NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  18-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – 22 oktober – De Morgen :

              Marcel Van Hoof pluist alles uit

  “Mechelen (van onze verslaggever). –

  In Blaasveld woont een nog jonge RTT-bediende, die enorm veel weet over de Mechelse deelgemeente Leest. Marcel Van Hoof zit het verzamelen in het bloed. Naast het aanleggen van een persoonlijk archief over Leest is hij een fan van de Griekse mythologie en speciaal van Homeros... (...)

  Marcel Van Hoof werkt op het commercieel kantoor van de RTT te Mechelen.

  Het was daar dat wij hem leerden kennen als modelbeambte, die steeds klaar stond om het cliënteel van dienst te zijn. We vernamen dat Marcel Van Hoof een niet alledaagse hobby beoefent : de toponomie of de plaatsnaamkunde. Dit scherpte onze nieuwsgierigheid en wij gingen bij hem op bezoek om dit alles nader te bekijken. Onze verassing werd nog groter toen wij het archief van Marcel Van Hoof voorgeschoteld kregen.

  “Ik hou geweldig veel van lezen”, zo zei hij ons, “en al wat ik intressant vind, wil ik ook bijhouden.” Zo bezit hij dossiers vol intervieuws, die in dagbladen en tijdschriften verschenen en waarin zowel staatslieden en artiesten als wetenschapsmensen aan het woord kwamen.

  Marcel Van Hoof is een documentalist die zijn archieven uitstekend bijhoudt en die aan de hand van alfabetische lijsten in dit alles in een minimum van tijd wegwijs wordt.

  Leest van A tot Z

  Hoewel Marcel Van Hoof momenteel aan de Mechelsesteenweg te Blaasveld woont, heeft hij hart en ziel verpand aan de Mechelse deelgemeente Leest.

  Daar werd hij geboren en daar leefden ook al zijn voorouders.

  Marcel Van Hoof is erin geslaagd om de stamboom van zijn familie samen te stellen en zijn voorouders te situeren tot 1660.

  Tien generaties waren de Van Hoofs landbouwers  die te Leest de grond bewerkten.

  (...)

  Sinds twee jaar spendeert Marcel zowat al zijn vrije tijd aan de toponomie van Leest.

  “Het was Frans Berlemont, een collega, die mij op het pad van de plaatsnaamkunde heeft gezet,” zo zegde hij. Frans Berlemont is in de kringen van de Mechelse geschiedkundigen geen onbekende. Onlangs kocht de stad Mechelen zijn persoonlijk archief aan.

  Van elk huis dat men in de Dijlestad kan aantreffen had hij steekkaarten aangelegd met de daaraan verbonden geschiedenis en de mensen die er in de loop der tijden hebben in gewoond.

  Monnikenwerk

  Hetzelfde monnikenwerk wil Marcel Van Hoof aanvatten voor de deelgemeente Leest.

  “Mijn taak zal heel wat eenvoudiger zijn,” zo meent hij, “omdat Leest in vergelijking met Mechelen slechts een peulschilletje betekent.”

  Vroeger bezaten de woningen geen huisnummer, maar hadden ze wel een naam. Dit was ook zo voor akkers, weiden en gronden. Het is slechts vanaf de Napoleonnistische tijd dat de huisnummers in zwang kwamen.

  Elk huis dat door Marcel wordt gecatalogeerd wordt gefotografeerd.

  Over nieuwe huizen valt weinig te vertellen maar Leest bezit nog tal van oude hoeven waaraan lange geschiedenissen verbonden zijn.

  “Spijtig dat ik slechts twee jaar geleden met dit werk van wal ben gestoken,” verklaart ons Marcel Van Hoof, “ondertussen zijn er reeds tal van bejaarden overleden die nog heel wat over de gemeente wisten te vertellen.”

  Want ook de folklore intresseert hem. Het is het aangenaamste zo betoogt hij.
  Het is het meest eigen aan de mens van de streek.

  (...)

  Marcel Van Hoof verzamelt alles over Leest. Zo heeft hij een persoonlijk archief over al de schepenen, de burgemeesters, de pastoors, de raadsleden, de onderwijzers en de veldwachters. Vooral deze laatste categorie intresseert hem omdat zowel zijn overgrootvader als zijn vader champetters waren van deze gemeente.

  (...) “

  ‘Ik heb geen probleem moet mijn vrije tijd en wanneer het weer mooi is dan ga ik met vrouw en kind wandelen samen met de leden van Antiloop’.  (noot : wandelclub uit Mechelen)

  Tot daar Marcel Van Hoof, een man die in de samenleving ten onrechte onopgemerkt voorbijgaat.

  A.Grouwet.”

   

  Noot : de verzamelde documentatie was dienstig als kwisweetjes. Ik was jarenlang lid van de kwisploeg ‘de Hobbits’ en heb zelf menige kwis georganiseerd voor de Vriendenkring van de RTT en voor verschillende verenigingen. De enige thema’s die nog resten in mijn archief zijn ‘literatuur’, ‘film’ ‘geschiedenis’ en ‘kunst’.

  Niet alle huizen van Leest werden door mij gefotografeerd en gecatalogeerd. Dit wegens tijdsgebrek. Van 1991 tot 1997 cumuleerde ik mijn taak bij de RTT (Belgacom) als Sales Manager met die van tekstleverancier voor KoDe van Paul Koeck en RV Productions van René Vlaeyen, de producers van o.a. de Gaston en Leo-shows. Later hield ik mij bezig met het schrijven van fictie :  ‘De Windmakers’, een filmscenario en ‘De Wraak’ en ‘Galtur de Grote’ twee novelles. Vanaf 2006 hou ik een zeer gedetailleerd dagboek bij van onze ervaringen met onze kleinkinderen die mijn echtgenote en ik opvangen van bij hun geboorte.

   

   

  Foto’s :

  -Ondergetekende 33 jaar geleden. (foto 'De Morgen')

  -In 2012 met echtgenote Maria ‘Bie’ De Veirman.

  18-11-2012 om 11:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – Zaterdag 20 oktober : Jan Segers gehuldigd te Leest

  Uit erkentelijkheid  voor de directeur van de Willebroekse Muziekacademie en componist Jan Segers, werd te Leest een huldeconcert ingericht. Ook Peter Cabus, directeur van het Mechels Conservatorium en componist, was op dit huldeconcert aanwezig.

  Voor belangrijke muziekconcoursen had Jan Segers dikwijls advies gegeven aan dirigent Jan-Piet Leveugle en hij bleef dat daarna ook doen.

  Samen met brassband Midden-Brabant en met André Van Driessche als hoornsolo werd een avondvullend programma gebracht met uitsluitend muziek gecomponeerd door Jan Segers.

  Tegelijkertijd werd de langspeelplaat ‘Vlaams Koper’ van brassband Midden-Brabant voorgesteld. (‘Leest in Feest’, Stan Gobien)

   

  Gazet van Mechelen (26 oktober 1979) :

   

  “Op zaterdag 20 oktober ll. werd er te Leest een huldeconcert op touw gezet voor Jan Segers. Jan Segers werd werd geboren te Mechelen in 1929. Hij studeerde aan de Koninklijke Muziekconservatoria te Antwerpen, Brussel en Luik waar hij o.a. eerste prijzen behaalde voor harmonie, contrapunt en fuga, klarinet en saxofoon. In 1960 werd hij tot directeur benoemd aan de Gemeentelijke Muziekacademie te Willebroek. Tot in het jaar 1965 was hij kapelmeester in het Belgisch Leger en in datzelfde jaar werd hij muziekregisseur bij de BRT.

  Tevens is hij ook nog adviseur voor platenopnamen van het Ministerie van Nederlandse Cultuur en bij verschillende platenfirma’s.

  Hij schreef verschillende bewerkingen en componeerde marsen en werken voor harmonie, fanfare en brassband, ook in opdracht voor toneel, radio en film.

  Deze talentvolle componist en dirigent heeft reeds heel wat gedaan voor de amateursmuziek in ’t algemeen en in ’t bijzonder voor de brassband ‘Midden Brabant’ uit Nossegem en voor de Kon. Fanfare Sint-Cecilia uit Leest.

  Uit erkentelijkheid hebben beide voornoemde muziekverenigingen besloten een huldeconcert te geven voor Jan Segers. Dit concert ging zaterdag door in zaal ‘St-Cecilia’ te Leest. Vele muziekliefhebbers hebben daarbij genoten van muziek op hoog niveau.

  De Brass Band ‘Midden Brabant’ uit Nossegem opende het concert met ‘Cowboy Parade’ een mars en ‘Canadian Impressions’.

  Vervolgens was het de beurt aan André Van Driessche, gastsolist met ‘Study for horn and tape’. De Kon. Fanfare St.-Cecilia uit Leest sloot het concert met ‘Charage’, een mars, vervolgens ‘Mechlin’s Tower’  en de suite in vier delen. Al deze werken waren geschreven door de gevierde. Het concert stond onder de algemene leiding van J.P.Leveugle.

  Jan Segers kreeg als dank nog een grote koperen ketel alsook enkele kunstboeken ten geschenke. Als bijzondere attentie gaf J.P.Leveugle als geschenk nog een eigen gecomponeerd werk met als titel ‘To my Friend’ met solo-optreden door André Van Driessche wat ten zeerste geapprecieerd  werd door de gevierde en door de talrijke aanwezigen die afgezakt waren naar Leest, terwijl er in de buurt nog heel wat te doen was op muzikaal gebied.
  Aan het slot kreeg Jan Segers nog heel wat gelukwensen van de genodigden en van muziekvrienden en kennissen.”

   

  Foto’s  :

  -Jan Segers.

  -Huldiging Jan Segers. Van links naar rechts : André Van Driessche, Jan-Piet Leveugle, Jan Segers en Peter Cabus. (foto’s : ‘Leest in Feest’)

   

  18-11-2012 om 10:44 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1979 – 9 oktober  - Gazet van Mechelen : Nieuwe brommer voor de garde.

                      Sinds enkele dagen behoren 5 heuse “snorfietsen” tot de rijdende uitrusting

                      van het Mechelse politiekorps. De snorfietsen werden ingeschakeld ter

                      aanvulling van het fietsenpark van de politie en werden toegewezen aan de

                      drie ex-veldwachters (thans politie-inspecteurs) in de deelgemeenten Muizen,

                      Leest en Heffen. De overige twee voertuigen worden gehanteerd door de

                      wijkagenten in twee verst afgelegen Mechelse stadsgedeelten.

   

  1979 – 12 oktober – Gazet van Mechelen :

              Wereldkampioen Kon. Fanf. St.-Cecilia Leest : 80 jaar

  “...enige jaren voor de eeuwwisseling kwam de tijd van de politieke emancipatie.

