NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  03-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 – Zaterdag 11 mei : Chiro Leest – Papierslag
  Na lang wachten is het weer zover. Zaterdag eerstekomende, zullen we jullie ontlasten van al het overtollige of niet bruikbare papier. Dit zal geschieden vanaf 09.00uur ’s morgens met mobiele voertuigen ! Wij vragen U het papier goed zichtbaar klaar te zetten voor de woonst of op de stoep. Liefst in kartonnen dozen of gebonden met touw. Je ziet ons terug, eind augustus of begin september. De chirojeugd dankt U bij voorbaat !!!!
  De chiroleiding !!! (folder)

   

  1991 – 11 en 12 mei : 3de Verbroederingstornooi Jong V.V. Leest

  Voor preminiemen, miniemen, knapen en scholieren. Organisatie : Jeugdcomité Jong V.V. Leest.
  Met deelname van FC Beigem, SC Dilbeek, FC Kapelle-op-den-Bos, Delta Londerzeel, RC Mechelen, FC Ramsdonk, K.Willebroekse SV en VV Leest bij de preminiemen.
  FC Blaasveld, VK Elzestraat, FC Eppegem, SK Heffen, FC Hever, SC Mechelen, FC Walem, Verbr.Hofstade, FC Muizen, K.Willebroekse SV, VK Heindonk, FC Red Boys, SK St-Amands, SK Peulis, VV Leest A en VV Leest B bij de miniemen.
  FC Eppegem, VK Heindonk, VK Nieuwenrode, FC Meise, SK Peulis, FC Red Boys, FC Walem en VV Leest bij de knapen.
  FC Beigem, SV Bornem, FC Meise, FC Oppuurs, Verbr.Hofstade, SK St-Amands, SV Wolvertem en VV Leest bij de scholieren.
  De wedstrijden van de miniemen vonden plaats op het voetbalterrein van VV Leest, die van de preminiemen, knapen en scholieren op de terreinen van FC Rapid (Hombeeksesteenweg Mechelen).
  De wedstrijdbekers werden geschonken door Gust Emmeregs, Frans De Laet, Jean Vos en Frederic De Meester en de wedstrijdballen door Henri M. Verheyden (in naam van Johnson Controles N.V.)
  (Info uit het programmaboekje)      

   

  1991 – Zaterdag 12 mei : Barbecue van de Sted.Basisschool Ten Moortele

  Keuzemogelijkheden uit : schotel met forel (250 fr.), schotel met reuzensaté (200 fr.), schotel met 2 pensen (150 fr.)...
  De opbrengst was bestemd voor het fonds voor bijkomend didactisch materiaal en voor de schoolreizen. (Folder)

   

  1991 – 14 mei - Gazet van Antwerpen : Leest – Bestolen.

  “Rosalie Callaert, Winkelstraat 36 Leest, heeft zich beklaagd lastens twee onbekende vrouwen van Noord-Afrikaans type, die plots in haar woning stonden en 2.400 frank ontvreemdden.
  Op het ogenblik van de feiten bevond benadeelde zich in een druivenserre achter haar woning. Ze zag de twee onbekenden weglopen.”

   

  1991 – 15 mei – Gazet van Antwerpen : Er staat een koe in de herberg (Foto onderaan) 

  “Michel” en “Gust”, twee onlangs geboren kalfjes, werden boven de doopvont gehouden in lokaal “Sportwereld” op ’t Heike in Leest.
  De plechtigheid werd bijgewoond door de gewichtige borelingen maar ook door hun respectievelijke peter en meter.
  Voor “Gust” kwam Maryse van Sisse de Plekker, uitbaatster van de “Sportwereld” zich melden en peter werd Gust de Metser.
  “Michel” kreeg Finne van Kepper als meter en Michel de Voeger als peter mee.
  Met deze uitzonderlijke doopplechtigheid herleefde in Leest afgelopen week-einde een stukje boerenfolklore.
  De bijeenkomst werd overigens wekenlang voorbereid nadat in de stal van Lowieke den boer (66) uit het naburige Nieuwenrode een kalverentweeling werd geboren.
  Na de oorlog gebeurde het overigens wel meer dat de geboorte van jong rundvee met “doopplechtigheden” in de stamcafé’s werd gevierd.
  Ook nu werden naar aloud gebruik de beide kalveren met een bestelwagen van de wei gehaald en naar de herberg in Leest overgebracht.
  Onder het spaarkastje was daar met stro een gelegenheidsstal gemaakt.
  Verwondering alom toen nietsvermoedende cliënten de herberg binnentraden en daar plots oog in oog met de kalfjes kwamen te staan.
  ”Zoiets is toch wel uitzonderlijk. Maar allé gezondheid dan”.
  De happening in de “Sportwereld” werd door iedereen gesmaakt. Maar vooral toch toonde Lowieke den boer zich in zijn nopjes.
  “Net zoals veertig jaar terug. Een plezante tijd was dat”, mijmerde hij en betaalde een zoveelste rondje. (FoJ)

   1991 – 16 mei : Overlijden van Ere-dirigent Rik DE BRUYN 

  “Nu aan de overzij voor hem
  een nieuwe dag is aangebroken,
  leven wij voort met in ons hart
  veel broze schelpen vol herinneringen…
  Met dankbare handen dragen wij mee
  het beeld van wat hij immer voor ons was :
  eenvoudig, levenslustig, werkzaam, dienstbaar.
  In duizend dingen is hij thans
  ons meer dan ooit nabij,
  nu God daarboven hoog
  zijn scheppend werk voltooid !
  Zegen deze avond, Heer.
  Trompet en beitels leg ik neer.
  Ik laat dat alles rusten.
  Voert Gij mij nu naar verre kusten ?
  Ik hoor daar op mijn venster tokkelen…
  Wie zingt daarbuiten nu een lied
  met ornamenten vol muziek
  en creaturen die op regenbogen
  spelend varen naar de bron
  waar alles ooit begon ?
  God, al wie ik was,
  al wat ik schiep,
  Gij maakte het tot refreinen
  met klanken als fonteinen
  van een hemelse symfonie.
  God, Gij zijt
  voor mij
  muziek !”  

  Dichterlijke woorden uit zijn gedachtenisprentje. 

  Hij was een begenadigd houtsnijder, ere-dirigent van de Kon.Fanfare St.Cecilia, ere-voorzitter van PVV Leest en krijgsgevangene van 1940-45.
  Rik De Bruyn was te Leest geboren op 23 september 1909 en gehuwd met Pelagie Schaerlaecken (°Kapelle-op-den-Bos 15/4/1910, +Willebroek 10/2/1996).

  Meer over deze populaire dirigent in deze Kronieken, o.a. te vinden als eerste items van 1938 en 1965.

   

  Foto’s :
  -De klanten van café Sportwereld op de Heide keken hun ogen uit toen ze oog in oog met de kalfjes kwamen te staan. (Foto : GvA)
  -Rik De Bruyn, coryfee van de Leestse fanfare. (Foto : familie Lauwens-Piessens)
  -Rik met echtgenote Pelagie Schaerlaecken omringd door buren ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum in 1986. (foto : Amelie Portael)

     03-08-2014 om 07:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 – 8, 9, 10, 11 en 12 mei : 21e Leestse Volksfeesten

  “Voor de 21e keer al en al die tijd was Gust Emmeregs de grote bezieler. Samen met een 75-tal medewerkers achter de schermen, bokste hij ook dit jaar weer een los van alle concurrentie staand programma, bij elkaar.
  Toen in 1970 de Volksfeesten een eerste keer werden georganiseerd, durfde niemand voorspellen welk succes de organisatie tegemoet ging. Seders Marva er voor 750 kijkers het ijs brak en gestart werd met een ‘Ontdek de Ster’-wedstrijd, passeerde een hele sliert vedetten de revue. Verwacht wordt dat de affiche dit jaar zo’n 5.000 toeschouwers naar de Leestse Omnihal zal trekken.
  De opbrengsten van de Volksfeesten moeten vooral de miljoenenprojecten steunen, die door Gust Emmeregs de laatste tien jaar verwezenlijkt werden en nog op til staan. Met een voetbalploeg als VV Leest, met tal van jeugdploegen en infrastructuur, werden de werkingskosten hier omtrent de drie miljoen geraamd. Met de aankoop van de gronden voor het Sportcentrum en nu recent de Omnihal, de bouw van het chalet werd voor ruim 50 miljoen geïnvesteerd met eigen middelen. Plannen voor een ijsbaan zijn letterlijk eventjes ingevroren.”
  (GvM, 18/4)

  Ter gelegenheid van 100 jaar Rerum Novarum had Gust Emmeregs volgende uitnodiging gestuurd aan de inwoners van Leest – Heffen – Hombeek en Tisselt :

  “Ons-Heer-Hemelvaart is traditioneel de dag dat de Christelijke Arbeidersbeweging de afkondiging van de encycliek RERUM NOVARUM herdenkt.
  Uit deze encycliek putten de christelijke sociale organisaties de moed en de kracht om te strijden voor de lotsverbetering van de arbeider, de bediende, de gewone man of vrouw uit het volk.
  Er is dus eigenlijk geen betere plaats om deze encycliek te herdenken dan bij het volk, tussen het volk, op een volksfeest.
  Ter gelegenheid van de opening van de 21ste Leestse Volksfeesten wordt de openingsplechtigheid in het teken gezet van RERUM NOVARUM.
  U, familie en vrienden, worden van harte uitgenodigd op deze plechtige Eucharistieviering, die plaatsvindt op donderdag 9 mei 1991 om 11.00 uur in de nieuwe Omnihal te Leest.
  Celebrant : Eerwaarde Pater de Brabandere.
  Muzikale omlijsting : Kon. Fanfare St.-Cecilia o.l.v. Frans Violet.
  Koor : Soli Deo Gloria Leest o.l.v. Jan De Decker.
  Dhr Luc Van den Brande –Minister van Arbeid en Tewerkstelling- zal in het kader van 100 jaar RERUM NOVARUM een gelegenheidstoespraak houden.
  Omstreeks 12.00 uur worden de 21ste Leestse Volksfeesten officieel geopend, door dhr. Jos Vanroy – Burgemeester van de Stad Mechelen, waarna een receptie wordt aangeboden voor ALLE aanwezigen door het ACW-Mechelen stad en het feestcomité van de Leestse Volksfeesten.
  Nadien is er gelegenheid tot middagmalen in de Sporthal te Leest tegen democratische prijzen.
  VAN HARTE WELKOM !! Gust Emmeregs, Raadslid, Voorzitter Leestse Volksfeesten.” 

