NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  14-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1984 – 20 februari : Overlijden van Constant “Stanne” Van den Broeck.

              Hij werd 103 jaar en 5 maand.

              In de herinnering van velen bleef Stanne verder leven als een man met een gouden

              hart, die tot op het laatst erg lucide bleef en steeds klaar stond met één of andere

              kwinkslag.

              Stanne stierf niet in een onpersoonlijk ziekenhuisbed maar thuis, omringd door de

              liefdevolle zorgen van zijn 72-jarige dochter Maria, die niet van zijn zijde week.  

   

  De plechtige uitvaartmis, gevolgd door de teraardebestelling in de familiekelder, vond plaats in de parochiekerk van Sint-Niklaas te Leest op zaterdag 25 februari 1984 te 10u30.

  In ‘De Mechelse Week’ verscheen daarvan op 1 maart volgend verslag :

   

  Stanne Van den Broeck begraven (foto’s onderaan)

  “Evenals 3 jaar geleden was gans Leest op de been. Heerste er toen feestvreugde, nu was de stemming bedrukt en ingetogen. Immers voor 3 jaar werd de 100ste verjaardag gevierd van een geliefde inwoner van Leest, Stanne Van Den Broeck.

  Na een korte maar pijnlijke ziekte die het oude lichaam teisterde en ten langen laatste velde, is Stanne heengegaan van hen die hem lief hadden.

  Niet ten onrechte gewaagde de dorpspastoor van een Koninklijke begrafenis, want in een afgeladen volle dorpskerk en in een zee van bloemen werd Stanne op zijn laatste wandeling door familie, vrienden en de ganse Leestse bevolking begeleid naar zijn eeuwige rustplaats. Zo verdwijnt uit Leest het vertrouwde beeld van Stanne wandelend door zijn geliefde dorp, steeds vergezeld van zijn hondje Yuri, die nu stil in zijn mandje ligt te treuren, niet begrijpend dat zijn baasje nooit meer met hem zal wandelen.

  Toch zal hij in aller harten blijven voortleven als de volkse mensenvriend die steeds bereid was zijn oor te luisteren te leggen naar vreugden en zorgen van zijn medemens.

  En menigeen is ondanks zorgen en verdriet door de Stanne over een moeilijk ogenblik heengelopen met fijne humor en een kwinkslag.
  Zij zullen hem missen in Leest, niet alleen zijn familie maar de ganse bevolking.”

  (V.C.P.)

   

  1984 – 22 februari – Gazet van Mechelen :

              Parket van de Procureur des Konings te Mechelen

              “De Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen

              brengt ter kennis van de bevolking dat de genaamde van Nobelen Brenda

              Elisabeth geboren te Mechelen de 24 december 1966 van Nederlandse

              nationaliteit, dochter van van Nobelen Antonius Johannes en van Verlinden

              Greta, gehuisvest te Mechelen (voorheen Leest) Kleine Heide 38, op 28

              december 1983 overeenkomstig de wetten op de verwerving, het verlies

              en de herkrijging van de nationaliteit, samengeordend bij K.B. van 14/12/1932 :

              -voor hem een verklaring heeft afgelegd strekkende tot het bekomen van de

              BELGISCHE NATIONALITEIT.

              De Procureur des Konings stelt een onderzoek in nopens de geschiktheid van

              hogergenoemde in verband met dit verzoek.

              De personen welke opmerkingen of tegenwerpeningen zouden te maken hebben

              of ophelderingen te geven nopens deze nationaliteitskeuze, kunnen zich wenden

              tot de heer Politiecommissaris van Mechelen tot 29 februari 1984.

              Getekend : H. Vanderpoorten, de Procureur des Konings.” 

             

  Foto’s :

  -Stanne Van Den Broeck

  -Velen brachten Stanne een laatste groet. (Foto : DMW)

  -Zijn rouwbrief en gedachtenisprentje.

  -De mooie keramiek van Georges Herregods aan de woning van de Leestse eeuweling.

     14-07-2013 om 17:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1984 – Zaterdag 11 februari : Dubbelconcert St.-Cecilia

   

  Die dag werd een serenade gegeven n.a.v. het huwelijk van Albert Van Alsenoy en Rita Verelst te Koningshooikt om daarna een concert te geven in de Mechelse Oude Stadsfeestzaal.

  Aan dit concert werkte ook de drumband van St.-Cecilia onder leiding van Walter Van de Venne mee.

  In ‘Toeters en Trompetten’ van maart-april ’84 verscheen daarvan volgend (ingekort)

  verslag :

   

  “Die dag stonden er voor de meeste muzikanten van de Kon. Fanfare St.-Cecilia twee muzikale activiteiten op het programma . Voor sommigen waren het er zelfs drie omdat een groep muzikanten ook ’s morgens een huwelijksmis ging opluisteren.

  Omstreeks 18u vertrokken heel wat muzikanten en ook een aantal ereleden met de autocar naar Koningshooikt. Daar werd het huwelijksfeest van Albert Van Alsenoy en Rita Verelst gevierd.
  Tijdens de serenade had het eerste solo-optreden plaats dat verzorgd werd door Franky Lauwens  en Hendrik Verschueren. In ’t midden van de toespraak speelden zij het bekende ‘Afscheidslied’ ter ere van de bruidegom omdat deze vanaf 11 februari ll. niet meer deel uitmaakt van het ‘clubje vrijgezellen van na de repetitie aan de toog’.

  Het werd een uitstekend solo-optreden met slechts één enkel minder geslaagd nootje, maar dat kon ook niet anders want alles werd slechts op ’t laatste moment geregeld en om eens te repeteren bleef er dan geen tijd over. De serenade werd kort gehouden en enkel de traditionele marsen werden uitgevoerd. Alles bij elkaar is de fanfare er toch in geslaagd de feestvierders te amuseren en daarop komt het toch aan.

