NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  30-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – 25 december : 80ste verjaardag van Melanie ‘Nie Bareel’ Van Dam. (foto’s onderaan)

  Deze speciale verjaardag van het ‘kerstekind’ Melanie Van Dam werd door haar familie (Vloebergh) georganiseerd in de zaal ‘Piessens’ achter de ‘Root’. Op het feest waren ook alle buren uitgenodigd en die hadden iets bijzonders in petto. Amelie Portael had de tak van een kromwilg wit geschilderd en behangen met gekleurde kaartjes waarop de bijnamen van alle aanwezige buren waren genoteerd, onder hen : ‘Paula van Katoke’, ‘Agnes van den Blokmaker’, ‘Wiske Polfliet’, ‘Roos van den Ossenboer’, ‘Roos Lapan’ en uiteraard ‘Amelie van den Bakker’…

  Melanie ‘Nieke’ was te Leest geboren op 25 december 1907 en gehuwd met August Vloebergh (°Leest 30/9/1904, +Mechelen 9/5/1975).

  Ze overleed te Mechelen op 21 maart 1989.

   

  “Als men ons vragen zal :
  wie was ze, deze vrouw
  waar je om treurt
  terwijl de gele bloemen beven ?
  dan zullen we haar honderd namen geven,
  maar ze was moeder, voor al,
  en God getrouw. 

  Als men ons vragen zal :
  Wat deed ze, deze vrouw ?
  Dan zullen we wel duizend dagen noemen
  en ook de winkel en het tateren, het boenen,
  maar toch, ze bad vooral,
  ze bad in vreugd en rouw. 

  Als men ons vragen zal :
  hoe leefde deze vrouw ?
  zullen we danken : ze mocht wel tachtig keren
  verjaren op de jaardag van de Here
  en zingen, doorheen de winterkou,
  de liederen van fierheid en van trouw. 

  En als men vragen zal :
  hoe stierf ze, deze vrouw ?
  De lente kwam, ze wilde huistoe keren
  Die stille week, nabij de dood des Heren ;
  maar Hij die liefde en leven is en was
  heeft haar geleid
  langsheen Zijn weg der wegen. 

  En hoeveel pijn ons dit vandaag
  ook moge geven,
  zij kent een eeuwigheid
  van altijd groener gras…”  
  (Uit haar gedachtenisprentje)

   

  1987 – 28 december : B.G.J.G Filmnamiddag
  In de parochiezaal, voor de kinderen. Iedereen was welkom. (“Parochieblad”, 24/12)

  1987 – “Parochieblad” 31/12/1987 : Jaaroverzicht

  In ’87 werden in de parochie van Leest 27 kinderen gedoopt, 23 gevormd en werden 15 kerkelijke huwelijken ingezegend waarvan 7 in de parochiekerk.
  19 parochianen overleden.

   

  Brief aan de parochianen, eind ’87, niet gedateerd :

   

  Parochie St. Niklaas Leest. Betreft : abonnering van het Parochieblad.

   

  Beste Parochianen,

   

  Naar het einde van het jaar toe worden steeds schikkingen getroffen voor het komende jaar. Zo ook voor de abonnering op het Parochieblad ; hetzij her-abonnering of eventueel een eerste maal dat u het parochieblad wenst te nemen. Getrouwe lezers weten welke betekenis en waarde een degelijk weekblad heeft in onze leefwereld en in ons medevoelen met de parochie en medemensen. Zo bv. is een Parochieblad gewenst om op de hoogte te blijven van het parochieleven. Tevens een hulpmiddel om de Misintenties voor uw overledenen bekend te maken of niet te vergeten. Ook waardevolle artikels over de hedendaagse beleving van het geloof worden erin gepubliceerd, alsook wekelijkse uitleg over Misteksten, bruikbaar voor U zelf, voor zieken of ouden van dagen.

  U kunt gebruik maken van een overschrijvingsformulier van de Parochie St. Niklaas te Leest. Prijs voor het jaarabonnement 1988 is vastgesteld op 350 fr. Mocht U bij vegetelheid uw herabonnering door overschrijving niet hebben verricht, dan komt er in de loop van de maand november wel een ijveraarster even bij U aanbellen. Aanvragen voor een Parochieblad kunnen steeds geschieden op de pastorie.

