NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  16-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1994 – 5 en 6 november : Rust Roest bracht “De Sunshine Boys” (Foto onderaan)
  In “Ons Parochiehuis”.
  Een blijspel van de Amerikaanse succesauteur Neil Simon in een vertaling van Fried Zuidweg en geregisseerd door Guido Hellemans.
  Deze komedie had ook een trits tragische elementen in zich waardoor het menselijke aspect alomtegenwoordig was. 

  Personages
  Willy Kloostermans, gepensioneerd artiest  Marcel Verwerft
  Ben Silverman, zijn neef en manager           Christof Mahieu
  Al Lewis, gepensioneerd artiest                    Jean-Pierre Berckmans
  Phil Schaffer, showrealisator                        Marc Windelen
  Hedwig, zijn assistente                                  Nadia Lahor
  Cameraman                                                  Raf Scheers
  Toneelactrice (patiënte)                               Frauke Vandenwyngaert
  Toneelactrice (verpleegster Renet)              Ria Verschooten
  Stem presentatrice                                        Kristien Smeekens
  Mevr. Janssens, verpleegster                                   Renild Pofliet 

  Achter de schermen
  Receptie                     Palmire, Francoise, Marleen, Julia, Germaine, Staf, Jan en Raf
  Teksthulp                    Kristien Smeekens en Frauke Vandenwyngaert
  Grime en kapsels       Ann Martens
  Kostuums                    Werkgroep
  Geluidsband               Benny Van Humbeeck

  Decorbouw                 Dominiek, Christof, Marc, Sylvia, Geert, Jo, Kurt, Jurgen, Eric, Frauke, Raf, Guido o.l.v. Fik Diddens

  Belichting/Techniek   Fik Diddens
  Algemene leiding       Guido Hellemans.
  (‘Rust Roest Ontmaskerd’, G. Hellemans)

   

  1994 – 6 november : 100-jarige Fien deelde geld uit voor ”Goede werken”. (Foto onderaan)

  “Het feestcomité “100 jaar moeder Selleslagh” heeft zichzelf ontbonden na het uitdelen van vier cheques van elk 42.000 frank.
  De uitdrukkelijke wens van de 100-jarige moeder Selleslagh was immers geen bloemen of geschenken te krijgen. Vrijblijvend konden giften geschonken worden voor het missiewerk van Pater De Laet, de melaatsenwerking van Els Duysburgh, de gehandicaptenzorg van Leest en voor Ziekenzorg Leest. De opbrengst hiervan werd zondagnamiddag door de 100-jarige aan de verantwoordelijke van de respectieve “goede doelen” overhandigd.
  Jef Lauwers zei namens het feestcomité dat het comité zeer vlot had samengewerkt. Het feest voor de 100ste verjaardag van Fien op 19 augustus was dan ook een pareltje. Het feit dat de cheques pas nu overhandigd werden, had alles te maken met het afrekenen van de facturen. De stad Mechelen sloot het rijtje af met haar factuur die pas veertien dagen geleden aan het feestcomité werd overgemaakt.

  Alvorens de familie en de afgevaardigden van alle Leestse verenigingen die aan het feest hadden meegewerkt, te weten kwamen over welke bedragen het nu precies ging, werd eerst nog een videoband van de feestelijkheden getoond. Door een technische storing werkte slechts één van de twee televisietoestellen, zodat het voor de achterste rijen gokken werd om te weten wat er gebeurde. Een verkoopstechniek zoals een ander (?), want de video is immers te koop. Men kan door een eenvoudig seintje en onmiddellijke betaling van 500 frank bij Pierre De Wit, de twintig minuten durende videoband bekomen.
  Het was moeder Selleslagh zelf die nadien de cheques overhandigde. Voor de melaatsenwerking van Els Duysburgh ontving de moeder, Suzanne Duysburgh, 42.000 frank.
  De voorzitter van de KVG-Leest, Johan Van de Putte, ging zelf de cheque afhalen. Voor Ziekenzorg Leest kreeg Christiane Annaert de cheque aangeboden. Voor de missiewerking van pater René De Laet ging zijn zuster José De Laet even naar voor. Haar broer pater De Laet komt overigens één van de volgende dagen naar huis van Zaïre.
  Een oogletsel verplicht hem huiswaarts te keren na 44 jaar bijna onafgebroken missiewerk in ex-Congo.” (GvA, 7/11)

