NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  24-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 31 juni  : Uit het ‘Informatieblad’ van de Stedelijke Basisschool Leest
  (Zomervakantie 1985)

   

  “Vooraf…

   

  In de wet van 11 juli 1973 staat onder artikel 41 vermeld : ‘Iedere oneerlijke concurrentie is ook verboden onder de inrichtingen. Propaganda voor een bepaald onderwijs moet objectief blijven en mag geen gebruik maken van aanvallen tegen een ander onderwijs.’

  De leerkrachten van de Stedelijke Basisschool hebben zich steeds aan deze wet gebouden. Dit kan echter niet gezegd worden van iedereen. Elk jaar komen er ook klachten toe op het Ministerie van Nationale Opvoeding.

  Uit gesprekken met ouders vernemen we dat er over de Stedelijke Basisschool Leest –zoals in het verleden- ook nu weer onzinnige geruchten de lucht worden ingestuurd.

  Vroeger hadden we dit steeds gelaten voor wat het was. Deze keer liep het echter de spuigaten uit en daarom hebben we besloten de feiten te vermelden zoals ze zijn.
  Ook hebben we  de inspectie en de inrichtende macht hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

  Door zo te handelen willen we ons enkel verdedigen !

   

  We doen dit in deze brochure in de vorm van een allegorie of een metafoor. Zo wordt het hier en daar nog eens plezierig en humoristisch…!

   

  ’t Is vakantie…!

   

  De Stedelijke Basisschool Leest…? Wat voor een school is dat…?

  De inrichtende overheid is de stad Mechelen. Elke gemeente heeft het recht en zelfs de plicht onderwijs in te richten. Vandaar dat elke gemeente haar eigen basisonderwijs organiseert.

  Een basisschool is een onderwijsinrichting voor kinderen van 2 ½  jaar tot 12 jaar. In elke basisschool zijn er twee afdelingen :

  -een KLEUTERAFDELING  : met meestal kinderen van 2 ½ jaar tot 5 jaar.

  -een LAGERE AFDELING : met in principe kinderen van 6 tot 12 jaar.

  Sedert vorig schooljaar kunnen nu ook kleuters van 2 ½ jaar terecht in de Stedelijke Basisschool Leest !

  Hiertoe werden aanpassingswerken uitgevoerd en werden alle nodige voorzieningen getroffen !

  Van een lagere school is de S.B.S. Leest uitgegroeid tot een basisschool !

   

  PLURALISME…  weer een nieuw begrip dat steeds meer en meer wordt gebruikt maar veelal niet begrepen wordt of zelfs helemaar verkeerd wordt uitgelegd ! Het overgrote deel van de onderwijsdeskundigen zijn van oordeel dat de ‘gemeenschapsschool’ of de ‘PLURALISTISCHE SCHOOL’ de enige oplossing biedt voor de toekomst. Wat houdt PLURALISME’ in ? Het is een houding die gebaseerd is op de eerbied voor de overtuiging van anderen, gefundeerd op het respect van de mening van de anderen. Het is kunnen aanvaarden dat anderen er een verschillende mening op nahouden. Op VERDRAAGZAAMHEID komt het dus aan ! Zeker niet op overheersing of op verzuiling ! De school van de toekomst moet proberen op de een of andere manier de verdraagzaamheid t.o.v. andersdenkenden uit te stralen zodat iedereen er kan aanvaard worden : kinderen van welstellende of van minder welstellende ouders, kinderen van gelovige of ongelovige ouders, kinderen met veel begaafdheden en kinderen die niet zo begaafd zijn.

  Pluralisme is NIET TEGEN een bepaalde godsdienst of morele overtuiging, niet tegen de een of andere ideologische strekking, niet tegen een bepaalde huidskleur ! Pluralisme is WEL VOOR de vrijheid van mening en overtuiging ! Men heeft zelfs een eerbied voor deze overtuiging ! Pluralisme betekent ook het recht hebben zijn mening en zijn overtuiging te mogen uitstralen ! Pluralisme is een wezenlijk deel van de echte democratie en verdient aldus de bescherming van de overheid !

  Omdat de ‘pluralistische school’ de school van de toekomst wordt, wil de Stedelijke Basisschool Leest tot zo’n school uitgroeien !

  De gemeentescholen zijn neutraal wat betreft de godsdienstige overtuiging van de ouders en hun kinderen. Dit wil zeggen dat de ouders de keuze hebben hun kinderen de officieel erkende godsdiensten of de niet confessionele zedenleer te laten volgen. De wet schrijft zelfs voor dat niemand de ouders in deze keuze mag beïnvloeden !

  In elke gemeenteschool hebben de ouders de keuze tussen : KATHOLIEKE GODSDIENST, PROTESTANTSE GODSDIENST, ISRAELITISCHE GODSDIENST, ISLAMITISCHE GODSDIENST, NIET CONFESSIONELE ZEDENLEER.

  De bewering dat er in de Stedelijke Basisschool  geen godsdienst wordt gegeven, is dus helemaal fout ! Vorig schooljaar was de feitelijke toestand zo dat het overgrote deel van de ouders koos voor katholieke godsdienst. We vermelden dit –niet om de andere keuzemogelijkheden te discriminieren- maar enkel om bepaalde geruchten te weerleggen. Wij beïnvloeden niemand in zijn filosofische overtuiging en geven iedereen het recht zijn opvatting te volgen.

  Trouwens…de bijzondere leerkrachten in alle godsdiensten worden aangeduid door de kerkelijke overheden zelf.

   

  Een dorpsverhaal…

  Frans en Louis waren twee hoveniers in een landelijk dorp. Het was daar de gewoonte om de percelen volledig te beplanten met dezelfde groentensoorten, in dit geval bloemkolen.

  Louis wou het eens anders proberen. Op hetzelfde perceel plantte hij naast bloemkolen ook witte kolen, rode kolen en zelfs spruitkolen. Frans had dit gezien en zei : ‘Louis, wat doe je

  nu ?!?! Dit gaat verkeerd aflopen !!! Je gaat deze keer helemaal geen kwaliteitsgroenten kunnen leveren !’ Overal te lande vertelde Frans dat Louis zich in de knel werkte…

  Louis deed gewoon zijn werk en trok zich niet teveel aan van de onheilspellende woorden van Frans. ‘We zullen wel zien als de groenten worden geleverd,’ dacht hij.

  Toen dan eindelijk de oogsttijd kwam, vonden ze mekaar terug op de markt met hun groenten. Toen ze de kwaliteit van de geleverde groenten vergeleken, viel het Frans op dat er helemaal geen verschil was. Nu was het de beurt aan Louis om Frans van antwoord te dienen. ‘Frans,’ zo zei hij, ‘je ziet dat het helemaal niet verkeerd is afgelopen ! Mijn bloemkolen zijn bloemkolen gebleven ! Van de andere koolsoorten kun je hetzelfde zeggen !’

  ‘Ja…maar…’ zei Frans verontschuldigend, ‘je hebt toch wel meer werk gehad aan je

  groenten ! Meer gewied, meer geharkt…!?!?’

  ‘Dat kan zijn,’ antwoordde Louis, ‘maar ik wil mijn werk verzorgen zoals dat vroeger het geval was zonder de ene groentensoort te bevoordelen ten opzichte van de andere ! En daarbij de bloemkolen zelf hebben de andere variëteiten niet van soort doen veranderen en omgekeerd is het ook zo !’

  Toen zei Frans niets meer. Hij dacht : ‘Louis heeft misschien toch gelijk. Ik zou het volgend seizoen ook eens willen proberen op zijn manier…maar wat gaan de anderen dan van mij zeggen ?’

  En wat dachten de bloemkolen zelf ? Deze van Louis zeiden tegen deze van Frans : ‘Wij zijn fier dat we bloemkolen zijn…!’ Maar dat laatste konden de beide hoveniers niet horen…”  

   

  Nog een verhaal van het platteland…!

  “Een paar jaar na de geschiedenis met de bloemkolen en de andere koolsoorten besloot hovenier Louis een plantmachine te kopen. Die kon hij achter zijn tractor spannen en zijn werk zou veel vlugger vorderen. Zo dacht hij tenminste. Hij vond het zelf een nogal dure investering maar dank zij deze machine, had hij dan ook wel minder last van rugklachten.

  Na een paar weken vond hij inderdaad dat deze machine een echte vooruitgang was !

  Het enige nadeel was dat hij deze machine niet de ganse dag kon gebruiken. Per dag stond ze daar wel voor de helft ‘werkloos’ in de bergplaats !

  Frans was dit te weten gekomen en vroeg Louis of hij de machine mocht gebruiken op de tijdstippen dat hij ze zelf niet nodig had. Louis was de kwaadste niet en vond het onmiddellijk goed. Zo kwam het dat Frans van deze plantmachine gretig gebruik maakte en dat vond hij zelf uitstekend ! Hij was zo tevreden dat hij er ook nog een soort huurgeld op betaalde.

  Het volgende seizoen had Louis meer bouwland verworven en kon hij zijn plantmachine ook intensiever gebruiken. Hij zei : ‘Frans, ik moet mijn werk nu anders organiseren en ik zal de machine ook meer dan vroeger nodig hebben !’ Louis gaf zelfs een werkplan aan Frans. Maar…deze laatste had hiermee geen rekening gehouden ! Hij kon zijn eigen werk niet meer plannen volgens het schema dat hij van Louis had gekregen.
  Deze gang van zaken viel niet in goede aarde bij Frans. Overal in het dorp ging hij vertellen dat hij de plantmachine van Louis niet meer kon gebruiken ! Later vertelde hij zelfs dat het de schuld was van Louis en dat hij de machine niet meer mocht gebruiken !

  En hoe reageerden de dorpelingen ? Zij vonden het niet mooi dat Louis zo handelde !

  Zo zie je maar dat degene die een ander helpt ondanks alles nog het kind van de rekening wordt en tot schade en schande wordt gemaakt.

  Maar…koopt u ook een vrieskast om er eerst het vlees van je buren in te stapenen ? Stelt u zichzelf dan tevreden met de resterende plaats in je eigen vrieskast ?”

   

  Foto’s : (Uit het Informatieblad van de S.B.S.)

  -De schoolpoort blijft tot begin september dicht…

  -Een gans ander dorpsgezicht t.o.v. een jaar geleden…! De nieuw aangelegde kleuterspeelplaats van de S.B.S. Leest met op de voorgrond de bloemperken en de rustbanken op het Leestse dorpsplein…’

   

  24-10-2013 om 10:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele van de 104 honden

  die deelnamen aan de

  tentoonstelling.  1985 – Zondag 23 juni : Tentoonstelling Sint-Bernardshonden Sportcentrum Leest

  Niet minder dan 104 honden uit 4 verschillende landen namen deel in de verschillende categorieën.  De Sint-Bernardshonden werden vooreerst allen gekeurd door een dierenarts,       een niet geringe klus.

  Vanaf 09u30 begon de officiële keuring. Daarbij werd een aantal categorieën doorlopen. Een eerste groot onderscheid werd gemaakt in haarlengte : kort- of langharig.

  Dan waren er de verschillende klassen : jeugdklas, openklas, kampioensklas,            veteranenklas, zowel voor teven als reuen bij de kortharigen...

  Niet minder dan 115 ereprijzen werden te Leest uitgereikt. .

   

  1985 – 23 juni : Tennistornooi Vevoc

  Vond plaats in het Sportcentrum aan de Geerdegemvaart te Mechelen.
  Inschrijven kon bij L. Van Medegael-Hoffer of bij Wis Lauwers.

  Prijs per deelnemer : 150 fr.

  (Infoblad Vevoc, 26/2/85)

   

  1985 – 27 juni : Transfers VV Leest

  Om in eerste provinciale geen pover figuur te slaan was VV erg actief op de transfermarkt.

  Francois Spinnael, Rudy Wouters, Danny Willems en Yves Van Bever werden definitief eigendom van VV. Het contract van Luc Maeremans werd voor een seizoen verlengd. Nieuwe gezichten worden Bob Stevens, eveneens definitief, Peter Nuyts en Dirk Mottie van KV voor een jaar, Patrick Bartels van RC en de gebroeders Verbruggen van KV eveneens voor een jaar.

  Verlaten de geel-blauwen : Frans Goossens naar Katelijne en Eddy Bogaerts en Tierry Van Praet, beiden naar Ramsdonk.

  (GvM, 27/6/85)

   

  1985 – 29 juni : KBG naar LOURDES

  “Zoals ge weet zijn we met 18 van onze leden op bedevaart geweest, de treinreis is verlopen zoals gewoonte, dan ben je al een stukje in Lourdes (het was wel heel warm in de trein).

  Te Lourdes waren we er altijd bij als er iets van de gepensioneerden op til was, zowel voor de diensten, processies als voor het openen en sluiten van de bedevaart aan de grot.

  Modest met onze vlag fier voorop (er waren ook nog 8 andere vlaggen).

  We zijn allen blij dat we dit hebben kunnen meemaken, want mensen, zoiets moet ge zelf beleven, en uit dank hebben we dit Lieve Vrouwebeeld meegebracht, van de kas van de hobbyclub, zodat al de hobbyclubpers, zowel kaartspelers als de anderen er hebben in deelgenomen.

  We gaan dit iedere maand hier vooraan zetten, voor onze zieken, en al de leden, dan zal Onze Lieve Vrouw wel over ons allen tevreden zijn, en hopelijk gaan we binnen 2 jaar terug non in groter getal.

  (binnenkort beginnen we terug met onze spaardienst dan is het niet zoveel om ineens te betalen, en ’t is te hopen dat er veel spaarders bijkomen).