  In de hoop en de verwachting dat het Parochieblad een degelijke schakel vormt in ons parochieleven, hartelijk dank voor uw hernieuwde of uw eerste abonnering.
  Genegen groeten van uw parochiepriesters, Pater Damiaan Karel Van Aken, E.H. Frans Lornoy.”

   

  Foto ‘s : (Amelie Portael)
  -Melanie Van Dam genoot met volle teugen van het feest dat haar familie en de buren voor haar hadden georganiseerd.
  -Niets dan lachende gezichten. Van links naar rechts : Raf Selleslagh, zoon Louis Vloebergh, Nieke en Amelie Portael.
  -De tachtigjarige tussen haar gasten en bij de tak met de bijnamen van haar buren.

   

   

     30-03-2014 om 06:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – Maandag 7 december : Ledenvergadering Landelijke Gilde
  In het parochiecentrum “Het Klooster”. Start om 19u30 met een etentje waarna de vergadering volgde met als thema :“Vrije tijd voor de groter wordende kinderen, probleemtijd voor de ouders”. Nadien kon nog een kaartje gelegd worden.
  (“Parochieblad”, 3/12)

   

  1987 – Woensdag 9 december : K.V.L.V. Kookles
  Om 20 uur in het parochiecentrum “Het Klooster”, er werd een “Kerststronk” gemaakt. (“Parochieblad”, 3/12)

   

  1987 – Donderdag 10 december : Fijnproeversavond SP Leest
  Verzorgd door meesterkok Jef Wouters. Dit alles in het vooruitzicht van de komende feestdagen. De kok leerde hoe de aanwezigen volgende gerechten konden klaarmaken :
  Voorgerecht : Loup de mer met “beurre blanc”.
  Hoofdgerecht : schapenbout met dragonsaus.
  Dessert : sabaglione.
  Na de bereiding was er gratis proeven. (Folder SP-SVV afdelng Leest)

   

  1987 – Zondag 13 december : Belgische federale verkiezingen 1987
  Die dag werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en Senaat).
  Twee jaar na de vorige verkiezingen van 1985 moesten de Belgen opnieuw naar de stembus voor een nieuw parlement. De Regering Martens VI, een coalitie van de christendemocraten en de liberalen was in oktober 1987 uiteengevallen naar aanleiding van de Voeren-kwestie.

  Het gevolg van deze verkiezingen was dat de koning aan Jean-Luc Dehaene vroeg om de taak van informateur op zich te nemen om deze moeilijke knoop te ontrafelen. Waarop Dehaene antwoordde met zijn ‘Sire, geef me honderd dagen’.

  106 dagen later, op 6 mei 1988, had Dehaene de onmogelijke klus geklaard. Er was een akkoord over een verregaande staatshervorming en de Regering-Martens VII (christendemocraten, socialisten en de Volksunie) kon van start gaan.

   

  In 1987 waren er, in tegenstelling tot 1985, geen aanhangende provincieraadsverkiezingen maar ik heb een verkiezingsfolder in mijn bezit van een geboren Leestse : Mariette De Smet-De Prins, een dochter van Ere-Burgemeester Pieter en van Melanie Meskens van de Rendelbeekhoeve op de Kleine Heide. 

  “Geachte kiezer, 

  Bij de verkiezingen van 13 december 1987 ben ik kandidaat voor de provincieraad. Graag had ik mij even aan U voorgesteld.

  Ik ben geboren te Leest en behaalde aan het H. Hartinstituut te Heverlee het diploma ‘Regentes in de Landbouwhuishoudkunde’. Daarnaast volgde ik de 3-jarige cursus gezinswetenschappen georganiseerd door de Bond van Grote en Jonge gezinnen te Brussel.

  Samen met mijn echtgenoot Eugeen De Smet en mijn drie kinderen woon ik te Tisselt, Overloopstraat 49.

  Via het K.V.L.V., het vormingswerk van de landelijke vrouwen en vroeger de K.L.J. leerde ik de problematiek van de LANDELIJKE BEVOLKING kennen. Het zal U dan ook niet verbazen dat de WELVAART en het WELZIJN van deze bevolkingsgroep mij nauw aan het hart ligt.

