NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  16-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1994 – Zaterdag 5 februari : Schoolbal Vrije Basisschool

  In ‘Ons Parochiehuis’. (PB, 26/1)

   

  1994 – 11 februari : Bestolen
  “In de kleedkamer van het Sint-Romboutscollege werd Tom Van den Eede uit Leest door een onbekende van zijn geld bestolen.” (GvM)

   

  1994 – 12 februari : Ledenfeest “Jubileumviering 75-jarig bestaan” Landelijke Gilde.
  Met feestmaal in “Ons Parochiehuis”.

  Programma :
  -17.45 uur : receptie en huldiging verdienstelijke leden.
  -18.30 uur : aan tafel met feestmenu.
  Op zondag 6 februari was om 10 uur een eucharistieviering-dankmis gehouden. (PB, 2/2 en 9/2)

   

  1994 – Zaterdag 19 februari : Dodelijk ongeval met landbouwtractor (Foto onderaan)
  In de Leestse Winkelstraat kwam zaterdag 19 februari rond 16u30 de zevenjarige Cindy Genijn uit de Kouter 91 Leest, met haar fietsje onder het wiel van een landbouwtractor terecht. Het meisje fietste daar in het gezelschap van haar vader. Cindy overleed ter plaatse.
  Zij werd te Mechelen geboren op 30 mei 1987 als dochter van Robert Genijn en Tinneke Vloeberghen. Ze was een kleindochtertje van SP-gemeenteraadslid Jozef “Jef” Vloeberghen uit de Scheerstraat (Ten Moortele). (GvA,21/2)

  De afscheidsplechtigheid had plaats in de Sint-Niklaaskerk te Leest op donderdag 24 februari 1994 om 10 uur. Daarna volgde de crematie in familiekring. 

  Uit haar doodsprentje :

  “Liefste schatje,
  Wat hebben we lang op jou moeten wachten. Toen je er eindelijk was, kon ons geluk niet op.
  Vooral voor je zus Wendy was je het kostbaarste geschenk dat ze ooit had kunnen wensen, want we hadden het samen zo mooi gepland. Bijna zeven jaar lang was je een zonnetje in ons leven : zo levenslustig, opgewekt en blij. Daarvoor blijven we jou eeuwig dankbaar, lief zoeteke.
  Nu is ze plots zo wreed uit ons leven gerukt. Woorden schieten ons tekort. Wie ooit haar levenslustig snoetje zag, begrijpt ons verlies, maar kent ook onze schat aan herinneringen.”  

   

  1994 – 19 en 20 februari : Restaurantdagen K.F. St.-Cecilia Leest
  (“T&T”, december ’93)

   

  1994 – Vrijdag 25 februari : Ledenvergadering Landelijke Gilde
  Om 20 uur in de ‘Kleine zaal’ van ‘Ons Parochiehuis’.
  Met gastspreker Jaak Van Outryve over ‘Landbouw na de Europese eenmaking”. (PB,16/2)

   

  1994 – Woensdag 2 maart : Bedevaart naar St.-Jozef Leuven en het graf van Pater Damiaan
  Vertrek in Leest om 08.50 uur. Terug in de vooravond. Inschrijving in de pastorie.
  De reiskost bedroeg 260 frank voor volwassenen, 130 frank voor kinderen.
  “In dit jaar van de zaligverklaring van Pater Damiaan een welgekomen gelegenheid om niet te laten voorbijgaan.” (PB, 16/2)

   

  1994 – 7 maart – Gazet van Mechelen :

   

                                     CDV de partij van de verzoening
  “Leest.- De CDV is en blijft de partij van de verzoening. Dat beklemtoonden zowel fractieleider Herbert Crol als burgemeester Jos Vanroy, vrijdag op de info-avond van de CDV in een bomvolle parochiezaal in Leest.
  Als de ultieme verzoeningspoging met de CVP echter niet lukt, gaat de CDV resoluut naar de gemeenteraadsverkiezingen “met de macht van onze overtuiging”, zoals Vanroy dat uitdrukte.
  Dat de CDV bij wijze van spreken zijn burgemeester heeft aangeboden als zoenoffer, is volgens Crol het beste bewijs dat de partij echt wel bereid is om opnieuw de rangen te sluiten. Ook Vanroy beklemtoonde met veel energie in zijn stem dat hij voor de grote verzoening is en bereid om samen met Fons Vanstappen en anderen van het toneel te verdwijnen. “Maar dan moet men ons wel ernstig nemen”, aldus Vanroy. “Als dat niet kan, gaat de CDV op 9 oktober naar de verkiezingen en dan sta ik hier binnen enkele maanden opnieuw om u te vragen voor ons te stemmen.”