  Na de serenade trok het grootste gedeelte van de muzikanten naar de Oude Stadsfeestaal te Mechelen. In 1981 had onze vereniging ook al eens opgetreden in Mechelen (noot : in de nieuwe Stadsfeestzaal) en toen waren er meer dan tien toehoorders. Deze keer waren er al heel wat meer dan honderd. Er zit dus vooruitgang in.

  Tijdens deze concertavond werd een nieuw soort programma uitgeprobeerd. Dit nieuwe programma kreeg de naam ‘VAN FANFARE…TOT FANFARE…’ De meeste fanfares hebben de naam een groep muzikanten te zijn die zich hoofdzakelijk op het musiceren toeleggen om te kunnen pintelieren. Onze vereniging wil vooral goede muziek maken. Daarna pas komt het pinten drinken. Een andere uitleg kan zijn : van trompetsignaal tot fanfarekorps. Tijdens dit programma werden alle instrumenten voorgesteld en van elke soort instrumenten wordt een muzikant aangeduid die helemaal alleen een volksliedje speelt zonder begeleiding van de fanfare ! Dat is helemaal geen plezierige karwei want het minste foutje wordt opgemerkt. Gelukkig waren er niet zoveel foutjes !

  In het eerste gedeelte speelde de drumband. In totaal werden er een tiental instrumenten voorgesteld en het moet gezegd dat de meisjes en de jongens van de drumband zich onder leiding van hun leider bijzonder hebben ingespannen om er het beste van te maken.

  De drumbandleden werken de laatste maanden terug bijzonder hard en het is dan ook normaal dat ze resultaat halen. Proficiat !

  In het tweede en derde gedeelte was het de beurt aan de fanfare. Ondanks het feit dat een aantal muzikanten niet van de partij waren, werd er een uitstekend concert gegeven. Persoonlijk hebben we de fanfare nu ook eens horen spelen zonder dat we zelf meespeelden. Zonder fanatisme durven we nu beweren dat de klankkleur van onze vereniging enig is. Onze fanfare heeft wel iets van de brassband en toch is het geen brassband ! Het is vooral het werk van onze dirigent die ervoor gezorgd heeft dat ‘St.-Cecilia’ Leest klinkt zoals ze klinkt !

  Later, na het concert, waren er luisteraars die verklaarden dat ze deze muziek voor een fanfare onmogelijk hadden geacht.

  Tijdens het laatste deel hadden we ook een LUISTERWEDSTRIJD ingebouwd. De gordijnen werden dichtgeschoven en op elk gebruikt koperinstrument werd weer eens een nog niet uitgevoerd volksliedje gespeeld. De luisteraars die aan de wedstrijd deelnamen, dienden het instrument enkel op het gehoor te herkennen. Omdat er heel wat Leestenaars in de zaal waren, gingen deze met de eerste prijzen lopen. De echtgenote van onze orkestmeester kent alle instrumenten  en weet er zelfs de naam van elke muzikant bij te vernoemen. Het kon dan ook niet anders of de deelnemers die aan haar tafel zaten, hadden allen 10 op 10 !

  Het voornaamste was dat de luisteraars beter gingen opletten en dat was ook het geval. Nog nooit hebben we voor een aandachtiger publiek opgetreden !

  We zullen dit programma nogmaals brengen op 12 mei e.k. in Diegem, daar zal ook de inspectie van het Ministerie van Cultuur aanwezig zijn om ons programma ‘Van fanfare…tot fanfare…’ te beoordelen op zijn vormende waarde.”

   

  Naar aanleiding van dit concert kregen de muzikanten en ereleden van de vereniging op 16 februari een schrijven van het bestuur waarin  gelukwensen werden overgebracht van de organisatoren en dit speciaal voor de dirigent, de drumbandleider, de muzikanten en de drumbandleden.

   

  1984 – 18 en 19 februari : Gelegenheidsrestaurant Kon.Fanfare St.-Cecilia

  Groot succes. Er werd een recordaantal deelnemers genoteerd.

  Vanuit Lüdenscheid schreef soldaat en fanfarelid Bart Lauwens voor het verenigingsblad van de Leestse fanfare :   “Dag ‘Burgers’ van Leest,

   

  Toen ik vanmiddag mijne legerbiefstuk naar binnen werkte, werd ik me er plots van bewust dat er in Leest weer feest was ! Weer een activiteit die ik gedwongen moet missen. Ik kan me de eetdagen al voorstellen ! De geur van de heerlijk gebakken biefstuk of steaks vermengd met exotische sausen prikkelen de koude neuzen van de hongerige bezoekers die in de zaal St.-Cecilia wat warmte komen opzoeken. Jonge meisjes en vrouwen, in wit en zwart, draven op en neer met heerlijke schotels vol lekkers terwijl een kakafonie van geluiden de ruimte vult.

  Om 11.OO u. op zondagmorgen zal dan waarschijnlijk de aandacht gevestigd worden op B.R.T.-I dat de plaatselijke Leestse muziek, van het puurste kopergehalte, zal uitzenden om alzo de ehter met wat cultuur te vullen.

  En ik zit hier, met mijn ‘cola-uniformpje’ van de Medische Dienst, uit verveling naar de mooie winterbeelden uit Sarajevo te kijken.

  Ik hoop dat iedereen genoten heeft van al het lekkers dat de keukenploeg klaargemaakt heeft van de bediening-met-de-glimlach, het werk van de mensen achter de schermen en het team ‘regisseurs’ dat ervoor zorgde dat iedereen een plaats had en op tijd zijn buikje kon vullen.

  Ik denk dat zo’n evenement als de eetdagen of neem nu ook de Ceciliafeesten of om het even welke andere fanfare-activiteit, pas kan slagen als iedereen meewerkt op een vrijwillige basis. Die gezonde werksfeer van vrijwilligers stimuleert de werklust en de inzet tot collegialiteit en zo komt men tot een goede werking, een levende en levendige vereniging.

