Leest miniemen (Foto onderaan)
  De miniemen van V.V. Leest wonnen tegen Elzestraat.

   

  1995 – 20 januari : Overlijden van Rust Roest ere-voorzitter en medestichter Jaak Publie (Foto onderaan)
  Jaak Publie was te Leest geboren op 15 april 1900 en gehuwd met Bertha Boey (°Hombeek 9/7/1903, +Mechelen 23/12/1990).

  Jaak was gedurende 20 jaar een verwoed duivenliefhebber, een trouw supporter van V.V. Leest en medestichter van de toneelvereniging “Rust Roest”.
  Maria zag het levenslicht te Hombeek op 9 juli 1903. Zij hield van koken, televisie kijken en tuinieren en was evenals haar man een trouw supporter van V.V. Het echtpaar huwde te Hombeek op 11 december 1926 en hun huwelijk werd gezegend met twee zonen : Frans die uitweek naar Tisselt en Louis die in Mechelen ging wonen.
  Na hun huwelijk vestigde het echtpaar zich aanvankelijk in de Nuffelstraat te Heffen om nadien definitief te verhuizen naar de Vinkstraat.
  Jaak, die afkomstig is uit een gezin met vier kinderen, begon op zijn 18de als schrijnwerker bij de NMBS te werken. Later ging hij over naar Tuyteleers in de Batterijstraat om zijn carrière af te sluiten bij Dogaer en Zonen waar hij 18 jaar zou rondmaken. 

  De voorzitter van de Leestse toneelkring Rust Roest sprak, op dinsdag 24 januari, het in memoriam uit :

  “-Bouwer zijn en meer dan dat :
  medestichter van een nieuwe groep
  trouw zijn tot op het eind
  nederig en dienaar van de anderen. 

  -Maker zijn en meer dan dat :
  medeschepper van decor
  ontwerper van een nieuwe wereld. 

  -Zoeker zijn en meer dan dat :
  rusteloos in dit bestaan
  hunkerend naar een andere thuis
  genieter zijn als spelend mens. 

  Daarom danken wij Jaak.
  Daarom denken wij aan hem.
  Daarom danken wij Bertha,
  zijn zachte lieve vrouw.

  Daarom condoleren wij de familie,
  kinderen van die goede ouders.
  Daarom hebben wij een warm gevoel,
  en wensen na die lange reis
  Jaak een vredig zachte rust
  aan de zijde van zijn Bertha
  in de schoot – zo barmhartig –
  van de even geopende aarde”.  
  (“Rust Roest Ontmaskerd, deel II – Guido Hellemans) 

  Meer over Jaak Publie in deze Kronieken bij : 12/12/1986. 

   

  1995 – Zaterdag 11 februari : KWISWEDSTRIJD STED. BASISSCHOOL LEEST
  Verslag in “T&T”, het verenigingsblad van de K.F. St.-Cecilia (maart ’95) :
  “Op zaterdag 11 februari 1995 nam onze vereniging met twee ploegen deel aan de Valentijnskwis van de plaatselijke gemeenteschool. Het had heel wat voeten in de aarde om twee ploegen te kunnen samenstellen. De organisatoren hadden nogal wat concurrentie. Een gedeelte van onze leden trok naar het concert van St.-Cecilia Hombeek-Plein in Mechelen (voorstelling CD ‘Joy of Music’), een ander gedeelte naar het concert van St.Cecilia Humbeek en nog een aantal leden trok naar het jaarlijks banket van de Leestse wandelclub.

  De ploegen die voor onze vereniging uitkwamen waren als volgt samengesteld :
  -ploeg 1 : Hans Verschueren, Ann De Keersmaecker, Maggy De Borger, Linda Moons en Veerle Neefs.
  -ploeg 2 : Pol Huybrechts, Gunter Peeters, Johan De Win, Chris en Stan Gobien.

