NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  07-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – Zondag 2 oktober : 5de Jubileumcross Chiro-Vevoc

  “Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er toch 1100 deelnemers opgekomen voor deze jubileumcross van Chiro-Vevoc.  (noot : de vorige edities waren er respectievelijk 500, 600, 800 en 950 deelnemers) Van einde en ver kwamen jong en oud naar Leest.

  Niet alleen om zich te meten in kracht, maar ook om samen een gezellige, sfeervolle namiddag door te brengen.

  Vanaf 12 uur zagen we ze al komen, beladen met hun sportzak, een grote schare supporters en hun kostbare glimlach. Want voor velen telde het gezegde van Pierre de Coubertin : MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN !

  Het parcours was een ware modderpoel, velen kwamen dan ook over de aankomstlijn rijk overgoten met slijk, voor de allerkleinsten is er niets leuker.

  Na de harde inspanning een lekkere pens en alles was vergeten. Daarna nog even de prijs gaan afhalen, rond 18 uur een woordje van de burgemeester der stad Mechelen en daarna tevreden naar huis.” (DB, November 1977)

                                          Uitslagen

  Miniemen meisjes                             Miniemen jongens

  1. Van Bael Marleen                         1. Van Winghe Bruno

  2. Frans Sonja                                    2. Hofkens Theo

  3. Van Winghe Pascale                      3. Bevers Frans

  Groepsklassement : Jeno Mechelen Groepsklassement : chiro Heffen

   

  Kadetten meisjes                               Kadetten jongens

  1. Pienen Linda                                  1. Engels Jan

  2. Swinnen Kristine                            2. Thijs Herman

  3. Meuris Monique                            3. Goovaerts Johan

  Groepskl.: Jeno Mechelen                 Groepsklass.: chiro Breendonk

   

  Scholieren meisjes                             Scholieren jongens

  1. Van Praet Anita                             1. De Maeyer Jean-Pierre

  2. Selleslagh Bea                               2. Van Reet Gerrit

  3.Borrey Linda                                               3. Crab Leo

  Groepsklass.: KLJ Breendonk             Groepsklass.: chiro Hombeek

   

  Juniors-seniors meisjes                      Juniors-seniors jongens

  1. Patteet Gina                                   1. Wouters Francois

  2. Broothaers Annemie                     2. Van Waeyenbergh Robert

  3. Schaerlaekens Marie Louise         3. Nauwelaerts Kris

  Groepsklassem. : chiro Leest             Groepsklassem. : Telstar

   

  Veteranen meisjes                             Veteranen jongens

  1. De Schoenmaker Victoria              1. Van Win Willy

  2. Schelfhout Agnes                           2. De Borger Robert

  3. Houtekiete                                     3. De Backer Ferdinand

  Groepsklassem. : A.R.K.                     Groepsklassem. : chiro Blaasveld.

   

               Een leerlinge van het vijfde jaar uit de meisjesschool vertelde in “Het hoekje van de

               Meisjesschool” over haar ervaring met de jubileumcross :

   

  “Op zaterdag 2 oktober was het grote loopcross. Christine en ik gingen ons samen laten inschrijven . Er waren ongeveer 126 deelnemers in onze reeks. Het inschrijvingsgeld bedroeg 10 frank. Ikzelf had rugnummer zesentwintig.

  Het weer was die dag niet zo best. De namiddag was aangebroken en iedereen stond te wachten op het startsein. We wisten dat de omloop slijkerig was. Dus uitglijden kon gebeuren. Het startsein was gegeven en 252 beentjes liepen zo hard ze maar konden.

  Ongeveer halfweg moesten we door een slijkput ploeteren. Sommigen vielen. Op tien meter van de aankomst kon niemand voorspellen wie de overwinning zou behalen. Aan de aankomst stonden de mensen te roepen en te juichen. Het was een oorverdovend lawaai. Iemand zei tegen mij : ‘je moet niet wenen…’ en ik weende niet.

  Als iedereen aangekomen was haasten we ons naar de zaal om de uitslag te kennen. Het duurde wel een tijdje voor alles klaar was. De uitslag was bekend, ik was éénennegentigste.

  We kregen een prijs en een penning en moe van het lopen gingen we naar huis. Een prettige natte dag was voorbij.”

   

  07-10-2012 om 10:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Augustus : Columnist ‘De Distel’ van Leefmilieu Leest publiceerde in De Band :

   

  “Professor Hublé van de Rijksuniversiteit te Gent aanvaardde in juni 1971 de opdracht van het Mechels stadsbestuur om de leiding op zich te nemen van een studie over het leefmilieu te Mechelen in al zijn aspecten. De studie werd door een groep specialisten in januari 1974 aan de stad Mechelen overhandigd.

  In dit rapport heeft men het over de natuurgebieden rond Mechelen. Over de natuur in het Mechelse schrijft professor Hublé : ‘De uitzonderlijke verscheidenheid in reliëf en vooral in bodemgesteldheid van het onderzochte gebied is een gunstige voorwaarde voor de potentiële aanwezigheid van zeer verschillende levensgemeenschappen. Dit gebied is biologisch zeer rijk en landschappelijk zeer aantrekkelijk, vermits allerlei gradiënten sterk wisselende ecologische omstandigheden tot stand brengen, binnen relatief korte afstanden van elkaar. Meer dan elders in het land komen allerlei planten en diersoorten  met verschillende ecologische behoeften hier aan hun trekken. Van die rijke flora en fauna, waarvan het wetenschappelijk educatief, estetisch, milieu-hygiënisch belang niet mag worden onderschat, is thans nog maar een klein deel overgebleven ten gevolge van de intensieve wijze waarop de mens de ruimte heeft gebruikt.

  We zullen hier een korte beschrijving geven van de natuurgebieden die voor ons Leestenaars van belang zijn.

  1. Ten noorden van Mechelen bevindt zich het samenvloeiïngsgebied van Dijle en Zenne (het Zennegat). Een typische wandeling is langs de Leuvense Vaart naar het Zennegat en langs de Zenne over Heffen naar Leest terugkeren. Prof. Hublé stelt voor het vermelde gebied als natuurgebied  te behouden en er ook een zuiveringsstation te voorzien. Prof. Van Miegroet laat bij het gebied heel de zone langs de Zenne op het grondgebied van Heffen en Leest aansluiten. De zone langs de Zenne zou volgens hun het statuut van bosreservaat verdienen.

  2. Aan de overkant van de Zenne te Leest ligt een moerassig gebied van de Robroekloop.

  Het bevindt zich tussen Stuivenberg en de Leestse steenweg. Ga er beslist eens wandelen. Even prettig is het de Zennedijk op te fietsen van aan ’t Brughuis naar Stuivenberg.