  De voorwaarden die de CDV stelt, zijn inmiddels bekend. Op de reeds goedgekeurde ontwerplijst van de CVP moeten verkiesbare plaatsen vrijgemaakt worden voor CDV-ers, zodat ze uitzicht hebben op een ambt als schepen of mandaten in het OCMW en de Mechelse Goedkope Woning. In het voorstel dat de CDV vorige week dinsdag aan de CVP heeft overgemaakt, stond concreet de eis dat de tweede, vierde en zesde plaats op de CVP-lijst voor een CDV-er moest zijn.
  Daarop deed de CVP een tegenvoorstel, waarover zaterdag of zondag nog moest onderhandeld worden. De inhoud van dat tegenvoorstel werd vrijdagavond nog stil gehouden, teneinde de besprekingen niet te bemoeilijken.
  Maandag zal in elk geval moeten blijken of er een verzoening dan wel een definitieve breuk uit de bus komt. Het partijbestuur van de CVP komt immers maandagavond voor de tweede keer in één week tijd bijeen om de knoop met de CDV door te hakken. Waarnemers meenden vrijdagavond dat de CDV in elke geval handig gemaneuvreerd heeft door de bal in het kamp te leggen van de CVP, waar de eensgezindheid rond heel de situatie de voorbije dagen ver zoek was.

  Primeur
  Gust Emmeregs, afgevaardigd bestuurder van de Mechelse Goedkope Woning, kwam vrijdag in zijn uiteenzetting nog met een primeur voor de dag. De geplande verkaveling in Leest, voor een sociale woonwijk van meer dan 90 woningen, werd niet goedgekeurd door het huisvestingsfonds Domus Flandria. De MGW heeft de grond dan ook niet langer nodig en gaat in op de vraag van een bouwfirma om heel het perceel te verkopen. Volgens Emmeregs komt er mogelijk nog dit jaar een particuliere verkaveling van sociale woningen.”

   

  1994 – Zaterdag 12 maart : Actiedag voor India door Korneel
  Volksdansgroep Korneel zette de schouders onder een actiedag ten voordele van India. Twee jongeren van Korneel trokken in het verleden reeds twee maal richting India, om er gedurende enkele maanden als vrijwilliger te gaan werken. De opbrengsten van de actiedag gingen integraal naar het ziekenhuis in Palayamcottai, waar zuster Bruyndonx reeds 43 jaar werkzaam was. Van 14u30 tot 16u30 traden de Korneeltjes op in de parochiezaal. Jong Korneel organiseerde om 18 uur een aangepaste jeugdviering in de parochiekerk en vanaf 19 uur kon men een sobere maaltijd van gebakken rijst met groenten komen nuttigen, eveneens in de parochiezaal alwaar na 20 uur een informatieve diareportage werd gegeven.
  (PB, 2/3 en GvM van 10/3)

   

  1994 – Zaterdag 12 maart : Oudijzerslag
  “Vanaf 9 uur gaan een aantal vrijwilligers bij u langskomen om u te verlossen van uw oudijzer en andere metalen. Heeft u iets mee te geven dat te groot of te zwaar is gelieve dit dan kenbaar te maken door iets aan de straat te zetten of “Ons Parochiehuis” te verwittigen (015/21.65.76) tussen 9 en 12 uur. Helpende handen zijn welkom vanaf 9 uur aan “Ons Parochiehuis”. “ (Folder)
  Deze ‘oudijzerslag’ was ten voordele van de verbouwingskosten van ‘Ons Parochiehuis’. (PB, 9/3)

   

  1994 – 12 maart – Gazet van Mechelen :

   

             Leestenaar Emmeregs weerlegt de roddels

   

  “DE GUST IN SLECHTE PAPIEREN ? ZE WETEN NIET WAT ZE ZEGGEN !” 

