NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  08-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De voorzitter van SK Rapid
  Leest : Francis Van Heck.

   

   

   

   

                                                 1995 

   

   

  1995 – SK Rapid Leest voorzitter bood zijn ontslag aan
  Dat jaar bood de voorzitter van SK Rapid Leest Francis Van Heck het bestuur zijn ontslag aan. Dat zou echter niet aanvaard worden. 

  Aangetekend – t.a.v. de Beheerraad

  Geachte Mevrouwen, Heren. 

  Gelieve bij deze en met ingang van 12 juni 1995, mijn ontslag als voorzitter en lid van beheerraad en VZW van SK R. Rapid te acteren en te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad alsmede bij de Kon. Belgische Voetbalbond.
  De redenen van dit ontslag wil ik als volgt omschrijven :

  -Na jaren ijveren teneinde uniformiteit en controle te krijgen tussen het bestuur, beheerraad en beheer kantine, is dit nog steeds niet gelukt.
  -De kantine is verlieslatend omdat er meer verstookt en verlicht wordt dan nodig en gratis drank wordt uitgedeeld, meer dan er in de kassa komt.
  -Dat de rijkelijk betaalde spelers liever ergens anders gaan drinken dan in het eigen lokaal.
  -De contracten van de spelers liggen te hoog en er moet een systeem gevonden worden om meer prestatiegericht te spelen waaronder bv. enkel de spelers te betalen welke zijn geselecteerd. De anderen krijgen enkel hun echte kosten zoals km-vergoeding, een vergoeding voor schoeisel en wassen-kledij. Dit ook in functie van de aanwezigheid op training.
  -Dat vele mensen in Leest mij nog steeds niet vergeven dat er geen fusie gekomen is, of zal komen met V.V. Leest.
  -Dat er nog steeds achter mijn rug veel achterbakse bestuursleden zijn die durven beweren dat ik sponsorgeld zou achterhouden of anders besteden dan door een paar enkelingen beslist (gelieve te noteren dat ik voor ongeveer 10 miljoen sponsoring gezorgd heb).
  -Dat niemand van de beheerraad of leden V.Z.W. , maar enige moeite doet om aan sponsoring te komen, behoudens enkele uitzonderingen.
  -Dat de fusie met Rapid op een volledige mislukking is uitgedraaid.
  -Dat er bepaalde planningen waren tot organiseren van bv. een galadiner, palingfestival e.a. waar niemand nog over praat.
  -Dat bepaalde mensen worden weggelachen welke ondanks, en hoe weinig misschien ook, toch opbrengen.
  -Dat er heel wat nuttige mensen zijn waarmee het bestuur zou kunnen uitgebreid worden maar hetwelk weigert omdat wij zo slecht functioneren in die zin dat gans Leest weet wat er op de vergaderingen wordt gezegd, of door bepaalde leden van de beheerraad, welke op dat ogenblik duidelijk niet over hun volle controle beschikken, worden uitgescholden of weggelachen.
  -Dat wij nog steeds niet geleerd hebben hoe, en efficiënt, en op tijd (acht uur ten laatste) moet worden vergaderd met dagorde en verslag.
  -Dat er op vergaderingen te veel door mekaar wordt gepraat en men ‘van de os op de ezel springt’.
  -Dat bepaalde bestuursleden liever lager zouden spelen dan te promoveren.
  -Dat er tijdens verschillende recepties op wedstrijden een hele hoop mensen aanwezig zijn zonder uitnodiging.
  -Dat er met zicht op de eindronde, en ondanks formeel verbod van mezelf en voorstel zelf te koken, het etentje voor de wedstrijd tegen Hemiksem toch doorgaat, zodat zij de tweede helft door de knieën gaan (andere uitvluchten moeten niet worden gezocht).
  -Dat er op huidig ogenblik, gezien andere hoofddirectie op het werk en ook om gezondheidsredenen, het mij niet meer toelaatbaar is deze functie waardig te vervullen. Desalniettemin zal ik mij verder proberen in te spannen bijkomende sponsoring te vinden.

