NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  21-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1989 – 19 oktober – Parochieblad : Bericht aan onze dorpsgenoten
  “Aan het nieuwe monument voor de oudstrijders op de begraafplaats te Leest is er een plaats voorzien om bloemen te leggen voor de oudstrijders, waarvan de naam in het monument gebeiteld staat. Dit ter gelegenheid van Allerheiligen en de wapenstilstand. De gewest o/voorzitter Georges Veillez.”

   

  1989 – Zaterdag 21 oktober : Kwisavond Jeugd VV Leest
  In het chalet van V.V. Leest. Inschrijvingen bij Jan Van den Heuvel. (PB, 12/10)

   

  1989 – Zaterdag 21 oktober : Galaconcert
  “Niettegenstaande het groot aantal concurrerende activiteiten van andere verenigingen werd het galaconcert een onverwacht succes.
  Op zaterdag 21 oktober ll. liep het sportcentrum van Leest behoorlijk vol om samen met onze jubilerende fanfare het laatste luik van ons 90-jarig bestaan neer te laten.
  Een 500-tal muziekliefhebbers waren zeer enthousiast over de optredens van ons trio gastorkesten.
  Als voorprogramma warmde ons eigen korps het binnenstromend publiek op. Na deze warming-up namen de muzikanten van de K.F. Sint Jansvrienden uit Wiekevorst plaats achter de pupiter. Deze nationale kampioenen hogere afdeling en winnaars van de gouden medaille van de stad Antwerpen lieten het ijzer niet hard worden. Hun dirigent, Denis Van Den Putte, smeedde met brio de prachtige concertstukken aan elkaar. Zijn muzikanten pompten hun laatste adem in de koperen instrumenten en gaven een puik optreden. Menige muziekliefhebbers trakteerden dit super-korps met een staande ovatie.
  Na een korte pauze werd er plaats gemaakt voor de Koninklijke Katholieke Muziekvereniging ‘De Xaverianen’ uit Aartselaar. Met een wervelende show van klank en kleur kregen ze ons thuispubliek aan hun kant.
  Het zeer vlotte en ontspannen muziekoptreden van het orkest o.l.v. Jos Van Echelpoel werd afgewisseld met speelse danspasjes van de mooiogende twirls en het geslaagde optreden van hun drumband. Het kwam voor velen als een aangename verpozing tussen de twee andere korpsen.
  Tijdens de diverse pauzes hadden onze diensters en tappers hun handen vol met de dorstige concertgangers. Gedurende de optredens bleven de kranen gesloten opdat iedereen zo intens mogelijk kon genieten van het muziekfestijn.
  Als top of the bill kregen we de succesrijkste brassband uit België voorgeschoteld : de brassband Willebroek o.l.v. Frans Violet. Hun optreden was subliem en zat vol primeurs. Ze vergastten ons met een wereldcreatie voor piano en brassband van Koen De Wolf. Dit stuk werd een dag later opgenomen in de B.R.T.studio’s maar wij kregen het voor het eerst te horen. Ook hun beide werken voor het nakend Belgisch kampioenschap werden voorgesteld. Het applaus bleef niet achterwege en met een langdurige ovatie werd een orgelpunt gezet achter dit fantastisch galaconcert. Sommigen kaartten nog even na in onze drankgelegenheid en anderen gingen met een opgeruimd hart vol muziek huiswaarts.
  Op naar het tweede galaconcert…binnen 90 jaar !
                 Bart Lauwens”.
  (‘Toeters en Trompetten’, december ’89)

   

  1989 – 21 oktober : Davidsfonds Leest – Rondleiding
  Ter gelegenheid van Europalia Japan : rondleiding om 16 uur in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel. (Parochieblad 12/10)

   

  1989 – Zondag 22 oktober : Pensenkermis K.F. St.-Cecilia
  In zaal Piessens.