      Eén van de bedevaarders.”

  (‘DB’,september ’85)

   

  1985 – Zaterdag 29 juni : Groot T.D. van de S.K.Lady’s

              Vanaf 20 uur in zaal Sint Cecilia. Inkom 39 frank. (Folder)

   

  1985 – Zaterdag 29 juni : VV Barbecue

  “Op het hof “Ten Broecke”, Kerkenblokweg 18 nodigen Milou en Karel Mertens vrienden en sympathisanten uit op de 4de V.V. Barbecue aldaar.

   Vanaf 18 uur af kan er geproefd worden van allerhande gerstenat, wijnen, frisdrank, enz.

  Er kan ook genoten worden van een hartig gebakje met koffie onder het natuurlijk  gezang van het vogelkoor van de Zennevallei. Iedereen is welkom.”

  (Gazet van Mechelen 27/6/1985)

   

  1985 –Zondag 30 juni : “Gezins spel- en sportdag Chiro-Vevoc

  “In de namiddag denken wij aan spel en sport met de ouders, Chiro- en Vevocleden, te 17 u. gezamenlijke pic-nic, te 18 u. spel zonder grenzen voor gewestleiding Chiro (de anderen supporteren), te 20 u. gezamenlijk kampvuur. Om dit alles te helpen organiseren doen wij een oproep aan enkele oud-leiders of –leidsters en zo samen met de chiro-afvaardiging alles voor te bereiden. Wij komen daarvoor samen op 10 mei in het Klooster.”

  (Brief ‘aan alle Vevoc-leden’ van 23/4/85)

   

  Organisatie Chiro – Vevoc. Vanaf 14u15 op de dorpplaats.

  Na het spel waren er boterhammen en drank te verkrijgen aan crisisprijzen (10 fr.)

  Om 18.00 uur werd een spectaculair speld zonder grenzen ‘Vikingsslag’ gespeeld door de leiding van Chiro-Leest en de omliggende gemeenten en nadien volgde een spetterend kampvuur. (Folder)

   

  24-10-2013 om 09:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gino De Leeuw.

  (foto : GvM)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1985 – 18 juni – Gazet van Mechelen :

            

                     Gino De Leeuw met nieuwe trainingsmethode naar betere resultaten

  “Op het nummer 7 van de Cecilialaan te Leest staat een huisje en in dat huis woont Gino De Leeuw, bij leven en welzijn tweedejaarsamateur in dienst van Vlug en Vrij Muizen.

  Op het moment van ons contact is Gino net terug van Arendonk, waar hij heeft deelgenomen aan het provinciaal kampioenschap. Nou ja, deelgenomen. Nog tijdens de opwarming, vlak voor de wedstrijd van start zou gaan, reed de ongelukkige Leestenaar lek. Een ander wiel, laat staan fiets, was niet onmiddellijk voorhanden, met als onvermijdelijk gevolg dat hij onverrichterzake opnieuw huiswaarts mocht keren.
  Tekenend eigenlijk voor de carrière van Gino De Leeuw, die al meer downs dan ups heeft gekend. Tijd voor een balans.

   

  Gino De Leeuw werd op 1 augustus 1964 geboren te Ninove, maar verhuisde al vlug naar Mechelen. Zijn belangstelling voor voetbal deed hem op de oefenvelden van Malinwa verzeilen en hij schopte het zelfs tot een vaste stek in de provinciale scholierenploeg. Omdat Gino echter van mening was dat hij bij KV niet genoeg kansen kreeg, hing hij na een tijdje de voetbalschoenen definitief aan de haak.

  Op zijn 15 jaar kwamen hij en zijn familie zich te Leest vestigen en vermits ondertussen zijn interesse voor het wielrennen gewekt was, tekende hij terzelfdertijd ongeveer een aansluitingskaart bij Vlug en Vrij.

  Het tweejarig verblijf in de nieuwelingenklasse werd bekroond met één overwinning, maar nadien begon de miserie.

  “Als eerstejaarsjunior was ik eens betrokken in een ernstige valpartij”, vertelt Gino zelf. “Een zenuw in de rug of iets van die aard, raakte geklemd en van dat moment af ging het met mij van slecht naar slechter. Wedstrijden rijden, om maar niet te spreken van overwinningen, werd plots een haast onmogelijke opgave.”

  De dag dat Gino mocht overstappen naar de amateurs, brak tevens zijn legerdienst aan. Gevolg : een verdere afremming van zijn carriëre, want van trainen kwam nu natuurlijk niets meer in huis. Verleden jaar in mei zwaaide hij af, en als tweedejaarsliefhebber wou hij nu eindelijk de doorbraak, die algemeen van hem verwacht werd, realizeren.

  Gino begon enthousiast aan het nieuwe seizoen, té enthousiast, zoals later zou blijken.

  “Ik legde mezelf een zodanig harde en verschroeiende training op”, zegt hij, “dat ik na een tijdje met overbelaste benen zat en de pedalen haast niet meer rond kreeg...”

  Maar toen keerde het tij. Gino nam contact op met Sylvain Van, een masseur uit Kessel-Lo, die hem een gans andere kijk op trainingsmethoden bijbracht.

  “Ik stel erg veel vertrouwen in die man,” vertelt Gino, “temeer omdat er sinds enkele weken duidelijk verbetering merkbaar is. Ik train nu relatief minder, maar veel verstandiger, meer gevarieerd en beter over de week gespreid. De tijd dat ik op één dag zonder omzien 180 tot 200 kilometer aflegde, behoort definitief tot het verleden ! Een spurter zal ik wel nooit worden,” antwoordt Gino wanneer we hem vragen naar zijn zwakke en sterke punten.

  “Op kasseien en vooral bergop sta ik echter goed mijn mannetje. In de winter doe ik trouwens aan bijkomende krachttraining door met het grootste verzet de erg steile Leuvense Chartreuseberg op te rijden. In de praktijk komt dat eigenlijk neer op surplacen”, voegt hij er lachend aan toe.

  Eén van de grootste verdiensten van Gino De Leeuw is zeker zijn karakter.

  Hij is van het type dat nooit de moed opgeeft en altijd doorbijt, ook door zure appels.

  Daar kunnen alle tegenslagen, inclusief de vier ernstige verkoudheden die hij dit seizoen al heeft gehad niets aan veranderen.

  Met de groeiende conditie wil hij er dit jaar nog het maximum uithalen en volgend seizoen zou dan eindelijk die doorbraak moeten komen.
  Gino De Leeuw is houtbewerker van beroep, maar zoals zovelen momenteel helaas werkloos. Zijn grootste ambitie is dan ook om een plaatsje in het profpeloton te verwerven. Problemen in het huishouden zal dat alvast niet geven.

  “Ook mijn verloofde zou niets liever willen dan dat ik ooit mijn handtekening zet onder een profcontract,” besluit hij.”

   

  1985 – 18 juni – Gazet van Mechelen : Wist je ?

  “Dat er onder de Sint-Romboutstoren 41 buitenlieden (mensen uit de omgeving) werden doodgeschoten door de Fransen, waarvan als oudste Philippus uit Leest (5-9-1731) en als jongste Jan-Baptist Torfs uit Muizen (3-10-1782). De executie had plaats op 23 oktober 1798 en 100 jaar later (23-10-1898) had de inhuldiging plaats van het boetekruis, gedenkteken ter ere van de gefusilieerden van de Boerenkrijg.”

  Noot : onder de gefusilieerden waren twee Leestenaars : bovengenoemde Pilip Van Asch (°Leest 5/9/1731 als zoon van Joannes en Anna Bercklaers) en Pieter Jacobs (°Leest 26/10/1757, zoon van Jacob en Anna Maria Meulders) op dat moment woonachtig te St.-Katelijne Waver. Volgens een aantekening van pastoor Hermans (pastoor te Leest van 1833 tot 1854) was Filip Van Asch geen Brigand, maar was hij slechts toevallig te Mechelen en pastoor De Heuck noteerde daarover : “Onder de 42 hoogst waarschijnlijk altemaal onschuldigen, was hij voorzeker de onschuldigste.”

  Meer details in deze Kronieken bij het jaar 1798.

   

  1985 – 21 juni : Vevoc – Toelichtingsavond FOTOGRAFIE

  “20.30 u. in groot Chirolokaal voor Chiro- en Vevocleden met het oog op de komende vakantie en voor mogelijke deelname aan de fotowedstrijd op 7/9. De heer Beulens uit Rumst, voorzitter van een fotoclub en Guido (werkt bij fotograag Nelissen), komen ons de basisprincipes uitleggen. Ook de praktische toepassingen over fotografie, het gebruik van fototoestellen, de aankoop van aangepaste apparatuur en filmen enzomeer worden toegelicht. De organisatie van deze avond berust bij Pierre De Wit en Paul Van Roy.”

  (Brief ‘aan alle Vevocleden’ van 17/6/85)                        

   

  1985 – Zaterdag 22 en zondag 23 juni : Schoolfeest v.d. Stedelijke Basischool.

  Ten Moortele 2 Leest, telkens vanaf 13 uur.  

  Ingericht door de Vriendenkring van de S.B.S. Leest.

  Programma :

   

  Activiteiten voor en door de kinderen:

  -spelen op de kleuterspeelplaats (tot max. 8 jaar).

  -poppenkast met de opvoering van “De sjaal van oma” door leerlingen van de 5de en de 6de klas.(zaterdag)

  -video-tekenfilmpjes in de gymzaal.

  -gymkana voor de leerlingen van de lagere afdeling (op de speelplaats)    

  -minivoetbaltornooi door de leerlingen van de 4de, 5de en 6de klas.

  -optredens van de Kleuters en de 2de Leestse Playbackshow

  -“De Leeuw van Vlaanderen” toneelstuk in 5 bedrijven door 5de en 6e klas(zondag)

   

  Minivoetbaltornooi voor gelegenheidsploegen.

  Verder eendjeskraam, hot-dogs, koude schotels, pannekoeken, ijs...

  Inkom was gratis en iedereen was hartelijk welkom. (Folder)

  24-10-2013 om 09:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 –  Zaterdag 1 juni : Wielerwedstrijd 5de Grote Prijs Jef Vloeberghen.

              Voor nationale liefhebbers. (Folder)

   

  1985 – 1 juni : KVG Provincie Antwerpen vierde 40 jaar te Oostmalle (Folder)

   

  1985 – Zaterdag 1 en zondag 2 juni : Schoolfeest Vrije school

  Ging door op de terreinen van de chiro en het parochiehuis.

  Mini-voetbaltornooi en allerlei volksspelen, alsook het optreden van de kinderen.

  Dit jaar ook een kaas-en wijnavond in de parochiezaal. Er was deugddoende muziek en poëzie. Prijs per persoon : 200 fr.

  (Parochieblad 30/5/85)

   

  1985 – 6 juni : Onderscheiding voor zuster Jeanne De Boeck

  Op de Chileense ‘Dag van de Handel’ ontving zuster Juanita van de ‘Federatie Vakvereniging van de Kleinhandel’ de prijs ‘Diego Potales Palazuelos’ voor haar jarenlange dienstbaarheid.

  Hierna de uit het Spaans vertaalde kennisgeving, verschenen in ‘DB’ van juni ’85.

   

  “Naar aanleiding van de Nationale Dag van de Handel (6 juni) heeft onze federatie een grote weldoenster van de gemeenschap willen onderscheiden met de prijs ‘DIEGO POTALES PALAZUELOS’. Het is zo, dat in de bestuursvergadering van 8 mei 1985 met eenstemmigheid van alle leden, U deze prijs toegestaan werd als teken van onze meest uitstekende herkenning van uwe langdurige en uitgebreide werkzaamheid van dienstbaarheid en volledige gave ten voordele van de meest nederige en hulpbehoevende gemeenschap, waar U afgezien van de dynamische en weldoende activiteit ook de meest waardevolle gids is op geestelijk en materieel gebied, van uw beschermelingen : acties waarvoor U de genegenheid en waardering gewonnen heeft van allen die U kennen.

  Om al deze redenen hierboven uitgedrukt, zijn we verheugd U officieel mee te delen dat de bovengenoemde onderscheiding U zal uitgereikt worden op 6 juni 1985, datum waarop de federatie de ‘DAG VAN DE HANDEL’ viert, tijdens een burgerlijke akte die zal plaats hebben in het Handelsinstituut A 30 van onze stad, om 11 uur, akte waarbij wij U om uwe voorkomende en vriendelijke aanwezigheid verzoeken.

  Zonder meer, hernieuwen we onze grootste waardering en groeten U zeer genegen, uwe dienstwilligen.

      Federatie Vakvereniging van de Kleinhandel.

      Pablo Etcheberry Baquedano,  Andino Avalos Norambueno

      Secretaris Generaal Regionaal  President Regionaal.”

   

  1985 – 8 juni – Gazet van Mechelen : Bob Stevens naar V.V. Leest.

  “Zoals het stilaan een gewoonte lijkt te  worden heeft VV Leest ook dit keer een voetballer met naam aan de haak geslagen.

  De 34-jarige Bob Stevens, ex KV-Mechelen, maakt nu de overstap van Strombeek naar Leest.

  Francois Spinnael, Rudy Wauters, Yves Van Bever  en Danny Willems werden definitief aangekocht en eerder deze week werd de transfer van Peter Nuyts ook al bekendgemaakt.”

   

  1985 – Zondag 9 juni : Basketbaltornooi Vevoc

  Voor de tweede maal organiseerde de Vereniging voor Oud-Chiroleden een basketbaltornooi voor dames- en herenploegen. Dit vond plaats in de sporthal te Leest.