  Ik houd ook eraan de meesten van U, van harte te danken voor de goede samenwerking en behulpzaamheid. Ik wens er ook op te drukken dat dit niet mag beschouwd worden als een echt vaarwel aan de club en zeker niet aan mijn betere vrienden uit het bestuur, waar ik ook op privégebied steeds heb kunnen rekenen.
  Het zit mij echter te ver dat velen uit het bestuur en de spelerskring er met ‘hun klak naar slagen’.
  Ik hoop dan ook dat U begrip kunt opbrengen voor mijn beslissing en verblijf.
     Met de meeste hoogachting F. Van Heck Ex-voorzitter. 

  P.S.

  Het zou nuttig zijn mijn beslissing mede te delen aan trainers en spelers en er de aandacht op te vestigen dat er op een vergadering van 5 juni l.l. onder verschillende voorzitters van ploegen uit de reeks, een zelfde visie over vele punten uit de bus is gekomen, waaronder de voornaamste :

  1.Minimale of geen contracten.
  2.Reeële onkostenvergoeding i.f.v. aanwezigheid.
  3.Opbouwend premiestelsel i.f.v. winst.
  4.Spelers hun eigen bondkosten + verzekering betalen.
  5.Afschaffen van veteranenploegen of zelf volledig de kosten dragen met bijlage huur terrein.
  6.Jeugdreeksen beperken tot betere elementen, met afspraken voor omruiling.
  7.Transfertsommen spreiden over 12 maanden.
  8.Transfertsommen beperken, onder niveau bond.  

  De brief was niet gedateerd.
  Alle plooien werden echter gladgestreken en de voorzitter zou zijn functie behouden tot Ludo Verschuren hem zou opvolgen in het seizoen 2005-2006.

   

  1995 – ’t Ridderke nr. 2 1995 : De parochieregisters en het parochiearchief van Leest.
  “Wij zijn pater Van Aken, pastoor te Leest, zeer dankbaar dat hij en de kerkfabriek ons toelieten de parochiearchieven, die voor de mensen uit de regio zo belangrijk zijn, te mogen kopiëren. Ter inzage van de familievorsers hebben we nu de parochiearchieven van Hombeek, Zemst-Laar en Leest. Bovendien bezitten we gezinsstaten van Heffen en van vele andere gemeentes. De eerste opdracht is nu de doopsels, huwelijken en begrafenissen van Leest te klapperen en nadat ze ingebonden zijn kunnen ze geraadpleegd worden. We hopen dat deze klus geklaard zal zijn tegen begin september.”

   

  1995 Abonnementsprijs “Parochieblad”
  Een jaar “Kerk en Leven” bedroeg voor het jaar 1995 550 frank. (Kerk en Leven nr.42, 19/10/94)

   

  08-04-2015 om 09:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het Turks trouwfeest in de Omnihal.
  Findik en Silvan zijn van nu af aan een
  Turks echtpaar. (Foto : Eddy Van Ranst)

   

   

   

  1994 – Zondag 18 december :

                 Turks trouwfeest met bijna 2.000 genodigden in Omnihal
  In de Leestse Omnihal werd de trouwpartij van een koppel –Silvan en Findik- van Turkse origine gehouden. Speciaal was dat er tussen de 1.500 en 2.000 Turken uit België, Frankrijk, Nederland en Duitsland voor het feest waren uitgenodigd. Een speciaal uitgeruste wagen om kippen te braden werd achteraan de Omnihal opgesteld om alle genodigden van voedsel te voorzien.

  GvM (20/12) : “De omnihal is voor de Turkse gemeenschap een echte ontdekking geworden. Hun trouwpartijen vormen nu eenmaal he voorwerp van vele honderden genodigden. Het was dan ook verre van de eerste keer dat er in de hal een dergelijk festijn werd gehouden, dit gebeurt met de regelmaat van een klok. Het personeel achter de toog is het al een beetje gewoon geworden. Nochtans horen we dat het deze keer toch zo ongeveer het grootste feest is. Leest kreeg dan ook iets minder dan 2000 Turken over de (omnihal)vloer.
  De bruid woont al 8 jaar in Mechelen, maar is in Turkije geboren. Ze spreekt goed Nederlands, volgde de lessen bij de Ursulinen, is 19 lentes jong en luistert naar de naam Silvan. Hij is eveneens van Turkse origine, heeft Findik en is amper 17 jaar oud. De zus van de bruid vertelt dat hij van een andere geboorteplaats is in Turkije. Hij praat immers Turks met een andere tongval, zeg maar een ander dialect. Naar onze maatstaven trouwt het koppel op jonge leeftijd. Naar Turkse maatstaven wordt het als normaal beschouwd.