   

  1989 – Donderdag 26 oktober : Davidsfonds en B.G.J.G. – spreekbeurt
  Om 20 uur in het parochiecentrum “Het Klooster”. “Welke spanningen kunnen onze kinderen aan ?” Spreker Guy Didelez beantwoordde vragen als : wat met de gruwel in sprookjes ? Kinderen en angst : te mijden of er leren mee omgaan ? En wat kunnen en moeten ouders doen ? (PB, 12/10)

   

  1989 – 4 november - Gazet van Antwerpen : Leestse vijftigjarigen (foto onderaan)
  Bertha Smulders, Louisa De Bruyn, Agnes Piessens en Guido Hellemans namen in Leest het initiatief om hun vroegere klasgenoten nog een keer samen te brengen.
  Ze plozen heel wat registers na en kwamen aan een lijst van een vijftigtal namen, allemaal geboren in 1939. Die hadden niet alleen school gelopen in Leest maar er ook hun eerste en plechtige communie gedaan. De meesten wonen nog in Leest, maar enkelen zijn uitgezworven tot buiten de Mechelse grenzen.
  Deze reünie bood dan ook een enige gelegenheid om heel wat herinneringen op te halen.
  (GvM, 4/10/89)

   

  1989 – 4 en 5 november : Rust Roest bracht Boerenpsalm van F. Timmermans
  In een bewerking van P.G. Veen. De voorstellingen gingen door te 20 uur in de gemeentelijke basisschool, Ten Moortele 2 Leest. 

  Personages
  Boer Wortel :                                     Guy Van Aken
  Fien, zijn eerste vrouw :                    Renild Polfiet
  Belleke, buurvrouw :                         Nicole Van Gindertaelen
  Klara, buurvrouw :                             Imelda Van der Hasselt
  Joke, buurvrouw :                              Ria Verschooten
  De pastoor :                                       Guido Hellemans
  Maruske, het kosterken :                   Dominiek Van Laenen
  Amelieke, blind dochtertje van Wortel : Hilde Van Dam
  Fons, de zoon van Wortel :                Raf Scheers
  Soe, jongste zoon van Wortel :          Steven De Wit
  Frisine, lief van Fons, 2de vrouw Wortel: Imelda Van der Hasselt
  De Freule van het kasteel :                Nicole Van Gindertaelen
  Dorpsdokter :                                     Herman Van den Bossche
  Veldwachter :                                                Marc Windelen
  Liske, dochter van Frisine :                Ria Verschooten
  Lorejas, buurman :                            Dominiek Van Laenen
  Fille, buurman :                                 Eric Vandenwyngaert
  Ossekop, buurman :                           Raf Scheers
  Angelik, oudere juffrouw :                 Nicole Van Gindertaelen. 

  Achter de schermen
  Teksthulp :                                         Ria Verschooten en Herman Van den Bossche
  Grime en kapsels :                             Vera Moernaut
  Kostuums :                                         Milou Van Stijvoort
  Geluidsband :                                     Johan De Laet
  Decorbouw :                                      Raf, Eric, Marc, Dominiek, Steven, Guy o.l.v. Fik Diddens en Willy Keysers
  Belichting en techniek :                     Fik Diddens
  Algemene leiding :                            Guido Hellemans.
  (‘Rust Roest Ontmaskerd’, G. Hellemans) 

  Hoe Wim Vertommen over ‘Boerenpsalm’ dacht : 

  “Beste Guido, 

  Veertien dagen geleden zette je de ‘Boerenpsalm’ van F. Timmermans op de scène met Rust Roest. Naar mijn bescheiden mening en inzicht, was die avond samen met een paar andere opvoeringen (zoals ‘Greenwich’) weer een hoogtepunt in uw toneelactiviteit.
  Lutgart en ik, en voorzeker nog vele andere sympathisanten hebben er echt van genoten. Toneel is voor u veel meer dan toneel. Dat merken we aan de keuze van de stukken, aan de geestelijke en fysieke energie die ge er insteekt en de manier waarop ge u er in uitleeft.
  Timmermans was 19 jaar toen Boerenpsalm verscheen; toen hij 50 jaar was had bijna heel Vlaanderen dit werk gelezen en was het al in het Duits vertaald. Er is een zekere leeftijd nodig om zo’n werk te schrijven, te doorvoelen, te begrijpen en op te voeren ! Ik heb zo het stille vermoeden dat je u in de figuur van boer Wortel zeer goed herkend !
  (…)”

   

  Foto’s :
  -De vijftigjarigen van Leest in 1989.
  -De affiche van ‘Boerenpsalm’.
  -Boven : Herman Van den Bossche, Fik Diddens, Johan De Laet, Vera Moernaut, Nicole Van Gindertaelen, Marc Windelen, Eric Vandenwyngaert, Raf Scheers, Guido Hellemans.
  Midden : Renild Polfliet, Imelda Van der Hasselt, Hilde Van Dam, Guy Van Aken, Ria Verschooten.
  Onder : Dominiek Van Laenen, Steven De Wit. (‘Rust Roest Ontmaskerd’, G. Hellemans)