  ’t Is te hopen dat we allemaal nog dikwijls aan zulke activiteiten kunnen deelnemen. Onze hoop is op de jeugd gevestigd. Zolang die voldoende gemotiveerd wordt voor de blaasmuziek zal onze fanfare nog vele levensjaren toebeschoren zijn. ’t Is te hopen dat onze muziek nog vele mensen zal blijven boeien want we mogen er prat op gaan dat we als uitvoerders en vertegenwoordigers van de volksmuziek nog een beetje cultuur brengen binnen de samenleving van onze ‘gemeente’ en zelfs in ons landje.

  Hier in ’t leger moet ik dat stukje cultuur wel missen, maar…eind mei ben ik eindelijk verlost van dit enge systeem.

  Beste mensen, ik wens jullie nog veel plezier met en in onze fanfarevereniging en ik hoop dat ik weldra terug in jullie gezelschap mag vertoeven.
  Het beste nog en hartelijke soldatengroeten van Bart (19.2.84)”

   

  13-07-2013 om 07:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1984 – 10 februari – Gazet van Mechelen :

   

              Leest werkt aan tentoonstelling Alfred Ost.

  “De voorbije dagen publiceerden wij twee bijdragen over Alfred Ost. Het feit dat hij precies 100 jaar geleden werd geboren (14/2/1884) was voor ons een gelegenheid om eens terug te kijken op zijn leven en zijn werk.

  Dat het moeilijk is om binnen het kader van een krant, de “volledige” Ost te belichten hebben wij ondervonden. De veelzijdigheid van Alfred Ost verplichtte ons tot het maken van een keuze.
  Tot het maken van een keuze werd ook de kunstkring “Voetspoor” uit Leest gedwongen. Ook zij kregen te maken met de veelzijdige Ost.

  De Ost-tentoonstelling, waaraan zij momenteel druk aan het  werken zijn, krijgt als thema “het landelijk leven” mee.

  (...)

  Karel Soors : “Het was een bezoeker aan onze tentoonstelling 1983 die ons attent maakte op het feit dat het in 1984, honderd jaar geleden zou zijn dat Alfred Ost werd geboren.

  Het voorstel een Ost-tentoonstelling te organiseren werd besproken zonder onmiddellijk in de mogelijkheid ervan te geloven.
  ”Voetspoor” beschikt immers over (te) weinig financiële middelen.
  Maar om één of andere reden gingen wij Ost toch bestuderen. Al gauw stelden wij vast dat Alfred Ost heel wat werk had voortgebracht en dat het onmogelijk zou zijn een volledig overzicht van zijn oeuvre te brengen.”

  Friede Willems : “Samen met die vaststelling kwam ook de twijfel terug : ligt een Ost-tentoonstelling binnen onze mogelijkheden. Maar bijna gelijktijdig ontmoetten wij in het Mechelse een aantal Ost-liefhebbers, die onmiddellijk toezegden hun verzameling prentkaarten, tekeningen en schilderijen in bruikleen af te staan.”

  En de wagen begon te rollen.

  Een bezoek werd gebracht aan de Zoo-Antwerpen, waar in de Ost-zaal een belangrijke verzameling prijkt.

  De directie van de Zoo wil onmiddellijk met “Voetspoor” meewerken.

  Zo is het ook met de heer Mercelis, conservator van het Ost-museum in Hoogstraten en met de neven van Alfred Ost.

  Karel Soors : “Opeens was het aanbod zo groot dat we tot een keuze werden verplicht. Wij dachten daarbij aan Leest, een landelijke gemeente en kozen dus als thema het “landelijk leven” in het werk van Ost.

  Uiteraard zullen op de tentoonstelling zijn Mechelse prentkaarten, tekeningen en affiches niet ontbreken.”

  Tot daar ons gesprek met de Leestse organisatoren van de Ost-tentoonstelling. Noteer alvast dat deze tentoonstelling doorgaat van 21 tot 23 april a.s. in de stedelijke basisschool te Leest. (...)”

   

  1984 – Vrijdag 10 februari : Gespreksavond KWB

              Om 20 uur ging in het ‘Olivetenhof’ te Mechelen een gespreksavond door over

              ‘Hervorming van de sociale zekerheid’. De spreker was A.C.V-secretaris Luc

              Cortebeeck. Alle Leestse KWB’ers werden uitgenodigd.

              (‘DB’, januari 84)

   

  13-07-2013 om 07:02 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Robert en Josephine Huysmans-Goossens.

   

  1984 – 2 februari – Het Laatste Nieuws :

   

              Goud te Leest

   

              “De Mechelse schepen Hilda Vanderaerschot was te gast bij het

              echtpaar Robert Huysmans (78) en Josephine Goossens, aan de Kapellebaan

              38 te Leest, om hen de stadsmedaille te overhandigen ter gelegenheid van hun

              gouden huwelijksfeest.

              Robert heeft jarenlang het beroep uitgeoefend van landbouwer-tuinier.

              Hij is lid van de bond van gepensioneerden en is een groot supporter van

              V.C.Oxdonk Kapelle-op-den-Bos.

              Het paar heeft twee kinderen (een dochter en een zoon) en één kleindochter.

              (L.D.N./CMk)

   

  Robert Huysmans werd te Leest geboren op 31 augustus 1905.
  In 1934 huwde hij met de uit Heffen afkomstige Josephine ‘Julia’ Goossens waarna het echtpaar zich op de Kapellebaan vestigde.

  Robert heeft steeds op de boerderij gewerkt. Eerst met zijn ouders, later nam  hij de zaak over. In 1970 ging hij met pensioen.

  Julia werkte voor haar huwelijk als dienstmeid. Naast haar dagtaak, het opvoeden van de twee kinderen, heeft ze steeds geholpen op de boerderij.

  (GvM, 31/1/94)

  In ’94 zou het echtpaar hun diamanten bruiloft vieren, lees daarvan het verslag op 31 januari van dat jaar.       

   

  1984 – 5 februari : Algemene Vergadering K.V.L.V.

