NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  11-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1959 – Juni : Duivenbond “Recht voor Allen”.

              “Op zondagen 7, 14, 21 en 28 juni en op 5 juli 1959 : grote vijfdaagse met oude

              duiven uit Quievrain.

              Lokalen te Battel, te Heffen, te Hombeek-Heike en te Leest : De Croes, Dorp 24

              en Geerts, Kleine Heide 19.”

   

                                                      Duivenmelkers en Leest

   

  Albert Huysmans (DB, mei 1979) :

  “Tot voor de Eerste Wereldoorlog had elke duivenmelker de hulp van snellopers die na een sprint van 10 meters elkaar aflosten. Soms moesten de ringen, van af het hok uit een slechte richting geworpen of door mispakken der wachtenden, sakkerend ten gronde worden gezocht om dan met tijdsverlies het stempellokaal te bereiken.

  Duivenlokalen: in 1831 in Rome, 1919 Klein Heide, 1930 Het Fort.”

   

  LG, blz. 197 :

  “ ‘De Luchtreiziger’, zo luidde de naam van de duivenmelkersbond van Leest, die zijn lokaal had in ‘café Rome’ bij Pier Sijmons in de Dorpsstraat (vlak tegenover het latere St.-Cecilialokaal). Voor 14-18 hingen in dit café wel twintig ‘regulateurs’ aan de muur : de winnaar kreeg immers een slingeruurwerk.

  ‘…Vroeger moest men de duif na haar aankomst in een zakje steken, om er dan mee naar het lokaal te hollen, zo hard men lopen kon. Enkel het merk aangebracht in de vleugel was het enige en officiële ‘bestatigingsmiddel’. Later kwamen de caoutchouc-rekkers en de konstateurs op de markt. Oef ! Wat was dat een vooruitgang en voor de melker werd het aardig wat gemakkelijker. Wat was dat toch een tijd, toen we soms uren, zoniet dagen, in de lucht stonden te turen, van het uur der lossing nooit iets afwetend..’ (Gust De Prins in De Band van maart 1976-zie verslag hieronder)

  Lange tijd was er slechts één konstateur op het dorp. Dan was het een kwestie van rap te

  zijn : de duif werd opgevangen in de duiventil, het ringetje werd van het pootje gerukt en naar onder geworpen. Beneden stond iemand klaar om ermee naar de konstateur te spurten. Het werd een aflossingskoers naar het lokaal.”

   

  Website De Luchtreizigers Leest – Geschiedenis 18/7/2004:

  “Reeds van bij de stichting van de duivenbond, rond 1905, noemde deze De Luchtreizigers. Het lokaal was toen gevestigd in café Rome in de Dorpsstraat, tegenover het lokaal van de fanfare. Nadien is het verhuisd naar café De Zwaan op de hoek Dorpsstraat, Kouter.

  Daar bleef de duivenbond gevestigd tot Sinksen 1974. Toen is bij stemming beslist om naar onze huidige locatie te trekken, namelijk café In den Bareel, tegenover de kerk.

  Louis Polfliet zaliger uit de Kouter was toen de voorzitter. Andere oud-voorzitters zijn Emiel De Maeyer, Eugeen Vloeberghen en Kestens Henri.

  Vroeger waren er twee duivenbonden in Leest : Leest-Dorp en Leest-Heide.

  In 1991 echter hield de duivenbond van Leest-Heide, ‘De Snelle Vlucht’, het voor bekeken.

  Toen ook in 2001 de duivenbond van Tisselt met ons fusioneerde kwamen we uit op ongeveer

  70 (noot: of meer cijfer na de 0 is onleesbaar) hoklijsten, (leden). Vroeger maakten we deel uit van het samenspel Het Zesverbond, met als maatschappijen : Leest-Dorp, Leest-Heide, Battel, Hombeek-Dorp, Hombeek-Heike en Heffen. Sindsdien hebben we een verbond dat luistert naar de naam ‘Tussen Vaart & Zenne’ met als maatschappijen : Leest-Dorp, Tisselt

  (tot 2001), Blaasveld en Ramsdonk over het spel op Quievrain. Voor ons Noyonspel maken ook nog Wolvertem en Meise deel uit van dit samenspel.”.

   

  Gazet van Mechelen 14 april 1983 :

  “Recht voor Allen (Zesverbond)

  Samenspel met De Luchtreizigers (Leest), De Verenigde Vrienden (Hombeek), Het Vliegmachien (Heike), De Snelle Vlucht (Leest-Heide), De Jonge Liefhebbers (Heffen) en De Luchtklievers (Battel).

  Voorzitter : Frans V.D. Broeck.

  Secretaris : Jan Geerts.

  Kassier : Jos Geerts.

  Vergezeller : V.D.Eynde – Van Dijck.

  Toegelaten afstand Quiévrain 91 km.

  Voor Quiévrain wordt ingekorfd volgens beurtrol. Voor Noyon wordt samengespeeld met Noord-Brabant en Hombeek.

  Inkorven bij De Laet, Dorp Leest, van 14 tot 15u.”

   

  De Band, maart 1976 : Bij duivenmelker Gust De Prins.

  “Dit artikel over één van onze oudste Leestenaars Gust De Prins lag klaar om te verschijnen, toen we de dorpsklok hoorden luiden over zijn dood. Daardoor wordt dit artikel tragisch actueel. Gust De Prins, de ‘guide’ genoemd, omdat hij als oudstrijder 14-18 bij het eliteregiment ‘de Gidsen’ (les Guides) had gediend. We laten dit artikel verschijnen in aandenken aan hem.

   

           Op bezoek bij de oudste duivenmelker van Leest : Gust De Prins uit de Alemsteraat !

  Wij waren nog geen vijf minuten bij hem thuis of hij had al een duifje ter hand. ‘Er steekt kwaliteit in dat beestje !’ zegt Gust, en hij kan het weten na een tachtigjarige ervaring als duivenmelker. Gust is nog een vooroorlogse crack en heeft zijn naam eer aangedaan in zijn duivenmelkersloopbaan. Het grootste succes als duivenliefhebber kende hij in het jaar 1969, dan won hij immers de interprovinciale vlucht vanuit Bordeaux, ingericht door het Zuid-Antwerps verbond, en daar namen bijna 1.700 duiven aan deel : een uitslag die iedere melker wel eens op zijn palmares zou willen schrijven. In datzelfde jaar wist hij nog een

  mei- prijskamp weg te kapen over gans de provincie Antwerpen, waaraan duizenden duiven deelnamen. Voor die overwinning mocht hij een gouden uurwerk in ontvangst nemen.

  Het jaar nadien won hij nog twee Angouleme…

  Hij begon met de duiven in 1897, toen hij 13 jaar was, en men de hedendaagse vervoermiddelen nog moest produceren. Wekelijks stapte het Gustje van toen, met de mand aan een stokje gehangen, en het geheel op zijn schouders tillend, naar Mechelen.

  Een wandeling van zowat om en rond de 15 km. Dit alles om toch maar met de duifjes te kunnen spelen.

  Hij kan nog vertellen van de tijd toen men de duif na haar aankomst in een zakje moest steken, om er dan mee naar het lokaal te hollen, zo hard men lopen kon. Enkel het merk aangebracht in  een vleugel was het enige en officieel bestatigingsmiddel. Later, en gelukkig maar, zegt onze gast, kwamen de caoutchouc-rekken en de constateurs op de markt.

  Wat was dat toch een tijd toen we soms uren, zoniet dagen, in de lucht stonden te turen, van het uur der lossing nooit iets afwetend.

  Zijn ‘Vale’ vloog als jonge duif achtereenvolgens, en wat meer is, met succes Etampes, Orleans, Bourges, Angouleme, en na 14 dagen rust nogmaals Angouleme, waar hij gewestelijk geklopt werd door duivensportrubriekleider Georges Smedts uit Walem, en dus met een tweede plaats vrede moest nemen. Een zeer mooie uitslag alleszins voor een pieper. Als jaarse kreeg de duif in kwestie datgene wat hem in feite toekwam : een jaartje rust.

  Dit jaar deed hij zijn reputatie alle eer aan, achtereenvolgens vanuit Noyon- Dourdan- Orleans en om te besluiten Bordeaux.

  Wat ik van de duif zelf onthouden heb is haar middelmatige lichaamsbouw rijk begiftigd met de kwaliteiten van een echte crack, een blik die alles vertelt. Het is een duif die steeds, met een behouden vaart natuurlijk, de man uit de Alemstraat nog veel en schone successen moet bezorgen…

  WEDUWSCHAP : hij is wel 91 geworden, maar heeft nog een hart van een tiener en klampt zich aan de modernste methodes vast om zich te verdedigen. Zo past hij het weduwschap toe, een proces dat hij heel normaal zijn verloop laat kennen, en toch deed Gust met zijn ondertussen ‘Bordeaux’ gedoopte crack iets waar vele melkers zouden voor terugschrikken en wat velen afraden. Ook zoon Louis, heel en al duivenmelker, raadde het hem af, maar de ondervindingrijke De Prins handelde naar eigen goeddunken : voor de inkorving kreeg ‘Bordeaux’ zijn duivin te zien en meer dan onrustig, zegt Gust die meent dat een duif nooit levendig genoeg kan zijn, ging hij de mand in.  Een feit is zeker, hij hield zijn slag thuis

  Nietwaar zoon Louis ? die deze handelswijze afkeurde, toen hij te 17u30 de duif van zijn rek ontdeed, kon hij niet vlug genoeg uit zijn handen zijn, dit om toch maar bij zijn duivin te geraken, een beloning waar hij in feite een ganse dag voor had gestreden. En of hij er tegen sprak, zegt Gust verder.

  VERZORGING : onze gast beschikt over een bereidwillige zoon die bij hem inwoont en eveneens een hart heeft voor hok en duif. Toch houdt hij er zelf nog aan dagelijks zijn hok te reinigen, dat getimmerd is onder Boomse pannen. De duiven krijgen er dagelijks van de beste mengeling, hebben een prima huisvesting, rijk bedeeld met verse lucht wat veel bijdraagt tot een goede gezondheid, dat, en dagelijks wat aviol. Want gezondheid en ras zijn z’n beste troeven voor succes.

  We vonden Gust zo’n sympathiek oud man, maar ene met een jong hart.”

   

  August Frans De Prins was te Leest geboren op 23 december 1884 en hij overleed er op 6 maart 1976.

  Uit zijn gedachtenisprentje :

  “Wij hebben hem gekend als een zeer actieve persoon, die zelfs tot op hoge ouderdom geen rust kende maar vol levensmoed onder ons leefde.

  Vader was goed en zacht van harte, bescheiden in zijn woorden, zacht in zijn gesprekken, gedienstig en behulpzaam voor ieder.

  Vader was een man van de vrede. Hij heeft de vrede liefgehad : hij leefde in vrede met God, in vrede met de evenmens, zelf vastgeankerd in de inwendige vrede des harten.

  Gust was lid van de Kristelijke Bond er Gepensioneerden, Voorzitter ter Ere van de Nationale Strijdersbond, afdeling Leest, Oudstrijder 1914-1918 en bezitter van het Erekruis met Rozet van de N.S.B. alsook van andere eervolle onderscheidingen.

   

  Bijlagen:

  -Duivenmelkers op de uitkijk, tekening van Georges Herregods.

  -Toelatingsbewijs voor het houden van duiven van Frans Vloebergh.

  -Gust De Prins, door de ogen van G. Herregods.  11-03-2012 om 12:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1959 – 13 mei : De Kruistochters vierden feest te Averbode.

              “Alle Kruistochters van het Vlaamse land vierden feest te Averbode.

              Ook die van Leest waren er bij !

              Te 7u10 vertrok de autocar met twee zusters, twee onderwijzeressen en een

              50-tal leerlingen.

              Te Scherpenheuvel werd de Heilige Mis bijgewoond.

              Het was mooi weer !

              Van alle kanten kwamen de autobussen naar Averbode gebold : duizenden

              kinderen kwamen er hun dank betuigen aan “Nonkel Fons” (E.P. De Kesel)

              die zou worden gevierd.

              “ZONNELAND” en “ZONNEKIND” waren zijn werk.

              Thans zijn het de twee meest verspreide kinderbladen van het Vlaamse land.

              Vijfentwintig jaar werkt Nonkel Fons reeds aan deze kindermagazines.

              Te 11 uur werd een plechtige H. Mis gecelebreerd door Hoogeerwaarde Heer

              Prelaat van Averbodes Abdij.

              Zijne Excellentie Monseigneur Forni, Pauselijk Nuntius woonde de mis bij.

              ’s Namiddags werd een revue opgevoerd door de Toneelkring van Savenberg :

              de voornaamste personages uit “Zonneland” en “Zonnekind” werden er in

              uitgebeeld.

              Aan Nonkel Fons werd een gouden kelk overhandigd en verschillende sprekers

              huldigden de Jubilaris.

              Na 4 uur trok het jonge volkje de mooie bossen in om nog wat te joelen en te

              spelen.

              Een echt mooie en ovnergetelijke dag.” (DB-1959)

   

  Daniel Omer De Kesel, in die tijd beter bekend als ‘Nonkel Fons’, was Norbertijn, uitgever en schrijver van jeugdboeken bij de uitgeverij Averbode die eigendom was van de gelijknamige abdij.

   

  1959 – 15 mei : Algemene landbouwtelling te Leest

              Enkele cijfers :

              Weiden en grasland : 295,15 ha.

              Graangewassen : 155,38 ha.

              Aardappelen : 86,62 ha.

              Aantal paarden : 115.

              Melkkoeien : 675. Vaarzen : 3.

              Schapen : 32. Geiten : 8.

              Varkens : 94.

              Leghennen : 1869. Hanen : 44. Mesthoenders : 3000.

              Eenden : 32. Ganzen : 10.

              Kalkoenen : 4. Parelhoenen : 2.

              Konijnen : 113.            

   

  1959 – 18 mei : De Leestse Boerenkapel op de radio.

              Maandag 18 mei van 11 tot 11u15 en van 11u45 tot 12 uur werd door het

              N.I.R., in uitgesteld relais, van uit de parochiezaal te Leest, een optreden

              uitgezonden van de Boerenkapel van Leest o.l.v. Theo Fierens.

              Volgende stukken werden uitgevoerd :

              Liechtensteiner Pölka, In de Rozentuin (wals), De Postkoets, Gloria

              (Rheinlander), Boemel Petrus, Heimliche Liebe, Anthonie-mars, Regina wals,

              Der Schönste Strauss, Bloempolka, In de Meitijd (Tirolerwals), Casino-polka,

              Groet aan Marieken wals en Kadettenmars.”

   

   

  1959 – 20 mei : Lourdesbedevaart van de Vrouwengilde.

              Bertha D’Hollander, winnares van de gratis reis naar Lourdes, uitgeloot door de

              Parochiale Vrouwenbond, en Frans Verbruggen, idem maar dan van de B.J.B.-

              jongens, waren samen met de onderpastoor van de partij.

              De bedevaart duurde een week.

             

  1959 – 22 mei : Retraite van de toekomstige soldaten.

   

  1959 – 26 mei : Uitstap van de Vrouwengilde naar de Vlaamse Ardennen en de kust.

   

  1959 – 27 mei : Viering Electriciteitsmaatschappij

              Op 27 mei vierde de Electriciteitsmaatschappij van Noord-België te Mechelen

              haar gouden jubileum.

              Een 300 genodigden zaten aan voor het jubileummaal : Mgr. Schoenmackers,

              Minister Segers, de gouverneurs van Antwerpen en Brabant, senatoren en

              volksvertegenwoordigers en vele andere personaliteiten, ook de burgemeesters

              uit het omliggende, onder wie Miel Verschueren, burgemeester van Leest.

   

  Bijvoegsels :

  -De voorbladen van ‘Zonneland’ en ‘Zonnekind’.

  -Daniel Omer De Kesel, beter bekend als ‘Nonkel Fons’.

   

     11-03-2012 om 11:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1959 – Maandag 2 februari : Super-Show Avond van Milac

              Ter gelegenheid van de week van de soldaat richtte Milac in “Ons Parochiehuis”

              een  Super Show Avond in.

              Traden op : De Vekos, fantaisisten met Europese vermaardheid, Les Tokas,

              en The Sioux met schitterende attrakties, Rene Verholen een 9-jarige

              accordeon-virtuoos, The Bex Brothers, accordeon, trompet, zang en imitaties,

              Lou Bex met zijn sprekende pop Jaakske.

              Ook was er het eerste optreden te Leest van de “Boerenkapel” o.l.v. Theo Fierens. 

            

              Samenstelling Boerenkapel  

              Leiding : Theo Fierens

              Bugel solo : Louis Verschueren

              Eerste bugel : Jan De Borger

              Tweede bugel : Frans Verbruggen

              Trompet : Rik Lauwers

              Alto : Juul Vloeberghen

              Eerste bariton : Rik De Bruyn

              Tweede bariton : Frans Jacobs

              Trombone : Albert Robeyns

              Tuba : Eugeen Vloeberghen

              Bombardon : Louis Alewaters

              Slagwerk : Jan Spinnael

   

  Dit gelegenheidsorkest, bestaande uit muzikanten van de fanfare St.-Cecilia, had veel succes bij de Leestse bevolking. De Boerenkapel kreeg zelfs ver buiten de gemeentegrenzen een vrij grote bekendheid, vooral dan door een radio-uitzending.

  Door het succes en de grote vraag naar uitvoeringen werd de druk op de muzikanten te zwaar. In de beginperiode trad de Boerenkapel op  voor een appel en een ei, of liever voor een goede, gewone maar stevige maaltijd. Daarbij hoorde ook de nodige hoeveelheid drank.

  Later traden ze op in uniform : donkerblauwe pet, blauwe kiel, een grote rode halsdoek met witte bollen en klompen en met een vrij primitieve geluidsinstallatie.

  In hun repertoire lasten ze heel wat polka’s en marsen in, hun muziek was vergelijkbaar met wat nu nog steeds te horen is op Duitse carnavalvieringen.

  In de jaren zestig werd de Boerenkapel ontbonden. De Oberbayernmuziek had in onze streek haar aantrekkingskracht verloren en werd verdrongen door de rock’n roll, rythm and blued en andere vnl. Amerikaanse genres. (Stan Gobien)

   

  1959 – 7 februari : Zesdaagse Antwerpen

              De KWB organiseerde een bezoek aan de “Zes dagen van Antwerpen”.

              Inschrijvingsgeld : 75 fr (reis per autocar inbegrepen). 

   

  1959 – 8 februari : Muziekconcert Arbeid Adelt

              In de zaal “De Rooselaer” bij Theo Teughels hield de Koninklijke Fanfare

              Arbeid Adelt een groot muziekconcert.

              Op het programmablad stonden : “Flink en Fier” een mars van R. Kumps,

              “Walk-Over” mars van Strauwen, “Antigone” een ouverture van Rousseau,

              “Terug uit Dinant” een mars van F. Teughels, “Zwart Water” een ouverture van

              Jourquin, “Oude Kameraden” van Teike, “Siciliaanse Ouverture” van Dax,

              “Judex”, “Kermesse” van De Roeck en het Vaderlands Lied.

              Leiding : J. Van der Taelen.

              Voor de afwisseling werd gezorgd door Bux, een humorist-conferencier.

   

  1959 – 9 februari : Film KWB – “Het Onsterfelijke Lied”. Toegang 15 fr.

   

  1959 – 16 februari : Vergadering Feestcomité Nieuwe burgemeester

              De afgevaardigden van de plaatselijke organisaties kwamen samen op het

              gemeentehuis.

              Doel : regeling officiële viering van de nieuwe burgemeester.

              De vergadering werd voorgezeten door schepenen Frans en Ferdinand De Prins.

              Waren verder aanwezig : Louis Verbruggen en Jozef De Decker (C.O.O.),

              F. Meyers (schoolbestuurder), Constant Busschot (Boerenfront), Jan Verbruggen

              Sr. (Boerengilde), Frans Van der Hasselt (Arbeid Adelt), Victor Selleslagh (Rust

              Roest), Richard Van Praet en Louis Solie (KWB), August Lauwers en Frans

              Polspoel (St.-Cecilia), Alfons Hellemans Sr. (Davidsfonds), Maria Rheinhard

              (Vrouwengilde), Edward Van Steenwinckel (Kerkfabriek) en Jan De Decker

              (Milac).

              Schepen Frans De Prins aanvaardde het voorzitterschap van het Feestcomité.

   

  1959 – 17 februari : KWB Studiekring.

              Op woensdag 17 februari gaf pater Clementiaan een voordracht over

              “Het Communisme in China”.

              De pater kon met kennis van zaken spreken want hij verbleef jarenlang in

              China.

              Er kwamen slechts 20 toeschouwers opdagen.

   

  1959 – 1 maart (en 8 maart) : Toneel van Rust Roest

              Op deze twee zondagen voerde de toneelkring “Rust Roest” het romantisch

              spel in 3 bedrijven “De Rebel” op. Auteur : Arie Van der Lugt.

              Acteurs : Frans Van Neck,  Berta Willems (Mechelen), Marcel Leemans,

              Lutgarde Hellemans, Maria Selleslagh, Leo Hellemans, Alfons Hellemans jr,

              Jozef Coeckelbergh, Frans Teughels en Alfons Hellemans sr.

              Souffleur : Raf Selleslagh.

   

  1959 – 11 maart : Les van de Vrouwengilde : “Toasten en broodbelegsels”.

   

  1959 – 15 maart : Muziekconcert Sint-Cecilia

              Op zondag 15 maart hield de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia, in de zaal Sint

              Cecilia bij Frans Huybrechts, een groot muziekconcert.

              Hieraan werkte ook het “St.-Ceciliakoor” mee.

              Op het programma stonden :

              “Heldenstoet” ouverture van A. Mahy, “Herinnering aan de slag van Waterlo”,

              ouverture van H.Kessels, “Firenza” ouverture van G.Allier, “Op een Perzische

              Markt” van Ketelbey met gemengd koor, samen 85 uitvoerders.

              “Het Witte Paard” Benatsky met gemengd koor.

              “Walk Over” mars van Strauwen, “Fedekam” een mars van Brants, “De Klokken

              van Corneville” fantasie van Planquette, “De Stervende Stad” ouverture van

              Doyen, “De Bergsuite” van Moerenhout met koor, “Fédérés” mars van F.

              Rousseau en het Vaderlands Lied.

              Rik De Bruyn had de leiding over het geheel.

              Voor de afwisseling zorgden Frans Cras en Jo Busschots met humor, fantasie,

              zang en accordeon.

              Frans Verwerft leidde de stukken in met een passend commentaar.

   

  1959 – 19 maart : Les voor moeders met communicanten.

   

  1959 – 20 maart : Milac-karavaan naar het 2de Artillerie te Siegen.

   

  1959 – 21 maart : Film “Het Purperen Masker” ten voordele van de supportersclub

              “Het Vliegend Wiel”.

   

  1959 – 30 maart : Tweede Paasdag, begankenis, jaarmarkt en kermis.

   

  1959 – 8 april : Les van de Vrouwengilde : “Keurig tafel dekken en dienen”.

   

  1959 – 17 april : Milac-karavaan naar 1e Grenadiers te Soest.

   

  1959 – 17 april : Openbare Aanbesteding

              Op het gemeentehuis werd een openbare aanbesteding gehouden ivm onderhoud

              aan een gedeelte van de Juniorslaan.

   

  1959 – 26 april : Plechtige Communie.

   

  1959 – 1 mei : Parochiale Bedevaart en Kapellekenshulde

              “Op 1 mei werd de Mariamaand in de kerk geopend met een Lof te 19u30.

              Daarna ging men processiegewijs naar de kapel van O.L.Vrouw van Fatima.

              In de optocht werden vlaggen opgemerkt van KWB, BJB/J, Kruistocht en

              Meisjesschool. Onderweg werd er gebeden.

              Bij de aankomst aan de kapel biedt Z.E.H. Pastoor de Rozenkrans.

              Bij elk tientje werd een intentie gevoegd : voor de zieken, voor de soldaten,

              voor de vervolgde kristenen, voor de Paus, voor alle aanwezige bedevaarders.

              Hierna volgde de opdracht aan O.L.Vrouw.

              In zijn sermoen behandelde E.H. Onderpastoor onze diepe verering voor de

              “moeder” om haar goedheid en offerliefde. (...)

              Dan werden de 15 kapellekens ingezegend door de pastoor.

              Deze schone avondplechtigheid werd besloten met een Vlaams Marialied.” 

   

  1959 – 1 mei : Milac-karavanen naar 72e Artillerie Aken, naar 1e Jagers te Paard

              te Arnsberg en het 6e Artillerie te Soest.

   

  1959 – 7 mei : Rerum Novarumstoet te Mechelen

              Naar jaarlijkse gewoonte werd in deze stoet ook de Koninklijke Fanfare “Arbeid

              Adelt” uit Leest opgemerkt.

   

  1959 – 9 mei : Bedevaart naar Scherpenheuvel

              34 mannen en 12 vrouwen togen te voet naar Scherpenheuvel. De oudste

              bedevaarder was 77, de jongste 12.

   

  1959 – 9 mei : Gouden Bruiloft van Ferdinand  Van Praet en Philomena Fierens

              “Nante” werd te Leest geboren op 8 februari 1884 en “Meen” op 25 oktober

              1885. Pastoor Beuckelaers huwde het echtpaar op 9 mei 1909.

              Ze kregen 10 kinderen.

              De buren hadden niets onverlet gelaten om de woningen te versieren.

              Boven de deur van de jubilarissen hadden ze volgende tekst aangebracht :

              DAT NANTE NOG MENIG JAAR ZIJN MEEN BESTURE(N)

              DAT ZIJN DE OPRECHTE WENSEN VAN UW GEBUREN !

              Om 10 uur was er een dankmis opgedragen door pastoor Coosemans en

              geassisteerd  door E.H.Shaw (onderpastoor van Battel) en E.P. Marinus.

              Nadien krijgen de gevierden een officiële ontvangst op het gemeentehuis alwaar

              hun twee clubzetels werden overhandigd.

   

  Foto’s:

  -De eerste Boerenkapel met uitsluitend Leestenaars. (foto : Leest in Feest)

  -De Boerenkapel als semi-professioneel orkest in zaal ‘St.-Cecilia’. (Leest in Feest)

  11-03-2012 om 11:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Pieter De Prins, aftredend burgemeester :

  Alles heeft een eind, zelfs de openbare opdrachten. Maar alles kan herbeginnen, ook de openbare opdrachten. Zeker zal ik mij niet als profeet voordoen, dit is een gevaarlijk spel, en gevaarlijke spelen zijn niet meer voor mijn leeftijd. Tenminste mogen wij hopen dat, voor het werk verricht tijdens deze enkele jaren, de bevolking zich onpartijdig zal tonen in haar beoordeling, en ik denk dat wij in dit geval de toekomst optimistisch mogen tegemoet zien. (...)