   

     21-05-2014 om 08:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1989 – 7 oktober : Overlijden Louis Van den Heuvel
  Louis Van den Heuvel was te Leest geboren op 6 september 1908. Hij was ondervoorzitter en vaandeldrager van de Nationale Strijdersbond van Leest. In een brief van 9 oktober werden de N.S.B.-leden uitgenodigd om zijn uitvaart bij te wonen : 

  “Geacht Medelid, 

  Het bestuur van de Nationale Strijdersbond afdeling Leest – Mechelen, heeft de droeve plicht U het overlijden te melden van een onzer trouwste bestuursleden, nl. haar diepbetreurde O/Voorzitter en vaandeldrager de Heer Van den Heuvel Louis.
  Zijn heengaan is voor de weduwe, zijn beminde kinderen, zijn familie, maar ook voor onze vereniging een onherstelbaar verlies.
  Wij durven dan ook de hoop koesteren, dat U in de mate van de mogelijkheid zijn uitvaart zult bijwonen op donderdag 12 oktober e.k. te 09.30 uur in de kerk te Leest.
  Wij verwachten onze leden in het lokaal om 09.15 uur. De bestuursleden en vaandeldrager om 09.00 uur.
  Met de beste Vaderlandslievende groeten,
       De Secretaris-Penningmeester, Veiller G.” 

  Louis Van den Heuvel was een broer van ‘Emmerance van de Croes’ de waardin van café ‘De Zwaan’ op de hoek van de Dorpstraat en de Kouter. Hij was gehuwd met Stephanie Van den Broeck die hem twee kinderen schonk.
  Louis overleed in het O.L.Vrouwziekenhuis te Mechelen.
  “Vader is niet meer…Maanden geleden is het begonnen…Gevallen met de fiets, heup gebroken. Nadien was het voortdurend over en weer van thuis naar de kliniek, tot op die kille zaterdagavond, toen was het zo ver…
  Als geboren buitenjongen was hij een echte natuurmens. Zo lang hij kon was zijn tuin zijn leven, zijn trots. Altijd was hij tevreden, maar een keiharde doorzetter voor zichzelf.
  Een stille eenzame fietser langs de Mechelse wegen…eenmaal per week lootjes gaan kopen was een diep menselijke betrachting om eens te winnen.
  De oorlog had diepe groeven voor hem achtergelaten. Hij mag dan ook met recht en rede een oud-strijder in hart en nieren genoemd worden.
  Zijn diep christelijk geloof, zijn voortdurend gebed kwam vooral naar boven bij de bedevaart van Scherpenheuvel. Wij danken God voor zijn eenvoud : deze boom legde zich neer bij zijn lot, zoals wij ons neerleggen bij Uw wil, Heer.
  Dag va, je leeft verder in onze herinnering en… bedankt voor alles !” (gedachtenisprentje) 

  Meer over Louis Van den Heuvel in deze Kronieken : mei 1970 toen hij als enige Leestenaar de voettocht naar Scherpenheuvel tot een goed einde bracht, 1 mei 1982 viering gouden huwelijk en 8 juni 1984 bij zijn 60ste deelname te voet naar Scherpenheuvel.

   

  1989 – Maandag 9 oktober : Jaarlijks feestmaal gepensioneerden K.B.G.
  “Naar jaarlijkse gewoonte om 14 uur eucharistieviering voor de overleden leden vw K.B.G., daarna om 15 uur feestmaal in de zaal.” (Kerk en Leven 5/10)

   

  1989 – 12 oktober – GvM : Verslag gewestelijke knapen SK Leest-VV Leest 2-7. (foto’s onderaan)
  “Eenrichtingsvoetbal tijdens de eerste helft. De bezoekers liepen uit tot 1-6 zodat iedereen dacht dat er dubbele cijfers op het bord zouden komen. Tijdens de tweede helft een ander spelbeeld. SK Leest toonde zich beter zodat beide ploegen in de tweede periode elk maar één keer konden scoren.
  Vooral in gestalte moest SK onderdoen. De thuisploeg speelde met enkele miniemen. Voor SK betekent dit seizoen een overgangsjaar.
  Voor VV Leest scoorden Van der Elst (2x), Sollie, Slachmuylders, Candries, Verheyden en Van der Meer één keer. Voor SK Leest werden de beide doelpunten gemaakt door Jan Louis. Bart Louis trof bij een 1-4 achterstand de paal.

