NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  01-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1983 – 5 juni : Chiro aanwezig op eucharistieviering “moeder Stinne”

              Die zondagnamiddag kwam de chiro mee eucharistie vieren om hun bivakmoeder

              moeder Stinne te bedanken.

              Justine De Hondt was op 24 maart 1895 geboren en op 16 mei 1983 overleden.

              Zij huwde in 1920 met Corneel Solie.

              Moeder Stinne was reeds bivakmoeder in de jaren 1950-56, dat was in de periode van

              onderpastoor Stanny De Decker. Ze was er bij in Velm, Baarle-Nassau en

              Warnant.

              Toen de chiro in 1970 op zoek was naar een derde kookmoeder viel de toen

              75-jarige Stinne met veel plezier in. En ook de daaropvolgende bivakken in

              Koersel-Stal, Zutendaal, Bastogne en Bocholt was zij van de partij.

              (‘DB’, augustus ’83)

   

  Justine ‘Stine’ De Hondt was te Kapelle-op-den-Bos geboren op 24 maart 1895 en overleed in het rustoord ‘Den Kerselaere’ te Heist-op-den-Berg op 16 mei 1983, drie weken voor de chiro haar kwam herdenken.

   

  1983 – Zondag 5 juni : Hengelkampioenschap K.F. St.-Cecilia

              Op de visvijver van de Humbeekse Lijnvissers.

              Winnaar werd Vic De Maeyer en daarmee de eerste hengelaar die dit kampioenschap

              driemaal wist  te winnen.  (‘Toeters en Trompetten’, nr.4 van 1983)

   

  1983 – 11 en 12 juni  : Op bezoek bij Frank De Prins in Soest

   

  Eindelijk was het er eens van gekomen ! We zouden onze collega-chiroleider Frank De Prins eens gaan bezoeken in het verre Duitsland, waar hij momenteel zijn legerdienst klopt.

  Hij had ons uitgenodigd om op 10, 11 en 12 juni naar de ‘opendeurdagen’ van de kazerne ADAM in Soest te komen. De ‘4de Compagnie Médicale’ waarbij hij toebehoort, zou er een wijntent uitbaten en je kon er naar de militaire demonstraties komen kijken of in de Möhnesee gaan zwemmen of zonnen.

  Met zes leiders (Willem Van Linden, Dirk Peeters, Paul Van Roy, Dirk De Smet, Frans Lamberts en Bart Lauwens) zouden we uiteindelijk naar Soest reizen tot we het bericht hoorden dat Frank waarschijnlijk op ‘boerenverlof’ naar huis ging komen. Op vrijdag 10 juni kregen we pas het nieuws dat dit verlof aan Frank geweigerd was en dat hij ons zaterdagmiddag in Soest verwachtte.

  Die zaterdagmorgen om O7u15 hebben we dan met twee auto’s de lange tocht aangevat. Met ‘de Willem’ en ‘de Dolf’ aan het stuur togen we richting Antwerpen om daar, langs Turnhout over Venlo de Duitse grens te overschrijden. In Nederland pauseerden we even om onze ‘patatten af te gieten’ en onze stramme beenspieren even uit te strekken, want er lagen nog vele kilometers voor de boeg. In Duisburg staken we de Rijn over en zaten we weldra volop in het Ruhrgebied. In het Duitse Essen werd het tijd om te ‘essen’ en hebben we in een plaatselijke kroeg onze lekkere-van-thuis-meegebracht-boterhammetjes opgegeten. Gesterkt door deze maaltijd reden we verder om door de ‘flessennek’ van Dortmund richting Kassel te vorderen. Aan het bord ‘Auffahrt Soest’ sloegen we af om zonder problemen aan de kazerne Adam te arriveren. De Willem wou daar al direct binnenrijden, maar de nuchtere milicien van piket wees er ons op dat alleen voertuigen met een Duitse nummerplaat de kazerne mochten binnenrijden. Die hadden we juist niet bij ons, dus parkeerden we onze wagens in de graskant. Aan de ingang van de kazerne zagen we blij verrast Gerd, de zus van Frank en hun tante. In hun gezelschap zijn we naar de kamer van onze ‘milicien’ getrokken, die ons allerhartelijkst welkom heette. Het eerste wat hij in onze ‘pollen’ duwde waren ettelijke sloefen sigaretten van verscheidene merken.

  Omdat het bijna middag was, stelde Frank ons voor om eens een aperitiefje in de wijntent te bezigen om daarna een bezoekje te brengen aan het restaurant. Terwijl Frank naar de refter trok, deden wij ons te goed aan het uitstekende en goedkope eten dat ons voorgeschoteld werd. De Belgische keuken en de Lamot smaakte ons goed.

  Nadien kregen we van Frank een rondgang door de kazerne en we kregen het vermoeden dat hij niet bijster veel wist over al het tuig dat er stond, maar dat is begrijpelijk, Frank is een ‘ambulancier’ en die moeten veel wachten en rusten tijdens de manoeuvers.

