NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  13-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1973 – 25 mei : Klacht beschadiging veldgewassen

              Frans Jozef Van Alsenoy, landbouwer Tiendeschuurstraat 8 Leest, diende een

              klacht in tegen burgemeester Sijmons van Kapelle-op-den-Bos.

              Van Alsenoy was huurder van een stuk landbouwgrond, eigendom van zijn

              moeder en gelegen in Ramsdonk.

              “…Ik heb hierop maïs gezaaid, ik had de boswachter verwittigd, deze is samen

             met de heer Sijmons naar mijn veld gaan kijken. Mijn veld wordt daar echt door

              in het wild levende fazanten geplunderd. De maïs wordt tot diep in de grond door

              de fazanten uitgetrokken, valt droog en groeit niet meer. Op het ogenblik is

              reeds voor meer dan een derde van de maïs vernield. Ik doe de klacht tegen de

              heer Sijmons omdat hij daar het jachtrecht op mijn veld heeft…”

   

  1973 – 29 mei : KVLV-reis  naar de Dialo-stoffen en Hulst

              Het initieel geplande bezoek aan een koekjesfabriek werd afgelast. De dames bezochten

              een koffiebranderij en deden zich in Kieldrecht  te goede aan Dialo-stoffen, het kopen

              kende geen einde zodat er heel laat kon doorgereisd worden naar het einddoel Hulst. (DB)

   

  1973 – 31 mei, 1, 2 en 3 juni : 3de Leestse Volksfeesten.

              Programma : 31 mei : Ben Cramer en zijn orkest Eddy Mars en de Sunbeats.

              Op 1 juni : schiftingen voor de Ontdek-uw-ster-wedstrijd en optreden van Nicole

              Josy en Hugo Sigal met orkest en gogo-girls.

              Op 2 juni : Oberbayern-bierfeest met de blaaskapel en dansformatie Emiz

              Mayerhofen en met enkele spelers (5) van KV Mechelen in de feesttent.

              Een pintje bier kostte 10 frank, dienst inbegrepen.

              In de namiddag was er die dag een schieting op de liggende wip, een wedstrijd

              waaraan voor 2.000 fr prijzen verbonden waren.

              Op 3 juni : finale van de Ontek-uw-ster-wedstrijd met topvedette Marva en haar

              orkest The Twilights.

              Het ontroerendste moment volgens de dagbladen, was toen Gust Emmeregs

              Marina Feyaerts aan het publiek voorstelde, een klein meisje uit Battel dat

              sinds enkele weken opnieuw kon zien. Marva zong speciaal voor haar “Alleen

              voor jou”.

              Voor de Ontdek-uw-ster-wedstrijd waren 27 inschrijvingen genoteerd, waarvan er

              8 deelnemers de finale betwistten.

              Uitslag : 1. René Frank uit Berlaar met “De Clown”, 2. Peeters Diana uit

              Noorderwijk, 3. Van Woensel Raymond uit Begijnendijk, 4. Jacobs Diana uit

              Diepenbeek, 5. Montana Luigi uit Zolder, 6. Quinet Marie-José uit Wilrijk,

              7. De Schutter Brigitte uit Ramsdonk en 8. Buellens Jacqueline uit Mechelen.

              De toegangsprijzen werden zeer laag  gehouden : voor 140 frank kon men drie

              feestavonden bijwonen in een verwarmde feesttent.            

              Via de media dankte het Inrichtend Comité bij monde van voorzitter Gust

              Emmeregs in het bijzonder :

              -de eigenaars die bereidwillig hun gronden ter beschikking stelden voor het

              plaatsen van de feesttent : beenhouwerij Croes-Van Praet, voedingswaren

              Georges Gobien en Meubelen Van den Bergh.

              -de bakkerij Hellemans voor het gul onthaal van alle vedetten.

              -de adverteerders, de leden van de jury, alle medewerkers en helpers...  

   

  Foto’s :

  -V.l.n.r. de leden van het feestcomitee van de derde Leestse Volksfeesten : Louis Solie, Jeroom Verbruggen, Maurice Leukemans, Paul Bradt, Alfons Verbruggen, August Emmeregs, Sylvain Teughels, Emiel Spruyt.

  -De hoofdact van donderdag : de Nederlandse vedette Ben Cramer.

  -Nicole Josy en Hugo Sigal.

  -‘De ongekroonde koningin van het Vlaamse lied’ Marva.

  13-05-2012 om 13:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Gerard en Sophie Somers-Van den Heuvel, uitbaters van ‘Op het Hoekske’, thans ‘De Drij Gapers’, waar Gust Emmeregs -tegen de zin van de burgemeester- het rooi- en onteigeningsplan had uitgehangen. (foto Cesar Apers)

   

  1973 – Zaterdag 21 april : Liefhebberskoers te Leest

              “De paaszaterdag-koers had een buitengewone toeloop van volk met zich gebracht.

              De liefhebbers kregen een traject van 105 km af te leggen. Er waren 77 deelnemers.

              De bekomen uitslag van onze dorpsgenoot Eddy Van Hoof, 5de plaats, moet ons zeker

              verheugen. Rekening houdende met het feit dat heel wat moet gedaan worden, na

              15 maanden legerdienst. Om terug op dreef te geraken vergt een enorme inspanning.

              De tijd die gegund wordt tijdens de legerdienst om te oefenen, is niet voldoende om

              werkelijk fit te blijven.” (DB,mei 1973)

   

  1973 – Zaterdag 21 en zondag 22 april (Pasen) Paastornooi F.C. Telstar

              Gewonnen door het organiserend team F.C.Telstar dat CVP in de finale

              versloeg met 1-3.

              Op tweede paasdag werd in de parochiezaal een receptie gehouden in

              aanwezigheid van de pastoor (tevens proost), burgemeester Lauwers, schepen

              voor sport en cultuur Edmond Polspoel, Dr. Van Medegael en Ere-Voorzitter

              bakker Fons Hellemans.

              Voorzitter Jean Van Dam heette iedereen welkom en dankte alle aanwezigen  en

              het gemeentebestuur voor de ter beschikking gestelde beker.

              Vervolgens kwamen de pastoor en schepen Polspoel aan het woord en werden de

              bekers uitgereikt.

              Burgemeester Lauwers mocht de beker van de gemeente overhandigen aan

              kapitein Van Camp van het winnende Telstar en bood elke deelnemende

              vereniging een mooie herinneringsschotel aan.

              Schepen Polspoel gaf de beker, geschonken door de heer Chabert, minister van

              Nederlandse Cultuur, aan Vevoc, als de sportiefste ploeg.

              De schaal Bloso ging naar de Chiromeisjes.

              Tot slot kregen alle genodigden, evenals de verantwoordelijken van de

              verenigingen, een drink en snack aangeboden.

   

  1973 – 30 april : Muziekconcert St.-Cecilia met Tsjechische Jeugdharmonie

              Het concert begon om 20u en vond plaats in het Parochiaal Centrum.

              De Tsjechische jeugdharmonie “Orchestr Dechovy Mladeze” was er de

              gast van de Leestse fanfare.

              Inkomstprjs : 40 frank.

              Volgens het Instituut voor Volkskunst  werd dit orkest uit Tsjechoslowakije

              bestempeld als de beste harmonie van hun land.

              De 50 muzikanten (tot 25 jaar) traden op in een prachtig en kleurrijk uniform. 

   

  De Band daarover  :

   

  “…Reeds om 15u15 waren deze Tsechen te Leest, waar ze aanstonds begonnen met hun twee autocars uit te pakken.

  Als ze daar mee klaar waren, hadden ze nog een repetitie van ongeveer anderhalf uur. Ondertussen werd een kleine delegatie van het orkest op het gemeentehuis ontvangen door de heer burgemeester. Daarna trokken ze samen met een afgevaardiging van de fanfare  naar de zaal St.-Cecilia, waar volgens de Tsechische muzikanten een bruiloftsmaal werd opgediend. Als alles naar binnen gewerkt was, spoedden ze zich naar de parochiezaal om zich om te kleden.

  Om 20 u stipt kwamen ze op het podium, vijftig muzikanten, jongens en meisjes, uitgedost in hun prachtig, met de hand vervaardigde nationale klederdracht. De dirigent, een vroegere schoonmaker voor hij muziek begon, verscheen als laatste.

  Al onmiddellijk na het eerste stukje, de concertmars ‘Prapory zavlatje’, werden de muziekkenners verrast door de juistheid en de zwier waarop de mars gebracht werd. Dit is wel te begrijpen als men weet dat ze per dag drie uren oefenen na hun dagtaak, ’s zaterdags zelfs vier uur ’s morgens en nog eens drie uur ’s avonds.

  Na het laatste werk bedankt de heer burgemeester de Tsechische muzikanten en wenst hun proficiat met hun geslaagd optreden, eerst in het Nederlands en daarna in het Duits. De dirigent, 60 jaar, maar zo vitaal en veerkrachtig als een twintigjarige ontving namens het gemeentebestuur en alle Leestenaars een tinnen schotel. Ook ontving hij nog een boeket bloemen, evenals de twee hostessen. Tenslotte speelde het ‘Orchestr Dechovy Mladeze’ nog de Tsjechische afscheidsgroet ‘Tancuj’, waarbij een paar muzikanten volksdansen uitvoerden. Tot driemaal toe kregen ze van een begeesterd en uiterst tevreden publiek een staande ovatie.

  Het publiek was tevreden, maar ook de uitvoerders. Wij kunnen slechts van zulke muziek dromen, en zij hadden zulke ontvangst nooit verwacht.

  Toch vinden we het spijtig dat de zaal (280 zitplaatsen) slechts volliep na het tweede werk, maar we weten dat volgende keer de mensen, juist zoals voor het Palmzondagconcert, reeds een plaatsje zullen bezetten anderhalf uur voor de aanvang.

  Andere mensen dachten dat het een grap was, omdat de inkomstprijs zo laag lag, voor een conert van zulk gehalte tenminste…”

   

  Voordien had de fanfare een flyer laten rondgaan in de gemeente met de aankondiging van dit concert.

  “…het is een enige gelegenheid om ook eens een korps van achter het IJzeren Gordijn aan het werk te zien. Daarbij moet U weten dat de regeringen van die landen er streng over waken dat slechts de besten, die op een hoog peil musiceren,

  buiten de landsgrenzen mogen optreden..”             

   

  1973 – 11 mei – Gazet van Mechelen :

   

              Gerechtelijke vervolging tegen Leests gemeenteraadslid ?

   

  “In de voorlaatste gemeenteraadszitting werd het rooi- en onteigeningsplan van de Molenstraat te Leest voorlopig goedgekeurd met 5 stemmen (meerderheid) tegen 2 (oppositieleden A. Verbruggen en K. Duysburg) bij 2 onthoudingen (oppositieleden August Emmeregs en Pr. De Prins).
  De raadsleden hadden in openbare zitting inzage gekregen van het plan.

  Een paar dagen nadien hing hetzelfde plan uit in café Somers (foto herbergiers). Op last van het college van burgemeester en schepenen kwam de veldwachter dat plan in het café weghalen en stelde proces-verbaal op over de omstandigheden waarin dit plan daar gekomen was.

  Ook raadslid Aug. Emmeregs, die het bewuste plan in het café had opgehangen, werd nog dezelfde dag ondervraagd over de “ontvreemding van een gemeenteplan”.

  Raadslid Aug. Emmeregs maakte onze krant het relaas van de feiten en zijn standpunt schriftelijk over met het verzoek tot publicatie. Om onze lezers zo breed mogelijk in te lichten hebben wij ook de andere klok gehoord, nl. Burgemeester Aug. Lauwers. Wij geven in deze bijdrage bondig de standpunten weer van beide partijen.