  Ik heb misschien mijn plicht vervuld. Maar U, burgemeester en de heren van de gemeenteraad, U deed het met een geweten, een verkleefdheid, een begrijpen en een kennis van de publieke en sociale vraagstukken, die mijn bewondering uitmaakten gedurende de enkele jaren die wij samen doorbrachten.

  De bewijzen van de doeltreffendheid van uw optreden zijn gemakkelijk te geven. Zij springen in het oog. Bekijk de financies. Kunnen ze gezonder zijn ?

  En de begroting ? Deze is in evenwicht.

  En welke werken werden de laatste tijd uitgevoerd ?

  De herstelling van kerk en pastorij. De vernieuwing van de Grote Heide, Scheer- en Vinkstraten in cementbeton, alsmede de Kleine Heide en Bist.

  De bekleding met cut-bac verharding der Tisseltbaan, Elleboogstraat, Winkelstraat en Tiendeschuurstraat. De verbeteringswerken van het gemeentehuis en het schoolhuis zijn in aanvang genomen. (...)

  Ja, heer burgemeeester, ik ben U en de andere raadsleden veel schuldig. En niets vermag mij uw kostbare samenwerking te doen vergeten. (...)

   

  Floriaan Meyers, schoolbestuurder:

  In naam van het onderwijzend personeel en van gans de schoolgaande jeugd heet ik U van harte welkom als burgemeester van Leest. (...)

  Dat U nog altijd de waardering en de genegenheid van e bevolking geniet, bewijst de aanwezigheid van zovelen op deze luisterrijke plechtigheid. Het moet voor U een gelukkig en tevens een aandoenlijk ogenblik wezen te mogen bestatigen, dat Gij nog niets van de vroegere simpathie hebt verloren. (...)

  Mijnheer de Burgemeester, U weet dat ik steeds dankbaar geweest ben tegenover de familie Verschueren en ik zou het mijn ganse leven betreuren door een kleine vergissing dat wederzijds vertrouwen in het gedrang te brengen. Indien het mij echter veroorloofd is enige suggesties naar voren te brengen en uw bijzondere aandacht durf te vragen, dan doe ik zulks maar alleen in het belang van het kind.

  Het zal U zeker niet ontgaan zijn en U zult wel opgemerkt hebben bij Uw bezoek, enkele dagen geleden, in tegenwoordigheid van de heren schepenen, dat de school een bijpend gebrek aan degelijk materiaal heeft om een onderwijs te verstrekken, dat onder alle opzichten volledige voldoening kan schenken. (...)

   

  Z.E.H. Coosemans, Pastoor:

  Bij deze plechtige aanstelling houd ik er aan U van harte een voorspoedige ambtsperiode toe te wensen.

  Wij staan hier in de schaduw van het Kruis op de schouw, van Kristus-Koning, het Opperste Gezag, van wie alle gezag voortkomt. Hij legt vandaag een deel van zijn gezag op uw schouders, weliswaar langs een omweg maar in werkelijkheid is Hij het toch die van zijn gezag meedeelt. Van heden af hebt Gij te zorgen niet alleen voor uw eigen welzijn, maar ook, en nog wel op de eeerste plaats voor het algemeen welzijn. Voorwaar geen gemakkelijke taak ! Wij leven in een tijd dat de levensstandaard van de mensen heelwat is gestegen. Wat voor vijftig jaar als een luxe werd beschouwd, wordt nu als een dringende noodzakelijkheid aanzien. De evolutie van het mensdom gaat nu veel rapper. Wat vroeger op tien jaar gebeurde, gebeurt nu op een jaar. De wetten en reglementen die Gij zult moeten toepassen worden dan ook maar steeds ingewikkelder en talrijker. (...)

  Wat vandaag verplichtend is, is morgen misschien verboden. Er is ook zoveel dat de mensen scheidt : standsbelangen, rijkdom, bekwaamheden. Maar dieper dan al dat uiterlijke is er toch iets dat hen bindt. Hier te Leest zijn het allemaal gedoopte mensen met dezelfde levensbeschouwing. Die geestelijke band is sterker dan de band van het bloed en voor die geestelijke band moet alle verdeeldheid wijken.
  Hier te Leest lopen de grenzen van de parochie samen met die van de gemeente. Ik heb geen andere parochianen dan burgers van Leest en alle burgers van Leest zijn parochianen. Meer dan op welk ander gebied ook zijn we dus geroepen om samen te werken. Weliswaar is de taak die ons is opgelegd enigzins verschillend : de Uwe is meer van tijdelijke aard en de mijne meer van geestelijke aard. Maar het geestelijke en het tijdelijke zijn niet te scheiden, maar vullen elkander aan. Ons werkterrein is dus hetzelfde. Mijnheer de Burgemeester, U moogt dan ook op mijn medewerking rekenen. Ik eindig dan met de vurige wens dat we Leest weer wat schoner en gelukkiger mogen maken.

   

  Louis Verbruggen, secreatris van de Commissie van Openbare Onderstand :

  (...)..na de weken van aarzeling die uwe benoeming hebben voorafgegaan, heeft de hogere Overheid niet anders kunnen besluiten, diende rekening te houden met de uiting van de volkswil op 12 oktober ll., en heeft ten slotte de ware democratie gezegevierd.

  (...)

  Gedurende uw eerste ambtsaanvaarding, heeft de Commissie nooit tevergeefs beroep op u gedaan ; de laatste zes jaren hebt gij gezeteld in het Komiteit van verzoening, opgericht in de schoot van de openbare onderstand ; wanneer de vergadering geen éénparig besluit kon treffen, hebt gij welbewust van uwe verantwoordelijkheid als voorzitter van dit organisme, steeds voor alle gevallen een minnelijke schikking weten voor te stellen, welke altijd voldoening heeft geschonken aan de noodlijdenden van de gemeente.

  (...)

   

  Jan De Decker, namens al de parochiale organisaties:

  (...)

  Met een bijna kinderlijk vertrouwen richten wij ons tot u om u te zeggen dat wij zo vrij willen zijn, op u en op uw gezag beroep te doen om op tijd en stond een hulp te zijn voor onze parochiale werken.

  Het is toch ook een zegen voor de burgerlijke overheid als het op alle gebied goed gaat in de gemeente en daaraan werken wij toch ook krachtdadig mee. (...)

  Heer Gemeente-bestuurder, het gezag dat u zult uitoefenen is een DIENST die moet :

  Voorzien, organiseren, gebieden, coördineren, controleren en besturen.

  Dat gezag en deze dienst betekenen dat u zoveel mogelijk uitgaat van het genomen initiatief, dat u waardeert waar het openbloeit, aanvult waar het, vooral FINANTIEEL, ontoereikend is, richt en leidt waar het in gebreke blijft, vormt en bevordert waar het vatbaar is voor verrijking, beveelt waar het verkeerd loopt en terechtwijst waar het stremt in onwil. Vooral zult u in al die delikate schakeringen open oog en nog meer open hart hebben voor het eigen karakter, de eigen gevoelens en de levensproblemen van hen die u te leiden en te besturen heeft.

  Samen met onze hulde en onze diepgemeende gelukwensen, hopen wij dat het u mag gegeven zijn er het uwe toe bij te dragen opdat uw burgers geestelijk-schoner en cultureel-rijker kunnen “gewonnen en getogen” worden in een Leestse atmosfeer waarin het goed is te leven –soms-, soms ook bitter...

  (...)

   

  August Lauwers, secretaris van de Kon.Fanfare St.-Cecilia :

  (...)

  Uwe benoeming, heer burgemeester, mag om verschillende redenen verdiend genoemd worden. Zo zal het dan in 1959 zestig jaar geleden zijn dat uw vader, Theofiel Verschueren zaliger, de basis legde aan het tot stand komen van onze vereniging en wel als de stichter van de fanfare Sinte-Cecilia mag genoemd worden.

  En gij, heer burgemeester, die toen nog uw kinderjaren doormaakte, u was er zich wellicht niet van bewust welk een edel werk vader zaliger daarstelde, en wat een schitterende loopbaan u als politieker te wachten stond.

  Wanneer we de geschiedenis van onze vereniging doorbladeren, dan komt de naam Verschueren vanaf ons ontstaan tot op heden veelvuldig voor.

  Wij waren er ons van bewust dat u er prijs op stelde, al was het dan nog in de herft van uw levensdag, nog eenmaal als hoogste burgerlijk gezagsdrager in onze gemeente te worden aangesteld : deze wens is thans in vervulling gegaan.

  Driemaal hebt gij uw kandidatuur gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen, driemaal de lijst “St.-Cecilia” de overwinning helpen bezorgen en driemaal wist gij het hoogst aantal voorkeurstemmen te behalen vandaar dat uw benoeming gewettigd is.

  Uw heraanstelling als burgemeester is ook een bewijs dat uw houding en handelingen gedurende de laatste 20 jaar onaanvechtbaar en onberispelijk waren.

  Een reden te meer dat gij het ambt van burgemeester waardig zijt.

  Onze gedachten gaan vandaag ook naar uw voorganger, onze voorzitter, de heer Pieter De Prins, die ondanks zijn wankele gezondheid steeds trouw op post is geweest, en de belangen van alle Leestenaren op een eerlijke manier heeft gediend.

  (...)

   

  De Burgemeester dankt :

  Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, Eerwaarde Heer Onderpastoor, Eerwaarde Zusters, Mevrouwen, Mijneheeren, Beste medeburgers en vrienden,

  Ik dank u allen oprecht voor de vele blijken van genegenheid en aanhankelijkheid die ik in het verleden en bijzonder vandaag mocht in ontvangst nemen.
  Het is zeer schoon, maar zoveel was wel niet nodig.

  Het doet mij genoegen dat omzeggens de ganse gemeente zich bij deze hulde heeft aangesloten en aldus haar tevredenheid over mijn benoeming uitdrukt.

  Onze kleine landelijke gemeente telt zovele verenigingen die mij allen hun beste wensen toestuurden : ik dank ze allenvoor de eer mij aangedaan.

  Ik heb nooit mijn verantwoordelijkheid ontweken ; gelijk ik in het verleden geweest ben, zal ik in de toekomst zijn.

  En als laatste, maar niet het minste, gaat mijn dank naar hen die vele jaren naar best vermogen onze gemeente hebben gediend : als schepene, mijn vriend Prosper Busschot en als burgemeester, mijn vriend Pieter De Prins. Hij zorgde voor de aflossing van de wacht, als ik mij zo mag uitdrukken. En nu zijn gezondheidstoestand de taak voor hem te zwaar maakt, heeft hij mij terug de wachtpost toevertrouwd, ons daarbij de jonge steun van zijn zoon als schepene toezeggend.
  Ik wil onder U staan als uw gelijke, als iemand die de vriendschap en het vertrouwen waard is van alle eerlijke mensen.

  Ik dank u nogmaals allen, nu ik weet dat ik tussen alle rangen, boven alle persoonlijke meningen uit, vele vrienden tel. Ik dank ook de nieuwe schepenen en gemeenteraadsleden voor het vertrouwen in mij gesteld.

  En als O.L.Heer mij temidden van mijn brave vrouw, kinderen en kleinkinderen nog enkele jaren gezondheid wil schenken, laat ons dan samenwerken voor een steeds schonere en welvarende gemeente onder de nationale leuze : “Eendracht maakt macht” en Leest ten bate. Ik dank U.” 

   

  Als vooraanstaande “Blek” had Miel Verschueren het niet onder de markt met de oppositie van de “Sussen”.

  Volgende folder werd, tijdens de gemeentekiezing, in de Leestse brievenbussen gestopt :

   

  Hulde aan Verschuren

   

  Hij is daar weer het ferm baaske

  dat 8 jaar speelde kromme haaske

  hij mag nog geren een lekker glaaske

  en loopt dan zat als een dwaaske

   

  twas oorlog, voor mijnheer emiel

  viel den trein aan ‘boske altijd stil

  hij gaf ook 2 engelsen een ferme pil

  en schonk aan den duits zijn zoon siriel

   

  Die zoon die zou er zich mee moeien

  de  duits die kwam de beesten schoeien

  de mensen voelden hun koleire broeien

  maar mieleke hield toch al zijn koeien

   

  toen kon hij veel pakken boter vouwen

  de duits die kwam ook paarden sjouwe

  dan maar ’t portret van zijn zoon openvouwen

  en Mieleke kon zijn paarden houwen

   

  In zijn jonkheid hat hij aventuren

  nu geeft hij weer blomkolen in zijn geburen

  maar ze zullen hem wandelen sturen

  dan kan ’t melk van die koei verzuren

   

  Want nu denkt hij met een koe te winnen

  wat peist dat vent wel te beginnen

  die koei komt nooit voor de pinnen

  want de beste zullen winnen

   

  Want nooit meer gelukt Verschuren

  met al die fijn geslegen kuren

  om de gemeente in den ambras te sturen

  neen dat kunnen we niet verduren.   

   

  Foto’s:

  -Oud-Burgemeester Pieter De Prins.

  -De speech van pastoor Coosemans.

  -August Lauwers.

     11-03-2012 om 06:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1959 – 31 januari : Emiel Verschueren benoemd tot burgemeester van Leest.

              In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 1959, nr. 39, blz. 815, verscheen het

              KB van 31 januari 1959 van zijn benoeming.

   

  1959 – Februari 1959 – Gazet van Mechelen :

   

              Plechtige aanstelling te Leest van burgemeester Verschueren

   

  “Zondag 22 februari had de plechtige aanstelling plaats van burgemeester Emiel Verschueren. Talrijke Leestenaren kwamen dhr Verschueren aan zijn woning gelukwensen. Door dhr Leopold Piessens, ondervoorzitter, werd hem vanwege de fanfare St.-Cecilia een mooie bloementuil aangeboden.

  Hierna trok de stoet, gevormd uit verscheidene groepen en verenigingen, de raadsleden en de nieuwe burgemeester samen met schepenen en geestelijke overheid naar het gemeentehuis.

   

  Aan het gedenkteken van de gesneuvelden legde de nieuwe burgemeester zijn mooie bloementuil neer terwijl het “Te Velde” geblazen werd.

  Na deze plechtigheid had een ontvangst plaats op het gemeentehuis waar de aftredende burgemeester Petrus De Prins de nieuw verkozene verwelkomde, veel heil toewenste en hem de sleutels overhandigde.

  Hierna werden toespraken gehouden door Z.E.H. Coosemans namens de geestelijke overheid, meester Meyers vanwege het onderwijzend personeel, Jan De Decker namens de parochiale werken en Frans Van der Taelen namens de Oud-Soldaten.

  Gust Lauwers, secretaris van de Kon.Fanf. St.-Cecilia sprak namens de maatschappij en Louis Verbruggen namens de C.O.O.

  Tot slot dankte de nieuwe burgemeester allen voor de eer hem aangedaan en beloofde in de toekomst een goede burgervader te zijn om van Leest een vooruitstrevende gemeente te maken.
  Hierna werd de erewijn geschonken en had bij Frans Huybrechts nog een gezellig samenzijn plaats.”

   

  Ook “De Band” wijdde in het nummer van maart 1959 een artikel aan de nieuwe burgemeester en zijn aanstelling :

   

  Ons dorp in feest !! Emiel Verschueren – Inhaling en Viering.

  ‘...maandagavond 16 februari kwamen afgevaardigden van plaatselijke organisaties op het gemeentehuis bijeen om de officiële viering van de nieuwe burgemeester te regelen.

  Deze vergadering werd voorgezeten door schepenen Frans en Ferdinand De Prins.
  Waren verder aanwezig : Louis Verbruggen en Jozef De Decker (C.O.O.), Flor Meyers, schoolbestuurder, Constant Busschot (Boerenfront), Jan Verbruggen sr (Boerengilde), Frans Van Der Hasselt (Arbeid Adelt), Victor Selleslagh (Rust Roest), Richard Van Praet en Louis Solie (KWB), August Lauwers en Frans Polspoel (St.-Cecilia), Alfons Hellemans sr (Davidsfonds), Maria Rheinhard (Vrouwengilde), Edward Van Steenwinckel (Kerkfabriek) en Jan De  Decker (Milac).

  Schepen Frans De Prins aanvaardde het voorzitterschap van het feestkomitee.”

   

  Zondag 22 februari : feestelijke dag.

  “Te 15 uur bood burgemeester Verschueren een receptie aan in zijn woning.
  Oud-burgemeester Pieter De Prins overhandigde aan zijn opvolger de driekleurige sjerp.

  Namens de K.Fanf. St.-Cecilia werd aan de nieuwe burgemeester een bloemtuil aangeboden door Leopold Piessens, terwijl de muzikanten een feestmars uitvoerden.

  Ondertussen regelden Richard Van Praet en Emiel Polfliet de volgorde van de optocht, waarin werden opgemerkt : de Chiro met haar muziekkapel, vaandels en vendelvlaggen. De jongensschool, de meisjesschool, Oud-soldatenbond, Boerenfront, Katholieke Werkliedenbond, BJB-meisjes, Vrouwengilde, Toneelkring “Rust Roest”, BJB-jongens, Boerenbond, Kon. Fanfare St.-Cecilia, Kerkfabriek, Commissie van Openbare Onderstand en de Gemeenteraad.

  De burgemeester en zijn dame, oud-burgemeester De Prins, Z.E.H. Pastoor, W.E.P. Onderpastoor en de schepenen volgden in een wagen. De optocht ging langs de Elleboogstraat, Tisseltbaan en Dorp naar het kerkhof waar de burgemeester een mooie ruiker neerlegde bij de gedenksteen der Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers.

  Een minuut stilte werd in acht genomen. De K.F.S.C. voerde er de Nationale Hymne uit.

  Bij de poort van het kerkhof werd een erehaag gevormd door de schoolkinderen.

  Na verloop van de korte plechtigheid op het kerkhof, schreden de burgemeester en zijn gevolg naar het gemeentehuis terwijl een grote menigte toejuichte.

  In de trouwzaal van het gemeentehuis had de officële hulde plaats. Op het balkon waren luidsprekers opgesteld zodat het publiek de toesrpaken kon horen.
  Aan de eretafel hadden plaats genomen : de burgemeester en z’n dame, oud-burgemeester De Prins en Z.E.H. Coosemans, pastoor.

  Rondom de eretafel bemerkten wij : E.P. Clementiaan o.f.m., onderpastoor, de oude en de nieuwe gemeenteraad, de secretaris en afgevaardigden van onderwijzend personeel en plaatselijke organisaties.

  Het woord werd achtereenvolgens gevoerd door : oud-burgemeester De Prins, pastoor Coosemans, meester Meyers, Jan De Decker, Frans Van der Taelen, August Lauwers en Louis Verbruggen waarna de burgemeester alle sprekers bedankte... (...)

  Het officieel gedeelte van de viering werd ten gemeentehuize besloten met het drinken van (meerdere romers) champagne.

  Aan de schoolkinderen werd de volgende dag vrijaf gegeven. Zij werden verder nog bedacht met chocolade.

  In de zaal “Sinte-Cecilia” bij Frans Huybrechts werd door de burgemeester een “tournéé génerale” aangeboden...”

   

  Foto’s :

  -Handtekeningen van de nieuwe bewindvoerders.

  -Optocht in de Tisseltbaan van de fanfare St.-Cecilia.

  -De voorzitter van de fanfare overhandigde bloemen aan de burgemeester en zijn vrouw

   Catharina Lauwers.

  -Oudstrijder Frans Van Der Taelen.

   

  11-03-2012 om 06:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1959 – Mannenbond van het H. Hart

              De secretaris van deze organisatie Frans Selleslagh bezorgde De Band in januari

              1959 volgend verslag :

              “Ledenaantal begin 1959 289.

              Worden geschrapt, zij die nooit of slechts éénmaal aanwezig waren.

              Dit jaar tellen we 167 ereleden. Er werden in 1958 vier nieuwe wijkmeesters

              aangesteld.

              Het aantal aanwezigen gedurende het laatste kwartaal van 1958 :

              oktober : 212, november : 205, december : 216.

              Er wordt ook op aangedrongen dat de leden zoveel mogelijk in de BONDSMIS

              (=vroegmis,derde zondag) zouden communiceren, daar reeds geruime tijd

              vastgesteld wordt, met spijt, dat meer dan de helft der leden in andere missen

              communiceren, wat enkel zou mogen gebeuren voor de bondsleden in

              uitzonderlijke gevallen waarin zij op de derde zondag de vroegmis niet kunnen

              bijwonen.”

              Lidmaatschap van de Bond v.h. Heilig Hart impliceerde een engagement om

              minimum éénmaal per maand te biechten en te communiceren.

   

  De Bonden van het H. Hart

  Wanneer de mannen- en de vrouwenbond in Leest werden opgericht is voor Wilfried Hellemans (‘De St-Niklaasparochie in Leest’) nog onklaar. Wellicht was dat halfweg in de twintiger jaren van vorige eeuw onder pastoor Beuckelaers.

  Opgezet door de Jezuïeten, ‘rekenden (zij) op de intense medewerking van de parochiegeestelijkheid ter plaatse. Die moest een net van wijkmeesters of ijveraars in het leven roepen. Die ijveraars bezorgden persoonlijk elke maand de kaart met de uitnodiging voor de bondsmis. In de mis namen zij de kaarten bij de communiegang aan, voorzagen die van een stempel, zodat ze klaar waren voor de uitnodiging van de volgende bondsmis.

  Wie elfmaal in een jaar zijn bondsplicht vervulde, werd erelid.

  In 1955 waren er tweehonderd mannen en driehonderdtwintig vrouwen lid met respectievelijk vijftien en zestien ijveraars(ters).

   

  In een nummer van De Band van 1954 (nr.onbekend) zou de Mannenbond gesticht zijn in 1942 en de Vrouwenbond in 1949.

  Het bestuur was  in 1954 als volgt samengesteld :

  Proost : St. De Decker, secretaris : Cyriel Selleslagh en de 15 ijveraars waren :

  Hellemans Alfons voor het Dorp met 13 leden en 8 ereleden.

  Selleslagh Cyriel voor de Dorpstraat met 24 leden en 13 ereleden.

  Polspoel Alfons voor de Scheerstraat met 12 leden en 4 ereleden.

  Keulemans Gaston voor de Kouter met 48 leden en 27 ereleden.

  Fierens Frans voor Vink- en Elleboogstraat met 18 leden en 6 ereleden.

  De Boeck Frans voor de Winkelstraat met 16 leden en 11 ereleden.

  Verbruggen David voor de Tiendenschuurstraat met 27 leden en 20 ereleden.

  Solie Louis voor Tiendenschuur- en Elleboogstraat met 15 leden en 8 ereleden.

  Peeters Frans voor Tisseltbaan en Rennekauter met 17 leden en 9 ereleden.

  Van Linden Juul voor de Blaasveld- en Hertstraat met 15 leden en 6 ereleden.

  Mollemans August voor de Grote Heide met 12 leden en 7 ereleden.

  De Prins Edmond voor de Alemstraat met 16 leden en 8 ereleden.

  Mertens Florent voor de Bist met 16 leden en 3 ereleden.

  De Prins Frans voor de Kleine Heidestraat met 17 leden en 6 ereleden.

  Absillis Alfons voor Juniorslaan en Blaasveldstraat met 18 leden en 4 ereleden.

   

  Een totaal van 284 leden, waarvan 140 ereleden.

  Bondsbladen : 97.

   

  De Decker was ook proost bij de dames waar M. Rheinhard de functie van ‘schrijfster’ op zich had genomen.

  De vrouwen telden 327 leden en 16 ijveraarsters. 

   

  1959 – Over zitpenningen en nog wat...

              “Wellicht naar het voorbeeld van de kamerleden, heeft de Leestse magistratuur

              haar zitpenningen van 100 op 200 frank gebracht.

              Wij gunnen de verkozenen des volks graag deze kleine opslag.

              Wij verhopen nochtans dat deze aanpassing aan de stijging van het indexcijfer

              der kleinhandelsprijzen, voor gevolg zal hebben dat de Leestse gemeenteraad

              aan zeggingskracht en daadkracht zal winnen.

              Op de raadsvergaderingen hebben zij, gekozen DOOR en VOOR het volk, te

              bewijzen wat zij in hun marsj hbben. Een programma “verdedigen” in

              cafépolemieken of op pamfletten, is uiterst eenvoudig.

              Het is echter tragisch dat zij op de raadsvergadering zich over niets een mening

              kunnen vormen of geen passend woord weten te plaatsen in belangrijke

              aangelegenheden.

              (...)

              Sinds 1953 hebben wij herhaalde malen bij het gemeentebestuur om steun

              verzocht voor onze SOLDATENDIENST.

              Op geen enkele van al die brieven werd OOIT GEANTWOORD.

              (...)” (De Band-1959)

   

  1959 – Christelijke Volkspartij

              “Sinds verleden jaar bestaat er in onze gemeente weer een flinke groep

               aangesloten CVP-leden.

              Dit jaar zijn weer enkele nieuwe leden onze rangen komen vervoegen.

              Aan allen een welgemeende dank vanwege de partijleiding.

              Hun lidmaatschap is immers een materiële en morele steun aan de enige

              politieke groep in ons land die in staat is de belangen van de kristelijke

              gemeenschap op de meest rechtvaardige wijze te verdedigen.

              In de CVP overheerst thans de geest van de jeugd en van de vernieuwing, het is

              daarom ook de partij van de toekomst.

            

               Waarop heeft een CVP-lid recht ?

              1) op medezeggenschap bij de verkiezingen van plaatselijke, arrondissementele

              en nationale partijbesturen.

              2) op medezeggenschap bij de samenstelling van alle kandidatenlijsten van de

              CVP.

              3) op alle mogelijke raad en hulp van de CVP-mandatarissen en partij-instanties.

              4) op het maandelijks ledenblad “De Stem van het Volk”.

              Voor een goede groepswerking en om de leefbaarheid op lokaal plan te

              bestendigen moeten wij echter dringend zorgen voor een goed bestuur, gekozen

              tussen de leden en door de leden, met eerbiediging van alle democratische

              wetten. Alle leden zullen tijdig op ’n algemene vergadering worden uitgenodigd.

              De niet-leden zullen nog de kans krijgen om lid te worden. (40 fr voor

              gezinshoofd of 1e lid en 20 fr voor de overige leden)

              A.D.V.”

              (De Band-1959)

   

  1959 – Commissie van Openbare Onderstand – Uit het jaarlijks verslag :

              De Commissie stuurde haar zieken indien noodzakelijk naar het O.L.Vrouw

              Gasthuis van Mechelen waar de prijs van een ligdag 158 fr per dag bedroeg ofwel

              naar het ziekenhuis van Willebroek waar de ligdag 175 fr per dag bedroeg.

              Twee personen werden naar ziekenhuizen gestuurd : een behoeftige vrouw van

              65 voor een heelkundige bewerking en een vrouw van 71 wegens gewone ziekte.

              Frans Maria Polspoel uit de Vinkstraat was voorzitter.

              Leden waren Albert Van den Brande uit de Grote Heide, Frans Verwerft uit de

              Vinkstraat, Frans De Decker uit de Blaasveldstraat en Leopold Piessens uit de

              Dorpsstraat.