  Nadat we nog even de wijntent bezocht hadden, trokken we met gans onze bende, inclusief Gerd en hun tante, naar de Möhnesee. Dat is een groot stuwmeer waar een heleboel attracties aan verbonden zijn zoals roeien, surfen, zwemmen, zonnen, zeilen, enz.

  Tijdens onze wandeling op de stuwdam zagen we daar ook een heleboel Belgische miliciens met hun liefje, vrouwtje, ouders of vrienden wandelen en de drukke sfeer van de kazerne ontvluchten.

  …”

  De vrienden vonden een slaapplaats bij een Duitse boer waar ze hun tenten opsloegen onder een ‘Kastanjerbaum’ in zijn tuin. Ze bezochten de vestigingsmuren van de oude Hansestad en namen deel aan een wijkfeest van Belgische families en hun buren en een laatste bezoek aan de wijntent.

  De terugreis verliep zonder problemen.

  (Verslag van Willem, Dirk P., Dirk D.S., Paul, Frans en Bart in ‘DB’ van juli 1983)           

   

  1983 – 11 juni – Gazet van Mechelen : Voor de wandelaars.

   

              Het Kapellekenspad te Leest

   

  “Deze wandeling bestaat uit twee trajecten. Vertrek voor beide routes aan de Sint-Annakapel. Het eerste traject is ongeveer 4 km lang. Het bijkomende traject is nog eens 6 km.

  Vertrek aan de Sint-Annakapel aan de Mechelbaan bij de Zenne.

  In 1913 werd op deze plaats een nieuwe kapel gebouwd. Tot voor drie jaar stond hier een wondermooi houten St.-Annabeeldje in een typisch Mechelse stijl 16e eeuw.

  Het werd echter laffelijk gestolen en is thans vervangen door een keramiekbeeld van de hand van aalmoezenier Herregods. Dit kapelletje was de vertrekplaats voor de bedevaart naar Scherpenheuvel. Voor de gevel staat een prachtige linde.

  Het wapenschild van Mechelen staat op het bruggewelf over de Sint-Annakerk.

  Langs de Mechelbaan togen we de Zenne over. We volgen echter onze weg voorbij het “Brughuis”, een oude dorpsherberg en stamcafé van veiling- en groentenboeren.

  We trekken voorbij de pastorij links. De westergevel laat de ouderdom van dit gebouw aan belangstellenden kennen. Aan de herberg “’t Hoekske” draaien we de kasseibaan rechts in (Molenstraat).

  Langsheen de vloeibeemden van de Zenne bereiken we de Sint-Apolloniakapel, deze heilige werd aanroepen tegen tandpijn en tandkwalen. Deze kapel werd door bereidwillige handen gerestaureerd in 1977. De keramiek (ook van G. Herregods) geeft de legende weer van Sint-Apollonia.

  Vervolgens wandelen we links de Vinkstraat in. Bewonder rechts van u  de vallei van de Molenbeek (ook Aabeek genoemd). Aan huisnummer 49 slaan we naast de boerderij rechts een veldweg in. Deze weg loopt naar de Molenbeek.

  In deze omgeving werd eertijds in diepe greppels vlas geroot.
  We volgen de weg verder langsheen het canadabos, naar het hoger gelegen “Hertsveld”.

  Hier treft men echte zandgrond aan waarop voor 50 jaar vlas en graan verbouwd werden. Door de bemesting en structuurverbetering wordt hier nu veelvuldig aan tuinbouw gedaan.

  Het “Hertsveld” ligt 7 tot 9 m boven de zeespiegel.

  De naam “Hertsveld” komt van “Herdgang”  en “Herdschap”. Beide woorden duiden op een gebied van woeste grond (met bos,open vlakten, heide naar verwilderd gebied).

  We volgende de aardeweg tot aan het kruispunt (9 m hoogtepunt).

  Vanop dit punt kan men de kerk van Heffen en de kanaalbruggen van Willebroek,Tisselt en Kapelle-o-d-Bos waarnemen. Achter u ligt de watertoren van Leest.

   

  Keuze

  Hier kan men de keuze maken : ofwel de korte wandelweg (links) nemen ofwel de grote route volgen rechtdoor.

  Voor de korte Kapellekensweg , gaan we de weg links en komen terecht op de Juniorslaan aan het kapelleke van de Boerinnengilde. Beschrijving verder in tekst.

  Aan voormeld hoogtepunt (9 m) begeven wij ons verder tot op een asfaltweg de “Hertstraat” genaamd. Deze weg moeten we links inslaan. Aan het eind draaien we rechts de Blaasveldstraat in. Aan de driesprong gaan we rechtdoor. Rechts van ons ligt de hoeve van de familie Bernaerts die het jaartal 1864 draagt.