  3. Ook de boorden van de Zenne van Leest naar Hombeek zijn een wandeling waard.

  Door de ‘Bleukens’ een interessant wandelgebied,  zeer rijk aan wild en vogelsoorten, komt men aan ’t kapelleke van ‘Leliëndael’ op de grens metomHomHom Hombeek en je ontdekt een verscheidenheid aan boomsoorten en struiken. Vooral in de maand oktober is deze wandeling een echte belevenis. Je ziet hier dat de omgeving van de Zenneboorden al lelijk aangetast zijn. In Leest de oprukkende wijkhuizen en in Hombeek het stort.

  Gelukkig heeft het nieuw gewestplan van 1976 de Zennevallei te Leest tot landschappelijk waardevol bosgebied uitgeroepen. Voorlopig schijnen de plannen tot woonuitbreiding  langs de Kerkenblokweg in de diepvries te staan, hopelijk voorgoed.

  Het Leefmilieu beschermen is niet alleen water en lucht zuiveren, het is ook om bepaalde zeldzame en mooie natuurgebieden te behouden voor de toekomst wegens hun bijzondere waarde, die helaas niet in geld is uit te drukken.” 

   

  1977 – Donderdag 25 augustus : Volksdansgroep “Lous Redule” verbroederde met Leest.

              Het bestuur van V.V.-Leest  en dat van de Leestse Volksfeesten organiseerde

              met medewerking van de Kon.Fanfare Willen is Kunnen uit Zemst-Laar en

              de Bordeause volksdansgroep “Lous Redules”  een folklore-avond op het

              speelveld van de voetbalvereniging.

              De Franse groep voerde volksdansen op onder eigen begeleiding van trommels

              en fluiten.

              Na hun opvoering te Leest namen de Fransen deel aan het 5e Internationaal

              Folklorefestival te Mechelen op 26,27 en 28 augustus.

              Vanaf 24 augustus verbleven ze bij enkele gastvrije Leestse families.

   

  1977 – Zondag 4 september : Afdelingsverhuis Chiro

   

   “Zondag 4 september startte de chiro haar nieuw werkjaar met een grote afdelingsverhuis.

  Met een 170 waren we, alle jongens en meisjes tussen 6 en 23 jaar, die samen speelden onder één hoed tijdens het grote overgangsgroepspel.

  We begonnen met dikke Bertha dat voor de gelegenheid omgevormd werd tot dikke Pater, want onze proost was uitverkorene om iedereen te pakken.

  Vervolgens waren het de Prutskes die een natte broek riskeerden aan het kapot zitten van waterballons. De speelclub had heel wat moeite om de jongerensliert door de benen te kruipen. De rakkers en kwiks hadden het al even moeilijk om de toppersrangen te vervoegen, vermits zij eerst 15 keer moesten ronddraaien en bijgevolg de kluts kwijt waren.

  De tippers en de toppers moesten heel wat acrobatietoeren doen, om al zittend op hun stoel een flesje limonade uit te krijgen, toch kregen zij, zoals elke afdeling trouwens, hun afdelingslintje in afdelingskleur toebedeeld. De kerels en de tiptiens leren vliegen, vooraleer zij door een zak heen bij de aspirantenafdeling belandden. Door een dubbele handenrij werden zij als een opsinjoorke de hoogte ingezwierd. Wat een leider of leidster lijden kon ondervond de nieuwe leiding meteen. Zij moesten immers de cirkel van de leiding trachten in te breken. De ontslagnemende leiding moest juist het omgekeerde doen.

  Na dit alles speelden we allen tesamen nog een spelletje en trokken dan vervolgens in sliert en als zingend door het dorp.

  Als kroon op dit overgangsfeest kreeg iedere afdeling nog een klein ansichtje, waarna iedereen nog van een lekkere wafel en een drink kon genieten.

  Dat chiro nog zinvol is, en dat ze nog leeft bewees alvast deze prachtige zondag.
  Iedere nieuweling is trouwens welkom.”

  (DB oktober 1977)

   

  1977 - 19 september : Met de KVLV naar Scherpenheuvel

              Een veertigtal leden nam deel aan deze bedevaart.

              In de namiddag werd Diest bezocht en Westerlo. Proost en deelneemsters waren

              het er over eens om geen baancafé aan te doen, men wou de trip als bedevaart

              bewaren. (DB)

  07-10-2012 om 09:56 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De actie ‘Veldkapelleken’.

   

  1977 -  8 juli : Gulden Sporenviering

              “Voor de eerste maal werd 11 juli als officiële feestdag, ook ter plaatse gevierd.

              Vrijdag 8 juli rond 19 u 30 vertrok wat was samengekomen van de Dorpsplaats

              langs de Scheer-Vinkstraat en Dorpstraat terug naar de plaats van vertrek.

              Vooraf twee Chiromeisjes en dito jongens met een leeuwenvlag, gevolgd door

              een groep Chiromeisjes.

              Een fanfare bestaande uit een dertigtal man, speelde graaggehoorde marsen.

              Ze werd opgevolgd door enkele opstappenden waarna de stoet besloten werd met

              negen ruiters.

              Te 20 uur traden de beide Chiro’s op en voerden volksdansen uit waarna de

              muziek andermaal weerklonk.

              De toneelkring “Voor Taal en Kunst” uit Mechelen bracht “Nu Toch” ten tonele

              wat ten zeerste in de smaak viel.

              Rond half negen nog een muziekoptreden en een tweede wagenspel “Drie Dagen

              Here”, ditmaal verzorgd door Jong en Moedig”, insgelijks uit de Dijlestad.

              De heer Vanroy, burgemeester der fusiegemeenten, betrad het podium om in

              enkele woorden de mensen te verwelkomen als “Waarde Stadsgenoten”, en een

              zeer bondig overzicht te geven van de Slag der Guldensporen.

              Wat het gemeentelijk vlak betrof, deelde hij mede dat er heel wat inspanningen

              noodzakelijk waren om alles en allen te integreren.

              Een potpourri van Vlaamse liederen werd door de fanfare uitgevoerd om dan de

              Heer Guido Hellemans de gelegenheid te geven zijn mooie voordracht te houden,

              gans in het teken van de gevierde gebeurtenis.

              Aan de gevels van kerk, gemeentehuis en een paar woningen hing de leeuwenvlag,

              net zoals op het podium, naast de Mechelse kleuren.

              Ten slotte werd geeindigd met de Vlaamse Leeuw en klokkengelui.

                        M.S.”