              Secretaris was Lodewijk Verbruggen uit de Kouter en ontvanger Alfons

              Hellemans.

              Dat jaar bedroegen de ontvangsten 142.107 fr en de uitgaven 141.812 fr.

   

  1959 – De Verwarmingsinstallatie van de Kerk

              Enkele technische gegevens :

              -kosten installatie : 180.000 frank

              -inhoud mazoutketel : 6.000 liter

              -systeem : “Thermobloc” generator van warme lucht

              -verbruik per uur : 25 liter

              -verbruikskosten (per uur, theoretisch) 62,50 fr voor mazout, electriciteit: nog niet

               bekend

              -firma : Wanson te Haren

              -maximum vermogen : 225.000 cal/u

              -normaal vermogen : 200.000 cal/u

              -luchtdebiet : 17.350 kg/u

              -gemiddelde uitblaastemperatuur : 48° C.

              -ventilator-motor : 3,4 PK

              -brandermotor : ¼ PK

              -maximum olieverbruik : 25 kg/u

              -normaal olieverbruik : 8,2 kg/u

              -diameter schoorsteen : 300 mm

              -netto gewicht : 870 kg.

              (DB-1959) 

   

  1959 – Dat jaar werd Victor De Laet Sr door de “Provinciale Landbouwkamer van

              Antwerpen” als afgevaardigde bij de HOGE LANDBOUWRAAD gekozen.

   

  1959 – 1 januari : Telling van de winterbezaaiingen en van het vee

              Wintertarwe :  58 ha 51 a

              Spelt : 0

              Masteluin : 1 ha 20 a

              Rogge : 24 ha 48 a

              Wintergerst : 7 ha 40 a

              Totaal : 91 ha 59 a. Totaal beteelde oppervlakte : 629 ha 34 a.

   

              Landbouwpaarden : 118 stuks

              Runderen : 1196 stuks

              Schapen : 32 stuks

              Varkens : 134 stuks

              Geiten : 4 stuks

              Pluimvee : 4381 stuks waarvan 48 hanen.  

   

              “Alle inwoners die vanaf 1 are grond verbouwen (zelfs moestuinen voor eigen

              gebruik) dienen hiervan verplichtend aangifte te doen op het gemeentehuis.

              De achterblijvers dienen zich onverwijld  in regel te stellen.

              (Mededeling van het gemeentebestuur)

   

  1959 – Dat jaar werd meester Hendrickx vast benoemd als onderwijzer aan de

              gemeentelijke jongensschool.

              Aloïs Hendrickx was geboren te Rijmenam op 1 april 1937 en gehuwd met

              Maria Teughels.

              Hij overleed op 7 mei 2008 in het A.Z. Sint-Maarten te Mechelen.

   

              ‘Liefste papa, liefste opa,

   

  Sinds februari wisten we dat je gezondheid niet goed meer was.

  Maar niemand van ons had kunnen denken dat je ons zo vlug zou verlaten.

  Diep bedroefd om je heengaan blijven we je dankbaar en herinneren we je

  volledige toewijding, je onvermoeibare werkijver, je bezorgdheid voor allen,

  je vriendelijkheid voor iedereen, je plezier in het spel met je kleinkinderen,

  je rijke eenvoud en je geloof in het goede van de mens.

  Jouw oprechte liefde koesteren we voor altijd in ons hart !’

   

  1959 – 16 januari : Toneel van de Chiro

              “En toen kwam het Licht”.

   

  1959 – 17 januari : Installering nieuwe gemeenteraad.

              Als eerste schepen werd Frans De Prins verkozen (7 stemmen + 2 blanco).

              Als tweede schepen : beenhouwer Ferdinand De Prins (8 stemmen + 1 blanco).

              De schepenen legden de eed af in handen van Emiel Verschueren, de raadsleden

              in handen van Pieter De Prins.

   

   

  1959 – 27 januari : Kaartavond KWB

              39 kaarters waren opgekomen voor de KWB-kaartavond.

              Voorzitter Richard Van Praet opende de vergadering met het “Arbeidersgebed”.

              De proost stelde zijn woordje in het teken van de vasten.

              Na nog een paar mededelingen werd er gestreden voor mooie prijzen.

              Uitslag : 1. Frans Verbeeck, 2. Theofiel Geerts, 3.E. Selleslagh.

              In januari werden er enkele nieuwe leden aangeworven : Alfons Puttemans, Cyriel

              Verbruggen, Ferdy Polfliet, Jan Casteels, Leopold Bas en Jos Verlinden, allen uit

              de Kouter, Emiel Van Steen van het Dorp en Piscador van de Winkelstraat.

              Het totale ledenaantal van KWB Leest bedroeg 97.

  -Maria Rheinhard, alomtegenwoordig in de besturen van katholieke organisaties.
  -Frans Maria Polspoel, voorzitter van de Com. Openb.Onderstand.
  -Meester Aloïs Hendrickx.

   

     09-03-2012 om 22:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1958 –  Was het jaar dat Clement De Wilde (tot 1961) onderpastoor werd te Leest.

   Hij was geboren in het Oost-Vlaamse Laarne (16/8/1916) en had als kloosternaam

   Clementiaan. Van 1947 tot 1952 was hij missionaris in China en toen hij dat land

   moest verlaten was hij van 1953 tot 1958 actief in Zaïre in de streek van

   Luabo, Kamina en Kanzenze maar China zou altijd in zijn hart blijven.

   In 1961 werd hij onderpastoor benoemd in Sint-Niklaas (H.Hart) en uiteindelijk

   Pastoor in de Sint-Antoniusparochie te Lokeren waar hij tegelijkertijd overste was

   van de Paters-Minderbroeders aan de Luikstraat.

   Hij verloor het bewustzijn in het portaal van zijn kerk (hartinfarct) en overleed er in het

   ziekenhuis op 6 november 1981.    

   

              Was ook het jaar dat de dokterszoon Luc De Keersmaker, °Londerzeel 8/4/1914,

              Freddy Peirs verving als koster in Leest. Hij woonde in Kapelle-op-den-Bos en

              kwam dagelijks per fiets naar Leest.

              Hij had de job aanvaard omdat hij op dat ogenblik zonder werk zat en niet graag

              ging doppen. Luc vond Leest wel “een klein dorpke met een oud kerkske met schone

              meubeltjes in”, maar gaf er de voorkeur aan naar Brussel te gaan werken.’

              (DB,nov.58)

              In 1965 zou hij ontslag nemen waarop hij opgevolgd werd door Luc Plasqui.

              (Wilfried Hellemans, ‘De St-Niklaasparochie in Leest’)

   

  1959 – Militianen klasse 59 : Armand De Bleser, Frans De Kock, August Emmeregs,

              Edward Geerts, Edmond Jacobs, Roger Lauwens, Rik Muysoms, Leo Van Camp,

              Jozef Verlinden en Albert Verschueren.

   

  1959 – Het bestuur van de Rundertuberculosebestrijding Leest zag er als volgt uit :

              Voorzitter : A. Van den Brande, ondervoorzitter : Vict. Schaerlaecken, secretaris :

              Alfons Verbruggen. Bestuursleden : Felix Van der Hasselt en Egied Selleslagh.

              (DB,1959)

   

  1959 – Voor 1959 werden 324 abonenten genoteerd op het “Parochieblad”.

   

  1959 – Geboorten in 1959 -               Overleden in 1959 –

              Nuytkens Ingrid                      Selleslagh Irma

              Van Tolhuysen Brigitte          Buelens Maria Elisabeth

              Kerssebeeck Liliane               Verdict Clémence

              Neefs Lucas                            Fierens Karel

              Polfliet Dany                          Van Steen Marina

              Huyghe Christina                   Van Humbeeck Louise

              De Wit Karel                          Van den Sande Petrus Joannes

              Selleslagh Alfred                    Van den Bergh Florent

              Verwerft Mark                       Van den Broeck Maria

              Huyghe Magdalena               Steenmans Jozef

              De Prins Veronica                  Lauwers Frans

              Van Praet Joannes                 Marivoet Leonie

              Peeters Lucas                         De Maeyer Maria Amelie

              Publie Joannes                       Selleslagh Coleta

              Leemans André                      De Hondt Melanie

              Peeters Magdalena               Peeters Joanna

              Verschueren Lucas                Vleminckx Virginie

              De Keersmaecker Fr              Van Beersel Jozef

              Rombauts Maria                    Smet Leonie

              Verbeeck Patrick                   Op de Heyde Victoria

              Verbeeck Tony                       Verrijken Alfons

              De Smet Rita                          De Wit Louis

              Lauwens Vera                        Slachmuylders Emiel

              Lauwers Marleen                  Gobien Maria Rosa

              Vets Agnes                             Wuyts Louis

              Lefever Natalie                      De Smedt Pauline

              Van den Bosch Wilfrieda     De Keersmaecker Fr

              Piscador Wilfried

              Doms Rita

              Verhasselt Leo

              Van Bosstraeten Marina

              Geerts Anna

              D’Hollander Georges

              Van de Perre Marina

              Boonen Vera

              Baeté Diana

              Croon Marina

              Gobien Maria. (DB,nr.1,1960)                     

   

  1959 – SCHANDAAL OP ONS KERKHOF

   

              Laat de doden in vrede rusten

  “Reeds meermalen hebben (oplettende) kerkhofbezoekers moeten vaststellen dat sommige lieden het niet zo nauw schijnen te nemen met dat schone gezegde : “Laat de doden in vrede rusten”.

  Regelmatig worden graven opengebroken en worden stoffelijke overschotten naar familiekelders overgebracht.

  WIJ HEBBEN NIETS TEGEN DE GRAFKELDERS.

  Wij betreuren alleen :

  1)      Dat sommigen eerst een overledene laten bijzetten “in de rij” om daarna eerst het besluit te nemen het stoffelijk overschot terug te doen ontgraven en naar een kelder over te brengen. “Laat de doden in vrede rusten” is ook hier van toepassing.

  2)      Dat deze ontgravingen grondverzakkingen meebrengen voor omliggende graven en schade aanrichten (meestal onherstelbaar) aan andere grafzerken . De verwanten van de overledenen kunnen niet dulden dat zij die de schade onvrijwillig veroorzaakten, zich eenvoudig niet bekommeren en de graven beschadigd achterlaten zonder er een hand naar uit te steken.

  3)      Dat het alaam (zelfs steenblokken) gebruikt bij de ontgraving, DAGEN LANG BLIJVEN LIGGEN OP een bijliggend graf...

  4)      Dat het gemeentebestuur zulks ONWELVOEGLIJKE en KWETSENDE toestanden duldt. (deze zin is nog op z’n zachtst uitgedrukt...)

   

  Volgens inlichtingen die wij inwonnen, kan men hier van GRAFSCHENNIS spreken.

  Wij hopen dat onverwijld maatregelen zullen genomen worden en dat richtlijnen zullen gegeven worden aan de aanvragers van een grafkelder of in gevan van een ontgraving, aan de grafmaker en aan de aannemer die de kelders plaatst of de ontgraving doet.

  Het is daarenboven noodzakelijk, dat een controle wordt gedaan.

   

              “Voor de grafmaker a.u.b.”

  Na de eerste mis op Allerheiligen was bij het kerkhofhekken een keukenstoel neergezet met daarop een enorme bak, waarin blijkbaar een “aalmoes” diende gestort “voor de grafmaker a.u.b.”.

  WIJ GUNNEN HEM VAN HARTE DE OPBRENGST.

  Deze aangelegenheid is echter waard van nabij bekeken te worden.

  1)      Wij menen dat het aan het personeel in openbare dienst, verboden is op zulke publieke wijze persoonlijk om een aalmoes te vragen. Als de grafmaker dat mag doen, dan kunnen de gemeentesecretaris, de veldwachter en de gemeentewerkman eveneens “offerblokken” plaatsen. (En waarom zou de koster dat ook niet doen ?...)

  2)      Men kan het ook ZO beschouwen : de grafmaker is onvoldoende betaald. Dan heeft hij het volste recht hiervoor te protesteren bij het gemeentebestuur. Het lijkt echter ongepast, dit protest te veruitwendigen in de vorm van een “offerblok-kist” (de afmetingen hebben geen belang!) die ter attentie van de kerkhofbezoekers op het kerkhof wordt neergezet. Men begrijpt niet, hoe het door het gemeentebestuur wordt toegelaten, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

  3)      Wij wensen de grafmaker een behoorlijke bezoldiging voor een behoorlijk werk op het ganse kerkhof zonder onderscheid van enig graf.

   

  Wij weten dat onze kritiek zeer scherp is : wij kunnen echter niet dulden dat er te Leest als het ware aan “lijken-exploitatie” wordt gedaan en dat er inbreuk wordt gepleegd op de heilige rust van een kerkhof door graven te beschadigen.

  Verder, er wordt reeds genoeg gefooid, geschooid en met geld gerinkeld rond de graven van onze duurbare doden.”

  (Jan De Decker in “De Band” –November 1959)

   

  In hetzelfde nummer van De Band deed Jan nogmaals een oproep aan de gemeenteraadsleden voor financiële steun aan Milac en aan zijn geesteskind “De Band”.

  Hun collegae van Hombeek waren een stuk guller : zij besloten de Hombeekse afdeling van Milac geldelijke hulp te bieden uit eigen zak...aldus Jan De Decker en mogelijk om zijn eisen kracht bij te zetten deed hij ook een aanval op het verkeersbeleid van het gemeentebestuur:

                Verkeersperikelen

  “Iedereen weet dat het immer drukker wordende verkeer, zeer grote problemen stelt in verband met de veiligheid op de wegen. (...)

  Ook te Leest nam men initiatieven. Er zouden er nog moeten genomen worden.

  1)      De maximum snelheid in de dorpskom werd van 20 tot 50 opgevoerd... Deze verhoging van de maximum toegelaten snelheid in die zone, begrijpt geen weldenkend mens... In het algemeen stelt men een maximum van 35 km voor (in de praktijk wordt het wellicht toch 40...).

  2)      (...)”

   

  1959 – Januari – De Band : KWB Kapellekens-Aktie en...”Commerce”

              “Het is wel zeer spijtig te noemen dat een minderheid deze aktie meent

              te moeten brandmerken als “commerce”.

              Volgens deze lieden verdient de KWB “een dikke cent” aan deze kapelletjes

              die aan 100 frank verkocht worden.

              Ten behoeve van deze duurbare parochianen worden hier onder een paar

              detailprijzen gegeven :

              - het hout kost aan de KWB 50 fr.

              - het beeldje kost aan de KWB 35 fr.

              Dat maakt 85 frank. Met de overige vijftien frank dienen bekostigd :

              glas, stopverf, borstels, terpentijn, verf, krammen, oogvijzen, het schilderen zelf.

              Wij achten het hiermee bewezen dat deze schone aktie niet wordt verlaagd tot

              een “commerce”.

              En de karavaan trekt voorbij terwijl de honden blaffen.

                    (redaktie)”

   

  09-03-2012 om 21:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   1958 – Maandag 1 december : Filmvertoning Milac “De familie Trapp”.

              Die avond werd ook de Lourdesfilm van Milac Nationaal geprogrammeerd.

              De avond kende een groot succes.           

   

  1958 – 7 december : Kermis

   

  1958 – 9 december : Gouden huwelijksjubileum van Frans Teughels en Rosalia Beullens.

              Beiden waren in Hombeek geboren, Frans op 8/10/1875 en Rosalie op

              18/11/1884, maar ze waren te Leest gehuwd. (KH)

   

  1958 – Vrijdag 12 december : Veldwachter Van Hoof was zijn dienstwapen aan het

              reinigen. Plots ging een schot af. Een kogel, die zich bij vergetelheid nog in het

              wapen bevond, drong in het linker been van de garde en veroorzaakte ernstige

              verwondingen. Het slachtoffer werd verpleegd in een Mechelse kliniek alwaar

              hij meerdere weken diende te verblijven. (DB-december 1958)

   

  1958 – 13 december : Teerfeest Burgerbescherming.

   

  1958 – 22 december : Kinderen kregen inenting tegen kinderverlamming van dokter Stuyck.

   

  1958 – 25 december : Toneelavond B.J.B.

              “Het Blanke Negermeisje”.

              De rollen waren in handen van Paula Bradt, Mariette De Prins, Emilia

              Verbruggen, Roza Somers, Florentine Muysoms, Jeannine Van de Poel,

              Maria Emmeregs, Jeanne Beullens en Maria Vloeberghen.

              De regie berustte  bij Jozef Coeckelbergh.

   

  1958 – Op 31 december telde Leest 1862 inwoners.

   

  -Poster ‘de Familie Trapp’.

  -De garde kreeg voorlopig ‘een achttal dagen’ ziekteverlof voorgeschreven.

  -Bewijs van inenting tegen kinderverlamming.

     09-03-2012 om 15:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1958 – 8 november : Gouden Bruiloft van Petrus Van den Heuvel en Joanna Catharina

              Van den Heuvel (“Peer Magaar” en “Joke”), uit de Alemstraat 14bis.

              Het echtpaar kreeg vier kinderen : 2 jongens en 2 meisjes.

              “De Alemstraat was prachtig versierd. Boven de deur van de jubilarissen was

              volgende tekst aangebracht : “Vandaag viert ge uw jubeldag in ’t goud, binnen

              tien jaar in ’t diamant, dat wensen de geburen jullie van hunnen kant”.

              Om 10 u werd in de parochiekerk een dankmis opgedragen. Hierna werden de

              jubilarissen op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester, schepenen en

              raadsleden. Peer en Joke werden met twee clubzetels bedacht.

              ’s Avonds bracht de Kon.Fanf. St.-Cecilia een serenade aan de feestvarkens.”   

              Pieter werd geboren op 5/5/1885 en Joanna op 18/1/1884.

   

  1958 – 10 november : Foriaan Meyers benoemt tot hoofdonderwijzer aan de

              gemeentelijke jongensschool. De gemeenteraad stemde als volgt :

              5 stemmen voor Flor Meyers, 2 voor dhr Hellemans en 1 voor dhr Huysmans.

   

  1958 – 10 november : Milac filmavond met “Sissi”

              Op maandag 10 november richtte Milac in de parochiezaal een filmavond in.

              Vertoond werd de beroemde film “Sissi de jonge keizerin”. Wegens het hoog

              bedrag aan inrichtingskosten voor dit hoogstaand filmgala, werd de toegangsprijs

              bepaald op 20 frank.

              Schoolplichtige kinderen : tien frank.”

              De belangstelling was matig.

   

  1958 – 19 november : “Gezellig samenzijn” van de KWB

              Plaats van de actie : “Ons Parochiehuis”. Deelnameprijs : 20 frank.

              Er was soep, aardappelen, karbonade en bier en als toetje de attractie clown

              Luppe Kasoe.

   

  1958 – “Op 21 november legden 20 leden van de Eucharistische Kruistocht hun gelofte

              af. ’s Morgens algemene communiemis.

              ’s Namiddags lof met inlijvingsplechtigheid.

              Warm en gloedvol klonk het uit de jonge kinderharten : JEZUS MIJN KONING,

              IK BELOOF OP MIJN EREWOORD STEEDS EEN VURIGE KRUISTOCHTER

              TE ZIJN.

              Zingend trokken een 30 leden naar de school waar geurende koffie en verse

              koeken hen wachtten. Enige leuke nummertjes brachten deze dag nog meer

              vreugde bij. Tenslotte, na nog enkele volksdansen, werd de dag besloten met

              een prachttombola.” (DB-december-1958)

   

  De Eucharistische Kruistocht

  Deze vereniging voor kinderen werd ca. 1927 opgericht door pastoor Beuckelaers en in Leest uitsluitend voor meisjes.

  Op twee foto’s (uit 1932 en 1949) staan respectievelijk twintig en zesendertig leden met hun proost. In ’32 pastoor Beuckelaers en in ’49 onderpastoor L. De Schutter.

  (W.Hellemans ‘De St-Niklaasparochie in Leest’)

  In 1954 telde  de groep A 38 leden en groep B 32 leden. Afgevaardigde voor de dekenij was Amelie Vloeberghen. Proost van groep A was De Decker en van groep B pastoor Coosemans.

  Bestuurster was zuster Virginie.

   (DB, 1954)

  Een kruistochter verbond er zich toe eenmaal per week te communiceren en ’s morgens zijn dag op te dragen aan het H. Hart van Jezus.

  De groep bleef in Leest bestaan tot halfweg de jaren zestig.

  (Wilfried Hellemans, ‘De St-Niklaasparochie in Leest’)

   

  1958 – 22 november : Werklozen

              Op 22 november werden 10 volledig werkloze mannen genoteerd en 34 tijdelijk.

              Bij de vrouwen telde men 1 permanent werkloze en 9 tijdelijk.

   

  1958 – 30 november : Toneelavond B.J.B.-Jongens, “Bloed in de Poesta” en “Hertziekte

              der Jonkmans”.

   

  1958 – “In de nacht van 30 november op 1 december werden bewoners van de

              Alemstraat gewekt door het rinkelen van glas en het bonken op deuren en blinden.

              Op de straat werd daarbij luidkeels gezongen.

              De rijkswacht werd gebeld en verscheen spoedig ter plaatse.

              De twee kabaalmakers werden opgeleid en naar het gerechtshof van Mechelen

              overgebracht.

              Er werd uitgemaakt dat het tweetal enkele uren voordien te Wintam aan het sas

              het Engels schip, waarop zij in dienst waren, hadden verlaten om een slippertje

              te maken. Toen ze met een ferm stuk in de kraag terug hun schip meenden te

              vervoegen was dit intussen reeds vertrokken.

              Dan maar per taxi het schip achterna ! De autoreis ging tot Battel waar het duo

              echter weer te laat kwam en besloot te voet verder te trekken.

              Zo kwamen ze “zwaar beladen” te Leest.

              De kapitein werd vanuit Mechelen op de hoogte gebracht ; hij kwam daar z’n

              jongens oppikken. Wat er verder tussen de kapper en zijn “jongens” gebeurde,

              verhaalt de geschiedenis niet...”

              (DB-december-1958) 

   

  1958 – December : KWB-Bestuur

              “In verband met de bestuursherkiezing van de KWB, die nader besproken werd

              op de wijkmeestersvergadering van 3 december, werd het onslag aanvaard van

              Jozef Vloeberghen als secretaris en van Juul Geens als verslaggever.      

              De redenen hiervan zijn aanvaardbaar maar toch spijtig te noemen omdat deze

              bestuursleden bewezen hebben hun taak “waardig” te zijn.

              Als nieuwe secretaris werd August Mollemans aangeduid. Louis Solie,

              ondervoorzitter, zal tevens de taak van verslaggever waarnemen. (niemand van de

              wijkmeesters werd hiertoe bereid gevonden) Het bestuur van de KWB ziet er dus

              als volgt uit :

              Geestelijke leider : E.H. Onderpastoor.

              Voorzitter : Richard Van Praet.

              Ondervoorzitter : Louis Solie.

              Secretaris : Gust Mollemans.

              Schatbewaarder : Edward Coeckelbergh.

              Verslaggever d.d. : Louis Solie.

              Gewestleider : Emiel Polfliet.” (DB-december 1958) 

   

  Foto’s:

  -Filmposter van ‘Sissi’

  -De Eucharistische Kruisvaardersgroep in 1932 rond pastoor Beuckelaers. Vijf meisjes van deze groep zouden in het klooster treden.

  -Dezelfde vereniging in 1949 rond onderpastoor De Schutter.

  -Gust Mollemans, de nieuwe secretaris van de KWB.

  09-03-2012 om 14:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1958 – 26 mei : Processie.        

   

  1958 – 6 juni : Voordracht vrouwengilde : “Ons gezin, een eigen schepping”.

              Mevrouw De Wit won de Lourdesreis.

   

  1958 – 13 juni : De Chiro vierde 10-jarig bestaan. (zie foto van de groep)

   

  1958 – 20 juni : Chiro op bivak naar Kasterlee.      

   

  1958 – 10 augustus : Optreden van St.-Cecilia op de Wereldtentoonstelling

              Eerst werd er een wandelconcert gegeven voor duizenden aanwezigen en tijdens

              de namiddag gaf de fanfare aan de voet van het Atomium een concertoptreden

              in een grote kiosk. Het concert begon  om 20u30 en duurde tot 22 uur.

              De muziekanten en hun echtgenoten kregen vrije toegang tot de tentoonstelling.

   

  1958 – 26 september : Landloper

              De garde werd er van verwittigd dat er een verdacht uitziend en haveloos geklede

              persoon rondslenterde in de Kouter. Hij trof de man aan in café De Zwaan op

              het Dorp. Op het gemeentehuis vertelde hij dat de nacht buiten doorgebracht had

              en dat zijn laatste adres gesitueerd was in Hombeek : Vennestraat 4.

              Het betrof een zekere Remi Leon Van de Walle, grondwerker en geboren te

              Petegem-Deinze op 13 maart 1905.

              “…het is nu al een zestal maanden geleden dat ik nog gewerkt heb. Ik beschik nog

              over 400 frank ongeveer, geld dat ik van vroeger heb overgehouden. Ik ben nu al

              enige dagen aan het drinken, ik denk terug gaan te werken, ik denk werk te zullen

              vinden bij een landbouwer…”

              Op de grensscheiding Leest-Mechelen werd hij opgehaald door de politie van

              Mechelen.

              (VVH)    

   

  1958 – 28 september : Feestavond ten voordele van Mére Aleydis, met de twee fanfares

              van Leest, het St.-Ceciliakoor, Jef Vermoesen, Lenigheid & Durf.

   

  1958 – 5 oktober : Processie.

   

  1958 – 12 oktober : Gemeenteverkiezingen

              Aantal stemmen:

              Blanco en ongeldige : 12

              Geldige                   1087

              Gepanacheerde           63. Totaal aantal stemmen : 1162.

   

              Naamstemmen:

              Lijst nr. 1        Onvoll.lijststembr.      Gepanach.      Totaal

              De Prins Fr.                187                        23              210

              Verschueren               205                        19               224

              Verbeeck                    98                         12              110

              De Prins Ferd.            166                        17               183

              Geens                         121                         16               137

              Polspoel                        61                           6                 67

              De Bruyn                    149                         19               168

              Van den Heuvel          174                         14                188

              Lauwers                      128                          7                 135

              Lijst nr. 2

              Van der Hasselt          62                            29                 91

              Buelens                      63                            23                 86

              V.D.Branden A.          23                            20                 43

              V.D.Branden F.             39                            20                 59

              Huys                           14                            13                 27

              Somers                                    11                            19                 30

              Peeters                                   26                            17                          43

              De Smet                     13                              8                  21

              De Laet                                    32                              9                  41

              Lijst nr. 3

              Muysoms                    41                              22                 63

              Wuyts                         73                              27                100

              Coosemans                 11                                6                  17

   

              Verdeling zetels

              Lijst nr. 1 : 7,  lijst nr. 2 : 2, lijst nr. 3 : 0.

   

              Werden verkozen:

              De Prins Frans, Verschueren Emiel, De Prins Ferdinand, Geens Juul, De Bruyn

              Hendrik, Van den Heuvel, Lauwers, Van der Hasselt Frans en Buelens Constant.