  Zo bereiken we de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Deze kapel werd in 1901 opgericht door de familie Bernaerts. Merkwaardig is wel dat de kruisweg in deze kapel in drie talen is opgesteld (Engels,Spaans en Frans). Het klokzaal wordt nog steeds getrokken bij het overlijden van een der buren.

  Aan de kapel vervolgen we de weg links, een aardeweg die uitloopt op de Blaasveldstraat en die we even links opvolgen. Deze omgeving wordt “Zuurbos” genoemd vanwege de zure grond in de laagten en beemden. Op onze rechterkant merken we een dreef die we dan ook inslaan.

  Eertijds liep deze dreef vanuit Blaasveld-Broek langs de “Rendelbeekhoeve” (Kleine Heide) naar het “Expoelkasteel” in Hombeek. Jammer genoeg is er op de dreef een huis gebouwd, bij voornoemde kapel. Deze dreef bevat een mengeling van bomen en planten, meestal eik, braam, els, berk, zelfs brem. Wie oog heeft voor de grondsoort merkt dat die hier heel wat zwaarder is dan op het zandig “Hertsveldgebied”.

  De dreef loopt uit op een baantje. Hier kan men een keuze maken : ofwel de dreef blijven volgen, ofwel het betonbaantje volgen. Straks komen beiden terug samen.

  Wanneer we de dreef volgen tot het einde kunnen we rechts een weg volgen die uitkomt op de betonbaan.

  We bevinden ons nu in het gebied “Geuzenhoek” genaamd, officieel Grote Heide.

  We gaan 100 m rechts het betonbaantje op, waar we dan links het veld ingaan.

  De veldweg loopt over de Zwarte Beek en buigt om naar de grote baan voor Tisselt die we links in de richting van het dorp opgaan. Op de linkerkant ontmoeten we het kapelleke van O.L.Vrouw van Hofland.
  We volgen dan de Juniorslaan, richting Dorp, tot voor de spoorweg, waar we rechts indraaien in de Lindelaan, na een kleine bocht in de baan zien we rechts een oud gebouw.
  Dit is een resterend gedeelte van de “Augustijnenhoeve” die toebehoorde aan de Orde der Augustijnen en verpacht werd.

  In de verte zien we de “Rendelbeekhoeve”. We gaan links de spoorweg over en vervolgen de weg. We bevinden ons hier op het gebied “Rennekouter”, een hoger gelegen plaats die vroeger zandig en onvruchtbaar was. Op de veldweg nemen we de splitsing links om langs een “lugustrum-haag” de Juniorslaan te bereiken.

  Rechts van de kapel van de Boerinnengilde volgen we de Tisseltbaan.

  We gaan terug over de Molenbeek. Plaatselijke bijnamen doen er aan herinneren dat eertijds het getij langs de Zenne ook hier waarneembaar was. Voorbij de beek vervolgen we de weg op een betere asfaltbaan die rechts afdraait. We komen op de Rennekouter.

  Rechts van ons staat een langgerekt gebouw : de “Jezuietenhoeve” wat eveneens een pachthof was. Voor 50 jaar was hier een herberg “De Wip” genaamd.

  We nemen de eerste veldweg links die in de Elleboogstraat komt en naar het Hof ter Haelen leidt. Dit was vroeger een “leenhoeve”.

  Wanneer we verder gaan komen we aan een kruispunt waar het mooi-onderhouden kapelleke van O.L.Vrouw van Fatima prijkt (1945).

  De asfaltbaan rechts van het kruispunt draagt de naam “Tiendeschuurstraat”.

  We volgend de Kouterweg links en passeren links de doornhaag.

  Een kasseiweg brengt ons tot bij de Sint-Jozefkapel aan de Dorpsstraat, wellicht de oudste kapel van de gemeente. Ook deze kapel kreeg een opknapbeurt.

  We kunnen nu de Dorpsstraat volgen om het centrum en de kerk te bereiken. Het dorpsplein is omgeven door een stoere romaanse kerktoren en een hoogopgetrokken “gemeentehuis” van Leest.

  Een pintje of drankje in het dorpscafé is nu wel biezonder genietbaar.”

   

  Foto’s :

  -Sint-Annakapel

  -Sint-Apolloniakapel.

  01-06-2013 om 14:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1983 – Zondag 29 mei : Gezellige dag van Chiro en KVG Zenne.

  “Op 29 mei organiseren Chiro en KVG Zenne een gezellige dag waarop validen en mindervaliden in een prettige en ludieke sfeer samen kunnen spelen, dansen, zingen, babbelen… In de namiddag wordt er in verschillende groepen een kapelletjestocht afgewandeld tijdens dewelke men op diverse controleposten een groepsproef moet afleggen. De groepjes komen samen op het Hof ter Halen (bij V. Verschueren) waar men in stoet naar het dorp zal trekken met een geïmproviseerde fanfare op kop. Op de chiroterreinen is er gelegenheid tot barbecue en kan men een frisse pint drinken om vervolgens mee te doen aan de grote spelavond waarna het feest verder gezet wordt met een drankje, een dansje en een lach.