  Honderden kippen
  Vanaf 16 uur komen de genodigden druppelsgewijs binnenvallen. In dit geval met dikke druppels, want om meer dan 1.500 genodigden te ontvangen moet het vooruit gaan. De zaal is op een goed uurtje volgelopen. Ondertussen zijn de Turkse trommels en fluiten in werking gesteld. Een steeds opnieuw vrij monotoon herhaald getrommel, vergezeld van een al even monotoon gefluit, zet de massa urenlang in beweging. In de zaal wordt langsheen de muren een menselijke cirkel gevormd. Op het tromgeroffel schuift men steeds met dezelfde pasjes vooruit om dan weer achteruit te stappen. Een soort processie van Echternach, zij het in dit geval in een cirkel.
  Ondertussen worden er massa’s niet-alcoholische dranken geschonken en staat achter de omnihal elk vuurtje van de speciaal uitgeruste kippenbraderij-vrachtwagen op het maximum. Honderden en nog eens honderden kippen dienen immers gebraden. Zij vormen samen met een groentenkrans, Turkse kaas en Turks brood de hoofdbestanddelen van het eetmaal.
  In de Turkse gemeenschap worden geen geschenken in de letterlijke zin van het woord gegeven. De genodigden geven alvorens te vertrekken aan de bruid of bruidegom geld. Dit geld wordt op de jurk van de bruid en op het kostuum van de bruidegom gespeld. Als we de tappers van dienst mogen geloven, werd bij het vorige Turks trouwfeest meer dan 600.000 frank aan de kleren gehangen. Het kruipt dus niet in je kleren – zo’n Turks trouwfeest.”

   

  1994 – Zondag 18 december : Optreden Leestse fanfare te Blanden
  “Het laatste buitenshuis-optreden van 1994 was een concertoptreden gesubsidieerd door het Departement Cultuur – Dienst Volksontwikkeling en het werd gegeven in het ontmoetingscentrum ‘Roosenberg’ Oud-Heverlee, vlak bij het ‘Zoet-Water’. Het was een organisatie van de Kon. Fanfare ‘De Weergalm van Meerdael’ uit Blanden. Onze vereniging trad er op vanaf 19 uur.
  Op verzoek van een aantal muzikanten werd er een autocar ingelegd. Zij verzochten hierom omdat ze hadden vernomen dat er in de buurt van het Leuvense elke dag van het weekeinde W.O.D.K.A.-controle is. Het bestuur heeft hun wens ingewilligd en waarschijnlijk is het best dat we voor een verplaatsing van dergelijke aard steeds een autocar huren, want er waren ook andere ereleden die nu de verplaatsing meemaakten. In de autocar zaten zo’n veertig muzikanten en ereleden. De rest deed het toch met de eigen wagen. Onze jonge muzikanten gaven verstek, meer dan waarschijnlijk wegens de examens en…toch bestond het korps nog uit een vijfendertig muzikanten. Het concert verliep zoals het moest verlopen en we hadden bijzonder veel succes bij het publiek dat grotendeels bestond uit muzikanten en ereleden van Brabantse harmonie-orkesten. Een aantal bestuurders vroegen informatie om ook bij hen op te treden, o.a. de muziekvereniging uit Bierbeek.
  De autocar was een uurtje later terug dan voorzien omdat er een drinkpauze werd ingelast. Veerle Lamberts die de dag daarop examen Nederlands kreeg, had daartegen geen bezwaar omdat ze toch de stof kende. Er werd gestopt aan café ‘Genen Hoek’ in Oud-Heverlee, uitgebaat door Sonja Buggenhout, een nicht van Maria en Polle (Noot : Maria Buggenhout- Pol Huybrechts) . En het was er plezant, hebben we vernomen ! Iedereen die er bij was, vond het een bijzonder geslaagde avond !” (“T&T”, december ’94)