  Er kwam een oppositie en meteen werden er twee dorpspartijen gesticht, in de volksmond de “blekken” en de “sussen” genoemd.

  In maart 1899 werd de tocht op de zwalpende baren begonnen, de stuurlui aan boord en de stevige hand aan het rad. Na een tocht van 5 maanden voer men op een klip. Dit was het einde van een proeftocht, doch ook het begin van een nieuwe inzet.

  De statuten van de opgerichte muziekvereniging werden vastgelegd in de bestuursvergadering van 26 augustus 1899.  In dit jaar, het eerste jaar van hun ontstaan, werd reeds een vaandel aangekocht, de huidige standaard. Al dit verdienstelijke werk komt in de eerste plaats toe aan wijlen de heer Theophiel Verschueren. Zijn kleinzoon, Vic Verschueren is de huidige voorzitter van de fanfare.

  Theophiel bleef tot zijn overlijden(29/5/1942) voorzitter. Hij was de onvermoeibare werker die zich met hartstochtelijke ijver van zijn taak gekweten heeft en ondertussen van 1924 tot 1927 ook nog het ambt van burgemeester aanvaardde.

  Zijn bezielende leiding werd gesterkt door twee medestichters, nl. de ere-voorzitters Frans Beullens en Marcelinus Lemmens.

  Het was op Sint-Niklaas, maandag 6 december 1899, de tweede kermisdag, dat een 12-tal muzikanten aan het toenmalige café “Het Kruispunt”, gelegen aan de hoek van de Juniorslaan en de Vinkstraat, een eerste optreden ten beste gaven.

  Bijeenkomst en vertrek werd gegeven bij de allerleerste muzikant en caféhouder Constant Van Hoof, die naast zijn job als caféhouder ook die van veldwachter uitoefende.

  Intussen is er wel het een en ander gebeurd in de schoot van de vereniging.

  Reeds in 1900 was er een inzinking, die spoedig een publiek geheim was geworden en even spoedig van de baan was geholpen.

  In 1902 kregen de muzikanten een pet aangeboden, waarvan de kostprijs voor de fanfare op 2,50 fr/pet beliep. Hierna kreeg men een bordje met de benaming “St.-Cecilia Leest”.

  Deelname aan wedstrijden

  Dit “sosjeteitje” heeft zo snel mogelijk pogingen gedaan om medailles te veroveren.

  In de periode tussen 1900 en 1934 werden niet minder dan 24 medailles veroverd.
  Dit alles gebeurde onder de leiding van Louis Verbeeck, later opgevolgd door zijn zoon Ferdinand.

  De muziekchefs hadden prachtig werk geleverd en na hun afsterven werd de zware taak toevertrouwd aan Rik De Bruyn. Dit dateert van in het jaar 1938.

  Tijdens de oorlogsjaren (1940-45) lagen de muziekactiviteiten in Leest volledig stil.

  Na de oorlog werden door ondervoorzitter Frans Piessen en met muiziekleider Rik De Bruyn al de overgebleven muzikanten opgetrommeld om het muziekleven opnieuw nieuw leven in te blazen.

  Dit gebeurde onder het voorzitterschap van Pieter De Prins, eveneens burgemeester.

  Onder het beleid van Rik De Bruyn werden op 20 wedstrijden uitsluitend eerste prijzen behaald, waarvan 12 met lof van de jury.

  Hij had ook gezorgd voor de opvoeding van jonge muzikanten.

  Op 23 mei 1948 werd aangevangen met een marswedstrijd in lagere en korpswedstrijd in 3de afdeling.

  In 1949 bekwamen ze in het provinciaal toernooi te Mechelen de promovering naar 2de afdeling.

  Ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan werd in de maand mei 1949 een grote nationale muziekwedstrijd uitgeschreven waaraan 39 maatschappijen deelnamen.

  Dit ging gepaard met klinkende namen of sterren van het bloeiende muziekfirmament en was meteen de inzet van de nu ingerichte Ceciliafeesten.

  Tegelijkertijd werd ook het gouden jubileum gevierd als 50-jarig muzikant van Gaston Busschot en Frans Robijns.

  21 december 1951 was ook een heuglijke dag voor de fanfare.
  Op deze dag werd door Z.M. de Koning de machtiging gegeven aan de vereniging de naam te dragen van “Koninklijke Fanfare Sint Cecilia”.

  In 1960, met een jaar uitstel, werd het 60-jarig bestaan gevierd met een internationale korps- en marswedstrijd.

  Naast deze vele muziekwedstrijden werd ook wel eens gedacht aan vieringen van personen in de vereniging.

  Op 18 oktober 1953 werden de jubilarissen gevierd. Het jubelfeest op 18 april 1963 werd gevierd voor het 50-jarig trouwe dienst als muzikant Louis Alewaters en voor het 25-jarig muziekbestuurderschap van Rik De Bruyn.

  Op 11 april 1965 kwam er dan spijtig genoeg een einde aan de muzikale loopbaan van Rik De Bruyn bij “Sint Cecilia”. Inderdaad, op voornoemde datum overhandigde Rik na 27 jaar muziekleider geweest te zijn, de dirigeerstok aan Theo Fierens.
  Onder zijn leiding werd het behalen van eerste prijzen voortgezet.

  In de zomerperiode van 1973 (3/7) werd hij opgevolgd door Frans Dierickx.

  Deze was solotrombonist van het Nationaal Orkest van België en leraar aan de muziekconservatoria van Mechelen en Willebroek.

  Zijn hoofddoel : de muzikanten vooral goede eigentijdse composities laten verzorgen.

  De muzikanten die werden toegelaten tot de fanfare, werden verzocht eerst een degelijke muziekstudie achter de rug te hebben.

  Het bestuur bleef ondertussen ook niet bij de pakken zitten. Eind november 1959 ging men over tot een verjongingskuur en werden er onder het voorzitterschap van Pol Piessens regelmatig jongeren aangetrokken om de bestuursrangen te komen vervoegen.

  Sinds 22 maart 1965 was het de beurt aan de huidige voorzitter, Vic Verschueren, om samen met de bestuursgroep en de leden immer bergop te gaan naar de muzikale top van de Belgische amateurkorpsen.

  Op 7 april 1968, tijdens hun jaarlijkse Palmzondagconcert, kwamen een 60-tal muzikanten, even mooi en fijn uitgedost ten tonele met hun nieuwe uniform.

  In de maand mei 1972 werd definitief gestart met de alomgekende Ceciliafeesten met een 3de Internationale Stapmarsenwedstrijd.

  Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en mede door het succes van voorgaande Ceciliafeesten, ging men in mei 1974 over tot de inrichting van de 4de Internationale Stapmars- en Showwedstrijden.

  In het verleden was het steeds moeilijk voor de Belgische korpsen om jonge muzikanten aan te werven en ze een degelijke muzikale opleiding te geven.

  Langzamerhand ging men hier en daar over tot het groeperen van koperblazers tot een standaardbezetting van 25 a 30 muzikanten. Deze groepen kregen de benaming van “Brass bands” en speelden de zo schone brass-sound.

  In mei 1975 richtte de Kon. Fanf. “St.-Cecilia” uit Leest het Europees Kampioenschap voor Brass bands in.
  Vanaf 2 december 1975 tot 1 september 1976 nam de vroegere dirigent Rik De Bruyn tijdelijk de dirigeerstok over en met volle overtuiging werkte de fanfare voort aan de intense opleiding van de jeugdspelers.

  Einde juni 1976 werd weer een topper voor de fanfare, met het inrichten van de jaarlijkse Ceciliafeesten. Ditmaal stond het Europees kampioenschap voor harmonieën en fanfares op de affiche. BRT-2 Antwerpen zorgde toen voor een primeur.

  Voor de eerste maal in België werd een wedstrijd voor amateurkorpsen in stereo opgenomen. Een 15-tal buitenlandse zenders nam deze wedstrijd over om ze op latere datum uit te zenden.

  Jan Piet Leveugle

  Met een algemene goedkeuring werd op 1 september 1976 de dirigeerstok overgedragen aan Jan Piet Leveugle. Onmiddellijk werd van start gegaan met een 30-tal jeugdige mensen om als trommelaars op te leiden en tegelijkertijd de leer van de volksmuziek (notenleer) tot in de puntjes in te studeren. Na nauwelijks een kleine 2 maanden noeste arbeid was de dirigent bereid mede te dingen aan het Provinciaal toernooi van Fedekam – Antwerpen, dat ingericht werd te Mechelen. Dit gebeurde op 24 oktober 1976.

  Resultaat was de titel : “Kampioen van de provincie Antwerpen in 3de afdeling”.

  Ondertussen was het voor de fanfare een eer André Van Driessche te mogen begroeten als specialist om de muzikanten op te leiden en hen een nieuwe blaastechniek aan te leren.

  De kampioenstitel in 2de afdeling werd te Mechelen ook in de wacht gesleept.

  De ogen werden, nooit als tevoren, naar het buitenland gericht.

  Het volgende hoofddoel was het Wereldconcours te Kerkrade.

  Jan Piet Leveugle, mede met zijn lesgevers en gesteund door het bestuur als leiders werd er te Leest nog meer geoefend dan vroeger.

  Ondertussen werd er ook nog gewerkt an de inrichting van het Nationaal Kampioenschap van België voor fanfares en harmonieën.

  Twee juli 1978, de grote dag, was niet ver meer af.

  12.500 muzikanten, afkomstig uit 26 landen namen hieraan deel.

  Voor de wereldmuziekwedstrijd te Kerkrade, van 24 juni tot 16 juli waren 300 korpsen ingeschreven, slechts 228 geraakten door de zeer moeilijke proeven, dit in verschillende disciplines.

  België werd vertegenwoordigd door 19 korpsen, waarvan er 7 optraden in de afdeling harmonie en fanfare.

  Wereldkampioen

  In de fanfare – afdeling uitmuntendheid werd ons land vertegenwoordigd door de Kon. Fanf. St.-Cecilia uit Leest.

  Het korps behaalde 311 op 360 punten in de afdeling. Dit bracht hen de eerste prijs en de gouden medaille op.

  Aangezien het 4-jaarlijkse wereldkampioenschappen betreft is de Leestse fanfare gemachtigd de volgende vier jaar “wereldkampioen fanfareafdeling uitmuntendheid” als titel te dragen.
  Dirigent Leveugle en ondervoorzitter August Lauwers (die voorzitter Vic Verschueren verving) waren niet weinig fier uit handen van de Nederlandse  premier Van Agt het diploma en de gouden medaille te mogen ontvangen.