  We hopen hiermee een steentje bij te dragen met de samenwerking tussen de verschillende Leestse verenigingen. Hopelijk zal deze dag slagen en u mag altijd eens komen kijken…en meedoen hoor…”

  (Aankondiging van de chiroleiding in ‘De Band’ van mei 1983)

   

  In ‘De Band’ van juli verscheen daarvan volgend verslag :

   

  1983 – Zondag 29 mei : Lentewandeling KVG-Zennevallei

              Samen met de Chiro en KVG-Wezelhof richtte KVG-Zennevallei een

              lentewandeling in doorheen de Leestse natuur, van het ene kapelletje naar het

              andere, de zgn Kapelletjestocht.

              Na de wandeling kregen de aanwezigen een avond vol animatie, spel, zang

              en dans voorgeschoteld en werd de inwendige mens versterkt met

              barbecue-hapjes en een goed glas bier om alles door te spoelen.

              Deze organisatie was er gekomen onder impuls van Johan Vandeputte van KVG

              Leest, Vic Michiels van KVG Hombeek en Bart Lauwens van Chiro Leest.

              De bedoeling was om de mensen van KVG Leuven een stukje  van het landelijk

              Leest te tonen en tegelijkertijd een gezellige namiddag door te

              brengen en de vriendschapsbanden tussen de drie verenigingen nauwer aan te

              halen.

              De Leestse Chiro zag in dit opzet een gelegenheid om eens naar buiten te treden

              en over hun “muur” te kijken. Samenwerken en spelen met mindervalieden

              zou een rijke ervaring zijn voor groot en klein.  

              Er kwamen echter kinken in de kabel. De parochiezaal met aangrenzende

              chirohemen was per vergissing doorverhuurd en daarom moest in laatste instantie

              nog worden uitgekeken naar een nieuwe locatie. De redder in nood was de firma

              Pol Piessens die een zaal ter beschikking stelde.

              Het tweede probleem was dat KVG Leuven verstek liet gaan zodat het

              organiserend comité naar een nieuwe gast-vereniging moest uitzien.

              Deze werd gevonden in KVG Wezelhof (Groot-Zemst) die zeer graag op deze

              uitnodiging inging.

              Na het eetfestijn volgde een instuif en kregen alle deelnemers nog een

              afscheidsherinnering onder de vorm van een wenskaartje. 

   

  Deze wandeling  van Chiro en KVG had schijnbaar simultaan plaats met die van de Volksunie Hombeek-Leest want in de ‘Mechelse Week’ van 2 juni verscheen volgend verslag :

   

  Hombeek-Leestse VU op stap ‘Kapellekeswandeling’, aardig initiatief.

  “Dat de Hombeek-Leestse afdeling van de Volksunie nog wat anders in haar mars heeft dan politiek voeren, bleek uit de organisatie van een ‘Kapellekeswandeling’ op zondag 29 mei.

  Deze wandeling bleek nogmaals het zoveelste bewijs te leveren hoe weinig we onze directe omgeving kennen en leren waarderen. Velen kennen bijvoorbeeld de stranden en bezienswaardigheden langs de Spaanse kust als hun broekzak, maar vergeten hoeveel mooie plekjes de eigen gemeente telt. Spijtige zaak !

  Deze negen km lange wandeling werd een belevenis voor jong en oud. Langs schilderachtige beken, door jong groen en vaak ploeterend door modderige veldwegen, was dit een ontspanningskuur als geen ander. Ruim dertig deelnemers die hun vrije zondagnamiddag opofferden om aan het vertrek te verschijnen.

  Deelnemers die op heel de route, die over Leests, Blaasvelds en Heffens grondgebied liep, zowat zeven kapelletjes konden tellen. Alle met een eigen legende, een eigen stukje bewogen geschiedenis.

  Even voorbij halfweg, of met nog drie kapelletjes voor de boeg, werd halt gehouden aan eethuis “’t Seel”  waar ieder zich tegoed deed aan een stevige boterham met beleg en een sterke kop koffie. De hongerigen kwamen dus ook dit keer weer niets te kort.

  Samengevat werd de wandeling in elk geval een aanrader voor ieder die op een interessante manier een zondagnamiddag wou doorbrengen, en daar dan ook met alle gemak in slaagde. (pds)”         

   

  En ook de Leestse socialisten lieten het niet aan hun hart komen :   

   

  1983 – 29 mei : 8ste Wijkenfietstocht van SP Leest

              Het parcours liep langs mooie plekjes en in het lokaal van elke wijkafdeling

              was er een gezellig volksspelletje voorzien. (‘DMW’, 26/5/83)

   

  1983 – Zondag 29 mei : Schoolfeest Vrije Kleuter- en Basisschool

              “Een absolute topper – ‘Ons Schoolfeest’ ! Een nokvolle zaal, creatieve kinderen

              in prachtige kostuums en gelukkige ouders.”