  Er moet gezegd dat we eerder gelegenheidskwissers afvaardigden omdat niemand van onze kwissers ooi aan dergelijke wedstrijden deelneemt. De verwachtingen lagen op voorhand dan ook erg laag. Toch hebben de beide ploegen het goed gedaan. Als we onze eigen resultaten analyseren, kunnen we de volgende besluiten trekken : we zijn goed op de hoogte van (licht) klassieke muziek, aardrijkskunde en geschiedenis. We zijn minder goed in onderwerpen over actualiteiten (krantenberichten), film en t.v., Mechelen, autotechniek en ‘appelsoorten’. Van ‘droedels’ hebben we niet teveel kaas gegeten omdat deze in een te jachtig tempo moesten worden opgelost en…deze rubriek zorgde uiteindelijk voor het verschil. In de rubriek autotechniek werd de afbeelding van een auto-onderdeel getoond. Volgens ploeg 1 was dat een ‘startmotor’ en volgens ploeg 2 een ‘dynamo’ maar volgens de organisatoren ging het om een ‘alternator’ en zij haalden er de brochure van de fabrikant bij. Het speelt ook een rol welke krant je leest.
  De meeste vragen en foto’s kwamen uit de ‘Gazet van Mechelen’ en wij lezen meestal ‘Het Laatste Nieuws’, ‘Het Nieuwsblad’ of ‘De Morgen’. In de ‘Gazet van Mechelen’ werd een nieuw Hollands bingospel ‘koeschijten’ genoemd en in de andere kranten gaat het om ‘Schijt je rijk !’ Ondanks deze ‘tegenslagen’, moeten we zeggen dat we toch een maatje te klein waren voor de ploegen die ons vooraf gingen ! Daarvan doen de meeste geregeld mee aan kwissen en dat kan van ons niet worden gezegd. We zijn op dit gebied amateurs ! Maar we hebben ons in ieder geval erg goed geamuseerd !
  Pol Huybrechts van ploeg 2 voerde een psychologische oorlog met de leden van de andere ploeg en die slag heeft hij gewonnen. Hij kreeg het klaar dat de dames van ploeg 1 er de moed bij verloren door steeds uitbundig te doen wanneer de antwoorden op de vragen werden bekend gemaakt.
  De Leestse Valentijnskwis was goed georganiseerd en er waren erg mooie en waardevolle prijzen. Misschien kunnen we volgend jaar met meer ploegen deelnemen en ons beter voorbereiden, maar laten we er dan voor zorgen dat het samenstellen van de ploegen wat vlotter verloopt.
  Dank aan de supporters en aan de mensen die op de terugreis van de concerten nog kwamen informeren naar de stand van zaken !

  Uitslag met vermelding van de ons bekende ploegen :
  1.Stedelijke Basisschool Battel  80 punten.
  8.Vevoc 77
  9. Lost Boys (Bart Lauwens, Erik Van den Vondel) 75
  13. Fanfare – ploeg 2  67
  25. Fanfare – ploeg 1  55.

   

  Foto’s :
  -De miniemen van VV Leest (Foto : MAB).
  -De ere-voorzitter en medestichter van Rust Roest Jaak Publie.

   

  19-04-2015 om 09:28 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1995 – Uit de ‘Informatiebrochure 1995’ van de Kon. Fanfare St.-Cecilia Leest.

   

  Huidig bestuur
  Ere-voorzitter : Vic Verschueren.
  Voorzitter : Kamiel Verschueren.
  Ondervoorzitter : Pol Huybrechts.
  Penningmeester : Maggy De Borger.
  Verslaggever : Ilse Peeters.
  Jeugdverantwoordelijke : Roland Vanwelden.
  Instrumentenbeheerder : Emiel Verschueren.
  Feestsecretaris : Jef Lauwers.
  Secretaris : Stan Gobien.
  Leden : Bert De Borger, Rik Lauwens, Rik Peeters, Adrienne Pepermans, Marcel Van Loo.
  Dirigent : Johan De Win. 