  De voorzitter moest verstek laten gaan, aangezien 6 van zijn zoons meedongen naar de wereldtitel en thuis de zaak ook moest doorgaan.

  Dat de werkwijze van J.P.Leveugle samen met het 15-koppig bestuur en de meer dan 50 muzikanten (allen Leestenaars tussen de 9 en 77 jaar), samen met de dirigenten en lesgevers tot veel in staat zijn, bewees het resultaat op het jongste W.M.C.

  Met dit resultaat heeft de Leestse fanfare bewezen dat ze muzikaal en cultureel een grote hoekpijler is geworden voor de grote muzikale toren die ons landje tot ver in het buitenland gebouwd heeft.

  80-jarig bestaan

  In het jubileumjaar (1979) werd reeds heel wat gepresteerd en het is zeker nog niet gedaan.

  Op 17 februari werden de jubilarissen gevierd. Tijdens de Ceciliafeesten werd een jubileumwedstrijd voor harmonieën, fanfares en jeugdorkesten gegeven.

  De beiaardconcerten van Mechelen kennen dit jaar een nog nooit gekend spetterend begin.

  In de kranten nadien kon men lezen : het inschakelen van de Kon. Fanf. St.-Cecilia uit Leest, onder leiding van J.P.Leveugle is een treffer van formaat geworden.

  In de komende maanden zal er te Leest ook niet stilgezeten worden.

  Op 20 oktober e.k. te 20 uur zal er in zaal “Sint Cecilia” een huldiging doorgaan voor Jan Segers.

  Op 4 november zal men een studio-optreden geven bij de BRT en op 17 november neemt men deel aan het Nationaal Brass Band kampioenschap te Strombeek-Bever.

  Vanaf augustus van dit jaar is men volop bezig met oefenen om alzo de titel van wereldkampioen nog te trachten voor 4 jaar in eigen bezit te houden, ditmaal in 2de divisie fanfare, d.w.z. Ere-afdeling.”

   

  17-11-2012 om 11:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – Zondag 23 september : KWB Kinderfeest

              Om 14 uur in het Parochiehuis. Tentoonstelling van kindertekeningen met

              xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />prijsuitreiking en optreden van goochelaar “Anrachello”. Inkom gratis.

   

  1979 – 7de Jeugdcross van Chiro-Vevoc

  Dit jaar een nieuwe indeling van de reeksen. De oudste afdelingen kwamen nu eerst aan de beurt gevolgd door de jongere afdelingen. De  achterliggende bedoeling was dat de chiroleiding zich nu beter kon inzetten voor de eigen groep en hen te helpen bij het inschrijven, omkleden en verkennen van het parcours. Een tweede reden was dat de jongste afdelingen anders rond de middag reeds naar Leest moesten afzakken met als gevolg lang wachten tot de leiding aan de beurt kwam.

  Opvallend dit jaar was een toename van de opkomst bij de lopers in de oudste reeksen, het aantal lopers in de jongere reeksen steeg minder spectaculair.

  Chiro Leest mocht zich een hart onder de riem steken, niet minder dan 70% van hun leden namen actief deel aan deze cross. Bovendien slaagden ze er in zeven van de veertien groepsklassementen te winnen wat Chiro Leest meteen 21 volksdansplaten rijker maakte.

   

  De Uitslagen :

   

        Microben-meisjes                                   Microben-jongens

  1.      Meuris Vera                           1. Piessens Bart

  2.       Dankaerts Martine               2. Ceulemans Rudy

  3.      Moestien Renka                     3. Gillabel Erwin

  Groepsklassement: Chiro Leest   Groepsklas. : Chiro Heffen.

   

        Pupillen-meisjes                             Pupillen-jongens

  1.      Abbeloos Veerle                     1. Van Winghe Freddy

  2.      Van Winghe Diane                 2. Augustijnen Patrick

  3.      Somers Krista                         3. Vertongen Piet

  Groepskl. : Chiro Leest                 Groepskl. : Chiro Kapelle-op-den-Bos

   

  Miniemen-meisjes                                   Miniemen-jongens

  1.      Deukbouts Nadine                  1. Meuris Wilfried

  2.      Van Winghe Sonia                  2. Van Rompaey Rudy

  3.      Van Roost Kristel                    3.De Saeger Philip

  Groepskl. : Chiro Leest                 Groepskl.: Chiro Leest

   

  Kadetten-meisjes                          Kadetten-jongens

  1.      Alenberg Kristin                      1. Van Rillaer Kurt

  2.      Van Parijs Marleen                2. Van Winghe Bruno

  3.      Swinnen Christine                   3. Vertessen Harry

  Groepskl. : Chiro Kap.                   Groepskl.: Chiro Battel

   

  Scholieren-meisjes                       Scholieren-jongens

  1.      Debrandt Kristin                     1. Pas Geert

  2.      Meuris Monique                     2. Goovaerts Johan

  3.      De Blezer Karin                      3. Jacobs Jan

  Groepskl.: Chiro Leest                  Groepskl.: Chiro Coloma

   

  Juniores-seniores-meisjes                        Juniores-seniores-jongens

  1.      Meuris Marleen                     1. Van Waeyenbergh Robert

  2.      De Brandt Ann                                    2. Van Win Aimee

  3.      Jacobs Anita                            3. Rocket Ronny

  Groepskl. : Chiro Leest                 Groepskl.: Chiro Leest

   

  Veteranen-meisjes                       Veteranen-mannen

  1.      Onsea José                              1940-1949 : 1. Van Win Willy

  2.      De Schoenmaeker Victorine                        2. De Boeck Emmanuel

  3.      Schelfthout Agnes                                           3. De Pauw Gustaaf

                                                         Boven 39 jaar : 1. Goovaerts Frans

                                                                                     2. Van Lent Frans

                                                                              3. Van Parys Willy.

             

   1979 – 1 oktober :  Eerste dag van het winteruur. De Chiro kreeg een nieuwe uurregeling :

  Sloebers, prutskes, speelklub, rakkers en kwiks : 17 uur.

  Toppers en tippers : 18u30.

  Kerels en tieptiens : 19u30.

  Aspiranten : 20u30.

  De chirovergadering nam nog steeds een aanvang om 14u15.

  Het jaarthema van het nieuwe werkjaar was ‘alleen woon je te klein’, een ietwat moeilijke titel voor een eenvoudig woord : ‘solidariteit’.

  ‘Hierin wordt de nadruk gelegd op het solidair zijn van alle afdelingen met elkaar, om op die manier een hechte chirogroep te vormen. De chiro wil de solidariteit ook uitdragen naar de parochie toe en het verenigingsleven. Ze gaat zelfs nog verder, want er wordt opgeroepen solidair te zijn met de derde wereld, meer bepaald met chiro over zee. De schijnwerper wordt ook gezet op de solidariteit tussen jongens en meisjes om samen te bouwen aan een christelijke gemeenschap waar iedereen zich goed voelt.’

   (DB)

  17-11-2012 om 11:30 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – Zondag 2 september : Eetdag van Afdeling Zennevallei

   

  In de Parochiezaal van Leest.

                                                             MENU

  Aperitief Zennevallei (vrij) : 30 fr.

  Voorgerecht (vrij) : 50 fr. kaaskroketten of loempia’s.

   

  Menu 1 : 300 fr.                                            Menu 2 : 250 fr.

  Soep                                                               Soep

  Aardap. met Normandische tongen              Steak au poivre met frietten

  Nagerecht : ijs – koffie met gebak                Nagerecht : ijs – gebak met koffie

   

  Menu 3 :  200 fr.                                           Menu 4 : 150 fr.

  Soep                                                               Soep

  Kip met frietten                                           Fricassé met frietten

  Nagerecht : ijs – gebak met koffie           Nagerecht : ijs – gebak met koffie

   

  Inschrijvingen bij :

  Henriette Verschueren, Elleboogstraat 18.

  Van Roy – Verlinden, Kouter 55.

  Verbruggen Lydia, Kouter 14.

  Vandeputte Johan, Vinkstraat 44.

  (DB, augustus 1979)

   

  1979 – Zondag 16 september : 2de KLJ “Ontdek de Ster”

  Deze tweede editie zorgde voor een vol parochiehuis.De jury stond voor een moeilijke taak, ze moest een oordeel vellen over de prestaties  van individuele zangers, van muzikale groepen, van voordrachten en sketches.

  Winnaar werd “High Beat” een groep bestaande uit een selectie van leden van de            plaatselijke jeugdfanfare.

   

  In ‘De Band’ van oktober verscheen daarvan volgend verslag :

   

                                                               Ontdek de Ster 1979

  “Zondag 16 september was de parochiezaal weer eens krakensvol voor de tweede ‘ONTDEK DE STER’ wedstrijd, een verdienstelijk initiatief van de K.L.J.-Leest. Deze avond was rijk gevuld

  met een variëteit aan zangers, muzikale groepen en zelfs voordracht en sketches.

  Een moeilijke taak voor de jury, zowel om het verschil in genre als in scholing. Zo was er geen vergelijking mogelijk tussen een muzikaal optimale ‘High Beat’-groep (een selectie uit de plaatselijke jeugdfanfare) en de meeste andere occasionele amateurgroepjes die hun kans kwamen wagen. De High Beats kaapten dan ook tweemaal een eerste prijs weg. Er was eenvoudig geen concurrentie.

  Daar ‘Ontdek de ster’ in wezen een wedstrijd is om jonge talenten te ‘ontdekken’ en dus beginnende amateurs aan te moedigen, ware het misschien beter de wedstrijd in twee categorieën te laten verlopen : ‘professionals’ en amateurs.

  Wat de ‘prijs van het publiek’ betreft, betreuren wij dat eens te meer het GELD de hoofdzaak was, daar de stembriefjes zo maar voor het kopen waren (en ook in massa werden gekocht).

  Om een klaar beeld te weten van de beoordeling van ’t publiek, had men beter aan elke aanwezige bij het binnenkomen een stembriefje gegeven. Dan kon een eerlijke stemming uit de bus komen !...Tot volgend jaar in september !

  De Redactie.” (DB, oktober 1979) 

   

  1979 – 21 september : Vevoc dorpskwis met Nand Baert

  De organisatoren  konden 16 deelnemende ploegen noteren.

  Het vragenpakket omvatte : actualiteit, bekende personen, spreekwoorden, stripverhalen, letterkunde, sport, muziek, ken uw dorp en enkele praktische proeven. Zo moest er wisselgeld ingezameld worden en kregen de ploegen twee priemen en een bol wol waarmee ze gedurende dertig minuten om het meest steken moesten breien.