                                                          Programma 

  Woensdag 8 mei :
  Kampioenschap van België Boomke Wies met in totaal 400.000 fr aan prijzen.
  Vervolg 10 en 12 mei. Per wedstrijd 80.000 fr aan prijzen.
  Ruim 460 kaartlustigen schreven in.

  Donderdag 9 mei :
  Plechtige Eucharistieviering in samenwerking met ACW Mechelen, ter gelegenheid van Rerum Novarum en m.m.v. E.P. De Brabandere, de Kon. Fanf. St.-Cecilia Leest en Soli Deo Gloria zangkoor uit Leest o.l.v. Jan De Decker. Coördinatie : Louis Vloebergh.
  Burgemeester Vanroy opende nadien, in aanwezigheid van een aantal prominenten onder wie minister Luc Van den Brande, de festiviteiten en in de namiddag werd het gelegenheidsrestaurant geopend.
  ’s Avonds stonden er optredens van Bingo en Toast op de affiche. Kaarten in voorverkoop 175 fr, aan de kassa 350 fr.
  Dit alles in de nieuwe Omnihal.
  Slechts een 350-tal aanwezigen, dat was minder dan verhoopt.

  Vrijdag 10 mei :
  Kampioenschap van België Boomke Wies, tweede ronde met ongeveer evenveel kaartliefhebbers.

  Zaterdag 11 mei :
  Kaarten V.V.K. 350 fr, aan de kassa : 400 frank.
  Bekende artiesten uit “Tien om te zien” : Peter Springfield, Bart Kaell, Helmut Lotti, Petra, Wendy Van Wanten, Luc Steeno, Sanne en Erik Van Neygen. Ze brachten elk een half uur uit hun repertoire.
  Dit bleek een schot in de roos met de aanwezigheid van 1500 toeschouwers.
  Gust Emmeregs zag het met plezier gebeuren : ‘Je wordt er warm van als je merkt hoeveel mensen er op het programma afkwamen. Een voldoening voor al die mensen die samen met mij tijd, kosten noch moeite gespaard hebben om deze editie weer tot een succes te maken.”
  Hij onderstreepte ook de rol van de Vlaamse vedettenopstanding : ‘Een paar jaar geleden waren er geen Vlaamse publiekstrekkers meer en dienden we terug te vallen op de geheide successen als Will Tura of Marva. Daar is gelukkig verandering in gekomen. Een eerste Tien om te Zien-programma vorig jaar bewees dat we in Leest de succesformule aangeboord hebben.’ (GvM, 13/5)

  Zondag 12 mei :
  Finale Kampioenschap van België Boomke Wies.

   

  Bijgevoegd :
  -De affiche.  
  -Inkomticket voor ‘Tien om te bezien’.        

   

  03-08-2014 om 06:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 – Meinummer “Toeters en Trompetten” : Edy Van Asch over ‘Verzorging’

  “In welke mate iemand geïnteresseerd is om zijn hobby en/of job als muzikant goed uit te voeren, kan je o.a. afleiden uit de drang om beter te worden, de aanwezigheid op de repetities, de vooruitgang die men maakt,…
  Daarbij hoort ook de interesse voor het muziekinstrument zelf. Het is dan soms bedroevend te constateren hoe verwaarloosd sommige instrumenten voor de dag komen : vuil en vies, ventielen die amper werken, coulissen die men met veel moeite op de gewenste plaats krijgt. Het zijn zaken die ons zo voor de ogen staan. Anderzijds verheugt het wel om bv. blinkende euphonia, cornetten,…te zien.
  Een wezenlijk onderdeel dat nu even mijn aandacht wegdraagt, is het beroemde (beruchte ?) ‘embouchure’. Alhoewel het voor iedere koperblazer voor de hand ligt dat de verzorging van het mondstuk noodzakelijk is, wordt voor dit belangrijk onderdeel van het instrument meestal geen aandacht geschonken en zelfs vreselijk verwaarloosd. Velen onder ons vinden het wel belangrijk om uit een proper glas te drinken maar dit idee gaat wel niet op voor hun mondstuk !
  Menig muzikant (vooral bij de kleinere instrumenten) draagt zijn mondstuk(ken) in zijn broek- of vestzak waar het tierig stof en andere specimen opneemt. De zilver- of koperlaag wordt hierbij soms beschadigd door andere metalen objecten die hij meedraagt. Een gelijkaardige bron van kwaad is het vrij rond laten slingeren van het mondstuk in de kast van het instrument.
  Het verzilveren van het mondstuk vereist ook speciale aandacht. Een slecht ‘embouchure’, vermoeide of pijnlijke lippen kunnen het gevolg zijn van een mondstuk dat aan een nieuw laagje platina toe is. Ruwe boorden en krassen erop zijn hier duidelijke aanwijzingen van. De klank van een vallend mondstuk kan iedereen zich voorstellen en wordt meermaals op gelach onthaald. Ten onrechte want hierbij wordt de pijp dikwijls beschadigd, wat kan leiden tot toon- en intonatieproblemen. Op dat moment is een gepaste behandeling of zelfs vervanging dan ook noodzakelijk.
  Al het verzamelde vuil en andere obstakels binnen de pijp kunnen bijdragen tot een niet volle klank, tot blijken van een ‘harde sound’. Het is daarbij ook slecht voor de gezondheid. Zouden we deze kiemdragers een hygiënecontrole laten passeren, de resultaten zouden zeker leiden tot depressies bij zowel muzikant als controleur.
  Hieronder zijn een paar hints om het mondstuk te verzorgen en zo ook voor uw eigen hygiëne te zorgen :

  1.Verzeker je ervan, voor gebruik, dat het mondstuk rein is en vrij van alle obstakels.
  2.Ideaal zou zijn dat je een mondstuk afspoelt (afwast) voor en na gebruik. Een bijkomend voordeel hiervan is dat naast een betere hygiëne, blinkende mondstukken (vooral de goudkleurige) betere visuele effecten bieden, wat ook nooit weg is.
  3.Kuis regelmatig de pijp met een cylindrisch mondstuk-borsteltje. Je kunt het bijna bij elke dealer verkrijgen.
  4.Goede instrumenkasten bevatten ook een afzonderlijke plaats om het mondstuk op te bergen. Als alternatief wordt bij een mondstuk een opbergzakje geleverd dat je dan gewoon kan meedragen.
  5.Als het mondstuk opnieuw verzilverd moet worden, stel dit dan niet uit. Het kan snel en goedkoop uitgevoerd worden.
  6.Kus geen muzikanten die hun ‘mondstuk’ slecht verzorgen,…of blijf bij jouw soort.”

   

  1991 – 4 mei : Koningstitel bij Leest-Heide (Foto onderaan)

  Bij de wipmaatschappij Leest-Heide namen dertien schutters deel aan de kamp om de koningstitel. In de achtste ronde schoten zowel vader als zoon Andries de hoofdvogel.
  Twee ronden later bleek zoon Johan de beste te zijn.
  Lydia Halkett, de moeder van Johan, schoot een vierde titel bij de dames en dit in de zevende beurt. (GvM, 4/5/91)

   

  1991 – 4 mei – Gazet van Mechelen : Wie wordt kaartkampioen van België ?

  “Op woensdag 8 mei starten in de Omnihal te Leest de 21ste Volksfeesten. Het startschot wordt gegeven door de kaartwedstrijd ‘Kampioenschap van België’.
  Om 20 u. gaat het kaartkampioenschap van start met een prijzenpot van in totaal 400.000 fr. Ook op vrijdag om 20 u. en zondag om 15 u. worden slagen gehaald. Telkens wordt gespeeld voor een pot van 80.000 fr. De beste twee uitslagen komen in aanmerking voor het eindklassement, waarbij nog eens 160.000 fr. verdeeld wordt. De inleg per dag is vastgesteld op 249 fr. Een kaart voor drie dagen kost 600 fr.”