  Geschiedenis & Doel
  De Kon. Fanf. ‘St.-Cecilia’ Leest werd opgericht op 5 maart 1899. In die beginjaren en later tot de fusies van de gemeenten in 1976 was de fanfare ook een dorpspolitieke vereniging.
  Op dit ogenblik heeft de vereniging geen enkele politieke bestaansreden of politieke binding meer en gaat de volle aandacht naar de amateurische muziekbeoefening. Vanaf 1986 werd ze een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ waarvan de statuten werden goedgekeurd op 20 januari van datzelfde jaar.
  De voornaamste doelstellingen van de Leestse fanfare –zoals ze in de huidige statuten staan vermeld- bestaan erin :

  1.de amateurische kunstbeoefening te bedrijven door samen muziek te maken, door concerten en muziekwedstrijden in te richten en door de muziekbeoefening te bevorderen. Dit laatste heeft tot gevolg dat de fanfare een eigen muziekschool heeft uitgebouwd.

  2.een volksmuziekmaatschappij in stand te houden met het oog op ontspanning en muzikale vorming van de spelende en niet-spelende leden. Op het programma staan daarom plezierige en lichte muziekwerken, naast werken van een meer ernstige aard.

  3.de vriendschap, de samenwerking en het vertrouwen onder alle leden te ontwikkelen. Daarom wordt er veel aandacht gegeven aan het in stand houden van een goede sfeer.

  4.op te treden daar waar het nodig wordt geacht. Op aanvragen van Leestse verenigingen en organisaties wordt zoveel mogelijk ingegaan. Dit zal op een gunstige manier de samenwerking en de verstandhouding tussen de Leestse verenigingen beïnvloeden. 

  De stichters en vooraanstaande Leestenaars
  Theofiel Verschueren (foto onderaan), de grootvader van de huidige ere-voorzitter Vic Verschueren, wordt aanzien als de stichter en de vader van de Leestse fanfare. Theofiel Verschueren was voorzitter van ‘St.-Cecilia’ van 1899 tot 1942.
  Daarnaast waren er destijds nog twee belangrijke figuren, nl. Frans Beullens en Marcellinus Lemmens (foto’s onderaan).
  Later hebben andere bekende Leestenaars de fanfare meebestuurd, onder andere P. De Prins, Frans en Leopold Piessens, Emiel Verschueren sr. en Frans August Lauwers.
  Op de een of andere manier hebben zij de fanfare uitgebouwd tot een vereniging die in het Vlaamse land en zelfs daarbuiten nogal wat bekendheid heeft verworven.

  Bekendheid
  Die bekendheid is er vooral gekomen dank zij de organisaties van de Internationale Muziekwedstrijden die periodiek vanaf 1960 werden ingericht. Het eerste Europees Kampioenschap voor Brass Bands werd in 1975 georganiseerd met de medewerking van de Europese Gemeenschap en werd via de radio uitgezonden in een vijftiental landen.
  In de tweede plaats heeft de kwaliteit van de gebracht muziek ook een flink stuk bijgedragen tot deze bekendheid. De Kon. Fanfare ‘St.-Cecilia’ won twee keer het Wereld Muziek Concours in Kerkrade (NL) : in 1978 in de afdeling uitmuntendheid en in 1981 in de ere-afdeling. Daarbij kwamen nog een aantal Belgische en provinciale kampioenstitels.