  Demokratisch recht

  Raadslid Aug. Emmeregs schreef ons : “Tijdens de laatste gemeenteraadszitting (sinds 7 mei werd dat de voorlaatste nvdr) werd dit plan (nvdr : rooi- en onteigeningsplan van de Molenstraat) door de burgemeester aan raadslid Emmeregs gegeven. Ook andere raadsleden kregen dat plan, waarop in detail alle voorziene onteigeningen duidelijk voorkomen. Bedoeld raadslid nam te goeder trouw dit plan, dat hem bereidwillig door de burgemeester ter beschikking was gesteld, mee naar huis. Enkele dagen nadien oordeelde raadslid Aug. Emmeregs het nuttig dit plan in café Somers op de hoek Molenstraat – Mechelbaan uit te hangen, omdat hij vond dat het zijn democratisch recht was de bewoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de onteigeningen tijdig in te lichten. Tot zover de weergave van de belangrijkste feiten en van het standpunt van raadslid Emmeregs zoals hij het ons zelf schriftelijk meedeelde, met verzoek tot publicatie in onze krant.

  Volgens burgemeester Lauwers (gedeelte onleesbaar)...Bijgevolg is het meenemen van dat plan niet minder dan een ontvreemding.

  Bovendien ook zinloos, want het bedoelde plan is in de gemeenteraad slechts voorlopig goedgekeurd. (...)

  Op de vraag of raadslid Emmeregs gerechtelijk zal vervolgd worden, antwoordde de burgemeester dat de zaak aanhangig werd gemaakt bij de prokureur des konings.”

   

   

  1973 – Zondag 20 mei : Groot Chirofamiliefeest

              In het kader van 10-jarig bestaan meisjeschiro en 25-jarig bestaan jongenschiro.

              Om 11 uur vond een receptie plaats op het gemeentehuis in aanwezigheid van

              de burgemeester, de schepenen, gemeenteraadsleden, ouders, proosten en

              chiroleiding. In zijn toespraak benadrukte de burgemeester tot wat de chiro Leest

              is uitgegroeid : een jeugdige levendige organisatie die jonge mensen samenbrengt

              in een sfeer van kameraadschap en ontspanning waarop dankwoorden volgden van de

              chiro-leiding en de proost.

              Het familiefeest bestond verder uit een reis per autocar (3) naar Langdorp,
              de bivakplaats, 
  ditmaal met ouders, chirojongens en –meisjes,
              kookmoeders, oudercomité en 
  bestuursleden van het pas opgerichte Vevoc.

              Te Langdorp werd er gewandeld, er waren bal- en volkspelen, een

              wandelzoektocht en een pick-nick.

              Nadien was er nog een bezoek aan Averbode. (DB)

  13-05-2012 om 12:54 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Palmzondagconcert. De uitvoering van de Csardasvorstin van Kahlmann met koor en fanfare.

  Op de voorgrond bombardomspeler Constant Van Alsenoy. (foto ‘Leest in Feest’)

   

   

  1973 – 18 april – Gazet van Mechelen : Leest haalde slag thuis

              “Zondagnamiddag kreeg de eerste jeugdcross van de plaatselijke

              Chiro-afdelingen zijn beslag in de Leestse Kouter.

              Ondanks het minder gunstige weder van de voorbije dagen hadden verscheidene

              jeugdgroeperingen uit de omgeving eraan gehouden deel te nemen aan de

              organisatie van hun Leestse collega’s.

              Chirogroepen uit Battel, Blaasveld, Heffen, Hombeek, Kapelle-op-den-Bos,

              Ramsdonk, Tisselt, Weerde en Zemst waren met een afvaardiging komen

              aanzetten,  zodat heel wat inschrijvingen konden genoteerd worden, vooral

              in de reeksen van de jongste deelnemers.

              Zo namen bij de pupillen-jongens meer dan 90 bijna niet in te tomen jongelingen

              de start, waarvan er zelfs 87 de aankomstmeet wisten te overschrijden.

              Ook scholen en andere groeperingen ontbraken niet op het appel van de

              Leestse jubileumcross.

              De inrichters mochten inschrijvingen optekenen van de jongens- en meisjesschool

              uit Leest, de jongensschool uit Malderen, het Sint-Teresia-college uit Kapelle,

              Telstar en Vevoc uit Leest, Milac Kapelle en Zombie.

              Daarenboven namen heel wat individuelen deel aan de Cross.

              De Leestse organisatoren waren dan ook uiterst tevreden met dit talrijke lot

              deelnemers. Het voorop gezette getal van 500 was immers overschreden.

              (...)

              De leden van het Leestse crosscomitee, leidsters Gert en Liliane en leiders Jan en

              Frans, mogen met voldoening terugblikken op hun organisatie.

              Met hun ploeg van medewerkers konden zij een uiterst vlot verloop waarborgen.

              Het succes van hun eerste inrichting moge een stimulans zijn dat op dezelfde

              wijze voort te doen.”

   

  1973 – 20 april : Inbraak te Leest

              Andermaal werd in een in opbouw zijnde woning aan de Scheerstraat te Leest

              ingebroken. Ten  nadele van Fons Huysmans, wonende Kouter, werden twee

              dubbele ladders een allerhande gereedschap ontvreemd.

   

  1973 – Palmzondagconcert St.-Cecilia : samenwerking fanfare en koor.

              Op het programma dit jaar vier koorwerken met begeleiding van de fanfare :

              ‘Vader Abraham had zeven zonen’, van P. Kartner, ‘de Csardasvorstin’ van

              Kahlmann en twee composities van Jef Aerts, ‘Leest aan de Zenne’ en

              ‘Vlaamse Volksliedjes’.

              Het fanfarekoor stond onder leiding van Rik Lauwens.

   

              “Voor een aantal muzikanten waren de repetities die aan een muziekconcert

              met het zangkoor voorafgingen een ware belevenis. De fanfare bestond toen

              vooral uit mannen. Wanneer er dan ineens zoveel dames in het repetitielokaal

              aanwezig waren, gebeurde het wel eens dat ze de zaak uit de hand lieten lopen.

              Er waren mannen bij die het vrouwelijk gezelschap ten zeerste op prijs stelden

              en die alles in het werk stelden om de gezamelijke repetitie zo lang mogelijk

              te laten duren. Alle middelen waren voor deze muzikanten goed  : op een

              verkeerde tijd invallen, van de zenuwen een aantal bemols of kruisen vergeten,

              gezichten trekken, de medemuzikanten aan ’t lachen brengen…

              Het viel soms zo op dat de dirigent zich kwaad maakte en dreigde met een

              strafrepetitie zonder zangkoor.

              Wanneer er zangstukjes werden gerepeteerd waarbij ook nog gedramatiseerd

              moest worden, overdreven de acteurs soms zo fel dat het onnatuurlijk werd.

              Sommige zangeressen vonden deze gang van zaken waarschijnlijk af en toe

              gênant, anderen zullen het daarentegen wel plezierig gevonden hebben…

              Op de uiteindelijke uitvoering met publiek werden de fratsen doorgaans

              achterwege gelaten…  

              (‘Leest in Feest’, Stan Gobien)

   

   

  13-05-2012 om 10:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1973 – 15 april : KVLV-Bijeenkomst voor de ‘2x30’.

              Mevr. Joossens-Crolet handelde over ‘bloemenverzorging en schikking’.

              Na de voordracht was er geurende koffie en rozijnenbrood. (DB)

   

  1973 – Zondag 15 april : Jaarlijkse recollecte KWB en prijsuitreiking Kaarttornooi.

  Aanvang 9 uur met een ontbijt bestaande uit boerenbrood met geperste kop en koffie.

  Ook de dames waren welkom en de deelname bedroeg 20 frank per persoon.

  Na het ontbijt draaide Leon Bernaerts, onderpastoor in de parochie St.Kruis te Willebroek,

  de film af van zijn priesterwijding, 'vanaf zijn  thuis tot na de viering'.

  Een dertigtal leden hadden deelgenomen aan het voorbije kaarttornooi.

  De winnaar van vorig jaar Frans Schaerlaecken werd nipt verslagen door Louis Van Loo (foto).

  Hij ontving een kristallen vaas, de prijs minister Van Elslande. (DB)  

   

  1973 – Zondag 15 april : Chiro Jeugdcross

              Op deze dag organiseerde de Chiro van Leest de eerste jeugdcross.

              De pioniers die toen het voorbereidend werk deden waren : Gert De Prins,

              Liliane Alewaters, Jan Van den Heuvel en Frans De Decker (toen chiroleiding).

              Aan Vevoc werd gevraagd om met een tiental leden te helpen.

              (Louis Vloebergh – ’t Kampvuurke nr. 3, 1ste jaargang)

   

                                                 Chiro Jubileum-Jeugdcross.

              “Het jaar 1973 zal in de geschiedenis van Leest als een jubileumjaar mogen

              ingeschreven worden. Immers de “Zennedijkers”-jongens staan reeds 25 jaar

              in de bres, terwijl de meisjesafdeling er 10 jaar activiteiten heeft opzitten.

              In het kader van deze viering hebben de leiders en leidsters aangespoord door

              hun proost pater Damiaan Van Aken, geoordeeld dat naast de gewone

              zondagsvergaderingen en enkele plaatselijke vieringen, dit heuglijke feit ook een

              ruimere weerklank moest krijgen.

              Uitgaande van het feit dat vooral de jeugd zelf zo talrijk mogelijk aan bod moet

              komen, besloten zij een jubileum-jeugdcross in te richten op zondag 15 april

              1973.

              Leest krijgt hiermee voor het eerst een loopcross binnen haar grenzen.

              Daar de Leestenaars reeds bij vroegere sportmanifestaties, zij het voornamelijk

              cyclo-cross en wegwielerwedstrijden, blijk hebben gegeven van durf en

              ondernemingsgeest, menen de chiroleiders en –leidsters dat hun organisatie tot

              een sportief succes kan uitgroeien.

              Alhoewel de organisatoren van deze jubileum-jeugdcross vooral willen bewijzen

              dat het amateurisme in de sport geen ijdel woord is, en dus de idee vooropstellen

              dat deelnemen van groter belang is dan overwinnen, beseffen zij wel zeer goed

              dat iedereen na de geleverde inspanning ook graag iets in handen krijgt.

              Zij hebben dan ook geen moeite en financiële inspanning ontzien om een massa

              waardevolle prijzen ter beschikking van de deelnemers te kunnen stellen dankzij

              de sponsors...”

              (Cross-krantje ter gelegenheid van 31ste Massaloopcross op 14/9/2003) 

              De cross bestond uit vijf reeksen en evenveel afstanden :

              Pupillen (8-10 j.) 400 m voor de meisjes en 500 m voor de jongens.

              Miniemen (11-12 j.) 600 m voor de meisjes, 800 m voor de jongens.

              Kadetten (13-15 j.) 800 m voor de meisjes, 1200 m voor de jongens.

              Scholieren (16-17 j.) 1000 m voor de meisjes, 1500 m voor de jongens.

              Juniores (18-99 j.) 1500 m voor de meisjes, 2500 m voor de jongens.

              Inschrijvingsgeld was 10 fr. en  er waren voor 7.000 fr prijzen.

              Het cross-comité bestond uit Jan Van den Heuvel (Kouter 1), Frans De Decker

              (Kouter 104), Gert De Prins (Kleine Heide 27) en Liliane Alewaters (Kleine

              Heide 11).

              Overwinningen waren er voor de Leestenaars Maggy Van Hoof bij de miniemen

              meisjes en L. Schaerlaeken bij de scholieren meisjes.

              Jos De Smet werd 4de bij de veteranen, een categorie die in allerlaatste instantie

              werd bijgevoegd.