              (DB, augustus 1977)

   

  1977 – Maandag 11 juli  9 uur aan de Zennebrug : verzamelpunt voor de vrijwilligers die de

              de Sint Annakapel gingen aanpakken. Het betrof hier fase 2 van de actie Veldkapellen.
               (advertentie bovenaan)

   

  1977 – Van 21 tot 31 juli : Bivak Chiro-jongens te Poppel.

              86 jongens volgden de 90 chiromeisjes van Leest op.

              Zij werden op hun beurt opgevolgd door Vevoc.

   

  Sloegen de 90 meisjes gemiddeld 20 broden per dag achterover, de 86 jongens kwam amper toe met 36 en op de ‘friettendag’ dienden er acht emmers aardappelen te worden geschild.

  (db) 

  In “Het hoekje van de Meisjesschool” verscheen het verslag van een Chiromeisje :

  “Nu we weer opgenomen zijn in de dagelijkse sleur van het naar schoolgaan, denk ik graag nog eens terug aan de heerlijke vacantie die achter ons ligt. Het hoogtepunt was weeral eens het bivak. Samen er tien dagen op uit trekken, slapen op strozakken, een lange trektocht maken, daar hadden we het hele jaar al van gedroomd.

  Eindelijk was het dan zover. We stonden op het Dorpsplein te wachten op de bus die ons naar Poppel, plaats van bestemming, zou brengen. Het afscheid duurde niet lang, een zoen, een goede raad en hup, weg waren we. Tijd om ons verdrietig te voelen hadden we niet. Geboeid keken we door het raampje naar het voorbijvliegende landschap. In Poppel aangekomen brachten we snel onze kamers in orde. Toen we die taak volbracht hadden zagen we dat het  reeds etenstijd was. Die avond gingen we vroeg naar bed, want we waren moe van de lange reis. Niet lang daarna verzonken we in een diepe slaap, dromend van bosspelen, trektochten en zo veel meer. Veel te snel naar onze zin vlogen de dagen voorbij en wedra was het de laatste avond. Elke groep had een prachtig nummertje voorbereid, dat bij het licht van het kampvuur voorgebracht werd. De dansende vlammen wierpen grillige schaduwen op de gezichten van de zingende en dansende kinderen waardoor alles zo veel mooier leek.

  Ons groepje, de kwikjes, was van plan geen oog dicht te doen tot aan het morgenlicht maar hoe meer moeite we deden om wakker te blijven hoe erger het werd, en nog geen uur later lagen we allemaal in een diepe slaap en droomden van het bivak dat helaas voorbij was.”  

   

  07-10-2012 om 09:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Zondag 19 juni : Schoolfeest Meisjesschool Leest

               “Zeg hé ! Kom je mee ? Doe je mee ? Speel je mee ?

               Uw kinderen zingen en spelen voor u op zondag 19 juni 14u30.

               Kijk je mee ? Naar hun klasnummertjes ? Eet je mee ?

               Lekkere taart en Leestse schotel !

               Drink je mee ? Breugelbier en lekkere koffie ! “ (Flyer)

   

  Ons  Schoolfeest

  “Wat mooie dagen in het laatste jaar van mijn basisschool ! De dagen van mijn Plechtige Communie en vormsel waren nog maar pas voorbij en daar dachten we reeds aan het schoolfeest. Dagen waar ik vooraf van droomde, en die ik nooit zal vergeten. De zon kwam op ons feest maar niet tevoorschijn maar de blije gezichten deden de weinige regendruppels vlug vergeten. Al zingende en wuivend verwelkomden wij onze ouders van op het podium, want ieder moest onze  vreugde kunnen zien, al was het van op afstand.

  De peuters van juffrouw Maria dansten met een grotere partner. Het was erg leuk.

  Zij vroegen daarna hun vakes om eens vanop hun schouders een ballon te mogen stuk prikken. Zonder aarzelen ging het. Ze kregen immers daarna een nieuwe ballon om mee te nemen. Nu kwam juffrouw Amanda met ritmische oefeningen. De moeders werden opgeroepen om zich te laten verkleden door hun kinderen. Er werd gelachen maar ook flink geklapt.

  Juffrouw Francine deed haar meisjes dansen met ballonnen en laste een voetbalwedstrijd in.

  De vaders tegen de jongens. Einduitslag 1-3 ten voordele van de kleuters.

  Weer het geklap van gelukkige ouders die hun blikken richtten op gelukkige kinderen.

  Juffrouw Godelieve deed de boerinnekensdans met de leerlingen van het eerste leerjaar. Ze presenteerden hoe vader en moeder naar de markt gaan. Ze verzochten hun ouders eens mee te gaan op dezelfde manier. Of dat lukte hoef ik zeker niet te zeggen.

  Juffrouw Mia toonde ritmische oefeningen in sneltempo. De moeders werden verzocht mee te komen doen. Dat was een verrassing. Voorbereiding kan je echt niet missen als je moet optreden, dat merkte je dan ook.  Het werd vier uur en pauze. Er werden verschillende schotels aangeboden. Wij snoepten koeken en ijsjes en dronken frisdranken. Onze ouders vonden vrienden om een praatje mee te maken.

  De leerlingen van juffrouw Mia kleedden zich om in heksen. Wat waren ze fier in hun zwarte heksenpak. Daarna kwamen de vaders op het podium om de pap te smullen gegeven door hun verklede dochters. De dokter vond het zo lekker dat hij zijn potje uitlikte.

  De leerlingen van het vierde leerjaar hadden een echte ezel in de klas en zongen met Will Tura het liedje mee.
  Zaklopen deed de vaders weer naar voren komen. Er waren snellopers en sukkelaars onder hen.

  Nu kwam mijn klas, met juffrouw Paula als leidster. Wij deden turnoefeningen. Iedereen sprak met lof over ons, want het was mooi naar voren gebracht.

  Wij lieten de moeders breien, en Roza De Smet eindigde als vlugste breister.

  Een pinguïngroep kwam plots tevoorschijn. Er werd gelachen en geraden naar de juiste persoon, want iedereen wist wel dat het ons onderwijzend personeel was…maar wie was

  wie ?  De leerlingen mochten raden en de kaartjes aanbrengen. Op een paar vergissingen na was iedereen gekend.

  Een mooi dankwoordje werd vertolkt door Kristel De Maeer aan allen die meegewerkt hadden aan die mooie dag. Wij boden een bloem aan. Nu kwam de verrassing. Een buiksprekende dame met Jerommeke deed ons een half uur lachen en meeleven.

  Thuisgekomen waen wij allemaal echt gelukkig. Iedereen had zijn best gedaan in de school en allemaal voor hetzelfde doel : ‘een gelukkige onvergetelijke dag maken voor elkander’.