  In de finale moesten de teams met een origineel dier naar voor komen en tegen middernacht was de parochiezaal veranderd in een kleine dierentuin :  twee hondjes, een schildpad, een goudfazant, een zilverkwartel, twee dwergparkieten, een blauwe geschelpte en zelfs enkele vettige echte Leestse pieren. Deze laatsten kregen de eerste prijs.

  De bekende kwismaster Nand Baert leidde alles in goede banen.

  Er waren twee reeksen waarvan de eerste vier ploegen doorgingen naar de finale.

  Uiteindelijk ging de overwinning naar Rust Roest. Davidsfonds eindigde op één punt tweede.

  Vevoc betaalde 8.740 frank aan de BRT-coryfee ‘te vermeerderen met eventuele overuren en 1.740 frank aan Vervecken’s Artiesten Klub’.

   

                    Uitslag Finale :

  1.      Rust Roest                  46 punten  

  2.      Davidsfonds                45 punten

  3.      K.F.St.-Cecilia             40 punten

  4.      Chiro I                        39 p

  5.      Vevoc II                      36 p

  6.      Chiro II                       36 p

  7.      K.V.G.                         35 p

  8.      SK Leest                      32 p.

  17-11-2012 om 11:28 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – Zondag 12 augustus : Vevoc gezinsuitstap
   

  1979 – 15 augustus : Beker Edw. Huysmans

              Zeven clubs verleenden hun medewerking aan dit jaarlijks tornooi, genoemd

              naar erelid Edward Huysmans.

              Na een 4-0 overwinning tegen Sporting Tisselt mocht de kapitein van VV Leest

              Frans Goossens, de beker en de felicitaties van zo’n 500 supporters in ontvangst

              nemen.

              (DB,april 1980) 

   

  1979 – 25 en 26 augustus : Tweedaagse reis naar Parijs van de Landelijke Gilde

   

  1979 – 26 augustus : De jeugdfanfare van de Kon. Fanfare St.-Cecilia won de internationale

  muziekwedstrijd te Kapelle-op-den-Bos met een eerste prijs met lof van de jury.

  (‘Leest in Feest’, Stan Gobien)

   

  1979 – September : Mensen gaan...mensen komen

              “Tijdens het groot verlof nam juffrouw Godelief Van Genechten afscheid van ons

              n.a.v. haar benoeming in de meisjesschool van de Begaardenstraat te Mechelen,

              waar zij de bijzondere zorg heeft voor Marokkaanse kinderen.

              Vanaf 1 september wordt Paula Verbruggen-Bradt de nieuwe directrice van onze

              meisjesschool. Aan beiden onze beste gelukwensen en van harte xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />proficiat !”

              (Parochieblad, 6/9/1979)

   

  In ‘De Band’ van september 1979  verscheen volgend vraaggesprek met schoolhoofd Godelieve Van Genechten :

   

  Bij een afscheid

  “De Band was even op bezoek bij zuster Godelieve Van Genechten. Iedereen weet dat Godelieve na 11 jaar opvoedingswerk in Leest verhuisd is naar de meisjesschool van de Begaardenstraat te Mechelen.

  Hoe het begon in Leest ?

  Het was eind augustus 1968. Samen met Louisa Op de Beeck fietste ik voor het eerst over ’t Zennebruggetje. Met vele vragen in ons hoofd : wat zal het worden ? Hoe zal ’t zijn ? enz…

  Ik herinner me nog zo goed het eerste contact met het schoolhoofd zuster Michelina : wij die dachten dat we uitvoerig zouden ingelicht worden over de school werden door zuster Michelina in ’t klooster met open armen ontvangen en meegetroond naar de keuken.

  Ze zette een grote pot chocomelk op tafel. We moesten ons niet druk maken : ik werd schoolhoofd maar zuster Michelina zou het werk nog wel een tijdje doen. Zo zou ik me rustig kunnen inwerken. Aan ’t werk, met welke ploeg ?

  Op 1 september 1968 gingen we met de ploeg aan ’t werk : Wieske Op de Beeck, Paula, Mia en ik, voor de kleuters Francine, Amanda en zuster Annonciata. Het was een plezante start. We kenden mekaar van in de Normaalschool te Wijnegem. We hadden ongeveer dezelfde ouderdom en daarbij dezelfde ideeën over opvoeding, onderwijs. Samen zouden we het goed stellen en initiatieven uitwerken om van de school een tweede thuis te maken voor de kinderen van Leest.

  Wat denk je van ’t Leestse kleine volkje ?

  De kinderen van Leest zijn realistisch en nuchter. Ze zijn minder taalvaardig maar zeer goede zangertjes. Ze kunnen goed werken in de klas en hebben verstand van aanpakken.

  Hoe het groeide.
  In 1974 kwam er een verruiming in de school met een nieuw comité onder leiding van onze pastoor Frans Lornoy. De school werd een parochieschool omdat de zusters van Huldenberg wegens een tekort aan zusters overal waar ze de kans hadden hun school in goede handen overdroegen. Nieuwe bezems keren goed : de uitbreiding gaf een nieuwe stimulans. Samen hebben we geprobeerd het onderwijs meer kindgericht te maken : meer ruimte voor de kinderen en aangepast onderwijs. De mogelijkheid lag open. Onze dorpsschool had alle troeven in handen : een open en ruime speelplaats, een grote tuin waar de kinderen spelen, turnen en fruit plukken konden. Ook op ’t schoolfeest stonden de kinderen op het voorplan tot jolijt van de ouders. Prettig was ook dat de ouders zo goed meewerkten bij de schoolfeesten en oudervergaderingen. En dat er zoveel moderniseringswerken zijn uitgevoerd danken we in de eerste plaats aan de ouders van de kinderen. Zij waren het die de zo begeerde centjes bijdroegen bij schooltentoonstellingen en etentjes om van hun dorpsschool te maken wat ze nu is.

  Ik zal nog lang met heimwee aan Leest terugdenken, maar ik ben er van overtuigd dat de school in goede handen is overgedragen en dat, in geest van onderlinge samenwerking tussen juffrouwen, schoolcomité en ouders onze school verder uitgebouwd zal worden tot een plaats waar onze kinderen kunnen opgroeien tot blije en zelfstandige mensen.

  Juffrouw Godelieve, in naam van onze Leestenaars hebben we slechts één woord : Dank U !”

   

   

  1979 – september : Leestse praalwagen in Mechelse Bloemencorso (zie foto’s)

  Verdere details zijn ons niet bekend.

  De stad Mechelen voerde het jaarlijkse Bloemencorso in 2000 af wegens te duur en voorbijgestreefd. Die maatregel zette wat kwaad bloed bij heel wat Mechelaars, die een traditie van meer dan een halve eeuw in de prullenmand zagen verdwijnen.

  (Nieuwsblad 26/8/2005)

   

  Foto’s :

  -Godelieve Van Genechten.

  -Na de stoet werden de praalwagens op de IJzerenleen opgesteld.Ook Leest was vertegenwoordigd.

  15-11-2012 om 18:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – 26 juli – Gazet van Mechelen : Succesrijke julimaand voor Jean Geerts (foto)

              “Weinig Belgische liefhebbers zullen in staat zijn tijdens de laatste weken zulk

              een palmares voor te leggen als de Leestse liefhebber Jean Geerts.

              Overlopen we even de resultaten van de laatste maand : er werden 4 zegepralen

              behaald, nl. 3 opeenvolgende zaterdagen bolde Jean eerst over de streep te

              Itterbeek, Leest en Herne en vorige week dinsdag finishte hij eerst in de schaal

              Ludo De Bruyne te Mechelen.

              Verder eindigde hij nog 3 maal binnen de eerste 5, nl. 2de, 3de en 5de en enkel te

              Duffel werd niet op de huidige waarde gefietst.

              Deze resultaten vormen een schril contract met wat tijdens de vorige maanden

              van dit seizoen werd bereikt, dan kon Jean slechts sporadisch op een ereplaats

              beslag leggen.

   

              Rittenwedstrijd

              “Die ommekeer is er gekomen”, aldus Jean, “na de etappewedstrijd die ik met

              de Dijlespurters in Italië reed. Dit was een lastige en snelle wedstrijd in de

              omgeving van Milaan over 11 ritten met een totale afstand van 1757 km.

              Ik heb er wel geen denderende uitslagen behaald maar heb toch de koers

              uitgereden, wat slechts 3 van de 6 Dijlespurters deden, en ben enkele keren

              mee in de aanval getogen. Ik weet dat ik veel training nodig heb om tot goede

              resultaten te komen en die grote afstand heeft mij goed gedaan.

              Verder schijnen de aanslepende gevolgen van een bronchitiskwaal waarmee ik bij

              het begin van het seizoen had af te rekenen nu pas voorgoed tot het verleden

              te behoren. En wie niet 100% fit aan de wedstrijd kan deelnemen, die mag het wel

              vergeten.

   

              Voorsprong en spurt

              Drie van de vier behaalde overwinningen kwamen er met voorsprong want te

              Leest, Herne en Mechelen kwam Jean alleen toe.

              Maar wanneer een renner in vorm is kan ook een niet specifieke spurter

              zich aan de meet de sterkste tonen. Dat deed Jean te Itterbeek in een spurt met 6.

              Ook te Opdorp in een spurt met 20 toonde hij zich op één na de snelste.

              Daarentegen tijdens het laatste weekeinde verging het spurten hem minder goed,

              want zowel vrijdag te Zele werd het een 5 op 5 en zondag in Merksem – Tielen

              een 3 op 3 , na telkens de nodige kleur aan de wedstrijd te hebben geschonken.”    

   

  1979 – 31 juli tot 10 augustus : Bivak Chiro-meisjes (Goeferdinge-Geraardsbergen)

   

  “Op een miezerige, natte dinsdag vertrokken we. De aspi’s en tiptiens met de fiets, de tippers en de kwiks met de bus. Onderweg kwamen we onze mannelijke collega’s tegen, die juist de aftocht hadden geblazen. Ons lagen er nog tien grandioze dagen te wachten.

  Bivak, het toppunt van het chirojaar, hoe zou het deze keer worden ?

  Lang hoefden we daarover niet te piekeren. Alhoewel de regen ons de eerste twee dagen binnen hield, kunnen we toch niet zeggen dat die twee verloren, vervelende dagen waren.

  Want als creatieve chiromensen (en dat zijn wij) hadden we ideeën genoeg om de zon binnen te  laten schijnen en ons rot te amuseren. Driemaal is scheepsrecht en deze leuze was ook op ons bivak van de partij , de zon straalde op de derde dag, de lucht was helderblauw en wij genoten van al die pracht, van al die zonnige bivakpret.