  Welvaart en welzijn zijn pas mogelijk indien onze samenleving voor elkeen, MAN EN VROUW, gelijke kansen schept. Hierbij rekening houdend met ieders mogelijkheden. Ook vanuit de christelijke waarden lijkt mij dit een belangrijke opdracht voor het beleid : de politiek.

  Inderdaad beste kiezer, de werking van de provincie is weinig bekend. Toch heeft deze instelling ook voor onze streek een belangrijke taak op sociaal, cultureel en economisch vlak. Hieraan te mogen meewerken, samen met de andere kandidaten van de C.V.P., lijkt mij een interessante opdracht.

  Mag ik op Uw stem rekenen ?
           Vriendelijke groeten.
           Mariette De Smet-De Prins
           2e plaats Provincie.”
  (Zie ook onderaan)

   

  1987 – 15 december : Eerlijke Leon Cauwenbergh (Foto onderaan)

  De Gazet van Willebroek van 30/12/1987 :
  “Op 15/12 te 16 uur werd te Willebroek, ter hoogte van de woning Louis Tapijt, Van Landeghemstraat, een saccoche gevonden inhoudende een zeer grote geldsom toebehorende aan mevr. De Smedt, echtgenote Louis Tapijt. De eerlijke vinder Cauwenbergh Leon, Dorpstraat 32, 2931 Leest, ontving als beloning 1.000 frank.” 

  Leon Cauwenbergh was te Heffen geboren op 28 februari 1924 en gehuwd met Jeanne Busschot. Het echtpaar kreeg één zoon : Gaston Cauwenbergh, gehuwd met Michelle Dams.
  Leon deed jarenlang dienst als rijkwachter te Buggenhout waar hij ook verbleef. Na zijn pensionering verhuisde hij naar zijn woonst in de Dorpstraat te Leest.
  Leon Cauwenbergh overleed in het A.Z. Sint-Maarten te Mechelen op 29 maart 2001.
  Zijn echtgenote, Jeanne Busschot, verblijft thans in een home in Dendermonde.
  (Met dank aan de familie Lauwens-Piessens)

   

  1987 – Zaterdag 19 december : KINDERKERSTFEEST K.F.ST.-CECILIA

  Dit ging door in het repetitielokaal van de fanfare : zaal Piessens, Dorpstraat 56.

  Om 15.30 uur startte het feest met spelletjes, kwissen en gekke dingen.
  Tussendoor brachten de leerlingen van meester Luc en Johan een stukje muziek.
  Voor de leden en ouders van de leerlingen was er een kaartnamiddag voorzien in ‘Dit is 1 kaffee’.
  Rond 17.30 uur was er een koffietafel gepland met nadien een tombola.
  Voor de kinderen van 2 tot 11 jaar waren prachtige prijzen voorzien.
  (Brief van de fanfare van 8/12)

   

  1987 – Zondag 20 december : Kerstfeest KVG Zennevallei
  In het Parochiecentrum van Hombeek.

  Programma :
  14 uur deuren.
  14u30 : eucharistie.
  15u30 aperitief en ontspanning.
  18 uur : kipfricassee met goudballetjes.
  19u30 : oost, west, thuis best !
  Kosten : 400 frank. (Folder)

   

  1987 – Donderdag 24 december : H. Communie thuis.
  Bij de oude en zieke mensen werd de H.Communie thuis gebracht. Zij die dat wensten konden evengoed de H. Communie laten meebrengen door een huisgenoot of gebuur.
  (“Parochieblad”, 17/12)

   

  1987 – 25 december : Kerstmenu Sportcentrum Leest
  Voor 1.200 fr kon men in de sporthal genieten van : aperitief, ossestaartsoep, gratin van lotte met prei, kalkoenfilet au fine champagne met fruitgarnituur, kerststronk en koffie. (Folder)

   

  Bijgevoegd :
  -De verkiezingsfolder van Mariette De Prins.
  -Mariette De Prins in ’82.
  -Op een folder van 1988.
  -Leon Cauwenbergh.

  25-03-2014 om 13:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – 2 december : Brief van zuster Juanita De Boeck uit Chili (Foto onderaan)

  “Liefste Familie, Medezusters en Vrienden,

   

  Eindelijk heb ik de tijd en de moed gevonden om weer eens te schrijven. Vooreerst een zalig Kerstfeest en een zeer voorspoedig jaar ! ik hoop dat ik u allen zal mogen weerzien in maart-april ’88 want dan zijn de twee jaar weeral voorbij.