  “Op deze vergadering mocht onze voorzitster een 80-tal leden begroeten ondanks de vele festiviteiten die er op deze dag plaatsvonden. Het waren de wijken Bist, Alemstraat, Kleine Heide, Juniorslaan en Blaasveldstraat die voor onthaal zorgden.

  Godelieve Daelemans verzorgde het gebed en de proost sprak daarna over het ontstaan van Ikonen en de betekenis ervan.

  Na het vredeslied dat we samen zongen gaf onze voorzitster het woord aan Lieve Cornelis uit Aartselaar en ondanks het feit dat zij nog een beginnelinge was om vormingswerk te geven, wist ze ons toch de nodige informatie te geven aangaande de nieuwe vormen welke in onze tijd komen opdagen. Het onderwerp : ‘sekten, mensen op zoek’ maakte ons allemaal toch nieuwsgierig. Zij maakte het ons duidelijk wat eigenlijk sekten zijn en hoe zij zich onderscheiden van andere kerken. Mensen met psychische moeilijkheden zijn makkelijker gewonnen om bij een sekte aan te sluiten en ook jongeren en studenten, zij zijn het uitverkozen publiek om leden aan te werven. Als besluit wees op je hoede. Laat je niet misleiden door hun informatie.

  Wil je nog meer weten over sekten dan hoef je eens een goed boek te lezen, bv. ‘Godsdienstsekten in Vlaanderen’ uitgegeven bij Davidsfonds, Blijde Inkomstraat Leuven.

  Na een warm applaus en het dankwoordje vanwege de voorzitster was het smakelijk eten.

  Dan stond het spel ’hoger-lager’ op het programma. De supporters maar duimen voor hun kandidaten en het beste paar ging er zelfs met de auto vandoor.

  In afwachting van het grote moment, nl. de trekking van de Lourdesafgevaardigden werd door onze leden nog een moderne dans uitgevoerd en dan…wie kwam er uit de bus (?) Mevr. Cecile Geerts uit de Oude Tisseltbaan en Mevr. Van der Taelen Aline uit het Dorp. We wensen hen alvast hartelijk proficiat en goede reis.

  Allemaal wel thuis en tot volgende maal was de laatste wens van onze voorzitster.”

  (‘DB’, maart 1984)

  12-07-2013 om 09:56 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1984 – Februari ‘De Band’ : Leestenaars treden zo uit de oude doos (Verz. S. Huysmans)     

   

  Een opstel van RAYMOND DE PRINS van 7 november 1954

   

  Een Voetbalwedstrijd

  “Op een zaterdagavond vroeg vader mij : ‘Willen wij morgen eens naar de voetbalmatch gaan zien ?’ Vol vreugde sprong ik omhoog en riep : ‘Ja,ja !’

  Zondagnamiddag 1 uur. We maakten ons klaar, namen onze velo en waren weg. Voor de match Willebroek - Boussu-bois. En vader is een vurige supporter van Willebroek, hé !

  We kwamen spoedig aan bij mijn onkel in Blaasveld. En van daar trokken we verder naar het voetbalterrein van Willebroek.

  Als we daar toekwamen waren Willebroek en Boussu-bois al aan ’t trainen. En daar kwam dan de arbiter, en gaf het fluitsein. Op iedere speelheft stond een elftal. De scheidsrechter gooide een geldstuk omhoog, dit was om te zien langs welke kant iedere ploeg zou spelen. Het spel nam kalm een aanvang en daar passeerde Van Neck naar Arnouds. Direct een pas naar voren, maar één van de backs van Boussu-bois had het gezien. Hij schoot de bal naar voren en daar was Boussu-bois in de aanval. Eén van de centervoors schoot op doel, maar Tack, keeper van Willebroek, greep de bal in. Van Neck mocht de bal uitstampen, de bal kwam tot bij de Buyser en die gaf een paske aan Eeraerts en school op doel. Ineens schoot er een felle luide kreet uit de menigte : goal !!! Ja, het was goal : 1-0 voor Willebroek.
  Een beetje later was het half-time.

  De tweede helft was pas aan gang, of daar maakte Engelen het tweede doelpunt voor Willebroek. Vijf minuten later maakte De Buyser er 3-0 van.

  Op de vijftiende minuut maakte één van de backs van Boussu-bois er 4-0 van.
  De vijfendertigste minuut was Meersman doorgebroken, hij maakte er 5-0 van.
  Drie minuten voor het einde was het voor Willebroek een strafschop; deze zou Van Neck geven en het werd 6-0.
  Zo kwam het einde van deze spannende wedstrijd.
  Ik zie graag voetbal, schone voetbal en dan van goede ploegen.”

   

  De schrijver DE PRINS RAYMOND

  -tijdens het schooljaar 1954-55 leerling in het 8ste leerjaar.

  -geboren te Leest op 7 juni 1942.

  -zoon van De Prins Frans en Mertens Constance, Winkelstraat 7 te Leest.

  -gehuwd met Vercammen Hilda (Wiekevorst), schoonmaakster in een stedelijke kleuterschool te Mechelen.
  -wonende Cecilialaan 3 Leest.

  -onderwijs na de 4de graad : Technische Scholen, Melaan Mechelen ‘metaalbewerking – elektriciteit A3’.

  -beroep :

  1)van 1960 tot 1969 : ijzerdraaier te Vorst (in firma gespecialiseerd voor het plaatsen van valdeuren (schotdeuren), afsluitkleppen en verlaten in sassen.

  2)vanaf 1969 werkman-bediende bij NMBS, standplaats Antwerpen-Centraal, als elektrieker, gespecialiseerde afdeling HOOGSPANNING, bovengrondse leidingen. Inzonderheid plaatsen NIEUWBOUW  van hoogspanningscabines. Momenteel de aanleg van verwarminsinstallaties voor WISSELS.

  -Raymond, wat betekent voor u : ‘standplaats Antwerpen’ ?

  -Een standplaats is een centrum. Voor het ogenblik zijn er voor onze standplaats Antwerpen drie proefstations in uitvoering : ESSEN, waar we thans werkzaam zijn, HERENTALS en TURNHOUT. Hierna volgt dan nog BERCHEM.