  Vrijdag werd onze chirofamilie vergroot door de speelklubbers : de kooksters moesten een potje meer koken, de liedjes werden met dubbele kracht gezongen.

  Het gras boog zich vermoeid neer van al die stoeiende, spelende kinderen, maar iedereen was blij omdat ons groot chirogezin bijne volledig was. Op de bezoekzondag kwamen de prutskes erbij en zo waren we met 94 Leestenaars in Goeferdinge.

  ‘In ’t spoor van de kat’, ons bivakthema, beleefden we tien onvergetelijke dagen van spel en sport, vriendschap en plezier.

  De laatste dagen namen we met spijt in ’t hart afscheid, maar we vergaten niet om onze pater te danken, die tien dagen als een echte vader voor ons zorgde en onze kooksters Lisa, Jeanne en Margritte, die ons de nodige energie schonken om ons ten volle te laten genieten van het bivak.

  Het is voorbij nu, maar vergeten zullen we ’t niet en wij kijken al uit naar ’t volgend bivak in Neerpelt.” (DB, september 1979)

   

  1979 – 7 augustus : Overlijden van Melanie Robijns.

  ‘Melle van den Blokmaker’ was de weduwe van Frans Piessens en moeder van Pol Piessens. Frans (°Londerzeel 3/12/1882, +Leest 17/10/1956) was van 1918 tot aan zijn dood ondervoorzitter van de Fanfare St.-Cecilia en ook een tijdlang voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand.

  Hun zoon Pol Piessens was voorzitter van de fanfare van 1959 tot 1965 en daaropvolgend ondervoorzitter tot 1980. Tijdens de uitoefening van deze mandaten kon St.-Cecilia rekenen op heel wat financiële en materiële steun.

  Melanie Robijns was te Kapelle-op-den-Bos geboren op 6 november 1893 en ze werd onder grote belangstelling en begeleid door de fanfare begraven op zaterdag 11 augustus.

   

  “Rechtop en fier is zij tot bij God gegaan. Met een gebroken geest en met een lichaam tot de laatste vezel uitgeblust moest moeder gaan neerliggen ten einde raad. Maar de boog van haar leven was groot en waardig, zeer beslist en ongebroken. Met een sterk innerlijk leven en de diepe weemoed om haar man, die al zo lang was heengegaan. Tot de laatste jaren toe was ze bezorgd, overbezorgd voor het wel en wee van zoveel mensen en wist ze moed te geven, een opbeurend woord  en een tas koffie, als een teken en een welgemeend gebaar. ‘Sta altijd klaar om te handelen, het kleed opgeschort en de lampen brandend,’ zo schrijft de evangelist Lukas. Daarom mag ze aanzitten aan de lange tafel en God zelf zal rondgaan om haar te bedienen.”

  (Uit haar gedachtenisprentje)   

   

  Een begrafenisplechtigheid van een muzikant of een erelid werd volgens Stan Gobien tot de jaren zeventig door de fanfare steeds opgeluisterd met treurmuziek. In die eerste zeventig bestaansjaren van de fanfare was het voor de muzikanten geen probleem om zich vrij te maken voor een begrafenis. Velen onder hen waren landbouwers of hoveniers en het werk op het veld kon in zulke momenten wel even wachten. Daarnaast waren er heel wat fabrieksarbeiders en zij vonden dat het hun plicht was een vrije dag te nemen om een fanfarelid naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.

  Op het overlijdensbericht dat in Leest huis aan huis werd rondgedeeld, stond vermeld als de overledene lid was van de fanfare.     

  Omdat er vooral in de jaren voor 1940 slechts in uitzonderlijke gevallen schriftelijke mededelingen werden gedaan door de fanfare en het bestuur de leden toch op de hoogte wou brengen van de organisatie van de begrafenis, werd een beroep gedaan op de ‘wijkmeesters’. Zij kregen hun onderrichtingen van de voorzitter of de secretaris en gingen dan de boodschappen overbrengen aan de muzikanten en ereleden in hun wijk. Bij een overlijden kregen ze de ‘overlijdenskaarten’ mee. Voor elke muzikant en erelid was er zo’n kaart. Ze werd door de wijkmeester bij de leden thuis afgegeven en daarbij werd verteld wanneer de fanfare samenkwam aan het ‘sterfhuis’. Daar werd de rouwstoet gevormd en de afgestorvene werden dan met treurmuziek begeleid naar de kerk.

  De kaart werd aan de ingang van de kerk afgegeven aan een bestuurslid en naderhand kon het bestuur dan vaststellen wie al dan niet aanwezig was op de plechtigheid.

  Vanaf 1972 werd het gebruik van de ‘overlijdenskaarten’ afgeschaft. Als redenen werden aangevoerd dat het aantal muzikanten-landbouwers gaandeweg verminderde en dat de muzikanten-fabrieksarbeiders niet meer zo makkelijk vrijaf konden krijgen.

   

  Foto’s :

  -Jean Geerts.

  -Begrafenisstoet van Melanie Robijns. De fanfare o.l.v. Jan-Piet Leveugle trekt door de Dorpsstraat. Vooraan vaandeldrager Louis De Croes.

  -Naamkaartje van de familie Piessens-Robijns.

  -Frans Piessens.

  15-11-2012 om 18:16 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – Zaterdag 14 juli : Reis naar Amsterdam met het Davidsfonds  

   

  Reisschema : 

   vertrek vanuit Leest-dorp om 07u30.

  koffiepauze rond 08u45.

  Amsterdam : stadsrondrit met aanduiding van de voornaamste bezienswaardigheden.

  Parking autocar in omgeving van den Dam rond 12u30.

  Vrije namiddag met keuze uit volgende mogelijkheden :

  -rondvaart op de grachten

  -stadswandeling onder begeleiding

  -eigen keuze

  Samenkomst rond 19u00, huiswaarts met afstap onderweg van max. 1 uur.

  Terug in Leest : 23u00.

  Prijs vanuit Leest : 300 frank voor DF-leden, 400 frank voor niet-leden.

  Inschrijvingen voor 4 juli bij Davidsfonds-bestuursleden :

  Tom Verbruggen, Maria Dons-Lamberts, Alois Hendrickx, Marleen De Prins, M. Verschueren, Alfons Hellemans, E.H. Fr. Lornoy en Mia Van Sweefelt-De Wit.

  (DB)

   

  1979 – Van 21 tot 31 juli : Bivak chirojongens naar Goefferdinge (Geraardsbergen)

              De meisjes gingen tussen 31 juli en 10 augustus.

              Het thema was : “Kijk over je muur”. Niet alleen een allusie op de “Muur”

              van Geraardsbergen, ook een verder kijken dan de eigen neus.

              De jongens waren met 92.

   

  “Die zaterdag moesten we reeds vroeg uit de veren want de aspiranten, kerels en toppers zouden het aandurven al fietsend het heuvelland in te trekken, terwijl de kleinsten uit onze chirorangen door bereidwillige chauffeurs naar het groot kasteel ‘Sint Martel’ werden gebracht.

  Onder het thema ‘kijk over je muur’ (naar de vermaarde ‘Muur van Geraardsbergen’ uit de ‘Ronde van Vlaanderen’) zouden wij deze tiendaagse willen beleven als een verder-kijken dan ons eigen ikske en als een ontdekkingstocht, samen met allemaal mensen van ’t zelfde dorp, daar ergens in dat mooie golvende heuvelland, een ontdekkingstocht naar onze gebuur toe.

  Met 92 waren we (in de kronieken vonden we nooit eerder zo’n groot aantal) en waar we vorig jaar bos in overvloed hadden moesten we het nu stellen met een kleine klasteeltuin en een speeltuin. Maar daarom niet getreurd. We zijn ons avontuur begonnen en allen wisten we dat we nu maar eens over onze muur moesten gaan klauteren en zien tot wat wij allemaal in staat waren, wanneer wij de handen in elkaar sloegen.

  De sloeberkes hebben tijdens hun eerste bivak heel wat leven in de brouwerij gebracht, en spelen dat die konden, ook in de speeltuin…klein maar dapper hebben ze hun mannetje gestaan.

  De speelklub was natuurlijk weer de beste, af en toe wel eens ambetant, maar toch plezant, zeker op tocht.

  De rakkers, alhoewel met zessen, hebben ook heel wat leute gemaakt. Denken we maar terug aan de apen in de dierentuin van Geraardsbergen.

  De toppers, de talrijkste afdeling, waren van geen kleintje vervaard.  Zij slachtten zo maar een varkentje op tweedaagse en de dagtocht doorheen de Zwalmstreek zullen ze wellicht niet zo vlug vergeten.

  De kerels hun heldhaftigheden hoorden er natuurlijk ook weer bij, ’t was een toffe ploeg…

  En de aspis, die waren reeds tevreden met een rioolbuis, om daarin de nacht door te brengen, en hun groepsdag viel best in de smaak.

  Men zou het allemaal zelf ne keer moeten meemaken, zo’n 10 dagen op vacantie gaan, anders dan de gemiddelde zonneklopper, en..leven als een kasteelheer in zijn kasteel, een kasteel dat vast wel zou knetteren als het zou branden.

  Als een kasteelheer zei ik. Ja hoor, want het eten dat we daar voorgeschoteld kregen was zeker niet dat van een derderangshotel. Pelagie, Maria, Melle en Lief hebben dat formidabel gedaan. Ge moet het maar kunnen voor zo’n aantal lekkerbekken eten klaarstoven.

  En de pater dan, wat die allemaal uitspookt, ’t is niet te geloven, lopen van hier naar daar, rijden en rotsen (clandestien vervoer) met zijn auto, omdat wij het toch allemaal zo goed zouden hebben.
  Honderdvoudig bedankt : kookmoeders – (vader) en de pater.

  Ja, over zo’n bivak is nog veel te vertellen, de kleine vreugden en verdrietigheden, het kampvuur met in der haast aangebracht hout, de bezoekdag (waar we toch maar eens een enquete zullen over houden tijdens het chirofeest) die prachtig in elkaar was gestoken, maar… De hulp aan een plaatselijke boer, de avondtocht, het gesprek tussen het lover der bomen, het zien opkomen van de morgenzon. Enig mooi is dat allemaal.

  Allemaal bedankt, omdat wij er weer eens mochten bij zijn.

  Dank aan u, die zo gul hebt gegeven tijdens de groentenronde.

  Dank nogmaals aan de kokers en de pater, en ook aan de mannen voor hun medewerking. Dank aan de mensen van de leiding voor hun prachtige inzet. Tot volgend jaar in Neerpelt.”