   

  1991 – 4 mei : Kruisdagen voor een goede oogst

  Ook dit jaar vonden weer de traditionele kruisdagen plaats in Hombeek en Leest, waar de Landelijke Gilden in processie door de velden stapten. In Leest trok men naar de hoeve van Jaak Lamberts. De Leestse LG en KVLV waren hiermee aan hun vijfde rondgang toe. De kruisdagen zijn drie biddagen voor het feest van Hemelvaart. In processie wordt, met het kruis voorop, door de velden getrokken om Gods zegen te vragen voor de oogst en zijn bescherming tegen rampen. In de middeleeuwen was deze processie een boetetocht.
  (GvA,11/5/91)

   

  1991 – 5 mei : Schaatsen met K.V.G. Zennevallei

  Sportieve ontspanningsnamiddag voor minder-validen op de kunstijsbaan van Heist-op-den-Berg. Vooral de rolwagentjes en de sleeën kwamen aan hun trekken.
  Tijdens de namiddag was er een optreden van Erik Van Neygen en Sanne evenals de VTM-halve finalist playback Clouseau.
  Inkom : gratis voor de mindervaliden en de begeleiders. Familieleden en sympathisanten betaalden 200 fr.
  Inschrijvingen bij Johan Vandeputte, Vinkstraat 58 Leest. (Folder)

   

  1991 – Woensdag 8 mei : 2de Slakkengang

  Organisatie Wandelclub ‘De Slak’ – Leest. Met barbecue.
  Vertrek en aankomst : Vrije Basisschool, Leest dorp.
  Start : tussen 16.30 en 20 u. Afstanden : 6 en 12 km.
  Deelname : 30 fr. clubstempel + brevet. 50 fr. clubstempel + brevet + zelfklever.
  Inschrijvingsgelden ten bate van het Muco Viscidose fonds.
  Trofeeën voorzien vanaf 20 deelnemers, voor scholen, verenigingen, groeperingen en families.
  Inlichtingen : Paul Lefever, Moerstraat 21 Hombeek. (Folder) 

             11.000 frank op een “slakkegangetje”.

  “Deze week organiseerde wandelclub “De Slak” uit Leest, de tweede editie van de “Slakkengang”.
  Dit evenement omvat een sportieve avondwandeling, met een maximum afstand van 12 km, die traditioneel wordt afgesloten met een bodega en barbecue.
  Dit jaar kaderde het initiatief in de Muco Sportivo-actie.
  “De Slak” was dan ook blij 11.000 frank te kunnen overhandigen aan het betreffende comité.
  De wandelclub die sinds vorig jaar aangesloten is bij de Mechelse sportraad, besloot om de inschrijvingsgelden van de avondwandeling, meer bepaald van de “Slakkengang”, te schenken aan het Muco Sportivocomité.
  Met ruim 360 wandelaars werd het aardige bedrag van 11.000 frank bij elkaar gesprokkeld.
  De cheque werd aan Peter De Voght, voorzitter van de Mucovereniging, overhandigd.
  Hij vertelde dat de diverse schenkingen momenteel beginnen binnen te komen.
  Vandaar dat het nog te vroeg is om een balans op te maken van het resultaat.
  Wel staat vast dat het initiatief opnieuw op het programma komt.
  “De volgende keer zal het accent echter liggen op een aantal hoogtepunten, en niet meer bestaan uit een reeks activiteiten, over een jaar gespreid”, zo verklaarde de voorzitter.
  Wat het wandelen zelf betreft sleepten “De Kleitrappers” uit Terhagen, die met 34 aanwezig waren, de trofee van de grootste afvaardiging in de wacht.
  Voor de Leestse “Slak” is het nu uitkijken naar de wisselbekertocht, op 28 juli. Deze vindt plaats in het sportcentrum.
  Vorig jaar trok deze tocht niet minder dan 1.500 wandelaars aan.”
  (GvA, 11 mei)

   

  Bijgevoegd :
  - De kampioenstitel bij Leest-Heide werd een heuse familie-aangelegenheid. (GvM)
  -De folder van de 2de Slakkengang.
  -‘De Slak’ zamelde 11.000 fr. in voor de Muco Sportivo-actie.

     03-08-2014 om 06:03 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1991 – Dinsdag 30 april – GvM : Kouter bidt al dertig jaar in Lourdesgrot

  “Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de Lourdesgrot op de Leestse Kouter ingewijd werd. In deze 30 jaar zijn hier tal van wat mensen tot onze Hemelmoeder komen bidden om haar voorspraak te bekomen en voor steun in moeilijke ogenblikken. Natuurlijk werd er ook gedankt voor de bekomen gunsten.

  Op initiatief van pater Clementiaan, en gestoeld op de devotie van de Kouterbewoners voor Maria, werd in 1960 de idee geopperd om het Mariakapelleke van de KWB te vervangen door een echte Lourdesgrot. De familie Moyson steunde dit initiatief meteen en stelde een lapje grond ter beschikking. Aan basismateriaal was geen nood. De betonweg Kleine Heide-Bist werd uitgebroken en de zware betonnen brokstukken werden met vereende kracht door de buren, onder leiding van Kamiel De Wit, op de juiste plaats gezet. Het plan werd uitgetekend door architect Fons Ceulemans. Neel Solie en Jef Leemans zorgden voor de voegwerken.

  Inwijding grot
  Een collecte bij de buren bracht 9.963,50 fr. op. Ruim 7.500 fr. ging naar materiaal en werken. Op de vooravond van de meimaand was de grot voltooid, en op 30 april werd het Mariabeeld plechtig in de nis geplaatst. Na een bloemenhulde werd de grot ingewijd. Al de katholieke verenigingen waren toen met vlag en standaard present.
  Van dag af gingen de buren in de meimaand regelmatig een rozenkrans bidden. Dit gebeurde vooral voor zieken of overledenen uit de omgeving. Ook mensen van ver buiten Leest kwamen er geregeld tot O.-L.-Vrouw van Lourdes bidden.
  Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag werd het hele domein opgefrist. De groene, houten bankjes werden vervangen door comfortabele zitbanken, het Mariabeeld en Bernadette kregen een likje verf, de verlichting van het beeld werd vernieuwd, er werd een marmeren altaarblad geplaatst en zoals elk jaar werd het domein versierd met fris groen en een kleurrijke bloemenpracht.

  Lourdesgrotlaan
  In de dertigjarige geschiedenis van de grot stelde het Lourdesgrotcomité, opgericht om de belangen van de grot te behartigen, het toenmalige gemeentebestuur voor de naam van de ‘Kouter’ te veranderen in ‘Lourdesgrotlaan’. Dat bleek echter niet te kunnen. In een brief stond te lezen dat ‘het ons spijt U te moeten melden dat wij geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Zoals U bekend is, werd de laatste tienjaarlijkse telling gehouden op 31 december 1961. De bevolkingsboeken en andere documenten werd vernieuwd. Tevens hebben alle inwoners hun nieuw adres laten aanpassen. Naar onze mening dient de Kouter in ere gehouden ingevolge zijn verleden en bijzonder deze van 1914/1918.” Met de jongste volkstelling zit er misschien weer muziek in het voorstel.

  Het huidige bestuur blijkt nog steeds even dynamisch als dat van dertig jaar geleden.
  Momenteel is Roza Verbruggen voorzitster, de familie Solie-Spoelders zorgt voor de financiën en de families De Wit-Geerts en De Laet-Windelen zetelen in het bestuur. Het Lourdescomité kende tot op heden vier voorzitters. Louis Verbruggen ‘regeerde’ van bij de oprichting tot in 1974, toen Jan Keulemans de taak van hem overnam. Hij droeg de functie in 1982 over aan Frans Van de Maele. Sinds vorig jaar is Roza voorzitter.
  Dit jaar wordt de viering en de meimaand ingezet met een eucharistieviering op dinsdag 30 april om 19.30 u. Elke dinsdag en donderdag van de maand mei, telkens om 20 u. wordt het rozenhoedje gebeden.”
  (Zie ook in deze kronieken : 30 april 1961)

   

  1991 – April – Mei – Folder : IN ’t KRANTJE bij Samira en Alain.

  Kranten,tijdschriften,rookwaren,schoolgerief, lottocenter, droogkruis, fotokopies.
  -Als u graag uw krant vroeg bezorgt krijgt dan bent u bij ons op het goede adres, wij bezorgen uw krant voor 06h30 !!
  -U kunt ook nog altijd genieten van de aktie : gratis aansteker bij aankoop van 1 farde sigaretten of tabak !!
  -Wij willen u er tevens ook op attent maken dat de winkel gedurende de maand : mei – juni – juli – augustus ’s zaterdags doorlopend open zal zijn van 07h00 tot 13H30.
  In ’t Krantje, Dorpstraat 24, 2931 Leest, Tel. 015/20.95.59.

   

  1991 – Meinummer ‘Toeters en Trompetten’ UNIFORM

  “Om aan de groei van nieuwe muzikanten te voldoen en om de kosten te beperken heeft het bestuur een nieuwe ‘débardeur’ besteld (débardeur = een pull-over met V-hals en zonder mouwen). De uniform bestaat dan uit : een grijze broek, wit hemd, das, débardeur, donkere sokken en zwarte schoenen.
  Voor de dames-muzikanten : grijze rok, wit hemd, débardeur, panty, zwarte schoenen en grijze handtas. Pittig detail : Ann Van De Vondel had het munutieus idee om van twee oude uniformrokken een zwangerschapsrok te maken. Dus dames, schrik er niet voor terug om muzikantjes ter wereld te brengen !
  Aan diegenen die de vest eventueel willen houden wordt een minimum som van 500 fr. gevraagd.
       Diane Lammens.”