  -En zo is dat ook geregeld en ingedeeld voor andere standplaatsen, veronderstel ik ?

  -Jawel, zo is er een standplaats LEUVEN, een standplaats VILVOORDE, een standplaats ST.NIKLAAS, een standplaats AARSCHOT, die de standplaats ANTWERPEN omringen en waar ook gelijktijdig proefstations in uitvoering zijn.

  -Wellicht een enteressant werk voor u, en zo draait ge mee met de nieuwste uitvindingen en de jongste toepassingen op de vooruitgang van techniek en wetenschap. Ik veronderstel dat voorzichtigheid en kalme bedachtzaamheid van de ploeg  steeds vereist zijn en dat enige slordige onoplettendheid uit den boze is ?  Voor het ogenblik zijt ge te Essen doende, hoe komt ge daar dagelijks ?

  -Wel, vanuit Antwerpen-Centraal verplaatsen we ons met een camionette. Daarin ligt ons gereedschap en materiaal, en is er bovendien zitplaats voor 6 man. Ik ben er ook de chauffeur van.

  -En hebt gij een rijbewijs hiervoor ?

  -Wees maar gerust, alles berust op verantwoordelijkheid en streng gereglementeerde voorschriften.

  -Nog geen ongelukken meegemaakt ?

  -Neen, toch geen erge.

  -Als ge al 15 jaar op en tussen en boven de sporen leeft en beweegt, kunt ge d’ er wel van meeklappen ?

  -Ja, in ’t jaar ’71 bv. In Deurne. Daar gebeurde het dat een goederentrein, waartussen wagons met paarden geladen, ontspoorde. Erge slachtoffers…bij de paarden natuurlijk. Dan hebben de gendarmen en de bijgeroepen veearts er verschillende moeten afmaken (doodknallen).

  -En wat behoort NIET tot uw groepswerk ?

  -Ons werk bestaat erin, alleen de opbouw of aanleg van NIEUWE WERKEN. Nu eens in de hoogte, zoals het plaatsen van hoogspanningskabels. Dat is plaatsen en uitwerken tot alles best werkt. Eens geplaatst en goedgekeurd is ons werk af.

  -Welke zijn uw hobby’s Raymond ?

  -Vooreerst voetbal. Ik ben bestuurslid van VV Leest en verantwoordelijk-afgevaardigde der JUNIORES C.

  -Ik mag dus zeggen : na de hoogspanning van ’t werk is voetbal uw ontspanningsveld.

  Ja, zo leeft ge in evenwicht. En misschien lag uw opstel van 1954 over die Willebroekse match toen reeds in uw belangstellingssfeer en mogen we dat aan zien als een verre aanloop van uw huidige hobby.

  -Verder doe ik aan vogelliefhebberij (in volière).

  -Hazo ! Na de vrouw komen de zangvogeltjes. Liefde voor de kanaries. En ook de Japanse nachtegaal hoort er bij. Goed zo, een mensenleven kan ook gevuld worden met vriendelijke kleine dingen. Vragen die vogeltjes speciale zorgen ? En krijgen ze ’t niet te koud bij strenge vorst ?

  -Wat afschermen tegen snerpende wind en er goed op letten dat er steeds (vloeibaar) water is. Een gloeilamp volstaat hierbij.

  -Raymond, ik herinner me dat ge een vrij goede leerling waart indertijd, en mijn nota’s die ik nog gevonden heb over uw schooljaar 54-55 bevestigen dit. Voor lessen kreegt ge meestal een 9, dus ge deed er thuis iets aan, voor huiswerken regelmatig een 10, dat wijst op secuur werken, voor vlijt…voor gedrag…oja ! Alles was O.K..Ik ben er zeker van dat Hilda u heden ook goede punten zou geven, en dat bij de NMBS uw dienstoversten uw werk appreciëren, daar twijfel ik niet aan. Doe bijgevolg maar rustig voort.
  Uw geluk moet ge zelf opbouwen.
  Waar is de schooltijd van toen…!?                  

  (Stan Huysmans)

   

  1984 – Februari ‘De Band’ – Susse Teughels over ‘Posse Leest’.

  “Die tijd zouden de mensen het wel een heiligschennis gevonden hebben wanneer iemand op Paasdag had gewerkt of even de bloemetjes buiten gezet. Van uitgaan was er die dag geen sprake en van kermis vieren evenmin. Alles mensen vierden die dag gezellig op eigen manier in de huiskring.
  Op tweede paasdag was het wat anders. Daar had Sint-Cornelius voor gezorgd met zijn begankenis.

  Kort na middernacht kon men het geruzie van de marktkramers al horen. Dikwijls kwam het zelfs tot vechten om het best zichtbare plaatsken te veroveren om er zijn houten kraamken op te slaan.

  Van in de prille morgen kwamen de bedevaarders uit alle hoeken van de streek; een half uur voor de eerste mis begon zaten er al mensen in de kerk.
  Gedurig aan zegenden de paster en zijn helpers in naam van de Heilige de devoot knielende menigte. Ondertussen trapten ze almaar door op het steeds groeiende slijk in sollekens.

  Voor een briefken stapten ze in die tijd nog wel uit de weg want die waren zeldzaam. Onderwijl ging buiten op het dorp de jaarmarkt open. Ook de herbergiers waren er als de kippen bij om de klanten op te vangen. Met dampende koffie lokten ze de mensen binnen en daar werd soms ook wel eens van de donkere fles geschonken, in het genipt natuurlijk.
  Om acht uur  leek het dorpsplein reeds een drukdoend bijennest. Familieleden en kennissen troffen er elkaar en zetten veelal bij een van hen de begankenis verder. Sommigen trokken de hele dag van het ene kapelletje naar het andere. Velen hadden ’s avonds het dubbele van de weg nodig om thuis te geraken en daar verder naar het sermoen te luisteren.