  (‘DB’, april ’85)

   

  1985 – 14 juni  Post uit Chili

   

  “Lieve vrienden,

   

  Er ging weer een tijdje voorbij dat ik nog eens met jullie babbelde. Hier is het ondertussen winter geworden. Veel mensen die komen slapen.

  Met de bouw gaat het stilaan vooruit. Het is hier natuurlijk allemaal veel langzamer dan in België want ze hebben nog geen machienen om hen te helpen. Alles nog met handenarbeid. Ze zijn nu bijna klaar met bezetten, waarschijnlijk einde juni. Ze zijn ook de ramen en ruiten aan ’t inzetten en buiten wordt er na de bezetting geverfd. Op de cement strijken ze een speciaal mengsel (martelina) waar kleine steentjes inzitten; als ze dan strijken, maken die steentjes strepen in het mengsel; dan geeft dat een ongelijk uitzicht en maakt het schoon – daarop dan de verf. Het schijnt dat dit een 5 à 10 jaar kan duren alvorens we terug moeten verven.

  In juli zullen we dan beginnen met binnenin de vloer te leggen en de glazuurstenen op de muren (verplicht van de gezondheidsdienst) en dan zullen we maar eerst kunnen beginnen met de kasten en deuren, WC’s…U ziet er is nog veel werk aan de winkel en een grote behoefte aan geld. Ik wou nog eens een oproep doen om uw hulp te vragen.

  Nog een ander blij nieuws. Ik kreeg voor de tweede maal een ereprijs. Ditmaal uitgedeeld door de Handel Onderscheiding ‘Diego Portales Palazueles’ voor mijn opofferend werk voor de meest hulpbehoevenden. Ik ben blij, maar deel deze prijs met U allen die me op één of andere wijze meehelpen dit werk te verwezenlijken.

  De aardschokken duren hier nog steeds voort sedert de aardbeving van 3 maart. Men kan daar niet aan gewoon worden en als het nogal hevig is, wordt men er wel wat draaierig van. Laten we hopen dat Chili niet verder beproefd wordt, want het is wel erg geweest en er zullen nog vele jaren overgaan eer alles weer zal opgebouwd zijn.

  Hier is de winter begonnen en het heeft al zeer veel geregend. Gelukkig zijn er tot nu toe nog geen rampen of overstromingen.

  Dat was het dan weer eens. Het is vandaag feest van het H. Hart. Ik wens dat U allen dicht bij dit H. Hart moogt leven en van zijn liefdevolle barmhartigheid moogt leven. Zeer genegen groeten en dank aan allen die mijn oproep beantwoorden.

    Zr Juanita De Boeck.” (‘DB’,september ’85)

   

  1985 – Zondag 16 juni : KVG-Fietstocht.

  Vertrek : 09u45 Hombeek Kerk, 10 uur Leest Kerk, 10u15 Heffen Kerk.

  De tocht ging via de Zennedijk tot Weert. De autoreizigers werden aan huis opgehaald.

  Op het menu stond ’s middags “Paling in ’t groen”.

  KVG legde bij ieder menu 100 frank bij. (Folder)

   

  24-10-2013 om 09:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  1985 – 1 juni – Gazet van Mechelen : Knipoogje

  “Een nieuw rolluik dat nieuw blijft, wat kan je nog meer wensen. Een publiciteitsbord dat we aantroffen in het centrum van Leest liegt er duidelijk niet om. Rolluiken bieden nieuwe mogelijkheden wanneer ze uit plastiek zijn vervaardigd.

  Wanneer we althans de aanprijzingen op het (ijzeren) gevelpaneel mogen geloven.

  Aan het voeren van dergelijke reclame op een centraal en opvallend punt in zijn huisgevel, verdient de Leestse bewoner van dit pand waarschijnlijk wel een extra centje. Maar die bijverdienste is klaarblijkelijk lang niet voldoende om van de houten

  “blaffeturen” af te stappen en de overschakeling naar het plastieken rolluik te maken.

  Of is de man zélf niet overtuigd van de voordelen die een nieuw rolluik dat nieuw blijft, te bieden heeft ?

  FoJ”

   

  Waarna Frans ‘Susse’ Teughels zich aangesproken voelde, zijn pen ter hand nam en volgende satire neerschreef, die hij publiceerde in ‘De Band’ van juni 1985 :

   

  “In ’t Mechels blad, op ’t eind van mei,

  schreef een reporter vrank en vrij,

  helemaal niets naar mijnen zin

  met ’n knipoog slaat laster ’t beste in.

  Op d’ eerste blik was ik verbaasd

  van de foto niet, maar wel er naast,

  over d’oude plaat die jaren op de dorpsplaats hing

  alsof ’t alleen om centen ging,

  van een rolluik dat eeuwig nieuw zou blijven

  en ’t verschil van ‘blaftuurkens’ zo geestig om te schrijven

  wordt in dit rijmstuk niets beslecht,

  maar van dat geld moest direct recht.

  ‘k Nam ’t spreekmachien, ’t stond juist naast mij.

  Na een tijd kwam ’t lijntje vrij.
  Toen z’hoorden waarvoor het was

  kwam er een zucht ‘tis weer ambras’.

  ’t Was niet de eerste keer is toen gebleken

  maar de ‘directie’ die was niet te spreken.

   

  De andere dag nogmaals verzocht,

  dezelfde man zei ‘dat ’t niet mocht’.

  Toen hij ‘schadeloosstelling’ vernam

  schoot hij uit een andere kram.

  Als een koning voeld’k mij, zo rijk,

  want ‘k kreeg twee stemmen te gelijk

  ‘hallo, hallo’ kwam het spontaan,

  nu kwam ’t alleen maar op de juiste aan.

  ‘k Vertelde nog eens mijn geval,

  ‘voor mij niet m’nheer, maar ten zal

  voor de Fons zijn, hoorde ik hem zeggen

  en direct de hoorn neerleggen.

  ‘Hallo’ klonk ’t nogmaals in mijn oren,

  Iets minder scherp dan tevoren.

   

  ‘k Heb aan die vent dan heel oprecht

  gewoon mijn meningske gezegd.

  ‘Dat hij gekrenkt had mijne eer’.

  ‘Waarom dan ?’ vroeg de andere weer.

  ‘Mijn oude vak is mij nog lief,

  maar de reclame is negatief,

  en zo’n annonce kost wel wat

  zeker in ’t midden van uw blad.
  Had ge de lens noordwaarts gericht

  kwam d’afgetakelde kerkmuur in ’t gezicht.

  Noord-oost had ge de brokken baan

  maar zulks durft de Fons niet aan.

  Wij Leest’naars moeten kunsten maken,

  om zonder brokken in Battel te raken.

  Al wat gij schrijft dat staat U vrij,

  misschien hoort hier die knipoog bij.

  Daarom mens durf ik het wagen

  aan U schadeloosstelling vragen’.

   

  ‘Hoeveel dan’ kwam het van de andere kant

  die vraag vond ik dan heel plezant.

  ‘Zeggen we honderd-duizend bonen’.

  ‘Chantage’ brulden de vibronen.

  Ach mensen lief wat klonk dat stug

  maar snel hervatte ik terug

  ‘Stort die somme aan ‘Zennevallei’,

  alles voor hen, geen frank voor mij’.

  Zo niet, komt ge dan later nog eens kijken,

  zal op die ‘blikvangende’ gevel prijken

  -Zeg beste mensen wist ge dat –

  -Ons Mechels krantje is een roddelblad-.

         Frans Teughels, Dorpplaats 24 Leest – Mechelen.”            

   

   

  24-10-2013 om 09:19 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  1985 – 25 mei : Gust De Prins en Celine Van Loo 50 jaar getrouwd

  “Op zaterdag 25 mei vierden Gust en Celine uit de Juniorslaan hun gouden  huwelijksjubileum.

  Van het stadsbestuur ontvingen ze een gouden gedenkpenning.

  De geburen hadden het huis en ook de kerkingang versierd.

  Een H. Mis en een groot familiefeest waren de hoogtepunten van die dag.

  Hieronder volgt de tekst van de spreuken die het huis versierden en die een stukje    levensgeschiedenis van de jubilarissen weergaf :

  “Gust en Celine 50 jaar in trouw te samen

  “Goed geboerd en hard gewerkt

  “Als vrucht van liefde, zes kinderen kwamen,

  “17 kleinkinderen hebben uw stam gesterkt.” 

  “Vandaag is het hier feest,

  “Zoals er nog geen is geweest.

  “Celine en Gust vieren hun jubilee

  “En heel de Heide doet mee.

  “Vijftig jaar samen zijn,

  “Vonden ze beiden heel fijn.

  “Ze hebben gelukkig geleefd,

  “Maar in den oorlog gebeefd.

  “Bij de troep moest Gust,

  “Toen kende Celine geen rust.

  “Later speelde hij “Mouvement Symphonique”,

  “Bij de Leestse dirigent Rik.

  “Wij wensen hen nog vele jaren,

  “Dat hun liefde niet mag bedaren.

  “Over tien jaar zijn wij hier weer,

  “Voor een diamanten bruiloft, die keer !”

              (De Band, juni 1985)   

   

  August ‘Gust’ De Prins was te Leest geboren op 11 november 1906 en hij overleed er onverwacht op 23 juni 1994.

  Naast lid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia Leest was hij ook lid van de Bond der Gepensioneerden, van Ziekenzorg en van de Oud-Strijdersbond van Leest. Hij was oud-strijder van 1940-1945.

  Celine Van Loo was eveneens te Leest geboren op 22 september 1912 en zij overleed in het A.Z. Sint-Norbertus te Duffel op 17 mei 1992. Ook zij was lid van Ziekenzorg en van de Bond der Gepensioneerden afdeling Leest.

   

  1985 – 25, 26, 27 mei : Sinksentornooi – Wisselbeker Jean Van Dam – S.K.Leest

  Met deelname van Leestse ploegen : FC Bleukens, KWB, Vevoc, Chiro, SP, VK.Wijk, Sup.Kl.Leest en familie Selleslagh.

  Op zondag speelden de S.K.Lady’s tegen het Duitse S.V. Laatsen Hannover.

  Op zon- en maandag was er in het Chalet een gelegenheidsrestaurant geopend.

  Uitslagen zijn ons helaas onbekend.

  (Bovenaan : de aankondiging van het tornooi)

   

  1985 – 31 mei  : Eindstand prov. Antwerpen – De Beste Doelschutter.

  37 doelpunten : Eddy Claes (Wavria)

  29 doelpunten : Felix De Wolf (Wavria) en Marc Jaspers (Peulis)

  22 doelpunten : Danny Willems (VV Leest).

  21 doelpunten : Eric Troonbeeckx (Wavria)

  20 doelpunten : Guido Slachmuylders (VV Leest)

   

  Ludo Goossens van VV Leest scoorde 11 keer, Luc Lettanie van SK Leest 8, Marc Van Dam SK Leest 7 en Rudy Wouters VV Leest 7 keer. (GvM, 31/5/85)  

   

  1985 – Juninummer ‘De Band’  :  GE ZIJT EEN DIDDENS…

   

  “Ge zijt een Diddens zoals ik,

  met uw permissie : niet beter of niet slechter;

  een beetje prikkelbaar, misschien een vechter

  of stiekem soms een kleine bangerik.

   

  Ge hebt als ik uw kans benut,

  bescheiden weliswaar in daden en gedachten,

  want via vier of vijf geslachten

  werd iedre Diddens uit een boerebroek geschud.

   

  Gij ook hebt maar een schamel pedigree,

  geen stamboom zelfs van nobele bastaardzonen;

  ons ouders eten vaak eenvoudig spek met bonen

  en soms bracht vader een gestroopt konijntje mee.

   

  Wij hebben in ons voorgeslacht

  een deserteur uit de jaren achttienhonderd;

  het heeft daarna geen mens verwonderd

  dat die elf kinderen heeft grootgebracht.

   

  Hij rust in vrede op ’t kerkhof van Leest

  met onze stammoeders en zoveel naamgenoten;

  wij werden allen min of meer naar hun model gegoten

  en naar karakter wellicht nog het meest.

   

  Voor mij komt ook het ogenblik

  dat ik mijn lepel neer zal leggen;

  betreur me niet, ik hoor reeds iemand zeggen :

  hij was verdomd een Diddens zoals ik !

         Hendrik Diddens.”

  24-10-2013 om 09:15 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  8 juli 1972 : wijdingsplechtigheid van Leon Bernaerts.

  Van l. naar r. : seminariepresident Van Calster,

  aartsbisschop Suenens, pastoor Lornoy en wijdeling L. Bernaerts.

  (Foto : ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’ van Wilfried Hellemans)

   

   

   

   

   

   

                                    De belangrijkste realisaties van pastoor Lornoy :

   

  Pastoraal

  Pastoor F. Lornoy doopte in Leest vanaf 2 juni 1966. Ook nu werden jaarlijks tien of meer kinderen elders gedoopt. Verschillende van de ingeschreven huwelijken werden gesloten voor een familielid of kennis van de trouwers; tot 1975 zegende de pastoor er 115 zelf in. Bij de 376 kerkelijke begrafenissen die hij inschreef van 9 juni 1966 tot 5 juli 1986 noteerde hij ook telkens het voormalige woonadres.

  In Leest organiseerde men een veertiendaagse van het geloof (februari-maart 1970).
  En op zondag 6 april 1986 vormde Godfried Danneels (aartsbisschop sinds 1980) er de Leestse kinderen.