              (DB-november 1958)

   

              Op 17 januari 1959 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

              Eerste schepen werd Frans De Prins, tweede schepen Ferdinand .

              Emiel Verschueren zou Pieter De Prins opvolgen als burgemeester.

   

  1958 – 26 oktober : Feest van Christus Koning, optocht en feestvergadering bij de Chiro.

              130 aanwezigen, ouders meegerekend, genoten van enkele nummers van de

              muziekkapel, van de verse koffie en dito koeken.

              De Blaasveldtenaar Victor Van de Vondel (Fikske, zie foto) toonde enkele kluchtfilmen

              die zeer gesmaakt werden vooral door de kleinsten.

              Per amerikaans opbod (om de onkosten te dekken) werd een O.L.Vrouwbeeld

              verkocht  en na de film bracht elke afdeling van de chiro zijn nummertje.

   

  Vic Van de Vondel, iedereen kende hem als Fikske, was in de hele regio bekend als filmfreak, een fanaat met een enorm filmarchief die in een oude koeienstal aan zijn woning in Blaasveld over een eigen filmzaaltje annex bar beschikte.

  De melkveehouders van Leest kenden hem vooral omdat hij jarenlang werkzaam was in de melkerij van Blaasveld.

   

  1958 – 27 oktober : Film Chiro : “Heidi en Peter”. (zie filmposter)

   

  1958 – 29 oktober : Algemene Jaarvergadering KWB

              “Te 19u50 opende de voorzitter Richard Van Praet voor 46 opgekomen leden

              de vergadering met het arbeidersgebed.

              Vervolgens legde hij er de nadruk op dat al de vergaderingen van de KWB in de

              toekomst stipt op het gestelde uur zullen beginnen, dan wenste hij aan ieder een

              vruchtbaar werkjaar.

              Daarna gaf de voorzitter de onderwerpen voor de komende studiekringen :

              1) “Zijn we voor of tegen sport ?” (spreker de heer Jehaes)  2) “Opwerpingen

              tegen kerk en priester” (E.H. Annaert, bestuurder der kristelijke sociale werken

              te Mechelen).  3) “Dagblad bondgenoot of vijand”, (Leon Adriaenssens,

              bestuurslid KWB-verbond). 4) “De KWB op de rooster” (Emiel Polfliet,

              gewestleider) en rond Pasen : “Wij ontvingen het sacrament van het huwelijk”

              (recollectie).

              (...)

              Uitslag kiezing van vijf bestuursleden : Van Praet Richard, 40 stemmen,

              Solie Louis 35, Geens Juul 31, Vloeberghen Jozef 29, Coeckelbergh Edward 28,

              Mollemans August 23, Van den Branden Albert 20, Van Herp Pieter 11,

              Verschueren Frans 11 en Spoelders Hendrik 2.

              Hierna kozen de wijkmeesters de functies die de vijf eerst gekozenen in de

              komende twee jaar te vervullen hebben :

              voorzitter : Richard Van Praet, ondervoorzitter : Louis Solie.

              Secretaris : Jozef Vloeberghen, schatbewaarder: Edward Coeckelbergh,

              Verslaggever : Juul Geens.

              Hier dienden nog bijgevoegd :

              Emiel Polfliet : gewestleider voor Leest, Tisselt en Heffen.

              Jan Keulemans : raadgevend lid.

              Na de verkiezing ging men over tot het verloten van het geschenk dat Jan Van

              Praet meegebracht had uit Lourdes (door loting was hij deze zomer aangeduid

              om de afdeling te Lourdes te vertegenwoordigen). De gelukkkige winnaar

              was Louis Solie.

              Daarna werd het werk der verschillende bestuursleden bekend gemaakt evenals

              de wijziging der plaatselijke statuten.

              Jozef Vloeberghen gaf lezing van het financieel verslag :

              -ontvangen langs maandblad en lidgeld : 7.287 fr ; aan het verbond werd

              betaald : 6.022 fr ; de filmavonden brachten een winst op van 3.000 fr. ;

              bij het teerfeest werd 900 fr bijgelegd en bij de kaartavonden 1.800 fr.

              In november was er 2.682 fr in kas.

              De voorzitter dankte de schatbewaarder omdat hij de finanties in het afgelopen

              jaar zeer goed heeft beheerd, alhoewel Jozef ook voorzitter was van de BJB.

              In het geestelijk woord handelde de Proost over de goede verstandhouding in

              de KWB en dat het altijd trouwe gezichten waren die we regelmatig terugzien

              op de vergaderingen.

              (...)

              Gewestleider Emiel Polfliet gaf lezing van het jaarverslag met als bijzonderste

              punten  : op de kaartavonden waren gemiddeld 2/3 der leden aanwezig : 87 leden.

              Op de twee studiekringen waren 37 leden aanwezig.

              De vergadering werd besloten met een kaartprijskamp.”  

  Bijlagen:

  -De Chiro Leest bestond 10 jaar.

  -Fikske de Blaasveldse filmfanaat.

  -Filmposter van ‘Heidi en Peter’.

        09-03-2012 om 13:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1958 – 25 mei : Leest Kermis.

   

  1958 – 30 juni : overlijden (te Blaasveld) van Peter Jozef ‘Jef’ Beullens, de laatste pachter van

               het Hof ten Broecke. (meer over dit leenhof in ‘Toponiemen’)

               Jef was geboren te Hombeek op 9 mei 1882 als zoon van Frans ‘Sooi’ Beullens en

               Maria Victoria Neefs. Zijn vader was schepen en had bij twee vrouwen 27 kinderen

               op de wereld gezet.

              Jef huwde Maria Clementina Robeyns (°Kapelle-op-den-Bos 20/3/1887, +Blaasveld

              25/8/1949) die hem tien kinderen schonk. 

              Zoals zijn vader was Jef politiek actief en een hevige ‘Blek’.

              Zijn begrafenis te Blaasveld, waar hij samen met zijn vrouw bij hun dochter Marie

              was ingetrokken, lokte een grote massa waaronder vele Leestenaren.

   

  Foto’s:

  -Jef was oud-strijder van ’14-18, rechts zijn Clementine.

  -Voor de familie waren zij ‘Peter’ en ‘Peit’.

  -Afscheid van het in rouwfloers gehulde huis.

  -Laatste tocht langs de Mechelsesteenweg.

  -Veel Leestenaars kwamen een laatste groet brengen.

     09-03-2012 om 08:01 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Onderaan:

  -De ‘Compagnie’ of ‘Kompagnie’ had ook een eigen boekje waarin vnl. gebeden stonden   

   afgedrukt.

  -Herinnering aan de 60ste bedevaart van Jozef Brion.

  -Jaren ’50 : de bedevaarders komen aan de Battelse Bergen.

   

  1958 – 17 mei : Bedevaart naar Scherpenheuvel.

   

  1958 – 18 mei : Frans Van den Broeck gehuldigd voor zijn 60ste bedevaart naar

                               Scherpenheuvel.

               Na zijn 60ste voettocht naar het bedevaartoord werd de voorzitter van de

               ‘Compagnie van Scherpenheuvel’ in de bloemetjes gezet door de leden van zijn

               vereniging.  Hij was 16 toen hij de allereerste keer deelnam.

               Hij was een broer van de honderdjarige Stanne.

               Frans Van den Broeck was te Leest geboren op 7 augustus 1882 en bij de terugkeer

               van  de bedevaarders twee jaar nadien (8 mei 1960), ze zaten aan de soep te

               Keerbergen, vernamen ze het overlijden van hun voorzitter.

   

  Frans zou een prachtige uitvaart krijgen omringd door de getrouwen van de Kompagnie.

  “...Beste vriend Frans, geachte familie, het is voor ons een droeve plicht en een harde taak de beste van de onze te vergezellen naar zijn laatste rustplaats.Als ik zeg, de beste uit de onzen, dan weet niemand wat zulks betekent vriend Frans. Wij bedevaarders, pelgrims van O.L.Vrouw, wij weten het maar al te best, wij weten wie we verloren hebben. 62 jaar hebt gij aan het hoofd onzer Compagnie gestaan, 62 jaar hebt gij u geofferd voor ons, uw kinderen, want voor u waren wij uw bedevaart-kinderen. Steeds stond gij paraat om moed in te spreken, zelfopoffering aan te moedigen wanneer de vermoeidheid zich van een pelgrim meester maakte. Met uw vrolijke verschijning, uw vaderlijk gemoed, hebt ge steeds onze Compagnie weten hoog te houden.

  Wat een harde pijn en zware beproeving was het niet voor u, toen wij verleden jaar voor het eerst een “geestelijke leiding” mede kregen van uit dit dorp, en gij weerhouden waart door ziekte van uw zuster, en dus niet kon mede vertrekken.

  Met welken moed en vast vertrouwen hebt gij een vol jaar gewerkt en gezwoegd, van links naar rechts gelopen om alles weer in orde te maken voor de grote tocht ; hoe verlangend was uw hart niet ook onder een geestelijke leiding te mogen gaan.

  Helaas, het heeft niet mogen zijn, O.L.Heer en O.L.Vrouw verkozen u, de bloem was te schoon om hier op de wereld te verwelken, daarom is O.L.Vrouw ze komen plukken, terwijl wij met hart en ziel met u verenigd waren, is zij de Hemelse Moeder met u meegegaan.

  De slag was hard, maar als bedevaarders moet men alles kunnen verdragen, zelfs de zwaarste onder alle slagen...”

   

  In 1955 bracht De Band (nr.4) een bezoek aan de pelgrim :

  “We trokken ditmaal eens binnen bij de moedige en vurige bedevaarder van Leest naar Scherpenheuvel : Frans Van den Broeck, die ons zeer veel interessants heeft verteld over zijn vele belevenissen op zijn bedevaarten naar Scherpenheuvel.

  De eerste bedevaarten die Frans meemaakte waren zeer lastig. Een echte penitientie ! Voor de bedevaart gingen ze in die jaren met 4 man heel de parochie rond voor de Compagnie, namelijk Mine Poel, Louis Van den Branden, Louis Jacobs en Frans Van den Broeck.

  Tijdens de bedevaart zelf droegen alle bedevaarders in die tijd zelf al hun pakken op de rug. De weg was voor 50 jaren zeer slecht ! In Keerbergen moesten ze een uur lang gaan door het mulle zand, er lag nog geen weg !

  Huizen waren er nog niet te zien, en die paar huizen die er toen stonden waren gebouwd met russen. Grote armoede ! En lastigen weg ! Bijzonder met grote warmte. Dan zochten alle bedevaarders beschutting onder de sparrenbomen, die daar langs beide kanten van de weg stonden.

  Na de oorlog van ’14-18’ kwam er een merkelijke verbetering : er volgde een paard met kar, om de bagages mee te nemen.

  Het was Fons van Stinus die de eerste jaren zorgde voor dit vervoer, uit dankbaarheid omdat hij zijn paard had mogen behouden onder de Duitse bezetting. Na Fons heeft den Blokmaker (noot : Frans Piessens sr.) verschillende malen meegereden met paard en kar. Enkele jaren later waren het Ferdinand en Frans Van der Hasselt : nu was het reeds met een camion met één paard. En de verbetering bleef voortduren : de camion  van Van der Hasselt en de paarden van Viktor Verschueren en Sus Van den Branden. Dus nu ging het al met het koppel !

  En toen kwam de ideale oplossing : nl. Louis van Jonker zou regelmatig de bedevaart begeleiden met zijn auto !

  Sindsdien vervult Louis nog steeds getrouwvol die taak. Hij doet veel voor de Compagnie, en heeft onlangs nog de draagberrie van het nieuwe beeldje geschonken aan de Compagnie.

  De eerste kruisganger die Frans gekend heeft was Toon Leemans. Die heeft zeker meer dan een halve eeuw regelmatig het kruis gedragen van Leest naar Scherpenheuvel en terug. Na Toon heeft Modest Van Steenwinckel die taak op zich genomen, en hij doet het niet minder goed.

  De bedevaart naar Scherpenheuvel is altijd doorgegaan op dezelfde dag, namelijk 8 dagen voor Sinxen.

  ’s Zaterdags stipt te 4 uur wordt er vertrokken aan de Sint-Annakapel. De eerste halte wordt gehouden aan de Sint Annakapel te Bonheiden. Daar wordt feitelijke de processie gevormd, vandaar wordt ook regelmatig de rozenkrans gebeden.

  Rons 8 uur komt de bedevaart te Keerbergen waar het tijd is voor de koffie. Dan korte halten te Tremelo, te Betekom en te Aarschot waar rond 12 uur gemiddagmaald wordt. Dan Rillaar en uiteindelijk op die lange heuvelachtige baan zien ze de toren van Scherpenheuvel.

  De bedevaart komt te Scherpenheuvel toe rond 16 uur.

  De bedevaarders worden daar plechtig afgehaald, en gaan het lof bijwonen. Dan volgende verschillende geestelijke oefeningen : de beeweg in de kerk, dan de rozekransweg, de kruisweg en als dat allemaal gedaan is gaan de bedevaarders eindelijk naar het logement. De Compagnie heeft daar twee vaste logementshuizen : ‘In de Lindeboom’ en ‘In ’t Withuis’. Wanneer er teveel bedevaarders waren, gingen deze in “de Sleutel”.

  Na een deugddoende nachtrust staan de bedevaarders terug tegen 4 uur ‘s zondags in de kerk van Scherpenheuvel, waar een H.Mis voor hen wordt opgedragen. Na deze H. Mis : zegening en plechtig uitgeleide en dan begint de lange terugweg naar Leest.

  Terwijl er bij de heenreis voortdurend de rozenkrans werd gebeden, zal er nu al eens meer gezongen worden onderwege. In Aarschot wordt nu het morgenmaal genomen, terwijl het middagmaal gebeurt te Keerbergen. Hier wordt ook gezorgd voor een telloor soep of een glas bier naar keuze op kosten van de Compagnie.

  In Bonheiden gekomen maken de bedevaarders zich gereed om een goei regenvlaag of onweersbui te ontvangen. Dat is bijna elk jaar zo !

  En ja, rond 16 uur komen veel mensen van Leest hen tegemoet aan de Sint-Annakapel, en door de geestelijkheid worden ze begeleid naar de kerk.

  Nog enkele zeer gekende personen uit de bedevaart : den Briat ging tot een zeer hoge ouderdom mede. Zekere dag, het was verschrikkelijk heet, en velen werden echt ziek van de warmte, heeft den Briat alle pakken van die mensen samengepakt en op zijn schouder gebonden. Hij droop van het zweet…maar het was zeker een edelmoedige daad.

  Den Brioen was elk jaar op post aan ’t kapelleke van Bonheiden, hij was een zeer goed zanger, bijzonder voor het zingen van de litanie.

  Frans Van den Broeck drukte bijzonder op de goede geest van hulpvaardigheid en naastenliefde die er heerst onderwege : eens vertrokken zijn het allemaal Leestenaren, die mekaar voorthelpen zoveel als ze kunnen. In ’t geval er iemand zere voeten heeft, wilt seffens iedereen een paar blokken of schoenen gevan aan het slachtoffer. Het is ook gebeurd in de tijd dat er nog geen wagen bij was, dat ze iemand heel de weg op stokken hebben voortgedragen.

  Verder blijven de bedevaarders gedurende hun weg innig verenigd met de parochie.

  Aan elke kapel die ze onderweg tegenkomen wordt er gebeden voor Leest : voor de zieken, voor de overledenen, voor allen die om een gebed vroegen, enz…

  …”

  (Noot : meer over de ‘Compagnie van Scherpenheuvel” : 1843)  08-03-2012 om 18:37 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s :

  -Een culturele dag in ‘Ons Parochiehuis’.

  -De fanfare ‘Arbeid Adelt’ in de beginperiode.

   

  1958 – Einde maart : culturele dag in de parochiezaal. (foto onderaan)

              Vooraan en centraal in beeld pastoor Coosemans.

              (Foto : Gazet van Mechelen)      

   

  1958 – 8 april : Runderhorzelbestrijding

              Op een totaal van 1390 runderen werden er 72 dieren behandeld die door horzel

              waren aangetast.

              Een tweede behandeling zou doorgaan vanaf 27 mei en er werd nogmaals een

              beroep gedaan op de veehouders om hun vee op stal te houden.  

   

  1958 – Op donderdag 17 april vergaderden in het patronaat de bestuursleden van de

              parochiale organisaties. De vergadering werd geleid door dhr Wuyts van de

              Bestendige Deputatie provincie Antwerpen.

              Een dertigtal leden waren aanwezig. Besproken werd hoe de katholieke

              organisaties moeten samenwerken aan de voorbereiding van de aanstaande

              verkiezingen voor de Wetgevende Kamers.

              “Deze verkiezingen zullen beslissend zijn voor het katholicisme in dit land.

              Daarom moet elke katholiek en zeker elk bestuurslid van de katholieke

              organisaties zich inzetten voor de zaak van God. Een comité zal regelmatig

              vergaderen.”

              (DB, november 1958) 

   

  1958 – Mei : ARBEID ADELT bestaat 60 jaar

            

              Samenstelling bestuur :

              Voorzitter : Frans Van Der Hasselt, Ondervoorzitter : Frans Muysoms.

              Secretaris : Constant Huysmans

              Schatbewaarder : Alfons Hellemans

              Verslaggever : Juul Boonen

              Muziek : Jozef Geerts

              Commissarissen : Frans Beullens, Louis Croes, Arnold Teughels, Remy

              Spoelders, Voet.

              Eereleden : Constant Buelens, Victor De Laet, Victor Selleslagh, Edward Van

              Steenwinckel.

   

              Aantal Leden :

              11 bestuursleden, 4 erebestuursleden, 35 muzikanten en 149 andere leden.

   

              Bezetting instrumenten:

              Bugelsolo     :   5        Eerste trombone    :  1

              Eerste bugel :   3        Tweede trombone :  1

              Tweede bugel : 2       Derde trombone    :  1

              Derde bugel   :  3        Eerste baryton      :  1          

              Eerste piston  :  1        Tweede baryton   :   1

              Eerste trompet : 2        Derde baryton    :    1

              Tweede trompet:1     Eerste tuba         :     3

              Saxofoon     :      1      Tweede tuba       :     1

              Eerste alto     :    1        Bombardon        :     2

              Tweede alto    :  1      Grote trom    :            1.

   

  1958 – 7 mei : Gouden bruiloft

              Constant Van den Broeck en Amelia Vleminckx uit de Scheerstraat vierden de

              50-ste verjaardag van hun huwelijk.

              Constant werd te Leest geboren op 25 september 1880, Amelia op 9 december

              1884. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren : Bertha Constantia

              (24/4/1909), Karel Lodewijk (24/10/1910), Joanna Maria Antonia (24/6/1912) en

              Egied Victor (13/8/1919).

              Constant “Stanne” werd 103 jaar en 5 maand (+Leest 20/2/1984).

              Zijn eeuwfeest in 1980 werd gigantisch gevierd.

   

  1958 – Zondag 11 mei : Plechtige communie

             

              Meisjes                                  Jongens

              Bradt Anny                             Beullens Raymond

              Ceuppens Paula                     Boey Antoon

              De Donder Louisa                  De Rooster Robert

              De Donder Nathalia               Diddens Karel

              De Hertogh Maria                 Geerts Felix

              De Hertogh Francine             Geerts Rene

              De Prins Gilberte                   Nuytkens Jozef

              De Prins Maria                                   Nuytkens Jean

              Fierens José                           Neutiens Jean

              Lamberts Elza                        Huysmans Theo

              Lauwens Maria                      Nuytkens Ernest

              Moons Greta                          Lauwers Willy

              Polfliet Renilda                                   Tourné Martin

              Polspoel Elza                          Van den Avondt Silvain

              Polspoel Maria                                   Verschuren Willy

              Sollie Greta                            Lamberts Guido

              Spoelders Rina                                    Daelemans Leon

              Van den Heuvel Micheline    Vloebergh Emiel

              Van den Heuvel Liliane          Teughels Silvain

              Van der Auwera Louise         Silverans Roger

              Van der Hasselt Maria

              Verhoeven Agnes

              Leemans Ria

              Leemans Frieda

  08-03-2012 om 18:01 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1958 – 7 april : Johannes “Wannes” Publie, de oudste inwoner van Leest werd 96.

                 Ter gelegenheid daarvan publiceerde De Band volgend verslag :

   

  Wannes Publie – Oudste inwoner van Leest.

  “Op 7 april zal Johannes Publie, in de wandeling “Wannes van Paisj”, 96 worden.

  Als men bij Wannes van Paisj binnenkomt kan men hem steeds in zijn zetel aantreffen waar hij of een pijp aan het roken is, of stil aan het slapen is met de kat op zijn schoot. Hij ziet er nog heel kloek uit voor zijn jaren. Hij vertelt heel graag over vroeger, maar kan het zo goed niet meer onthouden, zegt hij.

  In de Blaasveldstraat staat nog steeds zijn geboortehuis, waar nu zijn jongste zuster Fieke Robijns-Publie woont.

  Van de negen kinderen thuis leven er nog drie. Hijzelf is er dus 96, Clemence Publie is er 85 en Fieke wordt er 77.

  ‘Is uw vader ook zo oud geworden ?’

  ‘Neen, die is jong gestorven …maar in zeventig’.

  (Fieke wist het beter, want in feite is vader maar 67 jaar geworden.)

  Moeder werd er tachtig,maar was 20 jaar ziek en de laatste 4 jaar altijd te bed.

  ‘Och, we waren thuis boerkens, klein boerkens gelijk allemaal toen’, zegt Wannes.

  ‘En dat was niet gelijk nu, alles moesten we met de kruiwagen doen. En de wegen van Leest in die tijd…Geen ene deftige weg. In de winter bijna altijd natte voeten eer wij aan school of kerk waren. In die tijd stond er geen enkel ‘schoon’ huis in Leest. In de Blaasveldstraat stonden toen maar drie huizen. Maar ik weet de namen niet meer…

  Over zijn ‘studententijd’ op school weet Wannes niet veel meer. Hij herinnert zich nog goed de madame van meester Moortgat : want als de meester in de kerk was als koster, dan kwam zijn madam om klas te geven. Iets ouder dan elf jaar en Wannes was volleerd !

  Het eerst, op zijn elfde, ging hij werken bij een mulder. Daar ging hij eens over een brugske met een zak op de rug en…dat brugske brak en Wannes en de zak lagen in het water !

  Later is hij bij de vlasboeren gaan werken. In die tijd was er veel vlas in Leest, zowat overal. (gelijk nu de spruiten).

  Dan is Wannes naar het fabriek van De Nayer in Willebroek gaan werken van 6 u ’s morgens tot 8 u ’s avonds : te voet er naartoe en te voet terug.

  ‘Hoeveel verdiende gij ?’

  ‘1 frank, later 1,25 frank, dat was heel goed in die tijd’, zei Wannes.

  Wannes vindt het heel normaal dat hij in die tijd, toen hij bij een kolenmarchand in Brussel werkte, te voet naar zijn werk ging en ook terugkwam…maar niet elke dag.

  Ook heeft hij meegewerkt aan de Zennewerken en is daar bijna verongelukt. Daar stond zo’n soort kraan aan die werken en door een onoplettendheid van de kraanman kreeg Wannes de bak op zijn lichaam.

  ‘Ze hebben mij dan met een ladder naar huis gedragen en ik heb drie weken in mijn bed gestoken’. (zonder zoektevergoeding).

  Wannes heeft ook moeten gaan ‘loten’ en trok er zich in. Hij is dan drie jaar bij het paardenvolk geweest en was er ‘ordinance’ bij een kapitein. Hij was daar heel goed thuis en moest er soms…met de kinderen spelen. Daar had hij een vriend die na zijn dienst naar de Kongo trok en Wannes graag had meegenomen. Het scheelde niet veel, maar na 2 jaar twijfelen is hij toch niet gegaan.

  ‘Waarom niet ?’

  ‘Het was te ver!’

  ‘En de ontspanning in die tijd Wannes ?’

  ‘Meestal bleef ik thuis wat kaarten, om mijn centen te sparen om met de duiven te kunnen spelen.’

  Wilt ge zijn ogen zien glinsteren spreek dan maar eens over duiven. Dan hoort hij alles…

  ‘Voor de rest gingen wij soms kaarten in ’t café, of kegelen, of bakspelen, of op de wip, of een spel waar men geld op een ‘flot’ stapelde en wie het kon raken of dichtstbij was won. Maar altijd eerst naar het lof, zunne.’

  Wannes was 36 jaar toen hij trouwde.

  ‘Waarom gaat ge zo vroeg weg ?’ vroeg zijn moeder toen !

  Hij huwde met Pelagie Van Den Bemdt in 1898. Het eerst betrok hij de hoeve in de Vinkstraat waar nu J. Van Beersel woont. Later kocht hij de boerderij in de Scheerstraat.

  Wannes zou nog vijf kinderen krijgen, waarvan de vier oudste  nog leven nl. Jaak Publie in de Vinkstraat, Maria Publie in de Scheerstraat, Jan Publie in Hombeek en Virginie Publie (gehuwd Nieuweling) in de Dorpstraat. Zijn vrouw stierf in 1946, 77 jaar oud.

  Het interessantste is wel als Wannes ne keer los komt en over de heksen begint. Hijzelf heeft ‘Klodde’ gezien in de struiken in de Blaasveldstraat. Hijzelf heeft, wat hij noemt ‘de Framacons’ (soort heksen) door de lucht zien vliegen terwijl zij al zingend naar Antwerpen trokken. Hij zal u vertellen hoe op zekere morgen ergens op de Warande de kelen van alle koeien overgesneden waren door ja, door wie ? De pastoor werd er bijgeroepen (pastoor Vanden Cruys) en zijn hoed werd afgeslagen toen hij de stal binnenkwam. Door de macht van de pastoor werden d’geesten’ in de waterput gestopt en waren overwonnen.

  Ja Wannes gelooft nog vast in die dingen en als ge lacht zegt hij : ‘gij gelooft het niet, maar ik heb het gezien !’

  Nog veel zou Wannes kunnen vertellen over de talloze kinderen waar hij peter van is. Hij weet niet hoe dikwijls. En als hij begint over de tochten die hij meemaakte met de bedelbroeders van de Paters van Mechelen en hoe hij daar in dat klooster thuis was.

  Wannes heeft veel meegemaakt in zijn leven, omdat hij zoveel heeft gewerkt, omdat hij zo goed was en doodbraaf en…omdat hij zolang reeds leeft.

  Slechts één hoop hebben wij : dat hij de 100 zou bereiken. Dat wensen wij allemaal in Leest en dan zouden wij zeker laten zien hoe wij nog kunnen feesten zoals in de goeie oude tijd.”

  (DB-1958)

  De wens van de redacteur van De Band zou niet vervuld worden. Wannes zou op 12 juni 1958 overlijden, op de leeftijd van 96 jaar en 2 maanden.