  Sinds heuglijke tijden werd die dag besloten met een feestelijk bal.

  Voor mij waren die feestelijke feestdagen in onze gemeente de droevigste van de hele almanak. Na dagen aan een stuk hard zwoegen ving vanaf de vrijdagmorgen tot een stuk in de nacht het opruimen van het werkhuis aan. De avond van de grootste dag van Leest moest dat stuk gebouw er als een feestzaal uitzien.

  De dag zelf, wanneer mijn vrienden uitgingen en de bloemekens buiten zetten, had ik de handen vol ; zowat alles diende nog afgewassen of afgestoft. Daarbij kwam nog dat gewoonlijk veel moest aangesleurd worden…”

  (“Van een Krokodil en nog andere beestjes”)

  12-07-2013 om 08:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Leestse dansgroep zal weldra in groenbeige broek en

  zwarte vest te bewonderen zijn. (foto : GvM)

   

   

  1984 – 30 januari – Gazet van Mechelen :

             

              Dansgroep Korneel in een nieuw kleedje.

  “Ten huize Verbruggen werd drie jaar Korneel toegelicht. Deze Leestse dansgroep ontstond eind november 1980 en werd genoemd naar de plaatselijke parochieheilige “St-Kornelius”.

  Er werd een eigen orkest opgericht bestaande uit 15 leden. En de jongste muzikanten houden wekelijks een oefenstonde onder leiding van Jan Casteels.

  Elke vrijdag zijn er de dansstonden. En Korneel telt reeds 111 dansende leden.
  De kinderen tot 10-11 jaar werden opgesplitst in twee groepen en tellen momenteel 36 leden. De hoofdbrok wordt wel gevormd door de jeugd die met 50 leden ook opgesplitst werd. Daarnaast zijn er nog de 25 volwassenen die wekelijks nieuwe dansen aangeleerd worden door Elvire Claes. De kinderen krijgen les van Martel, Kathleen en Christel.

  Korneel zit momenteel met genoeg leden. Alleen jongens zijn zeker nog welkom, want daar is wel een kleine wanverhouding.

  Korneel hoopt later wel uit te kunnen breiden, maar dan moeten er nog enkele lesgevers of lesgeefsters bijkomen.

   

  Terugblik

  Een terugblik op 1983 geeft een beeld van het zeer actieve leven van de Korneel-familie.

  Zo was er het optreden en de barbecue op het feest van St-Korneel op Paasmaandag. Op 16 april trokken de jongeren naar de jeugddag in Schoten. Op 8 mei danste de jeugd in de Hanswijkprocessie. Op 12 mei deed de volksdansgroep mee met het spelprogramma van de Leestse Volksfeesten en op 15 mei werden deze feesten verzorgd met een optreden.

  Op 4 juni trok Korneel naar Weerde om er het schoolfeest op te luisteren met dans en kantklossen. Ook de 11-juliviering te Leest was een organisatie van Korneel in samenwerking met enkele andere Leestse verenigingen.

  Eén van de hoogtepunten uit het Korneelleven is de jaarlijkse deelname door zo’n 15 leden aan de Europeade. In 1983 ging deze door te Wenen en daar werd al dansend en zingend verbroederd met de volkeren van gans Europa.

  De laatste week van augustus was een zware opdracht voor het Korneelbestuur. De Maori-groep uit Nieuw-Zeeland werd opgevangen door de Leestse pleeggezinnen. Samen met de buitenlandse gasten brachten de kinderen van Korneel een bezoek aan het speelgoedmuseum te Mechelen. ’s Avonds was er terug een ontmoeting op het folklorefestival. ’s Vrijdags stapten Korneel en de Maorigroep mee op in de folklorestoet. En het weekeinde werd besloten met een groot verbroederingsfeest met de Maori-groep en een Oostenrijkse groep uit Wenen. In de hof van het Kouterkasteeltje werd er gedanst, gezongen, gepraat in het Engels, Duits en Nederlands.

  Het jaar ’83 werd afgesloten met een pannenkoekenavond in ’t Zeel.

  Ook voor 1984 staan er heel wat activiteiten op het programma.
  Zo zal op Paasmaandag het feest van Korneel gevierd worden. Ditmaal met extra luister, want dansgroep Korneel zal voor de eerste maal in haar nieuw kleedje optreden.

  Een glimp van de groenbeige broek en zwarte vest was reeds te zien op de laatste oefenstonde. Korneel gaat ook weer deelnemen aan de Europeade, die dit jaar doorgaat te Rennes (Frankrijk).Er bestaat veel kans dat zij ook zullen deelnemen aan de Leestse Volksfeesten, het folklorefestival, enz…

  Korneel gaat al dansend door het leven, en de vreugde blijft dan ook neit uit. (PB)”

   

  1984 – Februari – ‘De Band’ : Brief aan de grote en jonge gezinnen

   

  “Waarde ouders en jongghuwden,

   

  De Bond der grote en der jonge gezinnen (BGJG) bestaat in Leest reeds tientallen jaren, en het aantal leden schommelt rond de honderd. Het gezin is sinds lang de bakermat van onze beschaving. Daarom hebben vele gezinnen zich gegroepeerd in een vereniging of ‘de bond’ (zoals vaak gebeurt met gelijkgezinden).

  Dit om meerdere redenen :

  -eendracht maakt macht.

  -drukkingstgroep die eisen afdwingt.

  -mensen die samen ijveren voor ethische problemen enz.

  De bond heeft in het verleden meerdere zaken gerealiseerd voor de gezinnen, waar ook niet-leden kunnen van genieten. Bovendien wordt er een weeklblad uitgegeven met artikels over het gezinsleven in de brede zin, met daarbij culturele en sociale varia. Politiek of ideologisch of godsdienstig is de bond niet gekleurd want heeft respect voor elke ‘menselijkheid’ in de echte betekenis.

  Lidgeld bedraagt 600 fr.

