NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  30-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – Zaterdag 14 maart : Recollectie KWB en uitslag Kaartkampioenschap

              Na twaalf avonden van sportieve strijd mochten de kaartliefhebbers

              hun prijs in ontvangst nemen. Traditiegetrouw ging deze prijsuitreiking door

              tijdens de jaarlijkse recollectie.

              Voor meer dan 80 deelnemers hield pastoor Coosemans een korte bezinning

              en Walter Tourné een toespraak. Volgde het etentje en de dansavond.

              Tussendoor werd de uitslag van het kaartkampioenschap 1980-1981 afgeroepen.

              Winnaar werd Jozef Vloeberghen voor Maurits De Grijse en Eduard Diddens.

              Er waren 66 deelnemers.

   

  1981 – Zaterdag 14 maart : “Ken uw stad...wees er fier op”.

              In het kader van bovenstaande spreuk en ook als bestuurslid van de plaatselijke  

              Sp-afdeling nodigde dezelfde Jozef Vloeberghen de Leestenaars uit voor een

              gezamelijk bezoek aan de St.Katelijnekerk en de St.Romboutskathedraal te Mechelen.

              Vertrek om 14u15 op de Dorpsplaats.

   

  1981 – 24 maart – Het Laatste Nieuws : (zie foto)

   

              PAS “GETOUWD” !

  “Deze foto namen we te Leest. Het pas gehuwd koppeltje zal wel verbaasd  hebben opgekeken toen de grap van enkele vrienden duidelijk werd. Opmerkelijk  is dat de nachtelijke lolbroeken in plaats van “juist getrouwd”  “juist getouwd” hebben geschreven.

  Misschien slaat die zogenaamde fout op de echtverbintenis of op de touwenconstructie

  die de olijkerds aan de gevel aanbrachten. (L.D.N.)”

   

  1981 – 25 maart : Overlijden van Juul Teughels (foto)

   

  “Amper 55 jaar overleed hij in het Academisch Ziekenhuis van Jette.

  Geboren en getogen Leestenaar (broer van onze medewerker Frans), was hij een gekende en geliefde figuur in Kapelle-op-den-Bos. Als onderwijzer en later als schoolhoofd heeft hij jarenlang de Kapelse jeugd gevormd. Opvoeden was zijn levensroeping. Rechtschapen als hij was, moet hij de laatste jaren erg geleden hebben onder het onrecht hem door kleinzielige politiek aangedaan.” (‘DB’, april ’81)

   

  Juul Forentijn Teughels was te Leest geboren op 22 januari 1925.

  “Een goed en edel mens is van ons heengegaan. Opgegroeid in een gezin van bekommerd zijn voor anderen heeft hij deze eigenschap gans zijn leven in daden omgezet. In het hart van zijn vrouw Jeanne, met wie hij wel en wee van dit leven deelde, zal hij verder leven als een goede echtgenoot; zijn kinderen zullen het beeld in zich dragen van een liefdevolle en zorgzame vader; zijn vele vrienden zullen het hoofd schudden en niet begrijpen…

  Opvoeden was zijn levenstaak en levensroeping. Als toegewijd meester stelde hij niet alleen belang in schoolresultaten, maar probeerde hij ook zich het leefmilieu van zijn jongens eigen te maken om hen des te beter kunnen helpen om schone mensen te worden. Daarom ging zijn aandacht naar niet-schoolse activiteiten.

  Toewijding, zachtheid en rechtschapenheid sierden het leven van Juul en maakte hem tot vriend van velen in het  verenigingsleven.

  Omwille van die fijngevoeligheid was hij ook kwetsbaarder : hij leed sterk onder onrechtvaardigheden ;  zij bezorgden Juul een diepe woede en in die woede groeide de dood.

  Meer dan lofwoorden of wat ook kunnen zeggen, zal hij verder leven in de herinnering van hen met wie hij in liefde verbonden leefde, zal hij vereremerkt verder leven in de harten van de vele jongens die hem gekend hebben en zich aan zijn levensvoorbeeld spiegelen.

  Juul heeft de levensstrijd gestreden, het geloof bewaard, nu is de kroon der gerechtigheid zijn deel.” (warme woorden uit zijn doodsprentje)

   

  Foto ‘s :

  ‘Juist getouwd’…

  -Juul Teughels.

  30-12-2012 om 09:34 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 1 maart : Vanaf deze dag begon de volkstelling te Leest.