   

  Drie jaar voordien (De Band nr.3 van 1955) had het maandblad reeds een reportage gewijd aan de oudste man van Leest. Hierna enkele passages :

   

  “de eerste trein heeft hij gezien toen hij nog als kleine jongen op moeder’s arm zat : het ‘tuig’ boezemde hem geweldig veel schrik in !

  Hij begon een klein boerderijtje in de Blaasveldstraat. Hard moest hij werken van zeer vroeg in de morgen ; soms met een kruiwagen gras van Mechelen naar Leest rijden.

  Vijfenveertig jaar lang –van z’n 40 tot 85 jaar- is Wannes elk jaar op ronde geweest met de bedelbroeder van de Bruine Paters te Mechelen. Dikwijls bracht hij 100 kilo boter per kruiwagen naar de paters te Mechelen over. Zelfs in de oorlog  ’14-18’ heeft hij dit nog voortgedaan en honderden kilo’s graan en patatten naar de paters gesmokkeld. De Duitsers hebben hem bij die ‘bevoorrading’ dikwijls staande gehouden, maar nooit iets afgenomen !

  Aan de hof van de pastorij heeft hij ook z’n beste zorgen besteed, bijzonder bij pastoor Verbiest heeft hij veel plezier gemaakt.

  In de oorlog van ’14-18’ is Wannes gevlucht naar St.-Niklaas. Hij had een oude blinde peter bij zich, voor wie hij zeer veel heeft gedaan. Toen ze terugkwamen was er veel schade te Leest : vele dieren dood, huizen afgebrand, kerk en pastorij wreed doorschoten, de brug over de Zenne opgeblazen, enz.

  Sinds zijn 63 jaar woont Wannes in de Scheerstraat, waar hij nu geniet van een rustige oude dag : nog immer vol moed en werklust.

  Op zijn 71 jaar had hij voor de eerste maal doktershulp nodig : een dubbele peuritis en negenogen. Een half jaar lang bleef hij te bed.

  Dokter Stuyck heeft hem goed genezen.

  Veel plezante dingen heeft hij mogen meemaken : trouwfeesten, jubilees in de familie of van burgemeesters, enz.

  Wannes houdt dolveel van de kleine Vicki, zoontje van z’n kleinkind Simone, gehuwd met Georges De Laet.

  Verleden zomer zagen we Wannes zo dikwijls wandelen gaan, de kinderwagen voor zich uitduwende. Pagadder Vicki is z’n vreugde en trots !

  …”

  (Jan De Decker, De Band nr.3 1955)      

   

  08-03-2012 om 14:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1958 – 8 maart : Elisabeth Rheinhard ten grave gedragen

              Na een lange ziekte overleed op 4 maart 1958 te Heverlee Elisabeth (Liezeke)

              Rheinhard, echtgenote van Paul Vanden Eynden.

              Zij werd te Leest geboren op 26 juli 1919 als dochter van koster Jef.

   

              In de St.-Lambertuskerk te Heverlee had op 8 maart de plechtige lijkdienst

              en  teraardebestelling plaats onder een massale volkstoeloop.

              Onder de talrijke aanwezigen waren verschillende personaliteiten zoals de

              heren Cool, algemeen voorzitter van het A.C.V., Jef Keuleers van het A.C.V.,

              De Walsche, secretaris van de Christelijke Centrale voor Openbare Diensten,

              Van de Wiele, A.C.W., Tricot, K.W.B. e.a.

              Ook vele seizoenarbeiders woonden de dienst bij (haar man dhr Vanden Eynden

              was secretaris van de Vlaamse seizoenarbeiders).

              Het echtpaar had vier kinderen.

              Zij was een door en door godsdienstige vrouw, een innig liefdevolle echtgenote,

              een teder en zorgzaam moeke. Allen die haar gekend hebben hielden van haar.

              Haar leven is een voorbeeld geweest.”

   

              De familie Rheinhard was naar Leest gekomen in 1916. Het honorarium van

              koster was niet schitterend en vader Jef werkte ook als bediende in Brussel.

              Zo kwam het dat het uurwerk op de toren altijd een kwartiertje voorliep, want

              Jef moest elke morgen twee missen spelen en zorgen dat hij tijdig zijn trein

              haalde in het staton van Hombeek.

              Jef Rheinhard was een uitstekend muzikant en hij componeerde ook. Zo schreef

              hij o.a. werken op teksten van Rene Declerck en andere dichters.  

   

  1958 – 16 maart : Algemene vergadering B.J.B.-Meisjes.

              Na een stemmig “Vreugdelied” onder leiding van Mariette De Prins bracht

              Jeannine Van de Poel verslag uit van de vorige vergadering.

              De proost had in zijn godsdienstles het onderwerp “De jonge christen en het

              materialisme” uitgekozen.

              Naar aanleiding van de 19e verjaardag der pauskroning werd een eerbiedige hulde

              gebracht aan  deze paus door het zingen van het Eviva Pio Duodecimo.

              Georgette Daelemans las enkele woorden voor uit een wereldbrief van paus Pius

              XII, geschreven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de

              verschijningen in Lourdes.

              Hierna volgde het leiderswoord en leerde J. Van de Poel ons een mooie canon

              aan : “Hemel en aarde zullen vergaan”.

              Mariette De Prins ontfermde zich over de beroepsles, zij handelde over “Ware

              kennis van weefsels”, zeer nuttig.

              Na nog enkele mededelingen werd de vergadering besloten met een vurig gebed.

              (Ph.V.W. in De Band, april 1958)

   

  1958 – Zondag 23 maart: Gewestelijke culturele dag van B.J.B.Mechelen Zuid.

              Na het gebed las schrijver Van Looy het jaarverslag voor.

              Vervolgens hadden de wedstrijden plaats : voordracht, welsprekendheid en

              zang. De jury bestond uit de Eerwaarde Heren Van Grieken en Smolders,

              beiden professor aan het St.-Romboutscollege.

              In de discipline welsprekendheid werd Jos De Smet derde met 80% en in

              zang haalde Tisselt het voor Hombeek, Laar en Leest.

              Gust Emmeregs werd tweede met “Boer Koos” in declamatie.

   

  1958 -  23 maart : Muziekavond Sint Cecilia

              Plaats van het gebeuren : lokaal Sint Cecilia bij Frans Hubrechts.

              Dirigent : Rik De Bruyn.

              Eerste optreden van het “St.-Ceciliakoor” onder leiding van Leo Hellemans, dit

              samen met de fanfare (in totaal 85 uitvoerders) bracht het nieuwbakken koor de

              “Bergsuite”.

              Attracties : de Leestse troubadour Alfons Beterams en de komieken Jan & Jean.

              De fanfare bracht nog volgende stukken : “Telefunken-mars”, “Terugkeer naar

              het  Vaderland” van Gilson, “De Slag om Waterloo” van Kessels, “Epaminondas”

              van G. De Roeck, “Per Aspera ad Astra” van Urbach, “Symfonische beweging”

              van M. Poot, “Richard III” van P.Gilson, “Defile des cols Bleus” van Hannikken

              en tot slot het Vaderlands Lied.

   

  1958 – 26 maart : KWB : Verloting Lourdesreis – gewonnen door Jan Van Praet. 

   

  1958 – 5 april : Voor de eerste maal werd ook te Leest een middernachtmis opgedragen,

              n.a.v. Paasdagen.

  08-03-2012 om 10:46 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Paula  Bradt, ere-schoolhoofd van de Sint-Niklaasschool.

   

  1958 – 7 januari : Paula Bradt kwam als onderwijzeres in dienst aan de Leestse

              meisjesschool.

              Paula was te Mechelen geboren op 9 augustus 1936 als dochter van

              gemeentesecretaris Egide Bradt en Joanna Van den Broeck.

              In 1955 behaalde ze haar diploma van onderwijzeres en begon haar loopbaan

              te Kapelle o/d Bos.

              In 1979 werd ze directrice van de Leestse vrije parochiale basisschool, een functie

              die ze zou blijven uitvoeren tot haar pensioenering in 1986.

   

              “Een kleuter, een klein kind moet ergens aarden, ergens wortel schieten.

              Een kind dat in Leest woont maar in een ander milieu naar school gaat,

              zal zich later moeilijker in het dorpsleven kunnen inwerken. Wie daarentegen

              samen op de schoolbanken gezeten heeft, heeft daar mekaar leren kennen.

              Zo wordt het cement gemaakt dat later de dorpsgemeenschap met zijn

              buurten en verenigingen zal aaneenhouden. Ik geloof erin !”, brak ze in ‘84

              een lans voor haar school, haar dorp en het Leestse katholieke verenigingsleven,

              ter gelegenheid van de schoolfeesten.             

              Paula Bradt was gehuwd met Jeroom Verbruggen die haar vier kinderen schonk :

              Koen, Kurt, Frank en Veerle.

   

              Ze overleed te Leuven op 25 juni 1997.

              Op haar gedachtenisprenje stonden volgende mooie woorden :

              “Zou het dan toch waar zijn dat de besten eerst moeten gaan ?

              Dat hebben wij ons de voorbije dagen wel vaker afgevraagd.

              Als overtuigd christen beleed je je geloof

              niet enkel in woorden maar vooral in daden.

              Je leven was zinvol, zo vond je,

              als de wereld door jouw aanwezigheid een beetje beter werd.

              Je consequente leven volgens deze opvatting

              maakte jou een enthousiaste onderwijzeres, die “haar” kinderen écht graag zag,

              een fijne vriendin, een trouwe medewerkster in het verenigingsleven,

              een zorgzame dochter en zus.

              Maar boven alles een fantastische echtgenote en moeder.

              Je laat een prachtige herinnering na maar ook veel verdriet.

              We hadden ons geen betere moeder kunnen wensen. We zijn trots op jou.”

                     

  1958 – 17 januari : Studiekring KWB

              Onderwerp : “Kiezen, gewetensvraag voor onze katholieken”.

   

  1958 – 26 januari : Toneel van de Chiro

              Opgevoerd werd “De Wraak van de Kabouters” van P.S. Van Enschede en

              “Het Wachtersspel” van R. Hens.

              Gelegenheidsacteurs in de Wraak van de Kabouters : Jan Van den Vondel, Walter

              De Prins, Alfons De Smet, Guido Hellemans, Edward Rottiers, Victor Diddens,

              Robert De Rooster, Roger Silverants, Guido Lamberts, Marc Leemans, Leon

              Daelemans,Alfons Huysmans, Jean Nuytkens, Raymond Buelens, Theo

              Huysmans, Hugo Emmeregs, Eddy De Smet, Silvain Van den Avondt, Marcel

              Van Hoof, Martin Tourné en Jean De Croes.

              In het drama “Het Wachtersspel” defileerden Rik Muysoms, Louis Vloebergh,

              Eddy Beterams, Jozef Verlinden, Louis Van Winghe en Edward Diddens.

   

  1958 – 2 februari : Bonte Avond van Milac

              Vond plaats in de parochiale feestzaal. Op het programma : het cabaretgezelschap

              “De Poolster” uit Mechelen met Ludwig Könner, Simonne Van Roy, Bert Verelst,

              De Sun spot en Flup en Flap.

   

  1958 – 5 februari : Eerste voorlichtingsvergadering voor toekomstige soldaten.

   

  1958 – 9 februari : Algemene Vergadering Parochiale Vrouwenbond

              Godsdienstles door de pastoor : “”de kristene moeder en onze moderne tijd”

              waarna een zekere juffrouw Dewinter een voordracht gaf over “onze zorg voor

              de gezondheid van onze ouderlingen”.

              Tussen de spreekbeurten door werd er gezongen en een nieuw liedje aangeleerd :

              “de Vogelenbruiloft”.

              Dan volgde de traditionele koffie met koeken.

              Het tweede gedeelte bevatte allerlei mededelingen : zo was men fier mee te delen

              dat de vereniging 200 leden telt en werd de Lourdesbedevaart uitgesteld tot

              oktober omwille van de verkiezingen.

              Tot slot voerden enkele leden van de “Boerinnenbond” nog wat goocheltruks op.

              Op de andere driemaandelijkse vergaderingen van 58 werden nog volgende

              voordrachten gehouden : “De verzorging van onze ouderlingen” door juffrouw De

              Winter, “Liefde, grondslag van de opvoeding” door Mr Verschuren, “Ons gezin,

              een eigen schepping” door Mr Vrielinck en “Ziekten met sociale weerslag” door

              Juffrouw Frateur.

              Op geestelijk vlak was 1958 goed voor :

              -de retraite te Antwerpen

              - de grote bedevaart naar Oostakker met 73 leden van de Leestse Boerinnenbond.

              -de bedevaart naar Lourdes in oktober alwaar KVLV werd afgevaardigd door

              R. De Wit-Meulemans.

              -de bedevaart naar Scherpenheuvel, gekoppeld aan een bedevaart naar St Jozef

              te Leuven met 52 deelnemers.

              -een zielemis voor de overleden leden.

              -recollectie op 21.12.1958.

   

  1958 – 11 februari : Afscheidsfeest chiroleider Eddy Beterams.

   

  1958 – 16 februari : Muziekavond Arbeid Adelt      

              Plaats van het gebeuren : zaal “De Rozelaer”.

              Dirigent : J. Van der Taelen.

              Attracties : conferencier Guske Lancier, humoristisch goochelaar Framatelli en

              Accordeonist F. Canas.

   

  1958 – 16 februari : Vergadering B.J.B-meisjes.

              De 25 aanwezigen openden de vergadering met enkele stapliederen.

              Na het welkomwoord van de voorzitster kwam er een nieuwe zangstonde onder

              leiding van Mariette De Prins.

              Maria Vloeberghen droeg het gedicht “Bezinning” voor en de proost handelde

              over “Afbraak of miskenning van God’s liefde”.

              In de beroepsles had Mariette De Prins het over behangen van muren.

              Tot slot werden er nog enkele gezelschapsspelletjes gespeeld en na een kort

              gebed toog iedereen huiswaarts.

              (DB, maart 1958)

   

  1958 – Zondagen 2 en 9 maart : Toneel Rust Roest

              In zaal “De Rozelaar” voerde toneelkring Rust Roest het Noord-Brabantse drama

              “De Vreemdeling” van Anton Coolen op.

              Acteurs : Jozef Leemans, Berta Willems, Maria Selleslagh, Wilfried Hellemans,

              Victor Diddens, Marcel Leemans en  Frans Van Neck.

              De regie was in handen van Alfons Hellemans en Raf Selleslagh deed dienst als

              rolvoorzegster.

              De redacteur van De Band had enkele opmerkingen :

              “...het programma begon met 27 minuten vertraging...

              Alle spelers en speelsters dienden gelukgewenst voor hun optreden ; sommigen

              nochtans (Jef Leemans en Frans Van Neck b.v.) moeten hun vingerspel leren

              bedwingen. In het eerste bedrijf was het gebrek aan voldoende rolkennis bij

              Marcel Leemans zeer storend, alhoewel dan toch van korte duur.

              Victor Diddens en Wilfried Hellemans, twee jonge elementen, laten zeer veel

              goeds verhopen voor de toekomst...” (DB, nr.3,1958)    

   

  08-03-2012 om 09:58 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1957 – 14 oktober : Filmavond van Milac

              Milac richtte een filmavond in. Op het programma stond “De Laatste Brug” met

              Maria Schell in de hoofdrol. De vertoning ging door in het parochiehuis en kostte

              15 frank.

              Bij die gelegenheid hield de Nationale secretaris van de Katholieke Filmliga

              een spreekbeurt. 

   

  1957 – 28 oktober : Op de gemeenteraadszitting werd Paula Bradt onderwijzeres

              benoemd aan de gemeentelijke meisjesschool. (zie 7/1/58)

   

  1957 – 28 oktober : Filmavond georganiseerd door KWB.

   

  1957 – 3 november : Toneel met Rust Roest

              De toneelkring “Rust Roest” voerde in de zaal “de Rozelaer” “Gebroeders

              Kalkoen” op, een klucht in drie bedrijven van G. Nielen.

              Regie : Alfons Hellemans.

              De rollen waren in handen van Frans Van Neck, Jozef Coeckelbergh, Marcel

              Leemans, Louisa Vloebergh, Maria Sellesla gh, Frans Teughels, Constant

              Huysmans, Lutgarde , Leo en Fons Hellemans.

              Op 10 november was er een herhaling voorzien.

   

  1957 – 18 november : Ontspanningsavond met Kees Brug

              Ingericht door de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia. De opbrengst kwam ten goede

              aan het kerstfeest voor de kinderen van de leden.

   

  1957 – In het december-nummer van De Band verscheen volgende oproep van

              burgemeester De Prins :

              DRINGENDE OPROEP AAN DE OUDERS VAN SCHOOLGAANDE

              KINDEREN 

              “Ouders, langs deze weg doe ik beroep op uw goede wil en medewerking.

              U weet allen welke grote verantwoordelijkheid u heeft tegenover uw kinderen en

              u weet ook welke grote gevaren er schuilen op onze wegen.

              Wellicht kent u de grote ROEKELOOSHEID van de schoolgaande, of liever

              van de schoolrijdende kinderen niet. Deze maken onze reeds zo gevaarlijke

              wegen echt onveilig.

              DOOR DE HOGERE OVERHEDEN WERD AAN ONZE VELDWACHTER

              OPDRACHT GEGEVEN STRENGE MAATREGELEN TE NEMEN, zelfs tegen

              elke overtreder PROCES-VERBAAL OP TE STELLEN.

              Ouders, voor het te laat is, houdt uw kinderen langer thuis : de school begint

              om 08.30 en ’s middags om 13.30 uur.

              Laat uw kinderen thuis slechts vertrekken om op tijd in de school te zijn en

              NIET om voor de klasuren nog een of andere koers te betwisten, waardoor hun

              eigen leven en dat van anderen in gevaar komt.

              En drukt ze vooral op het hart steeds en overal het fietspad te gebruiken, dit

              is het veiligste weggedeelte voor de fietsers.

              Ouders, helpt ons om deze taak te verlichten, voor het TE LAAT is...

                       De Burgemeester (ondertekend) P.De Prins.”

   

  1957 – December : Werkloosheidscijfers

              Er waren die maand 14 mannen volledig en 35 tijdelijk werkloos.

              Bij de vrouwen 2 volledig en 23 tijdelijk werkloos.

   

  1957 – December : Sint-Niklaas op ronde

              KWB organiseerde een huis-aan-huis bezoek met Sint-Niklaas en Zwarte Piet.

              Het initiatief kende zoveel succes dat het een klassieker zou worden.

   

  1957 – 1 december : Toneel van B.J.B.-Jongens

              Jaarlijkse toneeldag van de B.J.B.-Jongens. Op het programma stonden :

              “Zo streden onze Boeren”, een drama in 3 bedrijven van K. Engelen en de klucht

              “Moppie de Ongeluksvogel”.

              Volgens “iemand uit het publiek” in De Band nr.11, waren de acteurs wat te braaf

              en durfden zij zich niet genoeg te tonen. “Gustje” Emmeregs toonde wel hoe het

              moest dixit verslaggever.

              Dezelfde vereniging richtte in de loop van de maand december de cursus

              “Gereed voor het leven !” in. Die kende veel succes.

   

  1957 – 8 december : Veldrijden te Leest

              De 20 deelnemers dienden 28 km af te leggen. De uitslag :

  1.      Roger Declercq de 28 km in 1 u 37’34”.

  2.      Firmin Van kerrebroeck op 5”

  3.      Feremans op 1’

  4.      Van Houtte op 1’ 10”

  5.      De Rey op 1’ 25”.

   

  1957 – 25 december : Toneelavond B.J.B.-Meisjes

              Er werd een familiaal drama “De Grote Getuige” van E. Van der Cruysse en een

              Komedie “Een Dolle Proef” opgevoerd.

              Acteurs : Mariette Solie, Paula Bradt, Gusta Polfliet, Maria Diddens, Maria

              Vloeberghen, Jeannine Van de Poel, Greta Vloebergh, Hilda Diddens en Maria

              Emmeregs.

              De regie was in handen van Jozef Coeckelbergh.

              In de komedie speelden Gusta Polfliet, Maria Emmeregs, Paula Moons, Maria

              Somers, Maria Vloeberghen, Mariette Solie, Roza Somers en Hilda Diddens.

              Op het programma stonden verder nog reidansen en ritmische oefeningen.        

   

  1957 – Op 31 december telde Leest 1862 inwoners waarvan 968 mannen en 894

              vrouwen.

   

  1958 – Dat jaar telde Leest nog 25 herbergen en werd er een nieuw fietspad gelegd in de

              “Battelse Bergen”. De afwatering zou echter nog te wensen overlaten.

   

  1958 – Telling van de winterbezaaiingen en van het vee

              wintertarwe 61 ha 93 a

              rogge 23 ha 41 a

              wintergerst 5 ha. Totaal winterbeezaaiingen : 90 ha 34 a.

              Totaal oppervlakte cultuurgrond : 648 ha 80 a.

              Totaal aantal landbouwpaarden : 122.

              Totaal aantal runderen : 1241.

              Totaal aantal schapen : 2, varkens: 149, totaal pluimvee : 3739.

              Bijenkasten : 4.           

   

  1958 – Provinciebelasting op muziektuigen in vaste lokalen:

              100 fr voor radio, pick-up ; 250 fr voor radio of pick-up met meer dan 1

              luidspreker ; 500 fr voor televisie of juke box.

   

  1958 – Duivenhokken : In 1958 waren er te Leest 72 belastbare duivenhokken.

   

  1958 – Indeling van de kiezers

              voor de wetgevende kamers : 292 mannelijke en 306 vrouwelijke kiezers te Leest.

   

  1958 – Dat jaar drong de KWB bij de bevoegde diensten aan op :

              -de plaatsing van een electrische verlichting bij de uitgang van het parochiehuis.

              -het vroeger doen ontbranden van de straatverlichting, “opdat zij die de eerste

              bus dienen te nemen niet in het donker zouden moeten gaan”.

              -het aanbrengen van een moderne verlichting (buislampen) in alle straten.
   

  1958 – Luc De Keersmaeker (° 1914) volgde Freddy Peirs op als koster te Leest.

              (tot 1965)

              (Wilfried Hellemans, 2003 – “Negen eeuwen Sint-Niklaasparochie”.)

   

  1958 – 5 januari : Voetbalwedstrijd tussen de “Croon’s Vrienden” tegen de wielerclub

              de Dijlespurters.

   

  1958 – Op 6 januari startte de B.J.B. een lessenreeks over bedrijfsorganisatie en

              onkruidbestrijding.

  08-03-2012 om 09:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1957 – 3 juli : Chirojongens vertrokken op bivak naar Houthalen.

   

  1957 – Zaterdag 27 juli : KWB-Reis naar de Vallei van Ourthe en Ambleve.

              Er waren maximum 35 plaatsen en het vertrek was om 4u30 in de ochtend.

              Prijs : 180 frank.

   

  1957 – Zondag 4 augustus : “Sensationele Voetbalmatch Boerenbond-B.J.B.

              Ploeg Boerenbond:

              De Prins Theophiel, Van der Hasselt Felix, Alewaeters Frans, Broothaers Jozef,

              De Prins Frans, De Smet Jules, De Laet Frans, Selleslagh Egied, De Prins Jan,

              Verhasselt Raymond en Rottiers Karel.

              Resserven : De Prins Marcel en Goossens Edgard.

              Ploeg B.J.B.:

              Van Winghe Achiel, De Smet Jos, Vloeberghen Jozef, Diddens Marcel, Fierens

              Karel, De Boeck Willy, De Prins Marcel, Keulemans Gaston, Verbruggen

              Jerome, De Smet Cyriel, Emmeregs August.

              Reserven : Verbruggen August, Van Winghe Désiré, Daelemans Florent,

              Bernaerts René.

              De match begon om 15 uur en werd gefloten door scheidsrechter Victor De Laet.

   

  1957 – September : Ledenaantal Chiro

              In september 1957 zag het ledenaantal van de jongenschiro er als volgt uit :

              Burchtknapen : 36 jongens en 3 leiders : Eddy Beterams, Jos Verlinden en de

              nieuwe aanwinst Guido Hellemans.

              Knapen : 17 jongens en 3 leiders : Jan Vloebergh, Rik Van den Vondel en Jos

              De Smet.

              Kerels : 12 jongens en 3 leiders : Louis Vloebergh, Freddy Peirs en Ferdi Polfliet.

              Samen : 65 jongens en 9 leiders, met als groepsleider Louis Vloebergh.

   

  1957 – September : Schoolbevolking

              De gemeentelijke jongensschool telde 84 leerlingen.

              De gemeentelijke meisjesschool 107 en de aangenomen bewaarschool 81.

              28 jongens en 12 meisjes van Leest liep school te Kapelle o/d Bos.

              Te Hombeek en Tisselt waren respectievelijk 4 en 5 jongens van Leest

               ingeschreven.

              Het totaal aantal schoolplichtige kinderen voor het schooljaar 1957-58

              bedroeg 154 jongens en 124 meisjes. (DB-oktober-1957)                

   

  1957 – 16 september : In “Ons Parochiehuis” werd de film “Jongensstad” gedraaid ten

              voordele van de Chiro.

   

  1957 – 19 september : oprichting  Zangkoor St.-Cecilia

              Het bestuur van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia ging over tot de oprichting

              van een zangkoor Sinte Cecilia.

   

  Stan Gobien in “Leest in Feest” :

  “De stuwende kracht achter dit koor was Luc Beterams. Op het Palmzondagconcert van 1958 werd met de fanfare de Bergsuite van Jos Moerenhout uitgevoerd. Het zangkoor St.-Cecilia stond toen onder leiding van Leo Hellemans.

  Het zangkoor kreeg een vlag van de familie Beterams (zie foto). Deze familie had ze zelf vervaardigd. In de hoeken van deze vlag staan het schild van de provincie Antwerpen, de Vlaamse Leeuw, de Leestse kerk en de eerste noten van de Bergsuite.

  Dit vaandel werd in de vijftiger en zestiger jaren uitsluitend gebruikt door het zangkoor St.-Cecilia. Later, toen het zangkoor in feite ophield te bestaan, werd het gebruikt door de jeugdfanfare en door het trommelkorps. Dit vaandel werd ook nog gebruikt door de fanfare wanneer die wandelconcerten van lange afstand gaf, zoals bijvoorbeeld in de Bloemenstoet van de stad Mechelen.

  Het zangkoor St.-Cecilia was min of meer een ‘onderafdeling’ van de fanfare, net als de toneelvereniging ‘De Moedige Vrienden’ en later ‘Voor Taal en Kunst’ dat waren.

  Toen in februari 1959 burgemeester Emiel Verschueren werd ingehuldigd trok het zangkoor door de Leestse straten achter het vaandel.

  Het zangkoor gaf dikwijls een optreden weg op het Palmzondagconcert van de fanfare.

  Na de populaire Bergsuite die meer dan eens op het programma kwam, werden in 1960 ‘In ’t Witte Paard’ van Beznatzky, het ‘Zigeunerkoor’ van Verdi en ‘Op de Perzische markt’ van Ketelby uitgevoerd.

