NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  23-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 20 januari – Gazet van Mechelen :

               Schepen Carlier reikte prijzen uit aan laureaten 55ste nationale

                                  tentoonstelling “De Luxeduif”

   

              Naar jaarlijkse gewoonte had zondagnamiddag in het lokaal “Antverpia” aan de

              Graanmarkt te Mechelen, de plechtige prijsuitreiking plaats aan de laureaten

              van de 55ste nationale tentoonstelling door de Mechelse sierduivenklub

              “De Luxeduif”. De tentoonstelling was op 20 en 21 december georganiseerd

              in de stedelijke feestzaal aan de Fred. De Merodestraat..

              Leestenaar en ere-voorzitter Alfons Hellemans mocht meehelpen aan de

              overhandiging van de prijzen.”                              

   

  1981 – Zaterdag 31 januari : Dansavond Vrije Kleuter- en Basisschool

              De Vrije Kleuter- en Basisschool van Leest nodigde ten dans met D.J. Lion John

              in  de Parochiezaal, Kouter, vanaf 20 uur.

              Toegang : 70 frank. (folder)

   

  1981 –Februarinummer ‘De Band’  : Oproep medewerkers film over Leest

              “Een paar mensen hier ter plaatse willen een film maken super acht color over Leest.

              Leestenaars die interesse hebben om aan deze realisatie mede te werken

              (samenstellen van film, voorbespreking, scenario, hulp bij opname, enz.)

              Kunnen contact opnemen met : Pierre De Wit, Molenstraat 14 Leest  of met

              Robert Verbruggen van ‘De Band’.”

   

  1981 – 8 februari : Kindertoneel

              Organisatie Davidsfonds Leest : “het Heists Kamertoneel” met “Boembatjoek”

              een kindertoneel voor kinderen van de lagere school.

   

  1981 – Zaterdag 14 en zondag 15 februari : “Dag zonder Afwas”

              De koninklijke fanfare St.-Cecilia organiseerde haar jaarlijkse “dag zonder

              koken en zonder afwas” in de gelijknamige zaal.

              De opbrengst van dit eetfestijn was bestemd  voor nieuwe uniformen voor de

              leden van fanfare en drumband. (GvM,12/2/1981)

   

  1981 – 16 februari : Davidsfonds gespreksavond

              “Leven en Geloven” met Ward Bruyninckx.

   

  1981 – Zondag 22 februari : VTB-VAB wandelde te Leest

              De VTB-VAB-afdeling Mechelen organiseerde een 12 km lange wandeling

              in Leest.

              Vertrek aan de kerk om 14u15. Wandelleider was Roger Saels.

              Deelname was kosteloos.

   

  1981 – Vrijdag 27 februari : Jaarlijke kaartavond voor de leden van  de Landelijke Gilde.

              Inzet 50 frank  en er was een kip per tafel te winnen. (‘DB,februari ’81)

   

  1981 – 27 februari : Het Laatste Nieuws – Jean Geerts : gespaard blijven van ziekten

   

  Liefst drie ingezetenen van de Mechelse deelgemeente Leest zullen tijdens het nieuwe wielerseizoen trachten hun plaats in de wielerpelotons op te eisen.

  Voor de man van de Heide, Jean Geerts, die in vorige seizoenen reeds bewees in de liefhebbersrangen zijn man te kunnen staan, is de voornaamste bekommernis : “ik hoop uiteraard gespaard te blijven van ziekten want dat tast het moreel bij mij te sterk aan en dan kom ik niet tot mijn normaal rendement. Ik hoop een regelmatiger seizoen te maken dan vorig jaar waarin ik zes bloemtuilen kon bemachtigen.”

  Voor Dirk Van Dam die voor het eerst zal kennismaken met de liefhebbersrangen liggen de zaken wel anders. “Vooral in de eerste weken zal ik nog veel trachten te leren van de gevestigde waarden. Trouwens mijn trainingsschema, opgesteld door de heer Willockx, voorziet een eerder trage seizoeninzet.”

  Geert De Bruyn uit de Dorpsstraat fietste vorig seizoen reeds enkele maanden bij de nieuwelingen en maakte daar reeds enkele behoorlijke uitslagen. Normaal gesproken moet in het nieuwe seizoen daar de bevestiging van komen. “Ik heb de beste vooruitzichten omdat ik op alle domeinen zowat mijn man kan staan. Maar het afwerken van mijn studies krijgt uiteraard voorrang.” 