              (Blikvangers ‘Schoolkrant’, ’83)

   

  1983 – Juni : Emmerechts werd nieuwe trainer V.V. Leest

              Voorlopig voor één seizoen werd Yvan Emmerechts de nieuwe trainer van

              VV. Hij was meerdere seizoenen bij FC Muizen actief maar zag het daar niet

              meer zitten.

              Ondanks zijn vroegtijdig ontslag nam ex-VV Leest-trainer Julien Van den Broeck

              in alle vriendschap ontslag. Hij ging aan de slag als speler-trainer bij Zulte.

              Ander transfernieuws van de Leestse club : Guido Slachmuylders en W.

              Selleslagh bleven terwijl Hans Schöning vertrok, na onenigheid, evenals Wilfried

              Piscador, Leo Verhasselt en Harry Cauwenbergh die zouden overstappen naar de

              nieuwe provincialer S.K. Leest. Leon Marivoet verhuisde naar Kapelle en Benny

              De Win ging definitief naar Zemst.

              Als doelman werd Francis Spinnael aangetrokken, verder verdediger Patrick

              Pisse, middenvelder Jos Bogaerts en voorspelers Rudy Wouters en Jean Vos.

              De club ging ook scheep met een nieuwe sponsor : ABC-bouwmarkt. (Foto)

   

  1983 – Zaterdag 4 juni : 3de Grote Prijs Jef Vloeberghen voor nationale liefhebbers.

              Vertrek werd gegeven aan zaal St.-Cecilia en dit voor een afstand van 118

              km.

              Buiten de ruime prijzenpot (verdeeld tot de 30ste plaats) was er voor de eerste

              naast de palm ook een beker geschonken door gemeenteraadslid Jef Vloeberghen.

              Voor de tweede geklasseerde schonk burgemeester Ramaekers nog een beker en

              de stad Mechelen deed hetzelfde voor de derde renner.

              Bij de 57 starters telde men 17 Nederlanders. De plaatselijke winnaar van vorig

              jaar, Dirk Van Dam, was opnieuw van de partij maar ditmaal achter het stuur van

              de eerste wedstrijdwagen.

              Winnaar werd Rupelspurter Walter Verstrepen uit Willebroek voor Hage Nap

              en Roger Van den Bossche.

   

  Foto’s :  

  -V.V.Leest voorzitter Gust Emmeregs stelde op een persconferentie de nieuwe sponsor voor. Links Staf Van Ingelgem, rechts Herman De Neef.

  -Folder van de 3de Grote Prijs Jef Vloeberghen.

  -Walter Verstrepen uit Willebroek won te Leest zijn eerste koers van het seizoen.

  -Links vooraan de Mechelse burgemeester Jef Ramaekers, geflankeerd door Daniël Nuytkens (links) en Jefke Vloeberghen.

  30-05-2013 om 09:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1983 – Vrijdag 20 mei : Openingsconcert Kon.Fanf. St.-Cecilia n.a.v. de Sinksenkermis.

              Het concert begon om 20 uur en vond plaats op de speelplaats van de Sted. Lagere

              School. Toegang was gratis.

   

  1983 – Zaterdag 21 mei : Davidsfonds Driedaagse  Parijs Versailles.

   

   

  1983 – 21,22 en 23 mei : 15de Sinksentornooi SK. Leest

              10de Wisselbeker Jean Van Dam en Beker Stad Mechelen.

   

  De Mechelse Week (26/5/83) : ‘Tornooi SK Leest – Veel volk en goed voetbal

  “…Traditiegetrouw nemen acht ploegen deel. De in totaal twaalf wedstijden worden verdeeld over drie dagen, een zware belasting voor het toch al niet denderende speelveld. In de nabije toekomst echter zal daaraan verholpen worden door het aanleggen van een tweede terrein, de contacten zijn reeds gelegd.

  Het tornooi kende een vlot en sportief verloop, in de finale kregen we de SP Leest tegen de KWB Leest, een heruitgave van de finale van vorig jaar. Beide ploegen hadden zich versterkt. Bij de SP viel de ex-Racinger Hans Schöning op als organisator van de verdediging, daarin bijgestaan door de snelle Geert Van Kampenhout. In het doel van de KWB stond ex-KV’er en huidig Bornemtitularis Raoul Van Trimpont.

  Na negentig minuten gelijk opgaand spel noteerden we een 0-0 eindstand. Ook tijdens de twee verlengingen bleven de nullen op het bord ondanks enkele reuzekansen. Strafschoppen dus.  Op dit vlak leken de SP-ers iets preciezer te zijn dan hun tegenstrevers.

  Je kan moeilijk stellen dat Victor Van Den Avond een betere doelman is dan Raoul Van Trimpont, hij had echter geluk dat de KWB slechte strafschopnemers had.
  Eindstand : 4-2.
  Tijdens een gezellig samenzijn  in het chalet werden de prachtige bekers uitgereikt aan volgende ploegen : 1. SP Leest, 2. KWB Leest, 3.SK Leest, 4. Chiro, 5. Sint-Cecilia, 6. Heidevrienden, 7. Vevoc II, 8. Vevoc I.