              (GvM,6/12/80)

   

  1981 – Zondag 1 maart : Breugheliaanse eetdag door KLJ in de parochiezaal

              (‘DB’, februari ’81)

   

  1981 – 4 maart : Dirk Van Dam : bevredigende start

   

  “Voor de Leestse amateur Dirk Van Dam is de kennismaking met de categorie van de amateurs naar wens verlopen : ‘Wegens een begrafenisplechtigheid in de familie kon ik zaterdag wel niet zoals gepland was starten in de openingsrit te Malderen. Daardoor kon ik wel te Hombeek van start gaan. Gelukkig raakte ik niet betrokken bij de valpartij die de wedstrijd een beslissende wending gaf, maar hierdoor waren de koplopers vertrokken. In de achtervolgende groep heb ik naar het einde toe nog actief kunnen zijn zodat ik uiteindelijk op een 25ste plaats kon beslag leggen. Voor een eerste rit met meer dan honderd deelnemers vind ik dat een behoorlijk resultaat. Daar ik voorlopig geen twee opeenvolgende dagen aan competitie mag deelnemen probeer ik, in zo verre mijn taak dit toelaat, ook in een midweekwedstrijd aan te zetten. Hierdoor hoop ik vlugger aan het competitieritme te wennen.”

   

  Jan Geerts : pech.

  “Voor de andere Leestse amateur Jean Geerts verliep de seizoenstart niet zo naar wens. In Brussel-Opwijk had hij halverwege de rit af te rekenen met bandenpech. De rest van de kilometers werd wel afgelegd maar meer als oefening opgenomen, omdat met zoveel vertrekkers de prijzenpot al lang verdeeld was.”

  (GvM,4/3/1981) 

   

  1981 – Donderdag 5 maart : MMT te Leest

              Het Mechels Miniatuur Theater bracht in de zaal “St.-Cecilia” het gekende

              stuk “Het Machtig Reservoir”met in de hoofdrollen Mandus De Vos en

              René Verreth.

              Toegangsprijs : 100 frank.

   

  1981 – 8 maart : K.V.L.V.-vergadering

              Thema : werken : moeten of mogen.

              Er werden tevens twee Lourdesreizen verloot.

   

  1981 – 9 maart : Bedevaart naar Sint-Jozef Leuven

              Vertrek aan de kerk om 08u50.

   

  1981 – 14 maart : Overlijden van Gerard Somers (zie foto’s)

   

  “Op 14 maart 1981 overleed te Mechelen in het Sint-Jozefsziekenhuis Gerad Somers. Hij was alhier geboren op 16 mei 1898.
  “Gerard van Heinke Somers” was door iedereen gekend en geliefd. Eenvoudig en volks als hij was, bleef hij zichzelf en de goeie ouwe tijd getrouw. Als oudste cafébaas uit de omtrek bestond zijn cliënteel de laatste jaren uit de Leestse jongeren die zich bij hem “thuis” voelden. Zijn laatste maanden als “banneling” zullen hem zwaar hebben gewogen.”
  (‘DB,april ’81)

   

  In 1979 (enkel jaartal gekend) publiceerde Gazet van Mechelen :

   

                                    Mechelens oudste cafébaas woont in Leest.

  “Als men vanuit Mechelen naar Leest rijdt, ziet men op de hoek van de Molenstraat en de Mechelbaan (noot : thans Pastoor De Heuckstraat) een oud cafeetje staan : ‘Op ’t Hoekske’

  (noot : thans ‘Drij Gapers’).

  Deze drankgelegenheid wordt uitgebaat door Gerard Somers, ook wel ‘Gerard van Nanke Somers’ of ‘Gerard van Tiste Moors’ (zijn grootvader noemde Tist De Maeyer genoemd, hij werd te Leest geboren op de Rennekouter). Gerard werd te Leest geboren op 16 mei 1898 als tweede oudste van tien kinderen. Zijn oudste broer wisselde het tijdelijke met het eeuwige toen hij slechts twee jaar oud was en zijn jongste zuster stierf toen ze amper elf maanden oud was.

  In 1902 kreeg de familie Somers een tweeling. Biezonder is wel dat Tor geboren werd op 1 augustus (23u45) en Pauline op 2 augustus om OOu10 te voorschijn kwam.

  Toen Gerard nog een Gerardske was noemde zijn vader hem steeds ‘Pierke’ en de rest van de familie noemde hem steeds ‘Jef’. Waarom dit gebeurde is voor Gerard nog steeds een raadsel.

  Vanaf Pasen (toen hij elf jaar oud was) moest hij thuisblijven uit de school, om thuis op de kinderen te passen als zijn ouders naar het veld waren. Doch stilaan werd hij ingeschakeld in het landbouwbedrijf en moest hij vanaf z’n 12de met het paard rijden, om alzo drie jaar later volledig ingeschakeld te zijn in het familiebedrijf. Tijdens de oorlogsjaren volgde Gerard ’s avonds nog landbouwlessen om de ‘stiel’ onder de knie te krijgen.