  (Verslag van een dankbare deelnemer in De Band van september 1979)

   

  15-11-2012 om 18:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – 10 juni : Speelreis Chiro naar Wachtebeke.

  In het Provinciaal domein “Puyenbroeck”, een recreatie-oord van 400 ha, te Wachtebeke, vermaakten de 124 kids zich kostelijk.

  “…met 124 jonge kinderen hebben we ons daar kostelijk kunnen vermaken met de vele speeltuigen, w.o. de drievoudige afrijzer, de draaischijf, de vliegende Hollander, enz..

  Na een fijne pick-nick, met de door moeder klaargemaakte boterhammen en een drinkbus, kregen we allen de kans om met een autotreintje gans het domein te verkennen. Met lachende, stralende gezichten konden we genieten van de schone natuur, de grazende schaapjes, het dichte bos, de lange dreven en het vele water.

  Dartele kleinen liepen ondertussen reeds in zwembroek rond om zich te verfrissen in de ploetervijver…En wie zei er dat men onder de 14 jaar niet mocht roeien of waterfietsen ?

  Leider of leidster lief boden wel een gratis zitje, zodanig dat zelfs de sloebers, speelkluppers en rakwi zich konden bekwamen in de watersport. Ja ’t was een mooie dag met zovele kleine plezante voorvalletjes, dat men er nu nog kan om lachen. Er was zelfs een familie die speciaal met de auto van Leest kwam aandraven, omdat al hun jonge geweld thuis niet meer te houden was.

  Vermoeid maar toch nog al zingend reden we blij huiswaarts, blij omdat we hier en daar nieuwe gezichten opmerkten, blij omdat iedereen zich weer eens fijn had geamuseerd…”

  (DB, juli 1979)

   

  1979 – 25 juni : Plenumvergadering Dorpsraad

   

  Aanwezigen : Lieve en Rita De Smet, Kamiel De Wit,  Jos Lamberts, Pater Damiaan, Karel Mertens, Karel Soors, Henri Van den Heuvel, Georges Veillez,Tomme Verbruggen, Vic Verschueren en Louis Vloebergh.

  Vooreerst werd de Jaarkalender verder aangevuld. Er werd ook nog eens gevraagd dat deze zou worden doorgestuurd aan de verschillende verenigingen langs het Milacblad ‘De Band’.

  Karel Mertens gaf een uiteenzetting bij het nieuwe dorpsplan. Er werd besloten           Mechelen te vragen in eerste fase meer groen op de Dorpsplaats te brengen, maar            toch  de parkeerruimte te behouden. Er werd ook gevraagd om tijdens de kermis de dorpsplaats af te sluiten en om verfraaiing van het gemeentehuis.

  De Leestse dijken : de dorpsraad was het er over eens dat de verbetering van de            Zennedijken een noodzaak is, maar bij de uitvoering moet wel gelet worden op het behoud van de bomen, terwijl een vier meter brede asfaltweg uit den boze is.

  Het landschappelijk waardevol gebied zal zeker geschaad worden. Men was van mening dat daarvoor een andere oplossing moet gevonden worden.

  Gevraagd werd ook Mechelen attent te maken op de herstellingen van de bruggetjes van Kerkweg in ’t bos en van de Hertsveldweg en van ’t Hoogveld in de Bist.

              (DB,juli 1979)      

   

  1979 – Maandag 2 op dinsdag 3 juli 1979 – Kasteel “De Mot” afgebrand  

   

   Gazet van Mechelen van 4/7/1979 : Het Kasteeltje te Leest volledig in de as gelegd

   

  “In ’t Kasteeltje aan de Biest te Leest – Mechelen brak maandag jl. rond half elf brand uit. De 22-jarige Walter Calders van Kapelle-op-den-Bos die toevallig met zijn vader het domein voorbijreed, sloeg direct alarm en samen snelden zij dadelijk te hulp.

  Zij slaagden erin drie slapende jobstudenten en de 62-jarige Marie-José Candries (moeder van uitbater Jan Peutermans)  uit het brandende gebouw te redden.

  Walter Calders, die onlangs als para-commando zijn militaire dienst had volbracht, kon zich toegang tot het brandende kasteeltje verschaffen na enkele ruiten te hebben stukgeslagen.

  Na de vier mensen in veiligheid te hebben gebracht, snelde hij naar de keukenafdeling van het gebouw. Benevens de kennelafdeling in het park van het domein zelf, is ook het kasteeltje gedeeltelijk tot kennel omgebouwd. Met de vacantiemaanden waren ettelijke honden in pension gezet.

  De voormalige para kon nog zeven honden redden, doch moest van verdere reddingspogingen afzien, aangezien hij op dat moment reeds een tiental beten had opgelopen van de uitzinnig van angst worden dieren.

   

  In de as gelegd

  De Mechelse brandweer was zeer vlug ter plaatse, doch stond voor een haast onoverkomelijke taak. Bij haar aankomst sloegen de vlammen reeds torenhoog uit het dak van ’t Kasteeltje en gans de rechtervleugel van het gelijkvloers stond in lichterlaaie.

  De brandweermannen legden de zwaarste brandslangen aan en pompten het water uit een vijvertje dat zich op het domein bevindt.

  Trots alle pogingen van de Mechelse brandweer, brandde uiteindelijk het ganse gebouw totaal uit.

  Slechts troosteloos zwartgeblakerde muren bleven dinsdagochtend jl. overeind staan.

  Jan Peutermans, eigenaar van ’t Kasteeltje en uitbater van de kennel, vermoedt dat de brand zou te wijten zijn aan kortsluiting ontstaan in de living welke gans de rechtervleugel van het gelijkvloers beslaat.

  Het feit dat het gebouw in zijn totaliteit uit kurkdroge materialen was opgetrokken, kan als oorzaak worden aangeduid voor de enorme omvang welke het vuur in een minimum van tijd heeft aangenomen.

  De schade beloopt verscheidene miljoenen.

  Toen de blussingswerken gestaakt waren, werden in de uitgebrande keukenafdeling negen hondenkadavers aangetroffen. Vastgesteld werd dat deze honden aan de leidingen van de centrale verwarming vastgeketend waren.

  Het Mechels dierenasiel kwam de krengen dinsdag jl. Ophalen. Een tweetal weggevluchte pension-honden zijn nog zoek.

   

  Parket ter plaatse

  Maandagochtend jl. kwam ’t Kasteeltje te Leest reeds in het nieuws. Tijdens de afgelopen nacht had een onbekende de deuren van een achttal hondenhokken opengezet waardoor de dure pension-honden op de loop waren gegaan.

  Van de gelegenheid had de inbreker gebruik gemaakt om bovendien nog 58.000 fr. te stelen.

  In de loop van maandag jl. kon de dader door de gerechtelijke diensten worden aangehouden. Het betreft André Pelckmans uit Antwerpen die vroeger in de kennel van Jan Peutermans als helper was tewerkgesteld geweest.

  Aanvankelijk werd aan kwaad opzet gedacht, temeer omdat voor het uitbreken van de brand in de omgeving een jongeman was opgemerkt geworden.Achteraf  bleek het één van de jobstudenden, in dienst van Jan Peutermans, te zijn geweest die een ronde omheen het domein had gemaakt.

  De gearresteerde dader van de diefstal kwam voor eventuele brandstichting eenvoudig niet in aanmerking, aangezien Pelckmans, op het moment van de brand bij de BOB van Antwerpen geconfronteerd werd met de h. en mevrouw Jan Peutermans.

  Aan te stippen valt dat de eigenlijke kennelafdeling in het park van het domein niet de minste schade opliep.

  De technische diensten van het Mechelse parket stapten dinsdag ter plaatse af om een onderzoek in te stellen.”

   

  De krant “De Morgen” voegde er in zijn editie van 4 juli aan toe dat  Walter Calters, omwille van de hondenbeten, met verwondingen naar het Sint-Jozefsziekenhuis werd overgebracht en ook dat de brandweer had af te rekenen met moeilijkheden met de watertoevoer die vanuit een sloot moest gebeuren.

  Op het ogenblik van de brand zouden er zo’n 30 honden op het domein vertoefd hebben.  

  Acheraf bleek dat één jobstudent zich redde door vanop het dak langs de regenwaterpijp (rechts van het huis) naar beneden te klauteren. Een andere student redde zich door in de vlakbij groeiende bomen te springen.

  Het gebouw was voor tien miljoen frank verzekerd.

  (Meer over het kasteel De Mot : in ‘Toponiemen van Leest’, die volgen op deze ‘Kronieken van Leest’ die op deze Blog eindigen met het jaar 2000)

   

  Foto’s :

  -Kasteel De Mot in betere tijden.

  -De vlammen sloegen door het dak.

  -Een student kon zich redden door vanop het dak langs de regenwaterpijp (uiterst rechts) naar beneden te klauteren. Een andere jobstudent sprong in een vlakbij groeiende boom.

  -De achterzijde na de brand. Nieuwsgierige Leestenaars kijken toe. Wat rest zijn troosteloos zwartgeblakerde muren.

  -Verschillende honden waren door de rook gestikt. Enkele anderen, waaronder de twee labradors van de eigenaar, werden verkoold in de slaapkamer van hun baas (foto : Peeters)

     15-11-2012 om 09:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – Zondag 27 mei : Bericht aan alle Oudstrijders en gelijkgestelden.

  ‘Reeds verschillende malen hebben wij er op gewezen en aangedrongen dat de oudstrijders van 1940-45 zich moeten in regel stellen met hun aanvraag van het statuut van de gemobiliseerden, alsmede de aanvraag van de kaart van oorlogsdiensten.

  Eens het ogenblik gekomen van de uitbetaling van deze rente zal de mogelijkheid voorbij zijn om deze aanvraag nog te doen.
  Degene die nog niet in regel zijn verwachten wij op zondag 27 mei e.k. in het lokaal, Dorpstraat 6, te Leest of op maandag 28 mei e.k. op het secretariaat Tiendeschuurstraat 17, eveneens te Leest. Telkens tussen 10u30 en 12 uur.

  Dit is de laatste oproep voor het bekomen van de rente waarvan u levenslang zult kunnen genieten. Wij rekenen op u allen.

          Veiller Georges.” (‘De Band’ mei 1979- Georges Veiller : zie ook 11/10/1979.)

   

  1979 – Juni : Zangavond met Jef Elbers         

   

  “Voor een 130 Chiro- en Vevocleden bracht deze ‘Brusselse Ket’ een onvergetelijke avond.