   

  “ ‘Nog nooit gezien hier in Leest’, dit waren de eerste reacties van de mensen. Inderdaad, zondag 15 aprtil was zeker een hoogtepunt voor de beide plaatselijke jeugdbewegingen.

  De Chiro bewees dat Leest op sportgebied ook iets kan realiseren. En hoe !! Dank zij de voorbereiding die ongeveer twee maand duurde werd deze sportmanifestatie een groot succes.

  Dank zij de vele handelaars die adverteerden in ons reclameboekje was het mogelijk deze jeugdcross te organiseren.

  Niet minder dan 500 deelnemers startten in deze cross die in de Leestse beemden haar verloop kende.Ook danken wij langs deze weg de mensen die hun weide ter beschikking stelden.

  Niet alleen waren er lopers van hoogste klasse, maar iedereen bewees dat niet altijd winnen het voornaamste is, maar deelnemen.

  Amateurisme in de sport was geen ijdel woord op zondag 15 april.

  Buiten de talrijk opgekomen supporters mochten we ook de opkomst noteren van burgemeester Lauwers en schepen Polspoel die de erewimpels van de gemeente overhandigden.

  ‘Vevoc’ droeg ook haar steentje bij door voor de inschrijvingen te zorgen wat zeker een karwei was met die talrijke opkomst.” (DB, mei 1973)

   

  “De leden van het Leestse crosscomité, leidsters Gert en Liliane en leiders Jan en Frans, mogen met voldoening terugblikken op hun organisatie. Met hun ploeg van medewerkers

  konden zij een uiterst vlot verloop waarborgen. Het succes van hun eerste inrichting moge een stimulans zijn dat opdezelfde wijze voort te zetten.”

  (lh in Gazet van Mechelen)

   

  Enkele uitslagen :

  Pupillen-meisjes :  1. Van Goidsenhoven Veerle. 2. Duysburgh E. (chiro Leest)

  Pupillen-jongens : 1. Van der Stappen Bruno.

  Miniemen-meisjes : 1. Van Hoof Maggy (Leest). 2. Verbeeck Anita.

  Miniemen-jongens: 1. Engels Jan.

  Kadetten-meisjes: 1. Heun M.

  Kadetten-jongens : 1. Verbeeck Hans.

  Scholieren-meisjes:  1. Schaerlaeken L. (Leest)

  Scholieren-jongens:  1. Van Waeyenbergh R.

  Juniores-meisjes : 1. Kinnaert.

  Juniores-jongens: 1. De Boeck.

  Veteranen : 1. Goyvaerts Frans. 4de De Smet Jos (Leest).   

   

  Foto’s :

  -KWB-Kaartkampioen Louis Van Loo ontving de beker uit handen van voorzitter De Prins. 

  -Het veldloopcomité.

  -Eén der winnaressen.

         13-05-2012 om 10:30 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Marcel Croon.

   

  1973 – 15 maart : Overlijden op openbare weg

              Toen Marcel Croon (foto) rond 23u30 het café van Irma Van Camp verliet merkte hij

              op het fietspad het roerloze lichaam van een man. Hij haastte zich terug het

              café in om hulp die hij kreeg van Alfons Van Camp, broer van de uitbaatster.

              Samen zijn ze buitengegaan en hebben de persoon in de herberg gebracht.

              Hier herkenden ze de man als Alfons Hermans, die enkele seconden voordien

              het café had verlaten.

              Dokter Van Medegael werd er bijgeroepen maar die kon enkel het overlijden

              vaststellen. Oorzaak : hartinfarct.

              Het slachtoffer was Alfons Hermans, smid-werkman, echtgenoot van Vermeylen

              Maria Regina, geboren te Hombeek op 22/8/1933 en wonende te Londerzeel,

              Kerkhofstraat 175. Hij was een neef van Alfons Van Camp.

             

  1973 – 20 maart : Diefstal op bouwwerf

              Albert Veyt, aannemer van bouwwerken uit Buggenhout en Jozef Elewaut,

              aannemer van bezettingswerken uit Belsele, deden gezamenlijk een klacht

              wegens diefstal op de werf in de Kouter van electriciteitsdraad, plaaster,

              hoekbeschermers en schoppen. Alles ter waarde van 4.500 frank.

              De aannemers werkten aan de bouw van 25 sociale woningen in de Kouter.

             

  1973 – 8 april – Gazet van Mechelen :

   

              Succesvolle opvoering van “Slisse en Cesar” door “Rust Roest” uit Leest

   

              “Op zondag 8 april j.l. speelde de Leestse toneelkring “Rust Roest” het populaire

              toneelstuk “Slissen en Caesar”.

              De h. Hellemans voerde de regie.

              “Rust Roest” zorgde voor vlot samenspel  en  bracht de gepaste sfeer.

              (...)

              De vertolking mag als homogeen bestempeld worden.

              Wel waren er enkelen die hun rol niet volledig kenden.

              Ook de taal kan nog bijgeschaafd.

              Maar de verschillende personages kwamen zeer goed tot hun recht.

              Alle spelers en speelsters  hebben op dat punt hun taak gewetensvol uitgevoerd.

              Er was vaart in het geheel, het samenspel was vlot en het decor was aangepast.

              Alles werd intens meegeleefd door de toeschouwers die zeer talrijk waren

              opgekomen.

              Er dient vermeld dat “Rust Roest” voor de eerste maal sinds lang twee

              vertoningen per seizoen brengt !

              We hebben stellig de overtuiging dat “Rust Roest” de jongste tijd een gestadige

              opgang en onmiskenbaar opnieuw een heropbloei kent.

              Dat is te merken aan een toenemende belangstelling.

              Er komen steeds nieuwe spelers en speelsters zich aanmelden, terwijl de

              toeschouwers alsmaar talrijker worden.

              Ook het bestuur is de laatste jaren verjongd, wat een dynamische aanpak

              waarborgt.

              Hoe dan ook, als de opgang van “Rust Roest” blijft evolueren zoals de jongste

              vijf jaar, dan verwachten wij binnenkort prestaties van meer dan middelmatig

              niveau, zowel wat de vertolking betreft als wat de keuze van de stukken

              aangaat.”

   

              En “De Band’ over de voorstelling :

              “Bravo voor ‘Slisse en Cesar’, en zeker voor regisseur de heer Alfons Hellemans en zijn

              ploeg spelers  die van dit blijspel van J. Verten en Jos Gevers een werkelijk genietbaar

              toneelstuk hebben gemaakt.

              Rust Roest heeft hier nogmaals bewezen dat wij mensen van Leest niet hoeven naar

              de stad te gaan om een goed werk te gaan zien.

              Mogen wij in het bijzonder vermelden dat Marcel Verwerft (Slisse), Renilde Polfliet

              (Melanie) en Guido Hellemans (dokter) hun beste beentje voorgezet hebben om van

              dit stuk iets te maken waar vele andere kringen mogen naar opkijken, zonder daarom

              de andere rollen : Pierre De Wit (Cesar), Ferdinand Van der Hasselt (facteur), Denise

              Van der Hasselt (madam Floor), Mariette Verbeeck (Tinneke-speciale felicitaties voor

              articulatie), Vic Diddens (Joe), Frans Lamberts (Jan), Guy Mollemans (Rik) en Maria

              Van den Avont (Valerie) te vergeten. Allemaal hartelijk gefeliciteerd.

              Beinvloeding van andere spelers of mensen in de zaal kon wel eens vastgesteld,

              zodanig dat de lach niet alleen in de zaal te voorschijn kwam.

              Inderdaad gelachen werd er gans het stuk door. Alfons Hellemans heeft alles zeer

              goed weten uit te werken en de spelers hebben alles tot goed weten om te zetten.

              De mensen achter de schermen mogen wij evenwel niet vergeten.

              Voorzegger Theo Lauwers, belichting Frans De Decker, klank Karel Mertens, decor

              Jaak Publie, toneelmeester Karel Soors.

             Bravo voor deze technische ploeg. Rust Roest doe zo voort !

                     J.S”

   

              De tweede voorstelling van dit stuk kreeg ook een recensie in De Band :

              “…in een degelijke rolverdeling werd voorzien, ieder van hen werd de juiste rol toebedeeld

              waardoor het spel zeer vlot zijn verloop kende, met een uitmuntende Slisse, waarrond

              ene antipode zich afspeelde, en zijn vriend Cesar waarvan zijn tekst niet voldoende tot

              het publiek doordrong, houding en mimiek mogen terdege worden onderlijnd.

              De briefdrager kweet zich opperbest van zijn taak, stond vast ook in rolkennis, wat niet

              in concreto  kan gezegd worden van (woord onleesbaar)  en Madame Flour, want
              een paar 
  keer moest er gewacht worden op de voorzegger.

              Deze voorzegger dient vernoemd, geen enkel woord kon in de zaal opgevangen worden

              en dat is heel wat…maar anderzijds was het tijdens het eerste bedrijf storend, dat van

              in de zaal, een driehoek wit papier van de helper waarzegger, kon gezien worden, wat

              nadien verdween.

              Tinneke had de haar aangepaste rol gezwierd gespeeld en bracht haar tussenkomsten

              tot hun recht. De uitbeelding van de meid Valerie viel op. Haar vlotte taal, deed nog

              meer haar rolkennis naar voren komen, en het moet gezegd dat bij aanpak en

              volharding van deze speelster wat te maken is…en dan over Dr Monschausson. Steeds

              zelfzeker als nonchalant, ditmaal als arts. Zo is alles gezeg in een paar woorden.

              De decorbouw van de specialist Jaak Publie, goed ingericht, maar toch een minpunt

              voor wat aangaat de kader met de drie foto’s. Daar had een ander model beter gepast !

              Belichting en klank waren goed.

              Een flink bezette zaal spaarde dan ook haar welverdiende toejuichingen niet.

              Een vertegenwoordiger van C.S.C. dankte speelsters en spelers met een fijn boeketje

              waarbij ook de spelleider A. Hellemans betrokken werd.

              Algemeen dankte hij de aanwezigen voor deze talrijke opkomst en drukte de hoop uit

              nog meerdere culturele contacten te kunnen verwezenlijken en hij nodigde iedereen

              uit tot het bezoeken van de tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van de

              Borgerhoutse schilderes Yvonne Guns, werken te bezichtigen in de raadszaal van het

              Gemeentehuis te Leest op 1 en 2 december a.s.

              Naar toneel gaan kijken is een aangenaam tijdverdrijf, maar men moet trachten

              er wat van mee te nemen en daarbij leende het stuk Slisse en Cesar zich uitermate goed.

              Het kwam er toch op neer eens te meer te bewijzen dat liefde en vriendschap geen ijdele

              woorden mogen zijn, en geen plaats moeten maken voor rijkdom, de grond van de inhoud

              van het stuk zelve.

              Dus de zedenles : echte trouwe vriendschap is voor niets te koop !”

  13-05-2012 om 10:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1973 – 27 januari : Folder GROEP LEEFMILIEU LEEST

   

  “Aan de inwoners van Leest,

   

  Bijna een jaar geleden werd in Leest een werkgroep voor het leefmilieu gesticht. Deze groep en zijn activiteiten aan u voorstellen zal  wel overbodig zijn. Toch willen wij u in het kort onze werking van het voorbije jaar schetsen. De groep is ontstaan naar aanleiding van de geruchten over de industrialisering langs de oostelijke kanaaloever. Vooral de bedreiging van ons tot hiertoe gezond plaatselijk leefmilieu en de nadelige gevolgen hiervan voor de land- en tuinbouw in de streek hadden ons gealarmeerd.

  Ons eerste werk was het inrichten van een voorlichtingsvergadering waarop de spreker dhr Willems uit Grimbergen aan de hand van de toen voorhanden zijnde schaarse ‘documenten’ een somber beeld heeft opgehangen van ons toekomstig leefmilieu.