  SK Leest : Van Bouwel, Silvrants, De Hondt, Cornelissen (36’ Puttenaers), Lambrechts (36’ Smets), Keekhofs, Peter Louis, Dignef, Jan Louis, Bart Louis, Terrares.

  VV Leest : Johan Lieckens (45’Willems), David Lieckens (36’ Doms), Van der Elst, Candries, Slachmuylders, Sollie, Beullens, Verheyden, Sven Daelemans, Stef Daelemans, Van der Meer.” 

   

  1989 – 12 oktober – Parochieblad : Gezocht
  “Een tijdelijk gastgezin voor een jongen van 18. Momenteel zoekt Oikonde een gastgezin. Indien u geïnteresseerd bent, gelieve dan contact op te nemen met Eddie Van Tilt, psycholoog, verbonden aan Oikonde Mechelen.”

   

  1989 – 13 oktober : Openingsvergadering Studentenclub DE STAP.
  Om 20 u ging in de nieuwe chirolokalen de openingsvergadering door van de Studentenclub “De Stap”. 

  “Beste Leestenaar, 

  Dit briefje is bestemd voor iedereen die in het academiejaar ’89 – ’90 actief student is aan één of andere hogere onderwijsinstelling (regentaat, graduaat, hogeschool, univ,...) en die in Leest woonachtig is of duidelijke sympathieën heeft voor deze gemeente.

  Wij, d.i. de studentenclub “De Stap”, zijn immers op zoek naar jonge, dynamische mensen die, naast het noodzakelijke studie- en blokwerk, ook oog hebben voor wat de sociale kant van het studentenleven genoemd wordt. Dit omvat dan ook de meest uiteenlopende activiteiten, van cultuur tot ontspanning, van informatie tot recreatie. Indien u in dit alles geïnteresseerd bent, nodigen wij u uit op de startvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober a.s. Hier zal het wel en wee van onze vereniging uit de doeken gedaan worden. Let wel, uw aanwezigheid aldaar brengt geen enkele verplichting met zich mee, het is een louter informatieve avond.
  In de hoop u op deze vergadering te mogen ontmoeten groeten wij u de meeste hoogachting. 
               Het praesidium. 

  Inlichtingen kunnen bekomen worden bij : Marc Keulemans, 015/20.78.52, Bart Hellemans, 015/41.07.54, Wim Dons, 015/41.52.95, Luc Verbruggen, 015/21.76.22 en Gerd De Keersmaecker, 03/886.46.42.” 

  Gegroet beste Leestenaar, 

  Voor de duivenliefhebbers is er een duivenbond, voor de wandelaars is er de “slak”, voor de muzikanten is er de fanfare St.-Cecilia, voor de boeren is er de groene kring. De voetbalspelers, de volleybalspelers, de kaarters, de volksdansers, de ruiters, de chirojeugd en nog zo veel andere actieve exemplaren van ons dorpje : allemaal hebben ze hun eigen vereniging. Alleen...alleen onze zonen en dochters die we uitzenden om waar ook in de grote wereld verder te studeren, die hadden tot nu toe geen eigen studendenclub. En dat gaat veranderen ! Want met deze uitnodiging voor onze “Avant-Première-Cocktail-Party” laten we U weten dat onze piepjonge studentenclub “De Stap” zijn eerste stapjes heeft gezet. We vragen u dan ook niets liever dan op deze uitnodiging in te gaan.
  Tot dan,
                     Het praesidium en de leden van Studentenclub “De Stap”.”  
  (Folders uit de beginperiode van “De Stap”) 