   

  1994 – Vrijdag 23 december : Kerstkalkoenkaartavond van SKR Leest
  In het chalet van de voetbalvereniging aan de Zennebrug. (Folder) 

   

  1994 – Vrijdag 23 december : “Algemene Muzikantenvergadering” K.F. St.-Cecilia.
  Er werden twee belangrijke vergaderingen gehouden met enerzijds de ouders van de leerlingen van de muziekschool van de Leestse fanfare en anderzijds met de muzikanten.
  Het was de bedoeling wat uitleg te geven over de statuten van de vereniging (verschenen in het Belgisch staatsblad onder nr. 21410/86 en opgemaakt tijdens de ‘stichtingsvergadering’ van 20 januari 1986). Daarnaast werden een aantal voorstellen gedaan en konden de aanwezigen hierop reageren.

  Besluit en nieuw voorstel
  “Het lijkt ons het best dat er een aantal werkgroepen worden opgericht die zich specifiek zullen bezig houden met het volgende :
  -uniformen (ev. een tijdelijke werkgroep).
  -uitstraling (publiciteit, werving van ereleden en leerlingen).
  -financiering (tombola, nieuwe fondsen zoeken,…).
  -materiële inrichting van de infrastructuur ‘St.-Cecilia’.
  -organisaties (concerten, restaurantdagen, wedstrijden,…).
  (“T&T”, december ’94)

   

  1994 – 27 december : Nieuwjaarsbrief van de Voorzitter van Sint Cecilia

  “Liefste Muzikanten, Beste Ereleden,

  Een jaar is weer bijna voorbij…! Voor onze vereniging is het een traditie dat we rond de jaarwisseling even stil staan bij datgene wat in het zo goed als voorbije jaar is gebeurd. Het is echter eveneens een tijd waarin we vol verwachtingen uitkijken naar de toekomst en naar het nieuwe jaar.

  Laten we even terugblikken op het voorbije jaar 1994 ! We hebben van alles en nog wat meegemaakt ! We hebben in een spreekwoordelijk dal gezeten, maar we zijn er gelukkig terug uitgeklauterd. Sommigen zegden dat er geen sfeer meer was in de fanfare en nu zeggen dezelfde muzikanten dat het weer plezierig is om naar de repetitie te komen. Anderen vonden dat er vlak voor de zomervakantie teveel zwartkijkers waren en ze waren zo fair om zichzelf daar bij te rekenen. Nu zijn er weer plezierige gezichten. Er worden moppen getapt, er wordt na de repetitie terug met de kaarten gespeeld en vooral…er wordt terug gelachen ! Al bij al is het voorbije jaar een jaar van hoogten en laagten geweest. De dieptepunten kunnen we maar best vergeten…Bij de hoogtepunten rekenen we zeker het optreden op het Provinciaal Concerttornooi, waar we de hoogste klassering kregen van alle harmonieën, fanfares en brass bands. Bij dezelfde hoogtepunten rekenen we ook het aantal aanwezige muzikanten op de wekelijkse repetities !

  We staan voor 1995 ! Het wordt een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. We willen onze ereleden opnieuw meer betrekken bij onze vereniging ! We willen inspanningen doen om nieuwe ereleden aan te trekken en iedereen kan daarbij helpen ! We willen een historisch palmzondagconcert geven ! We willen voor een nieuw uniform zorgen ! We zijn verplicht om heel wat nieuwe instrumenten aan te kopen ! We willen nog betere muziek maken ! We willen de mensen met onze muziek boeien ! We willen de Leestenaars terug dichter naar de fanfare brengen !... Dit zijn geen hopeloze opdrachten ! Wij kunnen dit alles realiseren indien we er samen aan werken ! We hopen dat we op de medewerking van iedereen mogen rekenen !

  Ten slotte houden we eraan u en uw familieleden onze beste wensen aan te bieden voor een gelukkig 1995. Van ganser harte wensen we ieder van u gezondheid, vrede, voorspoed, welvaart en welzijn !
     Kamiel Verschueren, voorzitter.”

  06-04-2015 om 06:47 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!