  Met liedjes zoals ‘Leopold II’, ‘Het einde van de Nacht’, ‘de Kletskop’ en andere zorgde Jef Elbers voor veel animo in de zaal. Deze Brusselse zanger bracht tevens met vele grappen over onze hoofdstad de zaal herhaaldelijk aan het lachen. De aanwezigen waren dan ook enthousiast over dit optreden. Het bestuur wil dan ook op deze weg verder gaan en belooft in oktober een theateruitstap met een autocar naar KNS, KVS of een ander toneelgezelschap.”
  (DB,juli'79)

   

  Jef Elbers  (°Elsene 19/9/1947) is de zoon van een Brusselse vader en een Oekraïnse moeder en zijn ouders verbleven in een naziconcentratiekamp : zijn vader als krijgsgevangengenomen Belgisch militair en zijn moeder als uit oekraine gedeporteerde ‘Untermensch’. In 1973 won hij een talentenjacht van de BRT (omroep Brabant) en dat was de aanvang van een zangcarrière die tussen 1973 en 1984 6 langspeelplaten opleverde.

  De neerbuigende en vernederende houding van een deel van de Franstalige Brusselse bourgeoisie, die op de Vlamingen neerkeek, sterkte Elbers’ Vlaamsgezindheid en hij werd op 16-jarige leeftijd lid van de VMO, een extreem rechtse actiegroep, om zo op een meer gestructureerde manier aan zijn ‘verzet’ vorm te geven.

  Hij werd een tijdlang lid van de Volksunie maar na het Egmontpact sloot hij aan bij de Vlaamse Volkspartij van Lode Claes om zo in het Vlaams Blok te belanden waar hij kandidaat was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 in Schaarbeek.

  Vanaf de jaren ’80 was Jef Elbers ook actief als medewerker van de BRT. Hij schreef onder het pseudoniem Dick Durver de scenario’s voor jeugdreeksen als Merlina, Postbus X en Interflix. Voor de radio werkte hij mee aan het programma ‘In ’t lieg plafon’, dat in het Brusselse dialect werd uitgezonden.
  Halverwege de jaren tachtig gaf Elbers het zingen op.

  (Wikipedia)

   

  1979 – Zaterdag 2 juni : Met leefmilieu Leest  naar de Anti-Atoombetoging te Doel.

   

  1979 – 2, 3 en 4 juni : Sinksentornooi SK. Leest.

              In de finale haalde de Leestse KWB het van Vevoc met 4-1.

              De winnende ploeg bestond uit Herman Rozeboom, Marc Teughels, Albert

              Mees, Herman Brugghemans, Willy De Prins, Gustaaf De Prins, William

              Cool, Marc en Willem Mees, Daniël Robijns, Ludo De Laet, André Leemans,

              Jean Pierre Publie, Marc Bruggemans, Wilfried Piscador en Dré Siebens.

              De KWB-doelpunten kwamen van de voet van Daniël Robijns, William Cool,

              Willem Mees en Daniël Robijns.

   

  In ‘De Band’ van Juli 1979 publiceerde Fille De Prins van de KWB een verslag van dit tornooi :

   

  KWB – VOETBAL

  “Gedurende de Pinksterdagen heeft onze KWB-afdeling deelgenomen aan het ‘Sportkring-Leest-tornooi’ over drie dagen, telkens tegen andere Leestse verenigingen. Er waren acht verschillende ploegen die meededen aan dit tornooi.

  Op zaterdag 2 juni hadden wij het af te kampen tegen de inrichtende ploeg, namelijk SK.Leest. Dat was geen klein bier, maar het werk wel champagne voor onze KWB-formatie : de onzen wonnen deze openingsmatch met 3-1.

  Zondag 3 juni was het tegen de B.S.P., ook een niet te onderschatten ploeg. In ’t begin een beetje zenuwen op het veld, maar dit duurde niet lang want de onzen begonnen het doel van de tegenstrevers te bekogelen. Einduitslag : 3-5 en weer eens champagne !

  Maandag 4 juni : met onze KWB in finale ! Mannen, wie had dit durven denken : in finale en dit dan nog tegen Vevoc. En winnen ! Hoera !!

  Om 6 uur waren onze spelers allen present in de kabine, er werd nog wat links en rechts gepraat, wat gaan wij doen, winnen ? Reeds een vijftigtal vurige supporters en supporteressen stonden klaar om de onzen aan te moedigen en ja, het was 16u30 toen scheidsrechter Maurits Van Engeland het fluitsignaal gaf. Reeds van bij de eerste minuten ging onze KWB-ploeg de Vevoc-doelman eens beproeven : hij moest zich reppen op schoten van William Cool, Daniel Robijns en Willem Mees, hoe ook een faire Rudy Van Hoof werkte om zijn Vevoc-ploeg sterk te houden, niets kon baten : de onzen begonnen hun batterijen te openen. Reeds aan de 13de minuut kon onze benjamin Daniel Robijns met een linker de Vevoc-netten doen trillen. 27ste minuut : onze grote krollekop William Cool alleen door en raak 2-0. 38ste minuut : 3-0 langs Willem Mees.

  Zo begon men aan de tweede helft en nog gaf Vevoc zich niet verloren. Ze zwoegden maar verder, hun eerreddend doelpunt kwam op de 58ste minuut : 3-1.

  Sommige KWB-ers zaten al met de schrik op hun lijf, via Dan Robijns werd aan de 75ste minuut het vonnis voltrokken : 4-1.

  90ste minuut : eindsignaal : de beker is in onze handen en wij hopen deze gedurende drie jaar bij ons te houden.

  Aan allen onze beste dank ! Speciale dank aan Nant Van Praet, voor vezorging Cupmenten.”

   

  Eindrangschikking

  1.      KWB                           5. Landelijke Gilde

  2.      Vevoc 2                      6. St.-Cecilia

  3.      BSP                             7. S.K. Leest

  4.      Vevoc 1                      8 Chiro. 

   

  1979 – Op 4 juni werd het Mechels beiaardseizoen geopend met een optreden van de Kon.

  Fanfare St.-Cecilia. De kranten blokletterden : ‘Leestse succesfanfare voor ’t eerst             onder de Sint-Romboutstoren’ en ‘Mechels beiaardseizoen schitterend ingezet’.

  En verder : ‘…Een schitterende start met een overrompelende belangstelling, een             aantrekkelijk programa afwisselend met fanfaremuziek en beiaardklanken. Het inschakelen van de Kon. Fanfare Sint-Cecilia Leest is een voltreffer van formaat geworden, in feite een verrassing voor de Mechelaars die niet beseffen wat voor talenten er in deze deelgemeente schuilen. Met veel zin voor muzikaliteit, met een gevoelige verklanking en nuancering, werd een programma aangeboden dat iedereen ten zeerste kon bekoren en waarderen…

  (‘Leest in Feest’ , Stan Gobien) 

   

  1979 – 6 juni : VV Leest won beker van de provincie Antwerpen

              Ruim 1.000 aanwezigen op het terrein van Heultje waren er getuige van hoe

              promotieploeg VV Leest kampioen Mol-Rauw pas in de laatste verlenging kon

              bedwingen.  Het werd 0-3 voor Leest met doelpunten van Van der Trappen,

              Neefs en Marievoet.

              Het elftal van Leest was als volgt samengesteld :

              Felix, Dewin, Boonen, Bevers, Goosens, (109’ Piscador), Capiau, Maroc,

              Van der Hasselt (68’ Neefs), Goossens L., Marievoet, Van der Trappen.

   

  Foto’s :

  -Jef Elbers.

  -Het team van Vevoc : boven van l. naar r. : Frans Spoelders, Rudy Van Hoof, Charel Fierens, Walter Feremans, Walter Lefever.

  Onder : Jef Van den Heuvel, Wilfried Lefever, Georges Lefever, Toone Solie, Walter Van Praet en Eddy Lefever.  

  -De ploeg van VV Leest die de Beker van Antwerpen binnenhaalde.

  -Marcel Sterckx, de fiere trainer van VV Leest, met de veroverde trofee.

  14-11-2012 om 10:50 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – 25 mei – Gazet van Mechelen : VV Leest promoveert

  “Na het verlossende eindsignaal konden de voor de gelegenheid in het groen  spelende Leestenaars hun jubelkreten laten horen vermits zij de volle inzet aan huis hadden gehouden tegen Walem.

  Dat het een zenuwoorlog zou worden stond reeds voor de wedstrijd vast. Walem kon in de eerste periode meest aan bod en verdiend op voorsprong komen langs Benny Bogaerts.

  Net op het moment dat de bezoekers hun tweede doelpunt misten kon de thuisploeg langs topschutter Marivoet weer evenwicht in de partij brengen.

  (...)

  Sensatie in de 22’ toen Marivoet oprukte en De Vogelaere hem volgens de   scheidsrechter foutief stuitte en voor strafschop floot. Na wat getrek en geduw, met rood voor de Walemse spits De la Haeye, kon Marivoet zelf de elfmetertrap feilloos omzetten en zijn ploeg de nodige punten voor de promotie bezorgen.

  Op een kopbal van Maroc diende Cauwenbergh van de lijn te redden en Van der Trappen verspeelde het leder wanneer hij alleen naar doel mocht oprukken.”

   

  VV Leest : Felix, De Win, Bevers, Boonen, F. Goossens, Neefs (83’ Piscador), Capiau, Maroc, Van der Trappen, Marivoet, L. Goossens.

   

  Editie 26 mei zelfde krant : VV Leest dwong promotie af

  “...het nieuw gepromoveerde VV Leest begon amper 5 jaar geleden aan de competitie deel te nemen. Maar vanaf het eerste seizoen staken de jongens  van de toenmalige voorzitter Marcel Diddens en public relationsman August Emmeregs hun bedoelingen niet onder stoelen of banken : zo vlug mogelijk doorstoten naar hogere reeksen. Met een vijfde plaats als bekroning van het eerste seizoen.

  Een jaartje later was men 1 plaats opgeklommen en nog een jaar later legde men beslag op de derde plaats met deelneming aan de eindronde.

  Vorig seizoen was het weer een derde plaats die nu evenwel recht gaf op  rechtstreekse promotie. En nu na 1 jaar 3de provinciale kreeg men eigenlijk onverwacht de kans om door te stoten naar tweede.Die kans hebben de jongens van voorzitter Petrus Van Asch niet laten ontglippen, al moest tot de laatste zondag van de competitie gewacht worden om zekerheid

  te hebben.

  De Leestenaars spelen op 2 juni ook nog de finale van de beker van de provincie         Antwerpen tegen Mol Rauw.