  Hier is oneindig veel werk, zodanig dat ik ’s avonds even graag in een zetel zit. Nu heb ik me aan ’t schrijven gezet om er op tijd bij te zijn om u een zalig Kerstfeest te wensen en een gelukkig Nieuwjaar !

  Ik ga nu vertellen over de laatste activiteiten die we hier beleefden sedert mijn laatste brief van 1 november. Drie kinderen deden hun eerste communie na twee jaar voorbereiding. Tien kinderen werden gedoopt ook na voorbereiding van familie en dooppeters en –meters.

  Nu pas deden twee kinderen hun eerste communie na een speciale voorbereiding van twee jaar in een speciale school voor achterlijken. Het waren allemaal zeer mooie ceremonies.

  Onze kinderen deden mee aan allerlei prijskampen : tekenen, opstellen, turnen, volksdans…en haalden eerste prijzen. Ze zijn nu volop in de eindexamens en ik denk dat ze weeral allemaal zullen kunnen overgaan.

  We zijn ook bezig met dagelijks de Mariamaand te bidden in onze kapel. Die maand eindigt op 8 december. Deze dag zullen we tentoonstelling doen van de werken van kinderen en ouderlingen. ’t Is te hopen dat er wat volk komt.

  De zieken komen en gaan. Het is een prachtig werk. Het zijn vooral kankerpatiënten die tenminste goed verzorgd in een liefdevolle omgeving zich kunnen voorbereiden op hun reis naar de eeuwigheid.

  Hier begint nu de kerstmiskoorts. Alle mensen lopen te kopen om reeds wat klaar te hebben tegen 25 december.
  De ongelukken zijn hier ook niet van de baan. Er was een sneeuwlawine die gepaard ging met water, slijk en rotsen, vaagde over 10 km alles weg, ook een werkkamp. Tot hierbij spreekt men van 22 doden, zonder van het verlies van materiële aard te spreken.

  Zo pas meldt men dat na 92 dagen sekwestering een Chileense generaal vrijgelaten werd in Sao Paolo (Brazilië).

  Met die optimistische noot zal ik mijn brief eindigen tot een volgende keer. Dan zal het hier volop grote vakantie zijn met veel zon. Lieve groeten aan allen.
       Juanita.”
  (‘DB’, december ’87)

   

  1987 – 4 december : Sint-Niklaas bezocht Leestse kinderen.

  Op initiatief van de Leestse K.W.B. bezocht de Sint in de voormiddag de kinderen van de Laerestraat, Kouterwijk, Dorp, Molenstraat, Vinkstraat, Nieuwe Wijk en Ten Moortele en in de namiddag Dorpstraat, Vinkstraat (2e deel), Tiendeschuurstraat, Juniorslaan, Grote Heide, Kleine Heide en Alemstraat.

  Aan alle wijkmeesters werd gevraagd alle ouders met kleine kinderen (ook van niet-KWB-ers) te contacteren voor een eventueel bezoek.

  Om de onkosten van het Sintbezoek te drukken werd een tombola georganiseerd.
  (KWB-Informatie-folder)

   

  1987 – 4 december : Sint-Niklaasfeest van Dansgroep Korneel
  Vanaf 18 uur in het parochiehuis. (“Parochieblad”, 26/11)

   

  1987 – Zaterdag 5 en zondag 6 december : 8ste Hobby-tentoonstelling van SP-Leest

  “Gemeenteraadslid Jef Vloeberghen, onze SP-kandidaten Mariette De Bont (foto), Ivan De Borger (foto) en het bestuur van SP – SVV – CSC Leest nodigen U, uw familie en vrienden van harte uit op onze 8ste HOBBY-TENTOONSTELLING;

  Waar ? Zaal St. Cecilia, Dorpstraat Leest.

  Wanneer ? Zaterdag 5 december van 15 tot 19 uur en zondag 6 december van 14 tot 18 u.

  Officiële opening : Zaterdag om 15.00 uur door de Heer G. Joris – Burgemeester.

  Specialiteit : Pannenkoeken.

  Iedereen van harte welkom”
  (Folder)

   

  Foto’s :
  -Jeanne De Boeck In Chili.
  -Mariette De Bont.
  -Ivan De Borger.  24-03-2014 om 10:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!