  De dirigenten
  De Leestse fanfare heeft een groot aantal bekende dirigenten gehad. Rik De Bruyn (1909-1991) heeft op muzikaal gebied waarschijnlijk wel de grootste bijdrage geleverd. Hij was dirigent van 1938 tot 1965 en onder zijn leiding werden op muziekwedstrijden uitsluitend eerste prijzen behaald, waarvan de meeste met lof van de jury. Na Rik De Bruyn werden achtereenvolgens Theo Fierens, Frans Dierickx, Jan-Piet Leveugle en Frans Violet dirigent van de fanfare. Allen hebben ze op een of andere manier hun bijdrage geleverd tot de verdere muzikale uitbouw van ‘St.-Cecilia’ Leest. De invloed van J.-P. Leveugle en Frans Violet klinkt nu nog door in het korps. Tijdens hun beleid is het korps geleidelijk meer gaan klinken als een echt groot koperensemble.
  De huidige dirigent is Johan De Win (°3/8/1968) die seders halfweg 1994 het korps onder zijn leiding heeft. Hij is de kleinzoon van wijlen Rik De Bruyn. Johan De Win heeft zijn basisopleiding in de Leestse fanfare gehad en is –naast een aantal andere jonge Leestenaars van zijn generatie- beroepsmuzikant geworden.
  Op dit ogenblik is hij leraar aan de muziekacademieën van Willebroek, Sint-Niklaas en Boom waar hij notenleer en muziekgeschiedenis ‘doceert’.
  Hij studeert nog contrapunt, fuga, althoorn en hafabra-directie aan het Kon. Conservatorium te Antwerpen. Daarnaast is hij ook nog dirigent van de Kon. Harmonie ‘De Rupelzonen’ in Boom en muzikant in Brass Band Willebroek.
  Met de Leestse fanfare heeft hij in zijn korte loopbaan als dirigent reeds één merkwaardig succes op zijn naam staan : de hoogste score voor harmonieën, fanfares en brass bands in het Provinciaal Concerttornooi Antwerpen van oktober-november 1994.

  De muziekschool van de fanfare
  De Kon. Fanfare ‘St.-Cecilia’ Leest is in het omliggende steeds gekend geweest om de degelijke muzikale opleiding van haar muzikanten.
  Op dit ogenblik volgen 30 kinderen en een vijftal volwassenen de cursussen notenleer en een aantal onder hen leren een koperblaasinstrument bespelen. Deze instrumenten worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen.
  De eerste jaren worden de cursussen gegeven in Leest en hoeven de leerlingen geen verplaatsingen te maken. Vanaf het derde jaar volgen ze meestal de cursussen notenleer aan de Muziekacademie in Willebroek en krijgen ze daar –indien ze dat wensen- bijkomend onderricht in het bespelen van een koperblaasinstrument.
  Het inschrijfgeld voor de academie wordt door de fanfare aan de ouders terugbetaald op voorwaarde dat de leerlingen aan de jaarlijkse eindexamens deelnemen.
  Leerlingen die de cursus notenleer volgen aan het Mechels Stedelijk Conservatorium kunnen ook een instrument aanvragen bij de fanfare. In dat geval wordt echter gevraagd dat ook zij later muzikant worden bij ‘St.-Cecilia’ Leest.
  Het is steeds de bedoeling van de vereniging geweest om goede muziekinstrumenten aan te kopen. Op lange termijn is dat ook voordeliger omdat ze langer meegaan. Daarnaast is de klankkwaliteit eveneens in verhouding met de kostprijs.
  In de loop van 1995 zullen een vijftiental leerlingen een degelijk en goed instrument ontvangen zodat ze in de beste omstandigheden kunnen leren muziek spelen.

  De muzikanten
  Van de muzikanten van de vereniging wordt verwacht dat ze –zoveel als dat mogelijk is- aan de repetities en de optredens van de fanfare deelnemen. Om tegemoet te komen aan de jonge of studerende muzikanten worden de optredens tijdens de examenperiodes zoveel mogelijk vermeden. Tijdens de zomervakantie worden voor iedereen zo weinig mogelijk optredens geprogrammeerd.
  Op officiële plechtigheden in een zaal treden ze op in uniform, eveneens bij openluchtoptredens vanaf mei tot september.
  In de Leestse fanfare geldt niet meer de stelregel : ‘Geen drank, geen klank.’ Het gaat er nog wel plezierig aan toe, echter op een beschaafde wijze. Nu is het gezegde : ‘Eerst goede klank, dan af en toe wat drank.’
  Muzikanten worden vrijgesteld van lidgeld en krijgen het ledenblad ‘Toeters en Trompetten’ gratis. Ze kunnen in het bestuur en in werkgroepen zetelen. Ze werken ook mee aan de verschillende organisaties. Daarbij kunnen ze de zaal ‘St.-Cecilia’ huren aan een gunsttarief. De echtgenoot of echtgenote van een muzikant is automatisch een erelid dat is vrijgesteld van lidgeld.