  Het fanfaretruitje werd gedragen wanneer de fanfare in een overdekte ruimte optrad en bij openluchtoptredens in de zomermaanden. Het was financieel niet meer mogelijk te blijven investeren in een volledig fanfare-uniform omdat er vrij veel wisselingen waren bij de muzikanten en omdat het uniform voor de jonge muzikanten vrij dikwijls moest worden vervangen. (‘Leest in Feest’, Stan Gobien)

   

  1991 – Mei – Omzendbrief CVP-Leest : Dienstbetoon – Belastingsservice

  “Beste Leestenaars, 

  De ‘belastingsbrieven’ zijn reeds enige tijd aangekomen. Om U snel en efficiënt bij te staan met raad en daad, herinneren wij U eraan dat onze CVP – sectie Leest hieromtrent 4 zitdagen organiseert.
  Deze zitdagen zullen doorgaan, elke zaterdag van de maand mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de cafetaria van het Sportcentrum Leest.
  Tevens melden wij u de komst van dhr. Van Den Brande, Minister van Arbeid en Tewerkstelling, op zaterdag 1 juni. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat hij ter Uwer beschikking, samen met onze gemeenteraadsleden Gust Emmeregs en Louis Vloebergh voor al Uw vragen en problemen.
  In de overtuiging op deze wijze een constructieve bijdrage te leveren op vlak van persoonlijk dienstbetoon aan U, beste Leestenaar, verblijven wij inmiddels.
  Met vriendelijke groeten,
       CVP – sectie Leest
       p/a : Casteels Jan, Vinkstraat 50 Leest.

  02-08-2014 om 10:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 – 10 april - Omzendbrief : Nieuws van het Parochiehuis. 

  Beste Leestenaar. 

  “Wij zijn verheugd en dankbaar U te kunnen melden dat onze aktie “renteloze lening” voorlopig afgesloten is met een resultaat dat onze verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. Inderdaad, op de voorinschrijvingen werd spontaan voor 700.000 fr. ingetekend terwijl de verkoop aan huis nog een som van bijna 1.000.000 fr. opbracht.
  Bovendien werden ons nog giften, als steun, overgemaakt voor meer dan 70.000 frank.
  De positieve commentaren, die we mochten ervaren, zetten ons aan om de vooropgezette plannen verder af te werken tot de volledige voltooiiing voor 31/12/’91.
  Ondertussen kunnen ex-Leestenaren en sympathisanten die nu pas op de hoogte werden gebracht van onze renovatieplannen, nog steeds inschrijven op de renteloze lening of hun giften overmaken door storting of overschrijving op onze rekening nr. 733-2210424-18 van Bouwfonds V.Z.W. Parochiale Werken Leest p.a. Pastoor De Heuckstraat 2 2811 Leest met vermelding ‘Ons Parochiehuis’.
  Onze oud-ijzerslag op 2/3/’91 was een succes, en leverde een netto winst op van meer dan 73.000 fr. voor een opgehaald gewicht van 39 ton ijzer.
  Wij zijn ook fier U te kunnen aankondigen dat de geplande werkzaamheden effectief gestart zijn in de week na Pasen. Nu reeds willen wij de vele vrijwillige medewerkers danken voor hun spontane inzet.
  Wie nu reeds geïnteresseerd is in het gebruik van ‘Ons Parochiehuis’ na 1/1/’92, met of zonder gebruik van de keuken, kan zich voorlopig melden tot Agnes Leys, Cecilialaan 6 Leest, elke donderdag tussen 10 en 11 uur en tussen 19 en 20 uur.
           Jef Vloeberghen, secretaris.
           Paul Peeters, voorzitter.”

   

  1991 – Vrijdag 19 april : Hoorzitting Mechelse Goedkope Woning in Otterbeek (Foto onderaan)

  “In zaal Otterbeek hield de CVP-afdeling Antwerpsesteenweg vrijdag een hoorzitting voor de huurders van de Mechelse Goedkope Woningen. Gust Emmeregs, zaakvoerder bij de MGW, lichtte er de diensten toe, vooral wijzend op enkele door te voeren vernieuwingen naar de toekomst toe.
  Francis De Wilde, wijkvoorzitter, en Herwig De Lannoy, OCMW-raadslid, heetten de opgekomen huurders welkom en stelden de spreker meteen voor.
  ‘Iedereen heeft het recht op een gezonde, leefbare en betaalbare woning’, zo begon zaakvoerder Gust Emmeregs zijn lang verhaal. ‘De Mechelse Goedkope Woning is in het Mechelse reeds gestart in 1921 en beschikt op heden over zowat 3.000 sociale woningen en appartementen, verdeeld over Mechelen en de randgemeenten. Er heerst vooral een tekort aan woningen met 3 of meer slaapkamers. Ook is er de laatste tijd meer vraag naar woningen of appartementen voor alleenstaanden. Volgens de waarde van de woning wordt een basishuur opgesteld : een waarborg van 3 maanden, de onroerende voorheffing ten laste van de huurder, dat zijn de basisprincipes van het huurcontract. Nieuw is de opzegperiode, die van 3 op 6 maanden werd gebracht en het feit dat de huurder voortaan nog alleen voor de inboedel en het verhaal der geburen een brandverzekering dient te nemen.’

  De MGW-zaakvoerder, die werd geconfronteerd met tal van klachten over het buitenschrijnwerk, de riolering en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, was vervolgens fier zijn renovatieplannen met betrekking tot de Mechelse huisvestingsmaatschappij te kunnen voorleggen. Hierdoor zou volgens hem een groot gedeelte van de geformuleerde klachten kunnen worden verholpen.
  (…)
            Guido H.” (De Mechelse Week van 25/11/91)

   

  1991 – 25 april : Leestse scholieren mogen vieren.

  “De scholieren van V.V. Leest mochten dit weekend vieren : kampioen op de laatste speeldag. Het feestje kreeg een extra-tintje door de 8-0 zege tegen Walem.
  Reeds na 3 minuten bracht een bezoeker Leest met een own-goal op voorsprong. Het duurde tot de 24’ voor Erik Van Laethem tot 2-0 kon aandikken. Later scoorden Patrick Selleslagh (3), Gunther Neefs (2) en Steven Van der Elst nog. Neefs scoorde de laatste treffer, die meteen ook de 100ste was van VV dit seizoen.
  De te onmondige Leestse juniores verloren met 2-0 bij Walem. Beide doelpunten, waarbij een own-goal van Gerry Verschaeren, vielen voor de rust.
  Na een gelijkopgaande match speelden de Leestse en Walemse knapen 1-1 gelijk.
  De miniemen B van VV Leest speelden eveneens gelijk in de topper tegen Lierse…”
  (GvM, 25/4)

   

  1991 - 27 april : Concert K.F.St.-Cecilia Opendeurdagen Stim

  “Even terugblikken op het concert van onze fanfare bij gelegenheid van de opendeurdagen in de STIM op 27 april jongstleden. Een muzikaal programma klaarstomen in twee repetities onder moeilijke omstandigheden is geen kleine klus. Het was alleen mogelijk dankzij de inzet van velen. Ik wil dan ook iedereen in de bloemetjes zetten die zich hebben ingezet om deze uitvoering de nodige glans te geven. In één adem vernoem ik graag Ariane, onze zangeres, de muzikanten, zowel de vaste waarden als de gelegenheidsblazers en de bestuursleden-organisatoren. Ik hoop de fanfare hiermee een goede dienst te hebben bewezen.
     Johan De Win.” (’T en T’, mei ’91)

   

  1991 – 27 en 28 april : Voetbedevaart Scherpenheuvel 1991.

  Inschrijven kon bij :
  -Jan De Decker, Dorpstraat 8.
  -Hans De Laet, Molenstraat 13.
  -Marina De Wit, Kouter 13.
  -Marc Lamberts, Juniorslaan 27.
  -Alfons Leemans, Blaasveldstraat 24.
  -Louis Vloebergh, Winkelstraat 28.

  Programma :
  Zaterdag te 04.00 uur vertrek aan de kerk te Leest. Aankomst aan de basiliek te 15.30 uur met aansluitend de kruisweg.
  Om 16.00 uur eucharistieviering in de Koepelkapel.
  Zondag om 15.00 uur vertrek uit Scherpenheuvel en om 17.00 uur aankomst te Leest.

  Vanaf 14 jaar mocht iedereen deelnemen.
  Deelnameprijs was 500 frank (inbegrepen overnachting, verzekering en soep onderweg) en wie ingeschreven was, werd achteraf nog persoonlijk uitgenodigd op een informatievergadering.
  (Folder)

   

  1991 – Maandag 29 april : Luc Van de Velde en Jozef Vloeberghen 25 jaar in de raad. (Foto onderaan)

  De Mechelse gemeenteraad bracht maandagavond hulde aan Luc Van de Velde (PVV) en Jozef Vloeberghen (SP) die beiden hun 25 jarig ambtsjubileum als gemeenteraadslid vierden.
  Op de huldezitting waren buiten de actuele gemeenteraadsleden ook een aantal oud-collega’s, waaronder o.a. oud-burgemeester Joris, komen opdagen. Burgemeester Vanroy, daarin gesteund door de fractieleiders van de politieke partijen in de Mechelse Raad, bedacht de beide gevierden met felicitaties en zette hun respectievelijke dames in de bloemen. De gevierden mochten elk een tinnen schotel in ontvangst nemen evenals de burgerlijke medaille eerste klas.

  Jef Vloeberghen (Ten Moortele) ontving ook het ereteken “Ridder in de Leopoldsorde”. In zijn feestrede zei burgemeester Vanroy dat beiden kunnen terugblikken op een vruchtbare politieke loopbaan.
  “Jefke” Vloeberghen, aldus de burgemeester, is een man waarop het spreekwoord “bescheidenheid siert de mens” van toepassing is. Zijn politieke loopbaan startte in de fusiegemeente Leest op 5 april 1965 toen er nog geen sprake was van kleurenpolitiek. Hij stapte in de politiek via de lijst van de fanfare Sint-Cecilia. Toen de fusies in 1977 werkelijkheid werden, bleef Jef Vloeberghen gemeenteraadslid. Hij zetelt van dan af als gemandateerde van de SP.