  Het verhaal doet in het Mechelse de ronde dat “de Gust in slechte papieren zit”.
  Daarmee wordt bedoeld dat Gust Emmeregs, aan de wieg van, vergroeid en verbonden met de sporthallen in Leest, aan het einde van zijn financieel latijn zou zijn.
  Men roddelt daarenboven ook nog dat Gust door zijn werkgever, Eternit in Kapelle-op-den-Bos, aan de deur zou zijn gezet.
  Dat heeft te maken met het feit dat Gust Emmeregs sedert enkele maanden het etiket “zakenman” op zichzelf heeft gekleefd.
  Nu we in de volle voorbereidingsfase van de gemeenteraadsverkiezingen zitten, waar ook Gust Emmeregs een voorname rol hoopt in te spelen, vinden al die sterke verhalen een vruchtbare voedingsbodem. Om te weten wat daar allemaal van aan is, waar zou zijn en gefantaseerd wordt, vroegen we aan “de Gust” persoonlijk om een en ander te verduidelijken. We moesten niet eens lang aandringen om “zijn verhaal” uit eigen mond te horen.

  “Is het waar dat ze dat allemaal van mij vertellen ? Nu goed, laat ze maar kletsen. Als maar duidelijk is dat ik me beter dan ooit gelukkig voel met de dingen die ik doe en waarmee ik me verbonden voel. Financiële problemen rond VV Leest, het Sportcentrum en de NV Omni zijn er niet. Zorgen ? Ja, die wel. En het zal nog wel een zevental jaartjes aanslepen vooraleer ook die van de baan zijn”, zegt een zelfverzekerde Gust Emmeregs, zaakvoerder van zowel de NV Sportcentrum Leest en de NV Omni, voorzitter van VV Leest, zaakvoerder van de sociale bouwmaatschappij Mechelse Goedkope Woning, CVP-gemeenteraadslid in Mechelen en momenteel “moeilijk liggend” in de verzoeningspoging tussen CVP en de afgescheurde CDV.
  Emmeregs verheelt immers niet dat hij politiek nog lang niet uitgeblust is zoals sommige andere CDV-ers die het hoofd laten hangen. Om die reden ook dat hij voor zichzelf en voor de anderen de lat hoog legt.

  Absolute voorrang
  In september van vorig jaar hakte Gust Emmeregs de knoop door. Hij besloot absolute voorrang te geven aan de activiteiten waarmee hij persoonlijk verbonden is en waarin hij ruime verantwoodelijkheid heeft opgenomen.
  Dat zijn de NV Sportcentrum Leest en de NV Omni waarvan hij net als van de vzw VV Leest afgevaardigd-bestuurder is. Die drie organisaties zijn nauw met elkaar verweven en vinden bij mekaar hun bestaansrecht.
  Gust richtte in ’74 mee VV Leest op. Hij bouwde voor voetballend Leest de accommodatie op, als het ware met eigen handen.
  De Leestse Volksfeesten die jaarlijks werden ingericht, moesten voor de nodige financiële ondersteuning zorgen. Het ging allemaal goed tot in 1983. Op Hemelvaartdag 13 mei van dat jaar stortte de feesttent in. De schadeclaims beliepen 20 miljoen.
  “Heel die ramp is op mij persoonlijk terechtgekomen. Gelukkig hadden we een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. We richtten beniefietmanifestaties in. Dank zij heel wat creativiteit slaagde ik er in om al wie schade leed, te vergoeden”.

  Sporthal
  Onder persoonlijke impuls van Gust Emmeregs werden op 9 maart 1984 de werken aangevat van de bouw van de sporthal in Leest. Van het maatschappelijk kapitaal van 6 miljoen, bracht Gust 75 procent uit eigen vermogen bij. De oprichtingskosten van de sporthal beliepen 20 miljoen. Daarvoor werd bij de NMKN 11 miljoen geleend. De overige miljoenen mochten aan de constructeurs worden betaald naargelang de exploitatieinkomsten dat mogelijk maakten.
  Gust Emmeregs : “Ik ga vandaag niet wegsteken dat ik het dikwijls moeilijk heb gehad. Dank zij een ganse reeks nevenactiviteiten konden we echter het hoofd boven water houden”.

  Bevordering
  In 1987 promoveerde VV Leest naar bevordering. Sponsor Pauwels kwam in die tijd op de proppen. Op de terreinen van VV Leest verrees een tribune met 450 zitplaatsen, sanitair, receptiezaal e.a.
  Daartoe diende voor 1,5 miljoen grond te worden aangekocht.
  Pauwels stelde renteloos 4 miljoen ter beschikking. Op het ogenblik dat de grondaankoop bij de notaris diende beschreven te worden, ontdekte men in Leest dat Pauwels eigenaar van de gronden zou worden. Gust Emmeregs ging resoluut in het verzet.
  Het bestuur van VV Leest was bang om het financiële engagement aan te gaan.
  Emmeregs toverde de succesformule tevoorschijn. Hij kon de NV Sportcentrum er toe bewegen de grond aan te kopen en daartoe een financiering aan te gaan. Op die manier werd het Sportcentrum eigenaar van de terreinen. De Pauwelslening van 4 miljoen is inmiddels terugbetaald.