  Het was de eer aan schepen G. Joris om de wisselbeker Jean Van Dam voor de tweede maal uit te reiken aan zijn SP-genoten.

  Naast het herentornooi speelden vier damesploegen een spetterend tornooi :

  1.VV Leest, 2. SK Leest, 3. Chiro, 4. Schuttershof”. (edm)

   

  Foto’s :

  -De ploeg van Sint-Cecilia.

  -Het elftal van de Heidevrienden.

   

  28-05-2013 om 17:58 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1983 – 19 mei – De Mechelse Week : ‘Een ‘Wondervisch’ uit de Zenne.

   

  In die periode publiceerde ik sporadisch artikels over Leest in dit Mechels weekblad. Eén van mijn collega’s was Mit Van Wauwe. Ze had Leestse roots en vertelde over een bruinvis die haar vader in de jaren ’30 in de Zenne had geschoten. Ik vond het verhaal te mooi om niet te publiceren en Jef Verbeeck beaamde wat Mit me had verteld en wist daar nog één en ander aan toe te voegen :

   

  “Leest Dorp, 2de Paasdag 1932. ‘Kom dat zien ! Kom dat zien ! Een wondervis van onder de dertig kilo ! Toegangsprijs 1 frank !’ Met die woorden trachtten de gebroeders Verbeeck en Louis Van Wauwe publiek naar hun tentje  (noot : op het Dorpsplein) te lokken. Toeschouwers die een vis van 130 kilogram hadden verwacht, kwamen bedrogen uit, maar hetgeen ze te zien kregen loonde ongetwijfeld de moeite : een prachtexemplaar van de P. Phocaena, beter bekend als bruinvis en neergeschoten in hun eigenste Zenne.

  Enkele dagen voordien had Louis Van Wauwe de bruinvis toevallig zien rondzwemmen in de Zenne te Leest. Vliegensvlug had hij zich huiswaarts gerept  (in het Pensenstraatje) om een vuurwapen. Met een  geweer van Duitse makelij uit de Eerste Wereldoorlog  slaagde hij erin de ‘wondervisch’ neer te schieten. De bruinvis was niet onmiddellijk dood, maar zwom nog door tot grondgebied Heffen alwaar het kadaver werd bovengehaald door enkele plaatselijke bewoners. Die mensen dachten de vangst van hun leven te hebben gedaan, maar Louis was niet bij de pakken blijven zitten. Zoals het goed jager betaamt, was hij zin prooi gevolgd en eiste zijn rechten op. Na langdurig redetwisten en met de hulp van Jules Verbeeck, slaagde hij erin het zoogdier naar Leest te halen.

  De bruinvis werd ontdaan van alle ingewanden, volgepropt met ijs en voorlopig bewaard in een grote diepvrieskast tot 2de Paasdag.

  Op die bewuste dag stonden Louis en de broers Verbeeck vol enthousiasme met hun curiosum op het Leestse Dorpsplein. De bruinvis veilig weggeboren voor nieuwsgieirige blikken in een tent. Toegangsprijs 1 frank. Jef Verbeeck vertelde dat ze toen luidkeels riepen : ‘Een vis van onder de dertig kilo. Kom dat zien ! ‘ Alleen de aandachtige toehoorder trapte daar niet in, men verwachtte zich immers aan een vis van honderddertig kilo.

  Hun expositie kende zo’n succes dat ze het enkele dagen later overdeden in Hofstade aan de Putten.

  Nadien werd de bruinvis begraven in de tuin van de familie Verbeeck op de Tisseltbaan.

  Louis Van Wauwe was zo fier op zijn vangst dat hij zich met zijn prooi liet vereeuwigen op een postkaart. Aan de achterzijde liet hij volgende tekst afdrukken : ‘Een Wondervisch geschoten in de Zenne te Leest bij Mechelen. Na een hevige jacht van 5 uur velde Louis Van Wauwe deze bruinvisch of zeekalf van 1,20 m.’

  Nog een woordje over deze vissoort (?). De bruinvis (P.Phocaena) is familie van de kleine tandwalvissen. Het zijn visetende zoogdieren die nooit langer dan 2 m worden. Ze jagen vaak in scholen (tot 150 dieren) in ondiep water en kwamen vroeger in grote aantallen aan de Belgische en Nederlandse kust voor.

  De lezer moet zich geen illusies maken over de kwaliteit van het Zennewater in 1932. Reeds voor 1866 was de Zenne zwaar vervuild en dat jaar werd er aan de stad Brussel een toelage van 9 miljoen verleend om haar gezond te maken.

          Marcel Van Hoof”

   

  Voor- en achterzijde van de ansichtkaart waarop Louis Van Wauwe zich liet vereeuwigen.

