NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  19-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – Zaterdag 8 oktober : Teerfeest KWB
  Om 19u30 in het parochiecentrum. Op het feestmenu stond : Vidé’s, Kervelsoep, Kalfsgebraad met kroketten en groenten, Wijncrème met fruit en slagroom.
  Kostprijs : 550 fr. (Folder)

   

  1988 – 9 oktober : Gemeenteraadsverkiezingen.
  Kiespropaganda bezitten we enkel van de twee grootste partijen uit die tijd : SP en CVP : 

  SP

  Het specifiek programma voor uw wijk is een onderdeel van een globaal beleidsplan voor de stad Mechelen. Een project dat we Mechelen 2000 genoemd hebben. Wijk per wijk en sector per sector hebben we een inventaris gemaakt van wat nog kan verbeterd worden.

  Dit project moet het leven van iedere Mechelaar verbeteren, RECHTVAARDIGHEID en SOLIDARITEIT vormen er de rode draad van. Op die manier willen we bouwen aan het Mechelen van de 21ste eeuw.

  De SP is een partij met visie, maar ook met realiteitszin. Wij weten wat kan en wat niet kan. De SP is een partij die luistert naar wat er onder de mensen leeft. Die weet wat INSPRAAK en DEMOKRATISCHE BESLUITVORMING betekenen.
  Doorom durven we op 9 oktober op uw steun rekenen.
  Met vriendelijke groeten, Hilda Vanderaerschot. 

  Wat we realiseerden : 

  Infrastructuurwerken
  1.Oprichting van een eigen filiaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.
  2.Renovatie en expansie van de stedelijke basisschool.
  3.Uitbreiding van het kerkhof.
  4.Totale vernieuwing van de Molenstraat, Winkelstraat, Tiendeschuurstraat, Elleboogstraat. 

  Milieu – Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid
  1.Aanleg van een plantsoentje met zithoek naast het gemeentehuis.
  2.Verfraaiing van het Dorpsplein.
  3.Meer recreatiemogelijkheden voor de kinderen, plaatsen van een meccano achter de Kerkenblokweg.
  4. Vervanging van de vervallen afsluiting aan de beek Juniorslaan door een moderne aangepaste afsluiting.
  5.Aanplanting van bomen achter de Kerkenblokweg. 

  Allerlei
  1.Aanstelling van een plaatselijke gemeentewerkman.
  2.Plaatsing van een nieuwe bushalte in de Kouter ten dienste van de wijkbewoners. 

  Wat we wilden realiseren :
  1.Een grondige herstelbeurt van de Kleine Heide en de Expoelstraat.
  2.De inbuizing van zoweel mogelijk open rioleringen.
  3.Een duidelijke bewegwijzering van fiets- en wandelpaden in onze gemeente.
  4.Er moet een oplossing komen voor de herinrichting van de Vinkstraat, welke voldoening geeft aan al de belanghebbenden.  

  De kandidaten van uw wijk LEEST : 

  VLOEBERGHEN Jef – 59 jaar. 9de plaats SP-lijst. Jef werkte gedurende 41 jaar als paswerker voor hij in oktober jl. op brugpensioen ging. Als bemiddelaar en raadgever is deze man onmisbaar voor de Leestenaars. Met veel stille diplomatie en gesteund door een 24-jarige ervaring als gemeenteraadslid vindt Jef als geen ander een uitkomst voor alle mogelijke kleine en grote problemen.
  Voor de SP is Jef Vloeberghen dan ook ‘Onze Man in Leest’.
   

  DE BONT Mariette – 43 jaar – echtgenote van Armand De Bleser – 22e plaats SP-lijst.
  Mariette is de charmante voorzitter van SVV-Leest die als telg uit een kinderrijk gezin op 14-jarige leeftijd haar middelbare studies moest opgeven.
  Wilskrachtig als ze is, wist ze zich met veel avond- en zelfstudie op te werken tot adjunct-correspondent bij de Regie van Telegrafie en Telefonie.
  Ondertussen werd deze moeder van 3 kinderen nog ondervoorzitter van de SP-Leest en lid van het Mechels partijbestuur. Maar ook in het clublokaal van SK Leest is Mariette geen onbekende. Als bestuurslid van SK is Mariette bij iedere thuiswedstrijd achter de tapkraan te vinden. 