  Wij zijn onmiddellijk in het strijdperk getreden en hebben in samenwerking met actiegroepen uit andere bedreigde gemeenten en overkoepelende organisaties een actie ingezet om deze plannen te doen wijzigen. Zo hebben wij u o.a. uitgenodigd deel te nemen aan de betoging van 15 oktober te Vilvoorde die een groot succes werd. U hebt verder zelf in de pers de evolutie van deze protestactie kunnen volgen. Het weze nog vermeld dat wij altijd konden rekenen op de morele en daadwerkelijke steun van de verantwoordelijken van de gemeente.

  Verleden jaar in september presenteerden wij u een dia-reeks van ‘de Wielewaal’ die de algemene problematiek van de  milieubescherming behandelde.

  Onze lelijke kerstboom op het dorpsplein die bij sommigen ergernis, bij anderen verwondering of instemming verwekte, miste in elk geval zijn ‘prik-effect’ niet.

  De werkgroep wil met zijn actie een breder terrein bestrijken dan wat onze activiteiten tot nogtoe lieten vermoeden.

  In het kort samengevat zijn onze doelstellingen de volgende :

  1.      Het maken van een grondige studie van het bestaande milieu en een waakzaam volgen van de evolutie.

  2.      Het verdedigen van het recht op inspraak bij het opmaken van de gemeentelijke of streekplanning die het milieu beïnvloedt.

  3.      Door voorlichting de bevolking gevoelig maken voor de bestaande milieuproblemen.

  4.      De bundeling van de krachten ter bescherming van het bestaande en ter bevordering van een beter leefmilieu.

   

  In de onmiddellijke toekomst zullen wij in samenwerking met het Davidsfonds een gesprekavond organiseren in verband met de T.V.-reeksen over ‘Het Leefmilieu’ en ‘Onze Gemeente’. In maart werken wij mee aan de boomplantactie.

  Onze eerste activiteit is echter het inrichten van een grote TEKENWEDSTRIJD met als onderwerp : DE BEDREIGING VAN ONS NATUURLIJK LEEFMILEU.”

  Het betrof een tekenwedstrijd voor kinderen uit Leest tussen 3 en 15 jaar.

   

  1973 – Zondag 4 februari : K.L.J.-Bal met Marcel Sterckx

   

  1973 – Zondag 18 februari : Prijsuitdeling en Tentoonstelling Tekenwedstrijd

              In het Parochieel Centrum werden de tekeningen tentoongesteld van de kinderen

              die hadden deelgenomen aan de tekenwedstrijd van de Werkgroep Leefmilieu

              Leest.

              De prijsuitdeling gebeurde in de namiddag.

              In de jury zaten de auteur Piet Van Aken, oud schoolhoofd Flor Meyers,

              uitgeefster Hendrika Hertogen, Rik Mertens en Georges Herregods.

              Karel Soors was secretaris van de jury. 

   

  1973 – Zaterdag 3 maart : Jubelbal van de Chiro

              Stond in functie van het 10-jarig bestaan van de meisjes- en het 25-jarig

              bestaan van de jongenschiro.

   

  1973 – 4 maart : KVLV-vergadering

   

  “Geen plaatstje aan de lange tafels bleef onbezet, wanneer door de voorzitster Mevr. Hellemans deze bijeenkomst werd geopend en het gebed door de E.H. Proost gehouden, om daarna het verslag van de secretaresse Mevr. De Prins te horen voorlezen.

  Er werd o.m. voorgesteld de Lourdesbedevaart per vliegtuig te doen voor 2 dagen, in plaats langs het spoor en 8 dagen verblijf. Hierover was er unanimiteit, maar achteraf weerd de voorkeur toch maar gegeven aan een verblijf van acht dagen, dus per spoor.

  Ondertussen werd het lied gezongen ‘Te Lourdes op de bergen’ en was de heer Roels aangekomen, met het gevolg dat het ABC lied werd onderbroken om hem toe te laten het voorgenomen thema aan te snijden : missionnering, ontwikkelling en broederlijk delen. Deze voordracht was zeer opbeurend voor dezen die een familielid in een Missiegebied hebben, zoals de Proost, na een dankwoord aan spreker, onderstreepte.

  Een andere mededeling werd gedaan. Opnamen voor familieleden aan missionarissen zullen opgenomen worden in het Sint Romboutscollege te Mechelen door de zorgen van de  van de BRT. Mocht evenwel de belangstelling ervoor de moeite niet lonen –zoals verleden jaar- dan zal zulks zich  in de toekomst niet meer voordoen.

  Verheugend was het nieuws te horen dat Broeder Romanus in verlof komt op 6 april maar juist dan zijn gouden jubileum zal vieren als broeder. Deze gebeurtenis zal herdacht worden op 29 juli 1973.

  Of men zich de koffie met wat er bijhoorde liet smaken, kan men zich wel indenken.

  Na de voorstelling van een film over Lourdes, werd overgegaan tot de trekking van de Lourdesreis.”

  (DB, april 1973)  

   Noot : uiteindelijk zou de reis naar Lourdes toch met het vliegtuig genomen worden.

   

   

  1973 – 14 maart : Het Hombeeks schepencollege nam contact op met dit van de

              buurgemeente Leest i.v.m. de naderende fusies van gemeenten.

              De gemeente Leest ging akkoord met een fusie met Hombeek.

              Beide gemeentebesturen maakten hun intenties over aan de hogere overheid.

              (KH)

  13-05-2012 om 10:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1973 – Zaterdag 27 januari : Feest bij Leestse Chirojeugd

              “Een hoogdag voor de Leestse parochie : de chirojongens en –meisjes vierden

              respectievelijk hun 25-jarig en hun 10-jarig bestaan.

              Alle oud-leidsters en oud-leiders, evenals de vroegere proosten en bivakmoeders

              waren uitgenodigd op een jubileumviering die om 18 u startte met een

              eucharistieviering in de kerk. Met niet minder dan 140 schoven ze aan de feesttafel.

              De jubileummis werd door een talrijk publiek bijgewoond. In een aangepaste

              verwoording en vormgeving werd uitdrukking gegeven aan gevoelens van

              vreugde en dank. Onder begeleiding van accordeon en gitaren weerklonk de

              jubelzang door het kerkgebouw.

              De eucharistieviering werd geleid door de proost pater Van Aken.

              Een gezellige receptie met feestdrank in de chiromeisjeslokalen bood gelegenheid

              tot ontmoeting en gesprek met vele oud-gedienden.

              Een voltallige gemeenteraad kwam zijn feest- en vreugdewensen aanbieden.

              Om 20u konden de feestelingen aan tafel. Een kort maar smakelijk

              jubileumsouper werd bont gestoffeerd met toespraken en intervieuws.

              Zo gaf Guido Mollemans, namens de chiroleiding, een keurige feesttoespraak ten beste,

              Greet Verbeeck deed dit namens de meisjes.

              In een vijftal leeftijdsgroepen werd op een originele wijze hulde gebracht aan alle

              oud-leiders, die meteen ook aan het gezelschap werden voorgesteld.

              Bij afwezigheid van stichter Jan De Decker verwoordden Miel Polfliet en Paul

              Willems het ontstaan van de chirojongens.

              Reinhilde Polfliet deed dit voor de meisjes. Ook de huidige generatie met Eddy

              Beterams, Karel De Borger en Mark Leemans, kwam aan haar trekken.

              In een typische verwoording en uitbeelding trad het chirotype van elke

              leeftijdsgroep van de oud-gedienden naar voren : van de strenge naar de

              strijdvaardige, doorheen de meer gemoedelijke naar de hedendaagse meer open

              vorm.

              Intussen was ook de proost-stichter E.H. De Schutter opgedaagd. Hij was trots

              en blij de viering te kunnen meemaken.

              Later op de avond dankte pastoor Lornoy de moedige werkers van het feestcomité

              en tevens de oud-gedienden van de voorbije generaties om hun flink en jeugdig

              parochiaal. Die oud-leiders en oud-leidsters droegen flink bij tot het welslagen

              van de jubileumfeestelijkheden : zij verkochten een massa kaarten voor het

              jubileumbal van zaterdag 3 maart.

              Ook de bivakmoeders werden flink bij de viering betrokken : voor hun

              onbaatzuchtige dienstvaardigheid werden ze met bloemen bedacht.

              De feestavond duurde tot in de vroege – late – uurtjes : gemoedelijke

              herinneringspraatjes, dans, snuffelen in het verleden in een hoekje boordevol

              foto’s en geschriften over resp. 25 en 10 jaar chirogeschiedenis schiepen

              een gezellige sfeer.

              De organisatoren Louis Vloebergh, Miel Polfliet, Eddy Beterams, Mark Leemans

              en het huidige chiro-feestcomité hadden ook alles kundig georganiseerd.”

              (GVM,8/2/1973)

              De meisjes telden op dit moment 70 en de jongens 80 leden.

              Nog andere feestelijkeheden waren n.a.v. het dubbele jubileum gepland : een

              jubelbal in maart, een jeugdcross op zondag 15 april en een groot chiro

              familiefeest op zondag 20 mei.

   

  De leiding zag er in 1973 als volgt uit :

   

  Jongens                                          Meisjes

  Speelclub : Guido Mollemans      Speelclub : Agnes Lamberts

                                                                                Marleen Huysmans

  Rakkers : Frans Lamberts             Kwiks :      Mieke Sneyers

                                                                              Wikke Lauwers

  Toppers : Marc Lamberts            Tippers :    Maria Lamberts

                  Luc De Prins                                      Myriam De Laet

  Kerels :    Frans De Decker          Tiptiens :   De Prins Gerd

                  Frans Huysmans                              Alewaters Lilianne

  Aspi’s :    J. Van den Heuvel         Aspi’s :      Verbeeck Greet.   

   

  1973 – Stichting van VEVOC.

             

  Op het jubileum van de Leestse chiro waren ook alle oud-leiders en leidsters uitgenodigd. Het werd een vreugdevol weerzien van jeugdvrienden die elkaar gedurende vele jaren uit het oog verloren hadden.

  Herinneringen aan bivakken, chirozondagen werden met veel enthousiasme verteld en het idee rijpte dat een ‘Vereniging voor oud-chiroleiders en leidsters’  in de parochie een band zou scheppen tussen Leestenaren en zij die de gemeente verlaten hadden.

  Het zou nog een tijdje duren voor dat idee weer te sprake kwam en toen Louis Vloebergh, Paul Willems, Eddy Beterams en Marc Leemans hun handen in elkaar sloegen zag de nieuwe vereniging het levenslicht.

  Van Eric Bradt, de eerste secretaris, kwam het voorstel om de eerste letters van “Vereniging van Oud-Chiro” te gebruiken en Vevoc was geboren.

  Walter Lefever en Frans De Borger voegden zich bij de initiatiefnemers en het bestuur was klaar.

  Pater Van Aken werd proost, Willy Van Praet werd kassier en Louis Vloebergh werd voorzitter.

  Ook de oud-leidsters lieten zich niet pramen, Chris Standaert-Verbeeck en Rosette Serdongs-Verschueren werden onmiddellijk mee in het bestuur opgenomen.

  In de beginperiode wenste het bestuur enkel oud-leiders en-leidsters in de vereniging op te nemen maar na aandringen van oud-chiroleden kon iedereen lid worden die ooit chirolid was geweest of woonachtig was te Leest.

  Die nieuwe formule joeg het ledenaantal snel de hoogte in.

  Reeds in 1973 nam Vevoc deel aan het Voetbaltornooi van F.C. Telstar (21,22 en 23 april), dat toen nog doorging met Pasen. Vevoc nam deel met een ploeg die dat jaar de Fair-Play beker won, terwijl de dames van de nieuwe vereniging een vriendschappelijke wedstrijd speelden tegen de Chiromeisjes.