  Aan ledenwerving doen is bedelen en dus vernederend. Daarom kort : zij die er iets in zien en zich schouder aan schouder met de andere gezinnen willen scharen worden uitgenodigd tot lidmaatschap (ik ken er die lid worden voor het weekblad).

  Zij die bestuursactief willen worden maken zich kenbaar.

  Tot slot : dank aan de honderden leden nu en in het verleden, en inzonderheid dank aan hen die lied blijven; al hebben ze het financieel niet meer nodig. Dit is solidariteit.
  Dank aan de ijveraar(s) van de bond gedurende jaren te Leest.

  Contactadres : Guido Hellemans, Kouter Leest.”

   

  10-07-2013 om 18:05 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1984 – 25 januari – Gazet van Mechelen : Goede beurt voor jeugd van VV Leest.

   

  “VV Leest pakt met vijf jeugdploegen uit in de voetbalcompetitie en deze ploegen doen het lang niet slecht. Het belangrijkste bij Leest voor de jeugd, is wel de  degelijke opleiding, en de opvoeding van de kinderen, en niet de resultaten die worden behaald.

  Dat deze manier van werken zijn vruchten afwerpt, bewijst wel de toenemende            aansluiting bij de jongeren.

  Dat het met de opleiding van de jeugd gemeend is, bewijzen ook de regelmatige            vergaderingen van de jeugdtrainers met hoofdtrainer Yvan Emmerechts.

  Deze vergaderingen zorgen er voor dat iedere trainer op dezelfde golflengte zit, wat zeker belangrijk is voor de toekomst.

  Problemen van elke jeugdreeks worden besproken en in de mate van het  mogelijke opgelost.

  Met de pre-miniemen pakt V.V. Leest uit in de beker Nijs. Deze jonge spelertjes staan samen met Hombeek op de eerste plaats met 13 punten uit 7 wedstrijden. De allerkleinsten weten ook goed het doel staan, want zij scoorden reeds 42 maal en de verdediging is ook uit het goede hout gesneden want zij stond slechts 5 tegendoelpunten toe.
  Trainer Silvain Teughels is ook best tevreden met zijn jongens.. Ook zijn miniemen doen het helemaal niet slecht. De aanvallers scoren hier wel genoeg maar de verdedigers staan nogal veel doelpunten toe.

  Frans Neefs traint de kadetten en scholieren. De kadetten leverden hun beste prestatie tegen K.V. Mechelen met een 3-3 uitslag. Daar bewezen de jongens dat met een goede ploeggeest ondanks het ontbreken van groot voetbaltalent er toch mooie resultaten kunnen behaald worden.

  De scholieren traden aan met nogal wat eerstejaars en met slechts een kern van 13 spelers. Zij startten slecht, maar klommen geleidelijk in de rangschikking.

  Het boegbeeld van V.V.Leest zijn de juniors, onder leiding van William Selleslagh. Met een tweede plaats juist achter KV Bonheiden staan zij op een beste plaats en hebben nog uitzicht op de titel. Deze ploeg paart werklust aan technische kwaliteiten en hoopt op een buitengewone ploeggeest.

  Hier primeert ook de opleiding boven de uitslagen want het elftal moet al enkele malen verzwakt aan de start komen omdat er spelers dienden afgestaan voor het fanionelftal.

  Door dit feit staan er dan ook de regelmatige jongens uit de juniorsploeg een trapje hoger en worden stilaan een vaste warde in het eerste elftal.

  Dat het goed draait bij V.V.Leest was wel te merken op het jeugdtornooi van FC Heindonk met Kerstmis. De vier deelnemende jeugdploegen uit Leest haalden de finale. De miniemen en de juniores wonnen de finale, terwijl de kadetten verloren. Ook de scholieren kregen in extremis de beker door winst met strafschoppen na een gelijkspel.

  Opmerkelijk is ook de goede sfeer in het Leestse huishouden. Vele jeugdwedstrijden worden bijgewoond door het bestuur en de spelers van de eerste ploeg. Dat is natuurlijk een stimulans voor de jonge voetballers.” (MVdB)   

   

  1984 – Zaterdag 28 januari : LEDENFEEST VEVOC

             Programa  : H. Mis om 18 uur in de parochiekerk.

              Aperitief om 19 uur in het chirolokaal.

              Feestmenu om 19u30 in de parochiezaal en ontspanning en dans vanaf 21 uur.

   

  1984 – Zondag 29 januari : 6de Natuurwandeling van SP Leest

              Onder leiding van gemeenteraadslid Jef Vloeberghen vertrokken de wandelaars

              rond  14 uur aan hun lokaal zaal Sint Cecilia voor een wandeling van twee uur

              dertig minuten. 

              Na de wandeling kregen de deelnemers een stevige portie boerenboterhammen

              met kaas of kop voorgezet, gratis aangeboden door het SP-bestuur.

              (‘Voor Allen’, 30/12/1983)

   

  1984 – Zondag 29 januari : Info-namiddag K.V.G.Zennevallei

  Vanaf 14.30u. in de parochiezaal van Heffen.

  ‘Onder leiding van de Heer De Brauwere proberen we een accuraat en volledig beeld te krijgen van de recente wijzigingen op het vlak van het gehandicaptenbeleid. Iedereen is welkom, leden, vrienden en kennissen. Wij zorgen voor een heerlijke koffietafel. Kosten 75 fr.’

  (Uitnodiging KVG)

   

  10-07-2013 om 17:59 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1984 – Vrijdag 20 januari : Voordracht Biologisch Tuinieren

  Leefmilieu Leest organiseerde die dag in de bovenzaal van het klooster, Dorpsstraat 10 te Leest (naast de meisjesschool) een voordracht over“biologisch tuinieren”.

  Spreker was dhr Rik De Dapper. Inkom : 25 frank. (‘DB’, november ’83)

   

  In het februarinummer van de periodiek publiceerde Henri Labio volgend verslag :

   

  Een leerzame avond.

  “In Leefmilieu Leest broeide reeds geruime tijd de idee om eens een voordracht in te richten aangaande natuurlijke teeltmethoden, dit onder de benaming : Biologisch Tuinieren.