   

  28-05-2013 om 15:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1983 – 13 mei : Bruiloftsrijmelarij.

  “Avondster” sloeg weer toe in ‘De Band’ van juli ’83.

  Zij (of hij) publiceerde volgend rijmpje ter gelegenheid van het huwelijk van Etienne VAN RIET uit Hombeek met Sigrid VAN NOBELEN uit Leest :

   

  “Neen, neen, mensen, wij wisten het niet

  dat uit Hombeek een Etienne Van Riet

  zich in Leest herhaaldelijk kwam vermeien

  en er tenslotte met Sigrid straf ging vrijen.

   

  Vormen Van Riet en van Nobelen vandaag één stel

  een grote Van met een klein van, dat mag ook wel.

  Dat maakt voor beiden geen enkel punt verschil

  dus maar trouwen, en zegt elk ‘Ja, ik wil !’

   

  Proficiat van alle Leestenaars aan ’t jonge paar,

  ook aan d’ouders wederzijds. Weze dit hun schoonste jaar.

  Mogen ze hieruit nog een talrijk nageslacht zien.

  Zo vijf zonen, plus vijf dochters, da’s nog maar amper tien.

            Avondster.”

   

  1983 – Zaterdag 14 mei : De Kon. Fanf. St.-Cecilia won de Grote Prijs van de Lions Club.

   

  ‘Toeters en Trompetten’ van maart/april/mei ’83 :

   

  Van Goliath en David…of van…!

  “Op zaterdag 14 mei arriveerden de eerste muzikanten en supporters op het Leestse dorpsplein.
  Ze zouden  in Binche deelnemen aan de Grote Prijs van de Lions Club voor fanfares 1983.

  Alle kandidaten hadden omstreeks Nieuwjaar een bandje moeten insturen met daarop de verplichte mars en nog wat repertoriumstukken. De jury had een selectie gemaakt en een veertiental korpsen weerhouden voor verdere deelneming. Die mochten dan een tweede verplicht werk instuderen, nl. een bewerking van ‘Carmen’, een ouverture van Bizet.

  Op zondag 24 april moest dan alles nog eens ‘life’ uitgevoerd worden in studio 1 van de R.T.B.F.

  De Leestse fanfare deed dat ’s voormiddags en weer op een uitstekende manier. Het korps was goed voorbereid en dank zij de repetities en ook nog een kerkconcert op 23 april was elke muzikant in topvorm.

  Voor het optreden in de studio was er toch een muzikant die last had van zenuwen. Het is een gewezen chauffeur bij een Mechelse brouwerij die met prépensioen is gegaan toen de firma werd overgenomen door een Waals bedrijf. Hij heeft daar ter plaatse een aantal winden gelaten, zodat horen, zien en ruiken haast onmogelijk werden. Gelukkig was de toestand opgeklaard een aantal minuten voor het optreden.

  Tot op heden is deze studio 1 van de R.T.B. de beste plaats geweest waar het korps ooit heeft opgetreden. De akoestiek was er prima ! Achteraf hoorden we de juryleden verklaren dat het sensationeel was geweest, maar punten wilden ze niet meedelen. Deze keer konden we er niet achterkomen hoeveel percent we hadden behaald. Maar de Leestse fanfaremensen zegden achteraf dat ze uitstekend hadden gespeeld en als die zoiets over zichzelf zeggen dan is het zo !

  Seders een aantal jaren kunnen zij al het kaf van het koren onderscheiden.

  ’t Was dus wachten op de finaleplaatsen. Zes korpsen zouden naar Binche gaan op 14 mei.

  De geselecteerde verenigingen waren Les Chasseurs de Binche, Fanfare Royal Les Amis Réunis Gives-Huy, de Fanfare ‘St-Genoveva’ Oplinter, de brass band ‘Midden-Brabant’, de brass band Willebroek en de Leestse fanfare. De korpsen uit Ath, Belsele, Heestert, Izegem, Kapellen, Leval-Trahegnies, Limal en Overboelare hadden het studio-optreden niet overleefd.

  De Leestse fanfare zou het moeten opnemen tegen vooral de beide brass bands die gerekend worden tot de absolute top van de Belgische amateurkorpsen. Geen gemakkelijke taak en een plaats tussen de eerste drie zou al als een hele prestatie aangerekend worden.

  Via heel wat binnenwegen geraakten we tenslotte in Binche. We zouden bijeenkomen in het nieuwe gebouw voor de ouden van dagen. Toen we daar aankwamen, werd de fanfare netjes opgesteld voor een optocht doorheen de stad. Dit optreden was niet voorbereid wegens het regenachtig weer op de repetitiedagen tijdens de voorbije weken. Toch liep alles nog goed af ! Uitstekend zelfs, want al stappend muziek maken op gekasseide straten is niet zo gemakkelijk. Op de toppen van de hellingen was het bizonder moeilijk want de voorste rijen waren al aan het dalen en de achterste rijen moesten nog klimmen…

  Op het gestelde uur bereikte de fanfare  het park van Binche waar het kioskoptreden zou uitgevoerd worden. ’t Was er koud, maar gelukkig regende het deze keer niet. De juryleden, nog altijd zeven in getal,  zaten in hun tentje te bibberen en dronken hete koffie aangelengd met iets sterkers…

  Het optreden was niet meer zo goed als in de studio maar ernstige fouten en grote vergissingen bleven uit ! ’t Was dus nog goed…!