       Een leerlinge van het zesde.”.

   

  1977 – 3 juli : Derde Vevoc Fietsrally

  Ruim 300 deelnemers namen de start aan de parochiezaal waar ze de nodige onderrichtingen hadden ontvangen. De voorziene afstand van 25 km leidde langs de landelijke wegen van het dorp waar één en ander moest gevonden worden.  Vervolgens ging het langs de Dorpstraat tot aan de reeds opgesmukte St.-Jozefkapel, langs Tisseltbaan, Lindenlaan, Biest om uit te komen in Kapelle-op-den-Bos waar men moest schatten hoeveel het ophaalgedeelte van de brug wel woog. Dan naar Ramsdonk waar een rustpauze ingelast was bij de mooie grot aldaar. In Tisselt moest men de oorsprong van de dorpsnaam opzoeken en terug in Leest de hoogte van de watertoren.

  Rond 19u30, na een welkomstwoord en dankzegging door ondervoorzitter Paul Willems, werd overgegaan tot de prijsuitreiking.

  Voor de gezinsdeelneming ging het plaket van de stad Mechelen naar de familie Verschueren (zie foto). Dit werd overhandigd door schepen Charlier.

  Mia Lamberts was de winnares bij de individuelen. Zij kreeg eenzelfde plaket dat werd overhandigd door schepen Van den Sande.

   

  1977 – 4 juli : Met de KVLV naar Brugge

              Met een vijftigtal waren ze. Na Brugge ging het naar de dolfijnen van St.Andries

              Brugge, Zeebrugge en van daaruit per boot naar Holland.

              Helaas waren de eerste mosselen voor 11 juli.

              Op de terugreis werd aangelegd in de “Castel”. (DB)

   

  1977 – 5 juli : Vrijwillige en kwaadwillige vernieling partij bloemkoolplanten

  Landbouwer Paul Neefs uit de Kapellebaan deed aangifte bij de veldwachter van de kwaadwillige vernietiging van een partij net gezaaide bloemkoolplanten op zijn veld langsheen de Bist.

  De prille plantjes waren uitgedroogd en verbrand.

  De landbouwer stuitte op een onbekend wit poeder dat zich tussen de planten bevond, vermoedelijk een onkruidverdelger die daar kennelijk kwaadwillig was rondgestrooid.

  De landbouwer leed een verlies van ruim 10.000 planten. (VVH)

   

  Paul Neefs, gehuwd met Rosa Peeters, was te Leest geboren op 10 februari 1929 en hij overleed in het A.Z. Sint-Maarten te Duffel op 19 januari 2003.

  “Va, je leven was werken en zorgen. Ons moe, zes zonen, je bedrijf, het verenigingsleven. Vaak was het als een rijpwiegend tarweveld in de zomerzon. Er waren tijden dat het stormde, de oogst mislukte en mensen je ontgoochelden. Niettemin bleef je een in-goed man. Bij het einde van je leven pakten de onheilswolken boven je samen. Jijzelf besefte dat de strijd ongelijk was. Op je sterfbed sprak je ons jouw levensvisie uit : ‘Niemand sterft voor zichzelf alleen’. Dit indachtig zetten wij uw levenswerk verder. Rust in vrede.

  Moe, Va is niet meer. Zevenenveertig jaar stond je aan zijn zijde. Een toonbeeld van moed, inzet en zelfopoffering : je was zijn levenskracht.

     Guido, Paula, Miel, Leen, Luc, Koen, Willy en Dirk.” (Uit zijn gedachtenisprentje)

   

  Foto’s :

  -Moeder Verschueren (Scheerstraat)  ontving namens haar familie een plaket van de stad Mechelen uit handen van de Mechelse schepen Charlier.

  -Paul Neefs.

  03-10-2012 om 11:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 28, 29 en 30 mei : Sinksentornooi S.K. Leest

              De gloednieuwe wisselbeker Jean Van Dam was voor B.S.P.en de beker voor

              “Fair Play” ging naar de KWB. Er namen 8 ploegen deel.

   

  Vevoc nam deel met twee teams :

  Vevoc I                                               Vevoc II

  Muysoms Rik                          Lefever Walter

  Leemans Dirk                         Selleslagh Juul

  Spoelders Frans                      Cauwenbergh H.

  Muysoms Frans                      Silverans W.

  Van Medegael M.                  Van de Poel H.

  Lefever Jos                             Vloebergh L.

  Van Hoof Marcel                   Serdongs W.

  Van den Heuvel Jan               Solie E.

  Andries Lucien                       Spoelders L.

  Willems Paul                          Lefever Wilfried

  Feremans Walter                   Van den Heuvel Jef

  Bradt Erik                               Lefever Pol

  Lefever Guy                            De Decker Frans

  Lamberts Frans                      Silverans A.

  D’Hondt Flor                           Lefever E.

   

  1977 – 4 juni  Vierde Vevoc Volleybaltornooi

  “Voor de 4de uitgave van het Volleybaltornooi ingericht door Vevoc kwamen vier ploegen (en twee Vevocploegen) opdagen. Twee ingeschreven verenigingen gaven forfait.

  Ondanks de eerder slechte weersomstandigheden werd het een succes en er was sportgenot in overvloed.

  Na de schiftingswedstrijden in de voormiddag kwamen als sterkste ploegen naar voren : KWB Leest en Old Amigos Heffen.

  In de namiddag was het weer een beetje beter. Er kwam zelfs een klein zonneke piepen. De warme soepkes van de morgen werden dan ook vervangen door een stevige pint. Hongerige magen werden gestild met lekkere smoutebollen.

  Bij de aanhef van de eindbeurten om 14 uur dienden drie winnende sets gespeeld te worden om zich te plaatsen in de eindstand. Er werd duchtig gekampt en de einduitslag luidde :

   

  1. KWB Leest

  2. Old Amigos Heffen

  3. Bochel Battel

  4. Vevoc I

  5. KWB Kapelle-op-den-Bos

  6. Vevoc II.

  (DB, juni 1977)  

   

  1977 – 4 juni : Groot Breugelbal

              op zaterdag 4 juni 1977 op de hoeve “Hof ter Haelen” van Vic Verschueren,

              Elleboogstraat 18 Leest.

              Georganiseerd door de plaatselijke Boerengilde in samenwerking met de

              Landelijke Rijvereniging.

              Orkest : The Evening Stars. Eerste dans om 21 uur.