  Ook was er het ‘heilig jaar’ in 1983. Maar uniek was het pausbezoek van Joannes Paulus II  aan de Benelux in 1985 (van 16 tot 21 mei), o.a. aan Mechelen, waarbij heel wat Leestenaars aanwezig waren.

  In Leest vierde pastoor Lornoy zijn zilveren (1970) én zijn veertigjarig priesterschap.

  Deze pastoor mocht het beleven dat er voor het eerst in de Leestse parochiekerk een priesterwijding plaatsvond : aartsbisschop Leo Jozef kardinaal Suenens wijdde er ‘Leestenaar’ Leon Bernaerts op 8 juli 1972.

   

  Pastoreel leven

  Inspraak voor leken was nieuw : een parochieraad werd (in 1967) opgericht. Hij vergaderde tweemaal per jaar.

  Avondmissen werden een andere nieuwigheid waaraan de Leestenaars moesten wennen. Eerst op zaterdag (vanaf ca. 1970) en nadien ook op andere weekdagen.

   

  Kerkgebouw

  De toren werd hersteld en kreeg zijn huidig uitzicht : de muren werden uitgekapt en weer gevoegd, een nieuw dak met kruis en haan kwam erop. Dit alles kostte meer dan 660.000 frank.

   

  Ons Parochiehuis

  De feitelijke eigenaar ervan was de vereniging ‘Parochiale Werken der dekenij Mechelen-Zuid’. Omdat er op materieel vlak aan het parochiehuis wat diende te gebeuren, richtte de pastoor als plaatselijk lid van deze vereniging (in maart 1969) een vijfkoppige werkgroep op. De jaarlijkse uitgaven en inkomsten bedroegen toen elk een 20.000 frank. Aangepast sanitair bleek nodig maar die werken konden oplopen tot…200.000 frank. Daarom zou men er alvast de maandelijkse kerkomhaling, zowat 5.000 frank per keer, een half jaar voor opzijleggen.

  Aan zondagsonderpastoor pater K. Van Aken werd later nog gevraagd ‘met een ploeg medewerkers twee lokalen van 4x6 en 5x4 (te) bouwen  langs de parochiezaal’. En ook dat gebeurde ca. 1972.

   

  Verenigingen

  Als derde opeenvolgende pastoor maakte F. Lornoy de oprichting mee van drie parochiale verenigingen. Maar ook nu gaan de vroeger gestichte groeperingen vooraf. Het gaat om : de Boerenbond / LG, de Parochiale Vrouwengilde / KVLV, de K.L.J., de Chirojongens, de KWB, de Chiromeisjes, de KBG (nu Okra) en Milac.

  De nieuwe parochiale verenigingen waren :

  -de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten of KVG (1970);

  -de Vereniging van Oud-Chiroleden of Vevoc (1973);

  -de Landelijke Rijvereniging Sint-Niklaas of LRV (1971).

   

  Parochieschool

  De gemeentelijke meisjesschool, bestuurd door de zusters Annonciaden van Huldenberg, werd (in 1973) overgenomen door de parochie. Tegelijk verhuisden de nog in Leest wonende zusters Annunciata, Michelina en Adelwina naar hun nieuwe rusthuis in Hadschot (Geel).

  De vroegere woonst van de zusters, het klooster, werd daarna aangepast. Boven kwam een conferentiezaal met keuken én vergaderlokalen voor de KLJ en Vevoc. Beneden bleven de ruimten voorbehouden aan de CM, het ACV en het Kinderwelzijn (1976).

   

  Pastorij

  De pastorij voldeed nog. Toen pastoor Lornoy er woonde, gebeurden er alleen wat schilderwerken. De voorgevel met het buitenschrijnwerk ervan werd (in 1968) herschilderd door F. Van Praet uit Tisselt, de laagstbiedende, voor 23.750 frank.

   

   

  Op rust

  Op 1 september 1986 ging pastoor Lornoy op rust maar bleef op de pastorij wonen bij zijn opvolger en vroegere onderpastoor. Zichzelf zag hij voortaan als medepastoor. De eerste jaren sprong hij nog bij en noteerde haast alle overlijdens, eenendertig van de drieëndertig, tot 22 augustus 1888. En opnieuw werd hij op de dag van zijn pensionering, deeltijds nu, aalmoezenier van het Sint-Jozefziekenhuis te Mechelen.

   

  Betekenis

  Onder zijn pastoraat kregen een aantal besluiten van Vaticanum II in Leest stilaan gestalte : zo startte hij een parochieraad en voerde hij avondmissen in. De meisjesschool werd een parochieschool en nog drie parochiale verenigingen werden gesticht.

   

  Overlijden

  Hij overleed te Mechelen in het Pastoraal Centrum op 4 februari 1991 maar werd begraven te Leest op 9 februari om halfelf. Weer was kanunnik De Backer predikant.

  Zijn lichaam rust op het Leestse kerkhof langs Battel.    

  (‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’ Wilfried Hellemans)

   

  23-10-2013 om 11:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Vrijdag 24 mei : Kermisconcert Kon. Fanfare ‘Sint-Cecilia’.

              Dit concert ging door in zaal Sint-Cecilia, begon om 20 uur en was het enige concert

              dat gesubsidieerd werd door de stad Mechelen.

              (Omzendbrief van de fanfare van 17/5/85)

   

  1985 – Zaterdag 25 mei : Grote Finale Benelux Play-Back Kampioenschap

              Tijdens de voorbije Leestse Volksfeesten kwamen alle kandidaten voor de play-

              back wedstrijden aan bod. Uit deze voorwedstrijden werden de finalisten

              geselecteerd en die kwamen op 25 mei in het Sportcentrum tegen elkaar uit.

              Presentatie was in handen van Micha Marah.

   

  1985 – 25 mei : Viering 40 jaar priester Frans Lornoy

   

  Mijn roeping als priester ligt in de kerk.

  “Op zaterdag 25 mei viert onze Pastoor zijn 40 jaar priesterschap met een speciale misviering en daarna receptie in het parochiehuis.

  “Ja”, zegt hij, “schrijf maar dat alle parochianen  daarop uitgenodigd zijn, niet enkel degenen die in de parochiale werken ingeschakeld zijn, maar alle mensen van Leest zijn er welkom.”

  Geboren in Geel, op 12 april 1921. College in Geel tot zijn 18e jaar en dan van 1939 tot 1945 in het seminarie. Op 27 mei 1945, met 92 man, priester gewijd door Kardinaal Van Roey. De tijd van het ‘rijke roomse leven’.

  “Mijn roeping als priester is eigenlijk heel stillekens gekomen, tijdens heel mijn humaniora, reeds vanaf mijn plechtige communie. Thuis baden ze er voor, een priester in de familie hebben was een eer en een genade. Maar ook de zeer degelijke en hoogstaande leraars die ik op het college had, hebben mijn roeping versterkt. En er was ook het klimaat van de kristelijke Kempen, met de Abdij van Tongerlo’.

  En hoe was uw seminarietijd, gans de oorlog was je in het seminarie ?

  ‘Wij waren jonge mannen, hadden veel eetlust en er was weinig eten, enkel het eten van de bonnetjes, dus wij hadden dikwijls honger. Af en toe verdween er een seminarist, wat ermee gebeurde hebben wij nooit geweten. Veel last van de oorlog zelf hebben wij niet gehad, slechts 1 nacht heeft de bezetter het seminarie opgeëist, dan zijn wij bij burgers gaan slapen.’

  In september 1945 wordt Frans Lornoy benoemd als leraar aan het St.Rombouts-college in het voorbereidend jaar – het 7de zoals men toen zei. Hij blijft er 7 jaar.

  In april 1952 onderpastoor in Tildonk, waar hij na 5 jaar weggaat om in mei 1957 onderpastoor te worden in O.L.Vrouw over de Dijle, 9 jaar lang.

  ‘Dat waren schone jaren. Ik had er de zielezorg in de Sint-Jozefskliniek : dopen, zieken begeleiden. Ik heb er veel miserie gezien, maar ook veel opbeuring en groot geloof van gewone mensen. Daar kon je echt priester zijn en ik heb er veel voldoening aan gehad.’

  Op 12 juni 1966 wordt Frans Lornoy als pastoor in Leest ingehaald. Wij bladeren in het album met de foto’s : wat zagen wij er toen nog allemaal jong uit !

  ‘Hoe ik in Leest terecht gekomen ben. Wel je bent 40-45 jaar in de fleur van je leven. En dan kijk je uit naar een ‘pastoorschap’. Ik had zo al eens hier en daar uitgekeken, maar ik was telkens te laat. En toen kwam Leest vrij en ik werd er benoemd. Ik kende Leest niet. Ik ben er aan begonnen.’

  Is de aanpassing gemakkelijk verlopen, van de stad naar de buiten ?

  ‘Op mijn 40 jaar priesterschap is er in de Kerk méér veranderd dan in de 400 jaar ervoor (sinds Concilie van Trente). Wij waren gevormd en opgeleid voor Mis en Sacramenten. Na de oorlog verlangde men echter dat wij de spil gingen zijn in de vele sociale organisaties en moesten wij minstens een parochiehuis bouwen.’

  Zijt ge hier werkelijk graag in Leest ?

  ‘Ik ben hier altijd graag geweest in Leest. Ik heb de zaken niet geforceerd, stapje voor stapje ben ik altijd vooruitgegaan. Het kerkgebouw is in orde, daarvoor ben ik de kerkfabriek en ook het vroegere gemeentebestuur van Leest dankbaar : de toren en het uurwerk werden vernieuwd, een derde van het dak is ook nieuw, de stoelen, de verlichting, wij mogen zeggen dat onze kerk in orde is.’

  Met het verenigingsleven liep het niet steeds van een leien dakje.

  ‘Neen, het bracht allemaal zijn lasten en zorgen mee. De meisjesschool die van Huldenberg moest overgenomen worden. Toch beschikt het verenigingsleven hier nu over mooie lokalen: het klooster kwam erbij en de parochiezaal werd gemoderniseerd. Ik heb meegeholpen aan het geven van kansen, van mogelijkheden voor de vele verenigingen van Leest.’

  Uw grootste ontgoocheling ?

  ‘Dat het aantal misgangers met de helft is teruggevallen. Dat zoals de Kardinaal het zegt – wij echt nog gelukkig leven met kristelijke waarden en dat voor zovelen deze waarden niets meer zeggen. Dat doet pijn, dat geluk niet meer kunnen doorgeven.’

  Hoe ziet ge de toekomst van de Kerk dan ?

  ‘Och, ik heb gene schrik. Eerst en vooral zijn er de leken, zij zullen veel zelf moeten doen en doen het reeds in de organisaties. De priester zal er dan zijn voor 2 of 3 parochies, maar hij zal zich dan bezig houden met het echt priesterlijk werk, met het echt godsdienstige.’

  Die 40 jaar vieren, is dat je afscheid aan Leest ?

  ‘Neen, waarom vraag je dat ? Ik wil hier graag zoalang mogelijk blijven in Leest. Volgend jaar ben ik 20 jaar in Leest. Ik wil je wel al wat vertellen wat er dan gaat gebeuren, maar ge moogt het nog niet verder vertellen. Er staat heel wat te gebeuren.’

  Wij vragen de pastoor ook om een anekdote, iets speciaals dat hij tegengekomen is. Hij vindt zo niets. Hij roept de Pater om hulp.

  ‘Ja, dat is nu ook 25 jaar dat ik de familie Van Aken ken. Samen met mij, is ook de Pater in Leest gekomen. Dus wees er maar gerust in. Leest valt nog niet zo rap zonder priester.’

  Wat betekent voor u het Pausbezoek ?

  ‘Ik zal het bezoek van de Paus actief meemaken. In Gent en ook in Koekelberg zal ik het geluk hebben van met de Paus de mis mee te mogen celebreren. Ook zal ik aanwezig zijn in de oecumenische dienst in de Kathedraal in Mechelen. Het pausbezoek is voor mij dus wel belangrijk.’

  Het is al over de middag geworden. Wij drinken ons derde glas wijn uit. Het is de dag van de eerste communie. De kerk zat volledig vol.” (‘DB’, mei 1985)     

   

  En die dag vierde Frans Lornoy zijn 40-jarig priesterschap in de kerk te Leest, nadien had in “Ons Parochiehuis” een receptie plaats.

  De parochiale verenigingen maakten van deze gelegenheid gebruik om hun herder in de bloemen te zetten. De mis werd opgeluisterd door koor en fanfare en de homilie werd verzorgd door Kan. De Backer. De talrijke gelovigen die de mis hadden bijgewoond, trokken nadien stoetsgewijs en begeleid door de Kon. Fanfare St.-Cecilia naar de parochiezaal.

  Louis Vloebergh mocht als voorzitter van het feestcomité de reeks speeches laten openen door Fons Verbruggen. De voorzitter van de kerkfabriek sprak in naam van alle parochianen zijn lof uit over hun pastoor en schetste zijn levensloop als priester : een eenvoudige sympathieke man, bezeten door een merkwaardige goedheid en liefde, vooral voor zwakken en minderbedeelden. De ziekenzorg is dan ook iets wat voor Frans Lornoy van primair belang is.

  Natuurlijk hadden alle parochiale verenigingen gezorgd voor een passend geschenk. De spitsvondigheid van pater Van Aken leidde tot het ludiek onthullen van een meesterwerkje : een ikoon. Pastoor Frans Lornoy was duidelijk onder de indruk van dit prachtig geschenk.