  Op 13 mei 1973 startten ook de volleybalactiviteiten (toen zelfs gemengd) op de speelplaats van de jongensschool.

  Op 20 mei had chiro Leest een namiddaguitstap naar Langdorp (Trekvogel) en achteraf ook naar Averbode, ook een aantal Vevoc-leden nam daaraan deel.

  Op 27 mei werd de eerste grote familiewandeltocht georganiseerd. Die ging door in het Meerdaalwoud van Heverlee.

  Op zaterdag 16 juni werd een ontspanningsavond ingericht met ping-pong en andere gezelschapsspelen zoals kaarten, monopoly, scrabble, enz. Er was zelfs gelegenheid tot volksdansen en er waren versnaperingen en drank voorzien. Dit ging door in het groot meisjeslokaal.

  Op zondag 24 juni nam Vevoc deel aan een volleybaltornooi in Heverlee en op zondag 30 september aan een voetrally in dezelfde gemeente.

  Op zondag 14 oktober organiseerde Vevoc voor de plaatselijke jongens- en meisjeschirogroep een dorpsspel. De dorpsplaats was die namiddag van de jeugd, auto’s werden omgeleid.

  Op 21 oktober konden de Vevoc-leden genieten van een luchtdoop. Daar had Marc Leemans voor gezorgd in samenwerking met de Vliegclub van Deurne. Jammer genoeg was er die dag te veel wind en kon dit niet doorgaan.

  En nog altijd in het stichtingsjaar 1973 organiseerde Vevoc op 1 december een 2de ontspanningsavond met dia’s en film.

  In 1983, Vevoc bestond tien jaar, Louis Vloebergh was toen nog altijd voorzitter en onder zijn dynamisme was de vereniging uitgegroeid tot 250 leden.

  Van in den beginne was het lidgeld per gezin of per lid 200 frank. 

  Om aan al de wensen van die leden tegemoet te komen trachtte het bestuur van in ’t begin een zo breed mogelijk waaier van activiteiten te bedenken : culturele avonden kwamen aan bod, dorpskwissen en spelavonden, kleinkunstavonden met o.m. Miel Cools en Jef Elbers, onvergetelijke avonden met “Stampen en Dagen”, “Kabiaar” en “de Snaar”, kindernamiddagen met Pats-poppenspel, bivakken, droppings, fietsrally’s en uitstappen per bus naar K.N.S., Brugge, Limburg e.a.

  Ook de sportactiviteiten, steeds in de oranje-zwarte verenigingskleuren, namen een belangrijke plaats in. Er werd volleybal, basketbal en voetbal gespeeld.

  Het werkjaar startte steeds met een ledenfeest annex dansavond op de vierde  zaterdag van januari.

  Een bekende klassieker was het Crossgebeuren dat tijdens het tweede weekend van oktober plaats vond, op zaterdag de Crossfuif en op zondag de massajeugdcross.

  Bedoeling van Vevoc was en is nog steeds een morele en daadwerkelijk steun te geven aan de plaatselijke Chiro-afdelingen en zoveel mogelijk Leestenaren betrekken bij hun organisaties.

   

  In het stichtingsjaar kregen de Leestenaars volgende folder in hun bus : ‘Vevoc geeft vreugde’.

  Uit de Leestse grond geboord met een enig belangrijk doel : ontspanning brengen aan oud-chiroleden en echte sympathisanten.

  Jong of oud, jongen of meisje, iedereen vindt er zeker zijn gading. Voor gezonde activiteiten zoals sportmanifestaties, uitstappen, culturele samenkomsten en avondjes-uit wordt gezorgd. Totnogtoe reeds een zeventigtal leden. Sluit aan.

  Die mogelijkheid is er door zich te wenden tot één der bestuursleden : Vloebergh Louis, Verschueren Rosette, Verbeeck Chris, De Borger Frans, Van Praet Willy, Lefever Walter, Bradt Eric, Willems Paul, Leemans Marc en Dirk.”

   

  In 2003 zag het bestuur er als volgt uit : Pater-pastoor Van Aken, Roland De Laet, Fons Huysmans, Ronny Huysmans, Bart Lauwers, An Thomas, Ronny Van der Auwera, Ann Van Medegael en Jurgen Verschueren.

              (Folders Chiro en Vevoc, GvM 18/1/83, De Band, Website Leest, 1/8/2003)

   

  De eerste ledenlijst van VEVOC in juni 1973.

  Verschueren Rosette en Serdongs Wim

  Verbeeck Chris en Standaert Frans

  Silverans Alfons en Verbruggen Annie

  Leemans Marc en Boonen Wikke

  Huysmans Alfons en Van den Heuvel Liliane

  Polfliet Emiel en Coeckelbergh

  Hellemans Guido en Lamberts Julia

  Verschueren Irene

  Verbeeck Mariette en Leclair Jan

  Van Roost Louis en Van Praet Leona

  Beterams Eddy en Bayens

  Huysmans Theo

  De Hondt Florent en verloofde

  Van Praet Willy en Hermans Lutgart

  Vloebergh Louis en Silverans Hilda

  Fierens Karel en Dourbeyn Suzy

  Leemans Frieda

  Leemans Dirk

  De Prins Raymond en Vercammen Hilda

  Spoelders Frans en Huysmans Jeannine

  Neutiens Jean en Van Crombruggen

  Silverans Roger en Vloeberghen Els

  Verschueren Rik en Jacobs Malvine

  De Borger Frans

  Muysoms Rik en Willems Maria

  Gobien Roger en Mortelmans Lutgart

  Verbeeck Marie-Rose en Diddens

  Apers Jean en Moortgat Peggy

  Van den Heuvel Joseph

  Van de Poel Herman en Diddens Maria

  De Borger Karel en Van Kelst Hilda

  Willems Paul en Casteels Lisette

  Familie Duysburgh

  Van Dam Jean

  Tuyaerts Staf en Polfliet Renilde

  Verbeeck Angèle en verloofde

  De Maeyer Karel en Lamberts Rosette

  Lauwers Theo en Beckx Nadette

  Lefever Walter en De Backer Els

  De Prins Walter en Verhoeven Jeannine

  Bradt Eric en Robijns Liliane

  De Hondt Hilde en verloofde

  Vloebergh Jan en Verbruggen R.

  Silverans Willy en De Coninck

  Spoelders Ludy en verloofde

  Moris José

  Vloeberghen Maria

  Beterams Marc en Peeters

  Peirs Freddy en Nachtergale

  Lauwers Julien

  Walschaerts Freddy en verloofde

  Boonen Francois en verloofde.

   

  Foto’s :

  -Tijdens de jubileumfeestavond van de Leestse chiromeisjes- en jongens kregen ook de bivakmoeders een warme hulde. Rechts chiroproost pater Van Aken.

  -De chiromeisjes vierden hun tienjarig bestaan en de jongens hun zilveren jubileum.

  -Vevoc lidkaart.         

     12-05-2012 om 17:39 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – Einde december  : K.L.J.-KERSTFEEST

   

  “Zoals elk jaar de gewoonte is, hadden wij ook dit jaar ons K.L.J.-Kerstfeestje. Dat ging door in onze  parochiehuis. De eucharistieviering werd vervangen door enkele aangepaste gedachten voortgebracht door onze proost. De echte mis van deze feestdag kwam immers enkele dagen later. Vervolgens zijn wij gestart met een rijk gevuld menu : roomsoep, kroketten met groentenkrans en gebraad en als nagerecht een fris fruitcoupeke.

  Tussen het eten in hebben de twee eerste kandidaten van de zangwedstrijd uit een van de vorige vergaderingen opgetreden. Anita Peeters zong Adio en Marleen Gobien bracht Tonio voor.

  De tafels en stoelen werden opzij geschoven en wij begonnen onze eerste danspasjes van die avond, natuurlijk gingen wij van start met een vermenigvuldigingsdans. Wij kregen ook nog enkele gezelschapsdansen, macaroniedans, gazettendans…

  M.D.P”  (DB, januari 1973)

   

  1973 – Volksunie Leest gesticht.

              “Ook in Leest is nu een afdeling van de Volksunie gesticht. Wij wensen deze nieuwe

              ploeg in de politieke arena van Leest een sportief welkom. Wij zien met belangstelling

              uit naar de standpunten die deze nieuwe partij op gemeentelijk vlak zal innemen.

              In ieder geval is het een winstpunt dat door hun stichting de politieke toestand in

              Leest steeds klaarder wordt en er meer en meer aftekening komt op basis van de grote

              partijen.

              (CVP-Leest, februari 1973) 

   

  1973 – Gazet van Mechelen (enkel jaartal bekend) : Diefstal te Leest

              “Door Jozef De Broey, Scheerstraat te Leest, werd klacht neergelegd wegens

              diefstal van een boormachine, een houten kist met metselaarsgerei en een

              slijpmachine, voor een waarde van circa 10.000 frank.

              De diefstal werd gepleegd in zijn woning die momenteel in aanbouw is aan

              de Vinkstraat.”

   

  1973 – Dure Muziek

              “Het muziekonderwijs kost aan de gemeente 49.000 frank per jaar.

              Wanneer gaat men ook eens iets doen voor de jeugd die geen muziekonderwijs

              wil volgen ? Waarom geen bibliotheek inrichten voor de jeugd ?”

              (Informatieblad CVP-Leest, februari 1973)

   

  1973 – Groot huisvuil

              “Al uw grote oude rommel kunt u iedere zaterdag kwijt aan de vuilkar.

              De voorziene speciale omhalingen zijn weggevallen. Voortaan mag groot huisvuil

              iedere zaterdag meegegeven worden.”

              (Informatieblad CVP-Leest, februari 1973)    

   

  1973 – 19 januari : Gazet van Mechelen.

   

                                                   Melkventer Jan Verbergt

   

  In 1973 ging de Battelse melkventer Elie Walschaers met pensioen. Naar aanleiding daarvan publiceerde Gazet van Mechelen dat jaar op 19 januari een artikel onder de titel : “Melkventers met paard en kar verdwijnen uit het stadsbeeld”.

  Zo kwam de laatste “melkboer” die Mechelen met een paardengespan aandeed in het voetlicht : de 71-jarige Leestenaar met Hombeekse roots Jan Verbergt.

  Bijna 50 jaar was Jan actief op en omheen de Mechelse Antwerpsesteenweg en hij werd toen al als een curiosum bekeken.

  “Zo lang als het nog gaat en mijn gezondheid en mijn paard me nog niet in de steek laten, ben ik toch van plan nog wat voort te doen want ge moet weten dat ik alleen sta in het leven en steeds thuis moeten zitten zonder met mensen te kunnen omgaan, kan mij beslist niet bekoren”, vertelde hij de krant.

  Twee jaar later zou Jan zijn paard verkopen, zijn melkkar als museumstuk op stal zetten en zijn laatste klanten per fiets bedienen.

  Jan-Baptist Verbergt was te Hombeek aan de Boskant geboren op 13 juli 1901. Sinds zijn huwelijk met Amelie Nuytkens woonde hij in Leest. Eerst in ’t Wiphuis en daarna in ’t boerderijtje van Florimond Troch in de Zennebeemden tegenover de pastorij op de Pastoor De Heuckstraat (vroeger Mechelbaan). Dat was toen het mooiste boerderijtje van Leest beweerde Jan Verbergt. Er behoorde meer dan 10 dagwand eigendom bij, gelegen tegenover de boerderij van Diddens langsheen de Juniorslaan.

  Floromond Troch was gehuwd met Victorine De Laet en naast landbouwer was hij ook grafdelver in Leest. Hij had drie zoons en een dochter.