   

  Foto’s :
  -Een bewoonster tijdens de hoorzitting ‘te biechten’ bij MGW-zaakvoerder Gust Emmeregs. (Foto : DMW)  
  -Jef Vloeberghen en echtgenote Rosalie Hermans.      

   

   

  31-07-2014 om 09:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 – 6 april : Rust Roest bracht “1956”. (Foto onderaan)

  Deze sociale kroniek van Marc De Bel is opgebouwd volgens een triptiekstructuur. Een hele uitdaging voor een amateur gezelschap. In een regie van Guido Hellemans maakten de zes vaste acteurs er een onvergetelijk toneelavondje van.

  Commentaar van GvA (8/4) :

  “Met het gezin Stevens ondergaat de kijker de drama’s die zich van nieuwjaar 1956 tot 1957 opstapelen. Vrijheidsstreven, aangevochten oorlogsidealen, onbeantwoorde liefde, fobieën kregen niet altijd de ideale vertolking of de juiste respons vanuit de prozaïsche turnzaal van de Leestse basisschool. Zo was Ria Verschooten beter in de rol van spring-in-‘t-veld dan in het opvangen van tragische situaties. Imelda Van der Hasselt zagen we liever verliefd dan over haar toeren. Renild Polfliet speelde knap in op al wat een moeder lijden kan, maar steevast met dezelfde mimiek. Bij de heren stal Jan Emmeregs vast de show, hoewel Marcel Verwerft, te fel gegrimeerd, zijn onverzoenlijke trots en Gert Corten zijn stuntelige eenzaamheid mooi gestalte gaven. Een fijne sprong in de tijd van Milou Van Stijvoort waren de naadkousen en de schuindraad- ruitenrokken.” 

  Personages
  Papa Stevens, ex-onderwijzer, bankbediende          Marcel Verwerft
  Mama Stevens                                                          Renild Polfliet
  Lutgard, oudste dochter                                            Imelda Van der Hasselt
  Godelieve, tweede dochter                                       Ria Verschooten
  Rik Buyens, buurjongen                                            Gert Corten
  Hongaarse vluchteling                                              Jan Emmeregs 

  Achter de schermen
  Teksthulp                                Marc Windelen en Raf Scheers
  Grime                                     Nancy Vluymans
  Kostuums                                Miloe Van Stijvoort
  Geluid                                     Benny Van Humbeeck
  Gitaar-advies                         Marc Vermeeren
  Video-opname                       Ludo Kerremans
  Aankleding decor                   Bert Foucart
  Decorbouw                             Dominiek, Peter, Jo, Bart, Steven, Geert, Rudy, Raf o.l.v. Fik Diddens
  Belichting en techniek           Fik Diddens
  Algemene leiding                   Guido Hellemans.
  (‘Rust Roest Ontmaskerd’, G. Hellemans)   

   

  1991 – 8 april – Gazet van Antwerpen : Nieuwe terreinen en trainer, zelfde sponsor (Foto onderaan)

   

             V.V. Leest-voorzitter Gust Emmeregs ontvouwt toekomstplannen. 

  Voetbalclub VV Leest behoudt dezelfde sponsor en heeft met de lokale landbouwer Schillemans een huurovereenkomst afgesloten met optie tot aankoop van gronden waarop twee nieuwe terreinen kunnen aangelegd worden.
  Dat deelde clubvoorzitter August Emmeregs mee op een persconferentie waar hij de beleidsplannen voor de toekomst bekend maakte.
  Het huidige seizoen loopt op zijn laatste benen en heeft voor VV Leest weinig sportieve successen opgeleverd : het eerste elftal zakt weer naar de provinciale reeksen, en het tweede terrein werd ook opgeofferd om plaats te maken voor een tweede sporthal.
  Dat leidde bij veel aanhangers tot frustraties en een mogelijke fusie met buur SK Leest werd hier en daar reeds vooropgesteld. Maar dat bleek zonder VV-voorzitter Emmeregs gerekend.
  De voorzitter was vrijdag duidelijk tevreden een nieuw contract te kunnen afsluiten met de gebroeders Brems voor de publicitaire inbreng en sponsoring.
  Ondanks de minder goede sportieve prestaties werd deze firma uit de streek toch bereid gevonden een nieuwe overeenkomst te tekenen, waarvoor Emmeregs hen dankte.
  Volgend seizoen zal VV van klein tot groot geleid worden door trainer Julien Van den Broecke, een achttal jaar geleden nog actief bij VV als trainer-speler met promotie van derde naar tweede, en door Jan Van Den Heuvel als hulptrainer maar vooral als coördinator, een functie die hij tot nog toe bij de jeugd op zich had genomen. 

  Foto’s :
  -Tweede rij : Gert Corten, Guido Hellemans, Benny Van Humbeeck, Fik Diddens, Raf Scheers.
  Eerste rij : Ria Verschooten, Marcel Verwerft, Renild Polfliet, Jan Emmeregs, Imelda Van der Hasselt.
  (Foto : ‘Rust Roest Ontmaskerd’)  
  -Gust Emmeregs geflankeerd door de broers Brems, Jan Van Den Heuvel (l.) en nieuwe trainer Julien Van den Broecke.(r.) (Foto : GvM)

  30-07-2014 om 08:42 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deur-aan-deur-folder
  van Fietsen Nuytkens.

   

   

  1991 – 31 maart, 1 april : “Posse Leest”.
  Hoogtepunt en publiekstrekker dit jaar was de kwalitatief hoogstaande retrospectieve tentoonstelling “Georges Herregods”, een door het Davidsfonds opgezet eerbetoon aan de ingeweken Leestenaar die nu, op rust gesteld, weer naar zijn geboortestreek trekt.
  De tentoongestelde werken, bijna allen sterk expressionistisch en gaande van schilderijen naar schetsen en keramiek, typeren Herregods’ werk : volks, humoristisch en religieus geëngageerd.
  In dezelfde gebouwen stelde de werkgroep rond het nieuwe parochiehuis zijn projecten voor aan de hand van plannen, persteksten en foto’s. Geen tentoonstellingen van “Voetspoor” en “Kwak” dit jaar, teneinde de tentoonsteling van G. Herregods niet voor de voeten te lopen. De jeugdreeksen van volksdansgroep Korneel traden geregeld op en naar jaarlijkse gewoonte opende Korneel het gelegenheidsrestaurant waarbij een eigen volksdansorkest, onder leiding van Hilda Silverans, voor de achtergrondmuziek zorgde.
  Wat verderop kende het borrelkot van fanfare Sint-Cecilia veel succes evenals de stand van “Balsemien”.
  De Bareelvrienden stapten af van het ‘strafschoppen geven’ en openden een ‘kroeg’ in de poort van De Bareel.
  “Het Rijke Nest” toonde een bonte, opmerkelijke verzameling hoenders. Geen konijnen dit jaar omwille van besmettingsgevaar door de konijnenziekte.
  In het Sportcentrum Leest was er ook eengelegenheidsrestaurant t.v.v. V.V. Leest, muzikaal begeleid door het orkest The Spacelights, de New Orleans Dixie Band en Nicole en Hugo. 

  Kaartnamiddag en Gratis Filmvertoning Chiro .
  Kaartspelfanaten konden om 14 uur terecht in de bar van het groot chirolokaal voor een kaartnamiddag. Voor elke deelnemer was er een paasei weggelegd en voor elke tafelwinnaar een kip. Om 20.00 uur was iedereen welkom op de gratis filmvertoning van “Blazing Saddles” een westernparodie van Mel Brooks. 

  “Posse” in Leest, altijd wat anders.
  “De weerman was “Posse Leest” goed gezind. Voor de 166e keer stond op paasmaandag Leest in rep en roer. Het Davidsfonds, dat in 1975 een wimpel realiseerde ter gelegenheid van 150 jaar Sint-Corneliusbegankenis, schoot bij deze gelegenheid overigens de hoofdvogel af.

  Over de oorsprong van de Corneliusdevotie in Leest is weinig bekend. Firmin Verlinden herinnert er in ‘De Schacht’ aan dat reeds in 1855 gewag gemaakt wordt van een tekst, goedgekeurd, aanbevolen en met veertig dagen aflaat begunstigd door de toenmalige kardinaal-aartsbisschop van Mechelen. Daarin staat ‘Litanie ter eere van den heiligen Paus en Martelaar Cornelius, bijzonderen patroon tegen de stuipen, jichtigheden en vallende ziekte, wiens bijstand vurglijk aanroepen wordt in de parochiale kerk van H. Nicolaus te Leest’.

  Offeren
  Het algemeen gebruik van het offeren van dieren vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. Op de ‘Steen van de garde’ buiten het kerkportaal werden ook te Leest de geofferde dieren verkocht en vaak teruggekocht door de offeraar.
  Een dergelijk offerdier heette toen ‘korneilleke’ of ‘pelgrim’ en mocht niet gedood worden. Het had vrije loop op het erf en wachtte een natuurlijke dood.
  De begankenis tot Sint-Cornelius te Leest is vooral bekend in verband met de alom gevreesde kinderstuipen. Van ’s morgens tot ’s avonds stroomden bedevaartgangers toe. Leest was trouwens een van de ooit meer dan honderd begankenisoorden tot de H. Cornelius.