  (Gazet van Mechelen 29 mei 1985) 

  Als jonge knaap liep Frans Lornoy school in het college te Geel, zijn geboortedorp.

  Na zijn 18de bracht hij 6 jaar door in het seminarie. In 1945 werd hij dan priester gewijd. Dat gebeurde in de katedraal van Mechelen door kardinaal Van Roey.

  In september van datzelfde jaar werd hij benoemd als leraar aan het Sint-            Romboutscollege. Hij bleef er zeven jaar.

  In april ’52 onderpastoor te Tildonk waar hij na 5 jaar wegging om in O.-L.-Vrouw over de Dijle onderpastoor te worden.

  Op 12 juni 1966 werd hij pastoor in Leest en samen met hem kwam ook pater Van Aken in Leest postvatten.

  Pastoor Lornoy wees er in Gazet van Mechelen (2 mei) op dat het niet alleen zijn viering was van 40-jaar priesterschap, maar tevens die van vele anderen die samen met hem werden gewijd. Velen onder hen kwamen nog regelmatig samen om hun wijding te vieren.

  Ongeveer 60 priesters van het bisdom Antwerpen en Mechelen-Brussel zouden op  5 juni om 11 uur een eucharistieviering bijwonen in de katedraal te Mechelen, als dank voor en herinnering aan hun wijding 40 jaar geleden.

   

  40 jaar priester

  “Dat hij er jong en fris uitziet, het mei-seizoen verlaat hem niet.

  Zijn levensloop met zijn accenten, zij hadden plaats in volle lente.
  Geboren in april werd hij; zijn priesterwijding : einde mei.

  Tussen toen en nu vandaag, staat hij bij de ‘vierde’ statie;

  met ‘zes jaar leraar’ op zijn maag, viel Tildonk in zijn jonge ‘gratie’.

  Maar dat hij met een ‘boontje’ zat, voor die fameuze Dijle-stad,

  daar kan niet aan getwijfeld. Hij keerde terug zo einde mei

  in de parochie ‘Lieve Vrouwe’. Hij kon vandaar dan overschouwen,

  waar hij zijn schaapsstal op zou bouwen.

  ’t Geschiedde zo op 12 juni zes-enzestig, dat hij in Leest als Herder werd gevestigd.
  Wat in de tussentijd geschiedde, wij brengen het nu graag ter ore.
  Dat ons geen leugen mocht bekoren als wij hem deze lofzang bieden.
  Had al gehoord van ‘Posse Leest’ –voor ons het grootste kerk-feest-

  Het was bijna begankenis, toen ’t zaterdags op 1 april, in Sint-Corneel zijn offer-til

  een kieken werd gevonden; en hij onrustig met de vraag :

  of volgens procédé en tijd, dat beeske zou moeten bevrijd.

  Gelukkig deed de echte nar, gewetensvragen uit de war,

  met het kaartje aan de poot ‘voor Sint Corneel geschie Gods wil,

  doe mij niet dood; ’t is 1 april’.

  Als menig stoel door ‘memel-vlijt’, ze zakten door devote poten.

  De tand des tijds vond hem bereid, om toen de ‘zit-stoelen’ te kopen.

  Gemakkelijk is het nu te ‘zitten’, maar zit hij nu niet met de vraag :

  ‘zit nu de memel in de mensen ?’

  Uit het voorzicht van de kerk, verdwenen ‘kniel’ en ‘eigen’ stoelen;

  Is toen daarmee “‘t geloof  gaan koelen : uit het oog, weg uit ons merg ?”

  Een parochie met een zaal, betonnen vloer, en koud en kaal.
  W.C. en andre watergangen had hij vrij vlug laten vervangen,

  en in de zaal ne propere vloer, dat was zijn eerstvolgende toer.

  In zo een zaal past dan een toog, die kwam reeds klaar voor dat hij wist

  dat menig woord ’t model betwist; want…’t is voor ’t plas-lokaaltje dringend

  die moet doorheen toog-hangers wringen.

  Meer dan die ‘gelukten’ toog was de verwarming ‘eksteroog’.

  Hij liet daarom de aardgas binnen en kan nu stoken naar zijn ‘zinnen’.

  Met pastorij en kerk en zaal komt nog geen einde aan ’t verhaal;

  Want ook de school en ’t nonnenklooster prijken op zijn herders-rooster.

  Sinds voor elkeen ‘pensioen’ bestaat werd ’t nonnenklooster ‘toeverlaat’.

  Voor kaarters en voor kinderheil, voor Vevoc en voor Boerengilde,

  Voor catechese onderwijl, voor alwie er ‘bijeenkomst’ wilde.
  Want zelfs de mutualiteit en Spaarkas krijgt er zijnen tijd.

  Eens de Zusters ‘op en juu’ kreeg hij de school op het menu.

  Moest daarbij menig-malen tellen : de centen, kindren en mazout;

  en met chauffage-knoppekes spelen ; -geen tijd dus om zich te vervelen.
  Dit staat wellicht niet in een boek : voor wie het werk : de kerk is,

  de zieken en ook d’oude mensen, of mensen met een ‘muizenis’;

  bij wie, ondanks het noen-gesuizel de avond-uil in d’ogen duizelt

  en bovendien het ‘tienen’ luidt dan gaat zijn ‘dag-kaars’..poef en uit.

  Is het nu bijna ook zo laat ?

  We houden U vandaag niet tegen, we zeggen ‘schol’, en : ‘blijf nog even’,

  Want ’50 jaren priester’ wenken, voor ‘iemand’ op een pastorij..

  10 jaarkes kunnen er wel bij.
  Dit wensen U, wij met ons allen, of zit Gij nog met toekomst-plannen ?”

  (‘DB’, juni 1985) 

   

  “En dan was er nog de viering van pastoor Lornoy. Gans Leest bracht hulde aan priester Frans Lornoy met een plechtige eucharistieviering ter gelegenheid van zijn 40 jaar priesterschap. Reden genoeg voor vele parochiale verenigingen en andere groeperingen om er weer eens een feest van te maken. Dat is men in Leest toch al gewoon.

  Talrijke gelovigen woonden de mis bij die opgeluisterd werd door het zangkoor en onze fanfare. Het optreden was zeer geslaagd. Onze kerk heeft een fantastische akoestiek en daar maakt onze fanfare gretig gebruik van om mooie muziek te maken. Kannunik De Backer had dit ook opgemerkt en sprak alle lof uit over onze muzikanten en hun prestatie.
  Na de kerkviering trok iedereen onder begeleiding van ons muziekkorps, stoetsgewijs naar de parochiezaal. De pastoor werd overstelpt met gelukwensen, cadeau’s en een reeks speeches van aanwezige prominenten. Sint Cecilia omlijstte dit gebeuren met pittige feestmuziek.”

  (‘Toeters en Trompetten’, jaargang 5, nr.3)

  23-10-2013 om 11:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 25 mei : Gust De Prins en Celine Van Loo 50 jaar getrouwd

  “Op zaterdag 25 mei vierden Gust en Celine uit de Juniorslaan hun gouden huwelijksjubileum.

  Van het stadsbestuur ontvingen ze een gouden gedenkpenning.

  De geburen hadden het huis en ook de kerkingang versierd.

  Een H. Mis en een groot familiefeest waren de hoogtepunten van die dag.

  Hieronder volgt de tekst van de spreuken die het huis versierden en die een stukje levensgeschiedenis van de jubilarissen weergaf :

  “Gust en Celine 50 jaar in trouw te samen

  “Goed geboerd en hard gewerkt

  “Als vrucht van liefde, zes kinderen kwamen,

  “17 kleinkinderen hebben uw stam gesterkt.”

   

  “Vandaag is het hier feest,

  “Zoals er nog geen is geweest.

  “Celine en Gust vieren hun jubilee

  “En heel de Heide doet mee.

  “Vijftig jaar samen zijn,

  “Vonden ze beiden heel fijn.

  “Ze hebben gelukkig geleefd,

  “Maar in den oorlog gebeefd.

  “Bij de troep moest Gust,

  “Toen kende Celine geen rust.

  “Later speelde hij “Mouvement Symphonique”,

  “Bij de Leestse dirigent Rik.

  “Wij wensen hen nog vele jaren,

  “Dat hun liefde niet mag bedaren.

  “Over tien jaar zijn wij hier weer,

  “Voor een diamanten bruiloft, die keer !”

              (De Band, juni 1985)   

   

  August ‘Gust’ De Prins was te Leest geboren op 11 november 1906 en hij overleed er onverwacht op 23 juni 1994.

  Naast lid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia Leest was hij ook lid van de Bond der Gepensioneerden, van Ziekenzorg en van de Oud-Strijdersbond van Leest. Hij was oud-strijder van 1940-1945.

  Celine Van Loo was eveneens te Leest geboren op 22 september 1912 en zij overleed in het A.Z. Sint-Norbertus te Duffel op 17 mei 1992. Ook zij was lid van Ziekenzorg en van de Bond der Gepensioneerden afdeling Leest.

   

  1985 – 25, 26, 27 mei : Sinksentornooi – Wisselbeker Jean Van Dam – S.K.Leest

  Met deelname van Leestse ploegen : FC Bleukens, KWB, Vevoc, Chiro, SP, VK.Wijk, Sup.Kl.Leest en familie Selleslagh.

  Op zondag speelden de S.K.Lady’s tegen het Duitse S.V. Laatsen Hannover.

  Op zon- en maandag was er in het Chalet een gelegenheidsrestaurant geopend.

  Uitslagen zijn ons helaas onbekend.

  (Onderaan : de aankondiging van het tornooi)

   

  1985 – 31 mei  : Eindstand prov. Antwerpen – De Beste Doelschutter.

  37 doelpunten : Eddy Claes (Wavria)

  29 doelpunten : Felix De Wolf (Wavria) en Marc Jaspers (Peulis)

  22 doelpunten : Danny Willems (VV Leest).

  21 doelpunten : Eric Troonbeeckx (Wavria)

  20 doelpunten : Guido Slachmuylders (VV Leest)

   

  Ludo Goossens van VV Leest scoorde 11 keer, Luc Lettanie van SK Leest 8, Marc Van Dam SK Leest 7 en Rudy Wouters VV Leest 7 keer. (GvM, 31/5/85)  

   

  1985 – Juninummer ‘De Band’  :  GE ZIJT EEN DIDDENS…

   

  “Ge zijt een Diddens zoals ik,

  met uw permissie : niet beter of niet slechter;

  een beetje prikkelbaar, misschien een vechter

  of stiekem soms een kleine bangerik.

   

  Ge hebt als ik uw kans benut,

  bescheiden weliswaar in daden en gedachten,

  want via vier of vijf geslachten

  werd iedre Diddens uit een boerebroek geschud.

   

  Gij ook hebt maar een schamel pedigree,

  geen stamboom zelfs van nobele bastaardzonen;

  ons ouders eten vaak eenvoudig spek met bonen

  en soms bracht vader een gestroopt konijntje mee.

   

  Wij hebben in ons voorgeslacht

  een deserteur uit de jaren achttienhonderd;

  het heeft daarna geen mens verwonderd

  dat die elf kinderen heeft grootgebracht.

   

  Hij rust in vrede op ’t kerkhof van Leest

  met onze stammoeders en zoveel naamgenoten;

  wij werden allen min of meer naar hun model gegoten

  en naar karakter wellicht nog het meest.

   

  Voor mij komt ook het ogenblik

  dat ik mijn lepel neer zal leggen;

  betreur me niet, ik hoor reeds iemand zeggen :

  hij was verdomd een Diddens zoals ik !

         Hendrik Diddens.”

   

  1985 – 1 juni – Gazet van Mechelen : Knipoogje (foto onderaan)

  “Een nieuw rolluik dat nieuw blijft, wat kan je nog meer wensen. Een publiciteitsbord dat we aantroffen in het centrum van Leest liegt er duidelijk niet om. Rolluiken bieden nieuwe mogelijkheden wanneer ze uit plastiek zijn vervaardigd.

  Wanneer we althans de aanprijzingen op het (ijzeren) gevelpaneel mogen geloven.

  Aan het voeren van dergelijke reclame op een centraal en opvallend punt in zijn huisgevel, verdient de Leestse bewoner van dit pand waarschijnlijk wel een extra centje. Maar die bijverdienste is klaarblijkelijk lang niet voldoende om van de houten

  “blaffeturen” af te stappen en de overschakeling naar het plastieken rolluik te maken.

  Of is de man zélf niet overtuigd van de voordelen die een nieuw rolluik dat nieuw blijft, te bieden heeft ?

  FoJ”

   

  Waarna Frans ‘Susse’ Teughels zich aangesproken voelde, zijn pen ter hand nam en volgende satire neerschreef, die hij publiceerde in ‘De Band’ van juni 1985 :

   

  “In ’t Mechels blad, op ’t eind van mei,

  schreef een reporter vrank en vrij,

  helemaal niets naar mijnen zin

  met ’n knipoog slaat laster ’t beste in.

  Op d’ eerste blik was ik verbaasd

  van de foto niet, maar wel er naast,

  over d’oude plaat die jaren op de dorpsplaats hing

  alsof ’t alleen om centen ging,

  van een rolluik dat eeuwig nieuw zou blijven

  en ’t verschil van ‘blaftuurkens’ zo geestig om te schrijven

  wordt in dit rijmstuk niets beslecht,

  maar van dat geld moest direct recht.

  ‘k Nam ’t spreekmachien, ’t stond juist naast mij.

  Na een tijd kwam ’t lijntje vrij.
  Toen z’hoorden waarvoor het was

  kwam er een zucht ‘tis weer ambras’.