   

  1977 – 7 juni : Brief van de stad Mechelen gericht aan de Kerkfabriek Sint-Niklaas Leest :

   

  “Geachte Heren,

   

  In antwoord op uw brief van 22 april 1977, betreffende de verfraaiing van dorpskapellen te Leest, delen wij U mede dat bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat de Sint-Jozefkapel en de Sint-Annakapel zich in uitstekende bouwkundige staat bevinden. Ten gepaste tijd zal overgegaan worden tot het snoeien, opkuisen en verbeteren van de aanplantingen.

  Wat de Sint-Appoloniakapel betreft, verzoeken wij U of er enig bezwaar bestaat deze af te breken. Deze kapel bevindt zich immers in erbarmelijke toestand en heeft niet de minste kunsthistorische, bouwkundige of artiestieke waarde. Na afbraak van het gebouwtje, zou de ganse driehoek eveneens met aangepaste beplanting kunnen aangelegd worden.

  Met ware hoogachting.
  Namens het College van Burgemeester en Schepenen;

  Bij verordening, de secretaris (F. Geys), de burgemeester (J. Vanroy)”

   

  1977 – “Op 11 juni, ter voorbereiding van de Sint-Ceciliafeesten, werd een muzikaal vertoon gehouden  door de plus minus 16 man sterke groep trommelaars, langs de Scheer- en Vinkstraat.

  De fanfare gaf, want het ging hier om de inhuldiging van het vergrootte en opgesmukte lokaal ‘Feestzaal Ste Cecilia’, enkele stukken ten gehore : ‘Sons of the Brave’ van T. Sidgood, ‘Iowa’ van Louis Meeus en ‘Our Director’ van Bigelon-Mol.

  Tussen deze in gaven de trommelaars hun kunde ten toon, en niet zonder bijval.

  Dit zeer geslaagde en naar waarde geschat optreden werd met een samenzijn besloten, vanzelfsprekend met dampende koffie, koeken, enz..

  (DB, juli 1977) 

   

  1977 – 12 juni : CECILIAFEESTEN – Europees Kampioenschap voor Amateurs

   

  Op de Ceciliafeesten van 1977 werden Europese titels uitgereikt aan showbands, drambands en in de discipline stapmarsen aan harmonieën en fanfares. Voor deze wedstrijd schreven verenigingen in uit ons land, uit Engeland, Duitsland en Nederland. De titels bleven dat jaar in België. Showdrumband ‘Lyra’ uit Lier won de titel voor de Engelse Derby Serenaders en de Duitse Stadtkapelle uit Markgroningen. De Kon. Harmonie ‘St.-Cecilia’ uit Ledegom won in de marsenafdeling.

  “De start werd gegeven met zomerconcerten met deelname van de muziekkorpsen uit het omliggende : Blaasveld, Hombeek, Zemst, Nieuwenrode, Battel, Tisselt en Nossegem. De muzikale verscheidenheid door deze respectievelijke korpsen viel uitermate in de smaak.

  De showavond, die daags nadien zou ingezet worden onder leiding van Henk Van Montfort, de man van ‘Het blijft in de familie’ of ‘In de kring’ had zeker het gewenste succes.
  Het was dus dit jaar de vierde maal dat door de plaatselijke K.Fanf. St.-Cecilia een OPEN EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOOR AMATEURKORPSEN werd ingericht.

  Waren toegelaten : harmoniën en fanfares, drumbands, trompet- en pijperkorpsen, die evenwel voorafgaandelijk geschift waren, gesteund op geleverde referencies.

  Het weze eveneens aangehaald dat dit Europees Kampioenschap gepatroneerd werd door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, het Antwerpse Provinciebestuur, het gemeentebestuur van Leest-Mechelen, de BRT en de Belgische Muziekbond.

  Voor harmonie en fanfare moest een mars wandelend uitgevoerd worden en ook verplicht en zittend : ‘Mechelin’s Tower’ van toondichter J. Segers én een tweede vrije concertmars.

  Vrije keuze was er voor de drum- en showbands en de  trompet- en pijperkorpsen.

  Voor hun show werd een tijdspanne toegekend van minimum 6 en maximum 10 minuten.

  Bij de harmoniën en fanfares ging de titel en beker naar de Koninklijke Harmonie ‘St.-Cecilia’ uit Ledegem met 90,06% van de punten.

  Bij de show- en drumbands, trompetten en pijperkorpsen ging de beker Europees Kampioen, de beker van de stad Mechelen en de beker van de organisatoren naar de showband ‘Lyra’ uit Lier (95,37% van de punten).

   

  Nadat de jury haar beraadslaging had beëindigd, was er nieuwsgierigheid te over. Maar alvorens daartoe over te gaan werd door de feestleider en ere-burgemeester de heer Lauwers, het woord verleend aan de heer Ramaekers, Minister van Nationale Opvoeding, de heer
  Vanroy, burgemeester. De Schepenen Van den Sande en Van de Plas waren insgelijks aanwezig. De Minister feliciteerde voor het gepresteerde werk, waaraan zes maanden intense werking vooraf ging. Hij noemde het een fantastische manifestatie.

  Burgemeester Vanroy, als volgend spreker, verklaarde volledig akkoord met wat de Minister kwam te zeggen en sloot zich bij de huldewoorden aan. Bewondering bracht hij graag en welgemeend op voor de dynamische werking die aan de dag werd gelegd, zo’n gebeuren in te richten en in de puntjes te verzorgen, in aanmerking genomen door een fusiegemeente van 2000 zielen. Ga zo voort op de ingeslagen weg, aldus spreker, hopende dat Leest als Mechelse fusiegemeente eens zulk Open Europees Kampioenschap mag geven op de Grote Markt van Mechelen.

  Vermelden we ten slotte de samenstelling van de jury die gelast werd de punten toe te kennen :

  Voorzitter : G. Follman, componist-dirigent en directeur van de gemeentelijke muziekschool van Herenthout.

  Leden :

  Jan Segers, componist-dirigent, 1ste musicus bij de BRT, directeur muziekacademie Willebroek.

  J.P. Leveugle, musicus, leraar aan het Kon.Muziekconservatorium te Brussel.”

  (DB, juli 1977)

   

  Foto’s  :

  -Tweemaal het trommelkorps van St.-Cecilia in 1977. Bovenaan op stap in de Vinkstraat.

  Marleen Lauwers gaat vooraf. (Foto : ‘Leest in Feest’)

  02-10-2012 om 15:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Vrijdag 6 mei : Tafeltennistornooi Vevoc

  “Op vraag van enkele ping-pongers van onze vereniging en ook daarbuiten werd er aan het bestuur van Vevoc gevraagd eens een ping-pong-tornooi te organiseren.

  Als voorbereiding op dit tornooi werd 4 weken na mekaar de parochiezaal ter beschikking gesteld om alzo iedereen de gelegenheid te geven om te kunnen oefenen, acht tafels werden er telkens opgesteld en er werd goefend van 20 tot 24 uur.