  Veel volk
  Of er op ‘Posse Leest’ nog veel gebedevaart wordt is niet duidelijk. Maar net als ieder jaar trokken de festiviteiten gisteren flink wat volk. De BGJG, Kwak en Voetspoor lieten het afweten. Publiekstrekker was de kwalitatief hoogstaande retrospectieve tentoonstelling ‘Georges Herregods’ een door het Davidsfonds opgezet eerbetoon aan de ‘Leestenaar’ die nu, op rust gesteld, weer naar zijn geboortestreek trekt.
  De tentoongestelde werken, bijna allen sterk expressionistisch en gaande van schilderen naar schetsen en keramiek, typeren Herregods werk : volks, humoristisch en religieus geëngageerd.
  In dezelfde gebouwen stelde de werkgroep rond het nieuwe parochiehuis zijn projecten voor aan de hand van plannen, persteksten en foto’s.
  De jeugdreeksen van volksdansgroep Korneel traden geregeld op.
  Naar jaarlijkse gewoonte opende Korneel het gelegenheidsrestaurant waarbij een eigen volksdansorkest, onder leiding van Hilda Silverans, voor de achtergrondmuziek zorgde.
  Wat verderop stond ‘het borrelkot’ van Sint-Cecilia een succes te wezen.
  In ‘De Bareel’ gingen de ‘Bareelvrienden’ dezelfde toer op.

  Feestenaars
  In de gemeentelijke school was plaats gemaakt voor een ‘kleuterklasopendeur’ en een ‘praatcafé’ waarbij ‘Het Rijke Nest’ plaats had genomen om er een bonte, opmerkelijke verzameling hoenders te laten zien.
  De plaatselijke Chiro schreef er een geheid successtuk neer : kaarten, film en een TD die vorig jaar goed was voor 1.040 (betalende) aanwezigen.
  Graag geziene gast is altijd weer ‘Balsemien’ als wijnmakers.
  Alvast genoeg bekijks om de Leestenaren hun bekendheid als ‘feestenaars’ op Posse Leest alle eer aan te doen.” (GvA, 2/4)

  1991 – April – Folder : CVP – dienstbetoon – belastingsservice 

             Beste Leestenaar, 

  De “belastingsbrieven” zijn reeds enige tijd aangekomen.
  Om U snel en efficiënt bij te staan met raad en daad, herinneren wij U eraan dat onze CVP – sectie Leest hieromtrent 4 zitdagen organiseert.
  Deze zitdagen zullen doorgaan, elke zaterdag van de maand mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de cafétaria van het sportcentrum Leest.

  Tevens melden wij U de komst van dhr. Van Den Brande, Minister van Arbeid en Tewerkstelling, op zaterdag 1 juni, tussen 10 en 12 uur staat hij ter Uwer beschikking, samen met onze gemeenteraadsleden Gust Emmeregs en Louis Vloebergh voor al uw vragen en problemen.

  In de overtuiging op deze wijze een constructieve bijdrage te leveren op vlak van persoonlijk dienstbetoon aan U, beste Leestenaar, verblijven wij inmiddels,
     Met vriendelijke groeten, CVP – sectie Leest
  p/a : Casteels Jan, Vinkstraat 50 2811 Leest 015/21 17 49.

   

  28-07-2014 om 11:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  “De preminiemen van VV Leest”
  luidde het onderschrift in GvA.

   

   

  1991 – 14 maart – Gazet van Antwerpen : Verslag miniemen A VV Leest-Blaasveld
  “De miniemen A van VV Leest versloegen Blaasveld met 6-1. Al na vijf minuten bracht Kerremans Leest op een 1-0 voorsprong. Tien minuten voor de rust kon Blaasveld gelijkmaken maar toch ging Leest rusten met een 2-1 voorsprong. Tijdens de tweede helft vielen er voor Leest nog doelpunten van : Janssens (2x), Kerremans en Brasseur.”

   

  1991 – 17 maart : K.V.G.-Zennevallei 20 jaar

  Programma :
  -10.30 uur : H. Mis in de kerk te Hombeek.
  -12.00 uur : Receptie in het parochiecentrum te Hombeek.
  -13.00 uur : Middagmaal : lentesoep, gemarineerd varkensgebraad, groentenkrans, kroketten en ijs.
  -14.30 uur : Onspanning.
  -17.00 uur : Koffie met taart.
  Prijs : volwassenen 450 frank en kinderen 300 frank.
  (Brief aan de leden)

   

  1991 – 18 maart : “Omgaan met welvaart” – Ziekenzorg Leest
  In het Parochiaal Centrum – Dorpstraat.  

   

  1991 – 24 maart : Palmzondagconcert St.-Cecilia
  Ging door voor een massa volk in de zaal Piessens, Dorpstraat 56 om 19.30 uur.
  De Kon.Fanfare St.-Cecilia stond onder leiding van Frans Violet.

  “Palmzondagconcert van Sint-Cecilia, een streling voor het oor”, blokletterde Gazet van Antwerpen in haar editie van 26 maart :
  “De Koninklijke Fanfare St.-Cecilia lokte afgelopen zondag een massa volk naar haar concert. De zaal zat eivol en de muziekvereniging bracht, naar gewoonte, een puik programma, waarbij de blaasmuziekamateurs ruimschoots aan hun trekken kwamen. Dirigent was de inmiddels overbekende Frans Violet, docent aan het Leuvense Lemmensinstituut, dirigent van de Willebroekse Brass Band en kandidaat nummer één om Jean Segers als directeur van de muziekschool op te volgen.

  De fanfare Sint-Cecilia is ruim 90 jaar oud en telt momenteel 49 spelende leden, terwijl er ook een dertigtal kinderen staan te trappelen om de groep jong leven in te blazen.
  Het concert van Sint-Cecilia startte zondag met het mooie, voor blaasorkest geschreven, ‘Fanfare’, van Philip Sparke. Meteen daarna volgde het moderne ‘The Power of Love’, dat recht uit de hitparade komt en in een arrangement van Jack Peberdy gebracht werd.
  Edy Van Asch verzorgde de solo op alto.
  ‘Continental Caprice’, van Geoff Richards, een capriccio met een grimmig karakter vol verrassende wendingen, stond nadien op het programma. Luc Vertommen, één van de studenten van het Lemmensinstituut, verzorgde daarna een cornetsolo in ‘Caprice Zelda’, waarna ‘The Young Amadeus’ ten gehore werd gebracht. Dit werk, in een arrangement van Jan De Haann komt uit de film rond het leven van Mozart. Het publiek kreeg daarbij een stukje biografie van Mozart voorgeschoteld, toepasselijk in dit ‘Mozart-jaar’.
  Net voor de pauze werd ook nog een mars, ‘Under the Double Eagle’ van Wagner, gebracht.

  Wereldkampioen
  Het tweede deel van het programa ging van start met de ‘Cornonation March’, van Meyerbeer. Deze mars komt uit de opera ‘Le Prophète’ en werd ter voorbereiding van ‘L’Africain’ geschreven.
  Met ‘All I ask of you’ uit ‘Phantom of the Opera’, werd een gepaste hommage gebracht aan Andrew Lloyd Webber, duidelijk één van de favorieten van de fanfare. Hierbij speelden Luc Vertommen en Freddy Walschaers een duet. De uitvoering werd gevolgd door ‘Appalachlan Mountain Folk Song Suite’ van Curnow en ‘Love changes everything’ van Webber. Afsluiter dit jaar was ‘Glasnost’ van Dizzy Stratford, een compilatie van het Russische volkslied en een tweede rockdeel waarvan het beroemde ‘Boottrekkers van de Wolga’ de basis is.
  Wat de toekomst betreft zal Sint-Cecilia, fanfare-wereldkampioen in 1978 en 1981, zich waarschijnlijk concentreren op een verdere uitwerking van de figuur van Mozart.”  

   

  1991 – Woensdag 27 maart : “Kennismaking met de Marokkaanse keuken”.
  “Jef Vloeberghen, Ivan De Borger en het SVV – CSC – SP – bestuur Leest nodigen U van harte uit op deze avond : ‘Kennismaking met de Marokkaanse keuken’.