   

  1981 – Maart :  Johan Vandeputte stelde K.V.G. voor.

   

  1981 werd door een U.N.O.-conferentie uitgeroepen tot “Internationaal Jaar van de Gehandicapten”.

  In het maart-nummer van “De Band” maakte Johan Vandeputte van deze gelegenheid gebruik om K.V.G.-Zennevallei voor te stellen.

   

  “Mag ik in dit specifieke jaar de K.V.G (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) even voorstellen :

  De KVG is een vereniging opgericht in 1945 door een groep gehandicapten. Iedereen is welkom in ons midden. Ons streefdoel is in de eerste plaats de bekommernis van onze mindervalide zelf; hen ergens mee begeleiden in het economisch, sociale en culturele leven van onze maatschappij. Het wegwij maken in de administratieve rompslomp die je vanuit je gehandicapt-zijn kan meemaken. Denk aan de verschillende ministeries die, de een wat meer, de ander wat minder, te maken heeft met gehandicaptenzorg. Ook als vereniging moeten wij onze rechten laten gelden, zij het soms om louter materiële noodzaak.
  Anderzijds, maar zeker niet onbelangrijk, is om samen met onze vereniging, de minder-valide uit onze streek, te helpen naar een eigen zelfstandigheid, en een volledige integratie in onze gemeente. Integratie is misschien een moedewoord geworden. Maar in hoeverre zijn minder-validen in onze maatschappij echt aanvaard en beschouwd als evenwaardige deelnemer ?

  Is het niet in de eerste plaats aan de minder-valide zelf om uit zijn schelp te komen ? Om zich niet alleen te voelen, in het zetten van de eerste stap, is er een vereniging als de onze nodig.

  Daarom wil ik duidelijk stellen dat integratie niet is, doen zoals anderen, maar eerder zich met al zijn mogelijkheden inschakelen in het maatschappelijk (is ook gemeentelijk) leven, maar goed bewust zijn van onze eigen beperkingen.

  Zo, als minder-valide dit harmonisch evenwicht vinden is niet gemakkelijk de dag van heden, in een maatschappij waarvan de toekomst maar een somber beeld aangeeft.

  Laat je me toe even onze eigen K.V.G.-Zennevallei aan u kenbaar te maken.

  KVG-Zennevallei vierde vorig jaar haar 10-jarig bestaan. Deze viering droeg in zich de fierheid van het “gepresteerde”maar zij maakte ons tevens stil voor de grijze haren en de rimpels die we in ons spiegelbeeld herkenden, het zegt ons “je ziet er ouder uit !” Wat dat spiegelbeeld ons niet vertelde is dat je voor ons “mooier” was geworden. Ja onze vereniging groeit en bloeit.

  Als vaste waarden in ons Jaarprogramma  hebben wij onze jaarlijkse reis, paasviering, kerstfeest en de laatste zondag van augustus onze eetdag.

  Daar waar wij kunnen, spelen wij mee in, met activiteiten van andere verenigingen ; denk aan de dorpskwis, de viering van de honderdjarige Stanne Van den Broeck.

  Langs deze weg willen wij u, de vrienden van de KVG, uitnodigen om in de mate van het mogelijke deel te nemen aan onze activiteiten.

  Voor 1981 staan al volgende activiteiten op het programma :

  Zondag 9 augustus onze reis, waarschijnlijk trekken we naar het mooie Limburg.
  Onze jaarlijkse eetdag gaat door op zondag 30 augustus in de parochiezaal te Leest.

  Zaterdag 17 oktober een gezellig samenzijn te Leest en op zondag  20 december kerstfeest te Hombeek.

  Naast deze activiteiten kan je naar het sociaal dienstbetoon elke vrijdagmiddag tussen 14 en 15 uur (behalve tijdens de vacantiemaanden) terecht bij Johan Vandeputte, Vinkstraat 44 te Leest. Nieuwe leden zijn steeds welkom.
  Moge deze bijdrage u een bredere kijk hebben gegeven over onze vereniging. Misschien kwamen wij in het verleden te weinig naar buiten, maar laat 1981, het internationaal jaar van de gehandicapten openstaan voor iedereen. Beschouw de minder-validen als gelijk-validen. Wie heeft het recht om mensen met een handicap als minder te aanzien ?

  Mag ik om te besluiten de redactie van “De Band” te bedanken, om de kans die ons werd gegeven om dit artikel te schrijven, en het te publiceren voor al de lezers van dit tijdschrift.
  Oprechte groeten namens K.V.G.-Zennevallei.