  ’t Was niet de eerste keer is toen gebleken

  maar de ‘directie’ die was niet te spreken.

   

  De andere dag nogmaals verzocht,

  dezelfde man zei ‘dat ’t niet mocht’.

  Toen hij ‘schadeloosstelling’ vernam

  schoot hij uit een andere kram.

  Als een koning voeld’k mij, zo rijk,

  want ‘k kreeg twee stemmen te gelijk

  ‘hallo, hallo’ kwam het spontaan,

  nu kwam ’t alleen maar op de juiste aan.

  ‘k Vertelde nog eens mijn geval,

  ‘voor mij niet m’nheer, maar ten zal

  voor de Fons zijn, hoorde ik hem zeggen

  en direct de hoorn neerleggen.

  ‘Hallo’ klonk ’t nogmaals in mijn oren,

  Iets minder scherp dan tevoren.

   

  ‘k Heb aan die vent dan heel oprecht

  gewoon mijn meningske gezegd.

  ‘Dat hij gekrenkt had mijne eer’.

  ‘Waarom dan ?’ vroeg de andere weer.

  ‘Mijn oude vak is mij nog lief,

  maar de reclame is negatief,

  en zo’n annonce kost wel wat

  zeker in ’t midden van uw blad.
  Had ge de lens noordwaarts gericht

  kwam d’afgetakelde kerkmuur in ’t gezicht.

  Noord-oost had ge de brokken baan

  maar zulks durft de Fons niet aan.

  Wij Leest’naars moeten kunsten maken,

  om zonder brokken in Battel te raken.

  Al wat gij schrijft dat staat U vrij,

  misschien hoort hier die knipoog bij.

  Daarom mens durf ik het wagen

  aan U schadeloosstelling vragen’.

   

  ‘Hoeveel dan’ kwam het van de andere kant

  die vraag vond ik dan heel plezant.

  ‘Zeggen we honderd-duizend bonen’.

  ‘Chantage’ brulden de vibronen.

  Ach mensen lief wat klonk dat stug

  maar snel hervatte ik terug

  ‘Stort die somme aan ‘Zennevallei’,

  alles voor hen, geen frank voor mij’.

  Zo niet, komt ge dan later nog eens kijken,

  zal op die ‘blikvangende’ gevel prijken

  -Zeg beste mensen wist ge dat –

  -Ons Mechels krantje is een roddelblad-.

         Frans Teughels, Dorpplaats 24 Leest – Mechelen.” 

             

  -De aankondiging van het Sinksentornooi.

  -‘Knipoogje’ (Foto : GvM)

   

   

  23-10-2013 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 18 mei : Kon.Fanfare St.-Cecilia vergastte de paus op ‘hemelse muziek’.

  “Van 16 tot 21 mei 1985 zal Paus Johannes-Paulus II ons land bezoeken. Voor België een enige gebeurtenis en daarom dan maar de fanfare St.-Cecilia uit Leest gevraagd om op 18 mei de Paus in Mechelen te vergasten op hemelse muziek.”

  (‘Toeters en Trompetten’, jaargang 5, nr.2)

   

  Stolat, stolat,…

  “’t Was zes uur toen mijn haan kraaide. Een half uurtje later zou Johan mij komen ophalen om samen naar het verjaardagsfeestje van de paus te gaan. Blijkbaar waren we niet alleen uitgenodigd want Mechelen gonsde van de bedrijvigheid. De mensen liepen op hun paasbest gekleed en trokken allemaal centrumwaarts.

  Wat opviel was de grote aanwezigheid van de rijkswacht. De blauw geüniformeerde ordehouders waren druk bezig met het versjouwen van militair materieel en andere ‘oorlogstuigen’ om indrukwekkend uit te pakken indien men de paus zou neerschieten.

  Uit alle veiligheid borg ik vlug een elastiekje, waarmee ik aan het spelen was, weg in mijn jaszak. Voor je het weet wordt je als verdacht aanschouwd en nemen ze jou mee waardoor je gans het vertoon mist. Dus zeker geen risico’s lopen !

  Zonder al te veel controles kwamen we op de Grote Markt. De paus was er nog niet, dus vlug een …koffietje gedronken op een bekend terrasje. Toch stonden er reeds enkele enthousiastelingen te wachten, leunend op de nadarbarelen. Er waren er zelfs bij die hun platsje van ’s nachts hadden ingenomen om toch maar vooraan te staan. Waarschijnlijk fervente aanhangers of …belust op spektakel ?

  Stilletjesaan begon het volk te komen. De zangkoren stelden zich op in hun ‘kennel’ terwijl onze muzikanten zich rustig begonnen te installeren. We hadden zelfs de tijd om even naar het pauspodium te gaan kijken. Verschillende toeschouwers stonden ons jaloers aan te gapen, anderen hadden blijkbaar bewondering voor onze jonge fanfare terwijl er nog een ander categorie was die ons enthousiast toewuifde alsof wij de paus himself waren.

  De regiemensen hadden ondertussen ook plaatsgenomen om de eerste testen en repetities te houden. De Warre trommelde onverwijld zijn muzikanten bijeen die vanuit alle windstreken over de afrasteringen kwamen gesprongen. Ons eerste deuntje kreeg direct al het nodige dankbare applaus van de mensenmassa. De gespannen sfeer was gebroken en het startsein gegeven voor een groots jubelfeest. De spreker van dienst profiteerde van dit onspannen ogenblik om het Pools verjaardagslied nog even in te oefenen.

  Nooit in de geschiedenis van Mechelen werd er zo gezongen. En het repertorium was wisselend : ‘Lang zal hij leven’, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’, ‘Sto lat’, ‘de Vlaamse Leeuw’…

  En toen galmde het nieuws door alle luidsprekers : ‘De paus is in Mechelen toegekomen’.De mensenmassa was blij opgelucht. Het zou niet lang meer duren. Elke maal dat de pausstoet een stap dichter naar de Grote Markt zette, kregen de mensen dit te horen en laaide de geestdrift nog harder op. Men zong uit volle borst en onze fanfare vulde de Grote Markt met zijn warme koperklanken terwijl de beiaardiers hun best deden om boven al het gejubel uit te komen.

  En de paus zette zich weer in beweging.

  Na het enige Vlaamse Mariaoord, de O.L.V.-van Hanswijkkerk, ging de tocht per pausmobiel verder naar de St.-Romboutskathedraal waar kardinaal Daneels, als gastheer in zijn eigen metropolitane kerk, de paus welkom heette.

  Tijdens de oecumenische viering stroomde op de Grote Markt een 15.000 koppige menigte samen die tijdens het geloofsfeest haar opwachting maakte in het vooruitzicht van de komst van Johannes Paulus II.

  Toen de paus de Grote Markt van de Dijlestad betrad, wachtte hem een zee van witte en gele doekjes en liedjesteksten. Prompt veranderde het geloofsfeest in een groots verjaardagsfeest.

  Onder begeleiding van onze eigen Leestse fanfare klonk uit vele kelen het ‘Sto lat’ ter gelegenheid van de 65-jarige Pool. De paus was zichtbaar ontroerd want hij moest even de hulp inroepen van onze kardinaal, om gelukkige verjaardag te wensen aan de andere Mechelse jarigen.

  Een gelukkige paus in Mechelen dus, die de 15000 gelovigen aan het lachen bracht, met zijn totaal onverwachte schalksheid. En het waren vooral de jongen mensen die juichten.

  Na het verjaardagsfeest en de toespraak van de paus kreeg onze fanfare van het regiepodium de opdracht om de Vlaamse Leeuw in te zetten. Het publiek zong spontaan mee. De paus was kennelijk verbaasd over de vurige massazang en achter zijn rug zong onze kardinaal uit volle borst mee : ‘Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse leeuw, zoalang de leeuw…’

  De paus was zichtbaar blij, het publiek gelukkig en de organisatoren dolenthousiast met het vlotte vertoon en de goede afloop.

  Onze Ceciliafanfare kreeg vele lofbetuigingen van de aanwezige prominenten.
  Voor de muzikanten, het bestuur en Eduard De Maeyer was het een grote eer geweest dit feest te mogen opluisteren. Maar het was vooral een onvergetelijke dag.
  En dat zullen alle aanwezigen wel beamen.

  Mechelen, die Heerlijke, het is een kleine stad, maar nooit is ze zo groot geweest als die zaterdagmorgen, toen Johannes Paulus II eregast was.”

  (‘Toeters en Trompetten’, jaargang 5, nr.3)

   

  Foto‘s :

  -Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Mechelen.

  -De Leestse fanfare tijdens het optreden voor de paus.

   

   

  22-10-2013 om 08:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 16, 17, 18 en 19 mei : 15de Leestse Volksfeesten

  Tussen Sportcentrum Leest en Telegraaf België was er een samenwerkingsakkoord afgesloten en dat was te merken aan de programmatie van deze 15de Volksfeesten.

  Programma

  Donderdag 16 mei :

  -10 u : Plechtige Eucharistieviering in het teken van het aanstaande pausbezoek met medewerking van pater De Brabander, de Kon.Kunstkring Edgar Tinel met  het gemengd koor  olv P. V.D.Broeck en de Kon.Fanfare Sint-Cecilia uit Leest olv Frans Violet.

  Er waren zo’n 800 aanwezigen.

  -11 u : Officiële opening door Jef Ramaekers, burgemeester van de stad Mechelen, gevolgd door receptie.

  -19u30 : Voorselectie kampioenschap play-back België-Nederland-Luxamburg met Micha Marah als presentatrice. Weinig belangstelling voor deze voorselectie.

  -21 u : Show- en Dansavond met Bonnie St.-Claire en Benny Neyman.

  Ook hier liet het toeschouwersaantal te wensen over.

  Vrijdag 17 mei :

  -19u30 Voorselectie Kampioenschap play-back Benelux met Micha Marah.

  -21 u : Jo Lemaire met eigen begeleiding.

  Zaterdag 18 mei :

  -19 u : Voorselectie play-back (idem)

  -20u30 : Casino – Diner – Show met optreden van Freddy Breck en het ballet Penney De Jager.

  Zondag 19 mei :

  -14 u : Folklorenamiddag met medewerking van volksdansgroep Korneel Leest, Kon. Harmonie St.-Martinus Hombeek, Jeugd- en Muziekkorps De Mechelse Arendjes.

  - 19 u : Voorselectie Benelux play-back kampioenschap met M. Marah.

  - 21 u : Show- en Dansavond met Will Tura en zijn orkest.

   

                                      Vijftiende Leestse Volksfeesten zitten erop.

  “Stond de opening van de Leestse Volksfeesten onder een goed gesternte, met schitterend weer en een nokvolle zaal, dan bleek de avond iets minder geslaagd. De voorselectie van het Beneluxkampioenschap play-back bleek weinig belangstellenden te trekken. Een nochtans vlotte Micha Marah deed samen met de vele kandidaten haar uiterste best om er een toffe avond van te maken. Maar voorselecties zijn nu eenmaal nog geen finale. En deelnemers uit Nederland of Luxemburg zullen dan ook makkelijker volk meebrengen volgende zaterdag als de prijzen verdeeld worden.

  De talenten van Benny Neyman en Bonnie St.-Claire worden blijkbaar erg onderschat door het publiek, want voor hun optreden was er gewoon te weinig volk. Zulke artiesten verdienen zeker een grotere waardering. Natuurlijk is het in deze tijd van crisis niet eenvoudig om de vier geweldige avonden van de Leestse Volksfeesten allemaal bij te wonen. Vandaar dat velen er hun avondje uitpikken, als is het zelfs dan nog niet eenvoudig om met zo’n prachtig bezet programma de juiste keuze te maken.

   

  Lemaire topper

  Jo Lemaire wist vrijdag heel wat volk te bekoren. Met een 7 man sterke bezetting en een show die werkelijk af was kreeg zij de gewenste sfeer in de zaal. De jeugd was massaal opgekomen voor België’s muzikale First Lady, maar er waren toch ook heel wat ouderen onder het publiek. De muziek van Jo Lemaire bestrijkt dus inderdaad een breed spectrum, iets wat de organisatoren goed bekeken hadden.

  Zaterdag dan kwam het (te verwachten) hoogtepunt. In de vooravond, al wat meer volk voor de play-backschiftingen, maar daarna stroomden de mensen binnen. En die hebben er geen minuut spijt van gekregen. De Casino-Diner-Show bleek een nieuwe gewaagde formule die de mensen aansprak. Het ballet Penney De Jager bracht een schitterende show. Prachtige kostuums en geweldige dansnummers in een zwoele sfeer. En Freddy Breck deed er nog een schepje bovenop. Hij bevestigde eens te meer zijn geweldige beheersing van het vak. Gedurende bijna anderhalf uur heerste er een laaiend enthousiasme in de zaal.

  Freddy Breck aanvaardde dankbaar het applaus en begaf zich zelfs tussen het publiek, terwijl hij zijn meest bekende liedjes ten gehore bracht. De hoogdagen van weleer waren terug aangebroken.

  De Leestse organisatoren kregen daar het bewijs dat goed vakmanschap nog steeds door de mensen geapprecieerd wordt. En daar zullen de inrichters zeker op inspelen, want het is elk jaar opnieuw zoeken naar goede publiektrekkers.