  Naast de typische studentikoze activiteiten organiseerde de vereniging tal van andere evenementen : filmnamiddagen, cocktailpartys, intropartys, bierproeven, cocktailstand op “Posse Leest”... De initiatiefnemers opteeerden voor de naam “De Stap” om aan te geven dat studenten heel wat “stappen” zetten : ze zetten een stap in de wereld, ze zetten een belangrijke stap in hun leven en vooral, ze gaan op stap. Om dat te kunnen doen met “De Stap” was er maar één vereiste : men moest Leest bewonen of –onderschat de vindingrijkheid van studenten niet- minstens een of ander lichaamsdeel in die gemeente verpand hebben. De idee voor “De Stap” ontstond tijdens een kroegentocht tussen Mechelen, Brussel en Leuven en die tocht groeide uit tot een klassieker in het programma van de vereniging. “De Stap” bezat ook een eigen tijdschrift : ’t Boekske. Dit verscheen elk trimester en bevatte zowel informatie als ontspanning.
  (GvA,23/2/90) 

   

  1989 – Vrijdag 13 oktober : Algemene vergadering Landelijke Gilde
  Met als onderwerp : “Kracht van aardstralen, magnetische velden” gebracht door de heer Ysewijn. (Parochieblad 5/10)

   

  1989 – Zaterdag 14 oktober : Jaarlijks Ledenfeest KWB en viering 40-jarig bestaan.
  Op deze dag vierde KWB haar 40-jarig bestaan. De feestavond ging van start met een eucharistieviering om 18.00 uur waarna er een feestmaaltijd volgde in de parochiezaal.
  Het menu zag er als volgt uit : gerookte forel, Agnes Sorelsoep, runds- en varkensgebraad met groentenkrans, ijs met warme krieken...Deelname in de onkosten : 550 fr.
  Verdienstelijke leden kregen een herinnering aangeboden. Wie of wat is me onbekend, wel kreeg mijn vader (Victor Van Hoof) een persoonlijke uitnodiging voor zijn 35-jarig lidmaatschap en ter plaatse een paars erelintje met de tekst ’40 jaar K.W.B. Leest, 35 jaar lid 1989.’ (copie bijgevoegd).
  Op deze avond werd eveneens het nieuwe bestuur voor de komende twee jaar verkozen.
  (Diverse folders)

   

  Foto’s (GvM) :
  -De knapen van SK Leest herpakten zich na de rust.
  -De knapen van VV Leest.
  -SK Leest in de aanval.
  -Het erelintje van mijn vader.

   

  20-05-2014 om 18:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1989 – Oktobernummer “Toeters en Trompetten” (jg.8,nr.4) :

   

                                       MIJMERINGEN (foto onderaan)

  “Onze fanfare echt goed leren kennen, kan je maar in ons stamcafé. Daar voelen zowel muzikanten als leden zich echt thuis. Er wordt lustig getapt, ‘gelammeerd’ door de vrouwen en zwaar gediscussieerd door leden van het mannelijke geslacht.
  Deze kroeg biedt telkens een typische sfeer die alleen daar kan heersen. Hier hoeft men slechts een geldstuk neer te tellen voor een drankje. Het is er oergezellig en aangenaam vertoeven door haar eenvoud.
  Mag ik even een beeld ophangen van zo een avond ?
  Laten we beginnen aan ‘den toog’, ik zou bijna zeggen het heiligdom van deze plaats. Den toog kan verdeeld worden in drie delen : rechts, links en centraal. Kun je het je voorstellen ? Zoniet ga dan de eerstvolgende repetitie een kijkje nemen. Iedereen is welkom en…(sorry, geen reclame !).

  Centraal, zoals verwacht, vinden de tooghangers een plaats. Dat zijn de zware mannen zoals kersverse papa Hendrik, de tot de nagels toe verzorgde Franky, om er maar enkele op te noemen. De lichtgewichten worden meestal aangetroffen rechts van de toog. Ze kunnen omschreven worden als de kind-vriendelijke typen : zoals Jan, Mille, Freddy, enz…Daar houden zich ook de micro-box-recorder-specialisten op, zijnde het trombone-duo. Wie vinden we dan links ? Onze jeugd en de zwoeg(st)ers van de derde root. Hier worden ze geleerd hoe pinten deftig kunnen worden gedronken en hoe belangrijk het is een toog professioneel en voorbeeldig te bevolken. Kwestie van opvoeding, nietwaar !