  In 1962 had het zangkoor August Fierens (zie foto) als dirigent en werd er opgetreden met de ‘Vogelhandelaar’ van Zeller.

  Theo Fierens had helemaal geen bezwaar tegen de samenwerking met het zangkoor. Op het programma van het Palmzondagconcert van 1973 stonden zelfs vier koorwerken met begeleiding van de fanfare : ‘Vader Abraham had zeven zonen’, van Pierre Kartner, de ‘Csardasvorstin’ van Kahlmann en twee composities van Jef Aerts, ‘Leest aan de Zenne’ en ‘Vlaamse volksliedjes’. Het fanfarekoor stond toen onder leiding van Rik Lauwens.

  Voor een aantal muzikanten waren de repetities die aan een muziekconcert met het zangkoor voorafgingen een ware belevenis. De fanfare bestond toen uit vooral mannen.

  Wanneer er dan ineens zoveel dames in het repetitielokaal aanwezig waren, gebeurde het wel eens dat ze de zaak uit de hand lieten lopen. Er waren mannen bij die het vrouwelijk gezelschap ten zeerste op prijs stelden en die alles in het werk stelden om de gezamenlijke repetitie zo lang mogelijk te laten duren. Alle middelen waren voor deze muzikanten goed : op een verkeerde tijd invallen, van de zenuwen een aantal bemols of kruisen vergeten, gezichten trekken, de medemuzikanten aan het lachen brengen…Het viel soms zo op dat de dirigent zich kwaad maakte en dreigde met een strafrepetitie zonder zangkoor.

  Wanneer de zangstukjes werden gerepeteerd waarbij ook nog gedramatiseerd moest worden, overdreven de acteurs soms zo fel dat het onnatuurlijk werd. Sommige zangeressen vonden deze gang van zaken waarschijnlijk af en toe gênant, anderen zullen het daarentegen wel plezierig gevonden hebben…

  Op de uiteindelijke uitvoering met publiek werden de fratsen gelukkig doorgaans achterwege gelaten…

   

  Foto’s:

  -De vlag van de familie Beterams.

  -dirigent August Fierens.

  -Eerste rij : Adrienne Pepermans, Josephine Polfliet en Jacqueline De Neys.

   Tweede rij : Rosa Verlinden en Lisa Boey.

   Derde rij : Maria Buggenhout en Agnes Piessens.

  -Optreden met de fanfare.

  08-03-2012 om 09:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  -Eric Bradt

   

  1957 – 17 maart : Jubileumvoorstelling Rust Roest met “Marieken van Nijmegen”.

   

  ‘Ons Volk’ 21 maart 1957 : Toneelgroep ‘Rust Roest’ uit Leest vierde 35-jarig bestaan

  Met ‘Marieken van Nijmegen’, het mysteriespel uit de 15de eeuw, dat voor deze tijd werd herschreven door Leo Hens, heeft de toneelvereniging haar 35-jarig bestaan op een waardige wijze gevierd. Want wie, in deze tijd van zucht naar de sensationeelste ontspanningen nog terugblikken kan op een reeks prestaties die zich op een tijdsbestek van 35 jaren alsmaardoor opstapelden, mag over zichzelf getuigen dat hij leefde ten bate van de gemeenschap, ten bate van het Vlaamse volk, langs Zenne en Rupel.

  Leest, de kleine landbouwgemeente, heeft echter dat voor op de omliggende dorpen, dat de gemeenschap die er huist honkvast bljft en zonder drukdoenerij zijn ontspanning zoekt in eigen kring, in eigen middelen.

  Einde 1921, met de eerste wereldoorlog pas achter de rug, werd ‘Rust Roest’ gesticht. En de ‘rust’ heeft geen ‘roest’ gekend ! Want na die eerste toneelopvoering, welke plaats had in februari 1922, tijdens dewelke ‘Verlaten’, drama in vier bedrijven van Jef Toussaint werd opgevoerd, bleef de vereniging steeds knap werk leveren, al bleef er hier en daar wel eens een valsteekje te bespeuren in soms gemaakte vertolkingen. Wat niet belet dat ‘Rust Roest’ heel wat verdienstelijk spel vertolkte met o.a. ‘En waar de ster bleef stille staan’ van Felix Timmermans, ‘Fra Angelico’ van Jef Crick, ‘Het geding van Ons Heer’ van Paul de Mont, ‘Passiebloemen’ van Hilarion Thans, ‘De moderne Don Juans’ van Leo Hens, ‘Boerenbloed’ van Paul Mersch, ‘De Filosoof van Hagem’ van Jef Scheirs, e.a.

  Van staatswege werden twee leden vereremerkt en vier ontvingen het diploma van de St.-Genesiusgilde om de vele jaren toneelkunst die zij beoefenden. Statistieken vermelden dat 63 juffrouwen en 45 heren in al die jaren te Leest op de planken stonden, in dienst van ‘Rust Roest’. Slechts tweemaal werd er gespeeld met een vreemde actrice, wat reeds een speciale verdienste is.

  Als regisseurs fungeerden de h. Jan Steenackers uit Kapelle-op-den-Bos, terwijl sinds 1925 de h. Alfons Hellemans op een zeer verdienstelijke wijze de regie in handen houdt.

  Ook buiten Leest zag men de vereniging meermaals op de planken. Opvoeringen werden gehouden te St.-Amands, Heffen, Battel, Heike, Ramsdonk, Zemst-Laar…Steeds was het een succes omdat de kring iets bracht dat schoon bleek in al zijn eenvoud, omdat men het volk een spel voor ogen toverde dat men genieten kon in al zijn simpelheid.

  Zoals bv. nu met het ‘Mariken van Nijmegen’ het geval is, dat zondag 24 maart nogmaals zal worden opgevoerd in de zaal ‘de Roozelaar’, vinden we het onschuldige beminnelijke Marieken, schitterend in de door Maria Selleslagh gebrachte vertolking.

  Eveneens goeds kan worden gezegd van Alfons Hellemans, als de oom in zijn pastoorsrol, terwijl Flor Mertens en Maria Diddens, in hun respectievelijke rollen van Moenen, de duivel en De Moeie, de zuster, meer dan verdienstelijk werk leverden.

  Waardevol waren verder Jozef Leemans, Jozef Coeckelbergh, Marcel Leemans, Frans Van Neck, Cyriel Selleslagh, Lutgarde Hellemans, Leo Hellemans en Constant Huysmans.

  Veel schoons heeft ‘Rust Roest’ voor het voetlicht gebracht in de voorbije fase, die zich uitstrekt over een peridoe van 35 jaar oefenen  en gestudeer in kluchtrollen zowel als het meest dramatische spelgenre, met steeds de zin naar beter en schoner, wat nog niet helemaal werd bereikt, maar waar meester Hellemans en zijn hele schare toneelacteurs niet heel ver meer af zijn…      K.T.”

   

  ‘Marieken van Nijmegen’ werd nog opgevoerd op 31 maart te Zemst-Laar en op 14 april te Reet.          

   

  1957 – 18 maart : De gemeente-opcentiemen worden van 600 op 1000 gebracht.

   

  1957 – 27 april : Uitreiking brevetten voor leden van de Burgerlijke Bescherming

              Op zaterdag 27 april werden in de raadzaal van het gemeentehuis brevetten

              uitgereikt aan de leden van het Korps der Burgerlijke Bescherming die met vrucht

              de lessen van het eerste jaar hadden gevolgd.

              Deze plechtigheid werd bijgewoond door burgemeester, schepenen, enkele

              gemeenteraadsleden , instructeur Lauwers en Luitenant Kestens.

              Ontvingen het brevet van “agent luchtbescherming” :

              Frans Neutiens (ploegleider), Frans De Prins (onderchef), Eugeen Vloeberghen,

              Louis Lauwers, Jan De Smedt, Albert De Prins, Victor Alewaeters, Louis De

              Croes, Amedé Van Den Heuvel, Alfons Coosemans, Albert Schuermans, André

              Walschaers, Verlinden (Hombeek) en Jozef De Decker.

              Na enkele gelegenheidstoespraken, werd de erewijn geschonken en besloot een

              gezellig avondmaal deze viering.

   

  1957 – 8 mei : Gouden Huwelijksjubileum

              Het echtpaar Leonard en Maria De Muyer-Leemans vierde hun “jubilee”

              van 50 jaar getrouwd.

   

  1957 – 15 mei : Landbouwtelling.

              Deze telling beoogt de opname van de oppervlakte der bedrijven en der teelten,

              alsmede van het aantal der voornaamste dieren en landbouwmachines.

              De aan te geven toestand is deze op 15 mei 1957.

              Van 16 mei tot 4 juni 1957 zal de veldwachter zich in elk gebouw aanmelden

              om de nodige inlichtingen in te winnen.

              De telplichtigen die op 5 juni 1957 nog niet door de teller mochten ondervraagd

              zijn, moeten binnen de 24 uur hun aangifte indienen bij het gemeentebestuur.

              De geheimhouding van de individuele aangiften wordt gewaarborgd door

              artikel 458 van het strafwetboek en de formele verzekering, dat deze aangiften

              niet zullen gebruikt worden voor fiscale doeleinden, wordt uitdrukkelijk

              gewaarborgd door de samengeschakelde wetten van... (...)

              De aandacht van de telplichtigen wordt gevestigd op het feit dat elke regering

              zich in de onmogelijkheid bevindt, ten bate van de land- en tuinbouwers een

              politiek te voeren welke beantwoordt aan hun beroepsbelangen en –behoeften,

              indien ze niet beschikt over juiste landbouwstatistieken.” (DB-1955)

   

  1957 – 20 mei : Ster-Avond.

              “Als voorbereiding op de verjaardag van “Rerum Novarum” werd op 20 mei

              in de parochiale feestzaal een “ster-avond” gehouden.

              Verleenden hun medewerking : de trompetters en trommelaars van de Chiro,

              de B.J.B.-jongens en meisjes en de KWB.

              Een quiz werd gehouden en werd gewonnen door Eddy Beterams die te Mechelen

              in competitie zal optreden.

              Het hoogtepunt van de avond was de toespraak van oud-minister prof Dr. Verbist

              die handelde over het wezen van de wereldbrief “Rerum Novarum”, de gevolgen

              ervan en aantoonde in hoever de huidige regering zich inlaat met de toepassing

              van de sociale leer van de Paus, en in ’t algemeen van de sociale leer van de

              kerk.”  (DB-57)

   

  1957 – Zondag 26 mei : Plechtige Communie en hernieuwing doopgeloften

             

              Meisjes                       Jongens

              Beullens José              Daelemans Paul

              Daelemans José         Lamberts Hendrik

              De Borger Victoire     Leukemans Maurice

              De Prins Clara                         Spoelders Edward

              De Smedt Alice          Van den Brande Jan

              Diddens Hilda             Van den Brande Frans

              Fierens Annie             Verbeeck Hendrik

              Geerts José

              Nagels Gilberte

              Van Beveren Clara

              Van den Brande Maria

              Van de Poel Evelina

              Van Steen Ariella

              Verbeeck Louisa

              Vloeberghen Elza

              Vloebergh Victoire.

   

  1957 – Maandag 27 mei : Lourdes-reis van Boerinnenbond en B.J.B.-meisjes

              In “De Band” van juli 1957 schreef Georgette Daelemans daar een verslag over.

   

  1957 – “Van 2 juni af, zal er geen enkele trein meer stoppen te Hombeek, op ’t Heike en

              te Leest.

              De honderden personen die zich dagelijks per trein naar hun werk begeven,

              zullen vervoerd worden per autobus.

              De twee lijnen Mechelen-Londerzeel en Mechelen-Tisselt zullen het vervoer

              regelen met zowat 85 bussen per dag (een 30-tal voor Leest), beide richtingen.”

              (DB-1957)

   

  1957 – 24 juni : Kind aangereden

              Toen veldwachter Van Hoof dienst deed op het kruispunt Dorp en Kouter ter

              gelegenheid van een B.W.W.-wielerkoers voor nieuwelingen georganiseerd in

              Hombeek, was hij er getuige van hoe een jongetje aan de meisjesschool werd

              aangereden door een personenwagen. De wagen volgde in het kielzog van de

              renners. Het knaapje werd, met bloedend achterhoofd,  in een woning gedragen 

              waar de bijgeroepen dokter Stuyck de eerste zorgen toediende.

              Het betrof Eric Bradt (foto), geboren te Leest op 5 maart 1951 en wonende Kouter

              4bis. De bestuurder van het voertuig was René Verschueren uit Hombeek.

              (VVH)

  08-03-2012 om 08:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1956 – Op 31 december telde Leest 1844 inwoners.

   

  1956 – Gedurende de voorbije maand december werden gemiddeld 11 mannen en 4

              vrouwen als werklozen genoteerd.

   

  1957 – Pater Kamiel Emmeregs (°Leest 14/4/1913, +6/11/1977) in het augustusnummer

              van De Band van 1957 :

              “...Welja, ik kom graag naar Leest maar...die ellendige wegen er naartoe !

              Ik bedoel vooral de weg via Hombeek (Hombeekse stw.) en...de wijdvermaarde

              autostrade Battel-Leest !... Geloof me, zo iets komt ge in heel West-Europa niet

              meer tegen ! En dan die sierlijke bocht, juist voor de Zennebrug !

              Enkele confraters die Leest bezochten onthouden er drie dingen van : sympathiek

              dorp, zeggen ze, maar... die kwaaie weg vanuit Battel en die geurige Zenne, de

              machtige prachtige vloed, die ons dorp van Mechelen scheidt...Totdat ik zeg dat

              de Zenne bevaarbaar is voor schepen van kleine tonnemaat en dat dit

              schilderachtig, dartel rivierke bovendien een blijvende rijkdom betekent voor de

              hooischuren van heel ’t gewest. Is’t waar of niet ? ...”

              De dominikaan Kamiel Emmeregs was bij duizenden mensen beter bekend als

              “Sinjoorke”, de naam waarmee hij zijn volkse artikels in “Kerk en Leven” zou

              ondertekenen. In de loop van 30 jaar zou hij meer dan 1500 artikels schrijven.     

   

  1957 – Taksplaten :

              Handelskarren : 420 fr, fietsen : 100 fr, bromfietsen : 135 fr, honden : 200 fr,

              gareel : 1.050 fr, landbouwkarren : 105 fr.   

   

  1957 – 7 januari : De Hombekenaar René Verschueren won de veldrit te Leest. (KH)

   

  1957 – 13 januari : Toneel met Jongenschiro

              De chirojongens voerden “De Tarcitius van Moskou” op evenals het blijspel

              “Cleopatra”.

   

  1957 – Zondag 20 januari : Feestvergadering B.J.B.-meisjes.

              De BJB-meisjes die konden waren in uniform naar het Lof gekomen om een

              kleine plechtigheid bij te wonen. Gedurende het Lof hernieuwden de meisjes

              hun toewijding aan O.L.Vrouw. Hierna gingen zeven meisjes naar voor om hun

              belofte af te leggen : “Ik aanvaard apostel te zijn van Christus en zijn kerk en,

              gelijk Maria, Christus te dragen naar mijn medemensen.”

              Ze kregen voor het eerst hun BJB-kenteken en moesten hun handtekening zetten

              in ’t boek van de B.J.B. Ze kregen hun erelintjes die ze gedurende een gans jaar

              verdiend hadden. De nieuw-ingelijfden waren Hilda Diddens, Maria Emmeregs,

              Paula Moons, Jeanne Polspoel, Maria Somers, Godelieve Verbruggen en Maria

              Vloeberghen.

              Na het Lof vond de feestvergadering plaats alwaar de nieuwe leden door de

              pastoor en door alle meisjes werden gefeliciteerd.

              Voor en na de godsdienstles werd tijd uitgetrokken voor een korte zangstonde

              en werd er een nieuw lied aangeleerd “Het weverkijn”.

              De meisjes leerden hoe ze een taart moesten versieren voor een doopfeestje en

              was de koffie klaar en spraken ze de koeken en taarten aan.

              Elke wijk had gezorgd voor een ontspanningsnummertje zodat er heel veel plezier

              werd gemaakt.

              De pastoor had voor muziek gezorgd zodat er ook kon gedanst worden.

              De gezellige bijeenkomst eindigde met het afscheidslied en de afwas.

              (Leonie Muysoms in De Band nr.2 van 1957)

   

  1957 – 3 februari : Muziekavond van St.-Cecilia

              Op zondag 3 februari hield de Kon.Fanf.St.-Cecilia een muziekavond in haar

              lokaal zaal Sint Cecilia bij Frans Huybrechts.  

              Volgende stukken werden uitgevoerd : “Blackwood”, mars van J. Van Breedam,

              “Heldenstoet”, ouverture van A.Mahy, “Jubelmarch” van A. De Boeck,

              “Lichte Ruiterij” van von Suppé, “Epaminondas” dramatische ouverture van

              G. De Boeck, “Concorde” een mars van F. Rousseau, De “Mars van de Belgische

              Parachutisten” van P.Leemans, een wals “De Graaf van Luxemburg” uit een

              operette van Lehar, “Tannhauser” van R. Wagner, “Brasschaat” van A. De Bruyn

              en het vaderlands lied.

              Tussendoor trad Jos Kiebooms op als humorist.

   

  1957- 4 februari : DERDE BONTE AVOND VAN MILAC

              De talrijke aanwezigen konden in het parochiehuis genieten van een optreden

              van de fanfare “Arbeid Adelt” onder leiding van Jozef Van der Taelen, van een

              toespraak van aalmoezenier Mercelis en van het gezelschap Fantasia met o.a.

              de zangeres Nelly Spriet, het orkest Dynamo en de 5 fantasia-kids.

   

  1957 – 10 februari : Maandelijkse vergadering Boerengilde

              ging door in het Parochiehuis om 21 uur.

              Een voordracht werd gegeven door dhr Van den Nauweland uit Lier.

              Hij handelde over “Bodemvruchtbaarheid”.

              De leden stelden talrijke vragen. Hierna volgden lichtbeelden over diverse

              planten met gebrekziekten van allerlei aard.

   

  1957 – Zondag 3 maart : Grote Muziekavond Kon.Fanfare “Arbeid Adelt”

              In de zaal “De Rozelaer” bij Theo Teughels, Dorp Leest. Begin 17u30.

              Onder leiding van Dhr. J. Van der Taelen.

              Tussenin optreden van de zingende clown Janus Prul “een paljas die de zaal

              doet gieren” (folder)

   

  1957 – Donderdag 7 maart : Filmavond

              georganiseerd door de filmdienst van de Belgische Boerenbond voor de

              Leeste leden en familie van de Boerengilde, Boerinnengilde en hun beide

              jeugdafdelingen.

              Programma : 1. Actualiteit B.B. : viering voorzitter Mullie. 2. Hij had vijf zonen.

              3. Nateelten op het gemengd bedrijf. 4. De beste mascotte (wegcode).

              5. Kluchtfilm.

   

  1957 – 11 maart : De Chiro nam afscheid van hoofdleider Juul Muysoms en begroette

              Louis Vloebergh als zijn opvolger.

   

  07-03-2012 om 17:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s:

  -Leopold Piessens

  -Juul Geens

  -Woning van Juul en Melanie Geens-Van Praet in de Junionrslaan in 1979.

   

  1956 – Van 13 tot 21 augustus : Bivak chirojongens

              Met 51 trokken ze naar Balen-Neet.

              “...hard en ruw tijdens het spel, ernstig en stil tijdens de avondwijding...”

              schreef leider Eddy Beterams in De Band.

   

  1956 – 2 september : Wielerkriterium voor liefhebbers

              Door de veloclub “De Leestse Pedaalridders” werd een kriterium voor liefhebbers

              ingericht per uitnodiging, d.w.z. enkel renners uit de streek met daarbij de besten

              van gans het land.

              Het betrof een koers van 100 km, 64 ronden langs Dorp, Dorpstraat,Vinkstraat en

              Scheerstraat. Er waren talrijke premiën te verdienen en voor meer dan 8.000 fr

              aan prijzengeld. Daarbovenop werd er een groot bedrag aan startgelden

              uitgetrokken. De omloop werd afgesloten en toeschouwers dienden 15 fr. te

              betalen.

   

  1956 – 28 september : Twee nieuwe Chiroleiders en een nieuwe Groepsleider.

              Twee nieuwe leiders verstevigden het leiderkorps van de jongenschiro : Jos

              De Smet en Jan Vloebergh namen de knapenafdeling onder hun hoede.

              Leider Juul Muysoms nam ontslag als groepsleider en werd opgevolgd door Louis

              Vloebergh.

   

  1956-  In den nacht van 9 op 10 oktober werd een inbraak gepleegd in de O.L.V.van

              Fatima-kapel gelegen hoek Tiendeschuurstraat en Elleboogstraat.

              Vaststellingen van de veldwachter :

              “de kapel is nieuw gebouwd in 1955 en staat dag en nacht open voor de

              gelovigen. Er zijn twee bidstoelen in geplaatst. Achteraan boven het altaar

              staat, in een nis, een O.L.V.beeldje, afgesloten door een ijzeren deur met

              hangslot en glazen raam.Dit hangslot is afgewrongen denkelijk door middel van

              van een ijzeren stang, waarmee een hefboom werd gemaakt op de muur, gezien

              op de muur daarvan inkepingen zichtbaar zijn. Het afgewrongen slot was door

              de dader op een der stoelen gelegd, waarna de deur kon geopend  en  zo het geld

              weggenomen worden.

              Het geld wordt, door een gleufje dat in het ijzerwerk der deur is aangebracht,

              gestoken en valt zo achter de deur in een bakje.

              In en voor de kapel, tot zelfs op de rijbaan lag geld in het ronde verspreid.

              Dit geld was reeds door buurvrouwen bijeengeraapt, die het ons overhandigd

              hebben, in totaal 25,15 frank, waaronder een geldstuk van 20 frank.

              Later werd dit door ons aan de Heer Pastoor onzer gemeente afgegeven.”

              (VVH)

              Een tweetal maanden later (2 december) werd op dezelfde manier ingebroken.

              Deze keer zal de buit van de dief minimaal geweest zijn want Petrus Verbruggen

              (°Heffen 20/11/1889-Elleboogstraat 12) had de offerblok een achttal dagen

              voordien geledigd. Toen bevatte hij 27,25 frank.

              Petrus Verbruggen was, na de vorige diefstal, door de pastoor aangesteld om

              de offerblok op regelmatige tijdstippen te ledigen.

              (VVH)             

   

  1956 – 8 oktober : Chiro brak door op Leest-Heide

              “Onze groep overstuwt LEEST-HEIDE en wint verscheidene leden voor de

              afdelingen. Bereiken het getal 70.

              Een onverwachte overwinning in onze parochie. Eindelijk doorgebroken in de

              laatste wijk van Leest : De Heide. Verschillende jongens zijn thans actief lid van

              onze schone jeugdbeweging.”

              (Eddy Beterams in “De Band”, december 1956)

   

  1956 – 22 november : Verkiezing ondervoorzitter Sint Cecilia

              Op de bestuursvergadering van woensdag 22 november werd bij geheime

              stemming Leopold Piessens éénparig tot ondervoorzitter van de Koninklijke

              Fanfare St.-Cecilia verkozen, dit in vervanging van wijlen Frans Piessens.

              Pol Piessens volgde zijn vader op. In Leest was hij bekend als ‘Pol van den Blokmaker’.

              Hij werd geboren te Leest op 28 maart 1916 en overleed te Mechelen op 14 juni

              1980.

             

              Voor 1940 was hij slagwerker in de fanfare. Vanaf 1945 werd hij bestuurslid en

              vanf 1959 voorzitter.

              Als voorzitter en later als erevoorzitter ging hij samen met August Lauwers ontelbare

              keren op verkenning naar buitenlandse muziekwedstrijden om daarvan te leren en

              contacten te leggen.

              St.-Cecilia Leest kon tijdens zijn voorzitter- en erevoorzitterschap rekenen op heel

              wat financiële en materiële steun. (Stan Gobien)   

   

  1956 – 25 november : Teerfeest Sint Cecilia

              Op zondag 25 november hield de Kon.Fanf. St.-Cecilia haar jaarlijks teerfeest

              waarop 98 vrouwen en 156 mannen aanwezig waren.

              Secretaris August Lauwers hield de feestrede.

              Daarna volgde een grote tombola waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het

              kerstfeest voor de kinderen van de leden.

              De zondag werd besloten met een familiebal.

              De maandag daarop werd een mis opgedragen voor de afgestorven leden van de

              maatschappij. 

   

  1956 – 3 december : Dodelijk ongeluk

              Op de Kouter te Leest slipte een auto en kwam in de gracht terecht.

              De inzittenden waren de Hombekenaars Joannes Philips, Jozef Van Doren en

              Louis Van Beveren. De laatste was op slag dood. De twee anderen kwamen er

              met de  schrik van af. (KH)

   

  1956 – 4 december : Koster-Organist Freddy Peirs trad in het leiderkorps van de Leestse

              jongenschiro als zangmeester.

   

  1956 – Op 15, 16 en 17 december organiseerde de NCMV, afdeling Tisselt-Leest in de

              parochiezaal en in de zaal “Sinte-Cecilia” een handelsfoor.

              De opening gebeurde plechtig door schepen Miel Verschueren die de zieke

              Burgemeester De Prins verving.

   

  1956 – 16 december : Inbraak

              Op zondagavond 16 december is er in de woning van Juul (Felix) Geens uit de

               Juniorslaan (nr.2), door onbekenden ingebroken. Alles werd doorsnuffeld en er

              werd een som geld ontvreemd. Een onderzoek werd ingesteld.

              (VVH)

              Juul Geens werd te Sint-Katelijne-Waver geboren op 26 juli 1908 en hij overleed

              te Mechelen op 2 oktober 1992.

              Hij was gehuwd met Melanie Van Praet die hem een dochter, Leontine, zou schenken.

              In 1946 werd hij lid van de fanfare St.-Cecilia en in ’52 werd hij er bestuurslid en

              wijkverantwoordelijke.

              Vanaf 1959 tot 1973 was hij ook gemeenteraadslid te Leest.

              Wanneer er in de fanfare instrumenten dienden hersteld te worden bracht Juul

              ze naar de firma die ze had gemaakt.

              Juul was ook Ere-lid van de kerkfabriek van Leest en Ere-voorzitter van de Kristelijke

              Bond der Gepensioneerden.

              In 1987 vierde hij met zijn vrouw hun gouden huweliljksviering.

              Gazet van Mechelen daarover in hun krant van 1 september :

              “Felix Geens en Francisca Van Praet ontvingen vrijdag jl. het bezoek van

              Schepen Vanderaerschot. Daar was wel een speciale reden voor want opvrijdag

              4 september zal het precies vijftig jaar geleden zijn dat Felix en Francisca mekaar in

              Leest het jawoord gaven.

              Felex en Francisca, wiens huwelijk gezegend werd met één dochter en één kleinzoon,

              hebben steeds aan de Juniorslaan in Leest gewoond. Hij was vroeger supporter van

              KV Mechelen maar draagt nu VV Leest een warm hart toe. Hij legt ook graag een

              kaartje  en beiden zijn ze graaggeziene gasten bij de bond der gepensioneerden.”