   

  Foto’s :
  -Tweede rij : Guido Hellemans, Fik Diddens, Marcel Verwerft, Ann Martens, Jean-Pierre Berckmans, Kristien Smeekens, Eric Vandenwyngaert, Raf Scheers, Sylvia Van Hoeymissen, Marc Windelen, Benny Van Humbeeck.
  Eerste rij : Ria Verschooten, docher en haar moeder Nadia Lahor, Renild Polfliet, Christof Mahieu, Frauke Vandenwyngaert, Geert Selleslagh.
  -Moeder Fien (Delphine Selleslagh-De Wit) en dochter Raf tussen de afgevaardigden van de vier “goede doelen”.

   

   

  16-03-2015 om 07:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1994 – Oktober en Decembernummers van “Toeters en Trompetten” :

   

  Samenstelling bestuur K. Fanfare St.-Cecilia Leest
  -Ere-voorzitter : Vic Verschueren, Elleboogstraat 36 Leest.
  -Voorzitter : Kamiel Verschueren, E. Rollierstraat 7 Willebroek.
  -Ondervoorzitter : Pol Huybrechts, Dorpstraat 60 Leest.
  -Secretaris : Stan Gobien, Kouter 79 Leest.
  -Penningmeester : Maggy De Borger, Juniorslaan 31 Leest.
  -Verslaggever : Ilse Peeters, Dorpstraat 34 Leest.
  -Jeugdverantwoordelijke : Roland Vanwelden, Juniorslaan 31 Leest.
  -Instrumentenbeheerder : Emiel Verschueren, Winkelstraat 7 Leest.
  -Feestsecretaris : Jef Lauwers, Kouter 68 Leest.

  Leden
  -Bert De Borger, Juniorslaan 31 Leest.
  -Rik Lauwens, Kouter 82 Leest.
  -Rik Peeters, Juniorslaan 105 Leest.
  -Adrienne Pepermans, Juniorslaan 105 Leest.
  -Marcel Van Loo, Dorpstraat 7 Leest.

  Verantwoordelijken per wijk
  -Dorp-Oost (Leest-Dorp, Molenstraat, Kouter, Verschuerenlaan, Cecilialaan, Kerkenblokweg) : Marcel Van Loo.
  -Dorp-West (Dorpstraat, Ten Moortele) : Pol Huybrechts.
  -Dorp-Zuid (Kouter, Kapelseweg-Hombeek) : Rik Lauwens.
  -Dorp-Noord (Vinkstraat, Keepstraat, Gorzenstraat,…+ nieuwe verkavelingen) : Ilse Peeters.
  -Centrum-Zuid (Elleboogstraat, Tiendeschuurstraat, Winkelstraat, Tisseltbaan, Kapelseweg-Leest) : Emiel Verschueren.
  -Centrum-Noord (Juniorslaan, Blaasveldstraat) : voorlopig nog Emiel Verschueren.
  -Heide-Noord (Juniorslaan, Kloosterhoeveweg, Hertstraat, Oude Tisseltbaan, Grote Heidestraat) : Rik Peeters.
  -Heide-Zuid (Kleine Heidestraat, Alemstraat, Aland) : Adrienne Pepermans.
  -Buiten grondgebied Leest : Kamiel Verschueren. 