  Waar ? Stedelijke Basisschool Leest.
  Wanneer ? woensdag 27 maart.
  Begin ? Stipt 19.30 u.
  Onze Marokkaanse gastvrouw maakt voor ons typische Marokkaanse gerechten klaar. En daarna…natuurlijk…GRATIS proeven !!
  Vriendelijke groeten,

  Daniel Nuytkens Voorzitter SP, Mariette De Bont Voorzitter SVV, Tinneke Vloeberghen Secretaresse.” (Omzendbrief)

   

  28-07-2014 om 11:34 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 - Leest 1 februari 1991 :   Nieuws van ‘Ons Parochiehuis’ 

  Beste Leestenaars, 

  “Op 31 oktober lieten wij u reeds een eerste bericht geworden omtrent de renovatie van “Ons Parochiehuis”, met al wat er bij hoort wat betreft bouwplannen, uitbating, leden algemene vergadering VZW, enz.
  Vandaag stellen wij u onze folder voor met het logo en de voorstelling van de verbouwing van ons parochiehuis.
  Zoals blijkt uit de folder zal Leest op het einde van dit jaar beschikken over een prachtig complex, waar u terecht fier zult op zijn.
  Dat wij voor dit project kunnen rekenen op uw steun hebben wij ervaren bij het organiseren van onze vorige activiteiten, o.a. eetdag en aperitiefconcert.
  Door uw talrijke opkomst en de materiële steun die wij mochten ontvangen van verschillende bedrijven hebben deze activiteiten meer zaad in het bakje gebracht dan wij ooit hadden durven hopen.
  De sympathie tijdens en na deze festiviteiten was voor de raad van bestuur een hart onder de riem om op de ingeslagen weg verder te gaan.
  De renovatie van “Ons Parochiehuis” zal gefinancierd worden door een lening bij het bisdom, door sponsors en door de Leestenaars.
  Na voorlegging van ons bouwdossier bij het bisdom werd ons reeds een lening toegezegd.
  Uit verschillende contacten met de bedrijfswereld hebben wij goede hoop om voor ons project sponsors te vinden.
  Reeds verschillende bedrijven hebben hun steun toegezegd.
  Tenslotte doen wij ook een beroep op de Leestenaars via een renteloze obligatielening.
  Deze obligaties van 5.000 fr. met een maximale looptijd van 20 jaar zijn vanaf het 6e jaar terugbetaalbaar door uitloting.
  Vervroegde terugbetaling is mogelijk mits een gerechtvaardigde aanvraag bij de raad van bestuur, die deze in alle vertrouwen zal behandelen. Alle obligaties zijn vererfbaar.
  Bijgevoegd vindt u een inschrijvingsformulier met betalingsdocument, dat u zal toelaten op deze lening in te schrijven voor één of meerdere obligaties van 5.000 fr.
  Deze inschrijvingen kunnen afgegeven worden bij de leden van de raad van bestuur.
  Deze spontane inschrijving kan gebeuren tot 28 februari, waarna in de tweede helft van maart uw stukken thuis bezorgd zullen worden door de leden van de raad van bestuur.
  Vanaf begin maart zullen de afgevaardigden van de parochiale verenigingen zich ten huize aanbieden om alsnog die huisgezinnen te bezoeken die om de één of andere reden geen gebruik hebben gemaakt van het bijgevoegde inschrijvingsformulier.
       Jef Vloeberghen     Paul Peeters
       Secretaris              Voorzitter.”

  Onderaan twee bijvoegsels. 

   

  1991 – 2 februari : Jaarlijks schoolbal
  Van de Vrije Basisschool Leest in de Parochiezaal, Kouter Leest.
  “Muziek uit de zestiger jaren wordt u gebracht door orkest MACARLY met gastoptreden van juffrouw Agnes en meester Mark”
  Inkom : 100 frank, eerste dans : 20.30 uur. (rondschrijven)

   

  1991 – 4 februari : Overlijden van pastoor Frans Lornoy.
  Frans Lornoy was te Geel geboren op 12 april 1921 en hij overleed vrij plots te Mechelen.
  Frans Lornoy was priester gewijd te Mechelen op 25 mei 1945. Leraar aan het St-Romboutscollege te Mechelen tot 1953.
  Onderpastoor te Tildonk tot 1957, vervolgens onderpastoor in de parochie Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle en in juni 1966 pastoor van de Sint-Niklaasparochie te Leest en medepastoor vanaf 1986. Hij was tevens ziekenhuispastor van het A.Z. Sint-Jozef te Mechelen. 

  “Zo kenden we onze broer, oom en pastoor : 

  Priester in Gods kerk :
  gegeven leven
  dag na dag.
  Vetrouwvol in Gods handen
  bij wel en ook bij wee. 

  Gedreven door Zijn Geest
  sprak hij Gods Woord
  en leefde dit ook voor. 

  In Gods naam
  teken geven van Zijn Liefde :
  in eerbied en geloof
  Gods voedsel en Gods zalving reiken
  aan zieken en gezonden. 

  Bij ’t levenseinde
  mensen geleiden
  van vrees naar hoop
  naar Eeuwigheid. 

  In dank om de genegenheid
  van priesters en van mensen;
  in dank om veel genegenheid
  van de familie en de huishoudster,
  zo is hij ons steeds voorgegaan,
  de ‘pater-noster’ bij de hand. 

  Hij is zijn weg ten eind gegaan,
  de weg van vrees naar hoop,
  de weg van tijd naar Eeuwigheid,
  de weg waarlangs God ons bereikt.”

  (Uit zijn gedachtenisprentje) 

  Meer over pastoor Lornoy in deze Kronieken : 12/6/1966 (Triomfantelijke ontvangst te Leest) en 25/5/1985 n.a.v. zijn 40-jarig priesterschap.   

   

  1991 – 16 en 17 februari : Eetdagen K.F. St.-Cecilia

   

  1991 – 21 februari : “Huidverzorging” door Ziekenzorg Leest
  In het Parochiaal Centrum, Dorpstraat.

   

  1991 – Zaterdag 23 februari : Kinderboekenbeurs Stedelijke Basisschool Leest
  De Stedelijke Basisschool Leest hield een kinderboekenbeurs.

  Programma :
  -14.00 uur : Openen van deuren.
  -15.00 uur : prijsuitreiking verhalen- en affichewedstrijd.
  Doorlopend tentoonstelling van de activiteiten van de Schoolboekenweek met een stand van de openbare bibliotheek en een boekenzoektocht voor de kinderen op de beurs. Verder beschikbaar : café en pannekoeken... (Folder)

   

  1991 – Zaterdag 2 maart : Oudijzerslag ten voordele van renovatie “Ons Parochiehuis”.
  Vanaf 9 uur kwamen een aantal vrijwilligers bij de mensen langs om hun oud ijzer op te halen. Dit alles ten voordele van de renovatie van “Ons Parochiehuis”.

   

  Bijgevoegd :
  -Het briefhoofd van de omzendbrief van ‘Ons Parochiehuis’.
  -Het inschrijvingsformulier voor de renteloze lening.
  -Pastoor Frans Lornoy.

     28-07-2014 om 11:17 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 - Zondag 6 januari : 9de Nieuwjaarsconcert van de K.Fanfare St.-Cecilia
  De Raad van Bestuur der Parochiezaal van Leest en de Algemene Vergadering nodigen U vriendelijk uit voor het 9de Nieuwjaar-concert in “Ons Parochiehuis”. Dit Aperitief-concert zal opgeluisterd worden door de K.F.St-Cecilia o.l.v. Frans Violet. De opbrengst van dit concert zal dit jaar volledig ten goede komen voor de geplande vernieuwingswerken aan “Ons Parochiehuis”. (omzendbrief)

   

  1991 – 20 januari : Bernard Henry bij de Landelijke Gilde 
  “Terwijl oorspronkelijk Louis De Lentdecker op het programma van de Leestse Landelijke Gilde stond, werd deze vervangen door zijn confrater Bernard Henry. De Lentdecker zelf had verplichtingen bij een debatavond in verband met ‘Kanker en drugs’.
  Niettemin zullen de naar het chirolokaal afgezakte Gildeleden niet ontgoocheld zijn geweest.
  Roger ‘Bernard Henry’ Perk had aan de hand van zijn twee uiteenlopende loopbanen vertelstof genoeg. Twee loopbanen want terwijl Henry als criminoloog afgestudeerd een topfunctie als EEG-veiligheidsambtenaar bekleedde, schreef hij tegelijkertijd 37 boeken. Boeken waarmee hij internationale faam verwierf als reisjournalist en waardoor hij medewerker was aan radio en televisie.
  Henry schetste, ondanks het feit dat hij 37 maal de wereld rondreisde en nu een kwart van het jaar in de Verenigde Staten doorbrengt, zijn verwantschap met de landelijke gemeente Leest. Geboren in Ruisbroek vindt de onlangs 67 geworden schrijver dat hij alles in zijn leven aan Vlaanderen te danken heeft. Nu op rust gesteld, wil hij zo snel mogelijk de communistische wereld opzoeken. Dat kon vroeger niet omdat dat niet verenigbaar was met zijn job als veiligheidsagent.

  Naast de boeiende voordracht, lichtte voorzitter De Smet van de Landelijke Gilde de actie ‘Landbouw, zeker weten’ toe. Een initiatief waarbij op 1 en 2 februari affiches zullen opgehangen worden om de mensen te sensibiliseren voor de landbouw. Verder werd een blik geworpen op het nabije programma. Zo staat in de Valentijnsmaand de feestvergadering op het menu. Tevens herinnerde voorzitter De Smet eraan dat de renovaties aan de gebouwen waar de landelijke gilde nu gehuisvest is, van start gaan en dat deze voordracht de laatste activiteit in de oude gebouwen was.”
  (GvA, 22/1)

   

  1991 – 31 januari : ‘Kerk en Leven’, nr. 5 : ‘De aalmoezenier is een vuilnisbak’. 
  In het ‘Gesprek van de week’ van ‘Kerk en Leven’verscheen volgend gesprek met Georges Herregods :

  “Straks gaat Georges Herregods met pensioen. Althans als Hoofdaalmoezenier van de BSD (Belgische Strijdkrachten in Duitsland). Als priester blijft hij actief. Hij wordt pastoor in Elst in de buurt van Oudenaarde, zijn geboortestreek. Ook als kunstschilder legt hij de handen niet in de schoot. De ezel en het kanvas, de schetsboeken en mappen met tekenpapier zullen het eerst uit de verhuiswagen worden geladen. Zoals je ‘priester voor eeuwig’ bent (sacerdos in aeternum), blijf je ook kunstenaar tot je laatste snik.