  Na de geweldige nacht van zaterdag, werd zondagnamiddag een rustige periode ingelast. Een waar volksfeest werd het met knappe optredens van de Leestse Volksdansgroep ‘Korneel’, afgewisseld met de machtige muziek van de K.Fanfare ‘St.-Martinus’ uit Hombeek en het Jeugd- en Muziekkorps ‘De Mechelse Arendjes’. Hier bleek duidelijk dat dergelijk folklorefeest nog niet naar waarde geschat wordt door het grote publiek. De aanwezigen konden, terwijl zij luisterden en keken, hun kinderen naar hartelust laten stoeien op een luchtkasteel. En dat deden die ook. Een leuk initiatief van een plaatselijke bank dat met veel kindergejoel werd onthaald.

  Zondagavond kwam een nieuw hoogtepunt in de Leestse Volksfeesten. Will Tura met zijn band had de eer om tijdens een zeer gesmaakt optreden  voor een massaal publiek V.V. Leest als kersverse kampioen te mogen lauweren. Het hoeft niet gezegd dat het publiek Will Tura op handen droeg.

  Na de laatste noten deinde de feestvreugde nog uren uit. Einde van de feesten en voor de organisatoren het ogenblik van herademing.

  Volgens Gust Emmeregs, de motor van de Leestse Volksfeesten, mag deze 15de uitgave als zeer goed beschouwd worden. ‘Het is evenwel spijtig te moeten vaststellen’, aldus Gust, ‘dat mensen die moeite doen, investeren en risico’s nemen, steeds zwaarder belast worden door allerlei taksen. Ze moeten sterk op de benen staan om er niet onderdoor te gaan. Maar wij gaan door, wij bouwen nog verder uit’.

  (‘De Mechelse Week’, mei ’85)

   

  Foto's :

  -De preselectie van de playback-wedstrijd lokte niet zoveel volk. Hier een geslaagd optreden van de Nederlandse kandidate Mas Suari als Tina Turner.

  -Aankondiging van het ‘Kampioenenbal’ met Will Tura en zijn showorkest.

  -De folder van de ‘Special Diner-Show’.

  -Jo Lemaire

  -De internationale gast van zaterdag : Freddy Breck.

     21-10-2013 om 08:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Zaterdag 4 mei : Uitstap Vevoc-Vrouwen

  “De vrouwen willen er ook eens rustig een dagje tussenuit en daarom rijden zij met de bus naar AKEN; de rest horen de mannen wel bij hun thuiskomst…!!

  Vrouwen, hou die datum vrij, meer informatie in ons ledenblad ! (cfr LEA).”

  (brief ‘aan alle Vevocleden’, 26/2/85)

  Inschrijvingen bij Lea Van Medegael. De bus vertrok om 8 u. op het dorp te Leest.

   

  1985 – 5 mei : Volleybal- en Zaalvoetbaltornooi

  In de sporthal te Leest.

  Voor het volley namen 12 heren- en 6 damesploegen deel en voor het voetbal 6 oud-chiroploegen, afkomstig uit Heffen, Kapelle o/d Bos, Weerde en Hombeek. Ook twee Vevoc teams schreven in.

  (Brief voor de Vevoc-leden van 25/4/85)

   

  1985 – Dinsdag 7 mei : Jaarlijkse Bedevaart Scherpenheuvel per autocar.

  Met de dekenij Eppegem/Zemst. Vertrek rond 9 uur. (Parochieblad 25/4/85)

   

  1985 – 11 mei : Nationale Strijdersbond Leest aan feest.

   

  “Geacht lid,

   

  In 1985 herdenken wij het einde, nu 40 jaar geleden, van de tweede wereldoorlog.

  De terugkeer van duizenden makkers na 5 jaar gevangenschap in Duitsland.

  Wij, oudstrijders van Leest, vieren het 66-jarig bestaan van de Nationale Strijdersbond.

  Het bestuur heeft gemeend dit op een passende wijze te vieren. We nodigen U derhalve uit op zaterdag 11 mei om 18 u. tot deelname aan een eetmaal dat zal plaats hebben in de feestzaal ‘Sint-Cecilia’ Dorpstraat 6 te Leest. Maar wat zeker heel belangrijk is, is de spijskaart.

  Soep – stoofvlees – boerenbrood – drinks (22 fr.) – gebak – Perle Napolio.

  Deze menu wordt U aangeboden aan de prijs van 100 fr. per persoon voor de leden en hun dames.

  De leden krijgen hun 100 fr. terug tijdens het eetmaal.

  Het bestuur hoopt U op deze feestelijke avond te begroeten.”

  (Omzendbrief van de N.S.B. gericht aan haar leden)

   

  1985 – Zaterdag 11 mei : Feest- en Dansavond in de Sporthal van Leest

              Organisatie : Jeugdhuis ’t Webbeke, Humbeek. (‘DB’,mei ’85)

   

  1985 – Zondag 12 mei : Achtwijkenfietstocht SP

  “Een unieke gelegenheid voor een gezellige familieuitstap met de fiets. In het lokaal van elke deelnemende wijkafdeling een rustpauze met gezelschapsspel (voor punten).

  ’s Avonds proclamatie van de uitslag met gezellig samenzijn.”

  (‘Voor Allen’, 9/3/85)

   

  1985 – 15 mei : Zilveren Palm in de Kroonorde voor Vic Van Hoof (foto onder)

  Bij Koninklijk Besluit van 15 mei 1985 werd aan Veldwachter-Inspecteur Victor Van Hoof en aan enkele van zijn collegas, de Zilveren Palm in de Kroonorde verleend. (GvM, 18/6/85)

   

  1985 – Donderdag 16 mei  : Opening van Frituur Leest Dorp

  Vanaf 17 uur. Iedere klant kreeg n.a.v. deze opening gratis 1 curryworst.

   

  -Vic Van Hoof op het einde van zijn  carrière.

  -Deze folder kregen de dorpelingen in hun bus gestopt.

   

  21-10-2013 om 07:17 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 2 mei – Gazet van Mechelen :

   

               VV Leest Kampioen en naar eerste provinciaal.

  “Wat reeds door velen, zo wel vriend als tegenstander, enkele weken verwacht werd is dinsdagavond op het terrein van Pijpelheide werkelijkheid geworden.
  VV Leest won er de wedstrijd en oogstte hiermee de ontbrekende punten om zich met absolute zekerheid reeds kampioen van tweede provinciale te mogen noemen.

  Als eerste ploeg uit de Antwerpse provinciale reeksen telt VV zeven punten voorsprong en is hierdoor, met nog drie wedstrijden te spelen, onbereikbaar geworden voor de achtervolgers.

  Op het einde van de eerste helft, waarin VV duidelijk overwicht had, kon Ludo Goossens met een knap schot via de onderkant van de deklat zijn ploeg op voorsprong brengen.

  Tijdens de tweede periode verliep het spel evenwichtiger en kwam Pijpelheide meer in de wedstrijd. Omdat het tweede en verlossende doelpunt uitbleef gingen ook de zenuwen een aardig woordje meespraten, zowel bij de spelers als bij de talrijk meegereisde supporters.
  Pijpelheide werd nog herleid tot tien man en pas in de slotminuut kon Guido Slachmuylders na een slechte terugspeelbal het zo bevrijdende doelpunt tegen de touwen jagen. Meteen was de ban gebroken en kon men aan het jubelen gaan.

  Voor trainer Yvan Emmerechts was dit echter van korte duur, want toen hij één van zijn

  spelers even op het terrein ging feliciteren, werd hij prompt achter de omheining gestuurd.

  Een nochtans degelijk leidende scheidsrechter miste hier wel psychologisch doorzicht.

  Achteraf kon Yvan aan dit incidentje niet zo zwaar tillen : “Ik heb de scheidsrechter gefeliciteerd voor zijn voortreffelijke leiding en voor het in de hand houden van de wedstrijd want sommige lokalen zagen niet op een fout meer of minder.
  Maar wanneer bij het verlossende doelpunt de bal in het doel ging en ik even het terrein betreed moet men toch ook even menselijk redeneren en niet alleen het reglement hanteren.”

   

  Eerste felicitaties

  Onmiddellijk na het fluitsignaal konden de filicitaties beginnen.

  Buiten in het halfduister  werden de eerste foto’s geschoten, in de kleedkamer klonken de kurken van de champagne tegen de zoldering en de spelers en bestuursleden hadden handen te kort om de vele gelukwensen in ontvangst te nemen.
  Later in het chalet werden ook de eerste bloemen uitgedeeld, waaronder ook een prachtig bloemstuk van de tegenstrevers, iets wat door Gust Emmeregs zeer op prijs werd gesteld.

   

  En de toekomst

  “Voor de onmiddellijke toekomst”, aldus Yvan Emmerechts, “blijven wij de resterende wedstrijden op het normale ritme afhandelen. De titel is geen eindpunt en vermits wij tegen drie degradatiekandidaten moeten aantreden mogen wij deze duels niet vervalsen.

  Voor volgend jaar in eerste provinciale zal er zeker een uitbreiding in de breedte moeten komen. De kern was dit jaar wel te smal. Wil de club ook volgend jaar een toonaangevende rol vertolken dan zullen er minstens twee waardevolle elementen moeten bijkomen.” 

   

  Op de eerstvolgende thuismatch werden trainer en spelers van VV Leest op een bijzondere manier bedankt voor deze titel. Alle toeschouwers kregen een tulp en het verzoek deze te overhandigen aan een speler van hun keuze of de trainer.

  Ook werden er eregasten uitgenodigd, o.a. via KV Mechelen voorzitter Cordier waren verschillende fanionspelers aanwezig, evenals Leestenaar Rudi Van Hoof, spelend voor Racing Mechelen.

  Op het kampioenenbal van 19 mei (ter gelegenheid van de Leestse Volksfeesten) kregen spelers en trainer van Will Tura –tussen twee optredens door-  persoonlijke felicitaties.

  In de eindstand van de beste doelschutter van de provincie Antwerpen eindigde  Danny Willems van VV Leest tweede met 29 doelpunten.

  De winnaar was Eddy Claes van Wavria met 37 treffers.

   

  Yvan Emmerechts

  Deze Mechelaar die afgelopen maand 40 werd, is geboren en getogen in de buurt van Sporting Mechelen.

  Bij die club debuteerde hij en werd er als aanvaller topschutter.

  Een tijdelijke overgang naar Hever liep falikant af. Bij zijn terugkeer naar Sporting liep het vlot maar Yvan wou meer.

  Op aandringen van voorzitter en stichter Leon Van Loey nam hij de kadettenploeg onder zijn hoede en daar begon het.

  Yvan Emmerechts liet zich inschrijven aan de Heizelschool voor trainers, aanvankelijk met de idee één jaar te volgen “om eens te zien wat het gaf”.

  Het liep erg goed en Emmerechts behaalde na drie jaar zijn trainersdiploma.

  Inmiddels was hij op 28-jarige leeftijd gestopt met voetballen en ging al zijn aandacht naar een trainersloopbaan. Tussendoor een extraatje naar Racing Basket, waar hij jarenlang een fervent aanhanger was, o.a. mee de finale van de Koracbeker in Cantu mee beleefde maar na een mislukte verplaatsing naar Oostende, waar men langs Mechelse zijde wel kaarten had beloofd maar voor gesloten deuren bleef staan. ‘Toen was de liefde voor Racing Basket uit’, vertelde Yvan Emmerechts.

  Bij Racing Mechelen trainde hij de kadetten, werd er na één seizoen weggehaald door concurrent KV waar hij de scholieren onder zijn hoede kreeg.

  Daarna trainde hij vijf seizoenen Muizen. Toen hij er kwam speelde deze club in vierde provinciale, toen hij er wegging speelde Muizen in tweede.

  Bij VV Leest werd het na twee seizoenen de titel en promotie.

  ‘Ik moest het als voetballer van fysiek en snelheid hebben’.

  Yvan Emmerechts is eerlijk. ‘Het is toch spijtig dat ik pas tijdens de Heizelschool leerde hoe je een bal op de borst moet opvangen. Niemand die me dit tijdens mijn jeugdjaren op Sporting had aangeleerd. En het is slechts een klein voorbeeld’.

  Hij is van oordeel dat de voetballende jongeren het nu gemakkelijker hebben. ‘Meestal goede jeugdtrainers die iets meegeven. In mijn tijd was dat niet het geval’

  (Samengevat uit GvM, HLN en DMW, van 4/5 en 10/5/85)

   

  Foto’s :

  -Trainer Yvan Emmerechts kreeg van de scheids een gele kaart omdat hij na het verlossende doelpunt één van zijn spelers ging feliciteren. Gust Emmeregs keek toe.

  -Yvan Emmerechts.

  -Lachende gezichten bij de spelers van VV. Na de overwinning op Pijpelheide was het team meteen zeker van de titel én de promotie naar eerste provinciale.

     21-10-2013 om 07:01 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De populaire Vlaamse zanger

  Jimmy Frey was een graaggeziene

  gast te Leest.

   

   

   

   

   

  1985 – Zaterdag 13 april : Sportcentrum Leest : Joepie Jeugd Playback Wedstrijd

  Presentatie : Marijn De Valck met gastoptreden van Jimmy Frey.

   

  1985 – 13 april : Dansavond Landelijke Rijvereniging . (‘DB’, april ’85)

   

  1985 – 14 april : De eerste communicanten van 1985

  “Tijdens de hoogmis van 10 u. hielden de achtjarige kinderen  van het tweede studiejaar hun eerste gezamelijke comunie.” (Parochieblad van 25/4/85 dn ‘DB’ april ’85)

  De communicanten :

  Inge Boonen, Hans De Hondt, Ilse De Laet, Rebecca De Wit, Maarten Dons, Melissa Duran, Tim Glorie, David Liekens, Inge Fierens, Veerle Fierens, Nele Galicia, Veerle Lamberts, Nathalie Muyldermans, Tinneke Reyntiens, Ilse Lauwers, Veerle Salden, Iris Selleslagh, David Slachmuylders, Kris Slachmuylders, Wendy Segers, Veerle Spruyt, Steve Van Beneden, Veerle Van Horebeeck, Koen Van de Maele, Michael Verbeeck, Kriestien Verbeeck, Hilde Verbruggen, Sandra Vloebergh, John Beullens.