  De Muziekschool van de fanfare…

  “Onze vereniging heeft in het verleden steeds erg veel belang gehecht aan de opleiding van jongeren. In vergelijking met 10 jaar geleden is er op dit punt zelfs een grote vooruitgang geboekt zowel op het gebied van de methode, de inhoud van de lessen en de organisatie. Kinderen die naar de muziekschool van de fanfare komen, kunnen ook deelnemen aan andere activiteiten als de jaarlijkse ontspanningsreis (dit jaar naar de Meli in Adinkerke – De Panne), het kinderfeest en de optredens van de fanfare.
  De lessen zijn volledig gratis. De leerlingen zijn ingeschreven bij het Muziekverbond van België, wat betekent dat ze op dezelfde manier zijn verzekerd als de muzikanten.
  De leraars die de lessen geven, weten iets af van fanfaremuziek en bekwamen zich nog verder, in vele gevallen door ook nog naar de muziekacademie of naar het conservatorium te gaan.
  De leerlingen krijgen na verloop van tijd een instrument waarvoor geen huurgeld wordt gevraagd. Het enige wat de vereniging vraagt is dat er zorg voor gedragen wordt. Het goedkoopste instrument kost al ongeveer 40.000 BEF. Als u de lijst op de volgende bladzijde ziet, kunt u al gauw berekenen wat voor investering er op deze manier door de fanfare wordt gedaan en nog moet gedaan worden.

  Het lerarenkorps is als volgt samengesteld :
  Algemene leiding & Leraar notenleer : Johan De Win.
  Leraar notenleer & instrument : Rudy Croon.
  Leraars instrument : Gerhard Gieselink, Gunter Peeters, Roland Vanwelden (ook verantwoordelijk bestuurslid i.v.m. de jeugdwerking). 

  Volgende leerlingen volgen de lessen aan de muziekschool van de fanfare of aan de Gemeentelijke Muziekacademie te Willebroek :

  Eerste graad, 1ste leerjaar
  Kevin Absillis, Tania Absillis, Sanne De Laet, Kristof De Maeyer,Marjolein Duran, Bram Geens,Wesley Hendrickx, Annick Huyghe, Jannes Jacobs, Bert Van Praet, Nelleke Van Praet, Charlotte Verschueren, Wouter Verschueren.

  Tweede graad, 2de leerjaar
  Sofie De Decker, Leendert Dierckx, Hilde Metdenancxt, Joke Scheers, Sarah Selleslagh, Ann Slachmuylders, An Van der Hasselt, Raf Van der Hasselt, Nele van Nobelen, Marc Leemans, Roger Verlinden, Marc Tavernier.

  Derde jaar, lagere 3.
  Katrien De laet, Tom Hendrickx, Nathalie Huyghe, Jet Peters.

  Vijfde jaar A.M.C. & instrument
  Tineke De Decker, Thomas Delaet, Hans Van Houcke, Elke Verschueren.

  Vijfde jaar en/of vrije leerlingen
  Gunter Peeters, Dries Rodet, Annelies Rodet, Kathleen Lamberts, Katrien Verschueren, Paula Van Hool, Veerle Lamberts.

  Studenten muziekacademie Willebroek
  Gerhard Gieselink, Edmond Muyldermans, Roland Vanwelden. 

  Naast de cursussen voor de jeugd zijn er ook mogelijkheden voor volwassenen indien zij bereid zijn een instrument te bespelen. Voor een aantal instrumentengroepen zijn er aparte leraars. Vraag informatie bij Jef Lauwers, Kouter 68 Leest.”  

   

  1994 – 2 november : Afreisdatum Vierdaagse Bourgondiëreis Davidsfonds (PB, 21/9)

   

  1994 – 2 november – Parochieblad : Ontruiming graven
  “Voor gewone graven van mensen die overleden zijn in 1979, worden de graven ontruimd vanaf 15 december. Belanghebbenden kunnen schriftelijk toelating vragen aan de Dienst begraafplaatsen om zelf hun zerken te mogen afhalen. : dit vanaf 15 november.”

   

  In hetzelfde weekblad : Bedevaarten – LG KVLV
  “Wie graag op bedevaart wil naar het Heilig Land Israël in het jaar 1995, met de LG-KVLV, deze zijn gepland van 7 tot 14 november, en van 14 tot 23 november. Liefhebbers kunnen navraag doen op het secretariaat in Leuven.”

  16-03-2015 om 07:03 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!