  Op 6 mei kwam dan het tornooi. Liefst 32 deelnemers waaronder 4 vrouwen schreven zich in.

  Zoals het met elk tornooi gaat moet men een beetje geluk hebben in de loting, in de voorselectie troffen reeds goede spelers mekaar en werden dus goede spelers en speelsters gewipt uit de finale-plaatsen.

  Iedereen speelde in de voorselectie 2 matchen van 3 sets. Naargelang de behaalde uitslag in deze schiftingen werd er dan gespeeld voor de klassementsplaatsen van de 9de tot de 32ste.

  Met de acht overige werd er dan verder gespeeld voor de halve finale en finale.

  Het was een mooie sportavond, voorbeeldig geleid door Alfons Silverans en Alfons Huysmans.

  Wij danken langs deze weg iedereen die er heeft toe bijgedragen dit tornooi te doen lukken : de spelers, de gelegenheidsscheidsrechters, de supporters, de tapsters, diegenen die de tafels ter beschikking hebben gesteld (Dany Van Steen, Maurits De Greyse, Jan Van den Heuvel en Jeugdcentrum Mechelen).

   

  Uitslag tornooi : (eerste tien)

  1. Clymans Paul

  2. De Ridder Erik

  3. Sneyers Antoon

  4. Vercammen Constant

  5. Baarendse

  6. Van Medegael Marcel

  7. Van Steen Arielle (1ste vrouw)

  8. Van den Heuvel Jan

  9. Van Cammeren Herman

  10. De Wit Andre.

  (DB, juni 1977)

   

   

  1977 – 19 tot en met 22 mei 1977 : 7de Leestse Volksfeesten

              Programma :

              Donderdag 19/5 : om 15 uur receptie aan alle exposanten, medewerkers en het

              stadsbestuur. Om 16 u officiële opening van de Handelsbeurs (de 3de).

              Schepen Charlier verving de burgemeester van Mechelen.

              Om 20 u werden de volksfeesten ingezet met “The George Baker Selection”.

              Vrijdag 20/5 : Handelsbeurs van 18 tot 22uur. Om 18u30 was er de

              “Mini-maxi-show” (een programma naar de tijd van toen) met Bob Benny,

              Rita Rey, Pol Van Camp, Jean Walter, Heckel en Jeckel, Borah en Sandy en het

              Tivoli-Combo.

              Zaterdag 21/5 : van 18 tot 22 uur Handelsbeurs. ’s Avonds om 20 u werd Leest

              omgetoverd tot een 2de Wieze met een bruisend Oberbayern – Bierfeest met

              muzikale begeleiding van Karl Herberger (16 musici en zangeres). Rikske Samyn

              trad op als presentator-animator.

              Zondag 22/5 : Handelsbeurs van 13 tot 22 uur. Om 15 uur wielerwedstrijd voor

              juniores met een prijzentafel van 10.500 fr en met daarenboven voor 10 x 200 fr

              aan premies.

              Vanaf 19u30 kwam er als sluitstuk een bal met Louis Neefs en zijn

              orkest “The Lords” en een optreden van de Belgische kandidaten voor het

              Eurovisiesongfestival “Dream Express”.

   

  In het juni-nummer van De Band verscheen daarover volgend verslag :

   

  De Leestse Volksfeesten

  “De Leestse Volksfeesten werden ingezet op 22 mei ll. met in de namiddag de opening van een meer uitgebreide handelsfoor, geopend door de Heer Charlier, Schepen der moedergemeente, die de burgemeester verontschuldigde.

  In zijn korte toespraak repte hij ook over het feit dat op dezelfde dag VV Leest zou spelen voor overgang naar een hogere afdeling, en wenste succes toe.

  Het buitengewone programma werd ingezet door de Nederlandse zanggroep ‘Baker Selection’ en dat voor een nokvolle tent, en oogste een welverdiend succes.

  Het Oberbayern Bierfeest dat ieder jaar werd gehouden, kende de traditionele bijval en kon andermaal op een welslagen terugblikken, tot voldoening van de aanwezigen die er lustig op ronddraaiden en tijdig voor smeersel zorgden.

  Vergeten we het optreden niet te vermelden van Bob Benny, Jean Walter om er een paar te noemen, en of deze in de smaak vielen hoeft geen betoog. Zij kwamen met echte Vlaamse liedjes voor de dag.

  Het slotelement met Louis Neefs, de alomgekende Vlaamse zanger, met zijn orkest ‘The Loyds’ om dan te besluiten met het optreden van ‘Dream Express’. Dit optreden werd een waar festijn. En nu we daar toch over schrijven is het wellicht de moeite waard even terug te blikken naar het laatste fameuze Songfestival. Is het niet opgevallen dat 1) de muzikale begeleiding te overdreven (hard) was waardoor veel verloren is gegaan en 2) het ensemble moest zingen op een versneld muziek rytme ? Heeft het er dan de schijn niet naar (om maar van schijn te spreken) dat het zo gewild was, omdat ons land geen inrichter zou moeten zijn volgend jaar ?

  Wie de reuzentent heeft bezocht is voldaan huiswaarts gekeerd, en met reden : ’t was vol afwisseling !

  ’t Is weer eens voorbij en ja…Hopen we tot volgend jaar !”

   

  Foto’s :

  -De stuwende krachten achter de 7de Leestse Volksfeesten : Louis Solie, Gust Emmeregs, Pierre Van Asch en Miel Spruyt.

  -De hoofdact op de openingsdag : “George Baker Selection”.

  02-10-2012 om 14:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 12 april : verzameling voor de vrijwilligers om 09u30 aan de Parochiezaal voor de

   

                                                            Actie “Veldkapelleken”.

  In ‘De Band’ had aalmoezenier Herregods dat jaar een oproep gedaan om de  zwaar verwaarloosde Leestse kapellekens aan te pakken :

   

  “Leest werd sinds 1 januari 1977 een “Voorstad” van Mechelen. Als vroegere hoofdstad van Boergondië is deze stad een van de rijkste van heel Vlaanderen op gebied van cultureel verleden en historische monumenten.

  Ons dorp bezit geen kunstgebouwen : onze kerk, alhoewel goed onderhouden van binnen als van buiten, kan met de meeste Mechelse godshuizen niet concurreren.

  Waarop Leest echter wel bogen kan : op het landelijk karakter dat het tot nog toe bewaren kon, op amper een paar kilometer van het centrum van de stad, behield Leest de rust en de sereniteit van de boerenbuiten, de moerasgronden tussen de Zenne en de stad bewaarden namelijk ons dorp voor een te arrogante infiltratie van de stad in onze richting.