  Zoals iedereen, keek ook Gerard eens naar de meisjes, en de danskunst erfde hij van zijn vader. Dat dit bij de meisjes indruk maakte, hoeft geen betoog en op 21-jarige leeftijd kreeg Gerard de kans om te huwen. Doch Gerard heeft het toen (zonder ruzie te maken) afgemaakt. Elf jaar later (op 32-jarige leeftijd) vond Gerard het echter tijd en op 30 oktober 1930 trouwde hij te Leest  met Sofie Van den Heuvel. Sofie was geboren in café ‘Belle Vue’ en kwam ook uit een gezin van tien kinderen. Aangezien Sofie’s oudste zuster jong gestorven was, moest Sofie ook vlug de school verlaten om thuis te helpen.

  Haar oudste broer gaf in de streek van Dilbeek les en alzo moest ook Sofie naar Dilbeek om voor haar broer te zorgen. Zo werd ze volgens Gerard een ‘reizende passante’. Bij Sofie thuis was er café en daar haar moeder alleen thuis was, gingen Sofie en Gerard bij haar inwonen.

  Sofie’s moeder is café blijven houden tot enkele maanden voor haar dood (enkele maanden voor haar 94ste verjaardag).

  Om te horen dat er iemand binnenkwam, zette men indertijd de koterhaak voor de deur en deze maakte lawaai genoeg om te verwittigen dat iemand binnenkwam. Deze koterhaak bestaat nog, doch doet geen dienst meer voor voornoemd gebruik.

  Terwijl Sofie’s moeder instond voor het café en het huishouden, zorgden Sofie en Gerard voor de koeien, varkens, groenten, enz.

  Toen beiden een drietal maanden gehuwd waren, trok Gerard op zekere avond het dorp in en bleef er gewild ‘plakken’, dit om zijn kersverse bruid te plagen. Bij zijn thuiskomst werd er natuurlijk gevraagd vanwaar hij kwam. Gerard zei hierop ‘van buiten naar binnen’, dit is volgens Gerard de enige keer dat zoiets gebeurde omdat ze beiden steeds water bij de wijn konden doen.

  Toen Sofie op 11 maart 1977 stierf, dacht Gerard er aan zijn café te sluiten, doch op aanraden van de dokter is hij op zijn stappen teruggekeerd en is hij nu de oudste cafébaas van de omtrek en misschien wel de oudste cafébaas van de provincie.

  Het café dat hij bewoont is men in 1900 beginnen te bouwen en drie jaar later was het af. In de jaren 1938-39 werd de zaal ‘St.-Cecilia’ omgebouwd tot schuur. De tapkast en enkele kleine veranderingen gebeurden tot nog toe op ’t hoekske. Tegenwoordig verspreidt zich het gerucht dat Gerard zou sluiten. Doch Gerard weet nog steeds niet wanneer hij zal stoppen.

  De plaatselijke Chirojongens helpen Gerard zoveel ze kunnen, en hiervoor is hij ze heel dankbaar. Doch Gerard is en blijft een plantrekker. Elke morgen is hij beneden om 06u30. Na het ontbijt schilt hij zijn patatten voor ’s middags. Hierna maakt hij het café in orde (spoelbak reinigen, pinten spoelen, vloer keren, enz.) zodat alles in orde is tegen dat de ‘verletters’ komen (de ‘afgevers’ zijn dan al gekomen). Zelfs als het café tot 2 uur ’s nachts openblijft (wat soms wel eens gebeurd) is hij ook om 06u30 beneden.

  Tijdens zijn vrije tijd overdag, zorgt Gerard nog voor zijn kippen en verzorgd hij ook nog zijn groenten. Gerard zei ook nog : ‘mijn kiekens kennen mij, en ik ken mijn kiekens’.

  Als gevolg van een operatie krijgt Gerard om de vier weken nog het bezoek van een dokter, doch Sofie zei vroeger steeds : ‘Gerard is nog van een ‘dor’ volk. Eten kan hij nog steeds goed en als hij tien minuten in bed ligt, rijdt hij al heel ver.’

  De klanten van vroeger ‘dronken’ meer, maar…het bier van vroeger was ‘eten en drinken’ en dat van nu is ‘poeder’.

  Een wekelijkse rustdag heeft Gerard niet nodig. Om terug op ‘asem’ te komen heeft hij geen dag nodig, daarvoor is de nacht nog lang genoeg.”  

   

  Gerard Petrus Frans Somers was te Leest geboren op 16 mei 1898 en overleed in het Sint-Jozefziekenhuis te Mechelen op 14 maart 1981.

  Zijn echtgenote Sofia ‘Sofie’ Constantia Van den Heuvel was eveneens te Leest geboren op 20 maart 1895 en ze overleed er op 11 maart 1977.

   

  Bijgevoegd :

  -Mandus De Vos. (Uit het ‘Jubelboek’, 35 jaar MMT).

  -Gerard Somers  in 1915 met ‘Juul’. Samen hielpen ze bij de aanleg van het vliegveld dat de Duitsers in de eerste wereldoorlog in de Winkelstraat aanlegden. Hij was toen 17.

  -Gerard op zijn 81ste.  24-12-2012 om 13:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!