  Tot hiertoe een beschrijving van de populatie rond het hart van ons café. Maar niet alleen daar bevinden zich mensen. Iets van de tap-plank verwijderd staan de ‘echten’ : Yves, Edy, de bib en blue-Violet. Dat zijn de brassband-fans. Zonder commentaar !
  En u die dacht dat er geen echte café-tafels te vinden waren, zit fout. Gelieve zelfde scenario voor ogen te houden. Beginnen we rechts. Daar heersen ‘die van ons’. Zij zorgen ervoor dat de tappers tijdens het repeteren nog iets te doen hebben. Tegen de ingang rechts (waarom daar ?) ontmoeten we onze bugel Jeanske en ere wie ere toekomt onze trouwe luisteraars : Géne van de steirt en Emmerance van de Croes. Links van de uitgang verpozen meestal de zwaar-kopers : boer Constant, den Dré van Maria van Liza en Jef uit Breendonk. Daarnaast, zeer belangrijk, de dames-muzikanten die geroepen zijn de sfeer op peil te houden door de warmwaterinstallatie te laten werken. Verder, in de hoek gedrukt, glunderen de bestuursleden : vooral als er veel aanwezigen zijn en er goede muziek wordt gebracht.
  Tussen alles door lopen jongens en meisjes van en naar de toog om zich te bevoorraden. Dit zijn onze jongste aanwinsten waarop we al onze hoop hebben gevestigd voor de toekomst. Om mijn verhaal mooi te beeindigen, zou ik graag in naam van alle muzikanten, de tappers willen bedanken die steeds vriendelijk en vrijwillig de dorstigen willen laven.
           Vera Van Medegael. 

  N.V.D.R. : zoals in alle grote bladen hebben we de namen van de betrokken personages veranderd, zodat die er verder geen last zouden door krijgen. Overeenkomsten met bestaande personages zijn louter toevallig, maar desalniettemin zeer treffend.”  

   

  1989 – Zondag 1 oktober : 17de Massa Loopcross en Stratenloop Chiro-Vevoc
  Om 14 uur ging de stratenloop van start. 5, 10 of 15 km op Leestse wegen met prijzen voor de 10 eersten per reeks en een aandenken voor alle deelnemers. Vanaf 15 uur begon de 17de Massa Loopcross voor meisjes en jongens alle categorieën vanaf 8 jaar. De organisatoren spraken van een 1000-tal deelnemers waaronder een 500 chiroleden. De chiro van Kapelle-op-den-Bos was aanwezig met 89 deelnemers en kon zo de trofee van de grootste groep in de wacht slepen.De chiro van Tisselt nam deel met 75 en die van Leest met 44 deelnemers. 

                                                 UITSLAGEN

  Stratenloop 5 km :
  1.Frans Van Den Dries, 2.Bart Piessens, 3.Alfred Peeters, 4.Leboda, 5.Ronny Geerts.

  Stratenloop 10 km :
  1.Janssens, 2.Crab, 3.Van Den Brande, 4.Frans Van Hool, 5. Alex Boremans.

  Stratenloop 15 km :
  1.Carlo Huyghe, 2.Nico Van Win, 3.Albert Van Deuren, 4.Piet De Wachter, 5.Fons Van Hocht.

  Microben jongens :
  1.Joris Segers, 2.Tim Clerbout, 3.Tom Clerbout, 4.Wim Jacobs, 5.Wim Dries.

  Microben meisjes :
  1.Inge Heiremans, 2.Lien Peters, 3. Marian De Wachter, 4.Elke Teilinck, 5.Sofie Lambaerts.

  Pupillen meisjes :
  1.Ann Clerbout, 2.Sylvie Van den Broeck, 3.Clerbut Linsy, 4.Natalie Hackenjas, 5.Ellen Van den Troost.

  Miniemen jongens :
  1.Bert Van den Berg, 2.Nordin Emarchouchi, 3.Tom Leboda, 4.Koen Van der Maelen, 5.Helmut Hackenjas.

  Miniemen meisjes :
  1.Katrien Vermunicht, 2.Cindy Jacobs, 3.Eva Buelens, 4.Tinneke De Smet, 5.Katleen Lefever.

  Kadetten jongens :
  1.Mark Bruyneels, 2.Dirk Van Den Maelen, 3.Tom Van Aken, 4.Janns Miseur, 5.Jurgen Van Den Bergh.

  Kadetten meisjes :
  1.Fabienne Clymans, 2.Ilse Smets, 3.Annelies Vermunicht, 4.Ann Christiaens, 5.Hilde Gooyvaerts.

  Scholieren jongens :
  1.Dirk Miseur, 2.M. Van Tilt, 3.Ivan Van Der Stappen, 4.Steve Cram, 5.Peter Van Paeschen.