        Johan Vandeputte.”      

   

  23-12-2012 om 13:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

                                                                      1981

   

   

  1981 – Bestuur Davidsfonds

  Geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling.

  Voorzitter bleef Jeroom Verbruggen, Alfons Hellemans bleef ere-voorzitter.
  Maria Dons-Lamberts bleef ondervoorzitter, Martin Mollemans secretaris, Aloïs Hendrickx penningmeester en Marleen De Prins, pastoor Lornoy, Mia Van Sweevelt-Dewit en Marleen Verschueren actieve bestuursleden. (‘’DB’, januari ’81) 

   

  1981 - Vlaamse raad zitting 1980- 81 bulletin van vragen en antwoorden 3 februari 81

   

  vau 5 januari 1981

  van de heer J. SOMERS

  Zennedijk te Leest - Verstevigingswerken

  Ten gevolge van de recente overstromingen worden momenteel in het Mechelse practisch alle dijken van rivieren behorend tot het Scheldebekken versterkt.

  Tot onze spijt moeten wij hierbij opmerken dat deze verstevigingswerken meestal gepaard gaan met onherroepelijke ingrepen in het plaatselijk leefmilieu. De prachtige oude bomenrijen die meestal de dijken sierden worden opgeofferd voor asfalt en beton ; de oevers worden glad gemaakt en met keien bedekt. Alhoewel het allicht moeilijk is een middenweg te vinden tussen veiligheid enerzijds en natuurbehoud anderzijds, lijkt het mij toch technisch realiseerbaar op enkele plaatsen de prachtige bomenlanen voor het nageslacht te bewaren. Een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar dit nog kan is de Zennedijk tussen Leest stroomopwaarts naar Hombeek. Tussen de Zennebrug te Leest en de Spoorwegbrug te Hombeek alleen al staan 228 Amerikaanse eiken, 33 Zomereiken, 4 Essen, 35 Zwarte noten, 20 Lorken, 6 Veldolmen, 27 Robinia’s, 10 Platanen, 5 Esdoorns en 1 Spar.

  Dienaangaande moge ik aan de geachte Minister vragen welke maatregelen hij zal treffen om de verbeteringswerken aan de Zennedijk te verzoenen met het behoud van de natuur, zodat dit uniek en waardevol landschap-toch nog bewaard zou kunnen worden.

   

  Antwoord

  De werken die door het geachte lid worden opgesomd vallen volledig onder de bevoegdheid van de Minister van Openbare Werken.

  Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 4 - 3 februari 1981 59

  Zij vormen een onderdeel van het Sigmaplan dat in 1977 werd opgesteld teneinde de bevolking beter te beschermen tegen watersnood. In de schoot van het departement van Openbare Werken werd eveneens in 1977 een Ecologische Commissie opgericht. Ze is belast met het onderzoek van de gevolgen die de infrastructuurwerken zullen hebben op het leefmilieu. De belangen van het natuurbehoud zijn er sterk vertegenwoordigd.

   

  1. of de geachte Minister beschikt over gegevens omtrent de stortplaatsen in België en eventueel op de hoogte is van de ligging van de stortplaatsen, die een bedreiging voor de gezondheid kunnen betekenen ;

  2. of, in negatief geval, de geachte Minister het niet opportuun zou vinden om dringend initiatieven ter zake te nemen?

   

  Antwoord

  Aspecten van het Sigmaplan werden reeds besproken Ik heb de eer aan het geachte lid het volgende mede te delen. Meer bepaald werd op 21 cecember 1979 de verhoging van de dijken van de Schelde en bijrivieren besproken en grote aandacht ging naar de beplanting van de dijken. Er werd beweerd dat het behoud van hoogstammige bomen de dijken kan beschadigen.

  (…)

   

  1981 – 9 januari : Bericht aan de bevolking.

   

  “Van harte bieden wij U allen onze oprechte wensen van geluk en voorspoed voor het jaar 1981. Het is onze gewoonte U bij deze gelegenheid onze werking en realisaties van 1980 even in herinnering te brengen en tevens U te informeren over wat wij in 1981 voor U willen verwezenlijken.
  Het C.V.P.-bestuur van Leest, ons gemeenteraadslid Gust Emmeregs en ons O.C.M.W.-lid Louis Vloebergh zullen zich ook in 1981, VOOR IEDEREEN en onafgezien zijn overtuiging, onverdroten inzetten.