  Georges Herregods behoort tot de generatie priesters uit ‘de grote jaren’. Uit zijn wijdingsjaar 1950, kwamen 59 priesters voor het bisdom Gent. Een deel van hen had een jaar verloren tijdens de oorlog doordat ze door de bezetter na hun humaniora opgeëist waren voor de arbeidsdienst. Georges Herregods had zich hieraan kunnen onttrekken door als arbeider te gaan werken in een weverij. ‘Dat jaar tussen het werkvolk gaf ons een andere mentaliteit,’ zegt hij, ‘ik behoor tot de generatie van ontluikende priesters die reeds in de jaren vijftig met een been in de conciliaire vernieuwing stonden, nog voor Vaticanum II. Vanuit onze ervaring keken wij anders op de identiteit van de priester dan de traditionele kijk van een sacrale kaste. Na zijn wijding in 1950 werd hij leraar aan de Hogere Landbouwschool van Oudenaarde, daarna gaf hij vier jaar les in het college van dezelfde Oostvlaamse stad. In 1957 begon zijn loopbaan als legeraalmoezenier. Meteen Duitsland, meer bepaald Siegen. ‘Je had voor vele weken de jongens. Ze waren in die tijd echt aan hun lot overgelaten. Als aalmoezenier kon je fantastisch werk doen. Je ging overal mee, op maneuver, op kamp. Ik heb veel aan Milac-werk in de kazerne kunnen doen. Ik had ook een goed zangkoor. Op Goede Vrijdag organiseerden wij een grote kruisweg door het kwartier. Klokslag 15 uur weerklonken negen kanonschoten over de stad.’

  In 1960 is Georges Herregods voor drie maanden als aalmoezenier meegegaan naar Katanga. Hij heeft twee doden bij de onlusten meegemaakt. Een van hen was van Elst, waar Herregods straks pastoor wordt.

  In 1970 werd hij aalmoezenier in Mechelen. In 1973 moest hij terug naar Siegen, omdat hij de zaak daar goed kende en er een grote wisseling van eenheden plaatsgreep. In 1974 werd het Peutie waar hij aalmoezenier werd van het opleidingscentrum en de wapenschool. Hij had gedacht dat hij daar zijn carrière zou kunnen beëindigen. Hij was er in het weekend ook al ingeschakeld in het plaatselijk parochiewerk, vooral bij de jongeren. De opperaalmoezenier meende in 1983 echter dat hij de geschikte persoon was om het hoofdaalmoezeniersschap in Duitsland op zich te nemen. Dat loopt nu ten einde. Dat valt toevallig samen met de eerste fase in de terugtrekking van het Belgisch leger uit Duitsland.

  -Speelt een aalmoezenier een rol in het begeleiden van de menselijke problemen van zo’n reorganisatie ?

  Ik denk het wel. De aalmoezenier is altijd een klankbord geweest waarop de mensen hun problemen en hun frustraties konden kwijtgeraken. Hij is de vuilnisbak. Wat ze aan hun chefs niet kunnen zeggen, kunnen ze de aalmoezenier vertellen. Het is goed dat dit kan. De aalmoezenier kan veel relativeren. Dat is een van zijn grote taken, vind ik : de mensen op hun gemak stellen, door ze de kans te geven stoom af te blazen. Weet je, door met mensen te praten kun je toch zoveel zaken goed maken die anders heel slecht zouden aflopen. Ik heb ondervonden dat een goed gesprek ook in wanhopige gevallen redding kan brengen. De mensen zijn vaak heviger in hun eerste reactie. Een gesprek kan hen bedaren.

  -Aalmoezenier zijn is dat iets anders dan pastoor zijn ?

  Het pastorale werk van aalmoezenier is meer de directe aanpak, de pastoraal van het contact. Op een parochie kan dat minder, vooral in de stad. Daar heeft de pastoor vooral of uitsluitend contact met de kerkelijken.

  Hij kan zomaar niet in een fabriek binnengaan om met de mensen te gaan praten. Dat is hier wel het geval. Het grote voordeel van het priesterwerk in het leger is dat je contact hebt met de families via de man die je in de kazerne elke dag ontmoet, met wie je een pint drinkt, met wie je op oefening meegaat, enz. Het feit dat je een uniform draagt net als zij, ben je een van de hunne. In het begin dat je toekomt, benaderen ze je wel wantrouwig : ze willen weten wie je bent. Na enkele maanden voel je of je aanvaard bent. De militairen komen makkelijker naar de aalmoezenier dan de parochianen naar hun pastoor, omdat je meer spontane contactmogelijkheden hebt. Mijn werk van de laatste jaren, als Hoofdaalmoezenier, ligt echter op een wat ander vlak. Minder rechtstreeks met de manschappen, maar meer de organisatie. Ik zou het als volgt omschrijven : ik hou mij bezig met de mensen die zich met de mensen bezighouden.

  -Men zegt dat het leger een unieke kans is voor de Kerk om jongeren te ontmoeten in een leeftijd waar ze anders daarvoor zo moeilijk te bereiken zijn ?

  Dat is waar. Jonge mensen van twintig lopen zomaar niet naar de kerk of achter een pastoor. In het leger is dat veel spontaner. De eerste dagen van hun legerdienst lopen ze er heel verloren bij. Als je ze dan aanspreekt, zijn ze zeer toegankelijk. Veel miliciens hebben sinds hun vormsel geen pastoor meer gezien.

  -U bent ook kunstschilder.

  Als kleine snotneus zat ik al te tekenen in het café van mijn grootmoeder. Ik heb geaarzeld of ik St.-Lucas zou volgen of me zou aanmelden voor de militaire school of naar het seminarie zou gaan. Ik heb het derde gekozen. Ik had het geluk dat ik van die twee andere ook iets kon doen. Ik heb mijn jeugd gekend in de tijd van het expressionisme. Ik heb altijd, zonder het goed te weten, voor die stroming een voorliefde gehad, omdat die in zekere zin spiritueel is maar ook zeer menselijk. In al mijn schilderijen komen mensen voor. Ik hecht veel belang aan de ogen, omdat deze de expressie van de afgebeelde figuur zijn. Ik ben niet voor landschappen en stillevens. Vermits ik ook religieus ben, zit dat er ook in. Misschien is mijn kunst typisch Vlaams. Wat mij daarin beweegt, weet ik niet. Het komt vanzelf. Dikwijls zit er een humoristische blik op de wereld in, maar ook een aandacht voor de miseries van het leven, dat niet alleen seks en plezier maken is. Tegelijk wil ik alles relativeren. De mensen op mijn schilderijen zijn ook nooit echt gelukkig of plezierig, zeggen ze. Er hangt altijd wat weemoed over. De weemoed van : het is maar een klein leven dat we leiden, een klein geluk dat we dragen, een kleine liefde waartoe we in staat zijn, nooit dat echte, grote volmaakte. Zo heb ik een koppeltje geschilderd. Ze staan wel heel dicht bij elkaar, maar toch kunnen ze als het ware niet echt bij elkaar komen. Het is ook wel best dat we nooit de andere kunnen worden, maar onszelf moeten blijven. Ik schilder het verdriet van de wereld ook : een oude tante in een rusthuis die zit te wachten tot er bezoek komt. Er staat een papegaai bij : in afwachting praat ze tegen zichzelf. En dan mijn ‘Ween over uzelf en uw kinderen’ : een Christus voorgeleid door een soldaat zoals we op de televisie zien, omringd door vrouwen die wenen. Mensen bepalen hun eigen lot. Ween dus over uzelf, zegt Christus. Kijk naar de Golf : iedereen is tegen de oorlog, maar we zijn er regelrecht naartoe gegaan.
  M.V.d.V.”  

  Voor de 24ste tentoonstelling van het Davidsfonds tijdens ‘Posse Leest’ 1991 (zie 31 maart) werd gekozen voor werken van George Herregods. Deze retrospectief werd aangekondigd in GvA van 28 maart onder hoofding : “35 jaar tussen boeren en soldaten – Priester-schilder Herregods te gast op Posse Leest” :

  “Priester Herregods ontpopte zich in zijn loopbaan als een volleerd kunstenaar, die ettelijke uren les liep aan diverse kunstscholen. ‘Als kind tekende ik de achterkanten van affiches vol met stripverhalen. Dat was in het café van mijn grootmoe, in Brakel..’

  De kunstenaar, die zichzelf een self-made man noemt, liet geen gelegenheid voorbij gaan om zich op artistiek vlak te vervolmaken. Van 1951 tot 1956 volgde hij les bij Gerard Hermans, aan het St.-Lucasinstiuut in Gent, waar hij zich bekwaamde in etsen en schilderen. Nadat hij naar Siegen, in Duitsland was gestuurd, volgde hij er een jaar ‘Mahlkurse’, schilderles dus, bij Meyer-Lippe en bij Willy Schutz, die zelf een opleiding genoot bij de wereldbefaamde Oostenrijkse en later Britse Oskar Kokoschka. Zijn later verblijf in de kunststad Köln gaf Georges de gelegenheid drie jaar les te volgen bij Wolfgang Guntermann, in de privéschool Kölner Schule für Mahlerei.

  Het werk van Herregods is volks en expressief. Op al zijn schilderijen komen mensen voor en ze zijn overgoten met humor. Bovendien verraden tal van zijn werken zijn religieuze engagement en graag zet hij veel kruisen en Christusfiguren neer. ‘Het koor van Herzogenrath’ omschrijft de aalmoezenier zelf als één van zijn beste werken.”  

  Meer over Georges Herregods in deze Kronieken : begin 1974.

   

  Foto's :
  -George Herregods.
  -Georges Herregods naast eigen werk.

  28-07-2014 om 09:14 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!