  DE BORGER Ivan – 22 jaar – 19de plaats SP-Lijst. Ivan studeert voor technisch regent elektriciteit aan het SITO. In en buiten de gemeenteraad wil hij vooral die thema’s aankaarten die nauw aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Essentieel voor hem is het scheppen van betere tewerkstellingsvoorwaarden voor de jeugd door een aangepaste vorming waarbij zelfontplooiing centraal staat. Ivan is van mening dat een betere samenwerking tussen onderwijs en industrie, een uitbreiding van het aantal studiemogelijkheden en het opzetten van nieuwe projecten in de onderwijssector, daartoe bijdragen.
  Maar Ivan stelt dat ook het niet-schoolse vormingsaanbod zoals avond- en deeltijds onderwijs, bibliotheken en educatieve centra de nodige aandacht en middelen moet krijgen. 

  CVP

  “Waarde medeburger, 9 oktober – en ik ben er weer bij. Ik poog er altijd bij te zijn, zes jaar lang. Politiek bedrijf je niet in de paar weken die aan de verkiezingen voorafgaan. Politiek bedrijf je –anno 1988- niet met loze beloften. Politiek, daar werk je aan, 6 jaar lang.

  Zes jaar lang moet je erbij zijn, bij wat reilt en zeilt in de stad en in de randstad : de fusiegemeenten. Je moet weten wat de jeugd bezield, wat bij oude mensen leeft, wat de noden zijn van om het even wie.

  Je moet erbij zijn, bij wat de openbare werken aangaat, het milieu, het verenigingsleven, de sport, de cultuur…

  Ik bén erbij, zes jaar lang. Met uw steun en uw stem kan dat nu voor de derde keer : zes jaar inzet.
  Dank bij voorbaat.
     Louis Vloebergh, lijst 3 – 11e Plaats.

  -Uittredend gemeenteraadslid
  -Ex OCMW-lid.
  -Voorzitter CVP Leest
  -Bestuurslid ACV Leest-Hombeek.
  -ACV-militant bij Agfa-Gevaert.
  -ACW-bestuurslid Mechelen.
  -Lid KWB Leest.
  -Sympathiserend lid KVG.
  -Voorzitter Raad van Beheer van de vzw Oud-Chiro Leest.
  -Lid Raad van Beheer van de vzw De Nekker.
  -Lid Raad van Beheer van de NV Sportcentrum.
  -Bestuurslid volksdansgroep Korneel Leest.
  -Lid parochiekoor Leest. 

  Uitslag gemeenteraadverkiezing Mechelen

  Zetels : 15 CVP, 13 SP, 6 VLD, 3 Vlaams Blok, 2 VU, 2 Agalev.

  Het stadsbestuur werd als volgt samengesteld : Jos Vanroy (CVP) burgemeester, Constant Demeester (SP) 1ste schepen, Patrick Backx (CVP) 2de schepen, H. Vanderaerschot (SP) 3e schepen, Leo Stevens (CVP) 4e schepen, Willy Vandenbrande (SP) 5e schepen, Lea Pauwels (CVP) 6e schepen, G. Bervoets (SP) 7de schepen en F. Van Stappen (CVP) 8ste schepen. 

  Resultaten van Leestenaars.

  In Mechelen haalde Marcel Diddens voor de PVV 111 voorkeurstemmen.

  Voor de Volksunie haade Karel Mertens 100 en Eric Van den Wijngaert 82 stemmen.

  Voor de CVP haalde Louis Voebergh 961 en Gust Emmeregs 1.025 stemmen, voldoende stemmen voor de gemeenteraad.

  Voor de SP behaalde Ivan De Borger 408, Jef Vloeberghen 371 en Mariette De Bont 281 stemmen. De mannen werden verkozen.