   

  Kleine kern, twee trainers

  Om dit seizoen succesvol af te sluiten rekende VV op de diensten van een kern van  van een 16-tal spelers en deed een beroep op 2 trainers. Die trainerswissel was er nodig omdat trainer Karel Fierens die VV reeds van bij het begin onder zijn hoede had, verstek moest laten gaan om gezondheidsredenen. Midden het seizoen moest Marcel Sterckx de zware taak van hem overnemen. Hij deed dit dan ook met succes....”

   

  Een glunderende VV-Voorzitter

  Tijdens de wedstrijd, zelfs tot in de laatste seconde, een al al gespannenheid, maar na de voor zijn elftal bevredigende afloop een glunderende voorzitter Petrus Van Asch belichtte de toekomstplannen voor VV Leest : ‘voornaamste objectief blijft uiteraard spektakel bieden aan onze talrijke toeschouwers. Al zal de tegenstand in tweede wellicht sterker uitvallen, dan moeten wij ervoor zorgen dat de mensen geboeid kunnen worden. Tijdens de komende weken zullen wij uitkijken naar mogelijke versterking die wel nodig zal zijn om niet alleen het behoud te verzekeren, want dat is uiteraard ons voornaamste  streefdoel, maar om zelfs in iets veiliger omgeving, zowat rond de 10de plaats, te kunnen postvatten. Versterking zal er nodig zijn omdat onze kern, dit seizoen met 16, tamelijk eng is. In hogere reeksen moet men over meer evenwaardige spelers kunnen beschikken. Natuurlijk vallen heel wat derby’s uit ons programma weg. Maar dit financieel verlies moet wel gecompenseerd kunnen worden door de meer toeschouwers die de meeste ploegen uit tweede met zich meebrengen. Wij plukken nu de vruchten van de enorme inspanningen die tientallen mensen geleverd hebben om VV te brengen waar we nu staan. Aan al die enthoesiaste medewerkers kan ik nu hartelijk dank zeggen.’ (IH)

   

  Foto’s :

  -Na een spannende wedstrijd tegen Walem drong het Leestse team de promotie naar tweede provinciale af. Amper vijf jaar na de competitiestart is VV reeds tweemaal een trapje hoger geklommen.

  -De Leestenaars eindigden met hetzelfde puntenaantal als kampioen Wilrijk en de promotie was binnen. Na het eindsignaal konde vreugde niet meer op en volgden de bloemen en gelukwensen.

  13-11-2012 om 09:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1979 – 24 mei : Eerste dag van de Ceciliafeesten

               Op het programma van de Ceciliafeesten ’79 stond een muziekwedstrijd voor

               jeugdkorpsen, fanfares en harmonieën met in totaal een twintigtal

               muziekverenigingen.

   

  Dat jaar gaf de Koninklijke Fanfare een sticker uit ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging. Op deze sticker staat in het centrum het embleem van de fanfare afgebeeld zoals dat op de eerste uniformen is terug te vinden : een rood veld met daarop in goudgeel een harp en een kroon met bovenaan de tekst ‘St.-Cecilia’ en onderaan ‘Leest’.

  Bovenaan links staat het stichtingsjaar van de fanfare en onderaan staat gedrukt dat de Kon. Fanfare St.-Cecilia Leest in 1978 op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wereldkampioen werd in de afdeling ‘uitmuntendheid’ voor fanfares. (zie foto onderaan)

   

  Datzelfde jaar werd Marcel Van Loo (foto) vaandeldrager van de Leestse fanfare.

  Hij was afkomstig van Blaasveld en geboren in 1940. Na zijn huwelijk met Magda De Croes in 1968 werd hij lid van de fanfare.

  Omdat zijn schoonvader Louis De Croes vaandeldrager was, diende hij de familietraditie voort te zetten. Marcel Van Loo was intussen al bestuurslid en wijkverantwoordelijke geworden in 1975.

  Net als Karel Lauwens heeft hij bijzonder veel vrije tijd gespendeerd aan het renoveren van café-zaal St.-Cecilia en samen met bestuurslid Rik Peeters was hij sinds 1992 verantwoordelijk voor de onderhoudswerken aan het fanfarelokaal.

  (‘Leest in Feest’, Stan Gobien)

   

  1979 – 24, 25, 26 en 27 mei : Leestse Volksfeesten

              Ingericht door VV-Leest, vond plaats in een verwarmde reuzetent en ging gepaard

              met de 5de editie van de handelsbeurs.

              Organisatiecomité : Gust Emmeregs, Louis Soli, Pierre Van Asch, Miel Spruyt

              met de hulp van een 150-tal bereidwillige medewerkers.

   

              Programma :

              -donderdag : de “kroonprins van het Duitse lied” Freddy Breck met showband    

              Lou Roman, alsook Nicole Josy en Hugo Sigal.

              -vrijdag : Ontdek-uw-ster-zangwedstrijd, over 4 categorieën : onder de 14 jaar,

              luisterlied, lichte lied en klassiek lied. Begeleidend orkest : “The Pepper Combo”.

              De wedstrijd was begiftigd met 30.000 fr in geld- en naturaprijzen.

              De presentatie was in handen van Jan Theys. 

   

              Verder verleenden ook de volksdansgroep “Stoere Jan” uit St-Kat.-Waver, de

              volkskunstgroep “De Krekels” uit Bonheiden, de Kon.Fanf. St.-Cecilia uit Heffen

              en de Kon.Harmonie “De Mannen van Goede Wil” uit Muizen hun medewerking.

              -zaterdag : was er naast een voetbalwedstrijd tussen RTT-Mechelen en het Spoor

              ook een kindercircus uit Nederland te gast. Aan dit circus werkten 24 kinderen

              beneden de 16 jaar en 8 volwassenen mee.

              Vanaf 20 uur werd Leest weer een tweede Wieze, dankzij het grote Oberbayern

              Bierfeest met de Karl Herberger Kapelle met zijn 18 uitvoerders en Rikske

              Samijn als presentator. Voor de sfeer zorgden o.a. de Gilde der Maneblussers

              uit Mechelen en de Gilde der Battelaars.

              -zondag : de Nederlandse succesgroep “Pussycat” en hun landgenote Sandra, die

              dat jaar deelnam aan het Eurovisiesongfestival in Israel. Verder traden ook nog de

              “Classics Illustrations” op.

              Aan de 5de Handelsbeurs namen 18 exposanten deel.

   

                                                           Leest ontdekte weer sterren

  “De 9de editie van de ‘Leestse Volksfeesten’, die doorging in de reuzefeesttent, opgeslagen op het parkeerterrein van het voetbalveld van V.V.-Leest, gingen door van 24 tot 27 mei.

  Gepaard de 9de editie van de Volksfeesten ging ook de 5de uitgave door van de handelsbeurs.

  Niet minder dan 18 exposanten bezetten ongever 700 m2 tentoonstellingsruimte. Gedurende deze 4 dagen bwonderden vele bezoekers de aantrekkelijke standen van deze standhouders.

  Elke avond was er ook een demonstratie bloemschikking voorzien.

  Op de officiële openingsdag (donderdag te 15u15) verwelkomde Gust Emmeregs de burgemeester en schepenen Van der Sande en Charlier. Hij bedankte eveneens de vele vrijwillige medewerkers voor hun belangloze inspanningen tijdens de weken ervoor en de dagen zelf. Ook had hij een woordje van dank voor de exposanten (allen uit het Mechelse) die het in deze tijd ver van gemakkelijk hebben en dikwijls moeten optornen tegen grote maatschappijen. Hij betreurde het dat er op hetzelfde tijdstip nog een voetbalmatch doorging, waardoor vele medewerkers op het voetbalveld aanwezig waren en dus niet op de opening konden aanwezig zijn.

  Het animatiegedeelte van de feesten nam op donderdag te 20 uur een aanvang met de ‘kroonprins van het Duitse lied’ Freddy Breck. Verder stonden ook de showband Lou Roman en Nicole Josy en Hugo Sigal op de affiche. Dat dit reeds een succesavond was hoeft geen betoog. De volgende dag, vrijdag, kwam Jan Theys de ‘ontdek uw ster-zangwedstrijd’ presenteren. Een 30-tal kandidaten deden mee aan deze wedstrijd met tal van prijzen. Als juryleden hiervoor zetelden Raoul Le Beer, Paul Verpeet, Bart Reinart en Johny Goeman.

  Bij het lichte lied was het Arnold Roegiers uit Maldegem die het haalde met 320 punten voor Christel Verbruggen (Koningshooikt) met 314 punten. Derde werd Rosanine Verbauwehede met 311 punten, gevolgd door Ronny Logghe met 307 punten. Renaldo Demani werd 5de, gevolgd door Sonja Cornelis, Marie-José Quintet, Monica Berth, Paul Neels, Monia Parabelsi enz.
  In de categorie van het klassieke lied was het Marc Van Daele uit Deurle die won voor Mayke Somers uit Grobbendonk en Simonne Logghe uit Torhout.
  Het klassement van de kandidaten onder de 14 jaar zag eruit als volgt : eerst werd Meeuwes, gevolgd door Christa Elsen, Nancy De Veuster en door de plaatselijke Daisy Spruyt.

  De volksdansgroep ‘De Krekels’ uit Bonheiden en ‘Stoere Jan’ uit St.-Katelijne-Waver, de Kon. Fanfare St.-Cecilia uit Heffen en de Kon. Harmonie ‘De Mannen van goede wil’ uit Muizen deden deze avond ook hun duit in het zakdor door optredens.

  Op zaterdag werd er speciaal aan de kinderen gedacht. Om 3 uur kwam een Nederlands circus naar Leest afgezakt om een optreden te verzorgen.  Aan dit circus namen 24 kinderen beneden de 16 jaar deel, alsook 8 volwassenen.  ’s Avonds werd Leest omgevormd tot een 2de Wieze op het Oberbayrn Bierfeest met de Karl Herberger Kapelle en Rikske Samijn als presentator-animator. De gilde der ‘Maanblussers’ en deze der ‘Batteleers’ kwamen de sfeer nog beter maken.

  Op de slotdag van de feesten kwam ‘Pussycat’ de gastvedetten van het Intervisiesongfestival in Polen 1978, en ‘Sandra’ de afvaardiging van Nederland op het songfestival te Israël naar Leest afgezakt.” (GvM, mei 1979)

   

  Foto’s :

  -De sticker van St.-Cecilia die in ’79 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging.

  -De nieuwe vaandeldrager van de fanfare : Marcel Van Loo.

  -De glimlachende organisatoren van de negende uitgave van de Leestse Volksfeesten.

  -De winnaars van de ‘Ontdek uw ster-zangwedstrijd’ tijdens de 9de Leestse Volksfeesten.

   

   

  12-11-2012 om 13:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!