  Verkozen worden of een belangrijke functie waarnemen is in de eerste plaats een verplichting. Daar zijn wij ons tenvolle van bewust en daarom zullen wij, ook in 1981 het algemeen belang van Leest en dit van iedere inwoner in het bijzonder, volledig en naar best vermogen behartigen.

  Namens het C.V.P.-bestuur van Leest !

        H. Deneve, secretaris            K.Duysburgh, voorzitter.”

   

  Algemene werking CVP-Leest 1980

  Tijdens het jaar 1980 hebben wij te Mechelen de Leestse belangen door dik en dun verdedigd. Het CVP-bestuur Leest is dikwijls bij Burgemeester en Schepenen tussengekomen en dit zowel voor persoonlijke als algemene belangen. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij bij hen het nodige begrip en steun kregen die wij wensten. Daarvoor onze dank.

   

  -Ons bestuurslid Louis Vloebergh, werd in 1980 aangesteld tot lid van het OCMW Mechelen.

  -Bestuursleden en/of mandatarissen zullen U kortelings bezoeken om uw lidmaatschap te hernieuwen of om U, volledig vrijblijvend, lid te worden van de CVP en dit voor slechts 200 fr.

  -De verkoop van fiets- en andere taksplaten zal, ingevolge de herhaalde tussenkomsten van Gust Emmeregs opnieuw te Leest gebeuren.

  -Tussenkomst i.v.m. utbreiding van aansluiting op aardgas : op dit opgenblik zijn werken in uitvoering voor aansluiting van Dorp, Dorpstraat, Scheerstraat en Vinkstraat.

   

  Louis Neefs, ter nagedachtenis (zie foto)

  Louis Neefs was een jongen van de buiten. Daarom kwam hij ook graag naar Leest. Hij hield van de natuur en meer nog van de gewone buitenmens. Met zijn warme,  diepe stem bezong hij de poëzie van de gewone alledaagse dingen. Louis bracht schoonheid.

  Wij zullen ons blijven herinneren hoe Louis op de laatste Volksfeesten de vele zangers voorstelde. Met wat een tact en fijngevoeligheid hij iedereen op het podium geruststelde en hoe hij nadien voor elke kandidaat –ook voor diegenen die minder goed zongen- nog een woord van waardering over had.
  Louis was een schoon mens.

   

  Openbare werken te Leest

  -Wegverzakking Juniorslaan ter hoogte Molenbeek : volledig hersteld na interpellatie van Gust Emmeregs.

  -De graskanten werden regelmatig afgemaaid en de grachten onderhouden.

  -Vernieuwing Winkelstraat. De werken werden toegewezen aan de firma Terraco uit Hever voor de som van 4.330.948 fr.

  -Vernieuwing Elleboogstraat – Tiendeschuurstraat – Rennekouter. Op ons initiatief werd het rooilijn- en onteigeningsplan voor deze straten tijdens een publieke vergadering deskundig en uitvoerig toegelicht.

  -Opmaken rooilijn- en onteigeningsplannen voor Tisseltbaan

  -Verbreding Vinkstraat : er werden 19 bezwaarschriften ingediend…

  (Samenvatting van de C.V.P.-brochure van 9/1/81)

   

  1981 – 10 januari : Kindernamiddag

  Chiro, Vevoc en Kvlv organiseerden een “Kindernamiddag” in de parochiezaal.

  Het marionettentheater “Houtekop” met steun van het Bestuur voor Jeugdvorming, voerde na een welkomwoordje van Louis Vloebergh, “De Gelaarsde Kat”  op.

  Jongens en meisjes tussen 9 en 11 voerden “De Keizer in zijn Hemd” op, werk van Hans Christian Andersen.

  Die namiddag werd er ook gedanst en gezongen onder leiding van Hilda Silverans, er werd gesmuld van pannenkoeken en iedereen kon meedingen in een kleurwedstrijd.

  De namiddag werd belosten met een dankwoordje van Roza De Smet die ook nog geschenkjes meehad voor alle toneelspelertjes.

   

  Bijgevoegd :

  -Dankbare herinnering aan een touwe vriend die wij nooit zullen vergeten. (Foto uit de CVP-brochure van 9/1/81)

  -Aan de kindernamiddag was ook een kleurwedstrijd voor de jeugd verbonden.

  23-12-2012 om 10:24 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!