  Na het optreden trokken de muzikanten weer naar de plaats van bijeenkomst. Een veertigtal supporters liepen achter het korps aan.  In het gebouw voor de ouden van dagen stonden de koude schotels te wachten…

  Na het eten was het de beurt aan een van onze grote concurrenten, de brass band ‘Midden-Brabant’. Tot onze grote verwondering kon dit korps ook op stap gaan ! Onze verwondering was nog groter toen we zagen dat ze achteraan nog minstens veertig reservespelers hadden lopen ! Wat een

  weelde ! In het reglement van de wedstrijd stond niets over op te stellen reservespelers en de verantwoordelijken van dit korps redeneerden : ‘wat niet verboden is, is toegelaten !’

  Ze hadden ons toch mogen verwittigen, dan hadden we ook reserven meegenomen. Maar ja, van je beste vrienden moet je het hebben, zeggen ze. Later op de dag zullen ze het zelf wel ondervinden…

  Toen moest iedereen direct de autocar in ! We zouden naar een groot kasteel rijden voor de gezamelijke uitvoering, de  bekendmaking van de uitslag en voor het banket.

  Op een mooi verzorgd gazonnetje werden de korpsen opgesteld. De slotceremonie werd ingezet met een toespraak die kort zou zijn, maar veel te lang duurde. Toen werd de mars ‘We serve’, de officiële mars van de Lions Club Belgium uitgevoerd en ook nog ‘Carmen’.

  En dan ging de uitslag worden bekend gemaakt…

  Op de 3de plaats : Brass Band Willebroek, op de 2de plaats : Brass Band ‘Midden-Brabant’.
  Op de 1ste plaats : de Kon. Fanfare ‘St.-CCecilia’ van Mechelen-Leest !

  Commentaar : de Leestse meisjes sprongen omhoog terwijl hun schoenen bleven steken ! Hun witte sokjes hingen vol met afgemaaid gras en modder ! Emerance kon niet op de toeschouwersplaatsen blijven staan en kwam naar de muzikanten toegesneld met tranen in de ogen…Ze zei : ‘Leest heeft verdiend gewonnen !’ De dirigent was ook content : hij had tweemaal gewonnen. Hij was er zelfs in gelukt zichzelf te overwinnen !!!

  Op de autocar was het deze keer bijzonder stil. Er zaten muzikanten van Midden-Brabant bij en teveel feestvieren zou hen een nog grotere morele opdoffer hebben gegeven. En dat was niet nodig ! De Leestse muzikanten herinneren zich nog tijden toen zij werden geklopt en dan nog opdoffers kregen te verwerken…

  Wat zijn nu de gevolgen van deze overwinning ?

  -In de eerste plaats heeft de vereniging een goede financiële zaak gedaan door aan deze wedstrijd deel te nemen. De eerste prijs bedroeg nl. maar liefst 75.000 fr.

  -Daarbij komt nog een plaatopname voor de Lions Club. Onze vereniging zal waarschijnlijk in de studio van ‘Polygram’ de plaat opnemen met daarop de verplichte mars van deze wedstrijd.   

  …”

   

  Wie torent boven alles uit ?

  “J.P. Leveugle in de eerste plaats want hij wist zowel de eerste plaats als de tweede te behalen in de Grote Prijs van de Lions Club 1983 voor de F 1-korpsen die aan de finale mochten deelnemen, de muzikanten die zowel bij de Leestse fanfare meespelen en in de brass band ‘Midden-Brabant’ want ook zij werden eerste en tweede, maar alle records worden gebroken door YVES DE WIT, die én eerste en tweede én derde werd want die is ook nog muzikant bij brass band Willebroek.
  Ook EDDY VAN ASCH verkeert in hetzelfde geval en misschien is er nog wel zo iemand…(We konden dat echter niet nagaan want op het ogenblik dat brass band Willebroek optrad, reden de autocars door de binnenwegen van Binche).
  Ook ALFONS VAN ASCH speelde waarschijnlijk bij de drie korpsen mee want hij kwam samen met Yves het korps vervoegen…”
    (Folder)

  Sint-Cecilia Leest haalde met deze overwinning een geldprijs van 75.000 fr. binnen, het hoogste bedrag dat ooit aan prijzengeld is gewonnen door een Belgische amateurmuziekvereniging.

  (‘Leest in Feest’, blz. 65)

   

  28-05-2013 om 14:58 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!