  Een van de kenmerken van die landelijkheid was de volksdevotie die zich uitte in begankenissen, beewegen en processies. Sommige heiligen waren bij onze volksmensen bijzonder populair : Sint Kornelius en Sint Nikolaes beschermers van de kinderen, Sint Anna de “moeder”, Sint Jozef de “werkman”. Die volksdevotie vond gestalte in de veldkapellen die we hier en daar op een kruispunt nog aantreffen, een rustpunt voor de wandelaar. Sommigen van die kapellen komen uit een oeroud verleden. Op bepaalde dagen in het jaar : op Halfoogst, op Sakramentsdag, op de eerste zondag van oktober en zo, ging de processie uit. Met statige stap en begeleid door de dorpsfanfare, met geflapper van kleurige vlaggen en het getrappel van onrustige paarden, en met een weelde van maagdekes, engelkes, paters, heiligen en martelaren, elk met zijn gevolg.

  De straten waren één bloemtapijt. Laatst van al kwam de “hemel”  met de pastoor in zijn beste gewaad die “ons Heer” droeg, geëscorteerd door de kerkmeesters met hun glimmende koperen lantaarns. Op die momenten stond de wereld en de tijd voor een paar uren stil.  De processie maakte toen halt bij elke veldkapel. Voor die gelegenheid was ze opgepoetst en in het nieuw gezet, de omgeving gesnoeid en opgekuist. Zo ging dat van generatie tot generatie. Dit alles is nog niet zo lang geleden, maar het behoort voortaan tot het verleden. De processies werden “afgeschaft” en meteen de jaarlijkse grote beurt aan de veldkapellen.

  Onze parochie bezit verschillende veldkapellen :

   

  -De Sint-Annakapel

  Op de Mechelsesteenweg (noot : thans Pastoor De Heuckstraat) over de Zenne van de grenslijn met Battel, langs deze kant van de ‘Sint Annabeek’. Deze kapel werd er gezet in 1913 op de plaats waar vroeger reeds een kapelleke stond. Een steen op de voorgevel vermeldt ons meer details : ‘St Anna kapel, gebouwd in het jaar 1913, gift van de Heer Benoit Van Ingelgem. Bouwmeester Cyriel Van den Bergh’.

  De kapel herbergde een wondermooi Sint Annabeeldje uit de 16de eeuw, in hout gesneden en in typische Mechelse stijl. De stalen deur en de zware ijzeren stangen voor het kijkgat konden niet beletten dat het beeldje verdween in hebzuchtige klauwen. Dat gebeurde drie jaar geleden : de stangen waren doorgezaagd.

   

  -De Sint Jozefkapel

  In de bocht van de Dorpstraat. Werd gebouwd in 1701, ten tijde van pastoor Van den Male, met de vrijgevigheid van de parochianen. Binnenin, langs elke kant van het altaar, staan twee zware levensgrote heiligenbeelden, waarschijnlijk uit de 17de eeuw : Sint Jozef en Sint Niklaas. Deze beelden stonden vroeger in de kerk. Op het altaar zelf staat een beeldje van de H. Familie.

   

  -De Sint Appoloniakapel

  In de Molenstraat is er het ergst aan toe : alleen de ruwbouw ontsnapte aan de ‘kapot-slaan’ woede van ravottende bengels (of niet verhoorde tandpijnlijders ?). Deze kapel had vroeger ook reeds veel te lijden, vermits ze in de oorlogsjaren kapotgeschoten werd. Ze verhuisde toen van plaats, omdat ze in de weg stond van de nieuwe macadamweg. De huidige kapel werd er gezet in 1935.

  De Heilige Appolonia wordt aangeroepen tegen de tandpijn. Ze stierf namelijk in de 3de eeuw, nadat haar beulen haar de tanden hadden uitgesmeten.

   

  -Het kapelleke van de Boerinnengilde

  Op de hoek Oude Tisseltbaan-Juniorslaan. Draagt de volkse spreuk : ‘Langs deze weg zet gene voet of zegt Maria weesgegroet’. De kapel werd opgericht in 1936 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond.

   

  -De kapel van O.L.Vrouw van Fatima

  Op het kruispunt Tiendeschuurstraat Elleboogstraat. Werd ingehuldigd ter gelegenheid van de processie op de eerste zondag van oktober 1945.

   

  Het moet de voorbijganger in het oog schieten hoe armzalig en treurig sommige kapellen er bij staan : de Sint Apolloniakapel, de Sint Annakapel, de Sint Jozefkapel. Het wordt tijd dat wij daar iets voor doen.

  Wij geven daarom een oproep aan enkele mensen van goede wil die de handen uit de mouwen willen steken om met verfkwast, snoeimes, truweel, hamer en zaag, aan deze volksmonumentjes hun vroegere glans te geven en ze te redden van afbraak of verder verval. Ze behoren tot ons landschap. Laat dit dorp het cachet bewaren dat het bezat, het cachet van den buiten waar het goed is te leven en te wonen.

              Georges Herregods.

   

  Foto’s :

  -Sint-Apolloniakapel.

  -Kapelleke van de Boerinnengilde.

  -De kapel van O.L.Vrouw van Fatima

     01-10-2012 om 17:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Vervolg ‘Actie Veldkapelleken’.

   

   

  Zijn oproep kreeg gehoor : verschillende Leestenaars engageerden zich en gedurende het Paasverlof kreeg de Sint Jozefkapel een beurt en ook de stad Mechelen beloofde medewerking. Deskundigen kwamen ter plaatse kijken en lieten weten dat  “ten gepaste tijd zal overgegaan worden tot het snoeien, opkuisen en verbeteren van de aanplantingen...” (zie verder 7 juni)

  Van 11 tot 16 juli werd er hard doorgewerkt : de Sint Annakapel werd afgewerkt en de Sint Apolloniakapel aangepakt.

  Georges Herregods bracht daarover nadien verslag uit in de periodiek van Milac :

   Wie voortaan de weg naar Battel opgaat, kan de Sint-Annakapel nu binnengaan : de zware brandkastdeur werd namelijk weggenomen. In de plaats daarvan kwam een sierlijk hekje in smeedwerk, passend in de stijl van de kapel en afkomstig uit onze kerk. Het plaksel werd van de muur geslagen, de schone baksteen die er van onder kwam werd opgekuist, gevoegd en zo gelaten. Op de muur werd een keramiek aangebracht voorstellend Sint Anna ten Drieën, geïnspireerd aan een zestiendeeuwse Sint Anna uit …(onleesbaar).  Het altaar werd opnieuw in de verf gezet en kreeg een kleurtje. Ook de buitenkant van de kapel werd volledig gereinigd en om haar meer toegankelijk en open te maken werd de omgeving gesnoeid en opgekuist en een kasseibaantje aangelegd. Op die wijze wordt het onderhoud van de kapel tot een minimum herleid. Een steen aan de binnenkant van de kapel verwijst naar de spijtige verdwijning van het oude Sint Annabeeldje en naar de huidige restauratie van de kapel.