  Victor Troch, de jongste zoon, zou later het boerderijtje in de beemden verkopen aan Jan Verbergt.

  Jan Verbergt was een geboren verteller en in de jaren 1975 en 1976 publiceerde “De Band” verschillende van zijn verhalen over zijn Hombeekse voorouders en over zijn oorlogs- en andere herinneringen.

  Zoals dat verhaal van zijn overgrootvader Toon Verbergt. Een arme jongen uit een groot gezin, die als knecht op een boerderij naast het kasteel van de baron van Hombeek moest gaan werken en wonen. Zijn hulp was daar welkom want de boer had geen zonen, wel vier dochters. Toon werd echter ingelijfd bij de legers van Napoleon en meer bepaald bij de “Marine”. Na vele jaren en evenveel avonturen  kwam hij terug thuis, bij het boerengezin waar ze hem met open armen ontvingen.

  Toen Napoleon opnieuw de strijdbijl bovenhaalde, na Elba, mochten de getrouwden thuisblijven. Binnen de 24 uur was Toon getrouwd met één van de dochters van zijn baas.

  Het echtpaar kreeg 4 dochters en 2 zonen.

  Jan’s grootvader bleef op de hoeve nabij het goed van baron de Meester en daar werd ook zijn vader Filip Verbergt, geboren.

  Die trouwde in 1898 met Henriette Govaerts uit Hombeek.

  Het oudershuis van zijn moeder, in die tijd café “In ’t Bergsken”, stond in de Diepestraat en werd in 1974 afgebroken. Volgens Jan bezat Hombeek in die tijd nog geen gemeentehuis en werd het café van zijn moeder als bureau gebruikt.

  Voordat zijn vader trouwde had hij tyfus gekregen maar was daarvan genezen.

  Hij was nooit bij het leger geweest omdat zijn vader hem had vrijgekocht voor 1600 fr.

  Na zijn huwelijk met Henriette Govaerts kocht Filip Verbergt een boerderij aan de “boskant” te Hombeek voor 4.750 fr.

  Daar werd Jan’s oudste broer in 1900 en Jan zelf in 1901 geboren.

  In 1902 werd hun vader ernstig ziek. Dokter Van Assche woonde toen in dat groot herenhuis in de Diepestraat naast het “Bergsken” en toen Jan’s broer ook ziek werd raadde de dokter de grootmoeder aan om de oudste bij zich te nemen, want twee ernstig zieken in één gezin was geen sinecure.

  Jan’s broer zou 13 jaar in ’t Bergsken verblijven.

  Filip Verbergt zat ondertussen met een zware kou die zich had vastgezet. Hij was een groot man en een geweldige eter. Zijn broer woonde te Heffen eveneens op een boerderij, had geen kinderen en verdiende goed. Elke week bracht die een korf eieren en andere lekkere gezonde dingen naar Hombeek om zijn zieke broer te versterken, en zo is Filip erdoor gekomen.

  Moeder Henriette had het niet gemakkelijk in die periode en toen de meid en de knecht 5 frank opslag vroegen kon ze dat bedrag niet betalen en moest ze hen laten gaan.

  Hulp kwam toen uit onverwachte hoek : de oom die op de boerderij voor het hof van baron de Meester woonde heeft dan zijn knecht gestuurd om het werk gedaan te krijgen.

  In 1911 kreeg vader Filip een blindedarmontsteking.

  In die tijd opereerde men dat niet en dokter Van Assche heeft dan ijs doen opleggen.

  Drie keer per week trok een buur te voet naar Mechelen om ijs. Andere buren gingen in het dorp varkensblazen ophalen om het ijs in te bergen en zo kwam Filip Verbergt er opnieuw door.

   

  Jan Verbergt over de Eerste Wereldoorlog :

  “Toen de Ulanen de streek hier onveilig maakten, zijn we gevlucht tot Tisselt. Drie weken zijn we daar geweest. Nu en dan stuurde mijn vader me naar den boskant om de beesten te “voeieren”. Ik was toen 13 jaar.

  Toen die drie weken gepasseerd waren zijn we terug naar huis gekomen. Toen dan het gros van ’t Duitse leger wilde doorbreken naar Antwerpen, vluchtten wij naar Hombeek.

  Aan ’t bos van Aa was het niet veilig. Eerst had vader ’t varken geslacht en op de kar geladen. Een broer van ons moeder had al zo dikwijls gezegd “Kom van die bossen weg!”

  Die zondag na de hoogmis waren we in ’t Bergsken. M’n vader was juist het varkensvlees aan ’t braden toen de Duitsers schrapnels lanceerden naar de kerktoren.

  Er vielen enkele slachtoffers en we vluchtten hals over kop over Leest naar Heffen.

  We verbleven er bij de broer van ons vader. ’s Maandags morgens is m’n vader de geladen kar in de schuur gaan halen. In Heffen zaten we enkele dagen gerust.

  Op de Zennedijk aan een sluis zaten twee man, soldaten in ’t blauw : Beiersen.

  Die zaten daar met een telefoon en signaleerden de Duitsers de richting van hun obussen op ’t fort van Walem. Achteraf zijn we nog naar Boom getrokken en over een noodbrug over de Schelde zijn we zo tot in Sint Niklaas geraakt. Dat was onze vlucht.

  In de tweede helft van augustus 1914 drong er een Duitse patrouille door tot in Hombeek. Ze stapten binnen in “De Kroon” (dat was een groot batiment met een danszaal boven, dat werd afgebroken voor de nieuwe weg) en zegden tegen de twee dochters en tot de vader : “Wir mussen essen haben !”

  Een zekere Stafke de Hollander, hij woonde in ’t dorp te Hombeek en was velomaker, is per fiets langs de Zennedijk naar Heffen gereden waar de Cyclisten lagen.

  Daarop zijn die Belgische piotten naar Hombeek gekomen.

  Op de dorpsplaats stond een grote electrische paal, rondom met ijzer afgezet om de kinderen ervan weg te houden. Van daarachter had een cyclist de Duitser in ’t vizier die voor de inrijpoort de wacht hield. Hij begon er op te vlammen en schoot hem neer.
  De andere Ulanen hebben natuurlijk hun eten laten staan en zijn op hun paarden gesprongen. Zij die langs de poort buitenkwamen werden neergeschoten. Enkelen vluchtten over de haag, één ervan werd nog neergeschoten in de Statiestraat, paard en man kapot ! Die over de haag waren gevlucht waren weg. Er waren er bij die de richting kwijt waren en langs ’t Heike op de Steenweg naar Leest kwamen : die liepen in de muil van de wolf, ze werden op de Kouter neergeschoten.

  ’t Volk kwam er naar kijken. Daar was een zekere Briat en die stampte nog op die Duits zijn gezicht, ook al was die dood.

  Een Ulaan was ontkomen langs het gemeentehuis, daar liep een grote gracht naar Hombeek Heike. In ’t haverhooi dat nog buiten stond had hij zich verstopt.

  Later is hij doorgetrokken naar het kasteel van de Meester. Daar heeft hij zich acht dagen lang kunnen houden. De machinist die daar kwam had hem opgemerkt in het bos

  en signaleerde zijn aanwezigheid. Ze hebben dan dat bos omsingeld en hem opgepakt waarna ze hem hebben weggevoerd naar Willebroek. Dat was dan de enige die overgebleven was.

  Tegen het bos van Aa stond dat huizeke waar de oude garde – chasse in gewoond heeft.

  De man was thuis gebleven met zijn vrouw. Het gros van ’t Duitse leger kwam over ’t bos van Aa. Ze hebben die vrouw in hare arm geschoten. De man was op de zolder gekropen en ze hebben hem niet gevonden. De vrouw werd meegenomen met al de oude mensen die thuis gebleven waren. Ze werden allemaal in ’t gesticht van Zemst gestopt.

  Bij ons was er een oude Pier van 80 jaar en die konden we, omwille van zijn leeftijd,  niet meenemen op de vlucht. Mijn vader liet voor hem voldoende voedsel achter.

  Toen het Duitse leger voorbijtrok, zat hij op een boom langs de boerderij.

  En toen de Duitsers z’n lange witte baard zagen riepen ze : “Ach de Kaiser, de kaiser”.

  Ze hebben hem dan ook meegenomen naar Zemst. Achteraf is die oude Pier te voet weer naar huis gekomen en hij heeft er anderhalve dag over gedaan. Een mens van tachtig jaar !

  “Zo’n mensen, dat heb ik nooit nie kunnen denken,” zei Pier, “zo’n beleefde mensen !”

  Ik zie hem nog zitten met zijn schort aan en zijn stok bij : “En  al die soldaten salueerden allemaal voor mij !”

   

  Jan Verbergt begon melk te verkopen rond zijn 20ste.

  Na zijn soldatentijd ging hij enkele jaren uit werken tot hij na die onderbreking definitief melkventer werd.

  Na een langdurige ziekte verloor Jan zijn vrouw, dat was in 1969.

  Amelia Nuytkens ,m’n vrouw, was een bloem van een vrouw in ’t huwelijk” getuigde Jan in september 1975 tegen Karel Soors, “spijtig dat we kinderloos bleven.”

  In dat vraaggesprek bleek dat Jan Verbergt zijn laatste klanten per fiets aandeed.

  Hij was verplicht geweest zijn paard te verkopen en de melkkar was als een museumstuk op stal gezet.

  Jan-Baptist Verbergt overleed in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Mechelen op 28 maart 1980.

  “De Band” publiceerde een In Memoriam :

  “...De laatste tien jaar was hij eenzaam en leefde van het ene bezoek van vrienden en kennissen naar het andere toe.

  Jan was een vriend van de “Band” en aan hem danken we vele verhalen. Daar kon hij je uren mee boeien en voor hen die konden luisteren was hij steeds vriendelijk en hartelijk.

  Het laatste jaar ging z’n gezondheid sterk achteruit, hij kon zich nog moeilijk behelpen.

  Hij begon meer en meer te praten over naar de kliniek gaan “een tijdje in observatie” zei hij. “Op vacantie en goed verzorgd worden door de verpleegsterkens”.

  Bij de laatste dijkbreuk in november was het plotseling zo ver.

  De eerste dagen in ’t ziekenhuis verliep alles zoals hij zich had voorgesteld : goede verzorging, op tijd eten, gezellig babbelen met andere zieken. Maar het getij keerde, zuster overste werd streng : in de kliniek hoor je serieus te zijn en je te gedragen volgens ’t reglement. Lachen en veel praten hoort niet in een ziekenhuis.

  Wie oud is moet zich oud voelen en zich als een oude mens gedragen.

  Jan werd moeilijker en met de dag ongelukkiger.

  Het verergerde nog toen hij in de O.C.M.W bejaardenafdeling kwam : hij sprak ervan terug naar Leest te komen.

  Van die levenslustige man van voor een paar maanden was  toen weinig overgebleven.

  Het strekt werkelijk het O.C.M.W.-ziekenhuis niet tot eer, dat de bejaarden zo in de kou komen te staan.

  Jan uw huisje staat er maar eenzaam bij, en zal weldra onder de hamer komen.

  Maar U zullen we niet vergeten.”

   

  Foto’s :

  -Jan Verbergt

  -Het geboortehuis van de moeder van Jan Verbergt, toen het oudste huis van Hombeek. Het moest in 1974 plaats maken voor de verbindingsweg naar de nieuwe wijk.

  -Verdwenen straatbeeld, Jan Verbergt op melkronde.

  -Karel Soors vereeuwigde de man die hij liefst en vaakst heeft geintervieuwd.  

   

   

  12-05-2012 om 17:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  -Theofiel ‘Fille’ De Prins, voorzitter van de KWB.

   

  1972 – Vrijdag 22 december : K.L.J.-Kerstfeest

              In het parochiehuis ging het jaarlijkse KLJ-Kerstfeest door.