              Melanie Van Praet was te Leest geboren op 22 oktober 1913 en overleed te Mechelen

              op  20 juli 1997.  07-03-2012 om 11:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  De K.W.B.-vlag wordt gewijd. Pastoor Coosemans wordt geassisteerd door onderpastoor De Schutter, blotevoetenpater Theobald en misdienaars Sylvain Van den Avont (links) en Jan Spoelders (rechts).

   

  1956 – 15 juni : In de Kleine Heide maakte een zweefvliegtuig een noodlanding.

   

  1956 – 15 juni : Twee nieuwe Chiroleiders

              Jos Verlinden en Ferdy Polfliet verstevigden de rangen van de chiroleiders en

              legden in de kerk, in aanwezigheid van de ganse chirogroep, hun trouw vast in

              een belofte.

   

  1956 – 3 juli : Motorongeval

              Ter hoogte van het “Molenhuis” deed zich die ochtend om 0u30 een erg

              verkeersongeval voor.

              De motorrijder Put (uit de Juniorslaan) wou op voornoemde plaats twee

              personenwagens voorbijsteken. Hij gelukte er in de laatst rijdende wagen

              in te halen, doch beukte op de eerste auto en kwam tegen de grond terecht.

              De bijgeroepen geneesheer stelde een beenbreuk vast en het slachtoffer wer

              naar een kliniek te Mechelen overgebracht.

   

  1956 – 7 juli : Huwelijk Jozef De Boeck - Maria Polspoel

              Uit hun spijskaart :

              “Kom maak uw kruis en doe gelijk thuis.

   

              Deze spijskaart zal U leiden

              Uwe maag goed te verblijden,

              U pikt er uit wat U behaagt

              ’t Is dus uw fout indien U klaagt.

   

              De Heer zij dank, voor spijs en drank.

   

              SPIJSKAART _ Wat men U biedt :

              Veelkleurig Voorgerecht

              Lekkere Oxtailsoep

              Huwelijksgondels “MARIA – JOZEF”

              Ossenharst – Groentenkrans – Goudbollen

              Verfrissing met Slagroom

              Tong met Madeirasaus

              Kiekens met Salaad – Appelmoes

              Roomijs

              Pronkgebak

              Wijnen – Likeuren

              Fruit – Nagerecht

              Mokka.”

   

  1956 – 8 juli : Zomerfeest B.J.B.-meisjes

              “Onder een heerlijke zomerhemel kon te Leest het gewestelijk zomerfeest van de

              B.J.B.-meisjes doorgaan. Afdelingen van Blaasveld, Putte-Grasheide, Hombeek,

              Leest, Mechelen, O.L.V.Waver, Peulis, Putte, Rijmenam, Katelijne Waver en

              Tisselt namen er aan deel.

              Na het lof stapten de afdelingen op naar de feestweide in de Elleboogstraat.

              De blauw-witte uniformen en de frisse kleuren van de vaandels kwamen bijzonder

              tot hun recht door de stralende zon.

              Na het gebed, het bondslied en het “Eviva Pio”, sprak juffrouw Van Beersel,

              gewestleidster, het welkomstwoord uit.

              Zij begroette Z.E.H. Coosemans, pastoor, E.P. Omer, onderpastoor, juffrouw

              Rheinhard, voorzitster van de Boerinnegilde, dhr Verschueren, schepen van

              openbaar onderwijs, dhr Wijnants en dhr Hens, leden van het arrondissementeel

              bestuur van de Belgische Boerenbond, juffrouw Vrints, diocesaan leidster,

              juffrouwen Jacobs en Van Aken, clubleidsters, dhr Victor De Laet, voorzitter

              van de Boerengilde en dhr Louis Solie, voorzitter van de KWB.

              Een hartig woordje had de gewestleidster over voor de familie Verschueren,

              eigenaar van de feestweide, voor haar gulle gastvrijheid en ook voor de B.J.B-

              jongens voor hun medewerking.

              Hierna volgden talrijke volksdansen, ritmische oefeningen en kampspelen.

              Als intermezzo bracht de B.J.B.-er Fons De Smet een prachtig staaltje van

              vendelzwaaien.

              Putte won uiteindelijk voor O.L.V.Waver. Leest werd vijfde.

              Tot besluit werd er een receptie aangeboden aan de speciale genodigden.” (DB)

   

  1956 – Zondag 8 juli : Frisco-dag Chirojongens

              Samen met Heide-kermis.

   

  1956 –Op 10 juli te 14 uur had er in de parochiezaal een ouderfeest plaats, gegeven door

              de leerlingen van de zustersschool.

   

  1956 – 15 juli : Algemene vergadering Boerinnengilde

              Op zondag 15 juli hield de Boerinnengilde haar algemene vergadering.

              Advokaat Smedts hield een voordracht over “Onze verantwoordelijkheid in het

              huidig tijdsgebeuren”.

              De Lourdesbeelden werden gewonnen door Mevr. Huysmans-Solie en Mevr.

              De Prins-Mertens.

   

  1956 – 15 juli : Een grote dag voor de Chiro

              6 knapen gingen over naar de kerelsafdeling en 10 burchtknapen naar de

              knapenafdeling.

              Edward Diddens, Raymond De Prins, Albert Daelemans, Theo Teughels, Herman

              Somers en Louis Van Winghe werden “Kerel” en Leon Bernaerts, Rik De Smet,

              Victor Diddens, Leo Lauwers, Frans Lauwers, Jos Muysoms, Willy Silverans,

              Marcel Spinnael, Jan Teughels en Marcel Verbruggen werden “Knaap”.

              Van dan af werkte de Leestse jongenschiro met 7 leiders, 12 kerels, 17 knapen

              en 18 burchtknapen.

              Kerel werd men indien men op veertien jaar, knaap na en burchtknaap voor de

              plechtige communie.  

   

  1956 – Woensdag 18 juli : Naar het Groothertogdom Luxemburg met de KWB.

              Vertrek Leest rond 4 uur in de ochtend. Over Leuven, Tienen naar Hoei, Marche,

              Bande waar eventjes werd halt gehouden aan de kelder waarin 40 gijzelaars door

              de Duitsers terechtgesteld werden, en verder via Bastogne naar Esch-sur-Sure.

              Via Ettelbruck, Diekirch naar Vianden, met een bezoek aan de ruïnes van een

              kasteel en verder naar de eindbestemming Clerveaux met bezoek aan de abdij.

              Op de terugreis langs Jezus-Eik  waar een lekkere geuze op het programma stond.

              Prijs per deelnemer : 200 frank.

   

  1956 – 29 juli : Wijding K.W.B.-Vlag (foto)

              Op zondag 29 juli werd de vlag van de KWB gewijd tijdens het lof.

              Pater Theobald, vakbondsproost hield de kanselrede.

              Na het lof werd op de Mechelbaan een optocht gevormd.

              Vooraan stapten de B.J.B.-ruiters, gevolgd door de chiro met muziekkapel,

              afgevaardigden van de parochiale organisaties, de twee koninklijke

              fanfares, KWB-afdelingen uit het omliggende,(zo was er een afvaardiging van

              een 50-tal KWB”ers van Zemst-Laer) en sympathisanten.

              De optocht ging langs het Dorp, Scheerstraat, Vinkstraat en Dorpstraat naar

              “Ons Parochiehuis” langs kleurrijk bevlagde huizen.

              In “Ons Parochiehuis” had een feestzitting plaats waar het woord werd gevoerd

              door Louis Solie, voorzitter, dhr Ceurvelt, verbondsvoorzitter en Richard Van

              Praet, verslaggever.

              Hierna gingen allerlei vermakelijkheden (waaronder een ballonwedstrijd)  en

              volksspelen door op het plein.

              Het ongure weer trad voor een stuk als spelbreker op, tweemaal werd de

              electrische stroom afgesneden wegens dringende reparaties aan de leidingen

              in de Kouter.

   

  07-03-2012 om 10:47 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s:

  -De processie doet de Molenstraat aan : de groep Compagnie van Scherpenheuvel.
  -Links Eddy Van Hoof, rechts Walter Feremans.

  -Door de Dorpsstraat : de groep O.L.Vr., ster der zee.

  -Slot van de processie : links de garde, midden schepen F. De Prins, rechts burgemeester  

   Verschueren.

   

  1956 – De processie kon onder een stralende hemel uitgaan. De volgorde zag er als

              volgt uit :

                                           Processie te Leest : datum onbekend.

   

              1) Ruiters

              2) Vlag O.L.V. van Scherpenheuvel

              3) Beeldje van O.L.V van Scherpenheuvel

              4) Mysteriën van de H. Rozenkrans – Jongensschool ; Vlag

              5) Beeld van het Kind Jezes

              6) Groep van het Lijden

              7) Groep van O.L.V van Fatima

              8) Engelbewaarder

              9) Vlag van de meisjesschool

              10) Vlag van de H. Kindsheid

              11) Vlag van St.-Jozef

              12) Groep van St.-Cecilia

              13) Koninklijke Fanfare St.-Cecilia

              14) Borstbeeld van St.-Niklaas

              15) Vlag van St.-Niklaas

              16) Jezus en St.-Janneke

              17) H. Theresia van het Kind Jezus

              18) Groep van het H. Hart

              19) De Drie Goddelijke Deugden

              20) Vlag van de H. Familie

              21) De Tien Deugden van Maria

              22) O.L.V. van Gedurige Bijstand

              23) O.L.V van Lourdes

              24) Beeld van O.L.Vrouw BJB-meisjes

              25) Arbeid Adelt, Koninklijke Fanfare

              26) Vlag Eucharistische Kruistocht groep

              27) Groep Maria Goretti

              28) Groep H. Sakrament.

              29) Chiro.

              30) BJB-jongens.

              31) Vlag Boerengilde.

              32) Vlag van Sint Jan Berchmans.

              33) Kruis.

              34) Zangers.

              35) Lichtdragers.

              35) H. Sacrament.

   

              Driemaal per jaar ging de processie uit te Leest : op tweede Sinksendag

              (de zogenaamde Kermisprocessie), op de zondag na Sacramentsdag (14 dagen

              na Sinksen) en op de eerste zondag van oktober (de Oktoberprocessie).

   

              In “De Band” nr.5 bracht Jan De Decker in 1955 volgend verslag over :

   

              “De Processie op 2de Sinksen.

  Tweede Sinksendag is het de processiedag te Leest. En van ’s morgens reeds bracht er de zon een echte feeststemming. Nu was het eens echt processieweder.

  Kinderen en grote mensen, allen waren er gaarne bij nu.

  Na de hoogmis werd de processie gevormd, en te half elf begon de grote klok te luiden : dat betekende tevens het vertreksignaal.

  Voorop reden, fijn in hun ruitersuniform en fier op hun hoge paarden onze B.J.B.-ers onder leiding van kommandant Jan De Prins.

  Dan volgde de Compagnie van Scherpenheuvel met de vlag en het mooie beeld van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel, gift van de Compagnie aan de Processie.

  Toen de jongensschool onder leiding van meesters De Leers en Pelgrims.
  De jongens droegen de vlaggetjes met de uitbeelding van de 15 mysteries van de rozenkrans.

  De vier eersten van de Plechtige Kommunikanten droegen het beeld van het kindje Jezus.

  Meisjes van de school brengen de uitbeelding van het lijden van Christus, en worden gevolgd door de groep van O.L.Vrouw van Fatima.

  De engelbewaarder neemt een kindje mede onder zijn bescherming.

  We bemerken dan nog de vlaggen van de meisjesschool, H. Kindsheid en St-Jozef.

  Volgt dan de groep van St.Cecilia met de H.Cecilia, de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia, dan wordt het borstbeeld van St.Niklaas voorbijgedragen. Onder het beeld bevindt zich de relikwie van St.Niklaas. Ook het grote processievaandel met afbeelding van St.Niklaas is er bij. En zo volgend, vol zon en kleur de groepen onophoudelijk elkaar op.

  Nu is het de beurt aan Jezus en St.Janneken, dan volgt de groep van de H. Theresia, de groep van het H. Hart, van de drie Goddelijke deugden, uitgebeeld door een koningin in het geel, het groen en het rood. De mantels worden opengehouden door kleine engeltjes.

  We zien dan het grote processievaandel van de H. Familie, en daarna de groep van de tien deugden van Maria, van O.L.Vrouw van Altijddurenden Bijstand, de groep van de Boodschap van de Engel Gabriel aan Maria, de groep van O.L.Vrouw van Lourdes, van de H. Maria Goretti.

  De B.J.B.-meisjes, allen fijn en fris in uniform, dragen dan het zware beeld voorbij van O.L.Vrouw.
  En dan is het de beurt aan de Kon.Fanfare Arbeid Adelt, gevolgd door de vlag van de Kruistocht en onze Kruistochters zelf.

  We zien nog de groep van het H.Sacrament, en dan treedt de Chiro voorbij, stijlvol en eerbiedig.
  We horen nu reeds in de verte het klingelen van de bellen : het H. Sacrament is op komst.

  Daar trekken reeds de vaandels voorbij van de Boerengilde, St.Jan Berchmans en de B.J.B.-jongens.
  En ja, daar zijn reeds de toortsendragers die het H.Sacrament vergezellen, de zangers, de kruisdrager en de misdienaars, Z.E.H.Pastoor die het H. Sacrament draagt onder de zwxare hemel, gedragen door zes kloeke mannen.

  We knielen, want God wordt door de straat gedragen.

  Rond de hemel gaan de vier dragers van de prachtig-vernieuwde processielantarens.
  Achter het H.Sacrament gaan leden van de gemeenteraad met licht, de leden van het kerkfabriek, de veldwachter.”

   

  In ’t Ridderke nr. 2 –april-juni 2005 publiceerde Wilfried Hellemans :

   

  “Porocessies in Leest

  Uit de oudst bewaarde Leestse kerkrekeningen (uit de zestiende eeuw) blijkt dat er in het

  dorp rond 1600 twee grote processies uitgingen. Mogelijk trokken ze zelfs eerder door de straten, want het is bekend dat processies al wat eeuwen voordien bestonden.

  Een eerste op de zondag na Sacraments-dag en een tweede amper veertien dagen later op het kerkwijdingsfeest of de kermisdag, op pinkstermaandag. Pas eeuwen later werd een derde rondgang toegevoegd op rozenkranszondag of de eerste oktoberzondag.
  Elk jaar na de processie op de kermisdag bood de pastoor een maaltijd aan. Daaraan namen deel : de pastoor en de vreemde priesters die geholpen hadden, de koster en de zangers, de H. Geest- en de kerkmeersters. Een kok stond in voor de goede gang van zaken.

  Behalve de dorpsprocessies waren er nog de maandelijkse processie in de kerk met het H. Sacrament en de driedaagse kruisprocessie langs de velden. En ook stapte een kleine Leestse afvaardiging met vlaggen mee op in de Hombeekse en Heffense processie op hun kerkwijdingsdag.

   

  Plechtige processies

  Terecht vraagt men zich af hoe de grote processies eruit zagen.

  Vooraan droeg iemand een kruis met een vane en het H. Sacrament sloot de processie af. De pastoor of een andere priester – want altijd waren er wel priesters uit Mechelen of een buurdorp aanwezig- droeg het H. Sacrament onder een baldakijn of ‘hemel’ – in 1642 nog ge- of herschilderd door Franchois Van Ophem – terwijl een paar mensen er omheen een toorts hielden. Al vroeg speelde ‘Ghielis den spelman’ voor Sint-Niklaas (1599) en enkele jaren erna (1604) heeft ook ‘Wolff den spelman (...) voer onze L. Vrouwe gespelt’. Wellicht tot dat gebruik verboden werd. Zeker  werden ook de beelden van de H. Maagd Maria en van Sint-Niklaas meegedragen, want daartoe werden (in 1602) de nodige draagstokken gemaakt. Toen werd ook Cornelis Verlinden betaald ‘voor dat hy inde prochessie heeft hulpen singghen’, al waren vast ook de gewone zangers present. Waarschijnlijk droeg men ook de twee vlaggen mee die de Leestse kerkfabriek (in 1637) had laten maken en waarvan de kruisen geschilderd waren door M. Labé.

  In een visitatieverslag (uit 1743) lezen we dat in de twee grote processies het beeld van O.-L.-Vrouw werd meegedragen en de relikwie van de patroonheilige.

  Mogelijk was de Sacramentsprocessie soberder dan die op de kermisdag.

   

  Een processierel (1755)

  In ‘1755 was de gemeente op den feestdag van het allerheyligste Sacrament van ’s morgens vroeg opgepropt van vremdelingen, de processie ging uyt volgens gewoonte, maar nauwelyks was zy tot op de dorpsplaats gekoomen, of den vaendrager der gilden Philippus N., die ook lid was van den gemeente raed bevool de trommel te slaen, deed de klokken luyden, als of er iemand gestorven was, en vergezeld van eenege gildebroeders, zyn aenhangers, stiet hy de godvruchtige menschen uyt 9. rangen, den pastoor keerder weder vergezeld van de geestelykheytd keer weder naer de kerk, terwyl de belhamels den proceesie weg al trommelende rondliepen met de Beelden van OLV en van den H.Nicolaus, den oprichter van dezen verergerenden opstand werd aangeklaegd, en nu stond dien zegepraelenden vaendrager, dit hoogagtbaer lid van den gemeenteraed met open mond en waggelende beenen voor zyne rechters, hij beleed zyn mesdaed en is by vonnis van 20 november van het zelve jaer veroordeeld tot de onkosten van het proces, hy moest bovendienaen den pastoor op eene behoorlyke wyze vergiffenis vraegen en daermede was hy er af.’

  Tomas Philippus kardinaal d’ Alsace had (op 5 juni 1751) verboden in de processie met het Allerheiligste ‘de trommel te slaen of op de viool te spelen hetgeen maer eenige jaeren te vooren aenvang had genomen, dit verbod was billyk; wyl door die gerugtverwekkende, en deeltyds slegts heydende tonnen den kerkzang gestoord, en de  godvrucht die men het Allerheiligste schuldig is, onderbroken word. In geheel deze omtrek was men ’s bisschops bevel gehoorzaem uytgenomen te Leest alleen.’

  Een kleine maand eerder (op 9 mei) had de aartsbisschop al verboden in die processie ‘ te peerd of in tonneel kleederen tegenwoordig te zyn, en indien er overtreeders gevonden wierden, legde Zyne eminentie aen de Pastors op van nae hunne kerk te rug te keeren’.

   

  In de twintigste eeuw

  In de twintigste eeuw waren de drie grote processies optochten geworden met groepen in bijzondere klederdracht en met de beide fanfares erin. Ze gingen voor het laatst uit in 1969.

  G. Herregods beschrijft ze zo : “Met statige stap en begeleid door de dorpsfanfare, met geflapper van kleurige vlaggen en het getrappel van maagdekes, engelkes, paters, heiligen en martelaren, elk met zijn gevolg. De straten waren één bloemtapijt.

  Laatst van al kwam de ‘hemel’ met de pastoor in zijn beste gewaad die ‘Ons Heer’ droeg, geëskorteerd door de kerkmeesters met hun glimmende koperen lantaarns. Op die momenten stond de wereld en de tijd voor een paar uren stil”.

   

  Processies in de kerk

  Eén keer in de maand, na de hoogmis, werd het H. Sacrament ook binnen het kerkgebouw rondgedragen onder de kleine ‘hemel’. In die processie stapten de priester(s), de misdienaars en de zangers op terwijl de gelovigen op hun stoel knielden. Dit gebruik bestond reeds in 1743.

   

  Kruisprocessie(s)

  Op de zgn. “kruisdagen”, de drie laatste dagen voor O.-H.-Hemelvaart, trok deze processie over Leestse landwegen. Ze was bedoeld als een smeekgebed om zegen over de velden. Men hield ze ’s morgens na de eerste mis en men stapte er biddend in mee in gewone kleding.

  Ook die praktijk evolueerde. De laatste jaren werd nog één jaarlijkse “kruisdag” gevierd.
  In 2001 bv. was dat op zaterdag 19 mei om 20 uur in het bedrijf bij Julien De Prins.”

   

  07-03-2012 om 09:58 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Rik Verschuren (‘Rik van den Do’)

   

  1956 – 15 mei : Statistiek van de Land- en Tuinbouwtelling – Leest

   

  WINTERTARWE                      27 HA 58 A      SPRUITKOOL   10 HA 75 A

  WISSELTARWE                                   30 A    PREI                                        39 A     

  ZOMERTARWE                       19 HA 64 A    AJUIN                                         6 A   

  ROGGE                                   33 HA 44 A    GROENE SELDER                60 A

  MASTELUIN                                    65 A    WITTE SELDER                    22 A

  WINTERGERST                      2 HA 17 A    SCHORSENEER                    15 A

  ZOMERGERST                      22 HA 97 A    SPINAZIE                     1 HA 63 A         

  HAVER                                   47 HA 60 A   ANDERE GROENTEN 1 HA

  KORRELMAÎS                        1 HA 18 A    TULPEN                                  50 A

  MENGSEL VAN GRANEN                         ANDERE BLOEMBOLLEN

  ANDERE DAN MASTELUIN 5 HA 77 A     en KNOLLEN               1 HA

  SUIKERBIETEN                       1 HA            GROENTEN- en

  VROEGE AARDAPPELEN     55 HA 97 A   BLOEMENPLANTGOED      10 A  

  HALF-VROEGE AARDAPP.  12 HA 76 A    ITALIAANS RAYS-GRAS 17 HA 29 A

  LATE AARDAPPELEN           29 HA 47 A    Ander                                      5 HA 33 A  

  VOEDER-en HALF-                                         TIJDELIJK WEILAND         9 HA 11 A

  SUIKERBIETEN                      69 HA 5 A       BLIJVEND WEILAND       64 HA 26 A

  KOOLRAPEN                                      20 A      BLIJVEND WEILAND      170 HA 29 A

  ALLE ANDERE WORTEL- en                        FRUITTEELT VOOR HUISHOUDELIJK

  KNOLGEWASSEN                              45 A     VERBRUIK :                           2 HA

  INCARNAAT KLAVER                       15 A     HOOGSTAMMIGE BOOMGAARDEN

  RODE KLAVER                        15 HA 23 A     OP MAAI-en WEILAND:      1 HA 15 A

  ANDERE KLAVERSOORTEN  1 HA 83 A     LAAGSTAMMIGE BOOMGAARDEN

  LUZERNE                                              40 A   ZONDER TUSSENTEELTEN 1 HA 40 A

  MELKRIJPE MAÎS om in te                              AARDBEIEN (handel)                       2 A

  Kuilen                                                      40 A    FRUITBOOM- FRUITHEESTER-

  VOEDERMAÏS                           2 HA 42 A      KWEKERIJEN                                 35 A

  VOEDER-en MERGKOLEN                92 A      TOMATEN ONDER GLAS        438 M2

  ANDERE GROENVOEDER-                             ANDERE TEELTEN o/glas     2.450 M2

  GEWASSEN(grasland uitgezonderd)13HA 77A AARDBEIEN                             300 M2

  LANDBOUWZADEN                                 53 A  TEELT VAN ZADEN EN

  NOG NIET VERNOEMDE                                    PLANTGOED VAN GROENTEN EN

  LANDBOUWTEELTEN                            38 A    BLOEMEN                               50 M2

  MOESTUINEN VOOR huishoudelijk

  Gebruik                                                1 HA 76 A   ALGEMENE SAMENVATTING

  GROEN GEOOGSTE ERWTEN       1 HA 58 A    BROODGRANEN          81 HA 61 A

  GROEN GEOOGSTE BONEN                    40 A    ANDERE GRANEN   79 HA 69 A

  WITLOOF (wortelen)                         2 HA 37 A    DROOG GEOOGSTE

  TUINWORTELEN                                       10 A    PEULVRUCHTEN                40 A

  TOMATEN                                         1 HA 40 A     NIJVERHEIDSGEWASSEN  20 A

  BLOEMKOOL                                   12 HA 95 A    WORTEL-en

  ASPERGES                                          3 HA 23 A     KNOLGEWASSEN  167 HA 90 A

  KROPSLA                                                 67 A  GROENVOEDERGEWASS. 35HA 12A

  RODE KOOL                                                 50 A     ZAAD- en POOTGOED        53 A

  WITTE KOOL                                                39 A   NIET-vernoemde landbouwt. 38 A

  MOESTUINEN 1 HA 76 A                                      PLUIMVEE 

  GROENTENTEELT 38 HA 50 A                      KUIKENS EN JONGE HANEN 380              

  BLOEMEN- en                                                   LEGHENNEN                          1.539

  Bloembollenteelt       1 HA 50 A                        HANEN                                         49

  ZAAD- en PLANT-                                             MESTHOENDERS                       305

  GOEDTEELT                       10 A

  WEIDEN EN GRASLAND 266 HA 28 A                        BIJEN 

  FRUITTEELT           4 HA 52 A                         KASTEN MET LOSSE RAMEN 5

  BOOMKWEKERIJEN           35 A

  GLASTEELT                           37 A                    TRACTOREN EN MOTOCULTEURS     

  TOTAAL CULTUURGROND 677 HA 2 A        Benzinetype                                   1

                                                                                 Benzine en Petroleumtype             7

  LANDBOUWPAARDEN                                     Diesel- en half dieseltype              8

  Hengst- en merrieveulens                                      Motoculteurs                                  2           

  Beneden 1 jaar             1                                         Jeeps gebruikt voor :      

  Merries van 1 tot beneden 3 jaar : 4                       akkerwerk                                      2

  Hengsten van 4 jaar en ouder : 2                             pikbinders                                     3

  Kweekmerries van 4 jaar en ouder : 2       

  Andere merries : 45                                                 Melkmachines: 22

  Ruinen : 84

                                                                                   Karren

  Rundvee                                                                   op luchtbanden  :  88

  Kalveren beneden 3 maand : 102                             nuttig laadvermogen 141 T.

  Kalveren van 3 maand                                              ander laadvermogen 15O T. 134.

  Tot 1 jaar – mannelijke : 52

                  -vrouwelijke : 158

  Jonge springstieren van 1 tot

  beneden 2 jaar : 15

  Jonge stieren niet bestemd voor  de dekdienst : 27

  Vaarzen 1 tot 2 jaar : 157

  Jonge ossen idem : 15

  Stieren van 2 jaar en ouder : 7

  Uitsluitend melkkoeien idem : 636                         Schapen : 24

  Melk- en trekkoeien idem : 2                                  Geiten : 4

  Vaarzen : 32                                                            Varkens beneden 6 maand : 124

  Mest- en slachtvee 1                                                Fokzeugen van 6 maand en ouder: 2

                                                                                   Andere mestvarkens : 34.

   

  In “De Band” van juli 1957 werd de land- en tuinbouwtelling van 1957 gepubliceerd.