   

  1985 – Maandag 22 april : Infonamiddag voor gepensioneerden te Hombeek

  In het Parochiecentrum aan de Bankstraat te Hombeek ging een speciale infonamiddag voor gepensioneerden door.

  Leestenaar Miel Polfliet, vrijgestelde van de sectoren Spoor-Post-RTT voerde er het woord voor de openbare diensten.

  (Folder ACV)

   

  1985 – 23 april : Eerste zangrepetitie voorbereiding ’40 jaar priester’.

  “TOEKOMST-MUZIEK in de PAROCHIE :

  Viering ’40 jaar PRIESTER’ van E.H. Pastoor Lornoy op zaterdag 25 mei 1985.

  Voor de plechtige eucharistieviering wordt hiertoe zangrepetitie voorzien vanaf 23 april, elke dinsdagavond om 20 uur in de kerk.

  Voor deze gelegenheid doen we beroep op alle ‘welwillenden’ en ‘stemhebbenden’ –gezien sommige mensen van het zangkoor voor deze dag belet zijn.”

  (‘DB’,april ’85)

   

  1985 – 26, 27 en 28 april : Vevoc Weekend te Nassogne.

  De oud-chiroleden verbleven in het vacantiecentrum Les Forges.

  De prijs per volwassene : 930 fr., kinderen van 6 tot 11 jaar : 760 fr., kinderen van 1 tot 5

  jaar : 600 fr.

  Inschrijvingen dienden te gebeuren bij Vic Smets, Kouter.

  (Info voor de Vevocleden, 26/2/85)

   

  1985 – Zondag 28 april : Pensenkermis van Chiro-Aspi’s.

  Vanaf 15 uur in het groot chirolokaal. Om 18 uur was er volksdans.(Parochieblad 25/4)

   

  1985 – Mei : Rozenhoedje aan de Grot.

  “Tijdens de meifoto maand wordt aan de grot van Lourdes het rozenhoedje gebeden elke dinsdag- en vrijdagavond om 20 u.” (Parochieblad 25/4/85)

   

  1985 – Woensdag 1 mei : 1 MEI-OPTOCHT

  “Militanten en sympathisanten, het is nu meer dan ooit nodig hierin mee op te stappen. Naast de inspraak van onze SP-mandatarissen in het parlement, is deze betoging één van de middelen die wij moeten gebruiken tégen de dwaze beslissingen van de huidige regering. Samenkomst om 9u.45 aan de C&A op de Botermarkt.

  Na de optocht : gezien de ambiance op de 1 mei-betoging en na afloop ervan, werd verleden jaar door een aantal van onze leden de wens geopperd om na de betoging in Mechelen te ‘blijven hangen’. Wel zullen de leden, ter vervanging van het eetmaal in Leest, een 2-tal gratis consumpties krijgen in het Volkshuis van Mechelen.”

  (‘Voor Allen’, 8/4/85)

  21-10-2013 om 06:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ook Drukkerij Plasqui was

  vertegenwoordigd op de

  Handelsbeurs.

   

   

   

   

   

  1985 – 7 en 8 April – Posse Leest” :

  Druilregen, afgewisseld met fikse stortbuien en aangewakkerd met rukwinden. Zo verging het “Posse Leest” editie 1985.

  Op het programma :    

  Pasen : kaartnamiddag om 15 uur. Om 19 uur filmvoorstelling.

  Op paasmaandag vergastte de chirojeugd de bezoekers op een natje in hun bar “’t Zesde gebod” en ’s avonds was er vanaf 20 uur een “Posse Leest TD” met Studio Satan voor de jeugdigen in hart en oren.

  De werkgroep “Voetspoor” zorgde voor een negende paastentoonstelling met als  speciale gast de Mechelse kunstenaar Frans Croes.Vaste waarden Tony Baarendse, Karel Soors en Friede Willems stelden ten toon en er werd een diareeks vertoond over de Ost-tentoonstelling van 1984.

  De gepensioneerden toonden in de chirolokalen hun hobby’s en nodigden de mensen uit op pannekoeken met koffie.

  Kwak stelde tentoon in de “Drij Gapers” met werken van Georges Herregods, Paul Van Roy, Hans en Stef De Laet. Zij exposeerden met aquarellen, foto’s, beeldhouwwerken, kruiken, olieverf en grafiek. Spreker op de vernissage was W. Lauwens.

  Kleinveebond “Het Rijke Nest” hield ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan een grote kleinveetentoonstelling met konijnen, kippen, volgels, schapen, paarden en duiven.

  In het sportcentrum vond een handelsbeurs plaats die muzikaal werd opgeluisterd  door de brassband St-Cecilia uit Heffen en het Jeugd- en Muziekkorps “De Mechelse Arendjes”.

  Volksdansgroep Korneel vierde zijn vijfjarig bestaan en brachten op paasmaandag  een speciaal lenteprogramma in de vrije basisschool. In de school kon men op  paasmaandag tussen 12 en 18.30 u. ‘lekker smullen’ (soep-kip-nagerecht).

  Spijtig van de druilregen, de stortbuien en de rukwinden.          

  Het Davidsfonds pakte voor de 17e maal uit, ditmaal met “het klasje uit de tijd  van toen”. Niet voor het eerst werd ook gemikt op de uitgeweken Leestenaar.

  Bij middel van tientallen klasfoto’s werd elkeen geconfronteerd met een vervlogen glorie van in de kleuter- of lagere school. Door opzoekingswerk en overleg in wekelijkse vergaderingen selecteerden de bestuursleden een serie foto’s die een beeld gaven van zowel de klas van meester De Leers, Selleslagh of Huysmans, zuster Gonzega of Annonciata, als van het actuele lerarenkorps. Uit oude rommeldozen en vergeten kistjes kwamen klasfoto’s uit de periode van voor de eerste wereldoorlog tot en met de jaren zeventig. Verder deed men een flinke duik in het schoolverleden door het bij elkaar trommelen van oude schoolgarnituren als de klassieke schoolbank tot oude kaarten, handwerken, schoolbenodigdheden en de Mechelse Catechismus.

   

  ‘De Band’ (mei 85) over deze editie van Posse Leest :

   

  Posse Leest, nagenoeg uitgeregend.

  “Zo stond het in de Gazet van Mechelen. Inderdaad, mooi weer was het niet, maar ‘uitgeregend’ lijkt ons ook iets te negatief. Trouwens, wat dachten de initiatiefnemers van de verschillende activiteiten ervan ? We vroegen ze naar hun mening :

   

  Leonie De Laet-Windelen van KORNEEL over hun volksdansvoorstelling :

  ‘Hoewel de ochtend koud, grauw en nat begonnen was, kwam de zon tegen de middag nieuwsgierig door het wolkendek gluren om het ‘lenteprogramma’ van Korneel te bewonderen. Met kroontjes van prilgroene blaadjes en lintjes en bloempjes dansten onze Korneeltjes en Kornellekes de lente tegemoet onder goedkeurende belangstelling van een talrijk publiek. Ook de jeugd en de volwassenen konden aan de lokroep van de lente niet weerstaan en brachten een geslaagde ‘meiboomdans’, een lentedans en alles veranderde in een grote kermissfeer op de speelplaats van de vrije lagere school toen iedereen de dansvloer opdanste op de tonen van de ‘Dorpskermis’ van A. Preud’homme :

  De kerkklokken luiden, de hoogmis is gedaan

  Een windje uit het zuiden, ontvouwt de bontevaan

  De boerendochters pronken

  In ’t nauw gespannen kleed

  De muzikanten lonken

  En houden zich gereed

  De burgemeester knipt het lint….

  De paardenmolens draaien, de kerremis begint.

  De schommelschuiten zwaaien, de kerremis begint…’

   

  De Kwak-leden Hans en Stef De Laet, Paul Van Roy, George Herregods : ‘Voor de tweede maal namen de mensen van KWAK het initiatief om met Pasen en Paasmaandag hun werken tentoon te stellen in het bovenzaaltje van de ‘Drij Gapers’.

  Er waren een heleboel uiteenlopende zaken te bekijken, o.a. aquarellen, beeldhouwwerk, foto’s, keramiek, ikonen en olieverfschilderijen.

  De vele mensen die onze tentoonstelling bezochten hadden een positieve kritiek, dewelke ons zeker zal aanzetten om volgend jaar dit initiatief te hernemen. Langs deze weg danken we dan  ook al degenen die ons een bezoek brachten.’

   

  Het Davidsfondsbestuur over hun jaarlijkse tentoonstelling : ‘Tweede Paasdag 1985, regen, wind en storm en toch meer dan 800 bezoekers. Een bewijs dat het Davidsfonds Leest ook met haar 17e tentoonstelling ‘Onze klas uit de tijd van toen…’ de belangstelling van Leestenaars en oud-Leestenaars wist op te wekken.

  Met oude schoolfoto’s, schoolwerkjes en leermateriaal van vroeger werd getracht een evocatie te brengen van het schoolleven in het dorp van voor en kort na de tweede wereldoorlog. Pubers van nu erkenden hun ouders op de banken van de bewaarklas van zuster Gonzaga en waren soms verbaasd…dat zij zo erg op hun ouders gelijken.

  Het Davidsfonds Leest is fier dat ook deze tentoonstelling de moeite waard is gevonden en dankt langs deze weg nogmaals al wie op welke manier dan ook heeft bijgedragen tot het wellukken ervan.’

   

  De leden van Kunstkring Voetspoor : ‘Indrukken over onze jaarlijkse tentoonstelling met de Paasdagen ? De leden van ‘Voetspoor’ zijn tevreden. Nochtans waren er dit jaar minder bezoekers dan gewoonlijk. Daar zal vast en zeker de weermaker iets mee te maken hebben. Toch kregen we honderden aandachtige bezoekers over de vloer. En precies dàt heeft ons aangenaam verrast : ons publiek wordt jaar na jaar ‘aandachtiger’.

  Bovendien kregen we wel een aantal ‘pluimpjes’ op ons palet. Zowel Leestenaars als andere bezoekers oordeelden dat dit onze mooiste tentoonstelling was, sinds de start in 1977.

  En ook dat doet ons reuze plezier. Bedankt Leestenaars, bedankt trouwe bezoekers van overal. Uw bezoek is een riem onder het hart van ‘Voetspoor’. Dus spreken we af : tot volgend jaar !’

   

  Bart Lauwens voor de Chiro : ‘Posse Leest…uitgeregend ? Door zure regen dan wellicht, maar het Belgische weertje heeft ons niet kunnen dwarsbomen. Integendeel, de weermakers joegen met hun wind en regen de mensen binnenshuis en wij zaten 2 dagen met een vol huis.

  De zondagnamiddag startte onze chiro-activiteiten. Iedereen was welkom vanaf 14 u. in onze bar  ’t Zesde gebod’. Voor de liefhebbers van de wielrennerij hadden we een heus TV-toestel in onze gelagkamer geïnstalleerd. De ‘Ronde van Vlaanderen’ kwam even langs maar niemand bleef hangen, want Vanderaerden voerde de forcing en renners drinken nu eenmaal niet tijdens het koersgebeuren…uit een glas.

  Vanaf 15 u. verzamelden de toegestroomde kaartliefhebbers zich rond de tafeltjes in de bar. Aas, dame en heer op de tafels en ’t kieken in de zak van de winnaar. Zij die verloren hadden kregen een ei mee. Geen windeieren, maar fris verpakte paaseieren en iedereen content !

  ’s Avonds zorgden we voor een filmavond. Terence Hill met zijn knotsgekke streken vermaakte de vele aanwezigen.

  Paaszondag was O.K., nu maar hopen dat ‘Posse-meundag’ gesmeerd zou lopen.

  Enkele leiders en leidsters waren naar de Landdag van Chiro nationaal getrokken te Antwerpen. Terwijl hadden de aspi’s en de andere leidingsmensen het enorm druk met de Posse-Leestgangers.

  Hoe later het werd, hoe losser de tongen werden en vele oud-Leestenaars en autochtonen vonden elkaar terug tussen pot en pint.

  ’s Avonds, na de Landdag en de kermis, kwamen honderden jeugdigen naar de parochiezaal van Leest om hun stukje Posse Leest mee te maken. Deze T.D. kent geen gelijken en hielp onze bivakkas goed spijzen. ’t Is te hopen dat dit initiatief nog jaren mag blijven bestaan, anders zou het bivak een aardige stuiver meer kosten.

  Volgend jaar verwachten we nog meer volk op onze kaartnamiddag en filmavond. De T.D. zal wel goed lopen, daarrond bestaan geen twijfels.

  Nu dat Posse voorbij is schiet de leidingsploeg weer in actie om het bivak van de grond te krijgen. We hopen dat het ook een topper wordt ! …maar dan zonder regen !!!’

   

  ‘Last but not least’ : Joanna Van Brempt (gepensioneerden)  telefonisch : ‘Er was zoveel volk als anders, wel kwam het volk wat later. De verkoop was goed. ’t Is interessant, ge ziet alle jaren weer dezelfde oude bekenden terug, om te komen kijken naar ons werk en ook om eens een gezellig babbeltje te slaan…’”

    

   

   

  21-10-2013 om 06:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!