   

  De Apolloniakapel  is eveneens  op goede weg. Om ook hier het onderhoud ervan tot een minimum te brengen wordt heel de binnenruimte van boven tot onder bekleed met een tegelmozaïk. Het altaar werd gemetst en kreeg een massief eiken blad. Het ondergedeelte van dit altaar wordt versierd met mensentanden (de H. Apollonia was de toevlucht tegen de tandpijn) en draagt op tegels de legende van deze heilige martelares uit 250 na Christus. Ze werd in het vuur geworpen nadat de beulen al haar tanden hadden uitgerukt. Deze legende wordt tevens uitgebeeld boven het altaar in een moderne expressieve keramiek : Apollonia wordt er vastgehouden door een Romeins soldaat, terwijl een andere soldaat met een grote tang haar tanden uitrukt. De Romeinse soldaat draagt een geweer met bajonet en

  decoraties : dit wil zeggen dat zoiets van alle tijden is, ook nu blijkt het telkens zo dat onschuldigen slachtoffers zijn van het brute geweld, in veel gevallen zelfs van de officiële macht. Let onder andere ook op het contrast tussen de slanke bleke meisjesfiguur en de ruwe getaande Romeinse militairen. De Sint Apolloniakapel is nog niet af, maar volgende maand komt dat in orde. De ramen krijgen betonglas (geen gebroken ruiten meer !). Een houten hekske in plaats van een deur. Het torentje wordt hersteld en krijgt een sierlijker kruis. Naast de kapel komt een rustieke eiken bank.

  Deze veldkapellen verwijzen naar een oude volksdevotie. Wanneer deze devotie verdween, vervielen ook deze stenen getuigen. We maken ons geen illusies : dat is voorbij !

  Toch is het goed dat ze niet verdwijnen ! Ze zijn een deel van ons gelovig en volkskundig erfgoed. Daarom bestaat de opzet er in, er kleine monumentjes van te maken, passend in ons landschap en ons leefmilieu, een ‘leefhoekje’ waar de voorbijganger even verpozen kan en er gelegenheid vindt tot een paar momenten bezinning. Daarom verzorgen wij ook de omgeving van deze kapellen door aanplantingen en groen. Het laatste wordt door de stad Mechelen op zich genomen.

  Er rest mij nog dank te zeggen aan al die trouwe medewerkers. Het verheugt ons dat jonge mensen zich ook nog kunnen inzetten voor niet betaalbare vacantiejobs !

  Rendez-vous op 1 augustus !

     Georges Herregods.”

   

  In de Apolloniakapel werd volgende tekst aangebracht : “Deze kapel werd volledig vernieuwd in de zomer 1977 onder het Pastoorschap van E.H. Lornoy met de bijdrage van de parochianen en de actieve medewerking van Jan Teughels, Jan Van Riet, Georges De Laet, Sylvain Wijns, Stefan De Laet, Lieven Hellemans, Hans De Laet, Stefan Vloebergh, Jan Verbruggen, Bruno Bradt, Marc De Win, Pater Van Aken onder leiding van legeraalmoezenier Georges Herregods.”

   

  Op 7 mei 1997 publiceerde Gazet van Mechelen :

              Leest vraagt bescherming voor kapellen.

   “Voor twee kapelletjes uit de Mechelse deelgemeente Leest heeft het bestuur van Monumenten en Landschappen de bescherming aangevraagd.

  Het gaat om de Sint-Annakapel in de Pastoor De Heuckstraat en de Sint-Jozefkapel in de Dorpsstraat”.

   

  Naar aanleiding van deze actie publiceerde “De Band”  een gesprek met Jan Verbergt en Fons Hellemans onder de titel :  

   

  Oudere Leestenaars over de veldkapellen

   

  Jan Verbergt :

  “Van ’t kapelleke van Sint Anna weet ik niet veel. Ik ben hier gekomen in 1928 en toen stond het er. Vloeberghs die moet zoeken wanneer dat gezet is, dien z’n vader heeft dat gezet.

  De processie naar Scherpenheuvel vertrok aan ’t kapelleke. Ik geloof dat ze om 4 uur, half vijf vertrokken, ze pakten dan de binnenwegen naar Scherpenheuvel. ’s Avonds waren ze ginder voor de beiweg en de kruisweg. Daarna kwamen ze af en de pastoor ging met de vlag naar de Annakapel, haalde ze daar af en bracht ze naar de kerk.

  Er was altijd volk dat de processie tegen ging tot in Mechelen en zelfs nog verder en die kwamen dan mee af met de processie, ’s morgens vroeg.”

   

  Fons Hellemans :

  “Het Sint Apolloniakapelleke is gebouwd voor pastoor Beukelaers in 1936. Hij was toen 25 jaar pastoor in Leest. Met het geld dat werd rondgehaald (iedereen mocht geven wat hij wou) werd het kapelleke gezet. Ze hebben het nadien moeten verzetten omdat het in de weg stond voor de Molenstraat. Er werd heel veel geofferd voor Apollonia in dien tijd.

  Van de Sint Annakapel weet ik niet veel van te vertellen want ik was nog een kleine pagadder toen die gebouwd werd. Ik heb wel horen vertellen dat hetgeen in den dag werd opgebouwd ’s nachts werd afgebroken, totdat de rijkswacht de wacht optrok. De processie van Scherpenheuvel werd daar afgehaald.”  

   

  Foto’s :

  -Het plaksel binnenin de Sint-Annakapel werd op vraag van G. Herregods door Eddy Apers met een zandstraler verwijderd en de schone baksteen werd opgekuist en gevoegd.

  -De keramiek met St Anna ten Drieën. Eddy Apers en Willy Keysers ontdekten dat het oorspronkelijke beeldje er iets anders uitzag. George Herregods voorzag zijn copie van een hoofddoek met puntig uitsteeksel, het origineel droeg een stralenkrans. (http://blog.seniorennet.be/sintannakapel/) De steen rechts ervan verwijst naar het verdwenen St Annabeeldje.

  -De legende van de heilige Apollonia in een moderne expressieve keramiek.

  -Het ondergedeelte van het altaar van de H. Apollonia werd versierd met echte mensentanden.

  -De tekst met de namen van de vrijwilligers.

     01-10-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!