  Omni
  Op 4 januari 1991 werd de NV Omni opgericht. Het initiatief daartoe kwam van de NV Sportcentrum Leest omdat de combinatie sporten en nevenactiviteiten nadelig op de sporthal inwerkten. In de NV Omni nam de NV Sportcentrum een meerderheidsparticipatie.
  In het sportcentrum kwam er een nieuwe sportvloer (1,5 miljoen) en de recreatiesporten konden terecht in de omni-sporthal. Met deze derde uitbreiding werd een stevige basis gelegd opdat de drie initiatieven leefbaar zouden blijven.
  Aan de omnihal in Leest hangt een prijskaartje van 21,6 miljoen. De financiering werd mogelijk dank zij een lening van 11 miljoen en een afbetalingskrediet dat Gust Emmeregs vanwege Eternit, die het complex optrok, kreeg.

  Weg bij Eternit
  Van bij de start vermeldden de statuten van de NV Omni ook dat de maatschappij zich zou bezighouden met de verkoop, verwerken, bewerken en behandelen van bouwmaterialen. Gust Emmeregs : “Ik had toen reeds de bedoeling om me voltijds met de NV Omni te gaan bezighouden. Bij velen kwam het nochtans als een donderslag bij heldere hemel aan toen ik in september 1993, na 33 jaar dienst, bij Eternit ben weggegaan. Ik zag mij daartoe verplicht. Maar Gust is niet buitengekegeld bij Eternit. Als secretaris van de ondernemingsraad zou dat overigens zo goed als onmogelijk zijn geweest”.
  (Noot : dit werd weerlegd door Eternit-directiesecretaresse mevrouw G. Volgens haar werd Gust Emmeregs verplicht om ontslag te nemen)
  Emmeregs staat er op te vermelden dat de verstandhouding met zijn vroegere werkgever nog steeds optimaal is. Overigens is er een sterke commerciële relatie Eternit-Omni.

  Geen geld verdienen
  Het is Gust Emmeregs de voorbije jaren via het voetbal, de sporthal en de omnihal in Leest, nooit te doen geweest om persoonlijk geld te verdienen.
  Vanzelfsprekend dat heel wat commerciële initiatieven werden genomen om de aangegane verbintenissen te kunnen nakomen.
  “Het gebeurt wel eens dat we enkele weken achterop geraken met enkele honderdduizenden te betalen. Steevast krijg ik dan de deurwaarder aan de deur. Bij die gebeurtenissen steken de gebruikelijke roddels de kop weer eens op”.

  57 miljoen
  Voor wie het allemaal nog eens netjes op een rijtje wil, cijfert Gust Emmeregs uit dat de vzw VV Leest, de NV Sportcentrum en de NV Omni, samen 57 miljoen schuld hebben gemaakt. Vandaag is de schuld voor de vzw tot 0 herleid.
  De NV Sportcentrum dient de eerstvolgende 3 jaar nog 4 miljoen terug te betalen aan de NMKN ; de NV Omni heeft bij BACOB nog 7 miljoen openstaan en bij Eternit nog 3 miljoen. Diverse leveranciers hebben samen nog circa 3 miljoen te goed. Dat maakt een subtotaal van 17 miljoen. 

  Persoonlijk garant
  “Ik stel er me persoonlijk voor garant dat deze schuld binnen de gestelde termijn zal afgekort worden. Over 7 jaar, als alles betaald is, neem ik me voor het geheel van de sportinfrastructuur die met VV Leest vergroeid is, aan de Leestse gemeenschap over te dragen. De sportieve toekomst van Leest staat er daarmee heel wat beter voor dat in de rest van Mechelen het geval is.
  De Gust in slechte papieren ! Ze weten niet wat ze zeggen !”

   

  Foto’s :
  -Cindy Genijn, slachtoffertje van een dodelijk ongeval.
  -Gust Emmeregs bezorgde Leest een prachtige voetbalcaccommodatie. De tribune kan aan 450 toeschouwers een comfortabel zitje bieden. (Foto's : GvM)  16-12-2014 om 17:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!