  Te Willebroek behaalde Mariette De Smet-De Prins 618 stemmen op de lijst Kartel.
  (Nieuwsblad 10/10/88) 

  Foto’s :
  -Karel Mertens, leraar T.S.M., stond op de 9de plaats van de Volksunie lijst die werd geleid door Herman Candries. Karel Mertens was goed voor 100 stemmen.
  -Jef Vloeberghen stond op de 9de plaats van de SP, hij haalde 371 stemmen.
  -Mariette De Bont, 22ste plaats SP-lijst, haalde 281 stemmen.
  -Ivan De Borger, 19de plaats SP, behaalde 408 stemmen.
  -Louis Vloebergh haalde 961 stemmen voor de CVP.

   

     19-04-2014 om 11:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  18-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1988 – 7 oktober : Start 5de Monsterkaarttornooi Supportersclub SK Leest
  Eerste van vijf vrijdagen die plaatsvonden in “Het Witte Paard” te Kapelle-o-d-Bos. 
  Prijzenpot : 700.000 fr waarvan 140.000 fr per avond zoals door de meeste  kaartliefhebbers gevraagd was in een enquête.
  Die prijzen per avond werden als volgt verdeeld : 1ste prijs : 20.000 fr. cash of een kleurentelevisie met groot scherm en afstandsbediening of een video met afstandsbediening, 2de prijs : 15.000 fr. cash, 3de prijs : 10.000 fr. cash, 4de prijs : fiets, 5de prijs : radio, 6de prijs : donsdeken, enz.
  Inschrijvingen : 1.200 fr. per persoon voor het ganse tornooi. (Folder)

   

  1988 – 7 oktober : Mosselen met L.R.V.
  Jaarlijkse mosseldag van de Landelijke Rijvereniging Leest. (PB, 29/9)

   

  1988 – Vrijdag 7 oktober : CVCC-afgevaardigde nam afscheid.

   

                     Gouden Sint-Romboutskruis voor Miel Polfliet 

  “Vrijdagavond vond in de kantine van het spoorwegarsenaal te Mechelen het afscheidsfeest plaats van bestendig syndicaal afgevaardigde van de Christelijke Vakbond voor Communicatie en Cultuur (C.V.C.C.) Miel Polfliet die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hij is 59 jaar.
  Voor de traditionele speeches werd Miel Polfliet het gouden St.-Romboutskruis opgespeld door proost J. Verheyen. 

  17 jaar
  Luc Leyendeckers sprak namens het college van propagandisten een dankwoord uit. In zijn relaas overliep hij de tijd van kennismaking met Miel Polfliet tot vandaag zo’n 17 jaar later. Hij haalde allerlei herinneringen op en zwaaide met lof.
  Luc Leyendeckers vond dat de afdeling van Miel Polfliet zo gesmeerd liep als een trein die hij steeds even goed geluimd leidde.
  Herman Hermans, A.C.V.-secretaris arrondissement , beschreef Miel Polfliet als een van de mannen die het A.C.W. gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Hij laat, vervolgde de h. Hermans, samen met andere onlangs vertrokkenen, een leemte achter die een uitdaging inhoudt voor de jongeren. Hij loofde eveneens de inzet van Miel Polfliet voor de arbeiders. 

  Betekenisvol
  Michel Bovy, nationaal voorzitter van de CVCC, stelde dat Miel Polfliet alles behalve een eenzijdig figuur is. Tot zijn beste wapen rekende de h. Bovy diens ironie. Hij beschreef hem als een voorzichtig man die nooit tegen het tij inroeide. Miel Polfliet zorgde voor cohesie binnen de CVCC en betekende daarom veel voor deze organisatie, aldus de h. Bovy die ook de zin voor realisme en relativiteit van Emiel Polfliet prees, twee van zijn belangrijkste eigenschappen. 

  Verlengstuk
  Hij was ervan overtuigd dat de inzet van Miel Polfliet in de toekomst een verlengstuk zal kennen. De h. Bovy riep vervolgens een duidelijk ontroerde Miel Polfliet op het podium. Hij stelde dat hij nog steeds gelooft tot een oplossing voor alle problemen te komen in een vreedzame sfeer.