  Naarmate de tijd rijpte, waren wij er ons allen van bewust dat deze manier van kweken weinig bekend is in ons dorpje. Leefmilieu nam daarom het initiatief beroep te doen op een vakman. Onze keuze viel op de Heer Rik De Dapper, een eerlijk man, met een unieke vakkennis, tevens jaar en dag vertrouwd met de stiel. Rik wordt in Vlaanderen aanzien en algemeen erkend als de stamvader van het Biologisch Tuinieren.
  Hiermede werden plannen gemaakt, contacten gelegd, mensen aangesproken, enz.enz.

  Rik was direct bereid op onze aanvraag in te gaan. Persoonlijk ben ik reeds jaren bevriend met Rik, het is een fijne man met een onmetelijke beroepsliefde die mij al zeer veel geholpen heeft in onze Bio-tuin. Na het uitvloeien van 1983 en het binnenglijden van 1984 kwam er na overleg een vaste datum tot stand. Op 20 januari om 20 uur zou Rik komen.
  Affichen en teksten werden opgesteld. Klokslag 20 uur zou alles beginnen. Mijnheer pastoor was zo  vriendelijk een zaaltje voor ons ter beschikking te stellen. Met een bang hartje wachtten wij af…zou er volk komen ??? Rond 19.30 uur was er nog niet veel gezelschap te bespeuren. Hier en daar gingen al stemmen op dat het niet veel zou worden…

  Maar ik geloofde er vast in, en ja hoor ! Vijftien minuutjes voor achten begonnen de mensen zachtjes binnen te schuiven. Heel hoopgevend was de opkomst van talrijke jonge tieners, want zij zijn de leidraad voor de toekomst. Tegen 20 uur liep de zaal zo goed als vol en viel er 36 man te noteren, een waar succes voor Leefmilieu Leest ! En dat voor de eerste maal ! De organisatoren hun oogjes schitterden van innerlijke voldoening.

  Bij zijn openingstoespraak dankte Rik de talrijke aanwezigen en begeleidde ons bij de hand in het ontsluieren van de geheimen van moeder natuur. Er werd gesproken over deskundige bodemontledingen en omzetting in biologische taal, gewassenbescherming, het gevaar van chemisch spul, de voor- en nadelen van potas, enz.enz. Rik drukte er op dat het in de gegeven omstandigheden zo niet verder meer kan en er tal van andere natuurlijke middelen zijn om op een verantwoorde wijze te telen. Grieken en Romeinen waren echte kunstenaars in het kweken van groenten en fruit, omdat zij de kunst verstonden in te spelen op de natuur en zijn leidraad te volgen. Laat ons de richtlijnen van de schepper eerbiedigen en telen naar zijn bespiegeling, nl. raszuiver. De biologische hulpmiddelen kwamen ook uitvoerig aan bod,

  zoals : bazalt (bevat : spoor, oligo en kiezel), lava, meel, zeewierkalk, betoniet, alsook natuurfosfaten. Tevens werd het belang van groenbemesting besproken zonder de bodem te storen en een massa organisch materiaal achterlatend op de bodem, dit in het kader om het micro organisch leven in de bodem te stimuleren.

  Een levende bodem, beste mensen, dat is de schat van een echte bio-tuin. Evenzeer interessant was het naar voren brengen van stikstof adviezen. Het is nl. zo dat er bij een overdosis aan stikstof nitraat ontstaat, uit nitraat ontvloeit nitriet en daaruit bekomt men nitrosaminen, een zéér kankerverwekkende stof. In de biot-teelt is daar geen enkel gevaar voor, de organische stoffen worden voorgecomposteerd zodat er een stabilisatie is van de stikstof die aan de bodem wordt toegevoegd en waardoor men evenwichtige planten krijgt met een grote weerstand, die terug bronnen van gezondheid worden.

  Er waren ook vele vrouwen aanwezig en deze stelden zéér verstandige vragen, ze moesten niet onderdoen voor de mannen, integendeel.

  Met al deze voedzame gegevens sloot Rik de avond af. Het was laat geworden, maar iedereen heeft intens genoten van zijn vertellingen en zijn ervaringen in dit altijd terugkomende ‘leren leven met en van de natuur’.

  Dag Rik, nogmaals bedankt voor alles, het is fijn geweest.”

   

  1984 – Zaterdag 21 januari : SP-Bal

              Gemeenteraadslid Jef Vloeberghen en het SP-bestuur nodigden alle vrienden

              en sympathisanten uit op hun jaarlijks winterbal dat plaatsvond in de zaal

              St.-Cecilia.

              Voor de muziek zorgden Edwin Andersen en the Shallows.

              De inkom bedroeg 80 frank (in voorverkoop 60 frank).

              (‘Voor Allen’, 30/12/83)

   

  1984 – Zondag 22 januari : Studio-opname B.R.T.-1 voor ‘St.-Cecilia’

  Voor het programma ‘Rond de Kiosk’ (uitgezonden op zondag 19 februari op BRT-1) gebeurden er opnames van de Leestse fanfare in studio 6 van de B.R.T. aan het Flageyplein te Brussel.

  Op het programma stonden o.a. ‘East Anglia’ van J. de Haan en ‘Aspirations’ van Derek Bourgeois.

  Het contract van de B.R.T. vermeldde dat er geen oningewijden of buitenstaanders tijdens de opname werden toegelaten. Dit betekende dat er geen ereleden meemochten. Het werd een concert achter gesloten deuren.

  De ware reden diende echter op een andere plaats gezocht : sinds ‘St.-Cecilia’ niet akkoord ging met de praktijken van het laatste Belgisch kampioenschap werd er beslist dat alle concerten van nationaal belang niet meer voor publiek toegankelijk waren tot de ware uitslag van dit kampioenschap gekend was…

  (‘Van Toeters en Trompetten’, januari ’84)

   

  10-07-2013 om 05:17 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!