              De eucharistie-viering werd vervangen door enkele aangepaste gedachten

              aangebracht door de proost. Vervolgens werd aangevallen op de menu :

              roomsoep, kroketten met groentenkrans en gebraad en als nagerecht een

              fruitcoupe.

              Tussendoor waren er zangoptredens van Anita Peeters en Marleen Gobien,

              werden er kleine stukjes opgevoerd door respectievelijke de meisjes en de

              jongens.

              Nadien werden de tafels en stoelen opzij geschoven voor dans.

   

  1972 – 23 december : Eindejaarsbal KWB

              Met de medewerking van het orkest Marcel Sterckx.

   

  1972 –  24 december – Gazet van Mechelen : Actieve KWB te Leest

              “De KWB van Leest, die te Leest 162 leden telt, heeft dank zij de bezielende

              werking van een flinke wijkmeestersploeg onder de joviale leiding van Fille

              De Prins (foto), weer een actief werkjaar achter de rug.

              De leden en sympatizanten krijgen een hele reeks activiteiten aangeboden

              waaraan  zij naar believen kunnen deelnemen : zwemlessen, kaartwedstrijden,

              bezinningsdag, feestvergadering, sinterklaastocht voor de kinderen, uitstappen

              en reizen, de maandelijkse bijeenkomsten en de contacten op gewestelijk vlak.

              Het is sedert een vijftal jaren de gewoonte geworden dat de KWB het jaar afsluit

              met een gezellig eindejaarsbal. Voor dit lustrum werd de medewerking gevraagd

              van het orkest Marcel Sterckx. Deze grootse dansavond gaat door op zaterdag

              23 december in zaal Sint Cecilia.

              Voor het komend jaar kwamen al heel wat voorstellen binnen, de zwemavonden

              in Londerzeel zullen behouden blijven, er zal aandacht geschonken worden aan

              sport en atletiek en er werd een verantwoordelijke voor de sport aangeduid,

              tevens is het volgende jaar de 25ste keer dat de Sinterklaastocht georganiseerd

              wordt, ter dier gelegenheid werden er ook reeds plannen gesmeed.

              Al heeft een beweging al eens te kampen met problemen, de KWB van Leest

              houdt  voet bij stek.” 

   

  1972 – Dure Electriciteit

              “In 1972 keerde de E.Z.A. aan de Gemeente Leest een aandeel in de winst uit van

              179.000 frank. Dat hebben wij betaald aan te dure electriciteit.

              (CVP-Leest, februari 1973)

   

  1972 – Op 31 december telde Leest 2.007 inwoners.

   

   

  1972 – Krantenbericht, krant noch exacte datum bekend : Raad van Leest schaft belasting op fietsen af

   

  “Tijdens de stemming van belastingen voor 1973 te Leest werden de opcentiemen op de grondbelastingen gebracht op 1200, zoals vorig jaar.

  Dat werd niet aanvaard door de minderheidsgroep die tegen stemde. Er wordt evenwel geen gemeentelijke belasting geint op de fietsen te Leest en dat is wel een pluspunt gebleken voor het gemeentebestuur. De voertuigen betalen 500 opcentiemen, en de provinciale belasting op honden wordt op 200 frank gebracht.

  Belastingen op tewerkgesteld personeel, drijfkracht en pleziervaartuigen bleef behouden zoals in ’72, toen ze voor een periode van 3 jaar werden gestemd.

  Het voorontwerp van de Molenstraat werd goedgebeurd, dit in raming van 4.716.287 frank waarvoor als staatssubsidies 3.091.753 frank wordt bekomen. De gemeente dient nog 1.705.534 fr.bij te passen. De aanleg voor de centrale verwarming in de pastorij werd toegewezen aan de firma Van Camp van Willebroek voor 254.772 fr, btw inbegr.

  De gemeentebegroting van Leest is een zware brok geworden en men voorziet 720.000 fr. voor de post wegen van groot verkeer. Dit behelst vooral het herstel van het fietspad van de Juniorslaan plus het gewone onderhoud van de wegen.

  De buurtwegen krijgen 50.000 frank en de ijzelbestrijding en sneeuwruiming zal te Leest 30.000 frank kosten, de verkeerssignalisatie 30.000 frank en de wachthuisjes voor autobus 3.000 frank.

  Het kunstonderwijs in naschools onderricht kost het gemeentebestuur van Leest 59.300 fr. Een ganse reeks toelagen werden dan aanvaard.

  Uit de begroting kan men opmaken dat het ophalen van het huisvuil te Leest 144.000 frank zal kosten in 1973, dit inclusief het huren van stort en onderhoud ervan.

  Door de CVP-minderheidsgroep werden dan een 3-tal punten op de agenda geplaatst : in de eerste plaats de toetreding tot de  Interkommunale voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving.

  Raadslid Duysburgh wil hierbij doen uitschijnen dat federaties een voordeel bieden aan de gemeente en dat een onderschrijving in zin van deze federatie slechts 20 frank per persoon zal kosten voor Leest of voor de gemeente een som van om en rond de 10.000 frank.

  Burgemeester Lauwers geeft dan als antwoord dat hij onmogelijk een definitief antwoord kan geven. Hij is in geen geval tegen een aansluiting bij de interkommunale, maar verklaart dat nog geen enkel officieel aanzoek te hebben ontvangen. Hij vraagt te wachten tot dit is gbeurd

  om een definitieve beslissing te nemen. Raadslid Duysburgh wil echter de stemming, maar dat voorstel werd verworpen.

  De kerk in Leest heeft een toegang die volgens raadslid Duysburgh een stukje eigen schoon betekent, met een oude kerk en een inkom die andere kerken niet bezitten ; dit alles wil bedoeld raadslid Duysburgh behouden en restaureren. De burgemeester antwoordt hierop dat vroeger een project werd goedgekeurd dat eerst door de raad werd aanvaard en ook door de minderheidsgroep, waardoor dat alles zou verdwijnen om een degelijke inrit te hebben aan de kerk. Nu betekent de inrit van de kerk een gevaarlijk punt en dient bij plechtigheden het uit- en instappen op de straat te gebeuren. Hij verklaart dat het project zal uitgevoerd worden zoals het is goedgekeurd, want ook in Leest primeert volgens de burgemeester de verkeersveiligheid. Ook dat voorstel werd verworpen met 5 tegen 4 stemmen.

  Raadslid Emmerechts wil het fijne weten van de huizen die worden verkocht en verhuurd aan de Kouter.

  Hij wil ook uitleg over de basis der huurovereenkomst, en dan wil hij in openbare zitting de namen van mensen die recht hebben op het verwerven van een woning. De burgemeester verklaart dat tien woningen werden gebouwd met akte van aankoop en

  15 om te worden verhuurd. Raadslid Emmerechts maakt zich dan even kwaad. Hij vindt de toekenning van de woningen geheimzinnig en verwijt zelfs het gemeentebestuur onwillig te zijn. Waar de bouw van de woningen reeds maanden geleden in alle kranten heeft gestaan, verwijt nochtans raadslid Emmerechts het gemeentebestuur de inwoners niet te hebben ingelicht.

  De burgemeester weerlegt deze feiten door te verklaren dat de gemeente geen inspraak heeft in het toekennen van de woningen; de zetel hiervan is de Hombeekse maatschappij ‘het Gelukkig Gezin’. Wel is er te Leest een lid van de beheerraad aanwezig. Voor de kandidaat-kopers en huurders is er geen probleem. Wanneer ze te Leest bij het gemeentebestuur komen aankloppen is het nooit gebeurd dat iemand werd geweigerd als kandidaat.

  Maar bij het aanvaarden van die kandidatuur is de taak van het Leestse gemeentebestuur ten einde, en het is Hombeek dat de huizen toewijst.

     Dt.”      

   

   

  10-05-2012 om 17:54 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1972 – 8 september : Afval gestort

              Karel Herman, een geneesheer uit Boom, legde klacht neer omdat er op zijn

              eigendom aan de Molenstraat afval gestort was.

             

  1972 – Zondag 17 september : Industrie Rally

              Autorally ingericht door het Leestse Davidsfonds : “om aan alle Leestenaars de

              mogelijkheid te bieden al wat bezienswaardig is in het zennedal op te sporen.” (DB)

   

  1972 – 23 september :  G. v.M. - KWB Leest naar Ardennen

              Zaterdagmorgen met een door zon overgoten dag, vertrokken te 7 uur de

              KWB-ers van Leest voor een mooie reis naar de Ardennen.

              De reis liep via Leuven, Sint Truiden naar Luik, langs de vallei van de Vesder.

              Te Banneux werd halt gehouden voor een mis, dit in aanwezigheid van vele

              zieken en gehandicapten.

              Vervolgens ging de reisweg naar Theux en Spa, waar het middagmaal genomen

              werd.

              In de namiddag werd het hoofddoel van de reis aangevat : een zware wandeling

              langs  de Hogne tot Hokal.

              Een prachtige tocht van twee uur over een rotsachtig paadje, dwars door bossen,

              steeds langsheen het  riviertje.

              Na de wandeling reed de bus naar de Baraque Michel.

              Traditiegetrouw was er op de bus een intressante kwis met mooie prijzen en

              plezier werd er gemaakt in een baancafé tot Jan Keulemans de start blies voor de

              laatste trip naar Leest.

   

  1972 – 28 oktober : Gratis vervoer naar de Wiener Eisrevue in het Sportpaleis

              Folder CVP-Leest : “Op onze LEESTSE VOLKSFEESTEN mochen wij u in grote

              getalen ontmoeten. Wij waren zeer verheugd met uw bezoek. Op onze beurt

              willen wij u onze erkentelijkheid betonen. Daarom richten wij voor u met plezier

              een aangename avond in met bezoek aan de IJsrevue. Het vervoer per autobus

              naar Antwerpen bieden wij u gratis aan. Zo hoeft u nog enkel een toegangskaart

              te kopen, aan groepsvoorwaarden (125 ipv 150 frank).

              Inschrijven bij alle CVP-bestuursleden o.a. bij :

              Emmeregs August, Leukemans Maurice, Slachmuylders Willy, Sollie Louis.”

   

  1972 – 30 oktober : Spreekbeurt Flor Grammens

              “In de parochiezaal zal de heer Flor Grammens spreken over het tragisch Brussels

              Onderwijsprobleem en 50 jaar harde Vlaamse Uilenspiegelkamp.” (DB)

              Een organisatie van het Davidsfonds.

              Flor Grammens werd te Bellem geboren op 13 april 1899 als zoon van een voormalig      

              adjudant van de rijkswacht. Hijzelf was onderwijzer en ijverde voor de toepassing

              van de taalwetten en het vastleggen van een taalgrens in België. Hij werd vooral

              bekend toen hij, vanaf 1937, eigenhandig Franstalige overheidsmededelingen zoals

              straatnaamborden overschilderde. Grammens overleed te Deinze op 28
              maart 1985.           

   

  1972 – 4 november – Gazet van Mechelen : Leest – Kaarten met KWB

              “Zaterdagavond herbegonnen de kaartwedstrijden van de K.W.B.

              Aan elke tafel kon de eerste een kieken winnen en de tweede een doosje cigaren.

              Er was een troostprijs voorzien , een pak chocolade voor de speler met het

              laagste puntenaantal.”

   

  1972 – 11 en 12 november : Davidsfonds Filmdagen

              De hoofdfilm van deze tweedaagse was ‘Raging Moon’, een Britse film uit 1971

              gebaseerd op het boek van Peter Marshall en geregisseerd door Bryan Forbes met

              in de hoofdrollen Malcolm Mcdowell en Nanette Newman.