   

   

  1956 – 24 mei : Heide-kermis en koning-schutting

              In het lokaal van Rik Verschueren (‘Rik van den Do’) op de Juniorslaan had een

              wipschutting plaats.

              Rene Put schoot zich koning. Er namen 45 schutters deel.

              De club van Rik Verschueren telde 15 leden die regelmatig aan schuttingen

              deelnamen.

              Op 29 juli was er een nieuwe schutting in dit lokaal met voor 2.500 fr aan

              prijzen.

   

  06-03-2012 om 21:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s:

  -Het bijgewerkte gemeentebord.

  -Frans Piessens

   

  1956 – Enkel jaartal bekend 1956, in de Gazet van Mechelen stond de foto (zie onderaan)

                van een gemeentebord afgedrukt waarop een grappenmaker enkele woorden had

                toegevoegd. Het onderschrift luidde : ‘een anonieme trouwe lezer van de

                G.v.M. tracht zijn  medeburgers aan te trekken tot het lezen van onze krant

                door de gemeenteborden lichtjes aan te passen.’

   

  1956 – Zondag 22 april : Koninklijke Fanfare “Arbeid Adelt”

              “Aangezien er een aantal muzikanten verlangden aanwezig te zijn op de

              feesten te Mechelen op zondag 22 april enerzijds en een aantal muzikanten

              en ereleden op het huldefeest van de NV Eternit te Kapelle-o-d-Bos

              anderzijds, en rekening gehouden met de belangrijkheid en uitzonderlijke

              betekenis dezer twee vieringen, heeft het bestuur van Arbeid Adelt in zitting

              van 18 april beslist, de maandelijkse verhuizing te verschuiven naar de

              vijfde zondag, 29 april.

              Het bestuur houdt er aan langs deze weg zijn tevredenheid uit te drukken over

              het weer talrijk bijwonen van de drie jongste maandelijkse verhuizingen, wat

              getuigt van orde en samenhorigheid.

                             Het bestuur van “Arbeid Adelt”

              (DB, nr.5,1956)

   

  1956 – Zondag 22 april : Jeugddag te Mechelen

              De kerels en de muziekkapel van de Leestse jongenschiro namen deel aan de

              optocht van de Jeugd (Jeugddag) te Mecheloen.

   

  1956 – 1 mei : C.O.O.-Voorzitter Frans Piessens in de bloemen gezet

              In de raadzaal van het gemeentehuis had er een plechtigheid plaats.

              In aanwezigheid van burgemeester, voltallig schepencollege, gemeentesecretaris,

              veldwachter en de voltallige C.O.O. werd Frans Piessens in de bloemen gezet.

              Deze voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand werd bij Koninklijk

              Besluit van 25/1/1956 vereerd met de zilveren medaille der Kroonorde, omwille

              van zijn 15 jaar dienst waarvan 5 als voorzitter.

              Door de secretaris van de Commissie werd hulde gebracht aan zijn voorzitter en

              de nadruk gelegd op zijn trouwe plichtsvervulling als voorzitter, “door uitsluiting

              van alle kleingeestige gemeentepolitiek welke tot heden in de Commissie nooit

              ingang heeft gevonden, daarbij door het instellen van huisbezoeken bij de

              behoeftige inwoners wat voorzeker een schoon initiatief mag genoemd worden.”

              Daarna spelde de burgemeester de Zilveren Medaille op de borst van de gevierde,

              bedankte hem voor zijn jarenlange plichtsbewuste ambtsvervulling.

              Na een dankwoord van de gevierde werd een lekkere sigaar aangestoken en werd

              iedereen uitgenodigd op een innerlijke versterking bij Frans Huybrechts.

   

  Jan-Frans Piessens, ‘den Blokmaker’ werd geboren te Londerzeel op 3 december 1882. Hij was gehuwd met Melanie Robijns en woonde aan de Dorpsstraat. Naast voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand was hij ook ondervoorzitter van de fanfare St.-Cecilia en beheerder van de firma’s ‘Jupi’ en ‘Dyla Shoe’.

  Frans was ook o.a. de vader van Pol Piessens ‘Pol van den Blokmaker’, mecenas van de fanfare en ook een tijdlang voorzitter.

  Frans Piessens overleed te Leest op 17 oktober 1956.

   

  1956 – Tijdens de maand mei werden gemiddeld 3 werkloze mannen en 1 werkloze

              vrouw genoteerd.

   

  1956 – 13 mei : Rodenbachavond

              Op zondag 13 mei richtte het Davidsfonds Leest een Rodenbachavond in.

              Plaats van handeling : “Ons Parochiehuis”.

              Inleidend belichtte Alfons Hellemans de figuur van Albrecht Rodenbach als

              Vlaamse voorman en als dichter en toneelschrijver.

              Dan droeg hij het gedicht “Psalm” voor, gevolgd door Mathilde Verbruggen

              met “Fierheid”.

              Troubadour Willem De Meyer leidde de massazang en tussen de verschillende

              liederen in werden gedichten voorgedragen :

              “Ter Venster” door M. Van de Poel, “De Laatste Storm”, door Paula Bradt,

              “Macte Animo” door Jos De Smet, “De Eerste Martelaar” door Mariette Solie,

              “Ter Waarheid” door Mariette De Prins, “Kerelskind” door Wilfried Hellemans

              en “De Arend” door Leo Hellemans.

   

  1956 – 13 mei : Gewestelijke meivaart Chiro.

              Alle chirogroepen van het gewest Mechelen kwamen samen te Keerbergen om

              daar gezamelijk hulde te brengen aan Onze Lieve Vrouw.

              Er waren ruim 1200 deelnemers.

              Chiro Leest behaalde een tweede plaats in “Stijl” met 97% en op de

              atletiekproeven waren er overwinningen weggelegd voor Rik Muysoms in de

              30 meter en Jos De Smet in de 2.000 meter waar Rik Van de Vondel eervol

              8ste eindigde.

   

  1956 – Zondag 13 mei : Bedevaart van de KWB naar Scherpenheuvel.

              De Katholieke Werkliedenbond reed op zondag 13 mei 1956 per fiets op

              bedevaart naar O.L.Vrouw van Scherpenheuvel.

              Vertrek om 5 uur ’s morgens aan de kerk. 

  06-03-2012 om 21:05 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s:

  -Begrafenis Jozef Apers. De priester vooraan is pastoor Coosemans.

  -Miel Polfliet bij zijn pensionering op 59-jarige leeftijd.

   

  1956 – 14 februari : Begrafenis van Jozef (“Jef van de Brug”) Apers.

                Jef Apers was geboren te Leest op 4 augustus 1884  en overleed er op 10 februari

                1956.

                In 1911 kwam Jef het Brughuis bewonen, dat was toen tegelijkertijd herberg, winkel

                van bloem, veevoeders, meststoffen en steenkolen. Naast het huis was zelfs een

                klein dok, een inham van de Zenne, langswaar de boten de kolen aanbrachten.

                Er was ook een feestzaal aan het huis : het was jarenlang de trefplaats van de

                boerengilde, de boerinnegilde en de B.J.B. tot er te Leest een parochiehuis kwam.

                Het was eveneens in dit Brughuis dat in 1898 de fanfare Arbeid Adelt het licht zag.

                Hij verbleef er zes maanden als vrijgezel, tot aan zijn huwelijk met Victoria Neefs van

                over de Zenne. Hij nam de zaak over en werd in 1919 de eerste zaakvoerder van de

                Boerenbond te Leest.

                Jef was een figuur in het dorp : Oud-Schepen van de gemeente, Oudstrijder van

                 ’14-18’, Vuurkruiser, prominent lid van de fanfare Arbeid Adelt , lid van de

                Koninklijke Oud-Soldaten, lid van de Nationale Strijdersbond en vereerd met de

                Herinneringsmedaille van Leopold II en met het Oorlogskruis en Palm ’14-18’.

   

  1956 – 5 maart : Voordracht over Kankerbestrijding

              Op maandag 5 maart hield de heer Raman, afgevaardigde van het Nationaal

              Werk voor Kankerbestrijding, een voordracht over deze materie.

              De manifestatie ging door op initiatief van Davidsfonds Leest.

   

  1956 – 2 april : Ongeval met kermismolen

              Op de kermisfoor in de Dorpstraat deed zich een ongeval voor.  Een inzittende

              van de zwiermolen botste tegen het bovenste gedeelte van een passerende autobus

              van de lijn Mechelen-Kapelle o/d Bos.

              Het slachtoffer, Frans Jan De Kock (°Leest 28/6/1940), metaalbewerker met

              adres Elleboogstraat 2 Leest, liep een kwetsuur op aan zijn rechterbeen.

              Hij werd ondergebracht in de woonwagen van de eigenaars van de molen en

              dokter Stuyck werd er bijgehaald.

              (VVH)

   

  1956 – 4 april : Huwelijk van Chiroleider Emiel Polfliet met B.J.B.-leidster Mariette

              Coeckelbergh.

              Aan de kerk werd een erehaag gevormd door B.J.B.-meisjes en Chirojongens.

   

  In “De Band” (Nr.5, 1956) publiceerde Louis Vloebergh volgend verslag :

  “Leider Emiel Polfliet treedt in ’t huwelijk. Een groot leider nam ontslag, hij die jaren De figuur was en de juiste leider trad op 4 april in ’t huwelijk met Mariette Coeckelbergh.

  Nu nog worden zijn laatste woorden als leider bij ons herhaald : ‘ In een GEEST VAN KAMERAADSCHAP bouwen wij samen aan het ONVOLTOOIDE MONUMENT : DE CHIRO.

  De trouwdag van onze groepsleider was voor onze groep een feestdag die we niet licht zullen vergeten. We kwamen samen in ‘Ons Parochiehuis’ te 9u15. Rond half tien trokken we in mars, trommelaars en trompetters vooraan , banieren en penoenen, gevolgd door de flink marsjerende  knapen en burchtknapen, naar de kerk.

  Hier werd een erehaag gevormd door BJB-meisjes en Chirojongens. De plechtige huwelijksmis werd bijgewoond door leden van de Eucharistische Kruistocht, BJB-meisjes en Chirojongens, ze werd gediend door Chirojongens en –leiders.

  Bij de consekratie werd het ‘Te Velde’ geblazen : het ontroerde iedereen.

  Bij het buitentreden der jonggehuwden, voorafgegaan door onze vlaggendragers, stond onze muziekkapel buiten opgsteld om bruid en bruidegom te verwelkomen met trompetgeschal en tromgeroffel.
  Er werden zo maar drie brieven afgelezen : vanwege de E.K., de BJB en de Chiro.

  Geschenken werden overhandigd.

  ’s Namiddags kwamen we samen te 5 uur en stapten we naar de Winkelstraat waar wij het jonge paar een korte serenade gaven. Er werd door Jan Vloebergh, Edward Rottiers en Emiel Vloebergh een brief voorgelezen die zodanig opgesteld was dat ieder der drie sprekers om beurt een zin te lezen had, en…of er gelachen werd.

  We hebben dan het bruidspaar een geschenk aangeboden vanwege de leiders. De muziekkapel speelde een mars en zo defileerden we allen de laatste maal voor Miel als groepsleider.”

   

  Dezelfde periodiek publiceerde in 1976 het definitieve afscheid van Mariette Coeckelbergh :

  Ging ons voor in de Heer : Mariette Coeckelbergh.

  Ze werd geboren te Leest op 12 juli als dochter van Frans Coeckelbergh – Solie. Ze was gehuwd met Emiel Polfliet en had drie kinderen Chris, Danny en Ann. Ze ontviel ons veel te vroeg want ze was amper 44 jaar. Na een pijnlijke ziekte overleed ze in de Heer op 12 juni 1976, ‘In de volle kracht van haar leven, in het bezit van een heldere geest, vol zorg op de toekomst van haar gezin, overgegeven aan Gods wil.’

  De Heer geve haar de eeuwige rust en kracht voor degenen die achterblijven, hen steun verlenend in het aandenken van haar goedheid en haar toewijding…

   

  1956 – 10 april : Diefstal rattenvangers benodigdheden

              Opzichter Edmond Pauwels uit Oppuurs diende bij de garde een klacht in

              wegens diefstal van “twee grillen en drie piketten”, zijnde materiaal om

              muskusratten te vangen.

              De diefstal gebeurde in de Steynemolenbeek en het gestolene had een

              waarde van 310 frank.

              (VVH) 

   

  1956 – Zondag 15 april : Recollectie B.J.B.-Meisjes

              Even voor 10 uur kwamen de BJB-meisjes van Leest en van de omliggende

              dorpen naar “Ons Parochiehuis” om de recollectie, geleid door pater Elibeer, te

              volgen.

              Reeds van de dag voordien had Louisa Vloebergh, met de leden van haar wijk,

              de lokalen klaargezet.

              Niettegenstaande dreigende wolken waren er nog 42 aanwezigen.

              Na een stijlvolle openingsformatie en een kort inleidend woordje kregen ze een

              eerste onderricht dat handelde over de gedachte aan de Eeuwigheid, teneinde de

              zin van het leven beter te begrijpen en hun leven beter te richten.

              Om 11 uur werd een rozenhoedje gebeden, gevolgd  door het Toewijdingslied

              van de BJB aan O.L.Vrouw.

              De tweede onderrichting ging over het gebedsleven.

              Na de maaltijd was er tijd voor spel en alle meisjes namen deel aan de volksdans.

              Het tweede gedeelte van de recollectiedag werd ingezet met het “Eucharistisch

              Strijdlied” waarna de pater sprak over O.L.Vrouw en Lourdes.

              Om 14 uur stapten ze al zingend naar de kerk om het Lof en de Kruisweg bij te

              wonen.

              Hierna was er een korte vergadering. Maria Polfliet leidde een flinke formatie.

              Georgette Daelemans las het verslag van de vorige vergadering, Maria Emmeregs

              droeg een gedicht voor en Mariette De Prins verschafte uitleg over het Katholiek

              Jeugdcongres te Mechelen .

              Gusta Polfliet sprak over “Fijne meisjeskleding” en tot slot werd er overgegaan

              tot de trekking van de Lourdesreis.

              De gelukkige winnaars waren Jose De Smet en Jeanne Polspoel.

              (Leonie Muysoms in DB, nr.5,1956)

  06-03-2012 om 20:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s :

  -Gemeentewerkman en grafmaker Eugeen Vloeberghen uit de Scheerstraat

   met onafscheidelijke alpinopet en klompen.

  -Eugeen met zijn tuba.

   

  1956 – Eugeen Vloeberghen (foto) werd aangesteld als gemeentewerkman.

                Hij was te Leest geboren op 13 augustus 1902 en overleed te Mechelen op 16

                november 1992.

                Eugeen ‘Zjeine van Jefkes’ of ‘Zjeine de grafmaker’ werkte aanvankelijk in de

                Eternitfabriek in Kapelle-op-den-Bos. Hij was een fervent duivenliefhebber en

                een gedreven muzikant. Hij kreeg zijn muzikale opleiding bij ‘Arbeid Adelt’ in

                1918 en werd in 1938 muzikant bij St.-Cecilia.

                Eugeen Vloeberghen was gehuwd met de Heffense Rosalie Kerremans die hem

                drie zonen zou schenken : Jozef, Jules en Frans.

   

  Markante figuren in de geschiedenis van St.-Cecilia Leest (Stan Gobien)

  “Eugeen speelde tuba. In de periode tot en met Frans Dierckx waren de partituren voor dit instrument in fa-sleutel geschreven. Met de komst van de nieuwe dirigent Leveugle werd meer brassbandmuziek gespeeld en die werken waren dan weer in solsleutel geschreven. Hij had deze laatste muzieknotatie in geen dertig jaar meer gelezen.

  Op gevorderde leeftijd leerde hij toch nog muziek in de solsleutel lezen.

  ’s Middags of wanneer hij bij een training van zijn duiven wachtte op hun terugkomst, zat hij op een bank op het dorpsplein de muziek te lezen en te zingen. Wie dan vroeg wat hij daar deed, kreeg als antwoord : ‘Zolang ik muziek speel, wil ik dat goed doen. Daarom leer ik de solsleutel en…ge moogt er zeker van zijn, op mijn ouderdom is dat niet zo gemakkelijk in ’t begin.’

  Eugeen was voorzitter van de duivenmelkersbond van Leestdorp. Hij was net als Jan De Smedt en Nante De Prins een vermaard duivenmelker. Hij zei echter dat hij al heel tevreden was wanneer hij aan ’t eind van het seizoen zijn geld terug had. Tot zolang het werd toegelaten was Eugeen een vogelvanger en hij ging dikwijls hengelen. Meestal ging hij alleen tijdens de voormiddagen vissen in het Broek in Blaasveld of aan de Leuvensevaart. Hij wist wanneer de vissen beten en hij kwam doorgaans met een flinke buit naar huis.

  Het liefst ging hij naar de repetitie. Hij was eveneens lid van de fanfare ‘De Werker’ in Kapelle-op-den-Bos. In Leest werd er tijdens de pauze en na de repetitie met de kaart gespeeld. Eugeen speelde bij het pandoeren altijd erg defensief en werd daarmee geplaagd door zijn zonen, Jef en Juul. Hij kreeg dan altijd de opmerking dat hij de kaarten hun waarde moest geven. Als hij dan toch aanvallend speelde en het liep mis, was hij er doodongelukkig om en…dan speelde hij nog meer verdedigend dan voorheen.

  Eugeen Vloeberghen was een eenvoudig maar plichtsbewust man. Dit kwam tot uiting bij zijn werk als gemeentewerkman. Hij was ook een trouw muzikant van St.-Cecilia Leest en kreeg in 1963 de medaille van 65 jaar muzikant.”

   

  1956 – Korps voor Burgerlijke Bescherming – Leden :

              De Prins Frans, Kleine Heide.

              De Prins Albert, Kleine Heide.

              Vloeberghen Eugeen, Scheerstraat.

              De Prins Edmond, Rennekouter.

              De Smedt Jan, Dorp.

              De Croes Louis, Dorp.

              Jacobs Gerard, Scheerstraat.

              Neutiens Frans, Scheerstraat.

              Van Hoof Victor, Scheerstraat.

              Geerts Frans, Scheerstraat.

              De Decker Louis, Tiendeschuurstraat.

   

  1956 – Samenstelling van de Commissie van Openbare Onderstand

  Voor het jaar 1925 had de Commissie van Openbare Onderstand de naam van “Bureel der Weldadigheid”.

  Ingevolge de wet van 10 maart 1925 op de Openbare Onderstand werden de burelen van weldadigheid afgeschaft en ontvingen de naam “Commissie van Openbare Onderstand”.

  Zij bestond uit 5 leden, waarvan een lid voorzitter was, die bij geheime stemming door de leden zelf werd verkozen.

  De leden ontvingen voor hun ambt geen vergoeding.

  Het administratief werk werd verricht door de secretaris, Lode Verbruggen en door Alfons Hellemans als ontvanger voor het beheer der fondsen.

  Deze twee laatsten genoten een jaarwedde volgens het aantal inwoners der gemeente.

   

  Samenstelling

  Piessens Frans, voorzitter : hij werd door de gemeenteraad aangesteld in zitting van 24/1/1940.

  Lauwers Louis, lid, 1ste maal gekozen op 6/7/1947, 2de maal op 13/4/1953.

  De Smet Edward, lid, 1ste maal gekozen op 6/7/1947, 2de maal op 13/4/1953.

  De Prins Ferdinand, verkozen op 13/4/1953.

  De Decker Jozef, verkozen op 13/4/1953.

  Verbruggen Louis, secretaris, in dienst getreden op 1/1/1927.

  Hellemans Alfons, ontvanger, in dienst getreden op 1/11/1940.

   

  Doel van de C.O.O.

  De ellende lenigen en de dienst van de ziekenverpleging der behoeftigen geldelijk regelen.

  Geldelijk beschikt de C.O.O. over de landpachten waarvan zij eigenaar is.

  Indien deze gelden ontoereikend zijn, vraagt zij een jaarlijkse toelage aan het gemeentebestuur.

              (Louis Verbruggen in “De Band” – 1956)

   

  1956 – 10 januari : Toneel door Chirojongens

              “De Laatste Zwartrok” kende veel succes.

              Een domper zette het afscheid van proost De Decker.

              Zijn opvolger was de populaire Pater Omer.

   

  1956 – 22 januari : Goochelavond van het Davidsfonds

              Op zondag 22 januari richtte het Davidsfonds afdeling Leest een

              ontspanningsavond in onder de vorm van een goochelavond, verzorgd door

              meester-goochelaar Niucq-sar.

  06-03-2012 om 20:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1956 – Gelegenheidsfoto Leestse gemeenteraad

              Van l. naar r. : Ferdinand DePrins, Frans Van der Hasselt, burgemeester Emiel

              Verschueren, veldwachter Van Hoof, De Prins, secretaris Bradt en raadslid

              Wuyts.

   

  1956 – Stichting van de veloclub “De Leestse Pedaalridders”.

              Deze vereniging was aangesloten en officieel erkend door de Koninklijke

              Belgische Wielrijdersbond.

   

  1956 – Electriciteitsbedeling te Leest

              Op het grondgebied van Leest zijn 5 distributiecabines geplaatst, nl. cabine 1

              in het Dorp, cabine 2 wijk De Knip, cabine 3 aan Steinemolen, cabine 4 in de

              Bist en cabine 5 : steenweg op Tisselt.

              Het hoogspanningsnet heeft een lengte van 5.087 meter.

              Deze kabels bevinden zich onder de grond en voeden hogergenoemde cabines

              onder een spanning van 10.000 volt.

              De lengte van het laagspanningsnet bedraagt 17.414 meter.

              Deze leidingen verzekeren de verbinding tussen de cabines en de installaties van

              het  cliënteel. In de omgeving van de cabines 1,2 en 3 is de spanning 130 of 220

              volt voor de verlichting en 220 volt voor de drijfkracht.

              Dit netsgedeelte strekt zich uit over een lengte van 8.303 meter.

              Voor de twee overblijvende cabines en over een lengte van 9.111 meter is de

              spanning 220 volt voor de verlichting en 380 volt voor de drijfkracht.

   

              Aantal aangesloten cliënten :

                                                 Verlichting +               Drijfkracht     

                                                  Speciale tarieven     

              1946                                367                         55

              1950                                399                         66

              1955                                427                         63

   

              Verbruik – jaarlijkse afname in Kwh :

                                                   Verlichting +              Drijfkracht

                                                    Speciale tarieven   

              1946                                96.196                      16.877

              1950                                99.433                      16.874

              1955                              148.837                      58.923  

   

  1956 – TELEFOONNUMMERS in 1956

   

  146.19 E. BRADT, Kouter                   114.79 Frans PIESSENS, Dorpstraat

  118.15 L. CROES,Dorpstraat              711.04 Edgard ROBEYNS, Juniorslaan

  144.86 L. DE CROES,Dorp                  712.64 Jan ROBEYNS, Alemstraat

  118.56 L. DE HONDT,Elleboogstr.     147.27 Karel ROTTIERS, Juniorslaan

  144.85 F. DE PRINS,Dorp                   711.76 SELLESLAGH, Kapellebaan

  712.36 P. DE PRINS,burgemeester    118.63 Theodoor TEUGHELS,Dorp

  712.61 J. DE SMET, Bist                     713.09 F. SLACHMUYLDERS,Kapellebaan

  144.87 K. DE GREEF,Scheerstr.          712.71 Weduwe VAN ASCH, Kapellebaan

  116.28 DOKTER STUYCK                    712.74 Alfons VAN DAM, Juniorslaan

  712.86 Garage ROBBERECHTS            712.62 VAN NOBELEN, Kleine Heide

  711.33 J. GEERTS, Kleine Heide         712.19 E. VAN PRAET, Juniorslaan

  115.38 GEMEENTEBESTUUR              121.20 H. VERBEECK, Tisseltbaan

  144.89 R. LAFOSSE, Dorp                   128.15 Emiel VERSCHUEREN, Elleboogstr.

  711.18 A. LAUWERS, Juniorsln          120.85 A. VLOEBERGH, Dorpstraat

  122.16 A. NUYTKENS,Dorpstr.           114.99 Isidoor VLOEBERGH, Juniorslaan

  154.27 Albert PIESSENS,bakker         142.29 Louis WUYTS, Kouter.

   

  1956 – Nieuw vaandel voor Arbeid Adelt

              “Het vaandel van de Kon. Fanfare Arbeid Adelt werd vernieuwd, het

              goudbestiksel ervan gerestaureerd en met KONINKLIJKE titel bijgewerkt.

              Tevens is het bestuur er toe overgegaan meer kleur en daardoor meer leven

              op de “klakken” te leggen door de bruine band ervan te vervangen door een

              helrode.” (DB)

   

  1956 – Bestuur Davidsfonds

              Dat jaar zag het bestuur van het Davidsfonds er als volgt uit :

              Voorzitter : Alfons Hellemans, secretaris : Alfons Verbruggen.

              Penningmeester : Cyriel Verbruggen en leden Albert Van Rompaey, Hugo

              Stuyck, Frans Van Neck, Hugo Verlinden, Juul De Smet, Maria Rheinhard,

              Mariette De Prins, Mariette De Boeck, Madeleine Verbruggen en M.

              Verbruggen.

   

  1956 – In 1956 liep renner Constant De Prins uit het Dorp, een diepe snijwonde op in

              zijn onderbuik bij het uitbenen van vlees in de beenhouwerij van zijn vader.

   

  1956 – Leest behoorde tot de dekenij MECHELEN-ZUID die 14 parochieën telde.

              Deken : Kanunnik Huysman.

              Parochiegeestelijkheid : pastoor Coosemans en dienstdoende onderpastoor

              E.P. Omer O.F.M. (°Houthalen) (DB)

   

  1956 – Uren van de autobussen:

              a) naar Mechelen : 07u45, 09u25, 13u25, 15u10, 17u25, 19u10, 21u25, 22u55.

              b) naar Leest : 07u15n 08u30, 10u45, 12u30, 14u30, 16u30, 18u15, 20u30, 22u.

   

  1956 – Offerblok leeggemaakt

              Dat jaar werd de offerblok in de kapel van O.L.V. van Fatima door onbekenden

              geledigd. Dit was reeds voor de tweede maal. Een onderzoek werd ingesteld.

   

  1956 – Plechtige communicanten  dat jaar 19 jongens en 9 meisjes.

              Bernaerts Leon                      Bradt Yolanda

              De Borger Karel                     Daelemans José

              De Prins Louis                        De Rooster Elza

              De Wit Herman                     Huysmans Nicole

              Diddens Victor                       Lauwers Maria

              Lauwens Leo                          Neutiens Renilda

              Nuytkens Jozef                      Spoelders Clementine

              Polspoel Frans                       Van Den Heuvel Jozefine

              Spinnael Marcel                    Van Der Hasselt Maria

              Spoelders Jan

              Lauwers Frans

              Van Den Heuvel Frans

              Van Den Brande Hugo

              Verbruggen Marcel

              Verwerft Marcel

              Verschuren Leo

              Teughels Jan

              Geets Freddy

              Silverants Willy.

   

  06-03-2012 om 16:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4