  Tot slot richtte Miel Polfliet een dankwoord tot iedereen die hem in de loop der jaren heeft gesteund. 

  Leest
  Emiel Polfliet werd geboren in Kapelle-op-den-Bos maar is nauw verbonden met Leest waar hij woont. Aan het einde van zijn loopbaan is hij adjunct-stationschef en bestendig afgevaardigde CVCC. Hij startte zijn loopbaan bij de spoorwegen in 1952 en was voordien chef Porion-schietmeester in de koolmijn Bas-Long-Pres te Marchienne au Pont.

  In zijn jeugdjaren was Miel Polfliet gewestleider bij de KAJ te Lembeek maar ook verdiende hij zijn sporen in de Chiro te Leest. Daar was hij overigens tot 1967 voorzitter van de parochieraad.

  Miel Polfliet heeft steeds veel aandacht gehad voor de jongerenvorming binnen de syndicale beweging terwijl zijn voortdurende bekommernis voor de tewerkstelling in het arsenaal te Mechelen (Salzinnes!) sinds 1974 haast spreekwoordelijk is.”
  (GvM, 10/10)

   

  Emiel ‘Miel’ Polfliet was geboren te Kapelle-op-den-Bos op 25 juni 1929 als oudste van de elf kinderen van Karel en Marie Polfliet-De Prins. Zijn ouders waren van Leest afkomstig maar verhuisden naar Lembeek toen zijn vader er benoemd werd als ploegbaas bij de ‘IJzerenweg’. Het gezin kende er gelukkige tijden tot vader in 1952 slachtoffer werd van een dodelijk arbeidsongeval en zo keerde moeder Polfliet met haar elf kinderen terug naar Leest.

  Miel stond in Lembeek aan de wieg van de Chiro aldaar en werd in Leest, onder impuls van Stany De Decker, een verdienstelijk leider en hoofdleider van deze jeugdbeweging.

  Naar aanleiding van zijn huwelijk met Mariette Coeckelbergh schreef Eddy Beterams in ‘De Band’ van mei 1956 :

  “Leider Emiel Polfliet treedt in ’t huwelijk. Een groot leider nam ontslag, hij die jaren DE figuur was en de juiste leider trad op 4 april in ’t huwelijk met Mariette Coeckelbergh. Nu nog worden zijn laatste woorden als leider bij ons herhaald : ‘In een GEEST VAN KAMERAADSCHAP bouwen wij samen aan het ONVOLTOOIDE MONUMENT : DE CHIRO.”

  Het volledige verslag van zijn huwelijk met Mariette Coeckelbergh : in deze Kronieken onder 4 april 1956.

  Miel hertrouwde na het overlijden van zijn eerste echtgenote (12/6/1976) met Fernande Hamers. Hij overleed te Mechelen op 28 februari 2013. 

  “MIJN HELD
  Mijn man,
  jij…
  was er altijd voor mij.
  Dag en nacht stond je voor me klaar
  problemen loste je op zonder misbaar.
  Samen schreven we door de jaren heen
  een heel verhaal bijeen ! 

  Liefste vake
  Als kind keek ik naar je op
  zoals een klimmer naar een bergtop.
  Als puber was jij diegene die mij kon bedaren
  en mij behoeden voor gevaren.
  Als adolescent kon ik met mijn problemen
  bij je aanbellen,
  ik kan me geen leven zonder jou voorstellen ! 

  Lieve peter,
  Van zodra ik werd geboren
  Liet je van je horen.
  Je was de peter van iedereen
  Je bent een fenomeen.
  Je bent de rode draad
  Je blijft mijn kameraad ! 

  Helaas onze allerkleinsten hebben nog geen weet
  van onze ‘held’ die peter heet.
  Mil, vake, pee, ik weet niet hoe ik je moet bedanken,
  enkel met deze vier klanken…. IK HOU VAN JOU”
  (Vertederende woorden uit zijn gedachtenisprentje)

   

  Foto's :
  -CVCC-afgevaardigde Polfliet nam afscheid.
  -Miel Polfliet, zoals de mensen hem gekend hebben.

   

  18-04-2014 om 18:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!