              Deze ‘romantiek in een rolstoel’ werd beschouwd als schokkend in zijn tijd als

              gevolg van de seksuele aard van de relatie tussen Mcdowell en Newman, die

              mensen spelen met een handicap.

              De film kreeg twee Golden Globe nominaties voor Beste Buitenlandse film.

   

  1972 – 14 november : Dodelijke val

              Toen de landbouwer Isidoor De Greef, geboren te Hombeek op 28/1/1906, het

              dak van zijn hooizolder wou herstellen (Rennekouter 5) kwam hij ten val

              en met zijn hoofd op de betonnen vloer terecht.

              Hij werd gevonden door zijn echtgenote Francisca Somers (°Leest,27/8/1909)

              die er dokter Van Medegael bijhaalde maar die kon enkel de dood vaststellen.

   

  1972 – 24 november : Ongeval met dodelijke afloop

              Rond 14u30 werd Felix Polfliet (°Leest 19/3/1892), Juniorslaan 103,

              aangereden door de Ford Mustang bestuurd door Paul Stok (Juniorslaan 108).

              Het ongeval gebeurde in de Dorpstraat, ter hoogte van café Huybrechts.

              Het slachtoffer kloeg over pijn in zijn been en werd het café binnengedragen.

              Een ziekenwagen bracht hem naar de St.Romboutskliniek waar hij de dag

              nadien overleed.

   

  1972 – 3 december : ‘Rust Roest’ bracht ‘De kerstmis van de krab’.

              Ter gelegenheid van het Felix Timmermans-jaar (25 jaar van zijn afsterven) bracht

              de Leestse toneelvereniging ’De kerstmis van de krab’.

              Een stuk in drie delen van P.G. Veens naar het boek ‘de Krabbekoker’ van

              Timmermans.

              Aanvang 19u30 in ‘Ons Parochiehuis’. (DB)

   

  1972 – 6 december : Diefstal in Ons Parochiehuis

              Met een grote bijl werd de achterdeur van het parochiehuis opengebroken en

              alles daar overhoop gehaald. In het chirolokaal werden een dertigtal

              fonoplaten gestolen.

   

  1972 – 9 december : Gazet van Mechelen –

              Duivenbond “Recht voor Allen” vierde te Leest zijn kampioenen

              “Te Leest in de Sint-Ceciliazaal bij weduwe Huybrechts, vierde het

              duivenverbond “Recht voor Allen” zijn kampioenen.

              Deze hulde ging gepaard met een duivententoonstelling. Een vijftigtal

              melkers hadden voor de tentoonstelling ongeveer 100 vliegers van hun hokken

              gehaald. De hevige rukwinden maakten het de duivenliefhebbers, die per

              fiets naar de viering kwamen, niet gemakkelijk, en toch noteerde men een grote

              opkomst o.m. ook burgemeester August Lauwers en dokter Van Medegael

              erevoorzitter.

              Na het welkomstwoord van voorzitter Emiel Van Muylder gaf secretaris Jozef

              Selleslagh een overzicht van het voorbije vlucht- en speelseizoen.

              Voor de eerste maal heeft het verbond dit jaar twee algemeen kampioenen,

              namelijk Jan Lambrechts en Jozef Passendorfer.

              Na vele jaren, zijn deze er uiteindelijk toch in geslaagd om keizer Jozef Willems

              te  onttronen. De derbyvlucht waarvoor bij de 900 duiven werden ingekorfd werd

              glansrijk gewonnen door Jan Geerts uit Leest die er dan ook 6 blauwe briefjes

              mocht voor opstrijken.

              “Recht voor Allen”, is een verbond dat in de streek op duivengebied flink zijn

              sporen heeft verdiend, het telt 300 melkers en dit jaar werden bij de 20.000

              duiven ingekorfd alleen op vluchten van Quiévrain.

              Daar het bestuur alle liefhebbers wil tevreden stellen wordt er gezocht om een

              Frankrijkspel te organiseren.

              Namens het bestuur dankte tot slot de secretaris iedere liefhebber die het verbond

              steunde. De burgemeester op zijn beurt had woorden van lof voor de vele

              duivenliefhebbers, hij dankte het bestuur voor de jaarlijkse fijne organisatie.

              Daarna huldigde hij de verschillende kampioenen : voor de 1ste en 2de getekende

              bij de oude duiven was het weer Jozef Willems uit Hombeek. 2. Pessendorfer

              Jozef uit Hombeek.

              1ste en 2de getekende jaarse : 1. Jan Lamberts uit Hombeek, 2. Frans Van den

              Broeck uit Battel.

              1ste en 2de getekende jonge duiven : 1. August Tuyaerts uit Hombeek, 2. Jef De

              Nijn uit Battel.”

   

  Foto’s :

  -Taalactivist Flor Grammens.

  -Jan Lambrechts krijgt zijn geschenk uit handen van burgemeester Lauwers terwijl

   Jozef Pessendorfer het zijne mocht ontvangen uit handen van Dr. Van Medegael.

  10-05-2012 om 08:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Indien de behoefte aan een eigen wapenschild er ooit zou komen, kan men dit in overweging nemen. Het is gebaseerd op dat van Mechelen waarmee Leest van bij het ontstaan verbonden was en het werd aangevuld met enkele lokale karakteristieken zoals de mijter en de staf van patroonheilige Sint Niklaas. Het wiel en het lis alluderen naar de oorsprong van de naam.

   

  1972 – 5 september : Antwoord van het Rijksarchief Antwerpen aan het Callege van Burgemeester en Schepenen i.v.m. het voeren van een GEMEENTEWAPEN.

   

  “In antwoord op uw brief van 17 augustus ll. heb ik de eer u het volgende mee te delen.

  De oudste benamingen van Leest zijn Lenst (1129, 1267, 1271), Lesth (1253), Lest (1317).

  Voor 1308 had Leest een eigen schepenbank, bestaande uit 5 schepenen.

  Enkele namen van deze schepenen zijn bekend : Gozewijn Dunker, Gozewijn vander Molen,

  Jan van Rendelbeke (1271), Jan vander Varent, Willem Langhe (1302), Peter van Santvorde,

  Gisebert vanden Ameze (1305), Matthijs vander Sinnen en Willem de Langhe (1306).

  Voor zover mij bekend is er echter geen zegel bewaard van de oude schepenbank van Leest.

  Door de overeenkomst, op 31 januari 1308, gesloten tussen de bisschop van Luik en Gillis

  Berthout, werden Hombeek, Leest, Heffen, Hever en Muizen rechtstreeks onder het gezag

  van de schepenen van Mechelen geplaatst.

  Het plaatselijk gezag werd uitgeoefend door een meier, die door de Mechelse schepenbank

  werd benoemd.

  De vrijheid Mechelen was in 1556 ingedeeld in 3 meierijen. Leest vormde toen met

  Hombeek, Heffen en Battel één meierij. In de volgende eeuwen werd de samenstelling

  van de meierijen nog herhaadelijk gewijzigd.

  Tot aan de Franse Revolutie is Leest steeds een deel geweest van de stad Mechelen.

  Op het grondgebied van Leest waren reeds vroeg een aantal heerlijkheden en cijnshoven.

  In de 13de – 14de eeuw waren grondheren in Leest : de abdijen van Kortenberg en

  Averbode, de families van Rendelbeke, van Hertendrecht, van Steynemolen, vander

  Straten, van de Venne, van Muizene.
  In 1521 bezat Margareta van Voesdonk het hof van Broecke in leen. Naast dit leenhof,

  waren er ook nog de leenhoven van Rendelbeke en Ter Most. Het leenverhef van het hof

  ‘van den Broecke’ werd in 1751 gedaan door Jan – Jozef Locquet, burggraaf van Hombeek.

  In 1774 werd het verheven door zijn erfgenamen M. vander Linden, baron van Hoogvorst.

  Het hof van Rendelbeek, waarvan het kasteel reeds verdwenen was, was in 1723 eigendom

  van baron van Macque. In hetzelfde jaar was het pachthof van Stijnemolen eigendom van

  de familie van Reyneghem.

   

  Mijn inziens gaat het echter niet op het wapen van een van de bezitters van zulke kleine

  Heerlijkheden als symbool te nemen voor de ganse gemeente. Het voornaamste feit

  in de geschiedenis van Leest is dat het steeds deel uitgemaakt heeft van Mechelen.

  Dat zou dan ook tot uiting komen in het Wapen van Leest, doch opdat het niet helemaal

  identiek zou zijn aan het Mechelse gemeentewapen, dient er een element bijgevoegd

  te worden dat meer bepaald aan Leest herinnert. In dit verband zou ik voorstellen de patroon

  van de parochiekerk van Leest, nl. Sint Niklaas, in het wapen te verwerken.

  Het meest geschikt als gemeentewapen van Leest lijkt mij dan ook het wapen van de

  stad Mechelen (van goud met 3 palen van keel, over het geheel, van goud een dubbele

  adelaar van sabel) geplaatst voor een H. Niklaas.

  Met de meeste hoogachting, de Afdelingschef Dr. A. Bousse.”

   

  De exacte datum van de gemeenteraad waarop besloten werd een wapenschild te voeren

  is ons onbekend. Wel had de gemeente naast het Rijksarchief ook advies gevraagd aan

  de burgemeester van Hombeek, baron de Meester de Ravenstein.

  Van hogerhand werd een wapenschild voorgesteld dat de blazoenen diende te bevatten

  van de families die de heerlijkheid Leest bezaten op het einde van het Ancien Regime (1789),

  omdat de heerlijkheden (grondgebied dat eigendom was van een heer of baron) zelf nooit

  een eigen wapenschild bezaten.

  Op het einde van het Oud Regime was Leest eigendom van drie grote families, nl. de

  familie  d’Overschie van Neerijsche die het Hof van Rendelbeek bezat, de familie de

  Meester, eigenaar van het Hof ter Haelen en de familie van der Linden d’Hoogvorst, eigenaar

  van het hof ten Broecke.

  De eerste familie had als blazoen een gouden schild met daarop een rietschoof, gebonden

  met goud en met drie zwarte waterrieten erin. De tweede voerde een schild met een kruis

  van negen gouden besanten op een zwarte achtergrond. De derde familie had als blazoen

  een rood schild met een zilveren bovenstuk met drie zwarte hellende hamers erin.

  Het Leestse gemeentewapen zou bovengeschetste blazoenen omvatten op een achtergrond

  van rood en geel, de Mechelse kleuren.

  Raadslid K. Duysburgh drong aan op eenvoud en ook burgemeester Lauwers deelde die

  mening.
  Uiteindelijk werd beslist het advies in te winnen van een gezaghebbend persoon op het gebied

  van heraldiek, nl. van baron de Meester de Ravenstein, burgemeester van Hombeek.

  Ook het Rijksarchief van Antwerpen werd geconsulteerd en op 5 september 1972 reageerde

  deze instelling met bovenstaande brief.

  Wat baron de Meester uiteindelijk heeft geadviseerd is ons niet bekend maar in een artikel

  van Gazet van Mechelen uit 1972 (enkel jaartal bekend) werd het onderwerp in de

  gemeenteraadszitting besproken en daar besliste men om het wapenschild van de aloude

  hoeve ‘hof van Rendelbeek’ als gemeenteschild voor goedkeuring aan de Raad van Adel voor

  te leggen. Dat wapenschild kreeg de voorkeur, omdat het ‘hof van Rendelbeek’ de enige

  nog bestaande hoeve was van de drie hereboerderijen die Leest destijds nog bezat.

  De journalist voegde er nog fijntjes aan toe dat het ‘hof van Rendelbeek’ eigendom was

  van raadslid Fr. De Prins.

  Misschien is dit plan door de nakende fusie met Mechelen op 1 januari 1977 nooit

  geconcretiseerd.  

    

   

   

  07-05-2012 om 07:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!