  De ereleden
  De ereleden zijn de niet-spelende leden. Zij zijn onmisbaar voor een muziekvereniging, vooral omdat ze door hun aanwezigheid op de organisaties van de fanfare en op concerten op hun manier kunnen bijdragen tot de doelstellingen van de fanfare.
  In de eerste plaats moedigen ze de muzikanten aan en verdedigen ze de doelstellingen van hun vereniging. Bij concertoptredens in Leest wordt van de ereleden gevraagd zoveel mogelijk aanwezig te zijn, ook al worden die georganiseerd door andere plaatselijke verenigingen.
  Het jaarlijks lidgeld bedraagt 500 BEF te betalen in het voorjaar.
  De ereleden ontvangen het viermaandelijks fanfaretijdschrift gratis en worden schriftelijk uitgenodigd op alle optredens en organisaties. Ereleden kunnen de feestzaal van de fanfare huren tegen een gunsttarief.
  Ze kunnen ook effectief meewerken aan de feestelijkheden die door de vereniging op het getouw worden gezet. Daarbij kunnen ze toetreden tot de verschillende werkgroepen.
  Een gedeelte van hen wordt verkozen in het bestuur.

  Café-Zaal ‘St.-Cecilia’
  Sedert een paar jaar heeft de fanfare een eigen lokaal met repetitie- en feestzaal (incl. keuken) , gevestigd aan de Dorpstraat 6 te Leest. Zo goed als alle fanfareactiviteiten worden dan ook daar georganiseerd. Als de fanfare de feestzaal open stelt, is tegelijkertijd ook het café open.
  Op vrijdagavond is er repetitie vanaf 20 u. Terwijl de muzikanten oefenen in de repetitiezaal wordt het café opengesteld voor de ereleden en voor de sympathisanten tot 0.30 u. Iedereen kan er dan eens langs komen om met vrienden te praten of om een kaartje te leggen.
  De feestzaal kan worden gehuurd op de dagen dat ze niet wordt gebruikt door de fanfare. Voor inlichtingen wendt u zich tot Jef Lauwers, Kouter 68 te Leest.
  Speciale gunstvoorwaarden voor rouwmaaltijden ! 

  Belangrijkste organisaties voor 1995
  -De jaarlijkse restaurantdagen (18 en 19 februari). De opbrengst van dit jaarlijks gelegenheidsrestaurant gaat integraal naar de aankoop van nieuwe instrumenten.
  -Het Palmzondagconcert (9 april). Dit concert wordt iets speciaals omdat het 50 jaar geleden is dat onze vereniging haar eerste (palmzondag)concert gaf in de zaal ‘St.-Cecilia’.
  -Posse Leest (16 en 17 april). Optreden ter gelegenheid van de opening van de kermis op 16 april. ‘Paasmaandag bij de fanfare’ op 17 april in de zaal ‘St.-Cecilia’.
  -Ceciliafeesten 1995 (15,16 en 17 september) . Op vrijdag 15/9 wordt een kwisavond georganiseerd. Vorig jaar deden hieraan veertig ploegen mee.
  -Jaarlijks ledenfeest (18 en 19 november). Hieraan kan enkel worden deelgenomen door muzikanten en ereleden. Wie zich hiervoor interesseert, dient dus eerst bij de vereniging aan te sluiten.
  -Kinderfeest 1995 (16 december). Dit feest wordt georganiseerd voor de kinderen van de muzikanten en de ereleden en voor de leerling-muzikanten.

   

  Foto’s :
  -Theofiel Verschueren, de stamvader van de Leestse fanfare.
  -Frans Beullens.
  -Marcelinus Lemmens.

     14-04-2015 om 08:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!