  Scholieren meisjes :
  1.Katleen Plasqui, 2.Kristine De Beuckelaere, 3.Katleen Spruyt, 4.Karen Van Sweevelt, 5. Veronique Schillemans.

  Juniores-seniores mannen :
  1.Freddy Van Winge, 2.Juliens, 3.Mark Beuckelaers, 4.Dirk Houtekiete, 5.Pascal Van Loo.

  Juniores-seniores vrouwen :
  1.Gerda De Ridder, 2.Rita Van Praet, 3.Katie Van Lindt, 4.Griet Soors, 5.Marleen Kinnart.

  Mannen :
  1.Eddy Bells, 2.Frans Goovaerts, 3.Frans Vloeberghen, 4.Julien Berge, 5.Francois De Boeck.

  Veteranen-mannen :
  1.Jos Van Den Bossche, 2.Luc Wijnants, 3. Luc Clerbout, 4.Jos Geeroms, 5.Dirk Crosiers.

  Veteranen-vrouwen :
  1.Agnes Schelfhout, 2.Maria De Prins, 3.Martine Van Den Eede, 4.Els De Backer.
  (GvA, 3/10)

   

  1989 – Maandag 2 oktober : Herfstvergadering KVLV
  Voor de leden in het parochiehuis om 19 uur. De heer Van Gompel onderhield de deelnemers over ‘Grenzen overbruggen’. (Parochieblad 28/9) 

   

  1989 – 5 oktober – Gazet van Antwerpen : De familie Polspoel met honderd op het appèl. (foto onderaan)
  Te Leest kwam de familie Polspoel bij elkaar op een groot feest. Honderd jaar geleden verwierf Antonius Polspoel bij testament de eigendom die daar nog altijd in familiebezit is.
  Alfons Polspoel uit Mechelen, achterkleinzoon van Antonius, nodigde alle Polspoelen uit op een reünie. Er kwamen meer dan honderd deelnemers opdagen, waaronder heel wat mensen uit Nederland.
  Het familiefeest werd ingezet met een eucharistieviering. Er volgde een bloemenhulde op het kerkhof van Leest en een gezellige bijeenkomst in het parochiehuis op de Kouter.
  Uiteraard mocht de traditionele familiefoto niet ontbreken. (GvA, 5/10) 

   

  1989 – Vrijdag 6 oktober : Mosselavond LRV Leest
  Volgende ponyruiters en ruiters nodigden iedereen uit op deze Mosselavond :
  Nele Beyens, Jonathan, Marjan De Wachter, Dirk Appelmans, Kristel Verlinden, Liesbeth Moens, Annelies Kerremans, Inge Kerremans, Jo De Smet, Rudy Andries, Gunter Lauwers, Kris Appelmans, Wim De Wachter, Hilde De Beck, Kathleen D’Hoogh, Paul De Beck, Gerd Neefs, Sven Moons, Gerdt Geerts, Willy De Beck, Marcel Neefs, Heidi Slachmuylders, Stefan Neefs, Werner Neefs, Ilse Neefs, Fonny Slachmuylders, Emiel De Maeyer, Heidi Rottiers, Anja Liers, Ann De Prins, Walter De Prins, Ivo Van Doren, Pascal Mampaey, Bart De Smet, Frans Verbergt, Filip Verbergt, Ann Verbergt, Kristel Huysmans, Jos Moens, Annemie Geerts, Cindy Vanpachtebeke en Jules De Smet.
  Die ging door in de parochiezaal te Leest van 17.30 uur tot 22 uur.
  Mosselen+brood : 275 fr.
  Stoofvlees+brood : 250 fr.
  (Folder)

   

  Foto’s :
  -Aan de tafel op het voorplan zitten August Lauwers, Jozef Van Asch, André Walschaers en Constant Van Alsenoy. De tafel daarachter is voorbehouden aan de dames die bediend worden door Magda De Croes. Gunter Peeters kijkt toe.
  De jongeren staan aan de toog : Luc Vertommen is in gesprek met Alfons en Edy Van Asch. Links is er een gesprek aan gang tussen Jurgen Verschueren, Dora en Peter Van Beersel.
  (Foto : P. Van Roy, verzameling familie Lauwens-Piessens)
  -Met meer dan honderd waren ze, de Polspoelen.

  20-05-2014 om 09:19 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!